BURNBLOCK ANVENDT PÅ TRÆBASEREDE PRODUKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BURNBLOCK ANVENDT PÅ TRÆBASEREDE PRODUKTER"

Transkript

1 BURNBLOCK ANVENDT PÅ TRÆBASEREDE PRODUKTER State of the art notat udarbejdet for Burnblock august2012 Seneste revision januar 2014 Af Peder Fynholm, Teknologisk Institut docx 1

2 FORORD Dette notat er udarbejdet for at give en introduktion til emnet træ og brand samt en state of the art på det arbejde, som til dato er udført på Teknologisk Institut omkring Burnblock anvendt på træbaserede produkter til anvendelse i byggeriet. Der henvises i dokumentet til statusrapporter og roadmaps, som giver yderligere indsigt i konklusioner og igangværende aktiviteter. Statusrapporter og roadmaps vil løbende blive opdateret, når konklusion på nye undersøgelser foreligger. Indledningsvis gives en kort introduktion til træ og brand samt beskrivelse af, hvilke lovkrav der er til de færdige brandbeskyttede materialer eller komponenter. Der henvises i begrænset omfang til standarder og prøvningsmetoder. For at få mere indsigt i disse henvises til statusrapporter docx 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Generelt om Burnblock... 4 Træ og brand... 4 Lovkrav... 4 Reaktion mod brand... 5 Gamle brandklasser... 6 Brandmodstandsevne... 6 Gamle brandklasser... 6 Brandkrav i Europa... 7 Byggevarer... 8 Byggepladsen... 8 Onsite behandling... 9 Produkter... 9 Beklædningsbrædder... 9 Trægulve... 9 Træbaserede plader... 9 Behandlingsmetoder Anvendelsesområder Fugtniveau er m.v Skimmel og trænedbrydende svampe Forudsigelse af mulige brandklasser Dokumentation og udviklingsarbejde Referencer Informationer Lovgivning Danmark docx 3

4 GENERELT OM BURNBLOCK Burnblock er en ikke giftig og organisk vandbaseret brandhæmmer. Burnblock s kemiske sammensætning vil ikke blive beskrevet nærmere i dette dokument, men der henvises til patent EP B1. Der er udarbejdet en sundhedsvurdering på produktet af Teknologisk Institut, se Sundhedsvurdering_BURNBLOCK_DKv2. TRÆ OG BRAND Træ har som udgangspunkt rigtig mange gode brandtekniske egenskaber. Eksempelvis beholder en trækonstruktion styrken i længere tid sammenlignet med eksempelvis stål, der hurtigt bliver blødt når det udsættes for varme. Når træ brænder, dannes der et isolerende kullag på overfladen, som gør at træ brænder langsomt. Som tommelfingerregel regnes normalt med, at nåletræ har en indbrændingshastighed på ca. 0,8 mm/min, mens løvtræ ligger omkring 0,6 mm/min. For træbaserede plader vil den ligge højere, omkring 1,0 mm/min. LOVKRAV Der stilles i de forskellige bygningsreglementer rundt omkring i Europa brandkrav, for at sikre at personer, som opholder sig i bygninger kan bringe sig i sikkerhed og at redningsberedskabet har mulighed for redning og slukningsarbejde. Tilbage omkring år 2002 blev der indført fælles europæiske brandklasser. Når man taler om brandkrav i byggeriet, skelner man mellem to forhold: reaktion mod brand og brandmodstandsevne, hvor det ift. anvendelse af brandhæmmer er reaktion mod brand, der er relevant. Hvad der forstås med brandmodstandsevne vil kort blive beskrevet, men ellers er der i nærværende fokuseret på reaktion mod brand. De fælles europæiske brandklasser gør dog ikke at der er fælles europæiske brandkrav. Hvert enkelt land har deres egen sikkerhedsvurdering, som er en helhedsbetragtning af byggeskik, slukningsmuligheder og ikke mindst erfaring/ dårlige vaner fra gamle dage En MK-godkendelse er et dansk fænomen og der stilles i Danmark også specielle krav mht. beklædningsklassen. MKgodkendelsen er ikke et lovkrav, men et certifikat som er kendt blandt aktørerne i branchen og bliver ofte anvendt for at få individuelle godkendelser ifm. byggesagsbehandling. MK-godkendelser bliver typisk lavet på klasse 1 beklædninger (gamle danske brandklasser) og er baseret på andre standarder end der findes i de europæiske system. I det europæiske system bliver beklædningsklassen prøvet efter EN og klassificeret efter EN , se nedenfor: EN EN (klassifikationsrappo rt) docx 4

5 REAKTION MOD BRAND Reaktion mod brand fortæller noget om risikoen for brandspredning for forskellige byggevarer og bygningsdele. Klassificeringssystemet for reaktion mod brand er baseret på fælles europæiske prøvningsmetoder, som i teorien er ens. I praksis er der desværre tolkningsmuligheder hos de forskellige prøvningsinstitutter (det bliver forhåbentlig mere harmoniseret i fremtiden ) Byggevarers og bygningsdeles (eksklusiv gulv og tagdækning) reaktion mod brand inddeles i 7 primære klasser: A1, A2, B, C, D, E og F, hvor klasserne B, C og D er relevante for træbaserede produkter. For klasserne A1 og A2 stilles der krav til andelen af organisk materiale, hvorfor træbaserede produkter ikke kan placeres i disse klasser. I tillæg til de primære klasser er der tillægsklasser for røg (s1, s2 og s3) og brændende dråber (d0, d1 og d2). s1 meget begrænset mængde af røgudvikling s2 begrænset mængde røgudvikling s3 intet krav til mængde af røgudvikling d0 ingen brændende dråber d1 brændende bråber eller partikler i begrænset omfang d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler For træprodukter vil det være tillægskravet for røg som er i fokus, mens brændende dråber ikke er et issue. Tillægsklassen for røgudvikling er en stor udfordring for brandhæmmede træprodukter. Brandhæmmede træprodukter vil ofte blive klassificeret i s2 og muligvis klasse s3. Kravene i Europa er meget forskellig, men i Danmark er der eksempelvis krav til at brandhæmmede produkter skal have tillægsklasse s1, men mere herop i afsnit Brandkrav i Europa. Udfra de fuldskala test som har været udført, er Burnblock behandlet træ blevet klassificeret i røgklasse s2. Seneste screeningstest (Cone Calorimeter - ISO 5660), udført i foråret 2012 hos SP Trätek, giver ikke noget bud på røgklassen men kun på den primære klasse. Røgudvikling er et vigtigt område ift. at leve op til eksisterende brandkrav og et område hvor brandimprægneret træ som hovedregel har svært ved at leve op til de krav som stilles rundt omkring i Europa. Filosofien bag at stille krav til røgklasser er fornuftig, det redder ikke mange menneskeliv at bygningen ikke brænder, hvis man dør af røgforgiftning i stedet Tolkningerne på røgkravet er så vidt vides meget forskellige rundt omkring i Europa, bla. på baggrund af, hvad der tidligere har været af krav i de enkelte lande. Eksempelvis giver det mening at stille større røgkrav til materialer anvendt indendørs sammenlignet med materialer anvendt udendørs. Der arbejdes på europæisk plan på at få disse klasser inddelt på en anden måde, men det har som så mange andre europæiske tiltag lange udsigter, se mere om europæiske brandklasser i afsnittet Brandkrav i Europa. Der er med Burnblock imprægneret granprofiler fra Superwood opnået røgklasse s1, se XXX Brandklassificeringen af gulve stiller i sagens natur ikke krav til brændende dråber, og her er der kun 2 tillægsklasser for røg (s1, s2). Brandklassificeringen af tagdækning inddeles i 13 klasser (BROOF (t1), FROOF(t1), BROOF(t2), FROOF(t2), BROOF(t3), CROOF(t3), DROOF(t3), FROOF(t3), BROOF(t4), CROOF(t4), DROOF(t4), EROOF(t4) og FROOF(t4) docx 5

6 GAMLE BRANDKLASSER Man vil ift. det tidligere danske klassificeringssystem møde gamle betegnelser med hensyn til materialernes reaktion på brand egenskaber: Ubrændbart materiale vil i dag blive betegnet som A2-s1,d0 Klasse A materiale vil i dag blive betegnet som Bs1,d0 Klasse B materialer vil i dag blive betegnet som Ds2,d0 Klasse G gulvbelægning vil i dag blive betegnet som Dfl-s1 Klasse T tagdækning vil i dag blive betegnet som BROOF(t2) Materialer som ikke kan klassificeres BRANDMODSTANDSEVNE Brandmodstandsevnen fortæller noget om en bygningsdels evne til at modstå en brandpåvirkning og stadig kunne opretholde en tilstrækkelig bæreevne. Byggevarers og bygningsdeles brandmodstandsevne beskrives i det europæsie system ud fra følgende ydeevnekriterier: R for bæreevne E for integritet I for isolation Suppleret med et tidsrum hvori ydeevnen skal opretholdes. Eksempelvis skal en REI60 konstruktion opretholde sin bærende, integritet og isolerende funktion i 60 minutter. For træbaserede produkter vil det være indbrændingshastigheden, som er afgørende for konstruktionsdelens brandmodstandsevne, og her vil en behandling med Burnblock have begrænset effekt. Samtidig er bærende konstruktioner oftest gemt væk bag gipsplader eller lignende, som har afgørende betydning for bygningsdelens brandmodstandsevne. GAMLE BRANDKLASSER Tidligere skelnede man mellem brandsikre (BS) og branddrøje (BD) konstruktioner når man talte om en bygningsdels evne til at modstå en brandpåvirkning. BS for bærende og ikke-bærende samt adskillende bygningsdele af ubrændbare materialer BD for bærende og ikke-bærende samt adskillende bygningsdele F for flammestoppende bygningsdele Betegnelse var suppleret med et minuttal, hvor disse egenskaber skulle opretholdes. EN BD 60 væg skal således opretholde sine bærende egenskaber i 60 minutter. Træ og træbaserede produkter kan ikke indgå i BS konstruktioner. Efter det tidligere danske system inddeles beklædninger og brandbeskyttelsessystemer i klasserne: Klasse 1 beklædning Klasse 2 beklædning 30 minutters brandbeskyttelsessystem 60 minutters brandbeskyttelsessystem Ubehandlet træ kan som udgangspunkt indgå i en klasse 2 beklædning, mens det som minimum kræver en brandimprægnering eller lignende, for at anvende træmaterialer i en klasse 1 beklædning docx 6

7 BRANDKRAV I EUROPA Brandkravene i Europa er som nævnt indledningsvis forskellige og baseret på forskellige forudsætninger. Selv i de nordiske lande er der store forskelle, som ikke inden for nærmeste fremtid ser ud til at blive ændret. Eksempelvis stiller man i Sverige et krav til at facader i fleretagers bygninger prøves efter SP FIRE 105, hvilket i dag ikke er noget krav andre steder i Skandinavien. SP Trätek v/birgit Östman har for Burnblock udarbejdet en oversigt over europæiske brandkrav for bygninger uden sprinkling for udvalgte lande i Europa, se dokumentet: National Fire Req, draft June I bygninger med sprinkling er brandkravene lempeligere, men denne oversigt er ikke udført for nærværende. En fri tolkning af dette notat er kogt ned i excel arket: Europæiske brandkrav og anvendelse af Burnblock indeholdende nedenstående tabel: Bygning uden sprinkling: 1-2 etager A B CH DE DK NO NL PL SE UK Facadebeklædning J J J J J J J J Væg- og loftsbekældning J J J J J J J J Gulve J J J J J J J J J J 3-4 etager A B CH DE DK NO NL PL SE UK Facadebeklædning J J Væg- og loftsbeklædning J J J J J Væg- og loftsbeklædning i flugtveje Gulve J J J J J J J J J J Gulve i flugtveje Byggeplads (begrænset tid) J J J J J J J J J > 5 etager A B CH DE DK NO NL PL SE UK Facadebeklædning Væg- og loftsbeklædning J J J Væg- og loftsbeklædning i flugtveje Gulve J J J J J J J J Gulve i flugtveje J Byggeplads (begrænset tid) J J J J J J J J J Farvekode: J Farvekode: Brandbeskyttelse ikke et lovkrav. Brandbeskyttelse et lovkrav. Her kan træ behandlet med Burnblock anvendes Her kan der være krav til brandbeskyttelse. Burnblock behandlet træ kan anvendes Her kan der være skærpede krav, som gør at Burnblock muligvis ikke kan anvendes Her kan Burnblock ikke anvendes - der er krav til ubrændbare materialer (ikke træ) Brandbeskyttelse ikke et lovkrav. Brandbeskyttelse et lovkrav. Her kan træ behandlet med Burnblock anvendes Her kan der være krav til brandbeskyttelse. Burnblock behandlet træ kan anvendes Her kan der være skærpede krav, som gør at Burnblock muligvis ikke kan anvendes Her kan Burnblock ikke anvendes - der er krav til ubrændbare materialer (ikke træ) docx 7

8 Der er i SP s oversigt taget udgangspunkt i de primære brandklasser og ikke gået i dybden med de aktuelle krav til røgklasser (og brændende dråber). I Danmark og Sverige vil det give nogle begrænsninger til anvendelsen, da man her stiller krav om røgklasse s1, da det kan give nogle begrænsninger i anvendelse, mens man i Norge til eksempel kan acceptere røgklasse s3 for udvendig beklædning. Der bør dykkes mere ned i emnet med røgklasserne og hvad Burnblock kan opnå, herunder også hvad der kan gøres for evt. at mindske denne påvirkning, såfremt det viser sig at være et problem. Derudover vil der formodentlig være forskellige tolkninger regionalt i de enkelte lande, som kan ændre på billedet, ligesom markedsforhold kan gøre, at producenter ønsker en højere brandklasse på produktet end hvad der er krævet lovgivningsmæssigt. Eksempelvis ønsker Osmo, som Burnblock har kontakt til, at hæve brandklassen på de trægulve de leverer, selvom der lovgivningsmæssigt ikke er krav til højere brandklasse, end hvad ubehandlet træ kan opfylde. BYGGEVARER Det er et lovkrav at alle byggevarer som indbygges permanent i byggeriet, skal CE mærkes. Det er dén som placerer produktet på markedet, der er ansvarlig for korrekt CE mærkning. På træområdet er det typisk 3 standarder, som bliver anvendt: EN som omhandler træplader (eks. krydsfiner, OSB, spånplader, MDF m.v.) EN som omhandler træbeklædning (massivt træ, nål- og løvtræ) EN som omhandler trægulve (massiv træ og lamelparket) Træbaserede produkter, som brandbeskyttes til en højere klasse end ubehandlet træ, skal certificeres af et 3. parts organ. I forbindelse med certificeringen skal produktets egenskaber dokumenteres i form af prøvning. Det sker som en første gangs prøvning (kaldet ITT) samt en løbende kontrol, som del af virksomhedens QA system (kaldet FPC). Eksempel producent af brandhæmmet OSB/3 plade: En OSB/3 med en minimumstykkelse på 9 mm og minimumsdensitet på 600 kg/m 3 kan klassificeres til brandklasse D- s2,d0 uden at der skal foretages brandprøvninger (CWFT). Såfremt en leverandør ønsker at bringe en OSB/3 klassificeret til brandklasse B-s1,d0 på markedet, skal virksomheden produktcertificeres af et uafhængigt 3. parts organ. Det er således ikke brandimprægneringsmidlet (Burnblock) som certificeres, men den færdige brandbeskyttede OSB/3. BYGGEPLADSEN Der er i UK indført regler til brandbeskyttelse på byggepladsen. UK Timber Frame Association (UKTFA) har mere vedr. dette emne, se Rygtet siger at der også er lovkrav til skurvogne/byer i Danmark. Status på dette kendes dog imidlertid ikke. Hvorvidt der er lignende krav andre steder i Europa er ikke undersøgt nærmere docx 8

9 ONSITE BEHANDLING Onsite behandlinger kan være ønskelige i situationer, hvor der ikke er mulighed for at foretage en trykimprægnering eller anden form for forbehandling samt hvor brandkravene kan opfyldes på stedet. Det er bygningsreglementer i de enkelte lande som stiller krav til brandbeskyttelsesniveauet for onsite behandlinger, og i Danmark er det de lokale brandmyndigheder, som godkender de konkrete byggerier, men også midlertidige konstruktioner som kulisser til udstillinger o.lign. PRODUKTER I det efterfølgende vil der blive gennemgået de produktområder, hvor der fra Burnblock s side er igangsat initiativer og undersøgelser til at dokumentere og markedsmodne produktet. Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for hvor Burnblock kan anvendes. Forskellige anvendelsesområder stiller imidlertid forskellige krav til produktets egenskaber og robusthed overfor de ydre påvirkninger. BEKLÆDNINGSBRÆDDER Ved beklædningsbrædder forstås i denne sammenhæng massivt træ, nåletræ eller løvtræ, profileret eller ikke profileret til anvendelse som indvendig eller udvendig beklædning på væg eller loft. Typisk vil trykimprægnering være behandlingsformen for dette område. Ved udvendig beklædning skal der anvendes en overfladebehandling som holder Burnblock inde i træet, se mere under Anvendelsesområder. Potentielle kunder kan være leverandører af færdige træbeklædninger (profiler), savværker, byggekæder, men også imprægneringsanlæg som laver lønarbejde. Burnblock har i dag bla. kontakt til: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG vedr. dette område. TRÆGULVE Trægulve kan være opbygget af massivt træ eller lamelparket i forskellige udformninger og forskellige træarter. Typisk vil behandlingsformen være en overfladepåføring i form af en sprayapplikation eller rullepåføring. Det færdige produkt skal afsluttes med en overfladebehandling, således at Burnblock en ikke udvaskes ifm. gulvvask og almindelig daglig brug, se mere under Anvendelsesområder. Potentielle kunder kan være leverandører af færdige trægulve, savværker, byggekæder osv. Burnblock har i dag bla. kontakt til: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG vedr. dette område. TRÆBASEREDE PLADER Træbaserede plader er et vidt begreb, som strækker sig fra bløde fiberplader til støbekrydsfiner. I relation til Burnblock behandlinger har det primært været OSB (Oriented Strand Board), MDF (Medium Density Fiberboards) og spånplader, som indtil nu har været på banen. Andre fiberplader og krydsfiner kunne også være mulige forretningsområder. Træbasserede plader vil typisk blive anvendt indvendigt, men kan også anvendes udvendigt. I UK stilles der brandkrav i byggefasen, hvor træbaserede plader kan indgå mere eller mindre permanent i byggeriet. Behandlingen med Burnblock kan foregå som en for- eller efterbehandling. Ift. forbehandling vil det skulle foregå hos pladeproducenter, mens efterbehandlingen kan foregår andetsteds. På den korte bane er det nemmest at komme i gang med en efterbehandling, mens det på den lange bane vil være en forbehandling, som vil være mest attraktiv for producenterne docx 9

10 Der har indtil dato hovedsagligt været fokuseret på OSB og der er lavet undersøgelser som viser at man skal regne med, at de mekaniske egenskaber vil blive reduceret til omkring 60-70% af oprindelig styrke for en ubehandlet plade, som følge af en efterbehandling i form af en trykimprægnering med Burnblock. Potentielle kunder kan være pladeproducenter og byggekæder, men også imprægneringsanlæg som laver lønarbejde. Burnblock har i dag bla. kontakt til: SmartPly og Egger Wismar vedr. dette område. BEHANDLINGSMETODER Burnblock kan påføres træbaserede produkter ved hjælp af en overfladepåføring, vakuumimprægnering eller trykimprægnering. Behandlingsmetoden, produkttypen, træarten, træets beskaffenhed osv. er afgørende for indtrængningen i produktet og dermed også de egenskaber, produktet har efter behandling. Overfladepåføring: En overfladepåføring kan foretages ved hjælp af spray, pensel eller dypning. Overfladepåføring kan udføres industrielt eller på byggepladsen. Indtrængningen ved en overfladepåføring er begrænset og afhænger af træart, forarbejdning (høvlet, savskåret) og træets alder (nyt eller gammelt) Vakuumimprægnering: Vakuumimprægnering har en større indtrængning end en overfladepåføring og udføres industrielt. Indtrængningsniveauet afhænger af træarten. Vakuumimprægnering anvendes typisk i vinduesindustrien, da den kan foretages på det færdige produkt. Trykimprægnering: Trykimprægnering har større indtrængning end de to ovenstående processer og udføres industrielt. Trykimprægnering anvendes typisk ifm. imprægnering af træ anvendt udendørs, hvor man ønsker at forbedre træets biologiske egenskaber ved at opnå en så stor indtrængning i produktet som muligt. Det er kun splinttræ, som kan blive gennemimprægneret ved en trykimprægneringsproces. Eksempel fyr: Fyr anvendes i byggeriet primært til udvendige konstruktioner. Fyrtræ har stor andel af splinttræ. Splinttræ kan gennemimprægneres ved hjælp af en trykimprægneringsproces og er derfor særligt anvendeligt såfremt der er behov for et gennemimprægneret produkt. I Danmark stiller man krav til at brandimprægneret træ skal være gennemimprægneret, hvorfor de MK godkendelser der er på klasse 1 beklædning er på fyrtræ. Eksempel gran: Gran anvendes i byggeriet primært til bærende konstruktioner, men også som udvendig beklædning specielt i vores nabolande. Gran har en lukket cellestruktur som gør det umuligt at gennemimprægnere med en traditionel trykimprægneringsproces. Der findes dog en metode til at gennemimprægnere gran kaldet superkritisk imprægnering. Denne metode er dog ikke mulig at anvende på vandige opløsninger som Burnblock. ANVENDELSESOMRÅDER Burnblock behandlet træ kan anvendes indendørs såvel som udendørs. Der vil dog være forskellige påvirkninger fra eksempelvis regn, fugt og mekanisk slid som gør at de brandmæssige egenskaber over tid vil aftage. FUGTNIVEAU ER M.V. Der er krav til hvor højt et fugtindhold det brandhæmmede træ må opnå under forskellige konditioner, ligesom der for træ anvendt udendørs er prøvningsmetoder og krav til at kunne modstå udvaskning. Ved udvendig anvendelse skal docx 10

11 brandhæmmet træ have en overfladebehandling, som kan holde Burnblock en inde i træet, således at udvaskning forekommer i begrænset mængde, når det regner. I nordisk regi anvendes NT FIRE 054 med prøvningsmetoder NT BUILD 504 og NT FIRE 053. Her arbejder man med 3 klasser: Klasse DRF 0 for midlertidig anvendelse DRF INT for indvendig anvendelse DRF EXT for udvendig anvendelse. Krav hygroskopiske egenskaber m.v. Ingen krav Fugtindhold < 30% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Fugtindhold < 30% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Krav til reaktion mod brandegenskaber efter accelereret udvaskningstest. På europæisk plan er der en teknisk specifikation under udarbejdelse TS Her anvender man 4 klasser: Klasse DRF ST for midlertidig anvendelse DRF INT1 for indvendig anvendelse under tørre forhold DRF INT2 for indvendig anvendelse under fugtige forhold DRF EXT for udvendig anvendelse Krav hygroskopiske egenskaber m.v. Ingen krav Fugtindhold < 20% ved (70±3)%RF og (25±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Fugtindhold < 28% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Fugtindhold < 20% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Krav til reaktion mod brandegenskaber efter accelereret udvaskningstest. Som det fremgår ovenover er der retningslinier at holde sig til ift. træ anvendt som indvendige eller udvendige beklædningsbrædder. Der er imidlertid ikke de samme retningslinier overfor brandhæmmede trægulve, hvilket formodentlig hænger sammen med, at der lovgivningsmæssigt ikke stilles de store krav på dette område. Det må dog anbefales at man foretager en vurdering af vedligeholdelsesintervaller som følge af en accelereret mekanisk- /gulvvaskningstest. Fugtindholdet i Burnblock ved forskellige behandlingsniveauer er undersøgt på små (EN 113) fyrtræsklodser gennemimprægneret med forskellige optagelsesniveauer. Som det fremgår af figuren nedenfor kan der ikke ses nogen tendens til opfugtning ved en relativ fugtighed på 75%RF, mens der ved 90%RF ses en sammenhæng med øget fugtindhold som følge af øget indhold af Burnblock. Ved 75%RF vil fugtindholdet i Burnblock behandlede fyrtræsemner ligge i størrelsesordnen 3-4% vægt-% højere end ubehandlet fyrtræ. Det er ligeledes værd at bemærke at fyrtræsemner varmebehandlet i 5 døgn ved 103 C indstiller sig ved et fugtindhold, som er ca. 10 vægt-% lavere sammenlignet med ubehandlet fyrtræ. Der er igangværende undersøgelser på eventuelle muligheder ifm. varmebehandling af Burnblock behandlede emner, se afsnittet Dokumentation og udviklingsarbejde docx 11

12 Fugtindhold [%] Fugtindhold * [%] %RF 90 %RF Varmebehandlet 90 %RF * Fugtindhold baseret på tørmasse efter endelig udtørring af prøveemner Optag af Burnblock [kg/m 3 ] Fugtindhold i imprægnerede prøveemner af skovfyr splint ved 70 % RF og 90 % RF som funktion af optaget af Burnblock. Der er ikke foretaget undersøgelser på emnet, men der har været indikationer på, at udtørring på imprægnerede emner foregår langsomt. Nedenfor er gengivet fugtindholdet for udvalgte emner af Oriented Strand Board konditioneret ved 65%RF i ca. 1 år. Til sammenligning vil en ubehandlet plade have et fugtindhold omkring 11 % Imprægnerede OSB-plader efter ca. 1 års konditionering ved 65 % RF Optag af Burnblock [kg/m 3 ] Fugtindhold i imprægnerede OSB-emner efter 1 års konditionering ved 65 % RF som funktion af optaget af Burnblock. Derudover er der igangværende undersøgelser på fugtindholdet i overfladebehandlede emner. Resultaterne for disse foreligger desværre endnu ikke. SKIMMEL OG TRÆNEDBRYDENDE SVAMPE Der er her foretaget sporadiske testresultater og status afventer opsamling, se Dokumentation og udviklingsarbejde. FORUDSIGELSE AF MULIGE BRANDKLASSER Burnblock har hos SP Trätek fået udført screeningstest via Cone Calorimeter metoden (ISO 5660) for træbeklædning og træplader. For trægulve er den rette test metode ift. klassifikationsrapporten anvendt (EN ISO ), dog kun med et enkelt emne, hvor der skal anvendes tre til den fulde test. Det må således forventes at resultaterne for trægulve er mere sikre end de øvrige resultater. Screeningstestene er udført i foråret Der er ikke tale om en docx 12

13 klassifikationstest, men en test som ved hjælp af diverse værktøjer kan fortælle noget om, hvilken primær brandklasse produktet kan forventes at lande i. Nedenfor er givet en oversigt over det scenarie, som set med Burnblock er bedst case. Når man har med prøvninger at gøre, vil der være store variationer og dermed stor usikkerhed, når der er tale om et enkelt emne. Et emne som er screenet til brandklasse B kan dumpe ned i klasse D ved den fulde test. De værktøjer som er anvendt til at forudsige brandklassen er ligeledes meget uenige i klassifikationen. Der er endnu ikke fortaget holdbarhedstest, hvilket er specielt vigtigt ifm. anvendelse som udvendig beklædning, men også ifm. gulvbelægning. Prøveemnerne er alle prøvet uden færdig overfladebehandling. DOKUMENTATION OG UDVIKLINGSARBEJDE Burnblock har iværksat en række dokumentations- og udviklingsarbejder med det primære formål at etablerer den nødvendige dokumentation, der kan støtte op om salget af produktet til potentielle kunder samt en videreudvikling ift. nye anvendelsesområder. REFERENCER INFORMATIONER Nordisk interesseforeningen for brandbeskyttet træ - Fire safety in timber buildings Östman et al, SP Trätek 2010 Brandsäkra Trähus Version 1,2 eller 3 udgivet af Trätek. Innovative eco-efficient high fire performance wood products for demanding applications Östman et al, SP Trätek The use of fire classification in the Nordic countries Proposals for harmonization Thureson et al, SP Trätek TRÆ 66 Brandkrav Træinformation LOVGIVNING DANMARK Bygningsreglement: Eksempelsamling om brandsikring af byggeri: docx 13

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er oprindelig anlagt

Læs mere

Produktinformation Troldtekt akustik / erhverv. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft

Produktinformation Troldtekt akustik / erhverv. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft Produktinformation Troldtekt akustik / erhverv Troldtekt Det naturlige loft akustik Troldtekt akustik Det naturlige loft Troldtekt er et gennemprøvet, danskprodu ceret produkt, der løbende er udviklet,

Læs mere

Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri. Brandsikring af forsyninger til verdenshavene. Gulvglas udsat for brand og tryk

Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri. Brandsikring af forsyninger til verdenshavene. Gulvglas udsat for brand og tryk Nr. 3 September 2010 Brand & Sikring Træ gav udfordringer i nyt universitetsbyggeri Brandsikring af forsyninger til verdenshavene Gulvglas udsat for brand og tryk Satsning på vandtåge til brandsikring

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30

Læs mere

Indhold 2/2011. Paint with Pride. Industrial Wood Coatings

Indhold 2/2011. Paint with Pride. Industrial Wood Coatings Paint with Pride Indhold 2/2011 Redaktionelt...1 Teknos træbeskyttelse klarer krævende tests i tropeklima...2 Biociddirektivet: På den sikre side med Teknos...3 Nye og effektive Teknos overfladebehandlingssystemer

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Artikel fra HFB 29-2000

Artikel fra HFB 29-2000 Etagehuse af træ Af NOVA 5 arkitekter a/s v/anders Dragheim og Jørgen Kreiner-Møller Artikel fra HFB 29-2000 Med de nye brandbestemmelser er det i Danmark blevet muligt at udføre byggeri med bærende konstruktioner

Læs mere

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Om Svanemærkede Byggeplader

Om Svanemærkede Byggeplader Om Svanemærkede Byggeplader Version 6.0 Baggrund for miljømærkning 8. august 2014 Høringsudkast Nordisk Miljømærkning Indhold 1 Sammenfatning 3 2 Basisfakta om kriterierne 4 2.1 Produkter som kan mærkes

Læs mere