TLBnyt NR. 2 JUNI ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG"

Transkript

1 TLBnyt NR. 2 JUNI ÅRGANG FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Østeuropæere melder sig i fagforening Nicolai tog på eventyr i Canada LÆS SIDE 18 Demonstration satte fokus på landevejens slaveri LÆS SIDE 16

2 3F styrker jobformidling Kontakt os, hvis du hører om ledige jobs. Det er netop blevet besluttet at 3F på landsplan vil opprioritere jobformidlingen til gavn for medlemmerne. Det vil blive en fælles indsats for såvel A-kasse som faglig afdeling i alle 3F afdelinger. 3F TLB bliver pilotafdeling sammen med 8 andre afdelinger spredt over hele landet. Vi er helt klar over, at det ikke betyder, at der pludselig bliver flere job, men det kan være med til at sikre, at de job der er der, bliver besat af en 3Fer. Der skal derfor lyde en kraftig opfordring til at kontakte os, hvis I har kendskab til, at der skal ansættes folk, der hvor du arbejder. Vi vil så i fællesskab finde jeres nye kolleger blandt vore mange ledige medlemmer. Alle 3Fere får adgang til Fagjob, som er den største og bedste jobportal i Danmark, og dermed bedre mulighed for at søge nyt eller andet arbejde. Dette er en kort førstehåndsorientering og en opfordring til allerede nu at bruge fagforeningen,når der skal ansættes nye folk der hvor i arbejder. Alt skulle være på plads omkring sommerferien, og I vil naturligvis komme til at hører meget mere til 3F Jobformidling. Omstilling Tlf.: Byggegruppen Tlf.: A-kasse Tlf.: Hovedkontor: Sommervej 5, 8210 Århus V Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag: 9:00-17:00 Tirsdag: 9:00-13:00 Onsdag: 9:00-13:00 Torsdag: 9:00-17:00 Fredag: 9:00-13:00 Kontoret er lukket: Udover de lovbestemte helligdage, er kontoret lukket 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 24. og 31. december. Silkeborgkontoret er ferielukket fra 1. juli til 31. juli begge dage incl. Servicekontor Mindet (Havnearbejdere) Mindet 4, 8000 Århus C Tlf.: Åbningstider: Mandag: 8:00-12:45 Tirsdag: 8:00-12:45 Onsdag: 8:00-12:45 Torsdag: 8:00-12:45 Fredag: 8:30-14:00 Servicekontor Silkeborg (Murer) Skolegade 39, 8600 Silkeborg Tlf.: Fax: Åbningstider: Mandag: 10:00-12:00 og 14:00-17:00 Tirsdag og onsdag: Lukket Torsdag: 14:00-17:00 Fredag i lige uger: 09:00-12:00 Servicekontor Østjyllands Postcenter (Postarbejdere) Stokagervej 10, 8245 Risskov Ø Tlf.: Åbningstider: Tirsdag: 20:00-22:00 Torsdag: 13:00-16:00 Servicekontor Postområde Østjylland (Postarbejdere) Ankersgade 12, 8000 Århus C Tlf.: Servicekontor Samsø Smedegade 21, 8305 Samsø Tlf Fax ; Åbningstider: Mandag - fredag 8:30-12:00 Torsdage tillige 14:00-17:00 TLB nyt Udgives af 3F Transport, Logistik & Byg, Århus Forsidefoto: 3F TLB, Ole Thorup Ansvarshavende redaktør: Jan Sylvest Andersen Redaktion: Kim Jørgensen, Morten Rasmussen, Hans-Jørgen Kjærsgaard, Jan Carlsen, Morten Petersen, Carsten F. Rasmussen Journalist: Peter Rasmussen Grafisk produktion og tryk: Scanprint A S 8260 Viby Tlf.: Deadline for næste nummer: 18. august 2

3 LEDER Reformer skal støtte ledige En politisk reform kan hjælpe de arbejdsløse eller fjerne deres sikkerhedsnet. Regeringen har muligheden for at gøre det rigtige. n Af Peter Bæk, formand for 3F TLB Det er en afgørende forudsætning for et højt velstandsniveau, at arbejdsstyrken har gode og relevante kvalifikationer. For den enkelte vil det være med til at sikre beskæftigelse, højere løn og gode muligheder i tilværelsen. For virksomhederne vil det understøtte produktivitet, nytænkning og konkurrenceevne og for samfundet vil det lægge et solidt fundament for en positiv udvikling. Disse vise ord udtaler regeringen, DA og LO i fællesskab. En beskæftigelsesreform er på vej, og forhåbentlig en god en til gavn for de alt for mange ledige. For hvem husker ikke dagpengereformen, der fjernede sikkerhedsnettet under mange familier og samtidig overlod dem til et beskæftigelsessystem fyldt med mistro og endeløs kontrol. Nytteløs aktivering og jobsøgningshysteri uden at det skabte arbejdspladser. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er kommet med et udspil hvor: Arbejdsløse skal sikres individuel, meningsfuld og effektiv indsats. Arbejdsløse skal mødes med tillid, og med fokus på resultater, frem for regler og kontrol. Genindførelse af ret og pligt. Giv A-kasserne en rolle Vi forventer, at A-kassen får en vigtig rolle i den nye reform. Det er A-kasserne, der kender medlemmerne og jobområderne, og de er derfor yderst kompetente til at tage sig af de ledige. Mange, der i en ung alder ikke var uddannelsesparate, får nu mulighed for at hente det forsømte, og opnå faglært status. Der ønskes mulighed for jobrelevant efteruddannelse med det samme, uden først at gå passiv rundt hvis man er afklaret om, hvad man vil. De overordnede intentioner i udspillet er gode nok. Nu er der så spørgsmålet tilbage, om hvordan det modtages i Folketinget. Vi ved at regeringen ønsker et bredt forlig. Vi kender også Venstres, Konservatives og Liberal Alliances holdninger til reformens indhold, der vil begrænse intentionerne betydeligt. Men derimod har Dansk Folkeparti meldt sig som støtter til reformens tankegang og sammen med SF og Enhedslisten, der også udtaler en positiv holdning til indholdet. De har samtidig fremført et forslag om, at genoptjeningsretten til dagpenge skal tilbageføres til 6 måneder Så det er sådan set bare at komme i gang med forhandlingerne med de, der vil være med. Der er mange ledige. der trænger til en håndsrækning. På egne og bestyrelsens vegne skal jeg ønske afdelingens medlemmer og deres familier en god og solrig sommer. Afdelingens generalforsamling 7. april F TLB s medlemmer stemte til overenskomsten maj med gøgl og alvor Reformer er social dumping Kom til fodboldstævne! Samsø Træstøv og kræft: Flere får anerkendt erstatning Din sundhedsordning kan mere end du tror Kamp for bedre arbejdsmiljø hjemme og ude De unge og de nye kommer til skade Demonstration satte fokus på social dumping chauffører meldte sig i fagforening Nicolai tog på eventyr i Canada Besøg på byggepladsen Langkærparken i Tilst Færre konkurser i bygge- og anlægsbranchen Udkitning Faglært fra erhvervsskolerne er fremtiden Få et bedre arbejdsmiljø som gulvlægger Nye tømrerlærlinge Får du den rigtige løn?????? Pas på de smalle traller, når du bygger stillads Opsvinget: Kommer det i år?

4 Afdelingens generalforsamling 7. april 2014, referat med vedtagende beslutninger Afdelingens to næstformænd valgtes til dirigenter. Forretningsorden og protokol blev godkendt. Beretningerne kom bl.a. ind på at 3F Samsø nu er en del af hhv. 3F Rymarken og vores afdeling. Det fælles organiseringsprojekt med Rymarken som nu skal bredes ud til afdelingens tillidsrepræsentanter. Det kommende EU valg, 25. maj. Overenskomsten 2014: Kritik af at det er Industri forliget, som igen, igen lagde rammen. Den store ledighed i Byggegruppen. Østarbejderproblematikken. Det dårlige arbejdsmiljø på byggepladserne. A-kassen har store problemer med det nye IT-system til stor gene for medarbejderne og ikke mindst medlemmerne. Frygt for hvad der fremadrettet vil ske med A-kasserne. Efter en god debat, blev beretningerne enstemmigt vedtaget. Regnskab. Kasseren gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr. Der var to spørgsmål omkring regnskabet. Det oplystes at rygerummet i kælderen, i alt kostede kr. at etablere. Det andet spørgsmål omkring personaleudgifter på kr. blev ikke umiddelbart besvaret, men de kr. er blevet brugt til sundhedsfremmene tiltag for afdelingens personale. Forslagsstilleren trak forslaget. Forslag 1,2 af Per Klippert, som forslag 1,1, dog uden at beslutningsreferatet lægges på hjemmesiden. Forslag 1,3 af Per Klippert gående ud på, at beslutningsreferat trykkes i TLB-Nyt Peter Bæk anmodede forslagsstilleren om at trække forslag 1,2 og 1,3. Trukket af forslagsstilleren. Bestyrelsens ændringsforslag, forslag 1A, gående på, at et revideret/forkortet referat af generalforsamlingen indeholdende indkomne forslag samt afstemningsresultat om disse, gengives i førstkommende TLB-Nyt efter generalforsamlingen, blev herefter vedtaget. Vedtægter Forslagene i forslag 2 havde samme indhold som forslagene i forslag 1, dog med den ændring at der har var tale om Indkomne forslag i stedet for beslutningsreferat. Forslag 2.1 af Per Klippert, blev trukket af forslagsstilleren Forslag 2.2 Peter Bæk redegjorde for konsekvenserne såfremt forslaget blev vedtaget og opfordrede forslagsstilleren til at trække forslaget. Forslagsstilleren fastholdt forslaget. Forkastet. med kr. 100,00. Forslaget blev trukket af forslagsstilleren. Kontingentet vedtaget. Valg Følgende blev genvalgt. Formand: Peter Bæk, faglige sekretærer: Orla Aagaard, Kim Jørgensen, Hans Jørgen Kjærsgaard, Poul Møller (til 30/6), til at afløse Poul fra 1/7 valgtes Martin Nedergaard Jensen, Arne Knudsen(til 30/6), til at afløse Arne fra den 1/7 var det to kandidater Paul Jentzsch og Peter Ymer Nielsen, Paul blev valgt med stemmerne 159 mod bestyrelsesmedlemmer, Peter Schmidt Nielsen, Marianne Aagaard, Hans Kjærgaard, Jacob Jespersen, Harald Fabricius, Anders Larsen. 5 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge 1. Birgitte Andersen 2. Keld Kristensen, 3. Aksel Pedersen, 4. Poul Knak Thomassen, Jens Wieland. Revisions firma Beierholm blev genvalgt. Bilagskontrollant Steen Sørensen genvalgt. Bilagskontrollantsuppleant Ejler Petersen genvalgt. Regnskabet blev godkendt. Indkomne forslag Forslag 1,1 af Per Klippert gående ud på, at der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, som trykkes i TLB-nyt og sendes ud på mail til medlemmerne samt lægges på hjemmesiden. Forslag 2.3 Forkastet Kontingent Karl Erik Rasmussen gennemgik kontingentet/budgettet for 2014 Forslag 3 fra Per Klippert gående ud på, at kontingentet skulle nedsættes 4

5 3F TLB s medlemmer stemte til overenskomsten n Af JSA. nej Som det er bekendt er der forhandlet nye overenskomster på det private område gældende fra 1/ til 28/ altså en 3-årig aftale. De generelle stigninger på minimallønsoverenskomsterne (Industriens & Byg f.eks.) er samlet 4,95 kr. over perioden, stigningen pr. 1/ er 1,50 kr. På normallønsområdet (Fællesoverenskomsten & ATL chauffør, lager) er stigningen samlet over perioden 6,75. Stigning pr. 1/ ,10. nej Fælles for begge hovedområder er at der på særlig opsparing / fritvalgskonto hæves med 1% i perioden. Pr. 1/ hæves den 0,3 %. Dette er hovedtrækkene og de væsentlige ting, og det har I taget stilling til ved urafstemningen. 36% af de berørte medlemmer i afdelingen stemte om overenskomstfornyelsen. 60 % af medlemmerne under FALCK stemte. Flot valgdeltagelse Falck-folk. 72% af de afgivende stemmer stemte NEJ til den foreliggende resultat. Det samlede resultat blev som bekendt et JA til overenskomsten. Tak for deltagelsen i afstemningen, og hvad ind af til tabes må udad til vindes så fortsat god kamp for forbedrede løn og arbejdsvilkår ude på arbejdspladserne. nej Feriekort? Tjek din e-boks n Af Den herlige ferietid nærmer sig med hastige skridt og derfor går mange også og venter på at modtage deres feriekort i postkassen. Mange vil opleve, at de kigger forgæves. Langt de fleste arbejdsgivere benytter i dag elektronisk feriekort, kaldet eferiekort og derfor vil du få sendt dit feriekort til din e-boks, som er en elektronisk postkasse, alle danskere har. Har du endnu ikke aktiveret din e-boks, kan du gøre det på Har du brug for hjælp til aktivering af din e-boks, er du velkommen til at henvende dig i afdelingen. På finder du en vejledning til, hvordan du udfylder eferiekortet

6 1. maj med gøgl og alvor Omkring 250 3F ere fik sig en festlig start på 1.maj i afdelingens telt på Sommervej, blandt andet med underholdning fra gøgleren Jan Schow. På Tangkrogen holdt socialrådgiver Siri Sylvest Hansen fra afdelingen tale på den store scene. Reforme n Tale af Siri Sylvest Hansen, socialrådgiver i 3F TLB Tak for invitationen til at komme og tale her i dag. Jeg arbejder som socialrådgiver i 3F. Jeg vil fortælle lidt om de store reformer regeringen har gennemført, og hvilke konsekvenser det har haft for vores medlemmer. I 3F oplever vi at der er rigtig mange af medlemmerne, der efter et års sygdom, mister retten til sygedagpenge og havner på kontanthjælp. Til trods for at de ikke er blevet raske. Derfor ser vi ikke frem til den nye sygedagpengereform der træder i kraft 1 juli, for det betyder at folk nu allerede efter 5,5 måneder mister deres sygedagpenge, og i stedet får kontanthjælpslignende ydelse. Dvs kr. mindre om mdr., uden modregning- så længe de er syge. Sidste år var der som bekendt , der mistede arbejdsløshedsdagpengene, kun 8% kom i arbejde. Mange havnede på kontanthjælp, og 5000 af dem får slet ingen forsørgelse fordi de er ramt af fælles forsørgelsespligt og formuereglen. De tæller ikke med i arbejdsløshedsstatistikkerne, ligesom rigtig mange andre der får kontanthjælp, heller ikke tæller med. Så ledighedstallet er en del højere end officielle statistikker viser. Syge kommer på kontanthjælp Et andet stort indgreb, som vores medlemmer slås med var: Reformen af fleksjob og førtidspension. Der skulle spares 1,9 milliarder kr. og tilkendes færre førtidspensioner. Begrundelsen fra Mette Frederiksen, og før hende Støjberg var således: ingen skal efterlades alene på perronen, på en passiv førtidspension. 6

7 r er social dumping, på Tangkrogen 1. maj Hun lovede så at passiviteteten skulle afløses af forebyggende ressourceforløb. Og det lød jo også rigtig godt. Men hvordan er det så gået med at få de her ressourceforløb op at stå? Virkeligheden er: at der ikke er blevet oprettet ret mange ressourceforløb på landsplan. Og der heller ikke tilkendt ret mange førtidspensioner, 65% færre så den del af reformen holdt jo. Til gengæld er rigtig rigtig mange, meget syge mennesker havnet på kontanthjælp. At blive parkeret på kontanthjælp i en venteposition på ubestemt tid er noget af det værste man kan byde folk der i forvejen er syge. Den ændring har betydet at vi har medlemmer som er kronisk syge efter arbejdsulykker, som ikke kan få en pension, selv om de ingen arbejdsevne har tilbage. Og jeg skal hilse og sige, at mange af dem jeg snakker med i det daglige siger, at hvis man ikke i forvejen har stress og depression, så er der stor risiko for at få det når man placeres uden ret megen indflydelse på egen fremtid og økonomi. De ender på kontanthjælp og tilkendes heller ikke ressourceforløb nogle er nødt til at flytte fra familien, fordi de mister forsørgelsen hvis de er samboende. De mister derved det vigtigste i deres liv, det de i høj grad lever for, nemlig deres familie. De føler sig groft svigtet, når de ingen hjælp får, efter måske år på arbejdsmarkedet. ikke mere er inde over, når der skal forhandles løn, og fagforeningerne er skrevet helt ud af aftalen. Det er et kæmpe tilbageskridt! Fagbevægelsens top, LO må da have snorksovet da disse reformer blev vedtaget, eller også samtykker de? Vi var ex. kun to 3F afdelinger af sted til høring om det her spørgsmål i beskæftigelsesudvalget på Christiansborg. Unge bliver parkeret En anden gruppe som rammes hårdt er de svageste unge under 40 år. Det er de mest udsatte ex. omsorgssvigtede unge, med psykiatriske diagnoser, misbrug m.v. som normalt ville få førtidspension. I Aarhus har man i året før reformen bevilget 130 førtidspensioner til unge under 30 år, fra denne gruppe. Efter reformen er der kun tilkendt 33 førtidspensioner, og der er kun oprettet 17 ressourceforløb. Resten, dvs. over 80 unge, er parkeret på kontanthjælp. Så nu er de alligevel endt på den der dødsyge perron, bare på en lavere ydelse og med en uafklaret fremtid. Der er vist også i høj grad plads til forbedringer!!!! Det første de unge sparer på er den medicin de evt. er ordineret af psykiatrien. Dernæst er det huslejen det kniber med. En ting er helt sikkert, det er at fattigdommen vokser, og socialrådgiverne melder om flere og flere unge hjemløse, og sofa surfere fordi de simpelthen ikke kan betale huslejen!. medansvar, de blev jo lukket ind i varmen ved sidste valg, i stedet for Enhedslisten, Det er der ikke kommet noget godt ud af! Der skal i den grad tænkes nyt, og handles, før det for sent!!! Kontanthjælpsreformen: Problemet med denne reform, ligesom den foregående, det er sparedelen, kommunerne har taget til sig. De unge der er erklæret uddannelsesparate er sat ned til 5800 kr. brutto pr måned. At tvinge nogen i uddannelse har aldrig været nogen succes. Regeringen siger de ikke kan bevilge flere penge til kommunerne, fordi de skal overholde budget aftalen med EU. Det er EU s såkaldte budget lov. Jamen hvorfor er det så lige at samme regering satser så hårdt på at vi skal forblive tro mod EU? Jeg vil opfordre til at I stemmer på Folkebevægelsen mod EU. Til sidst vil jeg sige, at jeg syntes det er super vigtigt at vi i fagforeningerne ikke kun beskæftiger os isoleret, med de rent arbejdsrelaterede problemer som løn, arbejdsforhold m.v. Vi skal også blande os i den socialpolitiske debat, for ligesom vi kæmper mod den sociale dumpning der kommer via EUmedlemskabet, skal vi kæmpe mod den sociale dumping som opstår, når politikerne herhjemme sænker de sociale ydelser, eller helt afskaffer dem. Det påvirker også mindstelønningerne, og tvinger folk ud som løntrykkere. For slet ikke at tale om de mange der er aktiverede uden løn! Hvor ordinære stillinger nedlægges! Fleksjobbere svigtes I vores 3F-afdeling lavede vi en undersøgelse af hvordan lønnen i den nye ordning var, og det viste sig at der var fejl i 2/3 del af fleksjobbernes løn. De fik typisk mellem 1000 til 2000 kr. for lidt om mdr. Derudover oplever de at de nu står meget alene, da kommunen Der ligger indtil videre 2 påbud fra Arbejdstilsynet til Århus kommune, fordi socialrådgivernes arbejdsbyrde er stærkt forøget. Så her i byen er der ikke noget at prale af, Byrådet, Jacob Bunsgaard og Thomas Medom!!!!. Ja Dansk Folkeparti har også et Vi skal rejse krav i forhold til dem der står helt uden for arbejdsmarkedet. Vi er ofte de eneste, sidste station, medlemmerne kan gå til når kommunen kassen er smækket i. Tak! 7

8 Som vi tidligere har skrevet her i bladet, bliver de ferieperioder, I oplyser til Feriekonto for at få udbetalt Jeres optjente feriepenge, sammenkørt med Jeres udbetaling af dagpenge og efterløn. Det betyder, at de, der har skrevet en ferieperiode på kortet til Feriekonto, og har hævet dagpenge eller efterløn i samme periode, skal forklare sig nærmere. Hvis du er ledig, så husk at give besked til Jobcentret når du holder ferie. Hvis du er på efterløn, så husk at give besked til a-kassen når du holder ferie. A-kassen Medlemsmøde: Løn- og ansættelsesvilkår for fleksjobbere! TIDSPUNKT: Torsdag den 21. august 2014, STED: 3F-Transport, Logistik og Byg, Sommervej 5, 8210 Aarhus V. (i lokalet i kælderen) EMNE: Vi starter med en runde, hvor du selv kort siger lidt om hvor du er ansat, og om der er tale om fornuftige vilkår eller hvordan. Eller er du ledig, og hvordan går det med at finde arbejde? Herefter tager vi en gennemgang af løn- og ansættelsesvilkår for fleksjobbere v/jan Sylvest Andersen og Torben Skovgård Hansen. Og endelig har vi en snak/diskussion om fleksjobvilkårene hvor vi gensidigt bliver klogere og klogere..uha.. Og vi skal til sidst konkludere på, om vi skal sætte nogen fælles initiativer i søen? Vi glæder os til at se dig! TILMELDING: Du bedes tilmelde dig på afdelingens telefonnummer: eller Med venlig hilsen Gerben, Jørgen, Iben, Poul, Mogens, Erik, Jan, Peter, Kim, Siri og Torben 8

9 Kom til fodboldstævne! Afdelingen arrangerer i samarbejde med 3F Rymarken igen i år en udendørs fodboldturnering for vores arbejdspladser og klubber. Derfor kan I gå i gang med at sætte hold og træne til stævnet, der foregår lørdag d. 9. august på Langenæs banerne hos Århus Der spilles med 7 mandshold. Tilmelding af hold til afdelingens mailadresse eller tlf med besked om kontakt oplysninger på holdleder og virksomhed eller klub. Jan Carlsen og Knud Åge Rasmussen 9

10 SAMSØ Nyt fra 3F Samsø Seniormøde med landbetjenten 29 seniormedlemmer havde fundet til Nordgården til den årlige sammenkomst for 3F s efterlønnere og pensionister bosiddende på Samsø. Vi havde inviteret øens landbetjent John Damberg, der levende fortalte om livet på Færøerne hvor han havde boet i over tyve år. Jagt og fiskeri, fårehold og grindefangst og den barske natur på øerne, var de store overskrifter som John Damberg underholdt med. Smedegade 21 Tlf Se flere billeder på hjemmesiden Tolderen og hans hund Den 1. april blev der afviklet et godt besøgt medlemsarrangement på Nordgården, hvor tolder Peter Rugbjerg og hans hund Beauty underholdt med mange spændende oplevelser fra et langt arbejdsliv som tolder. Peter Rugbjerg fortalte om arbejdet ved de danske grænser, hvor det især var de mange danskere der havde været på indkøbstur i Tyskland og Polen, der prægede arbejdet i en årrække. Senere som hundefører, hvor Peter Rugbjerg og hans hund sporede narko i alle afskygninger. Som hundefører blev der søgt efter narko i havnene, ved grænserne, i Postterminalen og i Kastrup Lufthavn. Hans Schmidt Formand Læs mere: Et spændende foredrag der afsluttedes med at Beauty søgte efter kemikalier til brug for fremstilling af bl.a. ekstacy i lokalet på Nordgården. Peter Rugbjerg havde inden mødet skjult små beholdere med kemikalier forskellige steder i lokalet bl.a. klæbet fast under stole som vores medlemmer sad på. En rigtig god aften med mange spændende oplevelser. 10

11 Turen går til Lilleøre og Nordby Hede... SAMSØ 3F Samsø inviterer medlemmer med familie på en spændende udflugt til Lilleøre og Nordby Hede. Tirsdag den 26. august kl mødes vi ved Naturskolen, hvor naturvejleder Bjarne Manstrup vil guide os en tur til Lilleøre og videre langs kysten til Nordby Hede og Fårefolden. Undervejs vil Bjarne Manstrup fortælle om naturen i området og hvad vi møder af dyr og planter. Gå ikke glip af en spændende aften i den samske natur. Der bliver mulighed for at bestille sandwichboller. Vi sørger for at medbringe øl og vand. Du kan tilmelde dig og din familie senest den 25. august 2014 ved at ringe til 3F Samsø på På bestyrelsens vegne Hans Schmidt Tina Øster Sagsbehandler Fra turen til Møgelskår i 2011 Besøg 3F Samsø på Facebook! Birthe Schmidt Sagsbehandler Læs mere: 11

12 Nyt om rejseforsikring: Ingen grund til panik den 1. august 2014 Den 1. august 2014 ophører den offentlige rejsesygeforsikring og her i Alka sørger vi naturligvis for, at medlemmerne ikke bliver ladt i stikken. Hjemtransportdækningen via Forbundsulykkesforsikringerne bliver udvidet til også at dække udgifter til hjemtransport ved dødsfald. Herudover udvider vi også den individuelle Rejse- og Afbestillingsforsikring fra den 1. august Udvidelsen gælder følgende ved rejser i EU/EØS-lande: Ved behandling på offentlig klinik/hospital dækkes kundens egenbetaling vedr. udgifter til behandling og medicin Ved behandling på privat klinik/hospital dækkes alle udgifter til behandling og medicin Ved dødsfald dækkes udgifter til hjemtransport af den afdøde til Danmark Adgang til Falck Travel Cares alarmcentral. Her kan man få vejledning 24 timer i døgnet, hele året. Endnu en god nyhed er, at der ikke følger en prisstigning i kølvandet på udvidelsen af forsikringen. Vi forventer kun at forhøje prisen på nytegninger. April 2014 Vi ønsker alle en god 1. maj Gennemskuelige og enkle priser Alka tager ikke gebyr ved opsigelse af forsikringer. Det er ellers kutyme i vores branche, men her i Alka har vi enkle og gennemskuelige priser. Større erstatning til stormflodsramte Efter stormfloden i 2013 har Stormrådet besluttet at give større dækning og erstatninger til de ramte. Afgiften hæves derfor fra 30 til 60 kr. fra 1. juli Stormflodsafgift bliver automatisk opkrævet sammen med indbo og husforsikringer, og afregnet til staten. Læs mere her.

13 MILJØ Træstøv og kræft: Flere får anerkendt erstatning Meget træstøv på arbejdet? Ring til os og få hjælp. n Af Kim, Siri, Peter og Torben Risikoen for at udvikle kræft i næse og bihuler er øget allerede efter nogle års udsættelse for træstøv, viser forskningen. På den baggrund blev Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget i december 2013 enige om en praksisændring. Praksis vedrørende kirtelcellekræft i næse og bihuler ændres til, at denne kræftform anerkendes efter nogle års (som udgangspunkt 4 år) eksponering inden for virksomheder, hvor der forekommer dokumenteret udsættelse for træstøv på 1 mg/m 3 eller tilsvarende. Arbejdsskadestyrelsen åbner samtidig for, at tidligere afviste sager vedr. denne kræftform kan genoptages, hvis man anmoder om det. Læs meget mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside: Du kan gøre noget I afdelingen har et enkelt medlem fået anerkendt kræft i bihuler efter udsættelse for træstøv, og dette var efter de gamle regler. Nu er kravene til hvor meget træstøv man skal have været udsat for, sat væsentlig ned. Derfor kan der være nogle af vore medlemmer, som nu er berettiget til erstatning. Hvis du fornemmer at der er træstøv på værkstedet, i produktionslokalet eller der hvor du i øvrigt arbejder, skal du overveje, om der kan laves sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger. Ring til afdelingen, eller ring til Arbejdstilsynet. Støvmængden kan måles og nedbringes! Arbejdsskadeanmeldelsen kan du få lavet hos egen læge eller i afdelingen. Din sundhedsordning kan mere end du tror n af Carsten F Rasmussen. Vores sundhedsordning kan bruges til mere end mange egentlig er klar over. Som medlem i Pension Danmark kan du frit benytte Pension Danmarks telefoniske sundhedsrådgivning, der omfatter: Psykologhjælp (døgnet rundt) Misbrugsrådgivning (døgnet rundt) Vejledning om muligheder og rettigheder i sundhedsvæsenet (hverdage ml. kl. 8-21) Ring på for at få telefonisk sundhedsrådgivning. De erfarne rådgivere består af psykologer, sygeplejersker og misbrugsrådgivere. Langt størstedelen af Pension Danmarks medlemmer har fri adgang til tværfaglig behandling, der omfatter: Fysioterapi Kiropraktik Zoneterapi Massage Tværfaglig behandling skal være med til at sikre, at små skavanker ikke udvikler sig, men at der bliver taget hånd om problemerne, inden de vokser sig store. Tværfaglig behandling tilbydes i samarbejde med Falck Healthcare, som står for behandling, rådgivning og drift af mere end 120 sundhedscentre over hele landet. Hurtig diagnose Med hurtig diagnose kan du få hurtig og kompetent hjælp til udredning og diagnosestillelse. Du vil under hele forløbet være i tæt kontakt med en sygeplejerske, du altid kan henvende dig til. Hurtig diagnose tilbydes i samarbejde med Falck Healthcare. Bestil tid til behandling Log ind på Din Pension og bestil tid til behandling. 13

14 MILJØ Kamp for bedre arbejdsmiljø hjemme og ude Den 28. april var international dag for arbejdsmiljøet. 3F TLF var på gaden i Aarhus for at gøre opmærksom på de alt for mange, der bliver dræbt i arbejdsulykker i Danmark. Sammen dag arrangerede Fagbladet 3F sammen med afdelingen Fagbladets Forsamlingshus. Fotograf Søren Zeuth og journalist Peter Rasmussen fortalte om et fabrikskollaps, der kostede 1100 tøjarbejdere livet i Bangladesh og om forholdene på tøjfabrikkerne i det fattige land. 14

15 MILJØ De unge og de nye kommer til skade Vidste du at: Unge og nyansatte tager rekorden! Unge og nyansatte fylder rigtig meget i ulykkesstatistikkerne. Arbejdstilsynet har analyseret de ca arbejdsulykker, som blev anmeldt i Unge under 25 år tegnede sig sammen med nyansatte (ansat under 100 dage forud for ulykken) for hele 33 % af alle ulykker! Arbejdstilsynet igangsætter derfor kampagne som skal dæmme op for disse skræmmende tal. Får du en ny kollega, som måske oveni købet er under 25 år, så kan du måske være med til at gøre en ekstra indsats for at vedkommende ikke kommer til at tælle med i ulykkesstatistikken. Snak med vedkommende om hvordan arbejdet kan udføres sikkert. Tre kvarter med 6 er nok! Sommeren står for døren, forhåbentlig med solskinsvejr. Men arbejder du udenfor er det godt at vide at en gennemsnitsdansker bliver solskoldet efter ca. tre kvarter i middagssolen med UV-indeks på 6. Husk solcremen! Du kan på dmi.dk se mere UV-indekset og dagens tal Du kan hente gratis Bygge-Anlæg App! Branchearbejdsmiljørådet for Bygge-Anlæg har samlet alle materialer på en App til. Den fylder 225 Mb, så brug WIFI forbindelse til første download. Når man har den kan man se alle materialer og sende dem videre som PDF, gemme og sende billeder og noter og læse seneste nyt! For knapt et år siden lancerede man en lignende app til iphone som siden er downloadet over gange! Der er nye opdaterede vejledninger fra Arbejdstilsynet om støj og høreværn! BAR Industri har udgivet ny vejledning om helkropsvibrationer. Kører du f.eks. truck, kan du læse om hvad det er for nogle skadelige helkropsvibrationer du måske udsættes for i ryg og lænd. Vejledningen fortæller også noget om, hvordan de måles og hvad man kan gøre for at beskytte sig imod dem. 15

16 TRANSPORT & Logistik Demonstration satte fokus på social dumping Chauffører og fagligt aktive har gjort kampen mod slaveri på landevejen til en folkesag n Af Ole Thorup Vi var 65 forventningsfulde deltagere i alt, fra Silkeborg og Aarhus, der deltog i demonstration mod social dumping, lørdag den 3. maj af os var medlemmer fra 3F Transport, Logistik & Byg. Turen startede i Silkeborg kl , hvor 16 mand steg på bussen og derefter til TLB i Århus kl. 06:45, hvorefter vi samlede 4 mand op i Vejle. Omkring 500 var mødt op på Slotspladsen for at demonstrere mod social dumping. Demonstrationen var arrangeret af, Landsklubben for Danske Godschaufførerne. I løbet af dagen, var der flere talere til demonstrationen, blandt andet 3F transportgruppens formand, Jan Villadsen, SF s formand Pia Olsen Dyhr og Enhedslistens Henning Hyllested. Ligeledes var 3 EU politikere på talerstolen: Ole Christensen fra Socialdemokratiet, Ole Nors fra Folkebevægelsen mod EU og Morten Messerschmidt fra DF. Over 300 chauffører var mødt op for at diskutere de store udfordringer vores branche står overfor. Mødt op for at pege på løsninger. Siden da har det hele ikke været negativt. For faktisk har regeringen både lyttet og handlet de seneste 15 måneder. Kontrollen er strammet mod fusk på vores veje for 15 millioner om året. Et beløb, der nu stiger til 18 millioner, sagde Jan Villadsen. Jan Villadsen brugte også sin tale på at efterlyse flere løsninger. Jeg tror, de næste løsninger skal gå på økonomi kontrol og ansvar i virksomhederne, det nogen kalder medvirkeransvar. Efter demonstrationen udtalte Harald Fabricius, Landsklubformanden for Danske Godschauffører, at han havde håbet på at flere mødte op, men var glad for at DR og Tv2 var til stede. Det viser, at kampen mod piratkørsel og slaveri på landevejene er blevet en folkesag. Transportminister Magnus Heunicke fik et stort bifald, der han lovede, at han var klar til at tage en sag mod EU i kampen mod piratkørsel Klar til sag mod EU Det største bifald fik vores transportminister Magnus Heunicke, da han afviste at ændre de danske regler som går imod piratkørsel som blev indført i Transportministeren er klar til en sag mod EU hvis de vil ændre de danske regler. Det kommer ikke til at ske så længe jeg er transportminister. Vi er klar til at tage en sag, sagde Magnus Heunicke. Ministeren vil øge kameraovervågning ved grænser og øget kontrol skal stoppe piratkørsel. Disse budskaber er vi rigtig mange der vil holde ham op på. Flere penge til kontrol Jan Villadsen startede sin tale med at fortælle om stormødet, der var i Fredericia sidste år. Cirka 500 demonstrerede mod social dumping og moderne slaveri på Christiansborg Slotplads den 3. maj 16

TLBnyt. Nej til løndumpning FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG

TLBnyt. Nej til løndumpning FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Nej til løndumpning NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG De syge svigtes Se side 14 Omstilling Tlf.: 70 30 09 46 Byggegruppen Tlf.: 88 92 67 77 A-kasse Tlf.:

Læs mere

TLBnyt. Fane indvielse 1. maj 2008 FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG

TLBnyt. Fane indvielse 1. maj 2008 FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Fane indvielse 1. maj 2008 NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG Avisbude: Kæden er knækket Se side 08 Omstilling Tlf.: 70 30 09 46 Byggegruppen Tlf.: 88 92 67

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nr. 2 2013 Medlemsblad for Dansk El-Forbund Nej til dumping DEF s afdelinger får 600.000 kroner til indsats mod dumping Nej til kunde-tyveri Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nej

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser

Læs om Michelles vej til at blive dyrepasser Blad nr. 1 Maj 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage det

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN BESØG FRA REJSESCENEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 WWW.3F.DK/SLAGELSE

LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN BESØG FRA REJSESCENEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 WWW.3F.DK/SLAGELSE NR. 4-2014 Afdelingsblad for medlemmer af 3F Slagelse LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 SIDE 20 NYT OM TIDER OG STEDER SIDE 9 BESØG FRA REJSESCENEN

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar!

Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Juni 2007 Nr. 2 3. årgang Nu vil redderne lønnes efter deres store ansvar! Hvem ringer klokkerne for? Det politiske landskab har forandret sig inden for den sidste måned. Tv-kameraerne og fotografernes

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 Nr. 3 - september 2014 Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 I dette nummer: Den nye sygedagpengelov s. 3-5 Social ansvarlighed i Brønshøj s. 8-9 Modister i verdensklasse s. 14-15 Fyring

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed Nr. 5 - december 2013 3F København Vi vil bare behandles med værdighed I dette nummer: 3F København fik en fane s. 10 Stor ligelønssag vundet på Riget s. 14-15 Kommunalvalg 2013 s. 16-18 Kamp for ok-forhold

Læs mere

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2014 - Nr. 3 Faget på studietur - Se 10-15 HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER

Læs mere

Der er blevet plads til flere hos Novia

Der er blevet plads til flere hos Novia Kastrup Nr. 2 Juni 2009 Der er blevet plads til flere hos Novia Prøvestenen Det kræver store maskiner at sortere dagens affald. Se side 6 Fyringer Der er et liv efter fyring. Se side 13 3F Kastrup ændrer

Læs mere