BURNBLOCK ANVENDT PÅ TRÆBASEREDE PRODUKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BURNBLOCK ANVENDT PÅ TRÆBASEREDE PRODUKTER"

Transkript

1 BURNBLOCK ANVENDT PÅ TRÆBASEREDE PRODUKTER State of the art notat udarbejdet for Burnblock august2012 Seneste revision januar 2014 Af Peder Fynholm, Teknologisk Institut docx 1

2 FORORD Dette notat er udarbejdet for at give en introduktion til emnet træ og brand samt en state of the art på det arbejde, som til dato er udført på Teknologisk Institut omkring Burnblock anvendt på træbaserede produkter til anvendelse i byggeriet. Der henvises i dokumentet til statusrapporter og roadmaps, som giver yderligere indsigt i konklusioner og igangværende aktiviteter. Statusrapporter og roadmaps vil løbende blive opdateret, når konklusion på nye undersøgelser foreligger. Indledningsvis gives en kort introduktion til træ og brand samt beskrivelse af, hvilke lovkrav der er til de færdige brandbeskyttede materialer eller komponenter. Der henvises i begrænset omfang til standarder og prøvningsmetoder. For at få mere indsigt i disse henvises til statusrapporter docx 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Generelt om Burnblock... 4 Træ og brand... 4 Lovkrav... 4 Reaktion mod brand... 5 Gamle brandklasser... 6 Brandmodstandsevne... 6 Gamle brandklasser... 6 Brandkrav i Europa... 7 Byggevarer... 8 Byggepladsen... 8 Onsite behandling... 9 Produkter... 9 Beklædningsbrædder... 9 Trægulve... 9 Træbaserede plader... 9 Behandlingsmetoder Anvendelsesområder Fugtniveau er m.v Skimmel og trænedbrydende svampe Forudsigelse af mulige brandklasser Dokumentation og udviklingsarbejde Referencer Informationer Lovgivning Danmark docx 3

4 GENERELT OM BURNBLOCK Burnblock er en ikke giftig og organisk vandbaseret brandhæmmer. Burnblock s kemiske sammensætning vil ikke blive beskrevet nærmere i dette dokument, men der henvises til patent EP B1. Der er udarbejdet en sundhedsvurdering på produktet af Teknologisk Institut, se Sundhedsvurdering_BURNBLOCK_DKv2. TRÆ OG BRAND Træ har som udgangspunkt rigtig mange gode brandtekniske egenskaber. Eksempelvis beholder en trækonstruktion styrken i længere tid sammenlignet med eksempelvis stål, der hurtigt bliver blødt når det udsættes for varme. Når træ brænder, dannes der et isolerende kullag på overfladen, som gør at træ brænder langsomt. Som tommelfingerregel regnes normalt med, at nåletræ har en indbrændingshastighed på ca. 0,8 mm/min, mens løvtræ ligger omkring 0,6 mm/min. For træbaserede plader vil den ligge højere, omkring 1,0 mm/min. LOVKRAV Der stilles i de forskellige bygningsreglementer rundt omkring i Europa brandkrav, for at sikre at personer, som opholder sig i bygninger kan bringe sig i sikkerhed og at redningsberedskabet har mulighed for redning og slukningsarbejde. Tilbage omkring år 2002 blev der indført fælles europæiske brandklasser. Når man taler om brandkrav i byggeriet, skelner man mellem to forhold: reaktion mod brand og brandmodstandsevne, hvor det ift. anvendelse af brandhæmmer er reaktion mod brand, der er relevant. Hvad der forstås med brandmodstandsevne vil kort blive beskrevet, men ellers er der i nærværende fokuseret på reaktion mod brand. De fælles europæiske brandklasser gør dog ikke at der er fælles europæiske brandkrav. Hvert enkelt land har deres egen sikkerhedsvurdering, som er en helhedsbetragtning af byggeskik, slukningsmuligheder og ikke mindst erfaring/ dårlige vaner fra gamle dage En MK-godkendelse er et dansk fænomen og der stilles i Danmark også specielle krav mht. beklædningsklassen. MKgodkendelsen er ikke et lovkrav, men et certifikat som er kendt blandt aktørerne i branchen og bliver ofte anvendt for at få individuelle godkendelser ifm. byggesagsbehandling. MK-godkendelser bliver typisk lavet på klasse 1 beklædninger (gamle danske brandklasser) og er baseret på andre standarder end der findes i de europæiske system. I det europæiske system bliver beklædningsklassen prøvet efter EN og klassificeret efter EN , se nedenfor: EN EN (klassifikationsrappo rt) docx 4

5 REAKTION MOD BRAND Reaktion mod brand fortæller noget om risikoen for brandspredning for forskellige byggevarer og bygningsdele. Klassificeringssystemet for reaktion mod brand er baseret på fælles europæiske prøvningsmetoder, som i teorien er ens. I praksis er der desværre tolkningsmuligheder hos de forskellige prøvningsinstitutter (det bliver forhåbentlig mere harmoniseret i fremtiden ) Byggevarers og bygningsdeles (eksklusiv gulv og tagdækning) reaktion mod brand inddeles i 7 primære klasser: A1, A2, B, C, D, E og F, hvor klasserne B, C og D er relevante for træbaserede produkter. For klasserne A1 og A2 stilles der krav til andelen af organisk materiale, hvorfor træbaserede produkter ikke kan placeres i disse klasser. I tillæg til de primære klasser er der tillægsklasser for røg (s1, s2 og s3) og brændende dråber (d0, d1 og d2). s1 meget begrænset mængde af røgudvikling s2 begrænset mængde røgudvikling s3 intet krav til mængde af røgudvikling d0 ingen brændende dråber d1 brændende bråber eller partikler i begrænset omfang d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler For træprodukter vil det være tillægskravet for røg som er i fokus, mens brændende dråber ikke er et issue. Tillægsklassen for røgudvikling er en stor udfordring for brandhæmmede træprodukter. Brandhæmmede træprodukter vil ofte blive klassificeret i s2 og muligvis klasse s3. Kravene i Europa er meget forskellig, men i Danmark er der eksempelvis krav til at brandhæmmede produkter skal have tillægsklasse s1, men mere herop i afsnit Brandkrav i Europa. Udfra de fuldskala test som har været udført, er Burnblock behandlet træ blevet klassificeret i røgklasse s2. Seneste screeningstest (Cone Calorimeter - ISO 5660), udført i foråret 2012 hos SP Trätek, giver ikke noget bud på røgklassen men kun på den primære klasse. Røgudvikling er et vigtigt område ift. at leve op til eksisterende brandkrav og et område hvor brandimprægneret træ som hovedregel har svært ved at leve op til de krav som stilles rundt omkring i Europa. Filosofien bag at stille krav til røgklasser er fornuftig, det redder ikke mange menneskeliv at bygningen ikke brænder, hvis man dør af røgforgiftning i stedet Tolkningerne på røgkravet er så vidt vides meget forskellige rundt omkring i Europa, bla. på baggrund af, hvad der tidligere har været af krav i de enkelte lande. Eksempelvis giver det mening at stille større røgkrav til materialer anvendt indendørs sammenlignet med materialer anvendt udendørs. Der arbejdes på europæisk plan på at få disse klasser inddelt på en anden måde, men det har som så mange andre europæiske tiltag lange udsigter, se mere om europæiske brandklasser i afsnittet Brandkrav i Europa. Der er med Burnblock imprægneret granprofiler fra Superwood opnået røgklasse s1, se XXX Brandklassificeringen af gulve stiller i sagens natur ikke krav til brændende dråber, og her er der kun 2 tillægsklasser for røg (s1, s2). Brandklassificeringen af tagdækning inddeles i 13 klasser (BROOF (t1), FROOF(t1), BROOF(t2), FROOF(t2), BROOF(t3), CROOF(t3), DROOF(t3), FROOF(t3), BROOF(t4), CROOF(t4), DROOF(t4), EROOF(t4) og FROOF(t4) docx 5

6 GAMLE BRANDKLASSER Man vil ift. det tidligere danske klassificeringssystem møde gamle betegnelser med hensyn til materialernes reaktion på brand egenskaber: Ubrændbart materiale vil i dag blive betegnet som A2-s1,d0 Klasse A materiale vil i dag blive betegnet som Bs1,d0 Klasse B materialer vil i dag blive betegnet som Ds2,d0 Klasse G gulvbelægning vil i dag blive betegnet som Dfl-s1 Klasse T tagdækning vil i dag blive betegnet som BROOF(t2) Materialer som ikke kan klassificeres BRANDMODSTANDSEVNE Brandmodstandsevnen fortæller noget om en bygningsdels evne til at modstå en brandpåvirkning og stadig kunne opretholde en tilstrækkelig bæreevne. Byggevarers og bygningsdeles brandmodstandsevne beskrives i det europæsie system ud fra følgende ydeevnekriterier: R for bæreevne E for integritet I for isolation Suppleret med et tidsrum hvori ydeevnen skal opretholdes. Eksempelvis skal en REI60 konstruktion opretholde sin bærende, integritet og isolerende funktion i 60 minutter. For træbaserede produkter vil det være indbrændingshastigheden, som er afgørende for konstruktionsdelens brandmodstandsevne, og her vil en behandling med Burnblock have begrænset effekt. Samtidig er bærende konstruktioner oftest gemt væk bag gipsplader eller lignende, som har afgørende betydning for bygningsdelens brandmodstandsevne. GAMLE BRANDKLASSER Tidligere skelnede man mellem brandsikre (BS) og branddrøje (BD) konstruktioner når man talte om en bygningsdels evne til at modstå en brandpåvirkning. BS for bærende og ikke-bærende samt adskillende bygningsdele af ubrændbare materialer BD for bærende og ikke-bærende samt adskillende bygningsdele F for flammestoppende bygningsdele Betegnelse var suppleret med et minuttal, hvor disse egenskaber skulle opretholdes. EN BD 60 væg skal således opretholde sine bærende egenskaber i 60 minutter. Træ og træbaserede produkter kan ikke indgå i BS konstruktioner. Efter det tidligere danske system inddeles beklædninger og brandbeskyttelsessystemer i klasserne: Klasse 1 beklædning Klasse 2 beklædning 30 minutters brandbeskyttelsessystem 60 minutters brandbeskyttelsessystem Ubehandlet træ kan som udgangspunkt indgå i en klasse 2 beklædning, mens det som minimum kræver en brandimprægnering eller lignende, for at anvende træmaterialer i en klasse 1 beklædning docx 6

7 BRANDKRAV I EUROPA Brandkravene i Europa er som nævnt indledningsvis forskellige og baseret på forskellige forudsætninger. Selv i de nordiske lande er der store forskelle, som ikke inden for nærmeste fremtid ser ud til at blive ændret. Eksempelvis stiller man i Sverige et krav til at facader i fleretagers bygninger prøves efter SP FIRE 105, hvilket i dag ikke er noget krav andre steder i Skandinavien. SP Trätek v/birgit Östman har for Burnblock udarbejdet en oversigt over europæiske brandkrav for bygninger uden sprinkling for udvalgte lande i Europa, se dokumentet: National Fire Req, draft June I bygninger med sprinkling er brandkravene lempeligere, men denne oversigt er ikke udført for nærværende. En fri tolkning af dette notat er kogt ned i excel arket: Europæiske brandkrav og anvendelse af Burnblock indeholdende nedenstående tabel: Bygning uden sprinkling: 1-2 etager A B CH DE DK NO NL PL SE UK Facadebeklædning J J J J J J J J Væg- og loftsbekældning J J J J J J J J Gulve J J J J J J J J J J 3-4 etager A B CH DE DK NO NL PL SE UK Facadebeklædning J J Væg- og loftsbeklædning J J J J J Væg- og loftsbeklædning i flugtveje Gulve J J J J J J J J J J Gulve i flugtveje Byggeplads (begrænset tid) J J J J J J J J J > 5 etager A B CH DE DK NO NL PL SE UK Facadebeklædning Væg- og loftsbeklædning J J J Væg- og loftsbeklædning i flugtveje Gulve J J J J J J J J Gulve i flugtveje J Byggeplads (begrænset tid) J J J J J J J J J Farvekode: J Farvekode: Brandbeskyttelse ikke et lovkrav. Brandbeskyttelse et lovkrav. Her kan træ behandlet med Burnblock anvendes Her kan der være krav til brandbeskyttelse. Burnblock behandlet træ kan anvendes Her kan der være skærpede krav, som gør at Burnblock muligvis ikke kan anvendes Her kan Burnblock ikke anvendes - der er krav til ubrændbare materialer (ikke træ) Brandbeskyttelse ikke et lovkrav. Brandbeskyttelse et lovkrav. Her kan træ behandlet med Burnblock anvendes Her kan der være krav til brandbeskyttelse. Burnblock behandlet træ kan anvendes Her kan der være skærpede krav, som gør at Burnblock muligvis ikke kan anvendes Her kan Burnblock ikke anvendes - der er krav til ubrændbare materialer (ikke træ) docx 7

8 Der er i SP s oversigt taget udgangspunkt i de primære brandklasser og ikke gået i dybden med de aktuelle krav til røgklasser (og brændende dråber). I Danmark og Sverige vil det give nogle begrænsninger til anvendelsen, da man her stiller krav om røgklasse s1, da det kan give nogle begrænsninger i anvendelse, mens man i Norge til eksempel kan acceptere røgklasse s3 for udvendig beklædning. Der bør dykkes mere ned i emnet med røgklasserne og hvad Burnblock kan opnå, herunder også hvad der kan gøres for evt. at mindske denne påvirkning, såfremt det viser sig at være et problem. Derudover vil der formodentlig være forskellige tolkninger regionalt i de enkelte lande, som kan ændre på billedet, ligesom markedsforhold kan gøre, at producenter ønsker en højere brandklasse på produktet end hvad der er krævet lovgivningsmæssigt. Eksempelvis ønsker Osmo, som Burnblock har kontakt til, at hæve brandklassen på de trægulve de leverer, selvom der lovgivningsmæssigt ikke er krav til højere brandklasse, end hvad ubehandlet træ kan opfylde. BYGGEVARER Det er et lovkrav at alle byggevarer som indbygges permanent i byggeriet, skal CE mærkes. Det er dén som placerer produktet på markedet, der er ansvarlig for korrekt CE mærkning. På træområdet er det typisk 3 standarder, som bliver anvendt: EN som omhandler træplader (eks. krydsfiner, OSB, spånplader, MDF m.v.) EN som omhandler træbeklædning (massivt træ, nål- og løvtræ) EN som omhandler trægulve (massiv træ og lamelparket) Træbaserede produkter, som brandbeskyttes til en højere klasse end ubehandlet træ, skal certificeres af et 3. parts organ. I forbindelse med certificeringen skal produktets egenskaber dokumenteres i form af prøvning. Det sker som en første gangs prøvning (kaldet ITT) samt en løbende kontrol, som del af virksomhedens QA system (kaldet FPC). Eksempel producent af brandhæmmet OSB/3 plade: En OSB/3 med en minimumstykkelse på 9 mm og minimumsdensitet på 600 kg/m 3 kan klassificeres til brandklasse D- s2,d0 uden at der skal foretages brandprøvninger (CWFT). Såfremt en leverandør ønsker at bringe en OSB/3 klassificeret til brandklasse B-s1,d0 på markedet, skal virksomheden produktcertificeres af et uafhængigt 3. parts organ. Det er således ikke brandimprægneringsmidlet (Burnblock) som certificeres, men den færdige brandbeskyttede OSB/3. BYGGEPLADSEN Der er i UK indført regler til brandbeskyttelse på byggepladsen. UK Timber Frame Association (UKTFA) har mere vedr. dette emne, se Rygtet siger at der også er lovkrav til skurvogne/byer i Danmark. Status på dette kendes dog imidlertid ikke. Hvorvidt der er lignende krav andre steder i Europa er ikke undersøgt nærmere docx 8

9 ONSITE BEHANDLING Onsite behandlinger kan være ønskelige i situationer, hvor der ikke er mulighed for at foretage en trykimprægnering eller anden form for forbehandling samt hvor brandkravene kan opfyldes på stedet. Det er bygningsreglementer i de enkelte lande som stiller krav til brandbeskyttelsesniveauet for onsite behandlinger, og i Danmark er det de lokale brandmyndigheder, som godkender de konkrete byggerier, men også midlertidige konstruktioner som kulisser til udstillinger o.lign. PRODUKTER I det efterfølgende vil der blive gennemgået de produktområder, hvor der fra Burnblock s side er igangsat initiativer og undersøgelser til at dokumentere og markedsmodne produktet. Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for hvor Burnblock kan anvendes. Forskellige anvendelsesområder stiller imidlertid forskellige krav til produktets egenskaber og robusthed overfor de ydre påvirkninger. BEKLÆDNINGSBRÆDDER Ved beklædningsbrædder forstås i denne sammenhæng massivt træ, nåletræ eller løvtræ, profileret eller ikke profileret til anvendelse som indvendig eller udvendig beklædning på væg eller loft. Typisk vil trykimprægnering være behandlingsformen for dette område. Ved udvendig beklædning skal der anvendes en overfladebehandling som holder Burnblock inde i træet, se mere under Anvendelsesområder. Potentielle kunder kan være leverandører af færdige træbeklædninger (profiler), savværker, byggekæder, men også imprægneringsanlæg som laver lønarbejde. Burnblock har i dag bla. kontakt til: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG vedr. dette område. TRÆGULVE Trægulve kan være opbygget af massivt træ eller lamelparket i forskellige udformninger og forskellige træarter. Typisk vil behandlingsformen være en overfladepåføring i form af en sprayapplikation eller rullepåføring. Det færdige produkt skal afsluttes med en overfladebehandling, således at Burnblock en ikke udvaskes ifm. gulvvask og almindelig daglig brug, se mere under Anvendelsesområder. Potentielle kunder kan være leverandører af færdige trægulve, savværker, byggekæder osv. Burnblock har i dag bla. kontakt til: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG vedr. dette område. TRÆBASEREDE PLADER Træbaserede plader er et vidt begreb, som strækker sig fra bløde fiberplader til støbekrydsfiner. I relation til Burnblock behandlinger har det primært været OSB (Oriented Strand Board), MDF (Medium Density Fiberboards) og spånplader, som indtil nu har været på banen. Andre fiberplader og krydsfiner kunne også være mulige forretningsområder. Træbasserede plader vil typisk blive anvendt indvendigt, men kan også anvendes udvendigt. I UK stilles der brandkrav i byggefasen, hvor træbaserede plader kan indgå mere eller mindre permanent i byggeriet. Behandlingen med Burnblock kan foregå som en for- eller efterbehandling. Ift. forbehandling vil det skulle foregå hos pladeproducenter, mens efterbehandlingen kan foregår andetsteds. På den korte bane er det nemmest at komme i gang med en efterbehandling, mens det på den lange bane vil være en forbehandling, som vil være mest attraktiv for producenterne docx 9

10 Der har indtil dato hovedsagligt været fokuseret på OSB og der er lavet undersøgelser som viser at man skal regne med, at de mekaniske egenskaber vil blive reduceret til omkring 60-70% af oprindelig styrke for en ubehandlet plade, som følge af en efterbehandling i form af en trykimprægnering med Burnblock. Potentielle kunder kan være pladeproducenter og byggekæder, men også imprægneringsanlæg som laver lønarbejde. Burnblock har i dag bla. kontakt til: SmartPly og Egger Wismar vedr. dette område. BEHANDLINGSMETODER Burnblock kan påføres træbaserede produkter ved hjælp af en overfladepåføring, vakuumimprægnering eller trykimprægnering. Behandlingsmetoden, produkttypen, træarten, træets beskaffenhed osv. er afgørende for indtrængningen i produktet og dermed også de egenskaber, produktet har efter behandling. Overfladepåføring: En overfladepåføring kan foretages ved hjælp af spray, pensel eller dypning. Overfladepåføring kan udføres industrielt eller på byggepladsen. Indtrængningen ved en overfladepåføring er begrænset og afhænger af træart, forarbejdning (høvlet, savskåret) og træets alder (nyt eller gammelt) Vakuumimprægnering: Vakuumimprægnering har en større indtrængning end en overfladepåføring og udføres industrielt. Indtrængningsniveauet afhænger af træarten. Vakuumimprægnering anvendes typisk i vinduesindustrien, da den kan foretages på det færdige produkt. Trykimprægnering: Trykimprægnering har større indtrængning end de to ovenstående processer og udføres industrielt. Trykimprægnering anvendes typisk ifm. imprægnering af træ anvendt udendørs, hvor man ønsker at forbedre træets biologiske egenskaber ved at opnå en så stor indtrængning i produktet som muligt. Det er kun splinttræ, som kan blive gennemimprægneret ved en trykimprægneringsproces. Eksempel fyr: Fyr anvendes i byggeriet primært til udvendige konstruktioner. Fyrtræ har stor andel af splinttræ. Splinttræ kan gennemimprægneres ved hjælp af en trykimprægneringsproces og er derfor særligt anvendeligt såfremt der er behov for et gennemimprægneret produkt. I Danmark stiller man krav til at brandimprægneret træ skal være gennemimprægneret, hvorfor de MK godkendelser der er på klasse 1 beklædning er på fyrtræ. Eksempel gran: Gran anvendes i byggeriet primært til bærende konstruktioner, men også som udvendig beklædning specielt i vores nabolande. Gran har en lukket cellestruktur som gør det umuligt at gennemimprægnere med en traditionel trykimprægneringsproces. Der findes dog en metode til at gennemimprægnere gran kaldet superkritisk imprægnering. Denne metode er dog ikke mulig at anvende på vandige opløsninger som Burnblock. ANVENDELSESOMRÅDER Burnblock behandlet træ kan anvendes indendørs såvel som udendørs. Der vil dog være forskellige påvirkninger fra eksempelvis regn, fugt og mekanisk slid som gør at de brandmæssige egenskaber over tid vil aftage. FUGTNIVEAU ER M.V. Der er krav til hvor højt et fugtindhold det brandhæmmede træ må opnå under forskellige konditioner, ligesom der for træ anvendt udendørs er prøvningsmetoder og krav til at kunne modstå udvaskning. Ved udvendig anvendelse skal docx 10

11 brandhæmmet træ have en overfladebehandling, som kan holde Burnblock en inde i træet, således at udvaskning forekommer i begrænset mængde, når det regner. I nordisk regi anvendes NT FIRE 054 med prøvningsmetoder NT BUILD 504 og NT FIRE 053. Her arbejder man med 3 klasser: Klasse DRF 0 for midlertidig anvendelse DRF INT for indvendig anvendelse DRF EXT for udvendig anvendelse. Krav hygroskopiske egenskaber m.v. Ingen krav Fugtindhold < 30% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Fugtindhold < 30% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Krav til reaktion mod brandegenskaber efter accelereret udvaskningstest. På europæisk plan er der en teknisk specifikation under udarbejdelse TS Her anvender man 4 klasser: Klasse DRF ST for midlertidig anvendelse DRF INT1 for indvendig anvendelse under tørre forhold DRF INT2 for indvendig anvendelse under fugtige forhold DRF EXT for udvendig anvendelse Krav hygroskopiske egenskaber m.v. Ingen krav Fugtindhold < 20% ved (70±3)%RF og (25±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Fugtindhold < 28% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Fugtindhold < 20% ved (90±3)%RF og (27±2) C Ingen udsvedning Minimum af synligt saltudtræk Krav til reaktion mod brandegenskaber efter accelereret udvaskningstest. Som det fremgår ovenover er der retningslinier at holde sig til ift. træ anvendt som indvendige eller udvendige beklædningsbrædder. Der er imidlertid ikke de samme retningslinier overfor brandhæmmede trægulve, hvilket formodentlig hænger sammen med, at der lovgivningsmæssigt ikke stilles de store krav på dette område. Det må dog anbefales at man foretager en vurdering af vedligeholdelsesintervaller som følge af en accelereret mekanisk- /gulvvaskningstest. Fugtindholdet i Burnblock ved forskellige behandlingsniveauer er undersøgt på små (EN 113) fyrtræsklodser gennemimprægneret med forskellige optagelsesniveauer. Som det fremgår af figuren nedenfor kan der ikke ses nogen tendens til opfugtning ved en relativ fugtighed på 75%RF, mens der ved 90%RF ses en sammenhæng med øget fugtindhold som følge af øget indhold af Burnblock. Ved 75%RF vil fugtindholdet i Burnblock behandlede fyrtræsemner ligge i størrelsesordnen 3-4% vægt-% højere end ubehandlet fyrtræ. Det er ligeledes værd at bemærke at fyrtræsemner varmebehandlet i 5 døgn ved 103 C indstiller sig ved et fugtindhold, som er ca. 10 vægt-% lavere sammenlignet med ubehandlet fyrtræ. Der er igangværende undersøgelser på eventuelle muligheder ifm. varmebehandling af Burnblock behandlede emner, se afsnittet Dokumentation og udviklingsarbejde docx 11

12 Fugtindhold [%] Fugtindhold * [%] %RF 90 %RF Varmebehandlet 90 %RF * Fugtindhold baseret på tørmasse efter endelig udtørring af prøveemner Optag af Burnblock [kg/m 3 ] Fugtindhold i imprægnerede prøveemner af skovfyr splint ved 70 % RF og 90 % RF som funktion af optaget af Burnblock. Der er ikke foretaget undersøgelser på emnet, men der har været indikationer på, at udtørring på imprægnerede emner foregår langsomt. Nedenfor er gengivet fugtindholdet for udvalgte emner af Oriented Strand Board konditioneret ved 65%RF i ca. 1 år. Til sammenligning vil en ubehandlet plade have et fugtindhold omkring 11 % Imprægnerede OSB-plader efter ca. 1 års konditionering ved 65 % RF Optag af Burnblock [kg/m 3 ] Fugtindhold i imprægnerede OSB-emner efter 1 års konditionering ved 65 % RF som funktion af optaget af Burnblock. Derudover er der igangværende undersøgelser på fugtindholdet i overfladebehandlede emner. Resultaterne for disse foreligger desværre endnu ikke. SKIMMEL OG TRÆNEDBRYDENDE SVAMPE Der er her foretaget sporadiske testresultater og status afventer opsamling, se Dokumentation og udviklingsarbejde. FORUDSIGELSE AF MULIGE BRANDKLASSER Burnblock har hos SP Trätek fået udført screeningstest via Cone Calorimeter metoden (ISO 5660) for træbeklædning og træplader. For trægulve er den rette test metode ift. klassifikationsrapporten anvendt (EN ISO ), dog kun med et enkelt emne, hvor der skal anvendes tre til den fulde test. Det må således forventes at resultaterne for trægulve er mere sikre end de øvrige resultater. Screeningstestene er udført i foråret Der er ikke tale om en docx 12

13 klassifikationstest, men en test som ved hjælp af diverse værktøjer kan fortælle noget om, hvilken primær brandklasse produktet kan forventes at lande i. Nedenfor er givet en oversigt over det scenarie, som set med Burnblock er bedst case. Når man har med prøvninger at gøre, vil der være store variationer og dermed stor usikkerhed, når der er tale om et enkelt emne. Et emne som er screenet til brandklasse B kan dumpe ned i klasse D ved den fulde test. De værktøjer som er anvendt til at forudsige brandklassen er ligeledes meget uenige i klassifikationen. Der er endnu ikke fortaget holdbarhedstest, hvilket er specielt vigtigt ifm. anvendelse som udvendig beklædning, men også ifm. gulvbelægning. Prøveemnerne er alle prøvet uden færdig overfladebehandling. DOKUMENTATION OG UDVIKLINGSARBEJDE Burnblock har iværksat en række dokumentations- og udviklingsarbejder med det primære formål at etablerer den nødvendige dokumentation, der kan støtte op om salget af produktet til potentielle kunder samt en videreudvikling ift. nye anvendelsesområder. REFERENCER INFORMATIONER Nordisk interesseforeningen for brandbeskyttet træ - Fire safety in timber buildings Östman et al, SP Trätek 2010 Brandsäkra Trähus Version 1,2 eller 3 udgivet af Trätek. Innovative eco-efficient high fire performance wood products for demanding applications Östman et al, SP Trätek The use of fire classification in the Nordic countries Proposals for harmonization Thureson et al, SP Trätek TRÆ 66 Brandkrav Træinformation LOVGIVNING DANMARK Bygningsreglement: Eksempelsamling om brandsikring af byggeri: docx 13

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Klasser: Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Både klasse 1- og klasse 2 skal i et vist tidsrum, fastsat til 10 minutter, kunne beskytte brændbart materiale bag

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

1. udgave, maj 2014. Brandteknisk Klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer. Udvikling, Viden & Innovation.

1. udgave, maj 2014. Brandteknisk Klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer. Udvikling, Viden & Innovation. 1. udgave, maj 2014 Brandteknisk Klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer Udvikling, Viden & Innovation Matchmaking Brandteknisk Klassifikation Indholdsfortegenelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 Trykimprægnering Vakuumimprægnering Dansk Imprægneringskontrol c/o Gregersensvej 3 Tlf.: 7220-2337 Fax: 7220-2191 E-mail: di-kontrol@teknologisk.dk Dansk Vindues

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee

Klassifikationsrapport. 09.05.2011 Contract no MAI/STS. Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Klassifikationsrapport Ordre-Nr 09.05.2011 Contract no MAI/STS 456/2011 BB Ordregiver Isocell VertriebsgmbH Customer Bahnhofstraße 36 AT-5202 Neumarkt/Wallersee Ordregenstand Subject Ordredato Date of

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik Beklædning Moelven Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik det miljørigtige alternativ er en ny generation behandlet træ, produceret af fyrretræ. Fyrretræet gennemgår en avanceret og

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015 fermacell Juni 2015 38 Information Koncerthuset i DR Byen, København, Danmark Bygherre Arkitekt Akustiker Ingeniør Entreprenør projektering Danmarks Radio (DR) Jean Nouvel, Paris, VLA Vilhelm Lauritzen,

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning

mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning mobilvægge foldevægge glasvægge specialdøre Den bedste løsning Fleksible og funktionelle løsninger til opdeling af rum Den mest effektive udnyttelse af dyre kvadratmetre har altid været lidt af en udfordring

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

GLUNZ SCANDINAVIA A/S

GLUNZ SCANDINAVIA A/S Produktbeskrivelse CEMSPÅN er cementbundne spånplader, et pladeprodukt til brug i byggeindustrien. Pladerne fremstilles ved presning af træspåner med tilsætning af Portland cement - og kemiske tilsætningsstoffer.

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Masterpanels by ivarsson

Masterpanels by ivarsson Masterpanels by ivarsson er familienavnet på vores byggeplader. Sortimentet er udviklet til anvendelse i både nybyggeri og renovering. Pladerne er tilpasset nutidens krav til moderne byggeri, hvor der

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere!

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere! T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R holder længere! 2 T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at når træet er

Læs mere

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får Superimprægneret 1 2 3 Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får længere levetid. Samtidig er

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere