Besøg Proces Dage Den maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring"

Transkript

1 Mnnsk - Id - Løsning Vælg mllm 24 smin ov 2 dg Otiming f lgstying Otiming f fmntingsocss In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss Flow å fst stoff - ltntiv til båndvægt og diffntil vjning Nytænkning indnfo in-lin koncnttionsmåling Sikkhd AEX og SIL Otiming f dosings- og blndingstknikk S hl ogmmt å midtsidn Bsøg Pocs Dg 2010 Dn mj Odns Congss Cnt Instch A/S Algd Vodingbog lf Fx

2 2 INFORMAION Instumntingsog Automtions Nyt udgivs f Instch A/S Algd Vodingbog lf Fx Infomtion - ny gntu Infomtion - kusus Flow 6-7 Flow Sikkhd Pocs Dg 2010 ogm 17 Anlys - Kondnst Anlys - Fugt, fdt, otin Vi h indldt smbjd md Astv Astv lvndø f Intlock SIL4 godkndt løsning, i fobindls md High Intgity Pssu Potction Systm (HIPPS) og Pilin Potction Systm (PPS) Vntil, mnifolds, flng, modulobyggd montgsystm m.m. oducs f Astv, mn d lv hl løsningn, md hook-us til oli- og gsindustin, hvo kundn scific kvn til løsningn md hnsyn til hvilk nhd, d skl indgå, og dsignt f løsningn. Astv tg sig så f smling, ctificing og dokumnttion f hl kkn. Eksml å liktion : Pilin Ovssu Potction Systms kn sttt mknisk (blow down) vntil i bgg nd f n gs tnsotlini. Gs bønd, øggsnsning og undjodisk lg undgå fl. Ptokmisk og gsnlæg undgå sto mmision til tmosfæn. Kom og hø m å Pocs Dg 2010, onsdg dn 5. mj, sminn.: O_9/10_03. Vil du vid m, så kontkt Cstn Hounsgd, tlf ASAVA HE SOPPING POWER Anlys - Fobændingsocs Anlys - Koncnttion 24 Svics Astv s intlocking mnifold SIL4 godkndt md 100% gnti imod fjlbtjning. Vlkommn til vos ny kollg Ansvshvnd: Aln Chistoffsn. Lyout, sts og o: Instch A/S, Vodingbog. yk: Cntltykkit, Vodingbog. ykt i 3600 ksml. D tgs fobhold fo tykfjl og oduktænding. All nævnt is xcl. moms. Gngivls f tikl ll uddg f tikl tilldt md tydlig kildngivls. Cstn Jnsn, d bliv vos ny mnd i dt Midt- og Nodjysk, md fokus å fltinstumnt, flow, tyk, klibing, nlys m.m. Cstn h n bggund som mskinmst og h bjdt md slg f tknisk odukt i n åækk. Cstn Jnsn Cstn udgø smmn md slgschf Cstn Stbæk, Fns Chistnsn, Chistin Bch m Vst. Cstn Hounsgd d liglds h bs i Jyllnd, indgå md slg f DCS stysystm i høj gd også i m Øst d i øvigt bstå f Knnth Andsson, Søn Byd, Eich Rsmussn og Eik Fjodsid å systmsidn. Michl by, d skl vtg tknisk suot intnt, h n bggund som lbont og h bjdt i industilbotoi i n åækk. Michl n dl f nlystmt smmn md Knnth Rsmussn, Ibn Kyndby og Chistin Bch. Michl by Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

3 INFORMAION 3 Nm lill flowswitch Instch fohndl nu flowswitch f tyn Cto f dt tysk fim Wb. Cto n æcis, nkl og ffktiv flowswitch til vnd- ll olibsd oløsning, og fung slv vd lv flowhstighd. Md Cto 4120 kn d instills t nøjgtigt st-unkt og smtidig måls flowhstighd. Føst justs målomådt vd hjæl f d 9 lysdiod, dnæst indjusts switchunktt. Målomådt kn justs f 0-20 cm/s og o til cm/s, hvilkt sult i, t nøjgtighdn fo st-unktt i dt lv målomåd bliv 10 gng høj. Lill og isbillig løsning som kn nvnds i d flst ocss. Enst flowswitch md nlogt disly Nøjgtig flowswitch til vndll oli-bsd oløsning St LED fo outut sttus. St justing fo målomåd og st-unkt O til 100 b Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf Kusus i Functionl Sfty 10 blv godkndt som ÜV Ctifid Functionl Sfty Engin ft kusus ngt f Instch og ÜV i fællsskb. Idn til t ng t kusus ostod, d vi smmn md n kund søgt ft olysning og ntvæk/gu i Dnmk omking Functionl Sfty d dt ikk umiddlbt v t find, vlgt vi t igngsætt nogt slv, i smbjd md ÜV. I sttn f mts 2010 blv kust så gnnmføt. Eft 4 dgs intnsiv undvisning og fslutningsvis 4 tims skiftlig ksmn, kom 10 f 11 dltg i kust ud md bståt. Fomålt md dnn uddnnls t giv ll ingniø og tknik, d involvt i dsign, bygning, dift og/ll vdlighold f ocsnlæg, dn lmntæ og nødvndig vidn om Functionl Sfty, bst å d intntionl stndd IEC og IEC Stnddn bskiv, hvolds du skl/kn isikovud t ocs loo, og bgn om dtt ovhold d sikkhdsnom, d ostillt fo t givt nlæg ll nklt loo. Vi ønsk tillykk til dltgn d h gund til t væ stolt ov sulttt d d tyisk kun % d bstå dnn intnsiv og kævnd uddnnls. Hvd du ikk mulighd fo t dltg dnn gng, kn du kontkt os og bliv skvt o å invittionslistn til næst kusus oktob S også tikln sid 8. Vil du vid m, så kontkt Cstn Hounsgd, tlf F kust i mts. Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

4 4 FLOW Clm-on flowmåling f sildvnd ysk nsningsnlæg vlgt Clm-on flowmål til monting udn å øn. Buchnhofn nsningsnlæg ligg i t 812 km² stot omåd, næ Düssldof, d lt smmn fvnds til Wu flodn. Dt offntlig jd fim, Wuvbnd, div i lt 11 nsningsnlæg i omådt hvo Buchnhofn dt støst. På dt tysk nsningsnlæg Buchnhofn i byn Wutl, næ Düssldof, stod mn i 2003 til 2005 ovfo n stø udvidls f nsningsnlæggt. Dnn udvidls btød t nlæggt hft kunn håndt o til PE. I fobindls md udvidlsn blv dt nødvndigt t mål flowt f sildvnd i indløbt til bluftningstnkn og å tuldningn f d skundæ bundfældningstnk. Dt tditionll vlg vd sådnn liktion tit n mgntisk induktiv flowmål, mn d kn md fodl også nvnds n ultlyds Clm-on flowmål. Md dtt målinci, h mn dn sto fodl, t måln blot sætts fst udn å øn. Mn skl ltså hvkn skæ, bo ll svjs i øn. Clm-on flowmåln monts nmt vd hjæl f d mdfølgnd sændbånd, og kn ndd monts und dift. Dt giv slvsgt, n sto bsls å instlltions- og montg omkostningn og scilt vd ombygning f ksistnd nlæg, hvo øføing lld ksist, dtt målinci n sto fodl. tilløb ist snd- og fdtfng imæ bundfældning 3 stk. 2-knls Flxim, DN1400 luft ocstnk bluftningstnk vt. mtlslt til kmisk fældning skundæ bundfældning udløb fobænding, doni snd gus fdt tikl tuslm 6 stk. 2-knls Flxim, DN1200 biologisk slm (ognisk stof lus vt. kmisk slm md fosfo) slmbhndling vnd slmkoncnting ådntnk/ biogstnk gsosml slmfvnding vnd gsmoto l vm udstødningsgs slm til jodfobding ll doni Illusttionn vis sildvndts vj ignnm nsningsnlæggt. Bmæk flowmåln å indløbt til bluftsningstnkn og å tuløbt f d skundæ bundfældningstnk. Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

5 FLOW 5 D blv instllt 3 styk to-knls flowmål å DN1400 ø i indløbt til bluftningstnkn. H måls d å sildvnd f dn imæ bundfældningstnk og å tuslmmt f dn skundæ bundfældningstnk. D blv også instllt 6 styk to knls flowmål å DN1200 ø til måling f tuslmmt f dn skundæ bundfældningstnk. Buchnhofn nsningsnlæg h i lt instllt 9 styk to-knls Clmon flowmål, som til dto h fungt fjlfit og uåklgligt. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf Clm-on tnsducn monts nmt og hutigt md d tilhønd sændbånd. D kn såg monts und dift. Mss und Födtchnik ny smbjdstn Instch h fåt n ny smbjdstn Mss und Födtchnik t tysk fim, d h scilist sig i fgningsgodkndt løsning til olibnchn. M+F h sin gn ojktfdling, d slv stå fo dsign og ngining. Dt 70 mnd sto fim n totllvndø indnfo dnn bnch. D md f sttn f t ojkt og kn md ds sto ngining fdling dsign og skæddsy systmn til kundns æcis bhov. Fbiktion og smling f nlæggn fogå i M+F sto fcilitt i Hmbog, hvo også tst og klibing find std. Hft bliv nlæggn lvt til kundn som n fædig løsning, kl til t bliv tilslut- tt til kundns nlæg, hvo M+F også fotg dn ndlig vificing og klibing. Kot sgt, n totllvndø. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf nkfm fo lstbil md fl foskllig odukt, hund også dditiv tilsætning. Blnding f biobændstoff, tilsætning f Ethnol og biodisl til hnholdsvis bnzin og disl så slutoduktt onå t indhold å f.ks. 5 % biobændstof. nkfm, tminl og fyldsttion til tnkvogn og lstbil, md smtidig mulighd fo dditiv tilsætning. R-fuling systm til lufthvn. Btchliktion Loding og un-loding f skib, mm og togvogn. Påfyldning f smøoli til 200 lits toml. Loding og unloding f skib og mm. Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

6 6 FLOW Måling f flow vd højtmtu udn indgb i øt Otimlt t bnytt Clm-on flowmål til høj viskos og slidnd mdi og isæ høj tmtu. FLEXIM s Clm-on ultlydsflowmål kn nvnds til sådnn kævnd liktion. Vd t bug dt scill WvInjcto montgbslg til tnsducn, kn ogv, som tidlig kun v muligt md In-lin flowmål, nu kls md Clm-on tknologin. Et liktionsksml : En tyisk liktion måling f sflt- og bitumnflow, d ltid udgø n udfoding. D høj tmtu (o til 370 C) og dt tyktflydnd og slidnd mdi h bsjt mng tditionll målmtod, d diss dåligt gnt til dnn vnsklig måling. Fjlmåling, kstm vdligholdls, sto tykfld og dmd følgnd duct flow, ll lmindlig oblm. Bitumn t biodukt f ffiningn f åoli, og bhovt fo ålidlig flowmåling und oduktionn fgønd fo n sikk håndting f oduktt og fo t bd ovblik og ocsstying. Dt ltid n udfoding t bjd og håndt Bitumn, isæ fodi d ltid skl holds t vågnt øj md tmtun. Afkøls Bitumn kn mn isik, t dt støkn og ødlægg øføing og instumnting. Dtt ikk t oblm md Clm-on tknologin. Und oduktionn f tg å llnt Industis i Vigini, USA, skl bitumn flytts f n ovmt bhold til t smltvæk, hvo dt ovms til 190 C i kot tid, fø dt bugs til imægning. Bhold og smltvækt ovmt vd hjæl f 2 ø fyldt md 282 C vmt hdt oli. Olins gnnmløbshstighd fgønd fo otholdlsn f dn kokt ocstmtu f bitumn. Md FLEXIM s tntd WvInjcto dt ltså muligt, t Montg udn å øt, høj tmtu o til 400 C, ingn bvæglig dl, ingn tyk bgænsning, instlltion udn diftsto, høj nøjgtighd, slv vd sto østøls, smt ingn ftfølgnd vdlighold. Clm-On incit kombint md dn mnnt mtlfoli kobling mllm snso og ø, giv n sikk og ægt vdligholdlssfi flowmåling Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

7 FLOW 7 mål båd å bitumn, mn også å hdtolin, d bugs til ovmningn f bitumn. Vd nvndls f FLEXIM s WvInjcto til måling f hdtolin, kunn llnt fouds t oblm md ohobning f koks f bitumn å d ovmd vmsil. Fosinkls i oduktionn kunn dfo undgås. Kom og hø m å Pocs Dg 2010, onsdg dn 5. mj, sminn. O_7/8_02. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf nsducn snd ultlydssignlt ind i øt vi otimd koblingsfinn. På gund t dt sto ovfld l, mn lill tvæsnit, kn diss koblingsfinn fld dt mst f vmngin som stålingsvm og kun n lill dl lds vid til tnsducn. Yokogw Rotmss nu iht. OIML R117-1 stt hos hollndsk NMI. Yokogw s mssflowmål Rotmss blvt tstt hos Hollndsk NMI, og kn nu fås i n vsion som lv o til kvn i OIML R117-1 (Målsystm fo væsk ndt nd vnd). Dn kn dfo bugs i målsystm vd liktion, hvo d kævs fgningsgodkndls iht. MID. Rotmss tstt iht. nøjgtighdsklss 0.3 og 0.5, hvilkt btyd t dn kn bugs å bl. Røldning Bændstofstnd å tnksttion Målsystm å tnkbil md lv viskos mdi Målsystm fo loding og un-loding f skib, mm, togvogn og lign. Målsystm fo fuling i lufthvn. Målsystm fo mælk, øl og nd skummnd odukt. Yokogws Coiolis mssflowmål, Rotmss, kn nu bugs i ogv, hvo d kævs n fgningsgodkndls. Målsystm iht. MID Mn kn i d flst tilfæld ikk bnytt n mål ln, mn skl også bug tilbhø i fom f n flowcomut, tyk og tmtu måling, luft udskill osv. Diss komonnt skl ll væ tstt iht. OIML R Hl dtt systm skl dft hv n tygodkndls og sluttligt n ovnsstmmlss klæing iht. MID. H kn vos ny smbjdstn, Mss und Födtchnik væ bhjællig md hl ctificingsocssn, ligsom d også kn hjæl md obygning f slv systmt. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

8 8 SIKKERHED Hvd Functionl Sfty? Functionl Sfty n systmtisk måd t btgt sikkhdsnivut i sit ocsnlæg, st ud f styingn f ocssn, idntific isiko fo mnnsk, mtil og miljø, bgn og nskuliggø hvilk tiltg, mn kn gø fo t imødgå dnn isiko. Bggundn fo t mn bgyndt t bjd md Functionl Sfty og instumntd sfty systms v dn sto ulykk å off sho ltfomn Pi Alh i Hft h mn bjdt å intntionl stndd fo obygning f sikkhdssystm, og ft fl sto ulykk og fl stndd, mn kommt fm til stnddn IEC og IEC Dtt nu n intntionl nkndt stndd, i USA klds stnddn ISA84 mn dn h smm indhold som IEC Hvd sikkhd? Sikkhd fihd fo ucctbl isiko Hvd så isiko? Risiko t ydst ltiv bgb, dn h foskllig btydning undt om i vdn, btingt f kultu, ligion, tdition, og slv fo dt nklt mnnsk d sto foskl å, hvd d n ucctbl isiko. læg stt md t få fstlgt, hvd d n cctbl isiko. Dtt kn kun gøs vd n ovodnt bslutning f jn f ocsnlæggt, og i nklt tilfæld i smbjd md myndighdn. Stnddns omfng Bgg stndd omftt 5 hovdomåd, d idntifict som: 1. Functionl sfty mngmnt systm 2. Kllægningn f ocssns livscyklus ud f t sikkhdssktiv 3. Pi to i fmgngsmåd 4. Qulittiv sikkhdsvuding 5. Undsystms kitktu. I dnn kot tikl vil dt gå fo vidt t gnnmgå ll unkt, mn i næst numm f Insnyt vil vi gnnmgå incin i Functionl Sfty. Uddnnlssmulighd I smbjd md ÜV Rhinlnd udbyd Instch intoduktionskusus i Functionl Sfty til ll, d bjd å t ocsnlæg og t uddnnlssfoløb til dm, d skl dsign sikkhdssystmn. H kn mn bliv ÜV ctificd FS ngin. Næst ÜV kusus fo ingniø i Dnmk bliv dn oktob Kontkt Instch hvis du vil vid m ll ftl t uddnnlssfoløb. Kom og hø m om Functionl Sfty og SIL å Pocs Dg 2010, onsdg 5. mj, sminn. O_7/8_01. Hzd nd isk ssssmnt Vil du vid m, så kontkt Cstn Hounsgd, tlf Alloction of sfty functions to otction lys Vil dtt væ n cctbl isiko fo dig, i fohold til målt? IEC og IEC giv båd oducnt f udsty til sikkhd og j f ocsnlæg n guidlin til godt ingniø dsignksis, nå mn bjd md ocsnlæg. Mn konklusionn, t sikkhd i ocsn- Vifiction, Vlidtion nd Assssmnts Sfty Lifcycl Gfisk IEC livscyklus. Sfty quimnt scifiction Dsign nd ngning of th SIS Imlmnttion of oth mns of isk duction Instlltion, commissioning nd vlidtion Otion nd mintnnc Modifiction Dcommissioning Mngmnt of functionl sfty Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

9 Mnnsk - Id - Løsning Instch A/S Algd Vodingbog lf Fx

10 H H Rstunt Pocs Dg Pocs Dg 2010 Pocsotiming og miniming f omkostning Dto: mj Std: Odns Congss Cnt Foy Øbækvj 350, 5220 Odns Md diss smin sætt vi ign fokus å ocs-otiming, som vi mn, dn sik vj til bsls og kvlittsfobding. Bgg dg kø 1½ tims smin, md foskllig mn indnfo ocsotiming. Bnyt sminn til t bliv insit til mulig fobding og bsls. Cfé Smtidig kn du bnytt dig f ljlighdn til t mød vo lvndø å udstillingn B smt vo slgs- og svic mdbjd, få n snk om din målogv og mulighd fo t otim din ocs. V Info H Glli D * Dnmk Sjællnd Jyllnd Fyn INDGANG ØS 1 ØS 2 RECEPION 11 Pocs Dg Cbint V isdg 4. mj Phmcutisk og biotk Fød- og dikkv Kon- og fodstof Ingdins Onsdg 5. mj Engioduktion Fobændingsnlæg INDGANG Biobændsl Biogs Oli og Gs Kmisk industi knisk Infomtion Pot A INDGANG Hl A V E Pot E INDGANG SYD HOEL PROCES DAGE 2010 RESAURAN HOEL OG RECEPION MESSEHALLER KONFERENCE- OG MØDELOKALER Emn: Otiming f: tøocss H kystllisingsocss ngioduktion Nybog Rudkøbing gæclloduktion Nybog Rudkøbing fmnting F G H ngiotiming minim sild i okoncntingsocss. O -/n d g n g H find du Odns Congss Cnt: O-/ndgng D C B RING 3 H Dsudn gundlæggnd mn Bogns som Svndbogsikkhd Bogns, SIL og AEX. Vi h vlgt t dl dgn sålds, t hv dg Pot hnvnd sig imæt til scifikk bnch. Sminn ntuligvis tilsst bnchn. * I K K INDGANG A MOORVEJSKRYDS ODENSE

11 Pocs Dg 2010 Udstill: chc Pis 490,-. dg (x. moms) Inklud dgng til udstillingsomåd, smin smt n lt fokostbufft. ilmlding til d nklt smin åkævt, og fktus vd tilmlding. D kø bus f/til Odns Bngåd mogn og ftmiddg Dtt også incl. i is. Kn snds dikt å mil: - ll koi og fx å Fim: Adss: Evt. kv.n.: Dltg: E-mil: isdg Onsdg Smin n.: Smin n.: J tk Bus Odns Bngåd / Odns Congss Cnt Mogn Eftmiddg Dltg: E-mil: isdg Onsdg Smin n.: Smin n.: J tk Bus Odns Bngåd / Odns Congss Cnt Mogn Eftmiddg Dltg: E-mil: isdg Onsdg Smin n.: Smin n.: J tk Bus Odns Bngåd / Odns Congss Cnt Mogn Eftmiddg

12 isdg 4. mj 2010 Målgu: Phmcutisk- og biotk Fød- og dikkv Kon- og fodstoff Ingdins KL SEMINARNR. _04_01 Bus- og kommuniktionssystm nu og i fmtidn VEGA Fnz Ht Sog: Målgu: Emn: Englsk Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof, Ingdins PROFIBUS Foundtion Fildbus Ethnt bsd buss Wilss HAR GPRS Kv til vdligholdlsssonl Smint giv t indblik i, hvd d nvnds f bussystm nu, og hvodn vi s å fmtidig bussystm. Et kot kig å ksistnd buss, obygning smmnlignt md thnt, som dn fmtidig mulighd. Undvjs komm vi ind å mulighdn md wilss- og GRPS-kommuniktion imllm instumnt og systm. Vi s å fodl/ulm smt å hvilk kv, d stills til vdligholdlsssonlt. KL SEMINARNR. _06_01 Dmflow og fgning til SKA Instch A/S Eik Fjodsid / Kistin Nilsn Sog: Dnsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Emn: Dmflow Kdl Myndighdskv. Md dtt smin vil vi blys dmsidn f liktionn, scifikt fo måling f flow og ngi. knisk løsning, d nvnds i industin i dg, oft diktt f histoisk sådn h vi ltid gjot, ll løsning, d nmm t dokumnt i fohold til myndighdn (dfint i tbll og stndd). Dt ikk nødvndigvis d mst otiml i fohold til nøjgtighd ll mtod, d d indføs utilsigtd tyktb og dmd foøgt ngifobug. oin bg dm og dts ngiindhold, myndighdskv til målmtod og kv til nøjgtighd fo fgning og fobug. Gnnmgng f scifikk flowmål og målsystm smt fodl og ulm vd diss. Du vil få t indblik i hvilk løsning d kn imødkomm myndighdskv, md t minimum f ngifobug og dmd mulighd fo t sænk d dglig diftsomkostning. KL SEMINARNR. _04_02 Otiming f dosings- og blndingstknikk til mgt små flow BRONKHORS HIGH-ECH - Ron itg Sog: Englsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Emn: Fv- og smgsstoff i slik Aom- og fvstoff til fum Vitmin dosing til fødv Dosing f mng ingdins smtidig, ltntiv til vjcll. Dosing og guling f f.ks dditiv, fv- og smgsstoff kn væ nogt f n udfoding, idt vi oft tl om viklig små mængd. Løsningn nvnds til d ogv hvo dt vigtigt t d doss dn igtig mængd hv gng. In-lin dosing og blnding f gss ll blnding f gss og væsk kn ndbing oduktions og lgomkostning og sik dn ønskd oduktkvlitt. H gnnmgås ksml, hvo d sk dosing f ingdins til t hovdflow ll som t ndt ksml, blnding f fl komonnt smtidig. D gnnmgås løsning til t undgå tidskævnd mtod som vjcll og smtidig onå stø nøjgtighd, bd oduktkvlitt og kot oduktionstid. KL SEMINARNR. _06_02 Otiml ocsobygning f ksistnd nlæg Instch Søn Skovhus Sog: Målgu: Dnsk Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Emn: Gnnmgng f ocsnlæg Vi s oft dålig ll ligfm fjlgtig instlltion. Uhnsigtsmæssig instlltion kn i væst fld tu sikkhdn å bjdsldsn, mn oft kild til mgn sildtid, nå otøn ikk to å målingn. Dvd divs nlæggt ikk otimlt og md dålig økonomi. Kom og hø lidt om d mst hyig fjl, vi s dud, og hvodn diss kn undgås. Vd lidt omtnk i dsignfsn kn mn undgå diss fjl, og sik t udstyt nmt t vdlighold i fmtidn. Instumnt hvo d oft ss fjlinstlltion: yk- og diffnstyk Nivu H Flow KL SEMINARNR. _04_03 Otiming f lgstying VEGA Fnz Ht Sog: Englsk Målgu: Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof,Ingdins Emn: VMI - Vndo Mngd Invntoy (Lvndøstyt Lg) Kommuniktion mllm nhd/lgtnk Stying f dt loklt/kstnt Få ovblik ov indholdt i din viksomhds, ll din kunds tnk og silo, nmt og nklt. Otim køsl smt lgbinding, og onå lv lgomkostning og høj fosyningssikkhd. På smint få du n id om, hvodn du kn onå n god stying og nm visulising vd hjæl f wbbst softw og kommuniktionsvj vi mobil, fst ntvæk ll wilss ntvæk. Smint hnvnd sig båd til oduktionsviksomhd md mng åvll fædigvtnk og til lvndø f åv. KL SEMINARNR. _06_03 Otiming f kystllisings- og koncnttionsocss Snsotch Jns Pintzki Sog: Målgu: Emn: Englsk Phmcutisk- og biotk, fød- og dikkkv, ingdins Koncnttion Kystllising Okoncnting Vd nøjgtig måling f lydns hstighd og tmtun kn kystldnnlsn f dit odukt følgs, lig f fø dn føst kystl dnns. Du vd hl tidn, hvo i dt mtstbil omåd din ocs, og hvo lngt du f d fosklllig mætningskuv. Fomtionshstighd smt koncnttion f kystll m.m. følgs nu onlin, og giv dig dt fuld ovblik til t otim din ocs. Lydns hstighd gnnm dit mdi kn også giv dig koncnttionn mllm 2 komonnt ll følg n okoncnting in-lin. AF HENSYN IL PLANLÆGNING ER SIDSE FRIS FOR ILMELDING IRSDAG DEN 27. APRIL

13 isdg 4. mj 2010 Målgu: Phmcutisk- og biotk Fød- og dikkv Kon- og fodstoff Ingdins KL SEMINARNR. _7/8_01 Otiming f fmntingsocss OPEK Achim Kov Sog: Målgu: Emn: Englsk Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkv, Ingdins Otiming f gæingsocss Fmnto Clldnsitt Kontinulig biomssmåling giv dig mulighd fo t otim din fmnting ll cllkultucyklus, vd t måldnsittn f bkti, gæ ll mmml cll dikt i kton. D osmld dt f kton kn nvnds til t kontoll f.ks føddosing, fo t sik otiml vækstt og homognitt i dt fædig odukt. Diss dt fstlægg dt otiml fødintvl, hvonå fød skl ducs, og/ll hvonå tilføsl igngsætts ll hvonå fmntingn skl stos og høstn igngsætts. Nå n bstmt clldnsitt onåt i n sd fmnt, systmt i stnd til t igngsætt dn næst fmnto utomtisk, og hmd duc oduktionstid og limin unødvndig sto i ocssn. KL SEMINARNR. _9/10_01 Otiming f tøingsocs NDC Mlcolm Littlwood Sog: Englsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fødv, Ingdins Emn: Fluid Bd Sytø omltø øocss ngikævnd og svæ t gul å gund f d oft lng sonstid å ænding i ocssn. D mng ng t s vd t otim hl tøocssn lig f dkntn, inddmn og f.ks. ignnm ovn ll fluidbd. Lidt økonomisk konskvnsbgning vis, t b n nklt måling oft kn tilbgbtls indnfo få ug. D kn også onås fobdt oduktkvlitt og nstthd vd t otim tøingsocssn, ligsom mn kn limin tidskævnd off-lin øvtgning. Ydm kn mn md otiml guling å vndindhold kø tætt å min/mx gæns. KL SEMINARNR. _7/8_02 In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn ABER John Willims Sog: Målgu: Emn: Englsk Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Lvnd Cll Cllstøls Md t in-lin systm kn du nmt følg cllvækstn i din fmnting. Du kn s båd ntl og støls f lvnd cll. Hvd ntn dt gæ-, bkti-, mmml cll m.m. måls udlukknd d lvnd cll i din fmnting. Skæ nd å tidskævnd off-lin måling og ld systmt vis dig cllns udvikling minut fo minut. Dtt ikk kun ktult i dn hmcutisk vdn, mn også i byggi, hvo gæ-dosing og gæ-høst kn otims fuldt ud og figiv m kcitt som følg f nstd bygtid. Du kn mål f lill lbotoi skl til oduktion i sto skl. KL SEMINARNR. _9/10_02 Flow å fst stoff ltntiv til båndvægt og diffntil vjning SWR Engining Rlf Schmdt Sog: Målgu: Emn: Englsk Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof, Ingdins Pnumtisk tnsot Mknisk tnsot å bånd Skufød Cllslus Håndting f fststoff få stø og stø fokus i industin. Kontinulig måling f væsk og gss i dg n nm liktion t løs, mn måling f fststoff stdig lidt f n udfoding i mng liktion. Foskllig innovtiv tknologi blvt nvndt til t tbl ny og modn mtod til t ovvåg flow f fststoff i ocssn fo t undgå nvndls f båndvægt. Indlæggt vil giv t indblik i hvilk modn tknologi, d finds til kontinulig måling f fststofflow und foskllig btingls, såsom numtisk tnsot, fit fld m.m. KL SEMINARNR. _7/8_03 Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss OPEK - Achim Kov Sog: Englsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv Emn: Stion Mknisk filt HPLC kolonn Cntifug/dknt/tiknt Stionsocss t nøglomåd i mng oduktionsviksomhd, og t omåd hvo sto bsls oft kn onås md n ltiv lv invsting. Vi vil und smint s å nogt f dt tyisk udsty, d nvnds i stionsocss og hvodn mn kn otim diss ocstin. Stionsocssn oft n dl f koncnttionsocssn, d fø til dt fædig odukt. Vd t otim hvt tin i koncnttionsocssn vil dt oft sult i væsntlig bsls læng fmm i ocslinin. Et ksml å n sådn otiming n dknt, hvo dt fædig odukt kæv tøing. Dt væsntlig billig t fjn vnd i dkntn nd vd inddmning ll tøing. Dtt smin vil vis os fl ksml å otiming f sådnn ocss vd t minim åvfobug, ndbing sild og d følgomkostning, d vd t skull btl m fo botskffls, og sik dn kokt kvlitt/koncnttion fø næst ocstin. Dudov vil n otiming f stionsocss oft btyd st ngi og undgåls f utilsigtd diftssto, dfo kn diss invsting oft tjn sig hutig hjm. KL SEMINARNR. _9/10_03 Nytænkning indnfo in-lin koncnttionsmåling FLEXIM - Ingid Knobluch, Sbstin Vmnn Sog: Målgu: Emn: Englsk Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof, Ingdins Rfktomt Koncnttionsmåling Nytænkning indnfo in-lin koncnttionsmåling: Clm-On ultlyd og unikt gnnmlysnings fktomti. Ultlyds Clm-On knds lld i ocsindustin som n ålidlig, nøjgtig og ntbl målmtod til udfodnd liktion, å smint kn du hø om dn næst gntion f Clm-On mtod. Koncnttionsmåling og flowmåling I n nhd, stdig udn indgb i ø, dfo hygijnisk og kn instlls udn t fosty ocssn. Rfktomt også vlkndt og vlføvt til lbotoibug, mn lbotoinhd h ltid n ulm, d mål kun n lill øv f oduktt, og øvudtgningn tidskævnd t udfø. Md t ålidligt in-lin gnnmlysningsfktomt kn du mål kontinuligt og snttivt døgnt undt. Du få dmd mulighd fo t sty ocssn bd og onå høj oduktkvlitt. D vil bliv gnnmgåt liktionsksml fo t illust mulighdn fo nvndls f diss 2 målinci.

14 Onsdg 5. mj 2010 Målgu: Engioduktion Fobændingsnlæg Biobændsl Biogs Oli og Gs Kmisk industi KL SEMINARNR. O_04_01 Bus- og kommuniktionssystm nu og i fmtidn VEGA - Fnz Ht Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Bio Gs, Biobændsl, Oli & Gs, Kmisk Industi PROFIBUS Foundtion Fildbus Ethnt bsd buss Wilss HAR GPRS Kv til vdligholdlsssonl Smint giv t indblik i hvd d nvnds f bussystm nu, og hvodn vi s å fmtidig bussystm. Et kot kig å ksistnd buss, obygning smmnlignt md thnt, som dn fmtidig mulighd. Undvjs komm vi ind å mulighdn md wilss- og GRPS-kommuniktion imllm instumnt og systm. Vi s å fodl/ulm smt å hvilk kv, d stills til vdligholdlsssonlt. KL SEMINARNR. O_06_01 Dmflow og fgning til SKA Instch - Kistin Nilsn / Eik Fjodsid Sog: Målgu: Emn: Dnsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Dmflow Kdl Myndighdskv. Md dtt smin vil vi blys dmsidn f liktionn, scifikt fo måling f flow og ngi. knisk løsning, d nvnds i industin i dg, oft diktt f histoisk sådn h vi ltid gjot, ll løsning d nmm t dokumnt i fohold til myndighdn (dfint i tbll og stndd). Dt ikk nødvn digvis d mst otiml i fohold til nøjgtighd ll mtod, d d indføs utilsigtd tyktb og dmd foøgt ngifobug. oin bg dm og dts ngiindhold, myndighdskv til målmtod og kv til nøjgtighd fo fgning og fobug. Gnnmgng f scifikk flowmål og målsystm smt fodl og ulm vd diss. Du vil få t indblik i hvilk løsning d kn imødkomm myndighdskv, md t minimum f ngifobug og dmd mulighd fo t sænk d dglig diftsomkostning. KL SEMINARNR. O_04_02 Ny mtod til otiming f koncnttionsmåling Snsotch Jns Pintzki Sog: Målgu: Emn: Englsk Kmisk industi / Oli & Gs Koncnttion f kmikli Fsdskillls Koosion og kot lvtid vlkndt fo udsty siddnd i koncntd kmikli og oløsningsmidl. Md t systm hvo udvlgt f mtil og cotings dækk ll mdi, ndd også flussy, kn koncnttionn f ønskt mdi bstmms nøjgtigt ud f måling f lydns hstighd gnnm mdit vd n givn tmtu. Også fsdskillls mllm vndfs og ognisk fs i sildvndstnk/østng dtkts nmt vd foskll i lydns hstighd i mdit. Lydns hstighd gnnm dit mdi kn også giv dig koncnttionn mllm 2 komonnt ll følg n okoncnting in-lin. KL SEMINARNR. O_06_02 Otim fobændingsocssn og duc mmision Yokogw Gbn Klis Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Ammonik i scubb Iltovskud Måling f kulilt Otiming f fobændingsocss vigtigt fo t sik dn otiml udnyttls f bændvædin i bændstofft, mn ligså vigtigt t sik n miniming f founingn. Dt hndl ltså om t sty og otim ocssn onlin, og dvd tjn ng smtidigt md t dn gønn kus otholds til vos ftfølgnd gntions v og vl.. Måling f vigtig mt, som f.ks. iltovskud og CO. Kokt lcing f måln fo t sik n god guling f fobændingn, hvodn sik mn n æsnttiv og stbil måling? Dtt få du t indblik i å smint. KL SEMINARNR. O_04_03 Otiming f lgstying VEGA Fnz Ht Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Biogs, Oli & Gs, Kmisk Industi VMI Vndo Mngd Invntoy (Lvndøstyt Lg) Kommuniktion mllm nhd/lgtnk Stying f dt loklt/kstnt Få ovblik ov indholdt i din viksomhds, ll din kunds tnk og silo, nmt og nklt. Otim køsl smt lgbinding, og onå lv lgomkostning og høj fosyningssikkhd. På smint få du n id om, hvodn du kn onå n god stying og nm visulising vd hjæl f wbbst softw og kommuniktionsvj vi mobil, fst ntvæk ll wilss ntvæk. Smint hnvnd sig båd til oduktionsviksomhd md mng åv ll fædigvtnk og til lvndø f åv. KL SEMINARNR. O_06_04 Flow å fst stoff ltntiv til båndvægt og diffntil vjning SWR Engining Rlf Schmdt Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Flow og dosing f fststof, f.ks. biomss. Kulstøv og ndt støv, Gnult, Flyvsk, Foskllig ulv Håndting f fststoff få stø og stø fokus i industin. Kontinulig måling f væsk og gss i dg n nm liktion t løs, mn måling f fststoff stdig lidt f n udfoding i mng liktion. Foskllig innovtiv tknologi blvt nvndt til t tbl ny og modn mtod til t ovvåg flow f fststoff i ocssn fo t undgå nvndls f båndvægt. Indlæggt vil giv t indblik i hvilk modn tknologi, d finds til kontinulig måling f fststofflow und foskllig btingls, såsom numtisk tnsot, fit fld m.m.

15 Onsdg 5. mj 2010 Målgu: Engioduktion Fobændingsnlæg Biobændsl Biogs Oli og Gs Kmisk industi KL SEMINARNR. O_7/8_01 SIL Sikkhd Instch - Fns Chistnsn Sog: Målgu: Emn: Dnsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Funktionl sikkhd SIL ll Sfty Intgity Lvl bliv n dl f vos hvdg fmov, hvis ikk dt lld dt. Intoduktion til sikkhdssystm hvofo dt vigtigt, hvodn kn dt imlmnts. Kom og hø om hvd dt hl gå ud å. Dfinition, vlg f udsty, kv dtil. Vd t vælg dt kokt udsty f sttn kn d ss mgt. KL SEMINARNR. O_9/10_01 Minim odukt tb og mksim oduktudbytt i stionsocss OPEK Achim Kov Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Stion Cntifug/dknt/tiknt Mknisk Filt Sildvnd / ovvågning Stionsocss t nøglomåd i mng oduktionsviksomhd, og t omåd hvo sto bsls oft kn onås md n ltiv lv invsting. Vi vil und smint s å nogt f dt tyisk udsty, d nvnds i stionsocss, og hvodn mn kn otim diss ocstin. Stionsocssn oft n dl f koncnttionsocssn, d fø til dt fædig odukt. Vd t otim hvt st i koncnttionsocssn, vil dt oft sult i væsntlig bsls læng fmm i ocslinin. Et ksml å n sådn otiming n dknt, hvo dt fædig odukt kæv tøing. Dt væsntlig billig t fjn vnd i dkntn nd vd inddmning ll tøing. Dtt smin vil vis os fl ksml å otiming f sådnn ocss vd t minim åvfobug, ndbing sild og d følgomkostning, d vd t skull btl m fo botskffls, og sik dn kokt kvlitt/koncnttion fø næst ocstin. Dudov vil n otiming f stionsocss oft btyd st ngi og und - gåls f utilsigtd diftssto, dfo kn diss invsting oft tjn sig hutig hjm. KL SEMINARNR. O_7/8_02 Flowmåling f væsk vd høj tmtu ll slidnd mdi Flxim Sbstin Vmnn Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Kontol og sikkhd Høj tmtu liktion Lv instlltionsomkostning ditionll og omkostningstung målmtod kn md fodl sttts f Clm-On måling. En tyisk, mn også vnsklig liktion, måling f sflt- og bitumnflow, d ltid udgø n udfoding d høj tmtu (o til 370 C ) og dt tyktflydnd og slidnd mdi h bsjt mng tditionll målmtod, d diss dåligt gnt til dnn vnsklig måling. Fjlmåling, kstm vdligholdls og duct flow ll lmindlig oblm. Du vil få t indblik i d mulighd og fodl, d vd måling md Clm-On flowmål, måling vd høj tmtu o til 400 C, ingn bvæglig dl, ingn tyk bgænsning, instlltion udn t dt nødvndigt t sto ocssn. KL SEMINARNR. O_7/8_03 Otiml instlltion f målinstumnt Instch - Søn Skovhus KL SEMINARNR. O_9/10_02 AEX chc AS - P Kgh Sog: Dnsk Målgu: Emn: Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biogs, Biobændsl, Oli & Gs, Kmisk Industi AEX-gl AEX-diktivn gjot fuldt gældnd i Dnmk. Diktivn bskytt nstt, d bjd md kslosionsflig mtil, og sik dt mtil, d fung i kslosionsflig omåd. Mn kun hvis diktivns kv og nvisning fulgt. Und smint vil du få n intoduktion til gln, hvodn du dfin og klssific vntull EX-zon / nlæg, og hvodn du skl bæ dig d md t dokumnt ovholdlsn. KL SEMINARNR. O_9/10_03 Sikkhdsmnifold og -vntil, Intlockingløsning ASAVA Richd Buins Sog: Englsk chc Sog: Målgu: Emn: Dnsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Gnnmgng f ocsnlæg Målgu: Emn: Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi High Intgity Pssu Potction Systm (HIPPS) Pilin Potction Systm (PPS) Vi s oft dålig ll ligfm fjlgtig instlltion. Uhnsigtsmæssig instlltion kn i væst fld tu sikkhdn å bjdsldsn, mn oft kild til mgn sildtid, nå otøn ikk to å målingn. Dvd divs nlæggt ikk otimlt og md dålig økonomi. Kom og hø lidt om d mst hyig fjl vi s dud, og hvodn diss kn undgås. Vd lidt omtnk i dsignfsn kn mn undgå diss fjl, og sik t udstyt nmt t vdlighold i fmtidn. Instumnt hvo d oft ss fjlinstlltion: yk- og diffnstyk Nivu H Flow Ovtyksbskyttls bliv tyisk udføt vd hjæl f n ækk f ufhængig nhd såsom tyktnsmitt og ovtyksvntil. Smint giv t indblik i dtktingsnhdn i t ovodnt HIPPS/PPS systm, hvo tilgænglighdn i systmt foøgs vd hjæl f n Intlockløsning. Fo t undgå otionll fjl, instlls t sikingsnlæg md mnifold, som n dl f systmt. Dtt gboks -inci vil kun tilld lukning og åbning f fsæingsvntil og vntiltionsvntil i n foudbstmt sikk skvns. Dtt giv mulighd fo on-lin klibing f instumnt og fohind smtidig uønskd diftsto. Eksml å liktion: Pilin Ovtyk Potction Systms kn sttt mknisk (blow down) vntil (PSV s) i bgg nd f n gs tnsot linj. Gs bønd, øggsnsning og undjodisk lg- undgå fl Ptokmisk og gsnlæg - undgå sto mission til tmosfæn

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris

storbyguide Havnebyen, der har det hele Foto: Iris stobyguid Hvnbyn, Foto: Iis d h dt hl Modsætning øds i hnsstdn Hbog, d båd n hftig hvnby d knt og n ondæn topol d klss. Af Mthis Sonn ss u ch cis ls t Ho g w l 5 All 1. Byn i hvnn Slv o dt dlvis nyopføt

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF!

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. MidtVest. Sommer. program 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst Sommr progrm 2015 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold ARBEJDE I AUSTRALIEN 12 UPHILL PULLING 4 EN REJSE FOR LIVET 42 LU MidtVst...

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere