Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts Novo Nordisks salg steg med 11% i første kvartal af 2005 Opgjort i lokale valutaer steg salget i første kvartal af 2005 med 13%. o Salget af insulinanaloger steg med 67%. o Salget af NovoSeven steg med 10%. o Salget i Nordamerika steg med 27%. Resultat af primær drift steg med 1% til mio. kr. som følge af en negativ påvirkning fra svækkelsen af den amerikanske dollar samt det forhold, at der ikke var indtægter af engangskarakter i første kvartal af Korrigeret for påvirkningen fra valutaudviklingen og det ændrede niveau for indtægter af engangskarakter steg det underliggende resultat af primær drift med omkring 15%. Nettoresultatet steg med 17% til mio. kr., og resultat pr. aktie (udvandet) steg med 19% til 3,70 kr. Resultat af primær drift for hele 2005 ventes fortsat at stige med omkring 5%. I januar 2005 indsendte Novo Nordisk ansøgning om tilladelse til at markedsføre NovoSeven i Europa til behandling af ikke-penetrerende traumer, baseret på kliniske fase 2-data. Novo Nordisk har nu modtaget en foreløbig melding om, at der kan blive behov for yderligere kliniske data. Novo Nordisk er i drøftelser med Det Europæiske Lægemiddelagentur om disse forhold og forventer en afgørelse i andet halvår af For yderligere at understøtte ansøgningen har Novo Nordisk besluttet at iværksætte et bekræftende klinisk studie. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen udtaler: En solid forretningsmæssig udvikling i årets tre første måneder drevet af vores portefølje af insulinanaloger og NovoSeven understøtter vores positive forventninger til De større udfordringer omkring myndighedsgodkendelser ændrer ikke ved vores tiltro til det medicinske og markedsmæssige potentiale for NovoSeven. Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 1 af 16

2 Regnskabsmeddelelse for de første tre måneder af 2005 Denne kvartalsrapport er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Den anvendte regnskabspraksis i kvartalsrapporten er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapport 2004, som inkluderer den omkostningsmæssige effekt af aktiebaserede vederlæggelsesordninger. Kvartalsrapporten er ikke revideret. Beløb i mio. kr., undtagen gennemsnitligt antal udestående aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte. Resultatopgørelse 1. kvt kvt Udvikling i % 1. kvt til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 71,3% 71,5% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af salget 29,5% 28,9% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af salget 15,2% 16,0% Administrationsomkostninger % I procent af salget 6,7% 7,3% Licensindtægter og andre driftsindtægter (71%) Resultat af primær drift % Overskudsgrad 20,8% 22,9% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 238 (69) - Andre nettofinansindtægter (88%) Resultat før skat % Nettoresultat % Overskudsmargin 17,0% 16,2% Andre nøgletal Af- og nedskrivninger % Investeringer i materielle anlægsaktiver % Pengestrømme fra driftsaktivitet (1%) Frie pengestrømme (31%) Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 70,5% 70,8% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) udvandet 333,2 339,8 (2%) Udvandet resultat pr. aktie (kr.) 3,70 3,10 19% Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang % Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 2 af 16

3 Salgsudviklingen fordelt på segmenter Omsætningen steg med 13% opgjort i lokale valutaer. Væksten blev realiseret inden for såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals og var primært drevet af strategisk vigtige produkter som insulinanalogerne og NovoSeven. Omsætning 3 mdr mio. kr. Vækst som rapporteret Vækst i lokale valutaer Andel af væksten i lokale valutaer Diabetesbehandling Insulinanaloger % 67% 69% Human insulin og insulinrelaterede produkter % 5% 20% Antidiabetika i tabletform 376 (10%) (7%) (3%) Diabetesbehandling i alt % 16% 86% Biopharmaceuticals NovoSeven % 10% 12% Væksthormonbehandling 596 8% 10% 6% Øvrige produkter 402 (8%) (7%) (4%) Biopharmaceuticals i alt % 6% 14% Samlet omsætning % 13% 100% Omsætningen steg i alle regioner med Nordamerika, der nu tegner sig for 29% af den samlede omsætning, som den primære drivkraft for væksten. Diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg med 16% opgjort i lokale valutaer i forhold til de første tre måneder af 2004 og med 15% opgjort i kroner til mio. kr. Insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter Salget af insulinanaloger, human insulin og insulinrelaterede produkter steg med 19% opgjort i lokale valutaer og med 17% opgjort i kroner til mio. kr. Alle regioner bidrog til væksten opgjort i såvel lokale valutaer som i kroner. Salget af insulinanaloger steg med 67% opgjort i lokale valutaer og med 63% opgjort i kroner til mio. kr. i de første tre måneder af Der blev realiseret solide vækstrater i alle regioner med Nordamerika som den primære drivkraft for væksten. Salget af insulinanaloger bidrog med 69% til den samlede vækst opgjort i lokale valutaer og udgør nu mere end 30% af Novo Nordisks samlede salg af insulin og insulinrelaterede produkter. Nordamerika Salget i Nordamerika steg med 46% opgjort i lokale valutaer i de første tre måneder af 2005 og med 40% opgjort i kroner. Salgsvæksten afspejler en solid markedsindtrængning for insulinanalogerne NovoLog og NovoLog Mix 70/30, idet Novo Nordisk nu tegner sig for mere end 35% af det samlede insulinmarked og over 20% af analogmarkedet, opgjort i volumen. Endvidere steg salget af human insulinprodukter også som følge af øget volumen samt højere priser. Europa Salget i Europa steg med 7% opgjort i lokale valutaer og med 8% opgjort i kroner, og væksten var drevet af porteføljen af insulinanaloger. Vækstraten for insulinsalget i de første tre Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 3 af 16

4 måneder af 2005 var negativt påvirket af en fremskyndet købsadfærd hos patienter i Tyskland i fjerde kvartal af Insulinsalget i Europa har desuden været negativt påvirket af reformer i sundhedssektoren i flere lande. Japan & Oceanien Salget i Japan & Oceanien steg med 17% opgjort i lokale valutaer og med 14% opgjort i kroner. Væksten skyldes primært salg af NovoRapid og NovoRapid Mix 30, understøttet af en fortsat markedskonvertering fra flergangs- til engangsdoseringssystemer, men afspejler desuden lagerreduktioner i grossistleddet i samme periode sidste år i forventning om obligatoriske prisnedsættelser fra 1. april International Operations Salget inden for International Operations steg med 22% opgjort i lokale valutaer og med 19% opgjort i kroner. Den primære drivkraft for væksten er salget af human insulin, især i Kina. Også insulinanalogerne bidrager fortsat til den generelle vækst. Antidiabetika i tabletform Salget af antidiabetika i tabletform faldt i forhold til samme periode i 2004 med 7% opgjort i lokale valutaer og med 10% opgjort i kroner til 376 mio. kr. Tilbagegangen skyldes primært lageropbygning i første kvartal af 2004 hos en række amerikanske grossister. Salgsudviklingen i Europa og International Operations var positiv sammenlignet med samme periode sidste år. Biopharmaceuticals Salget inden for biopharmaceuticals steg med 6% opgjort i lokale valutaer i forhold til de første tre måneder af 2004 og med 4% opgjort i kroner til mio. kr. NovoSeven Salget af NovoSeven steg med 10% opgjort i lokale valutaer i forhold til samme periode sidste år. Opgjort i kroner steg salget med 7% til mio. kr. Salgsvæksten for NovoSeven var primært drevet af Nordamerika, fulgt af International Operations. Flere faktorer bidrog til væksten i salget af NovoSeven i de første tre måneder af Som følge af den veletablerede markedsposition inden for behandling af spontane blødninger hos patienter med medfødt inhibitorreaktion knytter hovedparten af væksten inden for inhibitorsegmentet sig til behandling af patienter med erhvervet hæmofili og brug af NovoSeven i forbindelse med planlagte operationer. Behandling af spontane blødninger hos patienter med medfødt inhibitorreaktion er fortsat den væsentligste anvendelse. Endvidere har salget formodentlig også været positivt påvirket af en øget eksperimentel anvendelse af NovoSeven på baggrund af data fra kliniske studier i relation til indikationsudvidelsesprogrammet for NovoSeven. Væksthormonbehandling (Norditropin og Norditropin SimpleXx ) Salget af Norditropin og Norditropin SimpleXx produkter steg med 10% i forhold til de første tre måneder af 2004 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i kroner steg salget med 8% til 596 mio. kr., og Nordamerika var den primære drivkraft for salgsvæksten. Øvrige produkter Salget af øvrige produkter inden for biopharmaceuticals, primært hormonpræparater (HRT), faldt med 7% opgjort i lokale valutaer og med 8% opgjort i kroner til 402 mio. kr. Det globale salg i de første tre måneder af 2005 var fortsat negativt påvirket af den generelle nedgang i HRT-markedet. Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 4 af 16

5 Omkostninger, licensindtægter og andre driftsindtægter Produktionsomkostningerne steg med 12% til mio. kr. svarende til en bruttomargin på 71,3% mod 71,5% i de første tre måneder af Den positive udvikling som følge af et bedre produktmiks og produktivitetsforbedringer blev mere end modsvaret af en negativ valutaeffekt på ca. 0,5 procentpoint. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger steg med 10% til mio. kr. Stigningen afspejler især omkostninger i forbindelse med salg og distribution, som steg en anelse mere end salget. Dette skyldes navnlig udvidelsen af den amerikanske salgsstyrke på diabetesområdet, som blev gennemført i andet kvartal af De samlede licensindtægter og andre driftsindtægter for de første tre måneder af 2005 beløb sig til 67 mio. kr. mod 232 mio. kr. i samme periode sidste år, hvor Novo Nordisk bogførte en indtægt af engangskarakter i relation til Pfizers opsigelse af licensaftalen vedrørende visse HRT-produkter i USA. Nettofinans De finansielle poster udviste en nettoindtægt på 276 mio. kr. i de første tre måneder af 2005 mod 87 mio. kr. i samme periode af Novo Nordisk har som tidligere meddelt indtægtsført et beløb på omkring 250 mio. kr. i forbindelse med salget af aktieposten i Ferrosan A/S. Valutagevinster bidrog med 38 mio. kr. mod 138 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet af valutaafdækning i første kvartal af 2005 var negativt påvirket af den markedsværdibaserede opgørelse af valutaoptioner i henhold til IFRS. Forventninger til 2005 Novo Nordisk forventer fortsat en vækst i salget for 2005 opgjort i lokale valutaer på 10-15%, mens den rapporterede salgsvækst fortsat forventes at blive på omkring 10%. Det rapporterede resultat af primær drift forventes fortsat at stige med omkring 5% som følge af en væsentlig påvirkning fra svækkelsen af den amerikanske dollar og tilknyttede valutaer samt det forhold, at der ikke ventes indtægter af engangskarakter i Når der ses bort fra indvirkningen fra valutakursudviklingen og indtægter af engangskarakter, ventes væksten i det underliggende resultat af primær drift fortsat at blive på linje med det langsigtede vækstmål for resultat af primær drift på 15%. For 2005 forventer Novo Nordisk nu en nettofinansindtægt på 150 mio. kr. på baggrund af ovennævnte indtægt af engangskarakter i forbindelse med salget af aktier i Ferrosan A/S. Skattesatsen for 2005 forventes nu at blive på ca. 31%, 1 procentpoint lavere end tidligere forventet, som følge af skattefrihed for kapitalgevinst i forbindelse med salget af aktier i Ferrosan A/S. Hvis Folketinget formelt godkender det nyligt fremsatte lovforslag om ændring af selskabsskatten i 2005, forventer Novo Nordisk dog, at skattesatsen for 2005 kommer til at ligge på ca. 29% som følge af: en nedsættelse af skattesatsen med ca. 1 procentpoint på grund af en nedsættelse af den danske selskabsskattesats fra 30% til 28% med virkning fra 2005 og frem en engangsnedsættelse af skattesatsen med ca. 1 procentpoint på grund af en revurdering af virksomhedens udskudte skatteforpligtelser som følge af nedsættelsen af selskabsskattesatsen. Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 5 af 16

6 Novo Nordisks investeringer i faste anlægsaktiver ventes fortsat at beløbe sig til knap 4 mia. kr. i Af- og nedskrivninger ventes fortsat at blive på omkring 1,9 mia. kr., mens frie pengestrømme nu ventes at blive på omkring 2,5 mia. kr. Novo Nordisk har afdækket den forventede fremtidige nettoindtjening i relation til amerikanske dollars, japanske yen og britiske pund i henholdsvis 14, 11 og 9 måneder. Den finansielle effekt af valutaafdækning er inkluderet i nettofinans. Alle ovenstående forventninger forudsætter, at valutakurserne forbliver på det nuværende niveau i resten af Nyt fra forsknings- og udviklingsporteføljen Diabetesbehandling Europa-Kommissionen har udvidet markedsføringstilladelsen for Levemir (insulin detemir) til også at omfatte behandling af diabetes hos børn og unge i alderen 6-17 år. Samtidig er der også modtaget en udvidet tilladelse i Europa for NovoRapid (insulin aspart), som nu også omfatter behandling af diabetes hos børn i alderen 2-6 år. I Japan er der iværksat et klinisk fase 2-studie med liraglutide, som ventes at omfatte omkring 200 patienter. Novo Nordisk forventer fortsat at påbegynde kliniske fase 3-studier med liraglutide i USA omkring årsskiftet. I AERx idms-projektet har en farmakokinetisk og farmakodynamisk analyse i forbindelse med et fase 3-sikkerhedsstudie i 2003 og 2004 vist, at den forringede blodsukkerregulering i forbindelse med måltider ikke skyldes dannelse af antistoffer mod insulin. Den lavere end forventede effekt efter måltider skyldes derfor sandsynligvis den valgte sammenligningsinsulin, som var NovoRapid til injektion. Data fra fase 3-sikkerhedsstudiet viser endvidere, at patienter, der behandles med inhalerbar insulin i en 24-måneders periode, opnår en langsigtet blodsukkerregulering målt ved glykeret hæmoglobin A1c (HbA1c) på niveau med den, der opnås hos patienter i intensiveret behandling med NovoRapid doseret ved injektion. Efter yderligere optimering og validering af strips og doseringssystem forventer Novo Nordisk ved årsskiftet at beslutte, om de resterende kliniske fase 3-studier i AERx idms-projektet skal genoptages. Novo Nordisk har besluttet at indstille den videre kliniske udvikling af NN2501, en oral glukagonreceptorantagonist, som potentielt hæmmer forhøjet glukoseproduktion fra leveren hos mennesker med type 2-diabetes. Kliniske data fra fase 1-studiet har vist, at NN2501 ikke har en konkurrencedygtig glukosesænkende profil. Der er ikke påvist nogen sikkerhedsmæssige problemer. Biopharmaceuticals Som tidligere oplyst indsendte Novo Nordisk i januar 2005 ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMEA, om tilladelse til at markedsføre NovoSeven til behandling af ikkepenetrerende traumer. Ansøgningen var baseret på resultater fra et klinisk fase 2-studie. På baggrund af forudgående drøftelser med de europæiske registreringsmyndigheder fandt Novo Nordisk det forsvarligt at ansøge om markedsføringsgodkendelse på dette grundlag, da det ville kunne føre til en hurtig godkendelse til gavn for patienter og Novo Nordisk. Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 6 af 16

7 En foreløbig melding fra EMEA antyder nu, at der kan blive behov for yderligere data vedrørende effekt og sikkerhed. Novo Nordisk er i drøftelser med EMEA om disse forhold og forventer en afgørelse i andet halvår af For yderligere at understøtte ansøgningen har Novo Nordisk besluttet at iværksætte et bekræftende klinisk studie i EU og andre lande uden for USA. Dette studie ventes påbegyndt omkring midten af I USA er Novo Nordisk ved at fastlægge de sidste detaljer i forsøgsprotokollen vedrørende brug af NovoSeven til traumebehandling. På baggrund af igangværende drøftelser med FDA (de amerikanske registreringsmyndigheder) ventes det kliniske studie at omfatte omkring patienter. Afhængig af endelig godkendelse fra FDA ventes studiet påbegyndt i tredje kvartal af Novo Nordisk forventer at indsende ansøgning om markedsføringstilladelse i Europa for brug af NovoSeven til behandling af hjerneblødning i tredje kvartal af Ansøgningen vil blive understøttet med supplerende sikkerhedsdata fra et bekræftende klinisk studie. Dette bekræftende kliniske studie ventes fortsat påbegyndt omkring midten af Foruden at understøtte den europæiske registreringsansøgning ventes det også at tilvejebringe den nødvendige kliniske dokumentation til registreringsansøgningen til FDA vedrørende godkendelse af NovoSeven i USA til behandling af hjerneblødning. Studiet ventes at omfatte omkring 450 patienter og at involvere kliniske centre i USA, Europa og andre lande. Inden for HRT har Novo Nordisk nu påbegyndt et klinisk fase 3-studie i USA vedrørende en ultra-lavdosisversion af Vagifem, Novo Nordisks østrogenprodukt til lokal behandling. Studiet vil omfatte omkring 600 patienter og en behandlingsperiode på 12 måneder. Resultaterne fra dette studie ventes at understøtte tendensen i retning af HRT-produkter med lavere hormonindhold. Egenkapital Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af de første tre måneder af 2005, svarende til 70,5% af de samlede aktiver, mod 70,8% ved udgangen af For en detaljeret redegørelse for egenkapitaludviklingen i 2005 henvises til bilag 5. Beholdning af egne aktier Pr. 27. april 2005 ejede Novo Nordisk A/S og dets 100%-ejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 6,53% af den samlede aktiekapital. Aktietilbagekøbsprogram Novo Nordisk forventer at fremskynde det igangværende aktietilbagekøbsprogram på 5 mia. kr., der blev offentliggjort i april 2004, og som oprindelig var planlagt til at løbe til Som følge af den solide likviditetsskabelse i 2004 og de øgede forventninger til frie pengestrømme for 2005 forventer Novo Nordisk nu at tilbagekøbe aktier med en markedsværdi svarende til de resterende 3 mia. kr. af dette program i løbet af Forhold omkring bæredygtig udvikling Novo Nordisk modtog den 31. marts 2005 MIA-prisen 2005 Mangfoldighed I Arbejdslivet. Denne pris gives til virksomheder, der aktivt fremmer mangfoldighed og konsekvent forhindrer forskelsbehandling. Prisen er indstiftet i 2004 af Institut for Menneskerettigheder med støtte fra EU, som har vedtaget nye regler for at sikre lige muligheder for alle uanset køn, etnisk oprindelse, religion, handicap, alder og seksuel orientering. Dommerkomiteen lagde i sin begrundelse vægt på, at Novo Nordisk på eksemplarisk vis virkeliggør en medmenneskelig og Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 7 af 16

8 respektfuld personalepolitik og betragter mangfoldighed og ligebehandling som forudsætninger for seriøs konkurrenceevne. Juridiske forhold Novo Nordisks amerikanske datterselskab Novo Nordisk Inc. er sammen med de fleste andre HRT-producenter i USA part i en række retssager vedrørende produktansvar i relation til Novo Nordisks hormonpræparater. Disse sager involverer p.t. i alt 31 sagsøgere, som hævder at have anvendt Novo Nordisks hormonpræparater. De pågældende produkter (Activella og Vagifem ) er blevet solgt og markedsført i USA siden Indtil juli 2003 var det udelukkende Pharmacia & Upjohn Corporation (nu Pfizer Inc.), der stod for salg og markedsføring af disse produkter på det amerikanske marked. Pfizer har i denne forbindelse oplyst, at der herudover er i alt 11 personer, der i forbindelse med et tilsvarende søgsmål mod Pfizer Inc. har oplyst, at de har anvendt Novo Nordisks hormonpræparater. Alle sagerne er i de indledende faser, men Novo Nordisk forventer ikke, at de vil påvirke forventningerne til virksomhedens økonomiske resultater. Telekonference Der vil i dag kl blive afholdt en telekonference for investorer. Der vil blive mulighed for at lytte med via et link på novonordisk.com under Investors Download centre, hvor der også vil kunne hentes præsentationsmateriale ca. en time før selve konferencen. Udsagn om fremtiden Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ( forward-looking statements ) som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er blandt andet rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Novo Nordisks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, ændring af tilskudsregler og statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger. For en mere udførlig redegørelse for disse og andre risici og usikkerhedsfaktorer henvises til en række rapporter indsendt af Novo Nordisk til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder selskabets Form 20-F, som blev indsendt den 21. februar Der henvises endvidere til afsnittet Risikostyring i Årsrapport Novo Nordisk er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale om et lovkrav. Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 8 af 16

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for første kvartal af 2005 for Novo Nordisk A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som de internationale regnskabsstandarder og de yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Bagsværd, den 28. april 2005 Direktion: Lars Rebien Sørensen Jesper Brandgaard Lars Almblom Jørgensen Adm. direktør Økonomidirektør Lise Kingo Kåre Schultz Mads Krogsgaard Thomsen Bestyrelse: Mads Øvlisen Sten Scheibye Göran A. Ando Formand Næstformand Kurt Briner Henrik Gürtler Johnny Henriksen Niels Jacobsen Anne Marie Kverneland Kurt Anker Nielsen Stig Strøbæk Jørgen Wedel Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 9 af 16

10 Kontaktoplysninger For yderligere information kontakt: Medier: Investorer: Uden for Nordamerika: Uden for Nordamerika: Mike Rulis Mogens Thorsager Jensen Tlf Tlf Palle Holm Olesen Tlf Mads Veggerby Lausten Tlf I Nordamerika: I Nordamerika: Susan T. Jackson Alle ovenstående eller Tlf. (+1) tlf. (+1) Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com. Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 10 af 16

11 Bilag 1: Kvartalstal i kroner (Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Udvikl. i % kvt kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 71,3% 72,8% 71,8% 72,9% 71,5% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 29,5% 29,8% 27,5% 27,8% 28,9% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,2% 15,6% 14,7% 13,7% 16,0% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,7% 6,7% 6,8% 6,0% 7,3% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 20,8% 23,4% 23,6% 26,3% 22,9% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 238 (20) 12 (40) (69) - Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Capital expenditure % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 70,5% 70,8% 71,8% 72,5% 70,8% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.)* 3,70 4,37 3,63 3,74 3,10 19% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* - til brug ved udvandet nettoresultat pr. aktie 333,2 334,7 338,2 339,8 339,8-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 1. kvt er udvandet nettoresultat pr. aktie/adr a nominelt 2 kr., som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsespris under den nuværende markedsværdi, beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal aktier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 11 af 16

12 Bilag 2: Kvartalstal i euro (Beløb i mio. euro, undtagen antal medarbejdere, nettoresultat pr. aktie og antal udestående aktier) Nøgletal er omregnet til euro som supplerende information. Ved omregning til euro er anvendt gennemsnitlig valutakurs for resultatopgørelsen og balancedagens kurs for balanceposter Udvikl. i % 1. kvt kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. til 1. kvt Omsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 71,3% 72,8% 71,8% 72,9% 71,5% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 29,5% 29,8% 27,5% 27,8% 28,9% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 15,2% 15,6% 14,7% 13,7% 16,0% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 6,7% 6,7% 6,8% 6,0% 7,3% Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 20,8% 23,4% 23,6% 26,3% 22,9% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 32 (1) - (5) (9) - Finansielle indtægter % Finansielle omkostninger % Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Capital expenditure % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 70,5% 70,8% 71,8% 72,5% 70,8% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet % Udvandet nettoresultat pr. aktie (kr.)* 0,50 0,58 0,49 0,50 0,42 19% Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.)* - til brug ved udvandet nettoresultat pr. aktie 333,2 334,7 338,2 339,8 339,8-2% Omsætning fordelt på forretningssegmenter: Insulinanaloger % Human insulin og insulinrelateret salg % Antidiabetika i tabletform (OAD) % Diabetesbehandling i alt % NovoSeven % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Andre produkter % Biopharmaceuticals i alt % Omsætning fordelt på geografiske segmenter: Europa % Nordamerika % International Operations % Japan & Oceanien % Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling % Biopharmaceuticals % *) For 1. kvt er udvandet nettoresultat pr. aktie/adr a nominelt 2 kr., som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsespris under den nuværende markedsværdi, beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal aktier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 12 af 16

13 Bilag 3: Resultatopgørelse Mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 238 (69) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat NETTORESULTAT Nettoresultat pr. aktie (kr.) 3,71 3,11 Nettoresultat pr. aktie udvandet (kr.) 3,70 3,10 Omsætning fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Biopharmaceuticals Resultat af primær drift fordelt på segmenter: Diabetesbehandling Overskudsgrad 14,5% 15,0% Biopharmaceuticals Overskudsgrad 36,5% 40,6% Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 13 af 16

14 Bilag 4: Balance Mio. kr. 31. mar dec Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Varedebitorer Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Aktiekapital Egne aktier (47) (45) Overkurs ved emission Overført resultat Øvrig totalindkomst EGENKAPITAL I ALT Banker og andre kreditinstitutter Hensættelse til udskudt skat Hensættelse til pensioner Andre langfristede hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Bankgæld Gæld til leverandører Skyldig selskabsskat Andre kortfristede gældsforpligtelser Andre kortfristede hensatte forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt FORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 14 af 16

15 Bilag 5: Egenkapitalopgørelse Øvrig totalindkomst Mio. kr. Egne aktier Overkurs ved emission Overført resultat Aktiekapital Valutakursregulering Udskudt gevinst/ tab vedr. sikring af pengestr ømme Øvrige reguleringer I alt 1. kvt Ved årets begyndelse 709 (45) (40) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder 8 8 Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for året (461) (461) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning Øvrige reguleringer Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (359) 34 (221) Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (359) Omkostninger ved aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier (2) (225) (227) Salg af egne aktier Overførsel af overkurs ved emission til overført resultat *) (2.565) Udbytte (1.594) (1.594) Ved periodens slutning 709 (47) (32) *) I overensstemmelse med ændringer i Aktieselskabsloven overføres overkurs ved emission til overført resultat. 1. kvt Ved årets begyndelse 709 (33) (79) Valutakursregulering af investeringer i dattervirksomheder (20) (20) Udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af pengestrømme ved årets begyndelse indregnet i resultatopgørelsen for året (513) (513) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af pengestrømme ved periodens slutning Øvrige reguleringer (1) (1) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (20) (421) (1) (442) Periodens nettoresultat Periodens resultat i alt (20) (421) (1) 611 Omkostninger ved aktiebaseret aflønning Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udbytte (1.488) (1.488) Ved periodens slutning 709 (33) (99) Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 15 af 16

16 Bilag 6: Sammendraget pengestrømsopgørelse Mio. kr. 1. kvt kvt Nettoresultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (558) (1.085) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (218) 90 Pengestrømme fra driftskapital Netto investering i immaterielle og finansielle anlægsaktiver (6) (72) Investeringer i materielle anlægsaktiver (723) (392) Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) Pengestrømme fra investeringaktivitet (727) 538 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.808) (1.506) NETTOPENGESTRØMME (1.192) 382 Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver Likviditetsforskydning, netto (1.062) 386 Likvide reserver ved årets begyndelse Likvide reserver ved periodens slutning Obligationer med løbetid over 3 måneder Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter FINANSIELLE RESERVER VED PERIODENS SLUTNING FRIE PENGESTRØMME* *) Pengestrømme fra driftsaktivitet + Pengestrømme fra investeringsaktivitet - Nettoændring i omsætningsværdipapirer (over 3 måneder) Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2005 Side 16 af 16

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 2005-08-11 Novo Nordisks salg steg med 14% i første halvår af 2005 Forventning til resultat af primær drift er nu øget til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 2006-10-27 Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002 2003-02-06 Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009

Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 Selskabsmeddelelse Delårsrapport for perioden 1. januar 2009 til 31. marts 2009 2009-04-30 Novo Nordisks salg steg med 18% i første kvartal af 2009 Resultat af primær drift steg med 35% understøttet af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 2007-10-31 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 11% i årets første ni måneder på baggrund af en 9% salgsvækst

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003 2004-02-05 Novo Nordisks nettoresultat steg med 19% i 2003 Forventning om solid salgsvækst opgjort i lokale valutaer i 2004 Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 2008-10-30 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i de første ni måneder af 2008 Forventningerne til vækst

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Selskabsmeddelelse 2011-10-27 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 12% i de første ni måneder af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere