ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik"

Transkript

1 Beklædning Moelven Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

2 det miljørigtige alternativ er en ny generation behandlet træ, produceret af fyrretræ. Fyrretræet gennemgår en avanceret og effektiv varmebehandling. Øget naturlig varighed og en smuk brunlig lød behandlingen giver en smuk brunlig lød og en øget naturlig modstandsdygtighed mod trænedbrydende svampe. Det gør produktet til et godt alternativ til imprægneret træ, lærk eller eksotiske træarter. Gammel ide - moderne teknologi Behandlingen af er baseret på en metode, som bl.a. vikingerne og andre folkeslag anvendte for over 1000 år siden. Inden de skulle sætte træpæle i vand eller i jord, brændte de ydersiden af pælene. Denne proces gav træet en længere holdbarhed. Da behandlingen bliver udført ved høje temperaturer, bliver kammeret mættet med vanddampe for at undgå at træet brænder. Under selve behandlingen forsvinder bl.a. harpiks, terpentin og næringstofferne ud af træet. Når miljøet har høj prioritet Moelven er produceret af PEFC certificeret træ og mærket med Svanen. Der er mange argumenter for at vælge. Udseende, formstabilitet, holdbarhed og totaløkonomi er blot nogle af dem. Hensynet til miljøet er også et væsentligt argument. Vi har en bevidst holdning til naturen og miljøet, og en bæredygtig skovdrift er en forudsætning for virksomheden - og for. Endeligt er det væsentligt, at selve behandlingsmetoden er både skånsom for miljøet og bliver foretaget med et lavt energiforbrug. Der tilføres ingen gasser eller kemikalier til træet under processen. Det betyder, at når træet ad åre skal bortskaffes, sker det helt uden problemer. Behandlingen af træet består udelukkende af opvarmning tilsat vanddamp. Borupgaard musikhus

3 Beklædning Udvendig Til udvendig brug bliver fyrretræet, Klasse T2 behandlet. Herved opnår træet en høj naturlig varighed, og resistent over for trænedbrydende svampe. behandlingen til T2 sker ved varmegrader på min 215 C. Dette giver sin smukke brune lød som minder om ceder- og teaktræ. Indvendig Til indvendig brug bliver fyrre- og grantræ Klasse T1 behandlet. Herved opnår træet en mindre naturlig varighed end ved T2 behandlingen, men til gengæld får træet større hårdhed i overfladen. Formstabiliteten bevares, mens den brune lød varierer afhængig af træsort. Varmebehandlingen til T1 sker under varmegrader på min 180ºC. Denne temperatur giver en smuk brun lød, som minder meget om kirsebærtræ og lyst teaktræ. Regnskærme, espaliérløsninger og støjskærme T2 er velegnet til udvendig brug, hvor man ønsker en træart med høj naturlig varighed, der samtidig har et eksklusivt udseende. I tilgift får man stor formstabilitet, høj miljøprofil og en beklædning, som er smuk og multifunktionel. Facadebeklædninger, hegn, døre, vinduer og udestuer T2 anvendt som facadebeklædning er en smuk og miljørigtig løsning. Den eksklusive brune glød kan nemt vedligeholdes med pigmenteret træolie. I kraft af den unikke formstabilitet er desuden velegnet til vinduer, døre og udestuer. Egenskaber ud over det sædvanlige Unik formstabilitet. Træet hverken slår eller vrider sig. Let - og uden spændinger. Nem forarbejdning og montage. Ingen harpiksudtræk Flot Nordisk knast struktur Beskyttet mod Råd og svamp Min. 30 års funktionstid som facade ubehandlet. SVM Ejendomme 2012 Flamingo Zoo 2012

4 Produkter, dimensioner og tekniske data Kæphøj m. Patineringsolie 2012 Overfladebehandling Ved overfladebehandling af anbefaler vi, at træet behandles på alle 4 sider 1-2 gange før montering og yderligere 1-2 gange efter montering, ialt 3 behandlinger. Der kan anvendes pigmenteret træolie eller anden vand- eller oliebaseret træbeskyttelse, samt transparente eller heldækkende træbeskyttelse. Til terrassebrædder skal der anvendes en rigtig terrasseolie. Bemærk at farveløs olie ikke anbefales som slutbehandling. For at få størst glæde af din facadebeklædning bør overfladebehandlingen vedligeholdes rettidigt. Dvs. inden overfladebehandlingen bliver så nedbrudt, at træet tager skade. For pigmenterede træolier vil vedligeholdelse skulle foretages i intervaller mellem 1-3 år. For pigmenteret og heldækkende træbeskyttelse vil vedligeholdelse skulle foretages i intervaller mellem 3-10 år. Disse intervaller er retningsgivende og er afhængige af hvor udsat beklædningen er. Ved facadeløsninger, som vender mod syd og vest, og hvor træet ikke beskyttes af udhæng, vil intervallet være kortere. Det er derfor vigtigt at vedligeholde beklædningen efter behov. Anvendes ubehandlet, vil det patinere i en grå til sølvgrå nuance. Dog vil der være risiko for angreb af overfladeskimmel, som vil misfarve beklædningen. Dette kan afrenses med trærens, hvorefter facaden igen vil fremstå flot sølvgrå. Hvis beklædningen er nedbrudt eller angrebet af skimmel grundet manglende overfladebehandling, eller mangelfuld vedligeholdelse, kan beklædningen nedvaskes med trærens. Fastgørelse For at undgå misfarvning af træ til udvendig beklædning anbefaler vi at bruge rustfri stålsøm eller skruer med fladrundt eller rillet hoved. Stålkvalitet A4 eller A2, afhængig af leverandør. Vi anbefaler, at der forbores til skruer ved kanter og endetræ. Profiler op til ca. 150 mm bredde fastgøres med et søm/skrue pr. stolpe. For større bredder, samt for brædder og planker, fastgøres der med min. to søm/skruer pr. stolpe. Centerafstand for fastgørelse af alle standard profiler er max. 600 mm cc. Løsningsforslag Standard klinke-, fer og not profiler: 2,1 x 50 mm maskinsøm, 2,5 x 50 mm håndsøm eller 4,0 x 60 mm skruer Standard bræddeprofil: 2,5 x 50 mm maskinsøm, 3,1 x 50 mm håndsøm eller 4,0 x 50 mm skruer Standard plankeprofil: 2,5 x 75 mm håndsøm eller 4,5 x 50 mm skruer Terrassebrædder: 3,1 x 75 mm håndsøm eller 5,0 x 60 mm skruer 4

5 Beklædning nbeundt g af nter d et r og max. se: som, d2. t på ld til filer egnleremet ammed edes gved kan Fastgørelse Brand som regnskærm til småhuse opfylder materialekravet til, det som tidligere hed et klasse B materiale, og som i dag hedder D-s2, d2. Kravet er opfyldt både i forbindelse med densitetskravet på min. 400 kg/ m 3 samt ved klassifikationsprøvning i henhold til de nye fælles europæiske brandklasser. Det betyder, at alle standardprofiler og specialprofiler, såsom Z profil kan anvendes som regnskærm under forudsætning af, at Finnforest som beklædninger til småhuse: Finnforest standardprofiler opfylder profileringskravet til en klasse 2 beklædning samt materialekravet til det som tidligere hed et klasse B materiale og som i dag hedder D-s2, d2. Kravet er opfyldt både i forbindelse med densitetskravet på min. 390 kg/ m3 samt ved klassifikationsprøvning i henhold til de nye fælles europæiske brandklasser. Det betyder at alle Finnforest standardprofiler, Indvendig kan anvendes som en klasse 2 beklædning uden krav hjørneløsning til brand- overfladen mod det ventilerede hulrum minimum er en klasse 1 beklædning, og af overfladen hulrummet mod er max. det ventilerede 25 mm. hulrum, hvor For at undgå misfarvning af træ til udvendig beklædning anbefales det at anvende rustfri stålsøm eller skruer med fladrundt hulrummet er max. 25 mm. klassifikation Hvis den anvendte profil ikke er med fer og not eller med Z samling, eller rillet hoved. Stålkvalitet A4 eller A2, afhængig af leverandør. Vi anbefaler, at der forbores til skruer ved kanter Finnforest såsom en rombeprofil som regnskærm eller et espalierprofil, til store huse: og dermed ikke opfylder og endetræ. Profiler op til ca. 150 mm bredde fastgøres med et Finnforest kravet til en klasse brandimprægneret 2 beklædning, med kan Moelven de ligeledes FGT anvendes som regnskærm, dog skal man sikre, at den bagvedliggende klasse 1 beklædning søm/skrue pr. stolpe. For større bredder, samt for brædder og brandimprægnering opfylder materiale kravet til det som tidligere hed et klasse a materiale og som i dag hedder B-s2, d0. planker, fastgøres der med min. to søm/skruer pr. stolpe. Centerafstand for fastgørelse af alle standard profiler er max. Kravet er opfyldt en rigtig ved facadeplade, klassifikationsprøvning som kan tåle i henhold vejrligets til påvirkninger. de 600 mm cc. nye fælles europæiske brandklasser. Det betyder at alle Finnforest standardprofiler Brand som beklædninger til småhuse og specialprofiler såsom Z profil kan anvendes som regnskærm under forudsætning standardprofiler af at overfladen opfylder mod det profileringskravet ventilere- til en klasse Løsningsforslag de hulrum 2 beklædning minimum er en samt klasse materialekravet 1 beklædning, hulrummet til det som må tidligere hed et klasse Standard klinke-, fer og not profiler: max. være 25 mm. 2,1 x 50 mm maskinsøm, 2,5 x 50 mm håndsøm B materiale, som i dag hedder D-s2, d2. Kravet er opfyldt både i forbindelse anvendte med profil densitetskravet ikke er med fer på og min. not eller 400 med kg/ Z msam- 3 samt ved klassifikation- eller 4,0 x 60 mm skruer. Hvis det Standard bræddeprofil: ling, såsom sprøvning en rombeprofil, i henhold eller til et de espalierprofil nye fælles kan europæiske de ligeledes anvendes som regnskærm, dog skal man sikre at den bag- brandklasser. Det 2,5 x 50 mm maskinsøm, 3,1 x 50 mm håndsøm klassifikation eller af 4,0 overfladen x 50 mm skruer. mod det ventilerede hulrum, hvor vedliggende betyder, klasse at 1 alle beklædning er en rigtig standardprofiler, facadeplade somkan anvendes som en hulrummet er max. 25 mm. Standard plankeprofil: kan tåle klasse vejrligets 2 beklædning påvirkninger. uden krav til brandklassifikation af overfladen Finnforest 2,5 x 75 mm håndsøm som eller regnskærm 4,5 x 50 mm til skruer. store huse: mod det ventilerede hulrum. Finnforest Terrassebrædder: brandimprægneret med Moelven FGT brandimprægnering 3,1 x 75 mm opfylder håndsøm materiale eller 5,0 x kravet 60 mm til skruer. det som tidligere hed et klasse a materiale og som Center i dag for hedder kræft B-s2, og sundhed d0. KBH Brand som regnskærm til store huse Kravet er opfyldt ved klassifikationsprøvning 2011 i henhold til de brandimprægneret med Moelven FGT brandimprægnering opfylder materialekravet til det som tidligere nye fælles europæiske brandklasser. Det Brand betyder at alle Finnforest standardprofiler hed et klasse A materiale og som i dag hedder B-s2, d0. Kravet er og specialprofiler Finnforest såsom Z profil som kan regnskærm anvendes til som småhuse: regnskærm under forudsætning af at overfladen mod det ventilerede opfyldt ved klassifikationsprøvning i henhold til de nye fælles europæiske brandklasser. Det betyder at alle standard- Finnforest opfylder materialekravet til det som hulrum minimum er en klasse T2 1 beklædning, behandlet hulrummet fyrretræ må tidligere hed et klasse B materiale og som i dag hedder D-s2, d2. max. være 25 mm. Kravet Standard er opfyldt og både speciel i forbindelse facade med densitetskravet profiler på profiler og specialprofiler såsom Z profil kan anvendes som regnskærm under forudsætning af, at overfladen mod det ventilerede min. 390 kg/ m3 samt ved klassifikationsprøvning i henhold til Hvis det anvendte profil ikke er med fer og not eller med Z samling, såsom en rombeprofil, eller et espalierprofil kan de ligele- de i 21 nye x fælles 118 europæiske mm brandklasser. Det betyder at alle Finnforest standardprofiler hulrum minimum er en klasse 1 beklædning, hulrummet må max. des anvendes som regnskærm, dog skal man sikre at den bagvedliggende klasse 1 beklædning er en rigtig facadeplade som og Standard specialprofiler, råvarer så som Z i brædder profil kan anvendes og planker som regnskærm under forudsætning af, at overfladen mod det ventilere- være 25 mm. Hvis det anvendte profil ikke er med fer og not eller kan tåle vejrligets påvirkninger. med Z samling, såsom en rombeprofil, eller et espalierprofil kan de Tykkelse: hulrum minimum 25 - er 32 en klasse beklædning, 50 mm og hulrummet må max. være 25 mm. de ligeledes anvendes som regnskærm, dog skal man sikre, at den Bredde: mm bagvedliggende Indvendig hjørneløsning klasse 1 beklædning er en rigtig facadeplade, som Hvis det anvendte profil ikke er med fer og not eller med Z samling, såsom en rombeprofil eller et espalierprofil, og dermed kan tåle vejrligets påvirkninger. ikke opfylder kravet til en klasse 2 beklædning, kan de ligeledes anvendes som regnskærm, dog skal man sikre, at den bagved liggende klasse 1 beklædning er en rigtig facadeplade som kan tåle vejrligets påvirkninger. Indvendig hjørneløsning Udvendig hjørneløsning Udvendig hjørneløsning 5

6 Varigheds klasser Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Meget varig Varig Moderat varig Ringe varig Ikke varig Teak Western Red Cedar Sibirisk Lærk Europæisk Lærk Ahorn Merbau Europæisk Eg Nordamerikansk Douglas Rødgran Ask IPE Tax Rubina Skovfyr Bøg Kapur Californisk Redwood Yellow Cypress Rød-eg Radiata Pine Belinga Dansk Douglas ThermoAsk Dansk Thuja Værnemidler Ved yderligere forarbejdning af, såsom kapning på længde, høvling og fræsning anbefaler at bruge effektivt udsugningsudstyr og egnet støvmaske. Dette skyldes at er nedtørret til ca. 8-10% træfugt og derfor støver mere end almindeligt fyrretræ. Varighed er ifølge DS/EN klassificeret som varig. Dvs. med samme modstandsdygtighed over for trænedbrydende svampe som Western Red Cedar. Erfaringer fra Finland og omfattende tests fra VTT (Det Finske Teknologiske Institut) indikerer, at behandlet fyrretræ, korrekt monteret og vedligeholdt vil opnå en funktionstid på min. 30 år. Terrassebrædder opnår en funktionstid på op til 15 år. Styrke og stivhed Gennem processen øges overfladehårdheden, og fugtbetingede dimensionsændringer reduceres. Mekanisk styrke reduceres med ca. 30% som medføre en bliver sprødt og kan have tendens til at flække under hårdhændet håndtering. Klassifikation I Europa bliver træsorter inddelt i fem klasser efter deres holdbarhed. I skemaet ovenfor ser du placeret i forhold til en række andre træsorter. Varigheden for de træsorter der er nævnt i skemaet gælder udelukkende kernetræ, da splintved for ubehandlet træ klassificeres som ikke varig. Dette gælder dog ikke. Svanemærkede Rækkehuse i Herfølge

7 Beklædning Ny Ingeborg 2010

8 118 mm 108 mm 118 mm 108 mm 118 mm 108 mm 118 mm 118 mm 108 mm 23 mm 24 mm 21 mm 21 mm 21 mm Profil 330 1x5 23 x 118 mm Finsavet forside Terrassebrædt 24 x 118 mm Høvlet 4 sider, med riller på bagsiden. Profil 431 1x5 21 x 118 mm Høvlet forside Profil 503 1x5 21 x 118 mm Børstet forside Profil 442 1x5 21 x 118 mm Finsavet forside Tårnlegepladsen 2012 Privat Terrasse 8

9 Beklædning 118 mm 118 mm 108 mm 108 mm 118 mm 108 mm 118 mm 56 mm 21 mm Profil 472 1x5 21 x 118 mm Finsavet forside 21 mm Profil 591 1x5 21 x 118 mm Høvlet forside 21 mm 25 mm 25 mm Profil 542 1x5 21 x 118 mm Finsavet forside Profil 125 5/4 x 5 25 x 118 mm Profil 125 5/4 x 2,5 25 x 56 mm Kæphøj Roskilde 2012 Flexboliger Skejby 2011

10 Ny Ingeborg Bygherre: FDF Hvidovre Arkitekt: AART Årstal:

11

12 Bestseller logistikcenter Bygherre: Bestseller Arkitekt: C.F Møller Årstal:

13

14 Center for Kræft & Sundhed København Bygherre: Københavns Kommune Arkitekt: Nord Arkitekter Årstal:

15

16 Fritflyvningsvoliere for flamengoer Bygherre: Københavns ZOO Arkitekt: Dall & Lindhardtsen Årstal:

17

18 Tårnlegepladsen Fælledparken Bygherre: Københavns Kommune Arkitekt: MLRP Årstal:

19

20 Firmaprofil Moelven er en norskejet koncern med rødder tilbage til Koncernen har udviklet sig fra en traditionel savværksvirksomhed til en moderne koncern, der spænder vidt fra det enkle bræt til kompliceret fleretagers byggeri i træ. Bæredygtighed har ganske naturligt en høj prioritet, når der tænkes i produktion og færdige produkter. Moelven har sin egen produktudvikling, og den helt afgørende udvikling sker i sammenarbejdet med vore kunder og interessenter. Vi lader os inspirere af de krav, der stilles til både funktion og arkitektur. Vort afsæt er altid at anvende træbaserede materialer, der hvor de egner sig bedst. Vi leverer træbaserede løsninger til mennesker der skal bygge og bo skandinavisk, og derigennem er Moelven med til at skabe gode rum. Moelven Danmark A/S Herstedøstervej C, 1.sal, 2620 Albertslund Tlf , Fax

OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE

OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE OPTIFORM SKAB SAMMENHÆNG I HUS OG HAVE www.optimera.dk Skab sammenhæng Optiform-serien af træ til udendørs brug giver dig muligheder, du aldrig har haft før. Nu kan du nemlig få samme trætype overalt i

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

En smuk og naturlig løsning

En smuk og naturlig løsning En smuk og naturlig løsning Produktkatalog www.lemming-hegn.dk Lemming Hegn - den naturlige ramme om din bolig Lemming Hegn står for en gedigen kvalitet, der er let at montere. Lemming Hegn giver dig mulighed

Læs mere

GULVET SKABER DEN HELT RIGTIGE STEMNING

GULVET SKABER DEN HELT RIGTIGE STEMNING UDGIVER: MOLAND GRUPPEN NUMMER #02: Højkantsparket Moland lancerer en ny type højkantsparket, der er lige så hurtig at For fulde sejl Limfjorden Rundt er blandt de største træskibssejladser i Europa. Nye

Læs mere

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET. Miljøvenlig brug af træ i have og landskab MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ I HAVE OG LANDSKAB HAVE & LANDSKABSRÅDET RESUMÉ Ved brug af træ til småkonstruktioner i have og landskab må konstruktionens ønskede levetid afstemmes med træart og graden af konstruktiv

Læs mere

Produktkatalog 2010-2011

Produktkatalog 2010-2011 Produktkatalog 2010-2011 I dette produktkatalog finder du spe ci fi kationer på alle produkter, som Keflico A/S er lagerførende af. Vision: Keflico s vision er at være førende på det professionelle marked

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Moderne. Holdbart. Miljøvenligt. Potentialet for dette, virkningen, er enorm - er det ikke... CNN

INDHOLDSFORTEGNELSE. Moderne. Holdbart. Miljøvenligt. Potentialet for dette, virkningen, er enorm - er det ikke... CNN DET NYE TRÆ Moderne Potentialet for dette, virkningen, er enorm - er det ikke... CNN INDHOLDSFORTEGNELSE En revolution indenfor træprodukter 4 Hvad er Kebony? 6 Mange alternativer mange skjulte fordele

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

HEGN 2015 NYHED! SMS Alarm til folden!

HEGN 2015 NYHED! SMS Alarm til folden! HEGN 2015 NYHED! SMS Alarm til folden! 1 Vi bygger på mere end 40 års erfaring Siden 1975 er Poda over hele landet blevet synonymt med god kvalitet, lang holdbarhed og dermed god hegnsøkonomi. Du nyder

Læs mere

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store.

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! Download vores Kirkedal Komposit App i App Store. BEREGNINGSPROGRAM Beregn dit materialeforbrug af komposit, til hegn og terrasse på www.kirkedalkomposit.dk

Læs mere

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten Produktinformation troldtekt akustik / Privat Troldtekt akustik Det naturlige loft i privaten Troldtekt akustik fra industriprodukt til designerloft Troldtekt er et gennemprøvet, danskproduceret naturprodukt,

Læs mere

Velkommen til Viking Bjælkehuse

Velkommen til Viking Bjælkehuse Velkommen til Viking Bjælkehuse Vi lancerede i 1998, tilbuddet om, håndhuggede bjælkehuse, leveret som nøglefærdige projekter, eller del-entrepriser i samarbejde med bygherre. Det specielle ved dette byggeri,

Læs mere

Inspiration. til nyt tag og facade. www.cembrit.dk

Inspiration. til nyt tag og facade. www.cembrit.dk Inspiration til nyt tag og facade www.cembrit.dk Byggematerialer til bedre byggeri Facade Cembrit PLAN 04-05 Color Front Opal 06-07 URBANNATURE 08-15 HardiePlank 16-17 Tag Cembrit Bølgeplader 18-19 Cembrit

Læs mere

20 ÅRS GARANTI. Vi bygger på mere end 35 års erfaring. Respekt for verden omkring os. Din garanti for kvalitet

20 ÅRS GARANTI. Vi bygger på mere end 35 års erfaring. Respekt for verden omkring os. Din garanti for kvalitet HEGN 2014NYHED! 1 Vi bygger på mere end 35 års erfaring Siden 1975 er Poda over hele landet blevet synonymt med god kvalitet, lang holdbarhed og dermed god hegnsøkonomi. Du nyder godt af årtiers erfaring,

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Case Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/ tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

Made in Denmark. Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION MÅSKE - VERDENS BEDSTE FOLDEDØR

Made in Denmark. Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION MÅSKE - VERDENS BEDSTE FOLDEDØR Made in Denmark Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION - HER KAN DU VÆRE UDE OG INDE PÅ SAMME TID Velkommen til en verden af muligheder for at åbne boligen helt op til naturen med Lacuna Foldedøre.

Læs mere

ÅHUSENE PROJEKTFORSLAG FOR BOLIGERNE, FÆLLESHUSET OG FRIAREALERNE KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004

ÅHUSENE PROJEKTFORSLAG FOR BOLIGERNE, FÆLLESHUSET OG FRIAREALERNE KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 ÅHUSENE PROJEKTFORSLAG FOR BOLIGERNE, FÆLLESHUSET OG FRIAREALERNE KANT ARKITEKTER A S 5. JUNI 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Byggesagens organisation Side 3 Bygherre Tekniske rådgivere Forretningsfører Juridisk

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

HORN. Renoveringsrammer. - efterisolering af gamle vinduer. www.renoveringsrammer.dk

HORN. Renoveringsrammer. - efterisolering af gamle vinduer. www.renoveringsrammer.dk HORN Renoveringsrammer efterisolering af gamle vinduer www.renoveringsrammer.dk Forord Horn aps er oprindeligt et datterselskab af firmaet PC Vinduer og Døre A/S, etableret i 1978 ved Poul Christensen.

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Artikel fra HFB 29-2000

Artikel fra HFB 29-2000 Etagehuse af træ Af NOVA 5 arkitekter a/s v/anders Dragheim og Jørgen Kreiner-Møller Artikel fra HFB 29-2000 Med de nye brandbestemmelser er det i Danmark blevet muligt at udføre byggeri med bærende konstruktioner

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

shera board SHERA BOARD

shera board SHERA BOARD shera board SHERA BOARD 1 produktinformation INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Produktinformation 2 a. Overflade b. Anvendelse c. Opbygning d. Godkendelser og standarder 2. Leveringsprogram 2 3. Datablad 3 4. Tilbehør

Læs mere

Produktinformation Troldtekt akustik / erhverv. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft

Produktinformation Troldtekt akustik / erhverv. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft Produktinformation Troldtekt akustik / erhverv Troldtekt Det naturlige loft akustik Troldtekt akustik Det naturlige loft Troldtekt er et gennemprøvet, danskprodu ceret produkt, der løbende er udviklet,

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE!

KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! KOMPOSIT - ikke et alternativ - men et MUST HAVE! BEREGNINGSPROGRAM Beregn dit materialeforbrug af komposit, til både hegn og terrasse på www.treetops.dk INDHOLD KOMPOSIT TERRASSE... 3 Terrasse - detajler

Læs mere

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 0. Outline vinduer og døre Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye

Læs mere

De smukkeste rammer om din udsigt

De smukkeste rammer om din udsigt Dansk produceret kvalitetsprodukt De smukkeste rammer om din udsigt Bøjsø døre og vinduer gedigent håndværk bygget på solide traditioner! 2 Kvalitet og tradition»vi har produceret vinduer og døre siden

Læs mere

Miljøhensyn i byggeri

Miljøhensyn i byggeri Miljøhensyn i byggeri Enfamiliehuse Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF BYGGERIET... 4 Bygningens orientering... 4 Solvarme og afskærmning... 5 Varmelagringsevne...

Læs mere