STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - LØNSTATISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - LØNSTATISTIK"

Transkript

1 STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - LØNSTATISTIK Oktober 2009

2 Indhold 1. Individbeskrivelser...2 Indberetterindivid... 3 Virksomhedsindivid...4 Personindivid... 5 Lønindivid... 6 Virksomhedsslutindivid... 8 Fyldindivid... 9 Slutindivid Oversigt over individtyperne Rækkefølge af individer i indberetningsfilen Styrebrud...13 Eksempel Eksempel Tegnsæt 1: EBCDIC...18 Tegnsæt 2: ISO-646 (EMCA-43, ASCII og DS2089)...18 Tegnsæt 3: ANSI (Windows)...19 Tegnsæt 4: CODEPAGE 850 (DOS) af 20

3 0. Indledning ESI-standarden er den standard, der sikrer at indberetningen af person- og lønoplysninger til DA og Danmarks Statistik sker efter en ensartet opbygning. Det er derfor vigtigt, at den i de enkelte edb-lønsystemer bygges op som beskrevet i Individtyperne 1-9. Pr. 1. januar 2008 erstattes DS-arbejdsstedskoden (DSK) med p-nummer, jf. CVR's hjemmeside Indberetninger, der omfatter lønperioder efter dette tidspunkt, SKAL indeholde p-nummer, og ESI-standarden er derfor udvidet til 100 karakterer med plads til p-nummer i position Der er i de følgende individtypebeskrivelser beskrevet, hvor p-nummer skal placeres. Følgende gælder for alle individer med P-nummer og DA-Foreningskoder (DAK): Tildeling af P-nummer sker via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ønskes oplysning om, hvilke P-numre den enkelte virksomhed har, kan der rettes henvendelse til CVRregistret ( P-nummer skal altid være udfyldt, hvis virksomheden har mere end ét arbejdssted DAK kan oplyses ved henvendelse til DA, og kræves ikke udfyldt ved indberetning direkte til Danmarks Statistik. I så tilfælde udfyldes feltet med nuller. En oversigt over DAK-koder findes på Fil Filnavnet på indberetningsfilen er valgfrit, dog bedes filnavne med Æ, Ø og Å samt mellemrum ikke anvendt. Filtype er.esi 2 af 20

4 1. Individbeskrivelser Indberetningsfilen skal være inddelt i et antal individer (records), jf. Oversigt over individtyper s. 11. Som minimum skal individtyperne 1 (Indberetter), 2 (Virksomhed) og 9 (Slut) og et eller flere af individtype 3 (Person) og individtype 4 (Løn) findes i indberetningen. Individtyperne 7 (Virksomhedsslut) og 8 (Fyld) anføres efter ønske og behov. For hver medarbejder skal der være minimum et personindivid (individtype 3) og et lønindivid (individtype 4). Bemærk i øvrigt sammenhængen mellem person- og lønindividerne, som beskrevet i afsnittet om styrebrud på s Alle individer (records) har en længde på 100 tegn, og der afsluttes med CR/LF. Ved indberetning foretrækker vi en fast formatering, men der kan efter aftale benyttes komma- eller TAB-separering og i givet fald skal der være et skilletegn mindre i hvert individ, end der er felter. Kommaseparerede filer skal ikke indeholde citationstegn medmindre, der kan optræde komma i det pågældende alfanumeriske felt. For hvert datafelt i individtype 1-9 er angivet, om det er rent numerisk (N) eller alfanumerisk (A). For numeriske (N) felter gælder: Kun heltal, med mindre andet er nævnt Det skal højrestilles Der skal indsættes foranstillede nuller I individtype 1 er angivet, hvilke mulige tegnsæt, der kan anvendes. Tegnsættene er yderligere beskrevet på side af 20

5 INDIVIDTYPE 1 INDBERETTERINDIVID Dette individ skal være det fysisk første individ i filen. Indeholder navn og adresse på det anvendte edb-bureau (evt. virksomheden selv). OBS. Hvis der benyttes komma- eller TAB-separering, skal de første 7 felter (position 1-23) lægges sammen til et felt. Position Datanavn Type Forkortelse Feltindhold/Databeskrivelse 1 8 Filler N Filler N Filler N Filler N Individtype N ITYPE 1 22 Tegnsæt N TEGN Kode for hvilket tegnsæt der anvendes 1 EBCDIC 2 ISO-646 (ASCII) 3 ANSI (Windows) 4 Codepage 850 (DOS) 23 Format N FORMAT Kode for om der anvendes 1 fast formatering 2 kommaseparering 3 TAB-separering Indberetterens CVR-nummer N SENR Indberetterens CVR-/SE-nummer som tildelt af SKAT Filler N Indberetterens navn Indberetterens adresse Indberetterens postnummer A A N INAVN IADR IPOST Filler N af 20

6 INDIVIDTYPE 2 VIRKSOMHEDSINDIVID Indeholder data om den virksomhed, der indberettes for. Position Datanavn Type Forkortelse Feltindhold/Databeskrivelse 1 8 CVR-nummer N SENR Det af SKAT tildelte CVR-/SEnummer Filler N DS-arbejdsstedskode N DSK Danmarks Statistiks Arbejdsstedskode. Erstattet af P-nummer, DSK udfyldes med nuller DA-foreningskode N DAK Dansk Arbejdsgiverforenings foreningskode. 21 Individtype N ITYPE Virksomhedens navn A VNAVN Virksomhedens adresse A VADR Virksomhedens postnummer N VPOST P-nummer A PNR Arbejdsstedets 10-cifrede P-nummer. Hvis virksomheden kun har et arbejdssted og intet P-nummer tilknyttet udfyldes med 10 nuller. 5 af 20

7 INDIVIDTYPE 3 PERSONINDIVID Indeholder data om én medarbejder personlige data, oplysninger om medarbejderens ansættelsforhold og hvilken virksomhed, vedkommende er ansat på. Der vil forekomme flere personindivider for den samme medarbejder. Position Datanavn Type Forkortelse Feltindhold/Databeskrivelse 1 8 CVR-nummer N SENR Det af SKAT tildelte CVR-/SEnummer Filler N DS-arbejdsstedskode N DSK Danmarks Statistiks Arbejdsstedskode. Erstattet af P-nummer, DSK udfyldes med nuller DA-foreningskode N DAK Dansk Arbejdsgiverforenings foreningskode. 21 Individtype N ITYPE Medarbejdernummer A MNR Medarbejderens interne nummer i virksomheden CPR-nummer N CPR Medarbejderens 10-cifrede CPRnummer Indholdstype N IPTYPE Angiver hvilken type personoplysning, der er tale om, jf. Lønstatistikvejledningen. Følgende numre må anvendes som IPtype: 0100, 0200, 0350, 0400, 0600, 0610, 0700 og Medarbejderkode N MKODE Kode hørende til den enkelte IPtype. Gyldige koder findes i Lønstatistikvejledningen under personoplysninger samt i vejledningen Arbejdsfunktioner DISCO Ikrafttrædelsestidspunkt N IKR Den dato som medarbejderkoden er gyldig fra. Format: ÅÅÅÅMMDD Gyldig fra N GFRA Gyldighedsperiodens startdato. Format: ÅÅÅÅMMDD Gyldig til N GTIL Gyldighedsperiodens slutdato. Format: ÅÅÅÅMMDD Filler N P-nummer A PNR Arbejdsstedets 10-cifrede P-nummer. Hvis virksomheden kun har et arbejdssted og intet P-nummer tilknyttet udfyldes med 10 nuller. 6 af 20

8 INDIVIDTYPE 4 LØNINDIVID Indeholder løndata for én medarbejder. Dvs. virksomhedsdata, persondata, løntype (ILtype), beløb og/eller antal samt lønperiode. Der vil forekomme flere lønindivider for den samme medarbejder. Position Datanavn Type Forkortelse Feltindhold/Databeskrivelse 1 8 CVR-nummer N SENR Det af SKAT tildelte CVR-/SE-nummer Filler N DS-arbejdsstedskode N DSK Danmarks Statistiks Arbejdsstedskode. Erstattet af P-nummer, DSK udfyldes med nuller DA-foreningskode N DAK Dansk Arbejdsgiverforenings foreningskode. 21 Individtype N ITYPE Medarbejdernummer A MNR Medarbejderens interne nummer i virksomheden CPR-nummer N CPR Medarbejderens 10-cifrede CPR-nummer Indholdstype N ILTYPE Angiver hvilken type løn, der er tale om. De numre, der må anvendes som ILtyper er beskrevet i Lønstatistikvejledningen under lønoplysninger Enheder N ENHEDER Antal enheder af den relevante ILtype. Er obligatorisk for de ILtyper, der er markeret med Timer eller Dage under kolonnen Antal i Lønstatistikvejledningen. 61 Fortegn af ENHEDER A FT + eller Blanktegn er også Beløb N BELØB Angivelse af beløb for den relevante ILtype. Er obligatorisk for de ILtyper, der er markeret med Øre under kolonnen Beløb i Lønstatistikvejledningen. 72 Fortegn af BELØB A FT + eller Blanktegn er også Gyldig fra N GFRA Gyldighedsperiodens startdato. Format: ÅÅÅÅMMDD Gyldig til N GTIL Gyldighedsperiodens slutdato. Format: ÅÅÅÅMMDD Filler N P-nummer A PNR Arbejdsstedets 10-cifrede P-nummer. Hvis virksomheden kun har et arbejdssted og intet P-nummer tilknyttet udfyldes med 10 nuller. 7 af 20

9 INDIVIDTYPE 7 VIRKSOMHEDSSLUTINDIVID Angiver slutningen af en virksomhedsgruppe (CVR-/SEnr, P-nummer). Indeholder en sammentælling af samtlige individer pr. virksomhed. Position Datanavn Type Forkortelse Feltindhold/Databeskrivelse 1 8 CVR-nummer N SENR Det af SKAT tildelte CVR-/SEnummer Filler N DS-arbejdsstedskode N DSK Danmarks Statistiks Arbejdsstedskode. Erstattet af P-nummer, DSK udfyldes med nuller DA-foreningskode N DAK Dansk Arbejdsgiverforenings foreningskode. 21 Individtype N ITYPE Individantal N IANTAL Det totale antal individer pr. virksomhed (inkl. virksomheds-individ og virksomhedsslutindivid). Hvis sammentælling ikke kan foretages, skrives nuller A Benyttes ikke P-nummer A PNR Arbejdsstedets 10-cifrede P-nummer. Hvis virksomheden kun har et arbejdssted og intet P-nummer tilknyttet udfyldes med 10 nuller. 8 af 20

10 INDIVIDTYPE 8 FYLDINDIVID Fyldindividet behandles ikke, men benyttes f.eks. til at gøre blokke lige lange i forbindelse med indberetning på magnetbånd. Position Datanavn Type Forkortelse FELTINDHOLD/DATABESKRIVELSE 1 8 Filler N Filler N Filler N Filler N Individtype N ITYPE A Benyttes ikke Filler N af 20

11 INDIVIDTYPE 9 SLUTINDIVID Dette individ er det fysisk sidste individ i filen. Indeholder en optælling af samtlige antal individer i indberetningen samt oplysninger om systemudbyder og anvendt edb-lønsystem. Position Datanavn Type Forkortelse Feltindbold/Databeskrivelse 1 8 Filler N Filler N Filler N Filler N Individtype N ITYPE Individantal N IANTAL En sammentælling af antallet af individer i indberetningen. Dvs. SAMTLIGE individer inklusive indberetter- og slutindivid (+ evt. fyldindivider). Hvis sammentælling ikke kan foretages, så skrives nuller Udbyderidentifikation N UDBID CVR-nummer på systemudbyder Systemnummer N SYSID Entydigt løbenummer for hvert edblønsystem som aftalt med DA Opdateringsdato N OPDATO Dato for seneste ændring i lønstatistikmodulet. Format: ÅÅÅÅMMDD Lønsystemnavn A Navnet på edb-lønsystemet Filler N af 20

12 2. Oversigt over individtyperne Rubrikkernes størrelse er ikke udtryk for de enkelte felters størrelse (se i stedet beskrivelse af det enkelte individ). 1 INDBERETTER Filler Filler Filler Filler ITYPE TEGN FORMAT SENR Filler INAVN IADR IPOST Filler 2 VIRKSOMHED SENR Filler DSK DAK ITYPE VNAVN VADR VPOST PNR 3 PERSON SENR Filler DSK DAK ITYPE MNR CPR IPTYPE MKODE IKR GFRA GTIL Filler PNR 4 LØN SENR Filler DSK DAK ITYPE MNR CPR ILTYPE ENHED FT BELØB FT GFRA GTIL Filler PNR 7 VIRKSOMHEDSSLUT SENR Filler DSK DAK ITYPE IANTAL Ubenyttet PNR 8 FYLD Filler Filler Filler Filler ITYPE Ubenyttet Filler 9 SLUT Filler Filler Filler Filler ITYPE IANTAL UDBID SYSID OPDATO Lønsystemnavn Filler 11 af 20

13 3. Rækkefølge af individer i indberetningsfilen Indberetningsfilen skal starte med individtype 1 og slutte med individtype 9. Herimellem skal anføres data om de enkelte virksomheder og deres medarbejdere: Det forventes, at der kun er ét virksomhedsindivid (individtype 2) pr. virksomhed. Ved en virksomhed forstås her en unik kombination af CVR-nummer, P-nummer og DAK Hvert virksomhedsindivid efterfølges af medarbejderdata, dvs. person- og lønindivider (individtype 3 og 4). Rækkefølgen af person- og lønindivider kan være på to måder som vist i nedenstående eksempel. Enten med de to typer individer for sig eller med data om en medarbejder for sig Følgende eksempel illustrerer, hvordan rækkefølgen af records i en indberetningsfil kan være: INDBERETTER VIRKSOMHED 1 PERSON 1 PERSON 1 PERSON 2 PERSON 3 LØN 1 LØN 1 LØN 2 LØN 2 LØN 3 VIRKSOMHEDSSLUT VIRKSOMHED 2 PERSON 1 LØN 1 PERSON 2 PERSON 2 PERSON 2 LØN 2 LØN 2 LØN 2 VIRKSOMHEDSSLUT VIRKSOMHED 3... SLUT Samme person beskrives to gange med forskellige oplysninger To forskellige lønoplysninger for samme person 12 af 20

14 4. Styrebrud Hvis en eller flere af følgende data ændres for en medarbejder i indberetningsperioden P-nummer (PNR) Koden (MKODE) i de særligt markerede personoplysninger (IPTYPERNE 0200, 0350, 0400, 0600, 0610 eller 0620) så skal der være én indberetning af løndele pr. kombination af disse med gyldighedsperioder (GFRA og GTIL), hvor GFRA og GTIL i person- og lønindividerne skal matche. Denne opdeling af indberetningen på flere datasæt for samme medarbejder benævnes styrebrud. Det forventes ikke, at GFRA og GTIL nedbrydes i mindre enheder end én lønperiode, hvilket medfører at styrebrud kun kan komme på tale i forbindelse med indberetning til den årlige lønstatistik StrukturStatistikken. Eksemplerne på side illustrerer, hvordan indberetningen skal se ud ved styrebrud, dvs. i de tilfælde hvor enten P-nummer ændres, eller der er ændringer i mkoden for en af de særligt markerede personoplysninger. I eksemplet med ændring i Mkoden, skal der som minimum være 2 eller flere records af den personoplysning, for hvilken Mkoden ændres svarende til antal gange Mkoden er ændret i indberetningsperioden. GFRA og GTIL skal være opbygget, så de enkelte records bider hinanden i halen. Begge eksempler bygger på den forudsætning, at personen har ansat hele året. Person- og lønindividernes recordformat i indberetningen til den årlige lønstatistik StrukturStatistikken kan have en af nedenstående opbygninger, hvorom det gælder, at der skal være et sæt af både person- og lønoplysninger, der kan matches vha. GFRA og GTIL. 13 af 20

15 Eksempel 1 Den 1. marts skiftes arbejdsfunktion fra til , alle andre personoplysninger er uændrede. A. Personindivider A1 Dublerede personoplysninger. Alle records er dublerede, og Gfra og Gtil på identiske IPtyper bider hinanden i halen Itype IPtype Mkode Ikr GFRA GTIL A2 Ikke-dublerede personoplysninger. Kun for den IPtype, hvis mkode er ændret, er Gfra og Gtil opbygget, så de enkelte records bider hinanden i halen Itype IPtype Mkode Ikr GFRA GTIL Uanset hvilken af foregående opbygninger, der anvendes for personindividerne, skal lønindividernes records følge nedenstående opbygning ved styrebrud, hvor hver record kan matches til personindividerne vha. GFRA og GTIL. 14 af 20

16 Eksempel 1 fortsat B. Lønindivider Itype ILtype Enheder.. Beløb.. GFRA GTIL xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy af 20

17 Eksempel 2 En medarbejder skifter arbejdssted d. 15. juli og får dermed et nyt P-nummer (lønperiodestart 1. juli, månedsvis), alle andre personoplysninger er de samme. Såfremt lønperioderne overlapper datoen for skiftet i arbejdsstedet, kræves ikke at en lønperiode opsplittes i flere datointervaller, da dette sjældent kan lade sig gøre i lønsystemet. Ved skift af arbejdssted, og dermed P-nummer, skal alle personoplysninger dubleres. Ikr ændres kun, hvis der er ændringer i ansættelsesforholdet på det nye arbejdssted dvs. der er ændringer i en eller flere mkoder for de særligt markerede personoplysninger. A. Personindivider Itype IPtype Mkode Ikr GFRA GTIL PNR Lønindividernes records skal følge nedenstående opbygning ved styrebrud, hvor hver record kan matches til personindividerne vha. GFRA og GTIL. 16 af 20

18 Eksempel 2 fortsat B. Lønindivider... Itype... ILtype Enheder.. Beløb.. GFRA GTIL.. PNR xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyy yyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyy yyyyyyyyyyyy af 20

19 Tegnsæt 1: EBCDIC b b b b b 4 b 5 b 6 b ) & - æ å / a j Û A J b k s B K S c l t C L T d m u D M U e n v E N V f o w F O W g p x G P X h q y H Q Y i r z I R Z ø : Å, Æ * % Ø ( ) Ô Â b i = bitnr. i i byten. 1) blank Tegnsæt 2: ISO-646 (EMCA-43, ASCII og DS2089) b b b b b 4 b 5 b 6 b ) 0 Â P Ô p A Q a q B R b r C S c s D T d t % 5 E U e u & 6 F V f v G W g w ( 8 H X h x ) 9 I Y i y * : J Z j z K Æ k æ , L Ø l ø M Å m å N Û n / O o b i = bitnr. i i byten. 1) blank 18 af 20

20 Tegnsæt 3: ANSI (Windows) b b b b b 4 b 5 b 6 b ) 0 P p A Q a q B R b r C S c s  ä D T d t Å å % 5 E U e u Æ æ & 6 F V f v Ô ö G W g w ( 8 H X h x Ø ø ) 9 I Y i y * : J Z j z ; K k , L l Ü ü M m N n / O o b i = bitnr. i i byten. 1) blank Tegnsæt 4: CODEPAGE 850 (DOS) b b b b b 4 b 5 b 6 b ) 0 P p A Q a q ü æ B R b r Æ C S c s D T d t ä ö % 5 E U e u & 6 F V f v å G W g w ( 8 H X h x ) 9 I Y i y Ô * : J Z j z Ü ; K k Ø , L l M m Ø N n  / O o Å b i = bitnr. i i byten. 1) blank 19 af 20

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING LØNSTATISTIK OKTOBER 2009 STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING INDHOLD 1. Individbeskrivelser... 3 Indberetningsindivid... 4 Virksomhedsindivid... 5 Personindivid... 6 Lønindivid... 7 Virksomhedsslutindivid...

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik for virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA. For

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Edb-indberetning af personnumre (CPR-nr.)

Edb-indberetning af personnumre (CPR-nr.) Erhverv Edb-indberetning af Vejledning E nr. 55 Version 1.0 Resumé Indberetningspligtige virksomheder skal foretage indberetning hver måned af de ansattes cpr-numre. Denne vejledning beskriver, hvorledes

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension

Tillæg/fradrag til KMD Social Pension Snitfladebeskrivelse Side 1 af 7 Snitflade beskrivelse vedr. Tillæg/fradrag til KMD Social Pension via datafangst (EA012001Q) Snitfladebeskrivelse Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse: Side Historik:... 2 Ændringsvarsel:...

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

- beskrivelse af snitflader

- beskrivelse af snitflader - beskrivelse af snitflader 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Ændringer... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Tilmeldingslisten... 5 5. Materiale-indlæsningsfilen... 7 6. Fejl- og kvitteringslisterne...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har behov for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN MAJ 2009 Indholdsfortegnelse 1 eindkomst indberetning... 1 2 Bestilling af eskattekort... 2 3 Rekvirer skattekort... 3 4 Importer eskattekort... 4 05/2009 KSA/jk Side

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barsel.dk Indhold Dataformat generelt...1 Længde...1 Karaktersæt...1 Datastruktur ved records i fast format....1 00 Dataleverandør

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

finansielle virksomheder mv.), der ikke er momsregistreret i særlig stor grad, men som i stedet afregner lønsumsafgift.

finansielle virksomheder mv.), der ikke er momsregistreret i særlig stor grad, men som i stedet afregner lønsumsafgift. Notat Jord & Affald J.nr. MST-779-00115 Ref. RH 11. maj 2010 Oversigt over virksomheder med omsætning under 50.000 kr. i 2008 Oversigten er et hjælpemiddel, som kommunerne kan benytte sig af i forbindelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

IDEP.web. Brugervejledning. En løsning til: INDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER

IDEP.web. Brugervejledning. En løsning til: INDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER IDEP.web Brugervejledning En løsning til: INDBERETNING TIL AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER INDBERETNING TIL SKAT AF: EU-SALG UDEN MOMS (TIDLIGERE BENÆVNT LISTESYSTEMET)

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION)

DANMARKS REDERIFORENING (DANISH SHIPOWNERS ASSOCIATION) Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til Barseludligningsordning for rederierhvervet Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Lønstatistik 2007. Vejledning

Lønstatistik 2007. Vejledning Lønstatistik 2007 Vejledning Indberetning af lønstatistik 2007 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede oplysninger

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødsel, stilling og værgemål CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken

Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 17. juni 2011 Teknisk indberetningsvejledning MFI-statistikken Indhold 1. Indledning... 1 2. Kort om STINA... 2 2.1. Indberetning af MFI via STINA... 2 2.2. Tilgængelighed

Læs mere

Oplysningssedlen; systemudvikling af edb-program. Vejledningen erstatter vejledning for systemudviklere om edb-indberetning af oplysningssedler af

Oplysningssedlen; systemudvikling af edb-program. Vejledningen erstatter vejledning for systemudviklere om edb-indberetning af oplysningssedler af Erhverv Vejledning E. 52.99 Oplysningssedlen; systemudvikling af edb-program Vejledningen erstatter vejledning for systemudviklere om edb-indberetning af oplysningssedler af august 1998. Resumé Denne vejledning

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning

KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning November 2015 KVIK-GUIDE: Sådan tjekker du din indberetning Indberetning.da.dk samler al information vedrørende indberetning til DA Statistik på indberetning.da.dk for virksomheder, der er medlem af en

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Bopælssamling CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere navne CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Nuværende fødselsregistreringssted CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside:

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Teknisk dokumentation

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn

Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Webinar - Sidste Nyt i DataLøn Signe Stine Gitte 1 Dagens agenda Nyt om Løndel 01 Opdatering af offentlige satser Rettelser i DataLøn Nyt om Løndelsguiden Nyt om economic: Gendan standardkontoplan Forbedringer

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan

Bilag 1 - Beskedkoder i NemRefusion rev. 04.04.2014. BeskedTekst 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 'BundtUUIDIdentifikator' har et UUID format som ikke kan 0 Fejl 1000 valideres 0 Fejl 1001 Der opstod en fejl ved forsøg på validering: {0} Indberetningen har ikke et 'MessageID' - anvender internt 0 Fejl

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere