Nyhedsbrev. Nr. 2 marts Generalforsamlingen. 17. februar Beretning og. refer at. Foto: Jørgen Hedegaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2010. Generalforsamlingen. 17. februar 2010. Beretning og. refer at. Foto: Jørgen Hedegaard"

Transkript

1 Generalforsamlingen 17. februar 2010 Nyhedsbrev Nr. 2 marts 2010 Beretning og refer at Foto: Jørgen Hedegaard

2 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 2/2010 SIDE 2 Generalforsamlingen Årsberetning/Tegnerne juni februar 2010 Bestyrelsen blev konstitueret 9. juni 2009: Jørgen Hedegaard, næstformand Claus Cornelius Hansen, kasserer Arne Dahl, bestyrelsesmedlem Pia Stuer Lauridsen, bestyrelsesmedlem Ole Jensen, suppleant og jeg selv som fomand Det tegnede til, at vi endelig havde fået en fuldtallig bestyrelse. Det varede dog ikke længe, idet Pia meldte sig ud af foreningen kort efter og Ole trådte til som bestyrelsesmedlem. Endnu en gang en barberet bestyrelse, men vi valgte at kørte videre på denne måde uden suppleant. Hen over sommeren har der selvsagt ikke været meget aktivitet i bestyelsen. Der blev arbejdet videre med forslaget om vores evt optagelse i Forfatterforeningen og der blev bestilt rammer til Vandreudstillingen, således, at den kunne præsentere sig mere homogent. Nyhedsbrevet udkom med nr 4, 5, 6 og senest nr 7 i julen For at tage det hele med, har alle for nyligt modtaget nr 1 for Ved udsendelsen af nyhedsbrevet nr 7 kom bestyrelsen igen ud i én af flere uoverensstemmelser. For at begynde med årsagen til denne uoverensstemmelse startede den faktisk, da vi for et par år siden havde besluttet at udsende nyhedsbrevet digitalt. Men da alle medlemmer ikke har computer, blev det efter langvarige diskussioner besluttet, at de ca ti medlemmer, der ikke havde computer, fik nyhedsbrevet fremsendt pr post. I nyhedsbrev nr 5 blev medlemmerne opfordret til at melde sig til skolebogmesserne Der meldte sig ét medlem.

3 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 2/2010 SIDE 3 Generalforsamlingen Dette fik mig på den tanke, at medlemmerne måske havde det ligesom jeg selv, at de bedst ser tingene, når de får det på et stykke papir og ikke på en computerskærm. Heraf fulgte den lille konkurrence i nyhedsbrev nr 6, som nok var morsomt ment, men i virkeligheden var alvorlig: nemlig en markedsundersøgelse i miniformat. Konkurrencen drejede sig om, om man kunne svare på, hvor en given udstilling blev afholdt. Udstillingen var annonceret i samme nyhedsbrev. Susanna Hartmann var første, sidste og også den eneste, der gættede. Desværre har Susanna i skrivende stund endnu ikke modtaget sin præmie, da det har været svært at passe ind med Susannas rejseaktivitet og mine egne gøremål. Dette med kommunikationen til medlemmerne ligger mig meget stærkt på sinde og jeg er meget ked af, at det ikke er lykkedes os at udsende medlemsbladet Tegneren i flere år. Vi er også her meget uenige i bestyrelsen: skal det være et Kunsttidsskrift eller skal det være et orienterende Medlemsblad. For at bøde på denne mangel på kommunikation til samtlige medlemmer, men også for at være sikker på, at alle medlemmer havde ultimativ mulighed for at læse indholdet, som i decembernyhedsbrevet bl andet drejede sig om afholdelse af den ordinære generalforsamling på et andet tidspunkt og et andet sted end tidligere, foreslog jeg, at vi udsendte Nyhedsbrev nr 7 pr post, hvilket et flertal i bestyrelsen meddelte, at det kunne der ikke være tale om. Jeg indså, at så måtte jeg selv stå for trykningen og udsendelsen af Nyhedsbrevet. At jeg kun kom til at betale portoen og ikke en øre for trykningen, kan jeg takke Poul Anker for. Han har i den grad banet vejen for os hos trykkeriet, hvor også vore diverse PR - foldere mv gennem tiderne er blevet trykt. Tegnerne og jeg har fået en helt usædvalig goodwill hos bogtrykker Jan Andersen. For at gøre det med tilmelding til Skolebogmesserne færdigt, blev der efterpå sendt meddelelse ud til de enkelte medlemmer og dette gav straks pote og vi kunne for tredie gang meddele vores deltagelse til skolebogmesserne i Roskilde og Aarhus. Det er med stor glæde, at vi for 6 gang har åbnet dørene for Tegnernes Vandreudstilling. Værkerne hænger nu på Center for Undervisningsmidler, København. Den er forlænget til udgangen af maj. Derefter hviler den til 1 september, hvor vi har tilsagn om at udstille på Designskolen, København. Idéen med, at vi skulle henvende os til Designskolen er Poul Ankers. Jeg har for øvrigt svært ved at finde superlativer nok omkring samarbejdet i forbindelse med vandreudstillingen. Kaj Otto, Poul Anker og jeg selv, ja, vi er aldig i tvivl om, hvem der gør hvad, det kører bare som smurt. At samarbejdet i bestyrelsen ikke er helt så gnidningsløst er forslaget om evt optagelse i Forfatterforeningen et tydeligt bevis på, og for at gøre det helt klart, er Arne og jeg i opposition til forslaget. Man kan udlede det positive af dette: med disse forskellige holdninger repræsenterer vi på demokratisk vis alle medlemmerne.

4 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 2/2010 SIDE 4 Hvordan fremtiden, som med Storm P s ord det er svært at spå især om fremtiden, vil forme sig, skal jeg undlade at udtale mig om, så jeg vil slutte med en tak, ikke mindst til Ole, der beredvilligt kører fra Kirke Hyllinge, når vi kalder til bestyrelsesmøder og Jørgen, der har holdt ud som bestyrelsesmedlem også længere, end han egentlig selv ønskede. Jørgen skal også have tak for arbejdet med Nyhedsbrev og Hjemmeside og Claus sørger for, at min tålmodighed skærpes og tak for det. At Arne stillede op og kom ind i bestyrelsen ved Generalforsamlingen 2009 er et stort plus, det er godt at have et medlem, som har forbindelsen til Forbundets historie med omkring bordet. De sidste roser tilfalder dirigent, Advokat Michael Nathan, revisor Christian Lemche samt vores sekretær Vibeke Hegner. Bente 17 februar 2010 Layout til den nye hjemmeside. Tegnernes nye hjemmeside Der har i et års tid været arbejdet med den nye hjemmeside, som skal betragtes som en virkelig nyskabelse i Tegnerne. Arbejdet pågår endnu, men vi er langt med udviklingen af et site, der langt hen ad vejen vil blive et selvbetjenings-styret site. Det betyder, at medlemmer fremover selv skal lægge egne tegninger op, selv skrive tekster og løbende selv skal opdatere sine kontaktoplysninger, kompetencer osv. Man vil selvfølgelig blive hjulpet igennem med funktionerne i den første tid. Ellers vil hjemmesiden blive let og funktionel at betjene. Der vil selvfølgelig blive udstukket nogle regler og gode råd til, hvordan vi bruger alt det nye mest hensigtsmæssigt. Af nye funktioner vil være præsentation af tegnere i webalbum, ugens tegner, umiddelbar aflæsning af kommende arrangementer, let adgang til chatroom, nyhedsforum bringer nyheder om det, der sker i branchen. Vi forventer, at den nye hjemmeside er oppe at køre pr. 1. april. Alle medlemmer vil naturligvis få besked, når den er i luften. Vi vil arrangere et medlemsmøde, hvor det nye site vil blive gennemgået.

5 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 2/2010 SIDE 5 Far og datter. Tegning af Tina Filsø. referat fra generalforsamling 17. februar Valg af dirigent og referent Michael Nathan blev valgt til dirigent og Jørgen Hedegaard til referent 2 Formandens beretning Bente Zeijs formandsberetning kan du læse på side 2 3 Beretningen fra Nordisk Visuel Kommunikation samt CopyDan Billedkunst ved Arne Dahl: Det seneste møde i Nordisk Visuell Kommunikation blev udsat til januar 2010, og blev afholdt i Helsingfors med den ret nye finske illustrationsorganisation, Kuvittajat ry, som vært. En vigtig del af disse møder er en generel rapport om, hvad der er aktuelt i hvert land. Her kunne Finland berette om en alvorlig sag, hvor de havde mødt en helt urimelig kontrakt til et freelancer fra det finske blad, Sanoma News. Kontrakten stod ikke til at ændre ved forhandling, så kontraktens indhold var blevet indstillet til afgørelse i den finske Handelsretten. Vi fik ikke resultatet med hjem, men sagen ville blive afgjort ved dom allerede et par dage senere, og efterfølgende har vi på mail fået afgørelsen. Sagen

6 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 2/2010 SIDE 6 blev afgjort til Sanomas fordel, og efterfølgende har Kuvittajat meddelt sine medlemmer, at man frarådede dem at underskrive en lignende kontrakt. Det finske Journalistforbund har gjort det samme og desuden bekendtgjort, at man ville appellere sagen til Højesteret. En tilsvarende sag blev rapporteret fra Sverige, hvor Bonniers også havde udformet en urimelig kontrakt. Svenska Tecknare havde taget det skridt at fraråde sine medlemmer at tegne kontrakt med Bonniers og overvejer at anlægge sag mod firmaet ved den svenske Handelsretten. De to sager indikerer, at der vil komme efterfølgende eksempler på urimelige kontrakter, og der er al mulig grund til at samle erfaringer bl.a. baseret på de beskrevne sager og gøre en samlet indsats for at imødegå forringelser af forholdene for tegnere og illustratorer. På mødet blev der også forelagt et udkast til fællesregler for Leveringsbetingelser, Etiske Regler og Konkurrencebestemmelser. Reglerne, der første gang blev udarbejdet af Nordiske Tegnere i 1957 og senere er blevet revideret flere gange, er denne gang blevet udarbejdet af Grafill i Norge, og er nu sendt i en høringsproces i de øvrige nordiske lande, før den endelige udformning. Copydan er i december måned flyttet til nye lokaler på Østerbro, på Bryggervangen. Her har billedkunst fået en meget hensigtsmæssig placering med gode arbejds- og mødeforhold. Ellers er det væsentligste nye i Copydan Billedkunst gennemførslen af betaling for digital kopiering i undervisningssektoren. Betalingen er ikke fastsat som afgift for antal brugte billeder som i fotokopiering men som en årlig betaling pr elev. Stort set alle folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler er nu tilmeldt ordningen universiteterne er næste målgruppe og det har betydet en væsentlig stigning af betaling til rettighedshaverne. 4 Beretning fra Dansk Kunstnerråd ved Claus Cornelius Hansen: Arkitekterne har meldt sig ud af Dansk Kunstnerråd. Der har været afholdt møde med kulturministeren om censur og selvcensur. Det var den generelle holdning, at man ikke mente, der blev udøvet censur eller selvcensur. Kulturministeren ønskede at være med til at undersøge spørgsmålet nærmere. 5 Forelæggelse af revideret regskab Regnskabet blev godkendt 6 Bidrag til Tegnerforbundets fond Regnskabet blev godkendt.

7 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 2/2010 SIDE 7 7 Budget for 2010 Budgettet blev taget til efterretning. 8 Fastlæggelse af kontingent Det blev vedtaget at fastholde kontingentet på 1800 kr. årligt. 9 Valg til bestyrelsen Bente Zeij, Arne Dahl, Ole Jensen, Claus Cornellius Hansen, Henriette Wiberg Danielsen 10 Valg af suppleanter 1. suppleant: Kristian Lund Jakobsen, 2. suppleant: Bente Nete Pedersen 11 Valg af revisor Christian Lemche 12 Indkomne forslag Claus Cornelius Hansen fremlagde forslag om foreningens optagelse i Dansk Forfatterforening. Arne Dahl fremlagde sine argumenter imod en optagelse. Desuden tog flere medlemmer ordet for eller imod forslaget. Forslaget om en optagelse i Dansk Forfatterforening faldt under afstemningen, som viste 17 stemmer imod og 13 stemmer for en optagelse. 13 Eventuelt Flemming Aabech spurgte Arne Dahl, hvordan det gik med den nye Image2use. Arne Dahl svarede, at der stadig bliver arbejdet på billedportalen, men han kunne ikke fortælle, hvornår portalen var klar. Tegning af Heather Spears.

8 TEGNEREN NYHEDSBREV NR. 1/2010 SIDE 8 C Tegnerne Tegnerforbundet af 1919 Hjemmeside: Blog: blogspot.com Bestyrelsen: Bente Zeij, formand, Claus Cornelius Hansen, kasserer, Arne Dahl Ole Jensen Henriette Wiberg Danielsen suppleant: Kristian Lund Jakobsen 2. suppleant: Bente Nete Pedersen Medlem af: Nordisk Visuel Kommunikation CopyDan Billedkunst Danske Billedautorer Image2use Dansk Kunstnerråd Sekretariat og revision: Dansk Revision København Postbox 2636, 2100 København Ø Lersø Park Allé 42-44, 4. sal att.: Tegnerne/Vibeke Hegner Advokat: Michael Nathan Foreningens hjemmeside og Nyhedsbrevet Tegneren: Bente Zeij, Medlemsbladet Tegneren: Claus Cornelius Hansen, redaktør Nordisk Visuel Kommunikation og CopyDan: Arne Dahl Dansk Kunstnerråd: Claus Cornelius Hansen Når I indbetaler kontingent med check eller på postgiro, er det meget vigtigt, at I noterer jeres navn og medlemsnummer på kortet. Det vil gøre administrationen betydelig lettere! www Så er der ingen dårlige undsk yldninger for Ikke, at være aktiv på hjemmesiden. Ny hjemmeside er på vej! På side 7 kan du læse lidt om det, der er på vej. tegnerforbundet af 1919 Tegneren Nyhedsbrev for Tegnerne, Tegnerforbundet af Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om, hvem der bliver ny redaktør af Nyhedsbrevet Foreningens hjemmeside: Foreningens blog: foreningen-tegnerne.blogspot.com

Nyhedsbrev. Indhold. side 2 & 3 Referat Generalforsamling side 4 Tegnekursus Det Levende Menneske. side 5 Legater

Nyhedsbrev. Indhold. side 2 & 3 Referat Generalforsamling side 4 Tegnekursus Det Levende Menneske. side 5 Legater Nyhedsbrev Nr 1 marts 2012 Indhold side 2 & 3 Referat Generalforsamling side 4 Tegnekursus Det Levende Menneske side 5 Legater side 6 & 7 Invitation Croquistegning Tegnekursus At Tegne Menneskehovedet

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2014

Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2014 Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2014 INDHOLD: Side 2: Generalforsamling 2014 Side 3: Årsberetning 2013 Side 4: Budget 2014 En lille uddybende tekst Side 5: Resultatopgørelse for 2013 Side 6: Ballance pr. 31.12.2013

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrevet udkommer igen ca. 1. november. Deadline 20. oktober.

Nyhedsbrevet udkommer igen ca. 1. november. Deadline 20. oktober. Nyhedsbrev Nr. 5 september 2009 Inspiration fra Vesterhavet i august. Akvarel af Poul Anker. Seniorliv i akvarellens verden Nye udfordringer efter mit ophør i Danmarks Radio har givet mig mange store oplevelser.

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2009. Mindeord Tegner og grafiker Tove Marie Petersen

Nyhedsbrev. Nr. 2 marts 2009. Mindeord Tegner og grafiker Tove Marie Petersen Nyhedsbrev Nr. 2 marts 2009 Mindeord Tegner og grafiker Tove Marie Petersen Tove Marie er her ikke mere. Der er blevet tomt. Sammen med Ole Meinertsen oprettede og drev Tove Marie Grafisk Værksted, Nærum

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indianer-sommer. Nyhedsbrev. Indhold. side 2 Poul Anker Udstilling Gæstebesøg hjemmeside. Forum på hjemmesiden

Indianer-sommer. Nyhedsbrev. Indhold. side 2 Poul Anker Udstilling Gæstebesøg hjemmeside. Forum på hjemmesiden Nyhedsbrev Nr 3 oktober 2011 Indhold side 2 Poul Anker Udstilling Gæstebesøg hjemmeside Forum på hjemmesiden side 3 & 4 Invitation, foredrag fællesarrangement for Tegnerne, Tegneserieskaberne, Illustratorerne,

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj 2011 19. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en:

Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: BESTYRELSEN INFO Formand: Berit Mathisen Bogøvej 4, 6710 Esbjerg mail: berit@gh-service.dk tlf.: 27 52 08 23 Sidste nyt om foreningen kan læses på hjemmesiden og på blog'en: braart.dk brabilledkunstnerforening.blogspot.com

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere