Forside til projektrapport 2. semester, 2013:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til projektrapport 2. semester, 2013:"

Transkript

1 Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År: 2013 Semester: 2. Hus: 22.2 Projekttitel: Spændingsfeltet mellem Tyrkiets politiske vision og nationale værdier The tensions between Turkey's political vision and national values Projektvejleder: Sabine Madsen Gruppe nr.: 10 Studerende (fulde navn og studie nr.): Muhammed Mustafa Arabaci, Yunus Yildirim og Abdufatah Omar Salad Der skal angives hvor mange antal anslag der er i opgaven. Anslag er eksklusiv bilag: anslag Sideomfanget af projektrapporten, afhænger af gruppestørrelsen og skal være: sider hvis der er 2-3 medlemmer i gruppen, sider hvis der 4-5 medlemmer i gruppen, sider hvis der er 6-7medlemmer i gruppen og sider hvis der er 8 medlemmer i gruppen. Fraviger projektrapporten overstående sideomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder at de(n) studerende ikke kan deltage i prøven. Bilag indgår ikke i sideomfanget. Siderne er normalsider, med 2400 anslag pr. side. 1

2 Abstract In the following paper we will examine and look at the political and economic factors that unfold in Turkey. In order for us to illustrate the tensions that unfold we find it necessary to asses and examine when a nation stands between its political visions and national values. Turkey is currently is in a position we find it therefore effective to include the Transitology-theorie to explain the transition between old regime and the new by carefully pointing out their differences so that we illustrate the political changes that have occurred. Furthermore we use a series of macroeconomic concepts, instruments and statistics, to make analysis. These will help us to understand how the progressive economic developments in Turkey have been used as an instrument by the AKP government to implement the policy measures. Our end conclusion is hence that the AKP government is getting support by the Turkish people because of their economic stability and high growth. They are also using their EU membershipprocess as an incentive to introduce new reforms so they can break with the nation s institutional kemalist ideology in Turkey. 2

3 Abstrakt I dette projekt, har vi undersøgt og analyseret de politiske og økonomiske faktorer i Tyrkiet, for at illustrere de spændinger der opstår, når en nation står mellem dens politiske vision og nationale værdier. Tyrkiet står i øjeblikket i denne situation, i forbindelse med optagelsesprocessen i EU. For at analysere denne problemstilling, har vi brugt transitologi-teorien, som forklarer transitionen mellem det gamle regime og den nye, ved omhyggeligt at påpege deres forskelle. Vi har her illustreret de politiske og juridiske ændringer, der har fundet sted siden AKP (Retfærdighed- og Udviklingspartiet) kom til regeringsmagten i Tyrkiet i Derudover har vi brugt en række makroøkonomiske begreber, instrumenter og statistikker til en analyse, der har hjulpet os med at forstå, hvordan den progressive økonomiske udvikling i Tyrkiet er blevet brugt, som et instrument af AKP-regeringen til at gennemføre de politiske foranstaltninger med støtte fra befolkningen. Vores endelige konklusion er, at AKP-regeringen har fået en bred politisk opbakning fra den tyrkiske nation på grund af landets høje økonomiske vækst og stabilitet. AKP bruger også optagelsesprocessen i EU, som et incitament for at indføre nye reformer og politiske tiltag som ligger i kontrast med de institutionelle kemalistiske principper, for at opnå deres politiske vision om et fuldt medlemskab af EU. 3

4 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: INDLEDNING 1.1 PROJEKTBESKRIVELSE PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING BEGREBSAFKLARING ERKENDELSESSKEMA PRÆSENTATION AF CASE: TYRKIET 11 KAPITEL 2: METODE 2.1 DEFINITION AF PROBLEMFORMULERING FREMGANGSMÅDE EMPIRI OVERVEJELSER: GYLDIGHED, PÅLIDELIGHED OG KILDEKRITIK TEORIOVERVEJELSER AFGRÆNSNING OG DÆKNING AF DIMENSIONER FORSKNINGSDESIGN 27 KAPITEL 3: TEORI 3.1 TRANSITOLOGI ØKONOMISKE BEGREBER OG INSTRUMENTER TIL BRUG I ØKONOMISK ANALYSE AF TYRKIET.31 KAPITEL 4: ANALYSE 4.1 TRANSITOLOGISK ANALYSE AF TYRKIET ØKONOMISK ANALYSE AF TYRKIET 44 KAPITEL 5: KONKLUSION 55 LITTERATURLISTE.57 BILAG 58 4

5 Kapitel 1: Indledning 1.1 Projektbeskrivelse Projektet handler om at give en bedre forståelse af de konflikter og deraf konsekvenser der opstår og kan opstå i spændingsfeltet mellem en nations politiske visioner og nationale værdier. Helt konkret vil vi bruge Tyrkiet som case ift. de politiske konflikter, der er opstået på baggrund af optagelsesprocessen og relationerne med EU, siden AKP (Retfærdigheds- og Udviklingspartiet) kom til magten ved jordskredsvalget i Denne optagelsesproces har været baggrund for økonomisk vækst og demokratisk udvikling i landet, på baggrund af EU s krav og kriterier til Tyrkiet, men er samtidig blevet brugt som et instrument og argument, til at gøre op med de nationalistiske og institutionelle kemalistiske værdier i landet. Dette har resulteret i en stille revolution, foretaget af AKP, i det politiske, militaristiske og juridiske system i Tyrkiet, hvor landet har bevæget sig væk fra de kemalistiske principper i det sidste årti, med store konflikter og nationale diskussioner bag sig. 1.2 Problemfelt Er Tyrkiet en del af Europa eller ej? Denne diskussion har kørt i mange årtier, både internt i EUlandene og i Tyrkiet, i forbindelse med landets EU-forhandlinger. Efter Osmannerrigets fald og oprettelsen af den tyrkiske republik, sagde grundlæggeren af republikken, Mustafa Kemal Atatürk: Vores mål er at opbygge en nation, der er på højde med den højeste civilisation og velstand (Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 9). Her mente han den vestlige europæiske civilisation, som fra 1700-tallet med dens økonomiske, teknologiske og videnskabelige fremgang overgik Osmannerriget. Den civilisation Atatürk hentydede til, opfattes idag som Den Europæiske Union (Jeppesen & Seeberg, 1998, s. 14). Tyrkiets optagelsesproces i EU har snart varet i over 50 år, hvis man tager udgangspunkt i associeringsaftalen (Ankara-aftalen) fra 1963, der beskrev Tyrkiets fremtid i den europæiske sammenslutning som værende positiv, ift. et fuldt medlemskab af unionen (EU-Oplysningen: Aftale om oprettelse af en associering mellem EØF og Tyrkiet). Vi har derfor tænkt og spurgt os selv, hvorfor dette har taget så lang tid, og om der ligger dybereliggende grunde til denne meget langsomme proces. Der har været politiske, kulturelle, økonomiske, sociale og religiøse 5

6 diskussioner gennem årtier i processen. Et af de problemer, som den nuværende AKP-regering døjer med, er at blive kritiseret og endda blive retsforfulgt, for at bryde med Mustafa Kemal Atatürks ideologi og tanker for Republikken Tyrkiet. Kemalismen som denne ideologi bliver kaldt, er indskrevet i den tyrkiske grundlov og alle børn lærer fra første skoledag, denne ideologi at kende (Møller Sørensen & Boel, 2005). Til folkeafstemningen i 2010, stemte den tyrkiske befolkning ja til 26 forfatningsændringer, der betød radikale ændringer af statslige institutioner og grundloven, lige fra landets retsvæsen til endnu mindre indflydelse til det tyrkiske militær (Ritzau, , I: Information). Alle disse forfatningsændringer blev foreslået af AKP og var tidligere indført af Mustafa Kemal Atatürk og de kemalistiske bevægelser i landet efter landsfaderens død (Møller Sørensen & Boel, 2005, s ). Hvis man ser på realiteten og på det praktiske, kan man gennemskue at AKP-regeringen bryder og nyfortolker kemalismen i landet ved en stille revolution til fordel for optagelsesprocessen i EU. Premierministeren Erdogan og hans ministerstab benytter sig altid af optagelsesprocessen, demokratiet og den økonomiske udvikling, som argumenter for at bryde og nyfortolke de kemalistiske principper, som er blevet institutionaliseret i Tyrkiet. Kan nationale visioner og værdier kollidere med hinanden? Er de nationale visioner ikke et produkt af de nationale historiske værdier? Mange europæiske nationer har drømt om et fuldt medlemskab af EU. Dette er også tilfældet for den tyrkiske nation, der delvist kan karakteriseres som en europæisk nation, på baggrund af Tyrkiets placering på det geografiske landkort og Osmannerrigets fortid på Balkan (Ibid, s. 20). For at blive medlemsland af EU, følger der en række krav og kriterier på det nationale politiske og juridiske plan. Her er der tale om en række suverænitetsafgivelser og samfundsændringer, der er i strid med nationale tyrkiske værdier, og i særlig grad med de kemalistiske principper. Landsfaderen Mustafa Kemal Atatürks ideologi og tilhængere af den, har gennemsyret hele det tyrkiske samfund på alle områder. Lige fra spørgsmålet om tyrkiske piger må have tørklæde på i offentlige områder og institutioner, til hvordan man skal placere en statue af Atatürk. Det er strafbart at sige noget negativt om Atatürk og have en anden politisk mening end den han publicerede ved republikkens oprettelse i 1923 og indtil hans død i 1938 ( Lov om forbrydelser 6

7 mod Atatürk (lov nr. 5816)). Det har hovedsageligt været det største oppositionsparti i Tyrkiet, CHP (Det Republikanske Folkeparti), som har ført kampen an imod anti-kemalister. Partiet regnes som den største kemalistiske bevægelse i Tyrkiet i dag (Ibid, s. 377). Her bør vi nævne, at man med udgangspunkt i den tyrkiske historie og kultur, måtte tro at det i virkeligheden er kemalister som er pro-eu og at AKP (som er et konservativt parti med islamisk baggrund), er imod et fuldt medlemskab af EU. Dette er derimod det stik modsatte af hvad man skulle tro, hvilket frembringer stor nysgerrighed hos os. Vi vil derfor meget gerne undersøge hvordan dette kan lade sig gøre. Andre konkrete eksempler på hvordan AKP-regeringens reformpolitik og de kemalistiske principper er stødt i hinanden, kan vi nævne; Den kurdiske åbning, som man kalder det i Tyrkiet, hvor AKPregeringen siden 2002 har givet det kurdiske mindretal flere og flere rettigheder, så de kan komme på lige fod med de såkaldte etniske tyrkere. Dette blev officielt ført på baggrund af EU s demokratikriterier til Tyrkiet, ifølge AKP (Ibid, s ). Kurderne må i dag tale på kurdisk, undervise på kurdisk, frempromovere kurdiske værdier og fejre kurdiske traditioner privat som offentligt. Der findes endvidere kurdiske tv-kanaler (Fenger-Grøndahl, 2007, s ). Dette står i kontrast til en af de kemalistiske principper (enhedsnationen) der går ud på Et land, et folk, et sprog, et flag, hvor det var forbudt at nævne de mindste ting som omhandlede kurderne offentligt. De blev i stedet kaldt for bjergtyrkere (Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 155). Derudover kan vi nævne en stor nedgradering af det tyrkiske militærs beføjelser og magtrum, hvor man regner militæret som kemalismens vogter, da de før i tiden i hhv. i 1960, 1971, 1980 og 1997 har væltet de folkevalgte regeringer fordi man mente, at de modarbejdede de kemalistiske principper (Fenger-Grøndahl, 2007, s. 31). Der er således opstået et spændingsfelt mellem den nationale politiske vision (et fuldt medlemskab af EU), og de nationale kemalistiske værdier. Vi har den antagelse om at AKP (Retfærdigheds- og Udviklingspartiet), benytter sig af optagelsesprocessen i EU og den økonomiske udvikling som argument, for at bryde med de kemalistiske principper i Tyrkiet. 7

8 Vi har en anden antagelse om at det er en fordel for AKP, at denne transitionsproces har varet i længere tid (siden 2002) og at denne proces gennemløber via reformer og de allerede eksisterende politiske og juridiske rammer, ved et kompromis med masserne. Den tredje og sidste antagelse er i forhold til den kemalistiske bevægelse i landet. Vi kan forestille os, at det bliver vanskeligere for kemalisterne, at modarbejde AKP-regeringen og derved sætte gang i en ny kemalistisk kurs, da AKP-regeringen har skabt succesfulde økonomiske og demokratiske resultater i Tyrkiet. På baggrund af ovenstående problemfelt og antagelser, er vi nået vi frem til følgende problemformulering: 1.3 Problemformulering Hvad opstår der i spændingsfeltet mellem en nations politiske visioner og nationale værdier, med udgangspunkt i Tyrkiets optagelsesproces i EU? (På baggrund af ovenstående problemfelt, vil vi analysere hvilke kontraster der findes mellem AKP s politiske vision om et fuldt medlemskab af EU og de nationale kemalistiske principper/kemalismen. Ved siden af det vil vi analysere hvordan AKP-regeringen har fået gennemført en masse politiske reformer, selvom mange af disse reformer strider imod Kemalismen. En dybere forklaring af projektets afgrænsning og vores fremgangsmåde, vil blive præsenteret i Metode-kapitlet.) 8

9 1.4 Begrebsafklaring: Nation: Dette begreb vil blive afklaret i projektet under i afsnit 3.3 National politisk vision: Et billede af en foretrukken fremtidig politisk tilstand for landet/staten. Dvs. en beskrivelse af hvordan medlemmer af en bestemt nation forventer at se deres nation henne og hvilken stat de ønsker om et antal år. National værdi: Idealer som en nation vurderer højt og som nationen sætter pris på. F.eks. er mange af Tyrkiets nationale værdier, inspireret af religionen Islam, hvilket skyldes at ca. 99 % af befolkningen i Tyrkiet er muslimer, selvom landet ikke har nogen officiel statsreligion og er en sekulær stat. Det samme kan nævnes for store dele af den tyrkiske befolkning der er tilhængere af landsfaderen Mustafa Kemal Atatürk og tilstræber på et liv efter hans livsstil, og for opretholdelsen af hans idealer for den tyrkiske republik (Kemalismen). Spændingsfelt: Et område eller en situation hvor to eller flere modstandere/modsatrettede størrelser mødes og der opstår konflikt. 9

10 1.5 Erkendelsesskema Erkendelsesopgave Konkret spørgsmål Data/teknik At definere AKP-regeringens vision om et fuldt medlemskab af EU som værende den nationale politiske vision At definere kemalismen/de kemalistiske principper som national værdi At definere AKP-regeringsperiode og deres reformer som et opgør med kemalismen At undersøge Tyrkiets nuværende AKP-regerings historiske og politiske baggrund i forhold til deres potentiale for opnåelse af deres politiske vision At undersøge om Tyrkiets transitionsproces kan karakteriseres som en reformproces At påvise der er en stærk sammenhæng mellem den tyrkiske økonomis udvikling og støtten til AKP s politiske tiltag og reformer Hvordan kan man karakterisere AKPregeringens vision om et fuldt medlemskab af EU som den nationale vision? Hvad ligger til grund for at Tyrkiets landsfader Mustafa Kemal Atatürks ideologi og tanker vægtes højt blandt den tyrkiske nation? Hvordan kan man karakterisere AKPregeringens politiske tiltag og reformprogram som en del af en transitionsproces? Hvordan har transitionsprocessen med fokus på optagelsesprocessen i EU og den økonomiske udvikling udviklet sig i Tyrkiet? Hvordan ligger transitionsprocessen i Tyrkiet ift. Karl og Schmitters transitionstypologi? Hvilken betydning har udviklingen i den tyrkiske økonomi haft for støtten til AKP blandt den tyrkiske nation? Valgene, statistikker over støtten til AKP og deres politik. Tyrkiets historie efter 1. verdenskrig, Tyrkiets forfatningstraktat. AKP s officielle politik, Recep Tayyip Erdogans taler, politiske analyser Sekundær litteratur, videnskabelige analyser og rapporter, statistikker over støtten til hhv. AKPregeringens vision og de kemalistiske principper. Tyrkiets forfatning, EU s forfatning og optagelseskrav, reformerne siden 2003, Karl og Schmitters transitionstypologi Makroøkonomisk analyse af Tyrkiets økonomi via en række samfundsøkonomiske begreber instrumenter og statistikker 10

11 1.6 Præsentation af case: Tyrkiet Allah skabte himlen og Jorden, Atatürk ( tyrkernes fader ) skabte Tyrkiet. (Fenger-Grøndahl, 2007,s. 19). Denne skabelsesmyte om at Tyrkiet blev skabt af Atatürk, republikkens grundlægger og første præsident, dyrkes stadig i Tyrkiet, som var han en profet på linje med Muhammed (Ibid, s. 19). Historisk oprids: Oprindeligt var osmannerne et krigerfolk, der indvandrede østfra til det centrale Anatolien. De bredte sig herfra gennem og 1400-tallet vestpå, og i 1453 kunne den osmanniske hærfører og sultan Mehmet d. 2. (Fatih Sultan Mehmet) indtage Konstantinopel, det østromerske riges hovedstad, med sin muslimske hær. Konstantinopel blev omdøbt til Istanbul af Mehmet d. 2. og han gjorde byen til hovedstad i sit imperium. Fra Istanbul tog efterfølgende osmanniske sultaner på krigstogter og erobrede store områder både mod vest og nord. Også mod øst og syd erobrede osmannerne store landområder allerede i løbet af 1500-tallet. Efter erobringen af Egypten i 1517, blev kalifatet, det religiøse overherredømme over hele den muslimske verden, flyttet fra Cairo til Istanbul. Og sultanen, som herefter fik titlen kalif, var både religiøst og verdsligt overhoved for hele den muslimske verden (Ibid, s ). Osmannerne forsøgte flere gange at indtage Wien, senest i Det mislykkedes og fra slutningen af 1700-tallet, tabte osmannerne en række krige mod de europæiske kongemagter. Dette resulterede i, at store dele af imperiet løsrev sig, hvilket gjorde osmannerne økonomisk, militært og videnskabeligt de europæiske stormagter underlegne (Ibid, s ). Osmannerne søgte i årene op til Første Verdenskrig hjælp hos Tyskland, som hjalp osmannerne med at reorganisere og modernisere den osmanniske hær. Dette betød samtidig at osmannerne gik ind i Første Verdenskrig på Tyskland og Østrig-Ungarns side (Centralmagterne), hvilket resulterede i en opløsning af det osmanniske rige. Frankrig løsrev uden problemer Egypten, Cypern og Kuwait fra Osmannerriget. Det lykkedes også englænderne at samle et arabisk oprør mod Osmannerriget i protest mod den stigende tyrkiske nationalisme i riget. Det endte med at kun et lille kerneområde omkring det nuværende Tyrkiet var tilbage for osmannerne ift. Sevres-traktaten der blev indgået mellem den osmanniske sultan/kalif og Ententen. 11

12 Sevres-traktaten betød en deling af Osmannerriget (det nuværende Tyrkiet og en række andre områder) mellem sejrherrerne og nationer som modtog landområder som kompensation for osmannernes såkaldte massakrer mod dem. Ifølge Sevres-traktaten skulle der oprettes et uafhængigt Armenien, gives autonomi til kurderne, grækerne skulle få Izmir-området, Istanbul skulle være under international kontrol og ententisk indflydelse i langt størstedelen af landet. Kun de indre anatolske områder kunne osmannerne frit råde og bestemmer over (Møller- Sørensen, 2005, s.19-20). Denne fredstraktat mellem Ententen og Osmannerriget trådte aldrig i kraft. Den blev aldrig ratificeret, og kun godkendt af sultanen selv. Nok gik grækerne på land ved Izmir, og briterne i Istanbul i perioden , men i samme periode startede generalen Mustafa Kemal Pasha (fik efternavnet Atatürk senere) en national mobilisering, fra det vestlige Thrakien til det østlige Kars, og erklærede en national krig mod Ententen, de imperialistiske styrker, som han selv kaldte dem (Ibid, s. 25) Jeg giver jer ikke ordre til at angribe. Jeg giver jer ordre til at dø Atatürk (Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 17) Denne gang tabte tyrkerne ikke som i 1. verdenskrig, men vandt overraskende mod de europæiske stormagter og deres støtter i den såkaldte Uafhængighedskrig, der varede i perioden Sultanen abdicerede og resultatet blev Lausanne-traktaten der blev ratificeret d. 24. juli 1923, som afløste Sevres-traktaten og sørgede for oprettelsen og anerkendelsen af en suveræn, uafhængig tyrkisk republik. Det var også i høj grad hans fortjeneste, at den nye republik Tyrkiet, ved underskrivelsen af Lausanne-traktaten den 24.juli 1923 blev anerkendt som en territorial afgrænset nationalstat på lige fod med de øvrige nationalstater i Europa. Atatürk havde dermed nået sit militære mål, og nu kunne arbejde med at skabe en stat baseret på sproglig og kulturel homogenitet til afløsning for det multietniske, multikulturelle Osmannerrige begynde (Fenger- Grøndahl, 2007, s. 26). Efter den militære triumf vi opnåede med bajonetter, våben og blod, skal vi nu søge at vinde sejre inden for kultur, forskning, videnskab og økonomi Atatürk (Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 66) 12

13 Atatürk ville skabe en moderne stat, der i modsætning til det gamle verdensrige var præget af streng sekularisme. Ankara som dengang var en provinsby med under indbyggere, blev den 9. oktober 1923 udråbt til ny hovedstad i stedet for Istanbul, der havde været centrum for Det Osmanniske Rige, og året efter blev kalifatet afskaffet (Fenger-Grøndahl, 2007, s. 27). Der var tegn på at der var en moderne stat på vej. Der kom forbud imod at mændene kunne bære fez (traditionel osmannisk hat), kvinderne fik forbud imod at bære tørklæde på offentlige institutioner og pladser. Alle religiøse broderskaber og stiftelser i landet blev forbudt og med lov lukket, søndag blev gjort til officiel helligdag i stedet for fredag og fra var der forbud mod at tage til pilgrimsrejse til Mekka. Denne nye kurs for Tyrkiet blev kaldt for den kemalistiske kurs (kemalismen) opkaldt efter Mustafa Kemal Atatürk (Ibid, s ). Kemalismen: Republikken Tyrkiet blev grundlagt på resterne af Osmannerriget, og for Atatürk var det meget vigtigt at lægge en markant afstand til Osmannerrigets ideologiske, politiske og administrative grundlag. Hans formål var at bygge en moderne nationalstat med Vesten som forbillede og som han forestillede Tyrkiet skulle være en del af, hvilket skulle ske ud fra mottoet En stat, et folk, et sprog, et land, et flag, hvilket skulle betyde en stærk tyrkisk identitet, en tyrkisk nation, som i virkeligheden betød at sammensmede en masse befolkningsgrupper, deres sprog og kulturelle identiteter sammen. Med andre ord: et forestillet fællesskab, myter om tyrken der kunne danne grundlaget for en reel nationsopfattelse. Alle muslimer indenfor landets grænser blev opfattet som tyrkere. Lykkelig, er den der kan kalde sig for tyrk, blev ofte gentaget (Møller-Sørensen & Boel, 2005, s. 155) De politiske principper og værdier Atatürk lagde til grund for den moderne republik, kaldes for kemalismen. Denne ideologi er specifikt knyttet til de særlige omstændigheder omkring Tyrkiets oprettelse som republik, og derfor kan denne ideologi ikke sammenlignes eller sættes på lige fod med andre politiske ideologier som kommunisme, liberalisme og socialisme (Fenger-Grøndahl, 2007, s. 27). 13

14 Osmannisk rige vs. Tyrkiet Osmannisk rige Monarki Multinationalisme (multireligiøst og multietnisk) Religiøs (islamisk) Millet-struktur (klasse- og etniske forskelle) Uden styring, frihed til regioner Statisk, manglende reformer Republikken Tyrkiet Republik Nationalisme, en nation Sekulær Populisme (et fælles folk) Etatisme Revolutionisme (Møller Sørensen & Boel, 2005, s. 38) Denne tabel viser et samlet overblik over de overordnede forskelle mellem Osmannerriget og Republikken Tyrkiet. Beskrivelse af de såkaldte 6 kemalistiske pile/grundsten: Republikanisme: Den nye stat skulle være en moderne demokratisk republik fremfor et autokrati/teokrati i modsætning til monarkiet i Osmannerriget skulle det moderne Tyrkiet være en republik, hvis grænser var dem, der kunne forsvares militært. Nationalisme: Den moderne republik skulle være kendetegnet ved nationalisme omkring et fælles folk, som nævnt tidligere. Der skulle være fokus på enhedsnationen, der går ud på en stat, et folk, et sprog, et land, hvor dette var lige det modsatte af Osmannerrigets multikulturelle og etniske karakter. Stolthed over og beskyttelse af fædrelandet har kemalismen meget fokus på. Sekularisme: en sekularistisk stat, er en stat hvor religion og stat er skarpt adskilt. Det er altså et forsøg på at minimalisere f.eks. Islams betydning i de politiske og juridiske beslutninger i modsætning til Osmannerriget, hvor Islam spillede en væsentlig rolle, og hvor sultanen hentede sin legitimitet hos de religiøse autoriteter 14

15 Populisme: National solidaritet, sikkerhed og de nationale interesser skal være over enhver anden interesse i samfundet og de udenlandske interesser. En ledende klasse skulle på folkets vegne sørge for at føre republikken i retning af stadig højere civilisation, velfærd og velstand. Folket blev anset for at være en organisk masse uden klasseskel, i modsætning til Osmannerriget, hvor kulturelle, etniske og religiøse forskelle var afgørende. Etatisme: Den stærke stat skal styre og regulere samfundsudviklingen og bestemme den økonomiske politik. Dette betyder således økonomisk og politisk uafhængighed, dvs. at andre lande ikke skal kunne bestemme over Tyrkiets økonomiske og politiske beslutninger. Revolutionisme: Den tyrkiske republik skal altid være parat til at gennemføre yderliggående reformer for at opnå den højest mulige grad af civilisation, velstand og velfærd. (Møller Sørensen & Boel, 2005, s ) Tiden efter Atatürk Den 10. november 1938 døde Atatürk, tyrkernes fader. Det politiske liv umiddelbart efter skulle ikke gå i stå, derfor gik hans efterfølger Ismet Inönü straks i gang med den enorme udfordring, nemlig at forvalte landsfaderens arv (Fenger-Grøndahl, 2007, s. 29). Staten Atatürk efterlod sig var klart afgrænset og havde en stærk ideologi, men hvis hans vision om at skabe en moderne stat efter vestligt forbillede skulle realiseres, krævede det ændring i det tyrkiske samfund. Her var der meget at tag fat på for hans efterfølger Ismet Inönü, i og med landdistrikterne var præget af stor fattigdom med landsbysamfund, der kun var forbundet med resten af landet via jordveje. Mange mænd og de fleste kvinder var fortsat analfabeter, og de fleste tyrker havde ingen kendskab til resten af omverdenen (Ibid, s. 29). Men dette måtte vente til efter Anden Verdenskrig ifølge Tyrkiet eksperten Andrew Mango, som udtaler følgende Atatürks regering havde fuld kontrol over det nationale territorium; den havde opstillet sine mål om modernisering og foreskrevet en kulturrevolution. Men forvaltningen af et fattigt og tilbagestående land måtte vente til efter Anden Verdenskrigs afslutning, da man slap det private initiativ løs, der sammen med udenlandsk bistand skubbede Tyrkiet ind den moderne verden (Ibid, s. 29). 15

16 Tyrkiets magtfulde militær Det Tyrkiske militær har flere gange i landets historie foretaget militære kup. Dette skete i hvv. 1960, 1971 og 1980, hvor de greb ind for at beskytte republikken mod folkevalgte politikere, da disse folkevalgte politikere ikke har kunnet opretholde lov og orden med de kemalistiske principper og modarbejdede dem, ifølge det tyrkiske militær. Dette var også tilfældet i 1997 hvor hæren fra deres plads i National Sikkerhedsrådet, publicerede et forbud mod det islamiske fundamentalistiske velfærdsparti Refah (Fenger-Grøndahl, 2007, 33). I 2007 truede militæret igen med at gribe ind i Tyrkiet, hvis udenrigsministeren Abdullah Gül fra AKP ikke trak sig fra valget. Militærets muligheder for at spille en rolle i tyrkisk politik er med årene blevet svækket i og med EU har kritiseret militærets magtfulde position, og hvor AKP derfor har gennemført en masse reformer for at mindske militærets magtrum og beføjelser. Dette oplevede tyrkerne sidst under en folkeafstemning i 2010, hvor flertallet af befolkningen godkendte 26 forfatningsændringer, som nævnt tidligere (Ritzau, , I: Information). Tyrkiske reformer Efter at Tyrkiet i 1999 Tyrkiet blev udpeget til EU-kandidatland, fik de en liste af EU over de områder, som EU ønskede skulle reformeres, før Tyrkiet overhovedet kunne begynde forhandlinger om optagelse og dermed blive medlem af EU. Her er en liste over de reformer, som er blevet gennemført i Tyrkiet frem til optagelsesforhandlingernes start i 2005: Oktober 2001: Forfatningsreform: Individuelle frihedsrettigheder, magtforhold mellem militær og civile myndigheder. November 2001: Lov om borgerlige rettigheder: Ligestilling, foreningsfrihed. Februar 2002: 1. reformpakke: Ytringsfrihed April 2002: 2. reformpakke: Forsamlingsfrihed, pressefrihed, tortur. August 2012: 3. reformpakke: Afskaffelse af dødsstraf i fredstid, lovliggørelse af tv - og radioudsendelser på kurdisk, legalisering af undervisning i kurdisk, rettigheder til ikke-muslimske samfund angående religiøs ejendom, foreningsfrihed. Januar 2003: 4. reformpakke: Religionsfrihed, forebyggelse af tortur, ytringsfrihed, retssystem. Februar 2003: 5. reformpakke: Retssystem, forstærket adgang til fornyet domstolsprøvelse efter vundne sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 16

17 Juli 2003: 6. reformpakke: Ytringsfrihed, militærets plads i råd/organer, fuldstændig afskaffelse af dødsstraf. August 2003: 7. reformpakke: Magtforhold mellem militær og civile myndigheder, foreningsfrihed, ytringsfrihed. Maj 2004: Forfatningsreform: Ophævelse af statssikkerhedsdomstole. Oktober 2004: Straffelov: Diskrimination, ligestilling (Fenger-Grøndahl, 2007, s. 90) Hvordan bliver et land medlem af EU? Når et nyt land skal optages i EU, er det ofte en lang proces med mange forhandlinger, der kan vare i årtier. Tyrkiet søgte officielt medlemskab af EU i 1987 og er som sagt stadig i gang med optagelsesforhandlingerne. Der findes som regel ikke helt konkrete kriterier med præcise tal mv. for at blive medlem af EU, men der er en række variable krav som ansøgerlandene skal have opfyldt for det første, for at opnå status som kandidatland, og derefter for at blive medlem af unionen. Københavns-kriterierne bliver ofte nævnt i forhandlinger, da de nemlig er udgangspunktet for en vurdering af et ansøgerland. Disse kriterier indeholder en række politiske, økonomiske krav og andre regler som ansøgerlandene skal have opfyldt og praktiseret ud i deres samfund. Vi kan således opstille de overordnede krav (EU-Oplysningen, december 2011): 1. at være europæisk Der er som udgangspunkt ingen stat eller organisation i verden, der har monopol på at fastlægge Europas grænser. Der findes endvidere forskellige forklaringer på dette. Alligevel bestemmer EU s Kommission og de forskellige medlemslande, hvilket land der egentlig er europæisk. Som vi nævnte i problemfeltet, kan Tyrkiet delvist karakteriseres som et europæisk land. Det kan man bl.a. fordi, at 5 % af landet tilhører ind under det europæiske kontinent, osmannernes fortid i Østeuropa/Balkan og fordi Tyrkiet politisk set har tilhøret Vesten siden republikkens oprettelse i F.eks. blev Marokko afvist da de i 1987 ansøgte om at være med i unionen. Begrundelsen var, at Marokko ikke var et europæisk land. 2. leve op til EU s politiske krav 17

TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER

TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EU S DILEMMAER TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER AF UFFE ØSTERGÅRD 02 TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER AF UFFE ØSTERGÅRD Den 3.

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål

Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål Projektrapport 2012: Ungarn det demokratiske spørgsmål 1 Skrevet af projektgruppe 6 fra hus 19.2: Christian Bak, Christine Pedersen, Nicky Nielsen, Nikolaj Holst Mathiesen og Sidney Schultz Vejleder: Flemming

Læs mere

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU Bosnien Hercegovinas vej mod EU Bosnia Herzegovina s road towards the EU Lejla Cocic Cand.ling.merc - Engelsk / Europæiske Studier Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen Institut for Europæiske Studier Anslag:

Læs mere

Forord. Indledning. Grønland fra Nation til Stat, Gruppe11B 28-12-2012 Roskilde Universitet

Forord. Indledning. Grønland fra Nation til Stat, Gruppe11B 28-12-2012 Roskilde Universitet Forord Vores gruppe bestod tidligere af seks medlemmer, men vi valgte at splitte med gruppen sent i forløbet efter store uoverensstemmelser i arbejdstilgang og indsats, der synes uforenelige. Vi splittede

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemstilling... 5 1.3 Problemformulering... 12 1.4 Kapiteloversigt... 13 2. Metode... 15 2.1 Metodisk grundlag... 15 2.2 Empiriovervejelser...

Læs mere

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten...

Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt. Finanspagten... Finanspagten... en politologisk/økonomisk analyse af EU's finanspagt Finanspagten... Projektrapport af Astrid Helledi Steensen, Nanna Borgen, Nina Jørgensen, Helene Blensted, Camilla Maria Michaelsen og

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Projektrapport. 2. semester BP2

Projektrapport. 2. semester BP2 Projektrapport 2. semester BP2 År: 2015 Semester: 2. semester Hus: Projekttitel: Tyskland - En stormagt i Europa? Projektvejleder: Jacob Dahl Rendtorff Gruppenummer: Studerende (fulde navn og studienummer):

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 2.1 Arbejdsprocesser og metoder... 8 2.2 Overordnet fokusering

Læs mere

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1. Problemfelt... 3 1.2. Problemformulering... 7 1.2.1. Operationalisering af problemformuleringen... 8 Kapitel 2: Metode... 10 2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt... 10

Læs mere

Erindringspolitik i Spanien

Erindringspolitik i Spanien Erindringspolitik i Spanien Hvordan man i det demokratiske Spanien forholdt sig til Den Spanske Borgerkrig og etableringen af det frankistiske diktatur Erwin Christensen Speciale i faget historie, Københavns

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Verdens bedste folkeskole?

Verdens bedste folkeskole? Verdens bedste folkeskole? Gruppe nr.: 3 Udarbejdet af: Alex Friis Nielsen, Daniel Erik Mortensen, Emilie Sofie Rohr, Mikkel Rønnow Mouritzen, Rasmus Holm, Simon Bjørn Nielsen og Sofie Hansen Studie: Den

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet 3-001 3-002 3-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 3-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-005 3-006 Åbning af mødet Bevillingsoverførsler: se protokollen Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2. Hus: 19.1 Projekttitel: Motivation til frivillighed Projektvejleder: Lars Petersen Gruppenr.: 9 Fulde navn Studienr. Amalie Helmbo Hansen

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2

Forside til projektrapport 2. semester, BP2 Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 2. semester, BP2 År: 2014 Semester: 2. semester Hus: P.11 Projekttitel: Innovation i den regionale oplevelsesøkonomi

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Fra velfærdsstat til konkurrencestat - Konsekvenser for den danske borger Gruppe 17: Camilla Natasja Brink Henriksen Jeanette Jonasson Matilde Zachariassen Niklas Joensen Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere