UNDER SAMME TAG nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDER SAMME TAG + + + + nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration"

Transkript

1 Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter er udviklet af: Nueva, KAB, Sterling A og Primus Arkitekter Projektansvarlig, inddragelse og beboeranalyser: Nueva, Caroline Beck Arkitektoniske analyser og bearbejdning samt illustrationer: Sterling A, Kirstine Brøgger Jensen Arkitektonisk bearbejdning, 3D visualiseringer og økonomiske beregninger: Primus Arkitekter Deltagere fra KAB: Områdechef Jonas M. Cohen (kontaktperson) og driftschefer Tekster: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Layout: Kirstine Brøgger Jensen Fotos: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Tak til beboere i de medvirkende boligafdelinger og i diverse bofællesskaber for at invitere os indenfor! nye boligtyper Delebolig Kontakt Caroline Beck, Nueva Telefon: Se for mere om projektet og hent præsentationsmateriale. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

2 UNDER NYE BOLIGTYPER NYE BOLIGTYPER Introduktion til nye boligtyper Nye boligtyper er et strategisk udviklingstema i projektet Under samme tag. Hvad er nye boligtyper? Nye boligtyper er konkrete forslag til at variere og differentiere boligudbuddet i boligafdelinger med stor overvægt af ensartede, små og utidssvarende familieboliger. Hensigten er at udvide fokus fra traditionelle sammenlægninger til nye principper for omdisponering og modernisering af boligmassen og dermed skabe flere og varierede tilbud til mange målgrupper. Hvorfor nye boligtyper? Når små boliger bliver sammenlagt, sker det typisk for, at en boligafdeling bedre kan imødekomme voksne med børn. Økonomien ved sammenlægninger er dog den første og største forhindring for at realisere ønskede tiltag. Store, renoverede boliger skal prismæssigt kunne konkurrere med fx. attraktivt nybyggeri, og en øget De nye boligtyper husleje skal være til at betale for forskellige indkomstergrupper. Denne problematik er en af forudsætningerne for de nye boligtyper. De er udviklet som alternative og økonomisk holdbare forslag til at omdanne eksisterende boliger. De nye boligtyper tilfører en bredde i den pallette af projekter og tiltag, som skal sikre de ældre almene boliger for fremtiden. I koncepterne er der særligt prioriteret at optimere planløsninger og at forbedre boligkvaliteten, så rammerne giver fleksiblitet og imødekommer mange familie- og samlivsformer i dag og fremover. Målsætningen for de nye boligtyper er således: At udvikle økonomisk holdbare forslag, at gentænke og omdanne eksisterende bygningsmasse og at skabe socialt bæredygtig fremtidssikring. Med projektet præsenteres to forskellige koncepter: Opgangsfællesskab og delebolig. De kan etableres hver for sig eller kombineres, og de kan begge skaleres med hensyn til omfang og antal indbefattede boliger. Forslagene og plantegninger har afsæt i de tre eksempelafdelingers bebyggelser, men principperne er udviklet til at kunne imødekomme generelle problemstillinger i boligafdelinger og bebyggelser med lignende forhold. De nye boligertyper: tilfører variation i et udbud af små, ensartede familieboliger med en minimal reduktion i eksisterende boligenheder, udgør alternativer til traditionelle sammenlægninger, optimerer plads, funktionalitet og boligkvaliteter på begrænsede kvadratmeter, introducerer boliger med sociale kvaliteter, som kan tilføre identitet til en boligafdeling og variere beboersammensætningen. 2

3 rdrum til ophold FRIAR rekreative arealer gårdrum der inviterer til ophold FRIAR rekreative arealer gårdrum der inviterer til ophold FRIAR rekreative arealer gårdrum der inviterer til ophold UNDER AFDELING Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug AFDELING Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug AFDELING Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug BOLIG Ufleksible planløsninger Store, åbne arealer Utidssvarende Små boliger funktionsrum Tilgængelighed Utryghed BOLIG Ufleksible planløsninger Små boliger Utidssvarende funktionsrum BOLIG Ufleksible planløsninger Små boliger Utidssvarende funktionsrum Funktioner FRIAREAL Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold FRIAREAL Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold FRIAREAL Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold Konceptet introducerer deleboliger som en ny og attraktiv boform i den almene sektor. Store, åbne arealer Funktioner Tilgængelighed Utryghed Bearbejdede problemområder Eksempelafdelinger: Abildgården og Sjællandshuse. Baggrund AFDELING BOLIG FRIAREAL Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug Mange danskere bor eller har prøvet at Ufleksible Forslagene til deleboliger Utidssvarende er udviklet som Små boliger bo sammen på forskellige måder; i store planløsninger supplement til klassiske funktionsrumfamilieboliger. Disponering og indretning af nye deleboliger åbner bofællesskaber, kollektiver eller ved at dele lejlighed med en ven eller bofælle. Den for andre ønsker og kvaliteter, som kan personlige motivation for at bo sammen kan Adgang til indtænkes Få funktioner, Store og åbne ved simple sammenlægninger af rekreative der inviterer være både økonomisk, social og praktisk. gårdrum arealer små boliger eller til kan ophold indgå i større renoveringsprojekter, der fx. indbefatter køkken og Den almene del af boligmarkedet har ikke bad. tilbud specifikt rettet mod denne boform for samboende, der ikke er par eller familier. Det kan derfor være interessant for sektoren at se på, hvor og hvordan denne boform kan være attraktiv at etablere, hvilke målgrupper den vil tiltrække, og hvad disse beboere kan tilføre en boligafdeling. AFDELING BOLIG FRIAREAL Ensartet boligudbud Forslag Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug Ufleksible Konceptet sigter mod at Utidssvarende skabe nye boligtyper, der er særligt egnede funktionsrum til at bo sammen Små boliger planløsninger og dog have helt private kvadratmeter. De fysiske rammer for nye deleboliger bygger på Adgang praktiske til og Få funktioner, Store fleksible og åbne principper for etablering. gårdrum rekreative der inviterer arealer til ophold Forslagene indfører en ny og attraktiv boligtype gennem konkrete eksempler på, hvordan små boliger kan omdannes til større på flere måder. Den nye boform vil bidrage til identitet og udvide bolig- og beboervariation i en boligafdeling. Forslagene disponerer sammenlægning af små boliger efter størst mulig fleksibilitet i måder at kunne indrette, bruge, dele og bo sammen i de nye rammer. Se problemområder samt præsentation af eksempelafdelinger (pdf) på 3

4 Placering og etablering En delebolig adskiller sig fra traditionelle boliger i den almene sektor. Etableringen af deleboliger kan ske ad hoc udvalgte steder i en boligafdeling. Boformen kan introduceres som forsøg eller efter efterspørgsel med venteliste for interesserede. De præsenterede forslag knytter sig til to forskellige boligafdelinger. Forslagene i Abildgården er præsenteret som en muggertløsning, hvor indgrebene begrænser sig til at nedlægge vægge samt etablere gennemgang og et større spisekøkken i eksisterende bygningsmæssige forhold. I Sjællandshuse præsenteres to forslag indrettet i en renoveret opgang. Deleboliger bør etableres, så de så vidt muligt følger samme planløsninger som øvrige boliger. På denne måde skabes de bedste økonomiske forudsætninger. Funktioner og brugere Den nye bolig etableres ved, at to eller tre mindre boliger lægges sammen. De præsenterede forslag viser sammenlægninger, der bibeholder to indgange, to badeværelser og ét eller flere selvstændige rum i hver sin ende af boligen. I midten ligger de delte faciliteter i form af spisekøkken og evt. flere rum. Omfanget og typen af fælles funktioner kan varieres efter ønske og de konkrete forhold. Ved at bibeholde to selvstændige og private afsnit i boligens ender bliver der en klar opdeling mellem de private og de fælles arealer. Det gør boligen særligt velegnet til samboende, der både ønsker fordelen ved fællesskabet og at kunne lukke døren til privatlivet. Deleboligen er rammen om et fællesskab mellem to eller flere beboere. Målgruppen er mennesker, der ønsker og ser fordele og kvaliteter i at dele et praktisk og socialt samboskab. Afhængig af størrelsen er deleboligerne egnede til fx. to singlevenner, to weekendforældre, to generationer eller flere studerende. Beboerne i disse boliger deler udgiften til fælles rum og kvadratmeter. Det betyder, at beboerne i praksis får mere for færre penge ved at være fælles om at betale og dele faciliteter som køkken og stue. Deleboligerne vil ikke direkte have indvirkning på en boligafdelings sociale liv. Boformen kan tiltrække fællesskabsorienterede beboere og på den måde bidrage til, at den almene boligsektor har tilbud til en bred del af befolkningen. Boligtypen bør introduceres som en alternativ boform og administreres med selvstændig venteliste, som det også er tilfældet for bl.a. seniorbofællesskaber. Udlejningen af en delebolig må ske som et samlet lejemål, og muligheden for dobbelt lejekontrakt bør overvejes for, at begge parter har lige råderet over lejemålet. De samboende lejere finder selv sammen eller kan evt. tilbydes et match via en selvstændig venteliste. 4

5 Eksempelafdeling: Abildgården Eksisterende forhold Se en kort introduktion til Abildgården eller hent en uddybende præsentation af projektets eksempelafdelinger som pdf på ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 5

6 Delebolig A Forslaget Målgrupper 2 boliger bliver til 1 ved muggert etablering og evt. modernisering af generel standard. Bolig med to mindre, selvstændige afdelinger og flere delte faciliteter. Privat: Værelse, badeværelse og egen indgang med indbygget skab i entréen. Fælles: Gennemlyst køkken/alrum og stue samt bryggers/pulterkammer. I alt: 112 m2 brutto Privat: 24 m m2 Fælles: 41 m2 netto To singler fx. to studerende ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 6

7 Delebolig B Forslag Målgrupper 2 boliger bliver til 1 ved muggert etablering og evt. modernisering af generel standard. Bolig med to forskellige, selvstændige afdelinger og delte køkken- og spisefaciliteter Privat: Værelse(r), badeværelse og egen indgang med indbygget skab i entréen. Fælles: Køkken/alrum og bryggers/ pulterkammer. I alt: 112 m2 brutto Privat: 24 m m2 Fælles: 27 m2 netto To singler eller en enlig + enlig med et delebarn ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 7

8 Eksempelafdeling: Sjællandshuse Eksisterende forhold Se en kort introduktion til Sjællandshuse eller hent en uddybende præsentation af projektets eksempelafdelinger som pdf på Forslagene er udviklet i sammehæng med en ny boligstruktur præsenteret i konceptet Opgangsfællesskab. De to koncepter kan således kombineres. ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 8

9 Delebolig C Forslag Målgrupper 2 boliger bliver til 1 ved renovering af bl.a. køkkener og badeværelser. Bolig med to større, selvstændige afdelinger og delt køkken/alrum med stor altan Privat: Et større værelse og selvstændig, lys alkove, indeliggende bad og egen indgang. Fælles: Køkken/alrum og stor altan. I alt: 113 m2 brutto Privat: 32 m m2 Fælles: 25 m2 netto To enlige eller to enlige med delebørn ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 9

10 Delebolig D Forslag Målgrupper 3 boliger bliver til 1 ved renovering af bl.a. køkkener og badeværelser. Bolig med to store, selvstændige afdelinger med hver to værelser adskilt af sammenhængende og gennemlyst køkken/alrum med altan og dagligstue. Privat: Enten et eller to værelser, badeværelse med vindue, egen indgang og entré Fælles: Køkken/alrum, stue og altan I alt: 170 m2 brutto Privat: 44 m m2 / 4 x 22 m2 Fælles: 44 m2 netto To par, to enlige med delebørn, fire enlige fx. studerende ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 10

11 Traditionel Traditionel renovering og og boligsammenlægning hvor 2 2 små små boliger bliver til til 1. 1 En En opgang opgang med på boliger lejligheder bliver bliver til 5 store, der til 5 deler store huslejestigningen. der deler huslejestigningen Huslejen er ikke Huslejen konkurrencedygtig er ikke i konkurrencedygtig forhold til andels- eller i forhold ejerbolig til andels- og ejerbolig. Økonomiske faktorer Hvert projekt vil have forskellige økonomiske forudsætninger, og den skitserede økonomi er derfor kun vejledende. Udgangspunktet i det samlede projekt er at udvikle intelligente boligsammenlægninger, der giver varierede boligstørrelser, et større antal boliger og dermed en mere overkommelig husleje end ved traditionelle sammenlægninger. Under samme Samme tag: Tag : Intelligent omdisponering sikrer varieret udbud af af tidssvarende boliger og og nye fællesskaber. En En opgang med på boliger lejligheder bliver bliver eksempelvis til til 8 moderne boliger i i varierede størrelser. Mulighed Mulighed for for både både mindre, men også tidssvarende, billige boliger og større familieboliger. Det betyder også, at der er flere lejemål om at bære økonomien i anlægget af nye hverdagsrum, der kan danne ramme om fællesskaber. Det er op til den enkelte boligafdeling at bestemme, om nye fællesrum er en del af et nøglefællesskab, fx. en stuebolig i et opgangsfælleskab eller en tagetage, hvor der er adgang for alle beboere. Overslagspriser gælder etablering af renoveret delebolig i Sjællandshuse: Renovering med nyt køkken og bad pr. m2 bolig 7.100,00 kr. Nye vinduer/ franske altaner/ altaner pr. m2 bolig 2.400,00 kr. Indvendig efterisolering pr. m2 bolig 500,00 kr. Håndværkerudgifter pr. m2 bolig inkl. moms ,00 kr. Overslagspriser gælder etablering af delebolig som muggert -løsning i Abildgården: Håndværkerudgifter inkl. moms pr. m2 delebolig 500,00 til 1000,00 11

12 OBSERVATIONER OG INSPIRATION Til fødselsdagsmid-dage så kringler folk sig rundt om bordet. (yngre par) I det følgende præsenteres et udpluk af de observationer og eksempler, som har været ledetråde i arbejdet med projektets to strategiske udviklingtemaer og de konkrete forslag. I udviklingsprocessen er der arbejdet tværfagligt og brugerorienteret. Der er således skabt viden og søgt inspiration indenfor to felter: Beboere, boliger og bebyggelser i de tre eksempelafdelinger samt andre typer af boformer og bebyggelser. Hensigten har været at undersøge og inddrage såvel kvalitative oplevelser som brug og praksis i forskellige boliger og bomiljøer. Her har beboere deltaget i interviewsamtaler, vist og fortalt om deres bolig og hverdagsliv og talt om forholdet til deres bo- og lokalmiljø. Både boliger, boligafdelinger og inspirationseksempler er blevet registreret og dokumenteret. Ét rum mange funktioner I boliger med to værelser og mere end en beboer er rummene multifunktionelle. Børneværelset er også soveplads for en voksen; soveværelset har indrettet arbejdsplads, legehjørne eller feltseng til et yngre delebarn. Særligt stuen bruges typisk til mange formål, funktioner og aktiviteter spiseplads, fjernsyn, computerbord, legerum, reoler, hobbyer og sofa som evt. også er voksenseng. Ting, ting, ting! Med flere beboere følger også mange ejendele, ting, tøj og møbler fordelt i hele boligen. Hvor der er indbygget skabsplads i entréen, er det højt værdsat og fuldt udnyttet et indbygget skab kan næsten udgøre et helt lille rum med ting i flere lag. Ellers har beboerne selv opsat skabe, hylder, skuffer og reoler i både rum, køkken og badeværelse for at have plads til deres hverdagsliv. I de små rum og boliger optager skabe og opbevaring synligt en stor del af få kvadratmeter. 12

13 Det er ikke en bolig, jeg skal bo i de næste 20 år. (yngre mand med delebarn, ny beboer) Det er besværligt at have mere end fire gæster. (yngre kvinde) Før samtalekøkkenet Boligerne er fra før samtalekøkkenets tidsalder, og køkkenet blev en lille maskinpark af udstyr, inventar og hvidevarer. De små køkkener i de ældre boliger er tiltænkt madlavning, og der er meget begrænset mulighed for at indrette spiseplads og opsætte ekstra skabe eller udstyr efter behov. Køkkenting og -funktioner forgrener sig derfor til de øvrige rum fryser i stuen, service i soveværelset, køkkenudstyr i entréen, spiseplads foran tv et. Folk som os Voksne med yngre børn opsøger gerne gårdrum og legeområder for aktiviteter og samvær og for at møde andre børnefamilier. Men hvor er de? Andelen af voksne med børn i boligafdelinger med små boliger er lille. Og de, der rent faktisk er, bor spredt i bebyggelsen og benytter ikke nødvendigvis udearealerne. Muligheden for at mødes og finde sammen er derfor spinkel og tilfældig. Samtidig er mønstret med fraflytninger ved første eller andet barn med til løbende at tømme en afdeling for børnefamilier. Således svækkes den sociale kontinuitet, der ligger i velkendte naborelationer. 13

14 OBSERVATIONER Jeg kunne ikke se os holde barnedåb der eller 35 års fødselsdag. (yngre kvinde) Jeg savner så meget fællesskab. (enlig mor med yngre barn) Bolig satellitter Ingenmandsland? Både i det daglige og mere sporadisk bruges de individuelle loft- og pulterrum og fælles cykelkældre aktivt som vigtig ekstra plads. Arealerne supplerer boligen både på løbende basis og som depot til opmagasinering. De hyppigt brugte pulterrum og cykelkældre udgør en funktionel udvidelse af de små boliger, og både placering og adgangsforhold er derfor vigtige. Smalle, stejle trapper egner sig ikke til dagligt brugte barnevogne og store ladcykler, og fjerne pulterrum kan kun besværligt opfylde et reelt og praktisk behov for ekstra plads. I de almene bebyggelser er fælles faciliteter og friarealer et tilbud til alle beboere og en del af den faste drift. Men nogen steder bruges de meget begrænset. Beboere fortæller om situationer og aktiviteter, hvor boligen løbende eller mere sporadisk opleves for trang. I en del af disse situationer kunne fx. beboerlokalet reelt set være en mulighed. Men det er meget tydeligt, at det ikke opleves som hverken egnet eller attraktivt til fødselsdagsselskab, børnehavebesøg, gæstemiddag eller andre sammenkomster. Det virker som om, at bortset fra vaskeri og cykelkælder så risikerer fælles faciliteter og arealer at blive et ingenmandsland, hvor beboerne hverken oplever ejerskab eller relevans. 14

15 INSPIRATION Kolonihaver Kollektivhuse Kolonihaver har rødder tilbage til industrialiseringen omkring slutningen af 1800-tallet. Kolonihaven gav arbejderfamilien et frirum, hvor de kunne komme ud af den tætte by og få lys og luft. Haverne opfyldte også et økonomisk formål, idet folk kunne dyrke egne grøntsager. Hver kolonihave består af et selvstændigt jodlod ofte bebygget med et mindre træhus. De fleste kolonihaveforeninger ejer ikke jorden, men lejer den af kommunen eller staten på langvarige aftaler. I dag udgør kolonihaver fortsat en af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Samtidig sætter kolonihaven ofte rammen om forskellige former for fællesskaber: Størrelsen på huset og fokus på at være ude i det fri giver grobund for kontakt over hækken. Vi vil gerne sidde på terrassen, så vi kan se stien. Så kan vi snakke med alle, der kommer forbi. (familie kolonihaveejere) Kolonihaven ligger tæt på, hvor jeg bor, så jeg kan lige suse ned i min grønne have, når jeg har tid og lyst. (ældre kvinde kolonihaveejer) Antal kolonihaver i DK: ca Antal kolonihaveforeninger i DK: ca Læs mere: Kollektivhuse er som boform karakteriseret ved en række servicetilbud, som kan aflaste beboerne i daligdagen: Det kan være centralkøkken med spisesal og restaurant, daginstitution, indkøbsmuligheder og tillige selskabslokaler, gæstehotel, hobbylokaler m.m. Tanken er, at funktioner, der traditionelt knyttes til det private hjem, bliver ejendommens anliggende. Et af Europas første kollektivhuse blev opført på Frederiksberg i begyndelsen af det 20. århundrede. Lignende familistere blev senere etaberet med henblik på at understøtte socialt belastede familier. Gennem 1930 erne blev der bygget en række kollektivhuse som svar på tidens ændrede boligbehov. Foto: Kollektivhuset ved John Ericssonsgatan, Stockholm Klintegården, Århus Læs mere: - artikel af Henning Bro 15

16 INSPIRATION Tubberupvænge 2 Bofællesskabet Lange Eng Bofællesskabet Tubberupvænge ligger i Herlev og er opført som tæt-lavbebyggelse. Boligudbuddet er varieret fra små ungdomsboliger og beskyttede boliger til bofællesskaber og rækkehuse. I bofællesskaberne er fire boligenheder forbundet af et fælles drivhus. Den daglige adgang til boligen går således gennem et delt fællesareal, der naturligt kan danne knudepunkt for beboerne. Drivhusene bruges meget forskelligt fra forstue og ekstra opbevaring til fælles opholdsstue og fælles middage. Beboerne har medindflydelse på, hvem der flytter ind i deres bofællesskab. Bofælleskaberne har egen semi-privat have. Alle boligerne ligger omkring to større gårdrum, der både indeholder rekreative arealer og skure til opbevaring. Antal boliger: 92 Antal beboere: ca. 300 Opført: 1980 Ejerform: lejeboliger Lange Eng ligger i Albertlund og er bygget som en karré, der ligger rundt om et fælles gårdrum. I dag huser bofællesskabet primært familier med børn. Beboere bor i private lejligheder og rækkehuse, der alle kan fungere som selvstændige boliger. Det særlige ved Lange Eng er, at beboerne er fælles om en række faciliteter såsom café, biograf, multirum, værksted, storkøkken og spisesal, og beboerne er sammen om det praktiske arbejde. Bofællesskabets hjerte er fællesspisningen. Seks dage om ugen laver beboerne på skift mad til hinanden. Det er både muligt at spise sammen i den store spisesal og at tage maden med hjem. Fællesspisningen gør, at vi får ulvetimen fri til at være sammen med børnene. (kvinde familiemor) Man kan vel sige, at det er en pragmatisk ideologi. Det giver bare god mening at deles om nogen af dagligdagens gøremål. (mand familiefar) Antal boliger: 54 Antal beboere: omkring 180 Opført: 2008 Ejerform: ejerboliger Læs mere: Læs mere: 16

17 INSPIRATION Magnetboliger Flintholmgård PLUS Flintholmgård er bygget som en del af et nyt bykvarter omkring Flintholm Station. Flintholmgård er almene boliger, og boligafdelingen er et forsøgsbyggeri under konceptet Magnetboliger. Konceptet sætter fokus på at skabe boliger for kreativitet og fællesskab mellem beboere og kvarteret. Boligerne henvender sig til alle, der ønsker fællesskab på lige fod med privatliv i dagligdagen. Flintholmgård består af to bygninger: Et gadehus der primært består af boliger og et gårdhus, der huser dobbelthøje boliger. I gadehuset ligger også et stort fællesrum centralt placeret i stueetagen ud mod vej. Store glaspartier åbner for indblik og udsyn. På den måde er aktiviteter i fællesrummet både med til at give liv i gaden og til at invitere indenfor. I forbindelse med fællesrummet er etableret private studios, der er knyttet til bestemte lejemål. Her kan beboere dyrke særlige interesser eller hobbyer. Koblingen mellem de private og de fælles rum betyder, at beboere lige uden for døren kan falde i uformel snak med hinanden. Antal boliger: 42 Antal beboere: ca. 150 Opført: 2010 Ejerform: lejeboliger Læs mere: Frankrig har en stor andel af almene boliger, der blev bygget i 1960 erne og 1970 erne. I dag er byggerierne nedslidte, og mange steder udgør de socialt belastede områder. Fra politisk hold har der været forslag om at rive store dele af boligerne ned. Det franske arkitektkontor Lacaton og Vassal har arbejdet med måder at transformere de nedslidte boligområder. Udfra et princip om bæredygtighed afviser de, ideen om at rive ned. Med projektet Plus tager de i stedet afsæt i at bygge videre på de potentialer, som bygningerne rummer. Deres tilgang til fremtidssikring er at tage afsæt i de ønsker og behov, som beboerne har. Det er et socialt fokus, der ligger til grund for fysisk renovering. Vægge flyttes, og boliger slås sammen. Altaner opsættes, og fællesrum oprettes. Facader åbnes, og vinterhaver etableres. Forandringerne sker gradvist bygning for bygning og tager derfor hensyn til beboerne, der ikke behøver at blive genhuset under renoveringen. Konkret er der igangsat projekter i 17. arrondissement i Paris, Frankrig og i La Chesnaie, Saint-Nazaire, Frankrig. Læs mere: 17

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

Aalborg Universitet. Flintholmgård Kirkeby, Inge Mette; Ærø, Thorkild; Madsen, Line Valdorff. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Flintholmgård Kirkeby, Inge Mette; Ærø, Thorkild; Madsen, Line Valdorff. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Flintholmgård Kirkeby, Inge Mette; Ærø, Thorkild; Madsen, Line Valdorff Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

Udvikling af særboliger

Udvikling af særboliger Udvikling af særboliger fra herberg/gaden til egen bolig fysisk teknisk analyse KUBEN MANAGEMENT November 2008 Laura Helene Højring Kuben Management 2008 Version 1, November 2008 Tryk: Kuben Management

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Hvordan skal de indrettes? Hvor mange og hvem vil bo der Hvad kommer de til at koste? Hvor meget skal vi bygge og bygge om? Jesper Bo Jensen Fremforsk Center for

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

Boligpolitik for Køge Kommune 2009

Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Indhold 1 Indledning 3 2 Køge i et regionalt perspektiv forudsætninger og styrker 4 3 Befolkningens sammensætning 7 4 Boligmassens sammensætning 8 5 Den økonomiske bæredygtighed

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd. 238-0, Lærkebo, Lejerbo Aarhus INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E

B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E B O S K Ø N T I N O R D S J Æ L L A N D S H J E R T E At sik re viden om hvor og hvornår offentlig service skal placeres T I L F L Y T N I N G S S T R A T E G I & B O L I G P O L I T I K Hillerød Kommune

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport

Social innovation ved nybyggeri og renovering. Analyserapport Social innovation ved nybyggeri og renovering Analyserapport Oktober 2013 Indhold Baggrund 3 Projektets metode 5 Konceptet 7 Trin 1: Afklaring af byggeriets beboersammensætning, sociale formål og karakteristika

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde

Seniorhuse i Danmark. til fællesskab og glæde Seniorhuse i Danmark til fællesskab og glæde Indhold Hovedpunkter 1 Vision og sammenfatning 1 Hvad gør et Seniorhus anderledes? 5 Forbilleder 7 Organisation 10 Boliger og tilbud 11 Arkitektur, byggeri

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER I LILLE STØRRELSE SBI 2014:23

UNGDOMSBOLIGER I LILLE STØRRELSE SBI 2014:23 UNGDOMSBOLIGER I LILLE STØRRELSE SBI 2014:23 Ungdomsboliger i lille størrelse Knud Erik Hansen Laura Helene Højring Vigdis Blach SBi 2014:23 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014 Titel

Læs mere

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Trinvis fornyelse af almene boliger AlmenVejledning C 2 - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Kolofon Titel AlmenVejledning C2: Udgave 1. udgave ISBN 978-87-992950-2-9 Udgivelsesår 2009

Læs mere

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Paradiskvarteret - parcelhuskvarterer i fremtiden

Paradiskvarteret - parcelhuskvarterer i fremtiden Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for FremtidsforskningM Paradiskvarteret - parcelhuskvarterer i fremtiden Resumé Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED FOKUS PÅ PARCEL-

Læs mere