fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren."

Transkript

1 fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter g paa Fiskeri- Onsdag 0 ktber 923 sider kr ved henvendelse til direktørens kntr. Fiskeri di rekte rens kntr. Nr. 4 NDHOlD: Fiskeversikter. - Fiskets frløp. - Brislingetilførslen. -. Kystmakre. - Svensk Nrdsjømakn:J. -- Sildefiskerierne Petsildfisket. - Vekselkursene. - Fiskemarkedet inden- g utenlands. - Naar kmmer strsilden? - Utenlandsk klipfisk. - Oprettelse av fiskemelfabrik i Sverige. - Fiskets gang i Finmarken 9:/.3. - Strsildfisket i de sidste 2 aar. - Utførselstabel. Fiskeutbytte indtil (De stre fiskerier). Strsild Tr s k (skrei g lddetrsk) Vaarsild Slgt Op- : fersk fisket i (iset. Saltet mæng- fr de eks- prt) hl. hl. hl. Mængde anvendt til sildlje agn g hjemme. frbruk 000 hl. Mængdc Opfisket anvend t mængde til tørfisk 000 stk. 000 stk. Mængde anvendt til klipfisk 000 stk. Lever anvendt! til tran i utenm : d.m.tran Rgn hl. i Slgt Tilvirket Op- fersk damp- fisket (iset medicin-,mængtran de eks fr prt) hl hl. hl. Saltet Til sildlje hl. hl. T 'l : Til l! hjemher!d e- mefrbk bruk hl. hl Makrei (kystmakrei) Fetsild (fra 7) Opfisket jslgt fersk set fr Mængde Mængde Mængde Til sildmængde inden- eks- flækket! rund- til set lje fabrik- Til her- Til agn Saltet Opfisket lands prt g saltet saltet hermetik mængde kene metik 000 l! l i hl. hl. hl. hl. hl. 00 hl. j Brisling g smaasild tilført Stavang-er (indtij 3 /9), Bergen (indtil 70), Haugesund (indtil 30/6), Kpervik (i'ndtil 3O/e) g Sandnes (indtil 30/9), ialt Blan- ding Bristing hl. hl. S~l~a-Mssa Freløbig værdiansættelse: Sfrsildfis!cet (slut) 2.3 millin kr., skreifisket g lddefisket (Finmarkens vaarfiske) (slut) 26.9 millin kr., vaarsildfisket (slut) 7.8 millin kr. kystmakrelfisket (indtil 6/0) 3.5 millin kr. hl. hl.

2 322 FS K ETS GAN G 0 ktber Fisket. Uke n 3 O. sep t e m ber - 6. kt ber. Anmeldt ukefangst: Fetsild 2486 hl., bankfisk (Aalesund) haand kr..00 pr. Der er nu skibet fra Kristian- 800, kystmakrei sand til Amerika 3500 tønder, hvrav 500 er nt- Fet sil cl fis k et var meget smaat i sidste uke mak re (høstfanget) g 3000 av den fra Skagen Der er i de t sidste uk<er pfisket i Møre fylke 2486 indførte makrel. Frøvrig var fisket smaat saa den hl. Derav er størstedelen fisket i Brgund lensmands- samlede ukefangst blev bare Ttalfangst distrikt. Vestnes g Sund er fisket mindre partier iaar vel 8.9 millin mt 0.3 ifjr g 5.5 mill. i 92. smaasild. alt pfisket i fylket hl., hvrav saltet V ærdien av aarets kystmakrelfiske kan sættes til 3.5 mill tønder. krner. hele Nrd-Nrge g i Trøndelagen var der intet H jern før t i s l and s sil d. uken blev det sildefiske i sidste uke. Den samlede ukefangst blev saa- bare anmeldt hjemført til Veavaag 650 alt er iaar ledes kun 2486 hl., hvrav saltet 980 tønder. hjemført F r hele landet er der til 6 'Oktber anmeldt pfisket hl., hvrav iset 4735 hl., slgt til sildljefabrikker hl., hermetik 3540 hl. g saltet til handelsvare tønder mt ifjr henhldsvis , 683, , 9426, Dr g erna kre lf ran rd sjø e n. Sidste uke indkm til Kristiansand 4 svenske fartøiler med 290 tønder saltet flækket g 32 rundsaltet. Frskudsprisen er nu sat til kr..7,.00, 0.65 g 0.40 pr. fr henhldsvis nr. 2, 3, 4 g 5. alt er iaar av 46 svenske fartøier ilandbragt til Kristiansand 348 tønder, hvrav 28 saltet Hækket mt ifjr til samme tid av 45 fartøier ilandbragt 4093 tønder, hvrav 3788 nækket g i 92 Fisket utenlands. Mak re lf i s k e t ved Ska gen hadde en ukefangst av 6000 snes. Ved auktin er nu pnaadd større priser end tidligere. Fr smaa makre er betalt kr..75 g fr str makrei kr pr. snes. alt er iaar tilført Skagen snes makre mt ifjr snes. De tty s k e s i l d,e fis k e hadde et ilandbragt ukeparti av g ialt er der til 29 september ilandbragt tønder mt ifjr, i 92 g tønder i 920. Pris prima 35, kleine 34, matjes 29 shilling pr. td. fb. av 79 fartøier ilandbragt 0975 tønder, hvrav nækket. Det hll and s k e sil d e 'f is k e. Ukefangst B ris l ing fis k et.! september maaned blev der tilført Stavanger 8900 skjæpper brisling, hvrav 630 skj. er fisket i Hrdaland, 970 skj. i Sgn g Fjrdane g 800 skj. indført fra Sktland. Prisen var kr pr. skjæppe. Desuten blev der indført 00 skjæpper mssa fra Skagen, pris kr pr. skj. Den samlede værdi blev kr Til San d nes i 3die kvartal tilført 600 skj. brisling fra Østfld, pris 8.00 kr., g 300 skj. mssa fra Rgaland, pris 3.00 kr. pr. skj. Samlet værdi kr B ank fis k e t var i uken helt hindret av uveir. Der indkm bare et dampskib med 800 kveite, pris kr..50 pr. løpet av september maaned er der fr Aalesund pfisket fisk., hvrav kveite, lange, blaalange, brsme, hyse g anden fisk. Desuten hadde man 60 hl TeVler. Værdiutbytfet f:r september blev kr Var d ø herred blev i august maaned pfisket fisk, hvrav 4294 hyse, 2 49 trsk g sei til en samlet værdi av kr Æisket deltk 39 dækkede mtrkuttere. K y s t mak re fis k et var smaat g ujevnt i sidste uke fra Kristiansand, hvr ukefangsten blev Prisen til saltning hlder sig i kr pr. snes. Til hjemmefrbruk betales paa første 5586 g ialt er der til 26 september ilandbragt mt ifjr, i 92 g 7774 i 920. Prisen var fr matjes 2-22 g fullsild ptil 30 gylden pr. tønde eif. Hamburg. Det eng el s k e s i l cl e fis k e fr Yarmuth LwestH hadde en ukefangst av 026 crans. Ttalfangst til 28 september crans mt 853 ifjr. Der er ubetydelig saltet. Eksprtert er 894 tønder. Det ame rik ans k e ru a kre l fis k e hadde i uken sept. d ilandbragt parti av 000 tønder saltet g 8000 tønder fersk, hvrav saltet iland 9000 tønder. Pris 4-5 dllar tønden. Der gaar ca. 300 stykker makrei i tønden. alt er til 29 september ilandbragt 2249 tønder saltet g fersk, hvrav 9000 saltet iland. uken -6 kt. er ilandbragt 84 tønder saltet, 6500 tønder fersk, hvrav 000 tønder saltet iland. Pris 5 til 6 dllars tønden. Ttalfangst fr hele sæsngen: 3433 tønder saltet mbrd, tønder ilandbragt fersk, hvrav tønder saltet iland meddeler viceknsulatet i Bstn. Det sve il s k e s i de fis ke med drivgarn var mindre i sidste uke, mkring vaer (l val = 8 ). Prisen var mellem kr pr. val. fisket fregik paa strækningen Anhldt-Kppargrund. Sildens kvalitet er nget avtagende. Ttalfangst vaer. Ntsildfisket er endnu ikke begyndt.

3 0 ktber 923 F S K E T S Fetsildfisket. Fiskets frløp. Jeg fretk igaar reise til Tmrefjrden g Tresfjrden fr at indhente pgaver ver det der fregaaende sildefiske. denne uke er der i Tmrefjrden fanget med nt tilsammen 57 hl. sm er slgt til hermetikfabrikker, prisen har \æret fra kr. 20 pr. hl. til kr Størrelsen er 7- cm. Tresfjrd er likeledes i denne uke fanget tilsammen 95 hl. sild sm er slgt til hermetik. Prisen her har været fra kr. 20 pr. hl. til kr. 22. Det har været en del ntlag fra Sund sm har ligget i Tresfjrd, men silden gaal' endnu i tynde stimer, saa den er meget vanskelig at fange. De har dg haap m at del' skal bli mere sild idet der er set en mængde sild i fjrden mellem Otterøy g mundingen av Tmrefjrden. Her i mit distrikt staar endnu ca. 50 hl. sild sm endnu ikke er slgt. ( Vestnes lensmandskntr 29/9). Fylkesmanden, Mlde telegraferer 6/0: Denne g frrige uke amneldt pfisket 2486 hl., derav størstedelen i Brgund lensmandsdistrikt. Vestnes g Sund pfisket mindre partier mssa, ialt pfisket hl., hvrav saltet handelsvare 9862, hermetik 8, agn 324, fersk (iset) handelsvare 250, s.ildljefabrik 200, hjemmefrbruk 09. Fylkesmanden, Vadsø telegraferer 8/0: ntet sildefiske siden sidste beretning. Brisling tilført San d nes i tiden l juli-30 septbr Hvrfra Brisling Pris Mssa skj. pr. skj. skj. Østfld fylke Rgaland fylke... Ti!s. *) 600 Røkt *) *) Værdi brisling kr , mssa,r ; tilført Bergen Brisling i tiden 30 sept.-7 kt Pris pr. skj ialt kr. GAN O Hvrtil indbragt -_-_- -=--=-_- Kystmakrelfisket 923. Til Kristiansund..... '27 Søndmør /8 Søndfjrd /8 Fana /8 Bergen Herav. -=-_-_-~=~='== =u ken kg.. }<.llt kg-. '25/8 Haugesund... 23/6 Skudenes /8 Stavanger... 8/9 Egersund /9 Kirkehavn... 6/0 Flekkefjrd... 28/, Farsund /7 Kristiansand /0 Lillesand /0 Arendal /0 Grimstad... d..... '29/9 li/lo Risør... 7/, Skaatøy... 29/9 Langesund /9 Nevlunghavn.... 3/8 Fredriksværn /6 Vasser.... Kristianiafjrden Hrten.... Onsøy.... Hvaler.. :.... Fredrikstad Fredrikshald Tils l t J Av fangsten er pfisket med garn, med nt, resten med drg, snøre eller andre redskaper. Fangstens anvendelse: Slgt fersk 73203, iset til eksprt , flekket , rundsaltet g preservert Værdien av kystmakrelfisket til 6 ktber kan sættes til ca. 3.5 mill. krner. Hvrfra sof~7ke~.fj~~da~~ Hrdaland fylke.. lyløre fylke ~--- Tils. Brisling skj Pris pr. skj ) Mssa skj ) ) V ærdi brisling kr. 8640, mssa 780, ialt. kr Pris pr. skj Ubetydelig nrdsjømakrel til Sverige hittil iaar. Det svenske»fiskerierna«skriver at makrelfisket i Nrdsjøen iaar er meget ubetydelig. løpet av juni drg mkring 30 baater ut. Senere er yderligere ca. 5 gaat ut. Ngen hundrede tønder hjemførtes fr at sælges gjennem det svenske blaget, men størstedelen av makrehiskerne leverer sin fangst i Kristiansand hvr de venter bedre priser. Bladet plyser gsaa at det svenske blaget har frhøiet frskudsprisen til kr. 37.

4 il' j:8 i ~ ' Q).~ tv Q) cc ~ Cl) $.::: i...: :5 ~ i! : ~ '-"'- f~ F S K E T S GAN G 0 ktber Fetsildfisket. Fra l iuli til 6 ktber 923. Op _.!?~E~ Fylke li fisket set Slgt SOlgt her-. " sildljefa- metikfabr. : hl ikk~rlll.~l..'"j-- --"._---_._----_._ _.~---=== ~-- Saltet. M N 0' - ] :5~ :s ' -+-' ~ -g~2' '- «:,-CC :8!;:::;. Cf. i ~~~ Finmark fylke Trms fylke Nrdland fylke ' Namdalf'n S. Trøndelagfylke l 29! ;0, 700 Møre fylke... ]27 u Sgn g FL fylke _~9ii90 ~..- Mt i 92:ltl',!:~:~:., ::~!-2:~ ~:~ 92, : J i ,3260~2i ~ : Vekselkursene l l l Utenlandsk mynt Pari kurs 5/ JO 23 Lndn kr. pr. æ Berlin mill. mark Paris fres. Stckhlm sv. kr. Kjøbenhavn d. kr. Amsterdam gylden Ziirich sv. fres. New-Yrk... dllar Antwerpen belg. fres. Helsingfrs f. mark Madrid pesetas Rm lire Prag czck. kr Q) bli Cl Z ex) LO ~ Ol LO N C"l e. ex) Ol 2 "'O c: Q) 6 i- -;; ~ 55 J J ~ ~.') ;.S r Wien, østerr. krner pr. æ... 2.t / Warschau, plske mark pr. æ c: Lissabn, pence pr. escud /4 2 3 /32 d.g Buens Aires, pence pr. pes /" d Ri de Janeir, pence pr. mils /4 d ~ Ykhama, ster!. pr. yen sh /G d Manila, ster!. pr. dllar sh 2 d Meksik, pence pr. dllar d J Shanghai, ster!....p!~~~._:.:~_:_:.._..._._._._._.j._~_s~_l ~/4_ d Wien... kr. pr. 00 øst. kr. Budapest.... '- 00 ung. kr. ~~ Bukarest lei ~ci Sfia.... ~0 ~ Agram.... ~~ Athen.... ~:s Lissabn.... CfJ ] ~ Reykjavik..... c: C':l Mntreal.... C':l >-. Mexik.... ~ Ri de Janeir.. c: Q) U Buens Aires... { Warschau leva 00 dinar 00drachm. 00 escuds! 00 isl. kr. kan. dllar mex. dllarl milreis guldpes papirpes 00 p. marki /

5 ~,,~ finmarks O ktber 923 f S K E T S A N O 325 Tran: Bergen. Fiskemarkedet indenlands. 2/0 Uklaret damptran, nrdlands Prima kldklaret damptran Raa mediein, nrdlands....0 Blank d. d Blank industriel Brunblank mediein, nrdlands d. industriel Bruntran...,... " Sildlje, brunblank Rgn: ste srt, pr. eksprtfyldt tønde Samf. fyldt mellem bundene Rundfisk: Usrteret lfts... 6/8.50 d. helgelands... 6/8.00 Tynd vestre, hllænder fyldig" " Lub Almindelig... " Bremer Samfængt taliener Magerfisk Høstrundfisk Usrteret finmarks ver 200 gr.. '" finmarks, gr ~600 " ver " Tittling: finmarks, gr.... "... Hllænder.... Bremer... '".... Gementittling.... Rtskjær: Zartfisk.... V ækkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk... '".... Sei: Prima strsei 50/ d. middelei 40/ Afrikasei 50/ d. 40/ Smaasei 30/ Brsmer: Flekket... ".... Rund.... Hyser: Samf. vaarhyse Almindelig d. Afrika høsthyse d. hyse 40/ / / / Længer: Skruelænger...,...,..., (Nminelle prisnteringer). 5/ pr. tønde pr. kil pr. tønde /8.00 pr.vegt 6/ Klipfisk: sfe Srt.... Fetsild, Skjæresild " Strsild: Eksprtpakket pr Vaarsild: Eksprtpakket pr. O kg.... Tr an: Kristiansund N. 2/ Uklaret damptran, Nrdlands eller Nrdmørs Raa medicintran Blank medicinal industriel Brunblank medicinal industriel Bruntran Rgn: samf. staviyldt td Tørfisk: prima strsei 50/60 cm middels strsei 40/50 " 0.95 Prima smaasei: 30/40 cm Secunda " 30/40" Smaa " 20/30., K l i p fis k Strsild: Eksprtpakket pr. 0 nett ganet/uganet slandssild eksprtpak. pr. 90 nett 0.43/0.45 Aalesund. 20.' Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eller Nrdlands ~ D. Finmarks ~ Prima kldklaret damptran Raa medicintran / pr. vegt 0.26 pr pr. t nde pr. tønde 5/ pr. id C) ) pr. td..05 pr pr. vegt pr. td. 0.48/0.50 pr. G/ ld pr. tønde 7.~ pr..00 Blank d. l.00 Sæltran / /0.86 Blank industriel Pressetran... ' Bruntran Rgn: Samfængt Søndmørs pr. tønde 3dje srt KJipfisk, Søndmørs pr. vegt Lfts /7.00 Lange / Brsme /3.- 3/3.20 Finmarks /6.75 Saltfisk: Presset lange / /0.72 pr. Strsild, eksprtpakket, pr. 0 nett / /23.00 pr. td. slandssild / /0.52 pr. ) Uten tilførsel.

6 326 FS K ETS A N O 0 ktber 923 V ig : Behldning, nrsk.. Priser.... Oprt: Ukesalg: Nrsk.. Britisk " Behldning: Nrsk.. Klipfisk. Fiskemarkedet utenlands. 24/9-29j kv... 80/72 ptas 24/9-29/ kv » 3 700» Britisk » Av den nrske behldning er 300 kv. gammelfisk, hvis pris er mkring 70 esc. p rt : 5/9-30/9. mprt islandsk 9 tn, nyfundlandsk 752. Behldninger nrsk 26, islandsk 20, nyfundlandsk (Legatinen 4/0). Messina: ngen tilførsel. Neapel: Tilførsel: F ra Danmark g sland..» Strbritannien g rland» F rankrige..» Nrge (Knsulatet) » 39975» 7 700» Priser: fr Nyfundlandsk klipfisk ca sh. pr. 50» Dansk/slandsfisk ca. Lit. 230 sh. pr. 00» Engelsk ca. Lit. 30 sh. pr. 50 Av kanadisk g amerikansk fisk antages at være paa lager tns. Livrn: Tilførsel: Fra Nrge, ingen.» Frankrige, ingen.» St. Jhn's (via England) 330 fater (2 550 ). 40 baller (2400 ). B i l b a : 24/9-29j9.r Uketilførsel kvintaler islandsk. Behldning 4000 nrsk, islandsk. Priser nrsk pesetas, islandsk Kurs pund 33.85, fres (Knsulatet 3/0). Bilba: Tilførsel i uken, islandsk Behldning: slandsk Nrsk.. Priser: slandsk.. Nrsk.. Kurser: Pund.. Francs.... /0-6/ kv » l 000» pcs » 33.82» 44.25» (Generalknsulatet 8i0). L iss a bn: 5/9-30/9. Klipfiskimprt sktsk 75 tn. Behldninger nrsk 25 tn, islandsk 65, nyfundlandsk 70, sktsk 50. Priser nrsk esc., islandsk , nyfundlandsk , sktsk , kurs 2 / 8, (Legatinen 4/0). Messina: ngen tilførsel. Stkfisk, priser: Hllænder taliener.....,.. Scards.... Opblødt fra detaljist Tørfisk. Lit ?~ K.» »--» »--» 4.50 Kil (Knsulatet). Venedig: ngen tilførsel. Efterspørselen' efter gammel vare blev nget livligere i denne maaned, g prisene frbedret sig litt. Ojennemsnitlig pnaadde man Lit fr prima regulær finmarksfisk. Med hensyn til den nye sæsng, saa kan man freløbig kun si at den prædminerende tendens er avven tende. (Knsulatet 2/7). Neapel: Tilførsel: Fra Nrge...,.... Pris ca. Lit. 360 pr. 00 Livrn: Priser: Westre maigre» demi maigre» rdinaire Høstfisk (spugns).. Small talian alt per 00 cif. Livrn Lit. 550» 50» 475» 375» 385

7 0 ktber 923 f S K E T S GAN G 327 Bar i: Markedet er usikkert fr den nye fisk paa grund av kvaliteten sm ikke har kunnet bli tilfredsstllende dette aar sm følge av de slette veirfrhld) regn. s. v. Dette frhld er blit endnu vanskeligere paa grund av kursens svingning. Det italienske marked kjøper altid frtrinsvis fr italienske lire. Det er ganske klart at da italienske penge er abslut uheldig stillet i sammenlig ning med andres sm behersker pengemarkedet er de nrske eksprtører nødt til at ntere prisene i italienske lire saa høie at de inkluderer et tillæg sm kan sikre dem mt de mulige kursfald av de italienske penge. Sm følge herav passer ikke prisene angit i italienske penge fr de italienske kjøpere sm fretrækker at av s~utte frretningene i shillings da kursen fr engelske penge i Nrge er gunstigere end fr de italienske lire. De italienske imprtører er gsaa nksaa ubestemt med hensyn til kjøp paa grund av de meddelelser sm er mttat fra Nrge g angaaende kvalitet med salgs- :etingelser: Betaling mt d k u ill e il te r ved den første præsentahn av d k u e n t e il e likesm fr de nrske eksprtørers vægring ved at anerkjende eventuelle reklamatiner fr de leverte kvaliteter. De italienske kjøpere fretrækker under denne tingenes tilstand ubetinget betalingen rdnet ved betaling av et frskud mt dkumenter g resten efter inspektin av varene i agentens nærvær. De nrske eksprtører vil dg ikke indrømme denne lettelse. Skjønt man endnu befinder sig i de første clage av sæsngen er ngen frretninger blit avsluttet g man er av den mening at det italienske marked vil ta sig kjendelig p i kmmende aug. maaned meddeler viceknsulatet 3/7. Til venstaaende knytter vr legatin i Rm føl-' gende bemerkninger: Hvad angaar de raad sm viceknsulen i Bari gir, saa vil de nrske eksprtører selv visselig ha erfaring fr hvr str risik man kan løpe ved at sælge fisk mt en mindre kntant frskudsbeialing g resten efter inspektin av varen. Dette er j mtrent det samme sm at sælge fisk iknsignatin. Legatinen kan kun slutte sig til de mange advarsler herimt sm i aarenes løp er indsendt fra generalknsulatet i Genua. Fersk fisk. (] e e ste ru li n de: 22/9-28/9. uken fra 22 til 28 f. m. ankm til Geestemunde i fiskemarked 52 trawlere g lgger med tilsammen pund fersk fisk g sild. Tilførslene var større end i den fregaaende uke, da der ankm flere trawlere fra sland g Hvitehavet. F ra sland g Hvitehavet ankm 9 trawlere med pund, gjennemsnitlig ca pund g fra Nrdsjøen 33 med pund, gjennemsnitlig ca pund. Nrdsjøtravvlerne bragte tildels større sildefangster. Fra Nrge ankm 2900 saltsild. Efterspørselen efter fersk fisk var meget livlig. Prisene var (i milliner mark): Hyse.. Mk. 3.5 til 23 pr. pund» l» Trsk» » l»3 8.6 Sei» Rødspætter.. Pigvar Kveite.... Fersk sild.» 8-3»40-7» (f iskeriagen ten 5/ 0). Ham bur g-a l t T a: /0---5/0. Til Hamburg-Altna ankm i ukens løp 6 trawlere md fersk sild. Trawlerne hadde gde fangster fra 80 tusen ptil 00 tusen pund. Prisene var efter tilførslenes størrelse g valutamarkedets stilling fra 3!/~ ptil 5 milliner mark) undtagelsesvis 5 /2 millin mark pr. pund fr bedste srt g 2~2 ptil 3 /8 millin fr anden srt. fra Gt.. Grimsby ankm 952 kasser fersk sild slgt i fast regnmg til ca. 0/- til 6/- pr. kasse. (fiskeriagenten 5ilO). Salt sild. K 6 ni g s ber g: 24/ Her har fremdeles ikke fundet sted ngen ny tilførsel av nrsk vare, g prisene er ufrandret, nemlig: fr vaarsild 4/500 til 8/000 sh til fra W'ick g F,razerburg indtraf dis»bernhard\\ med sild g kvaliteten skal være gd. Fr matties nteres sh. 35/- til 37/-, matfull 2 sh. høiere. (Knsulatet 29/9). Hamburg: ]/0-5/0. Tilførslene var i ukens løp stre g andrg t~l 2377 hvedsagelig fra Nrge. fra Sktland ankm kun 600 g fra Sverige 47 tde Den øvrige imprt var nrsk sild... Den yderligere enrme stigning paa al utenlandsk valuta- kursene paa krner g pund sterling er i de sidste 8 dage steget til næsten det tredbbelte - gjrde sin indflydelse gjældende paa frretningen. Usikkerheten paa valutamarkedet tvinger kjøperne til at perere med største frsiktighet. frretningen var derfr i ukens løp meget rlig. Skjæresild ertremdeles gdt søkt g har pnaadd kr

8 328 f S K E T S A N O 0 ktber 923 Nteringene fr de øvrige srter nrsk sild er ufrandret. Prisene fr tysk sild er: Superir 37/-, srtierte 36/-, prima 35/-, kleine 34/-, matjes 29/- pr. td. fb. fiskerihavn fr mindst 70 idr. Fr mindre kvanta frhøies prisen med 6 d. pr. td. Pris ene fr hllandsk sild er: Fl fr matjes g fl ptil fl. 30 fr fullsild cif. Hamburg. (Fiskeriagenten 5/ O). Stettin: 24/9-29/9. denne uke ankm dis»stella«g»\visla«fra Sktland med 904/ g 653/2 fra Nrge ankm dis»trndhjem«g»plaris«med ca Frreiningen i sktsk sild var ganske gd g pri sene var høiere end i den fregaaende uke. Betalt er fr crwnfulls 39/- til 40/-, crwnmahulls 37/6 til 38/--, crwnmahies 36/- til 37/- pr. td. Behldningene i Sktland har minket betydelig. Ogsaa i nrsk sild var frretningen livligere g prisene var fastere, dg kan man fremdeles kjøpe like saa billig her sm i Nrge. Betalt er: Slsild kr. 26, 5-60'0 kr. 27, kr /:2. fr vaarsild kr. 22, kr. 23, kr j~, kr. 24A~-25, kr. 28 pr. td. feisild er rømmet g frmdentlig kan mindre tilførsler placeres til høiere priser, dg ikke til de priser) sm pnaaes i Kjøbenhavn. slandssild er uten interesse g man venter paa ny vare. (fiskeriagenten 5/0). Stettin: 30/9-4/0. denne uke ankm fra Nrth Sunderland de første sendeiser av engelsk sild med d/s»oskar«, sm bragte 2200 Silden fandt gd paaagtning g pnaadde tildels samme priser so'm fr sktsk sild. Fra Wick g frazerburgh ankm dis»dris«med 4000 g fra Nrge ca Der var ingen,tilførsler av fetsild. Prisene er i det hele tat litt høiere, g kjøperne har vænnet sig til de høie priser. Betalt er fr crwnfulls 4/- til 4/6, crwnmatfulls 40/-, crwnmatties 39/- til 40/-, crwnlarge- spents 33/- til 34/-, T. B. 29/- til 30/-. Slsild kr. 26j;2-30 efter størrelse. Vaarsild er gdt søkt g er der betalt,fr kr. 22 J kr. 23, kr. 24, kr. 25 g kr pr. td. 922 islandssild er uten interesse g tilbydes til kr. 8 pr. td. Ny vare er ankmmet fr trans it. (Fiskeriagenten 6/0). Naar knlmer strsilden? Opmerksmheten begynder nu at henledes paa strsildfisket g spørsmaalet m at igangsæhe frsøk er allerede bragt paa bane. Sm bekjendt har de seneste strsildsæsnger været karakteriseret ved fiskets sene begyndelse. Det egentlige fiske er først begyndt langt ut i januar maaned. fr en del aar tilbake var det anderledes, hvad der tydelig fremgaar av tabellen paa side 33. Sm det av denne tabel vil sees var fisket fr ngen sæsnger tilbake i fuld gang rør nytaar. Fr sæsngene 96-7, 95-6, 94-5 g 9-2 var der saaledes før nytaar pfisket ver maal eller hl. g fisket tk sin begyndelse i de sidste dage av nvember maaned. Paa grundlag av tallene i tabellen har vi utarbeidet nedenstaaende pstilling, sm viser tiden fr fiskets begyndelse i de sidste 2 aar: Y-2.. ca. 26 nv » 30» 93-4» 27» » 28» 95-6» 4 des » 25 nv » 5 des » 2» ,.» 20» » 5 jan » 22» » 20» f r de første 6 aar i rækken sees det at fisket er hegyndt i dagene mkring 30 nv. Sæsngen 97-8 indleder imidlertid en frandring heri, - en frandring) sm fr de efterfølgende sæsnger blir større g større, Sidste sæsng staar i denne henseende med rekrden, idet fisket sm det sees først begyndte mkring 20 jan., - henimt 2 maaneder efter tiden fr fiskets begyndelse i aarene Det interessante spørsmaal er nu: Vil den km, mende sæsng betegne et brudd paa eller en frtsæt.. telse av den tendens, sm har særpræget de senere strsildsæsnger?»fiskets Oang«vil gi nærmere besked m det frsøksfiske, sm fremver antagelig blir iverksat med det ffentliges støtte) samt gi meddelelse m frsøkenes resultat. Under selve fisket vil bladet sm vanlig indehlde de nyeste g mest utførlige rapprter g versigter., FSKETS GANG" bringer de sikreste, hurtigste g mest faglig indgaaende g versigtlige efterretninger m fiskeriene i ind- g utland.

9 0 ktber 923 f S K E T S Nyfundlandsk klipfisk. henhld til»new,fundland Trade Review«, St. ]hn's, r 8 ds. utgjrde eksprten av klpfisk fra Nyfundland i tidsrummet september til 8 september d. a, følgende mængder: Til Oprt.. " 48 kvintaler» Pernambuc 574»» V estindien »» packages» l=:ngland ".. 090»,} Vesindien via Bstn.. 94»» U. S. A... " » tiden 8-5 sept uhørtes til talien kvfntaler g til New Vrk fr videre skibning til Vest-ndien 4200 kvintaler meddeler generalknsulatet i Mntreal. slandsk klipfisk. første halvdel av september maaned d. a. er fra sland eksprtert tns klipfisk samt vaatsaltet fisk. Bestemmelsesstedene fr klipfiskeksprten var følgende: Barcelna.... Bilba... Valencia.. Sevilla.. Genua.,.. Bergen... Kjøbenhavn Leith tns 0.9» 24.4» 0» 6.7».3» 7.3» 28.6» A N O 329 avfald. Dt: fiskes gsaa meget smaafisk sm er litet tjenlig til mall<edsvare. Videre fregaar der et betydelig sildefiske, hvis fangster i de sidste aar er slgt til rene sptpriser. Efter hvad der plyses skal den planlagte fabrik henlægges til centralt sted i Gøtebrgs skjærgaard, g kste høist 50' 000 kl) derav mindst kl til driftskapital. Halvdelen antages erhldt ved statslaan g den anden halvdel ved privat aktiekapital. Fabrikken skal prdusere mindst 6000 tn raavare g derav fremstille 500 tn fiskemel g 20 tn fiskelje. Vegtenheter ved prisnteringer fr klipfisk. følgende vegtenheter benyttes ved prisnteringene fr klipfisk paa de frskjellige markeder: Spanien: Bilba pr. kvintal Santander Barcelna Cartagena Malaga Tarragna Prtugal: Lissabn Oprt talien.... Havana pr. helkasse Ri de Janeir.. Buens Aires ".. a 50 a 50» il 40» a 50» a 50» a 40» a 60» a 60» a 00» a 45» a 58» a 45» Tils tns i Det vaatsaltede fiskekvantum blev utført til Genua g Neapel, henhldsvis 229 g tns. (Generalknsulatet 2(9). Svenskene lægger planer fr prettelse av fiskemelfabrik. Efter hvad»handelstidningens Veckblad«meddeler vil svenskene nu selv.frsøke at prdusere fiskemel. Det nævnes at prfessr Nils Hanssn har gjrt pmerksm paa at sildemelet pr. for-enhet g eggehvitestf er adskillig billigere end andet kraftfrmel. Videre nævner bladet at der paa vestkysten av Sverige fregaar et jevnt fiske, sm gir stre mængder HF S K E T S GA N G" ukentlig efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift utgit av FSKERDREKTØREN. Bladet utkmmer i Bergen hver nsdag. Abnnementspriser: ndenbys kr pr. aar. Utenbys» 0.00»» Annneepriser pr. gang: side: kr pr. cm. pr. spalte. Øvrige sider» »- Fr aars- g halvaarsannncer er prisene betydelig lavere. Ved alle henvendelser til bladet bør følgende adresse benyttes:»fiskets Gsng«(Fiskeridirektøren), Bergen.

10 i fangster, 330 F S K E T S A N O 0 ktber 92~~ F:iskets gang i finmarken vaaren 923. E n a n a l y sea v fis k e res u l tat e r n e. Av Oscar Sund. Likesm ifjr blev der under aarets lddefiske ført en særskilt liste av de fleste psynsbetjenter til bruk fr en analyse av fiskets gang i enkeltheter. Desværre er materialet iaar ikke saa fuldstændig sm det burde været, fra fire steder mangler pgaver g fra seks steder er der indkmmet ubrukbar pgave. Opgavene kmmer derfr bare t at mfatte ca. 60 pc t. av det samlede pfiskede kvantum, nemlig tans istedenfr ca. 47 QOO tns. Særlig uheldig er det at pgavene fra de t vigtige steder Mehavn g Hnningsvaag ikke kan benyttes.. fr versigtens skyld er hele finmarkskysten hel delt i 3 deler sm her betegnes sm 0st-, Mellem- g Vestfinmarken.»Mellemfinmarken«gaar fra Baasnæringen til Nrdkap, 0st- g Vestfinmarkens utstrækning er dermed gsaa givet. Paa grund av pgavenes ufuldstændighet har det ikke været gjørlig at bearbeide dem paa anden maate end at angi fisk pr. mand pr. dag (pr. dagsverk) gjennemsnitlig fr hver uke g fr hver maaned. De ukentlige pgaver er angit i fig. l der viser at de pnaadde dagsverkskvanta iaar gjennemgaaende er meget bedre end ifjr. 0stfinmarken viser dg daarlig fangst gjen nem hele mai. Vestfinmarken gav i det hele strre men disse ~ees at ha været gjenstand fr 4 stre svingninger med en høieste værdi i begyndelsen av juni av ver 400 pr. mand g pr. dag. Gjennemsnitstallet. fr ifjr, hele finrnarken, blev bare 02 pr. dagsverk, iaar blev det mtrent nøiagtig det dbbelte, 24 pr. utført dagsverk. (Det øknmiske utbytte burde følgelig blitmeget bedre, men prisene var endnu meget daarligere iaar end i 922)., Nedenstaaende tabel viser et utdrag av resultatene av beregningen av t.rsk pr. dagsverk: April Mai juni alt Ttalfangst tns 0stfinmarken ) Mellemfinmarken Vestfinmarken Hele fylket Det er disse sm er anvendt til knstruktin a v kartet. Den samlede fangst ifjr var gsaa mtrent 50 tusen tns. Naar dagsutbyttet pr. mand blir dbbelt saa strt iaar har altsaa deltagelsen i fisket været bare halvparten saa str sm ifjr saafremt man kan stle paa denne beregning der dg sm nævnt ikke mfatter en række vigtige steder med tilsammen tredieparten av hele finmarkens fiske. 400~------~ ~~~---~~~ lj O 50 Fig v HeleTi-nm. Østf.nm. - -MeUt.mfinm,\... Vestfi nm. : :> 2:2. Z9 G f5. 20 'J " arrtl mal JU Yl t Gjennemsnitlig daglig utbytte pr. mand beregnet fr hver uke under Lddefisket. fin. '!l a. r kst i s kr. t varen 925. /7lb~t~ ~æ,n'3erl ø S tg tnmar k en ngne t f rcl ~ G.k ransen hl Båsnænnge Mellemfinm. fra. Bå.snaringen -- jo{j,~tterr:- hl NrdkCL~."?;' lå '~Gt9~lJer "- VcstfLnm. fra. NrcLkar- til ~ / 30k\",~ 0 0 3D 4050 Br\lnllen. ~ - / ~~ k.ua,rtlnll ) MA Fig. 2. Ojennemsnitlig daglig utbytte pr. mand fremstillet fr hver maaned g fr hver av de 3 kyststrækninger, samt ttalfangst fr hele sæsngen. De tilsvarende tal er anført i teksten.

11 Strsildfisket i de sidste 2 aar. Ukefangstene. ~ /2 ~99/2_0_ 98!9 97/8 96/7 95/6 94/5 93/4 92/3 9/ [ Cl) Uke- Cl) Uke- <lj Uke- Cl) Uke- Cl) Uke- Cl) Uke- Cl) Uke- Cl) Uke- Cl) Uke- Cl) Uke- Cl) Uke- Cl) Uke- ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ::: "d fangst ::: -g fangst ::: "'O fangst ::: -g fangst ::: -g fangst ::: "'O fangst c:: "d fangst c:: -g fangst, c:: -g fangst c -g fangst c:: -g fangst c:: -g fangst ~ 5 maal ~ maal ~ 5 maal ~ maal ~ maal ~ ~ maal ~ 5 maal ~ Cl) Cl) Cl) <lj maal ~ C. maal ~ Cl) maal ~ Cl) maal ~ Cl) maal ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J ::::J... ~ O- t) 'D '"... J? ty W / 0 5/ 7/ 8/ / 8 22/ 24/i h2 25/ 7/ / h / h / 6/2 30/ / h h ""T - 8h / h / \3h2 77 4/2 450 \ h h2 2 4h / h / / /2 89 2/2 20 7h (J) 25h2 / 8h 0 5 h 8 2 / h2 5 3/ 3284 / /2 '"/; 4h 0928 /22/ / h / / h / ft / / 2 :' h / 644 p 6 h G / 't 9h / / h h / h / / h / / h 8225 ~ : / h 5/ / / / h h / / 8h / / / / / / / / / / / / /z 822 2/ / /23/ 6448 po/l 56546/ / / / h / / 445/ h / /2 l / \52 233/ / / / > Z O G/ / / /z / \28/ lia / / /2 633 lia / a / / / /3 3/ a a / / / / / /3 / / / / / Gla a / a / / / / / / / / efter} 3 /3 mel ding 6/ / S 450 alt [ alt alt alt alt alt alt alt alt alt 2933 alt alt w - Bh 3h 20/ 28/ 3/2 2 7/ a Ola / / / / /3 6697a 267 8/a &..,,,

12 38 -- ~ ~-~._._- _._---,----- Fiskeutførselen fra januar til 29 septbr. 923 g uken sm endte 29 septbr. Tldsteder Kristiania..,.. Kristiansand.. Egersund..... Stavanger... Kpervik..... Haugesund.... Bergen flrø..... Måløy... Aalesund ).... Mlde... Kristiansund.. Trndhjem.... Bdø... Svlvær..... Narvik.... Trmsø 2)"""" Hammerfest.. Fetsild Vaarsild log skam'et Strsild sild i Vardø..... Vadsø..... Andre3~ Nrdsjasild Brisling slandssild l l<lipfisk, nrsk l Klipfisk slandsk etc. Rundfisk 00 Rtskjær 300 Sei Hyse, rund Anden tarfisk - Rgn 30 9 D.m. tran 8552 R.m. tran 288 Blank Brun blank : l i l l ~ = = , 650 ' , ! l Brun ,* ! l =. 950 = --7 = = 289 = Haakjærr alt l ~ ~~ ~~~~~8~ uken l 823 L 226H ~=---~----~----~----~------~--~ Hærdet Hvalhvaltran tran tran rakt saltet fersk fersk Sæl Sild, BUle- Sildetran Sild, ferskl Makrei, Makrei, Laks, nsetran ks. Levende Anden Hummer :~ft~t Fisk Sildemel Fiske- Sælskind Hermetik aal fersk fisk ' farta' saltet guan stk. i,,.... 2( ) S3 7 Kristiansand Egersund Stavanger Kpervik Ha ugesund Bergen l l flrø Måløy... l Aalesund ) Mlde Kristiansund Trndhjem Bdø Svlvær Narvik Trmsø 2) Hammerfest.. -- i Vardø... ' Vadsø S 355 i Andre:3)...,5243; 7 856~~?~_ ;.!..~ 705i~48l!.~_~, T ~ ~ uken -; i l43uo 63 i n ) Desuten 4700 fiskeavfald. 2) Desuten 500 røkt fisk. 3) Desuten 225 hvalljefettsyre. alt margarit ' l " l l SOO j ' _----~ is cl

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt 22 172 maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker 296 148

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Fakta om den nye danske satsning

Fakta om den nye danske satsning Fakta m den nye danske satsning Status fr Nrwegian i Danmark efter ét år: Over 1 mi. danske passagerer 29 ruter, heraf én indenrigsrute Belægningspct. (lad factr): 82 pct. Lavere mkstninger end knkurrenterne

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere