KONGRES REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGRES 2015 - REFERAT"

Transkript

1 KONGRES REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige kongres. Forsamlingen ærede mindet af afdøde Hans E. Andresen, Kay Werner, Mark Jakobsen, Annelise Pedersen samt Peder Pedersen. Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Kjeldsen som dirigent. Ole Kjeldsen blev enstemmigt valgt og takkede for valget. Ole Kjeldsen konstaterede, at kongressen var lovligt indkaldt og gik dernæst videre til navneopråb. Tilstede på kongressen var: Claus Rasmussen, Henning Knudsen, Henriette Korneliussen, Jens Laustsen, Kurt Markussen, Bjarne Olsen, Knud Olsen, Jakob Knudsen, Torben Kristensen, Henrik Jess Jensen, Lotte Schmidt, Jørgen Schmidt, Willy Frederiksen, Henrik Dan Andersen, Henning Sørensen, Casper Møller, Henrik W. Jensen, Erik Steen Jørgensen, Jimmi Madsen, Søren Knudsen, Carsten Hansen, Ole Olsen, Jørgen Guldborg, Henrik Sørensen, Jens Lindblom, Jørgen Hansen, Klaus Bach, Lone Billehøj, Helge Krogh, Palle Rosendahl, Niels Sørensen, Bo Belhage, Hans R. Radich, Sven-Arne Røpke, John Sørensen, Søren Boysen, Jens Peter Hummelshøj, Tonny Breiner, Henrik Fenneberg, Kenneth Dideriksen, Tina Dideriksen, Charsten Kristensen, Jan Kreutzfeldt, Jørgen Jensen, Leif F. Jensen, Ulf Jensen, Hans-Chr. Lykkegaard, Michael Lajer, Per Mikkelsen, Tom Eklund, Søren Johansen, Bent Röder, Tom Lund, Thomas Larsen Schmidt, Jesper Worre, Anker Nielsen, Lars Ostenfeldt, David Gullberg, Brian Samuelsson, Jens Kasler, Bent Skov, Kenneth Møller Kristensen, Henrik Kartin, Hanne Algot Olsen, Trine Lindberg, Mie Lacota, Henrik Simpler og Ole Kjeldsen. I alt 68 fremmødte. Heraf 35 stemmeberettigede, fordelt på 1 formand, 15 repræsentanter fra Distrikt Sjælland, 15 repræsentanter fra Distrikt Jylland/Fyn samt 4 repræsentanter fra DCU Motion. Jørgen Jensen og Leif F. Jensen fra Ordenudvalget blev udpeget som stemmetællere. Punkt 2 Bestyrelsens beretning Niels Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning og startede med at vise en film, som afspejler de sportslige resultater i 2014.

2 Bestyrelsens målsætninger - Fair Cykling o I 2014 har bestyrelsen igangsat arbejdet med en ny antidopingpolitik. Det er en spændende proces, som der forventes meget af. Politikken, som er færdig i løbet af foråret, har fokus på aktive handlinger. - DCU kommunikerer åbent, troværdigt og professionelt o Vi er nået et skidt i den rigtige retning og på midtvejskongressen blev vores nye kommunikations-strategi præsenteret. Derudover har vi fået en ny hjemmeside og er påbegyndt udsendelse af nyhedsbreve til vores klubber. Bestyrelsen er klar over, at vi ikke er nået i mål, hvorfor dette punkt også er i fokus i Dette især med henblik på den interne kommunikation til vores medlemmer, så alle føler at de er en del af Danmarks Cykle Union. - Fremtidens organisering af cykelløb o Arbejdet gik i gang lige efter midtvejskongressen, hvor vi nedsatte en strukturgruppe på tværs af bestyrelsen, de to distrikter, DCU motion og administrationen. Resultatet er den nye Klubstruktur, som behandles senere på dagsordenen. - Rekruttering af nye medlemmer o Området hører under DIF breddeprojekt og er behandlet detaljeret i beretningen fra udviklingsafdelingen og breddeprojektet. Det konkrete mål er flere medlemmer og klubber. Bestyrelsen er sikre på, at vi er på vej fremad. Medlemsregistreringen for 2014 er i gang og vi glæder os til at offentliggøre resultatet. - Det skal være sjovt og nemmere at være cykelleder o Dette er et område, som vi ikke må glemme. Denne målsætning blev i starten af 2014 bevidst udskudt til efteråret, grundet en tidsmæssig prioritering. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med udvikling af en Frivillighedsstrategi for Danmarks Cykle Union. Bestyrelsen forventer, at kunne præsentere resultatet på Midtvejskongressen. DGI / DIF / DCU Vision DGI og DIF har i fællesskab udviklet vision (i 2025 skal 50% af den danske befolkning dyrke idræt i en forening og 75% skal være idrætsaktive). Danmarks Cykle Union er blevet inddraget fra starten og vi ser mange områder hvor vi kan nå endnu længere i samarbejde med DGI. Dette især i forhold til breddeprojektet. I samarbejdet er følgende tre fokusområder aftalt: - Flere mænd ind i foreningerne - Kvindecykling - Indoor Cycling Flere har tilkendegivet bekymring vedr. samarbejdet med DGI. Bestyrelsen har ikke samme bekymring. Vi skal være dygtige og have noget at tilbyde vores klubber, så er vi sikre på, at de gerne vil være medlem hos os. Events Events fylder en del og vi har mange forskellige. Det største er Post Danmark Rundt. Feltet var i 2014 mindre end vi gerne vil have det. Det er vi sikre på, at

3 vi laver om på i de kommende år. Gran Fondo var en stor succes, som viste at Danmarks Cykle Union kan lave store breddeevents. På Konge etapen var der rekord stort deltagerantal og det var en stor oplevelse for deltagerne. Når vi holder events har det for bestyrelsen to formål: - At være med til at brande Danmarks Cykle Union - At tjene penge De vigtigste events / aktiviteter Alt det der foregår rundt omkring i klubberne er kerne i Danmarks Cykle Union. Det er træning, sociale tiltag, uddannelse og meget mere. Vi er i bestyrelsen ikke et øjeblik i tvivl om, er det er det vigtigste. Det er disse aktiviteter, der skaber værdi og gode oplevelser for vores medlemmer. Økonomi Økonomien er et stort fokusområde for bestyrelsen. Vi forventer, at komme ud med mindre overskud i 2014 og at overskuddet i 2015 er noget højere. Vi ønsker at styrke vores økonomi, så vi har flere frie midler, til at vi eksempelvis kan sætte aktiviteter og projekter i gang uden at vi er afhængige af, at der kommer penge udefra. Ny struktur hvorfor nu det? Et punkt der har fyldt meget i 2014 er strukturen. Den nye struktur bunder i, at vi tror på, at hvis vi står sammen og er fælles så bliver vi stærkere. Derudover har cykelsporten og Danmarks Cykle Union flyttet sig meget de senere år. Fra at være en sport hvor man konkurrerede eller så det i TV er det nu også en sport som mange dyrker for sundhed, det sociale og fællesskabet. Det er vigtigt, at Danmarks Cykle Union ændrer sig i takt med omverdenen. Det tror bestyrelsen på, at vi tager et skridt i retningen mod med den nye struktur. Afslutning Bestyrelsen er tilfreds med 2014, da meget er gået godt. Dog er der også ting, som vi ikke har nået og noget som ikke er helt godt nok. Vi er godt i gang med indsatsområderne, men nogle tager lidt længere tid. Heldigvis er der også ting, der kunne være gjort bedre. Dette betyder nemlig, at vi endnu kan udvikle os. Niels Sørensen takkede alle for et fantastisk år. Bestyrelsen tegner den overordnede strategi, men det er alle frivillige ude i cykelverdenen, der får det til at fungere. Dernæst takkkede Niels Sørensen DIF, Team Danmark, UCI, DGI, Post Danmark og andre sponsorer samt hans kollegaer i bestyrelsen. Herefter gik bestyrelsens beretning til debat. Jørgen Hansen berørte en situation omkring manglende midler til disktrikterne fra DCU. Midlerne stammer fra licener og afgifter på rygnumre, som tilgår Danmarks Cykle Union, som dernæst skal betale disse videre til distrikterne. Jørgen Hansen anmoder om en forklaring på situationen, herunder om distrikterne er med til at finansiere unionens likviditet samt hvornår distrikterne kan forvente at modtager de resterende midler.

4 Claus Rasmussen oplever, at hjemmsiden ikke er blevet bedre og flere ting er svære at finde. Dette giver en bekymring omkring, om alt andet der skal fungere til den kommende sæson er på plads. Dernæst fortæller Claus Rasmussen, at han oplever, at der fra bestyrelsens side er en åbenhed, hvilket han desværre ikke føler er tilfældet med trænergruppen, hvorfor han opfordrer til, at det er noget bestyrelsen ser nærmere på. I forhold til udvikling nævner Claus Rasmussen, at han savner et udviklingsfokus omkring børnene, herunder en beskrivelse af de tiltag der er i gang på børneområdet. Henning Sørensen efterspurgte information vedr. status på sikkerhed ved cykelløb, hvilket er et vigtigt område, vi skal arbejde med. Jens Lindblom takkede Niels Sørensen for en spændende og anderledes beretning. I forhold til DCU s projekt omkring sikkerhed, spurgte Jens Lindblom indtil traffic officials, herunder vigtigheden af, at der bliver uddannet flere traffic officials, hvilket kræver langsigtet planlægning. Kurt Markussen takkede bestyrelsen for de mange skibe, der er sat i søen og som er kommet godt i gang. I forhold til cykelløb nævner Kurt Markussen, at der er forskellige udfordringer for distrikt Jylland/Fyn og Sjælland, herunder at det er nemmere at lave løb i Jylland/Fyn end det er på Sjælland. Kurt Murkussen nævner at han tror på, at de ting der er sat i gang kommer til at støtte op om, at det bliver lettere at lave løb. Afslutningsvist havde Kurt Markussen en opfordring til alle frivillige i forhold til at huske på, at selvom vi ikke altid er enige, er det vigtigt at respektere hinanden, herunder at vi alle netop er frivillige og at det gerne skal være sjovt. David Gullberg nævner, i hans svar til Jørgen Hansen, at det er korrekt, at det er foregået på en måde som vi ikke kan være tilfredse med i I den nye model for 2015, vil betalingen ske inden sæsonen samt at det ikke er distrikterne der finansierer DCU s likviditet. Niels Sørensen takkede forsamlingen for gode konstruktive input. I forhold til Claus Rasmussens kommentering af hjemmesiden, nævner Niels Sørensen, at hjemmesiden er blevet bedre end tidligere. Bestyrelsen er opmærksomme på, at der er nogle funktioner der ikke virker ordentlig endnu, hvilket der er fokus på. I forhold til åbenhed nævner Niels Sørsensen, at det gælder hele organisationen: ansatte, bestyrelsen, udvalg og klubber. I forhold til de udfordringer Claus Rasmussen har oplevet, tager bestyrelsen det op og ser hvad vi kan gøre bedre. Vedr. fokus på flere mænd i foreningen fortæller Niels Sørensen, at vi er afhængige af, at vi har modne mænd, der gerne vil køre cykelløb. Udover de penge de lægger, biddrager de også med hænder og ressourcer ude i klubberne, hvilket kan bruges til at støtte op omkring fokus på børn. I Danmarks Cykle Union er børn et stort fokus, som ligger hos vores dygtige udvalgsmedlemmer og frivillige i klubberne.

5 I forhold til sikkerhed fortæller Niels Sørensen, at vi bl.a. har fokus på det gennem en ERFA-gruppe, som arbejder med trafiksikkerhed. Derudover arbejdes der mod samarbejde med myndighederne i forhold til afvikling af cykelløb og vi håber at mange kommuner vil gå i dialog med os. Derudover har vi indledt en dialog med Trygfonden vedr. en mulig finansiering i forhold til nye tiltag, der kan højne sikkerheden. Dernæst er Distrikterne ved at udarbejde en sikkerhedsmanual til løb, som forventes klar inden møderne i foråret. Vedr. Jens Lindbloms spørgsmål omkring Traffic Officials fortæller Nielsen Sørensen, at bestyrelsen er enige i, at vi skal blive bedre til at planlægge og gøre det nemt at se hvilke kurser vi tilbyder mm. Traffic officials er et svært, men ikke umuligt område og vi er i bestyrelsen i gang med at se nærmere på det, herunder hvordan vi får uddannet flere. Bl.a. vil vi se nærmere på hvad kommunerne gør, da vi oplever at flere udbyder Traffic Officials kurser til deres klubber. Claus Rasmussen understreger at han ønsker, at motionsklubberne skal melde sig ind i DCU, men han er uenig i, at det er disse medlemmer (+50), der vil hjælpe til i klubberne. Disse medlemmer vil blot cykle. Derimod er det børnenes forældre, der hjælper til i klubberne. Herefter gik bestyrelsens beretning til afstemning Bestyrelsens beretning blev godkendt. Punkt 3 Udvalg og øvrige beretninger Ordensudvalget Teknisk Kommission Eliteudvalget Baneudvalget Veteranudvalget Dameudvalget Børne- og Ungdomsudvalget

6 MTB udvalget Cross udvalget Henrik Sørensen knyttede en kommentar til tilmeldingssystemet, herunder at Crossudvalget oplever, at DCU s tilmeldingssystem ikke fungerer ordentligt, hvilket udvalget opfordrer til bringes i orden. Siden beretning er skrevet har Crossudvalget afviklet et damearrangement i Helsingør, hvor der var 15 damer tilmeldt. Udvalget håber, at sådanne arrangementer kan tilføre flere kvinder til Cross og cykling mere generelt. Dernæst er der afviklet DM i Cross d. 10. og 11. januar med over 160 deltager, hvilket er rekord. Som noget nyt er der i år blevet tilføjet en U23 klasse. Desværre blev U23 ryttere blandet ind i elitefeltet om søndagen. Dette har udvalget lært af og laver ikke samme fejl igen. Til VM i slutningen af januar måned, er der udtaget fem ryttere. Henrik Sørensen fortæller, at udvalget desværre ikke har kunne sende damer med, hvilket skyldes de sportslige krav, der er i forhold til udtagelse til landsholdet. Udvalget ønsker at indgå i dialog med DCUs ledelse og bestyrelse omkring, at vores landstræner får lidt større kompetencer til at kunne variere i kravene nogle gange. Det er vigtigt, for den fase Cross pt. er i, at sende et signal til de aktive om, at det kan betale sig at yde en indsats og satse på Cross. Kommissærudvalget DCU Motion Kontaktudvalget (intet skriftligt udsendt) Der var ingen kommentarer til udvalgenes beretninger. Herefter gik udvalgene beretning til afstemning Udvalgenes beretning blev godkendt. Punkt 4 Godkendelse af DCU s målsætninger efter forslag fra bestyrelsen Niels Sørensen præsenterede DCU s målsætninger for 2015, hvor af flere går igen fra 2014 og derfor allerede er berørt tidligere under bestyrelsens beretning. - Fair Cykling o Arbejdet med en antidoping-politik for Danmarks Cykle Union er i gang. - DCU kommunikerer åbent, troværdigt og professionelt o Fokus bliver på implementering af kommunikationsstrategien. - Fremtidens organisering af cykelløb

7 o I 2015 er fokus på hvordan vi skal organisere os fremover. Distrikterne får i løbet af 2015 (såfremt at klubstrukturen godkendes) alle klubber organiseret under sig. Andre områder der arbejdes med er en ny prisstruktur, andre løbsformer mm. o Der vil i løbet af foråret blive kørt et lignende forløb, som der har været i efteråret centreret omkring en strukturgruppe. - Rekruttering af nye medlemmer o Breddeprojektet kører videre og udvider i forhold til satsning med DGI. - Det skal være sjovt og nemmere at være cykelleder o Arbejdet omkring en frivillighedsstrategi for Danmarks Cykle Union er sat i gang og præsenteres forhåbentlig på Midtvejskongressen. - DCU øger værdien til gavn for alle o Denne målsætning er en del af arbejdet omkring en ny medlemsskabsstruktur. o Derudover er der fokus på at kommunikere de værdier som medlemskab af Danmarks Cykle Union medfører, herunder løbende at tilføre flere værdier. - Organisationsstruktur o I løbet af 2015 skal vi behandle og tage stilling til den demokratiske opbygning i Danmarks Cykle Union. Et område, der hænger sammen med den nye. Klubstruktur. Målet er, at Repræsentantskabet på midtvejskongressen vil blive præsenteret for et oplæg. Der var ingen kommentarer til bestyrelsens målsætninger. Herefter gik DCU s målsætninger til afstemning Bestyrelsens målsætninger blev godkendt. Punkt 5 Forelæggelse af det kommende års budget til orientering David Gullberg, fremlagde budgettet for Indtægterne: kr. - Udgifter: kr. - Målet er et overskud på kr. Bestyrelsen har truffet en beslutning om, at der på sigt skal være en buffer på bundlinjen på ca. 5%, således at der er mulighed for bla. at igangsætte nye tiltag. I 2015 vil vi komme et stykke af vejen. Fremadrettet kører ansøgninger til midler gennem administrationen. Dvs. at administrationen vil behandle ansøgningerne og dernæst laves en indstilling til bestyrelsen omkring bevilling af midler eller ej. David Gullberg fortæller, at vi skal være bedre til at tjene penge, hvilket der er flere ideer til, som vil blive sat i værk. Herefter gik budgettet til debat:

8 Erik Steen Jørgensen ønsker at vide, om der er afsat penge til Veteranudvalget, da der i budgettet står 0 kr. ud for udvalget. David Gullberg svarer, at der er allokeret ressourcer til Veteranudvalget. Jørgen Hansen ønsker at vide, hvor de opgaver som Henrik Kartin har løst løftes hen, når han fratræder hans stilling. Bjarne Olsen ønsker at vide, hvor pengene til Niels Sørensens konsulent arbejde indgår i budgettet. David Gullberg svarer Jørgen Hansen, at det er planen at de it-mæssige opgave er løst, når den pågældende medarbejder stopper. Svaret til Bjarne Olsen lød, at aftalen med Niels Sørensen er indeholdt i de to projekters økonomi. Henrik W. Jensen kommenterer at summen under de øvrige sportslige aktiviteter ikke stemmer med de udgifter, der fremgår af budgettet. David Gullberg svarer, at der fremsendes opdateret budget. Budgettet blev taget til efterretning. Punkt 6 Indkomne forslag til DCU s love og andre forslag af principiel karakter Ansøgning til UCI vedr. afholdelse af VM er Bestyrelsen ønsker at ansøge UCI omkring afholdelse af tre banearrangementer over en tre årig periode: - World Cup banecykling, november VM junior banecykling, august VM senior banecykling, februar 2017 Ifølge DCU s love skal repræsentantskabet godkende ansøgning til UCI vedr. afholdelse af VM. En sådan ansøgning kræver vedtagelse med 4/5 af de afgivne stemmer og med tilstedeværelse af mindst 50 % af de stemmeberettigede. Danmarks Cykle Union har fået en henvendelse fra Ballerup Kommune og Sport Event Danmark vedr. afvikling af ovenstående tre events. Parterne er blevet forlagt følgende kriterier, før at DCU kan indgå samarbejde omkring de tre events: - at Danmarks Cykle Union ikke kan bidrage økonomisk til arrangementerne - at der skal indeholdes lønomkostninger til ansættelse af en projektleder til afvikling af de 3 events - at Danmarks Cykle Union kan bidrage med kapitalværdien af den frivillige indsats der forventes lagt - at Danmarks Cykle Union kan bidrage med kapitalværdien af den teknik/set-up, som Danmarks Cykle Union vil stille til rådighed/benytte under afviklingen af arrangementerne Hvis Repræsentantskabet godkender, at Danmarks Cykle Union kan ansøge om de to VM er vil der i løbet af januar blive sendt materiale til UCI og der forventes en afklaring i løbet det kommende halve år.

9 Der var ingen spørgsmål. Herefter gik ansøgningen til afstemning Det blev godkendt, at ansøge UCI omkring afholdelse af de to VM er. Forslag til ændringer af DCU s love og distrikternes standard vedtægter David Gullberg gennemgik lovforslagene. Ændringerne er hovedsageligt i forhold til opsætning, herunder at gøre love og vedtægter mere overskuelige. Enkelte steder stilles der forslag omkring ændring ved indholdet: - Vedr. optagelse af nye klubber blev der stillet forslag om, at ændre hvilke klubber der kan optages, således at alle klubber, der har cykling som aktivitet, fremover kan optages som medlem af Danmarks Cykle Union. Dernæst foreslås det, at det fremover er bestyrelsen der godkender optagelse af nye klubber og dernæst giver information videre til distrikterne og DCU Motion. - Dernæst ønsker bestyrelsen at oprette et selvstændigt Spor- og Naturudvalg. Udvalget har de sidste to år arbejdet som ad-hoc udvalg under MTB udvalget. - Afslutningsvist ønsker bestyrelsen at tilføje tegningsregler til både DCU s love og distrikternes standard vedtægter. Da der er tale om lovændringer, kræver forslaget 4/5 flertal. Afstemning omkring forslagene blev samlet under ét. Forslagene blev godkendt. Forslag til ny Klubstruktur Henrik Jess Jensen præsenterede kort tankerne omkring den nye klubstruktur. Det udsendte bilag B, indeholder en beskrivelse af forslaget og er opdateret efter de input, der bla. er modtaget efter distrikternes årsmøder. Der er udarbejdet et FAQ-dokument, hvor hovedparten af de spørgsmål der kan blive stillet af klubber fremgår. Dette dokument er efterfølgende sendt ud til klubber og lagt på hjemmesiden. Herefter gik klubstrukturen til debat: Jørgen Gullborg stiller et spørgsmål vedr. kommercielle navne, herunder at en basisklub godt kan hedder Novo Nordisk, men det kan klubben ikke hvis de er eliteklub. Henrik Jess Jensen svarer Jørgen Gullborg, at det ikke er muligt at have et kommercielt navn, som elite- eller sportsklub. Herefter gik klubstrukturen til afstemning

10 Klubstrukturen blev godkendt. Punkt 7 Punkt 8 Valg af bestyrelse Under valg til bestyrelsen, blev nedenstående bestyrelses-medlemmer genvalgte: Formand, Niels Sørensen Genvalgt for to år Medlem, Klaus Bach Genvalgt for to år Medlem, Jakob Knudsen Genvalgt for to år Suppleant, Bo Belhage Genvalgt for ét år Valg til udvalg Baneudvalget Claus Rasmussen stopper, som formand for baneudvalget og indstiller Dan Frost som ny formand. Dan Frost er ikke til stede, men der er modtaget fuldmagt på hans kandidatur. Dan Frost blev valgt som formand for baneudvalget for to år. Dameudvalget. Willy Frederiksen stopper som formand for udvalget og indstiller Mie Lacota, som ny formand. Mie Lacota er villig til valg og vælges som formand for to år. Veteranudvalget Formand, Kim Ryan Hansen, ønsker at fratræde før tid. Dvs. at der skal vælges en formand for ét år. Torben Kristensen indstiller på bestyrelsens vegne, Erik Steen Jørgensen, som har ydet en stor indsats i løbet af året. Erik Steen Jørgensen er villig til valg og vælges som formand for ét år. Spor- og Naturudvalget Klaus Bach indstiller på vegne af bestyrelsen Thomas Schmidt Larsen som formand for det ny oprettede Spor- og Naturudvalget. Thomas Schmidt Larsen har fungeret som formand, mens udvalget har været ad-hoc udvalg under MTB udvalget. Thomas Schmidt Larsen er villig til valg. Thomas Schmidt Larsen fortæller, at udvalgets arbejde er vigtigt, da der er stort pres på stierne i skovene, da der er mange der færdes på disse. De sidste par år, har udvalget fungeret som DCU s officielle repræsentant i Grønt Forbund (under DIF), holdt flere oplæg og indgået samarbejde med bl.a. IMBA Europe. Derudover har udvalget i november afholdt Danmarks første Sporbygger konference, hvilket var en stor succes. Thomas Schmidt Larsen vælges som formand for to år.

11 Punkt 9 Punkt 10 Udvalg valgt uden for kongressen Eliteudvalget og kontraktudvalget forelægges til orientering efter bestyrelsesmødet d. 3. februar. DCU motions bestyrelse Tom Eklund orienterede omkring sammensætningen i DCU Motions bestyrelse: John Sørensen, Søren Boysen, Hans R. Radich, Sven-Arne Røpke, Søren Johansen, Arne Simonsen og Tom Eklund. På vegne af DCU Motion takkede Tom Ekelund bestyrelsen for at være blevet budt ind i varmen. DCU Motion har været et vedhæng, men nu føler udvalget, at de er blevet taget alvorligt i forhold til det breddeprojekt som kører. De ting bestyrelsen har lovet, har de levet op til. Udvalget er glade for at være tre repræsentanter i strukturgruppen og de forsætter fremad omkring arbejdet med medlemskabsstruktur og demokratiet, som de regner med at være en del af. Tom Eklund takkede forsamlingen for at have stemt for den nye klubstruktur. Punkt 11 Punkt 12 Valg af revisor Bent Röder er villig til genvalg og vælges for to år. Klubbers optagelse og eller udelukkelse af DCU I distrikt Jylland/Fyn er følgende nye klubber optaget: - Frederikshøj Cykel Klub - Kerteminde Cykel Klub - Racing Viborg - Ry Cykel Klub Distrikt Sjælland havde ingen klubber at tilføje. Punkt 13 Orientering om den kommende sæsons terminer for DCU s officielle løb David Gullberg gennemgik den kommende sæsons terminer. Ole Kjeldsen meddeler, at den ordinære kongres er afsluttet. Niels Sørensen Ole Kjeldsen Trine Lindberg Formand Dirigent Referent De underskrevne originaler findes i administrationen.

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Dato: 27. juni 2014 kl. 09.00-18.00 Sted: Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg Mødedeltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015

DCU Distrikt Sjælland Referat af formandsmøde 25. marts 2015 1. Situationen omkring direktørskifte DCU s formand Niels Sørensen (NS) gav en kort redegørelse for baggrunden for det afbrudte samarbejde med direktør David Gullberg. 2. Velkomst ved Klaus Bach (KB) KB

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 30. marts 2008 kl. 10.00 I Idrættens Hus Hockey Danmark ønskes tillykke med 100 års jubilæet i 2008 1 Årsrapportens indhold. Dagsorden...3 1. Valg af

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter)

iii) Forslag om fælles medlemsregistrering (ved Michael Slot Bundgaard (DIF) og Peter) Referat fra generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund/Dansk Klatreforbund, d. 19. marts 2006 Generalforsamlingen blev afholdt i Løvstræde 8a, 3. sal, København K. Dagsorden: 1. Formalia. Valg af dirigent

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014

DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 DBU FYN DELEGERETMØDET 2014 1 DELEGERETMØDE 2014 Søndag, den 19.01.14 kl. 09.30 i Langskov Hallen, Langeskov. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo

Referat DKF. Søren Andersen. John Ludwig Gorm Larsen. Ballerup Kano- og Kajakklub. Charlottenlund Kajakklub Palo Referat Mødegruppe: s årsmøde Dato: 30. marts 2009 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Referenter: Klavs Klavsen, Lars Henrik Petersen, Vibe Ørum Rasmussen, Michael Fjeldvig, Christian Jacobsen Baggrundsmateriale:

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere