Indeklima i huse af massive træelementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeklima i huse af massive træelementer"

Transkript

1 Indeklima i huse af massive træelementer Marts 2005 RLS Consult Rasmus Storgaard

2 Forord Forord Denne rapport er skrevet i forbindelse med en undersøgelse, der er udarbejdet, for at sætte fokus på massive træelementer. Der har været en del mennesker og virksomheder, som har gjort sit til, at denne rapport er blevet til noget. Erik Vestergaard, teknisk direktør i Brabrand Boligforening skal have en tak for en stor hjælp i hele undersøgelsesfasen, uden hans hjælp ville dette projekt ikke være blevet til noget. Jeg vil gerne takke varmemester Jan Erik Sørensen og de tolv familier, der har været behjælpelig med at svare på spørgsmål, og har givet lov til at der blev opstillet datalogger i deres hjem, og tak til Statens Byggeforskningsinstitut og Bygge- og miljøteknik A/S for lån af datalogger. Jeg vil også gerne takke Georg Christensen fra Bygge- Miljøteknik for hjælp til at analysere målingerne. Der skal også lyde en tak til Associerede Ingeniører for udlån af detaljer, og en tak til Erling Stadager fra Arkitema og Peter Jensen fra Dansk Træemballage for samtaler og videndeling omkring massivtræ. Til sidst en tak til læge Henrik Høberg, der har været en stor hjælp til analysen af luftvejssygdomme.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning - Problemformulering Problemformulering Problemstilling Metode Målgruppe Begrebsafklaring Analyseobjekter og metoder Præsentation og analyse af boligkvarteret Starttidspunkt for undersøgelserne Konstruktionstyper i lejlighederne Luftfugtighedens indflydelse på indeklimaet Hvad siger lægevidenskaben? Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letklinkebeton end huse af massive træselementer? Fugt i indeklimaet Resultat af målinger Boliger indsat i vanddampdiagrammet Delkonklusion Målingers usikkerhed Interviews Fugtindhold i træ og andre materialer Andre forhold der spiller ind på indeklimaet Afgasning, formaldehyd og VOC Er der vækst i byggeriet med massivtræ? Baggrund for huse af massive træelementer i Danmark De første fleretagers huse af massive træelementer i Danmark Keep it simple Modstand mod forandring Vækst i byggeriet af massivtræ

4 Indholdsfortegnelse 9.0 Konklusion Litteraturliste Primær litteraturliste Sekundær litteraturliste Hjemmesider...44 Bilag...45 Bilag 1, kort over boligkvarter...45 Bilag 2, brev til beboer...46 Bilag 3, Interviews...47 Bilag 4, datalog Tinytag Ultra...71 Bilag 5, datalog Dickson Pro

5 Indledning, Problemformulering 1.0 Indledning - Problemformulering Den 17. juni 2004 afholdt Dansk Træemballage et seminar om huse af massive træelementer. Blandt de 150 deltagere var der repræsentanter fra 22 arkitekttegnestuer fra hele landet. Dertil kom flere rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer, boligselskaber og kommuner. På dette seminar blev der efterspurgt en undersøgelse, som kunne be- eller afkræfte hypotesen, som lyder: Der er mindre luftfugtighed i indeklimaet, i huse af massivtræ end huse af letklinkebeton. Der er lavet undersøgelser på fugtigheden i selve træelementet, disse undersøgelser skal bruges til dimensioneringen af træelementerne. Målinger af indeklimaet, var der ingen der kendte noget til, men der var generelt stor efterspørgsel efter sådanne undersøgelser. Dette blev til baggrunden for denne rapport. Jeg tog kontakt til Brabrand Boligforening, som også var repræsenteret ved før omtalte seminar, for at høre om de ville være interesseret i at stille lejligheder til rådighed, til en undersøgelse af luftfugtigheden i huse af massive træelementer versus letklinkebeton. Sommeren 2004 havde jeg et møde med Erik Vestergaard, teknisk direktør i Brabrand Boligforening, hvorefter vi besluttede at samarbejde om disse undersøgelser. Boligforeningen har været utrolig villig til at hjælpe med disse undersøgelser. De har været en stor hjælp i hele undersøgelsesfasen. 1.1 Problemformulering Det er et problem, at der ikke er lavet undersøgelser af luftfugtigheden i huse af massive træelementer i Danmark. Det er en intention med nærværende rap- 3

6 Indledning, Problemformulering port at undersøge huse af massive træelementer og huse af letklinkebeton og se hvilke huse der ud fra luftfugtigheden har det bedste indeklima. 1.2 Problemstilling Det er intentionen med nærværende rapport at klarlægge forskellen vedr. udvalgte fugtproblematikker, nemlig den absolutte luftfugtighed, i hhv. huse af massive træelementer versus huse af letklinkebeton elementer. Det er desuden en hypotese i rapporten, at der er et bedre indeklima vedr. fugtforhold i huse af massive træelementer end huse af letklinkebeton. 1.3 Metode Problemstillingen belyses gennem undersøgelser i form af opsatte datalogger i 12 lejligheder, henholdsvis i 4 lejligheder med massive træelementer som bagmur og træ på facaden 4 lejligheder med massive træelementer som bagmur og tegl på facaden 4 lejligheder med letklikebeton-elementer som bagmur og tegl på facaden Resultaterne fra dataloggerne skal besvare følgende spørgsmål, der også bliver analyseelementer: Gør luftfugtigheden, der er et sundt indeklima? Er den absolutte luftfugtighed større i letklinkebetonhuse end huse af massive træelementer? 4

7 Indledning, Problemformulering Desuden vil der være en analyse af væksten i byggeri med massive træelementer. Afslutningsvis drages der sammenligning af de tolv analyserede resultater, for på denne baggrund at konkludere og besvare hypotesen. 1.4 Målgruppe Rapporten retter sig mod rådgivere i arkitekt- og ingeniørvirksomheder. 1.5 Begrebsafklaring Massive træelementer, er opbygget af massivt træ, i massive træelementer anvendes primært træ i bræddedimensioner og lægtdimensioner. 1 I vægelementer anvendes primært dimensioner bxd = mm x 70, 95, 120 mm. I dækelementer anvendes primært dimensioner bxh = mm x 95, 120, 145, 170, 195, 220 mm. I kompositdæk anvendes primært dimensioner bxh = 25, 30, 40, 45 mm x 120, 145, 170 mm. Principielt kan man inddele massive træelementer i tre grupper afhængig af deres konstruktive opbygning. Bjælkehuse er ikke relevante i denne sammenhæng, da de har en helt anden opbygning, der vil ikke blive analyseret på denne opbygning i denne rapport. 1 Massivtræ i byggeriet, s. 7 5

8 Indledning, Problemformulering a: elementer opbyggede af kantstillede brædder. b: elementer opbygget af krydsede brædder. c: elementer opbygget som kasseelementer. Indeklima Når der i rapporten er omtalt indeklima, er der primært set på fugt og temperaturen forholdene. Der er ikke taget højde for, radon, passiv rygning, partikler fra trafikken, husstøvmider, støj. Der er dog i kapitel 7 Andre forhold der spiller ind på indeklimaet, en kort beskrivelse om luftforurening fra materialer i boligen. 2 Relativ luftfugtighed forkortes normalt med RH eller RF Datalogger Målingerne i de tolv lejligheder er taget med datalogger, som er et instrument på størrelse med en tændstikæske, der opsamler data af temperaturen og den relative luftfugtighed, som efterfølgende kan udskrives i tal eller grafer. 2 Hvis der ønskes større viden om disse emner, der ikke er medtaget i denne rapport, henvises til sbi.dk og teknologisk.dk 6

9 Analyseobjekter og metoder 2.0 Analyseobjekter og metoder Der er anvendt seks datalogger af typen Tinytag Ultra Range H/ Relative Humidity TGU som blev udlånt af SBi og seks datalogger af typen Dickson Pro Temperature & Humiduty TP som blev udlånt af Bygge- og Miljøteknik A/S. Dataloggerne blev sat til at logge/måle hver halve time, i 38 dage, det gav 1824 målinger af den relative luftfugtighed og temperaturen. Alle dataloggerne Datalogger type Tinytag Ultra blev opsat i det primære soveværelse, på højde med madrassen. De er opsat i samme tidsperiode, og målte fra den 6. oktober 2004 til den 12. november Samtidig med opstillingen af dataloggerne, blev der lavet et kvalitativt interview med en fra hver boligenhed. Opsætning af datalogger og interviews er lavet ud fra By og Byg Resultater og Tal taler ikke uden ord. 6 Formålet med interviewes er at kunne kortlægge de forskellige familier, iht. antal af personer og dyr, mulighed for udluftning, fugtproblemer og brugsvaner. 7 Interviews har givet en bedre forståelse og et mere realistisk overblik af påvirkningerne på de tolv målinger, da der er et sammenhæng i udluftning og brugsvaner kontra den relative luftfugtighed. Resultaterne fra målingerne, giver mulighed for at se temperatur og fugt i lejlighederne, disse vil blive brugt til grundlag for analysen af indeklimaet i de respektive lejligheder. 3 Bilag 4 4 Bilag 5 5 By og Byg Resultater 009, s Tal taler ikke uden ord, s Resultat af kvalitative interview, bilag 3 7

10 Præsentation og analyse af boligkvarter 3.0 Præsentation og analyse af boligkvarteret Målingerne er taget i tolv af Brabrand Boligforeningens lejligheder i Harlev. Det er et boligkvarter med ældre-, senior- ungdoms- og almenboliger. 8 Undersøgelserne er taget i familie- og seniorboliger, hvor der bor én eller to personer i hver lejlighed. Boligforening har hjulpet med udvælgelsen af lejlighederne, da det var hensigten at finde familier med samme rytme og antal personer. Det lykkes for varmemester Jan Erik Sørensen at finde familier der statistisk mindede om hinanden, dvs. både i antal og hvor meget de opholdt sig i hjemmet. Der var én familie, som meldte fra, kun én dag før undersøgelsen skulle starte, det bevirker at der i undersøgelsen indgår én familie, der adskilte sig fra de andre i antal, nemlig en familie med tre hjemmeboende børn. Dette er datalog nr Denne forskel bliver medtaget i analysen af denne lejlighed. 3.1 Starttidspunkt for undersøgelserne Efter udvælgelsen af lejlighederne, blev der skrevet et brev til beboerne, med en forklaring af undersøgelsen. 10 Det var intentionen at opsætte dataloggerne fredag den 1. oktober Men da flere ikke kunne træffes hjemme denne dag, blev opsætningen af dataloggerne og starten på målingerne, udsat til onsdag den 6. oktober 2004 fra kl til Der var to lejligheder der ikke var nogle at træffe på dette tidspunkt, nemlig datalog nr. 12 der blev opsat torsdag den 7. oktober 2004 og datalog nr. 11 blev opsat mandag den 11. oktober Kort over boligområde, bilag 1 9 Interview 3, bilag 3 10 Brev til beboer, bilag 2 8

11 Præsentation og analyse af boligkvarter 3.2 Konstruktionstyper i lejlighederne Boligerne er sammensat på følgende måde. 4 lejligheder med massive træelementer som bagmur og træ på facaden 4 lejligheder med massive træelementer som bagmur og tegl på facaden 4 lejligheder med letklikebeton-elementer som bagmur og tegl på facaden Alle lejlighederne hvor der er lavet målinger har gulvvarme og alle lejlighederne ligger i stueetagen eller på første sal. Opbygning af letklinkebeton konstruktionerne: Letklinkebeton lejlighederne er opbygget traditionelt, med letklinkebeton elementer som skillevægge, etagedæk og bagmur med 125 mm mineraluld og 108 mm tegl som skalmur. Opbygning af massivtræ konstruktionerne: Elementerne er kantstillede sømmede træelementer. Vandret snit, ydermur og lejlighedsskel i massivtræ 9

12 Præsentation og analyse af boligkvarter Opbygningen af kompositdæk og lejlighedsskel i boliger af massivtræ. Kompositdæk: 45 mm massive træelementer og 155 mm beton. Lodret snit Lejlighedsskel: Massive træelementer og tung isolering. Detaljerne er udlånt af Associerede Ingeniører. 10

13 Gør luftfugtigheden at der er et sundt indeklima? 4.0 Luftfugtighedens indflydelse på indeklimaet I Danmark tilbringes % af tiden inden døre. Påvirkningerne i indeklimaet kan derfor være af stor betydning for befolkningens sundhed og velvære. Høj fugtighed inden døre kan skyldes store fugtkilder eller utilstrækkelig bortskaffelse af fugten ved ventilation, diffusion eller andet. Det er vist at høj luftfugtighed kan give forøget forekomst af husstøvmider i senge, og at vandindhold i overfladematerialerne svarende til en vandaktivitet over ca. 75 % kan give anledning til skimmelsvampevækst Hvad siger lægevidenskaben? Det kommende er udarbejdet, med udgangspunkt i Medicinsk Kompendium og Miljøfaktorers betydning for udvikling af allergi med vejledning af læge Henrik Høberg. Bygningsluftfugtighed og allergisk luftvejssygdomme, herunder primært asthma bronchiale, i daglig tale astma. Vigtigste direkte afledte sygdom fra vore boligers luftfugtighed er allergisk astma % af alle skolebørn har astma, stigende forekomst op igennem skoleårene, dette er en fordobling over 20 år. Efter skoleårene falder forekomsten, og mange vokser fra deres astma. I voksenårene har omkring 5 % astma, hvilket også er en stigning fra 1987 til 1994 fra 3 % til 5 %. Astma har multiætiologi, således også arv og irritanter m.m., men hos børn er allergien afgørende hos % og hos voksne ca. 50 %. Det skal også bemærkes at med denne folkesygdom er dødeligheden steget fra 100 til 250 dødsfald per år, heraf ca. 50 i aldersgruppen under 60 år Sbi.dk, Pilotprojekt om indeklima, Lars Gunnarsen. 12 Medicinsk Kompendium, s

14 Gør luftfugtigheden at der er et sundt indeklima? Der stilles spørgsmålstegn ved om dette kan skyldes en øget forekomst af allergener 13, husstøvmider og deres ekskrementer, pollen, skimmelsvamp osv., men i forhold til det gældende emne bygningsluftfugtighed og dennes sammenhæng med allergisk astma, så må man sige at dette ikke holder stik, hvilket bl.a. bekræftes i Medicinsk Kompendium. 14 Indsatsområdet for allergisk astma med allergi overfor husstøvmider, er sænkning af luftfugtighed blandt andre indsatsområder. Man har fundet i en undersøgelse at 25 % af alle danske boliger har stor mideforekomst, 15 hvilket øger sandsynligheden for sensibilisering og dermed allergi. Forklaringen på de senere års stigning i astma kan muligvis være vestlig levevis. 16 Den primære mistanke er rettet mod vore boligvaner, indemiljøet. Her nævnes ringere ventilation, for at spare varmepenge, samt dårlig ventilation med stor luftfugtighed til følge. 17 Med stor luftfugtighed følger vækst af skimmelsvampe og vigtigst husstøvmider. Det er også derfor at det første punkt i anbefalet saneringsprogram til asthmapatienter med mideallergi er, grundig udluftning af dannet fugt i bolig, specielt i soveværelse, bad og køkken Medicinsk Kompendium, s. 327 kolonne 2 14 Side 330 kolonne 2 og fortløbende 15 Medicinsk Kompendium, s. 328 kolonne 2 16 Medicinsk Kompendium, s Medicinsk Kompendium, s Medicinsk Kompendium, s

15 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? 5.0 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letklinkebeton end huse af massive træselementer? I det følgende vil der være en beskrivelse af fugt i indeklimaet, resultat af målingerne i de tolv lejligheder og en delkonklusion af målingerne. 5.1 Fugt i indeklimaet Fugt i indeklimaet bestemmes af fugten i den atmosfæriske luft, 19 det er den luft vi ventilere vores boliger med, samt af de ekstra fugtmængder, vi tilfører i form af madlavning, tøjtørring og udånding. Om sommeren, når vinduerne åbnes vil fugtindholdet i boligen være nær det samme som udefugten, men om vinteren når der er frost og vinduerne er lukket og man afgiver en del fugt i boligerne, vil den relative luftfugtighed typisk ligge over den relative luftfugtighed i udeluften. Luften kan ved en givende temperatur kun indeholde en begrænset mængde vandamp, luften kan indeholde mere fugt jo højre temperaturen er. Ved 0 o C kan 1 m 3 luft optage 4,8 g vand ved 20 o C kan 1 m 3 luft optage 0,9 g vand ved +30 o C kan 1 m 3 luft optage 30,4 g vand. 20 Ved forsøg har man fundet det størst mulige vanddampindhold for luft ved forskellige temperaturer, resultatet af forsøgene kan optegnes i et vandampdiagram. Diagrammet er vist på næste side. 21 Vanddampdiagrammet vil blive brugt til analyserne af målingerne. Der er målt temperatur og den relative luftfugtighed, når man sammenholder de målinger, og indsætter dem i vanddampdiagrammet, får man den absolutte luftfugtighed. Den absolutte luftfugtighed vil blive brugt til sammenholdningen af de forskellige lejligheder, dette er vist på side 22 og Bygningers fugtisolering s Økologisk byggeri s Bygningers fugtisolering s

16 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? Vanddampdiagrammet. 5.2 Resultat af målinger Vanddampdiagrammet er brugt til at finde den absolutte luftfugtighed af de følgende målinger, det er taget ud fra et gennemsnit over hele perioden fra den 6. oktober 2004 til den 12. november Hver måling hænger sammen med et interview. 22 Målingerne er visualiseret i grafer, som er vist på de efterfølgende sider, hvor den røde kurve er temperaturen og den grønne kurve er den relative luftfugtighed. I venstre side er temperaturen og i højre side den relative luftfugtighed. I bunden kan man aflæse tidspunktet for undersøgelsen, der skal bemærkes at dataloggerne har forskellige starttidspunkter, og undersøgelsen starter d. 6. oktober. Efter at have fundet den gennemsnitlige temperatur og gennemsnittet af den relative luftfugtighed over hele perioden, kan man tage de to tal og sætte dem ind i vanddampsdiagrammet, og deraf aflæse den absolutte luftfugtighed, som senere bliver analyseelementer, dette er vist på side Interview, bilag 3 14

17 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? Måling nr. 01 er taget i en bolig m. træ som bagmur og træ på facaden. Gennemsnit temp. er 21 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 49 %, det giver en absolut luftfugtighed på 9 g/m 3. Måling nr. 02 er taget i en bolig m. træ som bagmur og tegl på facaden. Gennemsnit temp. er 24 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 37 %, det giver en absolut luftfugtighed på 8 g/ m 3. 15

18 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? Måling nr. 03 er taget i en bolig m. letklinke beton som bagmur og tegl på facaden. Gennemsnit temp. er 22 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 50 %, det giver en absolut luftfugtighed på 10 g/m 3. Måling nr. 04 er taget i en bolig m. træ som bagmur og træ på facaden. Gennemsnit temp. er 22 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 47 %, det giver en absolut luftfugtighed på 9 g/ m 3. 16

19 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? Måling nr. 05 er taget i en bolig m. letklinke beton som bagmur og tegl på facaden. Gennemsnit temp. er 22 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 49 %, det giver en absolut luftfugtighed på 9,5 g/m 3. Måling nr. 06 er taget i en bolig m. træ som bagmur og tegl på facaden. Gennemsnit temp. er 19 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 55 %, det giver en absolut luftfugtighed på 9 g/ m 3. 17

20 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? Måling nr. 07 er taget i en bolig m. letklinke beton som bagmur og tegl på facaden. Gennemsnit temp. er 22 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 51 %, det giver en absolut luftfugtighed på 10 g/m 3. Måling nr. 08 er taget i en bolig m. træ som bagmur og tegl på facaden. Gennemsnit temp. er 20 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 46 %, det giver en absolut luftfugtighed på 8 g/ m 3. 18

21 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? Måling nr. 09 er taget i en bolig m. træ som bagmur og træ på facaden. Gennemsnit temp. er 19 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 50 %, det giver en absolut luftfugtighed på 8 g/m 3. Måling nr. 10 er taget i en bolig m. træ som bagmur og tegl på facaden. Gennemsnit temp. er 21 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 42 %, det giver en absolut luftfugtighed på 8 g/ m 3. 19

22 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? Måling nr. 11 er taget i en bolig m. træ som bagmur og træ på facaden. Gennemsnit temp. er 18 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 50 %, det giver en absolut luftfugtighed på 8 g/m 3. Måling nr. 12 er taget i en bolig m. letklinke beton som bagmur og tegl på facaden. Gennemsnit temp. er 19 o C. Gennemsnit af den relative luftfugtighed er 62 %, det giver en absolut luftfugtighed på 10 g/ m 3. 20

23 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? Der er også taget målinger af vejrforholdende i samme periode 23. Denne måling vil blive brugt til sammenligning med de målinger, der er taget i boligerne. Det kan her ses at den relative luftfugtighed nogle gange ligger helt oppe omkring 98%. Det er i perioder hvor, der har været tåge eller regn. 23 Kilde, DMI, Station 6074 Viby J. 21

24 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? 5.3 Boliger indsat i vanddampdiagrammet Gennemsnit over hele perioden Her kan man se at de grønne krydser, som er symbol på letklinkebeton lejlighederne ligger over en absolut fugtighed på over 9,5. Diagrammet på denne side og næste side, er et udklip fra vanddampdiagrammet som er beskrevet og vist på side 13 og 14. Her er vist de forskellige boliger som farvede krydser, for at give et overblik over hvor de ligger i forhold til hinanden. 4 lejligheder med massive træelementer som bagmur og træ på facaden 4 lejligheder med massive træelementer som bagmur og tegl på facaden 4 lejligheder med letklikebeton-elementer som bagmur og tegl på facaden 22

25 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? Gennemsnit fra den 29. til 30. oktober Gram vand pr. m 3 luft C 20 0 C 22 0 C 25 0 C Over denne korte periode med høj luftfugtighed og lav temperatur i udeluften. Her vises det at de grønne krydser, som er symbol på letklinkebeton, alle ligger med en absolutfugtighed over 10, og lejlighederne af massivt træelementer, ligger alle under en absolutluftfugtighed under 9,5. Disse skemaer giver et billede af hvordan de forskellige målinger ligger i forhold til hinanden. 5.4 Delkonklusion Når man analyserer de tolv målinger, der er foretaget som grundlag for denne rapport, kommer man frem til et entydigt svar, hvis man kun tager udgangspunkt i målingerne. 23

26 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? Nemlig at de fire lejligheder med letklinkebeton som bagmur ligger med en gennemsnitlig absolut luftfugtighed over hele perioden på 9,5 10,5 g/m 3. Det er 0,5 g/m 3 mere end de mest fugtige boliger med massive træelementer som bagmur. Lejlighederne med massivtræ som bagmur ligger helt ned omkring 8 g/m 3 det vil sige, at der er målbart mindre fugt i lejlighederne med massive træelementer end lejlighederne af letklinkebeton elementer. Analysen over to dage giver også et entydigt svar. I skemaet på foregående side, er der vist gennemsnittet i perioden 29. til 30. oktober. Denne periode er med høj luftfugtighed i udeluften og lav udetemperatur. Her ligger alle lejlighederne med en lidt højere absolut luftfugtighed, men det er stadig letklinkebeton lejlighederne, som ligger højest. 5.5 Målingers usikkerhed Målingerne kan være påvirket af brugsvaner, såsom tøjvask, madlavning og hvor ofte man tager brusebad, dette er der prøvet at tage højde for i det kvalitative interview, der er lavet under opsættelsen af dataloggerne. 24 Interviews viste at alle boliger havde relative ens brugsvaner, statistisk er det svært at konkludere noget ud fra forskellen på brugsvanerne. Men der kan ikke tages højde for om der er familier, som har lavet varmt mad hver dag og taget bad hver dag og ofte vasket tøj, mens andre måske kun har taget bad en til to gange i ugen og heller ikke så ofte lavet varmt mad. Dette er de parametre, der gør disse målinger usikre, der bør laves nogle større og mere gennemgående undersøgelser, hvor man kortlægger familiers færden meget nøjere. Der bør også laves målinger i laboratorier af prøvehuse for at man kan give et entydigt svar på hvor der er mindst luftfugtighed. 24 Interview, bilag 3 24

27 Er den absolutte luftfugtighed større i huse af letbeton end huse af massive træselementer? Der ser umiddelbart ikke til at være den store forskel på om huse med massive træelementer der hhv. har tegl eller træ på facaden. Dette skyldes at både tegl og træ beklædningen er på ydersiden af isoleringen og derved ikke spiller den store rolle i indeklimaet, når der er tale om fugt. 5.6 Interviews Når man ser på de kvalitative interviews, kan man se at det er familier med relative ens brugsvaner som bor i lejlighederne. Der er dog interview nr som hænger sammen med datalog nr. 3, hvor der bor to voksne og tre børn, det er dog ikke den lejlighed der ligger med den højeste absolutte luftfugtighed af letklinkebeton. Denne lejlighed ligger gennemsnitligt på ca. 10 g/m 3 og derved er den lejlighed der har den anden laveste absolutte luftfugtighed, af lejlighederne med letklinkebeton. Når man kigger på de interview der er lavet, er der tre ud af de fire adspurgte, der oplever træk i de huse med træbeklædning på facaden, træk der kommer fra vinduer, døre eller stikkontakter når vinden er på facaden. Dette bør tages med i overvejelserne når man skal projektere massive træelementer med træ som facadebeklædning Bilag 3 26 Interview, bilag 3 25

28 Andre forhold der spiller ind på indeklimaet 6.0 Fugtindhold i træ og andre materialer I det følgende vil der komme en beskrivelse af hvordan det kan være at træ kan optage mere fugt end beton. Fugt kan bindes i bygningsmaterialer på flere måder. 27 Fugtigheden kan være kemisk bundet til materialet, eller findes i fri form i porer eller hulrum, som følge af optaget af vanddampene fra luft eller frit vand. Det er i første række fugten i porer og hulrum der er interessante, for det er oftest det der bliver refereret til, når fugtindholdet i et materiale bliver angivet. De fleste bygningsmaterialer er hygroskopiske dvs. vandsugende og indeholder en vis mængde fugtighed, som følge af optaget af vanddamp fra omgivende luft. Undtaget er materialer med helt lukkede poresystemer som metaller, glas, og de fleste stenarter. Her er vist tre måder at angive fugtindholdet, i materialer på. Figuren viser ligevægtsfugten i træ og beton ved 25 C og en relativ fugtighed på 20 %. Figur 1-3 fra Trehus. 28 Fugtindhold i 1 kg fyrtræ: 3,5 volumenprocent 0,066 kg vand 6,6 vægtprocent Fugtindhold i 1 kg let konstruktions beton: 0,3 volumenprocent 0,016 kg vand 1,6 vægtprocent 27 Trehus, Håndbok 38 s Trehus, Håndbok 38 s. 93 Figur 1 1 kg fyr 530 kg/m 3 Figur 2 1 kg let konstruktions beton 1840 kg/m 3 26

29 Andre forhold der spiller ind på indeklimaet Den meste anvendte måde er vægtprocent, fordi det er den enkleste måde at måle på. Vægtprocenten angiver vægten af vandindholdet i forhold til vægten af helt tørt materiale. Fugtindholdet i volumenprocent, angiver hvor stor en procentdel af volumen, som er væskefyldt. Det er ofte nyttigt at kende fugtniveauet i kg/m3 eller i volumenprocent fordi man uafhængig af densiteten får et direkte indtryk af hvor meget fugtighed materialet indeholder. Kurven i figur 3 viser af træ kan absorbere mere fugt end f.eks. beton, det er også hvad de målinger, der er fortaget i de 12 lejligheder i Harlev viser. Træ har en god egenskab til at optage den fugt der er i rummet, men det afhænger også af træmængden, jo tykkere et træelement er, desto mere fugt kan det absorbere. Figur 3, Eksempel på opfugtning af fire materialer. Denne konstruktion med huse af massive træelementer, er der relativ meget træ til at optage fugten. Men der er nogle forudsætninger, der skal overholdes, så som, at dampbremsen ikke må være på indersiden af træelementet, og man skal bruge en diffusionsåben maling. Den konstruktionstype, der er vist i 3.2 konstruktionstyperne i lejlighederne, er den til dato bedst kendte måde at opbygge et hus af massive træelementer ifl. arkitektfirmaet Arkitema og ingeniørfirmaet Associerede Ingeniører. 27

30 Andre forhold der spiller ind på indeklimaet 7.0 Andre forhold der spiller ind på indeklimaet Indeklimaet har fået deres egen mærkning pr. 1. januar 2005, det er Teknologisk Institut som varetager denne mærkning, der kaldes Dansk Indeklima Mærkning, forkortes ofte til DIM. En analyse blandt arkitekter viser, at Indeklimamærket har stor betydning for anbefalingen af byggematerialer. Over 60 % af de adspurgte arkitekter mener, at Indeklimamærket har "nogen", "stor" eller "meget stor" betydning for deres anbefaling af et byggemateriale. Kun 7 % svarer, at mærket ikke har betydning for deres anbefaling. Samtidig er betydningen af Indeklimamærket for deltagerne i undersøgelsen større end betydningen af den nordiske Svanemærkning og EU-blomsten. Undersøgelsen, der er foretaget blandt arkitekter over hele landet, er udarbejdet af A&B Analyse Afgasning, formaldehyd og VOC Næsten alle byggematerialer afgiver stoffer, enten under optørring og hærdning, eller som produkter fra deres egen nedbrydning. På Teknologisk Institut er der lavet to rapporter om afgasning, formaldehyd 30 og VOC 31 i huse af massive træelementer. Titlerne på de to rapporter er, Determination of emissions from solid wood elements, og Indoor climate of single-family house constructed by use of glued solid wood elements. In-situ measurements and calculations. 29 ab-analyse.dk 30 Formaldehyd, er en farveløs luftart med stikkende lugt, svarer til metylalkohol 31 Volatile Organic Compounds, organiske gasser og dampe. 28

31 Andre forhold der spiller ind på indeklimaet I det kommende vil der blive taget udgangspunkt i disse to rapporter. Det ubehandlede træ afgiver kemiske stoffer. Nogle træarter afgasser mere end andre. De lavt afgassende træarter er eg, bøg og ask, mens gran og fyr afgiver relativt høje koncentrationer. Massive træelementer bliver ofte lavet af fyr eller gran, derfor ville det være naturligt med en stor afgivelse af kemiske stoffer fra massive træelementer. Formaldehyd forekommer i udeluften, men som regel i højere koncentrationer indendørs. I bygninger er koncentrationen i rumluften, afhængig af kilderne, mellem 0,01-0,20 mg/m 3, det vil sige omkring WHO's vejledende grænseværdi på 0,1 mg/m 3. Specielt følsomme personer kan lugte formaldehyden og endda reagere med slimhindeirritationer og specielt øjenirritation helt ned til 0,06 mg/m 3. En primær kilde til formaldehyd har været spånplader. Danske byggematerialer og materialer til inventar afgiver på grund af lovkrav, som blev vedtaget i 1981, nu kun en begrænset afgasning. Afgasningen øges ved stigende temperatur og stigende luftfugtighed. Der er foretaget en bestemmelse af emissionen af formaldehyd og flygtige organiske forbindelser VOC er i det indendørs klima i et enfamiliehus af massive træelementer, der er limede sammen. Huset har store indre overflader med frit eksponerede limede massive træelementer. Hovedresultatet af disse rapporter er, at koncentrationen af formaldehyd er et stykke under WHO vejledningen, der angiver en værdi på 0,1 mg/m 3. I rapporterne er der blevet observeret en acceptabel overensstemmelse mellem in-situ målingerne og de beregnede værdier for formaldehydemissionen. Dette understøtter kravene for formaldehydemissioner. 29

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

Erfaringer fra projekt Dynamisk varmeregnskab

Erfaringer fra projekt Dynamisk varmeregnskab Rapport om Erfaringer fra projekt Dynamisk varmeregnskab Udarbejdet af Rune Korsholm Andersen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet November 13 Indhold

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S

Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S Reduktion af standbyforbrug i husholdninger hvad virker? Kirsten Gram-Hanssen Statens Byggeforskningsinstitut og Erik Gudbjerg Lokalenergi Handel A/S 1 Titel Serietitel Lokalenergi 2006:2 Udgave 1 Udgivelsesår

Læs mere

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton # 5:2012 Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton EXPAN og dalton leverer rammerne til 180 boliger i et meget attraktivt boligområde på den gamle eternitgrund i hjertet af Aalborg Fra månelandskab

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Innovation og rådgivning. Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder

Innovation og rådgivning. Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Marts 2014 1 Projekt: Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Er udarbejdet af: EXERGI - Innovation og rådgivning DTU BYG,

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Resultater 036. Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Resultater 036 Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Praktiske erfaringer med alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby -

Læs mere

Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen

Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen Aalborg Universitet Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen Publication date: 009 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Sensorer i bygninger. Fugt i boliger og byggeri

Sensorer i bygninger. Fugt i boliger og byggeri Sensorer i bygninger Fugt i boliger og byggeri Rapport nr. : D1 Redaktør : Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Dato : Oktober 2010 Forord Innovationskonsortiet SensoByg er dannet i 2007. Formålet har

Læs mere

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009

Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 Elever undersøger indeklima i klasselokaler - rapport om resultater fra Masseeksperiment 2009 DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2009 Denne rapport er udarbejdet af Danmarks Tekniske Universitet ved: Birgitte

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

By og Byg Notat. Resultater fra et pilotprojekt. Energi og indeklima Lars Gunnarsen. Juni 2003 Journal nr. 432-18. Indhold. Undersøgelsens formål...

By og Byg Notat. Resultater fra et pilotprojekt. Energi og indeklima Lars Gunnarsen. Juni 2003 Journal nr. 432-18. Indhold. Undersøgelsens formål... Muret byggeri og indeklima By og Byg Notat Resultater fra et pilotprojekt Energi og indeklima Lars Gunnarsen Juni 2003 Journal nr. 432-18 Indhold Undersøgelsens formål...2 Temperatur...5 Fugtighed...6

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere