Militærnægteradministrationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Militærnægteradministrationen"

Transkript

1 Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE August 2009 Indledning Militærnægteradministrationen hører organisatorisk hjemme under Forsvarsministeriets departement, og i begyndelsen af året fik administrationen besøg af departementschef Lars Findsen. Han fik lejlighed til at tale med samtlige ansatte og et godt indblik i administrationens hverdag og de opgaver og målsætninger, der ligger for fremtiden. Forsvarsforliget er faldet på plads, og det indgår heri, at der i forligsperioden skal foretages en undersøgelse af værnepligten. Umiddelbart sker der således ikke ændringer i gennemførelsen af værnepligten, hvorfor der også i de kommende år vil være militærnægtere, som skal aftjene civil værnepligt. Et af vores allerede gennemførte langsigtede tiltag for forbedret service er etableringen af en ny hjemmeside med det formål at styrke kommunikation og brugervenlighed. Selvom der fortsat er enkelte tekniske udeståender, håber vi, at militaernaegter.dk har gjort det lettere for vore samarbejdspartnere at få de nødvendige oplysninger. Den direkte kommunikation med udstationeringsstederne er også blevet styrket. Sidste år blev vores udstationeringsbesøg sat i system. I år er det så besluttet, at der kort tid efter militærnægterens begyndelse af tjeneste som et minimum skal tages telefonisk kontakt til udstationeringsstedet for bl.a. at erfare, hvorledes militærnægteren er faldet til, og om udstationeringsordningen lever op til forventningerne. Militærnægteradministrationen har som sin målsætning at behandle 200 til 300 ansøgninger om overførelse til militærnægtertjeneste - og den målsætning er vi godt på vej til at indfri. Allerede i 1. halvår 2009 modtog vi over 100 ansøgninger; antallet af ansøgninger forventes ikke at falde i 2. halvår Ansøgningerne har resulteret i 94 nye militærnægtere. I 2. halvår 2009 vil Militærnægteradministrationen gennemføre 9 introduktionsdage. P.t. forventer vi at se militærnægtere. Endelig ser vi på sundhedsområdet frem til det nye samarbejde med Den koncernfælles Sundhedstjeneste. Samarbejdet begyndte den 1. august 2009, og formålet med samarbejdet er i sin enkelthed at styrke serviceringen af militærnægtere med behov for læge- eller tandlægekonsultation. Som altid er Militærnægteradministrationen lydhør over for tiltag, der kan forbedre militærnægterordningen - det være sig fra udstationeringssteder, militærnægtere eller vores samarbejdspartnere i øvrigt. Én gang om året iværk- Militærnægteradministrationen Telefon: Sags- og personnummer Hedelykken 10 Telefax: bedes anført ved henvendelse 2640 Hedehusene

2 2 sættes en brugerundersøgelse. Brugerundersøgelsen skal dog ikke afholde nogen fra at tage kontakt til Militærnægteradministrationen, idet der bagerst i nyhedsbrevet er optrykt en kontaktliste med telefonnumre og . Samtlige udstationeringssteder, militærnægtere og samarbejdspartnere ønskes herved en god efter sommer Administrationschef Michael D. Pedersen militaernaegter.dk - ny hjemmeside, men samme navn I 2007 blev de første skridt taget i retning af etableringen af en ny hjemmeside. Opgaven var stor, men med udgangspunkt i Forsvarsministeriets idégrundlag for en fælles internetportal kunne Militærnægteradministrationen den 20. april 2009 præsentere en ny hjemmeside. En af de væsentligste forskelle i forhold til den tidligere hjemmeside er, at militaernaegter.dk er bygget op omkring artikler. Det skulle gøre det nemt at finde frem til de relevante oplysninger, som brugerne har behov for. Dette gælder også vores nyhedsbreve m.v. Den helt store målsætning og satsning i det kommende år er etableringen af en effektiv on-line-sagsbehandling, som vil forenkle (papir-) arbejdsgangene, hvor den kommende militærnægter kan sidde hjemme og via militaernaegter.dk udfylde og fremsende sin ansøgning om overførelse direkte on-line, som så efterfølgende kan blive færdigbehandlet elektronisk - helt uden at printe papir! Forhåbentlig deler vores brugere den positive opfattelse af militaernaegter.dk, som vi har, men Militærnægteradministrationen imødeser gerne feedback på de oplevelser, man gør sig. Feedback bedes sendt til Niels-Ole G. Mannerup på

3 3 Introduktionsdage I 2008 oplevede Militærnægteradministrationen en stigning i antallet af ansøgninger om overførelse til militærnægtertjeneste. Dette har bl.a. medført, at man i dag kan se værnepligtshold på helt op til 20 militærnægtere. Som altid gennemføres introduktionsdagene i Militærnægteradministrationen i Hedehusene, hvor den værnepligtige giver møde på den tilsagte dag senest kl Sædvanligvis afsluttes introduktionsdagen kl Vi er altid glade, når udstationeringsstederne sender repræsentanter til Militærnægteradministrationen med det sigte at fortælle om sig selv og det virke, militærnægteren er tiltænkt. Selvom vores database over udstationeringssteder indeholder alle relevante oplysninger for militærnægteren, så giver det altid noget ekstra, når en repræsentant for udstationeringsstedet kan fortælle om hverdagen og erfaringerne med militærnægtere. Mødetidspunktet for repræsentanten er kl I 2. halvår afvikles introduktionsdagene på flg. datoer: 26. august, 2. september, 16. september, 30. september, 7. oktober, 25. november og 2. december. I 1. halvår 2010 afvikles introduktionsdagene på flg. datoer: 6. januar, 20. januar, 3. februar, 10. februar, 3. marts, 17. marts, 7. april, 21. april, 5. maj, 19. maj og 2. juni. Kontorfuldmægtig Karen Nielsen og overassistent Nadia S. Mølledal På ovennævnte datoer må udstationeringsstederne således kunne forvente at blive kontaktet af Karen Nielsen og Nadia S. Mølledal med henblik på aftale om samtale med militærnægteren. Henvendelsen til udstationeringsstedet sker fortrinsvis i tidsrummet mellem kl og kl

4 4 Forud for introduktionsdagen kan enkelte militærnægtere have indgået en forhåndsaftale med udstationeringssteder om aftjening af værnepligt. Vi støtter op omkring initiativet om en forhåndsaftale, men forhåndsaftalen mellem udstationeringsstedet og militærnægteren er ikke bindende for Militærnægteradministrationen. Det er den først, når udstationeringsstedet har underskrevet og returneret den såkaldte udstationeringsaftale, som Militærnægteradministrationen udsender, når der er arrangeret et møde mellem udstationeringsstedet og militærnægteren. Økonomi - regulering af ydelser Boliggodtgørelse Udstationeringsstederne, som ikke stiller et møbleret værelse med adgang til køkken og bad til rådighed for den udstationerede militærnægter, skal i stedet betale en boliggodtgørelse til den udstationerede militærnægter. Boliggodtgørelsen, der betales månedsvis bagud, må ikke overstige den egentlige boligudgift inkl. el, varme, gas og vand. Fra og med den 1. juli 2009 kan boliggodtgørelsen maksimalt udgøre kr. pr. måned. Boliggodtgørelsen vil være skattefri for militærnægteren, hvis udstationeringsstedet overfører boliggodtgørelsen direkte til den udstationerede militærnægters udlejer. Der vil også være skattefrihed, hvis boliggodtgørelsen indsættes på den udstationerede militærnægters Økonom, fuldmægtig Amina Sefić betalingsservicekonto i bank eller sparekasse. Skattefriheden gælder imidlertid ikke, hvis boliggodtgørelsen udbetales til den udstationerede militærnægter - fx fordi han bor i eget hus eller i egen ejerlejlighed. Boliggodtgørelsen er et direkte anliggende mellem det enkelte udstationeringssted og den enkelte militærnægter. Den udstationerede militærnægter er selv ansvarlig for afgivelse af korrekte oplysninger til udstationeringsstedet samt til fx SKAT. Administrationsomkostninger P.t. er administrationsomkostningen 49 kr. pr. dag, en militærnægter arbejder for et udstationeringssted. Denne sats vil være gældende frem til den 31. december 2009, hvor satsen bliver reguleret. Dette sker efter Danmarks Statistiks lønstatistik for hele kroners udsving, jf. 12 i bekendtgørelse nr. 995 af 4. oktober 2008 om civil værnepligt. Den nye sats vil til sin tid blive bekendtgjort på militaernaegter.dk. Fraværsmelding Bliver en udstationeret militærnægter syg, eller skal han afvikle en ferieorlovsdag m.v., er det udstationeringsstedets pligt at give Militærnægteradministrationen meddelelse herom. Dette gælder også, når den udstationerede militærnægter vender tilbage efter endt sygdom. Dette skyldes, at administrationen skal have kendskab til den værnepligtiges gennemførelse af tjenesten, samt at udstationeringsstedet alene skal betale administrationsomkostninger for de dage, hvor den udstationerede militærnægter rent faktisk er mødt på arbejde. Meddelelse om fravær gives til Karen Nielsen på eller ved samt Nadia S. Mølledal på eller ved Brugerundersøgelse for udstationeringssteder 2009 Militærnægteradministrationen vil i løbet af efteråret 2009 gennemføre en ny brugerundersøgelse for udstationeringsstederne. I praksis betyder det, at vi vil tage kontakt til de institutioner og organisationer, der har en tjenstgørende militærnægter tilknyttet.

5 5 Der vil blive udsendt et spørgeskema og en frankeret svarkuvert. Militærnægteradministrationen beder jer have ulejlighed med at besvare spørgeskemaet, for kun med jeres tilbagemeldinger kan vi få en idé om, hvordan og hvorledes tjenesten og samarbejdet er forløbet. Spørgeskemaet bedes være Militærnægteradministrationen i hænde senest 19. december I januar 2010 vil Militærnægteradministrationen i årets første nyhedsbrev orientere om resultatet af brugerundersøgelsen. Personalia Den 31. juli 2009 fratrådte læge Mikael Sværke sit virke som Militærnægteradministrationen læge, idet lægeordningen pr. 1. august 2009 administreres af Den Koncernfælles Sundhedstjeneste. Mikael Sværke blev tilknyttet Militærnægteradministrationen i forbindelse med flytningen til Hedehusene. Militærnægteradministrationen takker Mikael Sværke for indsatsen og ønsker ham al mulig held og lykke fremover. Inaktive udstationeringssteder Én af Militærnægteradministrationens målsætninger er at yde den bedst tænkelige service for både udstationeringssteder og militærnægtere - og et indsatsområde er, at vores database over udstationeringssteder altid er ajourført med udstationeringssteder, som har et reelt ønske om at være med i udstationeringsordningen. Der er mange årsager til, at et udstationeringssted bliver inaktivt. Måske ændres arbejdsopgaverne, således at en militærnægter ikke længere kan anvendes. Måske ændres den økonomiske struktur, hvorved der ikke længere er et økonomisk fundament for at tilknytte en militærnægter. Dette har vi den største forståelse for. Blot ønsker vi ikke, at en militærnægter får oplevelsen af, at han har fundet et udstationeringssted, som han glæder sig til at besøge - og blive udstationeret ved - for efterfølgende at få at vide, at man ikke har budgetteret med en militærnægter. Derfor er det vores praksis, at udstationeringssteder, der har været inaktive i mere end ét år, udgår af listen over udstationeringssteder. Vi sletter dog intet udstationeringssted, førend vi er sikre på, at dette er udstationeringsstedets ønske; og ønsker udstationeringsstedet fortsat at tage imod en militærnægter, vil vi naturligvis ikke fratage militærnægteren denne mulighed. Har et udstationeringssted været inaktivt i mere end ét år, vil udstationeringsstedet blive kontaktet af Nadia S. Mølledal med besked om, at en sletning er forestående. Dog har udstationeringsstedet 14 dage til at tilkendegive, at det ønsker at fortsætte med at være udstationeringssted. Nadia S. Mølledal kan kontaktes på eller ved Efter svarfristens udløb vil udstationeringsstedet blive slettet af udstationeringsordningen. Skulle udstationeringsstedet på et senere tidspunkt ønske at vende tilbage til udstationeringsordningen, er man altid velkommen til at rette fornyet henvendelse til os. Blanket til brug for ansøgning om optagelse i udstationeringsordningen kan downloades fra militaernaegter.dk/udstationeringssted.

6 6 Status på Militærnægteradministrationens virke Militærnægteradministrationen har i 2008 sat større fokus på de mange myndighedsafgørelser, herunder navnlig de forvaltningsretlige aspekter i afgørelserne, der træffes af Militærnægteradministrationen. Eksempelvis blev ingen af de påklagede afgørelser omgjort af Forsvarsministeriet. Hertil kommer, at Militærnægteradministrationen har indført et skærpet tilsyn med værnepligtige, der har været ulovligt fraværende, men samtidig er der også indført en ny praksis, hvor militærnægterne får større indflydelse på det tidspunkt, hvor de skal aftjene værnepligt. Initiativerne er i høj grad med til at forbedre deres samlede tjenesteforløb. Endvidere er der fokus på at reducere Militærnægteradministrationens administrationsomkostninger. Militærnægteradministrationen måtte i 2007 erkende, at det stadigt faldende antal militærnægtere medførte stadigt stigende enhedsomkostninger. Det var nødvendigt at optimere driften i Militærnægteradministrationen samtidig med, at der blev iværksat forskellige tiltag for at mindske spild i produktionen (LEAN). Derfor er der i dag sat yderligere fokus på løsningen af Militærnægteradministrationens kerneopgaver, nemlig den egentlige varetagelse af militærnægterordningen. Militærnægteradministrationen kom ud af 2008 med et overskud på 2,3 mio. kr., idet den omkostningsbaserede resultatopgørelse udviste udgifter på samlet 16,9 mio. kr. og indtægter på 19,1 mio. kr. Den største del af overskuddet kommer fra en reduktion af administrationsomkostningerne med 1,7 mio. kr. Militærnægteradministrationens årsopgørelse 2008 kan ses på hjemmesiden, hvor også Militærnægteradministrationens resultatkontrakt 2009 findes. Eventuelle spørgsmål til årsopgørelsen 2008 bedes rettet til administrationschef Michael D. Pedersen på telefon eller ved Kommunikation via internettet Internettet er et værdifuldt arbejdsredskab, som på en enkel måde kan sætte fokus på emner, man via eksterne links kan tilegne sig yderligere viden om. Dette gælder også aftjening af civil værnepligt som militærnægter. Et af de udstationeringssteder, der har valgt at gøre brug af internettet på denne måde, er Det kongelige Bibliotek, der har til huse i Den sorte Diamant i København. Siden sommeren 1993 har Det kongelige Bibliotek været udstationeringssted, og på sin hjemmeside, kb.dk, gør biblioteket opmærksom på, at der er mulighed for at virke som militærnægter. Udstationeringsstederne må dog ikke give militærnægterne indtryk af, at der er tale om et egentligt arbejde på lige fod med andre ledige stillinger, idet der jo er tale om aftjening af værnepligt under særlige vilkår - og for at

7 7 undgå eventuelle misforståelser om tjenesten som militærnægter er det ofte mest praktisk ganske enkelt at henvise til militaernaegter.dk, som det fx kan ses af nedenstående hjemmeside. Militærnægteradministrationen står til disposition i form af råd og vejledning, hvis et udstationeringssted ønsker at omtale militærnægtertjenesten på deres hjemmesider. Der kan i denne forbindelse tages kontakt til souschef Bettina Flittner,

8 8 Kontakt os print og gem Militærnægteradministrationen Hedelykken Hedehusene Telefon: Telefax: Hjemmeside: militaernaegter.dk Telefontid: Hverdage kl kl Den Koncernfælles Sundhedstjeneste: Telefon Sygemelding: Hverdage kl kl Lægekonsultation - kun telefonisk henvendelse: Hverdage kl kl KONTAKTLISTE OVER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONENS MEDARBEJDERE SEKTION NAVN STILLING DIREKTE MOBIL Ledelse Michael D. Pedersen Administrationschef Bettina Flittner Souschef Udstationering Karen Nielsen Kontorfuldmægtig Nadia S. Mølledal Overassistent Sygemelding Karen Nielsen Kontorfuldmægtig og ferie Nadia S. Mølledal Overassistent Læge- Sundhedstjenesten Læge konsultation Karen Nielsen Kontorfuldmægtig Nadia S. Mølledal Overassistent Bogholderi Nadia S. Mølledal Overassistent Løn Nadia S. Mølledal Overassistent Kasse Helle Bladsen Afdelingsleder Økonomi Amina Sefić Fuldmægtig Jura Bettina Flittner Souschef Overførelse og Helle Bladsen Afdelingsleder udsættelse Niels-Ole G. Mannerup Fuldmægtig it Niels-Ole G. Mannerup Fuldmægtig Nyhedsbrev Niels-Ole G. Mannerup Fuldmægtig

Militærnægteradministrationen

Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE Februar 2009 Indledning 2008 har med sikkerhed været et år, hvor begrebet militærnægter har kunnet høres og ses. Bl.a. har Danmarks

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Hjemmeservice-ordningen

Hjemmeservice-ordningen Hjemmeservice-ordningen Rapport over hjemmeserviceordningen 1998 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Februar 1999 Forord Hjemmeservice er en af de hurtigst voksende brancher i Danmark. Erhvervet har omsat for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning. Kriterium 1 Lederskab. Kriterium 2 Politik og Strategi. Kriterium 3 Medarbejdere

Indholdsfortegnelse. Indledning. Kriterium 1 Lederskab. Kriterium 2 Politik og Strategi. Kriterium 3 Medarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Kriterium 1 Lederskab Kriterium 2 Politik og Strategi Kriterium 3 Medarbejdere Kriterum 4 Partnerskaber og ressourcer Kriterium 5 Processer Kriterium 6 Kunderesultater Kriterium

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere