KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4"

Transkript

1 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 47. Årgang August 2015 Nr. 4

2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad Værløse Danske Bank reg. nr Bestyrelsen Formand Jørgen Juul Rasmussen Næstformand Per Duelund Kasserer Arne Nørby Rasmussen Seniorleder Jan Hellinghus Ungdomsleder Anders Petjursson Driftsleder Jørn Jensen Suppleant Stefan Lindeberg Seniorafdelingen Seniorleder Jan Hellinghus Sejlerskoleleder Bjørn Pedersen Kapsejladsleder Claus Bidstrup Driftsafdelingen Driftsleder Jørn Jensen Havnemand Jørn Jensen Pladsmand Jon Kjartansson Halmand Stephan Nandrup-Bus Nøglemand Per Christoffersen Miljøudvalg Hovmester Sanne Parkhøi Informationsudvalg Redaktør Henry Andersen Web-master Liselotte Müller Medlemsservice Jørgen Nielsen Klubbens hjemmeside:

3 3 KALENDEREN On KU møde Lø Sommerfest Sø Klubmesterskab ungdomssejlere Sø Furesømesterskab Fr DM i Yngling på Furesøen Sø Sidste torsdagsmatch og Præmieuddeling Lø Bådoptagning I Lø Bådoptagning II Sø Standernedhaling Bemærk datoen for bådoptagning I er rykket en uge! Wayfarerjoller ved Rantzausminde (Foto Poul Ammentorp)

4 4 FORMANDEN BERETTER På trods af den vejrmæssigt ringeste sommer i mands minde, har der været godt gang i sejladserne på søen. Personligt har jeg kun været ude ganske få gange, men der er heldigvis mange, både blandt ungdom og seniorer, der er mere hårdføre end undertegnede. Med hensyn til situationen omkring økonomien for havneanlægget er der ikke så meget at tilføje i forhold til mit indlæg i forrige nummer af Klubnyt. Vi har sendt et brev til kommunen, der beskriver forløbet og situationen og bedt om et møde, med henblik på at opnå støtte til dækning af vores ekstraordinære udgifter. På given foranledning skal jeg opfordre til, at man under sejlads på søen er opmærksom på, at lystfiskerne i deres både ofte har grej langt ude fra bådene, specielt agterud. Hold derfor god afstand og sejl helst foran bådene, hvis man passerer tæt på. Vis gerne med vink eller råb, at man har set dem og følg de anvisninger de måtte give. Færdsel og aktiviteter på søen, herunder lystfiskeri, er reguleret i en bekendtgørelse udgivet af Naturstyrelsen. Ifølge denne er det tilladt lystfiskerne at have deres liner op til 25 m ud fra deres både. Som udgangspunkt gælder de almindelige søfartsregler på søen, med den undtagelse at sejlbåde skal gå af vejen for robåde. På hjemmesiden er der under "Information - Sikkerhedsbestemmelser" linket til denne bekendtgørelse såvel som til andre nyttige reglementer for sejlads på søen.

5 5 Under en rundgang i havnen kan jeg konstatere, at kun ganske få både har klubstanderen i masten. Så jeg vil lige minde om, at klubstandere kan erhverves for 50 kr ved henvendelse til kassereren eller undertegnede. Sidste år fastholdt vi vores medlemstal på ca. 250, men som sædvanlig var der en del udmeldelser i forbindelse med kontingentbetalingen i april. Heldigvis har vi haft en pæn tilgang af nye medlemmer, så vi p.t. er oppe på 241 medlemmer. Så mon ikke vi ender tæt på de 250 medlemmer igen ved årsskiftet. God vind resten af sæsonen. Jørgen Juul Rasmussen Fregatten Jylland

6 6 KØLBÅDENE SKAL PÅ LAND Efter en god sæson skal kølbådene igen på land, og dette sker som vanligt over 2 lørdage. 1. lørdag d. 10. oktober. 2. lørdag d. 24. oktober. Begge dage med start klokken og fra hvilket tidspunkt numre, kaffe og rundstykker også vil kunne købes. Ca. 14 dage før, medio september, vil der blive hængt tilmeldingslister op i klubben. I skal være opmærksomme på, at der max. kan optages 30 både pr. lørdag, så sørg for en jævn fordeling. Sidste år gik det galt, da der kun kom 17 både op den første gang. Dette bliver ikke gentaget, og det kommer jeg tilbage til i givet fald. Klubbådene optages samlet d. 24. okt. ved 11-tiden og før middag. Der er truffet aftale med vognmand Erik, der også søsatte bådene i foråret og fortsat er parat til at være vognmand for os. Prisen er som sidste år: kr. 350,-. (Husk lige penge.) Da vognmandens pris er på timebasis, og denne pris kan kun holdes, hvis vi kan klare mindst fire både i timen. Der er altså ikke tid til ikke at være parat, og det hele skal være godt forberedt, så man er klar med stativerne, når ens båd skal op og det hele skal lykkes første gang. I har alle efterhånden stor erfaring. Og lad nu være med at placere bådene, hvor I selv synes, I har lyst til at stå, og afstanden fra bådenes stativmidte skal være 2,5m for at der bliver plads til alle bådene. Der vil være en afstandslægte så der ikke snydes.

7 7 Vi skal begynde fra den fjerneste ende af jollepladsen og fylde op derfra, med ganske få undtagelser, som ikke gælder Trisserne. Til: JOLLESEJLERNE Den sædvanlige henstilling!!! Det kunne være rart hvis den også virkede! Det gjorde den nogenlunde godt sidste år, men det kan blive bedre, når f.eks. trailere er funktionsdygtige og ikke har flade hjul etc. Hvis I har mulighed for det, så tag jeres joller hjem eller sørg for at få ryddet jollepladsen, så der bliver plads til kølbådene. Vi har jo desværre kun den plads til rådighed, som jollerne ligger på, og som i sikkert har set de øvrige år, bliver kølbådene pakket meget tæt, for at vi alle kan være der. Så giv en hånd og hjælp til, enten ved at tage jeres jolle hjem eller samle dem så meget sammen som muligt, inden lørdag d. 10. oktober og/ eller inden d. 24. oktober. Endelig var der jo også den mulighed, at I kunne møde op om morgenen de dage, kølbådene skal tages på land og hjælpe med at flytte jeres joller. I kan også købe en kop kaffe/rundstykke, og deltage i det sociale og hyggelige liv, der er ved søsætning og optagning af bådene. Med _/)_/) _/) hilsen Jørn Jensen

8 8 UNGDOMSAFDELINGEN Nyt fra Ungdomsafdelingen Sejlersøndag Søndag d. 21. juni afholdt vi Sejlersøndag for alle ungdomsmedlemmer, samt deres forældre og søskende. Formålet var at give deltagerne en sjov og uforpligtende mulighed for at sejle, og måske også prøve en anden jolletype end den de normalt sejler i. Forældre og søskende fik også mulighed for at prøve kræfter med en jolle, alt efter størrelse og erfaring. Vejret var fantastisk fint, specielt hvis man tager det hidtidige (og ikke just imponerende) juni-vejr i betragtning. Vinden var jævn til frisk, regnen holdt sig væk, mens solen kiggede frem efter frokost. Der var mest interesse omkring fam. Ringgaards Hobie Cat samt 405- jollerne, men vores Laser- og Tera-jolle var også i flittig rotation. De yngste søskende fik et lyn-intro-crash-kursus i optimistsejlads i en jolle med halvt sejl. TORM-traileren blev også brugt lidt, men de fleste yngre deltagere var faktisk mere interesseret i at sejle.

9 9 Herslevlejren Lejren blev som sædvanligt gennemført i den første uge af sommerferien. Fra FAS deltog 6 ungdomssejlere, samt en enkelt frivillig sejlerfar. Meldingerne fra lejren var generelt positive, og vejret havde været fint, lige på nær en enkelt dag, hvor det havde været meget vindstille. Billeder og dagbog fra lejren kan ses på Tera-jolle projekt Som beskrevet i sidste nummer fik vi på falderebet en donation fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond til endnu en Tera-jolle. Vi har nu hørt, at den vil blive leveret lige inden efterårs-sæsonen starter, hvilket jo kommer meget tilpas.

10 10 Efterårssæsonen Vi starter efter planen op igen i uge 33, som er første uge efter skolernes sommerferie. Vi fortsætter generelt med de samme sejladshold som vi havde før sommerferien, dvs. et mandagshold for både øvede og begynder-optimister, Tera- og Laser-jolle, og et tirsdagshold for 29er og 405 samt begynder/let øvet optimister. Vi er naturligvis spændte på hvor mange af vores intro-sejlere fra foråret der vælger at fortsætte. Prognosen før sommerferien var ganske god, men man ved jo aldrig hvad folk finder på i løbet af en lang sommerferie. - Jeg glemte vist at fortælle vinduespudseren, at glarmesteren er ved at sætte ny rude i..

11 11 Husk årets sommerfest i sejlklubben. Lørdag d. 15. August kl. 17 Musik ved Wayfarerstompers Og Sejlerskoleleder Bjørn har sikkert harmonikaen med, så det hele får et maritimt musikalsk islæt. Der er garanti for at få nogle hyggelige timer sammen i vores dejlige sejlklub, med den bedste udsigt til Furesøen Konceptet går ud på, at alle medbringer en ret/tilbehør til fællesbordet (til ca. 4 personer) Vi tænder grillen, og du medbringer hvad du vil grille. Egne drikkevarer medbringes også! Alle retter der medbringes, skal lige koordineres med mig, så ikke alle medbringer det samme. Venlige Sejlerhilsener Sanne TILMELDING: hovmesterxfarumsejlklub.dk Eller mobil: senest onsdag d. 12. august Navne på deltagere og hvad I medbringer

12 12 DM i Yngling i weekenden september 2015 Farum Sejlklub arrangerer sammen med Dansk Yngling Klub og DS stævne, hvor Danmarksmesteren i Yngling 2015 skal findes. Stævnet sejles lørdag og søndag. Lørdag aften vil der være stævnemiddag i klublokalerne. Målet er at klubbens 8 Ynglinge deltager. Alle interesserede bedes melde sig, så bådene kan blive bemandet. Her tænker jeg selvfølgelig på alle de medlemmer, der hver tirsdag træner i Yngling, men også på Wayfarer-sejlerne m.fl., der gerne skulle lokkes til at prøve noget andet. Kontakt: Niels Duelund, Jan Hellinghus eller undertegnede. Tilmeldingen til stævnet sker via FAS hjemmeside, pris for deltagelse i klubbens både er 700 kr. pr båd, som betales af besætningen, klubben betaler medlemskab af Ynglingeklubben og målerbrev til DS. Et er sejlerne, noget andet er alle de, der skal gøre det muligt: Jeg har brug for hjælp til diverse opgaver på land (indkøb, arrangere morgenmad, finde grej frem mm) og på vandet (bemande dommer- og mærkebåde). Der vil blive afhold informationsmøde for hjælperne umiddelbart inden stævnet. Kontakt mig hvis du eller en i din familie har mulighed for at hjælpe 1 eller begge dage. Jeg kan kontaktes på mail: ydm2015xfarumsejlklub.dk KH Jytte Nakskov

13 13 Har du nu igen fået en ny sekretær inde på kontoret, Viktor?

14 14 Wayfarer træf Rantzausminde 2015 Af Poul Ammentorp Sommeren 2015 faldt i weekenden lørdag d. 4. søndag d. 5. juli. Det var rigtigt varmt med temperaturer på over 25 grader. Søndag, hvor Rantzausminde træffet startede, var det nærmest vindstille. Joller ved Rantzausminde camping lørdag morgen Søndag nat blev det voldsomt tordenvejer med skybrud og omskiftning i vejret. Mandag: Vi vågnede op til en dag med hård vind. Det var ganske få der var ude at sejle. Irene og jeg havde børnebørnene Jonathan og Albert på besøg i nogle dage, og de er begge raske optimister i FAS, så vi skulle ud og prøve det friske vejr. Jesper Friis tog også med ud, så der var styr på tingene. Vi sejlede med reb i storsejlet, og jollen planede af sted, som var det en speedbåd. Efter nogen tid sejlede vi ind til campingpladsen for at spise frokost. Vi ville ud igen om eftermiddagen for at lege lidt mere, men måtte blive på land, for den kraftige vind fra vest fik vandet til at forsvinde, så de fleste joller lå landfast på bunden. Tiden på land kunne nu bruges til andre aktiviteter. (Orden i teltet gav 20 kr. til hver i præmie fra Aida, som straks røg i is kassen.)

15 15 Tirsdag: Vinden var jævn med aftagende om eftermiddagen, så vores tur gik til Drejø, hvor drengene skulle prøve de bedste gynger i det Sydfynske øhav. Her er drengene i gang på gyngerne Gyngerne har været et hit i alle 30 år, hvor vi har deltaget ved Rantzausminde træf. Gyngerne var også vore pigers (Pi og Gry) favoritter. Efter gyngeturen er der kaffe og is i rosenhaven hos de to søstre på Gammel Elmegård på Drejø. Det er et vidunderligt sted, hvor is, kager, kaffe og serveringen er helt i top, og bestemt et MUST, når vi er på Rantzausminde Kaffe og kage på Gammel Elmegård Drejø

16 16 Da vi skulle hjem fra Drejø løjede vinden, og til sidst blev det vindstille, så der måtte padles fra Skarø og til Rantzausminde. Det er normalt ikke noget vi plejer, fordi vinden altid kommer igen. Det kræver lidt tålmodighed, men det var tirsdag, og der var festaften kl. 19:19, så vi skulle hjem. Det blev til over 1000 tag med padlen, før der igen var så meget vind, at vi kunne sejle. Hjem kom vi, og til tiden, men nu havde vi travlt med at gøre klar til festmiddag i fællesteltet. Onsdag: Vi vågner op til stiv kuling, som fortsatte torsdag og fredag. Middelvinden var til tider på 18 m/s, så der blev ikke sejlet tur nogle af dagene. En del besluttede at tage hjem, men mange blev på trods af vejret! Som noget nyt dette år, blev der arrangeret sejlerskole for børn i en time umiddelbart efter skippermødet. Onsdag hvor det blæste lavede vi tørtræning på land, med Jonathan og Albert som instruktører. De startede med at rigge en optimistjolle til. Senere demonstrerede de i en jolle på land, hvorledes man laver manøvrer i en Wayfarerjolle. Torsdag: Det blæser stadig, og emne for sejlerskolen for børn er i dag, hvordan man laver pandekager. Jesper Nothlev er instruktør, og der blev bagt SUPER pandekager i flere timer, de smagte Uhm!

17 17 Fredag hvor Dannebrog smælder i den kraftige vind over campingpladsen. Lørdag er det igen dejligt sejlvejr med jævn vind fra vest. Det er let overskyet, og vi trænger til at se solen, men det bliver kun i korte perioder. Vi glæder os over, at det ikke længere er kuling. Vi har aftalt at sejle til Skarø for at plukke Strandmalurt til en god snaps til de marinerede sild, vi skal have til vinter. Der var musikfestival på Skarø, så der var gang i den oppe i byen. Efter hjemkomst lørdag blev jollerne hevet på land, der var mange til at hjælpe, så det gik som en leg. Om aftenen spiste vi middag i det store fællestelt. Senere var der sang og musik om bålet ved stranden, og aftenen og natten var dejlig, nu hvor vinden havde lagt sig. Søndag: Vi kunne pakke i dejligt sommervejr med sol ind imellem. Herligt er det at kunne pakke et tørt telt ned, og glæde sig til at pakke det ud igen ved et nyt Rantzausminde træf i 2016.

18 18 adresser: Formand: Jørgen Juul Rasmussen: formandxfarumsejlklub.dk Næstformand: Per Duelund : 2.formandXfarumsejlklub.dk Kasserer: Arne Nørby Rasmussen: kassererxfarumsejlklub.dk Ungdomsudvalg: Anders Petjursson: ungdomslederxfarumsejlklub.dk Kapsejladsleder: Claus Bidstrup: kapsejladslederxfarumsejlklub.dk Seniorleder: Jan Hellinghus: seniorlederxfarumsejlklub.dk Sejlerskoleleder: Bjørn Pedersen : sejlerskolelederxfarumsejlklub.dk Driftsleder: Jørn Jensen: driftslederxfarumsejlklub.dk Havnemand: Jørn Jensen: havnemandxfarumsejlklub.dk Halmand: : Stephan Nandrup-Bus: halmandxfarumsejlklub.dk Pladsmand: Jon Kjartansson: pladsmandxfarumsejlklub.dk Nøglemand: Per Christoffersen: per_cxmail.com Hovmester: Sanne Parkhøi: hovmesterxfarumsejlklub.dk Redaktionen: Henry Andersen: klubnytxfarumsejlklub.dk Web-master: Liselotte Müller: webmasterxfarumsejlklub.dk Medlemsservice: Jørgen Nielsen: medlemsservicexfarumsejlklub.dk Kordinationsudvalget: KU: kuxfarumsejlklub.dk Velkommen til nye medlemmer: Seniorer: Thomas Hjort Martin Bak Kenneth Christensen Rasmus Lundgreen Lars Kruse Juniorer Frederikke Lynggaard Josefine Lynggaard

19 19 AGTERSPEJLET Dengang man festede igennem i FAS.. DEADLINE Lørdag d. 30. Januar 2016 Bladet udkommer medio februar

20 Farum Sejlklub - Furesøbad - Frederiksborgvej Værløse

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Oktober 27. Årgang. Nr. 3

Oktober 27. Årgang. Nr. 3 Oktober 27. Årgang. Nr. 3 09 Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer og sponsorer: Kai

Læs mere

Nr. 3 September 2010 37. årgang

Nr. 3 September 2010 37. årgang Nr. 3 September 2010 37. årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer.

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Furesø Nyt. HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57.

Furesø Nyt. HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57. Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57. årgang HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10 Indhold Formanden tager ordet 3 Standernedhaling med suppe! 4 Sjælland

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen Af Poul Ammentorp

Nyt fra bestyrelsen Af Poul Ammentorp 0 1 Indhold Nyt fra bestyrelsen 3 Wayfarertrading 19 Generalforsamlingensreferat 5 WM 2010 Hvem skal med? 20 W-halvmodel Valdemar Slot 8 Int. Wayfarerrally i Bretagne 21 Nye medlemmer 9 Lokal W-miljø?

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.36 Okt. 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 forf@juelsmindesejlklub.dk Hvem

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010

PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 PRIKKEN MEDLEMSBLAD FOR KØGE SEJLKLUB NR. 2, MAJ 2010 I dette blad: Farvel fra den gamle redaktør 3 Formanden har ordet 5 Tur til arbejdermuseet 6 Den nye redaktør siger goddag 7 Surfudvalg 7 Køge Sejlklubs

Læs mere

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013. Svendborg Sunds Sejlklub Nr 3 November 2012 Næste deadline: 15.februar 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld Hansen 62 22 18 64 formand@sss.dk

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Vi var første båd på vandet hver dag. Alt i alt et hårdt stævne med lange dage på vandet fra kl 9 til ca. kl 18.

Vi var første båd på vandet hver dag. Alt i alt et hårdt stævne med lange dage på vandet fra kl 9 til ca. kl 18. SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD oktober 2014 NR. 2 3. ÅRGANG Vi var første båd på vandet hver dag. Alt i alt et hårdt stævne med lange dage på vandet fra kl 9 til ca. kl 18. INFO: Medlemsblad for Sundby

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere