TLBnyt NR. 2 JUNI ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG"

Transkript

1 TLBnyt NR. 2 JUNI ÅRGANG FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Østeuropæere melder sig i fagforening Nicolai tog på eventyr i Canada LÆS SIDE 18 Demonstration satte fokus på landevejens slaveri LÆS SIDE 16

2 3F styrker jobformidling Kontakt os, hvis du hører om ledige jobs. Det er netop blevet besluttet at 3F på landsplan vil opprioritere jobformidlingen til gavn for medlemmerne. Det vil blive en fælles indsats for såvel A-kasse som faglig afdeling i alle 3F afdelinger. 3F TLB bliver pilotafdeling sammen med 8 andre afdelinger spredt over hele landet. Vi er helt klar over, at det ikke betyder, at der pludselig bliver flere job, men det kan være med til at sikre, at de job der er der, bliver besat af en 3Fer. Der skal derfor lyde en kraftig opfordring til at kontakte os, hvis I har kendskab til, at der skal ansættes folk, der hvor du arbejder. Vi vil så i fællesskab finde jeres nye kolleger blandt vore mange ledige medlemmer. Alle 3Fere får adgang til Fagjob, som er den største og bedste jobportal i Danmark, og dermed bedre mulighed for at søge nyt eller andet arbejde. Dette er en kort førstehåndsorientering og en opfordring til allerede nu at bruge fagforeningen,når der skal ansættes nye folk der hvor i arbejder. Alt skulle være på plads omkring sommerferien, og I vil naturligvis komme til at hører meget mere til 3F Jobformidling. Omstilling Tlf.: Byggegruppen Tlf.: A-kasse Tlf.: Hovedkontor: Sommervej 5, 8210 Århus V Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag: 9:00-17:00 Tirsdag: 9:00-13:00 Onsdag: 9:00-13:00 Torsdag: 9:00-17:00 Fredag: 9:00-13:00 Kontoret er lukket: Udover de lovbestemte helligdage, er kontoret lukket 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 24. og 31. december. Silkeborgkontoret er ferielukket fra 1. juli til 31. juli begge dage incl. Servicekontor Mindet (Havnearbejdere) Mindet 4, 8000 Århus C Tlf.: Åbningstider: Mandag: 8:00-12:45 Tirsdag: 8:00-12:45 Onsdag: 8:00-12:45 Torsdag: 8:00-12:45 Fredag: 8:30-14:00 Servicekontor Silkeborg (Murer) Skolegade 39, 8600 Silkeborg Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag: 10:00-12:00 og 14:00-17:00 Tirsdag og onsdag: Lukket Torsdag: 14:00-17:00 Fredag i lige uger: 09:00-12:00 Servicekontor Østjyllands Postcenter (Postarbejdere) Stokagervej 10, 8245 Risskov Ø Tlf.: Åbningstider: Tirsdag: 20:00-22:00 Torsdag: 13:00-16:00 Servicekontor Postområde Østjylland (Postarbejdere) Ankersgade 12, 8000 Århus C Tlf.: Servicekontor Samsø Smedegade 21, 8305 Samsø Tlf Fax ; Åbningstider: Mandag - fredag 8:30-12:00 Torsdage tillige 14:00-17:00 TLB nyt Udgives af 3F Transport, Logistik & Byg, Århus Forsidefoto: 3F TLB, Ole Thorup Ansvarshavende redaktør: Jan Sylvest Andersen Redaktion: Kim Jørgensen, Morten Rasmussen, Hans-Jørgen Kjærsgaard, Jan Carlsen, Morten Petersen, Carsten F. Rasmussen Journalist: Peter Rasmussen Grafisk produktion og tryk: Scanprint A S 8260 Viby Tlf.: Deadline for næste nummer: 18. august 2

3 LEDER Reformer skal støtte ledige En politisk reform kan hjælpe de arbejdsløse eller fjerne deres sikkerhedsnet. Regeringen har muligheden for at gøre det rigtige. n Af Peter Bæk, formand for 3F TLB Det er en afgørende forudsætning for et højt velstandsniveau, at arbejdsstyrken har gode og relevante kvalifikationer. For den enkelte vil det være med til at sikre beskæftigelse, højere løn og gode muligheder i tilværelsen. For virksomhederne vil det understøtte produktivitet, nytænkning og konkurrenceevne og for samfundet vil det lægge et solidt fundament for en positiv udvikling. Disse vise ord udtaler regeringen, DA og LO i fællesskab. En beskæftigelsesreform er på vej, og forhåbentlig en god en til gavn for de alt for mange ledige. For hvem husker ikke dagpengereformen, der fjernede sikkerhedsnettet under mange familier og samtidig overlod dem til et beskæftigelsessystem fyldt med mistro og endeløs kontrol. Nytteløs aktivering og jobsøgningshysteri uden at det skabte arbejdspladser. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er kommet med et udspil hvor: Arbejdsløse skal sikres individuel, meningsfuld og effektiv indsats. Arbejdsløse skal mødes med tillid, og med fokus på resultater, frem for regler og kontrol. Genindførelse af ret og pligt. Giv A-kasserne en rolle Vi forventer, at A-kassen får en vigtig rolle i den nye reform. Det er A-kasserne, der kender medlemmerne og jobområderne, og de er derfor yderst kompetente til at tage sig af de ledige. Mange, der i en ung alder ikke var uddannelsesparate, får nu mulighed for at hente det forsømte, og opnå faglært status. Der ønskes mulighed for jobrelevant efteruddannelse med det samme, uden først at gå passiv rundt hvis man er afklaret om, hvad man vil. De overordnede intentioner i udspillet er gode nok. Nu er der så spørgsmålet tilbage, om hvordan det modtages i Folketinget. Vi ved at regeringen ønsker et bredt forlig. Vi kender også Venstres, Konservatives og Liberal Alliances holdninger til reformens indhold, der vil begrænse intentionerne betydeligt. Men derimod har Dansk Folkeparti meldt sig som støtter til reformens tankegang og sammen med SF og Enhedslisten, der også udtaler en positiv holdning til indholdet. De har samtidig fremført et forslag om, at genoptjeningsretten til dagpenge skal tilbageføres til 6 måneder Så det er sådan set bare at komme i gang med forhandlingerne med de, der vil være med. Der er mange ledige. der trænger til en håndsrækning. På egne og bestyrelsens vegne skal jeg ønske afdelingens medlemmer og deres familier en god og solrig sommer. Afdelingens generalforsamling 7. april F TLB s medlemmer stemte til overenskomsten maj med gøgl og alvor Reformer er social dumping Kom til fodboldstævne! Samsø Træstøv og kræft: Flere får anerkendt erstatning Din sundhedsordning kan mere end du tror Kamp for bedre arbejdsmiljø hjemme og ude De unge og de nye kommer til skade Demonstration satte fokus på social dumping chauffører meldte sig i fagforening Nicolai tog på eventyr i Canada Besøg på byggepladsen Langkærparken i Tilst Færre konkurser i bygge- og anlægsbranchen Udkitning Faglært fra erhvervsskolerne er fremtiden Få et bedre arbejdsmiljø som gulvlægger Nye tømrerlærlinge Får du den rigtige løn?????? Pas på de smalle traller, når du bygger stillads Opsvinget: Kommer det i år?

4 Afdelingens generalforsamling 7. april 2014, referat med vedtagende beslutninger Afdelingens to næstformænd valgtes til dirigenter. Forretningsorden og protokol blev godkendt. Beretningerne kom bl.a. ind på at 3F Samsø nu er en del af hhv. 3F Rymarken og vores afdeling. Det fælles organiseringsprojekt med Rymarken som nu skal bredes ud til afdelingens tillidsrepræsentanter. Det kommende EU valg, 25. maj. Overenskomsten 2014: Kritik af at det er Industri forliget, som igen, igen lagde rammen. Den store ledighed i Byggegruppen. Østarbejderproblematikken. Det dårlige arbejdsmiljø på byggepladserne. A-kassen har store problemer med det nye IT-system til stor gene for medarbejderne og ikke mindst medlemmerne. Frygt for hvad der fremadrettet vil ske med A-kasserne. Efter en god debat, blev beretningerne enstemmigt vedtaget. Regnskab. Kasseren gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr. Der var to spørgsmål omkring regnskabet. Det oplystes at rygerummet i kælderen, i alt kostede kr. at etablere. Det andet spørgsmål omkring personaleudgifter på kr. blev ikke umiddelbart besvaret, men de kr. er blevet brugt til sundhedsfremmene tiltag for afdelingens personale. Forslagsstilleren trak forslaget. Forslag 1,2 af Per Klippert, som forslag 1,1, dog uden at beslutningsreferatet lægges på hjemmesiden. Forslag 1,3 af Per Klippert gående ud på, at beslutningsreferat trykkes i TLB-Nyt Peter Bæk anmodede forslagsstilleren om at trække forslag 1,2 og 1,3. Trukket af forslagsstilleren. Bestyrelsens ændringsforslag, forslag 1A, gående på, at et revideret/forkortet referat af generalforsamlingen indeholdende indkomne forslag samt afstemningsresultat om disse, gengives i førstkommende TLB-Nyt efter generalforsamlingen, blev herefter vedtaget. Vedtægter Forslagene i forslag 2 havde samme indhold som forslagene i forslag 1, dog med den ændring at der har var tale om Indkomne forslag i stedet for beslutningsreferat. Forslag 2.1 af Per Klippert, blev trukket af forslagsstilleren Forslag 2.2 Peter Bæk redegjorde for konsekvenserne såfremt forslaget blev vedtaget og opfordrede forslagsstilleren til at trække forslaget. Forslagsstilleren fastholdt forslaget. Forkastet. med kr. 100,00. Forslaget blev trukket af forslagsstilleren. Kontingentet vedtaget. Valg Følgende blev genvalgt. Formand: Peter Bæk, faglige sekretærer: Orla Aagaard, Kim Jørgensen, Hans Jørgen Kjærsgaard, Poul Møller (til 30/6), til at afløse Poul fra 1/7 valgtes Martin Nedergaard Jensen, Arne Knudsen(til 30/6), til at afløse Arne fra den 1/7 var det to kandidater Paul Jentzsch og Peter Ymer Nielsen, Paul blev valgt med stemmerne 159 mod bestyrelsesmedlemmer, Peter Schmidt Nielsen, Marianne Aagaard, Hans Kjærgaard, Jacob Jespersen, Harald Fabricius, Anders Larsen. 5 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge 1. Birgitte Andersen 2. Keld Kristensen, 3. Aksel Pedersen, 4. Poul Knak Thomassen, Jens Wieland. Revisions firma Beierholm blev genvalgt. Bilagskontrollant Steen Sørensen genvalgt. Bilagskontrollantsuppleant Ejler Petersen genvalgt. Regnskabet blev godkendt. Indkomne forslag Forslag 1,1 af Per Klippert gående ud på, at der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, som trykkes i TLB-nyt og sendes ud på mail til medlemmerne samt lægges på hjemmesiden. Forslag 2.3 Forkastet Kontingent Karl Erik Rasmussen gennemgik kontingentet/budgettet for 2014 Forslag 3 fra Per Klippert gående ud på, at kontingentet skulle nedsættes 4

5 3F TLB s medlemmer stemte til overenskomsten n Af JSA. nej Som det er bekendt er der forhandlet nye overenskomster på det private område gældende fra 1/ til 28/ altså en 3-årig aftale. De generelle stigninger på minimallønsoverenskomsterne (Industriens & Byg f.eks.) er samlet 4,95 kr. over perioden, stigningen pr. 1/ er 1,50 kr. På normallønsområdet (Fællesoverenskomsten & ATL chauffør, lager) er stigningen samlet over perioden 6,75. Stigning pr. 1/ ,10. nej Fælles for begge hovedområder er at der på særlig opsparing / fritvalgskonto hæves med 1% i perioden. Pr. 1/ hæves den 0,3 %. Dette er hovedtrækkene og de væsentlige ting, og det har I taget stilling til ved urafstemningen. 36% af de berørte medlemmer i afdelingen stemte om overenskomstfornyelsen. 60 % af medlemmerne under FALCK stemte. Flot valgdeltagelse Falck-folk. 72% af de afgivende stemmer stemte NEJ til den foreliggende resultat. Det samlede resultat blev som bekendt et JA til overenskomsten. Tak for deltagelsen i afstemningen, og hvad ind af til tabes må udad til vindes så fortsat god kamp for forbedrede løn og arbejdsvilkår ude på arbejdspladserne. nej Feriekort? Tjek din e-boks n Af Den herlige ferietid nærmer sig med hastige skridt og derfor går mange også og venter på at modtage deres feriekort i postkassen. Mange vil opleve, at de kigger forgæves. Langt de fleste arbejdsgivere benytter i dag elektronisk feriekort, kaldet eferiekort og derfor vil du få sendt dit feriekort til din e-boks, som er en elektronisk postkasse, alle danskere har. Har du endnu ikke aktiveret din e-boks, kan du gøre det på Har du brug for hjælp til aktivering af din e-boks, er du velkommen til at henvende dig i afdelingen. På finder du en vejledning til, hvordan du udfylder eferiekortet

6 1. maj med gøgl og alvor Omkring 250 3F ere fik sig en festlig start på 1.maj i afdelingens telt på Sommervej, blandt andet med underholdning fra gøgleren Jan Schow. På Tangkrogen holdt socialrådgiver Siri Sylvest Hansen fra afdelingen tale på den store scene. Reforme n Tale af Siri Sylvest Hansen, socialrådgiver i 3F TLB Tak for invitationen til at komme og tale her i dag. Jeg arbejder som socialrådgiver i 3F. Jeg vil fortælle lidt om de store reformer regeringen har gennemført, og hvilke konsekvenser det har haft for vores medlemmer. I 3F oplever vi at der er rigtig mange af medlemmerne, der efter et års sygdom, mister retten til sygedagpenge og havner på kontanthjælp. Til trods for at de ikke er blevet raske. Derfor ser vi ikke frem til den nye sygedagpengereform der træder i kraft 1 juli, for det betyder at folk nu allerede efter 5,5 måneder mister deres sygedagpenge, og i stedet får kontanthjælpslignende ydelse. Dvs kr. mindre om mdr., uden modregning- så længe de er syge. Sidste år var der som bekendt , der mistede arbejdsløshedsdagpengene, kun 8% kom i arbejde. Mange havnede på kontanthjælp, og 5000 af dem får slet ingen forsørgelse fordi de er ramt af fælles forsørgelsespligt og formuereglen. De tæller ikke med i arbejdsløshedsstatistikkerne, ligesom rigtig mange andre der får kontanthjælp, heller ikke tæller med. Så ledighedstallet er en del højere end officielle statistikker viser. Syge kommer på kontanthjælp Et andet stort indgreb, som vores medlemmer slås med var: Reformen af fleksjob og førtidspension. Der skulle spares 1,9 milliarder kr. og tilkendes færre førtidspensioner. Begrundelsen fra Mette Frederiksen, og før hende Støjberg var således: ingen skal efterlades alene på perronen, på en passiv førtidspension. 6

7 r er social dumping, på Tangkrogen 1. maj Hun lovede så at passiviteteten skulle afløses af forebyggende ressourceforløb. Og det lød jo også rigtig godt. Men hvordan er det så gået med at få de her ressourceforløb op at stå? Virkeligheden er: at der ikke er blevet oprettet ret mange ressourceforløb på landsplan. Og der heller ikke tilkendt ret mange førtidspensioner, 65% færre så den del af reformen holdt jo. Til gengæld er rigtig rigtig mange, meget syge mennesker havnet på kontanthjælp. At blive parkeret på kontanthjælp i en venteposition på ubestemt tid er noget af det værste man kan byde folk der i forvejen er syge. Den ændring har betydet at vi har medlemmer som er kronisk syge efter arbejdsulykker, som ikke kan få en pension, selv om de ingen arbejdsevne har tilbage. Og jeg skal hilse og sige, at mange af dem jeg snakker med i det daglige siger, at hvis man ikke i forvejen har stress og depression, så er der stor risiko for at få det når man placeres uden ret megen indflydelse på egen fremtid og økonomi. De ender på kontanthjælp og tilkendes heller ikke ressourceforløb nogle er nødt til at flytte fra familien, fordi de mister forsørgelsen hvis de er samboende. De mister derved det vigtigste i deres liv, det de i høj grad lever for, nemlig deres familie. De føler sig groft svigtet, når de ingen hjælp får, efter måske år på arbejdsmarkedet. ikke mere er inde over, når der skal forhandles løn, og fagforeningerne er skrevet helt ud af aftalen. Det er et kæmpe tilbageskridt! Fagbevægelsens top, LO må da have snorksovet da disse reformer blev vedtaget, eller også samtykker de? Vi var ex. kun to 3F afdelinger af sted til høring om det her spørgsmål i beskæftigelsesudvalget på Christiansborg. Unge bliver parkeret En anden gruppe som rammes hårdt er de svageste unge under 40 år. Det er de mest udsatte ex. omsorgssvigtede unge, med psykiatriske diagnoser, misbrug m.v. som normalt ville få førtidspension. I Aarhus har man i året før reformen bevilget 130 førtidspensioner til unge under 30 år, fra denne gruppe. Efter reformen er der kun tilkendt 33 førtidspensioner, og der er kun oprettet 17 ressourceforløb. Resten, dvs. over 80 unge, er parkeret på kontanthjælp. Så nu er de alligevel endt på den der dødsyge perron, bare på en lavere ydelse og med en uafklaret fremtid. Der er vist også i høj grad plads til forbedringer!!!! Det første de unge sparer på er den medicin de evt. er ordineret af psykiatrien. Dernæst er det huslejen det kniber med. En ting er helt sikkert, det er at fattigdommen vokser, og socialrådgiverne melder om flere og flere unge hjemløse, og sofa surfere fordi de simpelthen ikke kan betale huslejen!. medansvar, de blev jo lukket ind i varmen ved sidste valg, i stedet for Enhedslisten, Det er der ikke kommet noget godt ud af! Der skal i den grad tænkes nyt, og handles, før det for sent!!! Kontanthjælpsreformen: Problemet med denne reform, ligesom den foregående, det er sparedelen, kommunerne har taget til sig. De unge der er erklæret uddannelsesparate er sat ned til 5800 kr. brutto pr måned. At tvinge nogen i uddannelse har aldrig været nogen succes. Regeringen siger de ikke kan bevilge flere penge til kommunerne, fordi de skal overholde budget aftalen med EU. Det er EU s såkaldte budget lov. Jamen hvorfor er det så lige at samme regering satser så hårdt på at vi skal forblive tro mod EU? Jeg vil opfordre til at I stemmer på Folkebevægelsen mod EU. Til sidst vil jeg sige, at jeg syntes det er super vigtigt at vi i fagforeningerne ikke kun beskæftiger os isoleret, med de rent arbejdsrelaterede problemer som løn, arbejdsforhold m.v. Vi skal også blande os i den socialpolitiske debat, for ligesom vi kæmper mod den sociale dumpning der kommer via EUmedlemskabet, skal vi kæmpe mod den sociale dumping som opstår, når politikerne herhjemme sænker de sociale ydelser, eller helt afskaffer dem. Det påvirker også mindstelønningerne, og tvinger folk ud som løntrykkere. For slet ikke at tale om de mange der er aktiverede uden løn! Hvor ordinære stillinger nedlægges! Fleksjobbere svigtes I vores 3F-afdeling lavede vi en undersøgelse af hvordan lønnen i den nye ordning var, og det viste sig at der var fejl i 2/3 del af fleksjobbernes løn. De fik typisk mellem 1000 til 2000 kr. for lidt om mdr. Derudover oplever de at de nu står meget alene, da kommunen Der ligger indtil videre 2 påbud fra Arbejdstilsynet til Århus kommune, fordi socialrådgivernes arbejdsbyrde er stærkt forøget. Så her i byen er der ikke noget at prale af, Byrådet, Jacob Bunsgaard og Thomas Medom!!!!. Ja Dansk Folkeparti har også et Vi skal rejse krav i forhold til dem der står helt uden for arbejdsmarkedet. Vi er ofte de eneste, sidste station, medlemmerne kan gå til når kommunen kassen er smækket i. Tak! 7

8 Som vi tidligere har skrevet her i bladet, bliver de ferieperioder, I oplyser til Feriekonto for at få udbetalt Jeres optjente feriepenge, sammenkørt med Jeres udbetaling af dagpenge og efterløn. Det betyder, at de, der har skrevet en ferieperiode på kortet til Feriekonto, og har hævet dagpenge eller efterløn i samme periode, skal forklare sig nærmere. Hvis du er ledig, så husk at give besked til Jobcentret når du holder ferie. Hvis du er på efterløn, så husk at give besked til a-kassen når du holder ferie. A-kassen Medlemsmøde: Løn- og ansættelsesvilkår for fleksjobbere! TIDSPUNKT: Torsdag den 21. august 2014, STED: 3F-Transport, Logistik og Byg, Sommervej 5, 8210 Aarhus V. (i lokalet i kælderen) EMNE: Vi starter med en runde, hvor du selv kort siger lidt om hvor du er ansat, og om der er tale om fornuftige vilkår eller hvordan. Eller er du ledig, og hvordan går det med at finde arbejde? Herefter tager vi en gennemgang af løn- og ansættelsesvilkår for fleksjobbere v/jan Sylvest Andersen og Torben Skovgård Hansen. Og endelig har vi en snak/diskussion om fleksjobvilkårene hvor vi gensidigt bliver klogere og klogere..uha.. Og vi skal til sidst konkludere på, om vi skal sætte nogen fælles initiativer i søen? Vi glæder os til at se dig! TILMELDING: Du bedes tilmelde dig på afdelingens telefonnummer: eller Med venlig hilsen Gerben, Jørgen, Iben, Poul, Mogens, Erik, Jan, Peter, Kim, Siri og Torben 8

9 Kom til fodboldstævne! Afdelingen arrangerer i samarbejde med 3F Rymarken igen i år en udendørs fodboldturnering for vores arbejdspladser og klubber. Derfor kan I gå i gang med at sætte hold og træne til stævnet, der foregår lørdag d. 9. august på Langenæs banerne hos Århus Der spilles med 7 mandshold. Tilmelding af hold til afdelingens mailadresse eller tlf med besked om kontakt oplysninger på holdleder og virksomhed eller klub. Jan Carlsen og Knud Åge Rasmussen 9

10 SAMSØ Nyt fra 3F Samsø Seniormøde med landbetjenten 29 seniormedlemmer havde fundet til Nordgården til den årlige sammenkomst for 3F s efterlønnere og pensionister bosiddende på Samsø. Vi havde inviteret øens landbetjent John Damberg, der levende fortalte om livet på Færøerne hvor han havde boet i over tyve år. Jagt og fiskeri, fårehold og grindefangst og den barske natur på øerne, var de store overskrifter som John Damberg underholdt med. Smedegade 21 Tlf Se flere billeder på hjemmesiden Tolderen og hans hund Den 1. april blev der afviklet et godt besøgt medlemsarrangement på Nordgården, hvor tolder Peter Rugbjerg og hans hund Beauty underholdt med mange spændende oplevelser fra et langt arbejdsliv som tolder. Peter Rugbjerg fortalte om arbejdet ved de danske grænser, hvor det især var de mange danskere der havde været på indkøbstur i Tyskland og Polen, der prægede arbejdet i en årrække. Senere som hundefører, hvor Peter Rugbjerg og hans hund sporede narko i alle afskygninger. Som hundefører blev der søgt efter narko i havnene, ved grænserne, i Postterminalen og i Kastrup Lufthavn. Hans Schmidt Formand Læs mere: Et spændende foredrag der afsluttedes med at Beauty søgte efter kemikalier til brug for fremstilling af bl.a. ekstacy i lokalet på Nordgården. Peter Rugbjerg havde inden mødet skjult små beholdere med kemikalier forskellige steder i lokalet bl.a. klæbet fast under stole som vores medlemmer sad på. En rigtig god aften med mange spændende oplevelser. 10

11 Turen går til Lilleøre og Nordby Hede... SAMSØ 3F Samsø inviterer medlemmer med familie på en spændende udflugt til Lilleøre og Nordby Hede. Tirsdag den 26. august kl mødes vi ved Naturskolen, hvor naturvejleder Bjarne Manstrup vil guide os en tur til Lilleøre og videre langs kysten til Nordby Hede og Fårefolden. Undervejs vil Bjarne Manstrup fortælle om naturen i området og hvad vi møder af dyr og planter. Gå ikke glip af en spændende aften i den samske natur. Der bliver mulighed for at bestille sandwichboller. Vi sørger for at medbringe øl og vand. Du kan tilmelde dig og din familie senest den 25. august 2014 ved at ringe til 3F Samsø på På bestyrelsens vegne Hans Schmidt Tina Øster Sagsbehandler Fra turen til Møgelskår i 2011 Besøg 3F Samsø på Facebook! Birthe Schmidt Sagsbehandler Læs mere: 11

12 Nyt om rejseforsikring: Ingen grund til panik den 1. august 2014 Den 1. august 2014 ophører den offentlige rejsesygeforsikring og her i Alka sørger vi naturligvis for, at medlemmerne ikke bliver ladt i stikken. Hjemtransportdækningen via Forbundsulykkesforsikringerne bliver udvidet til også at dække udgifter til hjemtransport ved dødsfald. Herudover udvider vi også den individuelle Rejse- og Afbestillingsforsikring fra den 1. august Udvidelsen gælder følgende ved rejser i EU/EØS-lande: Ved behandling på offentlig klinik/hospital dækkes kundens egenbetaling vedr. udgifter til behandling og medicin Ved behandling på privat klinik/hospital dækkes alle udgifter til behandling og medicin Ved dødsfald dækkes udgifter til hjemtransport af den afdøde til Danmark Adgang til Falck Travel Cares alarmcentral. Her kan man få vejledning 24 timer i døgnet, hele året. Endnu en god nyhed er, at der ikke følger en prisstigning i kølvandet på udvidelsen af forsikringen. Vi forventer kun at forhøje prisen på nytegninger. April 2014 Vi ønsker alle en god 1. maj Gennemskuelige og enkle priser Alka tager ikke gebyr ved opsigelse af forsikringer. Det er ellers kutyme i vores branche, men her i Alka har vi enkle og gennemskuelige priser. Større erstatning til stormflodsramte Efter stormfloden i 2013 har Stormrådet besluttet at give større dækning og erstatninger til de ramte. Afgiften hæves derfor fra 30 til 60 kr. fra 1. juli Stormflodsafgift bliver automatisk opkrævet sammen med indbo og husforsikringer, og afregnet til staten. Læs mere her.

13 MILJØ Træstøv og kræft: Flere får anerkendt erstatning Meget træstøv på arbejdet? Ring til os og få hjælp. n Af Kim, Siri, Peter og Torben Risikoen for at udvikle kræft i næse og bihuler er øget allerede efter nogle års udsættelse for træstøv, viser forskningen. På den baggrund blev Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget i december 2013 enige om en praksisændring. Praksis vedrørende kirtelcellekræft i næse og bihuler ændres til, at denne kræftform anerkendes efter nogle års (som udgangspunkt 4 år) eksponering inden for virksomheder, hvor der forekommer dokumenteret udsættelse for træstøv på 1 mg/m 3 eller tilsvarende. Arbejdsskadestyrelsen åbner samtidig for, at tidligere afviste sager vedr. denne kræftform kan genoptages, hvis man anmoder om det. Læs meget mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: Du kan gøre noget I afdelingen har et enkelt medlem fået anerkendt kræft i bihuler efter udsættelse for træstøv, og dette var efter de gamle regler. Nu er kravene til hvor meget træstøv man skal have været udsat for, sat væsentlig ned. Derfor kan der være nogle af vore medlemmer, som nu er berettiget til erstatning. Hvis du fornemmer at der er træstøv på værkstedet, i produktionslokalet eller der hvor du i øvrigt arbejder, skal du overveje, om der kan laves sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger. Ring til afdelingen, eller ring til Arbejdstilsynet. Støvmængden kan måles og nedbringes! Arbejdsskadeanmeldelsen kan du få lavet hos egen læge eller i afdelingen. Din sundhedsordning kan mere end du tror n af Carsten F Rasmussen. Vores sundhedsordning kan bruges til mere end mange egentlig er klar over. Som medlem i Pension Danmark kan du frit benytte Pension Danmarks telefoniske sundhedsrådgivning, der omfatter: Psykologhjælp (døgnet rundt) Misbrugsrådgivning (døgnet rundt) Vejledning om muligheder og rettigheder i sundhedsvæsenet (hverdage ml. kl. 8-21) Ring på for at få telefonisk sundhedsrådgivning. De erfarne rådgivere består af psykologer, sygeplejersker og misbrugsrådgivere. Langt størstedelen af Pension Danmarks medlemmer har fri adgang til tværfaglig behandling, der omfatter: Fysioterapi Kiropraktik Zoneterapi Massage Tværfaglig behandling skal være med til at sikre, at små skavanker ikke udvikler sig, men at der bliver taget hånd om problemerne, inden de vokser sig store. Tværfaglig behandling tilbydes i samarbejde med Falck Healthcare, som står for behandling, rådgivning og drift af mere end 120 sundhedscentre over hele landet. Hurtig diagnose Med hurtig diagnose kan du få hurtig og kompetent hjælp til udredning og diagnosestillelse. Du vil under hele forløbet være i tæt kontakt med en sygeplejerske, du altid kan henvende dig til. Hurtig diagnose tilbydes i samarbejde med Falck Healthcare. Bestil tid til behandling Log ind på Din Pension og bestil tid til behandling. 13

14 MILJØ Kamp for bedre arbejdsmiljø hjemme og ude Den 28. april var international dag for arbejdsmiljøet. 3F TLF var på gaden i Aarhus for at gøre opmærksom på de alt for mange, der bliver dræbt i arbejdsulykker i Danmark. Sammen dag arrangerede Fagbladet 3F sammen med afdelingen Fagbladets Forsamlingshus. Fotograf Søren Zeuth og journalist Peter Rasmussen fortalte om et fabrikskollaps, der kostede 1100 tøjarbejdere livet i Bangladesh og om forholdene på tøjfabrikkerne i det fattige land. 14

15 MILJØ De unge og de nye kommer til skade Vidste du at: Unge og nyansatte tager rekorden! Unge og nyansatte fylder rigtig meget i ulykkesstatistikkerne. Arbejdstilsynet har analyseret de ca arbejdsulykker, som blev anmeldt i Unge under 25 år tegnede sig sammen med nyansatte (ansat under 100 dage forud for ulykken) for hele 33 % af alle ulykker! Arbejdstilsynet igangsætter derfor kampagne som skal dæmme op for disse skræmmende tal. Får du en ny kollega, som måske oveni købet er under 25 år, så kan du måske være med til at gøre en ekstra indsats for at vedkommende ikke kommer til at tælle med i ulykkesstatistikken. Snak med vedkommende om hvordan arbejdet kan udføres sikkert. Tre kvarter med 6 er nok! Sommeren står for døren, forhåbentlig med solskinsvejr. Men arbejder du udenfor er det godt at vide at en gennemsnitsdansker bliver solskoldet efter ca. tre kvarter i middagssolen med UV-indeks på 6. Husk solcremen! Du kan på dmi.dk se mere UV-indekset og dagens tal Du kan hente gratis Bygge-Anlæg App! Branchearbejdsmiljørådet for Bygge-Anlæg har samlet alle materialer på en App til. Den fylder 225 Mb, så brug WIFI forbindelse til første download. Når man har den kan man se alle materialer og sende dem videre som PDF, gemme og sende billeder og noter og læse seneste nyt! For knapt et år siden lancerede man en lignende app til iphone som siden er downloadet over gange! Der er nye opdaterede vejledninger fra Arbejdstilsynet om støj og høreværn! BAR Industri har udgivet ny vejledning om helkropsvibrationer. Kører du f.eks. truck, kan du læse om hvad det er for nogle skadelige helkropsvibrationer du måske udsættes for i ryg og lænd. Vejledningen fortæller også noget om, hvordan de måles og hvad man kan gøre for at beskytte sig imod dem. 15

16 TRANSPORT & Logistik Demonstration satte fokus på social dumping Chauffører og fagligt aktive har gjort kampen mod slaveri på landevejen til en folkesag n Af Ole Thorup Vi var 65 forventningsfulde deltagere i alt, fra Silkeborg og Aarhus, der deltog i demonstration mod social dumping, lørdag den 3. maj af os var medlemmer fra 3F Transport, Logistik & Byg. Turen startede i Silkeborg kl , hvor 16 mand steg på bussen og derefter til TLB i Århus kl. 06:45, hvorefter vi samlede 4 mand op i Vejle. Omkring 500 var mødt op på Slotspladsen for at demonstrere mod social dumping. Demonstrationen var arrangeret af, Landsklubben for Danske Godschaufførerne. I løbet af dagen, var der flere talere til demonstrationen, blandt andet 3F transportgruppens formand, Jan Villadsen, SF s formand Pia Olsen Dyhr og Enhedslistens Henning Hyllested. Ligeledes var 3 EU politikere på talerstolen: Ole Christensen fra Socialdemokratiet, Ole Nors fra Folkebevægelsen mod EU og Morten Messerschmidt fra DF. Over 300 chauffører var mødt op for at diskutere de store udfordringer vores branche står overfor. Mødt op for at pege på løsninger. Siden da har det hele ikke været negativt. For faktisk har regeringen både lyttet og handlet de seneste 15 måneder. Kontrollen er strammet mod fusk på vores veje for 15 millioner om året. Et beløb, der nu stiger til 18 millioner, sagde Jan Villadsen. Jan Villadsen brugte også sin tale på at efterlyse flere løsninger. Jeg tror, de næste løsninger skal gå på økonomi kontrol og ansvar i virksomhederne, det nogen kalder medvirkeransvar. Efter demonstrationen udtalte Harald Fabricius, Landsklubformanden for Danske Godschauffører, at han havde håbet på at flere mødte op, men var glad for at DR og Tv2 var til stede. Det viser, at kampen mod piratkørsel og slaveri på landevejene er blevet en folkesag. Transportminister Magnus Heunicke fik et stort bifald, der han lovede, at han var klar til at tage en sag mod EU i kampen mod piratkørsel Klar til sag mod EU Det største bifald fik vores transportminister Magnus Heunicke, da han afviste at ændre de danske regler som går imod piratkørsel som blev indført i Transportministeren er klar til en sag mod EU hvis de vil ændre de danske regler. Det kommer ikke til at ske så længe jeg er transportminister. Vi er klar til at tage en sag, sagde Magnus Heunicke. Ministeren vil øge kameraovervågning ved grænser og øget kontrol skal stoppe piratkørsel. Disse budskaber er vi rigtig mange der vil holde ham op på. Flere penge til kontrol Jan Villadsen startede sin tale med at fortælle om stormødet, der var i Fredericia sidste år. Cirka 500 demonstrerede mod social dumping og moderne slaveri på Christiansborg Slotplads den 3. maj 16

17 TRANSPORT & Logistik Østeuropæere organiserer på landevejen: 50 chauffører meldte sig i fagforening Kolleger fra Rumænien og Bulgarien fik uventede gæster på rastepladser i Østjylland I midten af maj kunne bulgarske og rumænske lastbilchauffører i Danmark pludselig møde landsmænd fra fagforeninger i deres hjemlande. Fagforeningsfolkene Claudio og Elena fra Rumænien og Vladimir og Radoslav fra Bulgarien kørte landevejene tynde for at organisere chauffører. De blev taget godt imod og fik organiseret omkring 50 chauffører i løbet af den uge, de var her. Nogle af chaufførerne havde i forvejen snakket om at melde sig ind i en fagforening, og i Flensborg blev vi nærmest modtaget som helte, da vi pludselig indfandt os på rastepladsen, fortæller Harald Fabricius, formand for Landsklubben danske Godschauffører, der var med på ture. Besøgte havn og rastepladser De østeuropæiske fagligt aktive kørte 2400 kilometer og besøgte blandt andet havnen i Aarhus og et halvt hundrede rastepladser. Det skete som led i et projekt under det europæiske transportarbejderforbund, ETF. Østeuropæiske fagforeningsfolk møder landsmænd på de danske landeveje En dag mødte vi en bulgarsk chauffør, der hed George, på Ejer Bavnehøj. Det var netop på Skt. Georges dag i den katolske verden, og han havde ikke været hjemme i mange måneder, så han var henrykt over at møde nogle fra sit eget land, fortæller Harald Fabricius. Mange af chaufførerne kører 3-4 måneder i Danmark og er i deres hjemland en uge ad gangen. Nogle var mere skeptiske over for fagforeningerne end andre. Ved de opfattes som en trussel Idéen om fagforening var ikke fremmed for dem. Men det var generelt lettere for rumænerne at acceptere idéen om at organisere sig, måske fordi de kommer til Danmark i grupper modsat bulgarerne, der ofte er her på egen hånd. De fleste af chaufførerne vidste godt, at de tjener væsentligt mindre end deres danske kolleger, og at nogle danske chauffører opfatter dem som en trussel. Men de forsøger at skaffe sig et levebrød, siger Harald Fabricius. De chauffører, der meldte sig ind i fagforeningen, får mulighed for at henvende sig til 3F, hvis der opstår problemer. forbundet får derefter udlignet udgifter fra de udenlandske forbund. De udenlandske tillidsfolk deltog i demonstrationen mod løndumping og slaveri den 3. maj i København. 17

18 TRANSPORT & Logistik Nicolai tog på eventyr i Canada Nicolai Ovesen tilbagelægger tusindvis af kilometer på de canadiske landeveje i sin Mack. Han er en del af projektet Tag et år bag rattet i Canada, der sender unge danske chauffører på udveksling. Projektet skal få flere talentfulde unge til at søge ind i transportfaget. n Af Ole Thorup 25-årige Nicolai Ovesen fra Sdr. Bjert ved Kolding er blevet en populær 3F-chauffør hos vognmandsfirmaet ADTS i Canada. En af kontordamerne kalder ham konsekvent for min kommende svigersøn. Og følelserne for den canadiske virksomhed er gengældte: Det er nærmest som en familie, udbryder Nicolai, om forholdet til sin nye arbejdsgiver. Nicolai sidder bag rattet af sin store Mack og holder øje med den sydgående motorvej. For bare få måneder siden kom han til Canada, fik sit kørekort og sin Mack. Bagi ligger tonsvis af aluminiumsrør. Foran ligger kilometer til destinationen i Alton lige nord for St. Louis, Missouri. Over 900 kilometer om dagen gennem syv amerikanske stater. Det er anstrengende, men det er også spændende. Jeg kommer til at se ting på det her år, som jeg ellers aldrig ville få lejlighed til at se. Altså for pokker mand: Jeg er jo bare en knægt på 25 år fra Bjert, og her sidder jeg og er på vej ned gennem Amerika, siger Nicolai. Flere unge til faget Han er udlært hos vognmand Ole Larsen Transport i Brabrand og kom til Canada på et nyt udvekslingsprogram for unge danske lastbilchauffører. Det skete i samarbejde med vognmanden, Transportsektorens Uddannelsesfond, TSU, og 3F Transport, Logistik & Byg Aarhus. Og formålet med programmet er klart, fortæller projektleder Magnus Købke fra TSU. Han er pinligt bevidst om, at gennemsnitsalderen for en dansk chauffør er tættere på pensionen end godt er. Jeg tror jo, at sådan en chance at man kan få et eventyr på et helt år som nyuddannet kan være noget af det, der får flere unge til at søge ind på transportuddannelserne, siger Magnus Købke. En totalt i orden fyr Samtidig har han og projektets øvrige parter en stærk tro på, at der er noget at lære i Canada, som kan bruges hjemme i lille Danmark. Og at Nicolai også kan bidrage med noget den anden vej, lægger kørselsleder i ADTS, Clayton Cale, ikke skjul på: Plads til nye ansøgere Snart skal et hold nye unge danske chauffører af sted til Canada, og der er plads i feltet. Faktisk er der brug for flere ansøgere, så det er bare med at få fundet talenterne frem, opfordrer Anne Windfeldt Trolle, direktør i Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Gad vide, om ikke der går nogle dygtige, nyuddannede unge rundt ude blandt vores medlemmer, som ville have mod på og godt af at komme ud og se lidt af verden? Sådan en ung mand eller kvinde kommer helt sikkert hjem som en meget dygtigere og mere moden chauffør, der vil være til gavn for sin virksomhed, siger Anne Windfeldt Trolle Der er ingen tvivl om, at de unge får en oplevelse for livet. Samtidig får de muligheden for at afprøve og udvikle kompetencer under forhold, som ikke er mulige i Danmark. Så er man nyuddannet chauffør og medlem af 3F så grib chancen og send en ansøgning, siger Jørgen Aarestrup fra Transportgruppen i 3F. Jeg elsker europæiske chauffører! De er dygtige, arbejdsomme, og de ser og tager højde for ting, som canadiske chauffører slet ikke gør. Og Nicolai har han kun roser til overs for: He is a top guy! Respekten går begge veje. Der har været nogle fæle snestorme her i løbet af vinteren. Og hvis jeg har været nødt til at ringe hjem og sige, at jeg ikke var tryg ved at køre i det, har der kun været opbakning, fortæller Nicolai. Bag rattet i Mack en på vej ned gennem USA kan han konstatere, at foråret er godt på vej. Foran venter mange måneder med flere eventyr. Læs mere på 18

19 BYG Besøg på byggepladsen Langkærparken i Tilst n Af Carsten F. Rasmussen. Onsdag 23. april var afdelingen på byggepladsbesøg i Tilst. Her er der en kæmpe renovering i gang på Langkærparken, som består af 38 boligblokke med lejligheder i hver blok, i alt cirka 860 lejligheder af forskellig størrelse. Vi fik oplyst, at det er en entreprise til omkring 550 millioner kroner. Boligbebyggelsen er opført i 1960 og starten af 70erne, og har længe trængt til en renovering. Den renovering vandt virksomheden Enemærke & Pedersen fra Ringsted. Det er en efter vores forhold her i Østjylland meget stor virksomhed, som har oprettet en afdeling her på Edwin Rahrsvej i Brabrand. Vi fik oplyst at virksomheden har lavet meget af denne type renovering på hele Sjælland, og vil nu også prøve at gøre det i det østjyske. Lokale får arbejde Vi er rigtig glade når der kommer nye virksomheder i vores afdelingsområde, så vi kan få vores især tømrere og bygningssnedkere ansat til opgaverne. Vi ser det som en stor fordel, når der bruges lokal arbejdskraft. Her er en del af Tømrersjakket ude i Tilst. Den dag, vi var på besøg, var der ansat 12 tømrersvende og 2 tømrerlærlinge på pladsen. Man forventede, at der skulle ansættes flere, når man kom længere hen i byggeriet. Byggeperioden forventes at foregå over de næste par år. Der er for cirka 2 år siden lavet en blok som prøveblok, og den har været så stor en succes, at alle boligerne nu får samme tur. Arbejdet består i at lave energirenovering på udvendige facader og en stor modernisering indvendig. Der var endnu ikke lavet akkordaftaler med tømrersvendene, men der var en forventning om at det snart ville ske. Det er en fordel for alle svende som virksomhed at få akkordaftaler på plads så hurtigt som muligt. Det er en stor plads så man cykler over til skurbyen som ligger i den anden ende 19

20 BYG Udkitning I anledning af at faglig sekretær 3F TLB Byggegruppen og tidligere formand for murersvendene i Aarhus Arne Brandt Knudsen fratræder d. 1/ indbydes kollegaer, venner, kammerater, og andet godtfolk til udkitning fredag d. 20. juni kl på Sommervej 5. Der er lidt at drikke, lidt at spise, og lidt til ørerne. På gensyn i 3F Transport Logistik og Byg. Sommervej 5, 8210 Århus V Færre konkurser i bygge- og anlægsbranchen I marts måned var der 43 konkurser i byggeog anlægsbranchen. Selvom det er en stigning i forhold til februar måned, så er det et markant fald i forhold til sidste år der var der hele 78 konkurser I marts måned var der 43 konkurser, hvilket bringer antallet af konkurser i bygge- og anlægsbranchen når op på 121 i år. Det er markant færre end i 2013, hvor der i årets første kvartal var 197 konkurser. Hvor vi i 2013 oplevede 694 konkurser i bygge- og anlægsbranchen, ser billedet lidt lysere ud i Vi har indtil videre set 121 konkurser, og man forventer, at ende i omegnen af 600 konkurser, når året er omme. Hvis der kommer lige så mange konkurser i branchen i resten af året, som der har været i første kvartal, vil vi faktisk ende på færre konkurser end de 600. Det er dog ikke en så markant udvikling endnu, at vi ser grund til at ændre på vores skøn. Vi er dog ikke der, hvor vi jubler endnu. Selv om 600 konkurser indebærer et stort fald i forhold til sidste år, så er vi altså et stykke fra normalsituationen i bygge- og anlægsbranchen. Her skal vi altså ned mellem 200 og 400 konkurser på årsbasis. Der er således et stykke vej at gå endnu. Ny faglig sekretær Martin Nedergaard Jensen Mit navn er Martin Nedergaard Jensen. Jeg er 32 år gammel og bor i Aarhus C. Jeg er uddannet tømrer/ snedker i 2004 og har i over 10 år været ansat i Hustømrerne, hvor jeg de seneste år har haft diverse tillidsposter, og jeg er bestyrelsesmedlem i brancheklubben for tømrer/snedkere. Jeg ønsker en synlig fagforening, hvor vi har klædt vores medlemmer på, så de kender deres rettigheder. Fagbevægelsen står i disse år over for kæmpe udfordringer og jeg synes, det kunne være spændende at være med til at løse denne opgave, så vi stadigvæk kan stå stærkt organiseret. Jeg har et stort netværk i og udenfor byggebranchen i Aarhus og omegn, som jeg har tænkt mig at benytte til den opgave. Derudover har jeg ry for at være en munter, sporty mand med et godt tag på de unge inden for branchen. Venlig hilsen Martin 20

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne

Maj 2014 NYHEDSBREV. Sektionerne Nordjylland. Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne Maj 2014 Fagforeninger henter medlemmer på rastepladserne På gode dage kan vi tjene 300 kroner hver. På dårlige dage må vi vente. Og så tjener man intet. Den og lignende historier er der masser af, når

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada

Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada Ansøgning om 1 års ophold i Transportvirksomhed i Canada NB: Inden du udfylder ansøgningen, bør du læse vejledningen grundigt igennem. Fulde navn: Cpr.nr.: Adresse: Postnr., by: e-mail: Mobiltelefonnr.:

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/ Arbejdsmiljøklagenævnet Betydningen af BAR vejledninger. Klagenævnet har i en sag fra den grafiske branche udtalt sig om rækkevidden af en BAR vejledning. Arbejdsgiverforeningen havde klaget over et påbud

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere