Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården."

Transkript

1 AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår af Nykredits udtalelse IV, at Nykredit ikke havde nogen rolle i stiftelsen, ud over at stille finansiering til rådighed og at Nykredit ikke har lokket beboerne til at stifte foreningen. Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. Spekulation Spekulation er bevidst at opsøge en risiko, hvor der er mulighed for gevinst eller risiko for tab. Lejerne blev af advokat Nicolai Giødesen oplyst om, at de udelukkende hæftede med deres indskud. De havde aldrig forestillet sig, at det skulle være risikofyldt. Havde de nuværende andelshavere dengang vidst hvad de ved idag, ville de aldrig have stiftet en andelsboligforening. Se nedenfor. Det har aldrig været et formål for beboerne at spekulere i deres egen bolig. Andelsfidusen I løbet af de sidste 2-3 år, hvor denne sag har verseret hos bl.a. Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet, er der kommet flere og flere nye oplysninger frem om den finansielle sektors adfærd overfor lejere, andelshavere og andelsboligforeninger. Ikke alene vedrørende Nykredits finansiering af AB Duegården, men også mere generelt om "andelsfidusen", der er beskrevet i bogen "Andre folks penge". Vi finder det nødvendigt at fremlægge en beskrivelse af denne forretningsmodel for Realkreditankenævnet. Vi er klar over, at Nævnet ikke kan eller skal tage stilling til beskrivelsen, men det er relevant for sagen, at nævnet har 1

2 kendskab til modellen i hovedtræk. Modellen omtales af andre som andelsfidusen. Det giver den et odiøst skær, men ved nærmere eftersyn forekommer det at være en rimelig og neutral betegnelse for det der er sket i forbindelse med stiftelsen af mange andelsboligforeninger. Eksempelvis er den nærliggende AB Hostrups Have, 2000 F, stiftet på grundlag af en slutseddel mellem Lægernes Pensionskasse og City Apartments ApS (se det vedhæftede fra dr.dk). Andelsfidusen, der vistnok er introduceret første gang af Danske Bank i slutningen af 2006, bl.a. i AB Bangsbohus (hvis likvidatorer 10. september 2013 har afsendt konkursbegæring), går ud på at få lejere til at overtage den udlejningsejendom de bor i, til en så høj pris som mulig (den såkaldte markedspris eller "den rigtige pris") og at stille finansiering til rådighed på grundlag af optimistiske stiftelsesbudgetter, der giver luft til at finansiere overprisen. En swapaftale med rentetrappe, der forøger bankens indtjening, lægges oveni for at lette andelshavernes økonomiske byrder i begyndelsen. Afdrag på gælden kommer aldrig på tale, dertil er de løbende renteudgifter for store. Refinansiering af gælden kan finde sted i det uendelige og er en stor og uudtømmelig indtægtskilde for realkreditinstitutter og banker. Andelsfidusen er først og fremmest i sælgernes, realkreditinstitutternes og bankernes interesse. Desuden tjener de stiftende advokater og de stråmænd der "byder" udlejningsejendommene op i et højt, fiktivt prisniveau på fidusen. Alle de parter, der var involveret i andelsfidusen og som tjener på den, har stået i ledtog med hinanden. Det er derfor efter vores opfattelse - misvisende at tale om, at en advokat har repræsenteret andelsboligforeningen eller at der er ydet rådgivning. Den største og længstvarende indtjening tilfalder banker og realkreditinstitutter. For de tidligere lejere ser det til gengæld sort ud. De er nu andelshavere og står med en værdiløs andel og en lejlighed til en boligafgift der er 2 3 gange større end den oprindelige husleje i samme ejendom. Eventuelt har de pådraget sig en gæld. De kan knap nok betale renter på gælden og de kommer ikke i historisk tid til at kunne betale afdrag. De er nu - som andelshavere - uden lejelovens beskyttelse, retsløse og i bankernes og realkreditinstitutternes vold. Købsprisens fastsættelse Under normale forhold sælges en udlejningsejendom til en pris, der modsvarer de samlede lejelovsregulerede omkostningsbestemte lejeindtægter plus det udviklingspotentiale en given investor ser i ejendommen minus eventuelle udgifter til genopretning. I en udlejningsejendom som AB Duegården er udviklingspotentialet relativt begrænset. Der er eksempelvis fjernvarme i ejendommen, to toiletter og altaner i alle lejlighederne. På genopretningssiden tæller bl.a. udskiftning af ejendommens rør og faldstammer dyrt. Også renovering af 2

3 klimaskærmen må tages med i betragtning. Andelsfidusen går ud på at udbyde udlejningsejendomme med tilbudspligt sammen med en eller flere andre ejendomme og få en stråmand til at give et fiktivt højt bud på udlejningsejendommen, mod at han får rabat på de andre ejendomme. Det er årsagen til, at man kan se mange udlejningsejendomme solgt til andelsboligforeninger til forbavsende høje priser. Det har sandsynligvis aldrig været meningen, at stråmanden skulle købe til den fiktive, høje pris. Ejendommen ville som fortsat udlejningsejendom - ikke kunne løbe rundt økonomisk. I AB Duegården var et af de helt store blufnumre - som advokat Nicolai Giødesen udførte på et meget tidligt tidspunkt og som Nykredit må have haft kendskab til, hvorfor vi som nævnt gerne vil have den interne kreditvurdering udleveret - at ejendommen ikke alene var 360 mio. kr. værd. Den var meget mere værd, næsten 500 mio. kroner værd. Så ikke alene var ejendommens salgspris for høj - den blev også umiddelbart efter købet vurderet endnu højere. Formålet var at aflede opmærksomheden fra at købsprisen var for høj. Alle senere valuarvurderinger, herunder også den økonomiske tillidsmands vurdering i skifteretten i sommeren 2012, har anslået ejendommens værdi til omkring mio. kr. Herfra skal trækkes et større millionbeløb til udskiftning af rør og faldstammer samt renovering af klimaskærm, anslået til mio. kroner. Den reelle pris må antages at ligge i omegnen af 225 mio. kr. Nykredit har bragt sig i en situation, hvor koncernen har overbelånt en for højt prissat ejendom uden nogen former for sikkerhed. Overbelåning fandt sted allerede på grundlag af den fiktive høje købspris. Swapaftalen har efterfølgende øget koncernens risiko betydeligt. Realkreditankenævnets afgørelse Det er i lyset af andelsfidusen at Realkreditankenævnet skal træffe beslutning om, hvorvidt der er ydet den nødvendige og tilstrækkelige rådgivning til andelsboligforeningen og om låneomlægningen i AB Duegården i 2007 var hensigtsmæssig. Nykredit har aldrig forklaret hvorfor låneomlægningen var nødvendig 3 måneder efter stiftelsen og hvorfor banken skulle sælge en swap til foreningen. Isoleret set er det fortsat foreningens opfattelse, at der ikke er givet den nødvendige rådgivning og at låneomlægningen og salget af swapaftalen ikke var hensigtsmæssigt eller til fordel for andelsboligforeningen. Som det fremgår ovenfor er låneomlægningen og swapaftalen elementer i en 3

4 større helhed, andelsfidusen, hvor problemet som udgangspunkt har været, at købsprisen har været for høj. Nykredit kan ikke krænge sit rådgiveransvar af sig, med henvisning til at dele af andelsfidusen er udført af en mellemmand, Nykredits inkassoadvokat Nicolai Giødesen, der er indskudt mellem Nykredit og foreningen. Alle de parter, der har deltaget i andelsfidusen, har stået i ledtog med hinanden og tjent penge på fidusen. Låneomlægningen og swapaftalen fra 2007 (rentetrappen glemte man i første omgang, den indføres som en teknisk korrektion i 2008) var tilsyneladende nødvendige for Nykredit, for at sikre at foreningen kunne løbe rundt og betale renter til Nykredit. Foreningen stiller krav om at blive stillet som før låneomlægningen og før salget af swapaftalen til foreningen. Nykredit og de øvrige involverede i andelsfidusen har tillige efter foreningens opfattelse pådraget sig et erstatningsansvar overfor andelshaverne, i form af for meget betalt boligafgift fra 2007 og frem, i form af alle de retssager om ulovlige overpriser, som er udsprunget af det økonomiske ragnarok Nykredit har medvirket til at påføre andelsboligforeningen og endelig et erstatningsansvar overfor de andelshavere, der har taget lån i en værdiløs andel og som nu sidder med gæld. Disse forhold er på nuværende tidspunkt også blandt foreningens krav, - uanset at de meget vel kan ligge udenfor Realkreditsankenævnets område. Som tidligere oplyst har foreningen besluttet at opløse sig selv og har valgt to likvidatorer til at sælge ejendommen. Skifteretterne og den finansielle sektors advokater har på deres side aftalt, at nødlidende andelsboligforeninger skal holdes væk fra skifteretterne eller såfremt det mislykkes - kan holdes under konkursbehandling tidsubegrænset, så kurator kan opretholde rentebetalingerne til kreditor. Andelshaverne i de andelsboligforeninger der har været udsat for andelsfidusen er reelt retsløse og er ikke i besiddelse af ressourcer i samme omfang som de realkreditinstitutter og systemisk vigtige banker, der har benyttet sig af fidusen. Retshjælpforsikringerne slår ikke til. Foreningen anmoder derfor Realkreditankenævnet om at træffe en klar, enig og éntydig afgørelse til foreningens fordel, som giver mulighed for endnu en gang at ansøge om fri proces. Med venlig hilsen Bent Schmidt-Nielsen og Lasse Larsen 4

5 5

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6.

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6. Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen Den 6. juli 2012 Til skifteretten Vedrørende AB Duegården under rekonstruktionsbehandling,

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

AB Duegården 2000 Frederiksberg

AB Duegården 2000 Frederiksberg AB Duegården 2000 Frederiksberg Den 14. september 2011 Til Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet Vedrørende AB Duegårdens klage over Nykredit Pengeinstitutankenævnets sag 1067/2010 Realkreditankenævnets

Læs mere

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe.

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. - 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. Retsskriver var dommerfuldmægtig Emil Jurcenoks. Der foretoges K 812/14 A/B Duegården i likvidation mod Nykredit

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS 31-942/2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken 26 9500 Hobro CVR-nr.:

Læs mere

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo---

KÆRESVARSKRIFT. mod. På vegne af A/B Duegården under konkurs nedlægges følgende påstand. ---ooo0ooo--- 27. marts 2015 48985-005/FIJ KÆRESVARSKRIFT I Østre Landsret, 16. afd. Sag nr. B-3470-14 1. Nykredit Bank A/S og 2. Nykredit Realkredit A/S (begge v/ advokat Ole Spiermann) mod A/B Duegården under konkurs

Læs mere

STÆVNING. Store Kongensgade 77 Postboks 9017 1022 København K Telefon: 33 12 45 40 Fax: 33 93 45 40

STÆVNING. Store Kongensgade 77 Postboks 9017 1022 København K Telefon: 33 12 45 40 Fax: 33 93 45 40 J.nr. 8369-4 Dok 000012 JAKOB GRØNDAHL Advokat (L) M.C.J. 33 38 70 04 jg@nrlaw.dk 21. december 2012 UDKAST STÆVNING Som advokat for Andelsboligforeningen Duegården c/o Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator?

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? forfatter advokat timmy lund witte, ejendomsforeningen danmark Som et vigtigt element i prissætning af andelsboligejendomme indgår valuarvurderinger,

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Magasin for andelsboligforeninger, efterår 2005. Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2

Nyt fra Nykredit. Magasin for andelsboligforeninger, efterår 2005. Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2 Magasin for andelsboligforeninger, efterår 2005 Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2 Andelskronen følger markedsværdien side 4 Stop for salg af private andelsboligejendomme side 6 Rentetilpasningen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012

Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! Konstante prisstigninger fra 1962-2006: den 19. august 2012 Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! den 19. august 2012 Lad mig slå fast som det første, at hovedparten af alle andelsboligforeninger er både veldrevne, lavt gældsatte og gode billige boligmæssige

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk Sag Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet!

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet! HD-studiet i Finansiel rådgivning Afgangsprojekt forår 2013 Uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet Udarbejdet af: Ina Nørlund Pedersen Vejleder: Karsten Jørgensen Copenhagen Business School 1 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere