Besøg Proces Dage Den maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besøg Proces Dage 2010. Den 4. - 5. maj Odense Congress Center. Vælg mellem 24 seminarer over 2 dage. Optimering af lagerstyring"

Transkript

1 Mnnsk - Id - Løsning Vælg mllm 24 smin ov 2 dg Otiming f lgstying Otiming f fmntingsocss In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss Flow å fst stoff - ltntiv til båndvægt og diffntil vjning Nytænkning indnfo in-lin koncnttionsmåling Sikkhd AEX og SIL Otiming f dosings- og blndingstknikk S hl ogmmt å midtsidn Bsøg Pocs Dg 2010 Dn mj Odns Congss Cnt Instch A/S Algd Vodingbog lf Fx

2 2 INFORMAION Instumntingsog Automtions Nyt udgivs f Instch A/S Algd Vodingbog lf Fx Infomtion - ny gntu Infomtion - kusus Flow 6-7 Flow Sikkhd Pocs Dg 2010 ogm 17 Anlys - Kondnst Anlys - Fugt, fdt, otin Vi h indldt smbjd md Astv Astv lvndø f Intlock SIL4 godkndt løsning, i fobindls md High Intgity Pssu Potction Systm (HIPPS) og Pilin Potction Systm (PPS) Vntil, mnifolds, flng, modulobyggd montgsystm m.m. oducs f Astv, mn d lv hl løsningn, md hook-us til oli- og gsindustin, hvo kundn scific kvn til løsningn md hnsyn til hvilk nhd, d skl indgå, og dsignt f løsningn. Astv tg sig så f smling, ctificing og dokumnttion f hl kkn. Eksml å liktion : Pilin Ovssu Potction Systms kn sttt mknisk (blow down) vntil i bgg nd f n gs tnsotlini. Gs bønd, øggsnsning og undjodisk lg undgå fl. Ptokmisk og gsnlæg undgå sto mmision til tmosfæn. Kom og hø m å Pocs Dg 2010, onsdg dn 5. mj, sminn.: O_9/10_03. Vil du vid m, så kontkt Cstn Hounsgd, tlf ASAVA HE SOPPING POWER Anlys - Fobændingsocs Anlys - Koncnttion 24 Svics Astv s intlocking mnifold SIL4 godkndt md 100% gnti imod fjlbtjning. Vlkommn til vos ny kollg Ansvshvnd: Aln Chistoffsn. Lyout, sts og o: Instch A/S, Vodingbog. yk: Cntltykkit, Vodingbog. ykt i 3600 ksml. D tgs fobhold fo tykfjl og oduktænding. All nævnt is xcl. moms. Gngivls f tikl ll uddg f tikl tilldt md tydlig kildngivls. Cstn Jnsn, d bliv vos ny mnd i dt Midt- og Nodjysk, md fokus å fltinstumnt, flow, tyk, klibing, nlys m.m. Cstn h n bggund som mskinmst og h bjdt md slg f tknisk odukt i n åækk. Cstn Jnsn Cstn udgø smmn md slgschf Cstn Stbæk, Fns Chistnsn, Chistin Bch m Vst. Cstn Hounsgd d liglds h bs i Jyllnd, indgå md slg f DCS stysystm i høj gd også i m Øst d i øvigt bstå f Knnth Andsson, Søn Byd, Eich Rsmussn og Eik Fjodsid å systmsidn. Michl by, d skl vtg tknisk suot intnt, h n bggund som lbont og h bjdt i industilbotoi i n åækk. Michl n dl f nlystmt smmn md Knnth Rsmussn, Ibn Kyndby og Chistin Bch. Michl by Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

3 INFORMAION 3 Nm lill flowswitch Instch fohndl nu flowswitch f tyn Cto f dt tysk fim Wb. Cto n æcis, nkl og ffktiv flowswitch til vnd- ll olibsd oløsning, og fung slv vd lv flowhstighd. Md Cto 4120 kn d instills t nøjgtigt st-unkt og smtidig måls flowhstighd. Føst justs målomådt vd hjæl f d 9 lysdiod, dnæst indjusts switchunktt. Målomådt kn justs f 0-20 cm/s og o til cm/s, hvilkt sult i, t nøjgtighdn fo st-unktt i dt lv målomåd bliv 10 gng høj. Lill og isbillig løsning som kn nvnds i d flst ocss. Enst flowswitch md nlogt disly Nøjgtig flowswitch til vndll oli-bsd oløsning St LED fo outut sttus. St justing fo målomåd og st-unkt O til 100 b Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf Kusus i Functionl Sfty 10 blv godkndt som ÜV Ctifid Functionl Sfty Engin ft kusus ngt f Instch og ÜV i fællsskb. Idn til t ng t kusus ostod, d vi smmn md n kund søgt ft olysning og ntvæk/gu i Dnmk omking Functionl Sfty d dt ikk umiddlbt v t find, vlgt vi t igngsætt nogt slv, i smbjd md ÜV. I sttn f mts 2010 blv kust så gnnmføt. Eft 4 dgs intnsiv undvisning og fslutningsvis 4 tims skiftlig ksmn, kom 10 f 11 dltg i kust ud md bståt. Fomålt md dnn uddnnls t giv ll ingniø og tknik, d involvt i dsign, bygning, dift og/ll vdlighold f ocsnlæg, dn lmntæ og nødvndig vidn om Functionl Sfty, bst å d intntionl stndd IEC og IEC Stnddn bskiv, hvolds du skl/kn isikovud t ocs loo, og bgn om dtt ovhold d sikkhdsnom, d ostillt fo t givt nlæg ll nklt loo. Vi ønsk tillykk til dltgn d h gund til t væ stolt ov sulttt d d tyisk kun % d bstå dnn intnsiv og kævnd uddnnls. Hvd du ikk mulighd fo t dltg dnn gng, kn du kontkt os og bliv skvt o å invittionslistn til næst kusus oktob S også tikln sid 8. Vil du vid m, så kontkt Cstn Hounsgd, tlf F kust i mts. Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

4 4 FLOW Clm-on flowmåling f sildvnd ysk nsningsnlæg vlgt Clm-on flowmål til monting udn å øn. Buchnhofn nsningsnlæg ligg i t 812 km² stot omåd, næ Düssldof, d lt smmn fvnds til Wu flodn. Dt offntlig jd fim, Wuvbnd, div i lt 11 nsningsnlæg i omådt hvo Buchnhofn dt støst. På dt tysk nsningsnlæg Buchnhofn i byn Wutl, næ Düssldof, stod mn i 2003 til 2005 ovfo n stø udvidls f nsningsnlæggt. Dnn udvidls btød t nlæggt hft kunn håndt o til PE. I fobindls md udvidlsn blv dt nødvndigt t mål flowt f sildvnd i indløbt til bluftningstnkn og å tuldningn f d skundæ bundfældningstnk. Dt tditionll vlg vd sådnn liktion tit n mgntisk induktiv flowmål, mn d kn md fodl også nvnds n ultlyds Clm-on flowmål. Md dtt målinci, h mn dn sto fodl, t måln blot sætts fst udn å øn. Mn skl ltså hvkn skæ, bo ll svjs i øn. Clm-on flowmåln monts nmt vd hjæl f d mdfølgnd sændbånd, og kn ndd monts und dift. Dt giv slvsgt, n sto bsls å instlltions- og montg omkostningn og scilt vd ombygning f ksistnd nlæg, hvo øføing lld ksist, dtt målinci n sto fodl. tilløb ist snd- og fdtfng imæ bundfældning 3 stk. 2-knls Flxim, DN1400 luft ocstnk bluftningstnk vt. mtlslt til kmisk fældning skundæ bundfældning udløb fobænding, doni snd gus fdt tikl tuslm 6 stk. 2-knls Flxim, DN1200 biologisk slm (ognisk stof lus vt. kmisk slm md fosfo) slmbhndling vnd slmkoncnting ådntnk/ biogstnk gsosml slmfvnding vnd gsmoto l vm udstødningsgs slm til jodfobding ll doni Illusttionn vis sildvndts vj ignnm nsningsnlæggt. Bmæk flowmåln å indløbt til bluftsningstnkn og å tuløbt f d skundæ bundfældningstnk. Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

5 FLOW 5 D blv instllt 3 styk to-knls flowmål å DN1400 ø i indløbt til bluftningstnkn. H måls d å sildvnd f dn imæ bundfældningstnk og å tuslmmt f dn skundæ bundfældningstnk. D blv også instllt 6 styk to knls flowmål å DN1200 ø til måling f tuslmmt f dn skundæ bundfældningstnk. Buchnhofn nsningsnlæg h i lt instllt 9 styk to-knls Clmon flowmål, som til dto h fungt fjlfit og uåklgligt. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf Clm-on tnsducn monts nmt og hutigt md d tilhønd sændbånd. D kn såg monts und dift. Mss und Födtchnik ny smbjdstn Instch h fåt n ny smbjdstn Mss und Födtchnik t tysk fim, d h scilist sig i fgningsgodkndt løsning til olibnchn. M+F h sin gn ojktfdling, d slv stå fo dsign og ngining. Dt 70 mnd sto fim n totllvndø indnfo dnn bnch. D md f sttn f t ojkt og kn md ds sto ngining fdling dsign og skæddsy systmn til kundns æcis bhov. Fbiktion og smling f nlæggn fogå i M+F sto fcilitt i Hmbog, hvo også tst og klibing find std. Hft bliv nlæggn lvt til kundn som n fædig løsning, kl til t bliv tilslut- tt til kundns nlæg, hvo M+F også fotg dn ndlig vificing og klibing. Kot sgt, n totllvndø. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf nkfm fo lstbil md fl foskllig odukt, hund også dditiv tilsætning. Blnding f biobændstoff, tilsætning f Ethnol og biodisl til hnholdsvis bnzin og disl så slutoduktt onå t indhold å f.ks. 5 % biobændstof. nkfm, tminl og fyldsttion til tnkvogn og lstbil, md smtidig mulighd fo dditiv tilsætning. R-fuling systm til lufthvn. Btchliktion Loding og un-loding f skib, mm og togvogn. Påfyldning f smøoli til 200 lits toml. Loding og unloding f skib og mm. Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

6 6 FLOW Måling f flow vd højtmtu udn indgb i øt Otimlt t bnytt Clm-on flowmål til høj viskos og slidnd mdi og isæ høj tmtu. FLEXIM s Clm-on ultlydsflowmål kn nvnds til sådnn kævnd liktion. Vd t bug dt scill WvInjcto montgbslg til tnsducn, kn ogv, som tidlig kun v muligt md In-lin flowmål, nu kls md Clm-on tknologin. Et liktionsksml : En tyisk liktion måling f sflt- og bitumnflow, d ltid udgø n udfoding. D høj tmtu (o til 370 C) og dt tyktflydnd og slidnd mdi h bsjt mng tditionll målmtod, d diss dåligt gnt til dnn vnsklig måling. Fjlmåling, kstm vdligholdls, sto tykfld og dmd følgnd duct flow, ll lmindlig oblm. Bitumn t biodukt f ffiningn f åoli, og bhovt fo ålidlig flowmåling und oduktionn fgønd fo n sikk håndting f oduktt og fo t bd ovblik og ocsstying. Dt ltid n udfoding t bjd og håndt Bitumn, isæ fodi d ltid skl holds t vågnt øj md tmtun. Afkøls Bitumn kn mn isik, t dt støkn og ødlægg øføing og instumnting. Dtt ikk t oblm md Clm-on tknologin. Und oduktionn f tg å llnt Industis i Vigini, USA, skl bitumn flytts f n ovmt bhold til t smltvæk, hvo dt ovms til 190 C i kot tid, fø dt bugs til imægning. Bhold og smltvækt ovmt vd hjæl f 2 ø fyldt md 282 C vmt hdt oli. Olins gnnmløbshstighd fgønd fo otholdlsn f dn kokt ocstmtu f bitumn. Md FLEXIM s tntd WvInjcto dt ltså muligt, t Montg udn å øt, høj tmtu o til 400 C, ingn bvæglig dl, ingn tyk bgænsning, instlltion udn diftsto, høj nøjgtighd, slv vd sto østøls, smt ingn ftfølgnd vdlighold. Clm-On incit kombint md dn mnnt mtlfoli kobling mllm snso og ø, giv n sikk og ægt vdligholdlssfi flowmåling Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

7 FLOW 7 mål båd å bitumn, mn også å hdtolin, d bugs til ovmningn f bitumn. Vd nvndls f FLEXIM s WvInjcto til måling f hdtolin, kunn llnt fouds t oblm md ohobning f koks f bitumn å d ovmd vmsil. Fosinkls i oduktionn kunn dfo undgås. Kom og hø m å Pocs Dg 2010, onsdg dn 5. mj, sminn. O_7/8_02. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf nsducn snd ultlydssignlt ind i øt vi otimd koblingsfinn. På gund t dt sto ovfld l, mn lill tvæsnit, kn diss koblingsfinn fld dt mst f vmngin som stålingsvm og kun n lill dl lds vid til tnsducn. Yokogw Rotmss nu iht. OIML R117-1 stt hos hollndsk NMI. Yokogw s mssflowmål Rotmss blvt tstt hos Hollndsk NMI, og kn nu fås i n vsion som lv o til kvn i OIML R117-1 (Målsystm fo væsk ndt nd vnd). Dn kn dfo bugs i målsystm vd liktion, hvo d kævs fgningsgodkndls iht. MID. Rotmss tstt iht. nøjgtighdsklss 0.3 og 0.5, hvilkt btyd t dn kn bugs å bl. Røldning Bændstofstnd å tnksttion Målsystm å tnkbil md lv viskos mdi Målsystm fo loding og un-loding f skib, mm, togvogn og lign. Målsystm fo fuling i lufthvn. Målsystm fo mælk, øl og nd skummnd odukt. Yokogws Coiolis mssflowmål, Rotmss, kn nu bugs i ogv, hvo d kævs n fgningsgodkndls. Målsystm iht. MID Mn kn i d flst tilfæld ikk bnytt n mål ln, mn skl også bug tilbhø i fom f n flowcomut, tyk og tmtu måling, luft udskill osv. Diss komonnt skl ll væ tstt iht. OIML R Hl dtt systm skl dft hv n tygodkndls og sluttligt n ovnsstmmlss klæing iht. MID. H kn vos ny smbjdstn, Mss und Födtchnik væ bhjællig md hl ctificingsocssn, ligsom d også kn hjæl md obygning f slv systmt. Vil du vid m, så kontkt Kistin Nilsn, tlf Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

8 8 SIKKERHED Hvd Functionl Sfty? Functionl Sfty n systmtisk måd t btgt sikkhdsnivut i sit ocsnlæg, st ud f styingn f ocssn, idntific isiko fo mnnsk, mtil og miljø, bgn og nskuliggø hvilk tiltg, mn kn gø fo t imødgå dnn isiko. Bggundn fo t mn bgyndt t bjd md Functionl Sfty og instumntd sfty systms v dn sto ulykk å off sho ltfomn Pi Alh i Hft h mn bjdt å intntionl stndd fo obygning f sikkhdssystm, og ft fl sto ulykk og fl stndd, mn kommt fm til stnddn IEC og IEC Dtt nu n intntionl nkndt stndd, i USA klds stnddn ISA84 mn dn h smm indhold som IEC Hvd sikkhd? Sikkhd fihd fo ucctbl isiko Hvd så isiko? Risiko t ydst ltiv bgb, dn h foskllig btydning undt om i vdn, btingt f kultu, ligion, tdition, og slv fo dt nklt mnnsk d sto foskl å, hvd d n ucctbl isiko. læg stt md t få fstlgt, hvd d n cctbl isiko. Dtt kn kun gøs vd n ovodnt bslutning f jn f ocsnlæggt, og i nklt tilfæld i smbjd md myndighdn. Stnddns omfng Bgg stndd omftt 5 hovdomåd, d idntifict som: 1. Functionl sfty mngmnt systm 2. Kllægningn f ocssns livscyklus ud f t sikkhdssktiv 3. Pi to i fmgngsmåd 4. Qulittiv sikkhdsvuding 5. Undsystms kitktu. I dnn kot tikl vil dt gå fo vidt t gnnmgå ll unkt, mn i næst numm f Insnyt vil vi gnnmgå incin i Functionl Sfty. Uddnnlssmulighd I smbjd md ÜV Rhinlnd udbyd Instch intoduktionskusus i Functionl Sfty til ll, d bjd å t ocsnlæg og t uddnnlssfoløb til dm, d skl dsign sikkhdssystmn. H kn mn bliv ÜV ctificd FS ngin. Næst ÜV kusus fo ingniø i Dnmk bliv dn oktob Kontkt Instch hvis du vil vid m ll ftl t uddnnlssfoløb. Kom og hø m om Functionl Sfty og SIL å Pocs Dg 2010, onsdg 5. mj, sminn. O_7/8_01. Hzd nd isk ssssmnt Vil du vid m, så kontkt Cstn Hounsgd, tlf Alloction of sfty functions to otction lys Vil dtt væ n cctbl isiko fo dig, i fohold til målt? IEC og IEC giv båd oducnt f udsty til sikkhd og j f ocsnlæg n guidlin til godt ingniø dsignksis, nå mn bjd md ocsnlæg. Mn konklusionn, t sikkhd i ocsn- Vifiction, Vlidtion nd Assssmnts Sfty Lifcycl Gfisk IEC livscyklus. Sfty quimnt scifiction Dsign nd ngning of th SIS Imlmnttion of oth mns of isk duction Instlltion, commissioning nd vlidtion Otion nd mintnnc Modifiction Dcommissioning Mngmnt of functionl sfty Instumntings- & Automtions Nyt Ail 2010

9 Mnnsk - Id - Løsning Instch A/S Algd Vodingbog lf Fx

10 H H Rstunt Pocs Dg Pocs Dg 2010 Pocsotiming og miniming f omkostning Dto: mj Std: Odns Congss Cnt Foy Øbækvj 350, 5220 Odns Md diss smin sætt vi ign fokus å ocs-otiming, som vi mn, dn sik vj til bsls og kvlittsfobding. Bgg dg kø 1½ tims smin, md foskllig mn indnfo ocsotiming. Bnyt sminn til t bliv insit til mulig fobding og bsls. Cfé Smtidig kn du bnytt dig f ljlighdn til t mød vo lvndø å udstillingn B smt vo slgs- og svic mdbjd, få n snk om din målogv og mulighd fo t otim din ocs. V Info H Glli D * Dnmk Sjællnd Jyllnd Fyn INDGANG ØS 1 ØS 2 RECEPION 11 Pocs Dg Cbint V isdg 4. mj Phmcutisk og biotk Fød- og dikkv Kon- og fodstof Ingdins Onsdg 5. mj Engioduktion Fobændingsnlæg INDGANG Biobændsl Biogs Oli og Gs Kmisk industi knisk Infomtion Pot A INDGANG Hl A V E Pot E INDGANG SYD HOEL PROCES DAGE 2010 RESAURAN HOEL OG RECEPION MESSEHALLER KONFERENCE- OG MØDELOKALER Emn: Otiming f: tøocss H kystllisingsocss ngioduktion Nybog Rudkøbing gæclloduktion Nybog Rudkøbing fmnting F G H ngiotiming minim sild i okoncntingsocss. O -/n d g n g H find du Odns Congss Cnt: O-/ndgng D C B RING 3 H Dsudn gundlæggnd mn Bogns som Svndbogsikkhd Bogns, SIL og AEX. Vi h vlgt t dl dgn sålds, t hv dg Pot hnvnd sig imæt til scifikk bnch. Sminn ntuligvis tilsst bnchn. * I K K INDGANG A MOORVEJSKRYDS ODENSE

11 Pocs Dg 2010 Udstill: chc Pis 490,-. dg (x. moms) Inklud dgng til udstillingsomåd, smin smt n lt fokostbufft. ilmlding til d nklt smin åkævt, og fktus vd tilmlding. D kø bus f/til Odns Bngåd mogn og ftmiddg Dtt også incl. i is. Kn snds dikt å mil: - ll koi og fx å Fim: Adss: Evt. kv.n.: Dltg: E-mil: isdg Onsdg Smin n.: Smin n.: J tk Bus Odns Bngåd / Odns Congss Cnt Mogn Eftmiddg Dltg: E-mil: isdg Onsdg Smin n.: Smin n.: J tk Bus Odns Bngåd / Odns Congss Cnt Mogn Eftmiddg Dltg: E-mil: isdg Onsdg Smin n.: Smin n.: J tk Bus Odns Bngåd / Odns Congss Cnt Mogn Eftmiddg

12 isdg 4. mj 2010 Målgu: Phmcutisk- og biotk Fød- og dikkv Kon- og fodstoff Ingdins KL SEMINARNR. _04_01 Bus- og kommuniktionssystm nu og i fmtidn VEGA Fnz Ht Sog: Målgu: Emn: Englsk Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof, Ingdins PROFIBUS Foundtion Fildbus Ethnt bsd buss Wilss HAR GPRS Kv til vdligholdlsssonl Smint giv t indblik i, hvd d nvnds f bussystm nu, og hvodn vi s å fmtidig bussystm. Et kot kig å ksistnd buss, obygning smmnlignt md thnt, som dn fmtidig mulighd. Undvjs komm vi ind å mulighdn md wilss- og GRPS-kommuniktion imllm instumnt og systm. Vi s å fodl/ulm smt å hvilk kv, d stills til vdligholdlsssonlt. KL SEMINARNR. _06_01 Dmflow og fgning til SKA Instch A/S Eik Fjodsid / Kistin Nilsn Sog: Dnsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Emn: Dmflow Kdl Myndighdskv. Md dtt smin vil vi blys dmsidn f liktionn, scifikt fo måling f flow og ngi. knisk løsning, d nvnds i industin i dg, oft diktt f histoisk sådn h vi ltid gjot, ll løsning, d nmm t dokumnt i fohold til myndighdn (dfint i tbll og stndd). Dt ikk nødvndigvis d mst otiml i fohold til nøjgtighd ll mtod, d d indføs utilsigtd tyktb og dmd foøgt ngifobug. oin bg dm og dts ngiindhold, myndighdskv til målmtod og kv til nøjgtighd fo fgning og fobug. Gnnmgng f scifikk flowmål og målsystm smt fodl og ulm vd diss. Du vil få t indblik i hvilk løsning d kn imødkomm myndighdskv, md t minimum f ngifobug og dmd mulighd fo t sænk d dglig diftsomkostning. KL SEMINARNR. _04_02 Otiming f dosings- og blndingstknikk til mgt små flow BRONKHORS HIGH-ECH - Ron itg Sog: Englsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Emn: Fv- og smgsstoff i slik Aom- og fvstoff til fum Vitmin dosing til fødv Dosing f mng ingdins smtidig, ltntiv til vjcll. Dosing og guling f f.ks dditiv, fv- og smgsstoff kn væ nogt f n udfoding, idt vi oft tl om viklig små mængd. Løsningn nvnds til d ogv hvo dt vigtigt t d doss dn igtig mængd hv gng. In-lin dosing og blnding f gss ll blnding f gss og væsk kn ndbing oduktions og lgomkostning og sik dn ønskd oduktkvlitt. H gnnmgås ksml, hvo d sk dosing f ingdins til t hovdflow ll som t ndt ksml, blnding f fl komonnt smtidig. D gnnmgås løsning til t undgå tidskævnd mtod som vjcll og smtidig onå stø nøjgtighd, bd oduktkvlitt og kot oduktionstid. KL SEMINARNR. _06_02 Otiml ocsobygning f ksistnd nlæg Instch Søn Skovhus Sog: Målgu: Dnsk Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Emn: Gnnmgng f ocsnlæg Vi s oft dålig ll ligfm fjlgtig instlltion. Uhnsigtsmæssig instlltion kn i væst fld tu sikkhdn å bjdsldsn, mn oft kild til mgn sildtid, nå otøn ikk to å målingn. Dvd divs nlæggt ikk otimlt og md dålig økonomi. Kom og hø lidt om d mst hyig fjl, vi s dud, og hvodn diss kn undgås. Vd lidt omtnk i dsignfsn kn mn undgå diss fjl, og sik t udstyt nmt t vdlighold i fmtidn. Instumnt hvo d oft ss fjlinstlltion: yk- og diffnstyk Nivu H Flow KL SEMINARNR. _04_03 Otiming f lgstying VEGA Fnz Ht Sog: Englsk Målgu: Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof,Ingdins Emn: VMI - Vndo Mngd Invntoy (Lvndøstyt Lg) Kommuniktion mllm nhd/lgtnk Stying f dt loklt/kstnt Få ovblik ov indholdt i din viksomhds, ll din kunds tnk og silo, nmt og nklt. Otim køsl smt lgbinding, og onå lv lgomkostning og høj fosyningssikkhd. På smint få du n id om, hvodn du kn onå n god stying og nm visulising vd hjæl f wbbst softw og kommuniktionsvj vi mobil, fst ntvæk ll wilss ntvæk. Smint hnvnd sig båd til oduktionsviksomhd md mng åvll fædigvtnk og til lvndø f åv. KL SEMINARNR. _06_03 Otiming f kystllisings- og koncnttionsocss Snsotch Jns Pintzki Sog: Målgu: Emn: Englsk Phmcutisk- og biotk, fød- og dikkkv, ingdins Koncnttion Kystllising Okoncnting Vd nøjgtig måling f lydns hstighd og tmtun kn kystldnnlsn f dit odukt følgs, lig f fø dn føst kystl dnns. Du vd hl tidn, hvo i dt mtstbil omåd din ocs, og hvo lngt du f d fosklllig mætningskuv. Fomtionshstighd smt koncnttion f kystll m.m. følgs nu onlin, og giv dig dt fuld ovblik til t otim din ocs. Lydns hstighd gnnm dit mdi kn også giv dig koncnttionn mllm 2 komonnt ll følg n okoncnting in-lin. AF HENSYN IL PLANLÆGNING ER SIDSE FRIS FOR ILMELDING IRSDAG DEN 27. APRIL

13 isdg 4. mj 2010 Målgu: Phmcutisk- og biotk Fød- og dikkv Kon- og fodstoff Ingdins KL SEMINARNR. _7/8_01 Otiming f fmntingsocss OPEK Achim Kov Sog: Målgu: Emn: Englsk Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkv, Ingdins Otiming f gæingsocss Fmnto Clldnsitt Kontinulig biomssmåling giv dig mulighd fo t otim din fmnting ll cllkultucyklus, vd t måldnsittn f bkti, gæ ll mmml cll dikt i kton. D osmld dt f kton kn nvnds til t kontoll f.ks føddosing, fo t sik otiml vækstt og homognitt i dt fædig odukt. Diss dt fstlægg dt otiml fødintvl, hvonå fød skl ducs, og/ll hvonå tilføsl igngsætts ll hvonå fmntingn skl stos og høstn igngsætts. Nå n bstmt clldnsitt onåt i n sd fmnt, systmt i stnd til t igngsætt dn næst fmnto utomtisk, og hmd duc oduktionstid og limin unødvndig sto i ocssn. KL SEMINARNR. _9/10_01 Otiming f tøingsocs NDC Mlcolm Littlwood Sog: Englsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fødv, Ingdins Emn: Fluid Bd Sytø omltø øocss ngikævnd og svæ t gul å gund f d oft lng sonstid å ænding i ocssn. D mng ng t s vd t otim hl tøocssn lig f dkntn, inddmn og f.ks. ignnm ovn ll fluidbd. Lidt økonomisk konskvnsbgning vis, t b n nklt måling oft kn tilbgbtls indnfo få ug. D kn også onås fobdt oduktkvlitt og nstthd vd t otim tøingsocssn, ligsom mn kn limin tidskævnd off-lin øvtgning. Ydm kn mn md otiml guling å vndindhold kø tætt å min/mx gæns. KL SEMINARNR. _7/8_02 In-lin måling f lvnd cll i fmntingsocssn ABER John Willims Sog: Målgu: Emn: Englsk Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv, Ingdins Lvnd Cll Cllstøls Md t in-lin systm kn du nmt følg cllvækstn i din fmnting. Du kn s båd ntl og støls f lvnd cll. Hvd ntn dt gæ-, bkti-, mmml cll m.m. måls udlukknd d lvnd cll i din fmnting. Skæ nd å tidskævnd off-lin måling og ld systmt vis dig cllns udvikling minut fo minut. Dtt ikk kun ktult i dn hmcutisk vdn, mn også i byggi, hvo gæ-dosing og gæ-høst kn otims fuldt ud og figiv m kcitt som følg f nstd bygtid. Du kn mål f lill lbotoi skl til oduktion i sto skl. KL SEMINARNR. _9/10_02 Flow å fst stoff ltntiv til båndvægt og diffntil vjning SWR Engining Rlf Schmdt Sog: Målgu: Emn: Englsk Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof, Ingdins Pnumtisk tnsot Mknisk tnsot å bånd Skufød Cllslus Håndting f fststoff få stø og stø fokus i industin. Kontinulig måling f væsk og gss i dg n nm liktion t løs, mn måling f fststoff stdig lidt f n udfoding i mng liktion. Foskllig innovtiv tknologi blvt nvndt til t tbl ny og modn mtod til t ovvåg flow f fststoff i ocssn fo t undgå nvndls f båndvægt. Indlæggt vil giv t indblik i hvilk modn tknologi, d finds til kontinulig måling f fststofflow und foskllig btingls, såsom numtisk tnsot, fit fld m.m. KL SEMINARNR. _7/8_03 Minim odukttb og mksim oduktudbytt i stionsocss OPEK - Achim Kov Sog: Englsk Målgu: Phmcutisk- og biotk, Fød- og dikkkv Emn: Stion Mknisk filt HPLC kolonn Cntifug/dknt/tiknt Stionsocss t nøglomåd i mng oduktionsviksomhd, og t omåd hvo sto bsls oft kn onås md n ltiv lv invsting. Vi vil und smint s å nogt f dt tyisk udsty, d nvnds i stionsocss og hvodn mn kn otim diss ocstin. Stionsocssn oft n dl f koncnttionsocssn, d fø til dt fædig odukt. Vd t otim hvt tin i koncnttionsocssn vil dt oft sult i væsntlig bsls læng fmm i ocslinin. Et ksml å n sådn otiming n dknt, hvo dt fædig odukt kæv tøing. Dt væsntlig billig t fjn vnd i dkntn nd vd inddmning ll tøing. Dtt smin vil vis os fl ksml å otiming f sådnn ocss vd t minim åvfobug, ndbing sild og d følgomkostning, d vd t skull btl m fo botskffls, og sik dn kokt kvlitt/koncnttion fø næst ocstin. Dudov vil n otiming f stionsocss oft btyd st ngi og undgåls f utilsigtd diftssto, dfo kn diss invsting oft tjn sig hutig hjm. KL SEMINARNR. _9/10_03 Nytænkning indnfo in-lin koncnttionsmåling FLEXIM - Ingid Knobluch, Sbstin Vmnn Sog: Målgu: Emn: Englsk Fød- og dikkv, Phmcutisk- og biotk, Kon- & Fodstof, Ingdins Rfktomt Koncnttionsmåling Nytænkning indnfo in-lin koncnttionsmåling: Clm-On ultlyd og unikt gnnmlysnings fktomti. Ultlyds Clm-On knds lld i ocsindustin som n ålidlig, nøjgtig og ntbl målmtod til udfodnd liktion, å smint kn du hø om dn næst gntion f Clm-On mtod. Koncnttionsmåling og flowmåling I n nhd, stdig udn indgb i ø, dfo hygijnisk og kn instlls udn t fosty ocssn. Rfktomt også vlkndt og vlføvt til lbotoibug, mn lbotoinhd h ltid n ulm, d mål kun n lill øv f oduktt, og øvudtgningn tidskævnd t udfø. Md t ålidligt in-lin gnnmlysningsfktomt kn du mål kontinuligt og snttivt døgnt undt. Du få dmd mulighd fo t sty ocssn bd og onå høj oduktkvlitt. D vil bliv gnnmgåt liktionsksml fo t illust mulighdn fo nvndls f diss 2 målinci.

14 Onsdg 5. mj 2010 Målgu: Engioduktion Fobændingsnlæg Biobændsl Biogs Oli og Gs Kmisk industi KL SEMINARNR. O_04_01 Bus- og kommuniktionssystm nu og i fmtidn VEGA - Fnz Ht Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Bio Gs, Biobændsl, Oli & Gs, Kmisk Industi PROFIBUS Foundtion Fildbus Ethnt bsd buss Wilss HAR GPRS Kv til vdligholdlsssonl Smint giv t indblik i hvd d nvnds f bussystm nu, og hvodn vi s å fmtidig bussystm. Et kot kig å ksistnd buss, obygning smmnlignt md thnt, som dn fmtidig mulighd. Undvjs komm vi ind å mulighdn md wilss- og GRPS-kommuniktion imllm instumnt og systm. Vi s å fodl/ulm smt å hvilk kv, d stills til vdligholdlsssonlt. KL SEMINARNR. O_06_01 Dmflow og fgning til SKA Instch - Kistin Nilsn / Eik Fjodsid Sog: Målgu: Emn: Dnsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Dmflow Kdl Myndighdskv. Md dtt smin vil vi blys dmsidn f liktionn, scifikt fo måling f flow og ngi. knisk løsning, d nvnds i industin i dg, oft diktt f histoisk sådn h vi ltid gjot, ll løsning d nmm t dokumnt i fohold til myndighdn (dfint i tbll og stndd). Dt ikk nødvn digvis d mst otiml i fohold til nøjgtighd ll mtod, d d indføs utilsigtd tyktb og dmd foøgt ngifobug. oin bg dm og dts ngiindhold, myndighdskv til målmtod og kv til nøjgtighd fo fgning og fobug. Gnnmgng f scifikk flowmål og målsystm smt fodl og ulm vd diss. Du vil få t indblik i hvilk løsning d kn imødkomm myndighdskv, md t minimum f ngifobug og dmd mulighd fo t sænk d dglig diftsomkostning. KL SEMINARNR. O_04_02 Ny mtod til otiming f koncnttionsmåling Snsotch Jns Pintzki Sog: Målgu: Emn: Englsk Kmisk industi / Oli & Gs Koncnttion f kmikli Fsdskillls Koosion og kot lvtid vlkndt fo udsty siddnd i koncntd kmikli og oløsningsmidl. Md t systm hvo udvlgt f mtil og cotings dækk ll mdi, ndd også flussy, kn koncnttionn f ønskt mdi bstmms nøjgtigt ud f måling f lydns hstighd gnnm mdit vd n givn tmtu. Også fsdskillls mllm vndfs og ognisk fs i sildvndstnk/østng dtkts nmt vd foskll i lydns hstighd i mdit. Lydns hstighd gnnm dit mdi kn også giv dig koncnttionn mllm 2 komonnt ll følg n okoncnting in-lin. KL SEMINARNR. O_06_02 Otim fobændingsocssn og duc mmision Yokogw Gbn Klis Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Ammonik i scubb Iltovskud Måling f kulilt Otiming f fobændingsocss vigtigt fo t sik dn otiml udnyttls f bændvædin i bændstofft, mn ligså vigtigt t sik n miniming f founingn. Dt hndl ltså om t sty og otim ocssn onlin, og dvd tjn ng smtidigt md t dn gønn kus otholds til vos ftfølgnd gntions v og vl.. Måling f vigtig mt, som f.ks. iltovskud og CO. Kokt lcing f måln fo t sik n god guling f fobændingn, hvodn sik mn n æsnttiv og stbil måling? Dtt få du t indblik i å smint. KL SEMINARNR. O_04_03 Otiming f lgstying VEGA Fnz Ht Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Biogs, Oli & Gs, Kmisk Industi VMI Vndo Mngd Invntoy (Lvndøstyt Lg) Kommuniktion mllm nhd/lgtnk Stying f dt loklt/kstnt Få ovblik ov indholdt i din viksomhds, ll din kunds tnk og silo, nmt og nklt. Otim køsl smt lgbinding, og onå lv lgomkostning og høj fosyningssikkhd. På smint få du n id om, hvodn du kn onå n god stying og nm visulising vd hjæl f wbbst softw og kommuniktionsvj vi mobil, fst ntvæk ll wilss ntvæk. Smint hnvnd sig båd til oduktionsviksomhd md mng åv ll fædigvtnk og til lvndø f åv. KL SEMINARNR. O_06_04 Flow å fst stoff ltntiv til båndvægt og diffntil vjning SWR Engining Rlf Schmdt Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Flow og dosing f fststof, f.ks. biomss. Kulstøv og ndt støv, Gnult, Flyvsk, Foskllig ulv Håndting f fststoff få stø og stø fokus i industin. Kontinulig måling f væsk og gss i dg n nm liktion t løs, mn måling f fststoff stdig lidt f n udfoding i mng liktion. Foskllig innovtiv tknologi blvt nvndt til t tbl ny og modn mtod til t ovvåg flow f fststoff i ocssn fo t undgå nvndls f båndvægt. Indlæggt vil giv t indblik i hvilk modn tknologi, d finds til kontinulig måling f fststofflow und foskllig btingls, såsom numtisk tnsot, fit fld m.m.

15 Onsdg 5. mj 2010 Målgu: Engioduktion Fobændingsnlæg Biobændsl Biogs Oli og Gs Kmisk industi KL SEMINARNR. O_7/8_01 SIL Sikkhd Instch - Fns Chistnsn Sog: Målgu: Emn: Dnsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Funktionl sikkhd SIL ll Sfty Intgity Lvl bliv n dl f vos hvdg fmov, hvis ikk dt lld dt. Intoduktion til sikkhdssystm hvofo dt vigtigt, hvodn kn dt imlmnts. Kom og hø om hvd dt hl gå ud å. Dfinition, vlg f udsty, kv dtil. Vd t vælg dt kokt udsty f sttn kn d ss mgt. KL SEMINARNR. O_9/10_01 Minim odukt tb og mksim oduktudbytt i stionsocss OPEK Achim Kov Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Stion Cntifug/dknt/tiknt Mknisk Filt Sildvnd / ovvågning Stionsocss t nøglomåd i mng oduktionsviksomhd, og t omåd hvo sto bsls oft kn onås md n ltiv lv invsting. Vi vil und smint s å nogt f dt tyisk udsty, d nvnds i stionsocss, og hvodn mn kn otim diss ocstin. Stionsocssn oft n dl f koncnttionsocssn, d fø til dt fædig odukt. Vd t otim hvt st i koncnttionsocssn, vil dt oft sult i væsntlig bsls læng fmm i ocslinin. Et ksml å n sådn otiming n dknt, hvo dt fædig odukt kæv tøing. Dt væsntlig billig t fjn vnd i dkntn nd vd inddmning ll tøing. Dtt smin vil vis os fl ksml å otiming f sådnn ocss vd t minim åvfobug, ndbing sild og d følgomkostning, d vd t skull btl m fo botskffls, og sik dn kokt kvlitt/koncnttion fø næst ocstin. Dudov vil n otiming f stionsocss oft btyd st ngi og und - gåls f utilsigtd diftssto, dfo kn diss invsting oft tjn sig hutig hjm. KL SEMINARNR. O_7/8_02 Flowmåling f væsk vd høj tmtu ll slidnd mdi Flxim Sbstin Vmnn Sog: Målgu: Emn: Englsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Kontol og sikkhd Høj tmtu liktion Lv instlltionsomkostning ditionll og omkostningstung målmtod kn md fodl sttts f Clm-On måling. En tyisk, mn også vnsklig liktion, måling f sflt- og bitumnflow, d ltid udgø n udfoding d høj tmtu (o til 370 C ) og dt tyktflydnd og slidnd mdi h bsjt mng tditionll målmtod, d diss dåligt gnt til dnn vnsklig måling. Fjlmåling, kstm vdligholdls og duct flow ll lmindlig oblm. Du vil få t indblik i d mulighd og fodl, d vd måling md Clm-On flowmål, måling vd høj tmtu o til 400 C, ingn bvæglig dl, ingn tyk bgænsning, instlltion udn t dt nødvndigt t sto ocssn. KL SEMINARNR. O_7/8_03 Otiml instlltion f målinstumnt Instch - Søn Skovhus KL SEMINARNR. O_9/10_02 AEX chc AS - P Kgh Sog: Dnsk Målgu: Emn: Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biogs, Biobændsl, Oli & Gs, Kmisk Industi AEX-gl AEX-diktivn gjot fuldt gældnd i Dnmk. Diktivn bskytt nstt, d bjd md kslosionsflig mtil, og sik dt mtil, d fung i kslosionsflig omåd. Mn kun hvis diktivns kv og nvisning fulgt. Und smint vil du få n intoduktion til gln, hvodn du dfin og klssific vntull EX-zon / nlæg, og hvodn du skl bæ dig d md t dokumnt ovholdlsn. KL SEMINARNR. O_9/10_03 Sikkhdsmnifold og -vntil, Intlockingløsning ASAVA Richd Buins Sog: Englsk chc Sog: Målgu: Emn: Dnsk Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi Gnnmgng f ocsnlæg Målgu: Emn: Engioduktion, Fobændingsnlæg, Biobændsl, Oli og Gs, Kmisk industi High Intgity Pssu Potction Systm (HIPPS) Pilin Potction Systm (PPS) Vi s oft dålig ll ligfm fjlgtig instlltion. Uhnsigtsmæssig instlltion kn i væst fld tu sikkhdn å bjdsldsn, mn oft kild til mgn sildtid, nå otøn ikk to å målingn. Dvd divs nlæggt ikk otimlt og md dålig økonomi. Kom og hø lidt om d mst hyig fjl vi s dud, og hvodn diss kn undgås. Vd lidt omtnk i dsignfsn kn mn undgå diss fjl, og sik t udstyt nmt t vdlighold i fmtidn. Instumnt hvo d oft ss fjlinstlltion: yk- og diffnstyk Nivu H Flow Ovtyksbskyttls bliv tyisk udføt vd hjæl f n ækk f ufhængig nhd såsom tyktnsmitt og ovtyksvntil. Smint giv t indblik i dtktingsnhdn i t ovodnt HIPPS/PPS systm, hvo tilgænglighdn i systmt foøgs vd hjæl f n Intlockløsning. Fo t undgå otionll fjl, instlls t sikingsnlæg md mnifold, som n dl f systmt. Dtt gboks -inci vil kun tilld lukning og åbning f fsæingsvntil og vntiltionsvntil i n foudbstmt sikk skvns. Dtt giv mulighd fo on-lin klibing f instumnt og fohind smtidig uønskd diftsto. Eksml å liktion: Pilin Ovtyk Potction Systms kn sttt mknisk (blow down) vntil (PSV s) i bgg nd f n gs tnsot linj. Gs bønd, øggsnsning og undjodisk lg- undgå fl Ptokmisk og gsnlæg - undgå sto mission til tmosfæn

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mnnsk - Id - Løsning Koncntationsmåling i ocss kan væ udfodnd Sid 3 Nivauswitch md ½ gvind Sid 3 On-lin fugtmåling å tæflis Sid 4-5 Oløst ilt i mikobiologisk fmnting Sid 6 Ny komakt H lktod giv læng holdbahd

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

For et erhvervsområde i Hillerød Vest Tolvkarlevang

For et erhvervsområde i Hillerød Vest Tolvkarlevang Loklpln n. 2 Fo t hvvsomåd i Hillød Vst Tolvklvn Hillød Kommun - Tknik Hillød Kommun - Tknik n. 2 Gnl loklpln infomtion Gnl loklpln infomtion Hvd n loklpln? En loklpln n dtljt pln fo t mind omåd i kommunn.

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige Eksonntil- og ritmunktionr Rtition (rimært.-klss-sto sulrt md dirntilrgnings-ovrvjlsr) Funktionsskrn ( ) ( ) stlæggr or R + \{ } ksonntilunktionr. Scilt klds ( ) ( ) ksonntilunktion. Rrnc: GDS, s. 6-8.

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

Certificerede produkter og træsorter

Certificerede produkter og træsorter FSC GREEN PAGES TRACER FACTS TRACER FACTS mnt som håndbog til båd pktik, kitkt, indkøb og nd md intss fo FSC -ctifict tæ. TRACER FACTS indhold infomtion om vo podukt i hådttæ og wstn d cd, montgvjldning

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( )

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( ) Støelsesoden fo funktionene, og ln() Side f 5 Støelsesoden fo funktionene, og ln() (opgvefoløb v/ Bjøn Gøn og John Schächte) Intoduktion I dette foløb vil vi dels få et edskb til t smmenligne, hvo hutigt

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere