Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder."

Transkript

1 Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

2 Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har behov for at arbejde med større tværfaglig forståelse og koordinering. Dette er en velkendt diskussion for de fleste i byggebranchen; de utallige delprocesser på enhver byggeplads er i høj grad byggeriets akilleshæl. Det er i de tværfaglige snitflader, der ofte går både effektivitet, indtjening og kvalitet tabt. Så er der noget nyt at sige om tværfaglighed? Svaret er ja den tværfaglige forståelse er blevet endnu mere kritisk, fordi energikravene til både nybyggeriet og det eksisterende byggeri hele tiden skærpes. Uden tværfaglig indsigt er det med dagens byggekrav let at gøre noget galt i forhold til både energieffektivitet og indeklima. Energirenovering vil i flere år frem være en væsentlig aktivitet for bygge- og installationsbranchen, og så meget desto vigtigere bliver stærke kompetencer indenfor tværfagligt samarbejde - både horisontalt mellem håndværkerfaggrupperne og vertikalt mellem håndværkere, installatører, projekterende, byggeledelse og bygherre. En tværfaglig tilgang er relevant i alle led af værdikæden for at opnå en optimal helhedsorienteret energirenovering eller et helhedsorienteret energieffektivt nybyggeri. Det gælder fra idefasen til færdigt projekt. Der er brug for god kommunikation, og at de enkelte aktører deltager i at gøre processen tværfaglig. I projekteringen er der behov for samspil mellem bygningsadministratorer, rådgivere, entreprenører og leverandører. Desuden er den efterfølgende byggefases tværfaglighed afgørende for at bevare eller ligefrem optimere alle projektets tiltænkte værdier. Endelig bør indkøringen af projektet foregå i et tæt samspil mellem aktørerne, herunder også kommunikation til brugerne af bygningen. HORISONTALT OG VERTIKALT SAMARBEJDE PÅ BYGGEPLADSEN Vertikal tværfaglighed Bygherre Bygherrerådgiver Projekterende (arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør) Udførende Horisontal tværfaglighed Murer/struktør Tømrer/snedker Vvs-installatør Maler El-installatør Drifts- og serviceteknikere Det kan være dyrt at ignorere behovet Når det i et projekt er slået fejl med den tværfaglige koordinering og forståelse, er resultatet ofte bygninger med et dårligere indeklima og et større energiforbrug, end hvad bygherren var stillet i udsigt. Bygherren kan i nogle situationer kræve en udbedring af forholdene, hvis det ikke overholder det projekterede fx kravet om tæthed. Og det kan i sidste ende komme til at koste dyrt for alle involveret i byggeriets værdikæde fra bygherre over rådgivere til de udførende håndværksvirksomheder. 2

3 Typiske eksempler på tværfaglige problemer i forhold til energi Tømreren etablerer dampspærre, før el-installatøren har haft mulighed for at trække ledninger og kabler. Når elektrikeren går i gang, skærer han hul i dampspærren for at få adgang til væg og loft. Tømreren er måske ikke opmærksom på, at det sker, og elektrikeren tænker ikke over, at han forårsager en utæthed, der giver et øget energitab og kan forårsage problemer med skimmel og svamp. Det samme gælder fx, når vvs-installatøren laver huller til rørføring. Vvs-installatøren kan komme til at lave skade på dampspærren, efter tømreren har været der, og det bliver måske ikke udbedret igen. Bygningsejere kan risikere at få en forkert løsning, hvis en håndværker eller installatør udelukkende tænker i eget fag. Det gælder fx ved varmepumper. Her skal man først sørge for, at klimaskærmen er tæt og velisoleret, før en ny varmepumpe installeres. Ellers får bygningsejeren en varmepumpe, der er for dyr i drift, og som måske ikke kan levere varme nok til bygningen i kolde perioder. Det hænder også, at den projekterende ingeniør eller arkitekt tegner løsninger, som den udførende håndværker i praksis ikke kan opføre uden at give køb på energieffektiviteten. I større bygninger er der ofte problemer i forhold til installationernes samspil. Dette skyldes i mange tilfælde en tværfaglig overlevering, der kikser. Det er især i overgangen fra aflevering til drift, hvor det kan gå galt med indreguleringen af varme-, køle- og ventila-tionsanlæg i forhold til hinanden. Det kan skyldes at de personer, der skal drifte anlæggene, ikke har de nødvendige kompetencer eller ikke får overdraget den nødvendige viden om anlæggenes samspil. Vi mener at have fundet den helt rigtige måde at organisere samarbejdet på en byggeplads på, så vi undgår de sædvanlige kommunikationsproblemer på tværs af fag. Jens Ole Jørgensen, Direktør, Bolig Hjørring (Læs mere i casen på side 7) 3

4 Hvem har ansvaret? Mange af de skitserede problematikker opstår, fordi ansvaret for tætheden i klimaskærmen eller de tekniske anlægs indregulering falder mellem to eller flere stole. Når det går galt, skyldes det i hovedtræk tre omstændigheder, nemlig at det enkelte fag i byggeriet alene er fokuseret på egen leverance og har ikke en forståelse af byggeriets overordnede formål og værdi. at der ikke er en fælles ansvarsfølelse eller incitamenter til at tage fælles ansvar. at kommunikationen og planlægningen på byggepladsen ikke er velfungerende. I mange tilfælde får en sædvanligvist presset projektøkonomi skylden. Men ikke desto mindre viser erfaringen, at de virksomheder i byggebranchen, der arbejder målrettet med ansvar og tværfaglighed, alligevel gør en kæmpe forskel i forhold til dem, der ikke gør. 4

5 Vil du tage ansvar? Hvis du vil tage ansvar for tværfagligheden i forhold til energieffektivitet, handler det først og fremmest om at tage ansvar for samarbejde, kommunikation og kvalitet. Her er nogle af de spørgsmål, du kan overveje for at medvirke til en positiv udvikling af den tværfaglige forståelse til gavn for din virksomhed og for dine kunder uanset om du er projekterende eller udførende i byggeriet: Kan jeg efteruddanne mine medarbejdere og mig selv til i højere grad at kunne forstå bygninger som en helhed? Kan jeg ansætte medarbejdere fra andre fag eller med andre kompetencer, så vi kan skabe en fælles forståelse for bygningernes helhed? Kan jeg gå i samarbejde med andre virksomheder og underleverandører for at opnå tværfaglig forståelse? Kan jeg benytte og uddanne mine medarbejdere og mig selv i forskellige metoder til øget samarbejde, kommunikation og effektivitet på byggepladsen? (se side 6) 5

6 Metoder til styrket tværfaglighed Der findes mange færdigudviklede metoder til at styrke tværfagligheden generelt i byggeprojekter. Disse metoder kan medvirke til at sikre den energieffektivitet og det indeklima i bygninger, som lever op til bygherrens ønsker, uanset om det er en stor eller en lille byggeplads Nogle eksempler på gode og afprøvede metoder er: BygSoL (Samarbejde og Læring i Byggeriet): Det er et program til at sætte kundens behov og værdiskabelsen i centrum. Det sker ved at skabe et fællesskab blandt alle parter om at løfte opgaven. Det har ført gode resultater med sig bl.a. på en stribe projekter i Nordjylland. BygSol er udviklet med EUstøtte af Teknologisk Institut i samarbejde med en række parter. Læs mere på Trimmet byggeri/lean Construction: Disse metoder sigter ligeledes mod at effektivisere projekteringsog byggeprocessen og øger værdiskabelsen gennem systematisk værdistyring. Læs fx om metoden i praksis i TrimByg-metoden hos MT Højgaard: Tillidsbaseret Lean er en metode udviklet i et projekt gennemført hos NCC. Tillidsbaseret Lean kombinerer den grundlæggende leanmetode, som generelt anvendes til effektiviseringer, med Tillidsbaseret Ledelse og Samarbejde, som er særligt virkningsfuld i forandringsprocesser. Der er i projektet sket en målrettet udvikling af bedre arbejdsprocesser og af bedre samarbejds- og ledelsesprocesser. Samtidig har projektet arbejdet for anerkendelse af formel kompetenceudvikling som integreret middel til at nå de forretningsmæssige mål. Der var massiv medarbejderinddragelse, således at medarbejderne er blevet involveret direkte i løsningsforslag. bygge-og-anlaegsbranchens-udviklingsfond/udviklingsprojekter/tillidsbaseret-lean.aspx Fra Lean tankegangen kan der hentes en række forholdsvist enkle metoder til bedre planlægning til alle former for byggeri. Fx at inddrage alle fag tidligt i dialogen for at sikre den bedst mulige proces og en fælles forståelse for, hvad det er for et byggeri og en værdi, der skal skabes. Multi-teams: Nogle entreprenører gør med succes brug af multi-teams, hvor man på fast definerede opgaver laver tværfaglige teams, som har et fælles økonomisk incitament til at løse opgaven bedst muligt på tværs af fag. Det fører til en stor grad af fælles ansvarlighed og smidighed. Eksempelvis benyttes metoden hos Enemærke & Petersen. Hvad angår samspillet mellem de forskellige tekniske installationer, bør løsningen i højere grad være brug af commissioning. Det er en proces til at kvalitetssikre de tekniske installationer, og at de fungerer i samspil og på tværs af forskellige leverancer og entrepriser. Desuden er målet at opnå en fornuftig totaløkonomi, hvor både anlægsinvesteringer, driftsomkostninger og levetid indgår. 6

7 CASE: 15 % mere effektive med ny metode Hos Bolig Hjørring kan man knap nok få armene ned over de overbevisende resultater ved at anvende en ny samarbejdsmetode på byggepladsen. Den benyttes bl.a. til at opføre 100 etageboliger efter passivhusprincippet i Svanelundsbakken i centrum af Hjørring. Direktør Jens Ole Jørgensen fra Bolig Hjørring siger: Vi mener at have fundet den helt rigtige måde at organisere samarbejdet på en byggeplads på, så vi undgår de sædvanlige kommunikationsproblemer på tværs af fag. Ud over at det gør os i stand til at bygge passivhuse, der jo kræver særligt stor omhyggelighed i udførelsen, opnår vi større effektivitet. Faktisk er effektiviteten på byggepladsen 15 % højere end normalt, hvilket kommer de udførende parter til gavn. Om ganske kort tid tager Bolig Hjørring også metoden i brug ved en renovering af 120 lejemål i Hirtshals et projekt, som bl.a. indeholder energirenovering. Metoden, der benyttes, hedder BygSol, og er oprindeligt udviklet af Teknologisk Institut sammen med en række andre parter. Bolig Hjørring bruger BygSol i en udgave videreudviklet af EUC Nord i Hjørring i samarbejde med flere virksomheder og bygherrer. Bolig Hjørring er administrationsselskab for seks boligorganisationer i Hjørring Kommune med ca lejemål. 7

8 Videncentret takker følgende personer og organisationer for input til denne pjece: Hans Ulrik Møller, Uddannelseschef, EUC Nord Henrik Mielke, Direktør, Enemærke & Petersen Jens Ole Jørgensen, Bolig Hjørring Jørgen Lange, Partner, Ekolab Jørn Jensen, Udviklingschef, Dansk Byggeri Michael H. Nielsen, Direktør, Dansk Byggeri Simon O. Rasmussen, Afdelingschef, TEKNIQ Telefon Udgivet januar 2014 af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse

Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Analyse af uddannelsesbehov i forbindelse med opførelse af lavenergihuse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Indhold og Formål...3 Nuværende og

Læs mere

VISION 2020. Byggeri med mening

VISION 2020. Byggeri med mening VISION 2020 Byggeri med mening Vision 2020 byggeri med mening Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag: 2000 stk. ISBN: Trykt udgave 87-91340-35-7 Elektronisk

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering

Et godt renoveringsprojekt. Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Titel: Et godt renoveringsprojekt Håndbog til lejeren om succesfuld renovering Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme,

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling Redaktion: Niels Haldor Bertelsen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2002 Titel Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007 Nyhedsbrev Nr. 6 Indhold: Leder 2 Handlingsplan 2007-2009 3 Arbejdsgrupper gentænkes 4 Håndbog i Trimmet Byggeri 5 Procesprisen 2005 6 Procesprisen 2006 til Arkitema 7 Empire State Building 8 Kalender

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering Videncenter for energibesparelser i bygninger En evaluering 22-02-2012 Udarbejdet af: Mikael Togeby, Sirid Sif Bundgaard og Anders E. Larsen Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes På vej mod bæredygtighed i byggeriet GUIDE Når energioptimering skal lykkes - ledelse af den energioptimerede byggeproces Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

Build Up Skills Danmark

Build Up Skills Danmark Analyse af energikompetencer og barrierer for kompetenceudvikling på energiområdet i byggeriet og på de byggefaglige erhvervs- og efteruddannelser Build Up Skills Danmark Pillar I, Etape II 1 Kolofon Projekt

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK De store byggerier vil få afgørende betydning for udviklingen af byggeriet som helhed og have en afsmittende effekt på resten

Læs mere

Byggeledelse og kommunikation

Byggeledelse og kommunikation Byggeledelse og kommunikation 1 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Byggeledelse og kommunikation VEJLEDER: Cristian Vrist FORFATTER: Martin Poulsen DATO/UNDERSKRIFT: 13-03-2013 STUDIENUMMER: 122917 OPLAG: 1 SIDETAL:

Læs mere