KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe."

Transkript

1 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige oplysninger vedrørende ejendommens tag og som følge heraf er erstatningsansvarlig over for klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Den 23. februar 2006 underskrev klagerne købsaftale om køb af ejendommen. Kontantprisen var aftalt til kr ,00 og overtagelsesdagen til den 1. juli Det fremgår af købsaftalen, at klagerne i forbindelse med handlen havde fået udleveret tilstandsrapport udarbejdet den 20. februar Af den til købsaftalen hørende salgsopstilling fremgik:

2 2 Tekniske oplysninger Tag: Stålplader (Decra) Af den udleverede tilstandsrapport fremgik vedrørende taget: Tagkonstruktion Tagbelægning/rygning K0 Ny metal tagbelægning oplagt på oprindeligt eternittag Ventilation K1 Ventilationsåbninger til tagrum opfylder ikke dagens normkrav. Træværket findes dog tørt. Fugtindhold ok (14-16%). Af sælgeroplysningerne i tilstandsrapporten fremgik, at sælger havde beboet ejendommen i 4 år, og at taget var udskiftet i Det fremgår af sagen, at klagerne efter indflytning opdagede at taget begyndte at skalle af, og at klagerne, da de kontaktede en Decra konsulent, fandt ud af, at taget ikke er af mærket Decra. Klagerne skrev herefter til indklagede og gjorde krav gældende. Indklagede kvitterede den 26. marts 2008 for modtagelse af skrivelse fra klagerne. Det fremgår af skrivelsen: Undertegnede fremsender efter aftale med (indklagede) et tilbud angående udskiftning af eksisterende hus tag med et Decra tag. Tilbudet er givet af Tømrer og Maskinsnedkeri Kravet kommer efter at undertegnede køber, siden hen har konstateret at det tag der er lagt på huset beliggende på (ejendommens adresse), ikke er som nævnt i salgsopstillingen af mærket Decra. Da vi købte huset, lagde vi især meget stor vægt på at huset var med Decra tag, da det er en anerkendt producent, som står ved deres produkter. Vi mener derfor at vi har krav på at for det eksisterende tag udskiftet med et Decra tag, så huset passer på den beskrivelse samt pris som er opgivet i salgsopstillingen. Vi betragter sagen som afsluttet når huset har fået lagt nyt tag på af mærket Decra. Taget lægges på af Vi har valgt ovennævnte tømrer, da han er Decra tag ekspert.

3 3 Klagerne havde vedlagt indhentet tilbud på pålægning af nyt Decratag. Tilbuddet lød på kr ,00 inkl. moms. Den 30. april 2008 skrev indklagedes ansvarsforsikringsselskab til klagerne: Ejendommen er ifølge købsaftalen erhvervet pr. 1. juli 2006 for snart 2 år siden. Det forbeholdes at gøre passivitet gældende i anledning af den sene henvendelse vedrørende den påståede mangel. I salgsopstillingen er under tekniske oplysninger anført, at taget er et ståltag og i parentes anført Decra. Oplysningerne herom stammer fra sælger af ejendommen, men har ikke været tillagt særlig værdi ved vurderingen af ejendommen. Der er intet anført i tilstandsrapporten om mærket af tagbelægningen. Til gengæld fremgår det at taget er fra Det har på intet tidspunkt været tilkendegivet overfor mægler, at det skulle have været en forudsætning for køberne, at taget var af mærket Decra. Vi må afvise det fremsatte krav om erstatning i form af pålægning at et nyt tag, idet vi ikke er enige i, at der er lidt et tab som følge af, at taget ikke er af mærket Decra. Øvrige mærker af ståltage på markedet er ikke af ringere kvalitet end Decra. Endvidere gøres det gældende, at købesummen ville have været den samme uanset, at taget var af et andet fabrikat. Der er således ikke lidt noget tab i sagen. Afslutningsvis er der tale om et tag fra pålagt i 1995 (13 år), hvorfor der ikke ville blive ydet erstatning for et nyt tag. Den 3. maj 2008 skrev klagerne til AIG Europe S.A.: Vi skriver til dig på grund af, vi ikke er enige med dig i din afgørelse angående vores krav vedrørende at få vores tag skiftet. Jeg er så ikke enig i at andre mærker af stål tag er af samme kvalitet da Decra yder 30 års garanti på overflade tæring. Da vi er førstegangs køber og yderligere ikke er fagmænd indenfor tag typer, stolede vi på at sælgers mægler har styr på sine ting. Vi lagde meget stor vægt på at det var af mærket Decra, da deres garanti er på 30 år og derfor en del bedre en andre tag firmaer. Det frem gik muligvis ikke af første brev, at overflade belægningen på taget er ved at skrælle fuldstændigt af. Se vedhæftede billeder. Hvis ikke taget havde taget skade havde vi jo heller ikke fundet ud af at det ikke var af mærket Decra. Men hvis det

4 4 havde været Decra tag havde vi fået det skiftet under garantien på sådan et tag. Yderligere mener vi at man køber en ejendom ud fra alle oplysninger i en salgsopstilling, for ellers var der jo ikke nogen mening i at skrive alle de oplysninger i den. Klager har bl.a. anført: Indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne. Klagerne havde i salgsopstillingen fået oplyst, at ejendommens tag var et Decra tag. Efter at klagerne havde overtaget ejendommen, begyndte taget at skalle, og klagerne kontaktede derfor en Decra konsulent som konstaterede, at taget ikke var af mærket Decra. Såfremt taget havde været et Decra tag, som anført i salgsopstillingen, ville der stadig have været garanti, og klagerne ville have fået skiftet taget under garantien. I forbindelse med købet lagde klagerne vægt på, at der var tale om et Decratag på grund af, at Decra har bedre garantier end andre tagfirmaer. Det er klagernes opfattelse, at de burde kunne stole på de oplysninger, der blev givet i salgsopstillingen. Klagerne gjorde indsigelse, da de opdagede, hvor dårligt taget var, det vil sige da de opdagede, at taget er ved at skalle fuldstændigt af, og der er derfor ikke tale om passivitet som påstået af indklagede. Indklagedes ansvarsforsikringsselskab AIG Europe S.A. har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne. Det fremgår af salgsopstillingen, at taget er et Decratag fra Der ville således under alle omstændigheder være mindre end to år til, at garantien på taget udløb. Oplysningen om taget stammer fra sælger, og indklagede har ikke haft anledning til at tvivle på sælgers oplysninger herom. Indklagede har derfor ikke handlet ansvarspådragende ved at anføre, at taget var af mærket Decra. Indklagede har ikke ved besigtigelse af ejendommen kunnet konstatere skader på taget, og der fremgår heller intet herom af tilstandsrapporten. Indklagedes oplysning kan ikke anses for en garanti/tilsikring over for klagerne.

5 5 Der er desuden ikke lidt noget tab, idet ejendommen ikke vurderes højere på grund af, at der er tale om et fabrikat med særlig garantiordning. Klagerne har ikke i forbindelse med handlen givet udtryk for, at de tillagde det særlig betydning, at der var tale om et tag af mærket Decra. Med så kort tid tilbage af garantiperioden er det desuden vanskeligt at forestille sig, at det skulle have haft større betydning for klagerne. Klagerne har ikke dokumenteret at taget er oplagt af en professionel og dermed omfattet af garantien, og selvom dette er tilfældet, har klagerne ikke godtgjort, i hvilket omfang skaderne ville have været dækket af forsikringen. Nævnet udtaler: Indklagede har anført, at det var sælger, der til indklagede havde oplyst, at ejendommens tag var et Decratag. Nævnet lægger til grund, at det ikke var muligt ved en umiddelbar besigtigelse at konstatere, at oplysningen var urigtig. Nævnet finder derfor ikke, at indklagede burde have indset, at taget ikke var et Decra tag, men derimod en anden type stålpladetag. Nævnet finder heller ikke, at indklagede havde pligt til at foretage en nærmere undersøgelse af, om sælgers oplysninger var korrekte. På denne baggrund finder nævnet ikke, at der kan bebrejdes indklagede noget i forbindelse med salgsopstillingens ordlyd. Nævnet kan herefter ikke pålægge indklagede et erstatningsansvar. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Poul Søgaard

6 formand 6

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder Nævnet har modtaget klagen den 29. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal erstatte klagers udgift til tilslutning til offentlig kloak.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal erstatte klagers udgift til tilslutning til offentlig kloak. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ole K. Jørgensen Maribovej 141 4900 Nakskov Nævnet har modtaget klagen den 23. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere