FAMU FAMU. Forum. Møde afholdt: Onsdag den 24. september Mikado House 3. sal. Sted: Peter Wedel Bay. Referent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMU FAMU. Forum. Møde afholdt: Onsdag den 24. september 2014. Mikado House 3. sal. Sted: Peter Wedel Bay. Referent:"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FAMU M Ø D E R E F E R A T 26. SEPTEMBER 2014 Forum FAMU Møde afholdt: Onsdag den 24. september 2014 Sted: Referent: Mikado House 3. sal Peter Wedel Bay Til stede: Hanne Møller (HR- og Personalechef), Niki Corfixsen (institutadministrator, ToRS), Stig Andersen (driftschef), Pia Møller (afdelingsleder, Driftscentret), Henriette Bülow (TAP-repræsentant, Fakultetsservice) og Jens Wichmann (IT-Media). Afbud fra: Jens Erik Mogensen (formand for FAMU), Karsten Fledelius (VIP-repræsentant, MEF). Dagsorden: 1) Godkendelse af dagorden 2) Meddelelser fra a. AMKU b. Andre 3) Orientering om ÅTT-2014, v. Peter Wedel Bay 4) Den fysiske sikkerhed på KUA2, v. Niki Corfixsen (bilag 1) 5) MOVE, v. Niki Corfixsen og Henriette Bülow (bilag 2) 6) Eventuelt

2 SIDE 2 AF 5 Ad 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad 2) Meddelelser fra: a. AMKU: Hanne Møller (HM) fortalte, at seneste møde i AMKU var den 16. juni 2014, og mødet handlede mest om stinkskabe. b. Andre meddelelser: Stig Andersen (SA) fortalte, at en sammenbygning af KUA2 og KUA3 skal forberedes, og at det har betydning for bygning 10 i KUA2. Et område i bygning 10 vedrørende 2., 3. og 4. sal vil være spæret af i de kommende 6 til 8 måneder. Der arbejdes med fundering og arbejdet udføres mellem og 8.00, især i uge 42. Beskeden herom er kommet med kort varsel. Det er endnu uklart, hvad der kan gøres for at kompensere for de lokaler i bygning 10, som ikke kan anvendes til undervisning og eksamen i denne periode. I forhold til forekomsten af skimmelsvamp i KUA2 fortalte SA: Der er kun konstateret skimmelsvamp et sted, og det er i en bærende søjle på torvet i KUA2. Denne forekomst er nu fjernet. Teknologisk Institut har foretaget en række målinger, dels i området ved torvet og dels i en række andre områder i forbindelse med ITMedia og Uddannelse & Studerende, hvor medarbejderne har bedt om det. På baggrund af disse målinger kan det konstateres, at der kun var skimmelsvamp i pågældende søjle. Den endelige rapport fra Teknologisk Institut afventes. I HumNyt har der været information om forløbet.. Henriette Bülow (HB) gjorde opmærksom på to forhold: Dels at der er et ønske om mere målrettet information til de ansatte, der sidder i området, og dels at en medarbejder stadig oplever gener ved at være i området. HM tog til efterretning, at der efterspørges mere målrettet information ud over den information, der gives gennem HumNyt. I forhold

3 til den berørte medarbejder afventer vi den enelige rapport fra Teknologisk Institut. SIDE 3 AF 5 Ad 3) Orientering om ÅTT-2014 Peter Wedel Bay (PWB) orienterede: ÅTT-2014 indledes med validering af respondentdata på fakultetet og institutterne; det sker i uge 43 og 44. PWB koordinerer dette arbejde. Spørgeskemaet omhandler ligesom ÅTT-2013 en trivselsdel for de ansatte, en trivsel og tilfredshedsdel blandt de studerende samt en tilfredshedsdel vedrørende de administrative ydelser. I 2013 blev der brugt meget energi på selve processen samt opfølgningen på tilfredshedsdelen. I forbindelse med ÅTT-2014 forventes et mere enkelt forløb omkring processerne samt mere fokus på opfølgningen på trivselsdelen. Spørgeskemaet sendes ud i 13. november og sidste dag for besvarelse er 3. december. 12. januar sendes resultaterne ud til fakulteterne og institutterne. Fritekstsvarerne sendes til formand og næsteformand af samarbejdsudvalgene samt en arbejdsmiljørepræsentant (på fakultetsniveau samt institutniveau). PWB sender en mail med information om ÅTT-2014 til samtlige ledere, arbejdsmiljøorganisationen samt samarbejdsudvalgene forud for målingen begynder samt kort før resultaterne offentliggøres. I disse mails beskrives roller og ansvar i forbindelse med dataindsamlingen, distribution af resultater samt opfølgningen på målingerne. Ad 4) Den fysiske sikkerhed på KUA2, v. Niki Corfixsen På baggrund af ToRS indflytning i KUA2, ibrugtagnings-apv, evakueringsøvelsen samt henvendelser til arbejdsmiljøgruppen på ToRS havde Niki Corfixsen (NC) sammenfattet en række punkter vedrørende sikkerheden i de nye bygninger. Neden for er en oversigt over de spørgsmål som medarbejderne har stillet. Har man en evakueringsplan for bygningen i tilfælde af overfald, skyderier eller lignende hændelser, og hvordan forventes medarbejderne at reagere?

4 Hvad forventes en medarbejdet at gøre, hvis man føler sig truet af en person i bygningen? Er der en vagt, man skal ringe til eller til politiet? Er kontorerne udstyret med sikkerhedsglas, så ruderne kan modstå skud eller voldsomme slag? Nogle medarbejdere føler sig meget utrygge om aftenen, idet dørene indtil 3. og 4. sal er forsynet med en nødudgangsmekanisme i form af et håndtag, som giver alle mulighed for at åbne døren. Er der en mulighed for at ændre på denne sikkerhedsforanstaltning, fx så håndtaget kun kan bruges når brandalarmen er i gang, eller at brug af håndtaget udløser en alarm? Er det i øvrigt muligt at informere medarbejderne om sikkerhedsforholdene på KUA2 på en sådan måde, at medarbejderne føler sig mere trygge? SIDE 4 AF 5 I forhold til NC notat, sammenfattede Stig Andersen (SA) følgende: Det er ledelsen på KU, der afgør det sikkerhedsniveau, der gælder for fakulteterne; dette niveau afgøres på baggrund af hændelser (farlige og potentielt farlige situationer). Derudover har KU ansat en Sikkerheds- og Beredskabschef, Tommy Sillemann, der er i gang med at opbygge et kriseberedskab, som skal fungere på hele KU. Dette kriseberedskab omhandler blandt andet et evakueringsberedskab i forbindelse med potentielt farlige (terror eller terrorlignende) situationer. KU kriseberedskab er endnu ikke etableret, men er undervejs. Kriseberedskabet er i første omgang under etablering på Science samt i FA. De er nået til snart at afholde en øvelse (oktober 2014). På baggrund af øvelsen vil der blive udarbejdet en rapport, som efterfølgende kan blive gennemgået i FAMU. I den forbindelse kan FAMU invitere Tommy Sillemann til at deltage. FAMU kan samtidig tage stilling til, hvordan fakultetet formidler såvel evakueringskonceptet som kriseberedskabet ud til alle ansatte. SA fortalte endvidere, at HUM planlægger at afholde en øvelse i foråret Specifikt i forhold til NC spørgsmål svarede SA, at nødudgangsmekanisme fungerer efter de regler, som Brandvæsnet stiller, og at der

5 derfor ikke kan gøres noget ved dem. Derudover svarede SA, at kontorerne ikke er udstyret med sikkerhedsglas, så ruderne kan modstå skud eller voldsomme slag. SIDE 5 AF 5 Sammenfattende lagde SA vægt på, at hvis en ansat føler sig truet, skal man ringe til politiet: 112. Hanne Møller (HM) gjorde opmærksom på, at det er en god ide, at hver enkel ansat lærer sin bygning og nærområde godt at kende, samt at man gør sig overvejelser omkring, hvordan man vil reagere i en krisesituation. Ad 5) MOVE, v. Niki Corfixsen og Henriette Bülow Planlægningen af en arbejdsmiljøuge på fakultetet foregår stadig. Det er dog nødvendigt at undersøge, om fakultetets arbejdsmiljøgrupper vil tage ejerskab for projektet samt få besluttet, om fakultetet vil finansiere projektet. Punktet MOVE kommer derfor på dagsordenen igen i forbindelse med næste møde i FAMU, hvor Jens Erik Mogensen er til stede. I forbindelse med drøftelsen af MOVE blev der kort diskuteret om indholdet skal være såvel vedrørende det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. HM og PWB noterede, at det kan være vanskeligt at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø inden for de rammer, som fællesoplæg sætter. På baggrund af denne udmelding vil PWB i forbindelse med næste møde i FAMU give en oversigt over gode metoder at arbejde med psykisk arbejdsmiljø på. Ad 6) Eventuelt Henriette Bülow spurgte, om fakultetet har introduktionsprogrammer i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. Hanne Møller svarede, at fakultetet er ved at udarbejde introduktionsmateriale.

FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 15B.0.07. Sted: Susanne Kirst. Referent:

FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 15B.0.07. Sted: Susanne Kirst. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET FSU M Ø D E R E F E R A T 28. JANUAR 2014 Forum FSU JOURNALNR. 015-0002/14-4000 Møde afholdt: Fredag den 24. januar 2014 Sted: Referent: 15B.0.07 Susanne Kirst

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014

Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014 Lars Brodersen 17. november 2014 AAU - HR Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, Fredrik Bajers Vej 7F, lokale F3-42 Tid: kl. 13:00 til 15:00 0. Godkendelse af

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere