Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG."

Transkript

1 Tolkning af EKG: En diagnostisk samt eksamensfokuseret tilgang til EKG. Udarbejdet af Stud.Med Mohamed Ebrahim Københavns Universitet Juli 2014

2 Forord: Da jeg læste kardiologi på 8 semester, erfarede jeg at mange studerende ikke havde en systematisk tilgang til EKG-analyse og eftersom undervisningen i EKG på 8 semester var sparsom valgte jeg efter anbefaling af nogle studerende som jeg underviste at udarbejde et eksamensfokuseret kompendie til tolkning af EKG. Jeg har kun taget essensen af den teoretisk hjerte fysiologi med, for studerende med interesse henvises til relevant litteratur på fjerde semester BA. Kompendiet er ment som et værktøj der kan bidrage til en systematisk tilgang til ekganalyse specielt ifm. eksamen. Kompendiet henvender sig til medicinstuderende, yngre læger, og andet sundhedsfolk med interesse for ekg. Til de studerende der gerne vil blive superdygtige til ekg kan jeg anbefale bogen EKG plain and simple af Karen M Ellis som klart ruster den studerende til eksamen og den kliniske hverdag med talrige quiz og kliniske cases. Bogen gennemgår også årsager til de forskellig rytmeforstyrrelser samt behandling af disse, da den anti-arytmiske behandling og patofysiologi ikke vil blive gennemgået i kompendiet. Kompendiet er til fri benyttelse, der tages forbehold for trykfejl etc. Forslag til forbedring m.m. modtages med kyshånd. Jeg kan kontaktes pr mail : Why Complicate Life? Keep calm and keep it simple Mohamed Ebrahim Held og lykke 2

3 Indholdsfortegnelse EKG ets fysiologi: 4 Tolkning af EKG: 5 Bestem rytmen og HR(hjertefrekvensen) 5 Eksempler : 6 bestem aksen : 8 Eksempler: 9 Bestem intervaller og segmenter. 10 Arrytmier 12 Atrielle arrytmier: 12 Ventrikulær arrytmier: 12 AV-BLOK: 14 Grenblok: 17 Eksempel på RBBB: 18 Eksempel på LBBB: 18 STEMI 19 To eksempler på STEMI : 19 Diverse: 21 Venstre Ventrikel hypertrofi: 21 Lunge emboli: 21 EKG Quiz: 23 Huskeliste: 24 Facit til quiz: 24 Eksempel fra eksamen, sommer ordinær

4 EKG ets fysiologi: 4

5 Tolkning af EKG: Bestem rytmen og HR(hjertefrekvensen) for at en rytme kan karakteriseres som værende en sinus rytme skal følgende være opfyldt: 1) Der skal være positiv P-tak i II. 2) Hver P-tak skal følges af ét QRS-kompleks. Hvis antallet af tern varier mellem R-R tak så kaldes rytmen for uregelmæssig som fx rytmen for neden : Hjerte frekvensen (HR) kan estimeres vha. to metoder : 1500 reglen Tæl antal små tern mellem R-tak til R-tak. 5

6 1500 divideres med antal små tern mellem R-tak til R-tak. 300-reglen: Tæl antal store tern mellem R-tak til R-tak. 300 divideres med antal store tern mellem R-tak til R-tak. HR <50 bradykardi ( langsom) HR> 100 takykardi (hurtig) Eksempler : Eksempel 1.0 ser vi på EKG et 1.0 kan vi se at alle P-takker er positive og følges af QRS-komplekser, således er der tale om en sinus rytme. Hjerterytmen estimeres: Vi kan se at der ca. er 20 små tern mellem R takkerne. Rytmen bliver derfor 1500/20 =75bpm(beats pr minute). Vi kan også bruge den anden regel. Vi ser at der er 4 store tern mellem R-R Rytmen bliver derfor 300/4 storetern =75bpm(beats pr minute). Ekg et viser altså regelmæssig sinusrytme og HR = 75. Eksempel 1,1 6

7 ser vi på EKG et 1.1 kan vi se at alle P-takker er positive og følges af QRS komplekser, således er der tale om en sinus rytme. Hjerterytmen estimeres: Vi kan se at der ca. Er 13 små tern mellem R takkerne. Rytmen bliver derfor 1500/13 = 115 bpm(beats pr minute). Vi kan også bruge den anden regel. Vi ser at der er 2,5 store tern mellem R-R Rytmen bliver derfor 300/2,5 storetern = 120bpm(beats pr minute). Ekg et viser altså regelmæssig sinusrytme og HR ca 115. Diagnosen er derfor sinustakykardi. Eksempel 1.3 7

8 ser vi på EKG et 1.3 kan vi se at alle P-takker er positive og følges af QRS komplekser således er der tale om en sinus rytme. Hjerterytmen estimeres: Vi kan se at der ca. Er 50 små tern mellem R takkerne. Rytmen bliver derfor 1500/50 = 30 bpm(beats pr minute). Vi kan også bruge den anden regel. Vi ser at der er 10 store tern mellem R-R Rytmen bliver derfor 300/10 storetern = 30bpm(beats pr minute). Ekg et viser altså regelmæssig sinusrytme og HR= 30. Diagnosen er derfor sinusbradykardi. Bestem aksen : QRS- aksen bestemmes ved at se på I og avf. Eller I og III. Step I: er QRS komplekset samlet set positiv eller negativt i I? Step 2: er QRS komplekset i avf eller III samlet set positivt eller negativt? Step 3: kig på nedstående figur.(se efter hvor R-takken peger, op (positivt), ned (negativt) 8

9 Eksempler: EKG 1.4 viser højre akse deviation Ekg 1.5 viser venstre akse deviation. ekg 1.6 viser normal akse 9

10 Bestem Intervaller og segmenter. PR interval varer typisk 0,12-0,20 sekunder svarende til 3-5 små tern, og er er et udtryk for forsinkelsen i AV knuden. Er PR intervallet for kort så tænk på Wolff-Parkinson White Syndrome hvor du også vil kunne se en delta tak, bredøget QRS og inverteret T-tak. 10

11 QRS- intervallets varighed < 0,12 sekunder svt. under 3 små tern QT- intervallet : man beregner typisk et korrigeret QT interval QTc, Qtc=QT/kvadratroden af RR. QT <400 = normal. QT intervallet kan være forlænget eller forkortet af forskellige årsager fx medikamentelle(specielt psykofarmaka) eller medfødt hjertesygdomme. Er sjældent påkrævet til eksamen ST-segmentet: Det normale ST-segment er isoelektrisk uden elevation eller depression Elevation kan være udtryk for AMI, eller pericardit. Depression er udtryk for myokardie iskæmi. 11

12 Arrytmier Atrielle arrytmier: Atrieflimmeren : er en ureglmæssig taky-arrytmi UDEN sikre p-takker. QRS komplekserne er smalle og man kan hyppigt se en flimmer linje. Atrieflageren: er en regelmæssig taky-arytmi, der ses INGEN sikre p-takker, og man kan se et sav-takket mønster i ekg et. Ventrikulær arrytmier: Ventrikulær takykardi VT der ses bredøget QRS komplekser (ligner spøgelser). 12

13 EKG 2.0 viser VT. Ventrikelflimmer ser sådan her ud: TDP: torsades de pointes som det kan ses forneden varier QRS kompleks morfologien fra slag til slag. 13

14 AV-BLOK: Et forlænget PR interval skal vække mistanken om blok og derefter følges følgende algoritme: Først estimeres PR intervallet derefter skal man vurdere om forlængelsen i PR intervallet: er den variabel eller er det den samme forlængelse fra beat til beat? Hvis PR interval forlængelsen er konstant estimeres P:QRS ratio. er der én p tak foran hvert QRS-kompleks? Eller er der flere p-takker? Hvis PR interval forlængelsen varierer, ser man på RR intervallet og hvis det varierer så er der tale om en Mobitz type I, er RR-intervallet konstant er der tale om 3 grads AVblok. Til AV blok kan anbefales følgende video: 14

15 1 grads AV blok: vi kan se at PR intervallet er forlænget og ikke øges fra beat to beat. Som i kan se ved Mobitz II, er PR intervallet konstant. De første 3 p- takker efterfølges af QRS, og ved fjerde P-tak ses der et drop out af et QRS kompleks. Der er således >1 P: QRS 15

16 16

17 Grenblok: I skal KUN tænke på grenblok ved bredøget QRS komplekser dvs. QRS > 3 små tern. Og der skal i kigge på V1 samt V5 eller V6. Kig efter hvor M formen er. 17

18 Eksempel på RBBB: vi kan se bredøget QRS komplekser hvilket vækker mistanken om grenblok, vi kan yderligere se M.konfiguration i V1 og i V6 qrs mønster diagnosen er altså Højresidigt grenblok. eksempel på LBBB: vi kan se bredøget QRS komplekser hvilket vækker mistanken om grenblok, vi kan yderligere se M.konfiguration i V5 og V6 og i V1 kan vi se rs mønster. Diagnosen er altså venstresidig grenblok. 18

19 STEMI Til eksamen er det vigtigt at i kan diagnosticere og lokaliserer et muligt infarkt: (STEMI) Derfor er det vigtigt at man ved hvilke afledninger der kigger på hvad. ST forandringer kan se sådan ud : To eksempler på STEMI : EKG

20 som i kan se på EKG et så er der ST-elevation i II, III og avf som alle kigger på hjertet nedefra (inferior leads) og diagnosen er derfor Inferiort-STEMI. som i kan se på EKG et (3.1) så er der ST-elevation i I, avl, V5 og V6 som alle kigger lateralt på hjertet (lateral leads) diagnosen er derfor Lateralt STEMI. 20

21 Diverse: Venstre Ventrikel hypertrofi: for at vi kan tale om LVH( left ventricular hypertophy) skal følgende gælde: R takken i V5 eller R takken i V6 + S takken i V1 skal være større eller lige med 35 små tern. Vi kan se at R takken i V6 er ca. 6 store tern hvilket svarer til 30 små tern( 5*6=30 små tern). S takken i V1 er 5 store tern dyb dvs. 25 små tern lang 30+25= 55 små tern, dvs der er tegn til LVH. Lunge emboli: se efter S1Q3T3 mønstret. Klassisk mønster med dyb s-tak i romer I, dyb Q tak i romer III og inverteret T-tak i romer III. 21

22 eksempel på S1Q3T3-mønstret: 22

23 EKG Quiz: Ekg nr. 1 : Ekg nr 2: Ekg nr 3: 23

24 Huskeliste: læs ALTID anamnesen og tjek medicin listen grundigt. bestem rytmen: sinus rytme = positiv Q-tak i II. Kig på p-takkens udseende bestem frekvensen? bradykardi? Takykardi? Normal? bestem hjerte-aksen (brug I og AvF eller I og III) bestem PR intervallet, QRS udseende og varighed, og kig efter ST-forandringer. (gør det til en vane at estimere disse altid, husk PR intervallet (3-5 små tern), QRS <3 små tern. Er QRS bredøget så glem ikke at kigge efter ventrikel hypertrofi, lungemboli og grenblok. Er QRS smal så tænk på Atrieflimmeren og flagren. Er PR forlænget tænk på AV blok algoritmen, er PR for kort tænk på WPW. kig efter tegn til LVH, kig efter S1Q3T3 mønstret kig efter andre effekter, fx tegn til elektrolyt dearrangement, medicinsk forgiftning (digoxin, psykofarmaka) Facit til quiz: 1) Atrieflagren : regelmæssig takykardi, smalle QRS komplekser, ingen P-takker. 2) VT: se spøgelse mønstret. 3) Venstresidigt grenblok LBBB. M konfiguration i V6 og rs i V1. Eksempel fra eksamen, sommer ordinær

25 Systematisk tolkning af ovenstående ekg: Regelmæssig sinusrytme, positiv p tak i II, hver P tak følges af ét QRS kompleks, HR= 107 ca. således sinustakykardi. PQ intervallet er normalt, hverken forlænget eller for kort dvs. ingen tegn til AV- Blok eller WPW. QRS komplekset er normal af udseende og varighed. Der ses Højre-akse deviation, samt S1Q3T3 mønster. Således er diagnosen lungeemboli. I anamnesen får de studerende også at vide at patienten er en cancer pt, som kommer ind med akut indsættende dyspnø hvilket i sig selv bør lede klinisk mistanke om lungeemboli, da cancer patienter generelt har en øget risiko for thromboemboliske events. ( følgende eksempel viser hvor vigtigt det er at huske at have sygehistorien in mente) 25

26 26

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Retningslinjer for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser DCS Kørekortsrapport 2012. Nr. 2 DCS kørekortsrapport 2012 No. 2 Udgivet juni 2012 af:

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Sådan er det... at være bloddonor Udvalgte resultater fra en undersøgelse blandt 40.651 donorer i Region Hovedstaden

Sådan er det... at være bloddonor Udvalgte resultater fra en undersøgelse blandt 40.651 donorer i Region Hovedstaden Sådan er det... at være bloddonor Udvalgte resultater fra en undersøgelse blandt 40.651 donorer i Region Hovedstaden Jeg bliver mødt med et smil, og de tager sig rigtig god tid, så man føler, det er en

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere