fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45"

Transkript

1 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske fredag vkset igjen vindens styrke, g Nrske fiskerier. Hlandsfjrden, Bjerangsfjrden g lørdag blæste sterk sydvest. Uken 29 ktber-4 nvember. Glmrnen. Garnsilden betales med Vestkysten har hat strmende velr kr. maalet. Vik var fisket saagdtsm hele uken. Allerede 8øn- FETSLDFSKET har til 4 nvem- yderst smaat, g fra det øvrige Nrd- dag eftermiddag begyndte det at blæse ber en anmeldt fangst av land høres intet m fetsildfisket. Av adskillig, g inden næste mrgen var maal mt i hvrav ukefangsten i Nrdland ialt 4030 maal, den sydstlige vind ppe i strmstyrke. er iset til eksprt maal - mt er der saltet 1350 fiskepakkede tønder, Tirsdag hersket sterk til strmende i g slgt til sild- næsten udelukkende garnsild fra Hel- sydvest, nsdag mrgen strm av nrdljefabrikker maal mt geland, g slgt 2680 maal til sildlje- vest, sm dg løiet frhldsvis hurtig, i Der er saltet tønder fabrikkerne. fra Søndre Trnd- trsdag frisk til sterksøndenvind,frei fiskepakning mt i 1910 g hiems amt meldes kun m et par dag igjen tiltagende vind fra sydvest, i mindre ntstæng g nget garnfiske i m aftenen strm, g lørdag strm fra sidste uke var meldt en fangst av Aafjrden, hvr garnsilden betales med sydvest eller vest. Veiret har været milal, hvrav 1150 var iset til kr. maalet. uken ptges mildt med megen nedbør. eksprt, maal var slgt til sild- kun 1250 maal, hvrav 1150 isedes til mtsætning hertil har det nrdenljefabrikker g 4740 tønder saltet til eksprt, g av resten saltedes 140 fjeldske hat rlig veir. Vindretningen almindelig handelsvare. At ukens p- tønder. har vælet vekslende; de østlige vinde gaver el' saameget større end de nær- Av s l and s s i l d km der til Ber- har imidlertid ptraadt hyppigst. Lørmest fregaaende ukers, repræsenterer gen i uken 1313 tønder, hvrved det dag blev vindstyrken større; paa Rmsdg ikke ngen egentlig bedring i til Nrge indførte saltede parti utgjør dalskysten fik man sterk sydvest g i fisket, men fremkmmer mest derav, tønder iaar mt i 1910 Nrdland frisk til sterk sydst' eller at fangstpgaven fra Tr m s ø amt g i 1909 til mtrent samme østenvind. frbindelse med den mmfatter de sidste tre ukers utbytte, tid. skiftende vind har temperaturen variert ialt maal hvrav der er saltet Der meldes fremdeles m bra trske- adskillig fiskepakkede tønder g slgt til fiske i Vestfinmarken. Paa landets nrdlige kyster har sildljefabrikkerne mkring De fleste dage i uken har uvelr gsaa det rlige veil' været fremhermaal. Fisket her fregaar mest i hindret ba nkf is k e tmtrent fuld- skende. 0stfinmarken ptraadte dg K vædfjrd, hvr man sidste uke satte stæn dig. den indre del av Vest- frisk østenvind sid st i uken. Term- 19 mest mindre ntstæng i Gullesfjrd fjrden mellem Hamarøy g Skraaven metret har hldt sig paa ngen kuldeg 0sterfjrd, g begge steder var der har kveitefisket slaat bra til i ngen grader indtil lørdag, da det km ver et gdt garnfiske med priser uker. Prisen har været mkring 40 frysepunktet. kr. maalet fr garnsild. Endvidere ptil 48 øre, baatantallet er dg var der sat ngen laaser i Katfjrden ikke strt. g i Salangen, hvis indhld sælges til Brisling g smaasild har man Telegrammer. sildljefabrikkerne til fra 3 til 3 1 / 4 kr. igjen faat nget av, mest med snurpemaalet. Fin m ar ken hldes samme nøter fra Stavanger megn g nrd- Fetsildfisket. priser fr ntsild, sm der fremdeles ver til Haugesund, dg mest av smaa- pslag 44. Trndhjem 4/11: Aafjrden: denne uke antages sat 2 mindre l1tstæng. stænges nget av, ialt 10 stæng i uken sild. Efterrethingerne fra sidste uke Garnfiske fra 1/ 3 til 4, middelfaugst 2 maal i Rgnsund, 0ksfjrd, Nufsfjrd g er imidlertid mangelfulde. uken pfisket 1250 maal, hvrav garn sild 800, ntsild 450 maal. Heravantages iset 1150 maal, saltet handelsvare 140 tønder, Bergsfjrd g nget garnfiske iblandt. Man regner at her er ptat 5000 Veiret. Meterlgiske bs er- resten til hjemmefrbruk. Sildens kvalitet er 2-6 streks. pris pr. maaltønde fersk sild maal i uken, hvrav 43 er slgt til va t b r i u m beretter: 8-24 krner. Ttalkvantum : maal, fabrikkerne. Desuten er saltet 200 Sydkysten :fik mandag frisk sydstlig derav iset 5910 maal, slgt sildljefabrik 1580 maal, saltet handelsvare 14505, resten tønder. Nrdland stænges der n- vind, der tiltk i styrke utver dagen hjemmefrbruk. stede ved ukens slutning get i det nrdlige Vesteraalen, i sidste g tildels naadde p i strm. Tirsdag 60 garnbaater med 120 mand, 10 ntbruk med 160 mand, 8 kjøpefartøier, hvrav 5 dampuke 4 nye stæng kun fabrikvare, der hadde man sterk sydvest. Der fulgte skibe. - pfisket ialt in den amtet

2 316 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 nvbr maa1, hvrav iset maal, slgt sildlje- frøvrig til fiskeriagent Jhnsens befabrik 6770 maa1, saltet handelsvare Stiftamtmanden. reting. pslag 48. Bdø 4/ : 11 Vik: Garnfisket Sildefisket i Kattegat kim an denne uke smaat. Meløy: Et mindre stæng sees avsluttet fra svensk side g har Hlandsfjrden, hvr garnfisket 1-2 maa1, i de sid ste t uker været hindret av Bjærangsfjrden ptil l maal, Glmmen 1-8 maal, pris stede 4 ntbruk, 4 uveir. Fisket har i den sidste tid kun kjøpefartøier, 25 garnbaater. ØksneR: 2 nye stæng 700 maal blandingsvare. Dverberg: 2 fregaat utenfr Hallands kyst, mens Rtæng i Furfjl'd 500 maal g 1000 maal, alt der intet har været fr Bhuslen. Fr fabrikvare, pris 3.G. ntet garnfiske. alt inden amtet pfisket maal, derav iset begge len er den samlede fangst fra 1200 maal, slgt sildljefabrikker maal, sidst i august til følst i nvember ca. til hermetikvare 300 maal, saltet. til handelsvare tønder, til russesild 550 tønder val a 80 stk. sild, g middels- Amtmanden. prisen blir ca. kr pr. val med pslag 49. Trmsø 4/11 : Amtets parti 3 kr. sm høieste g kr sm maa], derav tilberedt handelsvare 3050 tønder, slgt sildljefabrikker g guan laveste pris. Man har til 4 nvember maal. Denne uke meddeles fra Kvædfjrd: ikke merket nget indsig av sild til Gullesfjrd 15 mindre stæng, 0sterfjrd 1 større, 3 mindre, hvedsagelig fabrikvare, pris skjærgaarden i Bhuslen Garn Gullesfjrd pti16 maal, øster-.bra det tyske sildefiske i Nrdfjrd 12 maal, pris 11')-18. virket handelsvare 1140 tønder, sildljefabrikker sjøen var der til 4 nvember ilandbragt ntbruk, 50 garnbaaterj 11 kjøpere. Hillesøy: tønder saltet sild mt Katfjrd 3 mindre stæng, mest smaasild. Sal-.. anen: 1300 maal stængt, alt slgt fbrikvre,1 tøder l l prs gaar nyt stæng av ukjendt md- Pnserne er nmmelt ufrandret. hld. Trmsøysund, Grøtsund ubetydelig garnfiske. Stiftamtmanden. pslag 50. Vadsø 4/ 11 : Frløpne uke 2 større g 3 mindre stæng Pllen i Rgnsund paa garn 1/2 til 6 maal, bedst Rgnsund, Langfjrd g Kl'sfjrd hittil antagelig ptat 5000 maal, derav slgt sildljefabrik 4500 maal, saltet handelsvare 200, resten til hjemmebruk. Ntsilden blanding, pris 3 kr. maalet. Rafsbtten i Alten litt sildefiske sidste nætter. Øksfjrd et større, Nufsfjrd et mindre, Tverfjrd i Bergsfjrd tre større stæng, ialt 2500 maal, derav slgt sildljefab:dk 2300, resten hjemmebruk. Pris , kvalitet, srtement sm før. Hammerfest distdkt jngen nye stæng. Amtmanden. pslag 9. 6/ 11 : 4 nvember meldt ptat maa1, hvrav iset , slgt sildljefabrikker maa1, saltet fiskepakkede tønder saltet , i tønder. ndført slandssild tønder mt i 1910, i Utenlandske fiskerier. Uken 29 ktber-4 nvember. Det hllandske sildefiske har ilandbragt til 2 nvember saltet sild mt tønder i 1910 g i Pdserne i hjemhavnene var fra gylden til fr vlle g fr den ringere vare. Det engelske sildefiske slaar fremdeles rikt til, saa utbyttet fr Yarmuth-Lwestft til begync1elsen av nvember var beregnet til crans mt i 1910 g falder saminen. i 1909 til mtrent samme tid. Det saltede kvantum anslaaes samtidig til tønder, Den 2 nvember km der iland crans, g prisen var da 9-16 _ sh. pr. cran. Man henviser Fra Nrges fiskeriagent i England, dat. Hull 3 nvember: 'Sildefisket paa østkysten av England i uken endt 3 nvember. Rekrden slaat l Yarmuth. Den fficielle pptælling.av fangsten til Yarmuth nsdag aften viser, at al tidligere rekrd er slaat, g man mener at dette aars sildefiske kmmer til at bli ekseeptinelt strt. Fangsten fr de sidste 7 dage utgjrde crans, hvilket bringer ttalfangsten paa Yarmuthsiden p til crans mt crans frrige aar g erans i 1909, hvrtil kmmer -Grlestn med crans til dat. Mellem 4 ktber g 1 nvember er der trvført ikke mindre end crans,eller ca crans pr. fiskedag. Det stre aat 1907 gaven ttalfangst fr hele sæsnen av crans, men ved at. sammenhlde fangsten i nævnte aar med _ denne sæsns er der allerede pfisket crans mere, g skulde fisket frbsætte like rikt de gjenværende 7 uker, er det ikke usandsynlig at ttalfangsten iaar fr Yarmuth alene vil utgjøre crans. Der er alle tegn til med dette maaneskifte at tilgangen paa sild blir større end behvet, g at markedet n betydelig reaktin er satind i de før betalte høie priser, g værdien er nu under det halve. Dette skyldes frskjellige mstændigheter, sm mangel paa tønder g salt g dampskibe fr. isetsildeksprten. Man har maattet søke tilflugt til Hull g Grimsby fr salt fr at bli hjulpet ut av den øieblikkelige frlegenhet. Salterne har desuten maattet søke en pause fr at gives tid til at faa slgt den lagrede sild, sm prekevertes, mens priserne paa fersksilden var ufrhldsmæssig høie. De lkale kjøpere, sm specielt lagrer sild fr middelhavske g versjøiske markeder, har hat anledning til at fylde sine binger til meget mderate priser, men der er en grænse fr deres dispsitiner paa grund av indskrænkede lagerrum. gamle dage var der enkelte firmaer, sm kunde lagre p til tønder; men røkesildfrretningen nu til dags er ikke av saa strt mfang, siden fersksilden i de senere aar har staat fr høit i pris; særlig gjælder dette det italienske marked, hvr kjøpeevnen blandt det brede lag av beflkningen er nksaa indskrænket, Der vil uten tvil iaar bli meget større knsum, da silden kan leveres til mere mderat pris end i tidligere aar, g med frsyning av stre mængder til hær g Haate.vil denne gren av Yarmuths sildeindustri ta et betydelig psving. Fisket i indeværende uke har paa frskjellige dage været enrmt. Paa mandag gaves et gjennemsnit av 90 erans pr. baat fr flere hundrede drivere. Der var strt redskapstap paa grund av den svære tyngde av sild paa garnene. Prisen sm tidlig i uken std i mkring 23/ pr. eran, har været ned i 8/ pr. cran paa nsdag. gaar g idag slgtes fersksild fra 15/ til 10/, mens døgngammel std i 11/ a 7/ g strøsaltet i fra 12/ til 10/. Ttalfangsten er sm følger: Yarmuth pr. Yl1 Grlestn Lwestft crans crans crans pr. 28/ 10, alt Avskibningen til kntinentet av saltsild utgjør pr. l nvember /1 tønder g /2 tønder fra Yarmuth; fra Lwestft er der samtidig avskibet tønder saltsild g kasser iset g strøsaltet. Det saltede antal tønder ved vennævnte 3 steder anslaaes til Hull g Grimsby. Trawlerne g enkelte. dampdrivere frsyner disse

3 8 nvbr UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA. FSKERDREKT0BEN. 317 markc1er tilstrækkelig fr de lkale Bergens børs telegraferes: Bilba 6,'n: kasser engelsk sild 17-12, 2064 smaa Vig' middejs gdt sardinfiske, ngen rgn sild 4-9, 75 fetsild 16 1 / 2-18 J1fD. kassen. behv. msætning. Santander ganske gdt. Gijn pslag 2. 7/ n : Fiskeriagent Westel'gaard Trawlsildefisket vil uten tvil snart nget fiske. telegraferer: Jarl 75 kasser smaasild / 4 JffD. kassen. phøre paa grunc1 av den rikelige til ---- førsel g de lave priser i Yarmuth Ferskfiskmarkedet. g Lwestft. Hull trvførtes i Markedsbereininger m. Vø ps]ag 3. 2/11: Fiskeriagent \Vestergaard uken 8397 stamper trawlsild, hvrav Uken 29 ktber -4 nvember. telegraferer: Ham bnrg-altna : astr 212 kasser fisk, frsinket; hvad lsset itide mrgenauktinen, pnaadde hyse 28-33, kveite 22- mandagens leveringer slgtes til 10/ a 12/ pl'. stamp, tirsdag 7/3 a 10/6, Fra Nrges fiskeri agent i England, 45. flyndre 15-30, aal ørret 47-55, resten middagflallktin byse 24-31, kveite nsdag 5/ a 7/, trsdag 5/ a 6/ g Hans Jhnsen, dat. Hull 31 ktbr , flyndre idag 6/ a 7/6. T l' an. l\farkec1et fr tran er fast, ps]ag 3. 6/ n : Fiskeriagent Westergaard Frutn sild har gsaa trawlerne telegraferer: Hamburg--Altna: 4 nvember u isærdeleshet fr mellemsrter av hval- Jarl 214, kasser fisk, frsinket, hyse 22-30, kveite 23 1 / 2-48, flyndre 21-35, ørret 71-6l. pslag 3. 7/ 11 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg--Altna: Jarl 128 kasser fisk, hyse 34-41, secunda 23-32, flyndre 26-47, kveite 25-55, aal iaar hat gd fangst av makre ; saale- tran til følgende nteringer: 231 a 23/6 des indbragte en lkal trawler 150 fr nr. 1, 22/ a 22/6 fr nr. 2, 21/ a stampe} mens en av Lndnkutterne 21/6 fr nr. 3 g mørk 20/ a 20/6 pr. hadde en fangst av 900 kasser aven cwt. ttalfangst aval slags fik av 1700 Filtrert hvaltran tiltrækker sig adkasser. Fangsten er tat paa den syd- 1 '11' l l t t']. 24/'6 ' Klipfiskmarkedet.. s n 19 pmer {sm 1e 1 prlser. a hge del av Dggerbank. Der turde 25/ f l 2 /' 23/6 i' r nr. g ;:) a 101' nr. 3 pslag 5. 7/ 11 : Knsulen Bilba telegra. ferer: Bilba: mprt 9960 kvintal nrsk, være pfrdring fr den nrske fisker at u-, N f 11 lt '.. J.' r y unct anct ran glves ll1gen nfrlænge makrelfisket bl slutten av n- t' 3080 færøisk, sa1g 3620 nrsk, 300 islandsk, erll1g f r t'd en paa grun d av mange l 2500 færøisk. Behldning 63' , priser nrsk , islandsk 5500, vember, da der sm ftest frekmmer. paa t'lf ørse l g t'lb uct. l Eft erspørs l en færøisk Santander ingen imprt, stre mængder paa markederne l Yare ft er enge l s k t ran er mm. dt' A vista kurser: Paris , LndcH1 27.3G. re a { V muth g Lwestft. av str fet makre ; t t'l 21/. ' g n eres t D. l pr. ew. er glves særlg kan det tænkes} at dampdn- h e 11 er. t t t'lb l ' k t f 111 e l uct av Japans ran r verne g større kuttere paa 35 a 40 prmpte levering, g nteringen er mer Knsulatberetninger. registertns vilde ha gdt utbytte av. d. l Fl' g mm re nmll1e. r everanee garnfiske. Fangsten maatte kunne '1.... f l /.. apn - mal g mal-jum r anges 18 6 prekeveres mbrd l fartølerne sm t'f d. t t l flækket g saltet makrel. pr. tewt' Cl, men er er 111 e sa g rappl' er.' Sildetran er efterspurt g nteres til Bilba. mprt pr. dampsk. Cndr Telegrammer. Det engelske sildefiske islandsk g 1010 færøisk. 18/6 ex. pakhus Lndn. Salg 600 islandsk g 410 færøisk. Behldning pr. 28/ islandsk g 600 færøisk. Telegrammer. Fra generalknsulen i Bilba, dat. 3 /10 : mprt g msætning av ldipfisk fra 22/10._28/10, alt pr. kvintal a 50, andrg til:, pslag 4. l/l: Enge1ske sildefiske: gaar rikt fiske Yal'ml1th-Lwe.stft kun døgngammel sild sb. Strm. til ptas. 53 a 60 fr islandsk g ptas. Prisen fr lste srt pgaves ntert Saltsildmarkedet. pslag 4. 1/ 11 : Engelske sildefiske:, Det pslag 1. l/u.: pslg 1.av 30 tber 53 a 60 fr færøisk. saltede kvrntum fr Yarmuth-Lwestft staar under Stettlll: Saltslldpnserne shgende anslaaes til tønder. dag gdt fiske, tendens berigtiges til vigende tendens. Santander. Salg 160 nrsk. ngen mildt veit pslag 1. 7/ n : Fiskeriagent Westergaarc1 behldning. pslag 4. ' 2/ n : Engelske sildefiske: Yat' telegraferer fra Hamburg: Kønigsberg: Uke-, muth-lwestft ttalfangst crans imprt 900 hllandsk, britisk sild, Paa Madnds børs ntertes : mt i 1910, i Ttaleksprt iset sild crans. fferte Jarmuthsild, ingen msætning eller 10,.,p. re. a v ans markedet demralisert grundet stadig billigere 30/. Pes l' 100 f / /P pslag 4. 6/ n : Engelske sildefiske: Fredag nteringer. 28/10 : 27,41 - l cfl a/v /Lnd. rikt fiske Yarmuth-Lwestft 350 drivere Stettin: 9158 britisk nminelle nteringer, ilandbragt crans, pris 9-16 sh. pr. cran. stemplet ca. en mark lavere, hllandsk likesaa, vikende tendens, kjøperne meget reser Vieeknsulen i Vig betegner sardi'nfisket i sidst frløpne uke sm middels; utbyttet var mkring 3000 kurvert. a fetsild delvis slgt KKK, KK, 35-34, K 31-32, smaafaldende 27-26, Det hllandske sildefiske. MK 24-19, M ver. Rgnmsætningen var igjen n pslag 4. 4/ n : Hllandske sildefiske in rdsjøen ilandbragt til 2 nvember l1ndret. Hamburg: 690 sild, 660 brisling urr saltet sild mt i 1910, i Kjøbenhavn: 1000fetsild, bagateller slgt, Priser gylden g tønden. priserne nminelt ufrandret, 700 letsaltet Det tyske sildefiske. pfllag 4, 7/n Tyske sijdefiske ilandbragt Fersksildmarkedet. Bergens børs telegraferes: Havre 6/ n : Rent ubetydelig fiske. musse, behvet tidligere dækket., varen nu mtrent usælgelig. get livligere. Vieeknsulen i Santander meddeler, at der i sidste uke fregik nget, men ujevnt sarc1infiske; der var litet rgnfrbruk. Vieeknsulen i Gij6n plyser, at der til 4 nvember tønder saltet sild mt i 1910, i Priserne n- psl;:tg 2,, 2/ u : Fiskeriagent Westergaarc1 paa grund av uveir paa kysten ikke minelt ufrandret. telegraferer: Hamburg-Altna: Castr 457 blev drevet sardinfiske i frrige uke, kasser smaasild 7 3 / / 4 J&. kassen. pslag 2. 6/ n : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altna: 4 nvember Sardinfisket. Jarl 270. kasser smaasild, / 2 J(;. kassen. pslag 2 7/ n : Fiskeriagent Viestergaard telegrajel'er: Hamburg-Altna: Uketilførsel Fra vieeknsulen i Duarnenez, dat. 28 ktber: frløpne uke siden ærbødige av 21 ds. har vldsmme strme

4 318 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSR FSRERBEDRF1' FRA FS:f{ERDrREKT01mN. 8 nvbr fra SV g NV næsten ganske hindret fiskets drift. Fr de faa tusen, sm ngen baater har indbrflgt, blev betalt frc. 80 fr de stre sardiner g frc. 40 fr de smaa. Sydligere, saavidt mig bekjendt intet fiske. Rgnmarkedets tilstand ufrandret. skjellige ndberetning fra generalknsulatet i Ri de Janeir til utenriksdepartementet, dat. 5 ktber: Jeg har den ære at meddele, at i tidsperiden september d. a. ankm følgende partier ldipfisk til Ri de Janeir: Via Hamburg,.,..,., kasser Bremen Jiverpl New Yrk fater msætningen vedblev at være liten. Sm detaljpriser kan nteres: 47 a 48 milreis pr. fat fr fisk a v D erket.r. C. 45 a 46 andre merker fra Gaspe. 42 a 43 fr fisk fra Halifax. 37 a 38 fr peixling. 39 a 40 'l pr. kasse fr nrsk fisk. 38 a 39 sktsk ndbereining fra generalknsulatet i Bilba til Utenriksdepartementet: Fisket indtar den mest fremskutte plads blandt den nrdspanske kystbeflknings indtægtskilder. Det vigtigste fiske er igjen sardinfisket; men gsaa paa mange andre fiskearter er havet rikt ved Nrdspaniens kyster; de mest kjendte g søkte arter er mer- luza, lenguad, besug, ancha, bnit eller atun (thunfisk). Sm før mhandlet var sardinfisket meget slet, især ved dengaliciske kyst, i Fr det øvrige fiskes vedkmmende skal aaret kunne betegnes sm middels. Viceknsulen i V i g meddeler i sin aarsberetning, at der ved de der stedfindende ffentlige fiskeauktiner blev slgt i 1910: Sardiner Merluza,,,., Besug l Frskjellige srter fisk Hermetik. Hermetikindustrien er av str betydning fr Nrdspanien. Først g fremst er det den hermetiske nedlægning av sardiner, sm især fr distriktet mkring Vig utgjør en vigtig indtægtskilc1e. Men gsaa nedjægning av andre fiskesrter g kjøt samt av frugt g grønsaker er av betydning. De største fabrikker fr vegetabilske knserver findes i distriktets østlige del; utførselen fregaar hvedsagelig ver Bilba. Hvr meget der er utført av de fr srter hermetik fra Nrdspanien i 1910 fremgaar av nec1enstaaende pgave: bj J-i C1Q ri C1Q ;2C1Q... J-i 00 'is). J::j S 00 S :;;:;-' r et> :::l J-i i-j::.. CJ,j CJ,j CJ,j i-j::.. 01 :\:) >z 'is). =:l et> c:-t- et>... ::; C1Q c:-t- =:l CP? et> 00 C1Q e:... J-i C1Q c:-t- S' :n$ l c:. i-j::.. l r-' CJ,j 00 ti!) 00 :;.:r Ef lp i-j::.. CJ,j -=i <; Ul -=i i-j::.. l -' t:l M- lp t:l i-' CJ,j P. i-' -' 00 r CJ,j '1 l a i-j::.. :;.:r '1.::: c:. t:ll l 't i-j::.. Q :-:t : l. 0:'1. - t:l ff: l i-j::.. 00 l. b:.) CJ,j ll,' a'q' i-j::.. l. CJ,j CJ,j -' -' -' l. CJ,j i-' -=i CJ,j CJ,j i-j::.. CJ,j c:. t2 i-' i-' 01 i-' 00 i-j::.. i-' -=i :;.:r lp ;'1 00 S r i-j::.. 0- b:.) i-j::.. t:l 00 i-j::.. i-j::.. ff:.. Den samlede utførsel av hermetik i 1909 utgjrde kg, heri dg ikke medregnet hvad der i nævnte aar utførtes av anden nedlagt fisk fra Bilba, idet der frsaavidt ikke frelaa plysninger. Dette hænger imidlertid utvilsmt sammen med, at fisket av ancha, hvilken fiskeart særlig i' distriktet ved Bilba er gjenstand baade fr hermetisk g fr anden slags nedlægning, først fra høsten 1910 atter har begyndt at gi større utbytte. Eksprten av hermetisk nedlagte frugt- g grønsaker fra Bilba beløp sig i 1909 til , mt i 1910 sm anført Sidstfrløpne aar var, sm tidligere i denne beretning mhandlet, meget ugunstig fr frugt- g grønsakavlen i distriktet; aarsaken til denne betydelige frøkelse av e1{sprtmængc1en er delvis at søke deri, at en større mængde frugt- g grøntknserver av tidligere aars fabrikat først er blit utført i Men dernæst er det sikkert, at denne gren av hermetikinc1ustrien, især grøntknserv-fabrikatinen stadig har utviklet sig sterkere g sterkere i de senere aar. Av hermetisk nedlagte sardiner utførtes fra Vi g i , i 1910 sm venfr anført l gsaa denne eksprtfrøkelse frklares ved, at behldninger fra tidligere aar først er kmmet til utførsel i sidstfrløpne aar.' Eksprten av hermetiske sardiner fra Vig i 1910 fr- delte sig paa nedennævnte lande saaledes: Argentina hile Tyskland Frenede Stater Cuba Strbritannien Frankrike Belgiell Csta Rica Halien Mexic Ecuadr Peru Venezuela Uruguay Rrasilien... : Clumbia Kanariske øer Panama San Salvadr Fernand P... 2 B7 Guatemala Hlland alt l kg De fra Bilba i 1910 utførte vegetabilske knserver sees væsentlig at være gaat til Cuba, Argentina g Frankrike. Sluttelig nævnes, at der av l i n d-. saltede sardiner utførtes fra Vig i 1910 ialt , der væsentlig gik til talien g Sydamerika ; av anden nedsatet fisk eksprtertes fra Vig i nævnte aar.

5 8 nvbr UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN Cl)..Cl E Cl) +' c.. Cl) rn == '- E Q Cl) Cl) c c ø >. Q. c l g; <:' c ! 0,1..., rg Fra Nrge: L lr. -g l:::! Svensk dampsk. Nrnan... 'v... <lj W C.- G\lLS; G\l.-!.-1<:1' c c <:' c L :> st. Petersburg. Sildeimprteni tiden fra 2/15-18/31 ktber 1911 (ad sjøveien). (Meddelelse fra generalknsulatet i St. Petersburg) Skibets natin & navn Lasteplads Tønder Fra Strbritanien: Bergen 2078 Engelsk dampsk. Rsebank Lerwick / :::! Svensk - Runa Yarmuth :> L <:' C C <:' <:' :> CC C <:' 00 C 0:> C gggf68881 CCG\l<:l'.-!CCCC.-!lC ,1 SglC;:S g cc.-! C 0,1 0:><:1'<:1'.-lcc :>lc 00 <:'L <:' 00 0:>.-1 ij';;lcc<:l'.- LCC.-!G\l fra den kmmunale fiskeauktin. Ved T. Anfindsen. Bergen, 30 ktbr førselen av ferskfisk var gsaa frrige uke nksaa str fra herværende kystdistrikter, mens der fra nrdlige distrikter tilførtes markedet kun en.-! 0,1 G\l L ubetydelighet C\l Av saltfisk tilførtes gsaa en hel 00 L <:' c ::: del; nysaltet trsk fandt hurtig avsæt- ning til 23-2, mens brsme var min- <:1'.-1 lc dre efterspurt, g hvrav flere partier.-10.-!.-l.- endnu staar uslgt. <:'li.-l 00 lc cc ]\tran er fte tilbøielig til at salte fisken altfr litet, saaledes at den er ' G\l 00 :c lc.-! lsur nærsagt før den kmmer frem; lr. c c man bør salte saapas at den ialfald 0,1.-! cc hlder sig en ukes tid..-!.-! J,;iJ te [ c c dag er det atter strm g lmap b tilførsel saavel nrdenfra sm fra di r striktern her, hvilket antagelig vil bringe litt mer liv i saltfiskhandelen g stigning l pnserne. Priserne stiller sig idag saaledes:.-10.-!,....-! G\l G\l J<:' 00 l l cc.- Fersk kveite, str, hdeløs. d., med hde d., midd. rødfisk (uer).... hyse, Nrdlands... flyndre, Nrdlands <:' 0,1 Nysaltet trsk, ! brsme ! G\l 0'1 :>.-! cc c...,j\.-! 00 Øre pr. kg Bergen, 6 nvember pr. Midnatsl ankm ca. 20 kasser, sm pnaadde følgende priser: Øre pl'. Fersk kveite, str, hdeløs. 55 d. med hde 50 d. midd. 45 rødfisk (uer) hyse..., trsk, str, hdeles sei, str, hdeløs., Nysaltet trsk i kasser brsme i kasser Av saltet fisk kun nysaltet vare efterspurt. Bergens markedspriser fr fiskevarer. Maa ikke pf'attes sm frit mbclrd nteringer. (Meddelt av handelsfreningens fhv. sekretær.) Bergen, 4 nvbr Paa tranmarkedet er der fr kldklaret damptran fremdeles betalt kr. 93. Bruntran handlet til kr. 36 i fater, kr / 2 i tønder. R gne' i de sid ste dage handlet til kr, fr de resp.. srter. Kli pfi skuten msætning lc. Rundfisk msættes til kr / 4 fr tynd vestre, kr / 4 fr fyldig vestre, kr / 4 fr almindelig g kr, 12 3 / 4 fr samfængt. Paa sil d em ar ke cl et msættes fetsild fremdeles til kr fr de resp. merker. Grundet strm g landligge frrige Fra Nyfundland. <lj g C6 uke var tilførselen av fersk fisk gan-,,rrhe rrrade Review, St. J hn's, fr ; ; ske ubetydelig saavel fra nrdlige di-121 ktber skriver: Priserne er nget c----=-;-- strikter sm fra herværende kystdi-. fastere, g knkurrancen de første dage : : ;::; strikter. - Der tilførtes endel partier av uken var skarp g msætningen : : S : Z :. El saltet fisk, hvrav nysaltet vare p- fregik hurtig. Ved ankmsten aven 'Cl : snappedes i en fart, trsk til 2425, str flaate sknnerter i Q.e sid ste dage.::::. C:$ 8. ::: '.;J brsme øre pr. kil. blev frhldene nget r1112:e1'e, men :. ::: u..; ce. dag tilførtes intet fra kystdistrik-j priserne hlder sig i samme høide. æ te.;:: ' 8 h d f d dl' E h k'.. <Q H 8 æ terne er, mens er ra et nr 1ge tvert, s 111 av srtermg er pglt, T

6 2 320 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 nvbr at,west ndia g simp- lere srter kastes ut, g lsningen g lagringen har derfr fregaat hurtigere end vanlig. Samfængt fisk (Merchantable g Madeira, str g smaa) er slgt til $ 6, g,vest ndia er delt i t srter, hvrav den ene gaar fr $ 3.50, den anden fr $ Almindelig Labradr sælges fr fra $ 4.20 til $ 4.30 g Labradr Shre-Cured varierer fra $ 5 til $ 5.90 pr. kvint al efter tørheten. Saavidt man kan skjønne, er det ikke sandsynlig, at disse priser vil stige. naar -ndtages Advarsel til mtrbaatfiskere. anledning av stedfundne frgiftninger ved bruk av benzlhldige tjærepræparater, der under navn av sider-, sthen, luberse, adicln sv. finder anvendelse til bestrylming av jern (til beskyttelse mt rust) g av cementstøpninger m. m. utsendte mec1icinaldirektøren under 20 juni d. a. et cirlmlære til helseraaden, hvri aclntrtes Markedsbere1ning m tran. (Ved W. Thedr Reincke). Hamburg, 3 nvember Damptran g medicintran meget litet efterspurt. ndustrielle srter har en vigende tendens. Jeg nterer: Brutt meget slet baade fr trawlere g seilsalgspriser.. fartøier. Paa Nyfundlandsbankerne var Damptran, kldkl. Lfts Jf,;. 103/104 resultatet fr den første del av sæsnen Raamedicintran 80/85 mderat, g pl'isel'ne i St. Pierre g Blank trsketran...,,70/75 J\liqueln var fra 25 til 27 frs. pr. 55 Brunblank d....,,55/60, hvilket var en betragtelig frøkelse Blank inclustriel ,,42/44 av priserne sammenlignet med fjr- Brunblank d....,,39/40 aarets, idet gjennemsnitsprisen da var Brun levertran ,,39/40 21 frs. Det er rapprtert, at det andet Sæltran, lys efter farve g Nyfundlandsfiske er utilfredsstillende, lugt ,,43/44 men de endelige resultater er endnu Sæltran, brunhlank...,,,39/40 ikke kjendt, da lasterne saavidt er be- D. brun...,.. 37/38 gyndt at ankmme. Sildetran, lys /39 (The Fish Trades Gazette).. D., brunblank..., 36/37 D., brun /34 Hvaltran, uraffinert nr. 45/45 1 /2 D., l 42 1 /2/43 D., 2 40/41 D., 3 37/38 D., 4 36/37 Stckhlms prvisriske fiskehal. Markedsntering fr tiden 26/10-_1/ 11, De franske fiskerier paa sland g Nyfundland Den britiske knsul i Brdeaux har indberettet: Det første islandske damptrawlerfiske fra mars til juni var meget gdt, g seilsknnerterne fra Pamplais g Saint Brieuc var useqvanlig heldig. Det andet islandske fiske fra juni til slutten av august var Sildefisket paa Shetland9H. Beretning fra Nrges fiskeriagent i England,, dat. Hull, 28 ktber. Sæsnen sm nylig er sluttet har varet længere end sid ste aal' var fisket praktisk tat frbi i slutningen av august, g kun 60 eller 70 baater hørende hjemme i Shetland ved Pris i øre mt bruken av disse præparater. Mec1icinaldirektøren har i den anledning Fiskesrter blev at fiske litt længel'e. Den meget tidlige begyndelse der blev gjrt sidste fra distriktslægen i Alten mtt at en aar, frbunden med en meget mager skrivelse, hvrav hitsættes : fangst i august, var den v æsentlige anledning hr. medicinaldirektørens Graasei..., rundskrivelse av 20 juni 1911 m benzlhldige tjærepræparaters txitet, 1 Hvitting grund til den tidlige avslutning. Dette Kveite aar begyndte fisket igjen meget tidlig, Hyse da der allerede var samlet en flaate skal jeg i ærbødighet tillate mig at Kngeflyn dre 5' l av 450 drivere g haater ved Lerwick plyse, at sidersthen er særdeles meget benyttet mbrd i mtrbaater til Lange Laks, fersk i mai, g resultatet blev hvad mange paastrykning av exhaustrør, især der, Rødspette hadde ventet, nemlig, en krise i sildehandelen. Ti det er hævet ver al Rødtunge l l f l l l hvr rørene blir mest phetede. Da Trsk l l l. l l' l l' tviv, at det er en str feil at begynde mtrrummet sm ftest er trangt g Aal, middels hermetisk lukket (likesm exhaustledningen fte gaar gj ennem den slet Sild, fersk,... Ræker... smmerfisket i Shetland i mai, undtagen markederne el' gde g efterspør ventilerte seilkøie), er det ikke utelukket, at der kunde pstaa frgiftnings,,(smaa) kassel selen str. Men saa kmmer naturligvis spørsmaalet fremm nødvendig Hummer, levende. snes heten fr en fredningstid i mai maaned - en sak sm uten tvil vil være tilfælde mbrd. Jeg skulde tr, det vilde være særdeles heldig, m der til de frskjellige ver fersk sild avsendt fra Trndhjem sktske g Shetland fiskere før næste pgave tilfulde tat i verveielse av engelske, lkale fiskerifreninger kunde bli msendt en advarsel mt benyttelse av statin i tiden 26/10 til 2/11 sæsn, Hvad var resultatet av den nrske statiner 780 bl'. tidlige begyndelse? trukke(av den disse stffe mbrd i fartøier - især utenlandske d gde fangst i mai sidste aar (ver da man j i brneemaling etc. har et s bl' crans blev ilandbragt i den langt bedre middel til hindring av maaned), begyndte driverne at kmme rustning g tæring. nrdpaa iaar endgsaa - tidliger(end ngensinde før. Veiret val' udmerket, g flaaten gik regelmæssig tilsjøs. (Fl'tsættelse).

7 _ Tldsteder :Kristlania... Sandefjrd.. Kristiansand. Flekkefj rd. Stavanger...,Kpervik.... Haugesund.. Bergen.... Flrø.....Aalesund.... Kristiansund. Trndhjem Bdø.... Svlvær.... Narvik.... Tr'msø.... Hammerfest. Vardø Vadsø.....Andre.... alt uken Tldstedel; Kristiania... Sandefjrd... Kris1iansand. Flekkefj rd Stavanger... Kpervik... Haugesund... Bergen... Flrø..,... Aalesund... Kristiansund. Trndbjem... Bdø... Svlvær... Narvik... Trmsø... Hammerfest. Vardø... Vadsø...,. Andre alt -- uken Vaarsild Fetsild =-1_ 1 _ Nrges utførsel av fiskeprdul<ter fra 1/4 til g uken, sm endte 28/ 10 Strsild 29 15l:) Nrdsjø- Bfsr 9 slandssild n sild Klipfisk, Klipf., is- Rundfisk nrsk landsk etc. kg' Rfskjær Sei Hyse, Anden rund tørfisk 3300 Rgn tell'. D.m. tran R.m. tran !-l !-l / ! 5100! Hval- Sæl- Bttlesperma-'. Sild; fersk Sild, røkt Blank Brunblank Brun Haakjærr. ' ' _'_ , Sæiskind stk. Hermetik ' i , l l:) Makrei, Makrel, Laks, Anden Fisk, saltet Fisketran tran nsetran ettran Saldetran Hummer Fisk, saltet Sildemel saltet fersk fersk fersk fisk i fartøi guan ks. stk. i ! J ) ) Herav fr Kragerø fra 20/ 9 til 23/ stk ;g Ei c' f-' <: f-' f-' q tr:j Z ':l t1... Q tr:j t tr:j t r 'J J;1j Z l;d r 'J,.., r W l?=l :;j 1-1 r:;j ':l 'J J;1j p..,.., 'J r P'1 l?=l l?=l Pi t-:3 '0. J;1j c:.r:l Z

8 322 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 8 nvbl' Ngen plysninger m fiskehandelen i Nrdrusland fr aaret (ndberetning fra generalknsulen i Archangelsk til Utenriksdepartementet). Tabelver mængden av den fisk, der fra <tlas er blit viderefrsendt med jernbanen østvør statiner statiner Art ved ved alt Wjatka Lusa Kbelnitsch Sibiriebanen andre baner Permbanen Nrdbanen) Fersk fisk ca Sall et g røket fisk ' Sild alt ca ) Jernbanelinjen St. Petersburg-Wjatka. Kartskisse antydende hvrhen den til Archangelsk by imprtertfisk viderefrsertdtes i ljtj Steder der fra Archangelsk har faat tilført ver J(ttrl.Jlrtlc5 e ()V'er 50 S5 60 GS l Steder der fra Archangelsk har faat tilført ver Steder der fra Archangelsk har faat tilført ver S 65 + Steder der fra Archangelsk har faat tilført ver Steder :der fra Archangelsk har faat tilført ver V Steder der fra Archangelsk har faat tilført ver , Anm Al'changels g Vlgdas guvernements grænser. = Flder ad hvilken fisken er transprtert Jernbalier med hvilken fisken er transprtert. Seil- g SS-linjer ad hvilke fisken er transprtert. Byen Archangelsk imprt av fiskevarer i Fra Nrge.... ca Med fldfartøier nedad Dvina g biflder kystfartøier(inklusiv tilførslen fra Murmanskysten) jernbanen Samlet tilførsel ca Viderefrsendelse av fisken. pad Dvina gbiflder til steder inden A.rchangelsk guvernement ca Vlgdas guvernement Med kystfartøier til Hvitehavs- g Nrc1ishavshavner Sjøværts til St. Petersburg... ; Med jernbanen Samlet videretransprt ca

9 \ Juni Tørket & røket Sild Saltfisk Juli Tørket & røket ') \! 1! Sild Saltfisk... ' \ August Tørket & røket Sild SDD Saltfisk Septbr. Tørket & røket ;') Sild f> Saltfisk ktber Tørket & røket Sild Saltfisk }S { alt Tørket & røket Sild nvbr UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 323 Art Tabelver frsendelsen av fisk fra Archangelsk med jernbanen i Vlgda Angaaende de ved jernbanelinjerne anførte bkstaver, se kartskissen. 'ril sta- tiner ved linjen lgda a) sta- ta- Tjl sta- statiner ved andre linjen Vlgda Rybinsk Mskwa lawe b) statiner tiner ved tiner ved tiner ved St. Peters- ved Nrd linjen linj en linj en alt. Arch.-V- -Jarsburg banen c) Libau- M. W. Ry- Mskwa:' Rmni d) binsk e) Kasan f) Fisk, fersk Fisk, saltet g røket : Al slags sild l 'Art sta- sta- tiner ved tiner ved sta- sta- sta- sta- sta- sta- sta- statiner ved tiner ved tiner ved tiner ved tiner ved tiner ved Rigatiner ved nnl- Samara- syd- Rjasan- sydtiner ved Niclai- Perm- Sibirie- andre banen g) banen h) rlffbanen k) vestlige Slabnt- østlige Ural- østlige banen i) banen ) banen m) banen banen n) banen baner alt Fisk, fersk fl Fi,k,,altet g røket Al slags sild l Detaljerte plysninger ver den mtrentlige mængde av de frskjellige srter fra Nrge imprterte fisk, samt tidspunktet, paa hvilket imprten har fundet sted. Maaned - Kg. Mai Trsk Kveite Hyse Stenbit Sei Uer Flyndre Diverse alt ' /0 Kg. Kg. Kg. Kg % Kg. Kg. Kg. Kg. Juni Juli August September ktber alt ca ca % , Den langt verveiende del av den fra Archangelsk viderefrsendfe fisk sendes pad Dvina g dennes biflder. - Nedenstaaende tabel viser naar g hvrhen denne frsendelse har fundet sted, samt mængde g art av den saaledes frsendte fisk (i kg). Maaned Art Scher'- Hlm- nden Archangelsk gnvernment nden V:lgda,; guvernment Lands- Lands- Lands- Landskursk gaari fgderi fgderi Pinega alt Byen Ktlas Byen W. byer byer byer byer alt fgderi Vlgda Us1jug ved Su- ved ved ved Vyt- (ca.) chna Jeig Dvina schegda!saltfisk Mai Tørket & røket Sild Saltfisk

10 ,324 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKER1D1REKTØREN El nvbr Hamburg-Altna fiskeauktiner. En grs priser, førsel 971 kasser nrsk fisk, kasser sild. Laks... G pr.!fj) D. sekunda.... Tert.... ørret, str.... D. middels.... D. S111aa... Kveite, str 30 Cf}; pver D. strmic1d t6 D. middels 10-22!fJ) Kveitebarn 8 t6 nedver Hyse, str.... D. smaa...? D. sekunda.... Flyndre, str.... D. middels.... D. smaamiddels... D. smaa.... D. N rdlanc1s.... Rødtunger.... Pigvar...,.. Strsei,...,.,..... Aal...,..,...,.... Trsk,...,.,... Hummer.... Makrei pr. styk Strsild pr. kasse Vaarsild.... D. sekunda..., Fetsild...,.,...,.. Smaasild,.... Østlands sild...,.... Svensksild...,.... Sktsksild.... Hamburg, 28 ktber Pf / /z-13 3 / / jf,;. 35 Pf. Pf. Pf / / / / / /z-15 1 / / / /z-10 1 / /z / / /z / / /2 2P/z-22 1 / / / /z-15 1 / / / 2 Jf,; j Westergaard. tien:!=k ue mne au:m.r:lk!eei. Pf u:ss::). fv:l/7!il kv1 til 11 4/ 11 Quantities reprted t late t be includedin the reprt fr this week flre added t?ttals fr next week.)..._...;. A. Skrei (trske) fisket (d Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (d liver il)...,...,... hl. Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildefisket (Spring Hening), februar-mars maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli---desember 1)..., saltet,fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salted, seapacked) 3. Strsildfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a) fr vestlandet (the Vvest ast) nysæsn...,... maal a 150 liter. b) fr østlandet (the Suth ast) -... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember 1) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne..., saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barres, salted, seapacked) C. lvakrehisket ved drgere i Nrdsjøen saltetlr Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Nrway frm the Nrth-Sea, salted fr exprt t Ameriea) l) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is nt included.) 2) Al makre, sm el' frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian market, is nt included.) Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang angives sm kilde.

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel

.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fsk~rb~drfl fra fsk~rdr~kt0r~n 9 aa'gang nsdag 23 ktber 1918 Nv.. 43 l1~r$k~ fjsk~r~r. Uken 1319 ktber. r' ET SL D Fl S KE Tvste sdste uke r en lten bedrng, det ukefangsten

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere