DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG"

Transkript

1 DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

2 Årsrapporten Årsrapporten for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge Steen Fiil Urbak og IT-ansvarlige medarbejder Aleksandar Jovanovic samt overordnet ansvarlig for databasen professor Jens Overgaard. Kontaktperson: Professor Jens Overgaard Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi Aarhus Sygehus, NBG Nørrebrogade 44, bygn. 5, 2. sal 8000 Aarhus C Tlf Fax

3 Indholdsfortegnelse Konklusion 4 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater 5 Uddybning af de enkelte indikatorresultater 6 Beskrivelse af sygdomsområdet 13 Bestyrelse medlemmer Regionale kommentarer 16 3

4 Konklusion Hermed foreligger den første rapport fra den kliniske kvalitetsdatabase DOOG for 2011 og 2012 til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP. DOOG s 14 kvalitetsindikatorer belyser behandlingen af patienter med kræft i øjne og orbita. Indikatorerne belyser strukturelle forhold omkring behandlingen, processen i forbindelse med behandlingen samt kvaliteten i behandlingen. Enkelte indikatorer måler effekt af behandling på langt sigt og vil først være at finde i kommende rapporter, når data er tilgængelige. Generelt har databasen en tilfredsstillende registrering af data, som afspejler sig i indikatorresultater, der ligger tæt på målsætningen. Der er ikke ens registreringspraksis mellem centrene for alle parametre. Vi vil tilstræbe fælles praksis i fremtiden. Pakkeforløbenes målsætninger om forløbstider er endnu ikke nået. Der er ikke tidligere opgørelser der kan belyse udviklingen, men indtrykket er, at forløbstiderne er reduceret. Der arbejdes på at også på dette punkt at opnå målsætningen. 4

5 Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Alle resultater angivet i procent er rundet op/ned til et helt tal. Indikator nr. Dahanca Beskrivelse Type Kvalitetsmål Indikatorresultat 2012 OC1 Der eksisterer national klinisk database Struktur 100 % 100 % OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 OC9 OC10 OC11 OC12 OC13 OC14 Der eksisterer kliniske retningslinjer for patient-kategorier, der indgår i databasen Andel patienter med kræft i øjne og orbita registreret i databasen, i forhold til antal patienter med samme diagnoser registreret i Cancerregistret. Andel patienter, der er drøftet ved MDTkonference. Andel patienter registreret med kendt tumorlokalisation. Andel patienter registreret med kendt TNMklassifikation. Andel patienter, der tilbydes behandling inden for den i kræftpakke-forløb angivne tidsramme, sat i relation til det behandlende center. Andel patienter, uden lokalt recidiv af kræftsygdom efter 1 år. Andel patienter, uden lokalt recidiv af kræftsygdom efter 5 år. Andel patienter med registrering af cancerspecifik overlevelse 1 år. Andel patienter med registrering af cancerspecifik overlevelse 5 år. Andel patienter med registrering af total overlevelse efter 1 år. Andel patienter med registrering af total overlevelse efter 5 år Andelen af døde patienter med registrering af kendt dødsårsag. Struktur 100 % 100 % Proces 100 % Kan afklares når data er tilgængelige fra Cancerregisteret Proces 100 % 100 % Proces 100 % 100 % Proces 100 % 100 % Proces 90 % 86 / 50 % Se anmærkning i teksten Resultat 100 % 100 % Resultat 90 % Afventer relevant observationstid Resultat 98 % 97 % Resultat 70 % Afventer relevant observationstid Resultat 95 % 93 % Resultat 60 % Afventer relevant observationstid Resultat 100 % 88 % Kvalitetsmålene og indikator resultaterne for OC8 OC 14 er angivet for patienter med chorioidal melanom. Det er langt den største patientgruppe der indgår i øjendatabasen. 5

6 Uddybning af de enkelte indikatorresultater Indikator OC1 Der eksisterer national klinisk database Den nationale kliniske database for kræft i øjne og orbita er oprettet Den er underinddelt i en database for retinoblastom, chorioidal melanom og kræft i orbita. Databasen drives af DOOG. Patienter med kræft i øjne og orbita behandles på øjenafdelingerne på Rigshopitalet og Aarhus Universitetshospital. Begge afdelinger indrapporterer data til databasen og har fuld afgang til alle data. Databasen administreres og vedligeholdes af sekretariat på Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital. Indikator OC2 Der eksisterer kliniske retningslinjer for alle patient-kategorier, der indgår i databasen DOOG har løbende udarbejdet nationale kliniske retningslinjer for behandling af kræft i øjne og orbita. Der er retningslinjer for Behandling af pigmenterede tumorer i chorioidea, Behandling af tumorer i orbita og Behandling af Retinoblastom. Alle retningslinjer er offentligt tilgængelige på og Indikator OC3 Andel patienter med kræft i øjne og orbita sammenlignet med Cancerregisteret Samkøring med tal fra Cancerregisteret (foretages, når data er tilgængelige) vil sikre en så stor sikkerhed i registreringen som muligt. Der er kun 2 afdelinger der behandler kræft i øjne og orbita, så det må forventes at registreringen i databasen er høj. Indikator OC4 Andel patienter, der er drøftet ved MDT-konference Behandling af kræft i øjne og orbita foretages oftest alene af øjenlæger. Ved behov involveres andre specialer. Den multidisciplinære konference (MDT-konference) vil oftest kun foretages af øjenlæger og ikke involverer andre specialer. For hver patient overvejes om der er behov for at involvere andre specialer i tilrettelæggelsen af behandlingsplanen. Er dette tilfældet skal denne afholdes. Hvor denne overvejelse er gjort og møde med andre specialer evt gennemført betragtes det som en gennemført MDT-konference og det anføres i databasen. For alle patienter er der foretaget MDT-konference. 6

7 Indikator OC5 - Andel patienter registreret med kendt tumorlokalisation Alle patienter i databasen registreret med en diagnose og dermed en kendt lokalisation. For patienter med chorioidal melanom opdeles lokalisationen i chorioidea eller corpus ciliare. De fordeler sig: Lokalisation Antal % Chorioidea Corpus ciliare 9 8 Total For patienter med retinoblastom: Tumor udgår fra nethinden, så den er altid kendt. Omfanget af tumor vil fremgå af klassifikationen. Indikator OC6 - Andel patienter registreret med kendt TNM-klassifikation TNM-klassifikationen angiver for udbredt tumorer er for den enkelte patient. T beskriver primær tumorens størrelse og om den vokser ind i omkring liggende strukturer. N beskriver om der er spredning til regionale lymfeknuder. M angiver om der er spredning til andre organsystemer. Alle patienter er registreret med TNM-klassifikation. For patienter med chorioidale melanom: T-position Antal % Tumorkategori Tumorkategori Tumorkategori Tumorkategori Total N-position Antal % N N Total M-position Antal % M M Total

8 Udfra TMN-klassifikationen kan der foretages stadie inddeling Stadie Antal % I IIa IIb IIIA IIIB 4 3 IIIC 0 0 IV 5 4 Total For patienter med retinoblastom: De primære anvendte klassifikationer er Reese-Ellworth og Det internationale klassifikationssystem, ABCDE. TNM-klassifikationen er registreret og anvendes i forbindelse med anmeldelse af sygdommen. Alle var 0N og 0M T-position Antal % T1b 1 11 T2b 1 11 T2c 6 67 T Total For patienten med kræft i orbita er TNM-klassifikation foretaget. Indikator OC7 - Andel patienter, der tilbydes behandling inden for den i kræftpakkeforløb angivne tidsramme, sat i relation til det behandlende center Der er for Kræftpakkeforløbene angivet følgende udredningstider: Tid i kalenderdage Chorioidal melanom + orbita Retinoblastom Fra henvisning modtaget til første fremmøde 6 1 på udredende afdeling Fra første fremmøde på udredende afdeling til afslutning af udredning(diagnose) 11 6 Alle forløbstider er registreret som kalenderdage (hverdage, weekender og helligdage). 8

9 For patienter med chorioidal melanom: Tid i kalenderdage RH Aarhus Samlet Fra henvisning modtaget til første fremmøde på udredende afdeling*, % indenfor 6 dage median (mindst-størst) 78 4 (0-24) 96 1 (0-13) 86 2 (0-24) Fra første fremmøde på udredende afdeling til kræft diagnose er stillet*, % indenfor 11 dage median (mindst-størst) (0-804) 76 7 (3-25) (0-804) *Forskellen i tallene mellem centrene skyldes overvejende forskellig registreringspraksis: 1. For patienter, hvor det ikke ved klinisk undersøgelse alene kan afgøres, om tumor er et stort benignt nævus eller et lille malignt melanom, er der international konsensus om at observere. På RH fortsætter en sådan patient i kræftpakkeforløbet i denne periode. I Aarhus afsluttes kræftpakken hvis der ikke stilles malign diagnose og patienterne kommer ind i nyt pakkeforløb, hvis der viser sig at være vækst ved et senere kontrolbesøg på øjenafdelingen. Dette kan forklare hvorfor nogle patienter på RH har meget lang tid fra første fremmøde til kræftdiagnosen er stillet. 2. RH anvender den centralt registrerede henvisningsdato for modtagelse af henvisningen. Aarhus anvender den dag henvisningen modtages på afdelingen. 3. For alle patienter der får taget biopsi anvendes dato for modtagelse af svaret på biopsien efter undersøgelse på Øjenpatologisk Institut som dato for stillet kræftdiagnose. Alle patienter på RH får taget biopsi. For patienter i Aarhus, der ikke får taget biopsi, anvendes dato hvor diagnosen stilles klinisk som dato for stillet kræftdiagnose. Den dato ligger før datoen for biopsisvaret. For patienter med retinoblastom: Tid i kalenderdage Fra henvisning modtaget til første fremmøde på udredende afdeling, % indenfor 1 dag median (mindst-størst) Fra første fremmøde på udredende afdeling til kræft diagnose er stillet, % indenfor 6 dage median (mindst-størst) Aarhus 89 0 (0-3) (0-3) 9

10 For patienter med kræft i orbita (en patient): Tid i kalenderdage RH Fra henvisning modtaget til første fremmøde på udredende afdeling, median 7 Fra første fremmøde på udredende afdeling til kræft diagnose er stillet, median 7 Indikator OC8 - Andel patienter, uden lokalt recidiv af kræftsygdom efter 1 år. Indikatoren beskriver procentvise andel af patienter der er fri for lokalt recidiv af kræftsygdom efter den primære behandling. Et år er målt fra datoen for første besøg på det onkologiske center. Indikatoren måles kun for patienter med chorioidal melanom, der er behandlet med brachyterapi (lokal strålebehandling), der kan få lokal genvækst af tumor. Hos patienter, der er enucleeret (fjernet øjet) kommer der ikke lokalt recidiv i øjenhulen. Der var ingen patienter med lokal recidiv. Indikator OC9 - Andel patienter, uden lokalt recidiv af kræftsygdom efter 5 år Denne parameter vil der blive fulgt op på efter den relevante tidsperiode er gået. Indikator OC10 - Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse 1 år Indikatoren beskriver procentvise andel af patienter der ikke er død af aktuelle kræftsygdom efter den primære behandling. Patienter død af andre årsager er censureret. Et år er målt fra datoen for første besøg på det onkologiske center. Der er kun angivet hele procenttal. For patienter med chorioidal melanom: Antal patienter fri af kræftsygdom 97 % 10

11 For patienter med retinoblastom og kræft i orbita var alle i live 1 år efter første besøg på onkologisk center. Indikator OC11 - Andel patienter med registrering af cancer-specifik overlevelse 5 år Denne parameter vil der blive fulgt op på efter den relevante tidsperiode er gået. Indikator OC12 - Andel patienter med registrering af den totale overlevelse efter 1 år Indikatoren beskriver procentvise andel af patienter der ikke er død af aktuelle kræftsygdom eller alle andre årsager efter den primære behandling. Et år er målt fra datoen for første besøg på det onkologiske center. Der er angivet hele procenttal. For patienter med chorioidal melanom: I live efter 1 år 95 % Kaplan-Meier kurve for total overlevelse per for patienter diagnosticeret : For patienter med retinoblastom og kræft i orbita var alle i live efter et år 11

12 Indikator OC13 Andel patienter med registrering af totale overlevelse efter 5 år Denne parameter vil der blive fulgt op på efter den relevante tidsperiode er gået. Indikator OC14 Andelen af døde patienter med registrering af kendt dødsårsag Per : For patienter med chorioideal melanom: 8 døde: årsagen var kendt hos 7 = 88 %. For patienten med kræft i orbita er dødsårsagen ukendt. 12

13 Beskrivelse af sygdomsområdet Den nationale kliniske database for kræft i øjne og orbita omfatter patienter med chorioidal melanom, retinoblastom og kræft i orbita. Det er de 3 former for kræft i øjne og øjenomgivelser der er kræft pakkeforløb for. Patienter med kræft i øjne og orbita behandles på øjenafdelingerne på Rigshospitalet (RH) og Aarhus Universitetshospital (Aarhus). Øjenpatologisk Institut, København Universitet foretager det patologiske arbejde med disse kræftformer. Patienter med retinoblastom behandles kun i Aarhus. Behandlingen foretages efter fælles retningslinjer på de 2 behandlingssteder. Antal patienter med chorioidal melanom: RH Aarhus Total Antal patienter med chorioidal melanom Antal kvinde/mand 33/31 28/26 61/57 Antal højre/venstre øje 30/34 25/29 55/63 Antal patienter med chorioidal melanom fordelt på regioner: Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Antal pt med chorioidal melanom Antal patienter med retinoblastom: Aarhus Antal patienter med retinoblastom 9 Antal pige/dreng 6/3 Antal højre/venstre øje/begge øjne 5/4/0 Antal sporadiske/arvelige 8/1 Antal patienter med retinoblastom fordelt på regioner: Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Antal pt med retinoblastom

14 Antal patienter med kræft i orbita: Der blev i perioden behandlet en patient på RH Behandling: Den primære behandling for patienter med chorioidal melanom: Behandling RH Aarhus Total Brachyterapi Enucleation Proton bestråling Ikke ønsket behandling Total Den primære behandling for patienter med Retinoblastom: Behandling Aarhus Enucleation 8 Systemisk kemoterapi 3 Lokal strålebehandling 2 Lokal frysebehandling 1 Lokal laserbehandling 1 Der kan gives flere behandlingsmodaliteter til samme patient, derfor er tallet af behandlinger større end antallet af patienter. 14

15 Bestyrelses medlemmer Formand Sekretariatsleder RH/ Øjenafdelingen Århus/ Øjenafdelingen Øjenpatologisk Institut, KU Danske Regioner Overlæge Steen Fiil Urbak (databaseansvarlig Århus) Professor Jens Overgaard (dataregisteransvarlig) Overlæge Jens Kiilgaard (databaseansvarlig) Overlæge Peter Toft Afdelingslæge Mikkel Funding Professor Steffen Heegaard (databaseansvarlig) Professor Henrik Vorum 15

16 Regionale kommentarer 16

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR HOVED- OG HALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010

Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010 Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010 Udarbejdet af: Henrik Schrøder, overlæge, dr. med. leder af DBCR. Børnefadelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, DK 8200 Århus n. Mail: henrik.schroeder@skejby.rm.dk

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT PAKKEFORLØB FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2012 Pakkeforløb for livmoderhalskræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011:

Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: Referat fra DMG repræsentantskabsmøde 01/03-2011: 1. Fremvisning af online databasen ved Aleks Jovanovic og DMG FU anbefalinger Aleks viser computer skærmbilleder af online databasen, der er en kopi af

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsr apport 2004 Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Dansk Kolorektal Cancer Database Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsrapport 2004 Dansk Kolorektal Cancer Database

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere