VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING"

Transkript

1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

2 VINDUESINDUSTRIEN VinduesIndustrien, der blev stiftet i 1977, er en brancheforening for knap 100 danske producenter af vinduer og yderdøre. VinduesIndustrien s overordnede formål er at varetage branchens fælles interesser, og herunder er brugernes sikkerhed ved køb af vinduer og yderdøre højt prioriteret. En anden væsentlig opgave i VinduesIndustrien er arbejdet med de tekniske bestemmelser, der er grundlaget for den kvalitetskontrol, der gennemføres under DVC, Dansk Vindues Certificering. Det bedst mulige grundlag for fremstilling af vinduer og yderdøre sikres løbende gennem de tekniske bestemmelser. Det gælder både funktion og levetid under stadig større hensynstagen til energi- og miljømæssige forhold. Vil du vide mere, så klik ind på 2 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

3 INDHOLD 01 Generel vedligehold Vinduesbestemt funktion, betjening og vedligehold...11 Tophængt vindue...12 Topvende vindue...12 Fast karm...13 Topstyret vindue...13 Sidehængt vindue Sidevende vindue Dreje/kip vindue...15 Facadedør...15 Dreje/kip dør...16 Terrassedør...16 Skydekipdør...17 Udvendig kørende skydedør...17 Skydedør Udluftning af boligen Garantierklæring og garantiordning VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

4 01 GENEREL VEDLIGEHOLD GENERELT OM VEDLIGEHOLD PRO TEC classic vinduer er nemme at vedligeholde. Den ud vendige aluminiumdel er modstandsdygtig mod vejr liget, og skal blot vaskes et par gange om året, for at fjerne snavs fra overfladen. Bevægelige beslagdele smøres efter behov, dog mindst en gang om året. Se desuden instruktion for det specifikke element under afsnit 02. Såfremt styreskinner, tætningslister o.l. holdes fri for snavs og støv, vil vinduet være fuldt funktionsdygtig mange år frem i tiden. RENGØRING Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand. Den nor male vin duespudsning udføres nemmest med klud eller børste og gummiskraber. Vask af med lunkent vand tilsat en lille smule rengøringsmiddel, træk af med en gummiskraber. Kanter og de nederste flader aftørres med vaskeskind eller en tør klud. Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand, eller hvis glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres med et almindeligt vinduespoleringsmiddel, mens karm og ramme aftør res med klud opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel. Hård børstning, skrubning eller brug af ståluld vil kun ne give ridser og bør derfor undgås. Tætningslisterne må ikke rengøres med opløsnings midler som benzin, fortynder og lign. Evt. belægning af mug eller overfladeskimmel på glasbånd kan fjernes med klorin. 4 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

5 GLASUDSKIFTNING I OPLUKKELIGE ENHEDER/FASTE EN HEDER Termoruderne i vore døre og vinduer er i overen stem melse med kravene fra Dansk Vindues Certificering. Isætningen af termoruderne foretages i overensstemmelse med monteringsforskrifterne fra Glasindustriens Samarbjedsorganisation (GS), dog skal glasklodserne lægges 10 mm fra sidekarmene/ postene. Dette for at undgå at den vandrette post bøjer sig under glassets vægt. Afmontering af glas i rammen 1. Det indvendige glasbånd udtages forsigtigt f.eks med en spartel. 2. Tilslebet gaffelnøgle, 19 mm, stikkes ind imellem trærammen og ruden, og plastbrikken drejes 90 så den slipper alu-rammen. Plastbrikkerne sidder pr. ca. 150 mm 3. Trærammen løftes af og ruden tages ud. (Ved genmontering drejes clipsen 90 grader og rammen slås på med en gummihammer). Afmontering af glas i faste karme 1. Det indvendige glasbånd udtages f.eks med en spartel og ruden presses indad. 2. Udvendig glasliste løsnes med f.eks en plastikspartel som presses ind imellem kanten og glaslisten indtil glaslisten slipper fri af noten. Pas på ikke at beskadige den malede alu-karm eller glasset. 3. Ruden løftes ud af karmen. (Ved genmontering skubbes glaslisten tilbage i noten). Det indv. glasbånd (imellem rude og indv. trækarm) isættes til sidst ved at stoppe det ned mellem glas og trækarm. Glasbåndet er let at stoppe ned igen, hvis der kommes lidt sæbevand på glas og liste forinden. Glasbånd generelt Glasbåndet kræver ikke nogen egentlig vedlige holdelse, men det anbefales at efterse dem en gang om året for at undersøge, om der er opstået utætheder især ved glasbåndet i bunden. Skulle båndet være gledet fra i hjørnerne, kan det meget let skub bes sammen igen. 5 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

6 VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆKARM Da alu-delen på vinduet dækker trækarmen og giver denne beskyttelse mod regn og sol, vil en egentlig vedligeholdelse oftest være begrundet i et ønske om farveskift eller en opfriskning af den eksisterende far ve. Dog bør man være opmærk som på, om der er sket en nedslidning af overflade-behandlingen på den del af karmen, der vender mod den udvendige side. Afrensning Et effektivt forarbejde er afgørende for behandlingens holdbarhed og vedhæftning. Der indledes med en grundig afvaskning med et grundren gø rings middel (ikke opvaskemiddel). Alt løstsiddende maling skrabes og slibes bort ned til det lyse træ. Grunding Afrenset træværk grundes med grundmaling. Når den er tør, slibes let med fint sandpapir på alle flader og slibestøvet fjernes med børste og klud. Slutbehandling Der afsluttes med to lag maling. Vi anbefaler at an vende produkter på alkydbasis eller vandfortyndbare plastalkyd produkter, enten som maling eller som dækkende træbeskyttelse. OBS! Det må frarådes at anvende rene acrylmalinger til slutbehandling i false, da tætningslister har tendens til at klæbe fast til denne overflade. Hvis acrylmalingen anvendes, skal den del af falsen, der er i berøring med tætningslisten, gnides med paraffin. Gode råd Læs altid brugsanvisningen på produktemballagen grundigt igennem, inden arbejdet påbegyndes. Alle flader skal være tørre og frie for snavs og støv, inden arbejdet startes. Alle tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke overmales. Garantimærket må ikke overstryges. Der males lettest til kant, når der anvendes afdæk ningstape. Anvend en god pensel i passende bredde. Arbejd altid vådt i vådt, herved undgås over lap ninger. Hav altid en klud og en plastpose ved hånden. Kluden bruges til at aftørre evt. fejlstrøg og dryp fra penslen, mens plastposen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser. Oplukkelige rammer må ikke lukkes, før be hand lin gen er helt tør. Yderligere oplysninger I Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) er der givet tilbundsgående information for den profes sio nelle. MBK udgives af Overfladeteknik, Teknologisk Institut, og kan rekvireres på tlf eller på VEDLIGEHOLDELSE AF HÅRDTTRÆ (teak og mahogni) For at bevare hårdttræets gode egenskaber og flotte udseende, skal der foretages løbende vedligeholdelse. Såfremt træet udtørrer, kan produktkvaliteten påvirkes. Alle hårdttræs elementer fra PRO TEC er grundet med en oliebehandling, som hæmmer mug, alger og skimmelsvamp. De skal selv færdigbehandle, første gang umiddelbart efter montage /levering. Overfladebehandlingen udføres med træolie som påføres enten med en fugtet klud eller ved at stryge det med pensel behandlingen bør udføres 2 gange. Den oliebehandlede overflade skal påregnes, at vedligeholdes minimum hvert 2. år eller ved tegn på udtørring af træet. PRO TEC yder garanti på hårdttræsrammer af mahogni og teak, under forudsætning af, at det foreskrevne vedligehold er udført korrekt. Hårdttræsrammer kan produceres i andre træsorter efter kundens ønsker, men i disse tilfælde gives ingen garanti. 6 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

7

8 HARPIKSKNOPPER Træ er et levende materiale. Derfor må det accepteres, at der selv med den bedste overfladebehand ling kan dannes harpiksknopper under malingen især omkring knaster. Hvis harpiksen trænger igennem malingen som små dråber, kan den fjernes med sprit. Hvis harpiksen sidder som knopper under malingen, bør der gå 2-3 år, inden overfladen genoprettes. Harpiksen kan da skrabes og slibes bort, inden der males påny. Specielt ved lyse farver kan der med tiden forekomme gult farvegennemslag fra knaster. Se iøvrigt specielt datablad med Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer, som kan rekvireres hos PRO TECs Serviceafdeling og på FUGER MELLEM KARM OG MUR Der findes en lang række produkter til fugning mellem karm og ydermur. De 3 mest anvendte typer er: Plastisk eller elastisk fugemasse Asfaltimprægneret skumplast Kalk/cementmørtel (bør ikke anvendes imod alu-delen). Det er væsentligt for trækarmens bevarelse, at fugerne er intakte. Fugerne bør derfor ispiceres mindst en gang om året, og evt. utætheder udbedres med samme type materiale som det bestående. Ved større utætheder bør hele fugen ud skiftes. I denne situation må det vurderes, om en anden fugetype ville være bedre egnet end den bestående. TÆTNINGSLISTER Alle PRO TEC classic vinduer og døre er forsynet med slidstærke og vejrbestandige tætningslister af EPDM eller Santopren. Tætningslisterne må ikke overmales eller stryges med træ beskyttelse. Visse typer plastmaling kan i tør tilstand klæbe fast til tætningslisterne, hvorimod plastalkydmaling og alkydolie-maling ikke giver problemer. De fleste klæbeproblemer med plastmaling kan iøvrigt afhjælpes ved at påføre talkum eller paraffin både på tætningslister og anslagsflader. Hvis dette ikke er nok, kan det blive nødvendigt at male anslagsfladerne med alky-doliemaling. Hvis en tætningsliste beskadiges, kan en ny leveres gennem PRO TEC Serviceafdelingen, ved opgivelse af ordre eller fakturanummer. SPECIELLE KRAV I KYSTNÆRE MILJØER PRO TEC vinduers produkter opfylder alle krav til korrosionsklasser ifølge Dansk Vindues Certificering. Elementerne vil under normale klimaforhold være beskyttet i mange år, men vi har konstateret at i kystnære miljøer kan korrosionbeskyttede metaldele angribes af salt og silikater. Der er MEGET vigtigt at smøringen af sliddele er udført i forbindelse med montagen. Desuden anbefales det at ikke malede metaldele stryges med en syrefri olie 1 gang om året. Det er også effektivt efter smøringen at lukke smørehuller i hængsler med en fedt eller vaseline. Dette sikrer imod indtrængning af saltvand til sliddelen i hængslet. Husk også at det generelle vedligeholdelsesniveau bliver forbedret, hvis afvaskning af ruder også omhandler afvaskning af rammer og karme. Ovennævnte foranstaltninger vil sikre at Deres PROTEC elementer vil fungere og forhindre rustdannelser i mange år. 8 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

9 9 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

10 10 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

11 02 VINDUESBESTEMT FUNKTION, BETJENING OG VEDLIGEHOLD VINDUETS BESTANDDELE FRIKTIONSBREMSE KARM RAMME LÅSEBLIK (SLUTBLIK) GLASBÅND RUDE LUKKESIDE HÆNGSELSIDE GREB (HÅNDTAG) HÆNGSEL TÆTNINGSLISTE PÅ RAMME LÅSERULLE (KOLVE) 11 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

12 TOPHÆNGT VINDUE Vinduets hængsler er monteret i topkarmen og har et fast omdrejningspunkt nær ved rammens overkant. Ved åbning udskydes rammens nederste del, mens den øverste del bevarer sit niveau. Betjening sker normalt med en udskyderstang, der er placeret midt på underrammen. Rammen kan fastholdes i en ventilationsstilling. Vinduet kan være forsynet med udskyderstang/vinduesholder til fastholdelse af rammens stilling ved større åbning. Hængsler og paskvillukkere skal smøres med syrefri olie mindst en gang om året. Øvrige beslagdele skal ikke smøres. Der henvises til afsnit 01 Generel Vedligehold for information om tætningslister og glasbånd. TOPVENDE VINDUE Med topvendebeslag kan vinduesrammen udskydes og vendes helt rundt udenfor karmen. Herved kan rudens udvendige side også pudses indefra. Vore vendevinduer er som standard forsynet med et matforchromet standardgreb og paskvillukke. Rammen kan vendes 180 rundt uden for husets facade. Vinduet er udstyret med en børnesikring, der er placeret i falsen. Denne sikring blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning sker ved at sikringen udløses. Her efter kan rammen vendes rundt således, at den udven dige side kommer til at vende indad. Børnesikringen træder nu igen i funktion. Denne gang som pudse sikring. Begynd aldrig at pudse vinduet, før sikringen er aktiveret. Rammens betjening sker med et greb midt i underrammen, og ved en åbning på 1-2 cm kan rammen fastholdes i en ventilationsstilling. Rammen kan i øvrigt åbnes til en vilkårlig vinkel, men det skal bemærkes, at rammens stilling da ikke er sikret ved større vindbelastning eller anden påvirkning. For at sikre let gang af vinduet kan det ind imellem være nødvendigt at smøre styreskinnerne med f.eks. syrefri olie, vegetabilsk olie eller siliconespray. Lukkepaskvillen smøres mindst 1 gang årligt. Udløsning af børnesikring. Vinduesrammen åbnes ca. 5cm og sikringsbeslag løftes ved pilen som vist. 12 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

13 FAST KARM Med vinduer med fast karm menes vinduer der ikke kan åbnes. Der er således ikke forbundet nogen betjening med vinduet. Der henvises til afsnit 01 Generel Vedligehold vedr. glasudskiftning i faste enheder. Der er ingen yderligere vedligeholdelse, smøring etc. på dette produkt. TOPSTYRET VINDUE Vinduets hængsler (topstyringsbeslag) er monteret i toppen af sidekarmene samt på den øverste del af rammen. Ved åbning udskydes rammens nederste del, mens den øverste ramme del samtidig bevæger sig lidt ned. Vore topstyrede vinduer er som standard forsynet med et matforchromet standard greb og paskvillukke. Rammen er topstyret udadgående. Ved åbning glider rammen maximalt 20 cm nedad, indtil øverste ramme kant standses af et stop. Rammen er under hele sin bevægelse i balance. Det vil sige, at der ik ke skal bruges nogen kraft til at bære rammen, kun til at ændre dens position. Betjening sker med et greb, der er placeret midt på underrammen. Ved åbning kan rammen fastholdes i en ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 1-2 cm. Ved større åbning styres rammen af friktions bremser i topstyringsbeslagene. Bremsekraften kan ved enkle operationer justeres, og det skal i den forbindelse sikres, at friktionen er den samme i begge sider. Det skal bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning, eller lige meget i alle positioner. Paskvillukkere skal smøres mindst 1 gang om året. Der henvises til afsnit 01 Generel Vedligehold for information om vedligehold af tætningslister og glasbånd. 1. Justering af ramme (op/ned) Skruen løsnes som vist. 2. Herefter justeres rammen til ønskede højde og skruen tilspændes. Justering af friktionsbremse. Glideklodsen i friktionsbremsen tilspændes med umbraconøgle, som vist. 13 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

14 SIDEHÆNGT VINDUE Vinduets hængsler er monteret i sidekarm og sideramme. Vinduet er enten leveret med paskvil eller anverfere som lukkebeslag. Vinduer med anverfere er monteret med stormjern, der kan fastholde rammen i en ca. 90 graders åbning. Vinduer med paskvil betjenes med et enkelt greb i rammens lukkeside, og ved en åbning på 1-2 cm kan rammen fastholdes i en ventilationsstilling. I åben stilling kan rammen være styret af en friktionsbremse. Det skal bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning. To-fløjede vinduer kan, for at opfylde kravene til brand redningsåbning, være forsynet med oplukkelig midterpost. Det vil sige, at midterposten er fastgjort med skudrigler øverst og nederst på midterposten. Når midterposten skal fjernes, udløses de to skudrigler, og posten kan derefter skubbes med rammen ud. Vore sidehængte vinduer er som standard forsynet med anverfere som lukkebeslag. Hængslerne smøres med syrefri olie mindst en gang om året øvrige beslagdele skal ikke smøres. Der henvises til afsnit 01 Generel Vedligehold for information om vedligehold af tætningslister og glasbånd. Justering af sidehængt beslag (med hængselvrider). Justering af friktionsbremse Glideklodsen i friktionsbremsen tilspændes (umbraconøgle), som vist. SIDEVENDE VINDUE Med sidesvingbeslag kan rammen åbnes og svinges ca. 90 i nogle tilfælde ca. 180 så rudens udvendige side kan pudses indefra. Rammen lukkes med anverfere eller betjenes med et greb midt på siderammen. Ved en åbning på 1-2 cm kan rammen med grebbetjening fastholdes i en ventilationsstilling. Ved andre åbningsvinkler kan rammen være styret af en friktionsbremse, men det skal bemærkes, at det ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning. Lukkepaskvillen smøres mindst 1 gang årligt. 14 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER 1. Justering af ramme (op/ned) Skruen løsnes som vist. 2. Herefter justeres rammen til ønskede højde og skruen tilspændes. Justering af friktionsbremse. Glideklodsen i friktionsbremsen tilspændes med umbraconøgle, som vist.

15 DREJE/KIP VINDUE Dreje/kip vinduet er et indadgående vindue der, både har en side- og bundhængt funktion. Den sidehængte funktion udnyttes primært i forbindelse med pudsning af rudens udvendige side, mens den bundhængte funktion anvendes ved den daglige ventilation og udluftning. Rammen betjenes med et greb i siderammen, og i lukket tilstand vender grebet nedad. Afhængig af beslagfabrikat opnås den ene funktion ved at dreje grebet til vandret stilling og den anden funktion ved drejning til lodret stilling. Ved fuld kipning i den bundhængte stilling vil der for oven være en åbning af størrelsesorden 10 cm dog ret afhængig af rammehøjden. Beslagets lukkepunkter smøres mindst 1 gang årligt. Der henvises til afsnit 01 Generel Vedligehold for information om vedligehold af tætningslister og glasbånd. 1. Justering af ramme (sidevers) Dreje/Kip beslaget kan justeres ved først at løsne de 3 skruer der fikserer beslaget. 2. Herefter kan en umbraconøgle anvendes til at løsne og justere beslaget. Justering af ramme (op/ned) Vinduesrammen åbnes og beslag ved ramme bagkant drejes (umbraconøgle). 1. Justering af ramme (ind/ud) Vindues-rammen åbnes og kolven ved beslag drejes (umbraconøgle). 2. Kolverne på selve vinduesrammen drejes (umbraconøgle) som vist og rammen lukkes FACADEDØR Facadedøre kan være udadgående eller indadgående. Normalt vil en facadedør være forsynet med 3 lukkepunkter i grebsiden, hvor det midterste lukkepunkt er virksomt ved normal betjening af grebet. Det nederste og øverste lukkepunkt aktiveres ved at løfte grebet opad, og herefter kan døren aflåses. Døren kan være forsynet med dørpumpe eller elslutblik. Er som standard forsynet med 3 punkts paskvillukke kombineret med låsekasse til cylinderlås. Cylinderlåsen er dråbeformet og kan fås i nøglesystem. Dørens 3 punkts lukkesystem skal altid aktiveres når døren lukkes ( håndtaget drejes opad ) for at sikre dørens tæthed. Aktiveres lukkesystemet ikke som ovenfor anført, er døren at betragte som en et punkts lukket dør som der desværre ikke kan gives DVC garanti på. Hængslerne smøres med syrefri olie mindst 1 gang om året øvrige beslagdele skal ikke smøres. 15 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

16 DREJE/KIP DØR Funktion og betjening for en dreje/kip dør (terrasse- eller altandør) er principielt som beskrevet for dreje/kip vindue. Beslagets lukkepunkter smøres mindst 1 gang årligt. Der henvises til afsnit 01 Generel Vedligehold for information om vedligehold af tætningslister og glasbånd. 1. Justering af ramme (sidevers) Dreje/Kip beslaget kan justeres ved først at løsne de 3 skruer der fikserer beslaget. 2. Herefter kan en umbraconøgle anvendes til at løsne og justere beslaget. Justering af ramme (op/ned) Dørrammen åbnes og beslag ved ramme bagkant drejes (umbraconøgle). 1. Justering af ramme (ind/ud) Dørrammen åbnes og kolven ved beslag drejes (umbraconøgle). 2. Kolverne på selve dørrammen drejes (umbraconøgle) som vist og rammen lukkes TERRASSEDØR Terrassedøre kan være udadgående eller indadgående døre, der er udført som rammedøre med rude(r) og evt. fyldning. En terrassedør har normalt 3 lukkepunkter i grebsiden, der alle aktiveres ved en 90 drejning af det indvendige greb. Efter åbning kan døren være styret af en friktionsbremse. Friktionsbremsen sikrer ikke dørrammens stilling under større vindbelastning. Vore terrassedøre er som standard forsynet med 3 punkts paskvillukke. Terrassedøren er forsynet med en trinløs friktionsbremse, som gør det muligt at fastholde rammen i en vilkårlig ventilationsstilling. Bremsen fungerer tillige som stop ved en åb ning på ca. 90. I den tofløjede udgave er den førstgående ramme forsynet med 3 punkts paskvillukke. Den anden ramme er i stedet forsynet med skudrigle foroven og forneden. Når disse udlø ses, kan døren åbnes. Terrassedøren kan også leveres med grebsbetjent bremse. Lukkepaskvillen smøres mindst 1 gang årligt. Der henvises til afsnit 01 Generel Vedligehold for information om vedligehold af tætningslister og glasbånd. Justering af friktionsbremse Glideklodsen i friktionsbremsen tilspændes (umbraconøgle), som vist. Justering af sidehængt beslag (med hængselvrider). 16 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

17 SKYDEKIP DØR Et skydekip parti består af en fast og en skydekip halvdel. Ved en drejning af dørens greb frigøres dørrammen og kippes fra karmen. Herefter skydes rammen forneden indad hvorefter rammen skydes forbi partiets faste del. Ved lukning og låsning skal det sikres, at rammen er helt tilbage i karmen, inden grebet drejes tilbage i låseposition. Beslagets lukkepunkter smøres mindst 1 gang årligt. Der henvises til afsnit 01 Generel Vedligehold for information om vedligehold af tætningslister og glasbånd Justering af ramme (op/ned) Afdækningsskærm ved bundramme aftages. 2. Rammen justeres til ønskede højde (umbraconøgle), herefter genmonteres afdækningsskærmen. Justering af ramme (ud/ind) Kolverne på selve vinduesrammen drejes (umbraconøgle) som vist og rammen lukkes. UDVENDIG KØRENDE SKYDEDØR En skydedør består af en fast del samt en skydende del. Ved brug skydes den ene del forbi den anden på udvendig side af karmen. Låsen består af 4 snaplåse som åbnes før betjening og lukkes igen efter brug. Skydedøren kan justeres via to løberuller hvorved højden på den skydende del kan varieres. Skydedørens løberuller skal smøres mindst 1 gang årligt. Beslagets lukkepunkter smøres mindst 1 gang årligt. Justering af ramme (op/ned) Rammen justeres til ønskede højde via møtrik på selve hjulbeslaget, som vist. SKYDEDØR En skydedør består af en fast og en skydende halvdel. Ved en drejning af dørens greb frigøres dørrammen fra indgreb med karmen, og rammen kan herefter skydes forbi partiets faste del. Ved åbning skal døren skubbes helt ud i låse position inden døren kan skydes til side. Ved lukning og låsning skal det sikres, at dørgrebene er helt tilbage i låseposition (lodret stilling). Beslagets lukkepunkter smøres mindst 1 gang årligt. Der henvises til afsnit 01 Generel Vedligehold for information om vedligehold af tætningslister og glasbånd. 17 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

18 18 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

19 03 UDLUFTNING AF BOLIGEN Nye vinduer vil normalt være meget lufttætte, og der er derfor behov for en mere systematisk udluftning af boligen, end tilfældet er ved ældre, utætte vinduer. Hvis der i dag- og aftentimerne ved udetemperaturer på 0 dannes dug på den indvendige side af en 2-lags ter morude i almindelige opholdsrum, er det tegn på, at luf ten i boligen er for fugtig. Vær derfor opmærksom på følgende: Nye vinduer er betydeligt mere lufttætte end gamle. Efter en vinduesudskiftning er der derfor større behov for udluftning end tidligere. Nybyggede huse skal udluftes mere end ældre huse. Udtørringsfasen kan ofte strække sig over mere end et år. Dette gælder også ved om- og tilbygning. Et voksent menneske eller en middelstor hund afgiver ca. 2 liter vand i døgnet. Fugtproblemer vokser, når rumtemperaturen sæn kes, og svinder, når den hæves. Selv en kortvarig sænkning af temperaturen om natten kan give kon densvand på ruderne. Det er en balanceakt at finde det optimale punkt for energi besparelse og minimering af fugtproblemer. Tætte gardiner og brede vinduesplader kan gøre luften stillestående ved ruderne, så luften bliver kold og fugtig og danner kondens på glasset. På dage med roligt vejr vil solen tilføre mere gratis varme end den, der forsvinder ved normal udluftning. Utilstrækkelig udluftning giver dårligt indeklima. Det kan give sig udslag i hoste, hovedpine, svien i øjnene, udslæt og luftvejsallergi. 19 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

20 RÅD OM UDLUFTNING I SBI-anvisning 76 er givet nogle praktiske leveregler med hensyn til boligens udluftning. Anvisningen (5. udgave, 1997) er gengivet på den følgende side. UNDGÅ FUGTSKADER LUK VINDUET OP! Luften i en lejlighed kan hurtigt blive for fugtig som følge af fx madlavning, vask, badning og vanding af potteplanter. Den fugtige luft kan være årsag til fugtskader (mugpletter) og til sundhedsskadelige påvirkninger (bl.a. husstøvmider). Mange tror, at en lejlighed ventilerer sig selv, men det er sjældent tilfældet. Beboerne må derfor selv sørge for, at der udluftes tilstrækkeligt til at fjerne den fugt, der opstår i lejligheden. I nyere ejendomme findes normalt et mekanisk ventilationsanlæg, som fjerner luften fra køkken og bad gennem udsugningsventiler i eller nær loftet. Disse skal være åbne og holdes rene for at virke effektivt. Ofte findes også udeluft ventiler i eller nær ved vinduerne. Herfra kommer den luft, som senere suges ud gennem køkken og bad. Disse ventiler bør altid holdes åbne. I ældre ejendomme med trækruder små ventilationsruder kan det være nødvendigt altid at have dem på klem for at få nok frisk luft. HUSK: Luft så meget ud. at der ikke kommer dug på ruderne. Selv om der skal spares på varmen, må spare iveren ikke føre til fugtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Heldigvis koster opvarmning af rimelige mængder friskluft ikke de store penge. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ensartet opvarmede. I nyopførte lejligheder kan der forekomme byggefugt. Udluft derfor særligt meget i det første års tid efter indflytning i en ny lejlighed. Vinduesudskiftning eller anbringelse af tætningslister på døre eller vinduer kan gøre en lejlighed så tæt, at der er behov for flere udluftninger end før. Især hvor der ryges, er det en god idé altid at holde udeluftventiler åbne eller at lade trækruder stå på klem. Kontakt i øvrigt straks vicevært eller inspektør, hvis der opstår fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjælpe,hvis der gribes ind med det samme. HUSK: Et godt indeklima forudsætter god ventilation. 20 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

21 I OPHOLDSRUMMET I KØKKENET Luft ud et par gange om dagen eller benyt udluftventiler, hvis sådanne findes. Hvis ruderne begynder at dugge, så sørg for mere udluftning. Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil. Luk helt op for udsugningsventil eller lad køkkenventilator eller emhætte køre for fuld kraft under madlavning. Luk ikke helt for varmen i rum, som ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt tæt op mod en ydervæg rumluften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme mugpletter på væggen. Læg låg på gryder under madlavning, så kommer der ikke så megen fugtighed ud i køkkenet. Luft godt ud under og efter madlavning. I SOVERUMMET I BADERUMMET Luft ud og sørg for, at sengetøjet bliver luftet hver morgen. Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil. Vend madrasserne af og til. Lad ikke soverum være helt uopvarmede. Undgå så vidt mulig tøjvask og især tøjtørring i lejligheden men kan det ikke undgås, så benyt baderummet og sørg for god udluftning. Hvis ruderne dugger, så sørg for bedre udluftning til det fri eller eventuelt til boligens andre rum. Luft godt ud efter badning. Afkast af varm og fugtig luft fra tørretumbleren bør føres direkte til det fri. 21 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

22 10 ÅRS GARANTIERKLÆRING Efterfølgende garantibestemmelser er gældende ved ordreafgivelse fra 1. januar 2001 at regne. 1. VINDUER OG DØRE 1. Denne garanti er afgivet af PRO TEC VINDUER A/S. Den indskrænker eller ændrer på intet punkt de rettigheder De i henhold til aftale og/eller lovgivning har mod Deres leverandør/entreprenør eller mod PRO TEC VINDUER A/S. 2. Såfremt De inden for en periode på 10 år fra PRO TEC VINDUER s leveringstidspunkt reklamerer over fabrikations- og/eller materialefejl, giver garantien Dem de rettigheder over for PRO TEC VINDUER A/S, som fremgår af pkt. 3. Fabrikationstidspunktet fremgår af en mærkning på produktet. Om nødvendigt påhviler det Dem at dokumentere leveringstidspunktet. 3. Såfremt der berettiget reklameres over fabrikations- og/eller materialefejl inden for den i pkt. 2 nævnte periode, forpligter PRO TEC VINDUER A/S sig til at udbedre fejlen eller om nødvendigt levere et nyt produkt uden beregning. PRO TEC VINDUER A/S dækker dog ikke inden for denne garanti omkostninger ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nye produkt, ligesom eventuelle følgearbejder i forbindelse med udskiftning af produktet ikke dækkes af denne garanti. Såfremt produktet på reklamationstidspunktet ikke længere er i produktion, er PRO TEC VINDUER A/S berettiget til i stedet at levere et andet tilsvarende produkt. Såfremt fabrikations-/materialefejlen kan afhjælpes på forsvarlig måde ved en reparation/ delvis udskiftning, kan PRO TEC VINDUER A/S vælge denne løsning i stedet. Reparationen/den delvise udskiftning sker i så fald uden beregning. 4. Denne garanti giver Dem ikke rettigheder udover, hvad der fremgår af pkt Såfremt De ønsker at reklamere over fabrikations-/materialefejl, skal reklamationen ske inden for rimelig tid, efter at fejlen er opdaget eller burde være opdaget. Reklamationen kan ske til den entreprenør/ leverandør, der har leveret produktet. 6. Denne garanti kan ikke gøres gældende, såfremt de påberåbte fabrikations- / materialefejl skyldes fejlagtig montage, manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller fejlagtig betjening. Der henvises til PRO TEC VINDUER s brugervejledning. 7. For så vidt angår vinduets trækomponenter, der er overfladebehandlet fra fabrik, henledes opmærksomheden især på brugervejledningen og Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer ( Bilag 16 i Vindues Industriens Tekniske Bestemmelser. Bestemmelserne kan rekvireres hos PRO TEC VINDUER A/S) Det er vigtigt, at vinduets udvendige flader vedligeholdes ved afvaskning 2 gange årligt for at bevare overfladebehandlingens holdbarhed. Såfremt De ikke har modtaget en brugervejledning i forbindelse med leveringen, kan denne rekvireres direkte fra PRO TEC VINDUER A/S. 8. De kan ikke under denne garanti påberåbe Dem fejl, der skyldes forhold, der ligger uden for normal anvendelse og brug. Fejl der eksempelvis kan henvises til fejlagtig opbevaring, transport eller montage af en mellemhandler/ entreprenør, kan ikke gøres gældende over for PRO TEC VINDUER A/S med henvisning til denne garanti. 9. Denne garanti gælder alene for produkter der, når garantien gøres gældende, befinder sig i Danmark med undtagelse af Island, Grønland og Færøerne. 10. På udvendige rammedøre ydes 10 års garanti dog kun 5 års garanti på opskummede pladedøre 2. ISOLERINGSRUDER I en periode på 10 år regnet fra indstemplet fabrikationstidspunkt garanterer PRO TEC VINDUER A/S, at isoleringsruder monteret i døre/vinduer forbliver fri for støv og dug i rudens indre. Garantien er betinget af, at: 1. Ruden i afstandsskinnen er forsynet med produktionstidspunkt (måned og år) 2. Ruden er korrekt rengjort og beskyttet i byggeperioden. 3. Ruden ikke er beskadiget af ydre påvirkninger for eksempel stød, slag, bevægelser i tilstødende konstruktioner og lignende. 4. Der ikke opstår skader som følge af frostsprængninger, termisk påvirkning i øvrigt, eller kemiske angreb på glasset. 5. Ruden ikke har været udsat for bearbejdning efter levering, for eksempel slibning, sandblæsning, ætsning, maling, påklæbning eller anden overfladebehandling. 6. Der foretages nødvendig, løbende vedligeholdelse af ramme/karm. For ruder, der har påsatte og/eller indbyggede elementer, såsom blyruder, alarmsystemer, persienner etc. normalt ingen garanti. 3. EL-TlLBEHØR På alt el-tilbehør ydes 1 års garanti. DVC DANSK VINDUES CERTIFICERING Alle VinduesIndustrien s medlemmer er tilsluttet Dansk VinduesCertificering, DVC, hvilket giver dig sikkerhed for en kontrolleret kvalitet. Dansk Vindues Certificering er et helt uafhængigt kontrolorgan, der er tilknyttet Teknologisk Institut, og en tilslutning til DVC betyder, at der mindst en gang om året bliver gennemført en systematisk kontrol af virksomhedens produkter og kvalitetsstyring. Inden for VinduesIndustrien s medlemskreds findes producenter af vinduer og yderdøre i træ, træ-alu, plast og aluminium, og der er sikkerhed for, at elementerne er DVC-mærket! Hvis du ønsker nærmere oplysninger om DVC og de krav, der stilles til DVC-mærkede produkter, så klik ind på internettet på adressen: dvc-vinduer.dk Under DVC-ordningen stilles krav til producenterne om bl.a. ledelse og kvalitetsstyring, produkternes konstruktion, materialekvalitet og arbejdsudførelse. 22 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. PRO TEC CLASSIC VINDUER

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 12

Læs mere

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse... 3-4 Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue... 7-8 Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue...

Læs mere

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over

Læs mere

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C VEJLEDNING TIL VILH. KIERS KOLLEGIUMS VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTET Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kollegiet/udlejer... 2 Lejer... 2 Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

er en 100% dansk-ejet virksomhed beliggende i Nordjylland, hvor alle vore produkter produceres på egen fabrik.

er en 100% dansk-ejet virksomhed beliggende i Nordjylland, hvor alle vore produkter produceres på egen fabrik. TRADITIONER kan være gode nok, også når der er tale om fornuftige traditionelle valg baseret på mange års viden omkring fremstilling af vinduer og yderdøre. I mere end 50 år har vi opbygget solide kvalitetsløsninger

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 0. Outline vinduer og døre Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

Jernbanegade 11 6862 Tistrup Tel.: 75 29 91 77 Fax: 75 29 97 69 stdsalg@primo.dk www.primolister.com

Jernbanegade 11 6862 Tistrup Tel.: 75 29 91 77 Fax: 75 29 97 69 stdsalg@primo.dk www.primolister.com Blad: 0.00 Dato: december 2012 Katalogindhold 0. Introduktion Blad 0.00 Indholdsfortegnelse december 2012 Blad 0.01 Listeoversigt. Gældende for lister i afsnit 1, 2 samt blad 4.01 juli 2007 Blad 0.02 Anvendelsesmuligheder

Læs mere