medborgerskab Borgmester Nicolai Wammen bød Fra parallelsamfund til demokratisk Indtryk og output fra konference i Århus den 27.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medborgerskab Borgmester Nicolai Wammen bød Fra parallelsamfund til demokratisk Indtryk og output fra konference i Århus den 27."

Transkript

1 Indtryk og output fra konference i Århus den 27. maj 2010 Fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab Omkring 160 inviterede gæster valgte at bruge torsdag den 27. maj på at diskutere, hvordan samfundet kan blive bedre til at inkludere somaliske unge og forebygge radikalisering. Deltagerne mødtes i en god, konstruktiv ånd for i løbet af dagen at blive klogere, udveksle erfaringer og diskutere fremtidige indsatser på baggrund af indlæg fra blandt andet forskere, somaliske unge og myndigheder. Borgmester Nicolai Wammen bød velkommen til konferencen med blandt andet følgende ord: Konferencens titel fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab rammer helt præcist kernen i Århus Kommunes Integrationspolitik. Målsætningen for Integrationspolitikken er at styrke sammenhængskraften i det århusianske samfund og sikre, at alle er aktive medborgere med respekt for de grundlæggende demokratiske værdier med samme rettigheder, muligheder og pligter. Integration er ikke alene en kommunal opgave, men en opgave for hele det århusianske bysamfund. Det vil sige for virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne, politiet, fagforeningerne, de frivillige foreninger, borgerne, du og jeg. Vi må alle tage et medansvar for at skabe en sammenhængende by, som enhver borger er glad og stolt over at bo i. Hvor man føler man har sin identitet. Hvor man føler sig velkommen og inkluderet. Selv om langt de fleste gerne vil være demokratiske medborgere i Århus er det vigtigt, at vi ikke er naive, men tager risikoen for radikalisering blandt nogle grupper alvorligt. En meget vigtig opgave er forebyggelse af radikalisering og her er det speciel vigtigt at have fokus på de unge. Vi skal være med til at skabe et samfund, der er inkluderende fremfor ekskluderende. Hvor unge føler sig velkomne og kan skabe sig en identitet og se en fremtid for sig, der bygger på demokratiske værdier. Et samfund Borgmesteren takkede tidligere byrådsmedlem Ali Nuur for hans idé og initiativ til konferencen. I sin indledning udtrykte Ali Nuur sin bekymring for radikalisering og åbnede konferencen med spørgsmålet Forebyggelse, men hvordan?. som de unge gerne vil være en del af og et samfund, der vil de unge. Et samfund der giver indflydelse og muligheder, men som også stiller krav. Et samfund der bygger på medansvar, inklusion og medborgerskab. Vi har med konferencen i dag valgt at rette et særlig fokus på somaliske unge. Håbet er, at vi i dag når konferencen er slut har fået en række konkrete gode idéer til, hvordan vi kan arbejde videre med indsatsen. Både i forhold til somaliske unge, andre unge med etnisk minoritetsbaggrund, og i forhold til unge i almindelighed.

2 Erfaringer fra USA Abdirizak A. Jama kom fra Washington DC for at fortælle om amerikanske erfaringer med at forebygge ekstremisme blandt unge. Jama fortalte historien om de unge amerikansk-somaliere, der i løbet af de seneste år pludselig forsvinder for senere at dukke op som krigere i den somaliske borgerkrig rekrutteret af al Shabaab. Det drejer sig om mindst 20 unge drenge mellem 14 og 21 år. En mor til fem beskriver, hvordan hendes 14-årige søn pludselig forsvinder fra familiens bopæl i Minneapolis. Dagene bliver til uger og måneder før hun får vished om hans skæbne, da han ringer fra Mogadishu: Mum, it s your son Mohamed; I came to Mogadishu to fight against the enemies of Somalia. Hvorefter han lægger på, og hun hører aldrig mere fra ham. Problemet med unge amerikansksomaliere, der rekrutteres til al Shabaab er alarmerende og har ført til en solid indsats fra myndighedernes side for at forebygge radikalisering og rekruttering af de unge, som ofte foregår via internet, især YouTube. En amerikansk konvertit er al Shabaabs stærke stemme, der på nettet akkompagneret af rap og hip hop skaber stærke fjendebilleder og animerer de unge til at gøre noget for deres fædreland. Tillid er fundamentet Radikaliseringen af de unge står i skarp kontrast til de 10 millioner somaliere, der lever i fred og harmoni i det amerikanske samfund. Jama slår til lyd for, at det allervigtigste er at skabe tillid mellem de somaliske familier og netværk på den ene side og myndighederne på den anden side. Gensidig tillid er fundamentet for alle de projekter og programmer, der kan og skal sættes i værk for at komme problemerne til livs. Jamas andet hovedbudskab er, at indsatsen skal forankres lokalt blandt somalierne; det er somalierne selv, der skal komme op med en plan for antiradikalisering. Somalierne skal turde stå frem, tage afstand fra ekstremisme og tage initiativ til debat også i offentlige medier. Blandt Jama s konkrete ideer til handling er at bruge unge rollemodeller, skabe uddannelses-, jobog karrieremuligheder for de unge og samtidig uddanne forældrene til at være opmærksomme på deres børns adfærd og tage action om nødvendigt. Abdirizak Jama, social koordinator i Washington D.C., advarer mod YouTube som rekrutteringskanal. Ms Ambara H. Nuur fra organisationen Somali Women Organisation in Denmark spurgte Jama om mødrenes rolle. Jamas bedste råd til mødrene er at integrere sig i det danske samfund for at hjælpe deres børn. Traditionelt har somaliske drenge stor frihed, og mødrene blander sig ikke i deres liv. Men Jama understreger, at når børnene vokser op med påvirkning fra en anden kultur, er det nødvendigt, at kvinderne følger med i sønnernes liv og trivsel. 2

3 Anbefalinger fra konferencen Lokal forankring (Leder af PET s forebyggelsescenter Jakob Ilum) En præventiv indsats fungerer bedst dér, hvor de unge lever og færdes. Det er derfor vigtigt, at en forebyggende indsats mod radikalisering og voldelig ekstremisme har en solid lokal forankring. Undgå mytedannelse (Leder af PET s forebyggelsescenter Jakob Ilum) Radikalisering og ekstremisme er bekymringsadfærd på linje med mange andre former for bekymringsadfærd. Det anbefales, at en forebyggende indsats forankres i de allerede eksisterende præventive strukturer og netværk. Det er PET s erfaring, at det er her, at forståelsen for problemet og ikke mindst handlemulighederne er de største. Radikalisering er udtryk for mistrivsel (Århus projektet, sektionsleder i Børn og Unge Århus Kommune Toke Agerskou) Radikalisering er udtryk for mistrivsel - det skal forebygges, som vi forebygger andre former for mistrivsel, f.eks. kriminalitet og misbrug. Få kan ødelægge det for de mange (Århus projektet, sektionsleder i Børn og Unge Århus Kommune Toke Agerskou) Få kan ødelægge det for mange, men frygt må ikke blive handlingsstyrende for indsatsen. Indsatsen skal have en størrelse, der passer til problemet. Forældreinddragelse (Integrationsministeriet, kontorchef Hanne Stig Andersen) Det anbefales, at der arbejdes målrettet i forhold til at skabe tillid og samarbejde med forældrene. Der skal fokus på at skabe relation til og tillid mellem forældre og relevante myndigheder i forhold til at forebygge radikalisering og ekstremisme. Hvem i de somaliske kredse skal myndighederne henvende sig til? (Integrationsministeriet, kontorchef Hanne Stig Andersen) Myndighederne vil gerne stå til rådighed og hjælpe de somaliske medborgere i at skabe bedre levevilkår samt bremse eventuelle problemer relaterede til radikalisering. Alle tiltag, der vil kunne samle de forskellige somaliske grupper, vil gavne myndighederne i deres samarbejde med de somaliske miljøer. Informationskampagne (Forskere Michael Taarnby og Lars Hallundbæk) Informationskampagne, foredrag og efterfølgende diskussioner med unge der er i risikogruppen for at blive radikaliseret. Social kontrol( Forskere Michael Taarnby og Lars Hallundbæk) Imødegåelse af den sociale kontrol, der hersker internt i det somaliske miljø. Etablering af hotline samt exitprogram. (Forskere Michael Taarnby og Lars Hallundbæk) Etablering af hotline samt exitprogram. En telefonisk hotline vil gøre det muligt for udsatte familier at kontakte eksperter på området for vejledning ifm. med konkrete problemstillinger. Aktiviteter uden for Århus Vest (Ayan Cadey) Det er vigtigt, at unge med forskellige baggrunde møder hinanden. Derfor bør man også lave aktiviteter uden for Århus Vest. Somalierne skal tale ærligt om problemerne, stå frem og tage initiativ til diskussion og handling. Mohamed Gelle Vi har brug for flere, unge rollemodeller, der kan give mod på fremtiden. Hashi Leilani Bobo Vær opmærksom på internettet som rekrutteringskanal. Med smarte retoriske greb, myter, fjendebilleder, rap og hip-hop lokker videoer på fx YouTube med stærke værdifællesskaber, heroiske krigshistorier og løfter om anerkendelse fra førende terrorister. Abdirizak A. Jama 3

4 Tendenser i radikalisering Michael Taarnby og Lars Hallundbæk forsker i ekstremisme og terrorisme. På konferencen fortalte de to forskere om resultaterne af det forskningsprojekt, de netop har afsluttet om radikalisering blandt somaliske unge. De to forskere mener efter en række interviews i Danmark og i Østafrika, at der er belæg for at frygte radikalisering blandt dansk-somaliske unge og også direkte rekruttering til al-shabaab. Der findes ikke ét svar på, hvorfor denne udvikling forekommer, men blandt grundene peger forskerne på både religiøse, politiske og sociale årsager. Rapportens konklusioner understreger, at der er grund til at være på vagt over for rekrutteringen til al- Shabaab også i Danmark. Problemet er, at rekrutteringen typisk finder sted i al ubemærkethed. Den er diskret, effektiv og sker både i grupper og netværk omkring moskeer og i stigende grad via internet. Social kontrol er et udbredt problem Forskningsprojektet tager også fat i emnet om social kontrol i de somaliske grupper. Interviews blandt dansk-somaliere som en del af forskningsprojektet afslører: At der er udbredt social kontrol blandt mange somaliere Der er eksempler på, at folk trues til tavshed Det er svært at få folk til at udtale sig om fx al-shabaab dansk-somaliere anslås at sympatisere med al-shabaab Ekstremister har stor magt blandt somalierne trods et relativt lille antal 5-10 forældrepar i Danmark savner deres sønner. Kedsomhed i Bispehaven Ayan Abdullahi Hussein er 21 år. Hun studerer jura i London, men er kommet hjem til Århus for at fortælle sin historie om at være ung somalier i Århus, en stærk rollemodel for dygtige, somaliske piger: Ayan er vokset op i en jysk landsby, hvor familien var den eneste somaliske og dermed genstand for stor positiv interesse og involvering i landsbyens liv. Efter at være flyttet til Århus beretter hun om de unge piger i byen, der vokser op i Bispehaven, og de manglende fritidstilbud. Efter skole går meget af pigernes fritid med at gå frem og tilbage mellem Hasle Centervej og Bispehaven. Lars Hallundbæk beskriver et typisk rekrutteringsforløb således: En ung mand føler sig ikke tilfreds. Han begynder at komme i moskeen. Han bliver mere isoleret. Han isolerer sig fra samfundet, fra sin familie og fra de brede muslimske miljøer i moskeen. Hans opmærksomhed på konflikten i Somalia skærpes. Han opfordres til at hjælpe sine brødre i Somalia. Pludselig er han væk, hans pas er forsvundet og familien modtager et opkald fra Somalia. Hun fortæller om kedsomhed og mangel på fritidstilbud, hvis man ikke vil gå til hip-hop eller fodbold. Hun efterlyser tilbud til de dygtige somaliske børn og unge. Ikke kun til dem, der er problemer med. Og forældrene skal informeres om tilbuddene. Tilbud fra både kommunen, men i lige så høj grad fra somaliske fædre, der kunne tage initiativer til samtaler og aktiviteter. Ayan står personligt frem som en stærk rollemodel for pigerne, og mener, at det vil være godt med flere rollemodeller. Download hele rapporten på Justitsministeriets hjemmeside (http://www. justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/forskning_og_dokumentation/ Forskningspulje/Taarnby-rapport.pdf). 4

5 En tryg og fælles fremtid Hanne Stig Andersen fra Integrationsministeriet ønsker, at det bliver nemmere at finde frem til kontaktpersoner i de somaliske grupper, så det bliver nemmere at samarbejde. Hanne Stig Andersen, fra Demokratikontoret i Integrationsministeriet var inviteret til konferencen for at tale om ministeriets initiativer til at støtte inklusion. Ministeriet har for nylig sammen med seks andre ministerier udarbejdet handlingsplanen En tryg og fælles fremtid, der skal være med til at forebygge ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Handlingsplanen bygger på fire grundelementer: 1. Demokratisk læring, som en del af undervisningen på skoler og i frivillige organisationer 2. Deltagelse i alle dele af samfundet, hvor Nydansk Ungdomsråd med 14 unge med anden etnisk baggrund er blevet etableret og skal være med til at sparre om blandt andet projekter og kommunikation. 3. Ligebehandling, der skal forebygge diskrimination og sikre, at alle kender deres demokratiske rettigheder. 4. Dialog og opbygning, hvor blandt andet Udenrigsministeriet tilbyder dialog med unge om internationale problemstillinger som fx krigen i Somalia. Hvem skal vi henvende os til? For Hanne Stig Andersen er det vigtigt at opbygge et tillidsfuldt samarbejde med somaliske familier. Men det kan være svært at finde vej til kontaktpersoner i de somaliske grupper. Hanne opfordrer til, at der bliver skabt et overblik over foreninger og kontakter, så det bliver nemmere at samarbejde. Gør op med den sociale kontrol Mohamed Gelle er formand for det Somaliske Netværk, som har eksisteret i Danmark siden Hans hovedtema på konferencen var social kontrol i de somaliske miljøer, som han mener grundlæggende er manipulerende, usund og rammer de svageste familier. Den sociale kontrol udøves blandt andet gennem genopdragelsesrejser, indsamlinger og dem/os konspirationsteorier. Mohamed Gelle har en række ideer til at imødegå social kontrol, herunder blandt andet: Det somaliske samfund skal være intolerant over for ekstremisme, så den ikke kan slå rod. Åbent og ærligt diskutere problemet på debatmøder i de kommuner, hvor der bor mange somaliere. Uddanne de unge i at begå sig på internettet Styrke åbenhed og gennemsigtighed om, hvad der foregår i moskeerne. Særlig indsats over for familier, især kvinderne, for at klæde dem på til at kunne gennemskue, hvad der foregår i de miljøer, hvor deres børn færdes. Anvende idræt som anledning og ramme for dialog med de unge. Fortælle historier om unge, somaliske rollemodeller, der har bevaret deres somaliske identitet og samtidig fungerer fint i det danske samfund. 5

6 Århus-projektet Århus-projektet, der er et samarbejdsprojekt mellem Århus Kommune og Østjyllands Politi, blev etableret for at forebygge radikalisering efter terrorbomberne i Madrid og London. Projektet konkluderer, at radikalisering ikke på nuværende tidspunkt er noget stort problem i Århus, men betingelserne for at radikalisering kan finde sted er til stede i bekymrende omfang. Blandt andet via YouTube og andre rekrutteringskanaler på internettet. Derfor er der igangsat en række indsatser, der skal forebygge, at radikaliseringen finder sted, blandt andet: Opmærksomhedsoplæg på skoler, gymnasier og i frivillige organisationer for at give de unge viden om, hvad radikalisering er, hvad man skal være opmærksom på blandt kammeraterne og hvad man kan gøre, hvis man bliver opmærksom på noget. Er der behov for et oplæg kommer projektmedarbejderne altid gerne ud, også meget gerne i somaliske foreninger o.l. Temadage for folk, der arbejder i miljøerne, på skoler o.l. for at udbygge deres viden og skærpe deres opmærksomhed på eventuelle problemer. Infohus, hvor man kan henvende sig, hvis man bliver opmærksom på noget, der peger i retning af ekstremisme eller radikalisering. Infohuset kan kontaktes på eller på tlf , lokal Projektet lægger vægt på, at indsatsen foregår lokalt og i tæt, tillidsfuld dialog med familierne. Information fra møder, samtaler o.l. går ikke videre til PET med mindre der er en helt særlig grund. Politikommissær Allan Årslev fra Østjyllands Politi og Toke Agerskou, sektionsleder i Børn & Unge samarbejder om Århus-projektet. Danmarks første somaliske kørelærer Endnu en stærk somalisk rollemodel. En klassisk fortælling om den somaliske drengs kamp for at få en uddannelse, en praktikplads og et job. Om forvandlingen fra modløs til stærkt selvværd og lyst til en tilværelse i Danmark med kone og tre børn. Historien om Hashi Jeilani Bobo. Bobos drøm var at blive automekaniker. Men efter 50 ansøgninger opgav han drømmen og gik i lære som klejnsmed. Efter 50 ansøgninger om praktikplads var denne drøm nær gået i vasken, da Bobo på den allersidste mulige praktikplads møder chefen på trappen: hvad laver du her, knægt, spørger han. Jeg går nu, for I kan ikke bruge mig og nu rejser jeg fra Danmark er Bobos svar, som herefter fører til en praktikplads. Bobo gennemfører uddannelsen til medalje og diplom, vælger herefter at finde ny arbejdsplads, hvor han kan starte som svend. Bliver fyret fra nyt job på grund af finanskrisen, men det er han egentlig glad for. Nu har jeg fået mulighed for at tænke, over hvad jeg gerne vil, og jeg har besluttet, at jeg vil være Danmarks første somaliske kørelærer. Bobo ser sig selv som gammel rollemodel nu, hvor han nærmer sig de 30. Vi har brug for nye, unge rollemodeller, siger han. 6

7 PET s rolle i det forebyggende arbejde Jakob Illum, der leder PET s fore byggelsescenter, fremhæver to anbefalinger til det forebyggende arbejde: 1. Først og fremmest skal arbejdet være solidt lokalt forankret og ske i tæt dialog med gensidig tillid mellem parterne. 2. For det andet er det vigtigt at undgå at skabe myter om ekstremister. Pas på sproget og forsimplede verdensbilleder, der understøtter dem og os og dermed giver grobund for radikalisering. PET følger udviklingen i trusselsbilledet tæt og konkluderer, at der er personer også med somalisk baggrund der har evne og vilje til at gå ud og udføre terrorangreb med simple midler. Men Jakob Illum understreger samtidig, at det kun er ganske få personer i Danmark, der støtter vold. PET vil meget gerne indgå i samarbejder om det forebyggende arbejde og samtidig være med til at afmystificere, hvem PET er. Blandt andet har PET et dialogforum, hvor man meget gerne vil inddrage flere fra de somaliske miljøer. PET kommer gerne ud og deltager i lokale debatmøder om den forebyggende indsats. Indtryk fra paneldiskussionen I Danmark har vi det rigtigt godt. Det skal vi være glade for. Fra salen var der stor lyst til at sætte fokus på, hvad der kan gøres rent konkret for at forebygge radikalisering. Blandt de fremførte forslag, der blev bakket op i panelet var målrettet information til de unge, at få de gode historier i medierne, og simpelthen at tale med de unge, tage dem seriøst og undgå at skabe myter. 7

8 Indtryk fra workshops Ideer til fremtidige indsatser På eftermiddagens tre workshops, der blev styret af henholdsvis Fuad Farah Hussein fra Fredericia Kommune, Abdirashid Haji Abukar fra Odense Kommune og Abdi Ashur Hassan, ingeniør i Dong, fik konferencedeltagerne mulighed for at komme med forslag og ideer til at imødegå radikalisering. Her præsenteres et udpluk af de mange ideer, der blev udtrykt af deltagerne i workshoppen: Målrettet oplysning til forældrene skal skabe gennemsigtighed omkring de fritidstilbud, der eksisterer, så unge somaliere opnår et aktivt fritidsliv. Forældreinddragelse skal skabes via gensidig forståelse, dialog og tillid mellem forældre og myndigheder og forældre og børn. Der er behov for gensidig kulturforståelse og oplysninger om det danske samfund, så somaliske foældre ikke føler sig utrygge ved det danske system. Gensidig religionsforståelse skal skabes gennem øget samfunds- og religionsundervisning i skolen, der kan sikre korrekte fakta og viden. Velintegrerede, ressourcestærke somaliere skal inddrages i weekend-undervisningen af somaliske unge. Dialogmøder skal forhindre social kontrol. En hotline skal skabe anonym ung-til-ung og forældre-til-forældre kontakt. En informationskampagne skal præsentere de unge for alternative budskaber via internet, videoer, osv. Myndighederne skal acceptere, at det somaliske samfund er opdelt. Identitetsløse unge, der mangler samhørighed og værdighed, er i farezonen for at blive radikaliseret, men også velintegrerede unge udøver terror. Det somaliske samfund skal tage ansvar og gå i dialog. I sin afrunding på konferencen sagde Nicolai Wammen blandt andet: Tak til Ali Nuur og alle andre, som har været til stede i dag og sender budskabet om, at medborgere med somalisk baggrund tager afstand fra ekstremistiske holdninger og handlinger. Det hjælper ikke at vende ryggen til og håbe på det bedste og samtidig frygte det værste. Det er vigtigt, at vi i fællesskab forstærker indsatsen mod radikalisering i Århus. Vi har brug for den særlige Århus indsats. Konferenceavisen er udgivet af Århus Kommune efter konferencen Fra parallelsamfund til demokratisk medborgerskab den 27. maj Konferencens hovedbudskaber findes også i et resume på somalisk.

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale

forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale forebyggelse af ekstremisme en håndbogsserie lokale strategier Indsatser over for enkeltpersoner Indhold 05 Indledning 06 Forebyggelse af diskrimination og radikalisering i Aarhus 10 Et regionalt netværk

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

En dokumentarfilm af Nasib Farah & Søren Steen Jespersen

En dokumentarfilm af Nasib Farah & Søren Steen Jespersen PRESSEMATERIALE En dokumentarfilm af Nasib Farah & Søren Steen Jespersen TV-premiere på DR1 den 12. Oktober 2014, kl. 22.00 Forpremiere den 8. Oktober i Den Sorte Diamant kl. 17-19, Film & Debat: I panelet:

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Socialforvaltningen & Børn og Unge Forebyggelse af radikalisering og diskrimination Den 7.april 2014 Kort beskrivelse af strategier og indsatser vedr.: Forebyggelse

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

Et partnerskab mellem VINK & UU København

Et partnerskab mellem VINK & UU København Et partnerskab mellem VINK & UU København Arbejder du med unge der ikke føler sig inkluderet? Unge der ekskluderer andre? Unge der isolerer sig fra samfundet? Eller unge der viser interesse for bekymrende

Læs mere

AL- SHAHAB: AL- SHABAB, relateret til Danmark 2 dansk- somaliske brødre dømt for terrortræning i Somalia, marts 2013 3

AL- SHAHAB: AL- SHABAB, relateret til Danmark 2 dansk- somaliske brødre dømt for terrortræning i Somalia, marts 2013 3 FAKTA- ARK AL- SHAHAB: AL- SHABAB, relateret til Danmark 2 2 dansk- somaliske brødre dømt for terrortræning i Somalia, marts 2013 3 2 SOMALIERE I DANMARK: Beskæftigelsesfrekvens Offentlig forsørgelse Kriminalitet

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nr. 3 Oktober 2009 Redaktion: Per Jensen (ansvarshavende) Anne Marie Larsen Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C Tlf. : 8940 2147 Indhold: Side 2 Fra udsat boligområde til attraktiv

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Seminar Als Research

Seminar Als Research Seminar Als Research 2012 1 Als Research Gør dig selv og dine medarbejdere klogere Als Research har siden 2004 arbejdet med opkvalificering af medarbejdere og med evalueringsrådgivnings- og kortlægningsopgaver

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer

Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab - en uddannelse for demokratimentorer Democracy Lab; en uddannelse for demokrati-mentorer Når demokratiet er under pres, hvem skal så forsvare det? Når integration bliver til inklusion handler

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre

Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre Radikalisering og ekstremisme og hvad I kan gøre København Demokratikontoret, v. Stine Strohbach 09/10/13 SOCIALMINISTERIET 09/10/13 2 Oplæggets fem dele: Del 1: Begrebsafklaring Del 2: Ekstremistiske

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge...

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015

Temadag om kommunikation og image, d. 5. marts 2015 Program: 9.30 Intro til temadagen: 9.45 Hvordan ændrer man et udsat områdes image? oplæg v. Søren Hvass 10.30 Eventbaseret kommunikation i BL v. Michael Thorberg BL 11.00 Sociale medier, V. Kristoffer

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

1 Beskrivelse af opgaven

1 Beskrivelse af opgaven With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security Kravspecifikation Opgave: Forskningsprojekt om medarbejderes

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Marianne Skytte Workshop: Fokus på anbragte og anbringelsestruede nydanske børn Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge torsdag den 21. august

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering Når

Læs mere

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Mental sundhed i skolen

Mental sundhed i skolen TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED JANUAR 2011 Mental sundhed i skolen Af Professor Karen Wistoft Hvad vil det sige at kunne se mening med tingene, at have et positivt selvbillede og samtidig kunne indgå i ordentlige

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Til dig som vil i behandling på behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg Er du med på en helt ny deal? Disse linjer er skrevet til dig,

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V

TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V TAG AFSTED SAMMEN I 8210 Aarhus V - Fodbold, foredrag, undervisning og fællesspisning for hele familien Et samarbejdsprojekt mellem Fuglebakken KFUM Århus, Center 10, Århus High School, Beboerhuset Fuglebakken

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Integration kan vi hjælpe?

Integration kan vi hjælpe? Integration kan vi hjælpe? Har du brug for rådgivning eller sparring om integration? Søger du, din kommune eller skole inspiration til nye veje i integrationsarbejdet? Så er vi en række udgående konsulenter,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere