BURNBLOCK ANVENDT PÅ TRÆBASEREDE PRODUKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BURNBLOCK ANVENDT PÅ TRÆBASEREDE PRODUKTER"

Transkript

1 BURNBLOCK ANVENDT PÅ TRÆBASEREDE PRODUKTER State of the art notat udarbejdet for Burnblock august2012 Seneste revision januar 2014 Af Peder Fynholm, Teknologisk Institut docx 1

2 FORORD Dette notat er udarbejdet for at give en introduktion til emnet træ og brand samt en state of the art på det arbejde, som til dato er udført på Teknologisk Institut omkring Burnblock anvendt på træbaserede produkter til anvendelse i byggeriet. Der henvises i dokumentet til statusrapporter og roadmaps, som giver yderligere indsigt i konklusioner og igangværende aktiviteter. Statusrapporter og roadmaps vil løbende blive opdateret, når konklusion på nye undersøgelser foreligger. Indledningsvis gives en kort introduktion til træ og brand samt beskrivelse af, hvilke lovkrav der er til de færdige brandbeskyttede materialer eller komponenter. Der henvises i begrænset omfang til standarder og prøvningsmetoder. For at få mere indsigt i disse henvises til statusrapporter docx 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Generelt om Burnblock... 4 Træ og brand... 4 Lovkrav... 4 Reaktion mod brand... 5 Gamle brandklasser... 6 Brandmodstandsevne... 6 Gamle brandklasser... 6 Brandkrav i Europa... 7 Byggevarer... 8 Byggepladsen... 8 Onsite behandling... 9 Produkter... 9 Beklædningsbrædder... 9 Trægulve... 9 Træbaserede plader... 9 Behandlingsmetoder Anvendelsesområder Fugtniveau er m.v Skimmel og trænedbrydende svampe Forudsigelse af mulige brandklasser Dokumentation og udviklingsarbejde Referencer Informationer Lovgivning Danmark docx 3

4 GENERELT OM BURNBLOCK Burnblock er en ikke giftig og organisk vandbaseret brandhæmmer. Burnblock s kemiske sammensætning vil ikke blive beskrevet nærmere i dette dokument, men der henvises til patent EP B1. Der er udarbejdet en sundhedsvurdering på produktet af Teknologisk Institut, se Sundhedsvurdering_BURNBLOCK_DKv2. TRÆ OG BRAND Træ har som udgangspunkt rigtig mange gode brandtekniske egenskaber. Eksempelvis beholder en trækonstruktion styrken i længere tid sammenlignet med eksempelvis stål, der hurtigt bliver blødt når det udsættes for varme. Når træ brænder, dannes der et isolerende kullag på overfladen, som gør at træ brænder langsomt. Som tommelfingerregel regnes normalt med, at nåletræ har en indbrændingshastighed på ca. 0,8 mm/min, mens løvtræ ligger omkring 0,6 mm/min. For træbaserede plader vil den ligge højere, omkring 1,0 mm/min. LOVKRAV Der stilles i de forskellige bygningsreglementer rundt omkring i Europa brandkrav, for at sikre at personer, som opholder sig i bygninger kan bringe sig i sikkerhed og at redningsberedskabet har mulighed for redning og slukningsarbejde. Tilbage omkring år 2002 blev der indført fælles europæiske brandklasser. Når man taler om brandkrav i byggeriet, skelner man mellem to forhold: reaktion mod brand og brandmodstandsevne, hvor det ift. anvendelse af brandhæmmer er reaktion mod brand, der er relevant. Hvad der forstås med brandmodstandsevne vil kort blive beskrevet, men ellers er der i nærværende fokuseret på reaktion mod brand. De fælles europæiske brandklasser gør dog ikke at der er fælles europæiske brandkrav. Hvert enkelt land har deres egen sikkerhedsvurdering, som er en helhedsbetragtning af byggeskik, slukningsmuligheder og ikke mindst erfaring/ dårlige vaner fra gamle dage En MK-godkendelse er et dansk fænomen og der stilles i Danmark også specielle krav mht. beklædningsklassen. MKgodkendelsen er ikke et lovkrav, men et certifikat som er kendt blandt aktørerne i branchen og bliver ofte anvendt for at få individuelle godkendelser ifm. byggesagsbehandling. MK-godkendelser bliver typisk lavet på klasse 1 beklædninger (gamle danske brandklasser) og er baseret på andre standarder end der findes i de europæiske system. I det europæiske system bliver beklædningsklassen prøvet efter EN og klassificeret efter EN , se nedenfor: EN EN (klassifikationsrappo rt) docx 4

5 REAKTION MOD BRAND Reaktion mod brand fortæller noget om risikoen for brandspredning for forskellige byggevarer og bygningsdele. Klassificeringssystemet for reaktion mod brand er baseret på fælles europæiske prøvningsmetoder, som i teorien er ens. I praksis er der desværre tolkningsmuligheder hos de forskellige prøvningsinstitutter (det bliver forhåbentlig mere harmoniseret i fremtiden ) Byggevarers og bygningsdeles (eksklusiv gulv og tagdækning) reaktion mod brand inddeles i 7 primære klasser: A1, A2, B, C, D, E og F, hvor klasserne B, C og D er relevante for træbaserede produkter. For klasserne A1 og A2 stilles der krav til andelen af organisk materiale, hvorfor træbaserede produkter ikke kan placeres i disse klasser. I tillæg til de primære klasser er der tillægsklasser for røg (s1, s2 og s3) og brændende dråber (d0, d1 og d2). s1 meget begrænset mængde af røgudvikling s2 begrænset mængde røgudvikling s3 intet krav til mængde af røgudvikling d0 ingen brændende dråber d1 brændende bråber eller partikler i begrænset omfang d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler For træprodukter vil det være tillægskravet for røg som er i fokus, mens brændende dråber ikke er et issue. Tillægsklassen for røgudvikling er en stor udfordring for brandhæmmede træprodukter. Brandhæmmede træprodukter vil ofte blive klassificeret i s2 og muligvis klasse s3. Kravene i Europa er meget forskellig, men i Danmark er der eksempelvis krav til at brandhæmmede produkter skal have tillægsklasse s1, men mere herop i afsnit Brandkrav i Europa. Udfra de fuldskala test som har været udført, er Burnblock behandlet træ blevet klassificeret i røgklasse s2. Seneste screeningstest (Cone Calorimeter - ISO 5660), udført i foråret 2012 hos SP Trätek, giver ikke noget bud på røgklassen men kun på den primære klasse. Røgudvikling er et vigtigt område ift. at leve op til eksisterende brandkrav og et område hvor brandimprægneret træ som hovedregel har svært ved at leve op til de krav som stilles rundt omkring i Europa. Filosofien bag at stille krav til røgklasser er fornuftig, det redder ikke mange menneskeliv at bygningen ikke brænder, hvis man dør af røgforgiftning i stedet Tolkningerne på røgkravet er så vidt vides meget forskellige rundt omkring i Europa, bla. på baggrund af, hvad der tidligere har været af krav i de enkelte lande. Eksempelvis giver det mening at stille større røgkrav til materialer anvendt indendørs sammenlignet med materialer anvendt udendørs. Der arbejdes på europæisk plan på at få disse klasser inddelt på en anden måde, men det har som så mange andre europæiske tiltag lange udsigter, se mere om europæiske brandklasser i afsnittet Brandkrav i Europa. Der er med Burnblock imprægneret granprofiler fra Superwood opnået røgklasse s1, se XXX Brandklassificeringen af gulve stiller i sagens natur ikke krav til brændende dråber, og her er der kun 2 tillægsklasser for røg (s1, s2). Brandklassificeringen af tagdækning inddeles i 13 klasser (BROOF (t1), FROOF(t1), BROOF(t2), FROOF(t2), BROOF(t3), CROOF(t3), DROOF(t3), FROOF(t3), BROOF(t4), CROOF(t4), DROOF(t4), EROOF(t4) og FROOF(t4) docx 5

6 GAMLE BRANDKLASSER Man vil ift. det tidligere danske klassificeringssystem møde gamle betegnelser med hensyn til materialernes reaktion på brand egenskaber: Ubrændbart materiale vil i dag blive betegnet som A2-s1,d0 Klasse A materiale vil i dag blive betegnet som Bs1,d0 Klasse B materialer vil i dag blive betegnet som Ds2,d0 Klasse G gulvbelægning vil i dag blive betegnet som Dfl-s1 Klasse T tagdækning vil i dag blive betegnet som BROOF(t2) Materialer som ikke kan klassificeres BRANDMODSTANDSEVNE Brandmodstandsevnen fortæller noget om en bygningsdels evne til at modstå en brandpåvirkning og stadig kunne opretholde en tilstrækkelig bæreevne. Byggevarers og bygningsdeles brandmodstandsevne beskrives i det europæsie system ud fra følgende ydeevnekriterier: R for bæreevne E for integritet I for isolation Suppleret med et tidsrum hvori ydeevnen skal opretholdes. Eksempelvis skal en REI60 konstruktion opretholde sin bærende, integritet og isolerende funktion i 60 minutter. For træbaserede produkter vil det være indbrændingshastigheden, som er afgørende for konstruktionsdelens brandmodstandsevne, og her vil en behandling med Burnblock have begrænset effekt. Samtidig er bærende konstruktioner oftest gemt væk bag gipsplader eller lignende, som har afgørende betydning for bygningsdelens brandmodstandsevne. GAMLE BRANDKLASSER Tidligere skelnede man mellem brandsikre (BS) og branddrøje (BD) konstruktioner når man talte om en bygningsdels evne til at modstå en brandpåvirkning. BS for bærende og ikke-bærende samt adskillende bygningsdele af ubrændbare materialer BD for bærende og ikke-bærende samt adskillende bygningsdele F for flammestoppende bygningsdele Betegnelse var suppleret med et minuttal, hvor disse egenskaber skulle opretholdes. EN BD 60 væg skal således opretholde sine bærende egenskaber i 60 minutter. Træ og træbaserede produkter kan ikke indgå i BS konstruktioner. Efter det tidligere danske system inddeles beklædninger og brandbeskyttelsessystemer i klasserne: Klasse 1 beklædning Klasse 2 beklædning 30 minutters brandbeskyttelsessystem 60 minutters brandbeskyttelsessystem Ubehandlet træ kan som udgangspunkt indgå i en klasse 2 beklædning, mens det som minimum kræver en brandimprægnering eller lignende, for at anvende træmaterialer i en klasse 1 beklædning docx 6

7 BRANDKRAV I EUROPA Brandkravene i Europa er som nævnt indledningsvis forskellige og baseret på forskellige forudsætninger. Selv i de nordiske lande er der store forskelle, som ikke inden for nærmeste fremtid ser ud til at blive ændret. Eksempelvis stiller man i Sverige et krav til at facader i fleretagers bygninger prøves efter SP FIRE 105, hvilket i dag ikke er noget krav andre steder i Skandinavien. SP Trätek v/birgit Östman har for Burnblock udarbejdet en oversigt over europæiske brandkrav for bygninger uden sprinkling for udvalgte lande i Europa, se dokumentet: National Fire Req, draft June I bygninger med sprinkling er brandkravene lempeligere, men denne oversigt er ikke udført for nærværende. En fri tolkning af dette notat er kogt ned i excel arket: Europæiske brandkrav og anvendelse af Burnblock indeholdende nedenstående tabel: Bygning uden sprinkling: 1-2 etager A B CH DE DK NO NL PL SE UK Facadebeklædning J J J J J J J J Væg- og loftsbekældning J J J J J J J J Gulve J J J J J J J J J J 3-4 etager A B CH DE DK NO NL PL SE UK Facadebeklædning J J Væg- og loftsbeklædning J J J J J Væg- og loftsbeklædning i flugtveje Gulve J J J J J J J J J J Gulve i flugtveje Byggeplads (begrænset tid) J J J J J J J J J > 5 etager A B CH DE DK NO NL PL SE UK Facadebeklædning Væg- og loftsbeklædning J J J Væg- og loftsbeklædning i flugtveje Gulve J J J J J J J J Gulve i flugtveje J Byggeplads (begrænset tid) J J J J J J J J J Farvekode: J Farvekode: Brandbeskyttelse ikke et lovkrav. Brandbeskyttelse et lovkrav. Her kan træ behandlet med Burnblock anvendes Her kan der være krav til brandbeskyttelse. Burnblock behandlet træ kan anvendes Her kan der være skærpede krav, som gør at Burnblock muligvis ikke kan anvendes Her kan Burnblock ikke anvendes - der er krav til ubrændbare materialer (ikke træ) Brandbeskyttelse ikke et lovkrav. Brandbeskyttelse et lovkrav. Her kan træ behandlet med Burnblock anvendes Her kan der være krav til brandbeskyttelse. Burnblock behandlet træ kan anvendes Her kan der være skærpede krav, som gør at Burnblock muligvis ikke kan anvendes Her kan Burnblock ikke anvendes - der er krav til ubrændbare materialer (ikke træ) docx 7

8 Der er i SP s oversigt taget udgangspunkt i de primære brandklasser og ikke gået i dybden med de aktuelle krav til røgklasser (og brændende dråber). I Danmark og Sverige vil det give nogle begrænsninger til anvendelsen, da man her stiller krav om røgklasse s1, da det kan give nogle begrænsninger i anvendelse, mens man i Norge til eksempel kan acceptere røgklasse s3 for udvendig beklædning. Der bør dykkes mere ned i emnet med røgklasserne og hvad Burnblock kan opnå, herunder også hvad der kan gøres for evt. at mindske denne påvirkning, såfremt det viser sig at være et problem. Derudover vil der formodentlig være forskellige tolkninger regionalt i de enkelte lande, som kan ændre på billedet, ligesom markedsforhold kan gøre, at producenter ønsker en højere brandklasse på produktet end hvad der er krævet lovgivningsmæssigt. Eksempelvis ønsker Osmo, som Burnblock har kontakt til, at hæve brandklassen på de trægulve de leverer, selvom der lovgivningsmæssigt ikke er krav til højere brandklasse, end hvad ubehandlet træ kan opfylde. BYGGEVARER Det er et lovkrav at alle byggevarer som indbygges permanent i byggeriet, skal CE mærkes. Det er dén som placerer produktet på markedet, der er ansvarlig for korrekt CE mærkning. På træområdet er det typisk 3 standarder, som bliver anvendt: EN som omhandler træplader (eks. krydsfiner, OSB, spånplader, MDF m.v.) EN som omhandler træbeklædning (massivt træ, nål- og løvtræ) EN som omhandler trægulve (massiv træ og lamelparket) Træbaserede produkter, som brandbeskyttes til en højere klasse end ubehandlet træ, skal certificeres af et 3. parts organ. I forbindelse med certificeringen skal produktets egenskaber dokumenteres i form af prøvning. Det sker som en første gangs prøvning (kaldet ITT) samt en løbende kontrol, som del af virksomhedens QA system (kaldet FPC). Eksempel producent af brandhæmmet OSB/3 plade: En OSB/3 med en minimumstykkelse på 9 mm og minimumsdensitet på 600 kg/m 3 kan klassificeres til brandklasse D- s2,d0 uden at der skal foretages brandprøvninger (CWFT). Såfremt en leverandør ønsker at bringe en OSB/3 klassificeret til brandklasse B-s1,d0 på markedet, skal virksomheden produktcertificeres af et uafhængigt 3. parts organ. Det er således ikke brandimprægneringsmidlet (Burnblock) som certificeres, men den færdige brandbeskyttede OSB/3. BYGGEPLADSEN Der er i UK indført regler til brandbeskyttelse på byggepladsen. UK Timber Frame Association (UKTFA) har mere vedr. dette emne, se Rygtet siger at der også er lovkrav til skurvogne/byer i Danmark. Status på dette kendes dog imidlertid ikke. Hvorvidt der er lignende krav andre steder i Europa er ikke undersøgt nærmere docx 8

9 ONSITE BEHANDLING Onsite behandlinger kan være ønskelige i situationer, hvor der ikke er mulighed for at foretage en trykimprægnering eller anden form for forbehandling samt hvor brandkravene kan opfyldes på stedet. Det er bygningsreglementer i de enkelte lande som stiller krav til brandbeskyttelsesniveauet for onsite behandlinger, og i Danmark er det de lokale brandmyndigheder, som godkender de konkrete byggerier, men også midlertidige konstruktioner som kulisser til udstillinger o.lign. PRODUKTER I det efterfølgende vil der blive gennemgået de produktområder, hvor der fra Burnblock s side er igangsat initiativer og undersøgelser til at dokumentere og markedsmodne produktet. Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for hvor Burnblock kan anvendes. Forskellige anvendelsesområder stiller imidlertid forskellige krav til produktets egenskaber og robusthed overfor de ydre påvirkninger. BEKLÆDNINGSBRÆDDER Ved beklædningsbrædder forstås i denne sammenhæng massivt træ, nåletræ eller løvtræ, profileret eller ikke profileret til anvendelse som indvendig eller udvendig beklædning på væg eller loft. Typisk vil trykimprægnering være behandlingsformen for dette område. Ved udvendig beklædning skal der anvendes en overfladebehandling som holder Burnblock inde i træet, se mere under Anvendelsesområder. Potentielle kunder kan være leverandører af færdige træbeklædninger (profiler), savværker, byggekæder, men også imprægneringsanlæg som laver lønarbejde. Burnblock har i dag bla. kontakt til: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG vedr. dette område. TRÆGULVE Trægulve kan være opbygget af massivt træ eller lamelparket i forskellige udformninger og forskellige træarter. Typisk vil behandlingsformen være en overfladepåføring i form af en sprayapplikation eller rullepåføring. Det færdige produkt skal afsluttes med en overfladebehandling, således at Burnblock en ikke udvaskes ifm. gulvvask og almindelig daglig brug, se mere under Anvendelsesområder. Potentielle kunder kan være leverandører af færdige trægulve, savværker, byggekæder osv. Burnblock har i dag bla. kontakt til: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG vedr. dette område. TRÆBASEREDE PLADER Træbaserede plader er et vidt begreb, som strækker sig fra bløde fiberplader til støbekrydsfiner. I relation til Burnblock behandlinger har det primært været OSB (Oriented Strand Board), MDF (Medium Density Fiberboards) og spånplader, som indtil nu har været på banen. Andre fiberplader og krydsfiner kunne også være mulige forretningsområder. Træbasserede plader vil typisk blive anvendt indvendigt, men kan også anvendes udvendigt. I UK stilles der brandkrav i byggefasen, hvor træbaserede plader kan indgå mere eller mindre permanent i byggeriet. Behandlingen med Burnblock kan foregå som en for- eller efterbehandling. Ift. forbehandling vil det skulle foregå hos pladeproducenter, mens efterbehandlingen kan foregår andetsteds. På den korte bane er det nemmest at komme i gang med en efterbehandling, mens det på den lange bane vil være en forbehandling, som vil være mest attraktiv for producenterne docx 9

10 Der har indtil dato hovedsagligt været fokuseret på OSB og der er lavet undersøgelser som viser at man skal regne med, at de mekaniske egenskaber vil blive reduceret til omkring 60-70% af oprindelig styrke for en ubehandlet plade, som følge af en efterbehandling i form af en trykimprægnering med Burnblock. Potentielle kunder kan være pladeproducenter og byggekæder, men også imprægneringsanlæg som laver lønarbejde. Burnblock har i dag bla. kontakt til: SmartPly og Egger Wismar vedr. dette område. BEHANDLINGSMETODER Burnblock kan påføres træbaserede produkter ved hjælp af en overfladepåføring, vakuumimprægnering eller trykimprægnering. Behandlingsmetoden, produkttypen, træarten, træets beskaffenhed osv. er afgørende for indtrængningen i produktet og dermed også de egenskaber, produktet har efter behandling. Overfladepåføring: En overfladepåføring kan foretages ved hjælp af spray, pensel eller dypning. Overfladepåføring kan udføres industrielt eller på byggepladsen. Indtrængningen ved en overfladepåføring er begrænset og afhænger af træart, forarbejdning (høvlet, savskåret) og træets alder (nyt eller gammelt) Vakuumimprægnering: Vakuumimprægnering har en større indtrængning end en overfladepåføring og udføres industrielt. Indtrængningsniveauet afhænger af træarten. Vakuumimprægnering anvendes typisk i vinduesindustrien, da den kan foretages på det færdige produkt. Trykimprægnering: Trykimprægnering har større indtrængning end de to ovenstående processer og udføres industrielt. Trykimprægnering anvendes typisk ifm. imprægnering af træ anvendt udendørs, hvor man ønsker at forbedre træets biologiske egenskaber ved at opnå en så stor indtrængning i produktet som muligt. Det er kun splinttræ, som kan blive gennemimprægneret ved en trykimprægneringsproces. Eksempel fyr: Fyr anvendes i byggeriet primært til udvendige konstruktioner. Fyrtræ har stor andel af splinttræ. Splinttræ kan gennemimprægneres ved hjælp af en trykimprægneringsproces og er derfor særligt anvendeligt såfremt der er behov for et gennemimprægneret produkt. I Danmark stiller man krav til at brandimprægneret træ skal være gennemimprægneret, hvorfor de MK godkendelser der er på klasse 1 beklædning er på fyrtræ. Eksempel gran: Gran anvendes i byggeriet primært til bærende konstruktioner, men også som udvendig beklædning specielt i vores nabolande. Gran har en lukket cellestruktur som gør det umuligt at gennemimprægnere med en traditionel trykimprægneringsproces. Der findes dog en metode til at gennemimprægnere gran kaldet superkritisk imprægnering. Denne metode er dog ikke mulig at anvende på vandige opløsninger som Burnblock. ANVENDELSESOMRÅDER Burnblock behandlet træ kan anvendes indendørs såvel som udendørs. Der vil dog være forskellige påvirkninger fra eksempelvis regn, fugt og mekanisk slid som gør at de brandmæssige egenskaber over tid vil aftage. FUGTNIVEAU ER M.V. Der er krav til hvor højt et fugtindhold det brandhæmmede træ må opnå under forskellige konditioner, ligesom der for træ anvendt udendørs er prøvningsmetoder og krav til at kunne modstå udvaskning. Ved udvendig anvendelse skal docx 10

11 brandhæmmet træ have en overfladebehandling, som kan holde Burnblock en inde i træet, således at udvaskning forekommer i begrænset mængde, når det regner. I nordisk regi anvendes NT FIRE 054 med prøvningsmetoder NT BUILD 504 og NT FIRE 053. Her arbejder man med 3 klasser: Klasse DRF 0 for midlertidig anvendelse DRF INT for indvendig anvendelse DRF EXT for udvendig anvendelse. Krav hygroskopiske egenskaber m.v. Ingen krav Fugtindhold < 30% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Fugtindhold < 30% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Krav til reaktion mod brandegenskaber efter accelereret udvaskningstest. På europæisk plan er der en teknisk specifikation under udarbejdelse TS Her anvender man 4 klasser: Klasse DRF ST for midlertidig anvendelse DRF INT1 for indvendig anvendelse under tørre forhold DRF INT2 for indvendig anvendelse under fugtige forhold DRF EXT for udvendig anvendelse Krav hygroskopiske egenskaber m.v. Ingen krav Fugtindhold < 20% ved (70±3)%RF og (25±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Fugtindhold < 28% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Fugtindhold < 20% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Krav til reaktion mod brandegenskaber efter accelereret udvaskningstest. Som det fremgår ovenover er der retningslinier at holde sig til ift. træ anvendt som indvendige eller udvendige beklædningsbrædder. Der er imidlertid ikke de samme retningslinier overfor brandhæmmede trægulve, hvilket formodentlig hænger sammen med, at der lovgivningsmæssigt ikke stilles de store krav på dette område. Det må dog anbefales at man foretager en vurdering af vedligeholdelsesintervaller som følge af en accelereret mekanisk- /gulvvaskningstest. Fugtindholdet i Burnblock ved forskellige behandlingsniveauer er undersøgt på små (EN 113) fyrtræsklodser gennemimprægneret med forskellige optagelsesniveauer. Som det fremgår af figuren nedenfor kan der ikke ses nogen tendens til opfugtning ved en relativ fugtighed på 75%RF, mens der ved 90%RF ses en sammenhæng med øget fugtindhold som følge af øget indhold af Burnblock. Ved 75%RF vil fugtindholdet i Burnblock behandlede fyrtræsemner ligge i størrelsesordnen 3-4% vægt-% højere end ubehandlet fyrtræ. Det er ligeledes værd at bemærke at fyrtræsemner varmebehandlet i 5 døgn ved 103 C indstiller sig ved et fugtindhold, som er ca. 10 vægt-% lavere sammenlignet med ubehandlet fyrtræ. Der er igangværende undersøgelser på eventuelle muligheder ifm. varmebehandling af Burnblock behandlede emner, se afsnittet Dokumentation og udviklingsarbejde docx 11

12 Fugtindhold [%] Fugtindhold * [%] %RF 90 %RF Varmebehandlet 90 %RF * Fugtindhold baseret på tørmasse efter endelig udtørring af prøveemner Optag af Burnblock [kg/m 3 ] Fugtindhold i imprægnerede prøveemner af skovfyr splint ved 70 % RF og 90 % RF som funktion af optaget af Burnblock. Der er ikke foretaget undersøgelser på emnet, men der har været indikationer på, at udtørring på imprægnerede emner foregår langsomt. Nedenfor er gengivet fugtindholdet for udvalgte emner af Oriented Strand Board konditioneret ved 65%RF i ca. 1 år. Til sammenligning vil en ubehandlet plade have et fugtindhold omkring 11 % Imprægnerede OSB-plader efter ca. 1 års konditionering ved 65 % RF Optag af Burnblock [kg/m 3 ] Fugtindhold i imprægnerede OSB-emner efter 1 års konditionering ved 65 % RF som funktion af optaget af Burnblock. Derudover er der igangværende undersøgelser på fugtindholdet i overfladebehandlede emner. Resultaterne for disse foreligger desværre endnu ikke. SKIMMEL OG TRÆNEDBRYDENDE SVAMPE Der er her foretaget sporadiske testresultater og status afventer opsamling, se Dokumentation og udviklingsarbejde. FORUDSIGELSE AF MULIGE BRANDKLASSER Burnblock har hos SP Trätek fået udført screeningstest via Cone Calorimeter metoden (ISO 5660) for træbeklædning og træplader. For trægulve er den rette test metode ift. klassifikationsrapporten anvendt (EN ISO ), dog kun med et enkelt emne, hvor der skal anvendes tre til den fulde test. Det må således forventes at resultaterne for trægulve er mere sikre end de øvrige resultater. Screeningstestene er udført i foråret Der er ikke tale om en docx 12

13 klassifikationstest, men en test som ved hjælp af diverse værktøjer kan fortælle noget om, hvilken primær brandklasse produktet kan forventes at lande i. Nedenfor er givet en oversigt over det scenarie, som set med Burnblock er bedst case. Når man har med prøvninger at gøre, vil der være store variationer og dermed stor usikkerhed, når der er tale om et enkelt emne. Et emne som er screenet til brandklasse B kan dumpe ned i klasse D ved den fulde test. De værktøjer som er anvendt til at forudsige brandklassen er ligeledes meget uenige i klassifikationen. Der er endnu ikke fortaget holdbarhedstest, hvilket er specielt vigtigt ifm. anvendelse som udvendig beklædning, men også ifm. gulvbelægning. Prøveemnerne er alle prøvet uden færdig overfladebehandling. DOKUMENTATION OG UDVIKLINGSARBEJDE Burnblock har iværksat en række dokumentations- og udviklingsarbejder med det primære formål at etablerer den nødvendige dokumentation, der kan støtte op om salget af produktet til potentielle kunder samt en videreudvikling ift. nye anvendelsesområder. REFERENCER INFORMATIONER Nordisk interesseforeningen for brandbeskyttet træ - Fire safety in timber buildings Östman et al, SP Trätek 2010 Brandsäkra Trähus Version 1,2 eller 3 udgivet af Trätek. Innovative eco-efficient high fire performance wood products for demanding applications Östman et al, SP Trätek The use of fire classification in the Nordic countries Proposals for harmonization Thureson et al, SP Trätek TRÆ 66 Brandkrav Træinformation LOVGIVNING DANMARK Bygningsreglement: Eksempelsamling om brandsikring af byggeri: docx 13

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ Trygt og funktionelt, døgnet rundt, året rundt Globalt testet produkt som er blevet anvendt mere end 30 år worldwide under varierende klimaforhold. Certificeret i henhold til

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser December 2003 ED De nye europæiske brandklasser 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut

Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering. 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Brandbeskyttelse af træ med specielt fokus på brandimprægnering 22. september 2016 Thomas Mark Venås, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvad sker der når træ brænder? Hvordan virker

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Klasser: Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Både klasse 1- og klasse 2 skal i et vist tidsrum, fastsat til 10 minutter, kunne beskytte brændbart materiale bag

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7 Arkitektonik og husbygning Program lektion 7 8.30-10.00 H+H Fiboment/ Lars Nøbbe 10.00 10.30 Pause 10.30 12.00 Træ som byggelement Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Brandhæmmende Produkter I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Brandhæmmende Produkter I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Brandhæmmende Produkter I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Indhold En GRØN brandimprægnering... side 3 Brandhæmmende plader... side 6 Brandhæmmende hårdttræ og krydsfiner... side 8 Bag om brandimprægnering...

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges?

Hvilke brandkrav er der til isoleringsmaterialer - og hvor må de bruges? Træinformation, Temadag om brandsikkert byggeri, december 2015 I Danmark anvendes flere og flere typer af isolering. Nogle isoleringstyper kan brande, andre kan ikke brande. Nogle kan bidrage til bygningsdeles

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Facadeløsning med polystyren og puds

Facadeløsning med polystyren og puds APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER

Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER Brandsikret træ Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER 2015 10 Womags information om brandsikret træ og træbaserede plader til arkitekter,

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Oversigt Meget er sagt om træ et par slides om begreber Øgede krav nødvendiggør

Læs mere

1. udgave, maj 2014. Brandteknisk Klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer. Udvikling, Viden & Innovation.

1. udgave, maj 2014. Brandteknisk Klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer. Udvikling, Viden & Innovation. 1. udgave, maj 2014 Brandteknisk Klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer Udvikling, Viden & Innovation Matchmaking Brandteknisk Klassifikation Indholdsfortegenelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Arkitektonik og Husbygning 1

Arkitektonik og Husbygning 1 Arkitektonik og Husbygning 1 Program lektion 7 9.00-9.45 U-værdi, Fugt- og dampspærre 9.45 10.00 Pause 10.00 10.45 Bygningsmaterialer (træ). Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer Anvendelse af træ som bærende bygningsdele Udarbejdet af: DBI v. Anders Bach Vestergaard, Brian Vestergård Jensen Dato: November 2015 Projektforløb:

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED. Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING. rei 120 hos DENIOS. miljøets partner

MILJØBESKYTTELSE & SIKKERHED. Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING. rei 120 hos DENIOS. miljøets partner Fremtidens brandsikring allerede i dag NY LOVGIVNING rei 120 hos DENIOS miljøets partner Vi værdsætter først tiden, hvis vi ikke har ret meget tilbage af den. Leo Tolstoi Brandbeskyttelse i dag Brandbeskyttelse

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

ProFire. Eksklusive lamel- og panelløsninger

ProFire. Eksklusive lamel- og panelløsninger ProFire Eksklusive lamel- og panelløsninger ProFire får træet visuelt tilbage i konstruktionen, og skaber byggerier med smukt særkende ProFire er vores eksklusive lofts- og vægbeklædning - skræddersyet

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 Trykimprægnering Vakuumimprægnering Dansk Imprægneringskontrol c/o Gregersensvej 3 Tlf.: 7220-2337 Fax: 7220-2191 E-mail: di-kontrol@teknologisk.dk Dansk Vindues

Læs mere

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering

Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj DS Certificering A/S. Godkendelser og certificering Temadag om Vandinstallationer med indbygget fremtid 22. maj 2007 DS Certificering A/S Godkendelser og certificering Program Godkendelser og certificering CE-mærkning Godkendelser, VA og MK Certificering

Læs mere

Gulvbelægninger til vådrum

Gulvbelægninger til vådrum Gulvbelægninger til vådrum MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser 1 Forudsætninger... 3 MK-godkendelsesordningen... 3 Ansøgning om MK-godkendelse... 3 Prøvning... 4 Krav... 6 Mærkning... 6 Kontrol...

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut At bygge med træ muligheder og udfordringer Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut Træ som byggemateriale Udsagn om muligheder Træ er et miljøvenligt materiale Træ er billigt Træ har

Læs mere

Cost Benefit Analyse for anvendelsen af modificeret træ i udvalgte produkttyper

Cost Benefit Analyse for anvendelsen af modificeret træ i udvalgte produkttyper Cost Benefit Analyse for anvendelsen af modificeret træ i udvalgte produkttyper Udarbejdet af Niels Morsing August 2010 Teknologisk Institut, Træbeskyttelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Produkttyper...

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk fra Moelven Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk, det spændende nye alternativ ThermoAsk er en ny generation Thermo behandlet træ, der til udvendig

Læs mere

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE

PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE PTM-VEJLEDNING 1B ANVENDELSE AF POLYSTYREN I VARME TAGE Indledning Dette er en projekterings-, udførelses-, anvendelses- og produktanvisning fra Phønix Tag Materialer til professionelle brugere af vores

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri ~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 HVORFOR ISOLERE STÅL 4 STÅLETS

Læs mere

ETA Danmark / Teknologisk Institut

ETA Danmark / Teknologisk Institut ETA Danmark / Teknologisk Institut VHGB Workshop 6. april 2017 Byggelovgivningen: Muligheder, når vi genanvender og genbruger? Peder Fynholm Sektionsleder M: 72202333 pfy@teknologisk.dk Thomas Bruun Adm.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Teltdug, brandmæssig egnet

Teltdug, brandmæssig egnet MK 6.00/016 8. udgave Januar 2014 Teltdug, brandmæssig egnet MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

WTT A/S Hot-Oil anlæg

WTT A/S Hot-Oil anlæg WTT A/S Hot-Oil anlæg WTT Hot-Oil anlægget WTT/Osmose hot-oil processen kombinerer en behandling på basis af linolie med en efterfølgende tørring af det imprægnerede træ. Efter at træet er blevet højtryks-imprægneret

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Brandhæmmende produkter. Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år. Foto: Hillerødsholmsallé

Brandhæmmende produkter.  Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år. Foto: Hillerødsholmsallé Keflico A/S - Specialister i hårdttræ og plader gennem mere end 60 år 2016 Brandhæmmende produkter Foto: Hillerødsholmsallé Brandhæmmende Accoya facade www.keflico.com Indhold GRØN brandimprægnering...

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Er specielt til lofter i sportshaller og lignende miljøer, hvor risikoen for mekanisk påvirkning er stor. Ecophon Super G Plus A har et robust skinnesystem bestående af hatprofiler,

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ

KEIM Lignosil. Silikatfarve til træ KEIM Lignosil Silikatfarve til træ Træ et byggemateriale med sjæl og karakter Der findes næppe noget andet bygge- og konstruktionsmateriale, der er så knyttet til mennesket som træ. I træ fornemmer man

Læs mere

Fleretagers træhuse Brandforhold

Fleretagers træhuse Brandforhold Fleretagers træhuse Brandforhold Notatet er udarbejdet under InnoBYG spireprojektet: Fleretagers træhuse i Danmark Er det muligt og hvad mangler? Forfattere: Anders Dragsted, Frank Markert, Finn Larsen,

Læs mere

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Klassifikationsrapport Ordre-Nr 09.05.2011 Contract no MAI/STS 456/2011 BB Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Ordregenstand Subject Ordredato Date of

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

Ecophon Super G A. bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.

Ecophon Super G A. bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Ecophon Super G A Er beregnet som lydabsorberende loft i skolekorridorer eller andre miljøer, hvor der er risiko for mekanisk påvirkning. Ecophon Super G A monteres i synligt skinnesystem med sikringsprofiler

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut

Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter. 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Biobaserede byggematerialer - Udvikling af biokompositter 12. oktober 2016 Anne Christine S. Hastrup, Teknologisk Institut Plan for præsentationen Indledning Hvorfor biokompositter? Hvad er biokompositter?

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation JOHAN FUNN Brandteknisk dokumentation Afgangsspeciale på bygningskonstruktøruddannelsen TITELBLAD TEKNISK-MEKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: Brandteknisk dokumentation (Brand) VEJLEDE: Torben Clausen FOFATTE:

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Ecophon Advantage E. malede.

Ecophon Advantage E. malede. Ecophon Advantage E Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage E monteres i synligt skinnesystem og har et falset kantdesign, hvilket

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER HIKAJ 5G2,5 mm 300/500 V T500 CPR : Eca Eca I HENHOLD TIL CPR DIREKTIVET FOR BRANDHÆMMENDE KABLER TIL FAST INSTALLATION MINIMUMS KLASSIFIKATION GÆLDENDE FOR BRANDHÆMMEDE

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013

Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Resultater fra workshops ombrandtekniske barrierer for bæredygtige byggematerialer 20. og 21. marts 2013 Kontakt DBI Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut Anders Dragsted and@dbi-net.dk Tlf. 51 80 01

Læs mere

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS VEJLEDNING Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere