UNDER SAMME TAG nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDER SAMME TAG + + + + nye boligtyper Delebolig. Præsentation med: introduktion forslag inspiration"

Transkript

1 Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter er udviklet af: Nueva, KAB, Sterling A og Primus Arkitekter Projektansvarlig, inddragelse og beboeranalyser: Nueva, Caroline Beck Arkitektoniske analyser og bearbejdning samt illustrationer: Sterling A, Kirstine Brøgger Jensen Arkitektonisk bearbejdning, 3D visualiseringer og økonomiske beregninger: Primus Arkitekter Deltagere fra KAB: Områdechef Jonas M. Cohen (kontaktperson) og driftschefer Tekster: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Layout: Kirstine Brøgger Jensen Fotos: Caroline Beck og Kirstine Brøgger Jensen Tak til beboere i de medvirkende boligafdelinger og i diverse bofællesskaber for at invitere os indenfor! nye boligtyper Delebolig Kontakt Caroline Beck, Nueva Telefon: Se for mere om projektet og hent præsentationsmateriale. Præsentation med: introduktion forslag inspiration

2 UNDER NYE BOLIGTYPER NYE BOLIGTYPER Introduktion til nye boligtyper Nye boligtyper er et strategisk udviklingstema i projektet Under samme tag. Hvad er nye boligtyper? Nye boligtyper er konkrete forslag til at variere og differentiere boligudbuddet i boligafdelinger med stor overvægt af ensartede, små og utidssvarende familieboliger. Hensigten er at udvide fokus fra traditionelle sammenlægninger til nye principper for omdisponering og modernisering af boligmassen og dermed skabe flere og varierede tilbud til mange målgrupper. Hvorfor nye boligtyper? Når små boliger bliver sammenlagt, sker det typisk for, at en boligafdeling bedre kan imødekomme voksne med børn. Økonomien ved sammenlægninger er dog den første og største forhindring for at realisere ønskede tiltag. Store, renoverede boliger skal prismæssigt kunne konkurrere med fx. attraktivt nybyggeri, og en øget De nye boligtyper husleje skal være til at betale for forskellige indkomstergrupper. Denne problematik er en af forudsætningerne for de nye boligtyper. De er udviklet som alternative og økonomisk holdbare forslag til at omdanne eksisterende boliger. De nye boligtyper tilfører en bredde i den pallette af projekter og tiltag, som skal sikre de ældre almene boliger for fremtiden. I koncepterne er der særligt prioriteret at optimere planløsninger og at forbedre boligkvaliteten, så rammerne giver fleksiblitet og imødekommer mange familie- og samlivsformer i dag og fremover. Målsætningen for de nye boligtyper er således: At udvikle økonomisk holdbare forslag, at gentænke og omdanne eksisterende bygningsmasse og at skabe socialt bæredygtig fremtidssikring. Med projektet præsenteres to forskellige koncepter: Opgangsfællesskab og delebolig. De kan etableres hver for sig eller kombineres, og de kan begge skaleres med hensyn til omfang og antal indbefattede boliger. Forslagene og plantegninger har afsæt i de tre eksempelafdelingers bebyggelser, men principperne er udviklet til at kunne imødekomme generelle problemstillinger i boligafdelinger og bebyggelser med lignende forhold. De nye boligertyper: tilfører variation i et udbud af små, ensartede familieboliger med en minimal reduktion i eksisterende boligenheder, udgør alternativer til traditionelle sammenlægninger, optimerer plads, funktionalitet og boligkvaliteter på begrænsede kvadratmeter, introducerer boliger med sociale kvaliteter, som kan tilføre identitet til en boligafdeling og variere beboersammensætningen. 2

3 rdrum til ophold FRIAR rekreative arealer gårdrum der inviterer til ophold FRIAR rekreative arealer gårdrum der inviterer til ophold FRIAR rekreative arealer gårdrum der inviterer til ophold UNDER AFDELING Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug AFDELING Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug AFDELING Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug BOLIG Ufleksible planløsninger Store, åbne arealer Utidssvarende Små boliger funktionsrum Tilgængelighed Utryghed BOLIG Ufleksible planløsninger Små boliger Utidssvarende funktionsrum BOLIG Ufleksible planløsninger Små boliger Utidssvarende funktionsrum Funktioner FRIAREAL Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold FRIAREAL Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold FRIAREAL Adgang til rekreative arealer Store og åbne gårdrum Få funktioner, der inviterer til ophold Konceptet introducerer deleboliger som en ny og attraktiv boform i den almene sektor. Store, åbne arealer Funktioner Tilgængelighed Utryghed Bearbejdede problemområder Eksempelafdelinger: Abildgården og Sjællandshuse. Baggrund AFDELING BOLIG FRIAREAL Ensartet boligudbud Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug Mange danskere bor eller har prøvet at Ufleksible Forslagene til deleboliger Utidssvarende er udviklet som Små boliger bo sammen på forskellige måder; i store planløsninger supplement til klassiske funktionsrumfamilieboliger. Disponering og indretning af nye deleboliger åbner bofællesskaber, kollektiver eller ved at dele lejlighed med en ven eller bofælle. Den for andre ønsker og kvaliteter, som kan personlige motivation for at bo sammen kan Adgang til indtænkes Få funktioner, Store og åbne ved simple sammenlægninger af rekreative der inviterer være både økonomisk, social og praktisk. gårdrum arealer små boliger eller til kan ophold indgå i større renoveringsprojekter, der fx. indbefatter køkken og Den almene del af boligmarkedet har ikke bad. tilbud specifikt rettet mod denne boform for samboende, der ikke er par eller familier. Det kan derfor være interessant for sektoren at se på, hvor og hvordan denne boform kan være attraktiv at etablere, hvilke målgrupper den vil tiltrække, og hvad disse beboere kan tilføre en boligafdeling. AFDELING BOLIG FRIAREAL Ensartet boligudbud Forslag Arealer med uudnyttet potentiale Fælles faciliteter med begrænset brug Ufleksible Konceptet sigter mod at Utidssvarende skabe nye boligtyper, der er særligt egnede funktionsrum til at bo sammen Små boliger planløsninger og dog have helt private kvadratmeter. De fysiske rammer for nye deleboliger bygger på Adgang praktiske til og Få funktioner, Store fleksible og åbne principper for etablering. gårdrum rekreative der inviterer arealer til ophold Forslagene indfører en ny og attraktiv boligtype gennem konkrete eksempler på, hvordan små boliger kan omdannes til større på flere måder. Den nye boform vil bidrage til identitet og udvide bolig- og beboervariation i en boligafdeling. Forslagene disponerer sammenlægning af små boliger efter størst mulig fleksibilitet i måder at kunne indrette, bruge, dele og bo sammen i de nye rammer. Se problemområder samt præsentation af eksempelafdelinger (pdf) på 3

4 Placering og etablering En delebolig adskiller sig fra traditionelle boliger i den almene sektor. Etableringen af deleboliger kan ske ad hoc udvalgte steder i en boligafdeling. Boformen kan introduceres som forsøg eller efter efterspørgsel med venteliste for interesserede. De præsenterede forslag knytter sig til to forskellige boligafdelinger. Forslagene i Abildgården er præsenteret som en muggertløsning, hvor indgrebene begrænser sig til at nedlægge vægge samt etablere gennemgang og et større spisekøkken i eksisterende bygningsmæssige forhold. I Sjællandshuse præsenteres to forslag indrettet i en renoveret opgang. Deleboliger bør etableres, så de så vidt muligt følger samme planløsninger som øvrige boliger. På denne måde skabes de bedste økonomiske forudsætninger. Funktioner og brugere Den nye bolig etableres ved, at to eller tre mindre boliger lægges sammen. De præsenterede forslag viser sammenlægninger, der bibeholder to indgange, to badeværelser og ét eller flere selvstændige rum i hver sin ende af boligen. I midten ligger de delte faciliteter i form af spisekøkken og evt. flere rum. Omfanget og typen af fælles funktioner kan varieres efter ønske og de konkrete forhold. Ved at bibeholde to selvstændige og private afsnit i boligens ender bliver der en klar opdeling mellem de private og de fælles arealer. Det gør boligen særligt velegnet til samboende, der både ønsker fordelen ved fællesskabet og at kunne lukke døren til privatlivet. Deleboligen er rammen om et fællesskab mellem to eller flere beboere. Målgruppen er mennesker, der ønsker og ser fordele og kvaliteter i at dele et praktisk og socialt samboskab. Afhængig af størrelsen er deleboligerne egnede til fx. to singlevenner, to weekendforældre, to generationer eller flere studerende. Beboerne i disse boliger deler udgiften til fælles rum og kvadratmeter. Det betyder, at beboerne i praksis får mere for færre penge ved at være fælles om at betale og dele faciliteter som køkken og stue. Deleboligerne vil ikke direkte have indvirkning på en boligafdelings sociale liv. Boformen kan tiltrække fællesskabsorienterede beboere og på den måde bidrage til, at den almene boligsektor har tilbud til en bred del af befolkningen. Boligtypen bør introduceres som en alternativ boform og administreres med selvstændig venteliste, som det også er tilfældet for bl.a. seniorbofællesskaber. Udlejningen af en delebolig må ske som et samlet lejemål, og muligheden for dobbelt lejekontrakt bør overvejes for, at begge parter har lige råderet over lejemålet. De samboende lejere finder selv sammen eller kan evt. tilbydes et match via en selvstændig venteliste. 4

5 Eksempelafdeling: Abildgården Eksisterende forhold Se en kort introduktion til Abildgården eller hent en uddybende præsentation af projektets eksempelafdelinger som pdf på ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 5

6 Delebolig A Forslaget Målgrupper 2 boliger bliver til 1 ved muggert etablering og evt. modernisering af generel standard. Bolig med to mindre, selvstændige afdelinger og flere delte faciliteter. Privat: Værelse, badeværelse og egen indgang med indbygget skab i entréen. Fælles: Gennemlyst køkken/alrum og stue samt bryggers/pulterkammer. I alt: 112 m2 brutto Privat: 24 m m2 Fælles: 41 m2 netto To singler fx. to studerende ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 6

7 Delebolig B Forslag Målgrupper 2 boliger bliver til 1 ved muggert etablering og evt. modernisering af generel standard. Bolig med to forskellige, selvstændige afdelinger og delte køkken- og spisefaciliteter Privat: Værelse(r), badeværelse og egen indgang med indbygget skab i entréen. Fælles: Køkken/alrum og bryggers/ pulterkammer. I alt: 112 m2 brutto Privat: 24 m m2 Fælles: 27 m2 netto To singler eller en enlig + enlig med et delebarn ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 7

8 Eksempelafdeling: Sjællandshuse Eksisterende forhold Se en kort introduktion til Sjællandshuse eller hent en uddybende præsentation af projektets eksempelafdelinger som pdf på Forslagene er udviklet i sammehæng med en ny boligstruktur præsenteret i konceptet Opgangsfællesskab. De to koncepter kan således kombineres. ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 8

9 Delebolig C Forslag Målgrupper 2 boliger bliver til 1 ved renovering af bl.a. køkkener og badeværelser. Bolig med to større, selvstændige afdelinger og delt køkken/alrum med stor altan Privat: Et større værelse og selvstændig, lys alkove, indeliggende bad og egen indgang. Fælles: Køkken/alrum og stor altan. I alt: 113 m2 brutto Privat: 32 m m2 Fælles: 25 m2 netto To enlige eller to enlige med delebørn ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 9

10 Delebolig D Forslag Målgrupper 3 boliger bliver til 1 ved renovering af bl.a. køkkener og badeværelser. Bolig med to store, selvstændige afdelinger med hver to værelser adskilt af sammenhængende og gennemlyst køkken/alrum med altan og dagligstue. Privat: Enten et eller to værelser, badeværelse med vindue, egen indgang og entré Fælles: Køkken/alrum, stue og altan I alt: 170 m2 brutto Privat: 44 m m2 / 4 x 22 m2 Fælles: 44 m2 netto To par, to enlige med delebørn, fire enlige fx. studerende ALLE BEBOERE FÅ BEBOERE 10

11 Traditionel Traditionel renovering og og boligsammenlægning hvor 2 2 små små boliger bliver til til 1. 1 En En opgang opgang med på boliger lejligheder bliver bliver til 5 store, der til 5 deler store huslejestigningen. der deler huslejestigningen Huslejen er ikke Huslejen konkurrencedygtig er ikke i konkurrencedygtig forhold til andels- eller i forhold ejerbolig til andels- og ejerbolig. Økonomiske faktorer Hvert projekt vil have forskellige økonomiske forudsætninger, og den skitserede økonomi er derfor kun vejledende. Udgangspunktet i det samlede projekt er at udvikle intelligente boligsammenlægninger, der giver varierede boligstørrelser, et større antal boliger og dermed en mere overkommelig husleje end ved traditionelle sammenlægninger. Under samme Samme tag: Tag : Intelligent omdisponering sikrer varieret udbud af af tidssvarende boliger og og nye fællesskaber. En En opgang med på boliger lejligheder bliver bliver eksempelvis til til 8 moderne boliger i i varierede størrelser. Mulighed Mulighed for for både både mindre, men også tidssvarende, billige boliger og større familieboliger. Det betyder også, at der er flere lejemål om at bære økonomien i anlægget af nye hverdagsrum, der kan danne ramme om fællesskaber. Det er op til den enkelte boligafdeling at bestemme, om nye fællesrum er en del af et nøglefællesskab, fx. en stuebolig i et opgangsfælleskab eller en tagetage, hvor der er adgang for alle beboere. Overslagspriser gælder etablering af renoveret delebolig i Sjællandshuse: Renovering med nyt køkken og bad pr. m2 bolig 7.100,00 kr. Nye vinduer/ franske altaner/ altaner pr. m2 bolig 2.400,00 kr. Indvendig efterisolering pr. m2 bolig 500,00 kr. Håndværkerudgifter pr. m2 bolig inkl. moms ,00 kr. Overslagspriser gælder etablering af delebolig som muggert -løsning i Abildgården: Håndværkerudgifter inkl. moms pr. m2 delebolig 500,00 til 1000,00 11

12 OBSERVATIONER OG INSPIRATION Til fødselsdagsmid-dage så kringler folk sig rundt om bordet. (yngre par) I det følgende præsenteres et udpluk af de observationer og eksempler, som har været ledetråde i arbejdet med projektets to strategiske udviklingtemaer og de konkrete forslag. I udviklingsprocessen er der arbejdet tværfagligt og brugerorienteret. Der er således skabt viden og søgt inspiration indenfor to felter: Beboere, boliger og bebyggelser i de tre eksempelafdelinger samt andre typer af boformer og bebyggelser. Hensigten har været at undersøge og inddrage såvel kvalitative oplevelser som brug og praksis i forskellige boliger og bomiljøer. Her har beboere deltaget i interviewsamtaler, vist og fortalt om deres bolig og hverdagsliv og talt om forholdet til deres bo- og lokalmiljø. Både boliger, boligafdelinger og inspirationseksempler er blevet registreret og dokumenteret. Ét rum mange funktioner I boliger med to værelser og mere end en beboer er rummene multifunktionelle. Børneværelset er også soveplads for en voksen; soveværelset har indrettet arbejdsplads, legehjørne eller feltseng til et yngre delebarn. Særligt stuen bruges typisk til mange formål, funktioner og aktiviteter spiseplads, fjernsyn, computerbord, legerum, reoler, hobbyer og sofa som evt. også er voksenseng. Ting, ting, ting! Med flere beboere følger også mange ejendele, ting, tøj og møbler fordelt i hele boligen. Hvor der er indbygget skabsplads i entréen, er det højt værdsat og fuldt udnyttet et indbygget skab kan næsten udgøre et helt lille rum med ting i flere lag. Ellers har beboerne selv opsat skabe, hylder, skuffer og reoler i både rum, køkken og badeværelse for at have plads til deres hverdagsliv. I de små rum og boliger optager skabe og opbevaring synligt en stor del af få kvadratmeter. 12

13 Det er ikke en bolig, jeg skal bo i de næste 20 år. (yngre mand med delebarn, ny beboer) Det er besværligt at have mere end fire gæster. (yngre kvinde) Før samtalekøkkenet Boligerne er fra før samtalekøkkenets tidsalder, og køkkenet blev en lille maskinpark af udstyr, inventar og hvidevarer. De små køkkener i de ældre boliger er tiltænkt madlavning, og der er meget begrænset mulighed for at indrette spiseplads og opsætte ekstra skabe eller udstyr efter behov. Køkkenting og -funktioner forgrener sig derfor til de øvrige rum fryser i stuen, service i soveværelset, køkkenudstyr i entréen, spiseplads foran tv et. Folk som os Voksne med yngre børn opsøger gerne gårdrum og legeområder for aktiviteter og samvær og for at møde andre børnefamilier. Men hvor er de? Andelen af voksne med børn i boligafdelinger med små boliger er lille. Og de, der rent faktisk er, bor spredt i bebyggelsen og benytter ikke nødvendigvis udearealerne. Muligheden for at mødes og finde sammen er derfor spinkel og tilfældig. Samtidig er mønstret med fraflytninger ved første eller andet barn med til løbende at tømme en afdeling for børnefamilier. Således svækkes den sociale kontinuitet, der ligger i velkendte naborelationer. 13

14 OBSERVATIONER Jeg kunne ikke se os holde barnedåb der eller 35 års fødselsdag. (yngre kvinde) Jeg savner så meget fællesskab. (enlig mor med yngre barn) Bolig satellitter Ingenmandsland? Både i det daglige og mere sporadisk bruges de individuelle loft- og pulterrum og fælles cykelkældre aktivt som vigtig ekstra plads. Arealerne supplerer boligen både på løbende basis og som depot til opmagasinering. De hyppigt brugte pulterrum og cykelkældre udgør en funktionel udvidelse af de små boliger, og både placering og adgangsforhold er derfor vigtige. Smalle, stejle trapper egner sig ikke til dagligt brugte barnevogne og store ladcykler, og fjerne pulterrum kan kun besværligt opfylde et reelt og praktisk behov for ekstra plads. I de almene bebyggelser er fælles faciliteter og friarealer et tilbud til alle beboere og en del af den faste drift. Men nogen steder bruges de meget begrænset. Beboere fortæller om situationer og aktiviteter, hvor boligen løbende eller mere sporadisk opleves for trang. I en del af disse situationer kunne fx. beboerlokalet reelt set være en mulighed. Men det er meget tydeligt, at det ikke opleves som hverken egnet eller attraktivt til fødselsdagsselskab, børnehavebesøg, gæstemiddag eller andre sammenkomster. Det virker som om, at bortset fra vaskeri og cykelkælder så risikerer fælles faciliteter og arealer at blive et ingenmandsland, hvor beboerne hverken oplever ejerskab eller relevans. 14

15 INSPIRATION Kolonihaver Kollektivhuse Kolonihaver har rødder tilbage til industrialiseringen omkring slutningen af 1800-tallet. Kolonihaven gav arbejderfamilien et frirum, hvor de kunne komme ud af den tætte by og få lys og luft. Haverne opfyldte også et økonomisk formål, idet folk kunne dyrke egne grøntsager. Hver kolonihave består af et selvstændigt jodlod ofte bebygget med et mindre træhus. De fleste kolonihaveforeninger ejer ikke jorden, men lejer den af kommunen eller staten på langvarige aftaler. I dag udgør kolonihaver fortsat en af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Samtidig sætter kolonihaven ofte rammen om forskellige former for fællesskaber: Størrelsen på huset og fokus på at være ude i det fri giver grobund for kontakt over hækken. Vi vil gerne sidde på terrassen, så vi kan se stien. Så kan vi snakke med alle, der kommer forbi. (familie kolonihaveejere) Kolonihaven ligger tæt på, hvor jeg bor, så jeg kan lige suse ned i min grønne have, når jeg har tid og lyst. (ældre kvinde kolonihaveejer) Antal kolonihaver i DK: ca Antal kolonihaveforeninger i DK: ca Læs mere: Kollektivhuse er som boform karakteriseret ved en række servicetilbud, som kan aflaste beboerne i daligdagen: Det kan være centralkøkken med spisesal og restaurant, daginstitution, indkøbsmuligheder og tillige selskabslokaler, gæstehotel, hobbylokaler m.m. Tanken er, at funktioner, der traditionelt knyttes til det private hjem, bliver ejendommens anliggende. Et af Europas første kollektivhuse blev opført på Frederiksberg i begyndelsen af det 20. århundrede. Lignende familistere blev senere etaberet med henblik på at understøtte socialt belastede familier. Gennem 1930 erne blev der bygget en række kollektivhuse som svar på tidens ændrede boligbehov. Foto: Kollektivhuset ved John Ericssonsgatan, Stockholm Klintegården, Århus Læs mere: - artikel af Henning Bro 15

16 INSPIRATION Tubberupvænge 2 Bofællesskabet Lange Eng Bofællesskabet Tubberupvænge ligger i Herlev og er opført som tæt-lavbebyggelse. Boligudbuddet er varieret fra små ungdomsboliger og beskyttede boliger til bofællesskaber og rækkehuse. I bofællesskaberne er fire boligenheder forbundet af et fælles drivhus. Den daglige adgang til boligen går således gennem et delt fællesareal, der naturligt kan danne knudepunkt for beboerne. Drivhusene bruges meget forskelligt fra forstue og ekstra opbevaring til fælles opholdsstue og fælles middage. Beboerne har medindflydelse på, hvem der flytter ind i deres bofællesskab. Bofælleskaberne har egen semi-privat have. Alle boligerne ligger omkring to større gårdrum, der både indeholder rekreative arealer og skure til opbevaring. Antal boliger: 92 Antal beboere: ca. 300 Opført: 1980 Ejerform: lejeboliger Lange Eng ligger i Albertlund og er bygget som en karré, der ligger rundt om et fælles gårdrum. I dag huser bofællesskabet primært familier med børn. Beboere bor i private lejligheder og rækkehuse, der alle kan fungere som selvstændige boliger. Det særlige ved Lange Eng er, at beboerne er fælles om en række faciliteter såsom café, biograf, multirum, værksted, storkøkken og spisesal, og beboerne er sammen om det praktiske arbejde. Bofællesskabets hjerte er fællesspisningen. Seks dage om ugen laver beboerne på skift mad til hinanden. Det er både muligt at spise sammen i den store spisesal og at tage maden med hjem. Fællesspisningen gør, at vi får ulvetimen fri til at være sammen med børnene. (kvinde familiemor) Man kan vel sige, at det er en pragmatisk ideologi. Det giver bare god mening at deles om nogen af dagligdagens gøremål. (mand familiefar) Antal boliger: 54 Antal beboere: omkring 180 Opført: 2008 Ejerform: ejerboliger Læs mere: Læs mere: 16

17 INSPIRATION Magnetboliger Flintholmgård PLUS Flintholmgård er bygget som en del af et nyt bykvarter omkring Flintholm Station. Flintholmgård er almene boliger, og boligafdelingen er et forsøgsbyggeri under konceptet Magnetboliger. Konceptet sætter fokus på at skabe boliger for kreativitet og fællesskab mellem beboere og kvarteret. Boligerne henvender sig til alle, der ønsker fællesskab på lige fod med privatliv i dagligdagen. Flintholmgård består af to bygninger: Et gadehus der primært består af boliger og et gårdhus, der huser dobbelthøje boliger. I gadehuset ligger også et stort fællesrum centralt placeret i stueetagen ud mod vej. Store glaspartier åbner for indblik og udsyn. På den måde er aktiviteter i fællesrummet både med til at give liv i gaden og til at invitere indenfor. I forbindelse med fællesrummet er etableret private studios, der er knyttet til bestemte lejemål. Her kan beboere dyrke særlige interesser eller hobbyer. Koblingen mellem de private og de fælles rum betyder, at beboere lige uden for døren kan falde i uformel snak med hinanden. Antal boliger: 42 Antal beboere: ca. 150 Opført: 2010 Ejerform: lejeboliger Læs mere: Frankrig har en stor andel af almene boliger, der blev bygget i 1960 erne og 1970 erne. I dag er byggerierne nedslidte, og mange steder udgør de socialt belastede områder. Fra politisk hold har der været forslag om at rive store dele af boligerne ned. Det franske arkitektkontor Lacaton og Vassal har arbejdet med måder at transformere de nedslidte boligområder. Udfra et princip om bæredygtighed afviser de, ideen om at rive ned. Med projektet Plus tager de i stedet afsæt i at bygge videre på de potentialer, som bygningerne rummer. Deres tilgang til fremtidssikring er at tage afsæt i de ønsker og behov, som beboerne har. Det er et socialt fokus, der ligger til grund for fysisk renovering. Vægge flyttes, og boliger slås sammen. Altaner opsættes, og fællesrum oprettes. Facader åbnes, og vinterhaver etableres. Forandringerne sker gradvist bygning for bygning og tager derfor hensyn til beboerne, der ikke behøver at blive genhuset under renoveringen. Konkret er der igangsat projekter i 17. arrondissement i Paris, Frankrig og i La Chesnaie, Saint-Nazaire, Frankrig. Læs mere: 17

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder

UNDER SAMME TAG. Eksempelafdelinger og problemområder Under samme tag - nye veje til fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor Under samme tag er gennemført 2011-12 med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet og koncepter

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1

Bygherrestrategi STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1 AF T Bygherrestrategi 20 14 0- -1 FI 03 NA L DR STRATEGI FOR NYBYGGERI OG RENOVERINGER, LEJERBO KØBENHAVN, 2014 SIDE 1 Lejerbo vil bygge rum for liv Rum for liv Flere flytter til København i disse år,

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten!

Kollektivhuset. Mini-bofællesskaber i. Kom op og nyd udsigten! Mini-bofællesskaber i Kollektivhuset Boligselskabet DVB København har på Hans Knudsens Plads på Østerbro i København opført 21 nye lejeboliger på 10.- og 11. etage. 17 boliger er opført som mini-bofællesskaber

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER FREMTI DENS F FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER F F Kapitel 5 Kapitel 5. Om at bo i et fællesskab Formålet med denne del af processen og skemaet er at skabe fælles forventninger til det at bo i et fællesskab.

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, åben mod verden, og ikke helt firkantet. Almen boligorganisation Ca.3200 lejemål Fordelt på 42 afdelinger, Familie boliger, ældreboliger, Plejeboliger, Seniorboliger, Ungdomsboliger Bofællesskaber for psykiske handicappet. Administrere ca. 150

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

Neshøj HASSERIS. Neshøj 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg. Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris

Neshøj HASSERIS. Neshøj 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg. Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris 1-49, Hasseris, 9000 Aalborg Komplet udstyrede kvalitetsboliger på bedste plads i Hasseris HASSERIS Velkommen som lejer i Parken i Aalborg HASSERIS Ejendomsselskabet tilbyder 25 attraktive udlejningsrækkehuse

Læs mere

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Billeder fra et af SennenBolig s seneste projekter. Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.: 79 38 13 10 Billederne

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Ll. Grundet - Vejle CasaFutura.dk

Ll. Grundet - Vejle CasaFutura.dk Ll. Grundet - Vejle CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed, der igennem

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse

Energirigtig og Brugerdreven. Bygningsfornyelse EBB projektet er en øvelse i paradigme skiftet Projektets idé er at vende billedet, så energispare tiltag Energirigtig og Brugerdreven vedligeholdelsesbehov ønsker om bedre boligkvalitet Bygningsfornyelse

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere