UNDER SAMME TAG nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDER SAMME TAG + + + + nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration"

Transkript

1 Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter er udviklet af: Nueva, KAB, Sterling A og Primus Arkitekter Projektansvarlig, inddragelse og beboeranalyser: Nueva, Caroline Beck Arkitektoniske analyser og bearbejdning samt illustrationer: Sterling A, Kirstine Brøgger Jensen Arkitektonisk bearbejdning, 3D visualiseringer og økonomiske beregninger: Primus Arkitekter Deltagere fra KAB: Områdechef Jonas M. Cohen (kontaktperson) og driftschefer Tekster: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Layout: Kirstine Brøgger Jensen Fotos: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Tak til beboere i de medvirkende boligafdelinger og i diverse bofællesskaber for at invitere os indenfor! nye boligtyper Delebolig Kontakt Caroline Beck, Nueva Telefon: Se for mere om projektet og hent præsentationsmateriale. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

2 UNDER NYE BOLIGTYPER NYE BOLIGTYPER Introduktion til nye boligtyper Nye boligtyper er et strategisk udviklingstema i projektet Under samme tag. Hvad er nye boligtyper? Nye boligtyper er konkrete forslag til at variere og differentiere boligudbuddet i boligafdelinger med stor overvægt af ensartede, små og utidssvarende familieboliger. Hensigten er at udvide fokus fra traditionelle sammenlægninger til nye principper for omdisponering og modernisering af boligmassen og dermed skabe flere og varierede tilbud til mange målgrupper. Hvorfor nye boligtyper? Når små boliger bliver sammenlagt, sker det typisk for, at en boligafdeling bedre kan imødekomme voksne med børn. Økonomien ved sammenlægninger er dog den første og største forhindring for at realisere ønskede tiltag. Store, renoverede boliger skal prismæssigt kunne konkurrere med fx. attraktivt nybyggeri, og en øget De nye boligtyper husleje skal være til at betale for forskellige indkomstergrupper. Denne problematik er en af forudsætningerne for de nye boligtyper. De er udviklet som alternative og økonomisk holdbare forslag til at omdanne eksisterende boliger. De nye boligtyper tilfører en bredde i den pallette af projekter og tiltag, som skal sikre de ældre almene boliger for fremtiden. I koncepterne er der særligt prioriteret at optimere planløsninger og at forbedre boligkvaliteten, så rammerne giver fleksiblitet og imødekommer mange familie- og samlivsformer i dag og fremover. Målsætningen for de nye boligtyper er således: At udvikle økonomisk holdbare forslag, at gentænke og omdanne eksisterende bygningsmasse og at skabe socialt bæredygtig fremtidssikring. Med projektet præsenteres to forskellige koncepter: Opgangsfællesskab og delebolig. De kan etableres hver for sig eller kombineres, og de kan begge skaleres med hensyn til omfang og antal indbefattede boliger. Forslagene og plantegninger har afsæt i de tre eksempelafdelingers bebyggelser, men principperne er udviklet til at kunne imødekomme generelle problemstillinger i boligafdelinger og bebyggelser med lignende forhold. De nye boligertyper: tilfører variation i et udbud af små, ensartede familieboliger med en minimal reduktion i eksisterende boligenheder, udgør alternativer til traditionelle sammenlægninger, optimerer plads, funktionalitet og boligkvaliteter på begrænsede kvadratmeter, introducerer boliger med sociale kvaliteter, som kan tilføre identitet til en boligafdeling og variere beboersammensætningen. 2

3 rdrum til ophold FRIAR rekreative arealer gårdrum der inviterer til ophold FRIAR rekreative arealer gårdrum der inviterer til ophold FRIAR rekreative arealer gårdrum der inviterer til ophold UNDER AFDELING Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug AFDELING Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug AFDELING Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug BOLIG Ufleksible planløsninger Store, åbne arealer Utidssvarende Små boliger funktionsrum Tilgængelighed Utryghed BOLIG Ufleksible planløsninger Små boliger Utidssvarende funktionsrum BOLIG Ufleksible planløsninger Små boliger Utidssvarende funktionsrum Funktioner FRIAREAL Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold FRIAREAL Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold FRIAREAL Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold Konceptet introducerer deleboliger som en ny og attraktiv boform i den almene sektor. Store, åbne arealer Funktioner Tilgængelighed Utryghed Bearbejdede problemområder Eksempelafdelinger: Abildgården og Sjællandshuse. Baggrund AFDELING BOLIG FRIAREAL Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug Mange danskere bor eller har prøvet at Ufleksible Forslagene til deleboliger Utidssvarende er udviklet som Små boliger bo sammen på forskellige måder; i store planløsninger supplement til klassiske funktionsrumfamilieboliger. Disponering og indretning af nye deleboliger åbner bofællesskaber, kollektiver eller ved at dele lejlighed med en ven eller bofælle. Den for andre ønsker og kvaliteter, som kan personlige motivation for at bo sammen kan Adgang til indtænkes Få funktioner, Store og åbne ved simple sammenlægninger af rekreative der inviterer være både økonomisk, social og praktisk. gårdrum arealer små boliger eller til kan ophold indgå i større renoveringsprojekter, der fx. indbefatter køkken og Den almene del af boligmarkedet har ikke bad. tilbud specifikt rettet mod denne boform for samboende, der ikke er par eller familier. Det kan derfor være interessant for sektoren at se på, hvor og hvordan denne boform kan være attraktiv at etablere, hvilke målgrupper den vil tiltrække, og hvad disse beboere kan tilføre en boligafdeling. AFDELING BOLIG FRIAREAL Ensartet boligudbud Forslag Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug Ufleksible Konceptet sigter mod at Utidssvarende skabe nye boligtyper, der er særligt egnede funktionsrum til at bo sammen Små boliger planløsninger og dog have helt private kvadratmeter. De fysiske rammer for nye deleboliger bygger på Adgang praktiske til og Få funktioner, Store fleksible og åbne principper for etablering. gårdrum rekreative der inviterer arealer til ophold Forslagene indfører en ny og attraktiv boligtype gennem konkrete eksempler på, hvordan små boliger kan omdannes til større på flere måder. Den nye boform vil bidrage til identitet og udvide bolig- og beboervariation i en boligafdeling. Forslagene disponerer sammenlægning af små boliger efter størst mulig fleksibilitet i måder at kunne indrette, bruge, dele og bo sammen i de nye rammer. Se problemområder samt præsentation af eksempelafdelinger (pdf) på 3

4 Placering og etablering En delebolig adskiller sig fra traditionelle boliger i den almene sektor. Etableringen af deleboliger kan ske ad hoc udvalgte steder i en boligafdeling. Boformen kan introduceres som forsøg eller efter efterspørgsel med venteliste for interesserede. De præsenterede forslag knytter sig til to forskellige boligafdelinger. Forslagene i Abildgården er præsenteret som en muggertløsning, hvor indgrebene begrænser sig til at nedlægge vægge samt etablere gennemgang og et større spisekøkken i eksisterende bygningsmæssige forhold. I Sjællandshuse præsenteres to forslag indrettet i en renoveret opgang. Deleboliger bør etableres, så de så vidt muligt følger samme planløsninger som øvrige boliger. På denne måde skabes de bedste økonomiske forudsætninger. Funktioner og brugere Den nye bolig etableres ved, at to eller tre mindre boliger lægges sammen. De præsenterede forslag viser sammenlægninger, der bibeholder to indgange, to badeværelser og ét eller flere selvstændige rum i hver sin ende af boligen. I midten ligger de delte faciliteter i form af spisekøkken og evt. flere rum. Omfanget og typen af fælles funktioner kan varieres efter ønske og de konkrete forhold. Ved at bibeholde to selvstændige og private afsnit i boligens ender bliver der en klar opdeling mellem de private og de fælles arealer. Det gør boligen særligt velegnet til samboende, der både ønsker fordelen ved fællesskabet og at kunne lukke døren til privatlivet. Deleboligen er rammen om et fællesskab mellem to eller flere beboere. Målgruppen er mennesker, der ønsker og ser fordele og kvaliteter i at dele et praktisk og socialt samboskab. Afhængig af størrelsen er deleboligerne egnede til fx. to singlevenner, to weekendforældre, to generationer eller flere studerende. Beboerne i disse boliger deler udgiften til fælles rum og kvadratmeter. Det betyder, at beboerne i praksis får mere for færre penge ved at være fælles om at betale og dele faciliteter som køkken og stue. Deleboligerne vil ikke direkte have indvirkning på en boligafdelings sociale liv. Boformen kan tiltrække fællesskabsorienterede beboere og på den måde bidrage til, at den almene boligsektor har tilbud til en bred del af befolkningen. Boligtypen bør introduceres som en alternativ boform og administreres med selvstændig venteliste, som det også er tilfældet for bl.a. seniorbofællesskaber. Udlejningen af en delebolig må ske som et samlet lejemål, og muligheden for dobbelt lejekontrakt bør overvejes for, at begge parter har lige råderet over lejemålet. De samboende lejere finder selv sammen eller kan evt. tilbydes et match via en selvstændig venteliste. 4

5 Eksempelafdeling: Abildgården Eksisterende forhold Se en kort introduktion til Abildgården eller hent en uddybende præsentation af projektets eksempelafdelinger som pdf på ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 5

6 Delebolig A Forslaget Målgrupper 2 boliger bliver til 1 ved muggert etablering og evt. modernisering af generel standard. Bolig med to mindre, selvstændige afdelinger og flere delte faciliteter. Privat: Værelse, badeværelse og egen indgang med indbygget skab i entréen. Fælles: Gennemlyst køkken/alrum og stue samt bryggers/pulterkammer. I alt: 112 m2 brutto Privat: 24 m m2 Fælles: 41 m2 netto To singler fx. to studerende ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 6

7 Delebolig B Forslag Målgrupper 2 boliger bliver til 1 ved muggert etablering og evt. modernisering af generel standard. Bolig med to forskellige, selvstændige afdelinger og delte køkken- og spisefaciliteter Privat: Værelse(r), badeværelse og egen indgang med indbygget skab i entréen. Fælles: Køkken/alrum og bryggers/ pulterkammer. I alt: 112 m2 brutto Privat: 24 m m2 Fælles: 27 m2 netto To singler eller en enlig + enlig med et delebarn ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 7

8 Eksempelafdeling: Sjællandshuse Eksisterende forhold Se en kort introduktion til Sjællandshuse eller hent en uddybende præsentation af projektets eksempelafdelinger som pdf på Forslagene er udviklet i sammehæng med en ny boligstruktur præsenteret i konceptet Opgangsfællesskab. De to koncepter kan således kombineres. ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 8

9 Delebolig C Forslag Målgrupper 2 boliger bliver til 1 ved renovering af bl.a. køkkener og badeværelser. Bolig med to større, selvstændige afdelinger og delt køkken/alrum med stor altan Privat: Et større værelse og selvstændig, lys alkove, indeliggende bad og egen indgang. Fælles: Køkken/alrum og stor altan. I alt: 113 m2 brutto Privat: 32 m m2 Fælles: 25 m2 netto To enlige eller to enlige med delebørn ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 9

10 Delebolig D Forslag Målgrupper 3 boliger bliver til 1 ved renovering af bl.a. køkkener og badeværelser. Bolig med to store, selvstændige afdelinger med hver to værelser adskilt af sammenhængende og gennemlyst køkken/alrum med altan og dagligstue. Privat: Enten et eller to værelser, badeværelse med vindue, egen indgang og entré Fælles: Køkken/alrum, stue og altan I alt: 170 m2 brutto Privat: 44 m m2 / 4 x 22 m2 Fælles: 44 m2 netto To par, to enlige med delebørn, fire enlige fx. studerende ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 10

11 Traditionel Traditionel renovering og og boligsammenlægning hvor 2 2 små små boliger bliver til til 1. 1 En En opgang opgang med på boliger lejligheder bliver bliver til 5 store, der til 5 deler store huslejestigningen. der deler huslejestigningen Huslejen er ikke Huslejen konkurrencedygtig er ikke i konkurrencedygtig forhold til andels- eller i forhold ejerbolig til andels- og ejerbolig. Økonomiske faktorer Hvert projekt vil have forskellige økonomiske forudsætninger, og den skitserede økonomi er derfor kun vejledende. Udgangspunktet i det samlede projekt er at udvikle intelligente boligsammenlægninger, der giver varierede boligstørrelser, et større antal boliger og dermed en mere overkommelig husleje end ved traditionelle sammenlægninger. Under samme Samme tag: Tag : Intelligent omdisponering sikrer varieret udbud af af tidssvarende boliger og og nye fællesskaber. En En opgang med på boliger lejligheder bliver bliver eksempelvis til til 8 moderne boliger i i varierede størrelser. Mulighed Mulighed for for både både mindre, men også tidssvarende, billige boliger og større familieboliger. Det betyder også, at der er flere lejemål om at bære økonomien i anlægget af nye hverdagsrum, der kan danne ramme om fællesskaber. Det er op til den enkelte boligafdeling at bestemme, om nye fællesrum er en del af et nøglefællesskab, fx. en stuebolig i et opgangsfælleskab eller en tagetage, hvor der er adgang for alle beboere. Overslagspriser gælder etablering af renoveret delebolig i Sjællandshuse: Renovering med nyt køkken og bad pr. m2 bolig 7.100,00 kr. Nye vinduer/ franske altaner/ altaner pr. m2 bolig 2.400,00 kr. Indvendig efterisolering pr. m2 bolig 500,00 kr. Håndværkerudgifter pr. m2 bolig inkl. moms ,00 kr. Overslagspriser gælder etablering af delebolig som muggert -løsning i Abildgården: Håndværkerudgifter inkl. moms pr. m2 delebolig 500,00 til 1000,00 11

12 OBSERVATIONER OG INSPIRATION Til fødselsdagsmid-dage så kringler folk sig rundt om bordet. (yngre par) I det følgende præsenteres et udpluk af de observationer og eksempler, som har været ledetråde i arbejdet med projektets to strategiske udviklingtemaer og de konkrete forslag. I udviklingsprocessen er der arbejdet tværfagligt og brugerorienteret. Der er således skabt viden og søgt inspiration indenfor to felter: Beboere, boliger og bebyggelser i de tre eksempelafdelinger samt andre typer af boformer og bebyggelser. Hensigten har været at undersøge og inddrage såvel kvalitative oplevelser som brug og praksis i forskellige boliger og bomiljøer. Her har beboere deltaget i interviewsamtaler, vist og fortalt om deres bolig og hverdagsliv og talt om forholdet til deres bo- og lokalmiljø. Både boliger, boligafdelinger og inspirationseksempler er blevet registreret og dokumenteret. Ét rum mange funktioner I boliger med to værelser og mere end en beboer er rummene multifunktionelle. Børneværelset er også soveplads for en voksen; soveværelset har indrettet arbejdsplads, legehjørne eller feltseng til et yngre delebarn. Særligt stuen bruges typisk til mange formål, funktioner og aktiviteter spiseplads, fjernsyn, computerbord, legerum, reoler, hobbyer og sofa som evt. også er voksenseng. Ting, ting, ting! Med flere beboere følger også mange ejendele, ting, tøj og møbler fordelt i hele boligen. Hvor der er indbygget skabsplads i entréen, er det højt værdsat og fuldt udnyttet et indbygget skab kan næsten udgøre et helt lille rum med ting i flere lag. Ellers har beboerne selv opsat skabe, hylder, skuffer og reoler i både rum, køkken og badeværelse for at have plads til deres hverdagsliv. I de små rum og boliger optager skabe og opbevaring synligt en stor del af få kvadratmeter. 12

13 Det er ikke en bolig, jeg skal bo i de næste 20 år. (yngre mand med delebarn, ny beboer) Det er besværligt at have mere end fire gæster. (yngre kvinde) Før samtalekøkkenet Boligerne er fra før samtalekøkkenets tidsalder, og køkkenet blev en lille maskinpark af udstyr, inventar og hvidevarer. De små køkkener i de ældre boliger er tiltænkt madlavning, og der er meget begrænset mulighed for at indrette spiseplads og opsætte ekstra skabe eller udstyr efter behov. Køkkenting og -funktioner forgrener sig derfor til de øvrige rum fryser i stuen, service i soveværelset, køkkenudstyr i entréen, spiseplads foran tv et. Folk som os Voksne med yngre børn opsøger gerne gårdrum og legeområder for aktiviteter og samvær og for at møde andre børnefamilier. Men hvor er de? Andelen af voksne med børn i boligafdelinger med små boliger er lille. Og de, der rent faktisk er, bor spredt i bebyggelsen og benytter ikke nødvendigvis udearealerne. Muligheden for at mødes og finde sammen er derfor spinkel og tilfældig. Samtidig er mønstret med fraflytninger ved første eller andet barn med til løbende at tømme en afdeling for børnefamilier. Således svækkes den sociale kontinuitet, der ligger i velkendte naborelationer. 13

14 OBSERVATIONER Jeg kunne ikke se os holde barnedåb der eller 35 års fødselsdag. (yngre kvinde) Jeg savner så meget fællesskab. (enlig mor med yngre barn) Bolig satellitter Ingenmandsland? Både i det daglige og mere sporadisk bruges de individuelle loft- og pulterrum og fælles cykelkældre aktivt som vigtig ekstra plads. Arealerne supplerer boligen både på løbende basis og som depot til opmagasinering. De hyppigt brugte pulterrum og cykelkældre udgør en funktionel udvidelse af de små boliger, og både placering og adgangsforhold er derfor vigtige. Smalle, stejle trapper egner sig ikke til dagligt brugte barnevogne og store ladcykler, og fjerne pulterrum kan kun besværligt opfylde et reelt og praktisk behov for ekstra plads. I de almene bebyggelser er fælles faciliteter og friarealer et tilbud til alle beboere og en del af den faste drift. Men nogen steder bruges de meget begrænset. Beboere fortæller om situationer og aktiviteter, hvor boligen løbende eller mere sporadisk opleves for trang. I en del af disse situationer kunne fx. beboerlokalet reelt set være en mulighed. Men det er meget tydeligt, at det ikke opleves som hverken egnet eller attraktivt til fødselsdagsselskab, børnehavebesøg, gæstemiddag eller andre sammenkomster. Det virker som om, at bortset fra vaskeri og cykelkælder så risikerer fælles faciliteter og arealer at blive et ingenmandsland, hvor beboerne hverken oplever ejerskab eller relevans. 14

15 INSPIRATION Kolonihaver Kollektivhuse Kolonihaver har rødder tilbage til industrialiseringen omkring slutningen af 1800-tallet. Kolonihaven gav arbejderfamilien et frirum, hvor de kunne komme ud af den tætte by og få lys og luft. Haverne opfyldte også et økonomisk formål, idet folk kunne dyrke egne grøntsager. Hver kolonihave består af et selvstændigt jodlod ofte bebygget med et mindre træhus. De fleste kolonihaveforeninger ejer ikke jorden, men lejer den af kommunen eller staten på langvarige aftaler. I dag udgør kolonihaver fortsat en af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Samtidig sætter kolonihaven ofte rammen om forskellige former for fællesskaber: Størrelsen på huset og fokus på at være ude i det fri giver grobund for kontakt over hækken. Vi vil gerne sidde på terrassen, så vi kan se stien. Så kan vi snakke med alle, der kommer forbi. (familie kolonihaveejere) Kolonihaven ligger tæt på, hvor jeg bor, så jeg kan lige suse ned i min grønne have, når jeg har tid og lyst. (ældre kvinde kolonihaveejer) Antal kolonihaver i DK: ca Antal kolonihaveforeninger i DK: ca Læs mere: Kollektivhuse er som boform karakteriseret ved en række servicetilbud, som kan aflaste beboerne i daligdagen: Det kan være centralkøkken med spisesal og restaurant, daginstitution, indkøbsmuligheder og tillige selskabslokaler, gæstehotel, hobbylokaler m.m. Tanken er, at funktioner, der traditionelt knyttes til det private hjem, bliver ejendommens anliggende. Et af Europas første kollektivhuse blev opført på Frederiksberg i begyndelsen af det 20. århundrede. Lignende familistere blev senere etaberet med henblik på at understøtte socialt belastede familier. Gennem 1930 erne blev der bygget en række kollektivhuse som svar på tidens ændrede boligbehov. Foto: Kollektivhuset ved John Ericssonsgatan, Stockholm Klintegården, Århus Læs mere: artikel af Henning Bro 15

16 INSPIRATION Tubberupvænge 2 Bofællesskabet Lange Eng Bofællesskabet Tubberupvænge ligger i Herlev og er opført som tæt-lavbebyggelse. Boligudbuddet er varieret fra små ungdomsboliger og beskyttede boliger til bofællesskaber og rækkehuse. I bofællesskaberne er fire boligenheder forbundet af et fælles drivhus. Den daglige adgang til boligen går således gennem et delt fællesareal, der naturligt kan danne knudepunkt for beboerne. Drivhusene bruges meget forskelligt fra forstue og ekstra opbevaring til fælles opholdsstue og fælles middage. Beboerne har medindflydelse på, hvem der flytter ind i deres bofællesskab. Bofælleskaberne har egen semi-privat have. Alle boligerne ligger omkring to større gårdrum, der både indeholder rekreative arealer og skure til opbevaring. Antal boliger: 92 Antal beboere: ca. 300 Opført: 1980 Ejerform: lejeboliger Lange Eng ligger i Albertlund og er bygget som en karré, der ligger rundt om et fælles gårdrum. I dag huser bofællesskabet primært familier med børn. Beboere bor i private lejligheder og rækkehuse, der alle kan fungere som selvstændige boliger. Det særlige ved Lange Eng er, at beboerne er fælles om en række faciliteter såsom café, biograf, multirum, værksted, storkøkken og spisesal, og beboerne er sammen om det praktiske arbejde. Bofællesskabets hjerte er fællesspisningen. Seks dage om ugen laver beboerne på skift mad til hinanden. Det er både muligt at spise sammen i den store spisesal og at tage maden med hjem. Fællesspisningen gør, at vi får ulvetimen fri til at være sammen med børnene. (kvinde familiemor) Man kan vel sige, at det er en pragmatisk ideologi. Det giver bare god mening at deles om nogen af dagligdagens gøremål. (mand familiefar) Antal boliger: 54 Antal beboere: omkring 180 Opført: 2008 Ejerform: ejerboliger Læs mere: Læs mere: 16

17 INSPIRATION Magnetboliger Flintholmgård PLUS Flintholmgård er bygget som en del af et nyt bykvarter omkring Flintholm Station. Flintholmgård er almene boliger, og boligafdelingen er et forsøgsbyggeri under konceptet Magnetboliger. Konceptet sætter fokus på at skabe boliger for kreativitet og fællesskab mellem beboere og kvarteret. Boligerne henvender sig til alle, der ønsker fællesskab på lige fod med privatliv i dagligdagen. Flintholmgård består af to bygninger: Et gadehus der primært består af boliger og et gårdhus, der huser dobbelthøje boliger. I gadehuset ligger også et stort fællesrum centralt placeret i stueetagen ud mod vej. Store glaspartier åbner for indblik og udsyn. På den måde er aktiviteter i fællesrummet både med til at give liv i gaden og til at invitere indenfor. I forbindelse med fællesrummet er etableret private studios, der er knyttet til bestemte lejemål. Her kan beboere dyrke særlige interesser eller hobbyer. Koblingen mellem de private og de fælles rum betyder, at beboere lige uden for døren kan falde i uformel snak med hinanden. Antal boliger: 42 Antal beboere: ca. 150 Opført: 2010 Ejerform: lejeboliger Læs mere: Frankrig har en stor andel af almene boliger, der blev bygget i 1960 erne og 1970 erne. I dag er byggerierne nedslidte, og mange steder udgør de socialt belastede områder. Fra politisk hold har der været forslag om at rive store dele af boligerne ned. Det franske arkitektkontor Lacaton og Vassal har arbejdet med måder at transformere de nedslidte boligområder. Udfra et princip om bæredygtighed afviser de, ideen om at rive ned. Med projektet Plus tager de i stedet afsæt i at bygge videre på de potentialer, som bygningerne rummer. Deres tilgang til fremtidssikring er at tage afsæt i de ønsker og behov, som beboerne har. Det er et socialt fokus, der ligger til grund for fysisk renovering. Vægge flyttes, og boliger slås sammen. Altaner opsættes, og fællesrum oprettes. Facader åbnes, og vinterhaver etableres. Forandringerne sker gradvist bygning for bygning og tager derfor hensyn til beboerne, der ikke behøver at blive genhuset under renoveringen. Konkret er der igangsat projekter i 17. arrondissement i Paris, Frankrig og i La Chesnaie, Saint-Nazaire, Frankrig. Læs mere: 17

UNDER SAMME TAG + + + + nye hverdagsrum Lysthuse. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

UNDER SAMME TAG + + + + nye hverdagsrum Lysthuse. Præsentation med: introduktion forslag inspiration Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

UNDER SAMME TAG nye hverdagsrum Loftatelier. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

UNDER SAMME TAG nye hverdagsrum Loftatelier. Præsentation med: introduktion forslag inspiration Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium Fremtidsvisioner Hvad vil jeg sige noget om? Lidt om mig og Dansk Hvem er en fremtidens beboere? Første øvelse Hvordan vurderes konkurrenceevnen og hvor er det vigtigst at sætte ind? Anden øvelse Opsamling.

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.:

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.: RÅDERETSKATALOG - AFD. 10 1 Hvad må jeg? Som beboer hos Århus Omegn har du gode muligheder for at forbedre din bolig og dermed sætte dit eget præg på boligen. Der er faste regler for hvad man må ændre

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse

Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Boligforeningen B45, Grenaa Afd. 11 De Lichtenbergsvej Eksisterende lejlighedsplan - funktionsanalyse Køkkener uden mulighed for spiseplads og placering væk fra opholds-areal Trapper i gangarealet kolliderer

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber

LEV DRØMMEN. - skab rammerne for aktive bofællesskaber LEV DRØMMEN - skab rammerne for aktive bofællesskaber NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker,

Læs mere

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 1. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG BOLIG AFTENENS PROGRAM kl. 17.00-20.30 kl. 17.00 kl. 17.30 kl. 17.45 kl. 18.45 kl. 19.10 kl. 20.00 kl. 20.30 Indledning og gennemgang af

Læs mere

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home.

EGÅ/RISSKOV v/ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler Center Øst - Egå Havvej 2, 8250 Egå SKÆRGÅRDSPARKEN. Tlf. 86222222 - egaa@home. SKÆRGÅRDSPARKEN Læs mere om boligerne i projektet. Få en oversigt over priser og se hvilke boliger, der er ledige, og hvilke der er solgte. Se de materialer der er valgt til byggeriet, og få mere information

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.)

Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011 Kilde: Danmarks

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Velkommen til Flintholmgård

Velkommen til Flintholmgård Flintholmgård 2 Velkommen til Flintholmgård din ramme om et aktivt byliv Flintholmgård er 42 anderledes familieboliger beliggende centralt på Frederiksberg i det nye bykvarter omkring Flintholm Station.

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Søhusene. www.boligkontoret.dk. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene på:

Søhusene. www.boligkontoret.dk. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene på: Søhusene Nakskov Almene Boligselskab har i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia bygget 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten!

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten! Mini-bofællesskaber i Kollektivhuset Boligselskabet DVB København har på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København opført 21 nye lejeboliger på 10.- og 11. etage. 17 boliger er opført som mini-bofællesskaber

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

renovering af almene Boliger bilag 1

renovering af almene Boliger bilag 1 renovering af almene Boliger bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 VIBO: røgeritoften (AFD. 112) S. 3-4 VIBO: lerfosgade (AFD. 114) S. 5-6 1 renovering af almene boliger lerfosgade, vibo afd.

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser Formiddagens program: Præsentation af KAB og Lisa F. Nielsen Hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

S M L Konceptboliger

S M L Konceptboliger S M L Konceptboliger TYPOLOGIER + + Servicekerne Basismodul Rum / depotrum JUUL l FROST S M L Konceptboliger er JUUL FROST Arkitekters udviklingsprojekt for optimerede boliger. Målet er at skabe boliger,

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Fremtidens almene bolig

Fremtidens almene bolig Grundvilkår: Vores fysiske omgivelser påvirker os. De påvirker vores adfærd og vores opfattelse af verden dvs. den måde vi opfører os på, hvordan vi bevæger os, hvordan vi taler til hinanden og arbejder

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE Indhold INDHOLD PRAKTISK INFO Fra kirke til ungdomsboliger er halvvejs... 3 KRITERIER & FORELØBIGE FAKTA Kriterier for leje af ungdomsboliger...

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser.

MÅLØV - SØHOLMEN. 1 Søholmen. Eksisterende bygninger. Søndergårds Allé P-pladser. www.lr-hus.dk. P-pladserP-pladser. P-pladser P-pladser. P-pladserP-pladser 15 13 17 19 P-pladser 11 9 21 23 7 5 25 27 29 P-pladser P-pladser P-pladser 3 1 Søholmen 22 24 22 24 Eksisterende bygninger Søndergårds Allé P-pladser 6 4 2 8 10 12 P-pladser P-pladser

Læs mere

Erfaringer med bæredygtighed i almene boliger. v Byggedirektør Rolf Andersson, KAB

Erfaringer med bæredygtighed i almene boliger. v Byggedirektør Rolf Andersson, KAB Erfaringer med bæredygtighed i almene boliger v Byggedirektør Rolf Andersson, KAB Byggeri i 2 spor Vi opdeler vores byggeaktivitet i 1. Renovering 2. Nybyggeri Der er 2 væsentlige forskelle på arbejdsfelterne:

Læs mere

Lærkevej. Lækre familieboliger i København

Lærkevej. Lækre familieboliger i København Lærkevej Lækre familieboliger i København Afdeling 107-0 Lejerbo København Gammel Køge Landevej 26 18 nyrenoverede boliger med altaner eller private haver i København NV 2500 Valby Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Sammenfatning af borgernes bidrag til gentænkning af fremtidens almene boliger 4. maj 15. juni 2015

Sammenfatning af borgernes bidrag til gentænkning af fremtidens almene boliger 4. maj 15. juni 2015 Sammenfatning af borgernes bidrag til gentænkning af fremtidens almene boliger 4. maj 15. juni 2015 Notatet indeholder: Et resumé over borgernes anbefalinger til fremtidens almene boliger. Forslag til

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Fremtidens Almene Storbybolig

Fremtidens Almene Storbybolig Fremtidens Storbybolig Hver dansker råder over 51 m 2 boligareal. Det er verdensrekord. På 2. pladsen ligger Sverige med 39 m 2 * Boligøkonomisk Videncenter og Dream. Hvordan kan vi fortsat sikre gode

Læs mere

EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD

EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD frem for alt hjem EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD GODE BOLIGER OG MED TÆT KONTAKT TIL ANDRE BEBOERE Hvad er et senior bofællesskab? En boform, hvor

Læs mere

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER FREMTI DENS F FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER F F Kapitel 5 Kapitel 5. Om at bo i et fællesskab Formålet med denne del af processen og skemaet er at skabe fælles forventninger til det at bo i et fællesskab.

Læs mere

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark

Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Ungdomsboliger ved Gentofte Sportspark Output fra indledende konceptidé-workshop 29.06.2015 Boligkoncept: Hold 1 1//HVEM VIL VI GERNE PÅVIRKE? Hvem er den primære bruger af vores boligkoncept-idé? Unge

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

DIALOG OM FYSISKE RAMMER

DIALOG OM FYSISKE RAMMER DIALOG OM FYSISKE RAMMER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces, hvor

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen Titel på forsøg Faglig kontaktperson Frikommunenetværk

Læs mere

Nørre Søpark. Nye tagboliger på Nørrebro i København. Afdeling Ryesgade København N

Nørre Søpark. Nye tagboliger på Nørrebro i København. Afdeling Ryesgade København N Nørre Søpark Nye tagboliger på Nørrebro i København 6 nye familieboliger tæt på søerne - forventet indflytning 1. februar 2017 Afdeling 457-0 Ryesgade 15-17 2200 København N Udlejning Hovedstaden Telefon:

Læs mere

Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt

Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Skovby, Galten Skovbyparken Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt EJERBOLIGER - Skovby, Galten Perspektiv af bebyggelsen Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1

Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1 AF T Bygherrestrategi 20 14 0- -1 FI 03 NA L DR STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1 Lejerbo vil bygge rum for liv Rum for liv Flere flytter til København i disse år,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere