INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE, ÅRHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE, ÅRHUS"

Transkript

1 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE, ÅRHUS Lystrup d. 20. marts 2013 Formandsberetning 2013/ Medlemmer Der er 57 medlemmer i instituttet. 10 af disse medlemmer er træningskandidater, som blev færdige kandidater sommeren De færdige træningskandidater har gratis medlemskab af instituttet frem til generalforsamlingen i år. 2. Instituttets bestyrelse Bestyrelsen har i 2013/14 afholdt seks møder. Bestyrelsen består af: Marie Gramstrup, formand Peter Ramsing, kasserer Bent Markociejski Louise Schwartz Lone Gerup Adamsen 3. Sekretærfunktionen Anette Tranborg er sekretær for instituttet og Charlotte Pedersen er sekretær for Træningsprogrammet. Sekretærfunktionen fungerer fortsat upåklageligt og effektivt. Tak til Anette og Charlotte for samarbejdet i det forgangne år. 4. Træningsprogrammet Lærergruppen består af: Kristian Rokkedal (koordinator) Birthe Johansen (koordinator for organisationslinjen) Bente Sonne Andersen Birte Lausch Gunvor Brandt Ingelise I. Larsen Kristian Valbak Lene Steppinge Marlis Dall Ole Karkov Østergaard Peter Ramsing IGA Aarhus * The Institute of Group Analysis, Aarhus Psychiatric Hospital in Aarhus, Skovagervej 2, DK-8240 Risskov, Denmark, Phone ,

2 Der har i 2014 været opslået 1-2 lærerstillinger. Der har været afholdt ansættelsessamtaler, og ansættelsesudvalget har indstillet Pernille Holmboe til ansættelse som teorilærer efter sommerferien Træningsprogrammet har tre uddannelser: 4-årig gruppeanalytisk diplomuddannelse (GAD) 3-årig gruppeanalytisk uddannelse i organisation og ledelse (GOL) 2-årig gruppepsykoterapeutisk uddannelse (GPU) Programmet var fra efteråret 2013 ikke fyldt helt op. Der er 27 deltagere, men plads til 30. Der er to deltagere, som har taget et ekstra års supervision. 27 deltagere er nok til, at uddannelsen kører videre med tre egenterapigrupper, hvilket vi er meget glade for, da det er bestyrelsens indtryk, at det fortsat er krisetider for længerevarende uddannelser i Danmark. Uddannelsesprogrammerne for 2014 er annonceret med tilmeldingsfrist d. 14. april Bestyrelsen har d. 10. oktober 2013 afholdt det årlige dialogmøde med lærergruppen, hvor der var mange spændende drøftelser. Fra bestyrelsen vil vi gerne takke lærerne for deres engagement og store arbejdsindsats både i forhold til den daglige drift af uddannelserne og for den videreudvikling, der pågår. Vi vil ønske følgende kandidater tillykke med gennemført uddannelse sommeren 2013: Mette Høgsted (GOL) Else Skibsted (GOL) Thrine Dal Overgaard (GPU) Gitte Pedersen (GPU) Susanne T. Majgaard (GPU) Mia Nørskov (GPU) Morten Agerbo Bork (GPU) Helene Toldam (GPU) Maria Kathrine Houlind (GPU) Ulla Kathrine Mortensen (GAD) Receptionen for de færdige kandidater blev afholdt d. 20. juni Storgruppen Der er planlagt 7 storgruppesessioner i sæsonen Storgruppen finder sted tirsdage fra kl Efter storgruppen mødes flere medlemmer til peer-supervision. Fra efteråret 2013 er der 54 deltagere tilmeldt storgruppen. Træningskandidater og lærere udgør 39 personer. Det har i været gratis for instituttets medlemmer at deltage i storgruppen. Side 2 af 5

3 Eivind Knutsen startede som storgruppeleder i 2012 og har også i været storgruppeleder. Desværre er Eivind Knutsen sygemeldt til tre storgruppemøder i foråret 2014 frem til sommerferien. Vi forventer Eivind Knutsen tilbage igen efter sommerferien Marlis Dall fra lærergruppen har fungeret som storgruppeleder vikar. Tak til Eivind for hans indsats det forgangne år, og tak til Marlis for at påtage sig hvervet som vikar for Eivind. 6. Arrangementer Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i marts 2013 opslået to temaaftner, hvoraf den ene måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Der var temaaften d. 18. april 2013 med diplomeret gruppeanalytiker Kristine Godt med titlen: Et narcissistisk såret gruppeselv. Der var inviteret til temaaften d. 21. november 2013 med diplomeret gruppeanalytiker Merete Boserup og speciallæge i samfundsmedicin og ekstern lektor i biostatistik Jens Lauritsen med titlen: Egenvurdering i gruppeanalytisk psykoterapi. Temaaftenerne afholdes på Center for Spiseforstyrrelse. Temaaftenerne er åbne for alle interesserede, men er også et forum, hvor medlemmer af instituttet kan mødes. Der har været tradition for, at de færdige kandidater kan få mulighed for at præsenterer deres opgave ved temaaftenerne. Bestyrelsen har annonceret temaaften d. 10. april 2014 med organisationsanalytiker Annemarie Gottlieb med titlen: At arbejde med menneskelig ondskab om påvirkning af behandlere og organisation. Vi takker Center for Spiseforstyrrelse for lån af lokaler til afholdelse af temaaftner og andre arrangementer. Vi takker oplægsholderne på temaaftnerne for deres indsats og inspiration. Institut for Gruppeanalyse i Århus har d november 2013 været medarrangør af National Konference om behandling af patienter med selvskadende adfærd afholdt af Afdeling Q, Århus Universitetshospital. De drivende kræfter fra instituttet har været Kristian Valbak som formand for konferenceudvalget og Ole Karkov Østergaard. Instituttets medlemmer bidrog desuden som refleksionsgruppeledere. Konferencen var en stor succes og overskuddet fra konferencen har gjort det muligt at sende 7 medlemmer af instituttet af sted som repræsentanter for IGA Århus til det gruppeanalytiske symposium i Lissabon i juli Det er vi i bestyrelsen meget glade for og stolte af kan lade sig gøre. Vi vil i den forbindelse gerne takke Kristian Valbak for idé, engagement og indsats. 7. Hjemmesiden Hjemmesiden er i blevet vedligeholdt og opdateret dels af uddannelsesprogrammets sekretær Charlotte Pedersen og dels af formand Marie Elbinger Gramstrup i samarbejde med sekretær Anette Tranborg. Bestyrelsen er fortsat tilfreds med hjemmesidens udseende og funktionalitet om end fotoalbummet på hjemmesiden trænger til flere nye billeder. Side 3 af 5

4 8. Det internationale netværk og samarbejde IGA Århus er medlem af EGATIN, som står for European Group Analytic Training Institutions Network. Kristian Valbak er delegeret fra IGA Århus. Kristian Valbak deltog i EGATIN Study Days i Dublin i Irland på Maynooth University d April Emnet var: The use of power in group analytic training. I alt frem medlemmer og kandidater fra IGA Århus deltog og fik en spændende faglig oplevelse. Kristian Valbak deltog i delegeretmøde i den forbindelse. De næste EGATIN Study Days er annonceret på vores hjemmeside. De foregår i Serbien i Beograd d April Emnet er: Group Analytic Identity and Training. Man kan orientere sig på hjemmesiden: EFPP står for: European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public sector. Der er 24 lande repræsenteret i sektionen for gruppeanalytiske psykoterapi, hvor IGA Århus er repræsenteret. Marie Gramstrup er delegeret for IGA Århus. Der har ikke været afholdt delegeretmøde i Næste delegeretmøde afholdes i Berlin d april EFPP arbejder aktuelt med forskellige spørgeskemaundersøgelser blandt medlemsorganisationer, med publicering af psykoanalytisk litteratur og forskning, med afholdelse af konferencer m.m. Man kan orientere sig på hjemmesiden: 9. Det nationale netværk og samarbejde FPAP står for Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier i Danmark. Louise Schwarz er medlem af bestyrelsen i FPAP og Marie Elbinger Gramstrup er delegeret for IGA Århus. Næste delegeretmøde er d. 28. april Tove Mathiesen er formand for FPAP. Aktiviteterne i foreningen fremgår af FPAPs hjemmeside og i det fælleblad, som medlemmer af IGA Århus får tilsendt. Der afholdes Fælleskonference i Emnet er: Analytisk tænkning i klinisk praksis. Peter Ramsing fra IGA Århus er med i arrangementsudvalget. IGA Århus og IGA København har afholdt et fælles møde i forbindelse med Nordisk Gruppeterapisymposium d juni i København. Deltagere var lærere og bestyrelsesmedlemmer fra de to institutter. Formålet var gensidig orientering om vores aktiviteter samt afsøgning af mulige samarbejdsflader. Det blev på mødet aftalt at afholde endnu et møde med henblik på nærmere drøftelser. Det er endnu ikke lykkes at finde et tidspunkt for et møde. 10. Etikudvalget Etikudvalget består af: Tove Mathiesen, Marlis Dall og Marianne Esdahl. Etikudvalget har ikke haft sager til behandling i Afslutning: Det har været et aktivt år i instituttets liv. Uddannelserne kører godt, men der kan i disse tider ikke hviles på laurbærrene. Bestyrelsen og lærergruppen arbejder i fællesskab på udbredelse af kendskabet til uddannelserne ved IGA Århus samt på passende fornyelse herunder ansættelse af nye lærere i lærergruppen. Side 4 af 5

5 Storgruppen er et vigtigt træningssted for kandidater men også et vigtigt forum i instituttet, hvor alle aktive i instituttet mødes. Storgruppen kører stabilt til trods for storgruppeleder Eivind Knutsens sygdom, og som altid kommer her mange vigtige temaer frem såvel i forhold til livet i instituttet, som i forhold til livet i samfundet generelt. Temaaftenerne er stadig en vigtig del af instituttets liv, hvor medlemmer, kandidater og andre interesserede kan mødes og blive inspirerede i fælles refleksion over et spændende tema. Forhåbentlig bliver der en spændende temaaften i efteråret om delegationen fra IGA Århus erfaringer og oplevelser ved konferencen i Lissabon i juli Den nationale konference om selvskade var en stor succes, og det gav god mening, at medlemmer af Institut for Gruppeanalyse i Århus kunne bidrage som refleksionsgruppeledere, idet vores varemærke og fælles kompetence jo netop er at være i stand til at fremme dialog og refleksion i grupper. Vi arbejder i bestyrelsen på en idé om at arrangere et seminar i foråret 2015 om sociale medier i et gruppeanalytisk perspektiv. Vi håber meget, at denne idé bliver til virkelighed, og skulle nogle medlemmer være interesserede i at deltage i forberedelserne, er de meget velkomne. Vi kunne i bestyrelsen fortsat godt tænke os at få medlemstallet øget, så vi håber, at mange af de nye kandidater fra i sommer fortsætter med at være medlemmer af instituttet. Bestyrelsen vil altid være modtagelig for ideer til at gøre det attraktivt at være medlem af IGA Århus. Marie Gramstrup Formand for IGA Århus 20. marts 2014 Side 5 af 5

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 4-årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse (GAU-D) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. Indledning: En forening i vækst?

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70

KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 KLUBBLAD FOR ROUGSØ-SØNDERHALD Y's MEN's CLUB ÅRGANG 19 Marts 2011 NUMMER 70 Aarhus Valgmenighed Gennem de seneste år er der etableret flere valgmenigheder i Aarhus. Den største af dem er Aarhus valgmenighed.

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Årsberetning 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælpsgrupper i Århus

Årsberetning 2011. 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælpsgrupper i Århus Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Foreningens formål 2. Bestyrelsen for Selvhjælpsgrupper i Århus 3. Daglig leder og koordinator for Selvhjælpsgrupper i Århus 4. Skift af revisor 5. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen:

Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen: Bestyrelsen i Vestsjælland Kredsen: Formand, Ulla Buhl Peter Damsvej 50, 4180 Sorø Tlf.: 57 83 34 64/24 63 28 09 E-mail: u.buhl@mail.dk Næstformand, Kurt Grundahl Fasanalle 12, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.:

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2015

Nyhedsbrev Juli 2015 Nyhedsbrev Juli 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om vores nye bestyrelse, og i statusrapporten for 2. kvartal i satspuljeprojektet kan du blandt

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

BLØDERNYT. Årsmødet 2015 NR. 1 JUNI 2015. 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand

BLØDERNYT. Årsmødet 2015 NR. 1 JUNI 2015. 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS BLØDERFORENING NR. 1 JUNI 2015 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand BLØDERNYT Årsmødet 2015 06 INDHOLD 03 Leder: Nedslag i dagbog for april

Læs mere

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014

ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 ANÆSTESIUDVALGET ÅRSBERETNING 2014 I året der er gået har fokus i anæstesiudvalget været at færdiggøre de igangsatte rekommandationer. Således er der i foråret kommet rekommandation for Anlæggelse af centralt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 1.1. Medlemstal... 5 1.2. Medlemsmøder... 5 1.3.

Læs mere