ishavet Læs side Thurø Kro er i god form Læs side Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16"

Transkript

1 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side

2 Udgivet af: Svendborg Skite & Rekame Aps Teefon Grafisk design: Svendborg Skite & Rekame Aps Redaktion: Christian Dan Jensen Redaktør Per Vincent Journaist Fotografer: mitsvendborg.dk Thurø okahistoriske forening Fornyeser og nytænkning Jan Annoncesag: Freddy Højby Teefon Tryk: SvendborgTryk Webside: Forsidefoto: Thurø okahistoriske forening mitsvendborg.dk Thurineren udkommer 4 gange årigt i 1800 eksemparer og hustandsomdees i Thurø s skoedistrikt Næste nummer Marts 2012 Kontakt ti redaktionen: Den sidste udgivese i år af THURINEREN er nu på gaden, og Thurøs okabad går næste år ind i sin 22. årgang. Der er øbet en de vand i åen siden det første udgivese, hvor badet dengang bev avet af Thurø Bodkub, og hvor indhodet hovedsageigt handede om sporten, og især fodboden på Thurø. Den første redaktionee drejning kom, da journaist Erik Jørgensen op gennem 1990 erne gradvist ændrede badet fra at være et medemsbad for fodbodkubben, ti også at omhande historier fra hee Thurø. I 2001 overtog badets nuværende udgiver Svendborg Skite & Rekame. grafisk ayout og tryk af badet, dog stadig med kubben som udgiver. Det samarbejde kørte frem ti foråret 2009, hvor badet fik endnu et faceift med 4-farvet tryk, og hvor THURINEREN bev endeigt overtaget af Svendborg Skite & Rekame Aps. Redaktionen bev varetaget af journaist Steen Ahonen, som op ti denne udgivese har everet de mange gode okahistorier fra ae kroge af Thurø. Tak ti Steen for hans utrætteige indsats i disse år. Hurra og Champagne Der kom et brev med penge. Nu hoder der en bus i carporten. Thurø Kirke: December k Doberg (2.s.i advent) k Aamann (3.s.i advent) k Aamann (famiie- og børnegudstjeneste) k Doberg (4.s.i advent) k Doberg (Jueaften) k Aamann (Jueaften) k Aamann (Jueaften) k Aamann (Juedag) k Aamann (2.juedag) Januar k Aamann (Nytårsdag) k Doberg (1.s.e.h.3.kg.) kirkekaffe k Aamann (3.s.e.h.3 kg.) k Aamann (3.s.e.h.3 kg.) k Aamann (Sidste s.e.h.3 kg.) Søndagsskoe for voksne Februar k Aamann (Septuagesima, kirkekaffe) k Doberg (Seksagesima) k Aamann (Fasteavn - famiie- og børnegudstjeneste) k Børgum (1.s.i fasten) Marts k Aamann (2.s.i fasten) Søndagsskoe for voksne Kirkebien kan besties ti at køre ti og fra ae gudstjenester. Man bestier taxa på tf Kørsen betaes af kirkebøssen. Bibiotek: Tirsdag og torsdag; k Thurø okahistoriske Forening: Tirsdag: k Første ørdag i hver måned: k ti Redaktionet varetages THURINEREN i dag af mitsvendborg. dk med undertegnede som redaktør. Det betyder, at okabadet nu også kan æses på nettet, og at den redaktionee inie med den gode historie fra hee Thurø som omdrejningspunktet, vi komme endnu mere ti udtryk i fremtiden. Og ja, der vi komme ændringer og fornyeser i THURINEREN ti næste år. Nye temaer og profier vi være at æse i badet, hvor der bandt andet i hver udgivese, som noget het nyt, vi komme okahistoriske artiker og øget fokus på øens erhvervsiv. Du vi også opeve at badets kreative grafikere, i tæt samspi med redaktionen, vi forsøge at udvike og styrke THURINEREN s popuaritet med nytænkning i udtryk og visue retning, samtidig med, at den vekendte grafiske inie i badet vi være bevaret. Godt nytår ti ae, og på gensyn i Christian Dan Jensen Redaktør - THURINEREN Egon Frandsen kipper snoren ti Humørbussen AF PER VINCENT Jo, det var idt havkodt, men det stoppede ikke beboerne og brugerne på ThurøHus. Den spinternye Humørbussen fik en behørig og officie vekomst ti pejehjemmet en bæsende dag sidst i oktober, en bus som de har ventet ænge på. Den er doneret af John Lammert Pieszak, som brugte Thurøhus ti genoptræning efter en bodprop, og hans fotte gave bev modtaget med stor taknemmeighed, som formanden for pejehjemmet Kirsten Kristensen sagde i sin tae ved den ie ceremoni. Og når det nu skue være, skue det også gøres ordentigt og det bev det. Da beboerne, brugerne og personaet kom udenfor, var bussen pakket ind i rødt bånd, og foran den å en pude med to sakse, fudstændig som når dronningen ska kippe snore over. Og det bev også gjort standsmæssigt: Gerda Søvbjerg og Egon Frandsen kippede og kappede efter at Gerda Søvbjerg havde budt den nye Fiat-bus vekommen ti Thurøhus, så nu kan de 33 beboere og de 70 brugere af pejehjemmet komme omkring ige så meget de vi. Humørbussen har også fået en ny carport, bygget af tømrer- og maskinsnedkeriet Frydenda på Søndervej, og ikke nok med det: chefen Freddy Hansen var sev ti stede og donerede oven i købet 500 kr. ti pejehjemmets nye orangeri. Så der var masser af gode grunde ti både hurra og champagne på Thurøhus en bæsende dag i oktober. 2 Thurineren Decemberr årgang 3

3 De høver øs Der er ingen svendeprøve eer karakterer, når Snitskoen sames i søjdokaet på Thurø Skoe. AF CHRISTIAN DAN JENSEN Hver tirsdag formiddag hæves gennemsnitsaderen på Thurø Skoe, når skoens søjdokae indtages af aktive seniorer med en forkærighed for træ-håndværk. -Og der er pads ti fere endnu, siger tidigere skoeærer Harry Lund, som sammen med Henning Båby er tovhodere for Snitskoen, som det oprindeigt hedder. Gennem mange år har der været et senior-søjdhod på Thurø skoe. En ie skare på syv-otte pensionister som mødes og hygger sig med at ave træting, restaurere game møber, noget ti haven eer ignende. Og så er der ikke mindst hyggeigt sociat samvær. - Vi har før været stykker, men tigangen har desværre været fadende, fortæer Harry Lund, som opfordrer fere ti at komme og være med. Og man behøver overhovedet ikke være fagært indenfor træfagene. -Der kommer både en forhenværende kriminabetjent, en eektronikmekaniker og så en skoeærer, forkarer Harry Lund. Snitskoen har dog atid kyndig hjæp at hente hos Preben Andersen, som er tidigere møbesnedker. Snitskoen har mange år på bagen. Det startede som et aftenskoehod tibage i havfjerdserne. Senere bev det ti en interessegruppe for pensionister. I dag åner Snitskoen Thurø skoes søjdokae tirsdage k i perioden oktober ti apri måned. Lokae og maskiner ånes gratis, materiaerne medbringes sev. Hygge-stemning Lige udenfor vinduerne ti skoens søjdokae er skoegården hvor skoens eever spier bod og eger i frikvartererne. Tempoet er på et noget andet niveau indenfor ved høvbænkene, når Snitskoen har timer. Stemningen er afsappet, og der biver hyggesnakket og grinet mens der snedkereres. - Vi aver vores egne opgaver, og det kan være at muigt som fremsties her, siger Preben Andersen, og peger med den finger - som han i øvrigt manger - på noge fine stykker træ fra et dørtrin der netop er gjort kar ti at ave en bakke ti æber. Det er oftest ti venner og famiie der aves træting i søjdokaet på Thurø Skoe. Er du interesseret i at være med i Snitskoen kan du kontakte Harry Lund på teefon eer på mai webspeed.dk. FYNS GASTEKNIK Vi tibyder at indenfor: Gas- og oiefyrs service Abbonementsordning Aut. VVS instaatør KONTAKT OS PÅ TLF SE GODT UD! Tibud på vinduespoering ring: Evt. snerydning af fortove på Thurø, ring og hør nærmere BOBBE S VINDUESPOLERING HULVEJ 11 THURØ V/ HENRIK HEDGAARD 4 Thurineren Decemberr årgang 5

4 Ny Kinik for Fysioterapi i Baaden Individue undersøgese og behanding: I Kinik for Fysioterapi i Baaden prioriterer vi god tid ti grundig og seriøs undersøgese, udredning, behanding og træning. Der ydes tiskud fra Danmark og fra Sygesikringen såfremt man medbringer henvisning fra egen æge. Vi arbejder med: Nakke- og rygprobemer Sportsskader Gravide med bækken dysfunktioner Børn med motoriske probemer Hodningskorrektion Kæbedysfunktion Fysio-Piates Varmtvandstræning Hodtræning Aut. fysioterapeut Ruben Berdichevsky Aut. fysioterapeut Karina Kingo Aut. fysioterapeut Mia Gudborg Jeg arbejder med: Individue behanding og træning Hodtræning Den sunde virksomhed: Ergonomisk rådgivning ti virksomheder og institutioner, fremstiing af APV, opæg om det gode psykiske og fysiske arbejdsmijø. Træning i hjemmet Rygprobematikker Hodningskorrektion Ædretræning Behanding mod stress Massage Baaden; Båbærvænget 10, Thurø, tf. v/behanding eer for yderig information: AF PER VINCENT Værsgo, her er 50 miioner kroner, så kan I bare gå ti den! De er rigtig gade på Thurø Skoe i de her dage. Der biver råd ti renovering og nybygning så skoen kan eve op ti fremtidens krav, både fra personaet, eeverne og ae dem der bruger skoen i fritiden. Svendborg Kommune har beviget pengene, og det giver muigheder for at gøre stort set det hee, fortæer skoeeder Lars Hansen: - Der er udvikingsmuigheder, og vi har fået en chance for at forberede skoen ti fremtiden, også sev om vi jo ikke kender fremtiden het. Men vi kan tage højde for det vi aerede ved, for eksempe, at mange muige tifyttere har været idt usikre på, om der nu også er en tidssvarende og fremtidssikret skoe på Thurø. Det er der nu, forsikrer Lars Hansen. Idrætsskoe og kuturiv Skoen vi gerne være en de af Svendborgprojektet, som har ti formå at undersøge effekten af ekstra idrætstimer hos fokeskoeeever i nute ti fjerde kasse i Svendborg Kommune, så man også på Thurø kan tibyde seks timers idræt om ugen ti eeverne i 1. ti Lars Hansen og børnene kan næsten ikke få armene ned. Ae gæder sig ti, at arbejdet begynder. Thurø skoe forever Om et år begynder det store arbejde med renovering og nybygning. Pengene er på pads. 6. kasse. Lars Hansen er, som så mange andre skoefok, overbevist om, at motion og idræt hjæper gevadigt på indæringen. - Men også for de små 100 mennesker der bruger skoen i fritiden, får det stor betydning, at vi nu kan renovere bygningerne og faciiteterne. Der er masser af fritids- og kuturiv på Thurø Skoe uden for norma åbningstid, så ud over eeverne og ærerne vi rigtig mange thurinere kunne nyde godt af det arbejde, der begynder om et års tid, siger Lars Hansen. En gad skoeeder Indti håndværkerne rykker ind, ska der taes. Personaet og bestyresen ska have den store, pædagogiske debat om Thurø skoes værdier i fremtiden og om de udvikingsmuigheder der viser sig med 50 miioner i ryggen. Befokningsprognosen siger, at der vi være to-sporet skoe på Thurø i hvert fad de næste 15 år for 0. ti 6. kasse. - Så jeg er sevføgeig en gad mand, vi ser meget frem ti at kunne præsentere Svendborgs nye idrætsskoe i sommeren 2016, smier Lars Hansen. Renoveringen foregår i etaper, og det betyder, at eeverne kan bive på skoen mens der arbejdes. Der ska atså ikke ejes dyre okaer og pavioner imens. Om et års tid biver der banket, hamret, muret og snedkereret på Thurø skoe, der har prøvet det før. De ædste bygninger er fra 1904, noge fra 1916, så bev der bygget ti midt i 50 erne og igen sidst i 60 erne. Steffen Grønbech Jakobsen Afdeingschef Tf Nicki L. Christiansen Kunderådgiver Tf Jane Printzau Kunderådgiver Tf ALTID GODE TILBUD FRA TROMLEHUSET PÅ MEJERIVEJ Sevbetjeningsbutikken har kundevenige åbningstider - hver dag fra k. 8-20, men husk kun kontant betaing, da vi ikke har dankorttermina. Tromehuset er også i juehumør og har b.a. Føgende gode tibud: - Fotte juestjerner kr Hyachinter - 3 stk. kr. 25 eer 5 stk. kr Store bundter gran kr Fotte juetræer kr Dekorationer fra kr Vi har fortsat Den gode kartoffe og rødvinen ti juebordet - vin og større mængder kartofer besties på tf Færdige buketter kr Ae former for buketter kan besties - se opsag i butikken Vi ønsker ae vore kunder en rigtig gædeig ju samt et godt nytår Din okae frisørsaon - for hee famiien... NB: Jeg vi gerne ønske mine søde kunder en rigtig gædeig ju samt et godt nytår Tf Saonen med de feksibe åbningstider Thurø afdeing Bergmannsvej Svendborg Tf.: Fax: NYT NYT NYT Snerydning og mindre arbejder med rendegraver udføres. Ring og hør nærmere på tf Thurineren Decemberr årgang 7 Med venig hisen TROMLEHUSET - det grønne hjørne på Mejerivej Vi ses på Bøgeøkken 1, 5700 Svendborg Venig hisen Britt w w w. p j u s k o g s t r i t. d k

5 Baaden på Thurø Dans, bevægese og smertebehanding er omdrejningspunktet i Baaden på Thurø. AF CHRISTIAN DAN JENSEN Midt i ét af Thurøs boigkvarterer, nærmere betegnet på Båbærvænget 10, igger en gamme gu firænget bindingsværksgård med stråtag. For år tibage fungerede ejendommen som frugtavergård, men i dag er det het andre aktiviteter som foregår i huset. Nu hander det nemig om bevægeseskunst og fysioterapi. Baaden, som er navnet på stedet, ejes af ektor Hanne Ringgaard Møer og har siden 1998 været et hus hvor bevægesen og det forebyggende, samt sundhedsfremmende eement, er i centrum. Stedet fungerer i dag som behandingssted med autoriserede fysioterapeuter som behandere, og som bevægesessted med kvaificerede undervisere. Et hus i bevægese Et sted meem mennesker kommer hver uge ti den game Thurø-frugtgård for at få behanding, bevæge sig eer danse. Hovedparten af de personer er ikke ti præstationssport men mere ti træning, bevægese og dans, og for de, som ønsker at hente ny forståese for egen kropsbevidsthed. Baaden sætter nemig fokus på baance, yst og bevægegæde, og har derfor et mangfodigt kursusprogram, som giver muigheder for at opnå personig og kropsig indsigt via rum, rytme, diaog, musik, dans og bevægese. Argentinsk tango, yoga, fysio-piates og mindfuness er bot noge af de ting man kan timede sig i Baaden. Høj fagighed Siden apri 2010 har den nye kinik for fysioterapi og coaching haft ti huse i Baaden. Kinikken har eksisteret i mere end 20 år, og havde tidigere adresse på Sct.Jørgensvej i Svendborg. Karina Kingo, som er fysioterapeut og tovhoder for kinikken for fysioterapi i Baaden, ser gode muigheder i at være en de af huset. - Det giver os rigtig gode behandingsmuigheder, at kunne kombinere tingene med de fysiske rammer som er tistede i Baaden, siger Karina Kingo. Kinikken for fysioterapi behander bandt andet for nakkeog rygprobemer, sportsskader og gravide med bækkendysfunktioner. Herudover er der mange børnebehandinger. - Vi behander både normat fungerende børn, samt handicappede børn, og børn med rygskader eer som pages af hovedpine, forkarer Karina Kingo. Og vi ægger meget vægt på fagigheden i vores arbejde, siger hun. Udover Karina Kingo er også fysioterapeuterne Ruben Berdichevsky og Mia Gudberg tiknyttet Kinikken for fysioterapi i Baaden. Ae terapeuter i huset er autoriserde fysioterapeuter, hviket betyder, at man kan få tiskud fra sygesikringen Danmark. Ruben Berdichevsky, Karina Kingo og Mia Gudberg er ae fysioterapeuter tiknyttet Baaden på Thurø. THE NEW KOPPEL COLLECTION Gammedags Juetræsfest for hee famiien Thurø Borgerforening inviterer ti Gammedags Juetræsfest i Thurø Haen, Søndag den 18. december fra Den game frugtgård på Båbærvænget 10, som i dag huser Baaden SWISS-MADE QUARTZ OG SAFIRGLAS FLERE VARIANTER. PRISER FRA KR verdensnyhed i svendborg BROGADE SVENDBORG Først hos: Tf Kom og opev Juemand, nissepiger og evende musik. Der biver uddet godteposer ti børnene. De voksne har muighed for at købe kaffe, gøgg og æbeskiver. Ae børn iføge voksne har gratis adgang. Øvrig adgang 50 kr. pr. person. Forudbestiing, ikke nødvendigt! Vi gæder os ti at se jer ae. Hisen Thurø Borgerforening 30 DAGES OMBYTNINGSRET OVER HELE LANDET PÅ GAVER KØBT HOS OS 8 Thurineren Decemberr årgang 9

6 Feksibe frisør på Thurø Nyd din juefrokost på stuen eer derhjemme, kom ind og hør nærmere. MORMORMAD HVER MANDAG FRA KL PRIS KR /12 Nakkesteg m/champignonsauce, kartofer og grønt. Januar 2/1 Paneret fæsk m/persiesovs og kartofer. 9/1 Fororen hare m/kartofer, sovs, surt og sødt. 16/1 Kyingesteg m/kartofer, sovs og agurkesaat. 23/1 Kådomer m/sovs, kartofer og surt. 30/1 Mørbradgryde m/kartofer, ris og surt. December 12/12 Kogt-skinke m/grønangkå og brunede kartofer. Februar 6/2 Dansk bøf m/kartofer, sovs og surt. 13/2 Ribbensteg m/kartofer, sovs og rødkå. 20/2 Karbonader m/kartofer, sovs og grønt. 27/2 Bøfstroganoff m/kartoffemos og surt. Fornyese og god tid ti kunderne er hovedessensen hos Frisør Pjusk og Strit på Thurø. AF CHRISTIAN DAN JENSEN Siden 15. november sidste år har Britt Ebbesen drevet frisørforretning fra privatboigen på Bøgeøkken 1 på Thurø. Og her er ingen faste åbningstider, de er nemig feksibe igesom Britt Ebbesen sev er det. - Jeg satte mig det må, da jeg startede Frisør Pjusk og Strit for godt og ve et år siden, at der atid ska være god tid ti kunderne her er ingen kip på samebånd, smier Britt Ebbesen fra frisørstoen, som hun i dagens anedning - ti ære for fotografen - sev har taget pads i. Frisørsaon i privaten Britt Ebbesen er angt fra grøn i faget når vi taer om at håndtere saks og kam. Mere end 25 års erfaring som frisør har hun bag sig, siden hun bev udært hos frisør Lene West i Svendborg. Og erhvervet som sevstændig er heer ikke nyt for Britt Ebbesen. I 14 år havde hun Saon Britt på Ørbækvej, inden hun i 2009 startede som mobi-frisør. Her kørte hun rundt ti hovedsageigt ædre, gangbesværede mennesker, og fungerede som hjemmefrisør. Men sidste år tog hun besutningen om at starte op med frisør-saon i privaten først på Thurø. - Det har været et het forrygende år, og den bedste besutning jeg nogensinde har truffet, siger Britt Ebbesen, og sev om der i forvejen er fere frisører på øen, så afskrækkede det hende ikke for at etabere sig på Thurø. Jeg har et godt forhod ti mine koeger her på øen, og så har jeg fået et godt tag i børnefamiierne, siger hun, og fortæer, at fere af hendes tidigere kunder gerne tager vejen ti Thurø for at bive kippet. Jeg har endda en kunde, som kommer het fra Sønderjyand for at bive kippet hos mig, fortæer Britt Ebbesen, og fortsætter: Og så er jeg så hedig, at hun oven i købet fyder bien med fere kunder fra det sønderjyske, som biver kippet i samme ombæring, siger hun. Kunderne som biver kippet hos Frisør Pjusk og Strit er dog primært fra Thurø, og det værdsættes meget højt hos Britt Ebbesen. Kursus og netværk Britt Ebbesen er sammen med fem-seks øvrige aene-frisører gået sammen i et netværk, hvor det bandt andet hander om fornyese og erfaringsudveksing. - Når vi arbejder meget aene, som vi jo gør, så kan det være svært at forny sig og få nye input. Derfor har jeg sammen med en ie håndfud frisør-koeger dannet en netværksgruppe, hvor vi mødes og erfaringsudvekser med hinanden, forkarer Britt Ebbesen, som netop var vendt tibage fra et kursus sammen med netværket. For mig er det meget vigtigt at man fornyer sig, siger hun. Som det fremgik i starten af denne historie, så er der som udgangspunkt ikke faste åbningstider hos Frisør Pjusk og Strit. Der besties tid over teefonen, og er der en dag hvor der ingen kunder er efter kokken fjorten, ja så hoder Britt Ebbesen fri resten af dagen. Skue der så være en kunde, som først kan nå at komme kokken 17, så hodes der åbent herefter. Dog ikke om mandagen. Her kører Britt Ebbesen nemig stadig ud og kipper privat. Se mere på Nytårsmenu tag med hjem Skadyrscocktai eer Heefisk m/rejer Oksemørbrad m/rösti kartofer, stegte grøntsager m hvidøg og skovsvampesauce Nøddetærte m/chokoadesovs Kr Besti senest 29/12, ska afhentes 31/12 inden k Thurø Stuen Bergmannsvej Svendborg Tf Se os på Børns Voksenvenner Svendborg tf Vi du være min voksenven? Mange drenge af enige forædre med et spinket famiienetværk har brug for en mandig voksenven. Er du mand for, med dit engagement og dine personige ressourcer, at gøre små smi større? Ring ti os eer besøg os på nettet. Børns Voksenvenner er støttet af ba. TrygFonden Det betaer sig at bive medem - Her tegnes famiiens bedste forsikringer ti Sydfynske priser Vi er med, hvor det foregår Odensevej 8 A. Svendborg. Tef Fax Kontortid: Man.-Fre Thurineren Decemberr årgang 11

7 En Thurø-kaptajn midt i BOX: Thurineren går på jagt i Lokaarkivet i de kommende udgiveser. Det vrimer med gode historier fra det game Thurø, og vi begynder med Thomas Niesen. God fornøjese Ishavet Thomas Niesen fra Røgeriet sejede ræveskind og mammuttænder fra Sibirien gennem metertyk is AF PER VINCENT Situationen var at andet end hyggeig. Det knagede fæt i Karises Skrog, og man var hvert Øjebik kar ti at forade Skibet. Der bev sat Dynamitadninger på ange Stænger ned i Isen for at sprænge den og ette trykket mod Skudens Bund. Pudseig skites Isen, og der var saa godt som fri Bane. Karise var endnu tæt trods det knugende Favntag. Sådan skriver Svendborg Avis reporter Aug P. om Thurøskibets dramatiske sejads på den nordige havkuge og Thurøkaptajnen Thomas Niesens risikabe rejse med 320-tonneren Karise engang midt i trediverne, fra Seatte på den amerikanske vestkyst, op gennem Beringstrædet ti en havn på den sibiriske kyst. Lokaarkivet har netop fået artiken og ikke mindst et fantastisk søkort, der viser rejsen gennem isen. Der var atid oprør Sømanden Thomas Niesen bev født på Røgeriet den 19. oktober 1873, og egentig begyndte han sit arbejdsiv som (Foto: Thurø Lokahistoriske Forening) handeseev, men det bev en kort karriere. Han havde satvand i årene, og som 17-årig fik han sin første hyre. I tre år sejede han med en marstaer i kystfart på Sydamerika, og Thomas Niesen fortæer, at det var raske og gade dage, der var atid oprør et eer andet sted, og vi var ofte ved at rømme for at komme ti at ege med. Fra Røgeriet ti Seatte Han kom hjem igen ti roigere forhod, og i 1898 fik han sin styrmandseksamen fra Svendborg Navigationsskoe. Han sejede havene tynde med Thurø-skonnerter og dampere før han i 1910 købte den store bindingsværksvia over Røgeriet. Thomas Niesen drev fiskeri og fiskerihande og også seve Røgeriet. Det gik i noge år, speciet under krigen gik det rigtig fint, men der kom krise, og i 1920 skue der igen pøjes satvand, bandt andet som skibsfører på den tremastede skonnert Fora. Bankkrisen på Thurø fik mange skippere og redere ti at afhænde deres skibe, og Thomas Niesen bev arbejdsøs ige indti 1926, 320-tonneren Karise, som Thurøskipper Thomas Niesen sejede med. (Foto: Thurø Lokahistoriske Forening) da han sejede M/S Svendborgsund ti København. Det var bevet sogt ti Swenson Fur Trading Company i Seatte, det skiftede navn ti Karise, og på 65 dage sejede Thomas Niesen skibet over Atanten, gennem Panamakanaen og op ti Seatte. Karise er også thuriner, bygget på J.P.H. Jørgensens Værft i En overdådig affodring Det handede om pes. Karise skue hente skind på de små handesstationer på den sibiriske kyst, og det siger noget om rejsens karakter, at skibet fik proviant med ti to et havt år. Man regnede simpethen med, at skibene frøs inde. Det var sovjetrussisk område, og i artiken fra Svendborg Avis kan man æse: I Cap Dezhnevra har Russerne en Station hvor Karise maatte ind for at karere. Det var en forme Foranstatning der ettedes betydeigt ved en overdaadig Affodring af de sovjetrussiske Embedsmænd. Ved endestationen astede Karise hvide ræveskind, egernskind, masser af rensdyrskind, båræve, sortræve og søvræve. Oven i det kom 12 tons hvarostænder og 15 tons mammuttænder. De sidste var gravet ud af den frosne tundra. En ast med en værdi på ca fire miioner kroner. En sømandsdåd Kaptajnen hed Jochimsen, men han var syg på hee rejsen, så det var de facto Thomas Niesen der havde ansvaret. Han fik sæder og sædehunde ombord for at sikre sig mod ae eventuaiteter, men det skue vise sig, at kaptajn Thomas Niesen fra Thurø udførte en dåd som ingen havde gjort før ham: han fik Karise både ud og hjem inden for et år, noget Swenson Fur Trading Company adrig havde prøvet med nogen af seskabets skibe. Thomas Niesen afmønstrede og sejede hjem med passagerdamperen Drottninghom, hvor han i øvrigt underhodt sig med Nobeprismodtageren Sincair Lewis. Og knap var Thomas Niesen kommet tibage ti Thurø før han igen var kar ti en tur gennem pakisen og vinterstormene højt mod nord. SELSKABER FRA 8-80 PERSONER DINER TRANSPORTABLE FÅ EN BROCHURE TILSENDT SØNDERVEJ 1 - THURØ - TLF LEGO TECHNIC HAULER Med motoriseret tippead. Bruger 6 stk. C-batterier. Normapris 549,00 299; Spar 250; Tibud Møergade 16 Tf VVS-arbejde Gasanæg Badeværeser Gasfyrsservice Varmeanæg Fjernvarmeanæg Vandanæg Fejfinding Rådgivning THURØ VVS-TEKNIK John Niesen Snebærvænget 19, Thurø Tf Mobi: Per Vincent er den nye journaist på THURINEREN. Han har tidigere været på DR Fyn, men er nu freeance. Ae er vekomne ti at kontakte ham med både stort og småt, bare det hander om Thurø. Så skriv eer ring. Tf: Thurineren Decemberr årgang 13 FAKTA

8 Thurø Revyen 2012 Thurø Revyen er netop gået i gang med forberedeserne ti næste gade revy. Premieren finder igesom sidste år sted i vinterferien og foregår i Thurøhaen torsdag den 23. februar k. 19:30 derefter kan revyen opeves: Foto: Thurø Revyen 2012 Fredag den 24. februar k. 19:30 Lørdag den 25. februar k. 15:00 Søndag den 26. februar k. 15:00 Medvirkende: Merete Betoft, Mai Britt Jensen Aan Kirkeby Hanne Skaaum samt en spændende gæsteskuespier Revyens emne hander om Thurøs beboere og ivet i UDKANTS-SVENDBORG! (Dem fra Svendborg og omegn går heer ikke ram forbi.) Der biver atter i år muighed for spisning før forestiingen. Bietbestiing efter nytår på tf Legestue med masser af aktiviteter Hvor går man hen med hjemmegående børn i aderen 0-6 år? Thurø Legestue er svaret. AF CHRISTIAN DAN JENSEN Siden 1990 har Thurø haft sin egen egestue for hjemmegående børn i aderen 0 6 år. Foreningen Thurø Legestue hedder den, og hoder ti i værestedet Knasten - fritidstibuddet for børn i 3. ti 6. kasse med base i Kirkestræde 11B. Her har egestuen været siden Knasten åbnede i I de første fem år ånte Thurø Legestue okaer af Thurø Bodkub. Hver torsdag meem kokken 9.30 og mødes forædre på orov, bedsteforædre eer den unge pige i huset med børnene i egestuen. Børnene har såedes gode muigheder for at ege og tume sammen. - Det er sundt og godt for børnene at komme ud bandt andre børn, og her er egestuen et godt tibud om at komme være med, fortæer Susanne Domino, som er formand for Thurø Legestue. Udfugter og musik I dag er der 13 børn timedt egestuen, og pudsigt nok er de feste børn ikke fra Thurø. De feste børn kommer fra opandet. - Jeg ved ikke hvorfor det er sådan, men måske det skydes, at vi aver en de forskeige aktiviteter som for eksempe at tage på udfugter ti Zooogisk Have, Naturama eer i svømmehaen, siger Susanne Domino, som også fortæer, at der i vintersæsonen kommer en fra Svendborg Musikskoe og aver musik sammen med børnene. Susanne Domino opyser, at der sagtens er pads ti fere børn i egestuen. Hun kan kontaktes på teefon Søndag d. 25/ (1. juedag) LUKKET! Søndag d. 1/ (1. nytårsdag) LUKKET! Åbningstider: Ae ugens dage 7-19 Posthus åbent: mandag ti fredag Håndkøbsudsag Bergmannsvej 112 Thurø 5700 Svendborg Anita Grundah og Morten Bytoft: Når du har brug for os, er vi her også sønog heigdage og Knud Hansens Begravesesforretning Rønnebærvænget 66 - Thurø Mobi: Vademarsgade 50 Svendborg Tf Timeding er i fud gang ti vore kurser ti Grækenand ti foråret. Har du tænkt over om det evt. er noget for dig, eer en juegave ti den du ved der kunne have gæde af det. Baadens kurser på Chios i Grækenand i 2012: Uge 22: Vandring og fordybese v/ Hanne Møer Uge 23: Yoga, sang og Mindfuness v/ Christina Fyger og Hanne Møer Uge 24: Kor og improvisation v/ Kristian Skårhøj Uge 25: Hånd i hanke med ivet v/ Leif Aken Uge 26: Hånd i hanke med ivet v/ Leif Aken Kursuseder Hanne Ringgaard Møer Tf Fax Hent mere information om vore ture ti Grækenand på og se desuden de øvrige kurser Baaden udbyder i 2012; yoga - fysiopiates - rygtræning m.m. 14 Thurineren Apri årgang døre & Vinduer Køkken & Bad Ombygning 15

9 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Han har turneret i USA med et rockorkester, avet musikvideoer for Kashmir, og så har han vundet en fagkonkurrence på Thurø. Varmesystemer Vedvarende energi Indekima Motivet er øivet omgivet af vand med at hvad derti hører. Hesteskoen repræsenterer seve øen og dens form, og hvad ae ved er, at hesteskoen bringer ykke. Udskift din gaskede spar 25-40% Et pus med 4 års garanti AF CHRISTIAN DAN JENSEN De to game Nifisk støvsuger-overkroppe som hænger over spisebordet i deres nye funktion som amper vidner om, at vi er trådt ind i et hus hvor kreativiteten får uft under vingerne. Stedet er Nordvej på Thurø - her bor Jacob Printzau med sin hustru Louise og deres to drenge Linus og Josias. Jacob Printzau er art director, freeancer og tidigere forsanger i The Fashion, et af de nyere danske bands, som har givet fest udenandske koncerter. Og så er det ham som har tegnet Thurø-faget. Fagkonkurrence Baggrunden for historien her startede i jui sidste år, hvor THURINEREN, som et festigt indsag, udskrev en fagkonkurrence i forbindese med 200 års dagen for Thurøs frikøb. Interessen var fra æsernes side stor, og der kom rigtig mange kreative forsag ind på redaktionen. Vinderen af konkurrencen bev offentiggjort for nøjagtig et år siden, hvor man i december udgivesen af badet kunne fortæe, at Jacob Printzau vandt konkurrencen om det bedste forsag ti et Thurø-fag. Men Jacob Printzau har adrig nået at få sin præmie, og derfor tog vi hjem ti Jacob for at overrække den ti ham. Turneret i USA Sevom 36 årige Jacob Printzau er født og opvokset på Thurø, så har han i en årrække på 14 år været væk fra det sydfynske. Og det har ikke været kedeigt at være Jacob i disse år. I sin funktion som bandt andet fiminstruktør på musikvideoer, har Jacob Prinzau arbejdet for orkestre som Kashmir og Vobeat. I 2010 vandt han Gaffa-prisen for årets bedste musikvideo, som var avet for Kashmir. Men inden havde Jacob Printzau mere end 150 koncerter i USA og Europa på bagen med sit punkinspirerede rockorkester The Fashion. Bandet rykkede både det danske marked og internationat med en padekontrakt med Epic Records, som er en amerikansk underafdeing af Sony Music og 2008 var to meget hektiske år. Vi turnerede rigtig meget med The Fashion, og stod ige foran et internationat gennembrud, fortæer Jacob Printzau. Samtidig med den musikaske succes var Jakob Printzau far ti en søn, og da bandets internationae karriere begyndte at tage form, ventede han barn nummer to. - Det sætter unægteigt tingene idt i perspektiv, og sevom min kone Louise hee vejen igennem har støttet op om mit engagement i musikken, var det hårde iv on the road en svær kombination med famiieivet derhjemme især når man tager afsted på en tre måneders turné i USA, siger Jacob Printzau. Da finanskrisen ramte musikbranchen i 2009 ramte den også The Fashion, som samme år besuttede at hode en pause. Bandet bev opøst i Tibage på Thurø Jacob Prinzau fyttede her i sommer tibage ti Thurø med famiien. - Vi var trætte af byivet på stenbroen i København, og savnede roen og harmonien i og omkring det at være en de af et nærmijø som her på Thurø, smier Jacob Printzau. THURINEREN overrakte Jacob Printzau præmien for Thurø-fag konkurrencen, som består af en middag for to på Thurøstuen. Og mon ikke den ska nydes med famiien. Trænger din gaskede ti at bive udskiftet? Du kan spare 25-40% på din varmeregning, når du væger Vaiants nye super-effektive gaskede ecotec pus. Et top-produkt ti den kræsne forbruger når kun det bedste er godt nok. Kondenserende gaskede med ae tænkige funktioner og udsøgt komfort. En fot instaation monteret med designtipassede varmtvandsbehoder på 75 iter, energimærke A samt 4 års garanti. Pris ink. moms fra kr ,- Kontakt Tåsinge VVS for et professionet og uforpigtende tibud på din nye instaation. Bregningevej 1B, Vindeby 5700 Svendborg Tf.: Thurineren Decemberr årgang 17

10 Kirken er Der var ikke pads i herberget. Det er der i staden, for dér er Gud, siger Thomas Aamann AF PER VINCENT Påstand: kristendommen er gået i arv på Thurø, og ae på øen, kirkegængere eer ej, er en de af menigheden. - Min erfaring er, at fok er kristne og ever et kristent iv. Ikke bare i kirken om søndagen, men i høj grad også i hverdagene, hvor det jo ska stå sin prøve. Måske ikke bevidst, men den igger der i dagigdagens vag om hvordan man ska opdrage sine børn, hvordan man omgås hinanden, hvordan man opfører sig i det hee taget, siger sognepræst Thomas Aamann. Nu kommer den store juegudstjeneste snart, og så biver kirken fydt ti bristepunktet og het ud i våbenhuset. Sådan er traditionen. Og en anden påstand kunne så være, at thurinerne kommer der for hyggens og netop traditionens skyd. Men det er ikke hee forkaringen, mener Thomas Aamann: - Jeg mener, at kirken er et åndeigt drivmidde, både for dem der kommer hver søndag og for dem, der kun kommer Jueaften. Vi har været én stor, kristen famiie i år og ae på Thurø er på den måde en de af menigheden. Du kan ikke måe et menneskes kristne tro på hvor ofte man kommer i kirken, for det er individuet, men netop på, hvordan ens tro og kristendom praktiseres i hverdagen. Og det er her, drivmidet kommer ind, siger Thomas Aamann. Få tanket op Ved Juegudstjenesten biver der tanket op, for det kan godt være at man kører på dampene, som Aamann udtrykker det, og det åndeige drivmidde giver også kræfter ti at få modet. Modet ti åbent at sige, at man er kristen og ikke være bange for at bive trynet. - De modige vidner er her på Thurø, det ved jeg med sikkerhed, og det er bandt andre dem der er med ti at understøtte det faktum, at vi netop ae sammen er menigheden og fæesskabet. I den mørke vinter har vi brug for yset, og Gud er jo netop det ys. Der er noget dragende over staden med krybben, atså kirken, for Gud bejer ti os med sit overvædende ys, og her kan vi komme Jueaften, og hver eneste søndag for den sags skyd, og modtage yset, atså få tanket op med åndeigt drivmidde, insisterer Thomas Aamann. Et iv i fæesskabet Thurø kirke er en gæstfri kirke. Her ska ae være vekomne, for det er en vigtig de af den kristne tro og en vigtig de, når kristendom ska praktiseres, mener Thomas Aamann, der synes, at det er dejigt at være præst på Thurø: - Det er en stor gæde hver eneste dag fordi jeg kan se, at det kristne iv virkeig biver praktiseret, og det er åbenyst, at det bandt er fordi kristendommen er gået i arv i generationer her på øen. Vi er her med hver vores iv, og aigeve tihører vi ae sammen det store fæesskab, menigheden. Så ja, det er en stor gæde både at være præsten og en de af fæesskabet, smier Thomas Aamann. Sognepræst Thomas Aamann siger, at kirken er et åndeigt drivmidde. Vi har også ækre strik og fotte jakker ti mænd VVS-GÅRDEN SVENDBORG A/S Brug dit Håndværkerfradrag og spar op ti kr. Du finder kvaitetstøj hos PS MARINESHOP PÅ HAVNEN I SVENDBORG Gas instaation VVS arbejde Bik arbejde Ventiation Jordvarme Sovarme TIL NYE KUNDER ved tegning af serviceaftae, gives der 25% rabat på første eftersyn Få også dit gasfyr efterset og få skatte fradrag for timeønnen Ring og få et godt tibud på udskiftning af dit gasfyr VVS-GÅRDEN Svendborg A/S Kuopiovej Svendborg Tf e-mai 18 Thurineren Decemberr årgang 19

11 TWINGO LAGERSALG INK L. 1 RE NU NAUL FR T T A WI NG ON OR MA LP RIS ÅR SF RI FO RS IKR ING * FR AK R SIDSTE CHANCE - SE LIGE PRISEN! SÅ ER DER LAGERSALG PÅ TWINGO! Indti den 15. december 2011 kan du sippe for den dyre forsikring, når du køber en Renaut Twingo eer en Renaut Cio ti kampagnepris, og samtidig finansierer den hos Renaut Finans. Uanset ader og bopæ og efter et års skadesfri kørse biver du ovenikøbet eitebiist hvis du er over 25 år. Se mere på ENERGIKLASSE Renaut Cio Authentique: 3-d. Brændstoføkonomi 16,9 km/ og CO2-udedning 139 g/km. Renaut Twingo V Expression. Brændstoføkonomi 21,3 km/ og CO2-udedning 109 g/km. Eksk. ev. omk kr. De viste bier kan være med ekstraudstyr. *Et års fri forsikring. Uanset ader, anciennitet og bopæ. Du betaer ca. 150 kr. i stempeafgift og mijøbidrag. Sevrisiko kr for kunder over 25 år og for kunder under 25 år. Tibuddet er kun gædende ved samtidig fi nansiering via Renaut Finans. Tibuddet gæder v. købsaftae senest Årets sidste stævne på Thurø Ridekub KØB DIN ANNONCE PÅ AF PER VINCENT Efterårets kubstævne på Thurø Ridekub kunne næsten ikke få bedre rammer. Den kare, bå himme var med ti at ægge den gode stemning ørdag den 5. november, da heste og ryttere fra Thurø Ridekub, Brohom Ridekub, Sydfyns Ridekub, Ærø Ridekub, Homdruphuse Ridekub med Nordbaggerne og Hovgård Ridekub gennemførte de forskeige discipiner i det store ridehus. Stævnet var en ubetinget succes, og det var fot at se på. Nyd biederne. 20 VED AUTORISERET SERVICE ER NEDENSTÅENDE EN SELVFØLGE!!! Korrekt udførse af garantiarbejde på nye bier (Må kun udføres af autoriserede) Muighed for kuance-rep. (Devis betaing udenfor garantiperiode) Erstatningsmobiitet ved service og rep. (Landsdækkende) Mobiitetsservice i hee Europa i hee biens evetid. (Gratis vejhjæp) Speciauddannet personae ti netop din bi. (Vi er ikke eksperter i ae mærker) Hurtigste opdateringer ifbm. rep. & servicering gennem direkte opkobing ti producent. Muighed for originae reservedee. Muighed for aternative reservedee (Ædre bier) Største produktkendskab i VOLKSWAGEN. Muighed for fast pris på rep. og service. Muighed for service & Reparationsaftae (Bier op ti 12 mdr.) Løbende information fra producent og everandør. Automatisk indkadese ti service og evt. opdateringer. Landsdækkende garanti, også på brugte bier. Landsdækkende sygejourna, også på brugte bier. Producent udvagte kontropunkter. (Sikkerhed) ISO Certificeret værksted. (Sikkerhed) Fabriksgodkendt padeværksted. (Sikkerhed) Ekspres-service ved nedbrud. HUSK, AT HVIS DU IKKE ER KOMMET HOS OS ET STYKKE TID, KAN VI MED ET RIGTIG AUTORISERET SERVICE GENOPRETTE ALLE DINE FORDELE!!! CAREPOINT - SVENDBORG Nika Bier A/S weekend/aften teefon Grønnemosevej Svendborg Tf Fax ing Besti!! tages! d o m nde på bræ BRÆNDE SÆLGES Prima tørt ASK savet og køvet i 25 eer 30 cm. ængde. Opbevares i sæk med 1,5 rummeter Lager af tørt ask haves. Pris pr. rummeter kr. 550,- Kan afhentes med traier (vi æsser for dig) Levering med vores buggy-traier, Thurineren Decemberr årgang max. 6 mtr., kr. 200,- Øens tømrermester - tibyder hovedentreprise vedr. deres nye om og tibygning! Tegning Byggetiadese Beton Murer Tømrer Snedker E VVS Maer Guvbeægning i Eneregring refnraotrvæk op ti nnen ø. s r d j k arbe på Ring og få en uforpigtende snak om jeres tanker Søndervej Thurø 21

12 THURØ KRO AF PER VINCENT Thurø Kro som den så ud for godt 100 år siden Ba i saen, seskab i krostuen, møder i bibioteket, og nu er der snart Nytårsmatiné Søren Duun er ved at gøre sin kro kar ti Nytårsmatiné. Også udendørs. -Jamen, det går da strygende, udbryder Søren Duun med det brede smi, sår ud med armene og viser sin kro frem. Fra terrassen med de idt famede, men farverige vægmaerier, kommer vi direkte ind i krostuen, og ordet autentisk er det første der dukker op. Det oser af stemning, skabt af de game, soide møber og de game, okae portrætter. Kæmpekøkkenet ige ved siden har at ti faget hørende, bandt andet en mørkebå kaffemaskine. Den tænder Søren Duun og fortæer, at han har boet på stedet i snart 30 år og er gad for det. -Thurø Kro er sådan set idt af det hee. Om sommeren er her Bed & Breakfast og café, og om vinteren er det mest fester, meget store og meget små. Kroen er jo en sags privatejet forsamingshus. Du kan komme og få nøgen. Under en hund Thurø Kro har fud beviing, og det hee kan ejes. Saen, krostuen og bibioteket, pointen er, at prisen er den samme. -Forstået på den måde, at man betaer 75 kroner pr. hoved, så kan man eje det okae der passer i størresen. Så vi har fester, men der er også fok der kommer for at hode et mindre seskab eer møder, og de kommer fra hee andet, understreger Søren Duun, der sidder og brænder inde med en nyhed: På den anden ende Om godt to år, i 2014, har den smukke og stirene krobygning stået på Bergmannsvej i 100 år, og så ska det hee sættes på den anden ende, har krofatter Duun tænkt sig. -Jeg vi rigtig gerne ave en sags scrap-bog om kroen og dens historie, så jeg er nysgerrig efter at vide, om nogen ved noget om den, stort eer småt. Kom endeig og fortæ, eer ring ti mig, sådan et skrift hører med ti et ordentigt 100-års jubiæum, mener Søren Duun. Nej, den er ikke! Sevføgeig biver der Nytårsmatiné i den store sa på Thurø Kro. Den 31. januar fra 15 ti 18. Så ved du det. Og som ved hver Nytårsmatiné byder Søren Duun vekommen, bandt andet ved endnu en gang at dementere de vedhodende rygter om, at Thurø Kro er ti sag. -Jep, det er mit årige dementi, griner han og føger mig tibage ti terrassen mens han fortæer, at Thurø Kro ever og har det godt. Gædeig ju og godt nytår Thurø Borgerforening - afhoder ordinær generaforsaming mandag d. 27 februar 2012 k på Skipperkroen. Dagsorden iføge vedtægterne. Indkomne forsag ska være bestyresen i hænde senest 13. februar Efter generaforsamingen vi der være foredrag ved ansvarshavende chefredaktør ved Fynske Medier, Troes Myenberg Ve mødt Bestyresen Speciae: Køkken - bad - garderobe Vinduer - døre guv - Lofter Rødhøjsvej Kværndrup Mobi: Thurø Bageri ønsker ae en gædeig ju og et godt nytår, med tak for året der gik Kig ind og se ae de forskeige juekager og hjemmeavet chokoade vi har på hyderne b.a. dronningens marcipanbrød, fydte chokoader og masser af andet godt Thurø Bageri I/S Struwestræde 3, Thurø 5700 Svendborg Tf Thurineren Decemberr årgang 23

13 Meem himme og hav Ny bog om 200-året for Thurøs frikøb Manger du en god idè ti en juegave, så er der stadig bøger tibage om 200-året for Thurøs frikøb. Bogen kan købes ved Thurø Lokahistoriske Forening for kr. 150,00 Åbningstider på Thurø Bibiotek Thurø Bibiotek hoder ekstra åbent een formiddag om måneden - det er 1. onsdag i måneden fra k (fra september ti og med maj). Søndagsskoe for voksne Fra januar kan du komme i søndagsskoe i Thurø Kirke. Pastor Thomas Aamann vi tibyde søndagsskoe hver tredje søndag i måneden. Med Biben i hånden tager skoen udgangspunktet i foks egen ængse, der biver stiet spørgsmå og fundet svar. - Der er ikke tae om Bibeæsning som sådan hvor vi sidder og vender bade, men om samtaer og diskussioner om de store og små ting, fortæer Thomas Aamann. Det gik rigtig godt! Så kort kan det siges. Arkivernes Dag den 12. november var en succes på Lokaarkivet i Karin Michaeis hus, og Inger Søsborg, formand for arkivet, er meget tifreds. -Der kom både thurinere, tifyttere og svendborgensere, så der var fydt godt op med gæster hee eftermiddagen, og det er fot, siger Inger Søsborg. Arkivernes Dag er et fæes, skandinavisk projekt. THURINEREN på nettet Husk, at du nu kan æse ae historier i THURINEREN, samt downoade hee badet, på mitsvendborg.dk

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 2. apri. - juni. Se mere på www.naagruppe.dk 2015 Spejderfest og generaforsaming Fra Nørreå Gruppe Referat fra aftenen Referat fra Spejderfesten den 11. marts 2015-

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 wot2do: I got you on tape Queer party Aab-yngby The Bue Van // Torsdag 8. marts 2012 Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 + Ny singe fra Niarn + Tanketorsken + Vind koncertbietter sushi:

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF Medemsbad for nr. 1 Sæson 2012/2013 Vekommen ti ny sæson i NGF 1 Nakskov Gymnastikforenings bestyrese 2 Forretningsudvag: Formand: Susanne Larsen Heesvej 37, 4000 Nakskov Tf. 60454892 Mai: sus@youmai.dk

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu MEETING PLANNER Radisson Bu Scandinaia ote, Aarhus C, denmark ekommen ti RAdiSSon bu ekommen Radisson Bu Scandinaia ote er Århus største hote og byens mest naturige mødested. oteet er Sanemærket og har

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

bjerreb forsamlingshus

bjerreb forsamlingshus bjerreb forsamlingshus Stenoddenvej 20, Tåsinge, 5700 Svendborg Kurt Larsen mobil: 20 28 30 02 www.kl-kurtlasen.dk www.hanstholm.com Minks El-Service Tåsinge Tlf. 20787801 www.minksel.dk Aut. Elinstallatør

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 april - juli 2008

Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 april - juli 2008 Nyt fra Nørreå-Gruppe 7. årgang Nr. 2 apri - jui 2008 Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Spidopmagerne Det går godt hos spidopmagerne. Der omsættes og tjenes marant mere end for bot få år siden. 2003 var omsætningen

Læs mere

bjerreb forsamlingshus

bjerreb forsamlingshus bjerreb forsamlingshus Stenoddenvej 20, Tåsinge, 5700 Svendborg Kurt Larsen mobil: 20 28 30 02 www.kl-kurtlasen.dk www.hanstholm.com Minks El-Service Tåsinge Tlf. 20787801 www.minksel.dk Aut. Elinstallatør

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l ----- N R., ~1 A R T S 9 9 Nyttig baggrundsviden om mijø! " Vor fæes fremtid" Denne serie med foreøbig 6 forskeige titer er udgivet med støtte fra fonde og firmaer. Derfor den ave pris. Anmederne skrev

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Regnskab for året 1996

Regnskab for året 1996 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere