Ordinær generalforsamling i Birkerød TK tirsdag den 25. marts 2014 kl.19 i klubbens lokaler Topstykket 28, 3460 Birkerød.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i Birkerød TK tirsdag den 25. marts 2014 kl.19 i klubbens lokaler Topstykket 28, 3460 Birkerød."

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Birkerød TK tirsdag den 25. marts 2014 kl.19 i klubbens lokaler Topstykket 28, 3460 Birkerød. 1. Valg af dirigent. ( Bestyrelsen foreslår Klaus Jakobsen) Klaus Jakobsen blev valgt. 2. Valg af referent. (Bestyrelsen foreslår Helle Boserup.) Helle Boserup blev valgt. 3. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år. Sportslige resultater. Jesper Tvermoes fortalte om alle de gode sportslige resultater, klubben har opnået i år. Eliten er nu delt i damer og herrer. Damerne vandt sølv, og herrerne kom ind på en flot 4.-plads. Karen Barbat er regerende danmarksmester i DS. Philip Ørnø vandt sølv ved indendørs DM i Administrationen. Der har været mange ændringer - nye forhold, nyt medlemssystem, Globus m.v. - som Thomas har taget sig af. Økonomi. Der er udført et mere detaljeret budget med dertil hørende stram budgetstyring således, at der nu er et lille overskud. Der er indarbejdet et nyt økonomisystem, som har kostet meget tid for administrationen og vores ny bogholderassistent. Arne og Thomas har udarbejdet et forbedret, udvidet budget/regnskabsopstilling for at gøre regnskabet mere gennemskueligt efter tidligere års kritik. Jesper roste Flemming, der er en god, kompetent arbejdskraft såvel ude som inde. Hjemmeside. Klubben får ny hjemmeside den 1. april, som udvalgene selv kan/skal vedligeholde. Strategi. Strategien kan læses på hjemmesiden. Vi er en eliteklub med en dygtig elite på både junior- og seniorsiden. Men vi er også en klub for alle andre, og det er en udfordring at samle alle de forskellige interesser en udfordring, som klubben tager meget alvorligt. Der arrangeres senior-træning og senior-camps. Klubben afholder mange turneringer. Dem tjener vi penge på, fordi vi er gode til det og har frivillige, der hjælper til, og afholdelse af disse turneringer er rigtigt vigtig for især vores unge spillere. Sociale arrangementer. Seniorudvalget arrangerer Halloween-tennis og Nytårstennis og Pro-Am-tennis med efterfølgende middag. Det er et mål at få endnu flere til at deltage i disse arrangemeneter samt lave nye arrangementer. Café Inside. Det er vigtigt, at der er en café i klubben, men det er svært at få det til at løbe rundt og tjene penge på den, og det gælder såvel for klubben som for en forpagter. Nu er det klubben, der står for driften med specialaftale med Connie. Det er afgørende, at Connie og hendes familie kan få et fornuftigt udkomme ved at drive caféen for klubben. Jesper opfordrede alle til at bruge caféen, det er meget op til medlemmerne at give klubben et boost. Indendørs kapacitet. Der arbejdes dels på at få en ny hal med een til to baner i Birkerød Tennisklub og dels at få et tenniscenter i Rudersdal Kommune a' la' Rundforbihallen, hvor alle tennisklubber i kommunen kan leje sig ind. Der er 4000 tennisspillere i kommunen, men kun 8 indendørs baner. Jesper og den tidligere formand for Vedbæk Tennisklub Thomas Königsfeldt har holdt møder med borgmesteren og ledende politikere, og de lytter, er positive og forstår problematikken, men problemet er ikke overraskende økonomien.

2 Tak. Første prioritet er at finde et sted, hvor anlægget kan ligge. Det vil koste groft skøn mill. kroner. Jesper sluttede med at takke de mange frivillige, de fastansatte, trænerne og bestyrelsen, som alle har præsteret et kæmpearbejde. Især Arne Hübertz har arbejdet ekstremt hårdt med økonomi og anlæg, og han fik ekstraordinært 2 flasker rødvin fra Jespers private vinkælder. Thomas Winther havde nogle bemærkninger til beretningen. Han foreslog, at man fik et fjernsyn i caféen, så man sammen kunne se de store turneringer i klubbens lokaler og måske samtidig styrke caféens omsætning. Thomas var også utilfreds med ventilationsanlægget på bane 1 og 2 og med det utætte tag på bane 3 og 4. Det blev oplyst, at det er ved at blive grundigt undersøgt og bliver lavet, så snart det er sikkert, hvad der er galt. Det har været meget vanskeligt at finde ud af, hvor vandet kom ind. Morten Fisker havde forslag til caféen. HIK giver 3 spisebilletter i tilknytning til medlemskabet. Man kunne gøre noget lignende. En anden foreslog bare fadølsbilletter. Jesper foreslog at man kunne have en kendt gæstekok en gang om måneden, som måske kunne trække folk til. 4. Udvalgsformændene aflægger beretning om primært de sportslige resultater i det forløbne år. Jeanette Justesen, ungdomsudvalget. Man har implementeret Birkerøds Tennisverden, hvor spillerne grupperes i teams med en glidende overgang mellem tennisskole og elite, og har defineret, hvad der skal til for at komme i en bedre gruppe. Der er udarbejdet arbejdsfordeling mellem Thomas og udvalget. Det er klubbens strategi, at man selv vil satse mere på at udvikle egne elitespillere. Udvalget bistår ved turneringer. Nye tiltag: Lockout-tennis, camps, juleklip, tennishygge, medaljefest Andri Jönsson (Birkerød TK's svar på Brad Pitt!) er blevet ny chef for junior-eliten men er også stadig chef for tennisskolen. Tennisskolen har fået tilført Niels Trier og John Larsen. Der har været mange flotte sportslige resultater: U18 piger vandt sølv U18 drenge vandt bronze U14 både piger og drenge vandt guld i Esbjerg Niels Buchwald spurgte, hvordan man vil fastholde de gode spillere - der er allerede 4 inden for de sidste 3 år, der har forladt os til fordel for større klubber. Det er svært at hamle op med f.eks. KB, der kan tilbyde lejlighed, bil og et pænt beløb om måneden, og Frederiksberg kommune giver et ganske stort beløb til KB pr. år. Katrine Berge (Elitespiller) sagde, at hun var meget glad for at spille i Birkerød TK. Der kommer jo også nye spillere til, når der er nogen, der rejser.

3 Det skal også ses i et større perspektiv, det gælder jo i sidste instans om at få flere gode danske spillere. Det blev nævnt, at DTF har kørt på lavt blus men nu har fået et midlertidigt elitecenter i Vallensbæk. Thomas Wahl mente, at hvis 'flugten' til KB skal stoppes, kræver det et Forbunds Elitecenter, som man havde før i tiden. Morten Fisker mente, at man burde samarbejde med naboklubberne i stedet for at konkurrere med dem. Thomas Wahl svarede, at det forsøger vi løbende, men det er der ikke den store tradition for i tennis. Vi har dog samarbejde med Malmø og Ystad. Erik Bakke, seniorudvalget. Sportslige resultater Veteran vandt serie 1. Motionist kat. 1 med Hanne Lageri som kaptajn vandt kat. 1. Indendørs motionister spiller finale mod Holbæk på hjemmebane.(til referatet bemærkes, at den vandt Birkerød). Esben Thielsen, Marianne Wier og Lene Rasmussen vandt DM. Læs iøvrigt på SLTU's hjemmeside. Strategi. Vi skal arbejde på en anden måde, efter at Thomas er blevet sportsdirektør. Vi vil styrke klubånden med tennis- og festarrangementer. Den fælles grisefest med tennis for spillere i alle aldre og niveauer, som trænerne stod for, var en virkelig succes, så det skal vi måske lave noget mere af. Baner. Vi slås med fordeling af baner, fordi SLTU har det med at lægge alle kampe på den samme dag. Fredagstennis (drop-in) er til stor glæde for de medlemmer, der kommer. Det har desværre været nødvendigt at inddrage 5 fredagstennis-aftener, heraf 3 til andre senior-kampe. Det sker typisk, når både lørdag og søndag også er fuldt booket, så det er ikke umiddelbart til at flytte fredagstennis til et andet tidspunkt den samme uge. Ros til Jesper. Erik sluttede med at rose Jesper Tvermoes for det store arbejde, han gør for klubben. Og så gav vi Jesper en stor hånd. Arne hübertz, anlægsudvalget. Hvad er der sket. Den gamle slåmur er malet med logo, så forbikørende kan se, hvem vi er. Minitennisbanerne er spulet og malet. Der er sat skilte op, så man kan se, hvor tennisklubben er. Stormen i vinter væltede en del træer ved søen, de er nu fjernet af kommunen. Vi arbejder på at få kommunens parkafdeling til at lave en beplantningsplan for området. Der er væltet et hegn ved bane 3-4. Det er repareret og i øvrigt er hegnet omkring banerne strammet op. Begge dele er betalt af Rudersdal Kommune. Taget på hal 2. Kommunen har ansvaret for det udvendige. Vi tror, vandet kommer ind via ovenlyset, og det kræver, at man kan komme til indefra. Der vil blive sat et stillads op i hallen efter 1. maj, når udendørssæsonen starter. Caféen og klubhuset i øvrigt. Klubben kører caféen med Connie ansat med løn og overskudsdeling i modsætning til tidligere, hvor den blev forpagtet bort.

4 Der er blevet malet, kommet ny sofa, nyt ur, pokalskab til squash og ny vandkøler. Omklædningsrummene er shinet op, og vi har byttet med squash, så vi har fået et fint møderum ovenpå. Der er kommet nye blå døre betalt af kommunen. Fremtiden - hvad der arbejdes på, men endnu ikke prioriteret. Renovering af klubhuset fortsætter. Hems på første sal. Lys på bane 3-4. Ny tilskuerrampe i hal 3-4. Flere indendørs tennisbaner. Spørgsmål til anlægsudvalget: Peter Jessen spurgte, om man overvejede at anlægge flere udendørs baner uden nødvendigvis at koble det sammen med 2 nye indendørsbaner. Arne mente ikke, at der var behov for flere udendørsbaner, undtagen hvis man sløjfede bane 1-2 for at bygge en indendørshal. Thomas Winther fandt, at det ville være godt med et par hard court baner - også til eliten, og Peter sagde, at det jo kunne forlænge udendørssæsonen, ligesom lys på banerne også kunne. Hans Wested spurgte om tidshorisonten for 2 nye indendørsbaner. Det er igen et spørgsmål om økonomi og bevillinger, det koster ca. 7 millioner kroner. Mette Wested spurgte - også i relation til banekapacitet - hvad den nye skolereform vil betyde for klubben. Jesper oplyste, at der er fokus på sagen med møder og kontakt til kommunen, men ingen heller ikke kommunen ved, hvad reformen kommer til at indebære. Pause. Så var der pause med kaffe og kage og kåring af årets spiller og årets ildsjæl. Årets spiller. Der var 4 spillere nomineret til prisen: Caroline Fricke, Kathrine Berge, Frederik Justesen og Karen Barbat. Andri overrakte en flot pokal til årets spiller, som blev Frederik Justesen. Årets ildsjæl. Der var 4 medlemmer nomineret til prisen: Helle Nymann, Malene Krause, Rasmus Holmer og Helle Boserup. Thomas begrundede valget og overrakte pokalen til årets medlem, som blev Malene Krause. 5. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Revisor Inge Nilsson gennemgik årsrapporten og gjorde rede for, hvad hendes opgave var, bl.a. at checke, at skatteregler og reglerne om aflæggelse af regnskab var overholdt. Hun sagde også, at man ikke umiddelbart kan sammenligne regnskabet med sidste års regnskab, fordi det nye er opstillet på en ny og mere gennemskuelig måde, hvilket er Arnes fortjeneste. Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen. 6. Forelæggelse af forslag til budget med forslag til kontingenter og indmeldelsesgebyr. (Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret). Arne Hübertz gennemgik budgettet og startede med at sige, at der var rettet lidt i det, der

5 lå på hjemmesiden pga. en tastefejl. Træningskontingentet var blevet dobbeltkonteret med kr., men det var nu rettet. Spørgsmål til budgettet. Morten Fisker spurgte, om der var kommet flere eller færre seniorer, for de fleste klubber har en tilbagegang. Men vi forventer lidt flere. Hans Wested spurgte, hvad det betyder, at vi nu har en ansat/bestyrer i stedet for en forpagter. Svaret er, at det kræver, at klubben har en alkoholbevilling og et næringsbrev, som Arne har taget, og vi kan så ansætte hvem som helst. Connie får en timeløn, og overskuddet deles mellem Connie og klubben. Thomas Winther mente ikke, at caféen fungerer optimalt, bl.a. mente han, at der skulle være et fjernsyn, så man kunne sidde sammen og se de store tennisturneringer. Jesper sagde, at man har overvejet og undersøgt det, men at det koster kr i afgift, når man stiller et fjernsyn op i en café, der er offentligt tilgængelig. Hvis det er i en klub, koster det kr. årligt, og bestyrelsen havde vurderet, at et fjernsyn ikke ville tiltrække så mange, at det kunne retfærdiggøre denne udgift. Peter Jessen ville gerne have, at man præciserer, hvornår der er åbent i caféen, gerne med information på anlægget. Det vil komme til at stå på hjemmesiden og i nyhedsbreve samt på opslag ved caféen. I den kommende sæson vil der være åbent hver onsdag, hvor der er onsdagstennis og mange andre kampe, og der vil også være åbent, når der er holdkampe, samt ved særlige arrangementer. Opfordring til bestyrelsen fra generalforsamlingen. Bestyrelsen opfordres til igen at undersøge, om et fjernsyn ville kunne give et boost til caféen. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 7. Valg af formand. ( Jesper Tvermoes er villig til genvalg.) Jesper blev valgt. 8. Valg af udvalgsformænd. I lige årstal er formanden for Elite-og Ungdomsudvalg på valg. Jeanette Justesen er villig til genvalg som Ungdomsudvalgsformand. Frederik Krause fratræder som Eliteudvalgsformand. Bestyrelsen foreslår Helle Nymann som ny Eliteudvalgsformand I ulige årstal er formanden for Senior- og Anlægsudvalg på valg. Valg af 3 menige bestyrelsesmedlemmer. Jan Dahlmann og Glenn Jørgensen ønskede at fratræde. Morten Mølholm Hansen er villig til genvalg. Jesper sagde tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Jan Dahlmann, Frederik Krause og Glenn Jørgensen. Helle Nymann blev valgt til ny eliteudvalgsformand. Rasmus Holmer blev valgt til almindeligt bestyrelsesmedlem.

6 Morten Mølholm Hansen blev genvalgt som almindeligt bestyrelsesmedlem. 9. Valg af revisor. ( Bestyrelsen foreslår genvalg af Inge Nilsson.) Inge Nilsson blev genvalgt. 10. Forslag fra medlemmerne. Forslag må for at kunne behandles på generalforsamlingen være indsendt til Birkerød TK senest 10 dage før generalforsamlingen. Pensionistmedlemskab. Jørgen Hendel Pedersen havde indsendt et forslag vedr. pensionistmedlemskab, som afstedkom, at bestyrelsen havde lavet følgende ændringsforslag til dette. Vedtægternes 10 ændres, så bestemmelsen får følgende ordlyd: Bestyrelsen fastsætter bookingregler for de forskellige typer medlemskontingenter. Vedtages dette forslag, er den siddende bestyrelse indstillet på at beslutte 2 pensionistmedlemsskaber: 1. hvor kontingentet er og som har begrænsede bookingrettigheder dvs. ikke booke hverdage efter kl og søn- og helligdage ikke før kl. 15, dog således, at en sådan pensionist kan booke med et seniormedlem uden begrænsninger. Pensionister kan naturligvis spille i alle turneringer, arrangementer m.v.,hvor det er klubben, der booker og selvfølgelig spille, når en bane står tom uanset tidspunkt. 2. hvor kontingentet er kr. ( normalt helårskontingent kr. ) og uden bookingbegrænsninger. Jørgen havde accepteret bestyrelsens forslag, og at det kom til afstemning først. Der udspandt sig en livlig debat om, hvorvidt det var rimeligt, at pensionister skulle have en rabat, som andre lavtlønnede eller f.eks. enlige mødre kunne have ligeså stort behov for. Da forslaget var knyttet sammen med en ændring af vedtægterne, krævedes det, at 4/5 af de afgivne stemmer var for forslaget. Det lykkedes ikke, idet der var 26 stemmer for forslaget, men 17 stemmer imod, så forslaget blev forkastet. Herefter kom Jørgens forslag til afstemning, men det blev også forkastet, idet der kun var 2, der stemte for. Der skete altså ingen ændringer til det eksisterende pensionistmedlemskab, dvs. at et pensionistmedlemskab til kr ikke giver ret til at booke hverdage efter kl og søn- og helligdage før kl. 15. Pensionister kan dog spille i alle turneringer, arrangementer m.v. uanset tidspunkt, hvor det er klubben, der booker og i øvrigt spille, når en bane står tom. Pensionister kan tegne et pensionistmedlemsskab med fulde bookingrettigheder for kr Formalia. Ad pkt. 10 : Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægterne: 1. I punktum efter næstformanden tilføjes: eller af formanden eller næstformanden sammen med klubdirektøren. 2. I punktum tilføjes: Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 25. marts 2014.

7 Ændringen blev enstemmigt vedtaget. Fredagstennis. Thomas Winther havde indsendt et forslag vedr. mulighed for erstatningstimer, når fredagstennis bliver aflyst. Han ville gerne kunne spille om lørdagen i stedet for. Men det er sjældent muligt, da fredagstennis netop aflyses, fordi lørdag og søndag i forvejen er besat. Morten Fisker foreslog, at man vedtog, at der maximalt måtte aflyses et vist antal fredage. Men alle får faktisk aflyst deres kontrakttimer eller andet en gang imellem for at få kabalen til at gå op. Thomas Winther spurgte, om man kunne finde en anden måde at kompensere på, og Jesper sagde, at vi ikke aflyser, med mindre det er strengt nødvendigt, vi vil jo gerne have så mange som muligt til at spille. Peter Jessen sagde, at fredagstennis jo også bliver brugt til indslusning af nye medlemmer i klubben, og det er til gavn for alle. Det endte med, at Thomas Winther frafaldt sit forslag, og det blev erstattet med en hensigtserklæring: 'Hvis det er praktisk muligt at kompensere med andre baner i den efterfølgende weekend eller efterfølgende uger, kan det gøres, og Thomas Winther vil gerne stå for det praktiske.' 11. Eventuelt. Thomas Wahl fortalte, at Anne Gylling tilbyder TRX-kurser i fysisk træning med stropper og nogle apparater. Det foregår ovenpå i klubben, og man kan booke sig ind på det via hjemmesiden. Thomas Wahl tilbød at vise den nye hjemmeside, som forventes i luften den 1. april, men pga. det fremskredne tidspunkt ville alle hellere hjem! Jesper takkede forsamlingen for god ro og orden og dirigenten for hans glimrende måde at udføre dirigenthvervet på. Mødet sluttede kl Bilag: (hent) Årsrapport Budget Referent Helle Boserup Dirigent Klaus Jakobsen

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Referat generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk

Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2009 www.ntk-tennis.dk Den nye bestyrelse set fra venstre: Willy Sørensen, Ove Hansen, Bente Jensen, Henning Mejer, Erik Scheibel, Jens Abildgaard, Annie Dalby og NÆSTVED

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00

1 P age. Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Referat af ordinær Generalforsamling i SG A/S 18/11 08 kl. 21.00 Bestyrelsesformand Kurt Grey Schuster bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2008. 996 stemmer var repræsenteret. Pkt. 1. Valg

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere