Journalnummer: - Dokumentnavn: Kliniske og teoretiske studier i udlandet tilbud til sygeplejestuderende ved UC Lillebælt,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Journalnummer: - Dokumentnavn: Kliniske og teoretiske studier i udlandet tilbud til sygeplejestuderende ved UC Lillebælt,"

Transkript

1 otat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Maj 2015 Udarbejdet af: MMBJ Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Journalnummer: - Dokumentnavn: Kliniske og teoretiske studier i udlandet tilbud til sygeplejestuderende ved UC Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Kliniske og teoretiske studier i udlandet tilbud til sygeplejestuderende ved UC Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense På baggrund af BEK fra 2008 og studieordning tilbydes sygeplejestuderende internationale uddannelsesmuligheder (Studieordning). Heri hedder det bl.a.: Formålet med internationale uddannelsesmuligheder i sygeplejerskeuddannelsen er, at uddanne de studerende til at agere professionelt inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i en globaliseret verden. Uddannelsen sigter derfor imod, at de studerende opnår interkulturelle og internationale kompetencer, der indebærer viden om og respekt for andre kulturer samt evne til at reflektere over egne kulturelle værdier og til at forstå, hvordan disse kan influere på sygeplejepraksis (Studieordningen 2008). Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne den studerende til at agere professionelt i en globaliseret verden gennem internationalisering, interkulturel forståelse og globalt udsyn. Regeringens globaliseringsstrategi for Danmark lægger op til, at landets uddannelser skal styrkes internationalt, ved at internationalisering bliver en integreret del af uddannelserne. (1,2) I Tillæg til studieordning af 2008 er der udarbejdet en definition på, hvordan Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og Odense arbejder med interkulturelle og internationale kompetencer. 1. Interkulturelle kompetencer Interkulturelle kompetencer indebærer (3,4,5,6,7), at den studerende: Bliver bevidst om egen interaktion, følelser og tanker i samspillet med andre mennesker som er forskellige fra én selv. Side 1/12

2 Udøver sygepleje med anti-diskrimination og etnisk ligestilling som grundlæggende værdier og bliver i stand til at pege på strukturelle uligheder, som ofte skjuler sig i det, som tages for givet. Respekterer andre menneskers erfaringer som ligeværdige, selv om disse strider mod eget/professionens syn på virkeligheden. Dette uden nødvendigvis at acceptere den andens syn på virkeligheden. Har viden og forståelse for menneskets kultur, sundhedsrelaterede behov og opfattelse af sundhed og sygdom. Evner at ophæve og tilpasse egne kulturelle forventninger og antagelser med henblik på at udvikle nye være - og handlemåder. Evner at reflektere over egen kulturel selvforståelse herunder egne kulturelle værdier, samt hvordan disse er indlejret i praksis og derved reflektere over mulige tilgange til sygeplejeinterventioner. Evner at indgå åbent i forskellige kulturelle kontekster og interagere og kommunikere sensitivt og effektivt, herunder sætte egen kulturel forståelse i spil. Har kendskab til og erfaringer med interkulturel kommunikation. 2. Internationale kompetencer Internationale kompetencer indebærer, at den studerende: Udtrykker sig godt fagligt på engelsk. Søger, sorterer og vurderer international forskningsbaseret viden. Har viden om sundhedsproblemer og sygepleje i en global kontekst, herunder bevidsthed om socioøkonomiske og kulturelle forholds betydning for livsvilkår og adgang til sundhedsydelser. Har viden om internationale sundhedsstrategier. Er bevidst om professionens globale forpligtelser og muligheder for at bidrage til humanitært arbejde overalt, hvor der er nødlidende mennesker. Side 2/12

3 Udveksling ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense omfatter dels kliniske og dels teoretiske studier. Studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Odense har mulighed for at komme på udveksling til uddannelsesinstitutioner i udlandet. Dette sker primært via nordiske netværk (Nordkvist) og europæiske netværk (Erasmus). Det er ligeledes muligt at rejse uden for de etablerede programmer som Free Mover. Her er det den studerendes egen kontakter, som danner afsæt for planlægningen af et udvekslingsophold. Der er udviklet et dokument, som beskriver hvilke opgaver den studerende og sygeplejerskeuddannelsen varetager. Find dokumentet i fronterrummet Internationalisering i Sygeplejerskeuddannelsen og find mappen: Free mover. Der er ligeledes udviklet en række færdigpakker, hvor den studerende ikke selv kan sammensætte, men søge om at få en af pladserne i f.eks. Ohio eller Memphis i USA Endelig har Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark et samarbejde med Thailand, Australien og Tasmanien, hvor danske studerende kan tage en del af deres uddannelse. Disse forløb tilrettelæggelses af VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Hvornår i studiet er det muligt at studere i udlandet? Det er muligt at studere i udlandet som udvekslingsstuderende, efter at modul 5 er gennemført med et tilfredsstillende resultat. Der findes dog enkelte undtagelser, idet modul 5 kan tages i udlandet. Mere herom senere. Muligheder i kliniske moduler: I Odense vil det være muligt at søge om at blive udvekslet i modulerne 6,8 og 12, hvilket er et udlandsophold af 8-10 ugers varighed. Et ophold som svarer til 15 ECTS point. Derudover vil det være muligt at tilrette et alternativt uddannelsesforløb i modul 13 af kortere varighed, dog op til 6 uger. Denne mulighed indbefatter, at den studerende selv er initiativtager og planlægger af forløbet, som dog før udrejse skal godken- Side 3/12

4 des af institutionen. Det forholder sig dog anderledes med valgfaget Global Sundhed på modul 13. I dette 6 ugers forløb indgår et udenlandsophold af 3 ugers varighed. Oversigt over institutioner som University College Lillebaelt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en samarbejdsaftale med: Nedenstående oversigt viser, hvilke institutioner, som sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået bilaterale aftaler med. Det vil sige aftaler om udveksling af studerende og undervisere samt mulighed for at søge om et Erasmus rejselegat til et studie eller praktikophold på 250/350 euro (i 3 måneder = 750/1050) svarer til ca /7800 kr. Det er ligeledes muligt at få et rejselegat fra Nordplus på et lignende beløb. Erasmus aftaler varetages bl.a. via netværket Florence Udvekslingen kan foregå i modul 6, 8, 12 og 13 Erasmusaftaler Sverige Norge Finland Ved udfyldelse af legatansøgningen - Erasmuslegat - skal den studerende opfylde følgende: Computerudfyldt legatansøgning, så alle data er læsbare Kryds ved enten praktikophold eller studieophold Underskrift, ellers returneres ansøgningen fra Internationalt kontor Ved praktikophold, tydelig angivelse af selve praktikstedet, for de sundhedsstuderende er det IKKE nok at angive UCLs partnerinstitution i udlandet, som formidler praktikken En adresse, som de studerende aktivt benytter. Evalueringsrapport, den studerende modtager nu via den opgivne adresse et link, der linker til selve spørgeskemaet, som de indsender via linket. Spørgeskemaet bliver nu synligt og offentligt tilgængeligt for Styrelsen og for EUkommissionen Halmstad Varberg Oslo Gjøvik Vestfold (Tønsberg) Tromsø Lahti Tyskland Frankfurt am Main Grækenland Ioannina Side 4/12

5 Schweiz Belgien Holland England Italien Berner Skal kunne tale tysk Aalst Sint Niklaas Bruxelles Groningen Leuwarden Hauge Worcester, nær Birmingham Lendon, nær London Udine og Pordonese Spanien Madrid Skotland Edinburgh Glasgow Portugal Tjekkiet Lissabon Porto Brno Cypern Cyprus University of Technology. Irland Duldalk Institute of Technology, Department of Nursing, Midwifery & Health Studies Nordplus- netværket Nordkvist Udvekslingen kan foregå i modul 6, 8, 12 og 13 Sverige Norge Island Limassol Dundalk Sygehuspraktik, psykiatri og hjemmepleje Karlstad Borås Stockholm (Ersta) HIA, Agder (Arendal/Kristianssand) Bodø Akureyri (kun ganske få pladser) Side 5/12

6 Færøerne Grønland Torshavn (kun ganske få pladser) Klaksvig Nuuk (kun ganske få pladser) Landsdækkende gældende for alle sygeplejerskeuddannelser i Danmark Thailand (intet rejsestipendium, men det er muligt at søge et legat fra DSR og Sygeplejerskeuddannelsen i Odense om et tilskud). Et ophold i Thailand på 12 uger løber nemt op i et beløb på kr. Intet rejsestipendium, men det er muligt at søge et legat. Bangkok modul 6 og modul 11 klinik i 12 uger De fleste pladser er sygehuspraktik. De fleste studerende tager af sted i modul 11 og skal derfor vælge somatikpakken. Modul 6 studerende skal have et ophold på et hospital eller hjemmepleje. Bolig Sarasinee Mansion. Kontaktperson under opholdet vil være Ms Surivan. Et ophold i Thailand på 4 uger løber nemt op på et beløb på kr. Aftaler indgået af UC Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen i Odense, der er uden for ovenstående programmer Thailand (modul 13 valgfag) Et 4 ugers ophold på et internationalt hospital Bangkok Nursing Home Hospital (super moderne hospital). Bolig Sarasinee Mansion. Kontaktperson under opholdet vil være Ms Surivan. Uganda, Kenya og Tanzania (Intet rejsestipendium, men det er muligt at søge om et legat fra DSR og Sygeplejerskeuddannelsen i Odense om et tilskud) Et ophold i Afrika på 12 uger løber nemt op i et beløb på kr. En aftale via Mellemfolkeligt Samvirke Global Contact Ophold på sygehus og sundhedsklinikker Modul 6II Ohio, USA Malone University 13, som i alt er på 6 uger, hvoraf de 3 er i udlandet. Side 6/12

7 Et 3 ugers ophold ved Malone University, School of Nursing. Opholdet består dels af teoretiske studier inden for Kultur og kulturforståelse og dels af diverse studiebesøg inden for det amerikanske sundhedssystem. Sidste nye er, at vi arbejder på at skabe et program med fokus på børn Efter opholdet i Memphis fortsættes på valgfaget Global sundhed (1 uge). Tennessee, USA Southwest Tennessee Community College 13, som i alt er på 6 uger, hvoraf de 3 er i udlandet. Et 3 ugers ophold ved Southwest Tennessee Community College. Opholdet består dels af teoretiske studier inden for akut sygepleje og dels af studiebesøg på hospitalet MED med tilknytning til Traumacenteret og Intensive Care Units Et 3 ugers ophold ved Southwest Tennessee Community College. Opholdet har focus på sygepleje til børn. Efter opholdet i Memphis fortsættes på valgfaget Global sundhed ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Dar Es Salaam, Tanzania Der er intet rejselegat Manisa, Tyrkiet Der er intet rejselegat 13, som i alt er på 6 uger, hvoraf de 3 er på offentlige og private hospitaler i Dar Es Salaam. Efter opholdet afsluttes valgfaget Global Sundhed ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. 13, som i alt er på 6 uger, hvoraf de 3 er på offentlige og private hospitaler i Manisa, Tyrkiet. Efter opholdet afsluttes valgfaget Global Sundhed ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Side 7/12

8 Frankfurt am Main, Tyskland Kommunikation på engelsk eller tysk Madrid, Spanien 13, som i alt er på 6 uger, hvoraf de 3 er på offentlige og private hospitaler i Frankfurt am Main, Tyskland. Efter opholdet afsluttes valgfaget Global Sundhed ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. 13, som i alt er på 6 uger, hvoraf de 3 er på offentlige og private hospitaler i Madrid, Spanien. Der vil ligeledes være aktiviteter på universitetet. Efter opholdet afsluttes valgfaget Global Sundhed ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Tamil Nadu, Sydindien 13, som i alt er på 6 uger, hvoraf de 3 er på et offentligt hospital i byen Tamil Nadu samt besøg i private hjem hos kvinder, som har født. Efter opholdet afsluttes valgfaget Global Sundhed ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Ioannina, Grækenland 13, som i alt er på 6 uger, hvoraf de 3 er på offentlige og private hospitaler i Ioannina, Grækenland. Efter opholdet afsluttes valgfaget Global Sundhed ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Australien (intet rejsestipendium, men det er muligt at søge om et legat fra DSR og Sygeplejerskeuddannelsen i Odense om et tilskud) Et ophold i Australien på 12 uger løber nemt op i et beløb på kr. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået nye aftaler med University of Tasmania, hvilke giver studerende fra Odense særlige studiemuligheder i Broken Hill og Liverpool ca. 30km uden for Sydney. Modul 12 i Australien med 4 uger i Broken Hill og 6 uger i Liverpool (forstad til Sydney) - somatikpakken - forårspakken modul 12 i Australien med 10 uger i Liverpool (forstad til Sydney) - somatikpakken efterårspakken Side 8/12

9 Cypern Cyprus University of Techonology, Limassol Filippinerne Arrangeret af organisationen Rise Above, der er funderet i den kristne tro. Der kan arrangeres afhentning i lufthavnen og bolig samt aftaler om besøg. 13, som i alt er på 6 uger, hvoraf de 3 er på offentlige og private hospitaler i Limassol, Cypern Efter opholdet afsluttes valgfaget Global Sundhed ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Ny mulighed. Tage 2-3- eller 4 uger på hovedøen Cebu på modul 13. Gerne som en del af valgfaget Global sundhed. Der kan arrangeres besøg på børnehjem, børnehaver og på hospitaler. Prøver i forbindelse med et udvekslingsophold i udlandet Ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg er der udviklet særligt tilrettede skriftlige prøver på modul 6, 8 11 og 12. Vejledning varetages af undervisere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Prøven vurderes bestået/ikke bestået. Prøvekriterier er tilgængeligt på under site Klinisk undervisning. Du kan også finde en beskrivelse af prøven i fronterrummet Internationalisering i sygeplejerskeuddannelsen. I tillæg medbringer den studerende en evalueringsform, mål for modulet samt en tilstedeværelsesblanket (80 %) fremmøde. I forbindelse med et ophold i udlandet tilknyttes en underviser fra Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Tina Vestphal Jensen, Helle Andersen og Helene Buch Pedersen tilknyttes studerende som tager et ophold i Europa eller uden for Europa og Ingrid Petersen tilknyttes studerende som tager et ophold i Norden. Vejledningen foregår via mail og skype. Forberedelser til et udenlandsophold Side 9/12

10 Førstehjælpeskursus: På modul 2 udbydes et 12 timers kursus i førstehjælp. Det anbefales at studerende, som overvejer et udenlandsophold tager dette kursus. Der udstedes kursusbevis på engelsk. Medlemskab af SLS: Det er vigtigt at blive medlem af SLS gerne modul 1, idet 1 års medlemskab er minimum for at kunne søge et stipendium fra Dansk Sygeplejeråd. Dog er et medlemskab nødvendigt før afrejse med henblik på en den erhvervsmæssige forsikringsdækning. Her vil du kunne finde yderligere informationer om legater og ansøgningsmuligheder, ligesom du vil kunne læse rejseberetninger fra studerende, som har taget et ophold i udlandet i forbindelse med deres uddannelse. Muligheder for at tage teoretiske moduler i udlandet såvel som i UC Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Modul 6: Care for the Chronically Ill Person et 2 ugers kursus på engelsk som efterfølges af 8 ugers klinisk uddannelse i Danmark. Flere informationer findes på Kurset afvikles i forårssemestret (uge 17-18) ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og i efterårssemestret (46-47) ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Deltagere på kurset vil være udenlandske studerende fra Europa og sygeplejestuderende fra Svendborg, Odense og Vejle. Der er ingen eksamen. Modul 9: Health in the Nordic Countries- Lifestyle and Environment er et modul på engelsk udviklet i samarbejde med bl.a. Lathi University, Finland. Modulet er på 10 uger og al undervisning og eksamination foregår på engelsk flere informationer findes på Modulet afvikles to gange årligt i Lahti, Finland og to gange årligt i Odense (start uge 6 og 35). Hvis modulet tages i Lahti, er det muligt at søge om et rejselegat til et studieophold på 250 euro/måned. Side 10/12

11 Teoretiske moduler på engelsk i udlandet i stedet for modul 5 Global Health take a leap and study abroad in Norway. Et 15 ECTS modul på engelsk afholdt af Vestfold Universitry College. Et tværfagligt modul, som vil kunne tages i stedet for modul 5 på dansk i Odense. Flere informationer kan fås ved henvendelse til eller Mette Bro Jansen New interconnected Citizens in Global Health study abroad in Holland. Et 15 ECTS modul på engelsk afholdt ved The Hague, University of Applied Sciences, Academy of Health. Et tværfagligt og tværkulturelt modul, som kan tages i stedet for modul 5 på dansk i Odense. Flere informationer kan fås ved henvendelse til Ninke Kruithof n.a. ( thehagueuniveristy.com) eller Mette Bro Jansen Andre muligheder for at komme på et kortere udvekslingsophold er deltagelse i intensive programmer, som har en varighed af 1 til 2 uger. Ved deltagelse i intensive programmer arbejdes der med aktuelle temaer i et internationalt perspektiv. Sygeplejerskeuddannelsen i Odense deltager i nordiske og europæiske netværk, der ofte afvikler intensive programmer for studerende og lærere. Tilbud om intensive programmer vil blive annonceret på fronter. I tillæg kan studerende, som har gennemfør det første år af sygeplejerskeuddannelsen bliver ansat som buddy og blive medlem af en tværfaglig buddygruppe. Internationale studerende ved University College Lillebælt, sundhedsuddannelserne på Blangstedgaardsvej bliver tilknyttet en buddy, som hjælper den indrejsende studerende med at blive installeret og integreret i Odense. Et spændende og studierelevant job. Ledige stillinger opslås på fronter. Sommerskoler Det er muligt som studerende at tage spændende sommerkurser af 2-3 ugers varighed ved University College Lillebælt eller ved udenlandske institutioner. Sommerkur- Side 11/12

12 serne bliver annonceret på fronter og alle opslag vil være tilgængeligt i fronterrummet Internationalisering i Sygeplejerskeuddannelsen Et fronterrum Internationalisering i Sygeplejerskeuddannelsen Her vil du kunne finde ansøgningsskemaer, informationer om legater og ansøgningsmuligheder, ligesom du vil kunne læse rejseberetninger fra studerende, som har taget et ophold i udlandet i forbindelse med deres uddannelse. Et udvekslingsophold skal planlægges, så tag altid kontakt til international koordinator Mette Bro Jansen i god tid. Gerne 1 år før det ønskede ophold Mette Bro Jansen International koordinator, Maj 2015 Side 12/12

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.. 4 Forsikringsforhold under udveksling. 4 Fagbeskrivelse for udveksling i netværket ENM. 5 Fagbeskrivelse

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Udlandsophold. - Grib verden!

Udlandsophold. - Grib verden! Udlandsophold - Grib verden! Grib verden! Denne folder er til dig, der overvejer et udlandsophold, og den giver dig svar på nogle af de mange spørgsmål, du formentlig sidder med. Et studie eller praktikophold

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé

Projektbeskrivelse. Projektets titel. Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health. Resumé Projektbeskrivelse Projektets titel Webbaseret kursus i Health Promotion and Public Health Resumé Et nordisk curriculum development projekt mellem Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Social

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik

Ophold i Udlandet. Studie og Praktik Ophold i Udlandet Studie og Praktik Forord Formålet med denne pjece er at give dig som studerende et indblik i de foreliggende muligheder for at komme på et studie- eller praktikophold i udlandet i løbet

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever 1 INDHOLD MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET SSA OG PAU REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET: PIU, LEONARDO MOBILITY INFORMATION

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med et udvekslingsophold. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med et udvekslingsophold. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med et udvekslingsophold University College Lillebælt Målgruppe: Studerende fra UCL, i studie- og/eller praktikophold i udlandet Formålet med

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM US Science Tag en del af din studentereksamen på college i USA Bliv klogere på verden Vi lever

Læs mere

Guide to Safeguard. VIA University College

Guide to Safeguard. VIA University College Guide to Safeguard VIA University College Målgruppe: VIAs studerende i studie- og/eller praktikophold i udlandet Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL 4 2. FORUD FOR REJSEN 4 2.1 Helbredstjek og vaccinationer

Læs mere

Øget indsigt gennem globalt udsyn

Øget indsigt gennem globalt udsyn Øget indsigt gennem globalt udsyn flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmed- sprogskompetencer Juni 2013 Øget indsigt gennem globalt udsyn flere

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Status for det internationale arbejde 1. halvår 2011

Status for det internationale arbejde 1. halvår 2011 Status for det internationale arbejde 1. halvår 2011 1.Elevudveksling januar-juni 2011 Skolen har sendt elever på udlandspraktik via Leonardo og PIU. Leonardo drejer sig om praktik- og uddannelsesophold

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1 BLIV SYGEPLEJERSKE Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus Bliv sygeplejerske 1 ı 1 Overrasket over faglige udfordringer Folk siger, at det er let at blive sygeplejerske. Det troede jeg

Læs mere

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B

Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Holdnummer: Sep11B Rejsebrev Tines rejsebrev fra Málaga, Spanien - modul 6 Udvekslingsperiode 28. januar 28. april 2013 Udveksling til: Málaga, Spanien Navn: Tine Hollendsted Hjem-institution: Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Læs mere

Ghana. Næstved 2013. Et samarbejde imellem Christian Health association Ghana (CHAG), og University College Zealand

Ghana. Næstved 2013. Et samarbejde imellem Christian Health association Ghana (CHAG), og University College Zealand Ghana Næstved 2013 Et samarbejde imellem Christian Health association Ghana (CHAG), og University College Zealand 1 Baggrunden for samarbejdet med Christian Health Association of Ghana (CHAG) Som Morten

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) 2014-2016 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business - Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet

Læs mere