Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet."

Transkript

1 Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt at skabe et godt klima blandt beboerne i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre huske at vejlede deres børn, og at foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen også af det, der ødelægges. Før du flytter ind bør du være opmærksom på følgende: Antenner: Tilslutning til eventuel fællesantenne må kun foretages med originale kabler og stik. Tal med ejendomsmesteren herom. Beboeren må kun opsætte udvendige antenner, paraboler og loftsantenner efter forudgående skriftlig tilladelse fra boligselskabet (jfr. i øvrigt lejelovens bestemmelser). Husdyr: Husdyr må ikke holdes uden selskabets skriftlige tilladelse. Der gives kun tilladelse til 1 husdyr. Der kan ikke opnås tilladelse til kaniner samt hunde af følgende racer: Pitt bull terrier, Tosa og lignende muskelhunde. Bokser, Collie, Formel 1, Bull terrier, Afghansk mynde, Akita, American Akita, Amerikansk Staffordshire terrier, Amerikansk vandspaniel, Beaceron, Boerboel, Bordeaux dogge, Boston terrier, Broholmer, Bullmastiff, Cane corso, Dobermann, Dogo Canario, Drever, Dunker, Engelsk Mastiff, Grand Danois, Greyhound, Irsk Ulvehund, Karelsk bjørnehund, Kaukasisk ovtcharka, Malinois, Napolitansk Mastiff, Rottweiler, Schæferhund, Spansk mastiff, Tibetansk mastiff, Tjekkoslovakisk ulvehund, Vestsibirisk Laika, Staffordshire Bull terrier. Dette gælder også krydsninger hvor en af ovenstående racer indgår. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til ejendomskontoret, før I begynder at kigge efter hund.

2 Forsikringer: Glas er dækket ind under ejendommens forsikring. Hvis du selv eller dine børn slår en rude i stykker udenfor din lejlighed, er der tale om en ansvarsskade, der normalt dækkes af egen forsikring. Vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger er ikke dækket af afdelingens forsikringer. Køleskabe, komfurer, ventilatorer og andre tekniske installationer i lejligheder: Skader, der skyldes forkert betjening eller misbrug betales af beboerne selv. Reparationer som følge af almindelig drift og slid betales af afdelingen. Alle uregelmæssigheder ved de tekniske installationer skal hurtigst muligt anmeldes til ejendomsmesteren. Skiltning: Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Navneskilte må for at skåne dørene ved fraflytninger kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af boligselskabet. I lejlighederne gælder følgende regler: Bad og toilet: Af hensyn til natteroen bør der ikke bades mellem kl. 24 og kl. 06. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat avispapir o. lign. må aldrig kastes i toiletkommen. Rensning af afløbsrør og kloakker er båder besværligt og bekosteligt. Eventuelle utætheder i installationerne bør straks meldes til ejendomsmesteren. Risten i badeværelset skal renses med jævne mellemrum for at undgå vandskade. Frostvejr m.v.: For at undgå frostsprængninger bør radiatorerne i vintertiden aldrig være lukket helt til, hvis vinduer i værelset er åbne. Maskiner: Slagboremaskiner må benyttes til ophængning af billeder m.v. på hverdage mellem k,. 08 og 19 (lørdage mellem kl. 10 og 19). Hvis i øvrigt så vidt muligt hensyn til naboerne ved brug af andre støjende maskiner. Musik: Benyttelse af TV, radio, CD eller andre elektroniske apparater med lyd samt musikinstrumenter m.v. skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer skal du dæmpe ned, så det ikke forstyrrer de andre beboeres ønske om nattero, d.v.s. søndag - torsdag kl. 22, fredag og lørdag kl. 24. I særlige tilfælde kan man evt. sikre sig, at naboerne er indforstået med "støj" efter disse tidspunkter. Udluftning: For at undgå fugtdannelser og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling må du jævnligt (evt. et par gange om dagen á 5-10 min.) foretage en effektiv udluftning gennem vinduer og døre.

3 Vandhaner og cisterner: Utætte vandhaner eller cisterner medfører et stort og dyrt merforbrug af vand. Underret snarest ejendomsmesteren. Fælles rum: Vi råder i Møllehegnet over en del kælderfaciliteter. Ved henvendelse til ejendomsmesteren kan beboerne derfor indenfor et begrænset tidsrum henstille møbler eller andet. Alle døre - udvendige og indvendige - til fælles rum, skal holdes aflåst. Ændring af lejligheden: Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Flytning af skabe o.l. kan dog foretages uden tilladelse, men må bringes tilbage i oprindelig form ved fraflytning. I øvrigt henvises til afdelingens råderetskatalog, ligesom man kan få mere information hos Domea. Fravær i længere tid: Såfremt du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsmesteren herom. Ejendomsfunktionæren har dog ingen pligt til at holde boligen under opsyn. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste evt. indbrudstyve. Udenfor lejligheden gælder følgende regler: Affald: Alt affald lægges i poser, der lukkes med knude og lægges i affaldsspandene med henholdsvis rødt og grønt affald efter de givne retningslinjer. Det er vigtigt, at vi sortere affaldet efter de givne retningsliner: Bioaffald er: frugt- og grøntrester, urter og krydderier, brød- og kagerester, kerner, ris og spaghetti, mælkeprodukter og osterester, æggeskaller, kaffegrums, teblade og filtre, kødaffald uden knogler, levninger uden knogler, fiskeaffald, køkkenrulle, små paprør, æggebakker, papir fra madindpakninger, enkelte potteplanter og blomster uden potte. Restaffald er: Alubakker og -folie, bleer, plastemballage, flamingobakker, klude og læder, støvsugerposer, vatpinde, hygiejnebind, porcelænsskår og el.pærer (indpakket), cigaretskod og aske (kold), dåser, korkpropper, kapsler og småemballager, mælke- og juicekartoner, engangshandsker og engangsvaskeklude. Pap skal sammenfoldes og lægges ind gennem lågen for enden af rummet med skraldecontainerne. Til større ting som møbler o.l. kan storskralderummet på parkeringspladsen benyttes efter aftale med ejendomsmesteren. Grill: Det er ikke tilladt at grille i haver eller på altaner. Der henvises til de opsatte grillpladser i gårdene og ved lysthuset. Haver: Ændringer af haver må ikke finde sted uden selskabets skriftlige tilladelse. Hækhøjden skal være ca. 1,5 m. Havevanding må kun foregå med kande eller håndholdt slange. Beboernes vedligeholdelsespligt gælder også, hvor en del af et grønt område er inddraget i lejemålet, samt i de på fællesarealerne udlagte urtehaver

4 Særlige regler for urtehaver: Urtehaver kan gratis stilles til rådighed for beboerne. Henvendelse kan ske til bestyrelsen. Hver lejlighed kan kun råde over én have permanent. Hvis der er ledige haver, kan de tildeles dem, der i forvejen råder over én eller flere haver, men kun for et år ad gangen. Hvis der efter et år stadig er ledige haver, kan lejemålet forlænges med endnu et år o.s.v. Hvis der er ledige haver, kan nye ansøgere straks få tildelt en have. Det er ikke tilladt at benytte fællesarealer til at henlægge kompost, redskaber eller andet. Hvis der ikke er ledige haver, kan nye ansøgere få tildelt en have fra den, der på det pågældende tidspunkt råder over flest haver. En have der skal afgives til en ny ansøger, afgives uden for sæsonen, d.v.s. mellem 1.november og 1. marts., med mindre andet er aftalt mellem ny og tidligere havelejer. Der vil ikke blive gravet nye haver ud, så længe der er lejligheder, der råder over mere end én have. Alle der råder over en have, kan ansøge om at benytte et af de fire kompostrum, der er beliggende længst mod Møllevej. Hvis der er flere end fire ansøgere, vil der blive trukket lod om tildelingen og resten skrevet på en venteliste i den orden lodtrækningen har bestemt. Afdelingsbestyrelsen administrerer ovenstående regler. Leg og boldspil: Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, altangange i kældre og gadedøre eller andre steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for beboerne. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk eller på anden måde at beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Børns leg med legetøj som f.eks. bue og pil, luftbøsser, salonrifler og lignende er meget farlig og må derfor ikke finde sted på boligselskabets område. Ejendomsmesteren er pålagt at påse dette overholdt, så at meningsløse uheld undgås. Legepladser i gårdene er for de små. Boldspil kan for de større børn foregå på græsbanen ud til skolestien samt på asfaltbanen vi har fælles med Mølleparken. Her er opsat en boldmur, idet boldspil op ad husfacaderne ikke er tilladt. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v.: Disse genstande må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men må henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil. Endvidere bør genstandene forsynes med navn eller husnummer. Cykel- og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier. Parkering og motorkørsel: Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet udenfor de etablerede parkeringspladser. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må

5 ikke henstilles i boligområdet - og uden særlig tilladelse heller ikke på afdelingens parkeringspladser. Al kørsel på parkeringspladsen skal foregå højre om - således også cykel og knallertkørsel - som det fremgår af påbudstavlen ved indkørslen. Bilvask må kun finde sted på den dertil indrettede vaskeplads. Vand- og el findes på vaskepladsen. Parkering er forbudt på vaskepladsen. Vask, tøjtørring, tæppebankning m.v.: Vaskeriet kan benyttes af beboerne hver dag mellem kl. 07 og 21. Vaskeanvisning er ophængt i vaskeriet. Tøjtørring på altanerne må ikke kunne ses fra anlæg eller vej. Tøj til tørre må ikke hænge højere end 150 cm fra jord eller gulv i haver og på altaner. I øvrigt kan de fælles tørrestativer i området benyttes, hvortil også tæppebankning henvises. Vi hjælper dig gerne: Du vil i mange tilfælde kunne hente råd og vejledning hos såvel afdelingsbestyrelse som ejendomsmester. Klager over andre beboere er af hensyn til den fremtidige trivsel bedst at undgå, og i mange tilfælde vil man bedst kunne klare problemerne ved at snakke sig til rette med hinanden. Hvis dette ikke kan lade sig gøre kan man sende en skriftlig klage til formanden for afdelingsbestyrelsen, der så vil tage sagen op med sin bestyrelse og evt. selskabet. Ejendomsmester: Kontor: Kontortid: Henrik Barslund Møllehegnet 45, kld., 3630, Jægerspris Mandag til fradag kl samt 1. tirsdag i måneden mellem kl I sidstnævnte tidsrum vil afdelingsbestyrelsen være til stede: Telefon:

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen

Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 12, der omfatter Vangen, Vikingevej, Strubjerg og Arkildsdal. Vi

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere