KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge (.-8. november )

2 Side af 9 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af 9 Danmark Højere BNP de senere år og udsigt til beskeden vækst i. kvartal Fald i dankortomsætningen i oktober Lidt lavere lønstigningstakt i. kvartal (DA s KonjunkturStatistik) Svag stigning i producentpriserne i oktober Internationalt Euroområdet: Inflationen (+, pct.) var i oktober på det højeste niveau siden maj USA: Inflationen (+, pct.) var i oktober den højeste i to år, mens ledigheden nåede det laveste niveau siden 97 Tyskland: BNP-vækst på, pct. i. kvartal Storbritannien: Ledigheden når det laveste niveau siden Sverige: Inflaiton (+, pct.) i oktober er det højeste niveau siden Norge: Fastlandsøkonomien voksede, pct. i. kvartal, mens hele økonomien faldt, pct. Kina: Detailsalg og industriproduktionen steg begge i oktober og er stabiliseret i Japan: BNP voksede, pct. i. kvartal Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Det britiske pund og den amerikanske dollar blev yderligere styrket over for euroen Det japanske aktieindeks (Nikkei) steg pct. Olieprisen og det danske aktieindeks OMXC steg beskedent

4 KOR POL IRL CZE HUN TUR ISL SWE AUS USA FIN JPN UK AUT ISR FRA CHE DEU CAN PRT NLD GRC DK (rev) NOR NZL BEL DK ESP MEX ITA Side af 9. Dansk konjunkturnyt Højere BNP de senere år og udsigt til beskeden vækst i. kvartal Både BNP-væksten og BNP-niveauet er ifølge reviderede tal fra Danmarks Statistik højere i de senere år. Revisionen dækker både over den sædvanlige opdatering på baggrund af nyt kildemateriale og en ekstraordinær indarbejdelse af reviderede tal for betalingsbalancen og realvæksten i det offentlige forbrug samt nye tal for arbejdsmarkedet. Revisionen medfører, at BNP-væksten er opjusteret i størrelsesordenen ½ til ¼ pct.-point i årene -, jf. figur.. Den højere BNP-vækst kommer som følge af en opjustering af især eksporten, men også de faste erhvervsinvesteringer og det offentlige forbrug er øget. Med de nye oplysninger om fremgangen i dansk økonomi er der nu bedre overensstemmelse til den observerede markante stigning i beskæftigelsen siden. Opjusteringen af BNP-væksten øger også fremgangen i timeproduktiviteten. Det ændrer dog ikke ved, at produktivitetsvæksten i Danmark fortsat har været lav igennem en årrække i et internationalt perspektiv, jf. figur.. Danmarks Statistik har desuden offentliggjort en ny, men foreløbig, indikator for BNP-væksten. Dansk økonomi ser, ifølge foreløbige oplysninger, ud til at være vokset med, pct. i. kvartal. Der er kun tale om en indikator for BNPvæksten, opgjort på baggrund af produktionsdata, og der er ikke offentliggjort vækstrater for forsyningsbalancens andre komponenter, fx det private forbrug eller investeringerne. Figur. BNP-vækst før og efter revision Figur. BNP-vækst pr. arbejdstime 99-,,,,,,,,,, -, -, Før revision Efter revision Anm.: I figur. er der anvendt data til og med for lande hvor disse er tilgængelige. Hvis -tal ikke er tilgængelige anvendes -data. Kilde: Danmarks Statistik og OECD.

5 Side af 9 Fald i dankortomsætningen i oktober Dankortomsætningen faldt med, pct. i oktober i forhold til september, når der tages højde for udviklingen i overførsler med mobilen, almindelige sæsonudsving og en lille stigning i priserne. Set over de sidste tre måneder har der været et lille fald i dankortomsætningen sammenlignet med de foregående tre måneder, jf. figur.. Samlet set har dankortomsætningen været stort set konstant siden årsskiftet. På trods heraf er dankortomsætningen for de første måneder af året alligevel ca. pct. højere end samme periode sidste år, når der er taget højde for prisstigninger og overførsler med mobilen. Det afspejler hovedsageligt en stor stigning i andet halvår. Dankortet vinder fortsat stadigt større udbredelse og anvendes løbende til flere transaktioner. Historisk er dankortomsætningen (korrigeret for prisudviklingen) steget ca. pct. mere end væksten i det private forbrug som opgjort i nationalregnskabet, jf. figur.. En fremgang i dankortomsætningen på pct. i år indtil videre peger således på en vis vækst i det private forbrug i år. Figur. Kvartalsvis dankortomsætning, faste priser Figur. Dankortomsætning og samlet privat forbrug Indeks (8M=) Indeks (8M=) Dankortomsætning Renset for pengeoverførsler Dankort Nationalregnskab Anm.: Egen sæsonkorrektion af dankortomsætningen. Pengeoverførsler er overførsler via mobilen, hvor der ikke nødvendigvis er knyttet egentligt forbrug til transaktionen. I figur. er dankortomsætningen deflateret med udviklingen i forbrugerpriserne, mens dankortomsætningen i figur. er deflateret med den implicitte deflator for det private forbrug i nationalregnskabet. Kilde:Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Side af 9 Lidt lavere lønstigningstakt i. kvartal (DA s KonjunkturStatistik) Årstigningstakten i timelønnen (inkl. genetillæg) udgjorde, pct. i. kvartal ifølge DA s KonjunkturStatistik, hvilket dækker over en stigningstakt på, pct. for arbejdere og, pct. for funktionærer. Der er tale om et lille fald på, pct.- point sammenlignet med de sidste fire kvartaler, hvor lønstigningstakten var, pct., jf. figur.. Set i et historisk perspektiv er de aktuelle lønstigninger fortsat moderate. Forbrugerprisinflationen var omkring, pct. i. kvartal, hvilket dermed medførte en ganske pæn stigning i reallønnen. Reallønsstigningen har gennemsnitligt været,9 pct. set over perioden -. I. kvartal steg lønningerne med, pct. i byggeriet, mens de steg med henholdsvis, pct. og, pct. inden for fremstilling og service sammenlignet med. kvartal sidste år. Det er syvende kvartal i træk, at lønstigningstakten har været højest i byggeriet. Det følger efter en periode i kølvandet på finanskrisen, hvor lønnen i byggeriet generelt voksede langsommere end i de to andre brancher. Figur. Lønstigningstakt fordelt på brancher DA-området Fremstilling Byggeri Service Anm.: Lønstigningstakten er målt ved den procentvise årlige ændring i timefortjenesten (inkl. genetillæg). Kilde: DA s KonjunkturStatistik.

7 Side 7 af 9 Svag stigning i producentpriserne i oktober Priserne på dansk producerede varer steg med, pct. i de tre måneder fra august til oktober i forhold til de tre foregående måneder, jf. figur.. I forhold til oktober sidste år er producentpriserne imidlertid faldet med,8 pct. De faldende priser på danskproducerede varer skyldes primært et fald i priserne på råstofindvinding. Priserne på importvarer var uændrede i de samme tre måneder fra august til oktober i forhold til de tre foregående måneder, jf. figur.. I forhold til oktober sidste år er importpriserne faldet med,8 pct. Faldet skyldes primært et prisfald i industri, som udgør en stor andel af det samlede importprisindeks, og som særligt er påvirket af fald i priserne på fødevarer. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning, der afspejler importørernes købspriser og producenternes salgspriser ekskl. afgifter og moms, steg med, pct. i de tre måneder fra august til oktober i forhold til de tre foregående måneder. I løbet af det seneste år er indekset er faldet med,7 pct., jf. figur.7. Figur. Producent- og importprisindeks Figur.7 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Indeks (=) Indeks (=) Indeks (M=) Samlet dansk produktion Import Årsstigningstakt (h. akse) Prisindeks Anm.: I begge figurer er anvendt et tre-måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

8 Side 8 af 9. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Det reviderede estimat for euroområdets samlede BNP-vækst i. kvartal (pris-, sæson- og kalenderkorrigeret) er, pct. og således uændret i forhold til, det første estimat, jf. figur.. Estimatet for år til år-væksten er ligeledes uændret på, pct. Den endelige opgørelse af forbrugerprisindekset for oktober viste en stigning på, pct. i forhold til samme måned sidste år, jf. figur.. Det er den højeste stigning siden maj, og inflationen har været positiv de seneste fem måneder. Kerneinflationen, målt som inflationen fraregnet prisudviklingen på energi og uforarbejdede fødevarer, aftog moderat til,7 pct., efter at have ligget omkring,8 pct. siden. kvartal. Figur. BNP, euroområdet Figur. Inflation, euroområdet (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Inflation Kerneinflation Industriproduktionen faldt,8 pct. i september i forhold til august, men er stadig, pct. højere sammenlignet med samme måned sidste år, jf. figur.. De finansielle analytikeres vurdering af den nuværende økonomiske situation (ZEW) steg til indeks -9, i november og fastholder dermed et stabilt niveau gennem, jf. figur.. Forventningerne til de kommende seks måneder fortsatte fremgangen til indeks,8, hvilket er den fjerde måned i træk med stigning.

9 Side 9 af 9 Figur. Industriproduktion, euroområdet Figur. Erhvervstillid (ZEW), euroområdet Indeks (8M=) Indeks (8M=) Indeks Indeks Nuværende situation Forventning til de kommende måneder USA Forbrugerprisindekset steg med, pct. i oktober i forhold til samme måned sidste år, jf. figur.. Det er den største stigning siden oktober. Kerneinflationen, som er årsstigningstakten i forbrugerprisindekset fraregnet energi- og fødevarepriser, var på, pct. og var dermed på omtrent samme niveau som i de første tre kvartaler af. Antallet af nytilmeldte ledige (sæsonkorrigeret) i uge var. personer, hvilket er 9. færre end i uge, jf. figur.. Det er det laveste antal registrerede nytilmeldte ledige siden 97 og markant lavere end det historiske gennemsnit siden 97 på 9. personer. Figur. Inflation, USA Figur. Nytilmeldte ledige, USA Forbrugerpriser Kerneinflation. personer. personer Nytilmeldte ledige Historisk gns. (siden 97) ugers glidende gns.

10 Side af 9 Detailsalget steg med,8 pct. i oktober i forhold til september, mens det år til dato er steget,8 pct. i forhold til den samme periode sidste år, jf. figur.7. Stigningen i kernedetailsalget, som angiver detailsalget ekskl. byggematerialer, motorkøretøjer og reservedele samt benzinsalg, var, pct. Antallet af byggetilladelser steg med, pct. i oktober i forhold til samme måned sidste år, jf. figur.8. Påbegyndte boligbyggerier steg med 9. boliger i forhold til september, hvilket er den største stigning siden januar. Figur.7 Detailsalg, USA Figur.8 Byggetilladelser, USA Indeks (8M=) Indeks (8M=). boliger. boliger Total Kernedetailsalg Påbegyndte boligbyggerier Byggetilladelser I oktober steg den samlede industriproduktion med, pct. i forhold til. september, mens den år til dato er faldet med, pct. i forhold til den samme periode sidste år, jf. figur.9. Generelt er industriproduktionen faldet lidt tilbage siden sommeren. Den foreløbige indikator for forbrugertilliden, målt ved The University of Michigan s forbrugertillidsindeks, steg i oktober til indeks 9,, hvilket er det højeste niveau siden juni. Stigningen skyldes, at forbrugernes vurdering af både den nuværende situation og forventningerne til fremtiden er forbedret, jf. figur..

11 Side af 9 Figur.9 Industriproduktion, USA Figur. Forbrugertillid, USA Indeks (7M=) Indeks (7M=) Indeks Indeks Samlet indikator Nuværende situation Forventninger til fremtiden Historisk gennemsnit Tyskland Den foreløbige opgørelse af BNP-væksten i. kvartal (pris-, sæson- og kalenderjusteret) er, pct. og er således godt, pct.-point lavere end væksten i. kvartal. År til år-væksten er foreløbigt opgjort til,7 pct. Figur. BNP, Tyskland (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Storbritannien Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var,9 pct. i oktober efter at have rundet, pct. i september, jf. figur.. Kerneinflationen, som angiver årsstigningstakten i forbrugerprisindekset fraregnet uforarbejdede fødevare- og energipriser, var på, pct. i oktober og nærmer sig dermed inflationen efter at have ligget på et højere niveau siden starten af.

12 Side af 9 Figur. Inflation, Storbritannien Forbrugerprisindeks Kerneinflation Ledigheden, målt efter ILO-definitionen, var,8 pct. i september, hvilket er det laveste niveau siden september, jf. figur.. Beskæftigelsen faldt samtidig med 9. personer. Det sæsonkorrigerede detailsalg steg med,9 pct. fra september til oktober, jf. figur.. År til dato er detailsalget steget med pct. i forhold til samme periode sidste år. Figur. Ledighed, Storbritannien Figur. Detailsalg, Storbritannien af arbejdsstyrken. personer Indeks (=) Indeks (=) Ændring i beskæftigelsen (h. akse) Ledighed ILO Detailsalg mdrs. glidende gennemsnit Sverige Inflationen, målt ved stigningen i forbrugerprisindekset, var, pct. i oktober, hvilket er det højeste niveau siden april, jf. figur.. Prisstigningerne

13 Side af 9 stammer især fra boligudgifter, fødevarer, ikke-alkoholiske drikke og transport. Den underliggende inflation, som angiver stigningstakten i forbrugerprisindekset fraregnet renteændringer og energipriser, var, pct. Den sæsonkorrigerede ledighed steg til,9 pct. af arbejdsstyrken i oktober, jf. figur., mens beskæftigelsen steg med. personer. Figur. Inflation, Sverige Figur. Ledighed, Sverige af arbejdsstyrken. personer Forbrugerprisindeks Underliggende inflation Beskæftigelse m/m (gns. mdr.) (h. akse) Ledighed Norge For fastlandsøkonomien steg det sæsonkorrigerede BNP med, pct. i. kvartal i forhold til. kvartal, hvilket er den laveste vækst i, jf. figur.7. Den lave vækst i. kvartal skyldes blandt andet, at privatforbruget er stagneret. På årsbasis er BNP vokset med,7 pct. For den samlede økonomi aftog BNP med, pct. i. kvartal efter nulvækst i. kvartal, hvilket skyldes fortsat store fald i olieproduktion og søtransport.

14 Side af 9 Figur.7 BNP, Norge (k/k) Kvartalsvis BNP-vækst Årlig BNP-vækst (h. akse) Anm: Figuren viser BNP-udviklingen for Norges fastlandsøkonomi. Kina Detailsalget steg år til år med pct. i oktober, jf. figur.8. Fremgangen i detailsalget har været stabil igennem på godt pct. (år til år). Industriproduktion voksede år til år med, pct. i oktober, jf. figur.9. Stigningen tilskrives højere produktion i fremstillingssektoren samt i sektoren for produktion af elektricitet, gas og vand, mens produktionen fra minedrift aftog med, pct. Som med detailsalget har årsvæksten i industriproduktionen tilsyneladende stabiliseret sig. Figur.8 Detailsalg, Kina Figur.9 Industriproduktion, Kina Japan

15 Side af 9 Den foreløbige opgørelse af BNP for. kvartal viste en stigning på, pct. i forhold til. kvartal, jf. figur.. Stigningen skyldes især en fremgang i eksporten, som voksede med pct., mens også offentligt forbrug og private boliginvesteringer bidrog positivt. På årsbasis er BNP steget,8 pct. i. kvartal. Figur. BNP, Japan k/k) Kvartalvis BNP-vækst (h.akse) Årlig BNP-vækst

16 . Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den amerikanske dollar er over den seneste uge yderligere styrket og er steget, pct. mod euroen. Det britiske pund er også styrket mod euroen med en stigning på, pct. For de vigtigste danske handelspartnere er den danske krone kun styrket over for den japanske yen, hvilket betyder at den effektive kronekurs er faldet med, pct.-point. På aktiemarkedet er det ledende japanske indeks (Nikkei) steget med pct. Det amerikanske aktieindeks (S&P) er steget med,9 pct. mens det danske indeks (OMXC) er steget med,8 pct. Det ledende britiske aktieindeks (FTSE) er faldet, pct. Efter flere uger med markante fald er olieprisen over den seneste uge steget moderat med,7 dollar per tønde, så prisen nu er dollar per tønde.

17 Side 7 af 9 Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 7/ sidste torsdag 7/ Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -,, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,8,8 pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter : Sverige (repo) -,, pct.-point Euroområdet Kort realkreditlån -, -, pct.-point (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,8, pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan,, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland,8, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien,,7 pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -,7, pct.-point JPY/EUR,8 -, pct. Langt (-årigt):,, pct.-point GBP/EUR,88, pct. Aktiekurser USD/EUR (kursindeks): 9,,8 pct. OMXC (/7-89 = ) 8,,7 pct. CNY/EUR,9, pct. Valutakurser : USD/CNY 87,, pct. EUR/DKK 7,9, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 7,,9 pct. USA, S&P.87,9 pct. SEK/DKK 7,8, pct. Japan, Nikkei 7.8,99 pct. NOK/DKK 8,, pct. Kina, Shanghai composite.8,7 pct. Euroomr., Eurostoxx GBP/DKK 89,79, pct. indeks -, pct. JPY/DKK, -, pct. Storbritannien, FTSE.79 -,9 pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ), -, pct.-point Oliepriser: Brent (USD),,7 USD Brent (DKK) 7,79,7 DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

18 Side 8 af 9 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark¹ Euroområdet -point,,,,8,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -,8 -, -, nov mar jul nov mar jul nov -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro -point -point - - apr aug dec apr aug dec apr aug Euro Dollar nov mar jul nov mar jul nov Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) nov mar jul nov mar jul nov Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD,,,,,,9,,9,,,8,,8 nov mar jul nov mar jul nov EUR/USD JPY/USD (h. akse)

19 fm.dk

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 37 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. september ) Side af KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 24 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. juni 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. maj ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. -. januar 7 Danmark Firmaernes salg steg markant i november Fremgang i detailhandlen i. kvartal trods fald i december Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 11 ( marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 11 ( marts 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. marts 6) Side af KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere