årsberetning 2012 bevaring & restaurering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2012 bevaring & restaurering"

Transkript

1 årsberetning 2012 bevaring & restaurering

2 Årsberetning 2012 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf Layout Ole Jespersen, Bevaringscenter Nordjylland Tryk Novagraf A/S Lyngvej 3, 9000 Aalborg Copyright 2013 Bevaringscenter Nordjylland ISBN Forside 1300-tals seglstampe. Detektorfund, Aalborg. Endnu ikke tydet tekst er sat med versaler. Motivet er antageligt en bispehue. Det kan tyde på, at stampen har tilhørt en gejstlig embedsmand fra Viborg Stift. Foto: Ole Jespersen. årsberetning 2012 bevaring & restaurering Indtjekning af genstande ved udstillingen»værk og Værksted«med værker af billedhugger Gerda Thune Andersen. Vendsyssel Kunstmuseum. Foto: Hanne Billeschou Juhl. 2 Årsberetning 2012

3 Indhold Beretning 2012 Mit bedste værk: Karl Hansen Reistrup Human remains and conservators Galionsfigur restaureres Formål Organisation og økonomi Personale Møde- og kursusdeltagelse Foredrag og undervisning Publikationer Medlemskaber Besøg og rundvisninger Arbejde for brugerne Rekvirerede opgaver i Årsberetning

4 Beretning 2012 Indtjekning af genstande ved jubilæumsudstillingen»værk og Værksted«med værker af billedhugger Gerda Thune Andersen. Vendsyssel Kunstmuseum. Foto: Hanne Billeschou Juhl. Ved årets begyndelse blev undertegnede ansat som ny leder på bevaringscenteret. Det har været et år med mange nye, spændende udfordringer, og i samarbejde med personalet er der i løbet af året sat mange nye organisatoriske og faglige tiltag i gang. I de senere år har der været et stigende behov for malerikonservering, både i forbindelse med løsning af opgaver for brugerne og for de eksterne rekvirenter. I foråret havde vi den glæde at ansætte Winnie Odder i stillingen som malerikonservator, hvilket betød, at brugerne nu i langt højere grad kunne få udført malerikonservering for deres bidrag. I 2012 kunne vi ønske Frederikshavn Stadsarkiv velkommen som ny brugerinstitution. Et samarbejde vi glæder os til at udvikle fremover. Frederikshavn Stadsarkiv er dermed det tredje arkiv i rækken af brugere. Udover et behov for, at personalet på brugerinstitutionerne tilegner sig viden om håndtering af deres samlinger, har der vist sig også at være et behov for at mødes til udveksling af viden og erfaringer på andre områder. Det er oplagt, at BCN forsøger at understøtte dette, og det er derfor bevaringscenterets intention fremover at afholde to til tre kurser om året. I 2012 afholdt vi en emnedag om termografering af elektriske installationer. Kurset havde stor tilslutning fra både brugere og andre interesserede fagfolk. I foråret 2013 er der planlagt et kursus i fotografering af museumsgenstande, som allerede på nuværende tidspunkt er overtegnet. Bevaringsarbejdet foregår ofte bag kulisserne, og værkstedet har derfor i løbet af året forsøgt at synliggøre sig yderligere. Personalet har ved flere lejligheder holdt foredrag og delt ud af deres viden både i faglige sammenhænge og over for potentielle kundegrupper. Udover vores faste nyhedsbrev, som kun kommer brugerne til gode, har vi oprettet en Facebook-side, hvor der løbende lægges nyheder ud om værkstedet. Derudover har vi optrådt på både regionale og nationale tv-kanaler og i andre nyhedsmedier. I september var vi med i DK4s program»arkæologien rundt i Vesthimmerland«. Vi fik også stor presseomtale, da vi i samarbejde med Konservatorskolen i juni holdt åbent værksted i forbindelse med skolens kampagne for at tiltrække nye studerende. Både unge håbefulde og potentielle studerende samt ældre med et arbejdsliv bag sig lagde vejen forbi. For at opnå størst mulig synergi mellem museernes behov og det arbejde bevaringscenteret udfører, prioriterer BCN kendskabet til museernes samlinger og den personlige kontakt og dialog med museumsmedarbejderne højt. Mange museer er gode til at inddrage os i starten af beslutningsprocesserne og er også flittige til at kontakte værkstedet vedrørende små og store problemer i dagligdagen. Bevaringscenteret har været på talrige større og mindre besøg på brugerinstitutionerne, hvor vi fx har udført rengøring af mug på et magasin, ind- og udtjekning af kunstudstillinger, bevaringsfaglig vurdering af samlinger og rådgivning i forbindelse med bygninger og flytning af samlinger. Som et led i museernes afrapportering til Kulturstyrelsen og den løbende kvalitetsvurdering har vi i løbet af året været på konsulentbesøg på næsten samtlige brugermuseer, hvor den enkelte institution og dens samling er blevet gennemgået fra kælder til kvist. I august 2012 kunne Maritimt Oplevelsescenter Springerne (tidligere Aalborg Søfarts- og Marinemuseum) genåbne efter bran- 4 Årsberetning 2012

5 22. september var DK4 og Frantz Howitz (t.v.) på besøg for at filme til TVudsendelsen»Arkæologien rundt i Vesthimmerland«. I baggrunden Hanne Billeschou Juhl. Foto: Pascal Faudot. den ni måneder tidligere. Bevaringscenteret har gennem hele forløbet haft et tæt samarbejde med museet, hvor BCN har fungeret som rådgiver. Derudover har vi arbejdet intenst med at redde de genstande, som var påvirket af branden - et arbejde som i en periode betød en fordobling af medarbejderstaben på værkstedet. Det har været et meget spændende og lærerigt projekt, og værkstedet har fået opbygget en stor viden og erfaring på området. Efterfølgende har vi fået flere opgaver med brandskader igennem diverse forsikringsselskaber og skadeservicefirmaer var også et år, hvor der blev udført mange forbedringer og omrokeringer af værkstedsfaciliteterne. Vi har haft et stigende behov for et mødelokale, og ved at flytte om på funktioner i huset blev det muligt at indrette et kombineret mødelokale, bibliotek og studierum. Der blev også investeret i nyt it-udstyr, sikkerhedsudstyr, hæve-/sænkeborde og bedre arbejdsbelysning, for at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte. Den helt store forbedring af faciliteterne skete i forbindelse med omlægning af varmesystemet i Hammer Bakker til fjernvarme. Bygningen, som huser bevaringscenteret, er opført i 1970 i en tid, hvor energibesparelse var et ukendt begreb, og på grund af en uhensigtsmæssig placering af varme i loftet tæt på uisolerede skunke har værkstedet haft en meget dårlig varmeøkonomi og et dårligt indeklima. I forbindelse med projektet blev varmen ført ned til radiatorer under vinduerne, og ved samme lejlighed blev skunkene også isoleret. Samlet forventer vi derfor på længere sigt store besparelser og et bedre indeklima. I december blev den nye museumslov endelig vedtaget efter en lang og vanskelig proces hen over de sidste tre år. Fra politisk side valgte man desværre ikke at sikre bevaringscentrenes fortsatte eksistens ved at indskrive centrene i museumsloven. Man valgte i stedet at fratage centrene deres oprindelige amtstilskud, og give det til museerne med den begrundelse, at museerne ifølge museumsloven har ansvaret for bevaringen. Bevaringscentrenes fortsatte eksistens skal ifølge museumslovens bestemmelser sikres ved tilsyn og kvalitetsvurderinger af museerne. Bevaringscenteret og museerne har nu en overgangsperiode på tre år til at finde en organisationsform, som fortsat kan sikre et fælles bevaringscenter. Arbejdet med at finde en ny organisationsform går allerede i gang i 2013, og håbet er, at der kan findes en løsning, som sikrer Bevaringscenter Nordjyllands fortsatte eksistens og kvalitet. Hanne Billeschou Juhl Ledende konservator Årsberetning

6 Mit bedste værk Portræt af Karl Hansen Reistrup, malet af Ingeborg Seidelin i Wikimedia Commons.»Niels Ebbesen undsiger grev Gert«, af Karl Hansen Reistrup, 1909, som det er udstillet på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Dette er en formindsket udgave af originalen. Af Winnie Odder, malerikonservator Aalborg Tekniske Skoles festsal var i en 80- årig periode udsmykket med et meget stort maleri udført af Karl Hansen Reistrup. I 2012 forestod Bevaringscenter Nordjylland arbejdet med at nedtage maleriet og pakke det til magasinering.»mit bedste Værk«. Således udtrykker Karl Hansen Reistrup ( ) sig entydigt om det maleri, denne artikel omhandler. Det er da en aldrende Reistrup med et omfattende kunstnerskab bag sig, der her udtaler sig. Han arbejdede inden for så forskellige virkefelter som billedhugger, keramiker, maler og illustrator. Reistrup er hermed en typisk repræsentant for sin tid, hvor kunst og håndværk smelter sammen, og hvor de skarpe skel mellem de enkelte kunstgrene for en tid helt opløses. Borgere i Aarhus kan dagligt glæde sig over hans sprudlende totaludsmykning af deres teaterhus på Bispetorvet. For liebhavere af Kählers keramik fra Næstved fremtryller hans navn de mest utrolige dyreformationer fastholdt i ler og lysterglasur for det indre blik, og fra alle vore gamle historiebøger kender mange Reistrups livfulde illustrationer. Som ung studerede K.H. Reistrup blandt andet nogle år hos en bataljemaler i Paris, og denne særlige interesse forlod ham aldrig. Hans liv formedes i årene efter De Slesvigske Krige og tabet af Sønderjylland i 1864, og disse skelsættende begivenheder for Danmark blev et stadigt tilbagevendende tema for ham. 4. Dragonregiment ved Grønnegades Kaserne i kunstnerens hjemby Næstved leverede utallige»modeller«til hans favoritdyr: hesten. Det sene 1800-tal er tiden, hvor Danmark forsøger at finde sig tilrette under mange nye livsbetingelser; politisk, socialt og geografisk. I 1878 skabes Det Nationalhistoriske Museum på det genopførte Frederiksborg Slot. Brygger J.C. Jacobsen, der grundlagde museet»for at styrke Folkets Selvfølelse«, besluttede, at der som en del af fortællingen om Danmarks historie skulle indgå malerier af vigtige historiske begivenheder. Bryggeren noterede selv en lang række emner, som det var hensigten at bestille malerier af. Arbejdet blev lagt i penslerne hos tidens bedste malere, og det er disse malerier af f.eks. Carl Bloch, Otto Bache, August Jerndorff, Lorenz Frølich og Lauritz Tuxen vi nu kan beskue på slottet i Hillerød. 6 Årsberetning 2012

7 Kun en brøkdel af de emner, der oprindeligt var planlagt, blev udført, for tiden var ikke rigtigt med dette projekt. Historiemaleriet gik helt enkelt sin undergang i møde mod århundredets slutning. Hverken malere eller historikere mente længere, at historien kunne formidles for samtiden på denne måde. Slottets karismatiske restaureringsarkitekt Ferdinand Meldahl ( ) anså, som sin samtid i øvrigt, ikke malede kopier og afstøbninger af kunstværker som noget odiøst. Så disse fyldte mange sale i det unge museum. I dag er middelalderen henvist til et rum med malede originalmalerier, et par bygningsmodeller og en skulptur af Valdemar Atterdag i salen, som bærer hans navn: Valdemarsalen; den første i den kronologiske ophængning på museet. Rummet er helt domineret af tre monumentalmalerier: Kong Christian II i fængslet på Sønderborg Slot af Carl Bloch, De sammensvorne rider fra Finderup efter mordet på Erik Klipping af Otto Bache, Arkonas indtagelse af Valdemar d. Store og Biskop Absalon af Laurids Tuxen, I et af rummets dybe vinduesnicher befinder sig endvidere: Niels Ebbesen undsiger grev Gert af Karl Hansen Reistrup, Dette er en meget formindsket udgave af hans originalversion fra 1907 (på ca. 3 x 5 meter), der befinder sig i Aalborg. Det lille maleri hænger her som en dværg blandt kæmper med sine blot 1,3 x 2,1 meter, der udgør 1/5 af det oprindelige format. Hvorfor nu det? Efter en studierejse til Rom i kommer Reistrup tilbage til Danmark med en stort an- Reistrups store maleri nedtages i Aalborg Tekniske Skoles festsal. Fotos: Winnie Odder. Den første og største version af dette motiv fra Reistrups hånd har siden 1910 tilhørt KUNSTEN i Aalborg, hvorfra det har været udlånt til Aalborg Tekniske Skole De lodrette lyse striber på maleriet skyldes blindrammens tværstivere; her har overfladesnavset ikke lagt sig helt så markant. Årsberetning

8 lagt rytterscene, der på alle måder kunne passe i selskabet til de ovenfor nævnte monumentalmalerier. Historien om Niels Ebbesen er medtaget i alle samtidige historiebøger; og den nærmest mystiske storhed, som samtiden tillagde ham, godtgør på flere måder nødvendigheden af dette motiv i denne sammenhæng. At netop Reistrup kaster sig over denne fortælling, kan de mange heste give et bud om: 11 stk. + det løse. På maleriets bagside kan vi se, at det har været udstillet på Charlottenborg. Dette er stedet i det centrale København, hvor akademiets kunstnere udstiller; fra 1883 desuden i den nuværende udstillingsbygning opført af Ferdinand Meldahl. På grund af tilknytningen til Kunstakademiet blev det betragtet som en officiel anerkendelse at udstille på Charlottenborg, der i 1800-tallet var et af de få steder, kunstnere kunne vise deres arbejder offentligt. Der har bestyrelsen for Frederiksborgmuseet sikkert set det, og i pladsmanglen på museet efter de mange indskrænkninger af den tidlige histories eksponering har de bestilt en formindsket replik (kopi udført af samme kunstner). I hvert fald er den som skræddersyet til sin nuværende placering. Det har nok været en skuffelse for Reistrup ikke at få sit flotte maleri solgt til Det Nationalhistoriske Museum. Men i 1910 erhverves det af Nordjyllands Kunstmuseum (nu KUN- STEN) i Aalborg, hvorfra det i 1932 deponeres på Aalborg Tekniske Skole, og her har det været placeret i skolens festsal helt frem til efteråret Lokalerne skal nu bruges til helt andre formål, og Niels Ebbesen kan få en tiltrængt pause fra sin nationalheroiske dåd. Bevaringscenter Nordjylland har for museet nedtaget maleriet og klargjort det til magasinering er året for den afbildede begivenhed; landet er for størstedelen pantsat til fremmede fyrster dårlig statsøkonomi er ingen ny foreteelse og da grev Gert med en stor hær kommer op i Jylland for at indløse Lotto-kuponen, er der lokale kræfter, der synes, at det ikke lige er noget de vil gå med til. Niels Ebbesen bliver symbolet for dette; han slår greven ihjel og hyldes af folket for sin dåd. Niels Ebbesen bliver selv dræbt kort tid efter. Der er tre motiver knyttet til fortællingen om Niels Ebbesen: dels undsigelsen, som her (relateret til retfærdighed og retsfølelse), drabet (den retfærdige hævn over en tyran) og den fattige kone, der deler sine to brød med ham efterfølgende (folkets hyldest, patriotismen). Efterfølgere vender kunstneren ryggen Alting har sin tid, siger vi ofte. Både arkitekten Meldahl og maleren Reistrup måtte opleve, at deres umiddelbare efterfølgere vendte dem ryggen. Det tager ofte et par generationer, før vi kan se tingene i en større sammenhæng. Disse år ser i hvert fald en renæssance for begge disses kunst; så jeg tror da helt sikkert, at det nu nedtagne monumentalmaleri vil finde sine beundrere i fremtiden. Indtil da er det nu forsvarligt opbevaret og venter på sit kommende publikum; som dog først lige må bekoste en rensning af det store maleri, der ikke helt uskadt har gennemlevet et 80-årigt liv i en festsal. Læs mere: Mette Bligaard: Fædrelandshistoriske billeder, 1978 Niels Ebbesen: Myter og billeder; Randers Kunstmuseum, 1980 Peder Rasmussen: Reistrup - udsmykninger og keramik, 2006 Mette Bligaard: Frederiksborgs Genrejsning, Niels Ebbesen 8 Årsberetning 2012

9 Maleriet støvsuges fra bagsiden, og sporene efter 80 års ophængning på samme sted fjernes. Alle søm langs lærredskanten fjernes. 2. Blindrammen kan nu helt frigøres fra maleriet, og efterfølgende fjernes det sidste snavs fra bagsiden. 3. Prydrammen omkring maleriet adskilles og pakkes i en lang flad pakke. 4. Maleriet rulles fladt ud over en stor paprulle med papir som mellemlæg. 5. Alt er nu klar til transport til magasin og en sikker fremtid. 6. Nederste højre hjørne af maleriet bærer kunstnerens signatur samt tid og sted for fremstilling. 7. På blindrammen er skrevet: KHR samt destination: Charlottenborg, Kjøbenhavn. Arbejdet blev udført af møbelrestaurator Pascal Faudot, malerikonservator Winnie Odder og praktikant Thea Holm. Fotos: Bevaringscenter Nordjylland. Årsberetning

10 Human remains and conservators Some traces of calculus, retreated gums and exposed dentine. Photos: Nora Salonen. Af Nora Salonen As conservators and museum professionals we work towards saving the physical remnants that help us to better understand history and the people who lived in it. The closest we can reach out, and literally touch an individual through time, is when we are dealing with the remains of their physical body. Different kinds of human remains, archaeological, anthropological, and ethnological that are museums and on display, have stirred a lot of conversation, controversy, and strong feelings in people. There are basically generalizing two different opinion groups; let s call them emotional and scientific. They are not mutually exclusive, and we should strive towards understanding them both. Emotional views quite often, but not always, have their origins in religion; it is conceived that individual s earthly remains should be left to rest-in-peace, and merely digging them up from their»final«resting place is a sacrilege. Although it is not any museum s purpose to be disrespectful, far from it, there is a wast group of people who believe that showcasing Nora Salonen has a background in archaeology, conservation, and have a lot of experience working with human skeletons. the earthly remains of past people, is morally wrong. Keeping this in mind, we should remember not to impose our modern morals on people of the past. For instance, the biggest fear of an ancient Egyptian was to be forgotten after death. For an individual, what could be a better way to be remembered throughout time, than to be exhibited and exposed to the gazes of thousands of museum visitors? Even though that hardly was the purpose of the embalming. Scientific arguments for studying the skeletons and human bones are various. The amount of information we can get by the means of different analysis is ever growing. We can now know where the person was born, grew up, what they The skull was broken into several pieces and had most likely cracked due to the pressure in the bog. Pieces could still be fitted together and relatively the whole skull could be reconstructed by gluing and fortifying with short carbon fibre strips on the inner seams. 10 Årsberetning 2012

11 ate, what ailed them, what they looked like, and so much more. Argument for keeping all the excavated osteological material in storage, and maintaining them in good condition, is that in the future we might have even more means and methods of learning from them. Palaeopathological and anthropological sciences have taken great leaps in the resent decades. All these aspects and different opinions should be taken into consideration when museum professionals are dealing with human remains, though conservators rarely need to concern themselves with the osteological aspects. The knowledge of how to treat objects made of bone, can also be applied on human skeletons and bone material. Usually commonsense should be enough to tell, how to treat the remains with due respect. As an example, how this particular conservator came in contact with human remains at the BCN, we have the case of the Tollestrup Mose bog skeleton from the collection of Vendsyssel Historiske Museum. The female skeleton had already been excavated from a bog in the 1940 s and stored ever since, apparently without much cleaning and in the original packaging. She came to the workshop to be cleaned, put together, and set in anatomically correct order for the upcoming exhibition. Almost all of the bones were present and in a relatively good condition. Most of the acidic turf could be brushed off with just soft brushes. Unfortunately some of the bones had developed a speckled moldy surface due to, either being backed while still moist or some humidity issues during their long stay in the storage. Luckily this problem was just on the surface and mainly aesthetic. The skull was broken into several pieces and had most likely cracked due to the pressure in the bog. Pieces could still be fitted together and a relatively whole skull could be constructed by gluing them together. The main part of the job was to invent functional packaging for the skeleton. The body had to be packed in an anatomically correct position so that the museum personnel putting up the exhibition could easily unpack and assemble it again. The solution was to photograph each significant part of the anatomy, pack it in the right order into separate boxes, and attach the photo on the lid of the container. The bones were also labeled to help future assembly and all the materials used were acid free and selected so they will not damage the delicate surface of the bone. Sometimes when working with mere objects, it is easy to forget that people in the past were just like us. They had their own worries, moments of happiness, daily duties, their ordinary lives. When you come in contact with the actual person from the past you might take a pause to imagine what their life might have been like. Even though science is not yet advanced enough to make the skeletons speak, it might give them a voice that can give us valuable information of the past we work so hard to bring back to life. The skeleton was packed in anatomical order in acid free boxes and paper. Photos of the content was taped on the lid of each box. Photo: Nora Salonen. Årsberetning

12 Galionsfigur restaureres Af Pascal Faudot 1. Galionsfigur fra Læsø tilhørende Bangsbo Museum. Forestiller kvinde i udringet kjole og flæsebesat trøje. Fyldigt mørkt hår er sat op med nakkekam. Efter hår- og dragtmode fra ca Højre arm og hånd, muligvis begge arme, er rekonstruerede. Højde 78 cm. Figuren har store svindrevner. Ved tidligere restaurering er anvendt kraftige jernsøm, som nu er rustne og har nedbrudt det omkringliggende træ. 2. Rustudfældning omkring søm. 3. Kraftige søm ses i endetræet. 4. Hoftehjørnet er taget af. I træet ses svækkelse efter de rustne søm Årsberetning 2012

13 5. Hoftehjørnet er adskilt for at fjerne sømmene helt. 6. Delene er renset for søm og rustudfældning. 7. Delene limes sammen i opstilling med sandposer, der former sig efter emnet. 8. Revner i ryggen er udfyldt med kiler, blår og lim. 9. Udfyldning af svindrevner og sømhuller. 10. Trælister er skåret tæt til figurens oprindelige overflade. 11. Endeligt resultat, hvor reparationer er retoucheret, opskallet bemaling fastlagt og overfladen renset og behandlet. Fotos: Pascal Faudot Årsberetning

14 Formål Bevaringscenter Nordjylland (BCN) har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer og andre kulturbevarende institutioner, som har indgået samarbejdsaftale med bevaringscenteret. Organisation og økonomi Bevaringscenter Nordjylland er en selvejende institution. Centerets drift finansieres delvist gennem offentlige tilskud fra Kulturstyrelsen og delvist ved betaling for ydelser fra de tilknyttede institutioner. Desuden har BCN en indtægt fra kunder udenfor museumsverdenen, fx kirker, institutioner og private. Det faste personale består af seks fagkonservatorer og en sekretær på deltid. Desuden har der i 2012 været flere projektansatte fagkonservatorer og andet personale. I 2012 har Bevaringscenter Nordjylland indgået samarbejdsaftaler med i alt 12 institutioner. Aftalerne er udformet som individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne, og kontrakterne fastsætter betaling for en andel af BCN s arbejde. I andelen indgår både løsning af individuelle opgaver samt en række aktiviteter, som kommer brugerne i fællesskab til gode, fx kurser, metodeblade, tværmuseale projekter, nyhedsbreve og faglig opdatering. Ved årets begyndelse udmeldes et forventet samlet antal producerede timer for året, så den enkelte bruger kan vurdere, hvilke opgaver der skal prioriteres. Da tilskuddet fra staten og museerne ikke dækker alle driftsomkostninger, er en del af ar- Stort lerkar med profileret randkrave og korsformet stempelornamentik. Ældre romersk jernalder. Aalborg Historiske Museum. Fotos: Nora Salonen. 14 Årsberetning 2012

15 bejdstiden hos BCN afsat til rekvireret arbejde. Herved sikres en tilstrækkelig indtægt, der kan fastholde det eksisterende personale og dermed den faglige bredde i tilbuddet til brugerne. Det rekvirerede arbejde havde i 2012 et omfang, som både sikrede den faste bemanding og gav mulighed for nyansættelser. Overskuddet blev blandt andet brugt til nyanskaffelser og forbedringer i huset. Bevaringscenteret har i 2012 indgået i flere store projekter med samarbejdspartnere både i og udenfor regionen. Ifølge vedtægterne for Bevaringscenter Nordjylland skal bestyrelsen bestå af to repræsentanter for de statsanerkendte museer og andre kulturbevarende institutioner indenfor regionen, med hvem bevaringscenteret har indgået samarbejdsaftale samt tre repræsentanter for Kommunekontaktrådet for Region Nordjylland. Kommunekontaktrådet har dog valgt ikke længere at udpege medlemmer til bestyrelsen. På et valgmøde i 2010 blandt brugerne blev der udpeget en bestyrelse bestående af repræsentanter for brugerne. Bestyrelsen fungerer som en midlertidig bestyrelse med mandat til at arbejde for en større kommunal eller anden ekstern repræsentation samt gennemføre den nødvendige vedtægtsændring. Funktionsperioden er ikke fastlagt. Bestyrelsen har følgende sammensætning: Michael Ax, museumsdirektør, Nordjyllands Kystmuseum (formand) Aase Bak, museumsinspektør, KUNSTEN (udtrådt af bestyrelsen juni 2012) Bodil Frandsen, museumsinspektør, Nordjyllands Historiske Museum Sine Kildeberg, museumsdirektør, Vendsyssel Kunstmuseum Mogens Thøgersen, museumsdirektør, Vendsyssel Historiske Museum (repræsentant for NMU) Ole Jespersen, konserveringsassistent, Bevaringscenter Nordjylland (medarbejderrepræsentant) Hanne Billeschou Juhl, ledende konservator, Bevaringscenter Nordjylland (sekretær). I 2012 blev der afholdt fire bestyrelsesmøder: 22. marts, 12. juni, 19. september, 14. december. Personale Fastansatte Hanne Billeschou Juhl, ledende konservator, Cand.Scient.Cons Ane Hvorslev, sekretær, deltid Lisbeth Præstegaard, grafisk konservator, deltid Lone Billeschou Juhl, kulturhistorisk konservator Ole Jespersen, konserveringsassistent Pascal Faudot, møbelsnedker Thor-Gunnar Rasmussen Aakjær, pedel Winnie Odder, malerikonservator, deltid. Øvrige medarbejdere i 2012 Jens Christian Nymose, grafisk konservator Tenna Kirkeby Pedersen, grafisk konservator Laura Hessel Bonde, malerikonservator Nora Liisa Elina Salonen, kulturhistorisk konservator Thea Holm, volontør. Rengøring Rengøringen blev varetaget af Proff-Service ApS. Slaglodning af monteringsbeslag til udstilling. Foto: Pascal Faudot. Årsberetning

16 Møde- og kursusdeltagelse Hanne Billeschou Juhl 26. januar. Restaureringsseminar. Bevaringsprincippet - værdi og metode. Kulturstyrelsen. Axelborg, København 30. januar. Erfa-møde. Center for bevaring af kulturarven. Vejle 5. marts 8. juni. Grundlæggende lederuddannelse. Aalborg Handelsskole maj. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 21. maj. Kulturstyrelsens årsmøde. Kulturstyrelsen. Nyborg Strand 30. maj. Forårsmøde. NMU. KUNSTEN 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland 4. oktober. Ledermøde. NMU. Regionshuset. Region Nord 25. oktober. Samlingsnetværksmøde. ODM. Helligåndshuset, Randers 8. november. Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde. ODM. Comwell Kolding 12. november. Efterårsmøde. NMU. Springeren - Maritimt oplevelsescenter, Aalborg Lisbeth Præstegaard maj. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland 2. oktober. Papirgruppemøde. NKF. Lone Billeschou Juhl maj. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland 1. oktober. Mikroorganismer og skimmel i mu seumssamlinger. KEP. Svampelaboratoriet, Teknologisk Institut. Pascal Faudot maj. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland. Ole Jespersen maj. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland Winnie Odder november. Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde. ODM. Comwell Kolding 18. september var Bevaringscenter Nordjylland vært ved et temamøde, hvor vi havde inviteret de lokale museer samt kolleger fra nærliggende bevaringscentre til to timers orientering om eltermografering. Henrik Baagøe Thomsen fra Delta-Prosal gennemgik emnet i teori og praksis. Foto: Ole Jespersen. 16 Årsberetning 2012

17 Magasinkasse med indlæg af ethafoam til modelskibet»jylland«. Vendsyssel Historiske Museum. Fotos: Pascal Faudot. Foredrag og undervisning Hanne Billeschou Juhl 16. maj.»branden på Søfarts- og Marinemuseet i Aalborg«. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 24. maj.»konservering og restaurering på Bevaringscenter Nordjylland«. Dansk Bygningskontrol, Aalborg 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland. Pascal Faudot 24. maj.»konservering og restaurering på Bevaringscenter Nordjylland«. Dansk Bygningskontrol, Aalborg. Winnie Odder 24. maj.»konservering og restaurering på Bevaringscenter Nordjylland«. Dansk Bygningskontrol, Aalborg. Lisbeth Præstegaard 16. maj.»branden på Søfarts- og Marinemuseet i Aalborg«. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 2. oktober.»arkitekturtegninger, typer og termer«. Papirgruppemøde. NKF. Årsberetning

18 Publikationer Hanne Billeschou Juhl»Et sjældent, firkantet vikingeskrin fra Næsby«. Vesthimmerlands Museum. Årbog 2012, s »The ability of waterlogged wood to resist freezing«. Proceedings 11th ICOM-CC WOAM WG meeting. Greenville 2010, s Portrætter af redaktør Edward Jørgensen ( ) og hustru Emma Jørgensen ( ), Løgstør. Oliepastelkridt på pap. Vesthimmerlands Museum, Aars. Fotos: Winnie Odder. Medlemskaber Bevaringscenter Nordjylland er medlem af følgende organisationer: Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren International Council of Museums (ICOM) Jysk Arkæologisk Selskab Konservatorernes Efteruddannelsespulje (KEP) Museumstjenesten Nordisk Konservatorforbund (NKF) Organisationen Danske Museer (ODM) The Institute of Paper Conservation The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC). Under NKF er værkstedets personale medlemmer af arbejdsgrupperne for papir, røntgen, arkæologi og vanddrukne materialer. Ole Jespersen er medlem af ODM s Håndværks- og Industripulje BCN deltager desuden i møder i Nordjyske Museers Udviklingsråd. Hanne Billeschou Juhl, Lisbeth Præstegaard og Lone Billeschou Juhl er medlem af ODM s samlingsnetværk. 18 Årsberetning 2012

ÅRSBERETNING 2007. Bevaringscenter Nordjylland

ÅRSBERETNING 2007. Bevaringscenter Nordjylland ÅRSBERETNING 2007 Bevaringscenter Nordjylland Årsberetning 2007 Generelt Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer

Læs mere

årsberetning 2008 bevaring & restaurering

årsberetning 2008 bevaring & restaurering årsberetning 2008 bevaring & restaurering Årsrapport 2008 for Bevaringscenter Nordjylland 2 Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Sats Bevaringscenter Nordjylland Tryk Novagraf, Aalborg Copyright 2009 Bevaringscenter

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

årsberetning 2013 bevaring & restaurering

årsberetning 2013 bevaring & restaurering årsberetning 2013 bevaring & restaurering Årsberetning 2013 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Fælleskons.: Udstillingshistorie: Nordjyllands Kunstmuseum nr , stempel øverst blændrammen

Fælleskons.: Udstillingshistorie: Nordjyllands Kunstmuseum nr , stempel øverst blændrammen Registrant Liste over samlingen på Jens Søndergaard Museet Udarbejdet maj 1998/ED Data tilføjet februar 1999/ED, HK, MI Listen bygger på en fortegnelse, dateret 6.juli 1957 og udarbejdet i forbindelse

Læs mere

årsberetning 2011 bevaring & restaurering

årsberetning 2011 bevaring & restaurering årsberetning 2011 bevaring & restaurering 2 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk www.facebook.com/bcnord

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Plast og PVC i Den Gamle Bys 1974-kvarter

Plast og PVC i Den Gamle Bys 1974-kvarter Plast og PVC i Den Gamle Bys 1974-kvarter Af Bodil Klarskov Larsen og Gitte Sørig Thomsen De mange ting og sager, der bruges i 1974-kvarterets udstillinger, er ofte lavet i et materiale, som stiller nye

Læs mere

Fra kirkedepot til standsmæssig plads

Fra kirkedepot til standsmæssig plads Fra kirkedepot til standsmæssig plads Da kirkekonsulent Lis Sejr Eriksen i 2013 blev bedt om at se på et maleri i Helligåndskirken, blev hun noget overrasket over at finde det sammenrullet omkring noget

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Håndværk, kunst og design

Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki

Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki Ellen Krogh Carl Cunningham-Cole Kenichi Aoki Maleren Ellen Krogh (1902-86) Beskrivelse Ellen Krogh blev født i Faaborg i 1902. Hun voksede op under trange kår hos sine bedsteforældre og begyndte tidligt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Nationalmuseet Internationalt samarbejde vedrørende udarbejdelse af fælles europæiske standarder for bevaring af kulturarven 110.

Nationalmuseet Internationalt samarbejde vedrørende udarbejdelse af fælles europæiske standarder for bevaring af kulturarven 110. Rådighedssum 2013 Kulturstyrelsen har bevilliget 12,7 mio. kr. til forskningsprojekter på de danske museer. Der er i år støttet projekter af meget forskellig karakter lige fra Naturhistorisk Museum i Århus

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere