Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2016 Sidst redigeret juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2016 Sidst redigeret juni 2016"

Transkript

1 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2016 Sidst redigeret juni 2016

2 INDHOLD Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger... 2 Skolens udbud af uddannelser og adgangskrav... 3 Grundforløb 1 (GF1) EUD og EUX... 3 Grundforløb 2 (GF2) EUD og EUX... 3 Social- og sundhedshjælper (SSH) EUD... 4 Social- og sundhedsassistent (SSA) EUD... 5 Social- og sundhedsuddannelsen EUX... 5 Pædagogisk assistent (PAU) EUD... 5 Pædagogisk assistentuddannelsen EUX... 6 Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)... 6 Skolens organisation... 8 Samarbejdsstruktur mellem skole og praksis... 9 Organisering af medarbejdere... 9 Underviserkvalifikationer... 9 Skolens vejlednings- og støttemuligheder... 9 Skolens elev- og læringssyn...10 Skolens pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag...10 Skolens pædagogisk-didaktiske grundlag...10 Talentudvikling...12 Uddannelsesplan og uddannelsesbog...13 Uddannelsesplan...13 Uddannelsesbog for hovedforløbselever...13 Uddannelsernes rammer...14 Kompetencevurdering...14 Elevens kompetencer...14 Godskrivning...14 Påbygning og talentspor...14 Realkompetencevurdering for EUV...14 Elevens arbejdstid...15 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser...15 Adgang til prøve...16 Eksamensregler...16 Klager...16 Ordensregler og retningslinjer

3 INDLEDNING Med udgangspunkt i gældende lovgivning har undervisningsplanerne til hensigt at synliggøre og informere om målsætninger, indhold, struktur, organisering samt de pædagogiske, didaktiske og metodiske strategier i forhold til skolens uddannelser. De lokale undervisningsplaner er udarbejdet jævnfør 45 og 46 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser. Derudover er nedenstående lovgivning anvendt til udarbejdelsen: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK. nr af 8. juli Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 367 af 19. april Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, BEK. nr. 683 af 8. juni Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen, BEK. nr. 270 af 15. marts Uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen af 15. juli Bekendtgørelse om den pædagogisk assistentuddannelsen, BEK. nr af 15. december Uddannelsesordning for pædagogisk assistentuddannelsen af 1. august Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 41 af 16. januar Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK. nr. 262 af 20. marts Undervisningsplanerne er opdelt i en generel del og en specifik del. Den generelle del er fælles for alle uddannelser og beskriver fælles information for uddannelserne. Derudover har hver uddannelse en specifik del, hvor den enkelte uddannelse beskrives. Undervisningsplanerne er fremlagt, drøftet og fastlagt mellem de Lokale Uddannelsesudvalg og skolen. Præsentation af skolen og praktiske oplysninger Social- og Sundhedsskolen har afdelinger i Fredericia, Vejle og Horsens. Herudover gennemføres undervisning i Kolding. Fredericia Her udbydes følgende uddannelser: GF1, GF2 SOSU, GF2 PAU, SSH og SSA. Adressen er: Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 6. Julivej Fredericia Telefon: Administrationen er åben mandag fredag kl. 8:00 14:00. Vejle Her udbydes følgende uddannelser: GF1, GF2 SOSU, GF2 PAU, SSH og PAU. Skolens efter- og videreuddannelsesafdeling har administration i Vejle. Adressen er: Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Vestre Engvej 46A 7100 Vejle Telefon: Administrationen er åben mandag fredag kl. 8:00 14:00. 2

4 Horsens Her udbydes følgende uddannelser: GF1, GF2 SOSU, GF2 PAU, SSH og SSA. Adressen er: Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Ane Staunings Vej Horsens Telefon: Administrationen er åben mandag fredag kl. 8:00 14:00. Kolding Her udbydes følgende uddannelser: GF1, GF2 SOSU og GF2 PAU. Adressen er: Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Tvedvej Kolding Telefon: Skolens udbud af uddannelser og adgangskrav Grundforløb 1 (GF1) EUD og EUX GF1 er for elever, der kommer direkte fra 9. og 10. klasse eller har afsluttet dette inden for det sidste år. Adgangskrav: Karakteren 02 i dansk 1 og skriftlig matematik 2 (folkeskolens afgangsprøve) samt vurderet uddannelsesparat. Bestået national optagelsesprøve og helhedsvurdering. Alternativ til adgangskrav: Uddannelsesaftale. GF1 har varighed på 20 uger. Efter GF1 kan eleven fortsætte på GF2. GF1 kan gennemføres som en EUD- eller en EUX-uddannelse. GF1 giver eleven almene og brede erhvervsfaglige kompetencer via undervisning i erhvervsfag, grundfag og valgfag (kun EUD-elever). Der udbydes en fagretning på GF1: Sundhed, pædagogik og livskvalitet undervisningen tilrettelægges inden for temaerne: Den professionelle rolle, Sundhedsfremme og pædagogik, Mennesker og velfærdsteknologi i omsorgsarbejdet samt Kommunikation og samarbejde. Fagretningen indeholder elementer fra både social- og sundhedsuddannelsen samt pædagogisk assistentuddannelsen. Grundforløb 2 (GF2) EUD og EUX GF2 er for alle elever under 25 år og elever over 25 år med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring

5 Adgangskrav: Gennemført GF1 eller GF1 EUX. Karakteren 02 i dansk 3 og skriftlig matematik 4 (folkeskolens afgangsprøve) samt vurderet uddannelsesparat. Anden gennemført ungdomsuddannelse med bestået dansk og matematik på et højere niveau. Bestået national optagelsesprøve og helhedsvurdering. Bestået dansk: FVU læsning trin 4 / Danskuddannelse 3 / Dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (AVU) / studieprøven og bestået matematik: FVU trin 2. Dokumenteret adgangskrav via tilsvarende resultat ved en tilsvarende udenlandsk prøve samt vurderet tilstrækkelige sprogkundskaber til at gennemføre uddannelsen. Alternativ til adgangskrav: Uddannelsesaftale. GF2 har varighed på 20 uger. Skolen udbyder både GF2 SOSU og GF2 PAU. GF2 SOSU og GF2 PAU kan gennemføres som en EUD- eller en EUX-uddannelse. Elever der søger optagelse direkte på GF2 SOSU EUX eller GF2 PAU EUX skal dokumentere gennemført dansk C-niveau, engelsk C-niveau og samfundsfag C- niveau. GF2 SOSU er målrettet social- og sundhedsuddannelsen. Der undervises i det uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag (kun EUD-elever). GF2 PAU er målrettet pædagogisk assistentuddannelsen. Der undervises i det uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag (kun EUD-elever). Social- og sundhedshjælper (SSH) EUD Social- og sundhedshjælper trin 1 har varighed på 1 år og 2 måneder. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Adgangskrav: Karakteren 02 i dansk 5 og skriftlig matematik 6 (folkeskolens afgangsprøve) samt gennemført GF2 SOSU. Anden gennemført ungdomsuddannelse med bestået dansk og matematik på et højere niveau samt gennemført hele eller dele af GF2 SOSU. Bestået national optagelsesprøve og helhedsvurdering samt gennemført GF2 SOSU. Bestået dansk: FVU læsning trin 4 / Danskuddannelse 3 / Dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (AVU) / studieprøven og bestået matematik: FVU trin 2 samt gennemført GF2 SOSU. Dokumenteret adgangskrav via tilsvarende resultat ved en tilsvarende udenlandsk prøve samt vurderet tilstrækkelige sprogkundskaber til at gennemføre uddannelsen samt gennemført GF2 SOSU

6 Alternativ til adgangskrav: Uddannelsesaftale. Social- og sundhedsassistent (SSA) EUD Social- og sundhedsassistent trin 2 har varighed på 1 år og 8 måneder. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Adgangskrav: Gennemført SSH-uddannelse med dansk D-niveau og naturfag E-niveau samt certifikat på førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Social- og sundhedsuddannelsen EUX Social- og sundhedsuddannelsen på EUX Velfærd har varighed på 3 år og 6 måneder. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Adgangskrav: Karakteren 02 i dansk 7 og skriftlig matematik 8 (folkeskolens afgangsprøve) samt gennemført GF1 EUX og GF2 SOSU EUX. Karakteren 02 i dansk 9 og skriftlig matematik 10 (folkeskolens afgangsprøve), gennemført GF2 SOSU EUX samt gennemført dansk C-niveau, engelsk C-niveau og samfundsfag C-niveau. Bestået national optagelsesprøve og helhedsvurdering, gennemført GF2 SOSU EUX samt gennemført dansk C- niveau, engelsk C-niveau og samfundsfag C-niveau. Bestået dansk: FVU læsning trin 4 / Danskuddannelse 3 / Dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (AVU) / studieprøven og bestået matematik: FVU trin 2, gennemført GF2 SOSU EUX samt gennemført dansk C-niveau, engelsk C-niveau og samfundsfag C-niveau. Dokumenteret adgangskrav via tilsvarende resultat ved en tilsvarende udenlandsk prøve samt vurderet tilstrækkelige sprogkundskaber til at gennemføre uddannelsen, gennemført GF2 SOSU EUX samt gennemført dansk C-niveau, engelsk C-niveau og samfundsfag C-niveau. Alternativ til adgangskrav: Uddannelsesaftale samt gennemført fagene dansk C-niveau, engelsk C-niveau, samfundsfag C-niveau, matematik C-niveau, kemi C-niveau og fysik C-niveau. Pædagogisk assistent (PAU) EUD Uddannelsen har varighed på 2 år og 1,5 måneder. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Adgangskrav: Karakteren 02 i dansk 11 og skriftlig matematik 12 (folkeskolens afgangsprøve) samt gennemført GF2 PAU

7 Anden gennemført ungdomsuddannelse med bestået dansk og matematik på et højere niveau samt gennemført hele eller dele af GF2 PAU. Bestået national optagelsesprøve og helhedsvurdering samt gennemført GF2 PAU. Bestået dansk: FVU læsning trin 4 / Danskuddannelse 3 / Dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (AVU) / studieprøven og bestået matematik: FVU trin 2 samt gennemført GF2 PAU. Dokumenteret adgangskrav via tilsvarende resultat ved en tilsvarende udenlandsk prøve samt vurderet tilstrækkelige sprogkundskaber til at gennemføre uddannelsen samt gennemført GF2 PAU. Alternativ til adgangskrav: Uddannelsesaftale. Pædagogisk assistentuddannelsen EUX Den pædagogiske assistentuddannelse på EUX Velfærd har varighed på 3 år. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Adgangskrav: Karakteren 02 i dansk 13 og skriftlig matematik 14 (folkeskolens afgangsprøve) samt gennemført GF1 EUX og GF2 PAU EUX. Karakteren 02 i dansk 15 og skriftlig matematik 16 (folkeskolens afgangsprøve), gennemført GF2 PAU EUX samt gennemført dansk C-niveau, engelsk C-niveau og samfundsfag C-niveau. Bestået national optagelsesprøve og helhedsvurdering, gennemført GF2 PAU EUX samt gennemført dansk C- niveau, engelsk C-niveau og samfundsfag C-niveau. Bestået dansk: FVU læsning trin 4 / Danskuddannelse 3 / Dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (AVU) / studieprøven og bestået matematik: FVU trin 2, gennemført GF2 PAU EUX samt gennemført dansk C- niveau, engelsk C-niveau og samfundsfag C-niveau. Dokumenteret adgangskrav via tilsvarende resultat ved en tilsvarende udenlandsk prøve samt vurderet tilstrækkelige sprogkundskaber til at gennemføre uddannelsen, gennemført GF2 PAU EUX samt gennemført dansk C-niveau, engelsk C-niveau og samfundsfag C-niveau. Alternativ til adgangskrav: Uddannelsesaftale samt gennemført fagene dansk C-niveau, engelsk C-niveau, samfundsfag C-niveau, matematik C-niveau, idræt C-niveau og psykologi C-niveau. Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) EUV er uddannelse for elever over 25 år. En realkompetencevurdering vil afgøre, hvilke af nedenstående forløb en elev skal følge LBK. nr af 8. juli y. 6

8 EUV 1: Mindst to års relevant erhvervserfaring. Skal gennemføre hovedforløb uden praktik og ikke forudgående grundforløb. For adgang til SSH og PAU kræves certifikat på førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Da eleven ikke skal i praktik på EUV 1, kan uddannelsen gennemføres med en uddannelsesaftale eller på SU. EUV 2: Mindre end to års relevant erhvervserfaring eller en forudgående uddannelse. Skal gennemføre hovedforløb med praktik. På baggrund af RKV vurderes det, om eleven skal have hele eller dele af GF2. Forudgående uddannelse omfatter andre afsluttede ungdomsuddannelser, videregående uddannelser mv. Enkeltstående kurser som eksempelvis arbejdsmarkedsuddannelser er ikke omfattet. Adgangskrav: Karakteren 02 i dansk 18 og skriftlig matematik 19 (folkeskolens afgangsprøve). Anden gennemført ungdomsuddannelse med bestået dansk og matematik på et højere niveau. Bestået national optagelsesprøve og helhedsvurdering. Bestået dansk: FVU læsning trin 4 / Danskuddannelse 3 / Dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (AVU) / studieprøven og bestået matematik: FVU trin 2. Dokumenteret adgangskrav via tilsvarende resultat ved en tilsvarende udenlandsk prøve samt vurderet tilstrækkelige sprogkundskaber til at gennemføre uddannelsen. Alternativ til adgangskrav: Uddannelsesaftale. EUV 3: Ingen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. Skal gennemføre GF2 og hovedforløb med praktik. Adgangskrav: Karakteren 02 i dansk 20 og skriftlig matematik 21 (folkeskolens afgangsprøve). Bestået national optagelsesprøve og helhedsvurdering. Bestået dansk: FVU læsning trin 4 / Danskuddannelse 3 / Dansk som andetsprog på almen voksenuddannelse (AVU) / studieprøven og bestået matematik: FVU trin 2. Dokumenteret adgangskrav via tilsvarende resultat ved en tilsvarende udenlandsk prøve samt vurderet tilstrækkelige sprogkundskaber til at gennemføre uddannelsen. Alternativ til adgangskrav: Uddannelsesaftale

9 SKOLENS ORGANISATION Social- og Sundhedsskolens organisation er beskrevet i nedenstående organisationsdiagram. 8

10 Samarbejdsstruktur mellem skole og praksis Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme skolens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for uddannelserne. Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) Det lovmæssige samarbejde mellem skole og praksis er primært reguleret via de Lokale Uddannelsesudvalg. På Socialog Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er dette arbejde delt mellem LUU PAU og LUU SOSU. LUU består af repræsentanter fra regioner, kommuner og lokale organisationer. Derudover sidder en elevrepræsentant, en underviserrepræsentant og en ledelsesrepræsentant fra skolen i LUU. LUU har til opgave 22 : At fastsætte den lokale undervisningsplan sammen med skolen. At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører skolens uddannelser og efteruddannelser. At rådgive skolen i spørgsmål, der vedrører udvalgets område og virke for samarbejdet mellem skole og det lokale arbejdsmarked. At udføre de opgaver, som er overdraget fra det Faglige Udvalg (PASS). Øvrigt praksissamarbejde Endvidere er der fastlagt en samarbejdsstruktur, der indebærer samarbejdsmøder på det strategiske og lokale ledelsesniveau inden for både social- og sundhedsuddannelserne samt pædagogisk assistentuddannelsen. Endeligt afholdes der møder på det planlæggende niveau mellem skole og praksis for blandt andet at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle social- og sundhedsuddannelserne. Organisering af medarbejdere Ledelsen på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens består af den strategiske ledelse: Direktør, uddannelseschef, uddannelses- og EVI-chef samt administrations- og økonomichef. Øvrig ledelse består af uddannelsesledere for grunduddannelsen i Fredericia, Vejle og Horsens samt uddannelsesleder for efter- og videreuddannelsen. Medarbejderstaben udgøres af undervisere, uddannelsesvejledere, skole- og praktikkoordinatorer, pædagogisk koordinatorer, fastholdelsesmedarbejdere, mentorer, SPS-koordinatorer, tosprogskoordinatorer, læsevejledere, bibliotekarer samt teknisk, service og administrativt personale. Underviserkvalifikationer Social- og Sundhedsskolen følger bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser i forhold til de beskrevne krav til underviserkvalifikationer 23. Skolens vejlednings- og støttemuligheder Nedenstående støttefunktioner har alle til formål, at eleven gennemfører sin uddannelse. Uddannelsesvejledning og kontaktlærerstøtte tilbydes til alle elever. Anvendelsen af øvrige støttemuligheder kan variere afhængig af situation og vejledning. Uddannelsesvejledning Kontaktlærerordning 22 LBK. nr af 8. juli BEK nr. 367 af 19. april 2016 kap. 3. 9

11 Talentudvikling Mentorordning Læsevejledning og SPS Psykologisk støtte Skolens elev- og læringssyn Læring opfattes som en proces og et resultat, der finder sted i et samspil mellem elevens individuelle konstruktioner og de sociale relationer eleven indgår i. Eleverne har forskellige læringsstile, hvilket afspejler sig i et varieret valg af pædagogiske metoder og redskaber. Eleven er aktiv med henblik på udvikling af egne kompetencer samt medansvarlig i forhold til læring og egen uddannelse. Uddannelserne tilrettelægges således, at der skabes mulighed for sammenhæng mellem teori og praksis i læringssituationen. Endvidere tilrettelægges lærerprocesserne ud fra en helhedsopfattelse af eleven, hvilket vil sige, at der tages afsæt i og gives mulighed for, at eleven udvikler sine erhvervsfaglige kompetencer. Lærerprocesserne foregår i et læringsmiljø, hvor anerkendelse, tolerance, samarbejde, nysgerrighed, tydelighed og tillid er bærende elementer. SKOLENS PÆDAGOGISKE, DIDAKTISKE OG METODISKE GRUNDLAG Skolens pædagogisk-didaktiske grundlag Skolens pædagogisk-didaktiske grundlag udtrykker skolens syn på pædagogik og læring som væsentlige begreber. Det pædagogisk-didaktiske grundlag er referenceramme for hensigtsmæssig ageren i forbindelse med uddannelse, undervisning og læring. Læring Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens er en institution, der beskæftiger sig med elevernes læring. Elevens/kursistens læring er skolens mål og mening. Læring forstås både som den proces eleven/kursisten er i, når det faglige indhold og den faglige dannelse, struktureret i skoleundervisning og praktik skal læres og udvikles og som resultat af denne proces. En pædagogisk model For at arbejde for elevens læring har skolens undervisere og ledelse udgangspunkt i følgende model. Modellen er en videreudvikling af Den pædagogiske trekant. Denne beskriver læring som et resultat af forholdet mellem et fagligt indhold, en underviser og en elev. I den nye pædagogiske model er der tre nye udfaldsrum, som beskriver underviserens forhold til det faglige indhold, forholdet mellem underviser og elev og endelig forholdet mellem eleven og det faglige indhold. Nøglebegreber i forhold til disse udfaldsrum er beskrevet i modellen. 10

12 Figur 1. En pædagogisk model. Hanne Helleshøj Undervisernes kompetenceniveauer Social- og Sundhedsskolen har tillige med reference til EL Dale udgangspunkt i, at professionel undervisningspraksis gennemføres på 3 kompetenceniveauer. Kompetence forstås her som handlingsdygtighed. Kompetenceniveau 1 handler om underviserens dygtighed til at planlægge, gennemføre og evaluere konkret undervisning for eleverne med udgangspunkt i elevernes forudsætninger, læringsstile samt egen faglighed og pædagogisk kundskab. Aktiviteter på dette kompetenceniveau er rettet mod eleverne. Kompetenceniveau 2 handler om undervisernes samarbejde om at planlægge, gennemføre og evaluere uddannelsesforløb for grupper af elever med udgangspunkt i lovgrundlag og lokale uddannelsesplaner. Dette arbejde foregår i teams og lærergrupper. Aktiviteter på dette kompetenceniveau er rettet mod kollegialt samarbejde. Kompetenceniveau 3 handler om underviserens evne til at udvikle didaktisk og pædagogik teori på baggrund af erfaring og teoretisk viden samt at udvikle skolen som helhed. Kompetenceniveau 3 handler om at forholde sig kritisk konstruktivt til skolens samlede arbejde for elevernes læring. Skoleundervisning og praktik Social- og Sundhedsskolen er opmærksom på vilkårene for uddannelser, der gennemføres som skoleundervisning og praktik. Skoleundervisning har det særlige vilkår, at læring især forudsættes sikret via sprog formidlet som teori og hvilende på begreber og begrebsforståelse, mens praktik har det særlige vilkår, at man her, ud over sprog, også har mulighed for at arbejde for læring med ægte faglige situationer som udgangspunkt. Det betyder, at læring her også foregår ved efterligning af den dygtige fagudøvers handlinger, øvelse i handlinger, træning med henblik på rutine og til sidst selvstændig praksis. På skolen arbejder vi for at udvikle og vedligeholde undervisernes kompetence som skoleundervisere, og sikre tillige via tilbud om praktik i det faglige felt et kendskab til det fagområde, eleverne uddannes til. 11

13 Dertil arbejder skolen for at fremme samtænkningen mellem skoleundervisning og praktik både via arbejde med elevernes refleksion som bindeled mellem elevens viden og kunnen og ved at tænkte praksis med ind i skoleundervisningen. Sidstnævnte gøres blandt andet ved at benytte simulation i undervisningen. Endelig arbejder skolen for samtænkning mellem skoleundervisning og praktik via samarbejde og kontinuerlig dialog med praksis om uddannelse og læring. Talentudvikling Talentudvikling og talentdidaktik er en del af skolens strategiske indsatsområde. Derfor er det besluttet, at der på alle Social- og Sundhedsskolens afdelinger og uddannelsestrin arbejdes med talentudvikling. Skolen arbejder med talentudvikling for at skabe lige muligheder for eleverne for at blive så dygtige, man kan. Her udvikler og udnytter eleven sit fulde potentiale. Talentdefinition Talentdefinitionen har fokus på: Vilje, lyst, engagement og motivation. Kompetence til faglig handling. Omsorgsevne og empati. Eleven har forudsætninger på et eller flere områder. Dette kan være både bogligt og praktisk. Pædagogik I talentudviklingen på Social- og Sundhedsskolen arbejdes med nærmeste udviklingszone af Vygotsky og skolens pædagogiske model af Hanne Helleshøj. Definition: Vygotsky Området mellem det eleven kan aktuelt, dvs. den selvstændige handlekompetence, og det eleven kan, når eleven er under vejledning. Det vil sige at eleven skal udfordres men ikke mere end eleven kan følge med. Altså: Ligger udfordringen inden for elevens handlekompetence og mulighedsfelt sker ingen udvikling. Ligger udfordringen uden for elevens handlekompetence og mulighedsfelt opstår der frustration og ingen læring. Ligger udfordringen inden for nærmeste udviklingszone vil der ske læring og eleven får mulighed for at udnytte sit fulde potentiale. Med baggrund i skolens pædagogiske model sættes fokus på, at talenteleverne opnår oplevelse af meningsfuld engagement, der fører til læring, som udnytter elevernes potentiale fuldt ud. Underviserne vil på baggrund af fagdidaktiske overvejelser om fagets mål, indhold, metode og evaluering gennemføre differentieret undervisning og herunder vælge en undervisningsform, hvor undervisningsprincippet understøtter, at talenteleverne mødes i deres nærmeste udviklingszone. Her kan skelnes mellem induktive og deduktive tilgange. De induktive tilgange lægger op til arbejdsmønstre, der eksempelvis metodisk kan være projekt- og innovationsorganiseret. Her er læreprocesserne præget af akkomodativ erkendelse og divergent tænkning. Disse arbejdsmønstre vil være relevante i forhold til talentelever. I en helhedstænkning skal de enkelte fag, ud fra almendidaktiske overvejelser, præsenteres og ses ind i en sammenhæng med andre fag, således at talenteleven kan støttes i oplevelse af meningsfuldhed. Der arbejdes med fagenes samspil i temaer, og der arbejdes med at skabe forståelse for fagenes relevans. 12

14 Mål i undervisningen bliver centrale styringsredskaber i forhold til læreprocesserne. I undervisningen arbejdes med målrettet læring og der sigtes mod, at eleverne arbejder med fagligt indhold og metoder, der giver realistiske muligheder for, at eleven kan praktisere den adfærd målene beskriver. I forhold til talentelever arbejdes med asymmetriske kompetencer med omsorg for den gode undervisning, herunder at der iagttages og medtænkes etiske retningslinjer. At underviseren udviser omsorg for den gode undervisning, gåpå-mod og søger mod at udvise retfærdighed. Der arbejdes med undervisningsdifferentiering i forhold til: Struktur eks. opdeling i klasser/grupper med andre talentelever. Metode eleverne arbejder med stoffet/indholdet på flere måder eks. flipped learning, praksis opgaver, skills osv. Indhold eks. opgave på forskellige niveauer i relation til en konkret opgaveløsning. Uddannelsesplan og uddannelsesbog Uddannelsesplan Skolen har ansvar for at udarbejde elevens personlige uddannelsesplan for hele uddannelsen i samarbejde med eleven og evt. praktikvirksomhed 24. Har eleven allerede en uddannelsesplan ajourføres denne. Hvis eleven har en aktuel uddannelsesplan i henhold til folkeskolelove, tages der udgangspunkt heri. Komponenterne i uddannelsesplanen uddybes i afsnittet uddannelsernes rammer. Ved hvert skoleforløbs afslutning indgår der en vurdering i forhold til, hvorvidt eleven har nået uddannelsens mål. Hvis målene ikke er nået, aftales det videre forløb med eleven og evt. praktikstedet, for at eleven kan gennemføre sin uddannelse. Kontaktlæreren er sammen med eleven ansvarlig for, at eleven udarbejder individuelle målsætninger i planen og for ajourføring af uddannelsesplanen gennem uddannelsen. Elevplan anvendes til oprettelse og ajourføring af uddannelsesplanen. Uddannelsesbog for hovedforløbselever Eleven får ved påbegyndelse af skoleundervisningen udleveret en uddannelsesbog, der skal indeholde følgende dokumenter 25 : De udstedte skolevejledninger og andre beviser for undervisning, eleven har gennemført. De praktikerklæringer, som praktikvirksomheden har udstedt. Elevens uddannelsesplan. Andre oplysninger af betydning for elevens uddannelse. Uddannelsesbogen er elevens egen, og eleven har pligt at vedligeholde uddannelsesbogen med uddannelsesaftaler og tillæg. Uddannelsesbogen fungerer som elevens porte folio gennem uddannelsen. Endvidere skal eleven indsætte beviser og anden dokumentation for gennemførte dele i uddannelsen i form af grundforløbsbevis, skolevejledninger og praktikerklæringer. Ligeledes skal dokumentation for udlandspraktik indsættes i uddannelsesbogen. Skolen har pligt til at følge op på og støtte eleven i at vedligeholde sin uddannelsesbog. Dokumenter i uddannelsesbogen må ikke indeholde oplysninger om fravær, oplysninger om sociale forhold eller andre personlige oplysninger. 24 BEK nr. 367 af 19. april 2016 kap BEK nr. 367 af 19. april

15 UDDANNELSERNES RAMMER Kompetencevurdering Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretager elevens uddannelsesvejleder en vurdering inden for følgende områder: Elevens kompetencer Godskrivning Påbygning og talentspor Elevens kompetencer Eleven bliver inden for de første to uger af sin uddannelse kompetencevurderet i forhold til uddannelsens samlede kompetencekrav 26. Vurderingen kan være med til at afklare: Grundfagsniveauer og evt. fravalg af engelsk Evt. godskrivning Behov for specialpædagogisk støtte Deltagelse i talentudvikling Godskrivning Elever kan på baggrund af tidligere opnåede kompetencer godskrives i forhold til kompetencemålene i skoleperioderne. Skolen træffer afgørelse om muligheden for afkortning og skoleundervisningens nye varighed. Elever kan på baggrund af erhvervskompetencer godskrives i forhold til uddannelsens praktikmål. Ansættende myndighed fastsætter i samarbejde med skolen en ny samlet varighed af uddannelsen. Elever der godskrives for både kompetencemål i skoleundervisningen og praktikmålene får fastsat en ny samlet varighed af uddannelsen af ansættende myndighed og skolen. Den nye varighed af den samlede uddannelse skal fremgå af elevens uddannelsesaftale og personlige uddannelsesplan. Påbygning og talentspor Aftale om studie- eller erhvervsrettet påbygning indgås mellem eleven, ansættende myndighed og skolen 27. Eleven vælger evt. deltagelse på talentspor ved opstart på sin uddannelse. Påbygning er gældende for uddannelsernes hovedforløb. Talentspor er lovgivningsmæssigt knyttet til uddannelsernes hovedforløb. Herudover har skolen valgt at gennemføre talentinitiativer på grundforløbene. Elevens valg af påbygning og talentspor skal fremgå af elevens uddannelsesaftale og personlige uddannelsesplan. Realkompetencevurdering for EUV Alle elever over 25 år skal forud for sin uddannelse have lavet en realkompetencevurdering til vurdering af elevens praktiske og teoretiske kompetencer. Denne vurdering tager udgangspunkt i målene for uddannelsen og evt. grundforløbsundervisning, der vurderes på baggrund af dokumentation fra eleven og et evt. kompetenceafklarende forløb 28. Skolen har ansvar for at gennemføre realkompetencevurderingen. 26 BEK nr. 367 af 19. april , stk BEK nr. 367 af 19. april LBK. nr af 8. juli v. 14

16 Elevens arbejdstid For elever på skolens hovedforløb gennemføres skoleundervisningen for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, da eleven er aflønnet af arbejdsgiver. Elevens arbejde har her et omfang svarende til gennemsnitligt 37 timer om ugen. Fuldtidsundervisningen består af undervisning, forberedelse og efterbehandling. For elever på grundforløbet gennemføres skoleundervisning for den enkelte elev som fuldtidsundervisning. Elevens arbejde har et omfang svarende til gennemsnitligt 37 timer om ugen. Fuldtidsundervisningen består af undervisning (25 undervisningstimer fra 1. august 2015 og 26 undervisningstimer fra 1. august 2016), forberedelse og efterbehandling 29. Ovenstående timetal for undervisningstimer er lovkrav på grundforløbene, herudover har skolen besluttet samme timetal på hovedforløbene. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Skolens bedømmelsesplan er et væsentligt element i skolens kvalitetsarbejde. Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og opnåelse af erhvervsfaglige (personlige og faglige) kompetencer. Skolens bedømmelsesplan består af fem dele, der skal dokumentere udvikling og præstationer i løbet af uddannelsen: Den løbende evaluering Skolevejledninger Praktikerklæringer i praktikuddannelsen (gælder ikke grundforløbet) Standpunktsbedømmelser og evt. prøver i erhvervsfag, grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag Den afsluttende prøve Ovennævnte bedømmelse skal medvirke til, at: Eleven får klargjort viden om eget niveau Eleven bliver bevidst om områder, som kræver fokuseret indsats Eleven bliver inspireret til yderligere læring Eleven afklares i forhold til fremtidige erhvervsfaglige valg Praktiksted og skole informeres om elevens niveau Eleven får løbende vejledning i forhold til sit standpunkt og sin udvikling gennem uddannelsesforløbet. Vejledningen sker ud fra en faglig synsvinkel med en vurdering af, hvordan eleven optræder i erhvervsmæssig sammenhæng ud fra de mål, som er beskrevet i den enkelte uddannelse. Evalueringskriterierne fremgår af læringsaktiviteterne/temabeskrivelserne i forløbsplanerne for de enkelte uddannelser. I slutningen af hver skoleperiode udarbejdes en skolevejledning på baggrund af elevens standpunkt. Denne beskrives i form af en karakter i forhold til skoleperiodens fastsatte mål 30. I slutningen af uddannelsesforløbet gives standpunktskarakter i alle fag, og der aflægges prøve i uddannelsens udtrukne uddannelsesspecifikke fag eller grundfag. Bedømmelsen sker ud fra 7-trinsskalaen: 12: Den fremragende præstation 10: Den fortrinlige præstation 7: Den gode præstation 4: Den jævne præstation 02: Den tilstrækkelige præstation 29 BEK nr. 367 af 19. april , stk BEK nr. 367 af 19. april , stk

17 00: Den utilstrækkelige præstation -3: Den ringe præstation Ligeledes udarbejdes der i slutningen af hver praktikperiode en praktikerklæring, hvor denne bedømmes godkendt/ikke godkendt. Se rammer for afgivelse af standpunktskarakter samt afvikling af prøve på skolens hjemmeside Adgang til prøve Eleven aflægger prøve i et fag, når vedkommende har fulgt undervisningen i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne om de enkelte uddannelser. Skolen afgør om eleven har opfyldt førnævnte betingelser 31. Eleven indstilles til prøve, såfremt de af skolen beskrevne skriftlige opgaver er afleveret, samt såfremt eleven har haft et tilfredsstillende fremmøde. Eksamensregler Se rammer for prøver på skolens hjemmeside Interne eksamensvejledninger forefindes på Elevplan. Klager I forhold til eventuelle klager følger skolen gældende lovgivning 32. Det er muligt at klage over følgende: Afslag på optagelse Afgørelser om anerkendelse af realkompetencevurdering (bortset fra praktiske kompetencer) Midlertidig hjemsendelse Udelukkelse fra fortsat undervisning Prøver og eksamen Centralt stillet prøve (optagelsesprøve). Der kan ikke klages formelt over: Mundtlig og skriftlig advarsel Vejledende og afsluttende standpunktskarakter Helhedsevaluering. Se skolens klagevejledning for uddybning af reglerne, skriftlig klagemulighed og tidsfrister på Ordensregler og retningslinjer Social- og Sundhedsskolen har udarbejdet fælles ordensregler og retningslinjer gældende for alle skolens elever. Dokumentet ordensregler og retningslinjer på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens findes på skolen hjemmeside 31 BEK. nr. 41 af 16. januar BEK nr. 367 af 19. april 2016 kap

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2016

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2016 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2016 INDHOLD Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger... 2 Skolens udbud af uddannelser

Læs mere

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2017 Sidst redigeret november 2016

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2017 Sidst redigeret november 2016 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) Januar 2017 Sidst redigeret november 2016 0 Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger...

Læs mere

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger... 2 Skolens udbud af uddannelser

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Praktiske oplysninger... 6 1.1.1. Det lokale uddannelsesudvalg - i daglig tale: LUU er opdelt i to udvalg:...

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser

Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens overordnede pædagogiske overvejelser Skolens elev- og læringssyn 1. Læring opfattes som en proces og et resultat, der finder sted i et samspil mellem elevens individuelle konstruktioner og de sociale

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Indhold 1. Den lokale undervisningsplan (LUP) omhandler organiseringen og tilrettelæggelsen af Social-og sundhedsuddannelsen

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistent... 3 Talentspor er fag på ekspertniveau...

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 683 af 08/06/2016 bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for socialog sundhedsuddannelsen Trin 2 Specialet Social-og sundhedsassistent

Lokal Undervisningsplan for socialog sundhedsuddannelsen Trin 2 Specialet Social-og sundhedsassistent Lokal Undervisningsplan for socialog sundhedsuddannelsen Trin 2 Specialet Social-og sundhedsassistent 2013 1.1. Praktiske oplysninger... 4 1.1.1. Lokale uddannelsesudvalg, i daglig tale LUU, er opdelt

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 Forord Den foreliggende uddannelseshåndbog indeholder den lokale undervisningsplan og anden udbygning af lov, bekendtgørelser

Læs mere

Undervisningsplan Den generelle del

Undervisningsplan Den generelle del Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) EUV Hovedforløb, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA University College

Lokal Undervisningsplan (LUP) EUV Hovedforløb, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA University College VIA University College Lokal Undervisningsplan (LUP) EUV Hovedforløb, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA University College Vedtaget på møde i det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) den 27. august 2015 og

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social- og sundhedshjælper Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social- og sundhedshjælper Indhold 1 Den lokale undervisningsplan (LUP) omhandler organiseringen og tilrettelæggelsen af Social-og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde

09-10-2015 Uddannelseschef Anne Mette Vind/ Praktikvejledermøde Infodag for praktikvejledere 1. oktober 2015 Nye skolepraktikplaner SSH 2016 Mål for EUD reformen 2015 Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Generelle Undervisningsplan

Generelle Undervisningsplan Generelle Undervisningsplan fælles for Grundforløbene (GF1 + GF2) Social- og Sundhedsuddannelsens trin 1 + 2 Den Pædagogiske Assistentuddannelse Erhvervsuddannelse for unge(eud) Erhvervsuddannelse for

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Reglerne om klager i forbindelse med skolens afgørelser findes i Erhvervsuddannelsesloven

Reglerne om klager i forbindelse med skolens afgørelser findes i Erhvervsuddannelsesloven Klagevejledning Som elev kan du klage over SOSU C s afgørelser. Du skal være opmærksom på, at det er dig som elev, der kan klage. Hvis du er undergivet forældremyndighed, kan klagen indgives af den, der

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

TALENTARBEJDE PÅ HOVEDFORLØB PÅ SOSU STV

TALENTARBEJDE PÅ HOVEDFORLØB PÅ SOSU STV TALENTARBEJDE PÅ HOVEDFORLØB PÅ SOSU STV Talentspor SOSU/PAU Nærværende notat tager udgangspunkt i erfaringerne og anbefalingerne fra projektet Talentvejen (www.talentvejen.nu). Et projekt, som er udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælperuddannelserne mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem ansættende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Februar 2013. LUP Lokal undervisningsplan Pædagogisk assistentuddannelse. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Februar 2013. LUP Lokal undervisningsplan Pædagogisk assistentuddannelse. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Februar 2013 LUP Lokal undervisningsplan Pædagogisk assistentuddannelse Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 4 1.1 Praktiske oplysninger

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Juni 2011 s. 1 rev. aug. 2012 Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsen Standpunktsbedømmelse i uddannelserne Der afgives

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere