AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB"

Transkript

1 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget Tinglev Tlf Fax Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr Sydbank A/S Kto marts 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde mandag den 15. marts 2011, kl Mødet blev holdt i Stubbæk Forsamlingshus. Formanden bød velkommen og foretog en kort præsentation af udefra kommende fra administration og organisationsbestyrelse. Deltagere: Der deltog 21 beboer (18 husstande). Herudover deltog Birthe Hansen og Svend Jensen fra organisationsbestyrelsen, Nadja Strojeck fra Dalbo samt Jørgen Christiansen og Steen Rasmussen fra administrationen. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer/dirigent. Birthe Hansen blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet er lovligt varslet. 2. Beretning for perioden siden sidste møde. Beretning afd Der er ikke sket det store i det forløbne år, afdelingen har haft nogenlunde det normale ind og udflytninger, og indtil nytår har der stort set ikke været problemer med at få lejet vores boliger ud. Vi oplevede dog at det på et tidspunkt var nødvendigt at sætte ét af parcelhusene i avisen før det blev lejet ud, hvilket bestemt ikke må siges at være normalen. I år ser det desværre ud til at det bliver sværere at få alt lejet ud, idet vi lige nu ikke har venteliste til Sejsbjerg og oven i købet enkelte ledige lejligheder der, men sådan har det jo været i perioder lige siden det blev bygget, så mon ikke vi nok engang kommer igennem og får alt udlejet igen. Heldigvis påvirker ledige boliger ikke som sådan vores husleje, idet huslejetab bliver dækket af dispositionsfonden. Der har hen over året været en del diskussioner om det emne som vi også havde oppe sidste år, nemlig viceværtordning i den helt gamle afd. 7. Det viste sig jo dog at kommunen i den sidste vinter tog sig tid til at få ryddet også vores veje og dermed kan der næppe siges at være grund til nogen egentlig ordning med viceværter for den del af afdelingen. Der vil dog som et senere punkt blive mulighed for at gøre alle disse diskussioner færdige.

2 2 Hvis vi kigger på vores 3 bebyggelser må det siges at vedligeholdelsesstandarden for områderne stadig er ret høj, både på Sejsbjerg og i bunden af Buen, og det har pyntet med den fortsatte indsats gartnerafdelingen har gjort med hensyn til at få ryddet op i buskadserne i bunden af Buen. Bestyrelsen har i løbet af året været på kursus og deltaget i fælles afdelingsmøder på organisationsplan, men ikke haft de store opgaver at tage sig af i selve afdelingen, hvilket jeg tager som et godt tegn på at afdelingen kører rimelig planmæssigt uden at bestyrelsen har behov for at blande sig. Der har dog været enkelte henvendelser omkring utilfredsheder naboer imellem, men det er ikke sager vi skal blande os i, og derfor henvises den slags henvendelser generelt til administrationen. I sommers havde vi igen vores afdelingsfest som 2010 blev holdt på Buen, og for første gang med grillstegt pattegris hvilket et meget stort flertal fandt, var en rigtig god ide. Problemet med festen er blot at det åbenbart ikke er nemt at få beboerne på Sejsbjerg til at komme på Buen og omvendt, så det bliver nok aldrig rigtig en fest for alle i afdelingen. I år er der nogle af beboerne uden for bestyrelsen der har lovet at være festudvalg, så det må jeg sige glæder mig vældigt. Festen sidste år gav i øvrigt et lille overskud som der så vil kunne være et lille økonomisk grundlag for festerne fremover. På organisationsplan er boligselskabet i løbet af 2010 fusioneret med Kirsebærhavens boligselskab så vi nu er på ca boliger og med rigtig gode boliger i selve Aabenraa og ikke kun i oplandet. Dette skulle gerne på sigt gøre, at vi får en billigere administration end vi ellers ville have fået. Sluttelig vil jeg gerne takke beboere, bestyrelse og administration for godt samarbejde i løbet af året. Beboer spørger, hvorfor ledige boliger ikke bliver annonceret i avisen. Administrationen forklarede, at man først skulle sende tilbud til dem, der er på ventelisten, før en evt. annoncering. Beretning er godkendt. 3. Godkendelse af regnskab 2010, samt godkendelse af budget for 2012 (bilag) Karen Sibbesen fremlagde regnskab 2010, resultatopgørelse og balance med forklaringer på afvigelser. Der har været en større udgifter på renovation. Afdelingen har fået 2,5% i rente af den løbende mellemregning med hovedselskab. Der har været en ekstraordinær indtægt på kr som vedrører tilbagebetaling af lønsumsafgift (afgift på løn) og kr for bl.a. fraflytter fra tidligere. Regnskab 2010 viser et overskud på kr , som er overført til resultatkonto og efterfølgende indarbejdes i budget for 2012 Der var spørgsmål til, om ikke haven skulle være i pæn stand ved fraflytning. Formanden forklarede, at haven selvfølgelig skulle være i orden ved fraflytning og at det var fraflytteren, der skulle betale, hvis dette ikke er tilfældet. Regnskab enstemmigt godkendt.

3 3 4. Indkomne forslag: a) Montering af udvendig stikkontakt på terrassen. (Buen 35-71& ). Jørgen Christiansen fremlagde tilbud på ca. kr. 800 for montering af 1 stk. stikkontakt pr. lejebolig. Kan stik monteret på gavlen? Iflg. Jørgen Christiansen skulle det ikke være noget til hindre i det. Formand Leif Poulsen forhører sig ved den enkelte beboer om de har ønske om montering af stik. b) Det foreslås at kabel-tv fra Yousee gøres valgfrit, da den nye stigning gør det meget dyrt. Evt. undersøges det, om der kan findes et billigere alternativ. Leif Poulsen har været i gang med at undersøge priser og har kunne konstatere, at priserne går op og ned hele tiden og derfor gør det vanskeligt at få de rigtige priser. Bestyrelsen arbejder på at få tilbud fra andre udbyder. c) Det foreslås at der sættes nye skabe op i soveværelser på Buen og da de gamle skabe både lugter og ikke kan lukke ordentligt mere. Specielt ønsker man skydedørsskabe, da soveværelset ikke er så stort. Jørgen Christiansen har fået tilbud på kr for udskiftning af 3 skabe i soveværelse og ca. kr for skab med skydelåger. Vordingborg Køkken kommer ligeledes med tilbud. Afventer svar. Hvis man har udskiftet skabe i soveværelset, kan man ikke få udskiftet skabe i værelset i stedet. Det blev besluttet at bestyrelsen og administrationen arbejder videre med sagen. d) Det foreslås at carporte får nyt tag og evt. renoveres da tagene er begyndt at være utætte, og carportene generelt er i dårlig stand. 7 carporte har fået skiftet tag og 18 mangler. Typisk er det gavlspær og tag der skal skiftes. Tilbud på udskiftning af tag, 4-6 spær, 4 stolper, stolpesko og sternbredder for 18 carporte er kr uden malearbejde. Der foreslås, at boligselskabet kommer med malingen og beboerne selv maler carportene. Administrationen foreslår, at man i fællesskab finder ud af hvilken farve man skal have. Forslaget er enstemmigt godkendt.

4 4 e) Det foreslås at der afholdes en fælles arbejdsdag for beboerne på Buen og så der kan ske en rengøring af skrænter m.m. så området forskønnes. Leif Poulsen ønsker en fælles arbejdsdag, da man ikke har vicevært timer til rådighed på Buen. En beboer mente det er op til de beboerne med skråning, selv at sørge for renholdelse. Til det kunne Leif Poulsen kun give ham ret, men håber på nabohjælp og har aftalt med viceværten at de kommer og sprøjter 1 gang om året. Kommer alle til sådan et arrangement? Dette kan man ikke garantere, men håber på stor opbakning. Beslutning er, at vejen selv finder en løsning på problemet. f) Beboer på Buen 256A- 262B opfordres til ikke, at bruge vendepladsen til parkering. Der blev gjort opmærksomt på, at det er beboernes gæster som holder der. Man kan fra boligselskab kun opfordre til, at man benytter p-pladserne. g) Vandaflæsninger Arwos. Boligselskabet gør opmærksom på, at eventuelle manglende aflæsninger og deraf følgende strafgebyr, vil blive pålignet den enkelte lejer Jørgen Christiansen kunne informere, at der for eftertiden vil blive pålagt et gebyr på kr. 257,50 pr. måler, for ikke aflæste vandmåler. Det blev endvidere informeret om, at man ved kontakt til Arwos kan tilmelde sig SMS tjeneste vedr. ændring af dato for tømning af renovation og genbrug i forbindelse med helligdage. 5. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen På valg er Leif Poulsen, Buen 45. (modtager genvalg) Leif Poulsen ønsker genvalg og genvalgt. 6. Valg af 1 medlem til afdelingsbestyrelsen for 2 år. på valg er Benny Schmidt, Buen 43 (modtager genvalg) Benny Schmidt ønsker genvalg og genvalgt. 7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. På valg er Ib Kristensen og Tine K. Stolberg

5 5 Jan Jürgensen Buen 39 er valgt som 1. suppleant og Anne Mette Lindvang Buen 55 er valgt som 2. suppleant. Hanne Martinsen Sejsbjerg ønskede inden mødet at udtræde af bestyrelsen. Derefter indtræder 1. suppleant Jan Jürgensen Buen 39 i bestyrelsen. 8. Eventuelt. Ønske om flere i festudvalg. Alle er velkommen til aktivt at deltage i festudvalget. Dirigenten takkede for god ro og orden. Mødet hævet kl dirigent

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere