GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN"

Transkript

1 GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen, med en rimelig fordeling af flygtningene som kommer til Europa. Det viser en stor, landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med 2.77 elever fra 4 danske gymnasier, som Tænketanken EUROPA har gennemført i efteråret 216. Undersøgelsen sætter fokus på de unges indstilling til den danske og europæiske asylpolitik. Undersøgelsen viser, at gymnasieleverne har en tendens til at undervurdere flygtningesituationens omfang på verdensplan og overvurdere dens omfang lokalt i Danmark. Alligevel mener et flertal, at Danmark tager imod for få flygtninge, og at det ikke bør være svært at få asyl i Danmark. Her afskiller eleverne sig fra målinger på hele den danske befolkning. Gymnasieeleverne synes generelt, at rige lande bør forpligte sig til at tage flere flygtninge, og at de europæiske lande gennem EU bør sikre en rimelig fordeling af flygtningene. Også her adskiller eleverne sig fra befolkningen som helhed ved at være mere positive over for fælles, europæiske løsninger. Eleverne mener dog, at de fælles løsninger skal gå hånd i hånd med fortsat dansk grænsekontrol. Eleverne indtager således en nuanceret holdning til, hvordan den nuværende flygtningesituation bør håndteres, hvor en kombination af nationale og europæiske løsninger foretrækkes. Tænketanken EUROPA 216 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: 78 pct. af de danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen. Det viser en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 2.77 gymnasieelever, som Tænketanken EUROPA har gennemført. Gymnasieeleverne ønsker også fælles fordeling af flygtningene gennem EU og mener samtidig, at rige lande bør tage flere flygtninge. 64 pct. ønsker at den danske grænsekontrol skal fortsætte for at kunne kontrollere tilstrømningen af flygtninge ved den danske grænse. Gymnasieeleverne indtager et nuanceret standpunkt, hvor ønsket om europæiske løsninger går hånd i hånd med nationale løsninger. Mens gymnasieeleverne generelt overvurderer antallet af flygtninge, der kommer til Danmark, undervurderer de omfanget af den nuværende flygtningesituation på verdensplan. Selvom gymnasieeleverne overvurderer flygtningesituationens omfang i Danmark, viser undersøgelsen, at 39 pct. alligevel mener, at Danmark bør give asyl til flere flygtninge. Samtidig mener 4 pct. at det ikke bør være svært at få asyl i Danmark. Der kan spores en sammenhæng mellem de elever, som overvurderer flygtningesituationens omfang i Danmark, og dem, som mener, at der skal gives asyl til færre flygtninge, og at det bør være svært at få asyl i Danmark. 2

3 Hvordan Danmark og EU skal håndtere den nuværende flygtningesituation, er blevet et af de mest betændte og omdiskuterede emner i Danmark og i resten af Europa. Herhjemme har politikerne kritiseret EU for ikke at kontrollere EU s ydre grænser, de har stillet spørgsmålstegn ved Flygtningekonventionen og slået på tromme for, at national grænsekontrol er et vigtigt redskab for Danmark i denne politiske virkelighed. Blandt befolkningen i Danmark og i resten af Europa fylder flygtningesituationen også meget. I en måling foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 i januar 216 viser, at 6 pct. af den danske befolkning anser flygtninge og integration som det vigtigste politiske problem, som der skal findes en løsning på. 1 Spørgsmålet om, hvordan vi håndterer den nuværende flygtningesituation, hvor mange flygtninge vi skal tage imod, og hvilken rolle EU skal spille i forhold til fordelingen af flygtningene og kontrollen af Europas ydre grænse, fylder meget i den offentlige debat. Tænketanken EUROPA har i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt danske gymnasieelever i efteråret 216 spurgt de unge om deres holdning til flygtningesituationen, den danske asylpolitik, og hvilken rolle EU skal spille i forhold til at finde en løsning på situationen. Undersøgelsen viser, at de unge ønsker fælles, europæiske løsninger, at rige lande forpligter sig til at tage imod flere flygtninge, og at det også gælder Danmark, som de unge mener, tager imod for få flygtninge. Metode: Tænketanken EUROPAs spørgeskema omhandler gymnasieelevernes syn på sig selv som borgere i Danmark og EU, deres tillid til andre, deres syn på dansk kultur, samt deres holdning til den danske og europæiske asylpolitik. Spørgeskemaet blev udsendt til alle landets almene gymnasier i september 216. I alt har 2.77 respondenter fordelt på 4 af landets gymnasier besvaret spørgeskemaet. Besvarelserne er bredt geografisk repræsenteret fordelt på 16 gymnasier på Sjælland (1.86 besvarelser), 7 gymnasier på Fyn (7), 3 gymnasier i Nordjylland (176), i Midtjylland (41) og 4 i Sønderjylland (386). Besvarelserne vurderes at være repræsentative for det samlede antal elever på de almene gymnasier i Danmark, dvs elever i 21. Kilde: Tallene for de danske gymnasier er hentet fra EAK databasen lokaliseret på Undervisningsministeriets hjemmeside. 1 Danskerne: Flygtninge og integration er vores allerstørste problem, Ugebrevet A4, 4. januar

4 Flygtningesituationen i Danmark overvurderes Som en del af spørgeskemaundersøgelsen blev gymnasieeleverne stillet spørgsmål om den nuværende flygtningesituation hvor mange flygtninge, der er i verden, hvor mange, der er kommet til Danmark, og hvor mange, som er rejst hjem. Spørgsmålene fungerer som en måde at måle og vurdere elevernes viden og opfattelse af den nuværende flygtningesituation. Gymnasieelevernes svar tegner et tydeligt billede af, at de undervurderer flygtningetallet på verdensplan, men overvurderer situationen i Danmark. Ift. spørgsmålet om hvor mange flygtninge, der er på verdensplan, mener 66 pct., at der er færre flygtninge på verdensplan, end hvad FN opgør. Samtidig er det påfaldende, at kun 8 pct. vælger en svarmulighed, som er højere end de faktiske tal. Ifølge FN var der i slutningen af 21 6,3 millioner flygtninge på verdensplan et tal, der historisk set er på niveau med flygtningetallet under 2. Verdenskrig. 2 Kun 27 pct. svarede rigtigt. Figur 1. Gymnasieeleverne undervurderer flygtningesituationen i verden Fordeling af gymnasieelevernes svar, pct. (Grøn markerer det korrekte svar) Mindre end millioner Hvor mange flygtninge er der i verden lige nu? 38 - millioner - millioner -7 millioner Mere end 7 millioner 27 8 Note: N=77. Kilde: Tænketanken EUROPA. Hvor gymnasieeleverne undervurderer flygtningesituationen på verdensplan, overvurderer de derimod situationens omfang i Danmark. Ift. spørgsmålet om antallet af flygtninge i Danmark er 44 pct. af den overbevisning, at der er kommet flere til Danmark i 21, end hvad der i virkeligheden er. Se figur 2. For at sætte tallet i relation til gymnasieelevernes egen situation, blev antallet af flygtninge sat i forhold til et gymnasium på 1. elever. Ifølge tal fra Udlændinge-, 2 FN-rapport om verdens flygtninge sprænger flere rekorder, TV2, 2. juni 216 ( 4

5 Integrations- og Boligministeriet, kom der asylansøgere til Danmark i Anses hele Danmark som ét gymnasium på 1. elever, svarer det til 3,7 elever i 21. Kun 26 pct. svarede rigtigt. Figur 2. Gymnasieeleverne overvurderer antallet af flygtninge i Danmark Fordeling af gymnasieelevernes svar, pct. (Grøn markerer det korrekte svar). Forestil dig, at Danmark er et gymnasium på 1. elever. Hvor mange flygtninge kom til gymnasiet i 21? flygtning Mellem 1 og 3 flygtninge Mellem 3 og flygtninge Mellem og 7 flygtninge Mere end 7 flygtninge Note: N=77. Kilde: Tænketanken EUROPA. Samme tendens gør sig gældende, når man spørger eleverne om antallet af flygtninge, som er rejst hjem fra Danmark. Som figur 3 viser, undervurderer 67 pct. af eleverne, hvor mange flygtninge, der er rejst hjem fra Danmark hvert år siden 2. Ifølge tal fra Dansk Flygtningehjælp er der i perioden januar 2 til juni 21 rejst flygtninge hjem fra Danmark, svarende til 24 flygtninge i gennemsnit om året i den periode. Kun 18 pct. svarede rigtigt. Figur 3. Gymnasieeleverne undervurderer antallet af flygtninge, som rejser hjem Fordeling af gymnasieelevernes svar, pct. (Grøn markerer det korrekte svar). Hvor mange flygtninge er i gennemsnit rejst hjem fra Danmark hvert år siden år 2? Mindre end Mellem og Mellem og 2 Mellem 2 og Mere end Note: N=77. Kilde: Tænketanken EUROPA. 3 Tal på udlændingeområdet pr , Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, september 216, 7aaf44de1f12//seneste_tal_udlaendingeeomraadet.pdf.

6 Det tegner et billede af, at de unge opfatter flygtningesituationens omfang i Danmark som større, end den i virkeligheden er. I en lignende undersøgelse fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet fra 213 blandt 898 gymnasieelever blev samme tendens identificeret. 4 Det er dog interessant, at hvor flygtningesituationen slet ikke havde den samme offentlige bevågenhed i 213, så tegner der sig det samme billede af gymnasieelevernes viden om og opfattelse af flygtningesituationen globalt og nationalt. Danmark bør tage imod flere flygtninge Ser vi på gymnasieelevernes holdning til den danske asylpolitik, er det først og fremmest slående, at et flertal på 39 pct. mener, at Danmark giver asyl til for få flygtninge. Se figur 4. Det står i skarp kontrast til andre målinger blandt den danske befolkning, som tydeligt viser, at den almindelige dansker ikke mener, at Danmark skal tage imod flere flygtninge. I en måling fra Altinget i januar 216 svarede hele 7 pct. af danskerne, at Danmark bør tage imod færre flygtninge. Figur 4. Gymnasieeleverne ønsker flere flygtninge i Danmark Fordeling af gymnasieelevernes svar, pct. Hvad synes du om omfanget af flygtninge, som får asyl i Danmark? Danmark giver asyl til for få flygtninge 26 Danmark giver asyl til et passende antal flygtninge 21 Danmark giver asyl til for mange flygtninge 13 Ved ikke Note: N=77. Kilde: Tænketanken EUROPA. Lektor i statskundskab, Jens Peter Frølund Thomsen fra Aarhus Universitet har tidligere til Berlingske udtalt, at når det kommer til flygtningespørgsmålet, som rammer noget meget humanitært og medmenneskeligt i os, er der i udgangspunktet meget velvilje at finde hos folk. Men vi ser også, at mange bliver mere forbeholdne, når de indser, at det drejer sig om et rigtig stort antal flygtninge. 4 Asylundersøgelsen: En undersøgelse af gymnasieelevers viden om og holdning til dansk asylpolitik, Marianne Rosenkvist og Maj Rørdam Nielsen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Juni 213. Danskerne vil have færre asylansøgere, Altinget, 27. januar 216 ( 6

7 Medfølelsen fordufter hurtigt i takt med, at man forstår realiteterne. 6 Det er interessant, at den karakteristik tilsyneladende ikke passer på gymnasieeleverne. Som vist ovenfor overvurderede eleverne situationen i Danmark de troede generelt, at Danmark havde taget imod flere flygtninge, end vi egentlig har, og at færre er rejst hjem. Alligevel mener flertallet, at Danmark bør tage imod flere flygtninge. Ser man på de 21 pct. af gymnasieeleverne, som mener, at Danmark bør modtage færre flygtninge, overvurderer 49 pct. af dem antallet af flygtninge i Danmark. Der antydes altså en sammenhæng mellem deres opfattelse af flygtningesituationen i Danmark og deres holdning til, om Danmark bør modtage færre flygtninge. I undersøgelsen fra Sociologisk Institut kunne en lignende sammenhæng identificeres. Jo højere antal flygtninge eleverne troede kom til Danmark, jo færre ønskede de skulle have asyl i Danmark. 7 I Altingets måling går spørgsmålet dog på antallet af asylansøgere, hvorimod nærværende undersøgelse handler om omfanget af flygtninge, som får asyl. Gymnasieelevernes svar kunne derfor godt fortolkes således, at de samtidig mener, at det er for svært at få asyl i Danmark. Vi spurgte derfor ind til, om gymnasieeleverne mener, at det bør være svært at få asyl i Danmark. Her er de unge splittede. Som figur viser, mener 4 pct., at det ikke skal være svært at få asyl i Danmark, mens 4 pct. mener, at det bør være svært. Elevernes holdning til om det bør være svært at få asyl eller ej, ændrer dog ikke ved billedet af, at flertallet alligevel mener, at Danmark bør give asyl til flere flygtninge. Der kan ligeledes her peges på en sammenhæng mellem elevernes holdning og deres opfattelse af flygtningesituationen i Danmark. 48 pct. af dem, som mener, at det bør være svært at få asyl i Danmark, overvurderede således antallet af flygtninge i Danmark. 6 Ekspert: Danskerne er mættede af flygtningekrisen, Berlingske Tidende, den 2. januar 216 ( 7 Asylundersøgelsen: En undersøgelse af gymnasieelevers viden om og holdning til dansk asylpolitik, Marianne Rosenkvist og Maj Rørdam Nielsen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Juni 213, s

8 Figur. Gymnasieeleverne er splittede ift., om det skal være svært at få asyl Fordeling af gymnasieelevernes svar, pct. Hvor enig eller uenig er du i, at det bør være svært at få asyl i Danmark? Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke Note: N=77. Kilde: Tænketanken EUROPA. Der skal findes europæiske løsninger på flygtningesituationen Spørger man gymnasieeleverne om, hvordan flygtningesituationen bør løses, går et flertal ind for fælles, europæiske løsninger. Adspurgt om, hvordan de europæiske lande bør håndtere fordelingen af flygtninge, mener hele 78 pct., at de europæiske lande gennem EU bør sikre en rimelig fordeling af flygtninge. Kun 17 pct. mener, at det bør være et nationalt anliggende for de enkelte lande, og kun 3 pct. lægger ansvaret over på ankomstlandene. Den lave tilslutning til at ankomstlandene skal have ansvaret for de tilkomne flygtninge, er interessant i lyset af, at EU s Dublinforordning netop foreskrev dette at flygtninge skulle søge asyl i det første EU-land, som de kom til. I stedet ser eleverne ud til at tilslutte sig EU s løsning med en fordeling af flygtninge blandt medlemslandene, som ellers har mødt stor modstand fra især de østeuropæiske lande. 8

9 Figur 6. Gymnasieeleverne ønsker fælleseuropæiske løsninger Fordeling af gymnasieelevernes svar, pct Hvordan mener du, at de europæiske lande bør håndtere fordelingen af flygtninge? 17 De enkelte lande må selv bestemme, om de vil modtage flygtninge 78 De europæiske lande skal gennem EU sikre en rimelig fordeling af flygtningene 3 3 Det land, som flygtningene ankommer til, har ansvaret for dem Ved ikke Note: N=77. Kilde: Tænketanken EUROPA. Sammenligner man gymnasieelevernes holdning til, hvordan flygtningesituationen bør håndteres, er deres tilslutning til europæiske løsninger større end hos den generelle danske befolkning. I en måling YouGov foretog for Tænketanken EUROPA i november 21, mente 74 pct. af de adspurgte, at Danmark skal tilslutte sig EU-samarbejdet om asyl og indvandring. 8 Men nye målinger ser ud til at vise, at tiltroen til de europæiske løsninger på landsplan er dalende. Således viste en måling, som Norstat har foretaget for Altinget i januar 216, at hele 62 pct. af danskerne ikke har tillid til, at EU kan finde en fælles løsning på flygtningesituationen. 9 Skepsissen over for de europæiske løsninger går imidlertid ikke igen blandt de danske gymnasieelever. Samtidig mener 64 pct., at de rige lande bør forpligte sig til at tage mange flygtninge. Se figur 7. I gymnasieelevernes optik er det altså de bredeste skuldre, som skal bære mest. Ses det i lyset af flertallets tilslutning til en rimelig fordeling af flygtningene blandt de europæiske lande, dannes der et billede af, at der gennem EU skal findes en fordelingsnøgle, som sikrer en rimelig fordeling af flygtninge, hvor de rigeste lande modtager flest flygtninge. 8 YouGov undersøgelse blandt repræsentativt udvalgte danskere i alderen år, gennemført i november 21 for Tænketanken EUROPA. 9 Danskerne: EU kan ikke løse flygtningekrisen, Altinget, 22. januar 216 ( 9

10 Figur 7. Rige lande bør tage flest flygtninge Fordeling af gymnasieelevernes svar, pct. Rige lande bør forpligte sig til at tage mange flygtninge Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke Note: N=77. Kilde: Tænketanken EUROPA. Bevar den nationale grænsekontrol I lyset af gymnasieelevernes tilslutning til en fælleseuropæisk fordeling af flygtninge er det imidlertid overraskende, at flertallet samtidig går ind for at bevare den nationale grænsekontrol. Hele 64 pct. af eleverne mener, at der skal være national grænsekontrol for fortsat at kontrollere tilstrømningen af flygtninge ved den danske grænse. Se figur 8. Kun 26 pct. er imod den fortsatte danske grænsekontrol. Figur 8. Den danske grænsekontrol skal fortsætte Fordeling af gymnasieelevernes svar, pct. Hvor enig eller uenig er du i, at Danmark bør fortsætte med at kontrollere tilstrømningen af flygtninge ved grænsen? Helt enig Enig Uenig Helt uenig Ved ikke Note: N=77. Kilde: Tænketanken EUROPA Samme tilslutning til at fortsætte med den nationale grænsekontrol ses også blandt den generelle danske befolkning. I en måling foretaget af Norstat for

11 Altinget i foråret 216 svarer 66 pct., at den danske grænsekontrol bør fortsætte, mens 22 pct. er imod. Hvor eleverne er for fælles, europæiske løsninger og en rimelig fordeling af flygtningene blandt de europæiske lande, mener de altså stadig, at den danske grænsekontrol er nødvendig for at kontrollere tilstrømningen af flygtninge ved den danske grænse. De to løsninger udelukker dog ikke nødvendigvis hinanden, og en midlertidig national grænsekontrol kan godt sameksistere med en europæisk fordelingsnøgle for flygtninge. Hvad der dog er interessant, er ønsket om en kombination af europæiske løsninger og nationale løsninger. At gymnasieeleverne mener, at den danske grænsekontrol bør fortsætte, ændrer heller ikke på deres fortsat positive indstilling over for, at Danmark bør tage imod flere flygtninge som et land med brede skuldre. Gymnasieeleverne ser altså ud til at indtage en nuanceret holdning til den danske asylpolitik, og hvordan den nuværende flygtningesituation bør håndteres, hvor en national villighed til at modtage flere flygtninge sameksisterer med et ønske om en fælleseuropæisk løsning for en rimelig fordeling af de flygtninge, som kommer til Europa. Grænsekontrollen er blevet populær, Altinget, 28. maj 216 ( 11

DANSKE GYMNASIEELEVER ER OGSÅ EUROPÆERE

DANSKE GYMNASIEELEVER ER OGSÅ EUROPÆERE DANSKE GYMNASIEELEVER ER OGSÅ EUROPÆERE Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 3 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ser sig selv som både danske og europæiske borgere og er generelt

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET NOTAT DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN 14. november 21 JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +4 21 4 88 21 cas@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +4 23 39 6

Læs mere

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN NOTAT DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Indvandring og integration var et af valgkampens store temaer, og en afklaring

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab NOTAT Bankunion kræver politisk lederskab Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen.

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

DANSKERE FORETRÆKKER FÆLLES EU-LØSNINGER OM ASYL OG GRÆNSER

DANSKERE FORETRÆKKER FÆLLES EU-LØSNINGER OM ASYL OG GRÆNSER NOTAT DANSKERE FORETRÆKKER FÆLLES EU-LØSNINGER OM ASYL OG GRÆNSER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Flygtninge- og migrantkrisen i Europa har fået debatten om grænsekon-

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for pen for Bus DI Topmødet 11 Analyse Mange danskere foretrækker danske kolleger og Open for Business Mange danskere foretrækker danske kolleger og Ny DI-spørgeundersøgelse af danskernes holdning til udenlandsk

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Flygtningekrisen i Danmark og Europa Hvordan håndteres den?

Flygtningekrisen i Danmark og Europa Hvordan håndteres den? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Nr. 6 / 2015 TEMA Flygtningekrisen i Danmark og Europa Hvordan håndteres den? INDHOLDSFORTEGNELSE Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Robert Olsen Landssekretær:

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene Rapport udarbejdet af Wilke for Danida 2015 2015 Side 1 Indhold - Overblik Indledning Om undersøgelsen Sammendrag

Læs mere

Lærernes troværdighed

Lærernes troværdighed Radius Kommunikation Lærernes troværdighed Befolkningsanalyse 08.04.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen April 2016 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes NOTAT 7. november 2014 Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Inden for det seneste

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU

BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU NOTAT BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME De danske vælgere positionerer sig ud fra samme højre- venstre akse

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

MÅLGRUPPEANALYSE AF EJERE AF FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

MÅLGRUPPEANALYSE AF EJERE AF FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER MÅLGRUPPEANALYSE AF EJERE AF FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udarbejdet af Operate, September 2 Målrguppeanalyse af ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger side Baggrund Bygningskultur 25

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 179 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 179 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 179 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget. EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse For at undersøge om undervisningsforløbet havde effekt på elevernes holdninger til det lokale demokrati og digital dannelse, blev der lavet en effektmåling.

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING

UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING NOTAT UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mens de danske politikere endnu en gang diskuterer offentlig versus privat

Læs mere

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Direktoratet for Postmåling nr. 2 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret frem til efteråret introduceres et nyt EU-logo for økologiske fødevarer.

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken Christiansborg overskygger kommunalpolitikken Christiansborgpolitikere dominerer. Når 51,9 pct. af danskerne oplever, at alle vigtige politiske beslutninger træffes på Christiansborg, som nye tal fra Cevea

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere