Rapport over innovationsnetværksprojektet Modificeret træ til udendørsmøbler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport over innovationsnetværksprojektet Modificeret træ til udendørsmøbler"

Transkript

1 Rapport over innovationsnetværksprojektet Modificeret træ til udendørsmøbler December 2012 Udarbejdet af Thomas Mark Venås og Lars Hansen Teknologisk Institut, Træ og Miljø

2 Indhold 1 Baggrund Formål Materialer og metoder Materialer Metoder Resultater Bearbejdning Udseende Krumninger Begroning Nedbrydning Limninger Perspektiver Baggrund Teknologier til modificering og derigennem forbedring af træs egenskaber er velkendte, og en række produkter har været på markedet i en del år; ThermoWood, Accoya, Kebony m.fl. For langt størstedelen af disse produkters vedkommende er der tale om bulkvarer rettet mod byggematerialeindustrien; terrassebrædder, beklædningsbrædder o.s.v. Udviklingen i byggeriet de seneste år og de relativt høje priser på modificeret træ har gjort, at der endnu er lang vej, før modificeret træ tager væsentlige markedsandele fra andre byggevarer som f.eks. trykimprægneret træ eller naturligt holdbart, tropisk løvtræ. Teknologisk Institut ser bestemt et potentiale for anvendelse af modificeret træ til facadebeklædning, terrasser og konstruktionstræ; men der er også et behov for at afsøge de muligheder high-end markederne giver f.eks. møbel og vinduesbrancherne. Den danske vinduesbranche er så småt begyndt at afsøge mulighederne, men er generelt afventende. Flere møbelproducenter er derimod særdeles aktive og interesseret i området, og derfor blev møbelbranchen valgt som interessent i projektet. Modificering af træ involverer en kemisk, biologisk eller fysisk påvirkning af træmaterialet, som resulterer i en ønsket forbedring af træets egenskaber i brugsfasen. Det modificerede træ skal være ugiftigt i brugsfasen, og der må ikke ske udvaskning af giftige stoffer fra træet, når det er i brugsfasen, bortskaffes som affald eller genbruges. Hvis modificeringen skal give øget beskyttelse mod biologisk nedbrydning, må dette ikke være ved brug af biocider.

3 2 Formål Nærværende projekt har således til formål at undersøge anvendeligheden af udvalgte modificeringsteknologier til fremstilling af møbelkomponenter og at afprøve disse under realistiske forhold med henblik på udendørs anvendelse. Projektet skal danne baggrund for, at de involverede virksomheder bedre kan vurdere, om modificeret træ et noget for dem med de fordele og ulemper, det giver. 3 Materialer og metoder 3.1 Materialer Bord Design, plade: Natalie Jeffers, Henning Larsen Architects; stel: Lars Hansen, Teknologisk Institut. Bordet (fig. 1.) er konstrueret med en række udfordringer for de indgående materialer: Konstruktionen med to lameller spændt ud over en klods i hvert ben udsætter limfugerne for store trækstyrker, idet træet tvinges på plads under limningen. Når pressetrykket slippes, vil lamellerne forsøge at rette sig ud, hvilket kun lader sig gøre ved en delaminering. De forskellige vinklinger af toplamellerne skal vise, hvilken patinering man kan forvente med forskellige designs. Figur 1 Skitse af den anvendte forsøgsopstilling; et bord med kantstillede lameller.

4 Lim [PU]: Cascol Marine D4 fra AkzoNobel Casco Adhesives, 2 komponent polyurethanlim [F]: Cascosinol 1711 med hærder 2622 fra AkzoNobel Casco Adhesives, 2 komponent resorcinol-fenollim Træ Varmebehandlet bøg, proces ukendt Varmebehandlet ask, proces ukendt Furfuryleret ahorn/kebony Lønn, proces ukendt Teaktræ (referencetræart), oprindelse: Burma Træet blev leveret af hhv. Celloc, Danmark og Kebony, Norge og efter modtagelse konditioneret ved 20 C, 65 % RL inden forarbejdning. Teaktræ til referencebordet blev indkøbt hos Optimera, Glostrup. Ved modtagelsen kunne det konstateres, at det varmebehandlede træ havde en del revner i endetræet; mest fremtrædende var det for ask. Diverse Rustfrie monteringsbolte fra D-Line, Danmark Rustfrie stålstænger fra JLA-Teknik, Danmark Træbearbejdningsudstyr fra Otto Martin Maschinenbau; formatsav med fintandet kipbar klinge og 8 mm tapjern samt tykkelseshøvl med tersakutter og et dyvelbor. Bordtvinger. 3.2 Metoder Under træforarbejdningen blev der ikke truffet specielle foranstaltninger med hensyn til valg af værktøjer, fremtrækshastighed mv. Ved limning blev blandingerne meget nøje afmålt i hht. producentens anvisninger og påført i tilstrækkelige mængder. Temperatur og relativ luftfugtighed blev moniteret og var på et passende niveau. Pressetrykket på ben- og dyvelsamlinger blev holdt i mindst 16 timer. Ved den efterfølgende vurdering af bordenes tilstand er der alene anvendt visuel besigtigelse, idet eksponeringen af bordene fortsætter med henblik på opsamling af yderligere erfaringer. 4 Resultater 4.1 Bearbejdning Grovbearbejdningen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger. Det kunne noteres, at det furfurylerede træ, Kebony Lønn, havde en meget markant, aromatisk lugt, som intensiveredes ved bearbejdning. Det varmebehandlede træ lugtede brændt, men lugten blev ikke væsentligt intensiveret ved bearbejdning. En del af det varmebehandlede asketræ måtte kasseres inden bearbejdning som følge af revnedannelse cm ind i visse planker. 8 mm tynde lameller blev forarbejdet, og disse viste sig ret følsomme især på kanterne, som for alle tre modificeringtyper var sprøde og nemme at slå af. Større sargemner var mindre

5 følsomme, og fræsning af vinklede spor for montage af kantstillede lameller gav ikke anledning til problemer. De to lime blev blandet og påført ved 20 C. Den ene side af bordet, dvs. det ene sæt ben samt den ene side af lamellerne blev limet med hver sin type lim og opmærket (hhv. PU og F). Teaktræet blev afsprittet inden limning. For alle dele bortset fra lamellerne blev der påført pressetryk med bordtvinger i ca. 16 timer. Ben/sarg-samlingen blev udført med to dyvler i det respektive træ i hver ende og limet. Et par dage efter blev bordene opstillet på taget af Teknologisk Institut i Taastrup; medio jan Rapporten beskriver bordenes tilstand efter 11 måneders eksponering. Perioden har budt på frost ned til -10 grader og en kold og fugtig sommerperiode med gode forhold for vækst af skimmelsvampe. 4.2 Udseende Farveændring Træets udseende er efter eksponering ikke væsensforskelligt for de forskellige behandlinger. Teaktræet er stadig en smule gyldent under den grånende overflade og synes derfor måske at have mere skimmelvækst (sorte prikker) end det modificerede træ. Af det modificerede træ forekommer varmebehandlet bøg mest uensartet, mens varmebehandlet ask og furfuryleret ahorn er homogent gråpatinerede. Askens specielle ringporede struktur giver den et meget karakteristisk udseende. Der gik kun få måneder, før gråningen var komplet for Kebonys ahornprodukt og et par måneder yderligere for det varmebehandlede træ. Det er i begge produkttyper især furanforbindelsernes sorte kromoforer, som meget hurtigt nedbrydes i overfladen, se fig. 2. Farveændringen har ingen styrkemæssige konsekvenser. Kebony Lønn Celloc bøg Teak Celloc ask Figur 2: ø.tv: furfuryleret ahorn, ø.th. varmebehandlet bøg, n.tv: Teak, n.th.: varmebehandlet ask efter 10 måneders eksponering (jan. nov. 2012, Taastrup, Danmark)

6 4.3 Krumninger Antallet af krumme og rette lameller er opgjort ved visuel inspektion. Antal deforme lameller ud af 77 stk. pr. behandling: Kebony Lønn: 2 Celloc bøg: 6 Teak: 5 Celloc ask: 4 Kebony Lønn er den mest dimensionsstabile, mens øvrige arter/behandlinger ligger tæt. Resultatet kan være kraftigt påvirket af opskæringen (fiberretning), og er derfor kun orienterende. Generelt set er antallet af krumme lameller ganske lavt. 4.4 Begroning Der er konstateret begrænset vækst af skimmelsvampe på alle testborde. Niveauet er ensartet, og det virker ikke skæmmende, da det kombineret med UV-nedbrydningen ikke bemærkes væsentligt. 4.5 Nedbrydning Der er ikke observeret nedbrydning af træet som følge af vækst af trænedbrydende svampe. 4.6 Limninger For PU-limen er der konstateret problemer i forbindelse med Kebony Lønn, se fig. 3. For andre materialetyper er der ikke på evalueringstidspunktet konstateret delamineringer. Phenollimen har virket tilfredsstillende over hele linjen. Figur 3: Delaminering i PU-limfuge i Kebony Lønn

7 5 Perspektiver Projektet har fastlagt, at der er åbenbare fordele ved anvendelse af modificeret træ til udendørsmøbler, herunder især at alm. træbearbejdningsudstyr kan anvendes i produktionen. Man skal dog være opmærksom på den væsentligt øgede sprødhed, som behandlingerne giver ophav til. Dette vil influere på kassationsgraden og skal tages med i vurderingen i designfasen. Forboring er en forudsætning, og dyvler skal passe meget præcist for at undgå flæk. Træet patinerer på samme niveau som Teak i løbet af det første eksponeringsår, og der er ikke konstateret svampenedbrydning eller problemer med væsentlig vækst af skimmelsvampe. På limsiden er der en udfordring, hvilket bl.a. nærværende forsøg har klarlagt. Det er Teknologisk Institut bekendt, at der arbejdes med problemstillingen hos leverandørerne. Eksponeringen af bordene fortsætter for at styrke sammenligningsgrundlaget mellem de forskellige behandlinger og referencetræet. En videre opgørelse af disse resultater ligger uden for projektets ramme. Konklusionen på bearbejdningsforsøgene og det første års eksponering er, at det modificerede træ, som er anvendt i dette projekt kan være udmærkede alternativer til Teak til fremstilling af udendørsmøbler. Mest velegnede synes varmebehandlet ask og Kebony Lønn. For den førstnævnte gælder, at der skal bedre styr på procesbetingelserne for at undgå revnedannelse og for sidstnævnte, at der skal undersøges flere limtyper for at have alternativer til phenollim. Vi må dog understrege, at et års eksponering er kort tid, og at resultaterne indtil videre må betragtes som vejledende om end i en positiv retning Med venlig hilsen Teknologisk Institut, Træ og Miljø Thomas Mark Venås Dir. tlf Lars Hansen Dir. tlf

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET RESUMÉ Ved brug af træ til småkonstruktioner i have og landskab må konstruktionens ønskede levetid afstemmes med træart og graden af konstruktiv

Læs mere

Stødmærker i Kartofler 2003

Stødmærker i Kartofler 2003 Stødmærker i Kartofler 3 Poul Erik Lærke (DJF-Foulum), Fin Trosborg (Estrella) og Ingolf Sørensen (Flensted) Korrespondance til PoulE.Laerke@agrsci.dk Stødfølsomhed (%) 26 24 22 18 16 14 12 8 3 6 9 1 15

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder

tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder tegi stra Undersøgelse af strategiarbejdet i danske virksomheder Analyserapport Faglig rapport fra AU Herning Forår 2014 Jens Holmgren og Ole Friis AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

Læs mere

TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt?

TEK BYG. 2010, nr. 1. Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst. Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt? TEK BYG Malerarbejdet - Er det udført korrekt? Kolde trappetårne - Problem med skimmelvækst Din træfugtighedsmåler - Måler den rigtigt? Indkapsling af biocider - For miljøets skyld Kontrolmetode - Måling

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

Hoved- og bivejleder: Birgit Kjærside Storm og Leif Wagner Jørgensen

Hoved- og bivejleder: Birgit Kjærside Storm og Leif Wagner Jørgensen Titelblad Titel: Limning af Aluminium Epoxy og Polyurethan Tema: Afgangsprojekt Projektgruppe: Helmar Träger og Mette Nipgaard Sørensen Projektperiode: Efteråret 2010 Sted: Aalborg Universitet Esbjerg

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god investering

Et godt arbejdsmiljø er en god investering Et godt arbejdsmiljø er en god investering B A T K A R T E L L E T Januar 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...4 3. Formål...5 4. Handelshøjskolens og PricewaterhouseCoopers undersøgelse

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold Indhold 1. Hvorfor skifter betonoverfladen udseende?......................... 4 Uensartethed...................................................

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 1, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2010 Klaus Frederiksen, Teknologisk Institut Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Indledning...

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Bionedbrydelige plastposer til indsamling af den organiske del af dagrenovationen til biogasanlæg

Bionedbrydelige plastposer til indsamling af den organiske del af dagrenovationen til biogasanlæg Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2002 Bionedbrydelige plastposer til indsamling af den organiske del af dagrenovationen til biogasanlæg Nils H. Nilsson, Kathe Tønning og Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk

Læs mere

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 1 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2 Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene

Læs mere

Konstruktionsprojekt - Analysefasen

Konstruktionsprojekt - Analysefasen Kaj Nielsen Side 1 Titelblad Projekttitel: Analyserapport for afgangsprojekt Udarbejdet af: Kaj Juul Nielsen. Uddannelsesinstitutionens navn: Erhvervsakademi Midtjylland. Uddannelsens navn: Produktionsteknolog.

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere