Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand Berit Skanderup (BS) Næstformand Hanne Laursen (HL) Best. medlem Søren Egdal (SE) Best. medlem Anett Lunde (AL) Best. medlem Inger Tingberg (IT) Best. medlem Henning Rømer Radoor (HR) Best. medlem Administrationen: Erik Lykke (EL) Teknisk chef Lene B. Knudsen (ref.) (LBK) Regnskabschef Peter Sandager (PS) Direktør Indhold: Beslutningspunkter: bilag 1. Godkendelse af referat nr. 149 af 13. maj Revisionsprotokollat side Indkomne punkter. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Orienteringspunkter: 5. Byggesager. 6. Udlejningssituationen. 7. Økonomi 8. Indkomne punkter. 9. Udvalg. 10. Afdelinger. 11. Personale. 12. Bydelsprojekt 3 i FF & FU samarbejde. 14. Evt. 15. Planlagte mødedatoer. side 1

2 Beslutningspunkter: Ad 1 Godkendelse af referat nr. 148 af 13. maj 2013 Beslutning: Godkendt. Ad 2 Revisionsprotokollat side 617. Beslutning: Blev fremvist. Ad 3 Indkomne punkter Ingen Debatpunkter: Ad 4 Hvilke ønsker vi at reklamere for? Avis, telefonbøger, blade mv. Hvordan ønsker vi at s billede skal være ud ad til? Hvilke foreninger mv. ønsker vi at støtte i? Sagsbehandling: Der er i alt brugt kr i perioden til 2013, gns. pr. år ca. kr Bestyrelsen udtrykte at annoncer i telefonbøger gerne fremadrettet må fylde mindre og sponsorater skal støtte lokalt og være målrettet til unge mennesker i s boligområder. Sponsorater på mere end kr skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen pointerede at det er vigtigt, at er synlig når et godt formål støttes. Nye retningslinjer udarbejdes af målsætningsgruppen. Orienteringspunkter: Ad 5 Byggesager EL orienterede: Status på materialet til Landsbyggefonden vedr. Stengårdsvej. Der er aftalt møde med Kuben på torsdag. I første omgang arbejdes der med 10 opgange (tilgængelighed), hal og miljøarbejder. Første spadestik på Tovværksgrunden og næste step. Opstartmøde med alle håndværkere er afholdt selve byggeriet går i gang om en uges tid. side 2

3 Oplæg til hvordan en mere systematisk tilgang og afrapportering til hovedbestyrelsen omkring byggesagerne kan foregå. El spurgte ind til hvad det er bestyrelsen ønsker, ud over det der bliver orienteret om i dag. Bestyrelsen oplyste, at såfremt budget, tidsplan, arbejdsmiljø og evt. kommunikation med beboere fremgår af byggemødereferater så er referatet ok som afrapporteringsdokument til bestyrelsen, samtidig med de enkelte byggesager gennemgås af projektchefen på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen ønskede at arbejdsklausuler skal indgå i udbudsmaterialet fremadrettet. EL undersøger hvilke muligheder der findes (BL). Samtidig undersøges partnerskabsaftaler med henblik på de store projekter der forberedes på Stengårdsvej og om de evt. skal indgå i de fremtidige projekter. Status på idéoplæg til nyt bydelshus på Stengårdsvej samt fondsansøgninger (PS). Sagsfremstilling/behandling: PS nævnte punkter som indgår i beskrivelsen som er udarbejdet i samarbejde med Esbjerg Kommune. Der er rigtig meget fokus på projektet fra Esbjerg Kommunes side. Teknisk afdeling arbejder med at færdiggøre Elektronisk syn. Status på udfordringer og afslutning. El oplyste at projektet er gået lidt i stå på grund af tidspres. For at komme videre er der indgået dialog med Årstiderne, som er et arkitektfirma der har meldt ud at de skal bruge ca. 1 uge på at få elektronisk syn til at køre. Det forventes at starte op inden længe. Ad 6 Udlejningssituationen PS orienterede: Tomgang generelt. Thulevej 81 anvendes til genhusning (rotteproblem i afd. 5). Mellemvangsalle 3a er lejet ud fra midt i juni. Kælder i Havnegade er lejet ud til Ingeniøerne. Kridthusgrund: Der er kontakt til et projektfirma som er interesseret i ca m2- kontrakt er sendt til advokat. Der er yderligere kontakt til en mulig køber det informeres der om på næste best. møde. Kvaglundparken 4. Der skal investeres i et ventilationsanlæg hvis lokalerne skal udlejes til restaurant. Fyrparken 10: PS orienterede om interesseret køber. Ad 7 Økonomi Lene orienterede: Møde med Nordea. Orientering om Repo (investeringsmulighed, når renten er lav). Bestyrelsen tilkendegav at Repo er ok. Økonomi omkring ny hjemmeside. Profil af firmaet InCom. behandles under pkt. 8. Status på investeringer Alm. Brand 3,31% p.a. og Nordea 1,6% p.a., udviklingen følges. side 3

4 Ad 8 Indkomne punkter Status ny hjemmeside. Orientering om kontrakt, mødestruktur/arbejdsgang og tidsplan. PS orienterede: Møde med InCom i dag har resulteret i, at der arbejdes videre med indgåelse af kontrakt 50% af investeringen skal betales forud. Medarbejder fra Mentor deltager som rådgiver ved indgåelse af kontrakt. PS oplyste, at han har kontaktet AAB i Vejle som opfordrede til, at der i hele implementeringsprocessen indgår en ekstern rådgiver for at undgå der bruges alt for mange timer og penge (det overvejes pt.). Tilrettet kontrakt fra InCom forventes i løbet af denne uge. Som projektet er beskrevet nu vil den samlede investering for som minimum udgøre en halv million kr., samtidig stiger de årlige udgifter væsentlig. Orientering fra borgmestermødet den 30. maj 2013 CPA orienterede omkring 59 problematikken. PS gennemgik debat omkring affaldshåndtering og pointerede at målet er at skakterne skal lukkes. Orientering omkring afholdt trafikmøde med Esbjerg Kommune ang. parkering på Jagtvej (ESB). Kommunen opsætter skilte med parkering forbudt, hvilket sikkert vil resultere i at beboerne i ESB så parkerer på Nellikevej. er inviteret til et møde omkring byplanlægning i Esbjerg den 4. juni. Ad 9 Udvalg Nyt fra redaktionsudvalget. Der er møde på torsdag. Trappenyt er udgivet. Nyt fra fritidsudvalget. Der er indkaldt til møde d. 11/6 Kun 35 personer har meldt sig til turen til Haunstrup. Nyt fra rejseudvalget Erik Grøn og PS kører til Hamburg i næste uge for at detailplanlægge studieturen. Ad 10 Afdelinger Afholdt møde med afd. 81 og 82. Der var kun deltagere fra afdeling 81 da best. medlemmer fra afdeling 82 kom til en låst dør. Der er arrangeret et nyt møde den 17. juni med afd. 82. Status på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Generalforsamling i Bramming Boligforening og Nybo er afholdt og det gik meget fint. Kunst/udsmykning på Park Kollegiet. Atriumgård er ved at være færdig. Der bliver købt borde, stole og musikanlæg m.m. til fælleslokalet. Udvendig bliver der opsat forcuslys med spot på navnet. På væg indvendig/dør udføres grafitti. side 4

5 Ad 11 Personale Personalehåndbogen er under revidering. 90%. Arbejdsmiljøhåndbogen er under revidering. 60%. Kursuskatalog for ejendomsfunktionærer er under udarbejdelse. 80%. Senere vil kontorfunktionærerne indgå Ad 12 Bydelsprojekt 3 i 1 Landsbyggefonden har gennemgået reguleringskontiene. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger og p.t. har overskud på regnskabet af erlagte timer. Ad 13 FF og FU samarbejde Status EKF. Ekf er nedlagt. Resterende økonomiske midler fordeles mellem boligforeningerne. Status ny fælles hjemmeside. Orientering om mødestruktur/arbejdsgang og tidsplan. EAB og B32 kører deres hjemmeside med DAB derfor er det ikke muligt at lave en aktiv hjemmeside i fællesskab. Der bliver dog lavet en fast fælles hjemmeside, hvor der linkes ud til boligforeningerne. Ad 14 Evt. Alle var enige i, at repræsentantskabsmødet til næste må være en onsdag eller torsdag. PS finder dato til næste bestyrelsesmøde. Ad 15 Planlagte mødedatoer Hovedbestyrelse: Mandag d. 1. juli 2013 (fastholdes). Mandag den 9. september Onsdag den 9. oktober Fredag/lørdag d. 8 og 9 november 2013 er der kredsweekend i Billund. Mandag den 11. november Onsdag den 11. december september Studietur til Hamburg. side 5

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 169 den 21. maj 2015 kl. 15.30. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk Hanne

Læs mere

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Referat Til: Bestyrelsesmøde Dato: 5. maj 2010 Tid: 17:00 Sted: First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000 Odense C Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Kollegieboligselskabet Referat fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere