ishavet Læs side Thurø Kro er i god form Læs side Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16"

Transkript

1 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side

2 Udgivet af: Svendborg Skite & Rekame Aps Teefon Grafisk design: Svendborg Skite & Rekame Aps Redaktion: Christian Dan Jensen Redaktør Per Vincent Journaist Fotografer: mitsvendborg.dk Thurø okahistoriske forening Fornyeser og nytænkning Jan Annoncesag: Freddy Højby Teefon Tryk: SvendborgTryk Webside: Forsidefoto: Thurø okahistoriske forening mitsvendborg.dk Thurineren udkommer 4 gange årigt i 1800 eksemparer og hustandsomdees i Thurø s skoedistrikt Næste nummer Marts 2012 Kontakt ti redaktionen: Den sidste udgivese i år af THURINEREN er nu på gaden, og Thurøs okabad går næste år ind i sin 22. årgang. Der er øbet en de vand i åen siden det første udgivese, hvor badet dengang bev avet af Thurø Bodkub, og hvor indhodet hovedsageigt handede om sporten, og især fodboden på Thurø. Den første redaktionee drejning kom, da journaist Erik Jørgensen op gennem 1990 erne gradvist ændrede badet fra at være et medemsbad for fodbodkubben, ti også at omhande historier fra hee Thurø. I 2001 overtog badets nuværende udgiver Svendborg Skite & Rekame. grafisk ayout og tryk af badet, dog stadig med kubben som udgiver. Det samarbejde kørte frem ti foråret 2009, hvor badet fik endnu et faceift med 4-farvet tryk, og hvor THURINEREN bev endeigt overtaget af Svendborg Skite & Rekame Aps. Redaktionen bev varetaget af journaist Steen Ahonen, som op ti denne udgivese har everet de mange gode okahistorier fra ae kroge af Thurø. Tak ti Steen for hans utrætteige indsats i disse år. Hurra og Champagne Der kom et brev med penge. Nu hoder der en bus i carporten. Thurø Kirke: December k Doberg (2.s.i advent) k Aamann (3.s.i advent) k Aamann (famiie- og børnegudstjeneste) k Doberg (4.s.i advent) k Doberg (Jueaften) k Aamann (Jueaften) k Aamann (Jueaften) k Aamann (Juedag) k Aamann (2.juedag) Januar k Aamann (Nytårsdag) k Doberg (1.s.e.h.3.kg.) kirkekaffe k Aamann (3.s.e.h.3 kg.) k Aamann (3.s.e.h.3 kg.) k Aamann (Sidste s.e.h.3 kg.) Søndagsskoe for voksne Februar k Aamann (Septuagesima, kirkekaffe) k Doberg (Seksagesima) k Aamann (Fasteavn - famiie- og børnegudstjeneste) k Børgum (1.s.i fasten) Marts k Aamann (2.s.i fasten) Søndagsskoe for voksne Kirkebien kan besties ti at køre ti og fra ae gudstjenester. Man bestier taxa på tf Kørsen betaes af kirkebøssen. Bibiotek: Tirsdag og torsdag; k Thurø okahistoriske Forening: Tirsdag: k Første ørdag i hver måned: k ti Redaktionet varetages THURINEREN i dag af mitsvendborg. dk med undertegnede som redaktør. Det betyder, at okabadet nu også kan æses på nettet, og at den redaktionee inie med den gode historie fra hee Thurø som omdrejningspunktet, vi komme endnu mere ti udtryk i fremtiden. Og ja, der vi komme ændringer og fornyeser i THURINEREN ti næste år. Nye temaer og profier vi være at æse i badet, hvor der bandt andet i hver udgivese, som noget het nyt, vi komme okahistoriske artiker og øget fokus på øens erhvervsiv. Du vi også opeve at badets kreative grafikere, i tæt samspi med redaktionen, vi forsøge at udvike og styrke THURINEREN s popuaritet med nytænkning i udtryk og visue retning, samtidig med, at den vekendte grafiske inie i badet vi være bevaret. Godt nytår ti ae, og på gensyn i Christian Dan Jensen Redaktør - THURINEREN Egon Frandsen kipper snoren ti Humørbussen AF PER VINCENT Jo, det var idt havkodt, men det stoppede ikke beboerne og brugerne på ThurøHus. Den spinternye Humørbussen fik en behørig og officie vekomst ti pejehjemmet en bæsende dag sidst i oktober, en bus som de har ventet ænge på. Den er doneret af John Lammert Pieszak, som brugte Thurøhus ti genoptræning efter en bodprop, og hans fotte gave bev modtaget med stor taknemmeighed, som formanden for pejehjemmet Kirsten Kristensen sagde i sin tae ved den ie ceremoni. Og når det nu skue være, skue det også gøres ordentigt og det bev det. Da beboerne, brugerne og personaet kom udenfor, var bussen pakket ind i rødt bånd, og foran den å en pude med to sakse, fudstændig som når dronningen ska kippe snore over. Og det bev også gjort standsmæssigt: Gerda Søvbjerg og Egon Frandsen kippede og kappede efter at Gerda Søvbjerg havde budt den nye Fiat-bus vekommen ti Thurøhus, så nu kan de 33 beboere og de 70 brugere af pejehjemmet komme omkring ige så meget de vi. Humørbussen har også fået en ny carport, bygget af tømrer- og maskinsnedkeriet Frydenda på Søndervej, og ikke nok med det: chefen Freddy Hansen var sev ti stede og donerede oven i købet 500 kr. ti pejehjemmets nye orangeri. Så der var masser af gode grunde ti både hurra og champagne på Thurøhus en bæsende dag i oktober. 2 Thurineren Decemberr årgang 3

3 De høver øs Der er ingen svendeprøve eer karakterer, når Snitskoen sames i søjdokaet på Thurø Skoe. AF CHRISTIAN DAN JENSEN Hver tirsdag formiddag hæves gennemsnitsaderen på Thurø Skoe, når skoens søjdokae indtages af aktive seniorer med en forkærighed for træ-håndværk. -Og der er pads ti fere endnu, siger tidigere skoeærer Harry Lund, som sammen med Henning Båby er tovhodere for Snitskoen, som det oprindeigt hedder. Gennem mange år har der været et senior-søjdhod på Thurø skoe. En ie skare på syv-otte pensionister som mødes og hygger sig med at ave træting, restaurere game møber, noget ti haven eer ignende. Og så er der ikke mindst hyggeigt sociat samvær. - Vi har før været stykker, men tigangen har desværre været fadende, fortæer Harry Lund, som opfordrer fere ti at komme og være med. Og man behøver overhovedet ikke være fagært indenfor træfagene. -Der kommer både en forhenværende kriminabetjent, en eektronikmekaniker og så en skoeærer, forkarer Harry Lund. Snitskoen har dog atid kyndig hjæp at hente hos Preben Andersen, som er tidigere møbesnedker. Snitskoen har mange år på bagen. Det startede som et aftenskoehod tibage i havfjerdserne. Senere bev det ti en interessegruppe for pensionister. I dag åner Snitskoen Thurø skoes søjdokae tirsdage k i perioden oktober ti apri måned. Lokae og maskiner ånes gratis, materiaerne medbringes sev. Hygge-stemning Lige udenfor vinduerne ti skoens søjdokae er skoegården hvor skoens eever spier bod og eger i frikvartererne. Tempoet er på et noget andet niveau indenfor ved høvbænkene, når Snitskoen har timer. Stemningen er afsappet, og der biver hyggesnakket og grinet mens der snedkereres. - Vi aver vores egne opgaver, og det kan være at muigt som fremsties her, siger Preben Andersen, og peger med den finger - som han i øvrigt manger - på noge fine stykker træ fra et dørtrin der netop er gjort kar ti at ave en bakke ti æber. Det er oftest ti venner og famiie der aves træting i søjdokaet på Thurø Skoe. Er du interesseret i at være med i Snitskoen kan du kontakte Harry Lund på teefon eer på mai webspeed.dk. FYNS GASTEKNIK Vi tibyder at indenfor: Gas- og oiefyrs service Abbonementsordning Aut. VVS instaatør KONTAKT OS PÅ TLF SE GODT UD! Tibud på vinduespoering ring: Evt. snerydning af fortove på Thurø, ring og hør nærmere BOBBE S VINDUESPOLERING HULVEJ 11 THURØ V/ HENRIK HEDGAARD 4 Thurineren Decemberr årgang 5

4 Ny Kinik for Fysioterapi i Baaden Individue undersøgese og behanding: I Kinik for Fysioterapi i Baaden prioriterer vi god tid ti grundig og seriøs undersøgese, udredning, behanding og træning. Der ydes tiskud fra Danmark og fra Sygesikringen såfremt man medbringer henvisning fra egen æge. Vi arbejder med: Nakke- og rygprobemer Sportsskader Gravide med bækken dysfunktioner Børn med motoriske probemer Hodningskorrektion Kæbedysfunktion Fysio-Piates Varmtvandstræning Hodtræning Aut. fysioterapeut Ruben Berdichevsky Aut. fysioterapeut Karina Kingo Aut. fysioterapeut Mia Gudborg Jeg arbejder med: Individue behanding og træning Hodtræning Den sunde virksomhed: Ergonomisk rådgivning ti virksomheder og institutioner, fremstiing af APV, opæg om det gode psykiske og fysiske arbejdsmijø. Træning i hjemmet Rygprobematikker Hodningskorrektion Ædretræning Behanding mod stress Massage Baaden; Båbærvænget 10, Thurø, tf. v/behanding eer for yderig information: AF PER VINCENT Værsgo, her er 50 miioner kroner, så kan I bare gå ti den! De er rigtig gade på Thurø Skoe i de her dage. Der biver råd ti renovering og nybygning så skoen kan eve op ti fremtidens krav, både fra personaet, eeverne og ae dem der bruger skoen i fritiden. Svendborg Kommune har beviget pengene, og det giver muigheder for at gøre stort set det hee, fortæer skoeeder Lars Hansen: - Der er udvikingsmuigheder, og vi har fået en chance for at forberede skoen ti fremtiden, også sev om vi jo ikke kender fremtiden het. Men vi kan tage højde for det vi aerede ved, for eksempe, at mange muige tifyttere har været idt usikre på, om der nu også er en tidssvarende og fremtidssikret skoe på Thurø. Det er der nu, forsikrer Lars Hansen. Idrætsskoe og kuturiv Skoen vi gerne være en de af Svendborgprojektet, som har ti formå at undersøge effekten af ekstra idrætstimer hos fokeskoeeever i nute ti fjerde kasse i Svendborg Kommune, så man også på Thurø kan tibyde seks timers idræt om ugen ti eeverne i 1. ti Lars Hansen og børnene kan næsten ikke få armene ned. Ae gæder sig ti, at arbejdet begynder. Thurø skoe forever Om et år begynder det store arbejde med renovering og nybygning. Pengene er på pads. 6. kasse. Lars Hansen er, som så mange andre skoefok, overbevist om, at motion og idræt hjæper gevadigt på indæringen. - Men også for de små 100 mennesker der bruger skoen i fritiden, får det stor betydning, at vi nu kan renovere bygningerne og faciiteterne. Der er masser af fritids- og kuturiv på Thurø Skoe uden for norma åbningstid, så ud over eeverne og ærerne vi rigtig mange thurinere kunne nyde godt af det arbejde, der begynder om et års tid, siger Lars Hansen. En gad skoeeder Indti håndværkerne rykker ind, ska der taes. Personaet og bestyresen ska have den store, pædagogiske debat om Thurø skoes værdier i fremtiden og om de udvikingsmuigheder der viser sig med 50 miioner i ryggen. Befokningsprognosen siger, at der vi være to-sporet skoe på Thurø i hvert fad de næste 15 år for 0. ti 6. kasse. - Så jeg er sevføgeig en gad mand, vi ser meget frem ti at kunne præsentere Svendborgs nye idrætsskoe i sommeren 2016, smier Lars Hansen. Renoveringen foregår i etaper, og det betyder, at eeverne kan bive på skoen mens der arbejdes. Der ska atså ikke ejes dyre okaer og pavioner imens. Om et års tid biver der banket, hamret, muret og snedkereret på Thurø skoe, der har prøvet det før. De ædste bygninger er fra 1904, noge fra 1916, så bev der bygget ti midt i 50 erne og igen sidst i 60 erne. Steffen Grønbech Jakobsen Afdeingschef Tf Nicki L. Christiansen Kunderådgiver Tf Jane Printzau Kunderådgiver Tf ALTID GODE TILBUD FRA TROMLEHUSET PÅ MEJERIVEJ Sevbetjeningsbutikken har kundevenige åbningstider - hver dag fra k. 8-20, men husk kun kontant betaing, da vi ikke har dankorttermina. Tromehuset er også i juehumør og har b.a. Føgende gode tibud: - Fotte juestjerner kr Hyachinter - 3 stk. kr. 25 eer 5 stk. kr Store bundter gran kr Fotte juetræer kr Dekorationer fra kr Vi har fortsat Den gode kartoffe og rødvinen ti juebordet - vin og større mængder kartofer besties på tf Færdige buketter kr Ae former for buketter kan besties - se opsag i butikken Vi ønsker ae vore kunder en rigtig gædeig ju samt et godt nytår Din okae frisørsaon - for hee famiien... NB: Jeg vi gerne ønske mine søde kunder en rigtig gædeig ju samt et godt nytår Tf Saonen med de feksibe åbningstider Thurø afdeing Bergmannsvej Svendborg Tf.: Fax: NYT NYT NYT Snerydning og mindre arbejder med rendegraver udføres. Ring og hør nærmere på tf Thurineren Decemberr årgang 7 Med venig hisen TROMLEHUSET - det grønne hjørne på Mejerivej Vi ses på Bøgeøkken 1, 5700 Svendborg Venig hisen Britt w w w. p j u s k o g s t r i t. d k

5 Baaden på Thurø Dans, bevægese og smertebehanding er omdrejningspunktet i Baaden på Thurø. AF CHRISTIAN DAN JENSEN Midt i ét af Thurøs boigkvarterer, nærmere betegnet på Båbærvænget 10, igger en gamme gu firænget bindingsværksgård med stråtag. For år tibage fungerede ejendommen som frugtavergård, men i dag er det het andre aktiviteter som foregår i huset. Nu hander det nemig om bevægeseskunst og fysioterapi. Baaden, som er navnet på stedet, ejes af ektor Hanne Ringgaard Møer og har siden 1998 været et hus hvor bevægesen og det forebyggende, samt sundhedsfremmende eement, er i centrum. Stedet fungerer i dag som behandingssted med autoriserede fysioterapeuter som behandere, og som bevægesessted med kvaificerede undervisere. Et hus i bevægese Et sted meem mennesker kommer hver uge ti den game Thurø-frugtgård for at få behanding, bevæge sig eer danse. Hovedparten af de personer er ikke ti præstationssport men mere ti træning, bevægese og dans, og for de, som ønsker at hente ny forståese for egen kropsbevidsthed. Baaden sætter nemig fokus på baance, yst og bevægegæde, og har derfor et mangfodigt kursusprogram, som giver muigheder for at opnå personig og kropsig indsigt via rum, rytme, diaog, musik, dans og bevægese. Argentinsk tango, yoga, fysio-piates og mindfuness er bot noge af de ting man kan timede sig i Baaden. Høj fagighed Siden apri 2010 har den nye kinik for fysioterapi og coaching haft ti huse i Baaden. Kinikken har eksisteret i mere end 20 år, og havde tidigere adresse på Sct.Jørgensvej i Svendborg. Karina Kingo, som er fysioterapeut og tovhoder for kinikken for fysioterapi i Baaden, ser gode muigheder i at være en de af huset. - Det giver os rigtig gode behandingsmuigheder, at kunne kombinere tingene med de fysiske rammer som er tistede i Baaden, siger Karina Kingo. Kinikken for fysioterapi behander bandt andet for nakkeog rygprobemer, sportsskader og gravide med bækkendysfunktioner. Herudover er der mange børnebehandinger. - Vi behander både normat fungerende børn, samt handicappede børn, og børn med rygskader eer som pages af hovedpine, forkarer Karina Kingo. Og vi ægger meget vægt på fagigheden i vores arbejde, siger hun. Udover Karina Kingo er også fysioterapeuterne Ruben Berdichevsky og Mia Gudberg tiknyttet Kinikken for fysioterapi i Baaden. Ae terapeuter i huset er autoriserde fysioterapeuter, hviket betyder, at man kan få tiskud fra sygesikringen Danmark. Ruben Berdichevsky, Karina Kingo og Mia Gudberg er ae fysioterapeuter tiknyttet Baaden på Thurø. THE NEW KOPPEL COLLECTION Gammedags Juetræsfest for hee famiien Thurø Borgerforening inviterer ti Gammedags Juetræsfest i Thurø Haen, Søndag den 18. december fra Den game frugtgård på Båbærvænget 10, som i dag huser Baaden SWISS-MADE QUARTZ OG SAFIRGLAS FLERE VARIANTER. PRISER FRA KR verdensnyhed i svendborg BROGADE SVENDBORG Først hos: Tf Kom og opev Juemand, nissepiger og evende musik. Der biver uddet godteposer ti børnene. De voksne har muighed for at købe kaffe, gøgg og æbeskiver. Ae børn iføge voksne har gratis adgang. Øvrig adgang 50 kr. pr. person. Forudbestiing, ikke nødvendigt! Vi gæder os ti at se jer ae. Hisen Thurø Borgerforening 30 DAGES OMBYTNINGSRET OVER HELE LANDET PÅ GAVER KØBT HOS OS 8 Thurineren Decemberr årgang 9

6 Feksibe frisør på Thurø Nyd din juefrokost på stuen eer derhjemme, kom ind og hør nærmere. MORMORMAD HVER MANDAG FRA KL PRIS KR /12 Nakkesteg m/champignonsauce, kartofer og grønt. Januar 2/1 Paneret fæsk m/persiesovs og kartofer. 9/1 Fororen hare m/kartofer, sovs, surt og sødt. 16/1 Kyingesteg m/kartofer, sovs og agurkesaat. 23/1 Kådomer m/sovs, kartofer og surt. 30/1 Mørbradgryde m/kartofer, ris og surt. December 12/12 Kogt-skinke m/grønangkå og brunede kartofer. Februar 6/2 Dansk bøf m/kartofer, sovs og surt. 13/2 Ribbensteg m/kartofer, sovs og rødkå. 20/2 Karbonader m/kartofer, sovs og grønt. 27/2 Bøfstroganoff m/kartoffemos og surt. Fornyese og god tid ti kunderne er hovedessensen hos Frisør Pjusk og Strit på Thurø. AF CHRISTIAN DAN JENSEN Siden 15. november sidste år har Britt Ebbesen drevet frisørforretning fra privatboigen på Bøgeøkken 1 på Thurø. Og her er ingen faste åbningstider, de er nemig feksibe igesom Britt Ebbesen sev er det. - Jeg satte mig det må, da jeg startede Frisør Pjusk og Strit for godt og ve et år siden, at der atid ska være god tid ti kunderne her er ingen kip på samebånd, smier Britt Ebbesen fra frisørstoen, som hun i dagens anedning - ti ære for fotografen - sev har taget pads i. Frisørsaon i privaten Britt Ebbesen er angt fra grøn i faget når vi taer om at håndtere saks og kam. Mere end 25 års erfaring som frisør har hun bag sig, siden hun bev udært hos frisør Lene West i Svendborg. Og erhvervet som sevstændig er heer ikke nyt for Britt Ebbesen. I 14 år havde hun Saon Britt på Ørbækvej, inden hun i 2009 startede som mobi-frisør. Her kørte hun rundt ti hovedsageigt ædre, gangbesværede mennesker, og fungerede som hjemmefrisør. Men sidste år tog hun besutningen om at starte op med frisør-saon i privaten først på Thurø. - Det har været et het forrygende år, og den bedste besutning jeg nogensinde har truffet, siger Britt Ebbesen, og sev om der i forvejen er fere frisører på øen, så afskrækkede det hende ikke for at etabere sig på Thurø. Jeg har et godt forhod ti mine koeger her på øen, og så har jeg fået et godt tag i børnefamiierne, siger hun, og fortæer, at fere af hendes tidigere kunder gerne tager vejen ti Thurø for at bive kippet. Jeg har endda en kunde, som kommer het fra Sønderjyand for at bive kippet hos mig, fortæer Britt Ebbesen, og fortsætter: Og så er jeg så hedig, at hun oven i købet fyder bien med fere kunder fra det sønderjyske, som biver kippet i samme ombæring, siger hun. Kunderne som biver kippet hos Frisør Pjusk og Strit er dog primært fra Thurø, og det værdsættes meget højt hos Britt Ebbesen. Kursus og netværk Britt Ebbesen er sammen med fem-seks øvrige aene-frisører gået sammen i et netværk, hvor det bandt andet hander om fornyese og erfaringsudveksing. - Når vi arbejder meget aene, som vi jo gør, så kan det være svært at forny sig og få nye input. Derfor har jeg sammen med en ie håndfud frisør-koeger dannet en netværksgruppe, hvor vi mødes og erfaringsudvekser med hinanden, forkarer Britt Ebbesen, som netop var vendt tibage fra et kursus sammen med netværket. For mig er det meget vigtigt at man fornyer sig, siger hun. Som det fremgik i starten af denne historie, så er der som udgangspunkt ikke faste åbningstider hos Frisør Pjusk og Strit. Der besties tid over teefonen, og er der en dag hvor der ingen kunder er efter kokken fjorten, ja så hoder Britt Ebbesen fri resten af dagen. Skue der så være en kunde, som først kan nå at komme kokken 17, så hodes der åbent herefter. Dog ikke om mandagen. Her kører Britt Ebbesen nemig stadig ud og kipper privat. Se mere på Nytårsmenu tag med hjem Skadyrscocktai eer Heefisk m/rejer Oksemørbrad m/rösti kartofer, stegte grøntsager m hvidøg og skovsvampesauce Nøddetærte m/chokoadesovs Kr Besti senest 29/12, ska afhentes 31/12 inden k Thurø Stuen Bergmannsvej Svendborg Tf Se os på Børns Voksenvenner Svendborg tf Vi du være min voksenven? Mange drenge af enige forædre med et spinket famiienetværk har brug for en mandig voksenven. Er du mand for, med dit engagement og dine personige ressourcer, at gøre små smi større? Ring ti os eer besøg os på nettet. Børns Voksenvenner er støttet af ba. TrygFonden Det betaer sig at bive medem - Her tegnes famiiens bedste forsikringer ti Sydfynske priser Vi er med, hvor det foregår Odensevej 8 A. Svendborg. Tef Fax Kontortid: Man.-Fre Thurineren Decemberr årgang 11

7 En Thurø-kaptajn midt i BOX: Thurineren går på jagt i Lokaarkivet i de kommende udgiveser. Det vrimer med gode historier fra det game Thurø, og vi begynder med Thomas Niesen. God fornøjese Ishavet Thomas Niesen fra Røgeriet sejede ræveskind og mammuttænder fra Sibirien gennem metertyk is AF PER VINCENT Situationen var at andet end hyggeig. Det knagede fæt i Karises Skrog, og man var hvert Øjebik kar ti at forade Skibet. Der bev sat Dynamitadninger på ange Stænger ned i Isen for at sprænge den og ette trykket mod Skudens Bund. Pudseig skites Isen, og der var saa godt som fri Bane. Karise var endnu tæt trods det knugende Favntag. Sådan skriver Svendborg Avis reporter Aug P. om Thurøskibets dramatiske sejads på den nordige havkuge og Thurøkaptajnen Thomas Niesens risikabe rejse med 320-tonneren Karise engang midt i trediverne, fra Seatte på den amerikanske vestkyst, op gennem Beringstrædet ti en havn på den sibiriske kyst. Lokaarkivet har netop fået artiken og ikke mindst et fantastisk søkort, der viser rejsen gennem isen. Der var atid oprør Sømanden Thomas Niesen bev født på Røgeriet den 19. oktober 1873, og egentig begyndte han sit arbejdsiv som (Foto: Thurø Lokahistoriske Forening) handeseev, men det bev en kort karriere. Han havde satvand i årene, og som 17-årig fik han sin første hyre. I tre år sejede han med en marstaer i kystfart på Sydamerika, og Thomas Niesen fortæer, at det var raske og gade dage, der var atid oprør et eer andet sted, og vi var ofte ved at rømme for at komme ti at ege med. Fra Røgeriet ti Seatte Han kom hjem igen ti roigere forhod, og i 1898 fik han sin styrmandseksamen fra Svendborg Navigationsskoe. Han sejede havene tynde med Thurø-skonnerter og dampere før han i 1910 købte den store bindingsværksvia over Røgeriet. Thomas Niesen drev fiskeri og fiskerihande og også seve Røgeriet. Det gik i noge år, speciet under krigen gik det rigtig fint, men der kom krise, og i 1920 skue der igen pøjes satvand, bandt andet som skibsfører på den tremastede skonnert Fora. Bankkrisen på Thurø fik mange skippere og redere ti at afhænde deres skibe, og Thomas Niesen bev arbejdsøs ige indti 1926, 320-tonneren Karise, som Thurøskipper Thomas Niesen sejede med. (Foto: Thurø Lokahistoriske Forening) da han sejede M/S Svendborgsund ti København. Det var bevet sogt ti Swenson Fur Trading Company i Seatte, det skiftede navn ti Karise, og på 65 dage sejede Thomas Niesen skibet over Atanten, gennem Panamakanaen og op ti Seatte. Karise er også thuriner, bygget på J.P.H. Jørgensens Værft i En overdådig affodring Det handede om pes. Karise skue hente skind på de små handesstationer på den sibiriske kyst, og det siger noget om rejsens karakter, at skibet fik proviant med ti to et havt år. Man regnede simpethen med, at skibene frøs inde. Det var sovjetrussisk område, og i artiken fra Svendborg Avis kan man æse: I Cap Dezhnevra har Russerne en Station hvor Karise maatte ind for at karere. Det var en forme Foranstatning der ettedes betydeigt ved en overdaadig Affodring af de sovjetrussiske Embedsmænd. Ved endestationen astede Karise hvide ræveskind, egernskind, masser af rensdyrskind, båræve, sortræve og søvræve. Oven i det kom 12 tons hvarostænder og 15 tons mammuttænder. De sidste var gravet ud af den frosne tundra. En ast med en værdi på ca fire miioner kroner. En sømandsdåd Kaptajnen hed Jochimsen, men han var syg på hee rejsen, så det var de facto Thomas Niesen der havde ansvaret. Han fik sæder og sædehunde ombord for at sikre sig mod ae eventuaiteter, men det skue vise sig, at kaptajn Thomas Niesen fra Thurø udførte en dåd som ingen havde gjort før ham: han fik Karise både ud og hjem inden for et år, noget Swenson Fur Trading Company adrig havde prøvet med nogen af seskabets skibe. Thomas Niesen afmønstrede og sejede hjem med passagerdamperen Drottninghom, hvor han i øvrigt underhodt sig med Nobeprismodtageren Sincair Lewis. Og knap var Thomas Niesen kommet tibage ti Thurø før han igen var kar ti en tur gennem pakisen og vinterstormene højt mod nord. SELSKABER FRA 8-80 PERSONER DINER TRANSPORTABLE FÅ EN BROCHURE TILSENDT SØNDERVEJ 1 - THURØ - TLF LEGO TECHNIC HAULER Med motoriseret tippead. Bruger 6 stk. C-batterier. Normapris 549,00 299; Spar 250; Tibud Møergade 16 Tf VVS-arbejde Gasanæg Badeværeser Gasfyrsservice Varmeanæg Fjernvarmeanæg Vandanæg Fejfinding Rådgivning THURØ VVS-TEKNIK John Niesen Snebærvænget 19, Thurø Tf Mobi: Per Vincent er den nye journaist på THURINEREN. Han har tidigere været på DR Fyn, men er nu freeance. Ae er vekomne ti at kontakte ham med både stort og småt, bare det hander om Thurø. Så skriv eer ring. Tf: Thurineren Decemberr årgang 13 FAKTA

8 Thurø Revyen 2012 Thurø Revyen er netop gået i gang med forberedeserne ti næste gade revy. Premieren finder igesom sidste år sted i vinterferien og foregår i Thurøhaen torsdag den 23. februar k. 19:30 derefter kan revyen opeves: Foto: Thurø Revyen 2012 Fredag den 24. februar k. 19:30 Lørdag den 25. februar k. 15:00 Søndag den 26. februar k. 15:00 Medvirkende: Merete Betoft, Mai Britt Jensen Aan Kirkeby Hanne Skaaum samt en spændende gæsteskuespier Revyens emne hander om Thurøs beboere og ivet i UDKANTS-SVENDBORG! (Dem fra Svendborg og omegn går heer ikke ram forbi.) Der biver atter i år muighed for spisning før forestiingen. Bietbestiing efter nytår på tf Legestue med masser af aktiviteter Hvor går man hen med hjemmegående børn i aderen 0-6 år? Thurø Legestue er svaret. AF CHRISTIAN DAN JENSEN Siden 1990 har Thurø haft sin egen egestue for hjemmegående børn i aderen 0 6 år. Foreningen Thurø Legestue hedder den, og hoder ti i værestedet Knasten - fritidstibuddet for børn i 3. ti 6. kasse med base i Kirkestræde 11B. Her har egestuen været siden Knasten åbnede i I de første fem år ånte Thurø Legestue okaer af Thurø Bodkub. Hver torsdag meem kokken 9.30 og mødes forædre på orov, bedsteforædre eer den unge pige i huset med børnene i egestuen. Børnene har såedes gode muigheder for at ege og tume sammen. - Det er sundt og godt for børnene at komme ud bandt andre børn, og her er egestuen et godt tibud om at komme være med, fortæer Susanne Domino, som er formand for Thurø Legestue. Udfugter og musik I dag er der 13 børn timedt egestuen, og pudsigt nok er de feste børn ikke fra Thurø. De feste børn kommer fra opandet. - Jeg ved ikke hvorfor det er sådan, men måske det skydes, at vi aver en de forskeige aktiviteter som for eksempe at tage på udfugter ti Zooogisk Have, Naturama eer i svømmehaen, siger Susanne Domino, som også fortæer, at der i vintersæsonen kommer en fra Svendborg Musikskoe og aver musik sammen med børnene. Susanne Domino opyser, at der sagtens er pads ti fere børn i egestuen. Hun kan kontaktes på teefon Søndag d. 25/ (1. juedag) LUKKET! Søndag d. 1/ (1. nytårsdag) LUKKET! Åbningstider: Ae ugens dage 7-19 Posthus åbent: mandag ti fredag Håndkøbsudsag Bergmannsvej 112 Thurø 5700 Svendborg Anita Grundah og Morten Bytoft: Når du har brug for os, er vi her også sønog heigdage og Knud Hansens Begravesesforretning Rønnebærvænget 66 - Thurø Mobi: Vademarsgade 50 Svendborg Tf Timeding er i fud gang ti vore kurser ti Grækenand ti foråret. Har du tænkt over om det evt. er noget for dig, eer en juegave ti den du ved der kunne have gæde af det. Baadens kurser på Chios i Grækenand i 2012: Uge 22: Vandring og fordybese v/ Hanne Møer Uge 23: Yoga, sang og Mindfuness v/ Christina Fyger og Hanne Møer Uge 24: Kor og improvisation v/ Kristian Skårhøj Uge 25: Hånd i hanke med ivet v/ Leif Aken Uge 26: Hånd i hanke med ivet v/ Leif Aken Kursuseder Hanne Ringgaard Møer Tf Fax Hent mere information om vore ture ti Grækenand på og se desuden de øvrige kurser Baaden udbyder i 2012; yoga - fysiopiates - rygtræning m.m. 14 Thurineren Apri årgang døre & Vinduer Køkken & Bad Ombygning 15

9 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Han har turneret i USA med et rockorkester, avet musikvideoer for Kashmir, og så har han vundet en fagkonkurrence på Thurø. Varmesystemer Vedvarende energi Indekima Motivet er øivet omgivet af vand med at hvad derti hører. Hesteskoen repræsenterer seve øen og dens form, og hvad ae ved er, at hesteskoen bringer ykke. Udskift din gaskede spar 25-40% Et pus med 4 års garanti AF CHRISTIAN DAN JENSEN De to game Nifisk støvsuger-overkroppe som hænger over spisebordet i deres nye funktion som amper vidner om, at vi er trådt ind i et hus hvor kreativiteten får uft under vingerne. Stedet er Nordvej på Thurø - her bor Jacob Printzau med sin hustru Louise og deres to drenge Linus og Josias. Jacob Printzau er art director, freeancer og tidigere forsanger i The Fashion, et af de nyere danske bands, som har givet fest udenandske koncerter. Og så er det ham som har tegnet Thurø-faget. Fagkonkurrence Baggrunden for historien her startede i jui sidste år, hvor THURINEREN, som et festigt indsag, udskrev en fagkonkurrence i forbindese med 200 års dagen for Thurøs frikøb. Interessen var fra æsernes side stor, og der kom rigtig mange kreative forsag ind på redaktionen. Vinderen af konkurrencen bev offentiggjort for nøjagtig et år siden, hvor man i december udgivesen af badet kunne fortæe, at Jacob Printzau vandt konkurrencen om det bedste forsag ti et Thurø-fag. Men Jacob Printzau har adrig nået at få sin præmie, og derfor tog vi hjem ti Jacob for at overrække den ti ham. Turneret i USA Sevom 36 årige Jacob Printzau er født og opvokset på Thurø, så har han i en årrække på 14 år været væk fra det sydfynske. Og det har ikke været kedeigt at være Jacob i disse år. I sin funktion som bandt andet fiminstruktør på musikvideoer, har Jacob Prinzau arbejdet for orkestre som Kashmir og Vobeat. I 2010 vandt han Gaffa-prisen for årets bedste musikvideo, som var avet for Kashmir. Men inden havde Jacob Printzau mere end 150 koncerter i USA og Europa på bagen med sit punkinspirerede rockorkester The Fashion. Bandet rykkede både det danske marked og internationat med en padekontrakt med Epic Records, som er en amerikansk underafdeing af Sony Music og 2008 var to meget hektiske år. Vi turnerede rigtig meget med The Fashion, og stod ige foran et internationat gennembrud, fortæer Jacob Printzau. Samtidig med den musikaske succes var Jakob Printzau far ti en søn, og da bandets internationae karriere begyndte at tage form, ventede han barn nummer to. - Det sætter unægteigt tingene idt i perspektiv, og sevom min kone Louise hee vejen igennem har støttet op om mit engagement i musikken, var det hårde iv on the road en svær kombination med famiieivet derhjemme især når man tager afsted på en tre måneders turné i USA, siger Jacob Printzau. Da finanskrisen ramte musikbranchen i 2009 ramte den også The Fashion, som samme år besuttede at hode en pause. Bandet bev opøst i Tibage på Thurø Jacob Prinzau fyttede her i sommer tibage ti Thurø med famiien. - Vi var trætte af byivet på stenbroen i København, og savnede roen og harmonien i og omkring det at være en de af et nærmijø som her på Thurø, smier Jacob Printzau. THURINEREN overrakte Jacob Printzau præmien for Thurø-fag konkurrencen, som består af en middag for to på Thurøstuen. Og mon ikke den ska nydes med famiien. Trænger din gaskede ti at bive udskiftet? Du kan spare 25-40% på din varmeregning, når du væger Vaiants nye super-effektive gaskede ecotec pus. Et top-produkt ti den kræsne forbruger når kun det bedste er godt nok. Kondenserende gaskede med ae tænkige funktioner og udsøgt komfort. En fot instaation monteret med designtipassede varmtvandsbehoder på 75 iter, energimærke A samt 4 års garanti. Pris ink. moms fra kr ,- Kontakt Tåsinge VVS for et professionet og uforpigtende tibud på din nye instaation. Bregningevej 1B, Vindeby 5700 Svendborg Tf.: Thurineren Decemberr årgang 17

10 Kirken er Der var ikke pads i herberget. Det er der i staden, for dér er Gud, siger Thomas Aamann AF PER VINCENT Påstand: kristendommen er gået i arv på Thurø, og ae på øen, kirkegængere eer ej, er en de af menigheden. - Min erfaring er, at fok er kristne og ever et kristent iv. Ikke bare i kirken om søndagen, men i høj grad også i hverdagene, hvor det jo ska stå sin prøve. Måske ikke bevidst, men den igger der i dagigdagens vag om hvordan man ska opdrage sine børn, hvordan man omgås hinanden, hvordan man opfører sig i det hee taget, siger sognepræst Thomas Aamann. Nu kommer den store juegudstjeneste snart, og så biver kirken fydt ti bristepunktet og het ud i våbenhuset. Sådan er traditionen. Og en anden påstand kunne så være, at thurinerne kommer der for hyggens og netop traditionens skyd. Men det er ikke hee forkaringen, mener Thomas Aamann: - Jeg mener, at kirken er et åndeigt drivmidde, både for dem der kommer hver søndag og for dem, der kun kommer Jueaften. Vi har været én stor, kristen famiie i år og ae på Thurø er på den måde en de af menigheden. Du kan ikke måe et menneskes kristne tro på hvor ofte man kommer i kirken, for det er individuet, men netop på, hvordan ens tro og kristendom praktiseres i hverdagen. Og det er her, drivmidet kommer ind, siger Thomas Aamann. Få tanket op Ved Juegudstjenesten biver der tanket op, for det kan godt være at man kører på dampene, som Aamann udtrykker det, og det åndeige drivmidde giver også kræfter ti at få modet. Modet ti åbent at sige, at man er kristen og ikke være bange for at bive trynet. - De modige vidner er her på Thurø, det ved jeg med sikkerhed, og det er bandt andre dem der er med ti at understøtte det faktum, at vi netop ae sammen er menigheden og fæesskabet. I den mørke vinter har vi brug for yset, og Gud er jo netop det ys. Der er noget dragende over staden med krybben, atså kirken, for Gud bejer ti os med sit overvædende ys, og her kan vi komme Jueaften, og hver eneste søndag for den sags skyd, og modtage yset, atså få tanket op med åndeigt drivmidde, insisterer Thomas Aamann. Et iv i fæesskabet Thurø kirke er en gæstfri kirke. Her ska ae være vekomne, for det er en vigtig de af den kristne tro og en vigtig de, når kristendom ska praktiseres, mener Thomas Aamann, der synes, at det er dejigt at være præst på Thurø: - Det er en stor gæde hver eneste dag fordi jeg kan se, at det kristne iv virkeig biver praktiseret, og det er åbenyst, at det bandt er fordi kristendommen er gået i arv i generationer her på øen. Vi er her med hver vores iv, og aigeve tihører vi ae sammen det store fæesskab, menigheden. Så ja, det er en stor gæde både at være præsten og en de af fæesskabet, smier Thomas Aamann. Sognepræst Thomas Aamann siger, at kirken er et åndeigt drivmidde. Vi har også ækre strik og fotte jakker ti mænd VVS-GÅRDEN SVENDBORG A/S Brug dit Håndværkerfradrag og spar op ti kr. Du finder kvaitetstøj hos PS MARINESHOP PÅ HAVNEN I SVENDBORG Gas instaation VVS arbejde Bik arbejde Ventiation Jordvarme Sovarme TIL NYE KUNDER ved tegning af serviceaftae, gives der 25% rabat på første eftersyn Få også dit gasfyr efterset og få skatte fradrag for timeønnen Ring og få et godt tibud på udskiftning af dit gasfyr VVS-GÅRDEN Svendborg A/S Kuopiovej Svendborg Tf e-mai 18 Thurineren Decemberr årgang 19

11 TWINGO LAGERSALG INK L. 1 RE NU NAUL FR T T A WI NG ON OR MA LP RIS ÅR SF RI FO RS IKR ING * FR AK R SIDSTE CHANCE - SE LIGE PRISEN! SÅ ER DER LAGERSALG PÅ TWINGO! Indti den 15. december 2011 kan du sippe for den dyre forsikring, når du køber en Renaut Twingo eer en Renaut Cio ti kampagnepris, og samtidig finansierer den hos Renaut Finans. Uanset ader og bopæ og efter et års skadesfri kørse biver du ovenikøbet eitebiist hvis du er over 25 år. Se mere på ENERGIKLASSE Renaut Cio Authentique: 3-d. Brændstoføkonomi 16,9 km/ og CO2-udedning 139 g/km. Renaut Twingo V Expression. Brændstoføkonomi 21,3 km/ og CO2-udedning 109 g/km. Eksk. ev. omk kr. De viste bier kan være med ekstraudstyr. *Et års fri forsikring. Uanset ader, anciennitet og bopæ. Du betaer ca. 150 kr. i stempeafgift og mijøbidrag. Sevrisiko kr for kunder over 25 år og for kunder under 25 år. Tibuddet er kun gædende ved samtidig fi nansiering via Renaut Finans. Tibuddet gæder v. købsaftae senest Årets sidste stævne på Thurø Ridekub KØB DIN ANNONCE PÅ AF PER VINCENT Efterårets kubstævne på Thurø Ridekub kunne næsten ikke få bedre rammer. Den kare, bå himme var med ti at ægge den gode stemning ørdag den 5. november, da heste og ryttere fra Thurø Ridekub, Brohom Ridekub, Sydfyns Ridekub, Ærø Ridekub, Homdruphuse Ridekub med Nordbaggerne og Hovgård Ridekub gennemførte de forskeige discipiner i det store ridehus. Stævnet var en ubetinget succes, og det var fot at se på. Nyd biederne. 20 VED AUTORISERET SERVICE ER NEDENSTÅENDE EN SELVFØLGE!!! Korrekt udførse af garantiarbejde på nye bier (Må kun udføres af autoriserede) Muighed for kuance-rep. (Devis betaing udenfor garantiperiode) Erstatningsmobiitet ved service og rep. (Landsdækkende) Mobiitetsservice i hee Europa i hee biens evetid. (Gratis vejhjæp) Speciauddannet personae ti netop din bi. (Vi er ikke eksperter i ae mærker) Hurtigste opdateringer ifbm. rep. & servicering gennem direkte opkobing ti producent. Muighed for originae reservedee. Muighed for aternative reservedee (Ædre bier) Største produktkendskab i VOLKSWAGEN. Muighed for fast pris på rep. og service. Muighed for service & Reparationsaftae (Bier op ti 12 mdr.) Løbende information fra producent og everandør. Automatisk indkadese ti service og evt. opdateringer. Landsdækkende garanti, også på brugte bier. Landsdækkende sygejourna, også på brugte bier. Producent udvagte kontropunkter. (Sikkerhed) ISO Certificeret værksted. (Sikkerhed) Fabriksgodkendt padeværksted. (Sikkerhed) Ekspres-service ved nedbrud. HUSK, AT HVIS DU IKKE ER KOMMET HOS OS ET STYKKE TID, KAN VI MED ET RIGTIG AUTORISERET SERVICE GENOPRETTE ALLE DINE FORDELE!!! CAREPOINT - SVENDBORG Nika Bier A/S weekend/aften teefon Grønnemosevej Svendborg Tf Fax ing Besti!! tages! d o m nde på bræ BRÆNDE SÆLGES Prima tørt ASK savet og køvet i 25 eer 30 cm. ængde. Opbevares i sæk med 1,5 rummeter Lager af tørt ask haves. Pris pr. rummeter kr. 550,- Kan afhentes med traier (vi æsser for dig) Levering med vores buggy-traier, Thurineren Decemberr årgang max. 6 mtr., kr. 200,- Øens tømrermester - tibyder hovedentreprise vedr. deres nye om og tibygning! Tegning Byggetiadese Beton Murer Tømrer Snedker E VVS Maer Guvbeægning i Eneregring refnraotrvæk op ti nnen ø. s r d j k arbe på Ring og få en uforpigtende snak om jeres tanker Søndervej Thurø 21

12 THURØ KRO AF PER VINCENT Thurø Kro som den så ud for godt 100 år siden Ba i saen, seskab i krostuen, møder i bibioteket, og nu er der snart Nytårsmatiné Søren Duun er ved at gøre sin kro kar ti Nytårsmatiné. Også udendørs. -Jamen, det går da strygende, udbryder Søren Duun med det brede smi, sår ud med armene og viser sin kro frem. Fra terrassen med de idt famede, men farverige vægmaerier, kommer vi direkte ind i krostuen, og ordet autentisk er det første der dukker op. Det oser af stemning, skabt af de game, soide møber og de game, okae portrætter. Kæmpekøkkenet ige ved siden har at ti faget hørende, bandt andet en mørkebå kaffemaskine. Den tænder Søren Duun og fortæer, at han har boet på stedet i snart 30 år og er gad for det. -Thurø Kro er sådan set idt af det hee. Om sommeren er her Bed & Breakfast og café, og om vinteren er det mest fester, meget store og meget små. Kroen er jo en sags privatejet forsamingshus. Du kan komme og få nøgen. Under en hund Thurø Kro har fud beviing, og det hee kan ejes. Saen, krostuen og bibioteket, pointen er, at prisen er den samme. -Forstået på den måde, at man betaer 75 kroner pr. hoved, så kan man eje det okae der passer i størresen. Så vi har fester, men der er også fok der kommer for at hode et mindre seskab eer møder, og de kommer fra hee andet, understreger Søren Duun, der sidder og brænder inde med en nyhed: På den anden ende Om godt to år, i 2014, har den smukke og stirene krobygning stået på Bergmannsvej i 100 år, og så ska det hee sættes på den anden ende, har krofatter Duun tænkt sig. -Jeg vi rigtig gerne ave en sags scrap-bog om kroen og dens historie, så jeg er nysgerrig efter at vide, om nogen ved noget om den, stort eer småt. Kom endeig og fortæ, eer ring ti mig, sådan et skrift hører med ti et ordentigt 100-års jubiæum, mener Søren Duun. Nej, den er ikke! Sevføgeig biver der Nytårsmatiné i den store sa på Thurø Kro. Den 31. januar fra 15 ti 18. Så ved du det. Og som ved hver Nytårsmatiné byder Søren Duun vekommen, bandt andet ved endnu en gang at dementere de vedhodende rygter om, at Thurø Kro er ti sag. -Jep, det er mit årige dementi, griner han og føger mig tibage ti terrassen mens han fortæer, at Thurø Kro ever og har det godt. Gædeig ju og godt nytår Thurø Borgerforening - afhoder ordinær generaforsaming mandag d. 27 februar 2012 k på Skipperkroen. Dagsorden iføge vedtægterne. Indkomne forsag ska være bestyresen i hænde senest 13. februar Efter generaforsamingen vi der være foredrag ved ansvarshavende chefredaktør ved Fynske Medier, Troes Myenberg Ve mødt Bestyresen Speciae: Køkken - bad - garderobe Vinduer - døre guv - Lofter Rødhøjsvej Kværndrup Mobi: Thurø Bageri ønsker ae en gædeig ju og et godt nytår, med tak for året der gik Kig ind og se ae de forskeige juekager og hjemmeavet chokoade vi har på hyderne b.a. dronningens marcipanbrød, fydte chokoader og masser af andet godt Thurø Bageri I/S Struwestræde 3, Thurø 5700 Svendborg Tf Thurineren Decemberr årgang 23

13 Meem himme og hav Ny bog om 200-året for Thurøs frikøb Manger du en god idè ti en juegave, så er der stadig bøger tibage om 200-året for Thurøs frikøb. Bogen kan købes ved Thurø Lokahistoriske Forening for kr. 150,00 Åbningstider på Thurø Bibiotek Thurø Bibiotek hoder ekstra åbent een formiddag om måneden - det er 1. onsdag i måneden fra k (fra september ti og med maj). Søndagsskoe for voksne Fra januar kan du komme i søndagsskoe i Thurø Kirke. Pastor Thomas Aamann vi tibyde søndagsskoe hver tredje søndag i måneden. Med Biben i hånden tager skoen udgangspunktet i foks egen ængse, der biver stiet spørgsmå og fundet svar. - Der er ikke tae om Bibeæsning som sådan hvor vi sidder og vender bade, men om samtaer og diskussioner om de store og små ting, fortæer Thomas Aamann. Det gik rigtig godt! Så kort kan det siges. Arkivernes Dag den 12. november var en succes på Lokaarkivet i Karin Michaeis hus, og Inger Søsborg, formand for arkivet, er meget tifreds. -Der kom både thurinere, tifyttere og svendborgensere, så der var fydt godt op med gæster hee eftermiddagen, og det er fot, siger Inger Søsborg. Arkivernes Dag er et fæes, skandinavisk projekt. THURINEREN på nettet Husk, at du nu kan æse ae historier i THURINEREN, samt downoade hee badet, på mitsvendborg.dk

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Det er fedt at pudse vinduer om morgenen

Det er fedt at pudse vinduer om morgenen Forår 2012 Årgang 22 Det er fedt at pudse vinduer om morgenen Læs side 10-11 Talstærk og levedygtig Læs side 4 Fuldblods semiøkolog Læs side 6 Kunsten som livsledsager Læs side 8-9 1 Familiemad til hele

Læs mere

De unge har vind i sejlene på Thurø

De unge har vind i sejlene på Thurø December 2012 Årgang 22 De unge har vind i sejlene på Thurø 18 år med Knasten Flæskekoncerter og lys i Kulinarisk turist på smedien verdensrejse THURINEREN December 2012 Læs side 22. 3årgang Læs side 10-11

Læs mere

Det bedste til børnene på Thurø

Det bedste til børnene på Thurø Det bedste til børnene på Thurø Sommer 2012 Årgang 22 Læs side 14 Europas sjoveste minigolfbane ligger på Thurø Glædelig sommer Kører dit liv på autopilot? Thurineren Juni 2012 22. Læs årgang side 8-9

Læs mere

Midsommer i Mejerihavnen

Midsommer i Mejerihavnen Midsommer i Mejerihavnen Læs side 12-13 Sommer 2011 Årgang 21 Imponerende drage på Thurø minigolf Læs side 6-7 Minefest på Thurø Læs side 10 Oprykningen glippede Læs side 18-19 Thurineren Juli 2011 21.

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Næsten 500 ældre, plejere og frivillige medhjælpere slog deltagerrekord ved årets Ældre Olympiade.

Næsten 500 ældre, plejere og frivillige medhjælpere slog deltagerrekord ved årets Ældre Olympiade. Vinter 2011 Årgang 1 Næsten 500 ældre, plejere og frivillige medhjælpere slog deltagerrekord ved årets Ældre Olympiade. Læs side 16-17 Gruen sænker sig over Valdemar Slot Renæssance-kvinden fra Kragekær

Læs mere

Rock og rollespil på Tåsinge

Rock og rollespil på Tåsinge Efterår 2011 Årgang 1 Rock og rollespil på Tåsinge Valdemar Slot spiller en central rolle for livet på Tåsinge. Det 360 år gamle slot er med årene blevet ramme for forskellige kulturelle begivenheder Læs

Læs mere

Marts 2014 Årgang 24 Thurø fostrer fodboldtalenter

Marts 2014 Årgang 24 Thurø fostrer fodboldtalenter Marts 2014 Årgang 24 Thurø fostrer fodboldtalenter Læs også om: Thurø Revyen - Webshop workshop - 1. spadestik på skolen - Genbrugsbutik Thurøhus Venner åbner genbrugsbutik.. 4 Aktion Bergmannshus begynder...

Læs mere

December 2013 Årgang 23 Så skal der brygges øl på Thurø

December 2013 Årgang 23 Så skal der brygges øl på Thurø December 2013 Årgang 23 Så skal der brygges øl på Thurø Læs også om: Ryges Parkbane Suttens sidste rejse Ny multibane Marianne Kernwein og kunsten Hønsene ser på imens Thurø har ikke altid været sin egen

Læs mere

Oktober 2013 Årgang 23

Oktober 2013 Årgang 23 Oktober 2013 Årgang 23 Læs også om: Tranlamper til thurinerne - Thurøløbet - Revivalfest - Tromlehuset - Bertol Brecht Famileløbe i solskin på Thurø Væk med hårene Skønhed, skov og strand sægler Sydfyn

Læs mere

August 2012 Årgang 2. De ka bare spille fodbold på Hvalskeletter og kommoder. Op til fuglene og af sted Tøsingen August 2012 Årgang 2.

August 2012 Årgang 2. De ka bare spille fodbold på Hvalskeletter og kommoder. Op til fuglene og af sted Tøsingen August 2012 Årgang 2. August 2012 Årgang 2 De ka bare spille fodbold på Hvalskeletter og kommoder Op til fuglene og af sted Tøsingen August 2012 Årgang 2 Tåsinge 1 Læs side 14-15 Læs side 20-21 Læs side 26-27 Erhverv og kunst

Læs mere

April 2013 Årgang 23 Spejderliv er udendørsliv

April 2013 Årgang 23 Spejderliv er udendørsliv April 2013 Årgang 23 Spejderliv er udendørsliv Læs også om: Walsted Bådeværft Thurø Revyen 50 års fodbold jubilar Gymnastik - Fodboldpiger Vinter med fuld skrue 4 Thurø revyen igen en stor succes 16-17

Læs mere

Juli 2013 Årgang 23 Dæmningen...

Juli 2013 Årgang 23 Dæmningen... Juli 2013 Årgang 23 Dæmningen... Læs også om: Sparekassen på Thurø Grasten Buemagerlaug Ældre-revy Sejlerskole - Skipperkroen Solen leverede scenelyset Vi er på fornavn med de fleste Dæmningen... 4 fra

Læs mere

Juni 2014 Årgang 24. Læs også om: Thuriner-træf Smagen af Fyn på øen Nye ansiger på Thurø Camping - 70 år med l hombre på Thurø

Juni 2014 Årgang 24. Læs også om: Thuriner-træf Smagen af Fyn på øen Nye ansiger på Thurø Camping - 70 år med l hombre på Thurø Juni 2014 Årgang 24 Læs også om: Thuriner-træf Smagen af Fyn på øen Nye ansiger på Thurø Camping - 70 år med l hombre på Thurø Helt i hegnet eller.. 12-13 4-5 15 Thuriner-træf - nu med pølsevogn... 4-5

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

Endelig hjælp til brandofre

Endelig hjælp til brandofre 1. årgang nr. 7 Endeig hjæp ti brandfre Efter en af de største tagbrande i København i 10 år skue der gå mere end 14 dage før beberne kunne føe sig sikre på at få den hjæp, de har behv fr Over t uger tg

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 54 November 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Liv på forsiden Jeg har mange gange skrevet, at jeg meget gerne ville have personer

Læs mere

348 ben løb Tåsinge Løbet

348 ben løb Tåsinge Løbet 348 ben løb Tåsinge Løbet Læs side 14-15 Sommer 2011 Årgang 1 Piber i verdensklasse laves på Tåsinge Tøsingen Juni 2011 Læs Årgang side 111 Taasinge Museum arver formue... Læs side 12-13 3000 tons økologiske

Læs mere

FEBRUAR 2014 5. årgang MAGASIN. Møllen, der lyser i. mørket FYNSK FILMÅR FORUDE I TRE ETAGER BYEN SKAL HAVE EN - SIGER BORGMESTEREN

FEBRUAR 2014 5. årgang MAGASIN. Møllen, der lyser i. mørket FYNSK FILMÅR FORUDE I TRE ETAGER BYEN SKAL HAVE EN - SIGER BORGMESTEREN MAGASIN FEBRUAR 2014 5. årgang Møllen, der lyser i mørket FYNSK FILMÅR FORUDE IVÆRKSÆTTERHUS I TRE ETAGER BYEN SKAL HAVE EN LETBANE - SIGER BORGMESTEREN INDHOLD Rock FYNSK FILMÅR FORUDE 6 og rul i børnehøjde......

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Have a cigar. gratis. år 2020? MAGASIN. magasin til sydfyn PROFIL. Kultur- og byliv Erhverv Profil Tema APRIL 2012

Have a cigar. gratis. år 2020? MAGASIN. magasin til sydfyn PROFIL. Kultur- og byliv Erhverv Profil Tema APRIL 2012 PROFIL MAGASIN Kultur- og byliv Erhverv Profil Tema APRIL 2012 Have a cigar år 2020? Jack Nicholson gør det. Ligesom Bill Clinton og Peter Aalbæk Granville Jensen Island gør i det. Canada er med sin rå

Læs mere

3. Årgang. Marts 2013. Læs også om: Kapsejlads Tåsinge Rundt Unge og politik Gravsten på Tåsinge Sæsonstart på Valdemars Slot

3. Årgang. Marts 2013. Læs også om: Kapsejlads Tåsinge Rundt Unge og politik Gravsten på Tåsinge Sæsonstart på Valdemars Slot Marts 2013 3. Årgang Stort Tennis-tema midt i magasinet 1 Læs også om: Kapsejlads Tåsinge Rundt Unge og politik Gravsten på Tåsinge Sæsonstart på Valdemars Slot Frisør og Blomsterbinder 4-5 Valg af tennisudstyr

Læs mere

August 2015 25. årgang

August 2015 25. årgang August 2015 25. årgang LÆS OGSÅ OM: Jeanettes hule Thurø Skole er sundest Knasten 20 år på øen - Thurøpigen INDHOLD 14 16 6 18 20 år med Knasten 4 Velkommen i Jeanettes hule 6 Senioridræt med plads til

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

HELNÆSPOSTEN 8. AUGUST 2009 4. årgang nr. 8 Løssalg 15,00 kr. foto: Dan R-J

HELNÆSPOSTEN 8. AUGUST 2009 4. årgang nr. 8 Løssalg 15,00 kr. foto: Dan R-J HELNÆSPOSTEN 8 AUGUST 2009 4. årgang nr. 8 Løssalg 15,00 kr. Befolkningsforeningen Odden, gamle lege i spil Side 7 foto: Dan R-J Pumpefest Kø til grillpølser Side 16 En spændende historie, der ikke måtte

Læs mere