Kalundborg Museumsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalundborg Museumsforening"

Transkript

1 Nyhedsblad Kalundborg Museumsforening Januar 2015

2 Formandens orientering Kære medlemmer af Kalundborg Museumsforening! I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nyt år. I bestyrelsen arbejder vi for, at I også i 2015 kan få mange gode oplevelser, både på museet og i foreningsregi. Vi fortsætter samarbejdet med menighedsrådet ved Vor Frue Kirke som hidtil helt konkret til fastelavn og grundlovsdag. Der vil blive arrangeret foredrag som hidtil, og vi planlægger en bustur som i det forgangne år. Året 2014 blev på mange måder et år i opbruddets tegn for Museumsforeningen. Vi skulle finde nye samarbejdsformer og nye roller i forhold til museet i Kalundborg og Museum Vestsjælland, og vores økonomi skulle endelig adskilles fra museets. Vores samarbejde med museet og de øvrige seks museumsforeninger, som er tilknyttet Museum Vestsjælland, er intensiveret, hvilket lige nu betyder, at vi alle skal have nye medlemskort, som bestilles samlet, og derfor til en lavere pris. Se mere om det i kassererens indlæg. Vi håber, at det nye samarbejde vil opleves positivt også af medlemmerne. Hanne Brandt Formand

3 Nyt fra kassereren David Barry har ønsket at blive frigjort fra kassererposten i Museumsforeningens bestyrelse. På bestyrelsesmødet i oktober indvilligede undertegnede i at overtage kassererjobbet, men til alles store glæde og tilfredshed er det lykkedes at overtale Jutta Andersen til at fungere som forretningsfører for foreningen, således at Jutta og undertegnede i fællesskab fortsætter med at få foreningens økonomi til at blive ordnet i overensstemmelse med de beslutninger, der tages i foreningens bestyrelse såvel som i Museum Vestsjællands bestyrelse. Jutta Andersen har som ansat i Kalundborg Kommunes økonomiforvaltning i mange år været ansvarlig for museets regnskab, så hun er rigtig godt inde i Museumsforeningens forhold. I bestyrelsen er vi meget glade for at få styrket den økonomiske side med en så kompetent person. Jutta vil fremover deltage i bestyrelsesmøderne som sagkyndig person. Museumsforeningens økonomi har indtil nu været en uadskillelig del af Kalundborg Museums samlede økonomi. Kontingentet er indgået som en indtægt til museet, der så har afholdt udgifterne til foreningens drift og arrangementer. Dette skal nu adskilles. Museum Vestsjælland er tæt på at være færdig med de retningslinjer, der vil gælde for alle museumsforeningerne under Museum Vestsjælland. Vi forventer, at generalforsamlingen i foråret 2015 skal tage stilling til udgifterne til drift af foreningen, samt hvordan et evt. overskud skal fordeles til gavn og glæde udelukkende for Kalundborg Museum. Det har hele tiden været målet, at vores museumsforening skal styrke arbejdet på vores lokale afdeling af Museum Vestsjælland. Nye medlemskort Fra januar 2015 skal der anvendes nye medlemskort, der gælder for hele Museum Vestsjælland. De vil på mange måder ligne de kort, vi allerede kender fra Kalundborg Museum, men der vil være den

4 forskel, at alle medlemmer får et kort, så de gamle ægteparskort med to navne afløses af to kort, et til hver person. Det er en ordning, der gælder på flere af de andre museer, og vi kan derved løse problemet med, at man nogle steder har haft svært ved at acceptere gratis adgang for mere end én person pr. kort. Rent teknisk kan ombytningen tage lidt tid, så det bliver lidt ind i det nye år, inden alle har fået de nye medlemskort. Kontingentindbetaling Vi vil fremover søge at sende så lidt post som muligt på gammeldags facon til medlemmerne, fordi det er blevet overordentlig dyrt. Derfor er det meget vigtigt, at vi får besked om mailadressen, så vi kan bruge denne kommunikationsmåde. Ligeledes kan man holde sig orienteret på foreningens hjemmeside, der kan findes via Kalundborg Museum eller Museum Vestsjælland. Indbetalingskort til kontingent vil også fremover blive udsendt elektronisk til alle medlemmer, der har oplyst mailadresse. Kontingentet kan indbetales via netbank som det nemmeste og billigste. Indtil videre kan man også betale kontingent kontant ved henvendelse i museumsbutikken. Vi vil løbende orientere om foreningens aktiviteter og andre nyheder på hjemmesiden og via . God jul! Henning Fougt Kasserer

5 Danefæ-udstillingen Fredag den 6. februar 2015 åbnes der på Kalundborg Museum en særudstilling, Død mands gods, der viser danefæ fundet med metaldetektor og fortæller historierne om hvordan de enkelte genstande er fundet, fortalt med findernes egne ord. Desuden fortælles genstandenes historie herunder deres anvendelse og relation til de områder de er fundet i. Sidst og ikke mindst fortælles det også hvad der sker med genstande når de indleveres til Museum Vestsjælland, og hvorfor nogle fund bliver erklæret danefæ frem for andre. Fastelavn Søndag den 15. februar afholdes der fastelavnsarrangement på Kalundborg Museum. Vi begynder traditionen tro med en fastelavnsgudstjeneste i Vor Frue Kirke kl. 13 og fortsætter med at slå katten af tønden i museets gård kl. 14. Der kåres både en kattekonge og en kattedronning, og der er præmier til de heldige samt til de sjovest udklædte børn. Der er slikposer til alle deltagende børn store som små og der serveres varm kakao til børnene og kaffe til de voksne. Generalforsamling Torsdag den 9. april 2015 kl i museets foredragssal Bestyrelsen lægger op til vedtægtsændringer, der vedrører foreningens økonomi, og til at vi allerede denne gang kan gøre brug af de ændrede vedtægter, som giver generalforsamlingen indflydelse på budget og anvendelsen af et evt. overskud i det forgangne år Se også under kassererens indlæg.

6 Museet orienterer Ny basisudstilling om korstog Som rigtig mange af Museumsforeningens medlemmer allerede har oplevet, så åbnede museets nye udstilling om Kalundborgs spændende historie i korstogstiden i tallet den 31. oktober. Udstillingen fortæller både historien om de danske korstog og om Kalundborgs rolle i dem, bl.a. gennem genskabte kalkmalerier, korte ekspertfilm og en række flotte genstande indlånt fra Nationalmuseet. Udstillingen bliver stående, men en del af genstandene fra Nationalmuseet er kun på kort visit, inden de byttes ud med andre til februar. Så, har man endnu ikke været forbi museet og kastet et blik på bl.a. den afklippede helgenfinger, som i middelalderen er blevet bragt hjem til Danmark som et helt særligt, helligt relikvie, ja, så har man stadig chancen, indtil februar. Og for de mange der allerede har lagt vejen forbi udstillingen, så er der god grund til at komme igen i februar og opleve de nye, spændende genstande fra Nationalmuseet. Kulturministeren indvier korstogstæppe på museet Den 30. april kl kommer kulturminister Marianne Jelved til Kalundborg Museum for at indvie Kalundborgs egen udgave af Bayeux-tapetet, et smukt 7 meter langt billedtæppe med motiver fra Kalundborgs korstogshistorie. Og ja, både Esbern Snare og Dannebrog er med på tæppet. Det er foreningen Vævere i Vestsjælland, som på forlæg af kunstneren Claus Jørgensen Muldstrup væver de mange motiver sammen til ét flot, farverigt tæppe, der fremover skal pynte museet og glæde dets mange gæster. Novo Nordisks sponsorpulje, Nordea-fonden og Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat har støttet projektet økonomisk. Arbejdet på Adelgade er færdigt Det sidste år har det været lidt af et forhindringsløb at bevæge sig op ad Adelgade til museet. Først blev der skiftet rørledninger, og siden blev belægningen lagt om fra asfalt til brosten. I forbindelse med det sidste arbejde blev også museets P-plads omlagt, så der bl.a. er blevet plads til flere parkeringer. Bemærk dog i den forbindelse, at der er forskel på størrelsen på de nye p-pladser. Langs museets havemur er

7 pladserne små, så her er det ikke formålstjenligt at parkere større køretøjer. Museet har arkæologisk fulgt alt anlægsarbejdet, som har kastet megen ny og spændende viden af sig. Bl.a. er det blevet tydeligt, at Højbyens middelalderlige hovedakse, Adelgade, er opstået samtidigt med anlæggelsen af byens fæstningsmure ved midten af 1300-tallet. Det ser således ud til, at Valdemar Atterdag har igangsat en hel nyregulering af byen. Thors geder rejser til Kina Museumsforeningens og museets lokale vartegn, Thors geder, som blev fundet som fibula på fyrstepladsen ved Tissø, er taget på ferie. Frem til sommerferien rejser den sammen med bl.a. andre pragtgenstande fra museets Tissø-udstilling til Kina, hvor Nationalmuseet opsætter en stor vikingeudstilling. Efter at have glædet et forhåbentligt stort antal kinesere så er gederne og de øvrige genstande dog tilbage på plads igen efter sommerferien. Nyt logo Museum Vestsjælland har fået nyt logo. Det nye logo er fremstillet af designer og grafiker Mette Secher og er en fortolkning af fortidens dyrkelse af solen, som det bl.a. ses i Solvognen. Den gyldne skive er det fælles kendetegn, mens den ledsagende tekst markerer de enkelte lokalmuseer under Museum Vestsjælland. Logoet vil fremover blive brugt i al museets kommunikation, og også Museumsforeningen får glæde af det i forbindelse med udstedelse af nye medlemskort. Vi håber, I vil tage godt imod det.

8 God jul og godt Nytår Museum Vestsjælland og alle på Kalundborg Museum takker Museumsforeningens medlemmer for støtten og det gode samarbejde i Vi ser frem til at fortsætte det i 2015, hvor en ny række spændende oplevelser venter. Museumsforeningens medlemmer ønskes en rigtig god jul og et godt Nytår. Martin Borring Olesen Leder, Kalundborg Museum Kalundborg Museums artikelsamling På Kalundborg Museums gamle hjemmeside lå der mange interessante artikler og rapporter til fri afbenyttelse. Disse er ved at blive lagt på museets nye hjemmeside. På Museum Vestsjællands hjemmeside, vestmuseum.dk, klik på Besøgssteder, derefter på Kalundborg Museum og i menuen til venstre klik på Viden. Her får du adgang til tre kategorier af artikler. NB: Viden på toppen af siden bruges alene til Museum Vestsjællands publikationer.

9 Afsløring af Kalundborg Korsriddertapet v/ kulturminister Marianne Jelved Vævere i Vestsjælland er fortsat i gang med vævningen af Kalundborg Korsriddertapet. Tapetet, som bliver 7 meter langt, formidler i 12 scenerier Kalundborgs fortid som korsridderby. Efter planen vil tapetet være færdigvævet primo Herefter skal tapetet efterbehandles, broderes og monteres. Torsdag d. 30. april kl vil der blive arrangeret en offentliggørelse af tapetet på Kalundborg Museum, hvor Kulturminister Marianne Jelved vil deltage og afsløre vævningen. Vævere i Vestsjælland vil ved samme begivenhed skænke tapetet til Kalundborg Museum som en varig ejendom. Gitte Karlshøj, Vævere i Vestsjælland

10 Foredrag Alle foredrag kl i foredragssalen. Porten åbner kl februar 2015: Seniorforsker Minna Kragelund Titel: J. S. Møller og hans blik for tingenes egenart Omkring 1900 var det Nationalmuseet, der udstak retningslinjer for den rette indsamling af genstande på de nye kulturhistoriske museer, bl.a. Kalundborg Museum. Men J. S. Møller fulgte også nogle personlige retningslinjer, og dermed fik Kalundborg en unik museumssamling. Seniorforsker Minna Kragelund, Museum Vestsjælland, fortæller og viser eksempler herpå. 12. marts 2015: Museumsinspektør Nils Engberg Titel: Nationalmuseets seneste udgravning ved Hammershus I 2014 foretog Nationalmuseet en stor undersøgelse på Hammershus, Bornholm. De arkæologiske udgravninger havde til hensigt at datere borgen og finde ud af, om den blev opført under korstogene i tallet, eller om den blev opført af biskop Jakob Erlandsen i tallet. Museumsinspektør Nils Engberg fra Nationalmuseet vil fortælle om de nye undersøgelser og fortolkning af resultaterne.

11 7. april 2015: Middelalderarkæolog Martin Pavón Titel: Kalundborgs middelalderlige byplan anlagt på kongeligt initiativ? Udgravninger i Højbyen i har vist, at Højbyens veje og matrikler blev anlagt i forbindelse med Kong Valdemar Atterdags modernisering af Kalundborgs befæstning og Østborgen i perioden ca Forud for disse aktiviteter havde kongen ved belejring og krig vundet sig Kalundborg tilbage til kongemagten og igangsatte herefter renoveringer og ombygninger af de vigtigste rigsborge i Danmark heriblandt i Kalundborg. Hermed igangsatte Valdemar Atterdag et af de største befæstningsbyggerier i hele danmarkshistorien, som i særlig grad kan belyses gennem skriftlige kilder og udgravninger i Højbyen. Med udgangspunkt i Kalundborg og andre danske borge og byer vil Martin Pavón belyse Valdemar Atterdags byggeaktiviteter og fortælle om den komplicerede politiske situation, som herskede i Danmark på den tid. 7. maj 2015: Seniorforsker Jens Henrik Koudal Titel: Musiklivets betydning for Christian Olsens sociale og kulturelle identitet. Christian Olsen ( ) boede det meste af sit liv på fødegården Torpelund ved Kaldred. Fra ham eksisterer der en nodesamling og et stort personligt arkiv, som muliggør en historisk rekonstruktion af det rige liv på denne landbrugsbedrift. Seniorforsker Jens Henrik Koudal fra Folkemindesamlingen fortæller om Christians Olsens liv og den betydning, musiklivet havde for Olsen-familiens sociale og kulturelle identitet, såvel i form af selvforståelse indadtil som identitetsmarkering udadtil. Til slut sammenlignes Torpelund med lignende miljøer i England.

12 Kommende aktiviteter 6. februar: Åbning af særudstilling om Danefæ 12. februar: Foredrag v/ Minna Kragelund 15. februar: Fastelavn i museumsgården 12. marts: Foredrag v/ Nils Engberg. 7. april: Foredrag v/martin Pavón 9. april. Generalforsamling 30. april: Afsløring af Kalundborg Korsriddertapet 7. maj: Foredrag v/ Jens Henrik Koudal For mere oplysning om aktiviteterne se inde i bladet og følg med på museets hjemmeside, vestmuseum.dk Kalundborg Museums åbningstider Tirsdag til søndag kl til Kalundborg Museumsforening Bestyrelsen Formand: Hanne Brandt, Reerslev, Næstformand og kasserer: Henning Fougt, Jerslev Sekretær: Søren Juul, Kalundborg David Barry, Raklev, Bøje Lammert Larsen, Høng Jørgen Arnam-Olsen, Svallerup Majken Lusty, Kalundborg

Kalundborg Museumsforening

Kalundborg Museumsforening Nyhedsblad Kalundborg Museumsforening Juli 2015 Kommende aktiviteter. 21. juli: Minicafé Vor Frue Kirke 22. juli: Minicafé Vor Frue Kirke 23. juli: Optog fra Klostertorv til Øen 23. juli: Minicafé Vor

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning for 2014 Karlebo Lokalhistoriske Forening Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har i 2014 afholdt 9 bestyrelsesmøder. Derudover har formanden udsendt 5 såkaldte

Læs mere

Så blev det september 2015

Så blev det september 2015 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, september 2015 Så blev det september 2015 Hermed udsender Sorø Museumsforening

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

VÆNGERNE. Rundvisning på. Aarhus Bryghus samt prøvesmagning se side 5. 1 marts 2 0 15 nyt fra din grundejerforening 42. årgang

VÆNGERNE. Rundvisning på. Aarhus Bryghus samt prøvesmagning se side 5. 1 marts 2 0 15 nyt fra din grundejerforening 42. årgang VÆNGERNE 1 marts 2 0 15 nyt fra din grundejerforening 42. årgang Rundvisning på Aarhus Bryghus samt prøvesmagning (se side 15) Generalforsamling 26. marts 2015 se side 5 2 V æ n g e r n e 1 2 0 1 5 Bestyrelsen

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 2 Juni 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.00: ISSN 1602 9577. Adresselabels 16 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 13. september kl. 10.50 Bydelsrundvisning på Østerbro ved Dagmar Kristensen Sted: Østerport Station Den 18. september kl. 17.50 Tur til Garderhøjfortet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Program efterår 2015 Tværpilen Vestegnens amatørarkæologiske forening

Program efterår 2015 Tværpilen Vestegnens amatørarkæologiske forening M KE NS FO RENING V E ST E G NE A AT Ø RARKÆOLO GI S Program efterår 2015 Tværpilen Vestegnens amatørarkæologiske forening Indhold Medlemmernes mail og telefon......... 2 Nyt fra Tværpilen................

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Holstebro Museum. Holstebro Museumsforening

Holstebro Museum. Holstebro Museumsforening Holstebro Museum Holstebro Museumsforening Aktivitetsprogram 1. halvår 2012 1 Særudstillinger Scener fra Nørre Vosborg 700 års herregårdshistorie Står til søndag den 2. september 2012 Scenen er sat til

Læs mere

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars.

Hermed sender vi et medlemsbrev fra Sammenslutningen med nogle nyheder, meddelelser og referat fra den vellykkede temadag i Aars. Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark Formand Jens Olufsen, Marktoften 2, 6950 Ringkøbing, tlf.97323793/61790008. E-mail: j.olufsen@email.dk www.sammus.dk December 2010 Kære Museumsvenner Hermed

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Herolden. Påskeåbent på Centret. Juni 2014. Årgang 18 Nummer 2

Herolden. Påskeåbent på Centret. Juni 2014. Årgang 18 Nummer 2 Påskeåbent på Centret Herolden Der var pænt besøg på Centret skærtorsdag og langfredag - de besøgende så meget tilfredse ud - så det lover godt for sæsonen. Juni 2014 20 Årgang 18 Nummer 2 Foto: Sukey

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr. 1 2015 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s. 8-10 Kulturarvsfejring

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet.

Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet. NYHEDSBREV Maj 211 16. årgang Nr. 2 Kalender Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i et. Mandag den 18. juli søndag den 7. august,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening

Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Nyhedsbreve udsendt i 2013: 23. december: Kære medlemmer af Nordfyns Biavlerforening Med denne mail modtager i årets sidste nyhedsbrev. Der har været storm/orkan to gange siden sidste nyhedsbrev, forhåbentlig

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere