Til kamp mod korrosion med energieffektiv affugtning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til kamp mod korrosion med energieffektiv affugtning"

Transkript

1 Til kamp mod korrosion med energieffektiv affugtning Høj luftfugtighed går ud over driftssikkerhed og levetid for blandt andet broer, vindmøller, maskinrum, kraftværker og kedler. Derfor bør effektiv affugtning indgå i vedligeholds- og driftsstrategien. Af Joel Goodstein Anlæg under stilstand Det er fem gange dyrere at fjerne fugtighed ved opvarmning end med en dedikeret affugtningsteknologi også kaldet tørluftmetoden. Sådan lyder budskabet fra Munters, der leverer sin Anlæg i stilstand findes eksempelvis på sukkerfabrikker, papirfabrikker, oplagte isbrydere og lignende specialfartøjer, herunder også boreplatforme. Tankanlæg, både civile og militære, kan»puttes i mølpose«med tørluft, hvilket er billigere og sikkerhedsmæssigt bedre end andre affugtningsmetoder. I det danske forsvar findes store mængder materiel, der kun anvendes i meget korte perioder resten af tiden affugtes de. Det samme gælder for landets brandvæsener og beredskabskorps. Kraftværker og varmeværker har også perioder, hvor anlæggene er ude af drift, for eksempel under revision. Et andet eksempel under stilstand er sukkerfabrikker, som kun er i drift under den såkaldte roekampagne i årets sidste tre måneder. Her findes kedler, turbiner og en mængde andet maskineri, der står stille i årets resterende måneder. Beskyttelse med tørluft har fået stor udbredelse på disse fabrikker og ikke alene ved kedler og turbiner. Tørluft anvendes også på dampledninger, centrifuger og el-tavler. Endvidere anvendes metoden på sukkersiloer og pneumatiske og mekaniske transportsystemer. Specialfartøjer og oplagte skibe med videre anvender i stor udstrækning tørluft som beskyttelsesmiddel. Metoden kan være rumaffugtning af hele maskinrummet eller lignende rum, hvor der findes fugtfølsomt udstyr, eksempelvis elektronik. helt egen affugtningsteknologi bygget op om den såkaldte sorptions-rotor. Oprindelig er teknologien udviklet af den svenske opfinder Carl Munters i 1950 erne, og de grundlæggende principper indgår stadig i mange løsninger fra Munters, hvor affugtning nogle gange kun er en del af en samlet løsning, som også omfatter befugtning, opvarmning, køling og luftrensning med blandt andet ozon.»at varme sig ud af fugtproblemer er nærmest et problem i sig selv, når man ser på det energiforbrug og den økonomiske udgift, der er forbundet med at opvarme for at affugte. Eksempelvis har vi lavet en løsning i et tørrerum, hvor man tidligere havde en 30 kw-løsning, som aldrig kom til at fungere efter hensigten. Den blev erstattet af en 4 kw-løsning fra Munters, som nu klarer affugtningen. Det siger lidt om energipotentialet,«siger Hans Henrik Thomsen, Sales Manager hos Munters danske datterselskab. Forebyggelse af korrosion Behovet for affugtning skyldes primært risikoen for korrosion og i et vist omfang også, at høj fugtighed reducerer elektrisk modstand. Derfor er affugtning en opgave, som mange virksomheder må investere i af hensyn til driftssikkerhed og levetid. Affugtningsløsningerne fra Munters bruges mange forskellige steder: I industrien, på kraftværker, offshore, maritimt, i forsvaret, institutioner og ved større bygningsanlæg som for eksempel broer. Sågar visse veteranbilsejere anvender Munters affugtning for at forlænge levetiden på deres dyrebare, aldrende køretøjer. En anden niche til det private marked er affugtning af krybekældre.»korrosion reducerer levetid på både maskiner og bygningsanlæg og kan gå ud over funktionsdueligheden. Bekæmpelse af svampe, mug og skimmel kan være et andet formål med 26 OPTIMERING 1/2015

2 Bryggebroen i Københavns Havn affugtes for at undgå korrosion af broens stålkonstruktioner. affugtning. Men affugtning kan også anvendes i tørrerum til tøjtørring og i køle- og frostrum, hvor man gerne vil undgå tilisning ved at nedbringe fugtigheden. Vi har leveret anlæg, som kan reducere fugtigheden ned til en procent,«fortæller Hans Henrik Thomsen. Opbevaring af udstyr En af Munters største kunder er Forsvaret, som har brug for affugtning af deres materiel, hvor af meget kun er i brug med store mellemrum. Forhistorien er, at Carl Munters, som udviklede sorptions-rotoren i 1950 erne, blev kontaktet af det svenske forsvar, som havde brug for korrosionsbeskyttelse til enorme mængder militært isenkram. Den store mængde militærudstyr var en konsekvens af svensk oprustning under den kolde krig, da Sverige stod uden for de militære alliancer, NATO og Warszawa-pagten, og skulle kunne forsvare sig selv. Risici ved relativ høj luftfugtighed Den gennemsnitlige luftfugtighed i Danmark er 83 procent. Korrosion accelerer for alvor ved 60 procent relativ luftfugtighed. Ved en relativ luftfugtighed på under 40 procent vil der næsten ingen korrosion være. Anvendelsen af affugtningsudstyr bringer typisk fugtighedsprocenten ned på 40 procent, hvorved risikoen for korrosion og mindre elektrisk modstand reduceres betydeligt. Ved en relativ luftfugtighed på 50 procent er den elektriske isolationsmodstand en million gange større end ved 95 procents luftfugtighed. 1/2015 OPTIMERING 27

3 Opbevaring i plasttelt hos Andresen Towers, som affugtes for at undgå dryppende vand fra kondens såkaldt kondensdryp. Sluser, kraner, broer og vindmøller I sluser, som for eksempel i Hvide Sande, anvendes affugtning i maskinrummet for at modvirke korrosion fra det meget aggressive havmiljø med højt saltindhold. Også her opnås, at anlæggene er funktionsdygtige hele tiden. På containerkraner drejer det sig om overfladebeskyttelse indvendig i stålkonstruktionen efter samme princip som på de store stålbroer. På offshore-vindmøller og molefyr er det ligeledes beskyttelse mod et aggressivt havmiljø, der er formålet. Her beskyttes både elektrisk og mekanisk udstyr. Lillebæltsbroen, Farø-Broerne, Storebæltsbroen (Øst) og Øresundsbroen er beskyttet indvendig mod korrosion ved hjælp af affugtningsanlæg, der sørger for at opretholde en relativ fugtighed på maksimalt 40 procent RF. Denne metode er blevet overført til flere danske offshore-vindmøller og er samtidig en beskyttelse af elektronikken. Kilde: Munters.dk»Ud over affugtning af Forsvarets udstyr som står på lager, leverer vi også løsninger til Søværnets fregatter. Skibenes radarer fungerer ikke optimalt, hvis fugtigheden er over ti procent,«siger Hans Henrik Thomsen. Et lignende område er DMI s vejrradarer, der står flere steder i landet.»man kan faktisk ikke få en vejrradar til at fungere korrekt, hvis man ikke anvender affugtning, fordi radaren bliver snydt af den kondens, som danner sig på indersiden af kuplen. Radaren bliver snydt, fordi den møder kondensen, før den møder skyerne, og det giver upræcise målinger. Derfor sidder der affugtere i alle DMI s vejrradarer,«fortæller Hans Henrik Thomsen. Affugtning af brokabler Et særligt område for Munters affugtningsløsninger er broer, hvor korrosionen næres ekstra meget af det fugtige og salte miljø.»vi har leveret løsninger til både Storebæltsbroen, Lillebæltsbroen og flere andre broer. I samarbejde med Belvent har vi leveret en løsning, som beskytter kablerne på broerne mod korrosion. De broer skal helst blive stående i mange, mange år, og hvis man ikke affugter kablerne, risikerer man, at det går ud over broernes levetid. Derfor har vi udviklet en metode, hvor brokablerne bevikles med krympeflex, så der skabes et vand- og lufttæt miljø om kablerne, hvor der kan sendes tør luft ind ved at holde overtryk omkring kablet. Det har vist sig at være en meget effektiv metode til korrosionsbeskyttelse af brokabler,«siger Hans Henrik Thomsen. Det er beregnet, at affugtningen af broernes stålkonstruktioner giver meget store besparelser, da affugtningen sparer epoxy-behandling af stålet.»hvis man ikke affugtede, skulle stålet i broerne have to millimeter epoxy, og det giver en besparelse på mange millioner kroner, når man 28 OPTIMERING 1/2015

4 Affugtning af maskinanlæg bruger affugtning som korrosionsbeskyttelse i stedet,«siger Hans Henrik Thomsen. Unik sorptions-rotor Princippet i sorptions-teknologien er, at den fugtige luft trækkes gennem sorptions-rotoren, der kører med seks til ti omdrejninger i timen (se illustration, red.). Fugten i luften opsuges i rotormaterialet, som er imprægneret med et ekstremt fugtsugende medie. Luften forlader derefter affugteren som tør luft på den anden side. I den såkaldte regenereringszone blæses en opvarmet luftstrøm den modsatte vej igennem rotoren. Denne varme luft optager den fugt, som rotoren tidligere i processen har optaget, hvorefter rotormaterialet igen er klar til at optage fugt. Den varme og nu våde luft føres ud i det fri. Processen foregår kontinuerligt. Sorptionsprincippet fungerer i modsætning til kondensaffugtning ved alle temperaturer. En sorptionsaffugter er ikke afhængig af en minimumstemperatur som en kondensaffugter, hvor kølefladen rimer til ved temperaturer under 15 C, hvorved affugtningskapaciteten falder voldsomt. Sorptionsprocessen er også effektiv i frostgrader. Som en sidegevinst slår sorptionsteknologien 399 ud af 400 bakterier ihjel.»sorptions-rotoren er effektiv, når det gælder affugtning, og den er energieffektiv, og ydelsen kan skaleres efter behov. Der er minimal mekanisk belastning og dermed minimalt slid, hvilket giver lang levetid og Her drejer det sig om forskellige anlæg som transformatorstationer, vandrensningsanlæg, sluser, containerkraner, vindmøller, skibe, fly og helikoptere. Kraftværker tages blokvis ud af drift for revision. Under denne stilstandsperiode beskyttes kedler, turbiner, generatorer og diverse hjælpeudstyr med tørluft. Også her anvendtes tidligere opvarmning, men efter nogle havarier på turbiner på grund af korroderede skovle, blev tørluftmetoden den eneste anvendelige metode, der samtidig medførte og stadig betyder ganske store besparelser for værkerne. På varmeværker er kedlerne ude af drift i længere perioder. Også her har tørluftmetoden afløst opvarmning som konserveringsmetode. På transformatorstationer anvendtes i mange år opvarmning som standardløsning for at forhindre fugtskader, herunder overslag på de elektriske systemer. Metoden medfører imidlertid svingende RF-værdi, hvilket har fået denne sektor til i stigende grad at anvende den mere effektive tørluftmetode. Opvarmning giver i øvrigt kun beskyttelse i vinterperioden, mens affugtning giver beskyttelse hele året. Princippet i Munters Sorptions-rotor Luften føres gennem rotoren, hvor fugten fra luften opsuges i rotormaterialet. Luften forlader derefter affugteren som tør luft. En drivmotor roterer rotoren langsomt rundt (6-10 gange i timen). I regenereringszonen blæses en opvarmet luftstrøm den modsatte vej igennem rotoren. Denne varme luft optager fugt, som rotoren tidligere i processen har optaget, hvorefter rotormaterialet igen er klar til at optage fugt. Den varme og nu våde luft føres ud i det fri. Processen foregår kontinuerligt. Rotoren er opbygget på en glasfiberstruktur, der er belagt med et yderst hygroskopisk materiale som for eksempel silicagel eller lithiumklorid. Systemet har kun få bevægelige dele: En eller to ventilatorer og en drivmotor. Der anvendes hverken kølemiddel eller kompressor. Rotorerne bliver regelmæssigt testet af uafhængige institutter og er blandt andet blevet vurderet af det svenske SIK-institut (The Swedish Institute for Food and Biotechnology), der bekræfter, at Munters HPS- og Quantum-rotorer har både en bakteriostatisk og svampedræbende effekt. 1/2015 OPTIMERING 29

5 Vindmøller affugtes for at undgå korrosion og elektriske fejl. Fra 55 til 5,2 kw Et eksempel på store energibesparelser er statens isbrydere, som i gennemsnit har få driftstimer om året. Derfor er de lagt op i meget lange perioder. Propellermotorerne samt generatorerne blev tidligere opvarmet med el-varme for at holde en minimums-overgangsmodstand (og forhindre skader som krybestrømme og lignende). Den samlede opvarmningseffekt var på cirka 55 kw. I dag er varmen erstattet af affugtere med en samlet effekt på 5,2 kw. Samme princip anvendes på andre specialfartøjer såsom redningsbåde og forskellige typer boreplatforme. minimalt vedligehold,«siger Hans Henrik Thomsen. Fri for kondensdryp Munters løsninger kan tilgodese selv meget høje krav til luftfugtighed og temperaturer.»vi kan faktisk affugte ved stort set alle temperatur faktisk helt ned til minus 40 C. Vi kan levere anlæg, som sørger for maksimalt fem procent luftfugtighed i et rum, hvor der kan være følsom elektronik, som ikke tåler fugt. Ved fem procents fugtighed kan elektronik holde nærmest for evigt,«siger Hans Henrik Thomsen. 30 OPTIMERING 1/2015

6 Anlæg under stilstand Anlæg i stilstand findes eksempelvis på sukkerfabrikker, papirfabrikker, oplagte isbrydere og lignende specialfartøjer, herunder også boreplatforme. Tankanlæg, både civile og militære, kan»puttes i mølpose«med tørluft, hvilket er billigere og sikkerhedsmæssigt bedre end andre affugtningsmetoder. Munters MX² 40-affugter, som kan anvendes ved temperaturer mellem -20 C og +40 C, har modulerende styring foruden vådluftstemperatursensor og filter- og rotoralarm som standard. Store plasthaller som bruges til opbevaring af forskelligt materiel kan holdes kondensfri ved hjælp af affugtning.»problemet i for eksempel plasthaller er kondensdryp, der kan skabe et meget fugtigt miljø, som på sigt vil ødelægge det materiel, der opbevares, hvis man ikke affugter,«siger Hans Henrik Thomsen. Et særligt område er affugtning af tøj i skoler, børnehaver, institutioner og andre typer arbejdspladser, hvor medarbejderens tøj bliver vådt under udendørsarbejde. Her er brug for effektive tørrerum. Det danske forsvar har omkring 100 tørrerum. Her er energiforbrug beregnet til omkring en kwh per fjernet liter vand. På en skole er energiforbruget i otte tørrerum reduceret med 87 procent. Teknologisk i front Munters prøver hele tiden at holde sig teknologisk i front. Ud over løsninger til affugtning sælger man nu også større anlæg blandt andet ML Plus, som leverer både affugtning, befugtning, køling og varme. Der kan også leveres ozon-løsninger, som renser luften og fjerner grimme lugte. Disse større anlæg kan håndtere og behandle flere tusinde kubikmeter luft i timen.»nogle kunder for eksempel medicinal eller elektronikvirksomheder har brug for mere end affugtning, nemlig rum med både en konstant temperatur og luftfugtighed. Måske må temperaturen kun svinge inden for 1 C, måske skal der være en konstant temperatur på 20 C og en konstant fugtighed på 40 procent. I stedet for at kunderne selv skal stykke en løsning sammen med flere forskellige teknologier og få det hele CE-mærket, leverer vi den komplette, driftsklare løsning,«fortæller Hans Henrik Thomsen. I det danske forsvar findes store mængder materiel, der kun anvendes i meget korte perioder resten af tiden affugtes de. Det samme gælder for landets brandvæsener og beredskabskorps. Kraftværker og varmeværker har også perioder, hvor anlæggene er ude af drift, for eksempel under revision. Et andet eksempel under stilstand er sukkerfabrikker, som kun er i drift under den såkaldte roekampagne i årets sidste tre måneder. Her findes kedler, turbiner og en mængde andet maskineri, der står stille i årets resterende måneder. Beskyttelse med tørluft har fået stor udbredelse på disse fabrikker og ikke alene ved kedler og turbiner. Tørluft anvendes også på dampledninger, centrifuger og el-tavler. Endvidere anvendes metoden på sukkersiloer og pneumatiske og mekaniske transportsystemer. Specialfartøjer og oplagte skibe med videre anvender i stor udstrækning tørluft som beskyttelsesmiddel. Metoden kan være rumaffugtning af hele maskinrummet eller lignende rum, hvor der findes fugtfølsomt udstyr, eksempelvis elektronik. Mange tørrerum affugtes med løsninger fra Munters, så tøj og fodtøj tørres energieffektivt. Luftslanger er ført ned i fodtøjet for ekstra hurtig tørring. 1/2015 OPTIMERING 31

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Reducér fugtproblemer i huset

Reducér fugtproblemer i huset Reducér fugtproblemer i huset Fire gode vaner kan begrænse skader fra den væde, husets indbyggere selv dunster ud i indeluften. Mod fugt fra fx jorden gælder det om at få vandet trukket ud af luften og

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv.

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv. 5. Hvordan har jeres køleanlæg det? Langt den største miljøbelastning og den væsentligste omkostning for et køleanlæg stammer fra el-forbruget. I det følgende beskrives, hvordan elforbruget kan reduceres

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse

Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm. - Sådan sikrer du dig! Januar 2012. Udarbejdet af Ea Energianalyse Vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm - Sådan sikrer du dig! Januar 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse Forord Denne vejledning til offentlige institutioner om nødstrøm er første gang udgivet

Læs mere

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Introduktion København er den danske by, der er længst fremme med anskaffelsen af elbiler. København vil

Læs mere