JM INVEST Investeringsanalyse på Nordfyns Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JM INVEST Investeringsanalyse på Nordfyns Bank"

Transkript

1 Egenkapitalens forrentning JM INVEST Investeringsanalyse på Nordfyns Bank Aktie kurs 677 Markedsværdi (DKKm) 222,4 Free float 100% Nordfyns Bank Nordfyns Bank er en veldrevet lokalbank med 8 filialer på Fyn. Banken har et solidt fokus på indtjening, hvilket betyder, at Nordfyns Bank igennem flere år har været blandt de banker i Danmark med den højeste forrentning af egenkapitalen. Siden 2005 har banken etableret nye filialer i vækstområderne Odense og Middelfart. Banken har 8 filialer, hvoraf 3 er placeret i Odense og 1 i Middelfart. Disse nye filialer giver nu stigende vækst i banken, som således rapporterede en vækst i udlånet på 8,5% i 2. kvartal 2016, hvilket er blandt de højeste i sektoren. Nordfyns Bank er aktuelt den eneste bankaktie på Københavns Fondsbørs, som kombinerer pæn udlånsvækst (8,5%) med en høj forrentning af egenkapitalen (10,5%), og som samtidig handler med betydelig rabat til indre værdi (K/I på 0,68). Baseret på en forventning om fortsat vækst og god indtjening, vurderer vi, at aktien burde handle omkring indre værdi (999 kr. per aktie). K/I vs. Egenkapitalens forrentning 18% 16% 14% Lollands Bank 12% 10% Nordfyns Bank 8% 6% 4% 2% 0% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Kurs / Indre værdi (DKKm) (E) 2017(E) 2018(E) Netto rente- og gebyrindtægter (DKKm) 148,6 155,0 153,6 157,0 164,8 176,1 Nedskrivninger (DKKm) -27,5-21,0-11,8-11,8-16,8-17,8 Årets resultat (DKKm) 22,6 27,5 29,7 35,4 35,3 41,7 Indtjening per aktie (DKK) 68,73 83,69 90,33 107,76 107,31 126,87 Indre værdi per aktie (DKK) 804,5 875,2 950,9 1043,6 1131,0 1232,8 Forrentning af egenkapital 8,9% 10,0% 9,9% 10,8% 9,9% 10,7% P/E 7,5 6,3 6,3 5,3 K/I 0,71 0,65 0,60 0, september 2016 Side 1

2 Investeringscase Nordfyns Bank er en lille overset perle, som igennem flere år har genereret solide økonomiske resultater i form af en høj forrentning af egenkapitalen. Som noget nyt er banken nu også begyndt at vokse udlånsbogen. Efter en flad udvikling i udlånet i kom der gang i væksten i slutningen af Væksten er fortsat ind i 2016, og ved udgangen af 1. halvår 2016 var udlånet 8,5% højere end året før. Udlånsvækst er vigtig, da det er den underliggende indtjeningsmotor i banken, og det viser, at banken er godt positioneret rent markedsmæssigt. Da væksten samtidig sker uden at sætte indtjeningen over styr, er den værdiskabende for aktionærerne. Banken har stor eksponering mod private kunder (52%) og bred diversificering på erhvervssiden, hvilket i kombination med en stærk kreditpolitik har resulteret i lave nedskrivninger under finanskrisen og i de efterfølgende år. Nordfyns Bank tilbyder som den eneste bankaktie på Københavns Fondsbørs både pæn udlånsvækst, god indtjeningsevne og en aktiekurs, der handler med betydelig rabat til indre værdi. Der er en håndfuld regionale og lokale banker, som aktuelt formår både at vokse og levere god forrentning af egenkapitalen (Ringkjøbing Landbobank, Sydbank, Jyske Bank, Spar Nord, Lån & Spar Bank samt Nordfyns Bank). I denne gruppe er det dog kun Nordfyns Bank, der handler med en høj rabat til indre værdi. Omvendt er der et selskab som Møns Bank, som leverer meget høj vækst og handler på en lav K/I, men her betyder investeringerne bag den kraftige vækst, at indtjeningen, i hvert fald midlertidigt, er under pres. Østjydsk Bank og Danske Andelskassers Bank handler begge med meget stor rabat til indre værdi, men leverer hverken vækst eller indtjening. Så samlet set er det kun Nordfyns Bank aktien, der kan levere på alle disse parametre. Vi forventer en gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen efter skat på 10,5% i de kommende 3 år. Baseret på værdiansættelsen af andre lokalbanker vurderer vi, at aktien burde handle tæt på indre værdi, som aktuelt er på 999 kr. per aktie (48% upside). Nordfyns Bank har en solid kapitaloverdækning og betaler kun et begrænset udbytte (17% af overskuddet i 2015). Hvis banken øgede sin udbyttebetaling, ville det være en katalysator for en endnu højere værdiansættelse. Der er dog aktuelt ingen tegn på, at det vil ske. 29. september 2016 Side 2

3 Risikofaktorer Nordfyns Bank er som alle banker meget afhængig af konjunkturerne i Danmark. Således vil svagere konjunkturer med stor sandsynlighed betyde større nedskrivninger i banken som følge af stigende arbejdsløshed og flere tvangsauktioner og konkurser. Renteniveauet er en anden risikofaktor for banken. Den negative rente i Danmark betyder en kompression af bankens rentemarginal, da det ikke i praksis er muligt for banken at køre med negative indlånsrenter for den type kunder, som banken betjener. Hvis renten sænkes yderligere, vil det således medføre reducerede netto-renteindtægter for banken. I vores estimatperiode har vi antaget en flad rentemarginal. Set fra et aktionærsynspunkt anser vi bankens lave udbyttepolitik for at være den tredje risikofaktor. Dette forhold er behandlet særskilt i denne analyse under afsnittet Kapitaldækning og dividende. Aktielikviditet Der er 100% free float i Nordfyns Bank og kun én storaktionær (ejerskab på 10%). Likviditeten i aktien svinger dog noget fra måned til måned, hvilket kan afspejle sig i længere eksekveringstid af købs- og salgsordrer. 29. september 2016 Side 3

4 God og stabil forrentning af egenkapitalen #1 Ring. Landbobank (12,8%) Ring. Landbobank (14,9%) Hvidbjerg Bank (14,8%) #2 Jyske Bank (10,9%) Jyske Bank (13,7%) Ring. Landbobank (14,3%) #3 Nordfyns Bank (8,9%) Lån & Spar Bank (10,6%) Spar Nord (12,2%) #4 Spar Nord (8,6%) Hvidbjerg Bank (10,3%) Sydbank (10,1%) #5 Lån & Spar Bank (8,6%) Nordfyns Bank (10,0%) Nordfyns Bank (9,9%) Nordfyns Bank har igennem flere år leveret solide resultater. Ovenstående tabel viser de fem bedste lokale og regionale pengeinstitutter i Danmark de seneste tre år. Som det fremgår af tabellen, er det kun Nordfyns Bank og Ringkjøbing Landbobank, der har ligget i top 5 alle tre år. Resultaterne er drevet af selskabets strategi om at drive en fokuseret lokalbank på Fyn med fokus på privatkunder og mindre erhvervskunder. Banken er meget bevist om at fravælge forretningsområder, hvor det er vanskeligt at opnå kritisk masse. F.eks. har banken kun et begrænset udbud indenfor værdipapirhandel. Banken er ligeledes lykkedes med at skabe en god kombination mellem at have filialer i vækstområdet Odense og en stærk markedsposition i det gamle markedsområde på Nordfyn, hvor banken har filialer i Bogense (inkl. hovedsæde), Otterup, Søndersø og Kerteminde. Desuden har banken et leasingselskab (Nordfyns Finans) med en balance på ca. 400 mio. kr., der udbyder finansiering indenfor transport, landbrug og entreprenørmaskiner dog med særligt fokus på transport (busser, minibusser, taxa, varebiler mv.). 29. september 2016 Side 4

5 God udlånsvækst Udlånsvækst (H vs. H1 2015) -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Møns Bank Lån & Spar Bank Ringkjøbing Landbobank Spar Nord Bank Sydbank Nordfyns Bank Jyske Bank Kreditbanken Danske Andelskassers Bank Fynske Bank Salling Bank Lollands Bank Sparekassen Sjælland-Fyn Nordjyske Bank Hvidbjerg Bank Djurslands Bank Skjern Bank Totalbanken Jutlander Bank Vestjysk Bank Østjydsk Bank BankNordik Mange pengeinstitutter har haft vanskeligt ved at skabe udlånsvækst ovenpå finanskrisen. Denne udvikling er igennem det seneste år vendt for de bedste banker i sektoren, hvor det er lykkedes igen at realisere en vækst i udlånet. Nordfyns Bank ligger i den bedste tredjedel i sektoren med en vækst på 8,5% i 1. halvår. Denne vækst er primært skabt ud fra bankens 3 filialer i Odense-området, hvor banken både nyder godt af et voksende marked og stigende markedsandele. 29. september 2016 Side 5

6 Kreditkvalitet Nordfyns Bank er kommet igennem finanskrisen med relativt begrænsede nedskrivninger. Banken realiserede et mindre underskud på 8 mio. kr. i 2008, men har ellers haft overskud i alle efterfølgende år og med en god forrentning af egenkapitalen siden Vores vurdering er, at banken har god kreditpolitik med et normaliseret nedskrivningsbehov på ca. 1% af udlånsbogen årligt. I 2016 forventer vi et lidt lavere niveau (0,75%) baseret på en tabsprocent på kun 0,65% p.a. i 1. halvår. Banken havde finanstilsynet på inspektion i slutningen af 2014, og tilsynet skrev bl.a. følgende i deres efterfølgende redegørelse: Fordelingen af udlån er henholdsvis ca. 54 pct. til privatkunder og 46 pct. til erhvervskunder. Banken er ikke væsentligt eksponeret mod særlige brancher, og har ingen udlån over 10 pct. af kapitalgrundlaget. Banken er endvidere kendetegnet ved en solid likviditetsmæssig overdækning, blandt andet på grund af et indlånsoverskud på ca. 30 pct. i forhold til bankens udlån. Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen bankens 35 største udlån svarende til i alt ca. 625 mio. kr. Dette svarer til 26,6 pct. af bankens samlede udlån. Finanstilsynet fandt ikke anledning til at foretage yderligere nedskrivninger end dem, banken selv på forhånd havde beregnet. Kapitaldækning og dividende Nordfyns Bank har en meget solid balance og havde ved udgangen af 2015 en kapitalprocent på 16,3%, hvilket gav en solvensoverdækning på 7,0%. Den egentlige kernekapitalprocent (egenkapitalen) udgjorde 14,2%, og den resterende kapital udgjordes af hybrid kernekapital og supplerende kapital. Banken har udstedt 2 gange hybrid kernekapital på begge 15 mio. kr. med en rente på henholdsvis 8,75% og 10,85%, som kan indfries i Vi forventer, dette vil ske, hvilket vil give en rentebesparelse på ca. 3 mio. kr. i Disse to udstedelser kan uden problemer indfries uden at udstede ny kapital på baggrund af den stærke balance. Derudover har banken supplerende kapital på 40 mio. kr. til en rente på 8,13%, som kan indfries fra 2019 og sandsynligvis refinansieres til en noget lavere rente. Den stærke balance er desværre skabt på baggrund af meget begrænsede udbytter til aktionærerne. Således har banken kun udbetalt 15-18% af overskuddet i perioden til trods for solide resultater. Nordfyns Bank er som mange andre lokale banker kendetegnet ved stemmeretsbegrænsninger og begrænset aktieejerskab hos bestyrelse og direktion. Vi anser 29. september 2016 Side 6

7 disse to faktorer for at være den væsentligste årsag til, at de stærke økonomiske resultater ikke er kommet aktionærerne mere til gode. Vi kan ikke se en katalysator på kort til mellemlang sigt, som vil ændre dette forhold, men vi forventer dog, at udbyttebetalingen vil fortsætte med at stige i takt med stigende overskud og idet der trods alt må være grænser for, hvor høj kapitaloverdækning banken ønsker at operere med. Vi forventer, at den årlige dividende vil blive fordoblet fra 15 kr. i 2015 til 30 kr. i 2018, hvilket i 2018 vil svare til, at 24% af overskuddet bliver udbetalt som udbytte. Som vi vil behandle i afsnittet om værdiansættelse, anser vi en højere udbytte procent som den væsentligste katalysator for en værdiansættelse af bankens aktie, der afspejler de flotte underliggende resultater Udbytte per aktie (E) 2017(E) 2018(E) 29. september 2016 Side 7

8 Værdiansættelse Vi foretrækker at værdiansætte Nordfyns Bank relativt til andre danske small cap aktier samt i forhold til andre mindre banker. Nedenstående tabel viser P/E for en række danske small cap aktier, hvor der er tilgængelige analytikerestimater. Vi foretrækker endvidere at sammenligne med medianen af dette nøgletal for at minimere støj i nøgletallet. Aktie- Markeds- Price/Earning Finans Kurs værdi 2016(E) 2017(E) 2018(E) Alm. Brand 51, ,7 14,0 13,6 Spar Nord 64, ,2 9,5 8,6 Ringkjøbing Landbobank 1.442, ,0 11,9 10,9 Median 13,0 11,9 10,9 Industri mv. Schouw & Co. 432, ,8 14,2 13,3 NKT 424, ,5 13,7 11,8 NNIT 217, ,7 20,3 19,5 Santa Fe Group 67, ,8 22,5 12,8 Median 21,1 17,2 13,1 Forbrug Matas 124, ,4 11,1 10,9 Harboes Bryggeri 137, ,8 13,5 12,2 IC Group 167, ,2 11,6 10,7 Bang & Olufsen 70, ,8 17,3 Median 13,2 12,5 11,5 Shipping TORM 61, ,2 11,3 5,2 Norden 98, ,7 12,6 Median 9,2 65,5 8,9 Byggerelateret TK Development 7, ,0 7,2 8,8 Monberg & Thorsen 285, ,9 8,3 7,2 H+H International 75, ,2 8,9 7,2 Per Aarsleff 158, ,4 9,1 8,0 Solar 377, ,2 13,2 11,8 Højgaard 280, ,7 7,4 6,7 Median 14,9 8,6 7,6 Median 13,7 11,9 10,9 Aktier ejet af JM INVEST (nøgletal baseret på egne estimater) Brdr. A&O Johansen 2.499, ,7 7,2 6,7 Fast Ejendom Danmark 84, ,3 7,1 6,8 Lollands Bank 240, ,2 5,6 6,0 Mols-Linien 61, ,1 4,0 3,4 Nordfyns Bank 677, ,3 6,3 5,3 Median 6,3 6,3 6,0 Discount til øvrige small cap aktier 54% 47% 45% Det gør ikke den store forskel, hvorvidt Nordfyns Bank sammenlignes med gruppen af finansaktier eller hele gruppen af small cap aktier, da disse to grupper handler på næsten samme nøgletal. 29. september 2016 Side 8

9 Egenkapitalens forrentning JM INVEST Investeringsanalyse på Nordfyns Bank Sammenholdes med hele gruppen af small cap aktier, er der betydelig upside i Nordfyns Bank, som det fremgår af nedenstående tabel. 2016(E) 2017(E) 2018(E) Nordfyns Bank upside 117,6% 88,3% 103,4% Fair value (kr. per aktie) Denne værdiansættelse kan dog ikke stå alene, da der er mange mindre børsnoterede banker, som ikke er vist i tabellen, grundet manglende analytikerdækning. Nedenstående diagram viser, at der er en pæn sammenhæng mellem, hvilken Kurs/Indre værdi en bank handler på, samt vores estimat for den gennemsnitlige forrentning af egenkapitalen i perioden De underliggende data er gengivet på næste side. K/I vs. Egenkapitalens forrentning 18% 16% 14% Lollands Bank 12% 10% Nordfyns Bank 8% 6% 4% 2% 0% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Kurs / Indre værdi Nordfyns Bank forventes at forrente egenkapitalen med i gennemsnit 10,5% de kommende 3 år, hvilket i forhold til den lineære regression svarer til en fair value på ca. 1,2 X indre værdi (1.200 kr. per aktie). Både den relative værdiansættelse til det brede small cap univers og den specifikke værdiansættelse mod andre lokal- og regionalbanker peger altså på en fair value på mindst kr. per aktie. For at nå dette niveau for værdiansættelse vil det dog kræve en betydelig ændring af selskabets udbytte politik. Nordfyns Bank udbetalte i % af overskuddet som udbytte, hvilket er meget lavere end de større lokal- og regionalbanker, hvor de førende udbetaler mellem 60 og 100% af årets overskud som udbytte. Hvis Nordfyns Bank i 2-3 år udbetalte hele overskuddet som udbytte og samtidig kunne vokse balancen, ville forrentningen af egenkapitalen stige i takt med, at banken bedre udnyttede sin kapital. Der er dog ingen tegn på, at banken er på vej med sådanne aktionærvenlige tiltag. 29. september 2016 Side 9

10 Derfor er et realistisk kursmål for Nordfyns Bank kurs 1.000, hvilket svarer til indre værdi, mens et højere kursmål vil kræve en forbedret udbyttepolitik. Den grundlæggende drift af banken (høj ROE og god vækst) tilsiger en værdiansættelse over indre værdi, men det kræver at banken i højere grad tilgodeser sine aktionærer, når der skal udbetales udbytte. Bank K/I EKF Danske Andelskassers Bank 0,34 0,9% Østjydsk Bank 0,42 2,5% Salling Bank 0,48 5,0% Totalbanken 0,52 5,9% Fynske Bank 0,56 6,0% Møns Bank 0,58 6,5% Jutlander Bank 0,62 6,7% Djurslands Bank 0,64 5,9% Skjern Bank 0,65 8,8% Lollands Bank 0,66 11,0% Nordfyns Bank 0,68 10,5% Hvidbjerg Bank 0,68 6,8% BankNordik 0,69 8,4% Sparekassen Sjælland-Fyn 0,72 6,2% Nordjyske Bank 0,83 7,4% Kreditbanken 0,83 7,0% Jyske Bank 0,95 8,9% Lån & Spar Bank 0,97 12,5% Vestjysk Bank 1,04 4,0% Spar Nord Bank 1,09 10,5% Grønlandsbanken 1,26 9,0% Sydbank 1,36 12,7% Ringkjøbing Landbobank 2,02 14,4% 29. september 2016 Side 10

11 Øvrige forhold omkring Nordfyns Bank Landbrugseksponering Nordfyns Bank har en begrænset eksponering mod landbrugskunder, idet dette erhverv kun udgør 6% af bankens udlån og garantier. Ledelse Adm. direktør Holger Bruun har været ansat i denne stilling siden 2009 og har en fortid i Danske Bank og den Jyske Sparekasse. EDB central Nordfyns Bank benytter Bankdata som EDB central. Bankdata har Jyske Bank og Sydbank som de største brugere. Aktiebesiddelse i ledelsen Ledelsen i Nordfyns Bank har kun en begrænset aktiebesiddelse. Således ejer direktionen kun 310 aktier (værdi ca kr.), mens de 5 eksterne bestyrelsesmedlemmerne i gennemsnit besidder aktier for ca kr. Til gengæld ejer de 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i gennemsnit aktier for kr. Vi havde gerne set, at både direktion og bestyrelse havde en større økonomisk interesse i banken via større aktiebesiddelser. Stemmeretsbegrænsning Banken har begrænset stemmeretten til 20 stemmer per aktionær. Aktionærer Nordfyns Bank har én aktionær, der ejer over 5% af aktierne. Det er selskabet Lundstrøm Holding fra Odense, som ejer 10,1% af aktierne. 29. september 2016 Side 11

12 Indtjeningsestimater (DKKm) (E) 2017(E) 2018(E) Netto rente- og gebyrindtægter Renteindtægter 140,5 119,9 104,6 119,1 133,6 126,4 123,4 114,5 114,0 120,8 128,1 Renteudgifter -59,2-43,3-28,5-32,9-30,9-26,6-22,5-18,6-15,0-15,0-12,0 Udbytte af aktier mv. 0,6 0,5 0,5 0,7 2,5 1,7 1,6 3,1 3,0 3,0 3,0 Gebyrer og provisioner (netto) 23,0 28,8 28,3 35,4 41,0 47,2 52,4 54,6 55,0 56,0 57,0 I alt 104,9 105,8 104,9 122,3 146,2 148,6 155,0 153,6 157,0 164,8 176,1 Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 104,9 105,8 104,9 122,3 146,2 148,6 155,0 153,6 157,0 164,8 176,1 Andre indtægter 6,9 7,2 9,4 7,7 5,1 7,0 4,8 10,5 10,0 10,0 10,0 Indtægter i alt 111,8 113,0 114,3 130,0 151,3 155,6 159,9 164,1 167,0 174,8 186,1 Udgifter til personale og administration -79,4-83,2-90,2-91,0-94,0-96,5-108,1-112,1-116,0-117,0-119,0 Afskrivninger på materielle aktiver -3,6-3,5-3,5-3,1-2,2-2,8-2,6-3,5-2,8-2,8-2,8 Andre driftsudgifter -2,0-7,4-5,4-5,7-3,0-3,9-4,2-4,2 0,0 0,0 0,0 Basisindtjening 26,8 19,0 15,2 30,3 52,1 52,4 45,0 44,2 48,2 55,0 64,3 Nedskrivninger på udlån -37,2-21,4-16,7-15,9-21,5-27,5-21,0-11,8-11,8-16,8-17,8 Resultat af associerede selskaber 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kursreguleringer -1,4 9,3 5,6-1,0 7,5 4,9 9,9 4,7 9,0 7,0 7,0 Resultat før skat -11,7 6,9 4,1 13,4 38,0 29,8 34,0 37,0 45,4 45,2 53,4 Skat 3,9-1,9-1,1-3,8-8,7-7,3-6,5-7,3-10,0-9,9-11,8 Resultat efter skat -7,8 5,0 3,0 9,6 29,4 22,6 27,5 29,7 35,4 35,3 41,7 Nøgletal Vækst i udlån -11,1% 6,4% 11,6% 1,2% 2,6% -1,1% 4,8% 8,0% 6,0% 6,0% Nedskrivninger i % af udlån 1,7% 1,4% 1,2% 1,5% 1,9% 1,4% 0,8% 0,8% 1,0% 1,0% Skattesats 33,1% 26,9% 26,8% 28,4% 22,7% 24,3% 19,1% 19,8% 22,0% 22,0% 22,0% Forrentning af egenkapitalen 2,8% 1,6% 5,1% 13,4% 8,9% 10,0% 9,9% 10,8% 9,9% 10,7% Antal aktier (m) 0,22 0,21 0,21 0,21 0,29 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 EPS -36,04 23,56 14,01 44,63 102,59 68,73 83,69 90,33 107,76 107,31 126,87 Udbytte per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 15,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Pay-out ratio 0% 0% 0% 0% 10% 15% 18% 17% 19% 23% 24% Vi forventer, at Nordfyns Bank kan fortsætte den positive udvikling i de kommende år med både vækst i udlån og overskud. For 2016 forventer vi en vækst i udlånet på 8% og et lidt lavere niveau i de kommende år. Det svarer til, at banken i 2016 skal øge udlånet med ca. 120 mio. kr., hvor væksten efter 1. halvår allerede var på 90 mio. kr. For rentemarginalerne forventer vi en flad udvikling. Det grundlæggende scenario er et fortsat lav-rente miljø, hvilket vi anser for det mest sandsynlige indenfor estimatperioden. På baggrund af en god start på året forventer vi i 2016 en nedskrivningsprocent på 0,75% og 1,00% i de efterfølgende år. Nedskrivningsprocenten var på 0,65% p.a. i 1. halvår 2016 (5 mio. kr.). 29. september 2016 Side 12

13 Balance (DKKm) (E) 2017(E) 2018(E) Aktiver Indstående hos centralbanker o.l. 413,4 487,1 562,0 466,5 506,5 517,4 584,8 468,1 376,4 307,0 236,5 Udlån 1.332, , , , , , , , , , ,6 Obligationer 141,8 221,4 323,6 186,6 373,4 312,1 324,7 515,1 500,0 500,0 500,0 Aktier mv. 47,3 54,5 65,0 69,0 76,5 81,2 85,8 88,6 88,0 88,0 88,0 Grunde og bygninger 33,5 32,9 31,6 30,1 29,3 27,4 30,3 29,9 30,0 30,0 30,0 Øvrige aktiver 27,7 25,2 26,5 23,9 23,5 36,1 28,0 32,0 30,0 30,0 30,0 Aktiver i alt 1.996, , , , , , , , , , ,1 Passiver Indlån og anden gæld 1.681, , , , , , , , , , ,0 Hensættelser 5,6 11,2 16,8 11,5 13,5 19,3 19,9 23,0 20,0 20,0 20,0 Andre passiver 33,4 28,9 135,2 38,8 38,7 39,4 29,7 26,6 27,0 27,0 27,0 Efterstillede kapitalindskud 100,0 112,5 97,6 97,6 107,1 107,3 69,2 69,4 69,0 69,0 69,0 Egenkapital 176,5 181,0 184,2 194,7 245,2 264,3 287,6 312,4 342,9 371,6 405,1 Passiver i alt 1.996, , , , , , , , , , ,1 29. september 2016 Side 13

14 Disclosure om JM INVEST JM INVEST er aktionær i Nordfyns Bank. Igennem de seneste 12 mdr. har vi handlet aktier i selskabet i disse perioder: Maj 2016 (Køb), Juni 2016 (Køb). Når vi offentliggør investeringsanalyser eller markedskommentarer på et selskab, forpligter vi os til ikke at handle i den pågældende aktie i 1 uge efterfølgende. Vi forpligter os endvidere til at flage på forhånd på vores hjemmeside, hvis vi ønsker at handle i den pågældende aktie i en periode på 3 mdr. efter offentliggørelsen. JM INVEST har ikke økonomiske relationer til Nordfyns Bank ud over at være aktionær. Denne analyse er udarbejdet af Johannes Møller Westh. Analysen er blevet forelagt Nordfyns Bank forud for offentliggørelsen. Dette har ikke påvirket analysens konklusioner. Disclaimer Denne investeringsanalyse er udarbejdet på baggrund af information offentliggjort via Nasdaq OMX eller fra offentlige kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger kan blive ændret uden varsel, hvis vi modtager ny information, som ændrer vores vurderinger. Materialet er ikke en opfordring til at købe eller sælge aktier, men kan indgå sammen med andet relevant materiale i læserens dialog med sin egen økonomiske rådgiver. Investering i aktier er forbundet med høj risiko, og det anbefales derfor altid at rådføre sig med en kompetent økonomisk rådgiver, inden der disponeres. Definitioner og nøgletal P/E: Price to Earnings er et nøgletal, der sammenholder prisen på et selskab med indtjeningen. Populært sagt beskriver P/E prisen per indtjeningskrone. Handler en aktie på P/E 8, betaler man altså 8 kroner for at købe én krones indtjening i selskabet. Relevante links Fondsbørsmeddelelser: Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Nordfyns Bank, januar 2015: virksomheder/vurdering%20af%20finansielle%20virksomheder%202015/vu-aktieselskabet- Nordfyns-Bank september 2016 Side 14

JM INVEST Investeringsanalyse på Lollands Bank

JM INVEST Investeringsanalyse på Lollands Bank Aktie kurs 227 Markedsværdi (DKKm) 244,7 Free float 100% Lollands Bank Lollands Bank forventes at levere en solid indtjening i de kommende år, efter at integrationen af Vordingborg Bank er gennemført.

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2016 Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 17,2 mia. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2015 Halvårsartikel 2015 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 19,1 mia. kr.

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014 RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 HALVÅRET I OVERSKRIFTER 1 12 % vækst i basisindtægterne (å/å) drevet af Nets-salg

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Byggebranchen oplever en pæn vækst, hvilket kan danne baggrund for en opjustering senere på året.

Byggebranchen oplever en pæn vækst, hvilket kan danne baggrund for en opjustering senere på året. Aktie kurs 2.020 Markedsværdi (DKKm) 677,7 Free float 61% Brdr. A&O Johansen Brdr. A&O Johansen (A&O) har tilbagekøbt 39% egne aktier fra Sanistål til attraktiv rente, hvilket er den primære driver bag

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKAT PÅ 24 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 216 KVARTALSREGNSKABET I OVERSKRIFTER 1 Nettorenteindtægterne

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 213 1. HALVÅR 213 I OVERSKRIFTER 1 15 %

Læs mere