Besøg Proces Dage Den maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring"

Transkript

1 Mnnsk - Id - Løsning Vælg mllm 24 smin ov 2 dg Otiming f lgstying Otiming f fmntingsocss In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss Flow å fst stoff - ltntiv til båndvægt og diffntil vjning Nytænkning indnfo in-lin koncnttionsmåling Sikkhd AEX og SIL Otiming f dosings- og blndingstknikk S hl ogmmt å midtsidn Bsøg Pocs Dg 2010 Dn mj Odns Congss Cnt Instch A/S Algd Vodingbog lf Fx

2 2 INFORMAION Instumntingsog Automtions Nyt udgivs f Instch A/S Algd Vodingbog lf Fx Infomtion - ny gntu Infomtion - kusus Flow 6-7 Flow Sikkhd Pocs Dg 2010 ogm 17 Anlys - Kondnst Anlys - Fugt, fdt, otin Vi h indldt smbjd md Astv Astv lvndø f Intlock SIL4 godkndt løsning, i fobindls md High Intgity Pssu Potction Systm (HIPPS) og Pilin Potction Systm (PPS) Vntil, mnifolds, flng, modulobyggd montgsystm m.m. oducs f Astv, mn d lv hl løsningn, md hook-us til oli- og gsindustin, hvo kundn scific kvn til løsningn md hnsyn til hvilk nhd, d skl indgå, og dsignt f løsningn. Astv tg sig så f smling, ctificing og dokumnttion f hl kkn. Eksml å liktion : Pilin Ovssu Potction Systms kn sttt mknisk (blow down) vntil i bgg nd f n gs tnsotlini. Gs bønd, øggsnsning og undjodisk lg undgå fl. Ptokmisk og gsnlæg undgå sto mmision til tmosfæn. Kom og hø m å Pocs Dg 2010, onsdg dn 5. mj, sminn.: O_9/10_03. Vil du vid m, så kontkt Cstn Hounsgd, tlf ASAVA HE SOPPING POWER Anlys - Fobændingsocs Anlys - Koncnttion 24 Svics Astv s intlocking mnifold SIL4 godkndt md 100% gnti imod fjlbtjning. Vlkommn til vos ny kollg Ansvshvnd: Aln Chistoffsn. Lyout, sts og o: Instch A/S, Vodingbog. yk: Cntltykkit, Vodingbog. ykt i 3600 ksml. D tgs fobhold fo tykfjl og oduktænding. All nævnt is xcl. moms. Gngivls f tikl ll uddg f tikl tilldt md tydlig kildngivls. Cstn Jnsn, d bliv vos ny mnd i dt Midt- og Nodjysk, md fokus å fltinstumnt, flow, tyk, klibing, nlys m.m. Cstn h n bggund som mskinmst og h bjdt md slg f tknisk odukt i n åækk. Cstn Jnsn Cstn udgø smmn md slgschf Cstn Stbæk, Fns Chistnsn, Chistin Bch m Vst. Cstn Hounsgd d liglds h bs i Jyllnd, indgå md slg f DCS stysystm i høj gd også i m Øst d i øvigt bstå f Knnth Andsson, Søn Byd, Eich Rsmussn og Eik Fjodsid å systmsidn. Michl by, d skl vtg tknisk suot intnt, h n bggund som lbont og h bjdt i industilbotoi i n åækk. Michl n dl f nlystmt smmn md Knnth Rsmussn, Ibn Kyndby og Chistin Bch. Michl by Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

3 INFORMAION 3 Nm lill flowswitch Instch fohndl nu flowswitch f tyn Cto f dt tysk fim Wb. Cto n æcis, nkl og ffktiv flowswitch til vnd- ll olibsd oløsning, og fung slv vd lv flowhstighd. Md Cto 4120 kn d instills t nøjgtigt st-unkt og smtidig måls flowhstighd. Føst justs målomådt vd hjæl f d 9 lysdiod, dnæst indjusts switchunktt. Målomådt kn justs f 0-20 cm/s og o til cm/s, hvilkt sult i, t nøjgtighdn fo st-unktt i dt lv målomåd bliv 10 gng høj. Lill og isbillig løsning som kn nvnds i d flst ocss. Enst flowswitch md nlogt disly Nøjgtig flowswitch til vndll oli-bsd oløsning St LED fo outut sttus. St justing fo målomåd og st-unkt O til 100 b Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf Kusus i Functionl Sfty 10 blv godkndt som ÜV Ctifid Functionl Sfty Engin ft kusus ngt f Instch og ÜV i fællsskb. Idn til t ng t kusus ostod, d vi smmn md n kund søgt ft olysning og ntvæk/gu i Dnmk omking Functionl Sfty d dt ikk umiddlbt v t find, vlgt vi t igngsætt nogt slv, i smbjd md ÜV. I sttn f mts 2010 blv kust så gnnmføt. Eft 4 dgs intnsiv undvisning og fslutningsvis 4 tims skiftlig ksmn, kom 10 f 11 dltg i kust ud md bståt. Fomålt md dnn uddnnls t giv ll ingniø og tknik, d involvt i dsign, bygning, dift og/ll vdlighold f ocsnlæg, dn lmntæ og nødvndig vidn om Functionl Sfty, bst å d intntionl stndd IEC og IEC Stnddn bskiv, hvolds du skl/kn isikovud t ocs loo, og bgn om dtt ovhold d sikkhdsnom, d ostillt fo t givt nlæg ll nklt loo. Vi ønsk tillykk til dltgn d h gund til t væ stolt ov sulttt d d tyisk kun % d bstå dnn intnsiv og kævnd uddnnls. Hvd du ikk mulighd fo t dltg dnn gng, kn du kontkt os og bliv skvt o å invittionslistn til næst kusus oktob S også tikln sid 8. Vil du vid m, så kontkt Cstn Hounsgd, tlf F kust i mts. Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

4 4 FLOW Clm-on flowmåling f sildvnd ysk nsningsnlæg vlgt Clm-on flowmål til monting udn å øn. Buchnhofn nsningsnlæg ligg i t 812 km² stot omåd, næ Düssldof, d lt smmn fvnds til Wu flodn. Dt offntlig jd fim, Wuvbnd, div i lt 11 nsningsnlæg i omådt hvo Buchnhofn dt støst. På dt tysk nsningsnlæg Buchnhofn i byn Wutl, næ Düssldof, stod mn i 2003 til 2005 ovfo n stø udvidls f nsningsnlæggt. Dnn udvidls btød t nlæggt hft kunn håndt o til PE. I fobindls md udvidlsn blv dt nødvndigt t mål flowt f sildvnd i indløbt til bluftningstnkn og å tuldningn f d skundæ bundfældningstnk. Dt tditionll vlg vd sådnn liktion tit n mgntisk induktiv flowmål, mn d kn md fodl også nvnds n ultlyds Clm-on flowmål. Md dtt målinci, h mn dn sto fodl, t måln blot sætts fst udn å øn. Mn skl ltså hvkn skæ, bo ll svjs i øn. Clm-on flowmåln monts nmt vd hjæl f d mdfølgnd sændbånd, og kn ndd monts und dift. Dt giv slvsgt, n sto bsls å instlltions- og montg omkostningn og scilt vd ombygning f ksistnd nlæg, hvo øføing lld ksist, dtt målinci n sto fodl. tilløb ist snd- og fdtfng imæ bundfældning 3 stk. 2-knls Flxim, DN1400 luft ocstnk bluftningstnk vt. mtlslt til kmisk fældning skundæ bundfældning udløb fobænding, doni snd gus fdt tikl tuslm 6 stk. 2-knls Flxim, DN1200 biologisk slm (ognisk stof lus vt. kmisk slm md fosfo) slmbhndling vnd slmkoncnting ådntnk/ biogstnk gsosml slmfvnding vnd gsmoto l vm udstødningsgs slm til jodfobding ll doni Illusttionn vis sildvndts vj ignnm nsningsnlæggt. Bmæk flowmåln å indløbt til bluftsningstnkn og å tuløbt f d skundæ bundfældningstnk. Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

5 FLOW 5 D blv instllt 3 styk to-knls flowmål å DN1400 ø i indløbt til bluftningstnkn. H måls d å sildvnd f dn imæ bundfældningstnk og å tuslmmt f dn skundæ bundfældningstnk. D blv også instllt 6 styk to knls flowmål å DN1200 ø til måling f tuslmmt f dn skundæ bundfældningstnk. Buchnhofn nsningsnlæg h i lt instllt 9 styk to-knls Clmon flowmål, som til dto h fungt fjlfit og uåklgligt. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf Clm-on tnsducn monts nmt og hutigt md d tilhønd sændbånd. D kn såg monts und dift. Mss und Födtchnik ny smbjdstn Instch h fåt n ny smbjdstn Mss und Födtchnik t tysk fim, d h scilist sig i fgningsgodkndt løsning til olibnchn. M+F h sin gn ojktfdling, d slv stå fo dsign og ngining. Dt 70 mnd sto fim n totllvndø indnfo dnn bnch. D md f sttn f t ojkt og kn md ds sto ngining fdling dsign og skæddsy systmn til kundns æcis bhov. Fbiktion og smling f nlæggn fogå i M+F sto fcilitt i Hmbog, hvo også tst og klibing find std. Hft bliv nlæggn lvt til kundn som n fædig løsning, kl til t bliv tilslut- tt til kundns nlæg, hvo M+F også fotg dn ndlig vificing og klibing. Kot sgt, n totllvndø. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf nkfm fo lstbil md fl foskllig odukt, hund også dditiv tilsætning. Blnding f biobændstoff, tilsætning f Ethnol og biodisl til hnholdsvis bnzin og disl så slutoduktt onå t indhold å f.ks. 5 % biobændstof. nkfm, tminl og fyldsttion til tnkvogn og lstbil, md smtidig mulighd fo dditiv tilsætning. R-fuling systm til lufthvn. Btchliktion Loding og un-loding f skib, mm og togvogn. Påfyldning f smøoli til 200 lits toml. Loding og unloding f skib og mm. Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

6 6 FLOW Måling f flow vd højtmtu udn indgb i øt Otimlt t bnytt Clm-on flowmål til høj viskos og slidnd mdi og isæ høj tmtu. FLEXIM s Clm-on ultlydsflowmål kn nvnds til sådnn kævnd liktion. Vd t bug dt scill WvInjcto montgbslg til tnsducn, kn ogv, som tidlig kun v muligt md In-lin flowmål, nu kls md Clm-on tknologin. Et liktionsksml : En tyisk liktion måling f sflt- og bitumnflow, d ltid udgø n udfoding. D høj tmtu (o til 370 C) og dt tyktflydnd og slidnd mdi h bsjt mng tditionll målmtod, d diss dåligt gnt til dnn vnsklig måling. Fjlmåling, kstm vdligholdls, sto tykfld og dmd følgnd duct flow, ll lmindlig oblm. Bitumn t biodukt f ffiningn f åoli, og bhovt fo ålidlig flowmåling und oduktionn fgønd fo n sikk håndting f oduktt og fo t bd ovblik og ocsstying. Dt ltid n udfoding t bjd og håndt Bitumn, isæ fodi d ltid skl holds t vågnt øj md tmtun. Afkøls Bitumn kn mn isik, t dt støkn og ødlægg øføing og instumnting. Dtt ikk t oblm md Clm-on tknologin. Und oduktionn f tg å llnt Industis i Vigini, USA, skl bitumn flytts f n ovmt bhold til t smltvæk, hvo dt ovms til 190 C i kot tid, fø dt bugs til imægning. Bhold og smltvækt ovmt vd hjæl f 2 ø fyldt md 282 C vmt hdt oli. Olins gnnmløbshstighd fgønd fo otholdlsn f dn kokt ocstmtu f bitumn. Md FLEXIM s tntd WvInjcto dt ltså muligt, t Montg udn å øt, høj tmtu o til 400 C, ingn bvæglig dl, ingn tyk bgænsning, instlltion udn diftsto, høj nøjgtighd, slv vd sto østøls, smt ingn ftfølgnd vdlighold. Clm-On incit kombint md dn mnnt mtlfoli kobling mllm snso og ø, giv n sikk og ægt vdligholdlssfi flowmåling Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

7 FLOW 7 mål båd å bitumn, mn også å hdtolin, d bugs til ovmningn f bitumn. Vd nvndls f FLEXIM s WvInjcto til måling f hdtolin, kunn llnt fouds t oblm md ohobning f koks f bitumn å d ovmd vmsil. Fosinkls i oduktionn kunn dfo undgås. Kom og hø m å Pocs Dg 2010, onsdg dn 5. mj, sminn. O_7/8_02. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf nsducn snd ultlydssignlt ind i øt vi otimd koblingsfinn. På gund t dt sto ovfld l, mn lill tvæsnit, kn diss koblingsfinn fld dt mst f vmngin som stålingsvm og kun n lill dl lds vid til tnsducn. Yokogw Rotmss nu iht. OIML R117-1 stt hos hollndsk NMI. Yokogw s mssflowmål Rotmss blvt tstt hos Hollndsk NMI, og kn nu fås i n vsion som lv o til kvn i OIML R117-1 (Målsystm fo væsk ndt nd vnd). Dn kn dfo bugs i målsystm vd liktion, hvo d kævs fgningsgodkndls iht. MID. Rotmss tstt iht. nøjgtighdsklss 0.3 og 0.5, hvilkt btyd t dn kn bugs å bl. Røldning Bændstofstnd å tnksttion Målsystm å tnkbil md lv viskos mdi Målsystm fo loding og un-loding f skib, mm, togvogn og lign. Målsystm fo fuling i lufthvn. Målsystm fo mælk, øl og nd skummnd odukt. Yokogws Coiolis mssflowmål, Rotmss, kn nu bugs i ogv, hvo d kævs n fgningsgodkndls. Målsystm iht. MID Mn kn i d flst tilfæld ikk bnytt n mål ln, mn skl også bug tilbhø i fom f n flowcomut, tyk og tmtu måling, luft udskill osv. Diss komonnt skl ll væ tstt iht. OIML R Hl dtt systm skl dft hv n tygodkndls og sluttligt n ovnsstmmlss klæing iht. MID. H kn vos ny smbjdstn, Mss und Födtchnik væ bhjællig md hl ctificingsocssn, ligsom d også kn hjæl md obygning f slv systmt. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

8 8 SIKKERHED Hvd Functionl Sfty? Functionl Sfty n systmtisk måd t btgt sikkhdsnivut i sit ocsnlæg, st ud f styingn f ocssn, idntific isiko fo mnnsk, mtil og miljø, bgn og nskuliggø hvilk tiltg, mn kn gø fo t imødgå dnn isiko. Bggundn fo t mn bgyndt t bjd md Functionl Sfty og instumntd sfty systms v dn sto ulykk å off sho ltfomn Pi Alh i Hft h mn bjdt å intntionl stndd fo obygning f sikkhdssystm, og ft fl sto ulykk og fl stndd, mn kommt fm til stnddn IEC og IEC Dtt nu n intntionl nkndt stndd, i USA klds stnddn ISA84 mn dn h smm indhold som IEC Hvd sikkhd? Sikkhd fihd fo ucctbl isiko Hvd så isiko? Risiko t ydst ltiv bgb, dn h foskllig btydning undt om i vdn, btingt f kultu, ligion, tdition, og slv fo dt nklt mnnsk d sto foskl å, hvd d n ucctbl isiko. læg stt md t få fstlgt, hvd d n cctbl isiko. Dtt kn kun gøs vd n ovodnt bslutning f jn f ocsnlæggt, og i nklt tilfæld i smbjd md myndighdn. Stnddns omfng Bgg stndd omftt 5 hovdomåd, d idntifict som: 1. Functionl sfty mngmnt systm 2. Kllægningn f ocssns livscyklus ud f t sikkhdssktiv 3. Pi to i fmgngsmåd 4. Qulittiv sikkhdsvuding 5. Undsystms kitktu. I dnn kot tikl vil dt gå fo vidt t gnnmgå ll unkt, mn i næst numm f Insnyt vil vi gnnmgå incin i Functionl Sfty. Uddnnlssmulighd I smbjd md ÜV Rhinlnd udbyd Instch intoduktionskusus i Functionl Sfty til ll, d bjd å t ocsnlæg og t uddnnlssfoløb til dm, d skl dsign sikkhdssystmn. H kn mn bliv ÜV ctificd FS ngin. Næst ÜV kusus fo ingniø i Dnmk bliv dn oktob Kontkt Instch hvis du vil vid m ll ftl t uddnnlssfoløb. Kom og hø m om Functionl Sfty og SIL å Pocs Dg 2010, onsdg 5. mj, sminn. O_7/8_01. Hzd nd isk ssssmnt Vil du vid m, så kontkt Cstn Hounsgd, tlf Alloction of sfty functions to otction lys Vil dtt væ n cctbl isiko fo dig, i fohold til målt? IEC og IEC giv båd oducnt f udsty til sikkhd og j f ocsnlæg n guidlin til godt ingniø dsignksis, nå mn bjd md ocsnlæg. Mn konklusionn, t sikkhd i ocsn- Vifiction, Vlidtion nd Assssmnts Sfty Lifcycl Gfisk IEC livscyklus. Sfty quimnt scifiction Dsign nd ngning of th SIS Imlmnttion of oth mns of isk duction Instlltion, commissioning nd vlidtion Otion nd mintnnc Modifiction Dcommissioning Mngmnt of functionl sfty Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

9 Mnnsk - Id - Løsning Instch A/S Algd Vodingbog lf Fx

10 H H Rstunt Pocs Dg Pocs Dg 2010 Pocsotiming og miniming f omkostning Dto: mj Std: Odns Congss Cnt Foy Øbækvj 350, 5220 Odns Md diss smin sætt vi ign fokus å ocs-otiming, som vi mn, dn sik vj til bsls og kvlittsfobding. Bgg dg kø 1½ tims smin, md foskllig mn indnfo ocsotiming. Bnyt sminn til t bliv insit til mulig fobding og bsls. Cfé Smtidig kn du bnytt dig f ljlighdn til t mød vo lvndø å udstillingn B smt vo slgs- og svic mdbjd, få n snk om din målogv og mulighd fo t otim din ocs. V Info H Glli D * Dnmk Sjællnd Jyllnd Fyn INDGANG ØS 1 ØS 2 RECEPION 11 Pocs Dg Cbint V isdg 4. mj Phmcutisk og biotk Fød- og dikkv Kon- og fodstof Ingdins Onsdg 5. mj Engioduktion Fobændingsnlæg INDGANG Biobændsl Biogs Oli og Gs Kmisk industi knisk Infomtion Pot A INDGANG Hl A V E Pot E INDGANG SYD HOEL PROCES DAGE 2010 RESAURAN HOEL OG RECEPION MESSEHALLER KONFERENCE- OG MØDELOKALER Emn: Otiming f: tøocss H kystllisingsocss ngioduktion Nybog Rudkøbing gæclloduktion Nybog Rudkøbing fmnting F G H ngiotiming minim sild i okoncntingsocss. O -/n d g n g H find du Odns Congss Cnt: O-/ndgng D C B RING 3 H Dsudn gundlæggnd mn Bogns som Svndbogsikkhd Bogns, SIL og AEX. Vi h vlgt t dl dgn sålds, t hv dg Pot hnvnd sig imæt til scifikk bnch. Sminn ntuligvis tilsst bnchn. * I K K INDGANG A MOORVEJSKRYDS ODENSE

11 Pocs Dg 2010 Udstill: chc Pis 490,-. dg (x. moms) Inklud dgng til udstillingsomåd, smin smt n lt fokostbufft. ilmlding til d nklt smin åkævt, og fktus vd tilmlding. D kø bus f/til Odns Bngåd mogn og ftmiddg Dtt også incl. i is. Kn snds dikt å mil: - ll koi og fx å Fim: Adss: Evt. kv.n.: Dltg: E-mil: isdg Onsdg Smin n.: Smin n.: J tk Bus Odns Bngåd / Odns Congss Cnt Mogn Eftmiddg Dltg: E-mil: isdg Onsdg Smin n.: Smin n.: J tk Bus Odns Bngåd / Odns Congss Cnt Mogn Eftmiddg Dltg: E-mil: isdg Onsdg Smin n.: Smin n.: J tk Bus Odns Bngåd / Odns Congss Cnt Mogn Eftmiddg

12 isdg 4. mj 2010 Målgu: Phmcutisk- og biotk Fød- og dikkv Kon- og fodstoff Ingdins KL SEMINARNR. _04_01 Bus- og kommuniktionssystm nu og i fmtidn VEGA Fnz Ht Sog: Målgu: Emn: Englsk Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof, Ingdins PROFIBUS Foundtion Fildbus Ethnt bsd buss Wilss HAR GPRS Kv til vdligholdlsssonl Smint giv t indblik i, hvd d nvnds f bussystm nu, og hvodn vi s å fmtidig bussystm. Et kot kig å ksistnd buss, obygning smmnlignt md thnt, som dn fmtidig mulighd. Undvjs komm vi ind å mulighdn md wilss- og GRPS-kommuniktion imllm instumnt og systm. Vi s å fodl/ulm smt å hvilk kv, d stills til vdligholdlsssonlt. KL SEMINARNR. _06_01 Dmflow og fgning til SKA Instch A/S Eik Fjodsid / Kistin Nilsn Sog: Dnsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Emn: Dmflow Kdl Myndighdskv. Md dtt smin vil vi blys dmsidn f liktionn, scifikt fo måling f flow og ngi. knisk løsning, d nvnds i industin i dg, oft diktt f histoisk sådn h vi ltid gjot, ll løsning, d nmm t dokumnt i fohold til myndighdn (dfint i tbll og stndd). Dt ikk nødvndigvis d mst otiml i fohold til nøjgtighd ll mtod, d d indføs utilsigtd tyktb og dmd foøgt ngifobug. oin bg dm og dts ngiindhold, myndighdskv til målmtod og kv til nøjgtighd fo fgning og fobug. Gnnmgng f scifikk flowmål og målsystm smt fodl og ulm vd diss. Du vil få t indblik i hvilk løsning d kn imødkomm myndighdskv, md t minimum f ngifobug og dmd mulighd fo t sænk d dglig diftsomkostning. KL SEMINARNR. _04_02 Otiming f dosings- og blndingstknikk til mgt små flow BRONKHORS HIGH-ECH - Ron itg Sog: Englsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Emn: Fv- og smgsstoff i slik Aom- og fvstoff til fum Vitmin dosing til fødv Dosing f mng ingdins smtidig, ltntiv til vjcll. Dosing og guling f f.ks dditiv, fv- og smgsstoff kn væ nogt f n udfoding, idt vi oft tl om viklig små mængd. Løsningn nvnds til d ogv hvo dt vigtigt t d doss dn igtig mængd hv gng. In-lin dosing og blnding f gss ll blnding f gss og væsk kn ndbing oduktions og lgomkostning og sik dn ønskd oduktkvlitt. H gnnmgås ksml, hvo d sk dosing f ingdins til t hovdflow ll som t ndt ksml, blnding f fl komonnt smtidig. D gnnmgås løsning til t undgå tidskævnd mtod som vjcll og smtidig onå stø nøjgtighd, bd oduktkvlitt og kot oduktionstid. KL SEMINARNR. _06_02 Otiml ocsobygning f ksistnd nlæg Instch Søn Skovhus Sog: Målgu: Dnsk Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Emn: Gnnmgng f ocsnlæg Vi s oft dålig ll ligfm fjlgtig instlltion. Uhnsigtsmæssig instlltion kn i væst fld tu sikkhdn å bjdsldsn, mn oft kild til mgn sildtid, nå otøn ikk to å målingn. Dvd divs nlæggt ikk otimlt og md dålig økonomi. Kom og hø lidt om d mst hyig fjl, vi s dud, og hvodn diss kn undgås. Vd lidt omtnk i dsignfsn kn mn undgå diss fjl, og sik t udstyt nmt t vdlighold i fmtidn. Instumnt hvo d oft ss fjlinstlltion: yk- og diffnstyk Nivu H Flow KL SEMINARNR. _04_03 Otiming f lgstying VEGA Fnz Ht Sog: Englsk Målgu: Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof,Ingdins Emn: VMI - Vndo Mngd Invntoy (Lvndøstyt Lg) Kommuniktion mllm nhd/lgtnk Stying f dt loklt/kstnt Få ovblik ov indholdt i din viksomhds, ll din kunds tnk og silo, nmt og nklt. Otim køsl smt lgbinding, og onå lv lgomkostning og høj fosyningssikkhd. På smint få du n id om, hvodn du kn onå n god stying og nm visulising vd hjæl f wbbst softw og kommuniktionsvj vi mobil, fst ntvæk ll wilss ntvæk. Smint hnvnd sig båd til oduktionsviksomhd md mng åvll fædigvtnk og til lvndø f åv. KL SEMINARNR. _06_03 Otiming f kystllisings- og koncnttionsocss Snsotch Jns Pintzki Sog: Målgu: Emn: Englsk Phmcutisk- og biotk, fød- og dikkkv, ingdins Koncnttion Kystllising Okoncnting Vd nøjgtig måling f lydns hstighd og tmtun kn kystldnnlsn f dit odukt følgs, lig f fø dn føst kystl dnns. Du vd hl tidn, hvo i dt mtstbil omåd din ocs, og hvo lngt du f d fosklllig mætningskuv. Fomtionshstighd smt koncnttion f kystll m.m. følgs nu onlin, og giv dig dt fuld ovblik til t otim din ocs. Lydns hstighd gnnm dit mdi kn også giv dig koncnttionn mllm 2 komonnt ll følg n okoncnting in-lin. AF HENSYN IL PLANLÆGNING ER SIDSE FRIS FOR ILMELDING IRSDAG DEN 27. APRIL

13 isdg 4. mj 2010 Målgu: Phmcutisk- og biotk Fød- og dikkv Kon- og fodstoff Ingdins KL SEMINARNR. _7/8_01 Otiming f fmntingsocss OPEK Achim Kov Sog: Målgu: Emn: Englsk Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkv, Ingdins Otiming f gæingsocss Fmnto Clldnsitt Kontinulig biomssmåling giv dig mulighd fo t otim din fmnting ll cllkultucyklus, vd t måldnsittn f bkti, gæ ll mmml cll dikt i kton. D osmld dt f kton kn nvnds til t kontoll f.ks føddosing, fo t sik otiml vækstt og homognitt i dt fædig odukt. Diss dt fstlægg dt otiml fødintvl, hvonå fød skl ducs, og/ll hvonå tilføsl igngsætts ll hvonå fmntingn skl stos og høstn igngsætts. Nå n bstmt clldnsitt onåt i n sd fmnt, systmt i stnd til t igngsætt dn næst fmnto utomtisk, og hmd duc oduktionstid og limin unødvndig sto i ocssn. KL SEMINARNR. _9/10_01 Otiming f tøingsocs NDC Mlcolm Littlwood Sog: Englsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fødv, Ingdins Emn: Fluid Bd Sytø omltø øocss ngikævnd og svæ t gul å gund f d oft lng sonstid å ænding i ocssn. D mng ng t s vd t otim hl tøocssn lig f dkntn, inddmn og f.ks. ignnm ovn ll fluidbd. Lidt økonomisk konskvnsbgning vis, t b n nklt måling oft kn tilbgbtls indnfo få ug. D kn også onås fobdt oduktkvlitt og nstthd vd t otim tøingsocssn, ligsom mn kn limin tidskævnd off-lin øvtgning. Ydm kn mn md otiml guling å vndindhold kø tætt å min/mx gæns. KL SEMINARNR. _7/8_02 In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn ABER John Willims Sog: Målgu: Emn: Englsk Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Lvnd Cll Cllstøls Md t in-lin systm kn du nmt følg cllvækstn i din fmnting. Du kn s båd ntl og støls f lvnd cll. Hvd ntn dt gæ-, bkti-, mmml cll m.m. måls udlukknd d lvnd cll i din fmnting. Skæ nd å tidskævnd off-lin måling og ld systmt vis dig cllns udvikling minut fo minut. Dtt ikk kun ktult i dn hmcutisk vdn, mn også i byggi, hvo gæ-dosing og gæ-høst kn otims fuldt ud og figiv m kcitt som følg f nstd bygtid. Du kn mål f lill lbotoi skl til oduktion i sto skl. KL SEMINARNR. _9/10_02 Flow å fst stoff ltntiv til båndvægt og diffntil vjning SWR Engining Rlf Schmdt Sog: Målgu: Emn: Englsk Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof, Ingdins Pnumtisk tnsot Mknisk tnsot å bånd Skufød Cllslus Håndting f fststoff få stø og stø fokus i industin. Kontinulig måling f væsk og gss i dg n nm liktion t løs, mn måling f fststoff stdig lidt f n udfoding i mng liktion. Foskllig innovtiv tknologi blvt nvndt til t tbl ny og modn mtod til t ovvåg flow f fststoff i ocssn fo t undgå nvndls f båndvægt. Indlæggt vil giv t indblik i hvilk modn tknologi, d finds til kontinulig måling f fststofflow und foskllig btingls, såsom numtisk tnsot, fit fld m.m. KL SEMINARNR. _7/8_03 Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss OPEK - Achim Kov Sog: Englsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv Emn: Stion Mknisk filt HPLC kolonn Cntifug/dknt/tiknt Stionsocss t nøglomåd i mng oduktionsviksomhd, og t omåd hvo sto bsls oft kn onås md n ltiv lv invsting. Vi vil und smint s å nogt f dt tyisk udsty, d nvnds i stionsocss og hvodn mn kn otim diss ocstin. Stionsocssn oft n dl f koncnttionsocssn, d fø til dt fædig odukt. Vd t otim hvt tin i koncnttionsocssn vil dt oft sult i væsntlig bsls læng fmm i ocslinin. Et ksml å n sådn otiming n dknt, hvo dt fædig odukt kæv tøing. Dt væsntlig billig t fjn vnd i dkntn nd vd inddmning ll tøing. Dtt smin vil vis os fl ksml å otiming f sådnn ocss vd t minim åvfobug, ndbing sild og d følgomkostning, d vd t skull btl m fo botskffls, og sik dn kokt kvlitt/koncnttion fø næst ocstin. Dudov vil n otiming f stionsocss oft btyd st ngi og undgåls f utilsigtd diftssto, dfo kn diss invsting oft tjn sig hutig hjm. KL SEMINARNR. _9/10_03 Nytænkning indnfo in-lin koncnttionsmåling FLEXIM - Ingid Knobluch, Sbstin Vmnn Sog: Målgu: Emn: Englsk Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof, Ingdins Rfktomt Koncnttionsmåling Nytænkning indnfo in-lin koncnttionsmåling: Clm-On ultlyd og unikt gnnmlysnings fktomti. Ultlyds Clm-On knds lld i ocsindustin som n ålidlig, nøjgtig og ntbl målmtod til udfodnd liktion, å smint kn du hø om dn næst gntion f Clm-On mtod. Koncnttionsmåling og flowmåling I n nhd, stdig udn indgb i ø, dfo hygijnisk og kn instlls udn t fosty ocssn. Rfktomt også vlkndt og vlføvt til lbotoibug, mn lbotoinhd h ltid n ulm, d mål kun n lill øv f oduktt, og øvudtgningn tidskævnd t udfø. Md t ålidligt in-lin gnnmlysningsfktomt kn du mål kontinuligt og snttivt døgnt undt. Du få dmd mulighd fo t sty ocssn bd og onå høj oduktkvlitt. D vil bliv gnnmgåt liktionsksml fo t illust mulighdn fo nvndls f diss 2 målinci.

14 Onsdg 5. mj 2010 Målgu: Engioduktion Fobændingsnlæg Biobændsl Biogs Oli og Gs Kmisk industi KL SEMINARNR. O_04_01 Bus- og kommuniktionssystm nu og i fmtidn VEGA - Fnz Ht Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Bio Gs, Biobændsl, Oli & Gs, Kmisk Industi PROFIBUS Foundtion Fildbus Ethnt bsd buss Wilss HAR GPRS Kv til vdligholdlsssonl Smint giv t indblik i hvd d nvnds f bussystm nu, og hvodn vi s å fmtidig bussystm. Et kot kig å ksistnd buss, obygning smmnlignt md thnt, som dn fmtidig mulighd. Undvjs komm vi ind å mulighdn md wilss- og GRPS-kommuniktion imllm instumnt og systm. Vi s å fodl/ulm smt å hvilk kv, d stills til vdligholdlsssonlt. KL SEMINARNR. O_06_01 Dmflow og fgning til SKA Instch - Kistin Nilsn / Eik Fjodsid Sog: Målgu: Emn: Dnsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Dmflow Kdl Myndighdskv. Md dtt smin vil vi blys dmsidn f liktionn, scifikt fo måling f flow og ngi. knisk løsning, d nvnds i industin i dg, oft diktt f histoisk sådn h vi ltid gjot, ll løsning d nmm t dokumnt i fohold til myndighdn (dfint i tbll og stndd). Dt ikk nødvn digvis d mst otiml i fohold til nøjgtighd ll mtod, d d indføs utilsigtd tyktb og dmd foøgt ngifobug. oin bg dm og dts ngiindhold, myndighdskv til målmtod og kv til nøjgtighd fo fgning og fobug. Gnnmgng f scifikk flowmål og målsystm smt fodl og ulm vd diss. Du vil få t indblik i hvilk løsning d kn imødkomm myndighdskv, md t minimum f ngifobug og dmd mulighd fo t sænk d dglig diftsomkostning. KL SEMINARNR. O_04_02 Ny mtod til otiming f koncnttionsmåling Snsotch Jns Pintzki Sog: Målgu: Emn: Englsk Kmisk industi / Oli & Gs Koncnttion f kmikli Fsdskillls Koosion og kot lvtid vlkndt fo udsty siddnd i koncntd kmikli og oløsningsmidl. Md t systm hvo udvlgt f mtil og cotings dækk ll mdi, ndd også flussy, kn koncnttionn f ønskt mdi bstmms nøjgtigt ud f måling f lydns hstighd gnnm mdit vd n givn tmtu. Også fsdskillls mllm vndfs og ognisk fs i sildvndstnk/østng dtkts nmt vd foskll i lydns hstighd i mdit. Lydns hstighd gnnm dit mdi kn også giv dig koncnttionn mllm 2 komonnt ll følg n okoncnting in-lin. KL SEMINARNR. O_06_02 Otim fobændingsocssn og duc mmision Yokogw Gbn Klis Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Ammonik i scubb Iltovskud Måling f kulilt Otiming f fobændingsocss vigtigt fo t sik dn otiml udnyttls f bændvædin i bændstofft, mn ligså vigtigt t sik n miniming f founingn. Dt hndl ltså om t sty og otim ocssn onlin, og dvd tjn ng smtidigt md t dn gønn kus otholds til vos ftfølgnd gntions v og vl.. Måling f vigtig mt, som f.ks. iltovskud og CO. Kokt lcing f måln fo t sik n god guling f fobændingn, hvodn sik mn n æsnttiv og stbil måling? Dtt få du t indblik i å smint. KL SEMINARNR. O_04_03 Otiming f lgstying VEGA Fnz Ht Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Biogs, Oli & Gs, Kmisk Industi VMI Vndo Mngd Invntoy (Lvndøstyt Lg) Kommuniktion mllm nhd/lgtnk Stying f dt loklt/kstnt Få ovblik ov indholdt i din viksomhds, ll din kunds tnk og silo, nmt og nklt. Otim køsl smt lgbinding, og onå lv lgomkostning og høj fosyningssikkhd. På smint få du n id om, hvodn du kn onå n god stying og nm visulising vd hjæl f wbbst softw og kommuniktionsvj vi mobil, fst ntvæk ll wilss ntvæk. Smint hnvnd sig båd til oduktionsviksomhd md mng åv ll fædigvtnk og til lvndø f åv. KL SEMINARNR. O_06_04 Flow å fst stoff ltntiv til båndvægt og diffntil vjning SWR Engining Rlf Schmdt Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Flow og dosing f fststof, f.ks. biomss. Kulstøv og ndt støv, Gnult, Flyvsk, Foskllig ulv Håndting f fststoff få stø og stø fokus i industin. Kontinulig måling f væsk og gss i dg n nm liktion t løs, mn måling f fststoff stdig lidt f n udfoding i mng liktion. Foskllig innovtiv tknologi blvt nvndt til t tbl ny og modn mtod til t ovvåg flow f fststoff i ocssn fo t undgå nvndls f båndvægt. Indlæggt vil giv t indblik i hvilk modn tknologi, d finds til kontinulig måling f fststofflow und foskllig btingls, såsom numtisk tnsot, fit fld m.m.

15 Onsdg 5. mj 2010 Målgu: Engioduktion Fobændingsnlæg Biobændsl Biogs Oli og Gs Kmisk industi KL SEMINARNR. O_7/8_01 SIL Sikkhd Instch - Fns Chistnsn Sog: Målgu: Emn: Dnsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Funktionl sikkhd SIL ll Sfty Intgity Lvl bliv n dl f vos hvdg fmov, hvis ikk dt lld dt. Intoduktion til sikkhdssystm hvofo dt vigtigt, hvodn kn dt imlmnts. Kom og hø om hvd dt hl gå ud å. Dfinition, vlg f udsty, kv dtil. Vd t vælg dt kokt udsty f sttn kn d ss mgt. KL SEMINARNR. O_9/10_01 Minim odukt tb og mksim oduktudbytt i stionsocss OPEK Achim Kov Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Stion Cntifug/dknt/tiknt Mknisk Filt Sildvnd / ovvågning Stionsocss t nøglomåd i mng oduktionsviksomhd, og t omåd hvo sto bsls oft kn onås md n ltiv lv invsting. Vi vil und smint s å nogt f dt tyisk udsty, d nvnds i stionsocss, og hvodn mn kn otim diss ocstin. Stionsocssn oft n dl f koncnttionsocssn, d fø til dt fædig odukt. Vd t otim hvt st i koncnttionsocssn, vil dt oft sult i væsntlig bsls læng fmm i ocslinin. Et ksml å n sådn otiming n dknt, hvo dt fædig odukt kæv tøing. Dt væsntlig billig t fjn vnd i dkntn nd vd inddmning ll tøing. Dtt smin vil vis os fl ksml å otiming f sådnn ocss vd t minim åvfobug, ndbing sild og d følgomkostning, d vd t skull btl m fo botskffls, og sik dn kokt kvlitt/koncnttion fø næst ocstin. Dudov vil n otiming f stionsocss oft btyd st ngi og und - gåls f utilsigtd diftssto, dfo kn diss invsting oft tjn sig hutig hjm. KL SEMINARNR. O_7/8_02 Flowmåling f væsk vd høj tmtu ll slidnd mdi Flxim Sbstin Vmnn Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Kontol og sikkhd Høj tmtu liktion Lv instlltionsomkostning ditionll og omkostningstung målmtod kn md fodl sttts f Clm-On måling. En tyisk, mn også vnsklig liktion, måling f sflt- og bitumnflow, d ltid udgø n udfoding d høj tmtu (o til 370 C ) og dt tyktflydnd og slidnd mdi h bsjt mng tditionll målmtod, d diss dåligt gnt til dnn vnsklig måling. Fjlmåling, kstm vdligholdls og duct flow ll lmindlig oblm. Du vil få t indblik i d mulighd og fodl, d vd måling md Clm-On flowmål, måling vd høj tmtu o til 400 C, ingn bvæglig dl, ingn tyk bgænsning, instlltion udn t dt nødvndigt t sto ocssn. KL SEMINARNR. O_7/8_03 Otiml instlltion f målinstumnt Instch - Søn Skovhus KL SEMINARNR. O_9/10_02 AEX chc AS - P Kgh Sog: Dnsk Målgu: Emn: Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biogs, Biobændsl, Oli & Gs, Kmisk Industi AEX-gl AEX-diktivn gjot fuldt gældnd i Dnmk. Diktivn bskytt nstt, d bjd md kslosionsflig mtil, og sik dt mtil, d fung i kslosionsflig omåd. Mn kun hvis diktivns kv og nvisning fulgt. Und smint vil du få n intoduktion til gln, hvodn du dfin og klssific vntull EX-zon / nlæg, og hvodn du skl bæ dig d md t dokumnt ovholdlsn. KL SEMINARNR. O_9/10_03 Sikkhdsmnifold og -vntil, Intlockingløsning ASAVA Richd Buins Sog: Englsk chc Sog: Målgu: Emn: Dnsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Gnnmgng f ocsnlæg Målgu: Emn: Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi High Intgity Pssu Potction Systm (HIPPS) Pilin Potction Systm (PPS) Vi s oft dålig ll ligfm fjlgtig instlltion. Uhnsigtsmæssig instlltion kn i væst fld tu sikkhdn å bjdsldsn, mn oft kild til mgn sildtid, nå otøn ikk to å målingn. Dvd divs nlæggt ikk otimlt og md dålig økonomi. Kom og hø lidt om d mst hyig fjl vi s dud, og hvodn diss kn undgås. Vd lidt omtnk i dsignfsn kn mn undgå diss fjl, og sik t udstyt nmt t vdlighold i fmtidn. Instumnt hvo d oft ss fjlinstlltion: yk- og diffnstyk Nivu H Flow Ovtyksbskyttls bliv tyisk udføt vd hjæl f n ækk f ufhængig nhd såsom tyktnsmitt og ovtyksvntil. Smint giv t indblik i dtktingsnhdn i t ovodnt HIPPS/PPS systm, hvo tilgænglighdn i systmt foøgs vd hjæl f n Intlockløsning. Fo t undgå otionll fjl, instlls t sikingsnlæg md mnifold, som n dl f systmt. Dtt gboks -inci vil kun tilld lukning og åbning f fsæingsvntil og vntiltionsvntil i n foudbstmt sikk skvns. Dtt giv mulighd fo on-lin klibing f instumnt og fohind smtidig uønskd diftsto. Eksml å liktion: Pilin Ovtyk Potction Systms kn sttt mknisk (blow down) vntil (PSV s) i bgg nd f n gs tnsot linj. Gs bønd, øggsnsning og undjodisk lg- undgå fl Ptokmisk og gsnlæg - undgå sto mission til tmosfæn

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Certificerede produkter og træsorter

Certificerede produkter og træsorter FSC GREEN PAGES TRACER FACTS TRACER FACTS mnt som håndbog til båd pktik, kitkt, indkøb og nd md intss fo FSC -ctifict tæ. TRACER FACTS indhold infomtion om vo podukt i hådttæ og wstn d cd, montgvjldning

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris

storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris stobyguid Hvnbyn, Foto: Iis d h dt hl Modsætning øds i hnsstdn Hbog, d båd n hftig hvnby d knt og n ondæn topol d klss. Af Mthis Sonn ss u ch cis ls t Ho g w l 5 All 1. Byn i hvnn Slv o dt dlvis nyopføt

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt

TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt Ug 1 Lødg 4. jnu 2014 17. ågng WEEKEND Nytåt døgnppot Sid 2 Konunc: Spi und Sid 4 Udlgtillæg i dnn vi Liv f Vill Gllin Sid 6 Sln udn t væ ultn Sid 24 Knd du Soub VM-mil Sid 26 Åt d gi i billd Sid 28 UDSALG

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst...

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G Vi holdr hus! Nybyggri Om-åbnt og tilbygning Frdg dn 11. jnur kl. 13.00-16.00 Dør og vindur Tgrbjd TirsDAG dn 18. JUNI 2013 103. Årgng - nr. 25 - sidn 1910 Torvdgn i Ubøll n succs: Kom ind og s vors spændnd

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere