årsberetning 2012 bevaring & restaurering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2012 bevaring & restaurering"

Transkript

1 årsberetning 2012 bevaring & restaurering

2 Årsberetning 2012 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf Layout Ole Jespersen, Bevaringscenter Nordjylland Tryk Novagraf A/S Lyngvej 3, 9000 Aalborg Copyright 2013 Bevaringscenter Nordjylland ISBN Forside 1300-tals seglstampe. Detektorfund, Aalborg. Endnu ikke tydet tekst er sat med versaler. Motivet er antageligt en bispehue. Det kan tyde på, at stampen har tilhørt en gejstlig embedsmand fra Viborg Stift. Foto: Ole Jespersen. årsberetning 2012 bevaring & restaurering Indtjekning af genstande ved udstillingen»værk og Værksted«med værker af billedhugger Gerda Thune Andersen. Vendsyssel Kunstmuseum. Foto: Hanne Billeschou Juhl. 2 Årsberetning 2012

3 Indhold Beretning 2012 Mit bedste værk: Karl Hansen Reistrup Human remains and conservators Galionsfigur restaureres Formål Organisation og økonomi Personale Møde- og kursusdeltagelse Foredrag og undervisning Publikationer Medlemskaber Besøg og rundvisninger Arbejde for brugerne Rekvirerede opgaver i Årsberetning

4 Beretning 2012 Indtjekning af genstande ved jubilæumsudstillingen»værk og Værksted«med værker af billedhugger Gerda Thune Andersen. Vendsyssel Kunstmuseum. Foto: Hanne Billeschou Juhl. Ved årets begyndelse blev undertegnede ansat som ny leder på bevaringscenteret. Det har været et år med mange nye, spændende udfordringer, og i samarbejde med personalet er der i løbet af året sat mange nye organisatoriske og faglige tiltag i gang. I de senere år har der været et stigende behov for malerikonservering, både i forbindelse med løsning af opgaver for brugerne og for de eksterne rekvirenter. I foråret havde vi den glæde at ansætte Winnie Odder i stillingen som malerikonservator, hvilket betød, at brugerne nu i langt højere grad kunne få udført malerikonservering for deres bidrag. I 2012 kunne vi ønske Frederikshavn Stadsarkiv velkommen som ny brugerinstitution. Et samarbejde vi glæder os til at udvikle fremover. Frederikshavn Stadsarkiv er dermed det tredje arkiv i rækken af brugere. Udover et behov for, at personalet på brugerinstitutionerne tilegner sig viden om håndtering af deres samlinger, har der vist sig også at være et behov for at mødes til udveksling af viden og erfaringer på andre områder. Det er oplagt, at BCN forsøger at understøtte dette, og det er derfor bevaringscenterets intention fremover at afholde to til tre kurser om året. I 2012 afholdt vi en emnedag om termografering af elektriske installationer. Kurset havde stor tilslutning fra både brugere og andre interesserede fagfolk. I foråret 2013 er der planlagt et kursus i fotografering af museumsgenstande, som allerede på nuværende tidspunkt er overtegnet. Bevaringsarbejdet foregår ofte bag kulisserne, og værkstedet har derfor i løbet af året forsøgt at synliggøre sig yderligere. Personalet har ved flere lejligheder holdt foredrag og delt ud af deres viden både i faglige sammenhænge og over for potentielle kundegrupper. Udover vores faste nyhedsbrev, som kun kommer brugerne til gode, har vi oprettet en Facebook-side, hvor der løbende lægges nyheder ud om værkstedet. Derudover har vi optrådt på både regionale og nationale tv-kanaler og i andre nyhedsmedier. I september var vi med i DK4s program»arkæologien rundt i Vesthimmerland«. Vi fik også stor presseomtale, da vi i samarbejde med Konservatorskolen i juni holdt åbent værksted i forbindelse med skolens kampagne for at tiltrække nye studerende. Både unge håbefulde og potentielle studerende samt ældre med et arbejdsliv bag sig lagde vejen forbi. For at opnå størst mulig synergi mellem museernes behov og det arbejde bevaringscenteret udfører, prioriterer BCN kendskabet til museernes samlinger og den personlige kontakt og dialog med museumsmedarbejderne højt. Mange museer er gode til at inddrage os i starten af beslutningsprocesserne og er også flittige til at kontakte værkstedet vedrørende små og store problemer i dagligdagen. Bevaringscenteret har været på talrige større og mindre besøg på brugerinstitutionerne, hvor vi fx har udført rengøring af mug på et magasin, ind- og udtjekning af kunstudstillinger, bevaringsfaglig vurdering af samlinger og rådgivning i forbindelse med bygninger og flytning af samlinger. Som et led i museernes afrapportering til Kulturstyrelsen og den løbende kvalitetsvurdering har vi i løbet af året været på konsulentbesøg på næsten samtlige brugermuseer, hvor den enkelte institution og dens samling er blevet gennemgået fra kælder til kvist. I august 2012 kunne Maritimt Oplevelsescenter Springerne (tidligere Aalborg Søfarts- og Marinemuseum) genåbne efter bran- 4 Årsberetning 2012

5 22. september var DK4 og Frantz Howitz (t.v.) på besøg for at filme til TVudsendelsen»Arkæologien rundt i Vesthimmerland«. I baggrunden Hanne Billeschou Juhl. Foto: Pascal Faudot. den ni måneder tidligere. Bevaringscenteret har gennem hele forløbet haft et tæt samarbejde med museet, hvor BCN har fungeret som rådgiver. Derudover har vi arbejdet intenst med at redde de genstande, som var påvirket af branden - et arbejde som i en periode betød en fordobling af medarbejderstaben på værkstedet. Det har været et meget spændende og lærerigt projekt, og værkstedet har fået opbygget en stor viden og erfaring på området. Efterfølgende har vi fået flere opgaver med brandskader igennem diverse forsikringsselskaber og skadeservicefirmaer var også et år, hvor der blev udført mange forbedringer og omrokeringer af værkstedsfaciliteterne. Vi har haft et stigende behov for et mødelokale, og ved at flytte om på funktioner i huset blev det muligt at indrette et kombineret mødelokale, bibliotek og studierum. Der blev også investeret i nyt it-udstyr, sikkerhedsudstyr, hæve-/sænkeborde og bedre arbejdsbelysning, for at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte. Den helt store forbedring af faciliteterne skete i forbindelse med omlægning af varmesystemet i Hammer Bakker til fjernvarme. Bygningen, som huser bevaringscenteret, er opført i 1970 i en tid, hvor energibesparelse var et ukendt begreb, og på grund af en uhensigtsmæssig placering af varme i loftet tæt på uisolerede skunke har værkstedet haft en meget dårlig varmeøkonomi og et dårligt indeklima. I forbindelse med projektet blev varmen ført ned til radiatorer under vinduerne, og ved samme lejlighed blev skunkene også isoleret. Samlet forventer vi derfor på længere sigt store besparelser og et bedre indeklima. I december blev den nye museumslov endelig vedtaget efter en lang og vanskelig proces hen over de sidste tre år. Fra politisk side valgte man desværre ikke at sikre bevaringscentrenes fortsatte eksistens ved at indskrive centrene i museumsloven. Man valgte i stedet at fratage centrene deres oprindelige amtstilskud, og give det til museerne med den begrundelse, at museerne ifølge museumsloven har ansvaret for bevaringen. Bevaringscentrenes fortsatte eksistens skal ifølge museumslovens bestemmelser sikres ved tilsyn og kvalitetsvurderinger af museerne. Bevaringscenteret og museerne har nu en overgangsperiode på tre år til at finde en organisationsform, som fortsat kan sikre et fælles bevaringscenter. Arbejdet med at finde en ny organisationsform går allerede i gang i 2013, og håbet er, at der kan findes en løsning, som sikrer Bevaringscenter Nordjyllands fortsatte eksistens og kvalitet. Hanne Billeschou Juhl Ledende konservator Årsberetning

6 Mit bedste værk Portræt af Karl Hansen Reistrup, malet af Ingeborg Seidelin i Wikimedia Commons.»Niels Ebbesen undsiger grev Gert«, af Karl Hansen Reistrup, 1909, som det er udstillet på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Dette er en formindsket udgave af originalen. Af Winnie Odder, malerikonservator Aalborg Tekniske Skoles festsal var i en 80- årig periode udsmykket med et meget stort maleri udført af Karl Hansen Reistrup. I 2012 forestod Bevaringscenter Nordjylland arbejdet med at nedtage maleriet og pakke det til magasinering.»mit bedste Værk«. Således udtrykker Karl Hansen Reistrup ( ) sig entydigt om det maleri, denne artikel omhandler. Det er da en aldrende Reistrup med et omfattende kunstnerskab bag sig, der her udtaler sig. Han arbejdede inden for så forskellige virkefelter som billedhugger, keramiker, maler og illustrator. Reistrup er hermed en typisk repræsentant for sin tid, hvor kunst og håndværk smelter sammen, og hvor de skarpe skel mellem de enkelte kunstgrene for en tid helt opløses. Borgere i Aarhus kan dagligt glæde sig over hans sprudlende totaludsmykning af deres teaterhus på Bispetorvet. For liebhavere af Kählers keramik fra Næstved fremtryller hans navn de mest utrolige dyreformationer fastholdt i ler og lysterglasur for det indre blik, og fra alle vore gamle historiebøger kender mange Reistrups livfulde illustrationer. Som ung studerede K.H. Reistrup blandt andet nogle år hos en bataljemaler i Paris, og denne særlige interesse forlod ham aldrig. Hans liv formedes i årene efter De Slesvigske Krige og tabet af Sønderjylland i 1864, og disse skelsættende begivenheder for Danmark blev et stadigt tilbagevendende tema for ham. 4. Dragonregiment ved Grønnegades Kaserne i kunstnerens hjemby Næstved leverede utallige»modeller«til hans favoritdyr: hesten. Det sene 1800-tal er tiden, hvor Danmark forsøger at finde sig tilrette under mange nye livsbetingelser; politisk, socialt og geografisk. I 1878 skabes Det Nationalhistoriske Museum på det genopførte Frederiksborg Slot. Brygger J.C. Jacobsen, der grundlagde museet»for at styrke Folkets Selvfølelse«, besluttede, at der som en del af fortællingen om Danmarks historie skulle indgå malerier af vigtige historiske begivenheder. Bryggeren noterede selv en lang række emner, som det var hensigten at bestille malerier af. Arbejdet blev lagt i penslerne hos tidens bedste malere, og det er disse malerier af f.eks. Carl Bloch, Otto Bache, August Jerndorff, Lorenz Frølich og Lauritz Tuxen vi nu kan beskue på slottet i Hillerød. 6 Årsberetning 2012

7 Kun en brøkdel af de emner, der oprindeligt var planlagt, blev udført, for tiden var ikke rigtigt med dette projekt. Historiemaleriet gik helt enkelt sin undergang i møde mod århundredets slutning. Hverken malere eller historikere mente længere, at historien kunne formidles for samtiden på denne måde. Slottets karismatiske restaureringsarkitekt Ferdinand Meldahl ( ) anså, som sin samtid i øvrigt, ikke malede kopier og afstøbninger af kunstværker som noget odiøst. Så disse fyldte mange sale i det unge museum. I dag er middelalderen henvist til et rum med malede originalmalerier, et par bygningsmodeller og en skulptur af Valdemar Atterdag i salen, som bærer hans navn: Valdemarsalen; den første i den kronologiske ophængning på museet. Rummet er helt domineret af tre monumentalmalerier: Kong Christian II i fængslet på Sønderborg Slot af Carl Bloch, De sammensvorne rider fra Finderup efter mordet på Erik Klipping af Otto Bache, Arkonas indtagelse af Valdemar d. Store og Biskop Absalon af Laurids Tuxen, I et af rummets dybe vinduesnicher befinder sig endvidere: Niels Ebbesen undsiger grev Gert af Karl Hansen Reistrup, Dette er en meget formindsket udgave af hans originalversion fra 1907 (på ca. 3 x 5 meter), der befinder sig i Aalborg. Det lille maleri hænger her som en dværg blandt kæmper med sine blot 1,3 x 2,1 meter, der udgør 1/5 af det oprindelige format. Hvorfor nu det? Efter en studierejse til Rom i kommer Reistrup tilbage til Danmark med en stort an- Reistrups store maleri nedtages i Aalborg Tekniske Skoles festsal. Fotos: Winnie Odder. Den første og største version af dette motiv fra Reistrups hånd har siden 1910 tilhørt KUNSTEN i Aalborg, hvorfra det har været udlånt til Aalborg Tekniske Skole De lodrette lyse striber på maleriet skyldes blindrammens tværstivere; her har overfladesnavset ikke lagt sig helt så markant. Årsberetning

8 lagt rytterscene, der på alle måder kunne passe i selskabet til de ovenfor nævnte monumentalmalerier. Historien om Niels Ebbesen er medtaget i alle samtidige historiebøger; og den nærmest mystiske storhed, som samtiden tillagde ham, godtgør på flere måder nødvendigheden af dette motiv i denne sammenhæng. At netop Reistrup kaster sig over denne fortælling, kan de mange heste give et bud om: 11 stk. + det løse. På maleriets bagside kan vi se, at det har været udstillet på Charlottenborg. Dette er stedet i det centrale København, hvor akademiets kunstnere udstiller; fra 1883 desuden i den nuværende udstillingsbygning opført af Ferdinand Meldahl. På grund af tilknytningen til Kunstakademiet blev det betragtet som en officiel anerkendelse at udstille på Charlottenborg, der i 1800-tallet var et af de få steder, kunstnere kunne vise deres arbejder offentligt. Der har bestyrelsen for Frederiksborgmuseet sikkert set det, og i pladsmanglen på museet efter de mange indskrænkninger af den tidlige histories eksponering har de bestilt en formindsket replik (kopi udført af samme kunstner). I hvert fald er den som skræddersyet til sin nuværende placering. Det har nok været en skuffelse for Reistrup ikke at få sit flotte maleri solgt til Det Nationalhistoriske Museum. Men i 1910 erhverves det af Nordjyllands Kunstmuseum (nu KUN- STEN) i Aalborg, hvorfra det i 1932 deponeres på Aalborg Tekniske Skole, og her har det været placeret i skolens festsal helt frem til efteråret Lokalerne skal nu bruges til helt andre formål, og Niels Ebbesen kan få en tiltrængt pause fra sin nationalheroiske dåd. Bevaringscenter Nordjylland har for museet nedtaget maleriet og klargjort det til magasinering er året for den afbildede begivenhed; landet er for størstedelen pantsat til fremmede fyrster dårlig statsøkonomi er ingen ny foreteelse og da grev Gert med en stor hær kommer op i Jylland for at indløse Lotto-kuponen, er der lokale kræfter, der synes, at det ikke lige er noget de vil gå med til. Niels Ebbesen bliver symbolet for dette; han slår greven ihjel og hyldes af folket for sin dåd. Niels Ebbesen bliver selv dræbt kort tid efter. Der er tre motiver knyttet til fortællingen om Niels Ebbesen: dels undsigelsen, som her (relateret til retfærdighed og retsfølelse), drabet (den retfærdige hævn over en tyran) og den fattige kone, der deler sine to brød med ham efterfølgende (folkets hyldest, patriotismen). Efterfølgere vender kunstneren ryggen Alting har sin tid, siger vi ofte. Både arkitekten Meldahl og maleren Reistrup måtte opleve, at deres umiddelbare efterfølgere vendte dem ryggen. Det tager ofte et par generationer, før vi kan se tingene i en større sammenhæng. Disse år ser i hvert fald en renæssance for begge disses kunst; så jeg tror da helt sikkert, at det nu nedtagne monumentalmaleri vil finde sine beundrere i fremtiden. Indtil da er det nu forsvarligt opbevaret og venter på sit kommende publikum; som dog først lige må bekoste en rensning af det store maleri, der ikke helt uskadt har gennemlevet et 80-årigt liv i en festsal. Læs mere: Mette Bligaard: Fædrelandshistoriske billeder, 1978 Niels Ebbesen: Myter og billeder; Randers Kunstmuseum, 1980 Peder Rasmussen: Reistrup - udsmykninger og keramik, 2006 Mette Bligaard: Frederiksborgs Genrejsning, Niels Ebbesen 8 Årsberetning 2012

9 Maleriet støvsuges fra bagsiden, og sporene efter 80 års ophængning på samme sted fjernes. Alle søm langs lærredskanten fjernes. 2. Blindrammen kan nu helt frigøres fra maleriet, og efterfølgende fjernes det sidste snavs fra bagsiden. 3. Prydrammen omkring maleriet adskilles og pakkes i en lang flad pakke. 4. Maleriet rulles fladt ud over en stor paprulle med papir som mellemlæg. 5. Alt er nu klar til transport til magasin og en sikker fremtid. 6. Nederste højre hjørne af maleriet bærer kunstnerens signatur samt tid og sted for fremstilling. 7. På blindrammen er skrevet: KHR samt destination: Charlottenborg, Kjøbenhavn. Arbejdet blev udført af møbelrestaurator Pascal Faudot, malerikonservator Winnie Odder og praktikant Thea Holm. Fotos: Bevaringscenter Nordjylland. Årsberetning

10 Human remains and conservators Some traces of calculus, retreated gums and exposed dentine. Photos: Nora Salonen. Af Nora Salonen As conservators and museum professionals we work towards saving the physical remnants that help us to better understand history and the people who lived in it. The closest we can reach out, and literally touch an individual through time, is when we are dealing with the remains of their physical body. Different kinds of human remains, archaeological, anthropological, and ethnological that are museums and on display, have stirred a lot of conversation, controversy, and strong feelings in people. There are basically generalizing two different opinion groups; let s call them emotional and scientific. They are not mutually exclusive, and we should strive towards understanding them both. Emotional views quite often, but not always, have their origins in religion; it is conceived that individual s earthly remains should be left to rest-in-peace, and merely digging them up from their»final«resting place is a sacrilege. Although it is not any museum s purpose to be disrespectful, far from it, there is a wast group of people who believe that showcasing Nora Salonen has a background in archaeology, conservation, and have a lot of experience working with human skeletons. the earthly remains of past people, is morally wrong. Keeping this in mind, we should remember not to impose our modern morals on people of the past. For instance, the biggest fear of an ancient Egyptian was to be forgotten after death. For an individual, what could be a better way to be remembered throughout time, than to be exhibited and exposed to the gazes of thousands of museum visitors? Even though that hardly was the purpose of the embalming. Scientific arguments for studying the skeletons and human bones are various. The amount of information we can get by the means of different analysis is ever growing. We can now know where the person was born, grew up, what they The skull was broken into several pieces and had most likely cracked due to the pressure in the bog. Pieces could still be fitted together and relatively the whole skull could be reconstructed by gluing and fortifying with short carbon fibre strips on the inner seams. 10 Årsberetning 2012

11 ate, what ailed them, what they looked like, and so much more. Argument for keeping all the excavated osteological material in storage, and maintaining them in good condition, is that in the future we might have even more means and methods of learning from them. Palaeopathological and anthropological sciences have taken great leaps in the resent decades. All these aspects and different opinions should be taken into consideration when museum professionals are dealing with human remains, though conservators rarely need to concern themselves with the osteological aspects. The knowledge of how to treat objects made of bone, can also be applied on human skeletons and bone material. Usually commonsense should be enough to tell, how to treat the remains with due respect. As an example, how this particular conservator came in contact with human remains at the BCN, we have the case of the Tollestrup Mose bog skeleton from the collection of Vendsyssel Historiske Museum. The female skeleton had already been excavated from a bog in the 1940 s and stored ever since, apparently without much cleaning and in the original packaging. She came to the workshop to be cleaned, put together, and set in anatomically correct order for the upcoming exhibition. Almost all of the bones were present and in a relatively good condition. Most of the acidic turf could be brushed off with just soft brushes. Unfortunately some of the bones had developed a speckled moldy surface due to, either being backed while still moist or some humidity issues during their long stay in the storage. Luckily this problem was just on the surface and mainly aesthetic. The skull was broken into several pieces and had most likely cracked due to the pressure in the bog. Pieces could still be fitted together and a relatively whole skull could be constructed by gluing them together. The main part of the job was to invent functional packaging for the skeleton. The body had to be packed in an anatomically correct position so that the museum personnel putting up the exhibition could easily unpack and assemble it again. The solution was to photograph each significant part of the anatomy, pack it in the right order into separate boxes, and attach the photo on the lid of the container. The bones were also labeled to help future assembly and all the materials used were acid free and selected so they will not damage the delicate surface of the bone. Sometimes when working with mere objects, it is easy to forget that people in the past were just like us. They had their own worries, moments of happiness, daily duties, their ordinary lives. When you come in contact with the actual person from the past you might take a pause to imagine what their life might have been like. Even though science is not yet advanced enough to make the skeletons speak, it might give them a voice that can give us valuable information of the past we work so hard to bring back to life. The skeleton was packed in anatomical order in acid free boxes and paper. Photos of the content was taped on the lid of each box. Photo: Nora Salonen. Årsberetning

12 Galionsfigur restaureres Af Pascal Faudot 1. Galionsfigur fra Læsø tilhørende Bangsbo Museum. Forestiller kvinde i udringet kjole og flæsebesat trøje. Fyldigt mørkt hår er sat op med nakkekam. Efter hår- og dragtmode fra ca Højre arm og hånd, muligvis begge arme, er rekonstruerede. Højde 78 cm. Figuren har store svindrevner. Ved tidligere restaurering er anvendt kraftige jernsøm, som nu er rustne og har nedbrudt det omkringliggende træ. 2. Rustudfældning omkring søm. 3. Kraftige søm ses i endetræet. 4. Hoftehjørnet er taget af. I træet ses svækkelse efter de rustne søm Årsberetning 2012

13 5. Hoftehjørnet er adskilt for at fjerne sømmene helt. 6. Delene er renset for søm og rustudfældning. 7. Delene limes sammen i opstilling med sandposer, der former sig efter emnet. 8. Revner i ryggen er udfyldt med kiler, blår og lim. 9. Udfyldning af svindrevner og sømhuller. 10. Trælister er skåret tæt til figurens oprindelige overflade. 11. Endeligt resultat, hvor reparationer er retoucheret, opskallet bemaling fastlagt og overfladen renset og behandlet. Fotos: Pascal Faudot Årsberetning

14 Formål Bevaringscenter Nordjylland (BCN) har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer og andre kulturbevarende institutioner, som har indgået samarbejdsaftale med bevaringscenteret. Organisation og økonomi Bevaringscenter Nordjylland er en selvejende institution. Centerets drift finansieres delvist gennem offentlige tilskud fra Kulturstyrelsen og delvist ved betaling for ydelser fra de tilknyttede institutioner. Desuden har BCN en indtægt fra kunder udenfor museumsverdenen, fx kirker, institutioner og private. Det faste personale består af seks fagkonservatorer og en sekretær på deltid. Desuden har der i 2012 været flere projektansatte fagkonservatorer og andet personale. I 2012 har Bevaringscenter Nordjylland indgået samarbejdsaftaler med i alt 12 institutioner. Aftalerne er udformet som individuelle kontrakter mellem BCN og brugerne, og kontrakterne fastsætter betaling for en andel af BCN s arbejde. I andelen indgår både løsning af individuelle opgaver samt en række aktiviteter, som kommer brugerne i fællesskab til gode, fx kurser, metodeblade, tværmuseale projekter, nyhedsbreve og faglig opdatering. Ved årets begyndelse udmeldes et forventet samlet antal producerede timer for året, så den enkelte bruger kan vurdere, hvilke opgaver der skal prioriteres. Da tilskuddet fra staten og museerne ikke dækker alle driftsomkostninger, er en del af ar- Stort lerkar med profileret randkrave og korsformet stempelornamentik. Ældre romersk jernalder. Aalborg Historiske Museum. Fotos: Nora Salonen. 14 Årsberetning 2012

15 bejdstiden hos BCN afsat til rekvireret arbejde. Herved sikres en tilstrækkelig indtægt, der kan fastholde det eksisterende personale og dermed den faglige bredde i tilbuddet til brugerne. Det rekvirerede arbejde havde i 2012 et omfang, som både sikrede den faste bemanding og gav mulighed for nyansættelser. Overskuddet blev blandt andet brugt til nyanskaffelser og forbedringer i huset. Bevaringscenteret har i 2012 indgået i flere store projekter med samarbejdspartnere både i og udenfor regionen. Ifølge vedtægterne for Bevaringscenter Nordjylland skal bestyrelsen bestå af to repræsentanter for de statsanerkendte museer og andre kulturbevarende institutioner indenfor regionen, med hvem bevaringscenteret har indgået samarbejdsaftale samt tre repræsentanter for Kommunekontaktrådet for Region Nordjylland. Kommunekontaktrådet har dog valgt ikke længere at udpege medlemmer til bestyrelsen. På et valgmøde i 2010 blandt brugerne blev der udpeget en bestyrelse bestående af repræsentanter for brugerne. Bestyrelsen fungerer som en midlertidig bestyrelse med mandat til at arbejde for en større kommunal eller anden ekstern repræsentation samt gennemføre den nødvendige vedtægtsændring. Funktionsperioden er ikke fastlagt. Bestyrelsen har følgende sammensætning: Michael Ax, museumsdirektør, Nordjyllands Kystmuseum (formand) Aase Bak, museumsinspektør, KUNSTEN (udtrådt af bestyrelsen juni 2012) Bodil Frandsen, museumsinspektør, Nordjyllands Historiske Museum Sine Kildeberg, museumsdirektør, Vendsyssel Kunstmuseum Mogens Thøgersen, museumsdirektør, Vendsyssel Historiske Museum (repræsentant for NMU) Ole Jespersen, konserveringsassistent, Bevaringscenter Nordjylland (medarbejderrepræsentant) Hanne Billeschou Juhl, ledende konservator, Bevaringscenter Nordjylland (sekretær). I 2012 blev der afholdt fire bestyrelsesmøder: 22. marts, 12. juni, 19. september, 14. december. Personale Fastansatte Hanne Billeschou Juhl, ledende konservator, Cand.Scient.Cons Ane Hvorslev, sekretær, deltid Lisbeth Præstegaard, grafisk konservator, deltid Lone Billeschou Juhl, kulturhistorisk konservator Ole Jespersen, konserveringsassistent Pascal Faudot, møbelsnedker Thor-Gunnar Rasmussen Aakjær, pedel Winnie Odder, malerikonservator, deltid. Øvrige medarbejdere i 2012 Jens Christian Nymose, grafisk konservator Tenna Kirkeby Pedersen, grafisk konservator Laura Hessel Bonde, malerikonservator Nora Liisa Elina Salonen, kulturhistorisk konservator Thea Holm, volontør. Rengøring Rengøringen blev varetaget af Proff-Service ApS. Slaglodning af monteringsbeslag til udstilling. Foto: Pascal Faudot. Årsberetning

16 Møde- og kursusdeltagelse Hanne Billeschou Juhl 26. januar. Restaureringsseminar. Bevaringsprincippet - værdi og metode. Kulturstyrelsen. Axelborg, København 30. januar. Erfa-møde. Center for bevaring af kulturarven. Vejle 5. marts 8. juni. Grundlæggende lederuddannelse. Aalborg Handelsskole maj. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 21. maj. Kulturstyrelsens årsmøde. Kulturstyrelsen. Nyborg Strand 30. maj. Forårsmøde. NMU. KUNSTEN 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland 4. oktober. Ledermøde. NMU. Regionshuset. Region Nord 25. oktober. Samlingsnetværksmøde. ODM. Helligåndshuset, Randers 8. november. Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde. ODM. Comwell Kolding 12. november. Efterårsmøde. NMU. Springeren - Maritimt oplevelsescenter, Aalborg Lisbeth Præstegaard maj. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland 2. oktober. Papirgruppemøde. NKF. Lone Billeschou Juhl maj. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland 1. oktober. Mikroorganismer og skimmel i mu seumssamlinger. KEP. Svampelaboratoriet, Teknologisk Institut. Pascal Faudot maj. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland. Ole Jespersen maj. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland Winnie Odder november. Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde. ODM. Comwell Kolding 18. september var Bevaringscenter Nordjylland vært ved et temamøde, hvor vi havde inviteret de lokale museer samt kolleger fra nærliggende bevaringscentre til to timers orientering om eltermografering. Henrik Baagøe Thomsen fra Delta-Prosal gennemgik emnet i teori og praksis. Foto: Ole Jespersen. 16 Årsberetning 2012

17 Magasinkasse med indlæg af ethafoam til modelskibet»jylland«. Vendsyssel Historiske Museum. Fotos: Pascal Faudot. Foredrag og undervisning Hanne Billeschou Juhl 16. maj.»branden på Søfarts- og Marinemuseet i Aalborg«. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 24. maj.»konservering og restaurering på Bevaringscenter Nordjylland«. Dansk Bygningskontrol, Aalborg 18. september. Eltermografering, temadag. Bevaringscenter Nordjylland. Pascal Faudot 24. maj.»konservering og restaurering på Bevaringscenter Nordjylland«. Dansk Bygningskontrol, Aalborg. Winnie Odder 24. maj.»konservering og restaurering på Bevaringscenter Nordjylland«. Dansk Bygningskontrol, Aalborg. Lisbeth Præstegaard 16. maj.»branden på Søfarts- og Marinemuseet i Aalborg«. Katastrofeberedskab. KEP symposium. Hotel Christiansminde, Svendborg 2. oktober.»arkitekturtegninger, typer og termer«. Papirgruppemøde. NKF. Årsberetning

18 Publikationer Hanne Billeschou Juhl»Et sjældent, firkantet vikingeskrin fra Næsby«. Vesthimmerlands Museum. Årbog 2012, s »The ability of waterlogged wood to resist freezing«. Proceedings 11th ICOM-CC WOAM WG meeting. Greenville 2010, s Portrætter af redaktør Edward Jørgensen ( ) og hustru Emma Jørgensen ( ), Løgstør. Oliepastelkridt på pap. Vesthimmerlands Museum, Aars. Fotos: Winnie Odder. Medlemskaber Bevaringscenter Nordjylland er medlem af følgende organisationer: Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren International Council of Museums (ICOM) Jysk Arkæologisk Selskab Konservatorernes Efteruddannelsespulje (KEP) Museumstjenesten Nordisk Konservatorforbund (NKF) Organisationen Danske Museer (ODM) The Institute of Paper Conservation The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC). Under NKF er værkstedets personale medlemmer af arbejdsgrupperne for papir, røntgen, arkæologi og vanddrukne materialer. Ole Jespersen er medlem af ODM s Håndværks- og Industripulje BCN deltager desuden i møder i Nordjyske Museers Udviklingsråd. Hanne Billeschou Juhl, Lisbeth Præstegaard og Lone Billeschou Juhl er medlem af ODM s samlingsnetværk. 18 Årsberetning 2012

ÅRSBERETNING 2007. Bevaringscenter Nordjylland

ÅRSBERETNING 2007. Bevaringscenter Nordjylland ÅRSBERETNING 2007 Bevaringscenter Nordjylland Årsberetning 2007 Generelt Bevaringscenter Nordjylland (BCN) er en selvejende institution, som har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

årsberetning 2011 bevaring & restaurering

årsberetning 2011 bevaring & restaurering årsberetning 2011 bevaring & restaurering 2 for Bevaringscenter Nordjylland Udgiver Bevaringscenter Nordjylland Storemosevej 8 DK-9310 Vodskov Tlf. +45 9829 2455 bcn@bcnord.dk www.bcnord.dk www.facebook.com/bcnord

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede Navercamp Internationalt arbejdsstævne for farende håndværkssvende Hjerl Hede 13. -27. september 2015 Hvorfor Internationalt arbejdsstævne? Vi vil gerne tiltrække vandrende håndværkssvende fra hele Europa

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR

BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR BEVARINGSCENTER NÆSTVED KUNST OG KULTUR Beretning 2012 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Navn Bevaringscenter Næstved Kunst og Kultur 1.2 Adresse og telefonnummer Tommerupvej 1, 4700 Næstved Telefon: 5577

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

årsberetning 2009 bevaring & restaurering

årsberetning 2009 bevaring & restaurering årsberetning 2009 bevaring & restaurering Årsrapport 2009 for Bevaringscenter Nordjlland 2 Udgiver Bevaringscenter Nordjlland Sats Ole Jespersen, Bevaringscenter Nordjlland Trk Novagraf, Aalborg Copright

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere