Frivillige på bibliotekerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillige på bibliotekerne"

Transkript

1 Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011

2 Program formiddag: : Kaffe og rundstykker : Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne med skabelse af kollegialt ejerskab til jeres lokale frivilligprojekterne : Formidling af frivilligprojekterne til: - Kolleger (internt i egen organisation) - De frivillige (jeres samarbejdspartnere) - Brugerne (borgerne i jeres lokalområde) : Pause v. Jeanne Nørreskov Karup, udviklingskonsulent Gentofte Bibliotekerne : Arbejde i makkerpar med formidling af eget frivilligprojekt til de tre målgrupper: Kolleger, frivillige, brugere : Opsamling i plenum : Frokost

3 Program eftermiddag: : Introduktion til arbejdsmodel for partnerskabsindgåelse v. Jeanne Nørreskov Karup, udviklingskonsulent Gentofte Bibliotekerne : Fælles udarbejdelse af pixivejledning (10 gode råd ift. samarbejdet med frivillige på biblioteket) : Pause : Afrunding og intro til evaluering af Udviklingsforløbet

4 Puljehenvisninger fra Marie Ravnmark Vi har fået midler fra følgende puljer: NUKA: Styrkelse af frivilligt arbejde i udsatte boligområder Legepatrulje: Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Familienetværk: Øget sammenhængskraft Alle puljer er finansieret at Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.

5 Måske noget for jer? GRÆNSER FOR FRIVILLIGHED Rådet for Socialt Udsattes debatkonference om frivillighed HVOR: Borups Højskole, Frederiks Holms Kanal 24, København K HVORNÅR: 23. november 2011, kl PRIS: Deltagelse i konferencen er gratis. HVEM KOMMER: repræsentanter fra frivillige sociale organisationer, råd og nævn, brugerorganisationer på det sociale område, kommuner, lands- og kommunalpolitikere. (ca. 150 pladser) Info om program etc.: e-om-frivillighed

6 Opsamling på hjemmeopgave Tag inden tredje møde en snak om: Hvordan vil I involvere jeres kolleger i frivilligprojektet? Herunder: Hvad vil I gøre for at motivere dem? Eller mere bredt: Hvordan vil I skabe ejerskab blandt jeres kolleger til samarbejdet med de frivillige på biblioteket? Hvilke konkrete handlinger forestiller I jer at gøre, når I kommer hjem efter vores 3. møde? Overvej i den forbindelse hvilken rolle ledelsen skal spille?

7 Arbejde i netværksgrupper (40 min.)

8 Spørgsmål?

9 Formidling af frivilligprojekterne til: Kolleger De frivillige Brugerne

10 Kolleger Tag først og fremmest stilling til: Hvem skal involveres? Hvem skal bare informeres? Vær bevidst om hvorfor I vælger at gøre, som I gør - vurder fordele/ ulemper.

11 Kolleger Dernæst, hvordan ønsker I henholdsvist at: Informere? Involvere? I begge tilfælde, vær reflekteret omkring: Hvad I formidlere videre? Og hvilken effekt I ønsker formidlingen skal have?

12 Tilbageblik Hvad, kan eksempelvis være værdien! Værdien for medarbejderne kan variere fra projekt til projekt, men også her er der nogle fællestræk: Muligheden for at få tilført nogle alternative ressourcer til organisationen, så der kan udvikles nye tilbud til brugerne Få nye perspektiver på organisationen/få feedback fra en ny vinkel Mulighed for at blive knyttet tættere til sit lokalområde i kraft af de relationelle kontakter der opbygges med de frivillige

13 Kolleger Tag stilling til hvordan I gør det dvs. hvilke metoder/redskaber I vælger at benytte jer af, når I formidler.

14 Kolleger information hvordan? en mulighed er, at bruge pitch, som redskab til at målrette jeres budskab til kollegerne eksempelvis på et personalemøde, afdelingsmøde, eller lign.

15 Kolleger involvering hvordan? To metoder til dialog (jf. FAQ om frivillige): Anvendelse Til MED-møde, personalemøde eller temamøde. Tidsforbrug: Kort model: 1 time Længere model: 1½-2 timer. Materialer: Kræver kun tuschpenne og papir, evt. post-it. Dialogmodellen handler om at tænke i fordele og ulemper ved samarbejdet med frivillige ud fra fire perspektiver, som repræsenterer de vigtigste deltagere i samarbejdet: Borgeren Den frivillige Lederen Medarbejderne, som den frivillige skal samarbejde med.

16 Kolleger involvering hvordan? Formålet med dialogmodellerne: At sætte sig i den frivillige og brugerens sted og opleve samarbejdet fra deres perspektiv. Hvad er der er fordele? Hvad er der af ulemper? Dernæst kan man gå videre og se på mulighederne for medarbejderne og lederen på arbejdspladsen, og hvad I skal være opmærksomme på af ulemper og barrierer, som skal håndteres og som måske kan nedbrydes.

17 De frivillige Tag stilling til, hvilken formidlingssituation I står overfor (hvilken effekt I ønsker at opnå) i forhold til de frivillige? Er det for at: Rekruttere? Fastholde? For opnå transparens ift. samarbejdet med de frivillige? Eller noget helt fjerde?

18 De frivillige rekruttering (effekten) Formidlingsafsæt: Step 1 (frivillig vinklen): Flyt dig! Se projektet fra de frivilliges perspektiv. What s in it for them? Kend deres motiver! Step 2 (biblioteks vinklen): Vær tydelig omkring projektets formål (hvis det er defineret på forhånd), og de frivilliges indflydelsesrum!

19 De frivillige rekruttering Step 3: Vælg formidlingsmetoder (og medie) hvordan formidler I bedst? Er det via: Plakater (Job)annoncer Formidlingsmøder Dialogmøder Nettet (facebook, bibliotekets hjemmeside, eller lign.) Personlig kontakt Sms Etc. Tag afsæt i målgruppens (medie)vaner, færden, etc. når I vælger formidlingsmetode!

20 Brugerne IGEN: What s in it for them? Overvej hvordan samarbejdet med de frivillige skaber værdi for brugerne: Har nye konkrete tilbud set dagens lys pga. frivilligprojektet, der eksempelvis medføre bedre services? Fremme det konkrete frivilligprojektet muligheden for et aktivt medborgerskab i kommunen?

21 Brugerne Tag stilling til hvilken effekt I ønsker i forhold til brugerne og læg jeres formidlingsfokus der!

22 Brugerne Vælg formidlingsmetoder (og medie) hvordan formidler I bedst? Er det via: Plakater Flyers Brugersmøder Events Nettet (facebook, bibliotekets hjemmeside, eller lign.) Personlig kontakt Etc. Tag afsæt i brugernes (medie)vaner, færden, etc. når I vælger formidlingsmetode!

23 Spørgsmål?

24 Pause

25 Arbejde i makkerpar (1 time) med formidling af eget frivilligprojekt til: Kolleger Frivillige Brugere

26 Opsamling i plenum

27 Frokost

28 Model for partnerskabsindgåelse

29 Hvordan spiller modellen sammen med frivillighed? Tag hvad I kan bruge, og brug modellen som inspiration, men vær opmærksom på: Der eksisterer en anden form for gensidig forpligtigelse, når I samarbejder med frivillige, end hvis det var et partnerskab med en anden institution, virksomhed eller forening (som er det afsæt modellen har).

30 1. Partnerskabets karakter Glance Date Engagement Marriage (Divorce)

31 2. Den strategiske forankring

32 3. Bibliotekets styrker og aktiver

33 4. Formidling og dokumentation VS.

34 Spørgsmål?

35 Fælles udarbejdelse af pixi-vejledning

36 Pause

37 Evaluering 792/Evaluering-af-Udviklingsforl-banno-2011

38 Tilbageblik Tanken bag de faglige Udviklingsfora: Fra erfa-grupper til regionale Udviklingsfora Perspektivskift fra individ til organisation Fokus på projektarbejdsformen og konkret udfordring eller projekt som er relevant at arbejde med for organisationen Tværfagligt sigte Mulighed for at sætte relevante emner i spil på tværs af regionen

39 Tilbageblik Formål med Udviklingsforummet Er at inspirere deltagerne til, at tænke begrebet frivillige bredt, fra løsning af en fast definerede opgave til at frivillige bliver en del af biblioteksudviklingen, og de tilbud som vi kan give borgerne. Vi vil undersøge, hvad der er for nogle fællesskaber, vi ønsker de frivillige skal mødes og tage del i/samarbejde om på biblioteket, samt undersøge hvad der er det unikke, som de frivillige kan bidrage med i en bibliotekskontekst.

40 Jeres output Tilbageblik Mulighed for projektmodning og udarbejdelse af handleplan for lokalt frivillighedsprojekt

41 Held & lykke med jeres frivilligprojekter!

42 Tak for denne gang!

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

De Unge og Kulturen med udgangspunkt i Kulturaftalen i Hovedstadsområdet

De Unge og Kulturen med udgangspunkt i Kulturaftalen i Hovedstadsområdet De Unge og Kulturen med udgangspunkt i Kulturaftalen i Hovedstadsområdet 3. møde i fagligt udviklingsforløb Tirsdag den 5. april 2011 Program Kl. 08.45-09.00: Ankomst, morgenbrød og kaffe Kl. 09.00-09.45:

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014

Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Fagligt Udviklingsforum: Samarbejde mellem skoler og biblioteker 2. møde den 27. oktober 2014 Program: 9.00-9.15 Siden sidst og introduktion til dagen 9.15-11.00 Skolereformens intentioner og indhold 11.00

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Evaluering. Marts 2014

Evaluering. Marts 2014 Marts 2014 INDHOLD Indledning... 3 Baggrund... 3 Datagrundlag... 4 Mål og resultater... 5 Kurser for tillidsrepræsentanter og ledere... 8 Deltagernes udbytte... 8 Kurser for seniorer...11 Deltagerprofil...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere