medborgerskab Borgmester Nicolai Wammen bød Fra parallelsamfund til demokratisk Indtryk og output fra konference i Århus den 27.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medborgerskab Borgmester Nicolai Wammen bød Fra parallelsamfund til demokratisk Indtryk og output fra konference i Århus den 27."

Transkript

1 Indtryk og output fra konference i Århus den 27. maj 2010 Fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab Omkring 160 inviterede gæster valgte at bruge torsdag den 27. maj på at diskutere, hvordan samfundet kan blive bedre til at inkludere somaliske unge og forebygge radikalisering. Deltagerne mødtes i en god, konstruktiv ånd for i løbet af dagen at blive klogere, udveksle erfaringer og diskutere fremtidige indsatser på baggrund af indlæg fra blandt andet forskere, somaliske unge og myndigheder. Borgmester Nicolai Wammen bød velkommen til konferencen med blandt andet følgende ord: Konferencens titel fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab rammer helt præcist kernen i Århus Kommunes Integrationspolitik. Målsætningen for Integrationspolitikken er at styrke sammenhængskraften i det århusianske samfund og sikre, at alle er aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier med samme rettigheder, muligheder og pligter. Integration er ikke alene en kommunal opgave, men en opgave for hele det århusianske bysamfund. Det vil sige for virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne, politiet, fagforeningerne, de frivillige foreninger, borgerne, du og jeg. Vi må alle tage et medansvar for at skabe en sammenhængende by, som enhver borger er glad og stolt over at bo i. Hvor man føler man har sin identitet. Hvor man føler sig velkommen og inkluderet. Selv om langt de fleste gerne vil være demokratiske medborgere i Århus er det vigtigt, at vi ikke er naive, men tager risikoen for radikalisering blandt nogle grupper alvorligt. En meget vigtig opgave er forebyggelse af radikalisering og her er det speciel vigtigt at have fokus på de unge. Vi skal være med til at skabe et samfund, der er inkluderende fremfor ekskluderende. Hvor unge føler sig velkomne og kan skabe sig en identitet og se en fremtid for sig, der bygger på demokratiske værdier. Et samfund Borgmesteren takkede tidligere byrådsmedlem Ali Nuur for hans idé og initiativ til konferencen. I sin indledning udtrykte Ali Nuur sin bekymring for radikalisering og åbnede konferencen med spørgsmålet Forebyggelse, men hvordan?. som de unge gerne vil være en del af og et samfund, der vil de unge. Et samfund der giver indflydelse og muligheder, men som også stiller krav. Et samfund der bygger på medansvar, inklusion og medborgerskab. Vi har med konferencen i dag valgt at rette et særlig fokus på somaliske unge. Håbet er, at vi i dag når konferencen er slut har fået en række konkrete gode idéer til, hvordan vi kan arbejde videre med indsatsen. Både i forhold til somaliske unge, andre unge med etnisk minoritetsbaggrund, og i forhold til unge i almindelighed.

2 Erfaringer fra USA Abdirizak A. Jama kom fra Washington DC for at fortælle om amerikanske erfaringer med at forebygge ekstremisme blandt unge. Jama fortalte historien om de unge amerikansk-somaliere, der i løbet af de seneste år pludselig forsvinder for senere at dukke op som krigere i den somaliske borgerkrig rekrutteret af al Shabaab. Det drejer sig om mindst 20 unge drenge mellem 14 og 21 år. En mor til fem beskriver, hvordan hendes 14-årige søn pludselig forsvinder fra familiens bopæl i Minneapolis. Dagene bliver til uger og måneder før hun får vished om hans skæbne, da han ringer fra Mogadishu: Mum, it s your son Mohamed; I came to Mogadishu to fight against the enemies of Somalia. Hvorefter han lægger på, og hun hører aldrig mere fra ham. Problemet med unge amerikansksomaliere, der rekrutteres til al Shabaab er alarmerende og har ført til en solid indsats fra myndighedernes side for at forebygge radikalisering og rekruttering af de unge, som ofte foregår via internet, især YouTube. En amerikansk konvertit er al Shabaabs stærke stemme, der på nettet akkompagneret af rap og hip hop skaber stærke fjendebilleder og animerer de unge til at gøre noget for deres fædreland. Tillid er fundamentet Radikaliseringen af de unge står i skarp kontrast til de 10 millioner somaliere, der lever i fred og harmoni i det amerikanske samfund. Jama slår til lyd for, at det allervigtigste er at skabe tillid mellem de somaliske familier og netværk på den ene side og myndighederne på den anden side. Gensidig tillid er fundamentet for alle de projekter og programmer, der kan og skal sættes i værk for at komme problemerne til livs. Jamas andet hovedbudskab er, at indsatsen skal forankres lokalt blandt somalierne; det er somalierne selv, der skal komme op med en plan for antiradikalisering. Somalierne skal turde stå frem, tage afstand fra ekstremisme og tage initiativ til debat også i offentlige medier. Blandt Jama s konkrete ideer til handling er at bruge unge rollemodeller, skabe uddannelses-, jobog karrieremuligheder for de unge og samtidig uddanne forældrene til at være opmærksomme på deres børns adfærd og tage action om nødvendigt. Abdirizak Jama, social koordinator i Washington D.C., advarer mod YouTube som rekrutteringskanal. Ms Ambara H. Nuur fra organisationen Somali Women Organisation in Denmark spurgte Jama om mødrenes rolle. Jamas bedste råd til mødrene er at integrere sig i det danske samfund for at hjælpe deres børn. Traditionelt har somaliske drenge stor frihed, og mødrene blander sig ikke i deres liv. Men Jama understreger, at når børnene vokser op med påvirkning fra en anden kultur, er det nødvendigt, at kvinderne følger med i sønnernes liv og trivsel. 2

3 Anbefalinger fra konferencen Lokal forankring (Leder af PET s forebyggelsescenter Jakob Ilum) En præventiv indsats fungerer bedst dér, hvor de unge lever og færdes. Det er derfor vigtigt, at en forebyggende indsats mod radikalisering og voldelig ekstremisme har en solid lokal forankring. Undgå mytedannelse (Leder af PET s forebyggelsescenter Jakob Ilum) Radikalisering og ekstremisme er bekymringsadfærd på linje med mange andre former for bekymringsadfærd. Det anbefales, at en forebyggende indsats forankres i de allerede eksisterende præventive strukturer og netværk. Det er PET s erfaring, at det er her, at forståelsen for problemet og ikke mindst handlemulighederne er de største. Radikalisering er udtryk for mistrivsel (Århus projektet, sektionsleder i Børn og Unge Århus Kommune Toke Agerskou) Radikalisering er udtryk for mistrivsel - det skal forebygges, som vi forebygger andre former for mistrivsel, f.eks. kriminalitet og misbrug. Få kan ødelægge det for de mange (Århus projektet, sektionsleder i Børn og Unge Århus Kommune Toke Agerskou) Få kan ødelægge det for mange, men frygt må ikke blive handlingsstyrende for indsatsen. Indsatsen skal have en størrelse, der passer til problemet. Forældreinddragelse (Integrationsministeriet, kontorchef Hanne Stig Andersen) Det anbefales, at der arbejdes målrettet i forhold til at skabe tillid og samarbejde med forældrene. Der skal fokus på at skabe relation til og tillid mellem forældre og relevante myndigheder i forhold til at forebygge radikalisering og ekstremisme. Hvem i de somaliske kredse skal myndighederne henvende sig til? (Integrationsministeriet, kontorchef Hanne Stig Andersen) Myndighederne vil gerne stå til rådighed og hjælpe de somaliske medborgere i at skabe bedre levevilkår samt bremse eventuelle problemer relaterede til radikalisering. Alle tiltag, der vil kunne samle de forskellige somaliske grupper, vil gavne myndighederne i deres samarbejde med de somaliske miljøer. Informationskampagne (Forskere Michael Taarnby og Lars Hallundbæk) Informationskampagne, foredrag og efterfølgende diskussioner med unge der er i risikogruppen for at blive radikaliseret. Social kontrol( Forskere Michael Taarnby og Lars Hallundbæk) Imødegåelse af den sociale kontrol, der hersker internt i det somaliske miljø. Etablering af hotline samt exitprogram. (Forskere Michael Taarnby og Lars Hallundbæk) Etablering af hotline samt exitprogram. En telefonisk hotline vil gøre det muligt for udsatte familier at kontakte eksperter på området for vejledning ifm. med konkrete problemstillinger. Aktiviteter uden for Århus Vest (Ayan Cadey) Det er vigtigt, at unge med forskellige baggrunde møder hinanden. Derfor bør man også lave aktiviteter uden for Århus Vest. Somalierne skal tale ærligt om problemerne, stå frem og tage initiativ til diskussion og handling. Mohamed Gelle Vi har brug for flere, unge rollemodeller, der kan give mod på fremtiden. Hashi Leilani Bobo Vær opmærksom på internettet som rekrutteringskanal. Med smarte retoriske greb, myter, fjendebilleder, rap og hip-hop lokker videoer på fx YouTube med stærke værdifællesskaber, heroiske krigshistorier og løfter om anerkendelse fra førende terrorister. Abdirizak A. Jama 3

4 Tendenser i radikalisering Michael Taarnby og Lars Hallundbæk forsker i ekstremisme og terrorisme. På konferencen fortalte de to forskere om resultaterne af det forskningsprojekt, de netop har afsluttet om radikalisering blandt somaliske unge. De to forskere mener efter en række interviews i Danmark og i Østafrika, at der er belæg for at frygte radikalisering blandt dansk-somaliske unge og også direkte rekruttering til al-shabaab. Der findes ikke ét svar på, hvorfor denne udvikling forekommer, men blandt grundene peger forskerne på både religiøse, politiske og sociale årsager. Rapportens konklusioner understreger, at der er grund til at være på vagt over for rekrutteringen til al- Shabaab også i Danmark. Problemet er, at rekrutteringen typisk finder sted i al ubemærkethed. Den er diskret, effektiv og sker både i grupper og netværk omkring moskeer og i stigende grad via internet. Social kontrol er et udbredt problem Forskningsprojektet tager også fat i emnet om social kontrol i de somaliske grupper. Interviews blandt dansk-somaliere som en del af forskningsprojektet afslører: At der er udbredt social kontrol blandt mange somaliere Der er eksempler på, at folk trues til tavshed Det er svært at få folk til at udtale sig om fx al-shabaab dansk-somaliere anslås at sympatisere med al-shabaab Ekstremister har stor magt blandt somalierne trods et relativt lille antal 5-10 forældrepar i Danmark savner deres sønner. Kedsomhed i Bispehaven Ayan Abdullahi Hussein er 21 år. Hun studerer jura i London, men er kommet hjem til Århus for at fortælle sin historie om at være ung somalier i Århus, en stærk rollemodel for dygtige, somaliske piger: Ayan er vokset op i en jysk landsby, hvor familien var den eneste somaliske og dermed genstand for stor positiv interesse og involvering i landsbyens liv. Efter at være flyttet til Århus beretter hun om de unge piger i byen, der vokser op i Bispehaven, og de manglende fritidstilbud. Efter skole går meget af pigernes fritid med at gå frem og tilbage mellem Hasle Centervej og Bispehaven. Lars Hallundbæk beskriver et typisk rekrutteringsforløb således: En ung mand føler sig ikke tilfreds. Han begynder at komme i moskeen. Han bliver mere isoleret. Han isolerer sig fra samfundet, fra sin familie og fra de brede muslimske miljøer i moskeen. Hans opmærksomhed på konflikten i Somalia skærpes. Han opfordres til at hjælpe sine brødre i Somalia. Pludselig er han væk, hans pas er forsvundet og familien modtager et opkald fra Somalia. Hun fortæller om kedsomhed og mangel på fritidstilbud, hvis man ikke vil gå til hip-hop eller fodbold. Hun efterlyser tilbud til de dygtige somaliske børn og unge. Ikke kun til dem, der er problemer med. Og forældrene skal informeres om tilbuddene. Tilbud fra både kommunen, men i lige så høj grad fra somaliske fædre, der kunne tage initiativer til samtaler og aktiviteter. Ayan står personligt frem som en stærk rollemodel for pigerne, og mener, at det vil være godt med flere rollemodeller. Download hele rapporten på Justitsministeriets hjemmeside (http://www. justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/forskning_og_dokumentation/ Forskningspulje/Taarnby-rapport.pdf). 4

5 En tryg og fælles fremtid Hanne Stig Andersen fra Integrationsministeriet ønsker, at det bliver nemmere at finde frem til kontaktpersoner i de somaliske grupper, så det bliver nemmere at samarbejde. Hanne Stig Andersen, fra Demokratikontoret i Integrationsministeriet var inviteret til konferencen for at tale om ministeriets initiativer til at støtte inklusion. Ministeriet har for nylig sammen med seks andre ministerier udarbejdet handlingsplanen En tryg og fælles fremtid, der skal være med til at forebygge ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Handlingsplanen bygger på fire grundelementer: 1. Demokratisk læring, som en del af undervisningen på skoler og i frivillige organisationer 2. Deltagelse i alle dele af samfundet, hvor Nydansk Ungdomsråd med 14 unge med anden etnisk baggrund er blevet etableret og skal være med til at sparre om blandt andet projekter og kommunikation. 3. Ligebehandling, der skal forebygge diskrimination og sikre, at alle kender deres demokratiske rettigheder. 4. Dialog og opbygning, hvor blandt andet Udenrigsministeriet tilbyder dialog med unge om internationale problemstillinger som fx krigen i Somalia. Hvem skal vi henvende os til? For Hanne Stig Andersen er det vigtigt at opbygge et tillidsfuldt samarbejde med somaliske familier. Men det kan være svært at finde vej til kontaktpersoner i de somaliske grupper. Hanne opfordrer til, at der bliver skabt et overblik over foreninger og kontakter, så det bliver nemmere at samarbejde. Gør op med den sociale kontrol Mohamed Gelle er formand for det Somaliske Netværk, som har eksisteret i Danmark siden Hans hovedtema på konferencen var social kontrol i de somaliske miljøer, som han mener grundlæggende er manipulerende, usund og rammer de svageste familier. Den sociale kontrol udøves blandt andet gennem genopdragelsesrejser, indsamlinger og dem/os konspirationsteorier. Mohamed Gelle har en række ideer til at imødegå social kontrol, herunder blandt andet: Det somaliske samfund skal være intolerant over for ekstremisme, så den ikke kan slå rod. Åbent og ærligt diskutere problemet på debatmøder i de kommuner, hvor der bor mange somaliere. Uddanne de unge i at begå sig på internettet Styrke åbenhed og gennemsigtighed om, hvad der foregår i moskeerne. Særlig indsats over for familier, især kvinderne, for at klæde dem på til at kunne gennemskue, hvad der foregår i de miljøer, hvor deres børn færdes. Anvende idræt som anledning og ramme for dialog med de unge. Fortælle historier om unge, somaliske rollemodeller, der har bevaret deres somaliske identitet og samtidig fungerer fint i det danske samfund. 5

6 Århus-projektet Århus-projektet, der er et samarbejdsprojekt mellem Århus Kommune og Østjyllands Politi, blev etableret for at forebygge radikalisering efter terrorbomberne i Madrid og London. Projektet konkluderer, at radikalisering ikke på nuværende tidspunkt er noget stort problem i Århus, men betingelserne for at radikalisering kan finde sted er til stede i bekymrende omfang. Blandt andet via YouTube og andre rekrutteringskanaler på internettet. Derfor er der igangsat en række indsatser, der skal forebygge, at radikaliseringen finder sted, blandt andet: Opmærksomhedsoplæg på skoler, gymnasier og i frivillige organisationer for at give de unge viden om, hvad radikalisering er, hvad man skal være opmærksom på blandt kammeraterne og hvad man kan gøre, hvis man bliver opmærksom på noget. Er der behov for et oplæg kommer projektmedarbejderne altid gerne ud, også meget gerne i somaliske foreninger o.l. Temadage for folk, der arbejder i miljøerne, på skoler o.l. for at udbygge deres viden og skærpe deres opmærksomhed på eventuelle problemer. Infohus, hvor man kan henvende sig, hvis man bliver opmærksom på noget, der peger i retning af ekstremisme eller radikalisering. Infohuset kan kontaktes på eller på tlf , lokal Projektet lægger vægt på, at indsatsen foregår lokalt og i tæt, tillidsfuld dialog med familierne. Information fra møder, samtaler o.l. går ikke videre til PET med mindre der er en helt særlig grund. Politikommissær Allan Årslev fra Østjyllands Politi og Toke Agerskou, sektionsleder i Børn & Unge samarbejder om Århus-projektet. Danmarks første somaliske kørelærer Endnu en stærk somalisk rollemodel. En klassisk fortælling om den somaliske drengs kamp for at få en uddannelse, en praktikplads og et job. Om forvandlingen fra modløs til stærkt selvværd og lyst til en tilværelse i Danmark med kone og tre børn. Historien om Hashi Jeilani Bobo. Bobos drøm var at blive automekaniker. Men efter 50 ansøgninger opgav han drømmen og gik i lære som klejnsmed. Efter 50 ansøgninger om praktikplads var denne drøm nær gået i vasken, da Bobo på den allersidste mulige praktikplads møder chefen på trappen: hvad laver du her, knægt, spørger han. Jeg går nu, for I kan ikke bruge mig og nu rejser jeg fra Danmark er Bobos svar, som herefter fører til en praktikplads. Bobo gennemfører uddannelsen til medalje og diplom, vælger herefter at finde ny arbejdsplads, hvor han kan starte som svend. Bliver fyret fra nyt job på grund af finanskrisen, men det er han egentlig glad for. Nu har jeg fået mulighed for at tænke, over hvad jeg gerne vil, og jeg har besluttet, at jeg vil være Danmarks første somaliske kørelærer. Bobo ser sig selv som gammel rollemodel nu, hvor han nærmer sig de 30. Vi har brug for nye, unge rollemodeller, siger han. 6

7 PET s rolle i det forebyggende arbejde Jakob Illum, der leder PET s fore byggelsescenter, fremhæver to anbefalinger til det forebyggende arbejde: 1. Først og fremmest skal arbejdet være solidt lokalt forankret og ske i tæt dialog med gensidig tillid mellem parterne. 2. For det andet er det vigtigt at undgå at skabe myter om ekstremister. Pas på sproget og forsimplede verdensbilleder, der understøtter dem og os og dermed giver grobund for radikalisering. PET følger udviklingen i trusselsbilledet tæt og konkluderer, at der er personer også med somalisk baggrund der har evne og vilje til at gå ud og udføre terrorangreb med simple midler. Men Jakob Illum understreger samtidig, at det kun er ganske få personer i Danmark, der støtter vold. PET vil meget gerne indgå i samarbejder om det forebyggende arbejde og samtidig være med til at afmystificere, hvem PET er. Blandt andet har PET et dialogforum, hvor man meget gerne vil inddrage flere fra de somaliske miljøer. PET kommer gerne ud og deltager i lokale debatmøder om den forebyggende indsats. Indtryk fra paneldiskussionen I Danmark har vi det rigtigt godt. Det skal vi være glade for. Fra salen var der stor lyst til at sætte fokus på, hvad der kan gøres rent konkret for at forebygge radikalisering. Blandt de fremførte forslag, der blev bakket op i panelet var målrettet information til de unge, at få de gode historier i medierne, og simpelthen at tale med de unge, tage dem seriøst og undgå at skabe myter. 7

8 Indtryk fra workshops Ideer til fremtidige indsatser På eftermiddagens tre workshops, der blev styret af henholdsvis Fuad Farah Hussein fra Fredericia Kommune, Abdirashid Haji Abukar fra Odense Kommune og Abdi Ashur Hassan, ingeniør i Dong, fik konferencedeltagerne mulighed for at komme med forslag og ideer til at imødegå radikalisering. Her præsenteres et udpluk af de mange ideer, der blev udtrykt af deltagerne i workshoppen: Målrettet oplysning til forældrene skal skabe gennemsigtighed omkring de fritidstilbud, der eksisterer, så unge somaliere opnår et aktivt fritidsliv. Forældreinddragelse skal skabes via gensidig forståelse, dialog og tillid mellem forældre og myndigheder og forældre og børn. Der er behov for gensidig kulturforståelse og oplysninger om det danske samfund, så somaliske foældre ikke føler sig utrygge ved det danske system. Gensidig religionsforståelse skal skabes gennem øget samfunds- og religionsundervisning i skolen, der kan sikre korrekte fakta og viden. Velintegrerede, ressourcestærke somaliere skal inddrages i weekend-undervisningen af somaliske unge. Dialogmøder skal forhindre social kontrol. En hotline skal skabe anonym ung-til-ung og forældre-til-forældre kontakt. En informationskampagne skal præsentere de unge for alternative budskaber via internet, videoer, osv. Myndighederne skal acceptere, at det somaliske samfund er opdelt. Identitetsløse unge, der mangler samhørighed og værdighed, er i farezonen for at blive radikaliseret, men også velintegrerede unge udøver terror. Det somaliske samfund skal tage ansvar og gå i dialog. I sin afrunding på konferencen sagde Nicolai Wammen blandt andet: Tak til Ali Nuur og alle andre, som har været til stede i dag og sender budskabet om, at medborgere med somalisk baggrund tager afstand fra ekstremistiske holdninger og handlinger. Det hjælper ikke at vende ryggen til og håbe på det bedste og samtidig frygte det værste. Det er vigtigt, at vi i fællesskab forstærker indsatsen mod radikalisering i Århus. Vi har brug for den særlige Århus indsats. Konferenceavisen er udgivet af Århus Kommune efter konferencen Fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab den 27. maj Konferencens hovedbudskaber findes også i et resume på somalisk.

Forebyggelse af Radikalisering og Diskrimination i Aarhus ØSTJYLLANDS POLITI DET TVÆRGÅENDE OMRÅDESAMARBEJDE

Forebyggelse af Radikalisering og Diskrimination i Aarhus ØSTJYLLANDS POLITI DET TVÆRGÅENDE OMRÅDESAMARBEJDE Forebyggelse af Radikalisering og Diskrimination i Aarhus 1 Begreber Radikalisering er en proces, der fører til, at en person i stigende grad accepterer anvendelsen af voldelige eller andre ulovlige midler

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering gennem tværfaglig indsats

Forebyggelse af radikalisering gennem tværfaglig indsats Forebyggelse af radikalisering gennem tværfaglig indsats Organisation og metode Mentorarbejde forældrenetværk og infohus Af Thorleif Link & Niels Bjørnø Kriminalassistent Fritidsleder Østjyllands Politi

Læs mere

Jeg er muslim med stor M. Min social kompetence bygge på Islam. er praktiserende muslim.

Jeg er muslim med stor M. Min social kompetence bygge på Islam. er praktiserende muslim. AS1 Det Somaliske Netværk i Danmark blev dannet i foråret 1999. Det er et landsdækkende netværk, som består af somaliske foreninger og andre ressource personer. Den Somaliske Netværk er i dag solidt forankret

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt En radikaliseringsproces kan have mange udtryksformer med forskellige start- og sluttidspunkter. Radikalisering

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for antiradikalisering.

dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for antiradikalisering. Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for antiradikalisering Side 1 af 6 Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe har fremsat en 10- dages forespørgsel vedrørende Aarhus-modellen for

Læs mere

Antiradikalisering. Aalborg Kommunes beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O R G K O M M U N E

Antiradikalisering. Aalborg Kommunes beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O R G K O M M U N E Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 208 Offentligt Antiradikalisering s beredskab til forebyggelse af radikalisering V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, A A L B O

Læs mere

SSP SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI HELSINGØR KOMMUNES STRATEGI FOR FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING HELSINGØR KOMMUNE

SSP SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI HELSINGØR KOMMUNES STRATEGI FOR FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING HELSINGØR KOMMUNE SSP HELSINGØR KOMMUNE SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI HELSINGØR KOMMUNES STRATEGI FOR FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING HVAD ER radikalisering? Radikalisering er en proces, der fører til, at en person i stigende

Læs mere

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN

DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER OM KAMPAGNEN DIT LIV. DINE MULIGHEDER Informations- og holdningskampagnen Dit Liv. Dine Muligheder, gennemføres af Als Research for Integrationsministeriet. Kampagnens overordnede

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Forebyggelse af Radikalisering i Aarhus ØSTJYLLANDS POLITI DET TVÆRGÅENDE OMRÅDESAMARBEJDE

Forebyggelse af Radikalisering i Aarhus ØSTJYLLANDS POLITI DET TVÆRGÅENDE OMRÅDESAMARBEJDE Forebyggelse af Radikalisering i Aarhus 1 Dagens program Begreber, case og metode 2 Begreber Radikalisering er en proces, der fører til, at en person i stigende grad accepterer anvendelsen af voldelige

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Radikal Ungdom mener, at:

Radikal Ungdom mener, at: Antiradikalisering Indledning Det er vores klare opfattelse, at radikalisering er et socialt problem, der skyldes marginalisering, isolation og/eller manglende anerkendelse. De radikaliserede har tit været

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Et partnerskab mellem VINK & UU København

Et partnerskab mellem VINK & UU København Et partnerskab mellem VINK & UU København Arbejder du med unge der ikke føler sig inkluderet? Unge der ekskluderer andre? Unge der isolerer sig fra samfundet? Eller unge der viser interesse for bekymrende

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

Konference ÆRE OG KONFLIKT - FORÆLDRE I FOKUS

Konference ÆRE OG KONFLIKT - FORÆLDRE I FOKUS Konference ÆRE OG KONFLIKT - Torsdag d. 15. november 2012 ÆRE OG KONFLIKT - Konference TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2012 I nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund oplever børn og forældre stor afstand

Læs mere

DER ER BRUG FOR ALLE

DER ER BRUG FOR ALLE Undervisningsmateriale til Forumteater forestillingen: DER ER BRUG FOR ALLE Forberedelsesmateriale til lærere og sprogkursister Konsulentgruppen FORUMTEATRET Dette projekt er et samarbejde mellem: 1 DER

Læs mere

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Dit bidrag er vigtigt

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Dit bidrag er vigtigt Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering Dit bidrag er vigtigt De senere år har vi i Danmark og andre steder misme og radikalisering, som i nogle tilfælde kan føre til vold og terror. Odense Kommune

Læs mere

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe.

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Af Michael Taarnby og Lars Hallundbaek. Undersøgelsens omdrejningspunkt

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet

Ghettoer hvad er problemet Ghettoer hvad er problemet Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi Konferencen: Sundhedsplejen Udsatte boligområder DPU 12.5.2015 Ord med betydning Ghetto Udsatte boligområder Ghetto Får indhold fra historiske

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE Præsentation Min baggrund er palæstinenser. Gift med en dansk kvinde og vi har to børn sammen. Pædagog i 2004. Gadeplansmedarbejder i København, Nordvest, med aldersgruppen

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Børn og unge er eksperter i eget liv

Børn og unge er eksperter i eget liv Børn og unge er eksperter i eget liv NBK Stockholm 14. september 2012 Trine Nyby, Chefkonsulent Flemming Schultz, Kommunikationschef Børnerådets undersøgelse blandt anbragte børn & unge Udspringer af viden

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

VISO konference 1. dec. 2015

VISO konference 1. dec. 2015 VISO konference 1. dec. 2015 Mutya Koudal, specialkonsulent Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ære er svært at forklare. Det er de bare. Det er noget, man har og den skal man passe

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dagsorden. 15:00 Præsentation af Iman og Jamil. 15:10 Check-ind. 15:20 Den personlige fortælling. 15:40 Ice breaker.

Dagsorden. 15:00 Præsentation af Iman og Jamil. 15:10 Check-ind. 15:20 Den personlige fortælling. 15:40 Ice breaker. SSP workshop 2017 Dagsorden 15:00 Præsentation af Iman og Jamil 15:10 Check-ind 15:20 Den personlige fortælling 15:40 Ice breaker 15:45 Café øvelse 16:30 www.socrative.com og betydning af at kommunikationsformen

Læs mere

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale strategier Indsatser over for enkeltpersoner Indhold 05 Indledning 06 Forebyggelse af diskrimination og radikalisering i Aarhus 10 Et regionalt netværk

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

FYNS POLITI dialogindsatsen ADVARSEL. Hver dag omkommer tusindvis af budskaber ved utilsigtede PowerPoint-ulykker

FYNS POLITI dialogindsatsen ADVARSEL. Hver dag omkommer tusindvis af budskaber ved utilsigtede PowerPoint-ulykker ADVARSEL Hver dag omkommer tusindvis af budskaber ved utilsigtede PowerPoint-ulykker Imødegåelse af konfrontationer gennem den inkluderende, ligeværdige dialog Denne workshop drejer sig om, hvad Fyns Politi

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Rammeprogram for Viden*Inklusion*København

Rammeprogram for Viden*Inklusion*København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Rammeprogram for Viden*Inklusion*København 2011-14 VINK er en videns- og rådgivningsindsats for medarbejdere

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015 Program: 9.30 Intro til temadagen: 9.45 Hvordan ændrer man et udsat områdes image? oplæg v. Søren Hvass 10.30 Eventbaseret kommunikation i BL v. Michael Thorberg BL 11.00 Sociale medier, V. Kristoffer

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere