Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar Kl Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård"

Transkript

1 Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar Kl Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen og som sekretær Jan Drejer Christensen. Afbud fra: Doris Mogensen. Kjeld Bruun forlod mødet inden det var færdigt. Mødepunkt 1 Orienteringssager Punkt gennemgået til orientering. 2 Kvartalsrapporter Sag: 2014 Kvartalsrapport 03 (472) Der er kommet kvartalsrapport fra Hårslev, Skeby, Østrup og Veflinge. Alle rapporter er nu kommet ind. Fremlagt og gennemgået. Hårslev Østrup Skeby Vefling Kvartalsrapporter Sag: 2014 Kvartalsrapport 04 (511) Rapporter for 4. kvartal er kommet. Dem skal vi ikke have. De mangler dato og underskrift. Fremlagt og gennemgået. Østrup Skeby Forårsmødet 21. april Sag: Budgetsamråd og indledende Budgetsamråd (288) En aftale er nu på plads med en foredragsholder. Godkendt. Punkter til aftenen: - skoletjenesten - kirkekalkning Forårsmødet 21. april - foredragsholder Foredragsholder får besked - Forårsmøde på Referat, Side: 1

2 Nordfyn den 21. april , kasseeftersyn i provstiets kirkekasser. Sag: Revision for menighedsrådene 2014 (516) 2014, kasseeftersyn i provstiets kirkekasser. PU skriver til Bederslev og Bogense at kontantkasserne nedlægges. Eventuelt kan de erstattes med et dankort/hævekort. Beholdningseftersynet gav ikke anledning til bemærkning. Godkendt. 6 Ore kirkes tag Sag: Ore kirkes tag (370) - Ore Sogn Rådet har bedt om en bekræftelse på at projektet kører, og fået den. Stiftet har bedt om et tilsagn fra provstiudvalget til projektet, og stiftet anbefaler at projektet deles op i tag for sig og varme for sig. Såfremt arkitekt fremsender projektmateriale, på kr ,00 godkender PU projektet. PU forudsætter at der søges fonde. Projektet må først påbegyndes når godkendelser og financiering er på plads. Spørgsmål fra menighedsrådet Provstens svar til spørgsmål fra menighedsrådet Rådets ansøgning til kirkeistandsættelsespuljen Stiftet har kommentar til anøgningen til kirkeistandsættelsespuljen Stiftet anbefaler at projektet splittes op i tagprojekt for sig og varme-projekt for sig Ore kirkes tag. Kan dette bruges som indstilling fra provstiet? 7 Anmodning om konvertering af gamle anlæsmidler samt ændring af anlægsligning. Sag: Norup (424) - Norup Sogn Rådet spørger om kr ,00 af ubrugt tidligere anlægsligning må bruges til lyset på kirkegården i Norup. Og rådet spørger også om anlægsligning for 2015 på kr ,00 ikke bruges til kirkegårdskort som det er givet til, men bruges til fældning af stræer på Hasmark kirkegård i stedet. Kr ,00 til lyset på kirkegården godkendes. Provsten tager på besøg for at besigtige omkring træfældning. Anmodning om konvertering af gamle anlæsmidler samt ændring af anlægsligning. 8 Provstiudvalget skal drøfte om der skal være GIAS pris 9105, 9107, 9110 og 9115 slettes. Referat, Side: 2

3 speciel takst for lørdage og lign.! Sag: GIAS takster og andet (312) Provstiudvalget skal drøfte om der skal være speciel takst for lørdage og lign.! 9 Gratis brochure lavet af JS/Danmark Sag: Folder / brochure for provstiet (372) Der er kommet en henvendelse om at lave en brochure om provstiet. Brochure er afvist. Hjemmesiden skal renoveres. Gratis brochure lavet af JS/Danmark 10 Offentliggørelse af regnskaber 2013 Sag: Offentliggørelse af regnskaber (409) Når rådene har indlæst deres godkendelse af PUs godkendelse af deres regnskab 2013 skal sekretæren gøre regnskabet klar til offentliggørelse. Dette er en ny rutine fra i år, der er kommet med den nye "elektronificering" af processen. Nogle få menighedsråd har endnu ikke reageret, til trods for skrivelser og til sidst en rykker. IT-kontoret har skrevet til os, at her første år, må vi godt undtagelsesvis offenliggøre regnskabet uden menighedsrådet sidste godkendelse. Der manlger lige nu godkendelse fra Hårslev, Uggerslev og Veflinge. (Veflinge er vist på vej) Dette anbefales godkendt af PU. Imødekommes / godkendes. Vejledning fra Folkekirkens IT omkring offentliggørelse af regnskab. Rykker til menighedsråd vedr. afslutning af godkendelsesprocessen af regnskab 2013 Offentliggørelse af regnskaber Offentliggørelse af regnskaber - provstiet svarer kirkeministeriet. En sidste rykker. Afslutning af godkendelsesprocessen af regnskab RYKKER RYKKER RYKKER 11 Gaver til menighedsrådenes ansatte og studieture. Sag: Brug af ligningsmidler/skattepenge. (504) Godkendes. Referat, Side: 3

4 Sekretæren har skrevet til/talt med revisor. Det forlyder at stiftet er igang med at forfatte en udmelding. Sekretæren anbefaler, vi afventer denne. Gaver til menighedsrådenes ansatte og studieture. 12 VS: Sognelokaler i Skamby Multihus. Sag: Sognelokaler i Skamby gl. skole (512) - Skamby Sogn Rådet ønsker PU skal se på deres fremsendte forslag vedr. nye sognelokaler i Skamby. PU betvivler projektets bæredygtighed på sigt. PU kan ikke godkende projektet og afviser det. Sognelokaler i Skamby Multihus. Rådets forslag til behandling. 13 Ansøger om kr ,00 flyttes fra drift til anlæg for år 2014 Sag: Grindløse (316) - Grindløse Sogn Til Bogense Provstiudvalg Vi vil hermed søge om at overføre beløb fra driftsmidler ( frie midler) regnskab 14 til en anlægskonto: Anskaffelse og vedligehold af udenomsarealer. Idet vi har ved Grindløse kirkegård diger og gravindhegning som skal renoveres. Ved præstegården fliser ved indgang til tjenestelige lokaler som skal skiftes. Ved Klinte kirkegård er det ligeledes diger samt Sant Olufs kilde på præstegårdsjorden som skal renoveres. Ved nr. Sandager kirkegård er det et dige og hegn som skal fornyes, samt vi har en krigergrav fra 1864, da der var lasseret på Gyldensteen, den tilhørende stensøjle ønskes vedligeholdt. Vi ønsker et beløb på 185,000 Kr. overført til kontoen. PMV Bent Jacobsen Kasserer Grindløse, Klinte og Nr. Sandager menighedsråd. Ansøgning afvist. Beløbet tilbydes overført til opsparing til nyt fyr i Nørre Sandager kirke. Ansøger om kr ,00 flyttes fra drift til anlæg for år Østrup. Forlængelse af / tillæg til forpagtningskontrakt Sag: Østrup (513) - Østrup Sogn Forlængelse af forpagtningskontrakt til godkendelse. Godkendes. Landbrugets rådgivningscenter skal bruges næste gang forpagtningen skal fornys. Østrup. Forlængelse af / tillæg til forpagtningskontrakt Referat, Side: 4

5 15 Honorarpulje for rådene for år 2016 Sag: Budgetsamråd og indledende Budgetsamråd (288) Grethe Monrad vil gerne drøfte honorarpuljen igen. Godkendt som det er. Ingen ændringer. Honorarpulje for rådene for år SKI fællesindkøb Sag: SKI - fællesindkøb for det offentlige. (502) Provstiet er oprettet til at handle via SKI. Ikke alt er billigere der. Der blev talt om el-fællesindkøb for hele provstiet. Vi skal udarbejde en prisliste for hele provstiet til rundsending. SKI fællesindkøb 17 Ansøgning om tilladelse og tilskud til fældning af kastanietræer Sag: Fældning af kastanietræer (515) - Hårslev Sogn Hårslev ønsker at fælde kastanietræer på kirkegården. Træerne er gået ud. De ønsker tilskud til denne fældning. Provsten skal se på træer og kirkegård. Der skal to tilbud på fældningen for at vide den nøjagtige beløbsansøgning. Ansøgning om tilladelse og tilskud til fældning af kastanietræer 18 Tilbud fra Dansk Kirkekalk iflg. nationalmuseets beskrivelse Sag: Norup kirke - kalkning (454) - Norup Sogn Dette er tilbud nr. 2 på kr ,00 inkl. moms. De har tidligere på et tilbud fra andet firma på kr ,00. Ansøgning imødekommes vedr. tilbud nr. 2. Tilbud fra Dansk Kirkekalk iflg. nationalmuseets beskrivelse 19 Tilbud på udskiftning af tagrender fra blikkenslager Jon Jørgensen Sag: Hasmark kirke udskiftning af tagrender (462) - Norup Sogn Dette er tilbud nr. 2 på kr ,50 inkl. moms. De har tidligere på et tilbud fra andet firma på kr ,00. Ansøgning imødekommes vedr. tilbud nr. 2. Tilbud på udskiftning af tagrender fra blikkenslager Jon Jørgensen Referat, Side: 5

6 20 Ansøgning om tilskud fra 5%-midlerne kr ,58 til rep. af fyr i præstegården Sag: Særslev (326) - Særslev Sogn Særslev ønsker tilskud fra 5%-midlerne. De er en kasse med driftligning på kr ,00 i år I forhold til budgettet for 2015 har de kr ,99 i frie midler. Ansøgning afslået. Rådet skal bruge af de frie midler. Ansøgning om tilskud fra 5%-midlerne kr ,58 til rep. af fyr i præstegården Indbydelse til fælles formandsmøde. Sag: Fællesmøder for formænd. (311) Det sidste omkring mødet skal på plads! Kommer alle fra udvalget? Ost og rødvin hos provsten Indbydelse til fælles formandsmøde. 22 Skoletjeneste / kirke/skole-samarbejdet Sag: Skoletjeneste / Kirke-skole medarbejder (432) Et foreløbigt udkast til vedtægter samt en gruppe/foreløbig bestyrelse er på plads. Orientering givet. Gruppen omkring den teologiske projektmedarbejder. UDKAST til vedtægter for kirke/skolesamarbejde 23 Møde mellem 5 provstiudvalg d. 23. marts kl i Søndersø Sag: Møde mellem Faaborg, Midtfyn, Assens, Middelfart og Bogense provstiudvalg (495) Der er tilmeldt: 10 personer fra Assens. 7 personer fra Midtfyn Vi kommer 8 personer fra Bogense. Totalt 25 personer er nu tilmeldt. Boller med smør, ost og pålæg. Mødedeltagerne smører selv. Orientering givet. Møde mellem 5 provstiudvalg d. 23. marts kl i Søndersø PUK revisionsprotokollat til beholdningseftersyn til godkendelse og underskrift Sag: PUK revisionens beholdningseftersyn til godkendelse og underskrift (416) PUKs beholdningseftersyn til godkendelse og underskrivelse. Underskrevet og godkendt. Referat, Side: 6

7 2014 PUK revisionsprotokollat til beholdningseftersyn til godkendelse og underskrift 25 Godkendelse af Bogense Provstis regnskab for 2014 Sag: PUK (287) PUK-regnskab for Bogense Provsti med stempel: Bogense provstiudvalg, CVR-nr , Regnskab 2014, afleveret d :02 til godkendelse. Godkendt, dateret og underskrevet. Godkendelse af Bogense Provstis regnskab for PUK økonomi Godkendt. Kassebeholdning pr. 31/1-2015: kr ,00 27 Næste møde Godkendt. Torsdag d. 26/2-15 kl Mandag d. 9/3-15 kl i Østrup formandsmøde Torsdag d. 19/3-15 kl Mandag d. 23/ kl provstiudvalg møde i Søndersø Tirsdag d. 21/4-15 kl i Grindløse sognegård Onsdag d. 6/5-15 kl Tirsdag d. 2/6-15 kl Torsdag d. 11/6-15 kl studietur for PU 28 Eventuelt Referat, Side: 7

8 Orientering 29 Bente Kaysen orienterer fra Stiftsrådet 30 Nørre Sandager kirkes varmeanlæg Sag: Har lige talt med den nye formand i Grindløse (507) - Nørre Sandager Sogn Har lige talt med den nye formand i Grindløse 31 Forpagtninger i Bogense Provsti pr. 28/ Sag: Forpagtninger i Bogense Provsti pr. 28/ (506) En oversigt over forpagtningerne i provstiet. Forpagtninger i Bogense Provsti pr. 28/ Grindløse menighedsråd, konstituering. Sag: Grindløse (505) - Grindløse Sogn Grindløse har haft en del udskiftning i rådet, men en del ændring i konstitueringen til følge. Provstiet hjælper med at få det til at falde på plads i forhold til Fyens Stift. Grindløse menighedsråd - provsti beder rådet om oplysninger Grindløse menighedsråd - beder Fyens Stift om hjælp Grindløse menighedsråd - notat efter samtale med Tina Lundgren, Fyens Stift. Grindløse menighedsråd - Ny konstituering. 33 Referat af fælles møde for kontaktpersoner, januar 2015 Sag: Fællesmøder for kontaktpersoner (484) Referat af mødet. Referat af fælles møde for kontaktpersoner, januar Indbydelse til fællesmøde. 5 provstiudvalg. Sag: Provstiudvalgsmøde (496) Indbydelse udsendt. Indbydelse til fællesmøde. 5 provstiudvalg. Referat, Side: 8

9 Orientering Indbydelse til fællesmøde. 5 provstiudvalg. 35 Ny konstituering af Otterup menighedsråd - Referat januar 2015 Sag: Otterup (419) - Otterup Sogn Otterup menighedsråd har på baggrund af en henvendelse fra stiftet valgt en ny næstformand. Ny konstituering af Otterup menighedsråd - Referat januar Stiftsbidrag for 2016 Sag: Stiftsbidrag (315) Stiftet har bedt om beregningsgrundlag for vores stiftsbidrag for 2016, og det har de fået. Stiftsbidrag Stiftet spørger Stiftsbidrag Svar fra Bogense Provsti. 37 HØRING. Krogsbølle Kirke - fornyelse af tag på kor og kapel. NM J.nr. 683/2014 Sag: Krogsbølle. Nyt tegltag på koret (324) - Krogsbølle Sogn Efter anmodning fra Fyens Stift har Kgl. bygningsinspektør ved Jens Andrew Baumann besigtiget Krogsbølle kirke med henblik på at vurdere arbejder udført i 2013 ved taget på kirkens kor og kapel uden forud indhentet tilladelse fra Stiftsøvrigheden. På baggrund af vedlagte indstilling fra Kgl. bygningsinspektør agter Stiftsøvrigheden at godkende det udførte arbejde, men vil dog først give Nationalmuseet lejlighed til også at udtale sig i sagen. Stiftsøvrigheden har godkendt det i 2013 udførte arbejde. HØRING. Krogsbølle Kirke - fornyelse af tag på kor og kapel. NM J.nr. 683/2014 Afgørelse. Krogsbølle kirke - nyt tag på kor og kapel. 38 Vejret omkring Grindløse kirke og kirkegård Sag: Grindløse - vejret omkring kirkegården (501) - Grindløse Sogn Formanden har spørgsmål til dette. Tinglysning - spørgsmål for formanden Referat, Side: 9

10 Orientering Tinglysning - uddybning af mail fra formanden Nye data, svar fra arkitekt, ved spørgsmål vedrørende vejret 39 RYKKER vedr. tilbud på kalkning af kirker. Sag: KKS - Kirkekalkningssamarbejde (350) Ulrik har rykket Dansk Kirkekalkning for et tilbud. RYKKER vedr. tilbud på kalkning af kirker. Referat underskrevet af de tilstedeværende PU-medlemmer. Referat, Side: 10

11 Underskrifter vedr. møde d Keld Balmer Hansen Bente Helene Hatting Kaysen Doris Marie Krarup Mogensen Else Haubro Wismar Grethe Monrad Keld Balmer Hansen Kjeld Bruun Stig Lønsborg Saxbjørn Referat, Side: 11

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere