Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang?"

Transkript

1 Vågetjeneste hvordan kommer vi i gang? Af Birgitte Viftrup Mortensen Forord Hvert år dør mange helt alene i deres eget hjem eller på plejehjem i deres egen lejlighed. De ansatte forsøger at kigge ind så ofte som muligt, men har oftest ikke normering nok til at sidde og holde den døende i hånden. Nogle vil helst dø alene men det er mere undtagelsen, end reglen. I Samvirkende Menighedsplejer ønsker vi IKKE at nogen behøver at dø alene, med mindre man selv har valgt det!

2 Vores samfund er et af de rigeste i verden og vi går langt for at undgå, at nogen økonomisk set står hjælpeløse og uden tag over hovedet og mad og tøj til kroppen. Men vi har samtidigt indrettet os sådan, at vi ofte bor langt fra familie og venner og ikke nødvendigvis har noget at gøre med naboen. Ensomhed er derfor blevet et udbredt fænomen. Er man i forvejen ensom, er der større risiko for, at du kommer til at tage afsked med verden alene. Dertil kommer, at vi bliver ældre og ældre og ser vores familie og bekendte dø og har til sidst måske ikke nogen pårørende i live, der kan sidde og våge, når man ligger på det yderste. Eller dem, der er tilbage er måske for afkræftede selv. Så behovet for frivillige vågekoner er kun stigende. En vågekones tanker Inderst inde ved vi alle sammen, at tanken om at ligge alene i det øjeblik vi skal dø, er den mest forfærdelige, der findes. Der er en angst for, hvad der skal ske, og om det gør ondt. Tanken om, at man ikke er alene, giver en enorm tryghed og ro, og jeg kan kun sige af erfaring, at det er en kæmpe lettelse for de døende, at der sidder nogen og snakker med dem. (vågekone) Formål Med udgangspunkt i ovenstående tanker har Vågetjenesten til formål at give nærvær og omsorg til den døende. Vi er til stede på den døendes præmisser og ønsker kun, at den døende via det nærvær og den omsorg kan få ro og styrke til at tage afsked med denne verden og deres liv på en god og værdig måde! Vi ønsker desuden at yde støtte til og aflaste den/de pårørende. De kan have brug for en lille pause i deres bestræbelse på at være til stede hos den døende. Ordningen skal også ses som en støtte og et supplement til- og et samarbejde med den professionelle hjælp. Det er frivillige, der sidder hos den døende og vi påtager os ingen faglige opgaver. Der er således ikke tale om pleje i sundhedsfaglig forstand, men kun om medmenneskeligt nærvær og omsorg. At våge er Den ultimative sidste tjeneste, man kan gøre for et andet menneske Det er at vise mennesket den respekt og Varme, som alle fortjener Florine De Jong, vågekone Vi går i gang! Koordinatoren Det første, der er vigtigt at gøre sig klart er, at man må have en koordinator, hvis arbejdet skal vokse og lykkes. Der er altid undtagelser, og man kan starte op på mange måder. En 2

3 Menighedspleje, der har besluttet, at de vil starte en Vågetjeneste, bør spørge én, man har tillid til, om vedkommende vil være koordinator, hvis ikke nogen melder sig. En koordinator skal bl.a.: o Være til at kontakte, have nummer og mail adr. på folder, hjemmeside mm. o Kende de frivillige, deres ønsker til opgaver og særlige interesser o Have samtaler med nye frivillige og klæde dem på til opgaven o Koordinere de opgaver der kommer ind. o Besøge hjemmet og finde den rigtige frivillige til opgaven Opgaverne Dernæst hvordan finder vi opgaverne. Skal vi samarbejde med kommunens ansatte? Det kan jeg kun anbefale, da hjemmeplejen og hjemmesygeplejen kommer i de hjem, hvor der er nogen, der er døende. Ring til deres leder og fortæl om jeres tilbud. De skal nok tage godt imod jer. Tag gerne kontakt til dem 1-2 gange om året, for at minde dem om jeres tilbud og høre, om de er tilfredse med jeres tilbud. Tag også kontakt til de lokale plejehjem- og centre og fortæl om jeres tilbud. De frivillige I første omgang er det måske bedst at spørge nogen, man kender, om de kunne tænke sig at være vågekone. Har I først 2-3 frivillige, der vil være rygraden i Tjenesten, sammen med koordinatoren, så er det nemmere at få nye til at melde sig. Det er et godt udgangspunkt, hvis der er en lille håndfuld af frivillige, som finder ud af, hvordan gør vi det her. Hvad er vores retningsliner, hvad er vores værdier osv. Før der kommer nye til, der skal oplæres i at være vågekoner. Tilbyd dem at være føl hos en af jer, der har prøvet det før. I kan dernæst skrive i aviser, kirkebladet og andre steder og efterspørge nye frivillige evt. også det lokale frivillig center. Nye frivillige kommer til samtale med koordinatoren og evt. en af de andre frivillige og I vurderer om personen vil være egnet som vågekone. Det er en helhedsvurdering af personen og vedkommendes livserfaring, interesser, motiv for at ville være frivillig osv. I Aalborg Vågetjeneste har vi kun ét formelt krav, nemlig at personen har oplevet døden tæt på. Man er nødt til at vide, hvordan man reagerer, når man er tæt på én, der dør. PR folder Der skal laves en folder hvori I beskriver jeres tilbud. Herunder nævnes f.eks.: o Det er frivillige, modne mennesker, der er vågekoner o Det er gratis at tage imod tilbuddet o Man udfører ikke plejeopgaver o Vi tilbyder medmenneskeligt nærvær og omsorg o Hjælpen tilbydes i dag- og aftentimer eller evt. dag, aften og nat o De frivillige sidder som udgangspunkt i 3 timer (eller hvad I har bestemt i jeres Vågetjeneste) o Hvor langt rækker jeres Vågetjeneste, rent geografisk? Har I andre afgrænsninger? o De frivillige har tavshedspligt, så informationer, de bliver bekendt med, deles ikke med andre dog kan det godt drøftes med koordinatoren, som også har tavshedspligt. Se evt. vedhæftede folder fra Aalborgprovstiers M.pl. Samvær med døende 3

4 Samvær med en alvorligt syg og døende handler om at imødekomme ønsker og behov bedst muligt! Vi skal ikke have en masse dagsordener inden. Vi skal passe på med ikke at ville for meget og ville tackle og hjælpe. Døden er et faktum og kan ikke afhjælpes eller tackles væk. Det betyder ikke, at vi ikke må gøre eller sige noget som helst. Det handler om ens egen indstilling til mennesket, der ligger foran én. Og indstillingen må være, at vi er ydmyge overfor den eneste person i rummet, der ved, hvad det vil sige at være døende. Vi har ikke prøvet det. Og derfor er det et ensomt sted at være for vedkommende, vi sidder hos. Det må vi acceptere. Når vi så har gjort det, kan vi sagtens komme med os selv med vores liv og et lille frisk pust udefra. Fra en verden, der vil leve videre og skal leve videre. Fortæl hvem du er og hvad du gør. Jeg hedder og jeg vil gerne være sammen med dig. Jeg sætter mig lige på din stol, her ved siden af din seng. Jeg håber, det er i orden. Jeg bliver siddende her og skal nok sige til dig, hvis jeg går. Stil spørgsmål Hvilken reaktion får du? Ingen Så bliv siddende stille et stykke tid og se om der kommer en reaktion senere. Ellers har vedkommende nok mest brug for ro. Reagér på personens udtryk i ansigtet, ord eller kropssprog og lad det fortælle dig, hvad du skal gøre. Brug sanserne Se dig dernæst lidt omkring. Du får meget at vide om personen ved at kigge på sengebordet, hvad der hænger på væggen og står i reolerne. Det er ikke oplæg til lange eller korte samtaler, med mindre personen selv har lyst til at snakke. Men det giver dig et fingerpeg i retning af, hvilken person du er sammen med. Er der en salmebog/en bibel, noget musik eller andet, der kan sige noget om nogle behov hos den person? Spørg evt. om vedkommende ønsker, at der sættes musik på. Angst eller frygt for døden Nogle gange møder vi et menneske, der er bange for at dø. Det kan man give udtryk for på mange måder. Enten ved at sige det med ord som: Jeg er så bange. Så kan du spørge om han eller hun er bange for døden. Det kunne jo også være for andre ting. Såsom smerter bange for, om de vil blive smertelindret rigtigt eller det bliver smertefuldt at dø. Eller bange for, om de efterladte vil kunne klare sig. I Menighedsplejen har vi den styrke, at vi er opmærksomme på den åndelige omsorg. Vi kan tilbyde at bede en bøn sammen det kan være Fadervor. Vi kan også spørge om det er i orden, at vi synger en salme. Har du et forslag til en salme? kan vi spørge. Ellers kan vi selv vælge en. Brug evt. salmebogens afsnit med bønner eller ord til trøst, hvis du har brug for hjælp. Er vi ikke selv trygge ved det, kan vi altid henvise til koordinatoren, som så igen har mulighed for at tilkalde en præst, hvis det synes at være den bedste løsning. Mange vågekoner har oplevet, hvilken fred og glæde det kunne give den døende at bede og synge en salme med dem. Som koordinator har jeg ved flere lejligheder fået at vide på forhånd, at den døende var meget angst, også for at dø. I de situationer har jeg først spurgt en vågekone, som enten var pensioneret præst eller en, der var tryg ved at spørge hvad der ligger bag angsten og tilbyde bøn og salmesang. Det har hver gang vist sig, at være til stor hjælp for den døende. Men igen skal vi turde være der, uden at have en dagsorden på den andens vegne uden at ville fikse situationen, måske redde vedkommende. 4

5 Der er derimod behov for at vi tør være afmægtig med den afmægtige, så den afmægtige ikke skal være alene med sin afmagt (Bent Falk). Hvad oplever den døende? Det er en god ide at læse litteratur om netop dette emne, da det jo er et område, vi slet ikke har viden om ellers. Det vi bl.a. ved er, at det er ensomt. For vi andre, personale, venner og pårørende, frivillige kan hjælpe og gøre meget i god mening. Men forstå den døendes situation rigtigt, kan vi ikke. Det er kun den døende, der ved, hvordan det føles og kan gå vejen ind i døden og det føles uendelig ensomt. Når man er døende sker der det, at kroppen lukker ned og mange af kropsfunktionerne holder op med at fungere. Men situationen opleves dog meget forskelligt, afhængig af årsagen og den døendes livshistorie, erfaringer og mestring af livet og af sygdommen. (Kilde: Annette Langdahl, Samvirkende Menighedsplejer. Se nederst). Læs evt. bogen: Venteværelset. Det er en samtalebog om det være døende, af Rita Nielsen. Hun har desuden skrevet bøger om åndelig omsorg. Rita Nielsen er klinisk sygeplejespecialist først på Sankt Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup og siden på Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg. Samtidig har hun skrevet bøger og holdt foredrag i hele Skandinavien. Tegn på at døden nærmer sig o Svedig konstant eller i anfald o Kolde hænder o Kolde fødder o Bleg eller gusten kulør o Blåfarvning o Spids næse o Vand i kroppen Andet o Sitren, trækninger, kramper o Tiltagende lammelser o Talebesvær o Styringsbesvær o Synsforstyrrelser o Smerter o Vejrtrækningsbesvær Specifikke tegn Psykisk: o Indadvendt, omverdenen lukkes ude o Ligeglad o Urolig o Rastløs o Angst o Konfus, desorienteret, taler sort o Afvisende, aggressiv (Kilde: Tegn på, at døden nærmer sig. Af Ulla Knudby, Sygeplejersken nr. 19/2007) 5

6 Hvad skal vågekonen være opmærksom på? o At spørge dem, der kender den døende om mulige ønsker og samværsformer. o Har den døende smerter? Er vedkommende klagende, urolig, rynker panden, sveder mere, klemmer hånden kan det være tegn på smerte. o Er den døende bange? Giver vedkommende udtryk for at være bange eller angst? o Hvad er den døendes behov? Ønsker de, at der kaldes på en pårørende, en præst. Er de tørstige? Har de behov for at blive vendt i sengen? Skal de på toilet? o Huske at hørelsen er det sidste, der forsvinder. Så tænk over, hvad du siger den døende kan højst sandsynligt høre det, der bliver sagt. Opsummerende vedr. en vågekones funktion og opgaver o Man skaber en relation o Udviser empati og medfølelse o Er nærværende tilstede o Man læser den døendes behov o Synger evt. og beder evt. et Fadervor. o Holder måske den døende i hånden (Kilde: Annette Langdahl, Samvirkende Menighedsplejer. Se nederst.) Rita Nielsen er forfatter, foredragsholder og sygeplejerske på Skt. Lukas Hospice og hun siger det sådan her: Ægte nærvær er det bedste vi kan give et andet menneske. Det ordløse nærvær kan være lindrende og skabende. Den gode stilhed kan være den mest ægte samværsform. Når alt er blevet sagt, eller når ord er overflødige, ja, når de rette ord ikke findes, kan det være berigende blot at være sammen i stilhed. Birgitte Viftrup Mortensen Koordinator af Aalborg Aflastnings- og Vågetjeneste/Aalborgprovstiers Menighedspleje Konsulent i Aalborg Stift for Samvirkende Menighedsplejer. Tlf Tak til min gode og dygtige kollega Annette C. Langdahl, for sparring og lån af materiale. Annette er sygeplejerske, underviser og konsulent for Samvirkende Menighedsplejer i Haderslev Stift. 6

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere