Referat af Forældrerepræsentantskab-møde (FR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Forældrerepræsentantskab-møde (FR)"

Transkript

1 Referat af Forældrerepræsentantskab-møde (FR) Dato: 8. juni 2011 Tidspunkt: Hvor: Skolens lærerværelse Deltagere: Område Navn Deltog Suppleant Deltog 0. klasse Heidi H. Blum Nej Steffen R. Scharff Ja 1.klasse Britt Eggert Behrend Ja Kamilla Nørhave Thørstrup Ja 2.klasse Ann-Karin Axelgaard Ja Karina Heegaard Ja 3.klasse Tina Holm Bak Ja Karin Vahl Heintz Afbud 4.klasse Brian Thenning Ja Kim Meldgaard Afbud 5.klasse Mette Frederiksen Nej Henrik Striboldt Nej 6.klasse Pernille Degn Christensen Afbud Henriette Vestergaard Ja 7.klasse Susanne Goldermann Nej Anja Ambjørn wigger Nej 8.klasse Peter Elleholm Ja Pia Sommer Petersen Nej 9.klasse Dorte Mathiesen Jessen Ja Maja M. Thorhauge Toft Nej Tillidsrepræsentant Camilla Munch-Hansen Ja Tilsynsførende Erik Mertz Nej Katolsk repræsentant Margrethe Sønderby Nej Hansen Skoleleder Tony Rossi Lundby Ja Bestyrelsesformand Bente Christiansen Nej SFO formand Mette Petersen Nej Rettelser i referatet efter udsendelse: Kim M. rettelser til antal burgere. Dagsorden 1. Velkomst og valg af referent Tina Bak 2. Meddelelser fra formanden Tina Bak 3. Meddelelser fra skolelederen Tony Lundby 4. Meddelelser fra skolebestyrelsen Bente Christiansen 5. Opsamling fra sidste møde: Førstehjælp Britt Eggert Behrend 6. Orientering fra løbende udvalg: Klasserunde Alle - udsendt inden mødet Profiling status Markedsføringsudvalget 7. Evaluering af skolefesten Alle 8. Eventuelt 9. Fastsættelse af ny mødedato Tina Bak 1. Velkomst og valg af referent v. Tina Holm Bak Formand Tina Bak, bød velkommen til de fremmødte. Britt Eggert Behrend meldte sig som referent. 2. Meddelelser fra formanden - v. Tina Holm Bak 1

2 Forældrerepræsentantskabets konto er på ,82 kr. Der har været udlæg til Hansapark tur for skolepatruljen på og udlæg på det bevilget tilskud til forskønnelse af mellemgården på ca ,-. Der er udestående på leje af Anlægspavillonen til skolefesten på kr. Faktura afventes. Udestående: underskrive FR vedtægterne 3. Skolelederens skriftlige meddelelser v. Tony Lundby 8. april havde vi besøg fra Teknologisk Institut. Bh.kl. lederne havde gjort opmærksom på at der var en underlig lugt i bh.kl. Da vi tidligere har haft konstateret skimmelsvamp, tog vi straks kontakt til Teknologisk Institut, men heldigvis var der ingen tegn på skimmelsvamp i de prøver, der blev taget. Konsulenten mente i stedet, at det var et kloakeringsproblem. Kommunen kontaktes mhp. at afklare, hvorvidt det er skolens kloakledning, der er fejl på, eller om det er hovedledningen, som er kommunens ansvar. Vi har nu fået udskiftet varmepumpen i denne bygning og fået renoveret hele vores ventilationssystem. Det glæder vi os meget over og ikke mindst glæder vi os til dels at føle forskellen, når det bliver vinter dels til at se den afledte effekt i besparelse på varme/el. Torsdag den 5. maj havde skolen til vores morgensamling besøg af skolelederen fra den skole for forældreløse børn i Uganda, som vi samlede ind til i fasteaktionsugen. Ved samme lejlighed kunne vi proforma aflevere en check på Dkr. til skolelederen, Rose. Hun kvitterede ved at sige nogle ord på dansk til vores elever og vise et par fotos fra skolen i Uganda. Rose er gift med en dansk Danida-udsending. Vi overvejer at gøre Rubaga Community School til vores venskabsskole. Eleverne fra 9. klasse har nu overstået deres skriftlige eksamener. Sidste skoledag var torsdag den 26. maj og dagen efter afholdt vi den årlige skolefest. På foranledning fra elevrådet kan vi nu i samarbejde med (Fournaise - Thomsen) tilbyde at eleverne fra klasse kan leje et elevskab til en meget rimelig pris. Brev om dette er allerede udsendt ligesom man kan læse mere om dette dels på skolens hjemmeside dels ved direkte kontakt til Kommentarer til elevskabe: ingen el i skabene pga. risiko ved varmeudvikling. Skolen har besluttet at det for skoleåret er obligatorisk for eleverne fra klasse at medbringe en bærbar PC som en del af skoletaskens indhold (på lige fod med penalhus og taskebøger). To af skolens lærere forlader skolen til sommer (den ene har søgt nye udfordringer, den anden går på førtidspension). De involverede klasser har allerede fået meddelelse herom. 4. Meddelelser fra skolebestyrelsen v. Tony Lundby Tony orienterede kort fra skolebestyrelsen. Bente Christiansen deltog ikke i mødet. 2

3 Der er lavet en 30 pkt. liste/katelog, som der skal køres efter. Der vil være fokus på besparelser af el/vand/lys forbruget. Her skal der skabe bevidsthed hos eleverne og de ansatte. Der er endvidere indgået aftale med en energikonsulent. Steffen Scharff (bh.kl.) vil tage fat på Tony, da han har nogle kompetencer her. Det er besluttet, at der ikke bliver lagt bestyrelsesreferater ud på skoleportalen. Men i stedet for vil bestyrelsesformanden en gang i kvartalet skrive en overordnet status. Husk at rette/fjerne under fanen med referater under bestyrelsesfanen. Erik Mertz stopper som tilsynsførende. I stedet er det besluttet at benytte sig af kommunalt tilsyn. Kommunen har accepteret dette. Det bliver Jan Broholm fra kommunen, som skal stå for dette. 5. Opsamlinger fra sidste møde: førstehjælp - v. Britt Eggert Behrend Britt orienterede om de tilbud som er kommet. Skolen har modtaget et godt tilbud fra Ringsted Brandvæsen. Det besluttet at tage imod dette tilbud. Det bliver FR kassen som betaler for dette. Det bliver følgende klasser: og 8. klasse. Det bliver differeret undervisning alt efter klassetrin. Tony går videre med dette. Det er blevet anbefalet at bruge Pixeline CD-rom Lær om førsthjælp Punktet tages op på næste FR-møde 6. Orientering fra udvalgene Klasserunden: Der blev efterlyst værditilbud til de større klasser i SFO en. Dette skal tages med SF-lederen Mette. Det vil være en god ide at spørge børnene. Enten på et børnemøde eller via det lille elevråd. Elevplanen ændrer for til næste skoleår. Der vil komme spørgeskema med hjem som elev og forældre skal udfylde sammen. Det sker 1 gang årlig inden den første elevplan. Dette er med til at skabe mere dialog mellem elev/forældre og inden skole/hjem samtalen. Vi aftalte om billeder på elever under elevintra. Det er noget som skal aftales i de enkelte klasser. Der er også muligheden at under klassebilledet sættes navne på de enkelte elever. Tony orienterede om regler vedr. situationsbilleder i åbne sites. Må ikke være for tæt på og ikke i badetøj. I de lukkede intra som er beskyttet med adgangskoder er der andre regler. Dog skal vi alle overholde moralske regler for billeder, så ingen bliver støt eller mobbet pga billder. Markedsføringsgruppen: 3

4 Gruppen består af Kamilla 1.kl. (gruppeformand) Heidi bhkl. Karin 3.kl. (meldt ud igen pga. arbejdspres) Brian 4.kl. Ann-Karin 2.kl. (meldte sig ind på mødet) Tony ønskede at gruppen skal se på SkoleIntra. Der er 8 forskellige måde man kan vælge til skoleintra. Det vil også være en god ide at sætte priser på forside ved efterspørgsel på elever. Vi talte om følgende (punkt form) som skal videre arbejdes: SkoleIntra o Hvordan ser det ud? Skal der ændres? o Artikler om skolen og skolens aktiviteter: Den gode historie(forældre(elever/gl. elever), artikler fra avisen, fx om skolen fasteprojekt herunder skolens sociale bevidsthed, andre artikler o Spots/demo som kører på SkoleIntra? Er skolen synlig nok? o Komme ud i børnehaverne o Umuligt at komme ind på skolen derfor ikke nok på listen Skolen udseende. Fx SFO gården. Ser der rodet ud? Forældreundersøgelse: o Hvorfor vælger vi skolen? o Dette skal laves med kategoriseringer. Brug af facebook hos Tony Et udvalg som står for at sørge for input til SkoleIntra, stå for facebook mv. 7. Evaluering af sommerfest Skolefesten blev afholdt fredag den 27. maj. Det var igen en succes trods regnvejr. Der har været meget positiv tilbagemeldinger på festen. Der var en teaterforestilling, som foregik i Anlægspavillonen. FR betaler for lejen af dette. Den generelle tilbagemelding har været positiv fra forældrene og elever. Det har været mega stor arbejdet for de involverede og der er kommet flere udgifter end forventet. Derfor er det besluttet, at næste år skal en evt. forestilling ske i kun SFO-regi eller via en dramagruppe. Dette er ikke besluttet. Næste års skolefest skal laves under Ryst posen og fokus på sammenhold Grillen og pizza boderne har været en succes igen. Det nye år var også succes: etnisk mad (selv om der blev lavet for lidt) frikadeller/kartoffelsalat/salat, smoothies. Nye i år har været klippekort. Det har været en god succes. Det fortsætter til næste fest. Marianne fra kontoret har været med til festmøder i FR-regi. Det er godt. Vigtig hun er involveret fra start af. Der kom følgende forbedringsforslag: 4

5 For bh.kl. er de nye i festen. Hvad skal de vide/have af information. Steffen vil lave en liste. Der er visse klasser hvor det er svært med forældreopbakning. Det er ikke et krav at det er de små klasser som laver mad. Det er op til de enkelte klasser hvad de vil lave. Der mangler diskotek. Det kunne være de store klasser som stod for dette. Skolepatruljen skete tilmelding via ForældreIntra. Der skal være mulighed for at sætte 2 forældre på samme tidsrum Grill stedet var en kæmpe succes. De havde forberedt 150 burgere under forestilling. Der blev solgt i alt burgere og 55 franske hotdogs. Næste gang skal nok alle være forberedt. Nuværende 4. klasse vil gerne fortsætte til næste år. De har rutinen og det kører bare. Måske skal der være flere foran til at modtage bestilling og dele ud. Der skal være flere aktiviteter til alle aldersgrupper. Der mangler pris- koordinering og den skal være mere synlig. 8.klasse får selv overskuddet fra deres salg. Det går IKKE til Rom-turen, men en hyttetur i 9. klasse. Der må ikke bruges mange mikroovne. Det kan skolens strøm ikke holde til. Vi skal tænke i andre baner. Spørg 6.,7.,og 8. klasse hvad eleverne vil. Tilmelding via forældreintra var godt. Betaling skal ske på en anden måde næste gang, da kontoret blev langt ned over en måned. Betalingen kan ske i klassen fremover. Begræns antal ens boder bortset fra drikkevarer. Fx popcorn Per pedal havde meget travlt denne aften og op til. Derfor skal der laves en gruppe oprydning mv. næste gang. Kontakt til medierne (Tony) Tal fra festen: 253 Voksne og 212 børn = 465 deltagere Priser Sodavand/juice Øl Vin pr. Flaske Vin pr. glas Hoppeborg - aftenpris Fransk Hotdog Burger Slush-ice Børnebillet Voksenbillet 5 kr. 10 kr. 50 kr. 10 kr. 5 kr. 10 kr. 20 kr. 5 kr. 15 kr. 30 kr. Regnskab Der er udgifter, som ikke er helt på plads, så det endelig resultat er ikke klar. Her er oversigten pr klasse: 5

6 Der blev solgt 94 klippekort. Indtægter Udgifter Overskud bh.kl. - ISPINDE, popcorn Kontantsalg 915,00 Billetsalg Voksne Billetsalg børn Udgifter 424,00 I alt bh.kl. Softice, popcorn 915,00 424,00 491,00 1. klasse - Etnisk restaurant Kontantsalg 75,00 Billetsalg voksne ,00 Billetsalg børn ,00 Udgifter 1.096,00 I alt 1. klasse etnisk restaurant 1.890, ,00 794,00 2. klasse - frikadeller, kartoffelsalat og salatbar Kontantsalg 75,00 Billetsalg voksne ,00 Billetsalg børn ,00 Udgifter 130,00 I alt 2. klasse Frikadeller, kartoffelsalat, salatbar 1.815,00 130, ,00 3. klasse - Pizzeria Kontantsalg 539,50 Billetsalg voksne ,00 Billetsalg børn ,00 Udgifter 1.805,50 I alt 3. klasse Pizzeria 2.564, ,50 759,00 4. klasse - Grill- /Burger - bod Kontantsalg 691,00 Billetsalg voksne ,00 Billetsalg børn ,00 Udgifter 2.911,00 I alt 4. klasse Grill-/burger 5.326, , ,00 5. klasse - Smoothies og Milkshakes og frisk frugt bod Kontantsalg 956,00 Billetsalg voksne Billetsalg børn Klippekort klip 97 klip 485,00 Udgifter 596,50 I alt 5. klasse Smoothies, milkshake frist frugt 1.441,00 596,50 844,50 6

7 Indtægter Udgifter Overskud 6. kl. Slush-ice og popcorn Kontantsalg 818,00 Leje af Slush-ice maskine 1.250,00 I alt 6. kl. Slush-ice popcorn 818, ,00-432,00 8. klasse - kagesalg Klippekort klip 303 klip 1.515,00 I alt 8. klasse 1.515, ,00 Ølbod Ølbod -mellemgård 2.075,00 Ølbod -sfo gård 945,00 I alt Ølbod mellemgård 3.020, ,00 Hoppeborg 256, Eventuelt. Der kom enkelte ting: 1. Evaluering af årsmøde: Der er ikke så mange forældre som deltager i mødet. Men der er jo også normalt at hvis der ikke er problemer, som kommer folk ikke. Det har altid, også for andre tilsvarende privatskoler, været svært at tiltrække til årsmøderne. Dette årsmøde var der ændret koncept, så det var bestyrelsen, FR, elevråd som kom og fortalte om arbejdet der sker der. Selvfølgelig også skolens økonomi: regnskab/budget. 2. Evaluering af engelsk i 1. kl. og 2. kl. Det har givet et bedre ordforråd og eleverne bliver bedre stillet når de så starter med engelsk i 3.kl. Så legeengelsk fortsætter. Fra næste skoleår vil 2. klasse få 2 legeengelsk timer om ugen. 12. Fastsættelse af ny mødedato Næste møde er fastsat til tirsdag den 27. september 2011 kl på lærerværelset. Referent Britt Eggert Behrend 7

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 Referat af Mammen Friskoles generalforsamling tirsdag den 21. april 2009. I mødet deltog: 33 forældrekredsmedlemmer 1 skolekredsmedlem 8 ansatte 1 tilsynsførendekandidat Formand Marianne Pedersen byder

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 29.4.2015

Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 29.4.2015 Referat fra generalforsamling på Brændstrup Kristne Friskole onsdag d. 29.4.2015 1. Velkomst og indledning 2. Valg af ordstyrer og referent Glenn Jakobsen blev valgt som ordstyrer og Elisabet Lund som

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Skoleledelsens pædagogiske beretning for 2011

Skoleledelsens pædagogiske beretning for 2011 Skoleledelsens pædagogiske beretning for 2011 Et af de Pædagogiske indsatsområder i indeværende skoleår har været at optimere brugen af IT som arbejdsredskab. Formålet er at vi i stadig højere grad lader

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Tak for interessen og deltagelsen i vores fælles forældremøde onsdag den 26. oktober. Som lovet er her referatet fra hvert hus eget møde.

Tak for interessen og deltagelsen i vores fælles forældremøde onsdag den 26. oktober. Som lovet er her referatet fra hvert hus eget møde. Små referater fra forældremødet Nivå området V/ områdeleder Jane Sys Toftesgaard Mariehøj 501 2990 Nivå Tlf 72 56 53 44 jsto@fredensborg.dk Dato: Kære forældre. Tak for interessen og deltagelsen i vores

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Generalforsamlingen afholdes i henhold til skolens vedtægter, som findes

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet.

skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Generelt om skolen.5 Styrelse..7 At være forældre på skolen...8 Adresseændring.12 Billeder... 12 Lilleskolens Billedskole.. 12 Den 7. Himmel - en

Læs mere

Bremdal Borger- & Grundejerforening

Bremdal Borger- & Grundejerforening Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2012. Formanden Anna-Grethe Kamp bød velkommen. Der var 30 deltagere. 1. Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt.

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere