ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI"

Transkript

1 ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI J. NR CHRISTIAN GRØNBORG NICOLAISEN TEKNOLOGISK INSTITUT, ENERGI OG KLIMA CENTER FOR ENERGIEFFEKTIVISERING OG VENTILATION

2 Agenda EUDP projektet Energieffektiv ventilation til etagebyggeri 1. Hvordan etableres energieffektiv ventilation i eksisterende etageboligbyggeri (projekt) Hvorfor (BR, Indeklima, skimmel, energiforbrug) Hvordan (udfordringer, Barriere, løsninger mv.) 2. Korrekt projektering og udførelse (Videncenter for energibesparelser i bygninger) Ny energiløsning for ventilation i etageejendomme i samspil med positivlisten Formidling - film, hjemmeside og netværk 3. Alternativ Fugtstyret udsugning 4. Fremtidens ventilation

3 PRÆSENTATION AF PROJEKTET

4 Projektet skal være jordnært indeholde hele værdikæden Produktions-, installations- og prismæssige korrekte Produkter og systemer mod markedet ikke grundforskning Projekter altid indeholdende alle aspekter og aktører fra : Lovgiver - Produktionsvirksomhed Rådgiver - Entreprenør Bygherre og slutbruger Vigtigt at kompetencer spænder fra praktik til fagligt Teknologisk Institut Brian Schøitt (Brand) Dansk Ventilation Nilan (Aggregater) Øland (kanaler mv) NAT (Coatning) GK Gruppen (entreprenør og rådgiver) KAB Slutbruger + Invest. Standardiserings udvalg Branche organisationer Interesse grupper Driftspersonale Energirådgivere Kontrol, labeling og positivlister Deltager i udvalgsarbejde Lovgivere National og EU Bredt samarbejde med branchen Producenter Rådgiver Arkitekter Ingeniører Undervisning / kurser Rådgivning Entreprenører Teknikere Håndværkere Undervisning / kurser Mærkningsordninger Positivlister Bruger, Bygherre Boligselskab Kommuner Rådgivning Teknisk eksperter; ECO-design BR Standarder Test og målinger Certificering Forskning og udvikling Undervisning/ Kurser Plan og direkte Plan eller tilpasset til kunden Produkt udvikling Undervisning/ kurser Rådgivning/ tekniske eksperter Teknologisk Institut Undervisning/ kurser Rådgivning/ tekniske eksperter Kontrol konsultationer Ekspert undersøgelser Forskning og udvikling Energiscreening af kommuner Deloitte samarbejde

5 Projektet skal inddrage erfaringer - relationer Samarbejdsrelationer Videncenter for Energibesparelser i bygninger (Løsningsvalg) Positivliste for Ventilationsanlæg (Valg af aggregat) Dansk Ventilation DV (Producenter) Foreningen af ventilationsfirmaer FAV (Entreprenører) Vent-ordningen (Service) Købehavns kommune og byfornyelsen (implemtering) Projektrelationer

6 1.1 HVORFOR?

7 Hvorfor ventilere Godt indeklima, lovkrav og økonomi Atmosfærisk indeklima Termisk indeklima Akustisk indeklima (støj forurening) BOLIGER MED MATURLIG VENTILATION ER UNDERVENTILERT SBI rapport 236. Målinger i 150 huse viste at det gennemsnitlige luftskifte lå på omkring 0,35 gange pr. time, og i ca. 85% af husene var luftskiftet mindre end 0,5 gange pr. time. SIB (Sverige) har målt i svenske huse opført efter 1972 og fundet det gennemsnitlige luftskifte til 0,26 gange pr. time. Luftskiftet i gamle huse fra omkring 1900 lå i gennemsnit på omkring 0,7 gange pr. time

8 Hvorfor ventilere - Atmosfærisk indeklima (test med standardventilation) ca. 2400ppm ca. 14g tilført vanddamp

9 Hvad er problemet? Ventilationen er ofte mangelfuld pga.: Manglende eller lukket friskluftsventiler Tilstoppet udsugningsventiler Renovering som reducere effektiviteten Men samtidigt er klimaskærmen oftere utæt i ældre byggeri, som modsat bidrager med en vis luftudskiftning. Således står man ofte med en af to problemstillinger: Manglende luftskifte, som er medvirkende til dårligt indeklima og skimmelsvamp. Tilstrækkelig eller for kraftig ventilation, som giver (træk) og er yderst energiforbrugende. Det er derfor yderst vigtigt at indtænke ventilation med varmegenvinding: Når der er problemer med skimmelsvamp problemet kan ikke rense væk. Som en ren energiforbedring på lige fod med vinduesudskiftning og isolering, Ved større renoveringsarbejder som vinduesudskiftning, udskiftning af tag osv

10 kwh/m2 pr. år Hvorfor ventilere energirigtigt? Fordi det kan betale sig Det er mindre CO 2 -belastende Iht. analyse fra RD koster det omkring 5 % mere at bygge energirigtigt Energiudgifter reduceres optil 65 % Og. fordi det er et krav Gennemsit af eksisterende boliger Energiramme (1995)*1 Energiramme (2008) Energirammen (2010) Lavenergiklasse 2015 Bygningsklasse 2020 Bolig mv. Andre bygninger/off./andet

11 Hvor meget reduceres energiforbruget egentligt? Gennemsnits årsforbrug, etageejendom, lejlighed 60m 2 (optil 110m 2 ) Bygningsreglement Ventilationsform 2010 (krav) 2010 (muligt) Naturlig Udsugning Balanceret Balanceret Balanceret SFP VGV % 80% 90% Styring Ingen Ingen CAV VAV VAV Energiforbrug el total (kwh) Energiforbrug - varme (kwh) Energiforbrug - total (kwh ikke vægtet) Energiforbrug - kr Besparelse kwh (ref=naturlig) 0% -15% 47% 79% 87% Reference naturlig ventilation. Beregnet iht. elsparefondens retningslinjer for ventilationsberegneren

12 Hvorfor NU? : øget interesse og pres 2020 og 2015 Fokus på den eksisterende etageboligmasse Initiativ kataloget Fokus på ventilation med vgv. til etageboliger Ønske om at ændre regler mht. renovering / forberdelse og tilskudsmuligheder / mulighed for at gennemtrumfe beslutning Håndværkerordningen Byfornyelse Skimmelsvamp problemer hos boligselskaberne Hvorfor sker det ikke af sig selv? - Barrierer

13 1.2 Barrierer

14 Barriere 1 - Kostpris Mekanisk udsugning kontra balanceret ventilationuden at skelne til andre energitiltag (levetid x besparelse)/investering < 1,33 Levetiden for vent.anlæg er iht. bilag 6: 20år Dette forudsætter at TBT skal være under 15 år TBTny 7ÅR TBT = 7-11ÅR TBT ekst 16ÅR BR 2010 s intentioner kommer ikke til at fange de eksisterende installationer

15 Barriere 2 SEX Det kan ikke vises frem = Der er ingen sex i ventilation - det er der i et nyt køkken Det er grimt Der er manglende ejerskab Der er manglende forståelse for vigtigheden Hvad angå bruger Hvad angå ejer Hvad angå vægtningen ift. den samlede energirenovering Ventilation er bare noget der er der og det skal ikke koste penge Det er først når brugerne har oplevet at have korrekt ventilation at de efterspørger det og udtalelser som: Vi vil aldrig mere flytte i en bolig uden ventilation med varmgenvinding Men her er det for sent For forbrugeren skal det på samme højde som isolering og nye vinduer Svenskerne har lært det Kan vi ikke også lære det?

16 Barriere 3 Aflevering og udførelse? Korrekt projektering Korrekt udførelse Korrekt aflevering Kanaler Dimensionering Aggregatvalg Ventilationsberegner Positivlisten Overhold normer BR08 DS428 (Brand) DS 447 (Udførsel) DS 474 (indeklima) DS 452 (Isolering) Korrekt montering Tilsyn Udførsel iht. normer Indregulering Kontrol Aflevering iht. normer specielt DS447 De tre ben er afgørende for at stolen (energiforbruget) ikke vælter. FEJLES der et sted kan det være katastrofalt Derfor er det yderst vigtigt at stille krav til at anlægget er: Projekteret, udført og afleveret iht.: BR2010, DS 428, DS447, DS 474 og DS 452

17 490 mm 130 mm 800 mm 320 mm 170 mm Fig. 3: Løsning 3 ø200 mm nye centrale kanaler til røgafspærret system med brand- og røgspjæld i væg (BS 60 skakt). Teglvæg Teglvæg 490 mm 800 mm 130 mm 170 mm 320 mm Fig. 4: Løsning 4 ø200 mm ny central kanal til røgafspærret system med bran og røgspjæld i væg (BS 60 skakt), hvor hver rum betjenes af lodret hovedkana Teglvæg Teglvæg Barriere 4 Det fylder meget 640 mm 320 mm Inddækning Teglvæg Teglvæg Fig. 1: Løsning 1 ø200 mm nye centrale kanaler til røgventileret system eller røgafspærret med brand- og røgspjæld i etageadskillelse. Fig. 2: Løsning 2 ø200 mm ny central kanal til røgventileret system, hvor hve rum betjenes af lodret hovedkanal. 640 mm 320 mm M M M Teglvæg Teglvæg

18 1.3 HVAD ER MULIGT

19 Mulig løsninger Fig. 1 Typisk ventilations-installation i eksisterende etageejendomme med udsugning/ naturligt aftræk. Fig. 2 Ventilations løsning, hvor ventilationen er renoveret til decentral ventilation med varmegenvinding. Fig. 3 Ventilations løsning, hvor ventilationen er renoveret til central ventilation med varmegenvinding. Men hvilken er bedst?

20 Beskrivelse Etagebolig "opstart" Nørre, Vester, Øster, Amager Islands brygge Forstæderne Forstæderne Forstæderne Historiske betingelser Området uden for voldene frigives i 1852 (Etagebyggeri 3-5 etager). Den høje tætte udbygning af hovedstaden (5-6 etager) Mellemkrigstid, hvor lys, luft og solorientering bliver arkitektonisk parole. Nybyggeriet efter 1940 har samme installationsmæssige standard, vi regner for min. i dag. (1973) Tiden efter oliekrisen hvor energi-problematikken får markant indflydelse på byggeriet Lejlighed Mindre lejligheder (1. værelses) 1889: Krav om minimum 60 m2 Lejligheder bliver større Lejligheder er meget forskellige Bad/wc Køkken Hvilken løsning skal man vælge? Indtil 1. verdenskrig er der udpræget fælles bad i kælder Optil 1. verdenskrig er køkken ofte placeret i ud- eller sidebygning Wc blev alm. kort efter århundredskiftet. Mindre lejligheder deles om wc på trappe Wc uden håndvask så godt som standard i nybyggeriet i byerne (ikke i provinsen). 1920'erne - Køkkener integreres i bygningskroppen (5,91 m2) Bad mere almindeligt omkring 1930, og var i slutningen af 1930 erne standard Åbninger i klimaskærm Madskab med enkelt åbning i ydermur (vindue) 1930 Madskab fik to ventilationsåbninger 1950'erne. Køleskabe bliver almindelige. Bjælkelag Træbjælkelag Træbjælkelag Træbjælkelag Træ eller træ/jernbjælkelag Betonelementer Kappedæk (over kældre/port) Jernbjælkelag med Træ/jernbjælkelag Hulstensdæk 60% betonudstøbning ved bad Jernbjælkelag med betonudstøbning Jernbjælkelag med betonudstøbning Ensartet byggeskik ved bad ved bad Aftræk Det lukkede køkkenildsted fortrænger det åbne og skorstens areal mindskes til 9*9''. Emhætte Sundhedskommissionen kræver ifm. installation af WC, 100cm2 aftræk + luftindtag/ 1/4'' Sundhedsvedtægten kræver aftræk på min. 100cm2 i køkken hvor der benyttes gas (skal føres ½ 1939: Krav om separate aftræk i køkken og wc/ bad. Aftrækskanaler skal føres lodret op langs 1961: Første bygning reglement for hele landet. Krav om separate aftræk i køkken og wc/ bad. effekt fra åbent ildsted forsvinder. Derfor kræver loven "Hvor omstændighederne tillader det skal der anbringes emrør ved køkkenildsteder". sprække under dør. Sammenholdt med 1889 skulle det helst føres langs skorstensrør m over tagryg) Sundhedsvedtægten skærpes til 150cm2 aftræksrør i køkken og oplukkeligt vindue på mindst 0,4m2 skorstensrør. Betjener skorstene eller aftræk kun et rum må det være 15*15 cm ellers skal det mindst være 23*23 cm - Antal 0 1 (wc) 2 (køkken +wc) 2 (køkken +wc) 2 (køkken +wc) - Materiale Muret Støbte beton kanaler Støbte beton kanaler Støbte betonkanaler Eternit eller stål - Lysning 12*24 cm 100 cm2 100 cm2 bad. Køkken 100/150cm cm2 Udsugningsanlæg med hovedkanal 2 Skorstene 1 Skorstene ½ Skorstene 0 Skorstene eller naturlig 0 Skorstene med separate kanaler Skorsten Det 0 Aftræk lukkede køkkenildsted (wc) Gasapparater Aftræk bliver (wc) Centralvarme 2 Aftræk begyndte (wc) at Oftest 2 ingen Aftræk skorstene (wc) 2 Aftræk (wc) pga. Ingen kakkelovne fortrænger det 0 åbning åbne og skorstens almindeligt 1 fra åbning århundredskiftet. forekomme 1 i 1920 erne, åbning og var centralvarme. 0 åbning Men så sent som i 0 åbning areal mindskes til 9*9'' (optil 1850 Køkkenskorstenen udfases. almindeligt udbredt i slutningen af slutningen af 1950 erne blev der 18*18'') o + krav 2 om trapper maks o + 2 trapper 1930 erne, 30 o + 2 trapper stadig 0-30 i de mindre + 1 bysamfund trappe 0 o + 1 trappe opført ildsteder pr etage 10% pr. skorsten som 25% 40% boligbyggeri med 60% kakkelovne 100% medfører at hver lejlighed har en skorsten pr. 2 rum - Antal 2 - kakkelovn + brændekomfur kakkelovn (stuer) kakkelovn (stuer) Lysning 18*18'' / 9*9'' 9*9'' 9*9'' 9*9'' 0 Adg.vej til loft krav om køkkentrappe Køkkentrappe Delvis m/uden køkkentrappe Kun hovedtrappe Loftslem 60*90 / gennem tag Spær/ bjælkelags Over cm 90 cm cm 60-75cm afstand Tag 45 o rejsning+tegl 45 o rejsning+tegl o rejsning+plade 0-30 o rejsning 0-15 o rejsning Byggebestanden 10% 25% 40% 60% 100%

21 Hvilken løsning skal man vælge? Fremføringsmuligheder og hvor de er placeret i lejligheden Hvor placeringen af eksisterende kanaler er, afgør hvilken løsning der er bedst. Adgangsforhold på loft Er det muligt at bære et modulopbygget centralt aggregat op her? Højde på loft / er loftet udnyttet Er det muligt at opstille et eller flere centralt placerede aggregater her? Er det muligt at fremføre vandrette kanaler til de lodrette stigstrenge (lejligheder)? Lofthøjder i lejlighed Er der mulighed for at hænge et decentralt aggregat med lav byggehøjde op i gangen Opbygning af køkken Er det muligt at placere et decentralt aggregat i køkkenet og tilslutte det til de eksisterende kanaler? Adgang til lejlighed og ønske herom (beboersammensætning) Er det muligt at få adgang til lejlighed og udføre service (udskiftning af filter årligt), eller er det at fortrække at gøre det centralt? Facade klausuler Er der krav om at der ikke må sættes riste i facaden? / afkastet udformning?

22 1.4 HVORDAN ER DET MULIGT

23 Centralt aggregat (før 1920 pga. skorstene) - Udfordringer Nem service men varmeregnskab og manglende ejerskab kan være en barriere Indtag og afkast stads arkitekt - Arkitektonisk korrekt afkast (brandkrav på loft) Distribution af friskluft - Ingen aftræk - Nyt kanalsystem (max dybde og placering)- brandvej - Aftræk/skorsten - Eksisterende coatet (sod og tæthed/ brandkrav) Lydgener - Indblæsningsarmatur med god egenlyddæmpning Brandteknisk sikring af løsninger - Coatning / nem brandsikring af ny løsninger Minialt energiforbrug - Strategi for behovsstyring + Lav SFP for aggregat Adgangsforhold loft Maks ydre dimensioner på aggregat/ modul Ejerskab og indflydelse Retningsbestemt armatur Tilpasning i arkitektur Indblæsningsarmatur, brug af eksisterende kanaler, nyt afkast Soveværelse Køkken Køkken trappe Brandvej + økonomi Soveværelse Køkken Køkken trappe Brandvej + økonomi Bad Bad Stue Opgang Brandvej + økonomi Stue Opgang Brandvej + økonomi

24 Decentralt aggregat (Efter 1900 pga. aftræk) - Udfordringer Fair varmeregnskab og godt ejerskab service kan være en barriere Indtag og afkast stads arkitekt - Løsning med eksisterende skorsten / Arkitektonisk korrekt afkast Distribution af friskluft - Aftræk - Eksisterende coatet (sod og tæthed/ brandkrav) - Brug af plastkanaler i lejlighed Lydgener - Nyt aggregat med meget lavt lydniveau Brandteknisk sikring af løsninger - Coatning Minialt energiforbrug - Strategi for behovsstyring + Nyt aggregat med højt trykydelse Plads til aggregat - Under loft i gang => max 30cm pga. loftshøjde før cm Ejerskab og indflydelse - Aggregat og retningsbestemt armatur Tilpasning i arkitektur - Indblæsningsarmatur, nyt afkast, brug af eksisterende kanaler/ nye kanaler Soveværelse Køkken Køkken trappe Brandvej + økonomi Soveværelse Køkken Køkken trappe Brandvej + økonomi Soveværelse Køkken Køkken Bad trappe Brandvej + økonomi Soveværelse Køkken Køkken trappe Bad Brandvej + økonomi Bad Bad Stue Stue Opgang Brandvej + økonomi Opgang Brandvej + økonomi Stue Stue Opgang Brandvej + økonomi Opgang Brandvej + økonomi Fig. 1: Løsning 1 Med anvendelse af eksisterende aftræk fra bad til afkast og indtag via eksisterende hul mod gård Fig. (fadebur). 1: Løsning Løsning 1 Med til anvendelse af byggeri, eksisterende hvor der aftræk kun er fra aftræk bad til fra afkast bad. og indtag via eksisterende hul mod gård Fig. 2: Løsning 2 Med anvendelse af eksisterende aftræk fra dels køkken og bad til hhv. indtag og afkast. Løsning Fig. til : Løsning 2 byggeri, Med anvendelse hvor der typisk af eksisterende er aftræk aftræk fra bad og fra køkken. dels køkken og bad til hhv. indtag og afkast. Løsning

25 Dybde på kanal 100 mm + brandgips i alt 130mm. Teglvæg Begge aggregater - Udfordringer Ikke nok eksisterende kanaler / ingen skorsten hvad så? Soveværelse Køkken Køkken trappe Brandvej + økonomi Køkken WC Bad Gang Stue Opgang Brandvej + økonomi Bjælkelags i ældre byggeri afstand 90 cm Plads til 5 kanaler af 100*100 mm. Indklædt udenpå og indbydes med brandgips Samle bredde 680 mm Fig. 1: Illustration af placering af separat kanal i lejlighedens gang. Fig. 2: Illustration der viser gangen i en lejlighed (5. etage) med separate kanaler der forsyner hver sin lejlighed.

26 Nødvendige komponenter Nye fremføringsveje Sikring af eksisterende føringsveje med coatning Nye pladsbesparende kanaler Respekt for den udvendige arkitektur Nye afkast Løsning med anvendelse af eksisterende skorstene Brugerinddragelse og respekt af den indvendige arkitektur Nyt armatur og justeringsmulighed Plads til aggregater Nye små og trykstærke aggregater Centrale anlæg der passer ind Reduceret omkostninger Sikring af korrekt projektering, montage og levering

27 1.5 NØDVENDIGE KOMPONENTER

28 Arkitektonisk korrekt afkast Dimensionerings grundlag Dimensionerende max luftmængde 1260 m3/h (2 opgange af 5 etager) 1800 /1600 cm2 friareal i alle lysninger (1,9 / 2,2m/s) Max yder dimensioner = murmål (72*72cm) Skal kunne afskærme slagregn Skal være skalmuret Min 50 mm kondensisolering Maksimalt tryktab 10 Pa pga. brandkrav

29 Decentralt aggregat Dimensionerings grundlag Decentral løsning Godt ejerskab og interaktion, men serviceordning øger driftsomkostninger og besvær Max højde ~ 30 cm Max bredde inkl. service adgang 110 cm Bredde Dimensionerede luftmængde 126 m 3 /h (116 m 2 ) Høj trykydelse ift. ydremål minimum 70Pa Optil 126 m 3 /h (116 m 2 ) anvendes eksisterende støbte kanaler (3,5 m/s) til indtag/udsug Gang er fordelingsnøgle (loft skal sænkes) Placering i gang over nedsænket loft eller i skab i køkken

30 Central aggregatvalg Dimensionerings grundlag Central løsning Nem service men varmeregnskab og manglende ejerskab kan være en barriere Dimensionerende max luftmængde 1260 m3/h (2 opgange af 5 etager) Typisk 1 skorsten pr. stue + soveværelse => Max 5 etager pr skorsten (4 m/s) Indblæsning - Eksisterende skorsten (coatet) Udsugning Eksisterende trækkanaler (coatet) Indtag og afkast - Eksisterende skorstene med indmuret dæk (kræver skorstens afdækning) / ny skorsten Årstals afhængig adgangsforhold min 60*90 loftslem / 80*190cm dør / Igennem tag Placering på hanebånde eller direkte på tørloft

31 Kanalsystem Dimensioneringsgrundlag 126 m3/h pr lejlighed Indvendig samlinger (arkitektonisk og brandmæssigt) Maksimal dybde 100mm + bredde 800mm Muligheder for både hoved og delkanal Placering i gang langs langsgående vægge (pga. bjælkelag) Barriere; Samling og tætning Brandsikring og montage etageadskillelse (ler indskud) Klemkasse Brandisolering med brandgips (min indbygnings areal)

32 Kanalsystem + Coatning Dimensionerings grundlag Anvendelse af eksisterende støbte aftrækskanaler Anvendelse af skorstene Alt arbejde skal primært kunne foregå fra loftet Skal kunne tætne større huller indefra Skal være brandsikker og godkendt Aftalegrundlag i entreprise Barriere; Brandsikring generelt Brandsikring af bagstop Kemi

33 Armatur Dimensioneringsgrundlag Arkitektonisk korrekt Retnings bestemt Undgå kuldenedfald (god impuls) Lang kaste længde Indbygning svarende til 1stens mål (11*22) Nem indbygning og montage Skal kunne anvendes med plast og stål kanaler Barriere; Pris Montage Arkitektur

34 2.0 SIKRING AF KORREKT PROJEKTERING OG AFLEVERING

35 Projektering, udførsel og service Forståeligt konceptmateriale Guide og samarbejde om beboerfolder Projektering og kontrol skema Valg af løsning Guide Fremføringsmuligheder ift. tidstypiske træk Anbefalet løsninger ved brug af eksisterende kanaler Udførsel af løsning Energiløsning decentral/central Bygherre tilsyn (anbefales) Service Ny service under Vent-Ordningen Udbud af 1 dags kursus til ejendomsfunktionsnære Beskrivelse Anbefaling Central løsning (skorsten) Decentral løsning (aftræk / facade) Decentral løsning (kun aftræk) Decentral løsning (kun aftræk) Decentral løsning (kun aftræk) Præg Perioden er præget af 2 skorstene og ingen aftræk. Perioden er præget af nyt krav om aftræk fra wc og antal Perioden er præget af nyt krav om aftræk fra køkken Som ved , men aftrækkenes størrelse er øget. Anlæg er opbygget som enten naturlig ventilation med Mindre lejligheder (som ofte er slået sammen). Lille del af af skorstene reduceret til en pr. lejlighed (stue). Krav om (samt tidligere og stadig gældende krav til aftræk fra wc). Da tagene bliver fladere er der ofte ikke plads i loftrum til separate aftrækskanaler eller som udsugningsanlæg med byggebestanden. Efter 1889 er der 2 trapper. minimum 60m2 lejligheder. Antal af skorsten er stadig reduceret til en pr. lejlighed installationer (i form af centrale løsninger) central hovedkanal. Kanalerne er ikke længere i beton (stue). men i metal eller eternit. Loftet er ofte meget fladt og der ikke mulighed for installationer. Begrundelse Kort beskrivelse Placering af aggregat Armaturer Det anbefales at en central løsning anvendes da der ikke Der er både mulighed for en central og decentral løsning. Der er både mulighed for en central og decentral løsning. Der er både mulighed for en central og decentral løsning. Er bygningen ventileret med naturlig ventilation, kan en forefindes separate aftræk som decentrale løsninger Den decentrale anbefales dog da det er den mest Man da der nu er to aftræk er den decentrale løsning Adgangsvejen til loft og pladsen på loft er dog ofte ikke decentral løsning anbefales, såfremt kanalerne har den kræver. energieffektive (se central under alternativ 1). oplagt og anbefales tillige da det er den mest tilstede, hvorfor en decentral ofte er at fortrække, hvilket fornøden brandmodstand. Eternit kan ikke anvendes og energieffektive (se central under alternativ 2). også er tilfældet energimæssigt. metalkanaler skal være brand-isoleret. Er bygningen oprindeligt ventileret med et udsugning skal der føres en ny indblæsningskanal frem pr "th." "tv" "mf" osv. til en central løsning. Til en decentral løsning skal der føres en udsugnings- og en indblæsningskanal frem pr. lejlighed. Alternativt skal der anvendes en decentral løsning med indtag og afkast via facaderne. Skorstene mellem stue og soveværelse anvendes til Afkast via eksisterende aftræk i wc. Indtag via Afkast via eksisterende aftræk i wc. Indtag via Som ved Som ved indblæsning. Skorsten i køkken anvendes til udsugning eksisterende åbning mod gården (Madskab), med kanal eksisterende aftræk i køkken (alternativ som i (med eftermonteret kanal til wc/bad). ført langs loft/ væg i køkken til aggregat. via eksisterende åbning mod gården) Aggregatet opstilles på loft. Efter 1889 er husdybder Aggregatet placeres over nyt nedhængt loft i lejlighedens Som ved Som ved Lofthøjden er mindsket så derfor er det ofte ikke muligt at generelt øget pga. krav om fuldtømmer som medførte at gang hvor loftshøjden typisk er over 270cm. Kanaler i plast sænke loftet i gangen og placere aggregatet herover. I man gik væk fra ubrudt bjælkelag fra ydervæg til ydervæg, føres til lejlighedens øvrige rum over nyt nedhængt loft stedet anvendes aggregat i køkkenmodul størrelse som hvorfor der ofte er god højde på loftet. Er loftet udnyttet (nem montage). Er loftshøjden ikke tilstrækkelige kan placeres mod lejlighedens gang. Aggregatet dækkes med til pulterrum kan aggregat stilles på hanebånd. aggregat i køkkenmodul størrelse anvendes. Aggregatet højskab der også skjuler kanaler ført fra aggregat til placeres i køkken mod gang. Aggregatet dækkes med lejlighedens gang. højskab der også skjuler kanaler ført fra aggregat til lejlighedens gang. Rektangulære arkitektoniske korrekte armaturer i Rektangulære arkitektoniske korrekte armaturer i Som ved Som ved Som ved murstensmål fræses ind i skorsten (sikre nem montage) murstensmål fræses ind over dør (mellem dør indfatning og stuk). Armaturet kræver en ½ stens dybde. Da mures tykkelse mange gange er over en ½ sten, bores der ind fra

36 Projektering Korrekt valg af aggregat Aggregatvalg - Ventilationsberegneren (mindre aggregater) Hjælp til at finde det bedst egnet aggregat til opgaven som er opmålt korrekt. Simpel inddata Bedste aggregat til opgaven

37 Projektering Korrekt valg af aggregat Aggregatvalg - Ventilationsberegneren (mindre aggregater) Hjælp til at finde det bedst egnet aggregat til opgaven som er opmålt korrekt. BE10 data

38 3.0 Alternativ

39 Alternativ Fugtstyret udsugning Bygning: Relativ nem montage Beboere: Generel tilfredshed med fugtstyringssystemet (emhætte + bad). Lovgivning: Kun lovligt hvis rentabilitet for varmegenvinding ikke kan opnås Rentebilitet: Besparelse kr kr./årligt/ lejlighed. TBT 4 år (Ventilation med vgv TBT år) Men høj RH om sommeren kan medføre forøget luftskifte (krav til temperatur føler)

40 4.0 FREMTIDENS VENTILATION

41 Ventilationspricip er ikke længere kun én type Men en samling af flere løsninger Traditionel ventilation er ikke gangbar længere Der skal ikke vælges den ene eller anden løsning Alle løsninger skal i spil efter behov Naturlig/ mekanisk = Hybridventilation Solafskærmning Varme/ kulde akkumulering med PCM er og natkøling Iht. baseline som er Energiforbrug og indeklima 25 C Høj termisk masse. Indetemperatur. Lav termisk masse. Indetemperatur. Spidstemperatur en forsinket op til seks timer Udetempera tur Stor forskel mellem den udvendige og den indvendige spidstemperatur 16 C Dag Nat Dag

42 Ventilation ikke en enkeltkomponent Men en del af hele huset hvor baseline er energi og indeklima -yderst afhængig af brugeradfærd og synliggørelse af effekter

43 Huset ikke enkeltstående en del af distributionsnettet Reduktion via teknologi og adfærd Forbrug flyttet via lager Flyttet forbrug Statisk elforbrug Fleksibelt elforbrug Direkte forbrug Baseline energi og indeklima - ikke enkeltstående Men en del af distributions nettet som energilager

44 Fremtiden en samlet løsning EnergyFlexHouse

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI J. NR. 64010 0075 CHRISTIAN GRØNBORG NICOLAISEN TEKNOLOGISK INSTITUT, ENERGI OG KLIMA CENTER FOR ENERGIEFFEKTIVISERING OG VENTILATION Agenda EUDP

Læs mere

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI J. NR. 64010 0075 CHRISTIAN GRØNBORG NICOLAISEN TEKNOLOGISK INSTITUT, ENERGI OG KLIMA CENTER FOR ENERGIEFFEKTIVISERING OG VENTILATION Agenda EUDP

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Etablering af hybridventilation

Etablering af hybridventilation Energiløsning UDGIVET JUNI 2015 - REVIDERET JULI 2015 Etablering af hybridventilation Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med mekanisk ventilation. Det mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Installationspakker til enfamilieboliger

Installationspakker til enfamilieboliger InnoBYG udviklingsprojekt om Installationspakker til enfamilieboliger Solvarme, varmeanlæg og ventilation Juni 2014 Titel: InnoBYG udviklingsprojektet om installationspakker Udarbejdet i forbindelse med:

Læs mere

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011

Årsrapport 2010 / inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 1 ÅRSRAPPORT 2010 inkl. arbejdsprogram 2011 Årsrapport 2010 / 2 FORORD Det glæder mig at kunne præsentere årsrapport 2010 fra Videncenter for energibesparelser i bygninger. Centerleder

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

DEN NYE KAKKELOVNSKROG

DEN NYE KAKKELOVNSKROG DEN NYE KAKKELOVNSKROG DEMONSTRATIONSPROJEKT ABSALONSGADE 24 Rapport Sept. 2003 Byens Tegnestue Stig Lindholm sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept. 03 1 emne Rapport side 1 0. Forord Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 13 Rosenhaven, Hånbækvej og Carl Nielsens Vej, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Vejledning Indledning Denne ventilationsvejledning udgør den forkortede udgave af rapporten Velfungerende løsninger til ventilationssystemer

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere