KONGRES REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGRES 2015 - REFERAT"

Transkript

1 KONGRES REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige kongres. Forsamlingen ærede mindet af afdøde Hans E. Andresen, Kay Werner, Mark Jakobsen, Annelise Pedersen samt Peder Pedersen. Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Kjeldsen som dirigent. Ole Kjeldsen blev enstemmigt valgt og takkede for valget. Ole Kjeldsen konstaterede, at kongressen var lovligt indkaldt og gik dernæst videre til navneopråb. Tilstede på kongressen var: Claus Rasmussen, Henning Knudsen, Henriette Korneliussen, Jens Laustsen, Kurt Markussen, Bjarne Olsen, Knud Olsen, Jakob Knudsen, Torben Kristensen, Henrik Jess Jensen, Lotte Schmidt, Jørgen Schmidt, Willy Frederiksen, Henrik Dan Andersen, Henning Sørensen, Casper Møller, Henrik W. Jensen, Erik Steen Jørgensen, Jimmi Madsen, Søren Knudsen, Carsten Hansen, Ole Olsen, Jørgen Guldborg, Henrik Sørensen, Jens Lindblom, Jørgen Hansen, Klaus Bach, Lone Billehøj, Helge Krogh, Palle Rosendahl, Niels Sørensen, Bo Belhage, Hans R. Radich, Sven-Arne Røpke, John Sørensen, Søren Boysen, Jens Peter Hummelshøj, Tonny Breiner, Henrik Fenneberg, Kenneth Dideriksen, Tina Dideriksen, Charsten Kristensen, Jan Kreutzfeldt, Jørgen Jensen, Leif F. Jensen, Ulf Jensen, Hans-Chr. Lykkegaard, Michael Lajer, Per Mikkelsen, Tom Eklund, Søren Johansen, Bent Röder, Tom Lund, Thomas Larsen Schmidt, Jesper Worre, Anker Nielsen, Lars Ostenfeldt, David Gullberg, Brian Samuelsson, Jens Kasler, Bent Skov, Kenneth Møller Kristensen, Henrik Kartin, Hanne Algot Olsen, Trine Lindberg, Mie Lacota, Henrik Simpler og Ole Kjeldsen. I alt 68 fremmødte. Heraf 35 stemmeberettigede, fordelt på 1 formand, 15 repræsentanter fra Distrikt Sjælland, 15 repræsentanter fra Distrikt Jylland/Fyn samt 4 repræsentanter fra DCU Motion. Jørgen Jensen og Leif F. Jensen fra Ordenudvalget blev udpeget som stemmetællere. Punkt 2 Bestyrelsens beretning Niels Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning og startede med at vise en film, som afspejler de sportslige resultater i 2014.

2 Bestyrelsens målsætninger - Fair Cykling o I 2014 har bestyrelsen igangsat arbejdet med en ny antidopingpolitik. Det er en spændende proces, som der forventes meget af. Politikken, som er færdig i løbet af foråret, har fokus på aktive handlinger. - DCU kommunikerer åbent, troværdigt og professionelt o Vi er nået et skidt i den rigtige retning og på midtvejskongressen blev vores nye kommunikations-strategi præsenteret. Derudover har vi fået en ny hjemmeside og er påbegyndt udsendelse af nyhedsbreve til vores klubber. Bestyrelsen er klar over, at vi ikke er nået i mål, hvorfor dette punkt også er i fokus i Dette især med henblik på den interne kommunikation til vores medlemmer, så alle føler at de er en del af Danmarks Cykle Union. - Fremtidens organisering af cykelløb o Arbejdet gik i gang lige efter midtvejskongressen, hvor vi nedsatte en strukturgruppe på tværs af bestyrelsen, de to distrikter, DCU motion og administrationen. Resultatet er den nye Klubstruktur, som behandles senere på dagsordenen. - Rekruttering af nye medlemmer o Området hører under DIF breddeprojekt og er behandlet detaljeret i beretningen fra udviklingsafdelingen og breddeprojektet. Det konkrete mål er flere medlemmer og klubber. Bestyrelsen er sikre på, at vi er på vej fremad. Medlemsregistreringen for 2014 er i gang og vi glæder os til at offentliggøre resultatet. - Det skal være sjovt og nemmere at være cykelleder o Dette er et område, som vi ikke må glemme. Denne målsætning blev i starten af 2014 bevidst udskudt til efteråret, grundet en tidsmæssig prioritering. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med udvikling af en Frivillighedsstrategi for Danmarks Cykle Union. Bestyrelsen forventer, at kunne præsentere resultatet på Midtvejskongressen. DGI / DIF / DCU Vision DGI og DIF har i fællesskab udviklet vision (i 2025 skal 50% af den danske befolkning dyrke idræt i en forening og 75% skal være idrætsaktive). Danmarks Cykle Union er blevet inddraget fra starten og vi ser mange områder hvor vi kan nå endnu længere i samarbejde med DGI. Dette især i forhold til breddeprojektet. I samarbejdet er følgende tre fokusområder aftalt: - Flere mænd ind i foreningerne - Kvindecykling - Indoor Cycling Flere har tilkendegivet bekymring vedr. samarbejdet med DGI. Bestyrelsen har ikke samme bekymring. Vi skal være dygtige og have noget at tilbyde vores klubber, så er vi sikre på, at de gerne vil være medlem hos os. Events Events fylder en del og vi har mange forskellige. Det største er Post Danmark Rundt. Feltet var i 2014 mindre end vi gerne vil have det. Det er vi sikre på, at

3 vi laver om på i de kommende år. Gran Fondo var en stor succes, som viste at Danmarks Cykle Union kan lave store breddeevents. På Konge etapen var der rekord stort deltagerantal og det var en stor oplevelse for deltagerne. Når vi holder events har det for bestyrelsen to formål: - At være med til at brande Danmarks Cykle Union - At tjene penge De vigtigste events / aktiviteter Alt det der foregår rundt omkring i klubberne er kerne i Danmarks Cykle Union. Det er træning, sociale tiltag, uddannelse og meget mere. Vi er i bestyrelsen ikke et øjeblik i tvivl om, er det er det vigtigste. Det er disse aktiviteter, der skaber værdi og gode oplevelser for vores medlemmer. Økonomi Økonomien er et stort fokusområde for bestyrelsen. Vi forventer, at komme ud med mindre overskud i 2014 og at overskuddet i 2015 er noget højere. Vi ønsker at styrke vores økonomi, så vi har flere frie midler, til at vi eksempelvis kan sætte aktiviteter og projekter i gang uden at vi er afhængige af, at der kommer penge udefra. Ny struktur hvorfor nu det? Et punkt der har fyldt meget i 2014 er strukturen. Den nye struktur bunder i, at vi tror på, at hvis vi står sammen og er fælles så bliver vi stærkere. Derudover har cykelsporten og Danmarks Cykle Union flyttet sig meget de senere år. Fra at være en sport hvor man konkurrerede eller så det i TV er det nu også en sport som mange dyrker for sundhed, det sociale og fællesskabet. Det er vigtigt, at Danmarks Cykle Union ændrer sig i takt med omverdenen. Det tror bestyrelsen på, at vi tager et skridt i retningen mod med den nye struktur. Afslutning Bestyrelsen er tilfreds med 2014, da meget er gået godt. Dog er der også ting, som vi ikke har nået og noget som ikke er helt godt nok. Vi er godt i gang med indsatsområderne, men nogle tager lidt længere tid. Heldigvis er der også ting, der kunne være gjort bedre. Dette betyder nemlig, at vi endnu kan udvikle os. Niels Sørensen takkede alle for et fantastisk år. Bestyrelsen tegner den overordnede strategi, men det er alle frivillige ude i cykelverdenen, der får det til at fungere. Dernæst takkkede Niels Sørensen DIF, Team Danmark, UCI, DGI, Post Danmark og andre sponsorer samt hans kollegaer i bestyrelsen. Herefter gik bestyrelsens beretning til debat. Jørgen Hansen berørte en situation omkring manglende midler til disktrikterne fra DCU. Midlerne stammer fra licener og afgifter på rygnumre, som tilgår Danmarks Cykle Union, som dernæst skal betale disse videre til distrikterne. Jørgen Hansen anmoder om en forklaring på situationen, herunder om distrikterne er med til at finansiere unionens likviditet samt hvornår distrikterne kan forvente at modtager de resterende midler.

4 Claus Rasmussen oplever, at hjemmsiden ikke er blevet bedre og flere ting er svære at finde. Dette giver en bekymring omkring, om alt andet der skal fungere til den kommende sæson er på plads. Dernæst fortæller Claus Rasmussen, at han oplever, at der fra bestyrelsens side er en åbenhed, hvilket han desværre ikke føler er tilfældet med trænergruppen, hvorfor han opfordrer til, at det er noget bestyrelsen ser nærmere på. I forhold til udvikling nævner Claus Rasmussen, at han savner et udviklingsfokus omkring børnene, herunder en beskrivelse af de tiltag der er i gang på børneområdet. Henning Sørensen efterspurgte information vedr. status på sikkerhed ved cykelløb, hvilket er et vigtigt område, vi skal arbejde med. Jens Lindblom takkede Niels Sørensen for en spændende og anderledes beretning. I forhold til DCU s projekt omkring sikkerhed, spurgte Jens Lindblom indtil traffic officials, herunder vigtigheden af, at der bliver uddannet flere traffic officials, hvilket kræver langsigtet planlægning. Kurt Markussen takkede bestyrelsen for de mange skibe, der er sat i søen og som er kommet godt i gang. I forhold til cykelløb nævner Kurt Markussen, at der er forskellige udfordringer for distrikt Jylland/Fyn og Sjælland, herunder at det er nemmere at lave løb i Jylland/Fyn end det er på Sjælland. Kurt Murkussen nævner at han tror på, at de ting der er sat i gang kommer til at støtte op om, at det bliver lettere at lave løb. Afslutningsvist havde Kurt Markussen en opfordring til alle frivillige i forhold til at huske på, at selvom vi ikke altid er enige, er det vigtigt at respektere hinanden, herunder at vi alle netop er frivillige og at det gerne skal være sjovt. David Gullberg nævner, i hans svar til Jørgen Hansen, at det er korrekt, at det er foregået på en måde som vi ikke kan være tilfredse med i I den nye model for 2015, vil betalingen ske inden sæsonen samt at det ikke er distrikterne der finansierer DCU s likviditet. Niels Sørensen takkede forsamlingen for gode konstruktive input. I forhold til Claus Rasmussens kommentering af hjemmesiden, nævner Niels Sørensen, at hjemmesiden er blevet bedre end tidligere. Bestyrelsen er opmærksomme på, at der er nogle funktioner der ikke virker ordentlig endnu, hvilket der er fokus på. I forhold til åbenhed nævner Niels Sørsensen, at det gælder hele organisationen: ansatte, bestyrelsen, udvalg og klubber. I forhold til de udfordringer Claus Rasmussen har oplevet, tager bestyrelsen det op og ser hvad vi kan gøre bedre. Vedr. fokus på flere mænd i foreningen fortæller Niels Sørensen, at vi er afhængige af, at vi har modne mænd, der gerne vil køre cykelløb. Udover de penge de lægger, biddrager de også med hænder og ressourcer ude i klubberne, hvilket kan bruges til at støtte op omkring fokus på børn. I Danmarks Cykle Union er børn et stort fokus, som ligger hos vores dygtige udvalgsmedlemmer og frivillige i klubberne.

5 I forhold til sikkerhed fortæller Niels Sørensen, at vi bl.a. har fokus på det gennem en ERFA-gruppe, som arbejder med trafiksikkerhed. Derudover arbejdes der mod samarbejde med myndighederne i forhold til afvikling af cykelløb og vi håber at mange kommuner vil gå i dialog med os. Derudover har vi indledt en dialog med Trygfonden vedr. en mulig finansiering i forhold til nye tiltag, der kan højne sikkerheden. Dernæst er Distrikterne ved at udarbejde en sikkerhedsmanual til løb, som forventes klar inden møderne i foråret. Vedr. Jens Lindbloms spørgsmål omkring Traffic Officials fortæller Nielsen Sørensen, at bestyrelsen er enige i, at vi skal blive bedre til at planlægge og gøre det nemt at se hvilke kurser vi tilbyder mm. Traffic officials er et svært, men ikke umuligt område og vi er i bestyrelsen i gang med at se nærmere på det, herunder hvordan vi får uddannet flere. Bl.a. vil vi se nærmere på hvad kommunerne gør, da vi oplever at flere udbyder Traffic Officials kurser til deres klubber. Claus Rasmussen understreger at han ønsker, at motionsklubberne skal melde sig ind i DCU, men han er uenig i, at det er disse medlemmer (+50), der vil hjælpe til i klubberne. Disse medlemmer vil blot cykle. Derimod er det børnenes forældre, der hjælper til i klubberne. Herefter gik bestyrelsens beretning til afstemning Bestyrelsens beretning blev godkendt. Punkt 3 Udvalg og øvrige beretninger Ordensudvalget Teknisk Kommission Eliteudvalget Baneudvalget Veteranudvalget Dameudvalget Børne- og Ungdomsudvalget

6 MTB udvalget Cross udvalget Henrik Sørensen knyttede en kommentar til tilmeldingssystemet, herunder at Crossudvalget oplever, at DCU s tilmeldingssystem ikke fungerer ordentligt, hvilket udvalget opfordrer til bringes i orden. Siden beretning er skrevet har Crossudvalget afviklet et damearrangement i Helsingør, hvor der var 15 damer tilmeldt. Udvalget håber, at sådanne arrangementer kan tilføre flere kvinder til Cross og cykling mere generelt. Dernæst er der afviklet DM i Cross d. 10. og 11. januar med over 160 deltager, hvilket er rekord. Som noget nyt er der i år blevet tilføjet en U23 klasse. Desværre blev U23 ryttere blandet ind i elitefeltet om søndagen. Dette har udvalget lært af og laver ikke samme fejl igen. Til VM i slutningen af januar måned, er der udtaget fem ryttere. Henrik Sørensen fortæller, at udvalget desværre ikke har kunne sende damer med, hvilket skyldes de sportslige krav, der er i forhold til udtagelse til landsholdet. Udvalget ønsker at indgå i dialog med DCUs ledelse og bestyrelse omkring, at vores landstræner får lidt større kompetencer til at kunne variere i kravene nogle gange. Det er vigtigt, for den fase Cross pt. er i, at sende et signal til de aktive om, at det kan betale sig at yde en indsats og satse på Cross. Kommissærudvalget DCU Motion Kontaktudvalget (intet skriftligt udsendt) Der var ingen kommentarer til udvalgenes beretninger. Herefter gik udvalgene beretning til afstemning Udvalgenes beretning blev godkendt. Punkt 4 Godkendelse af DCU s målsætninger efter forslag fra bestyrelsen Niels Sørensen præsenterede DCU s målsætninger for 2015, hvor af flere går igen fra 2014 og derfor allerede er berørt tidligere under bestyrelsens beretning. - Fair Cykling o Arbejdet med en antidoping-politik for Danmarks Cykle Union er i gang. - DCU kommunikerer åbent, troværdigt og professionelt o Fokus bliver på implementering af kommunikationsstrategien. - Fremtidens organisering af cykelløb

7 o I 2015 er fokus på hvordan vi skal organisere os fremover. Distrikterne får i løbet af 2015 (såfremt at klubstrukturen godkendes) alle klubber organiseret under sig. Andre områder der arbejdes med er en ny prisstruktur, andre løbsformer mm. o Der vil i løbet af foråret blive kørt et lignende forløb, som der har været i efteråret centreret omkring en strukturgruppe. - Rekruttering af nye medlemmer o Breddeprojektet kører videre og udvider i forhold til satsning med DGI. - Det skal være sjovt og nemmere at være cykelleder o Arbejdet omkring en frivillighedsstrategi for Danmarks Cykle Union er sat i gang og præsenteres forhåbentlig på Midtvejskongressen. - DCU øger værdien til gavn for alle o Denne målsætning er en del af arbejdet omkring en ny medlemsskabsstruktur. o Derudover er der fokus på at kommunikere de værdier som medlemskab af Danmarks Cykle Union medfører, herunder løbende at tilføre flere værdier. - Organisationsstruktur o I løbet af 2015 skal vi behandle og tage stilling til den demokratiske opbygning i Danmarks Cykle Union. Et område, der hænger sammen med den nye. Klubstruktur. Målet er, at Repræsentantskabet på midtvejskongressen vil blive præsenteret for et oplæg. Der var ingen kommentarer til bestyrelsens målsætninger. Herefter gik DCU s målsætninger til afstemning Bestyrelsens målsætninger blev godkendt. Punkt 5 Forelæggelse af det kommende års budget til orientering David Gullberg, fremlagde budgettet for Indtægterne: kr. - Udgifter: kr. - Målet er et overskud på kr. Bestyrelsen har truffet en beslutning om, at der på sigt skal være en buffer på bundlinjen på ca. 5%, således at der er mulighed for bla. at igangsætte nye tiltag. I 2015 vil vi komme et stykke af vejen. Fremadrettet kører ansøgninger til midler gennem administrationen. Dvs. at administrationen vil behandle ansøgningerne og dernæst laves en indstilling til bestyrelsen omkring bevilling af midler eller ej. David Gullberg fortæller, at vi skal være bedre til at tjene penge, hvilket der er flere ideer til, som vil blive sat i værk. Herefter gik budgettet til debat:

8 Erik Steen Jørgensen ønsker at vide, om der er afsat penge til Veteranudvalget, da der i budgettet står 0 kr. ud for udvalget. David Gullberg svarer, at der er allokeret ressourcer til Veteranudvalget. Jørgen Hansen ønsker at vide, hvor de opgaver som Henrik Kartin har løst løftes hen, når han fratræder hans stilling. Bjarne Olsen ønsker at vide, hvor pengene til Niels Sørensens konsulent arbejde indgår i budgettet. David Gullberg svarer Jørgen Hansen, at det er planen at de it-mæssige opgave er løst, når den pågældende medarbejder stopper. Svaret til Bjarne Olsen lød, at aftalen med Niels Sørensen er indeholdt i de to projekters økonomi. Henrik W. Jensen kommenterer at summen under de øvrige sportslige aktiviteter ikke stemmer med de udgifter, der fremgår af budgettet. David Gullberg svarer, at der fremsendes opdateret budget. Budgettet blev taget til efterretning. Punkt 6 Indkomne forslag til DCU s love og andre forslag af principiel karakter Ansøgning til UCI vedr. afholdelse af VM er Bestyrelsen ønsker at ansøge UCI omkring afholdelse af tre banearrangementer over en tre årig periode: - World Cup banecykling, november VM junior banecykling, august VM senior banecykling, februar 2017 Ifølge DCU s love skal repræsentantskabet godkende ansøgning til UCI vedr. afholdelse af VM. En sådan ansøgning kræver vedtagelse med 4/5 af de afgivne stemmer og med tilstedeværelse af mindst 50 % af de stemmeberettigede. Danmarks Cykle Union har fået en henvendelse fra Ballerup Kommune og Sport Event Danmark vedr. afvikling af ovenstående tre events. Parterne er blevet forlagt følgende kriterier, før at DCU kan indgå samarbejde omkring de tre events: - at Danmarks Cykle Union ikke kan bidrage økonomisk til arrangementerne - at der skal indeholdes lønomkostninger til ansættelse af en projektleder til afvikling af de 3 events - at Danmarks Cykle Union kan bidrage med kapitalværdien af den frivillige indsats der forventes lagt - at Danmarks Cykle Union kan bidrage med kapitalværdien af den teknik/set-up, som Danmarks Cykle Union vil stille til rådighed/benytte under afviklingen af arrangementerne Hvis Repræsentantskabet godkender, at Danmarks Cykle Union kan ansøge om de to VM er vil der i løbet af januar blive sendt materiale til UCI og der forventes en afklaring i løbet det kommende halve år.

9 Der var ingen spørgsmål. Herefter gik ansøgningen til afstemning Det blev godkendt, at ansøge UCI omkring afholdelse af de to VM er. Forslag til ændringer af DCU s love og distrikternes standard vedtægter David Gullberg gennemgik lovforslagene. Ændringerne er hovedsageligt i forhold til opsætning, herunder at gøre love og vedtægter mere overskuelige. Enkelte steder stilles der forslag omkring ændring ved indholdet: - Vedr. optagelse af nye klubber blev der stillet forslag om, at ændre hvilke klubber der kan optages, således at alle klubber, der har cykling som aktivitet, fremover kan optages som medlem af Danmarks Cykle Union. Dernæst foreslås det, at det fremover er bestyrelsen der godkender optagelse af nye klubber og dernæst giver information videre til distrikterne og DCU Motion. - Dernæst ønsker bestyrelsen at oprette et selvstændigt Spor- og Naturudvalg. Udvalget har de sidste to år arbejdet som ad-hoc udvalg under MTB udvalget. - Afslutningsvist ønsker bestyrelsen at tilføje tegningsregler til både DCU s love og distrikternes standard vedtægter. Da der er tale om lovændringer, kræver forslaget 4/5 flertal. Afstemning omkring forslagene blev samlet under ét. Forslagene blev godkendt. Forslag til ny Klubstruktur Henrik Jess Jensen præsenterede kort tankerne omkring den nye klubstruktur. Det udsendte bilag B, indeholder en beskrivelse af forslaget og er opdateret efter de input, der bla. er modtaget efter distrikternes årsmøder. Der er udarbejdet et FAQ-dokument, hvor hovedparten af de spørgsmål der kan blive stillet af klubber fremgår. Dette dokument er efterfølgende sendt ud til klubber og lagt på hjemmesiden. Herefter gik klubstrukturen til debat: Jørgen Gullborg stiller et spørgsmål vedr. kommercielle navne, herunder at en basisklub godt kan hedder Novo Nordisk, men det kan klubben ikke hvis de er eliteklub. Henrik Jess Jensen svarer Jørgen Gullborg, at det ikke er muligt at have et kommercielt navn, som elite- eller sportsklub. Herefter gik klubstrukturen til afstemning

10 Klubstrukturen blev godkendt. Punkt 7 Punkt 8 Valg af bestyrelse Under valg til bestyrelsen, blev nedenstående bestyrelses-medlemmer genvalgte: Formand, Niels Sørensen Genvalgt for to år Medlem, Klaus Bach Genvalgt for to år Medlem, Jakob Knudsen Genvalgt for to år Suppleant, Bo Belhage Genvalgt for ét år Valg til udvalg Baneudvalget Claus Rasmussen stopper, som formand for baneudvalget og indstiller Dan Frost som ny formand. Dan Frost er ikke til stede, men der er modtaget fuldmagt på hans kandidatur. Dan Frost blev valgt som formand for baneudvalget for to år. Dameudvalget. Willy Frederiksen stopper som formand for udvalget og indstiller Mie Lacota, som ny formand. Mie Lacota er villig til valg og vælges som formand for to år. Veteranudvalget Formand, Kim Ryan Hansen, ønsker at fratræde før tid. Dvs. at der skal vælges en formand for ét år. Torben Kristensen indstiller på bestyrelsens vegne, Erik Steen Jørgensen, som har ydet en stor indsats i løbet af året. Erik Steen Jørgensen er villig til valg og vælges som formand for ét år. Spor- og Naturudvalget Klaus Bach indstiller på vegne af bestyrelsen Thomas Schmidt Larsen som formand for det ny oprettede Spor- og Naturudvalget. Thomas Schmidt Larsen har fungeret som formand, mens udvalget har været ad-hoc udvalg under MTB udvalget. Thomas Schmidt Larsen er villig til valg. Thomas Schmidt Larsen fortæller, at udvalgets arbejde er vigtigt, da der er stort pres på stierne i skovene, da der er mange der færdes på disse. De sidste par år, har udvalget fungeret som DCU s officielle repræsentant i Grønt Forbund (under DIF), holdt flere oplæg og indgået samarbejde med bl.a. IMBA Europe. Derudover har udvalget i november afholdt Danmarks første Sporbygger konference, hvilket var en stor succes. Thomas Schmidt Larsen vælges som formand for to år.

11 Punkt 9 Punkt 10 Udvalg valgt uden for kongressen Eliteudvalget og kontraktudvalget forelægges til orientering efter bestyrelsesmødet d. 3. februar. DCU motions bestyrelse Tom Eklund orienterede omkring sammensætningen i DCU Motions bestyrelse: John Sørensen, Søren Boysen, Hans R. Radich, Sven-Arne Røpke, Søren Johansen, Arne Simonsen og Tom Eklund. På vegne af DCU Motion takkede Tom Ekelund bestyrelsen for at være blevet budt ind i varmen. DCU Motion har været et vedhæng, men nu føler udvalget, at de er blevet taget alvorligt i forhold til det breddeprojekt som kører. De ting bestyrelsen har lovet, har de levet op til. Udvalget er glade for at være tre repræsentanter i strukturgruppen og de forsætter fremad omkring arbejdet med medlemskabsstruktur og demokratiet, som de regner med at være en del af. Tom Eklund takkede forsamlingen for at have stemt for den nye klubstruktur. Punkt 11 Punkt 12 Valg af revisor Bent Röder er villig til genvalg og vælges for to år. Klubbers optagelse og eller udelukkelse af DCU I distrikt Jylland/Fyn er følgende nye klubber optaget: - Frederikshøj Cykel Klub - Kerteminde Cykel Klub - Racing Viborg - Ry Cykel Klub Distrikt Sjælland havde ingen klubber at tilføje. Punkt 13 Orientering om den kommende sæsons terminer for DCU s officielle løb David Gullberg gennemgik den kommende sæsons terminer. Ole Kjeldsen meddeler, at den ordinære kongres er afsluttet. Niels Sørensen Ole Kjeldsen Trine Lindberg Formand Dirigent Referent De underskrevne originaler findes i administrationen.

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014. LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD

REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014. LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD REFERAT AF DCU s MIDTVEJSKONGRES 2014 LØRDAG DEN 28. JUNI Kl. 17.30-20.00 PÅ HOTEL FAABORG FJORD DCUs formand Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen og startede med at takke Cykling Odense og Cykelklubben

Læs mere

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Mødedato: Tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 09.00-16.00 i Idrættens Hus, 2605 Brøndby. Mødedeltagere: Niels Sørensen, Jakob Knudsen, Henrik Jess Jensen, Klaus Bach, David Gullberg,

Læs mere

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION BILAG B 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN FREM

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015 1. Situationen omkring direktørskifte DCU s formand Niels Sørensen (NS) gav en kort redegørelse for baggrunden for det afbrudte samarbejde med direktør David Gullberg. 2. Velkomst ved Klaus Bach (KB) KB

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året.

Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året. Årsmøde DCU Distrikt Sjælland 2013 Referat. Vi mindedes Palle Lykke, Ole Dehn, Arne Lykkegaard og Henning Kjær Jørgensen, som er gået bort i løbet af året. Pkt. 1 Valg af dirigent: Alan Lange Pkt. 2 navne

Læs mere

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR

SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR SPØRGSMÅL & SVAR NY KLUBSTRUKTUR Indholdsfortegnelse KLUBKATEGORI... 3 Hvordan forestilles det at klubberne vil fordele sig i de tre kategorier?... 3 Hvorfor hedder det en basisklub og ikke en motionsklub?...

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Dansk Curling Forbund

Dansk Curling Forbund Dansk Curling Forbund 11.05. 2013 Til alle klubber under Dansk Curling Forbund. Referat af Årsmøde lørdag d. 11. maj 2012 kl. 11,00. Idrættens Hus i Brøndby. Til stede: Knud Meinertz, Bent Sørensen, Anne,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Dato: 27. juni 2014 kl. 09.00-18.00 Sted: Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg Mødedeltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

REFERAT AF DCUs KONGRES DEN 14. JANUAR 2007 I IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY

REFERAT AF DCUs KONGRES DEN 14. JANUAR 2007 I IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY REFERAT AF DCUs KONGRES DEN 14. JANUAR 2007 I IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY Kl. 9.00 bød Tom Lund forsamlingen velkommen til DCUs kongres. Forsamlingen ærede mindet af afdøde Gunnar Schmucker, Erik Bengttsen,

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere