REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat."

Transkript

1 REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. jan , kl i Filskov Skoles personalerum. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted. Kaffe og brød: Antenneforeningen. Fraværende m. afbud: Mikael Lind. Lars Poulsen Fraværende uden afbud: Carsten Rosenberg Særlig indbudte: Tovholder, Sdr.- Ommestien, Søren Elnegaard.. Sti Kirkehusvej Den Skæve Bane. Kirsten Ditlevsen, lokalrepr. fra Kirkehusvej. Referat. 1. Godkendelse af referatet fra sidste møde. Alle Referatet godkendt. 2. Status på: a. Nye tilflyttere? Alle Ingen. b. Nye erhverv i byen? Alle Opsamling på: Trædemarksvej 9 Event Firma. Blomsterbutik Hanne og Finn (Stoklunds gl. forretning) Ina Christensen rengøringsartikler. c. Nye nybyggere? Alle Solvieg og Karsten Rønbjerg, Krohaven - Robert Peter Vemmelund, Krohaven - Robert e. Skiltning ved indfaldsvejene. Åse Afventer tilskud. f. Status fortove. Johan Nordlige er lavet det sydlige bliver rettet op i foråret. Forslag om at det stykke mellem fliserne og fortovskanten bliver asfalteret. Fra byskiltet til Spar købmanden. Johan ansøger. g. Sti-Sdr. Omme. Søren og Johan Et par husstande som lægger tæt på vejen vil gerne have at stien kom på modsatte side. Men det har givet lidt udfordringer, der har været kontakt til Poul Ploughman som i dag bor i England. Men så kræver det at landevejen skal krydses og det giver jo så også en udfordring. Men alle er enige til og med nr. 39 (Søren Elnegaard) der 1

2 forhandles forsat med Hans Andersen og Lars Poulsen som har de ejendomme som ligger helt ud til landevejen. Stien kan den evt. etableres til om med nr. 39 og så må det sidste stykke ind til Filskov komme senere. Altså etablering af 2 omgange. Der er fra 2012 og årene fremover forholdsvis mange sti-penge at hente også hos kommunen. h. Sti fra Kirkehusvej-området til Den skæve bane. Kirsten, Johan Kirsten Ditlevsen redegjorde for, at der nu var trampet en sti over grunden tilhørende Kristiansen-familien. Sonja Laustsen ville tage kontakt til familien og høre, hvordan de evt. stillede sig til en sti over deres grund. Linieføringen igennem skoven kunne være lettere ud for denne grund end ud for stiudmundingen sydligere, hvor stor skrænt kræver dyrt anlæg. Folk vil måske heller ikke gå den vej alligevel. i. Ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Hjortlundvej. Mette Ø. Ansøges igen. j. Hjemmeside og INFOLAND. Johan Vi har nu udgivet ny hjemmeside baseret på at foreningerne selv kan opdatere. Derfor afholdes der kursus om dette for alle med John Havn, som også fortsat er overordnet web-master på hjemmesiden. Udover ovenstående er det nu muligt, at lægge nyheder ind på hjemmesiden fra alle foreninger og forsyningsselskaber via INFOLAND. Bykalenderen fungerer nu også, så alle kan se, hvad der foregår i byen og dermed undgå dobbeltarrangmenter på samme dato. Det er vigtigt, at alle opdaterer inden reklamen i uge 8 begynder. 3. Finansiering af reklamespot. Johan og Åse Samlet udgift til reklamevisning i TV-syd og Midt/Vest: kr. Tilskud fra Landdistriktsmidler: kr. Lokaltindsamlede midler: kr. TV-syd vises i ugerne 8-9. Midt/Vest i ugerne Orientering fra LAG-Billund. Johan De vanskelige finansieringsvilkår i forbindelse med modtagelse af LAG-midler tages endnu engang op i bestyrelsen. 5. Orientering fra Landdistriktsrådet. Johan a. Visit- Billund. Nedsættelse af lokal arbejdsgruppe. Brandinggruppen og Holger V. 6. Oplæg på proces på foreningernes og institutionernes fremtidige Holger og Johan samarbejde. Holger og Johan gav oplæg på mulig fremtidig proces i forhold til formen og indholdet af det fremtidige samarbejde mellem foreninger, forsyningsselskaber og serviceinstitutioner. 2

3 Rundspørgen i forsamlingen for at kvalificere arbejdet. Indholdet tages op ved næste Kontaktudvalgsmøde i maj, hvor Holger og Johan giver oplæg. 7. Regnskab Åse Regnskabet er godkendt og sendes til Jørn Svanberg, Egealle 10, 7260 Sdr. Omme, som sørger for det videre. 8. Orientering fra foreningerne: a. Antenneforeningen. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Andreas Andersen Generalforsamling 9 deltagere. Ingen udskiftning. Der arbejdes på evt. skift til You See. b. Borgerforeningen. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Åse Jensen God tilslutning til juletræsfesten. Banko er flyttet til d. 22. februar. Regning på julebelysningen afventes stadig der bliver holdt møde efter bankospillet. Mangler nye bestyrelses medlemmer til generalforsamlingen. c. FDF. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Niels Ove Svarre. Skal forhåbentlig til at bygge nyt inden så længe der lægges op til et Multihus. Den skal bruges af mange flere bla. Torsdagsklubben har givet tilsagn om, at de gerne vil bruge det. Skolen, børnehuset og dagplejerne er kontaktet med henblik på fremtidigt brug. d. Filskov Energiselskab. Mogens Buhl har givet sin opsigelse i november og efterfølgende er der blevet opdaget en del køb til eget forbrug. Bestyrelsen for værket blev gjort opmærksom på dette af revisoren da der pludselig var købt personbil dæk på værkets regning. Efterfølgende har bestyrelsen gennemgået regnskabet 5 år tilbage og der er blevet opdaget en del privatkøb. Værket har politianmeldt MB og værket s bestyrelse og ansatte er blevet afhørt af politiet. Mandag d. 6. februar blev MB anholdt og afhørt. Han vil blive sagsøgt for ca. 1/4 million. De tager kun de ting som de er 100% sikre på efter henvis fra advokaten. Niels Winther er pr ansat som værkets nye driftleder. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Sikke Adelsbøll e. Filskov Friplejehjem. Etape 2 afsluttet og indflyttet. Over 200 til Åbent Hus d. 22. jan Etape 3 og nedrivning af gl. hovedbygning indledt. Der kigges på haveanlæg. 25 medarbejdere. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Lisbeth Dyrvig f. Filskov Friplejehjems Venner. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Lisbeth Dyrvig Der har været sangaften. Ved juletid var der bagning os.v. De har også haft travlt med flytning og rengøring af de nye lejligheder. 3

4 g. Filskov Friskole og Børnehave. Underskrivelse af købsaftale er nu nært forestående. Der arbejdes lige nu med ansættelse af medarbejdere til Friskolen. 1. skoledag: Søndag d. 12. august. Indvielse af Friskolen fredag d. 7. sep Indsamling i marts. Indskrivning til børnehaven d. 28. februar og 1. marts. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Johan Andersen h. Filskov FIF Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Lars Thomsen Generalforsamling sidst i januar. Ny i bestyrelsen er Lisa Jæger i stedet for Anja. Lone Thomsen kommer til at sidde med bogføring Lone Thorning er menigt medlem. Arbejder på indendørs fodboldstævne feb. Lalandia Cup 91 hold er foreløbig tilmeldt. Aktivfest bliver i starten af april. i. Filskovs Fremtid. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Lars Poulsen j. Filskov Skole og Børnehus. Medarbejderne er lige nu påvirkede af hele friskolesituationen. Koncentration om en redelig nedlukningsproces af Skolen og Børnehuset. Der afholdes 50-års jubilæum d. 8. sep Kontaktperson med adgang til hjemmesiden: Johan Andersen. k. Filskov Vandværk. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Holger Villumsen Generalforsamling afholdes d. 21. marts. l. Jagtforeningen. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Carsten Rosenberg m. Lokalhistorisk Arkiv. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Verner Søvang Holder generalforsamling d. 28. februar. Arbejder med at holde en udstilling til skolejubilæet. Mindehøjtidelighed ved mindestene d. 4. maj kl med blomsternedlæggelse. Fordrag med en fra Hvidstens gruppen. Udstilling i Billundcentret d. 28. februar. n. Menighedsrådet. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Carsten Rosenberg o. Pensionistforeningen. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Harry Poulsen Starte på friplejehjemmet om onsdagen. 68 personer til luciaoptog. Generalforsamling med kun 16 deltagere. Men der blev ikke skiftet ud i bestyrelsen. p. Viadukthallen. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden Bo Henriksen Henvendelse fra bestyrelsen i friskolen vedr. brug af hallen. Der arbejdes på en løsning. Rengøringsdag først i januar det blev bakket godt op. Der mangles folk til at hjælpe i cafeteriet. 4

5 q. Viadukthallens Venner. Der arbejdes med forårsfest m. Kim og Hallo lørdag d. 3. marts Hjælp til Skolens jubilæum d. 8. sep. Julefrokost endnu ikke fastlagt dato. Julefrokosten gav et overskud på ca kr. Kontaktperson med adgang til hjemmesiden: Mette Østergaard 9. Hvad sker der politisk? Robert T. Vindmøller på Blåbjergvej der er lavet om på lokalplanen, så nu skal den ud i høring. Kontaktudvalget kan kontaktes af lodsejerne hvis der skal hjælpes. 10. Næste møde tirsdag d. 8. maj på skolen. Brød: Borgerforeningen. 11. Evt. Alle Venlig hilsen Formand Johan Andersen 5

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 12. nov. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskovs Fremtid Åse Jensen Fraværende uden afbud: Lars Poulsen (Filskovs

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 11. november. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Indre Mission Jagtforeningen gav i stedet for Indre Mission.

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27

Gå ikke glip af... Køb din billet hos Spar. Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 27 22. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2012 Gå ikke glip af... Øvrige nyheder... Flere frivillige søges... Læs mere på side 4 NU skal der nye kræfter til...læs mere på side 6 Friskolen orienterer...

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde

Kontaktudvalget indbyder til borgermøde 24. årgang www.filskovogomegn.dk Maj 2014 Kontaktudvalget indbyder til borgermøde Læs mere på side 6 SÅ ER DEN GAL IGEN... Læs mere på side 10, 11, 14 & 24 Øvrige nyheder... Kom med ud og gå... Læs mere

Læs mere

HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august

HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august 21. årgang www.filskovogomegn.dk august 2011 HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august jf. træningstider på side 24 Eller læs hele artiklen på side 23 Øvrige nyheder... Filskov går til filmen..

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Jul på bondegården i Filskov

Jul på bondegården i Filskov 23. årgang www.filskovogomegn.dk november 2013 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Læs mere på side 28 Søndag den 17. november kl. 10-16

Læs mere

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder...

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder... 24. årgang www.filskov.infoland.dk November 2014 FRA SKROT TIL SLOT Læs mere fra side 20 Øvrige nyheder... Torsdagsklubben er startet... Læs mere på side 3 Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Lokal Historisk

Læs mere

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur 25. årgang www.filskov.infoland.dk August 2015 Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur Øvrige nyheder... Arkivet mangler et nyt bestyrelsesmedlem... Læs mere på side 3

Læs mere

KANDIS D. 24. AUGUST

KANDIS D. 24. AUGUST 23. årgang www.filskovogomegn.dk august 2013 KANDIS D. 24. AUGUST Øvrige nyheder... Nyt fra FIF... Læs mere på side 3 Fodboldturen til holland... Læs mere på side 7 Sidste indsamling... Læs mere på side

Læs mere

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011 FARRE fælles NYT Nr. 2 25. årgang år 2011 juni juli august Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014

THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR. Nummer 10 November 2014 THORSAGER RUNDT THORSAGER FJERNVARMEVÆRK I 25 ÅR Nummer 10 November 2014 Lokalavis for Thorsager by og Omegn Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige Udgiver: Thorsager Distriktsråd Layout: Thøger

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt

Lokalcenter Koltgården. Koltnyt Lokalcenter Koltgården Koltnyt nr. 1 februar 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Frede Lind Christensen E-mail: fredelind@adr.dk Kirsten Nielsen E-mail:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Velkommen til den nye Fjordposten. Efter en fantastisk sommer - alt godt får en ende

Velkommen til den nye Fjordposten. Efter en fantastisk sommer - alt godt får en ende Velkommen til den nye Fjordposten N o v e m b e r 2 0 1 4 Fjordposten 38. Å r g a n g Efter en fantastisk sommer - alt godt får en ende Er det også slut med Fjordposten som omdelt blad? se mere i bladet!

Læs mere