Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP) 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP) 2013"

Transkript

1 Miljøteknologi J.nr. MST Ref. JESHA 4. februar 2014 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP) 2013 MUDP understøtter regeringens målsætninger for grøn omstilling og fremme af grøn teknologi på miljø- og naturområdet. Det er med til at sikre sammenhæng mellem de miljøpolitiske mål og virksomhedernes investeringer i udvikling af ny miljøteknologi. Programmet skal styrke danske virksomheders konkurrenceevne og dansk produktion og dermed Danmarks profil som førende inden for miljøteknologi. Midlerne afhjælper en del af den risiko, der er forbundet med at udvikle fremtidens grønne løsninger og udviklingen af dansk miljøteknologi. I 2013 har MUDP støttet dansk miljøteknologi med 141 mio. Langt de fleste midler støtter grønne produktionsvirksomheder, der udvikler og sælger miljøteknologi - ofte med bistand fra en rådgivende ingeniør eller en forskningsinstitution. Fokus er på konkrete produkter og teknologier, der kan skabe flere produktionsjobs i Danmark. Alle de støttede projekter og aktiviteter skal således udover de miljømæssige og innovative perspektiver have et kommercielt potentiale. Figur 1: Der indgår produktionsvirksomheder i 8 ud af 10 af projekter Fokusområder MUDP støtter projekter, der fremmer miljøteknologiske løsninger på prioriterede miljøområder. Forudsætningen er, at projekterne har potentiale for at udvikle miljøløsninger, der er konkurrencedygtige på det danske eller det globale marked. I 2013 har der blandt andet været fokus på at understøtte ressourceeffektivitet, ressourcekredsløb, ren luft løsninger, udfasning af problematiske stoffer i produkter og produktion og vandteknologi.

2 Figur 2: Fordeling af midler på prioriterede miljøområder 2013 Initiativer under indsatsen Størstedelen af midlerne, ca. 77 %, bruges til at støtte udviklings-, test- og demonstrationsprojekter i Danmark. Der er i 2013 søgt tilskud til langt flere midler end programmet har til rådighed. Der er ydet tilskud for 106 mio. til 80 miljøteknologiske projekter med et samlet projektbudget på 281 mio. Den gennemsnitlige tilskudsprocent er 38 %. Virksomhederne bidrager dermed selv med 175 mio. Herudover er der anvendt midler til innovationspartnerskaber, teknologirelevant vidensopbygningog formidling af projektresultater samt eksportfremmeaktiviteter. Figur 3: Fordeling af midler på initiativer 2

3 Geografisk fordeling af tilskudsmodtagere 2013 Tilskudsmodtagerne fordeler sig ligeligt øst og vest for Storebælt koncentreret omkring de større byer. Der er dog i oversigten ikke taget hensyn til underleverandører. For at sikre ansøgere fra hele landet er der afholdt informationsmøder i Aarhus, Vejle, Odense, København m.fl. i august måned 2013, ligesom der er samarbejdet med regioner og relevante organisationer på området om at informere om indsatsen og ansøgninger. Figur 4. Geografisk fordeling af tilskudsmodtagere 2013 *Bemærk at nogle dotter har flere projekter. Tilskud til miljøteknologi (foregående år) MUDP blev etableret i 2007 i forlængelse af en forespørgselsdebat i Folketinget i 2006 om fremme af miljøteknologi. I perioden blev der givet tilskud for i alt 156 mio. til 205 projekter. Hertil kommer medfinansiering af 20 grønne innovationspartnerskaber, eksportfremme og rådgivning til virksomheder. Fordelingen af tilskud på miljøtemaer i perioden modsvarer nogenlunde fordelingen i Dvs. ca. 50 % til vand og klimatilpasning og ca. 50 % til de andre miljøteknologiske områder (kemi, luft, støj, affald/ressourcer). Koordinering med andre ordninger MUDP bidrager til gennemførsel af større prioriteringer, inkl. regeringens vækstmarkedsstrategier, vækstplaner, herunder vækstplanen for Vand, Bio og Miljøløsninger, samt regeringens Innovationsstrategi/grønne samfundspartnerskaber. I 2013 er der også igangsat en række konkrete projekter i samarbejde med andre tilskudsordninger, herunder: Fremtidens spildevandsanlæg i Billund i samarbejde med Vandsektorens teknologiudviklings Fond (VTU-fonden) Fremtidens vandforsyning ligeledes i samarbejde med VTU-fonden Pilotpartnerskab for anvendelse af sekundavand i samarbejde med Forskning- og Innovationsstyrelsen som optakt til INNO+ i regeringens innovationsstrategi Grønne sygehuse i samarbejde med Region Hovedstaden og Region Syd Danmark Partnerskab for jordforurening i samarbejde med Danske Regioner og Videncenter for Jordforurening. 3

4 Resultater og evaluering Indsatsen blev evalueret i 2013 (link til rapport). 47 pct. af de deltagende virksomheder har opnået øget beskæftigelse eller forventer at gøre det, mens 27 pct. af virksomhederne enten allerede har opnået øget eksport eller forventer at opnå det. Eksempler på partnerskaber og teknologiprojekter under indsatsen Der er vedlagt en liste med samtlige projekter, der har modtaget tilskud til udvikling test og demonstration i Her er nævnt fire eksempler på allerede gennemførte projekter: 1) Nyt system til rensning af ballastvand Den danske virksomhed Bawat har udviklet et system, der renser ballastvand, mens skibet sejler. Systemet forventes at koste rundt regnet det halve af eksisterende systemer og har fået tilskud fra MUDP. Det indgår som et af initiativerne i Ballastvandpartnerskabet, der drives af Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening. I shippingkredse estimeres, at markedet for systemer til rensning af ballastvand vil være mindst 60 milliarder kroner i perioden frem mod 2020, når alle IMO s krav træder i kraft. Læs mere: 47D06B270367/0/Case_maj_2013_Ballastvand.pdf 2) Filter til fjernelse af partikelforurening fra skibe i kystnære områder. Filtret er udviklet af producenten Dinex, og projektet er udført i samarbejde med Teknologisk Institut og Ærøfærgerne og med støtte fra MUDP. Det indgår som et af initiativerne i handlingsplanen for renere skibsfart, som er udarbejdet i forbindelse med Partnerskabet for Renere Skibsfart mellem Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Dinex, Ærøfærgerne og Teknologisk Institut. Læs mere 4E30FC93A325/0/MST_Ærøfærgen_endelig_april2013.pdf 3) Ny træbeskyttelse reducerer belastningen på miljøet Udviklingen af produktet Gori Nature skete i tæt samarbejde mellem Dyrup og Teknologisk Institut med støtte fra MUDP. Formålet var at udvikle et mere miljøvenligt produkt uden oliebaserede stoffer og med færrest mulige komponenter. Det skulle samtidig være kvalitetsmæssigt helt på højde med eksisterende træbeskyttelses midler og have et kommercielt potentiale. Læs mere: A16573D7363A/0/MST_Dyrup_110613_endelig.pdf 4) Dansk partnerskab om Vietnams vandmiljø og fiskeproduktion Partnerskabet har til formål at introducere bæredygtig fiskeproduktion i Vietnam ved hjælp af grønne, danske løsninger. Partnerskabet er etableret i et samarbejde mellem Miljøministeriet og centrale aktører på området og er det første af sin slags på akvakulturområdet. Den Danske Ambassade i Vietnam, virksomhederne OxyGuard International, RK Plast, Grundfos, AKVA Group, DHI, Aarhus Universitet og brancheforeningen AquaCircle er blandt partnerne. Læs mere på BECFC17A2E6E/0/MST_Vietnam_dambrug_partnerskab_endelig_sept13.pdf 4

5 Liste med alle projekter der har fået tilskud fra MUDP til udvikling, demonstration og verifikation af miljøteknologi i 2013 Hovedansøger Projektemne og titel Andre projektdeltagere Adresse Tilskudsprocent Tilskudsbeløb VAND og KLIMA Billund Vand Billund Bio Refinery Krüger Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted VandCenter Syd ROSAVand HOFOR, Aarhus vand Vandværksvej 7, 5000 Odense C Aquarden Technologies Bawat Vestergaard Marine Service DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet Fasterholt Maskinfabrik Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Rambøll Danmark Solrød Kommune Rensning af perkolat fra lossepladser med SCWO Ballastvand behandlingssystem for mindre skibe BAWAT Tank to tank system Godkendelse af anlæg til behandling af ballastvand Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Aquarden Technologies ApS, Odense Renovation, COWI Industrivej 17, 3320 Skævringe Bawat, DHI Diplomvej 381, 2800 Kgs Lyngby Vestergaard Marine Service, Uni-takers, Erma First, VMS Technology Krüger, Frederikshavn Forsyning ; DTU Havnepladsen 12, 9900 Frederikshavn Miljøvej, Bygning 113, 2850 Kgs Lyngby Præcisionsvanding med kanon og bom Fasterholt Maskinfabrik Ejstrupvej 22, 7330 Brande På vej mod en by i vandbalance Foreningen Sorfiebladet, Rolighedsvej 23, Regn- og gråvands-recirkulering på Rambøll, Nordisk Wavin, 1958 Frederiksberg bygningsniveau HOFOR, KU C Anvendelsen af DualEM421s til vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Intelligent klimatilpasning i det åbne land Aarhus Universitet, Ramboll Roskilde Universitet, Greve Solrød Forsyning, Fonden Grønt Center, Alectia, Niras, Solrød Kommune Teknologisk Institut Det ressourceeffektive vaskeri Aquasense Aps, Dykon, Grundfos Biobooster, SILHORKO-EUROWATER, HJORTKÆR Maskinfabrik Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand Kongsvangs Allé 29, 8000 Aarhus C , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 Tilskudsbeløb EnviDan Udvikling af aluminiumcoatet sand som jordforbedringsmiddel i nedsivningsløsninger til forurenet regnafstrømning. Envidan, KU SCIENCE, Dansand, Københavns Kommune, HOFOR, Århus Vand, SK Forsyning, NK Spildevand Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg , ,00 Gertsen og Olufsen Udvikle bedre og mere energieffektive renseanlæg, der kan rense for nitrat og fosfor bedre end nuværende anlæg ved at kombinere eksisterende teknologi. Gertsen og Olufsen Savsvinget 4, 2970 Hørsholm , ,16 Liqtech International Rørcentret, Teknologisk Institut Udvikling af 3. generations filterteknologi til rensning af ballastvand Skybrudssikring af kontorejendom - udviklings- og demonstrationsprojekt. Liqtech International, DHI KPC Byg, Ingeniør'ne, ACO Nordic, TI Industriparken 22C, 2750 Ballerup Gregersenvej 1, 2630 Taastrup , , , ,00 Teknologisk Institut Bioras DHI Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand. Ballast Water Investigation System (BallastWISE) Udvikling af fuldskala biologisk rensefilterteknologi til kombineret nitrifikation, iltning og afgasning af produktionsvand i Vietnamesiske rejedamme. Krüger og Air Liquide, DTU, Aarhus Universitet, Det Nye Universitetshospital, Aarhus Vand, Herning Vand, TI Bioras ApS, UnitOne, Fishlab, DHI Sloth Møller, Expo-Net, DHI Teknologiparken Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C Munkegårdsvej 6B, 3490 Kvistgård Agern Allé 5, 2970 Hørsholm , , , , , ,00 Electrocell Europe Videreudvikling af innovativ klorelektrolyseteknologi til svømmebade Jysk Svømmebads Teknik, DHI, Electrocell Vennelystvej 1, 6880 Tarm , ,00 HOFOR Saltskyl Krüger, DHI, Aalborg Universitet, DTU Miljø, Grontmij, Naturstyrelsen, Københavns Kommune, HOFOR KD Maskinfabrik Etablering, test og demonstration af Membran Bio Reaktor til genindvinding af industrivand hos et bryggeri i Kina Ørestands Boulevard 35, 2300 Kbn S KD Maskinfabrik Karetmagervej 25, 7100 Vejle , , , ,00 6

7 Tilskudsbeløb Krüger Intelligent Strategisk Kloaksanering Krüger Gladsaxevej 363, 2860 Søborg Udviklingssamarbejdet (Lynettefællesskabet) Genanvendelse af fosfor og kvælstof ved inddampning af rejektvand (GA- FOKIR) Renew Energy Energi Plus Spildevandsrensning Renew Energi, SDU, DHI, ScanHide, Albani, Grundfos, DTU DHI Poleringsteknologi til fosforfjernelse DHI, Lyngby Tårbæk Forsyning, SILHORKO- EOROWATER GEUS BIOBOOST HOFOR, GEUS, Krüger Envidan, Spildevandscenter Avedøre, Novozymes, Argrotech, Københavns Universitet Lynettefællesskabet, Refshalevej 250, 1432 København K Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Agern Allé 5, 2970 Hørsholm Ørestads Boulevard 35, 2300 København S PureH2O Mobilt vandforsyningssystem Pure H2O, DTU Stærkendevej 43, 4000 Roskilde Region Hovedstaden Vandeffektive hospitaler (består af tre Region Hovedstaden, DHI KongensVænge 2, (samarbejde med regionerne) delprojekter) 3400 Hillerød Region Syddanmark (samarbejde med regionerne) Udvikling af intelligent vindue til bygningsfacader Region Syddanmark, Ravn Arkitekter Damhaven 12, 7100 Vejle , , , , ,00 Kr , , , , , , , , , ,00 LUFT & STØJ Trafikselskabet Movia Movias forsøg med opgradering af Euro 4--, Euro 5- og EEV-busser AMMINEX EMISSIONS TECHNOLOGY, EMICON SYSTEM ApS PURIFY, City-Trafik, ARIVA DAN- MARK, NETTBUSS, Anchersen Rute ApS, MOVIA Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby , ,00 Teknologisk Institut Teknologisk Institut Klimaveje - udvikling af støjreducerende drænasfalt til regnsvandshåndtering Primær reduktion af emissioner fra 400 kw portionsfyret halmkedel Vejdirektoratet, Asfaltindustrien, NCC, TI Maskinfabrikken Faust ApS, TI Gregersensvej 1, 2630 Taastrup Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C , , , ,00 7

8 Tilskudsbeløb Teknologisk Institut Kontrol med afbrænding af affald Esbjerg Kommune, Odense Kommune, Skive kommune, Vejle kommune, Henrik B. Jensen, Skorstensfejermester, Kim Lau Christensen, Skorstensfejermester, Martin Holm Andersen, Skorstensfejermester, Mikrolab Aarhus, TI Teknologisk Institut Emissionsbegrænsende teknologi til NCC Roads, Dinex, TI ikke-vejgående maskiner Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C , , , ,00 Explicit I/S Overvågning og tilsyn med svovlemissioner fra skibstrafik ved hjælp af droneteknologi FORCE Technology Explicit I/S Argentinavej 12, 2800 Kgs. Lyngby , ,00 DELTA Udvikling af vinduer med god lydisolation i åben tilstand Neutral Energi Kondenserende træpillebrænder Ropox/All Steel, Teknologisk Institut, Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology PHX Innovations ApS Rensning af brænderøg for partikler Projektet udføres af PHX Innovation med FORCE Technology som væsentlig underleverandør HSHansen a/s Bredgade 4, Lem Søren H. Sørensen Teknologisk Institut Optimering af EGR køler Vestas aircoil (VA), MAN Diesel & Turbo (MDT), Fjordvangen 24, 4700 Næstved Industrivej 13, 5550 Langeskov Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C , , , , , , , ,00 RESSOURCER OG AFFALD Komtek Miljø af 2012 Fremstilling af et højværdisubstrat ved sampulpning af have/park affald og kildesorteret organisk dagrennovation vha Ecogi-teknologien Vestforbrænding, DTU Miljø Drivervej 8, 6670 Holsted , ,00 Teknologisk Institut, Center for Kemi og Bioteknik Olie - vandemulsioner - fra affald til ressource Dansk Oliegenbrug, Liqtech, Envotherm, Dansk Staalfilter Industri, KYOCERA UNI- MERCO. Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus C , ,00 8

9 Tilskudsbeløb Fiberline Composites AS IPU Teknologiudvikling Kompositprofiler af genanvendte glasfibre Intelligent opkoncentrering af sjældne jordarter og metaller fra kasserede harddiske Fiberline Composites AS Barnstedt Alle 5, 5500 Middelfart DCR Miljø, IPU Teknologiudvikling 425, Produktionstorvet 2800 Lyngby , , , ,00 Rambøll Denmark Genanvendelse af fosfor fra bioaske Syddansk Universitet, Cinis Recycling, Rambøll European Composite Recycling Technology (ECRT) Meldgård Recycling Fra affald til miljørigtig råvare - vindmøllevinger skal genbruges i ny glasfiberproduktion Sigtning af slagge inden sortering Dovista, Vestas, Siemens, ECRT Meldgaard US Inc, USA; Meldgård Recykling Hannemanns Allé 53, 2300 København S Østervej Holeby Askelund Aaben , , , , , ,00 Afatek Genvinding af metaller fra den finkornede del af forbrændingsslagge Scanmetals, Universität Duisburg-Essen, DHI, Afatek Selinevej 18, 2300 København S , ,00 AV Miljø Genanvendelse af ressourcer i deponeret shredderaffald - fra pilotforsøg til fuldskalakoncept DHI, NCC Roads, AFATEK, Scanmetals, Returplast Danmark, Aksel Benzin, AV Miljø Aveøreholmen 97, 2650 Hvidovre , ,40 Meldgård Recycling Optimering af slaggesortering med henblik på større udvinding af metaller Meldgård Recycling Askelund Aaben , ,00 Aarhus vand Forøget fosforgenvinding fra spildevand og slam Norconsult Danmark, Aarhus Vand Bautavej 1, 8210 Aarhus V , ,00 RESSOURCE- KREDSLØB Really Aps Akustisk beklædning til byggeri af komposit materiale i genanvendte tekstiler Skanska Novozymes Kvadrat Tesdorpfsvej 35b 2000 Frederiksberg Miljøteam Affaldssortering til store events Worldperfekt Northside Festival KomTek Miljø Lægårdsvej Lystrup

10 Tilskudsbeløb Aalborg Universitet Closing Material Loops - best practices with circular economy AUC Gamle Mursten Udvikling og test af gamle mursten skal-produkt på isoleringsbatch til interiør og facade energirenovering Kærgaard, Rockwool international, PlanMiljø Skotlandsvej Svendborg VIRKSOMHEDER Rambøll, Waste to Energy Triple A Graintec Teknologiudvikling af nyt udstyr til affaldsforbrændingsanlæg pga. ændret affaldssammensætning Teknologiudvikling af proces til forbedret udnyttelse af soya Effektiv varmlufttørring med øget genanvendelse af vand og reduceret lugtemission - eksemplificeret ved produktion af foder til fiskeopdræt og kæledyr Babcock&Wilcox Vølund. Vestforbrænding. I/S Affald- PlusAffald. Varme Aarhus. Götaverken Miljø AB, RaM- BØLL Teknologisk Institut, Aarhus. Institut for fødevarevidenskab, FOOD.KU, TripeL Biomar, Force Technology, Graintec Hannemanns Alle 53, 2300 København S Bjørnkjærvej 16, 8783 Hornsyld Enghavevej 40, 7100 Vejle , , , , , ,00 Teknologisk Institut, Træ og Miljø Udvinding af nye typer fibre af anuelle råvarer EcoXpac, TI Gregersensvej 1, 2630 Taastrup , ,00 KEMIKALIER Teknologisk Institut Haldor Topsøe Udvikling af miljøvenlige imprægneringsmidler til tekstiler Bioplastik fremstillet ved ny proces: evaluering af plastikkvalitet Green-Tex, Skandinavisk Textil Kemi ApS, F. Engel, hummel International, TI Kongsvangs Alle 29, 8000 Aarhus C Battelle, Haldor Topsøe Nymøllevej 55, 2800 Kgs. Lyngby , , , ,00 Statens Serum Institut Bollerup Jensen Udvikling af teststandard for desinfektionsklude. Formaldehydfri lim til træbaserede pladematerialer Wet Wipe, Statens Institut Artillerivej 5, 2300 København S DTU, Bollerup Jensen Bindesbølvej 16-20, Ådum, 6880 Tarm , , , ,00 10

11 Tilskudsbeløb Alfa Laval, Nakskov Substitution af 1-methylpyrolidon-2- pyrrolidon (NMP) og N,Ndimethylacetamid (DMAc) Alfa Laval, Nakskov Stavangevej 10, 4900 Nakskov , ,00 Teknologisk Institut Sundere grundere - alternativer til alkylphenolethoxylater Beck & Jørgensen, TI Kongvangs Allé 29, 8000 Aarhus C , ,00 ØKOLOGISK BYG- GERI Teknologisk Institut Fugt og Skimmelsvamp i krybekældre SolarVenti Gregersensvej Tåstrup Foreningen for fremtidens Hus Det homøostatiske hus IA Udvikling Juliana Drivhuse Grobund Jydsk Ovnsætterlaug AAU EVD enterprise Det Åndbare Hus Fonden til fremme af blivende Økologisk Balance, Kai Drewes, TI Eentileen Det biologiske hus GXN, NCC, Deloitte, Teknologisk Institut Danish Wood Technology Miljøvenlig træimprenering Aagaard Savværk, Kalima Aps, Wood treatment technology, Planmiljø, TI, AI, Friland Rønde Haslevvej Ringsted Griffenfeldsgade 20 stth 2200 kbh N (Byggecentrum, Middelfart) Rømersgade K BollerupJensen Modificeret træ Frøslev træ 6880 Tarm Helt huse Udvikling af lerplader til byggeri Petersminde Teglværk i Stenstrup AAU Green solution house Green footprints Frichs (pyrolyseanlæg), NCC Bornhom, Nexø Mørtel The Last Straw 5900 Rudkøbing Ryttegården Aps Strandvejen Rønne Straatagets kontor a/s Naturens eget stråtag - elefantgræs Videnscenter for landbrug Møllestræde 9A Randers VERIFIKATION AF 11

12 Tilskudsbeløb MILJØTEKNOLOGI Ultra-Aqua PurFil ApS Verifikation af funktion og effektivitet af Ultraaqua MR4-320 SS ACN UVsystem Test og verifikation af PURROT separationsteknologi Ultra-Aqua, DHI Niels Jernes Vej 2, 9220 Aalborg PurFil ApS Blåbærvej 61, 5260 Odense , ,00 Jimco Verifikation af funktion og effektivitet af Fotolyseoxidation-desinfektion med FLO-D modulen Jimco Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing ,00 Jimco Bio-Aqua Jimco KPC-Total Kitchen pollution control Verifikation af funktion og effektivitet af Bio-Aqua containeranlæg til produktion af drikkevand, LEANWATER Jimco Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing Bio-Aqua Strøgbjergvej 29, 3600 Frederikssund , ,00 J.S. Trading ApS New Substrate til optimeret udnyttelse af ressourcer i organisk affald, herunder husdyrgødning J.S. Trading ApS Kelstrupvej 31, 6100 Haderslev ,00 12

Vestergaard Marine Service A/S, Uni-takers, Erma First, VMS Technology. Aarhus Universitet, Ramboll Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N

Vestergaard Marine Service A/S, Uni-takers, Erma First, VMS Technology. Aarhus Universitet, Ramboll Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N Hovedansøger Projektemne og titel Andre deltagere i projektet Adresse Samlet tilskudsprocent Tilskudsbeløb kr. Samlet projektbudget kr. VAND og KLIMA Billund Vand A/S Billund Bio Refinery Krüger A/S Grindsted

Læs mere

Vestergaard Marine Service A/S, Uni-takers, Erma First, VMS Technology. Wavin A/S, HOFOR A/S, KU

Vestergaard Marine Service A/S, Uni-takers, Erma First, VMS Technology. Wavin A/S, HOFOR A/S, KU Hovedansøger Projektemne og titel Virksomhedsnavn på alle deltagere i projektet VAND og KLIMA Aquarden Technologies Bawat Rensning af perkolat fra lossepladser med Aquarden Technologies ApS, Odense SCWO

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

MUDP 2016 og BREF for store fyr?

MUDP 2016 og BREF for store fyr? MUDP 2016 og BREF for store fyr? 23. november 2015 Niels Henrik Mortensen MUDP 2016 MUDP står for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. MUDP er nu fastlagt ved lov. Loven er trådt i kraft

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Partnerskab om mikroplast

Partnerskab om mikroplast Partnerskab om mikroplast Konference om mikroplast i spildevand. Skanderborg, den 26. september 2017 Kontorchef Katrine Rafn Partnerskab om mikroplast Finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

The Rethink Water Project

The Rethink Water Project The Rethink Water Project International markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi rethinkwater One single point of entry to the Danish Water sector 12 mio. til branding af den danske vandsektor

Læs mere

Strategisk partnerskab omkring Vand I Byer

Strategisk partnerskab omkring Vand I Byer Strategisk partnerskab omkring Vand I Byer v/ulrik Hindsberger,, TI 1 Innovative samfundsløsninger / Strategisk partnerskab omkring: Vand i urbane område partnerskab for klimatilpasning og innovation Vand

Læs mere

Begrænset udbud af effektmåling af MUDP

Begrænset udbud af effektmåling af MUDP RENERE LUFT OG MINDRE STØJ Begrænset udbud af effektmåling af MUDP VAND OG KLIMATILPASNING FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER Orienteringsmøde den 3. oktober

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014

Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Temadag om hospitalsspildevand og vandteknologi Danske Regioner 4. februar 2014 Camilla Lønborg Jensen Enhedschef Center for Regional Udvikling PROGRAM 9:30-9:45 Velkomst og program v. Enhedschef Camilla

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling NOTAT Miljøteknologi Juni 2012 MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Hvorledes sikres innovation på tværs i vandsektoren

Hvorledes sikres innovation på tværs i vandsektoren Hvorledes sikres innovation på tværs i vandsektoren v. Jacob Larsen 20. juni 2014 1 Vigtige forudsætninger Samarbejde og rammevilkår Udviklingsbehov Innovation Viden og kompetencer Fælles mål Forretning

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Prioriteringer for 2015

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Prioriteringer for 2015 NOTAT Miljøteknologi Den 3. marts 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Prioriteringer for 2015 På finansloven er der reserveret ca. 130 mio. kr. til MUDP i 2015 til at støtte virksomhedernes

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

VARGA. MUDP Fyrtårnsprojekt State of Art indenfor Miljøteknologi. Fokus Cirkulær økonomi Konceptudvikling Demonstrationsprojekt

VARGA. MUDP Fyrtårnsprojekt State of Art indenfor Miljøteknologi. Fokus Cirkulær økonomi Konceptudvikling Demonstrationsprojekt MUDP DET MILJØTEKNOLOGISKE UDVIKLINGS OG DEMONSTRATIONSPROGRAM VARGA MUDP Fyrtårnsprojekt State of Art indenfor Miljøteknologi Fokus Cirkulær økonomi Konceptudvikling Demonstrationsprojekt 1 Hovedformål

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Vandvisionsmøde 1. december 2015 Hovedbudskaber 1. Branchen går

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Varme A/S, Brønderslev Spildevand A/S,

Brønderslev Vand A/S, Brønderslev Varme A/S, Brønderslev Spildevand A/S, Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af VEKS I/S, I/S Vestforbrændingen

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Vand i Byer II Hvad nu?

Vand i Byer II Hvad nu? Vand i Byer II Hvad nu? Vand i Byer Styregruppemøde 21. januar 2015 Ved Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut Dagsorden til styregruppemøde den 21/1 kl. 16-18 1. Velkomst og præsentation v) Ulrik 2.

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Teknologiudvikling. Den nye vandsektorlov

Teknologiudvikling. Den nye vandsektorlov Teknologiudvikling Jóannes J. Gaard, Vandforsyning DANVA s temadag - den 9. marts 2016 Den nye vandsektorlov» 1. Loven skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde,

Læs mere

Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet

Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet Et nyt innovationsregnskab fra VTU-Fonden dokumenterer en betydelig gevinst ved offentlig investering og støtte til vandteknologiprojekter. 53

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for miljøet og for bundlinjen! 18. November 2014 Erik C. Wormslev, NIRAS De basale teser Vi arbejder med få hovedteser for energi og ressourcer: Kvalitet holder længere

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat Certifikat nummer: 168043-2014-AE-DEN-DANAK Første certificering: 29, oktober, 1999 Gyldighedsperiode: 12, december, 2016-29, oktober, 2017 Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos Rørvang 3, DK-2620,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND Date: June 25th 2009 Name Steen Donner Fordelene ved klynger European Cluster Observatory: Mere innovative 100% flere patenter og varemærkeregistreringer Højere

Læs mere

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Fanø

Læs mere

Vand i Byer, temamøde 3 Teknologisk Institut, 17. september 2010

Vand i Byer, temamøde 3 Teknologisk Institut, 17. september 2010 Vand i Byer, temamøde 3 Teknologisk Institut, 17. september 2010 2010 2014, DKR 50 mio, 60 partnere, Klimatilpasning og Innovation Formiddag (videndeling) Eftermiddag (Innovation i triple-helix) 1 De omvendte

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

MiljøForum Fyn - erhvervets miljø- og CSR-netværk

MiljøForum Fyn - erhvervets miljø- og CSR-netværk MiljøForum Fyn - erhvervets miljø- og CSR-netværk Velkommen i MiljøForum Fyn... MiljøForum Fyn er erhvervets miljø- og CSR-netværk. Vores mission er at styrke fynske virksomheders konkurrenceevne gennem

Læs mere

Dansk miljøsamarbejde med Kina

Dansk miljøsamarbejde med Kina Dansk miljøsamarbejde med Kina Foto: Søren Malmose Miljøminister Ida Auken: Miljøsamarbejde med Kina er vigtigt for Danmark både for miljøet, dansk økonomi og danske virksom heder. Danmark står stærkt

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden 2014 1 Oversigt Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery).... 4 Fremtidens Drikkevandsforsyning.... 4 Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer

Læs mere

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvorfor biokompositter? Hvad er biokompositter?

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

PCP PÅ SPILDEVANDSOMRÅDET TEKNISK DIALOG

PCP PÅ SPILDEVANDSOMRÅDET TEKNISK DIALOG PCP PÅ SPILDEVANDSOMRÅDET TEKNISK DIALOG KØBENHAVN 31.08.2015 01 05 04 06 07 03 02 Dagsorden 01 Velkomst og præsentation 02 Hvad er prækommercielle indkøb? 03 Overordnet præsentation af problemstillingen

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

Dansk Miljøteknologi

Dansk Miljøteknologi Dansk Miljøteknologi Brancheforening for danske miljøteknologiske virksomheder Vil din virksomhed også være med til at præge fremtidens grønne erhvervspolitik? Vær med til at præge fremtidens grønne erhvervspolitik

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 Trykimprægnering Vakuumimprægnering Dansk Imprægneringskontrol c/o Gregersensvej 3 Tlf.: 7220-2337 Fax: 7220-2191 E-mail: di-kontrol@teknologisk.dk Dansk Vindues

Læs mere