Konkurrencen på vindmøllemarkedet. - Vestas muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencen på vindmøllemarkedet. - Vestas muligheder"

Transkript

1 HA Almen 6. semester Forfatter: Mette Jangaard Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen på vindmøllemarkedet - Vestas muligheder Handelshøjskolen i Århus 2010

2 Executive Summary This thesis examines the challenge of the competitive environment in the global wind turbine industry met by manufacturer Vestas Wind Systems. Vestas is the market leader of the industry, but over the past few years the competition in the industry has become fiercer, and the market shares of the old companies are drizzling down. The purpose is to find out how the market leader Vestas should cope in regard to the increasingly competitive industry and whether part of the solution should be that the company engages more in the offshore market. To find a solution to the problem statement, a series of analyzing models are applied. Firstly though, the thesis begins with a thorough description of the company Vestas and its long and dramatic history. The company has been in the industry since it started, and especially the technical developments have played a major role in the industry in general. Thereafter, an analysis of Vestas external environment has been carried out, through a PESTEL-analysis, to determine the influence of certain conditions in society on the wind turbine industry. The industry has always been dependant on politics, both in concern with economical support and placing of test facilities, and this trend seems to continue, even though the change in the customer base has resulted in more economically independent customers. Today the decisions made on the political level about emissions of greenhouse-gasses is what particularly influence the industry because it can change the demand for renewable energy, and with that wind energy. To get a feeling of the competitive environment in the wind turbine industry, a competitor analysis has been applied, and it mainly dealt with the two main competitors, GE Energy and Siemens Wind Power. Those are really big and tough competitors, both in the on- and offshore markets. Besides these companies the group of new-coming companies who engage in offshore is also described, and so was the group of fast developing Chinese manufactures, who have surprised all of the industry with their enormous growth. Vestas should keep an eye on the fast moving Chinese and their cheap turbines, but stay competing on quality instead of price. With regard to the offshore competitors, Vestas greatest strengths are the knowledge and experience of the company and Vestas should stick to that as their major competitive advantage. The development in the customer base of Vestas is significant, and their profiles and characteristics have changed a lot since the pioneering days. The tendency is that today s customers are large

3 developers and independent power producers. This change leaves Vestas with stronger buyers with more capital than before and also tighter demands when it comes to contractual terms. The wind turbine industry is then summed up in a Porter s Five Forces analysis, and the conclusions are that the level of competition is very high, and that the growing market attracts financially strong competitors. The industry is not estimated to be that attractive to new entrants though, because of major barriers to entry due to high starting costs and big investments. The capabilities of Vestas in the offshore market were summed up in a SWOT analysis, and the conclusion is that the company posses a lot of abilities that can put them in a good position, if they manage to utilize their opportunities. The company has a great strength in its long experience and thorough know-how about the industry. To succeed in the offshore market and continue to be part of the leading firms, Vestas should continue to concentrate on research and development because it s crucial to have a great focus on that area in this high technology industry. Besides that Vestas should pay great attention to the political environment to be ready to cultivate their interests. Vestas should also continue to focus on quality and reliability, since these are qualities that the company posses and also they are what the customers in the market demand. From this analysis, it is my assessment that Vestas will succeed in staying among the leading companies of the industry and that they should definitely focus on the offshore market, since it will grow a lot in the coming years and they have the capabilities to be a leading player in that market as well as in the onshore market.

4 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 3 Afgrænsning... 4 Kildekritik... 4 Begrebsafklaring... 5 Tabeller... 6 Figurer... 6 Virksomhedsbeskrivelse... 7 Vestjydsk Staalvarefabrik A/S... 7 Vindvirksomheden tager fart... 8 Betalingsstandsning og konkurs... 9 Teknologisk kapløb Internationalisering i Vestas Politik Produkter Medarbejdere Vision og mission PESTEL analysen Politiske forhold USA Europa Asien Økonomiske forhold Socio-kulturelle forhold Teknologiske forhold Miljømæssige forhold Lovmæssige forhold Opsamling på PESTEL-analyse Konkurrent Analyse Herfindahl-Hirschman Indeks... 42

5 Konkurrenterne GE Energy Siemens Wind Power A/S Offshore-konkurrenter De kinesiske konkurrenter Konkurrence om viden Kunder Kunde porteføljen Markedskoncentration Vestas kundefokus Porter s Five Forces Kritik Leverandørernes magt Kundernes magt Truslen fra nye indtrædere Truslen fra substituerende produkter og services Graden af rivalisering Opsamling på Porter s Five Forces modellen Offshore markedet Udviklingen i Spillerne på markedet Kunderne Praktiske forhold og konstruktion Finans Europas nye milliard industri SWOT Styrker Svagheder Muligheder Trusler Opsamling på SWOT-modellen Konklusion Bibliografi Bilag... 91

6

7 Indledning Vestas er en virksomhed som har været præget af stor vækst og udvikling, siden selskabet i 1979 begyndte at producere vindmøller. Virksomheden er lige så gammel som industrien, og var dengang en af pionererne indenfor vindenergi. Siden da har industrien udviklet sig med rekordfart, og fra at afsætte enkelte produkter til landmænd og kollektiver i 80 erne, producerer Vestas i dag flere tusinde vindmøller om året, som sælges til store energiselskaber i hele verden. Vindmøllerindustrien har udviklet sig til en milliardindustri, hvis produkter i dag spiller en rolle i forhold til de globale klimaproblemer som møder verden. De fossile brændstoffer vil en dag slippe op, men hvornår ved man ikke med sikkerhed. Det Internationale Energiagentur (IEA) har offentliggjort, at den nuværende oliekapacitet, som verden tilsammen råder over, kan dække det globale behov indtil år Politikere verden over er begyndt at erkende, at man har brug for vedvarende energiløsninger, og her er vindenergi et godt bud på en fremtidig energikilde, som ikke bliver brugt op og som ikke udleder CO2 når der produceres elektricitet. Indenfor de seneste to år, er offshore markedet for alvor begyndt at vokse. Vestas og Siemens har i mange år været de eneste virksomheder, som producerede møller beregnet til at stå på havet, men indenfor de seneste par år, er mange nye og mindre virksomheder begyndt at specialisere sig indenfor netop havvindmøller. I forhold til de forventninger Den Europæiske Brancheorganisation for Vindenergi, EWEA, har til offshore markedet, må markedet anses som nærmest uudnyttet potentiale indtil videre. I brancheorganisationen forventer man, at offshore vil udvikle sig til, at være en hel industri i sig selv, som samtidig vil bringe løsningerne til nogle centrale samfundsmæssige problemer som Europa vil møde i fremtiden. Disse problemer er bl.a. arbejdsløshed, udledning af drivhusgasser samt stigende efterspørgsel på energi pga. stigende befolkningstilvækst 2. EWEA har for nylig hævet målsætningen for år 2020 vedr. den europæiske kapacitet for vindenergi, til at omfatte 230 GW, hvoraf de 40 GW skal være offshore. Den nuværende samlede kapacitet er på 76,5 GW og heraf er kun 2,1 GW installeret som offshore møller 3. For at offshore markedet, skal leve op til EWEA s forventninger, vil det kræve en årlig vækstrate på 28 %. Dette anses dog ikke for urealistisk, da det europæiske marked for vindenergi i en lignende tidsperiode, fra , 1 - Artikel om oliereserverne fra Teknologirådet 2 EWEA Oceans of Opportunity, s WMU 2009, s. 10 og 19 1

8 voksede med en årlig vækstrate på 32 % 4. Der er derfor stort potentiale i dette segment, som uden tvivl kan vise sig at være lukrativt, hvis virksomhederne besidder de rigtige styrker og kompetencer, til at blive en markant spiller på markedet. Som det vil blive beskrevet i afhandlingen, stiller dette marked nemlig andre krav, end de som kræves når man stiller møller op på land. Vestas strategi der hedder No. 1 in modern energy, hvilket i virksomhedens optik betyder, at de skal være de bedste; Vestas vil levere de bedste vindkraftværker, have den højeste sikkerhed for medarbejderne på arbejdspladserne, samt de mest tilfredse kunder. Dette ønsker Vestas ligeledes at opnå, gennem den grønneste produktion. Disse målsætninger følges op af finansielle mål, som Vestas har sat sig frem mod 2015, Triple15, som udtrykker, at i 2015 skal EBIT-margin være på 15 % og omsætningen på 15 mia.. På trods af at markedet forventes at vokse i perioden, må disse ambitioner vurderes at være høje. Vestas har i mange år været markedsleder blandt de globale vindmølle-producenter, men indenfor de senere år er markedsandelen faldet markant. I 2004 havde Vestas en markedsandel på ca. 34 %, og forventningerne til 2005 lød på en andel på mindst 35 % 5. Markedsandelen er imidlertid faldet stødt lige siden, og i 2009 blev den opgjort til at være 12,5 % 6. Dette er dog ikke et udtryk for, at Vestas omsætning er faldet i samme takt, tværtimod har den slået rekord hvert år siden Tabet i markedsandele skyldes, at der er indtrådt en række nye konkurrenter på markedet, hvorfor konkurrencen er tiltaget i styrke. Dette er dog sket i et voksende marked, hvilket er årsagen til, at det ikke har haft en negativ indflydelse på omsætningen. Èn ting står dog klart: Vestas er ikke længere selvskrevet til at være markedsleder på det fremadstormende vindmøllemarked og forude venter store udfordringer, hvis virksomheden skal forblive No. 1 in Modern Energy. Det er derfor interessant at undersøge, om og hvordan, Vestas skal klare denne omgave. Problemformulering Formålet med denne opgave er, ud fra en ekstern vinkel, at foretage en strategisk analyse af Vestas, for at undersøge hvordan virksomheden skal klare konkurrencen på det globale vindmøllemarked, og forblive en af de førende virksomheder i industrien. Ydermere ønskes det undersøgt, hvilke 4 EWEA Oceans of Opportunity, s. 7 5 Vestas s Årsrapport 2005, s WMU 2009, s Vestas Årsrapport 2009, s. 7 2

9 muligheder Vestas har, for at blive den førende virksomhed på offshore markedet. Afhandlingens hovedspørgsmål er defineret som: Kan Vestas klare sig, i den hårde konkurrence på det globale vindmøllemarked, og skal virksomheden satse på offshore segmentet? For at besvare dette hovedspørgsmål, underbygges med nedenstående undersøgelsesspørgsmål: Hvilke samfundsmæssige forhold påvirker Vestas og hvordan? Hvem er Vestas største konkurrenter, og hvilke styrker og svagheder har de? Hvilke styrker har virksomheden, som kan skabe værdi på on- og offshore markedet? Hvem er Vestas kunder? Hvordan er konkurrencesituationen i vindmølleindustrien, både på on- og offshore markedet? Hvordan ser offshore markedet ud, og hvordan har det udviklet sig? Hvilken rolle spiller offshore markedet i fremtiden for vindmølleproducenterne? Metode For at besvare underspørgsmålene, og dermed hovedspørgsmålet, vil der blive taget udgangspunkt i en række teoretiske analysemodeller. Først og fremmest følger dog en grundig virksomhedsbeskrivelse af Vestas. Virksomhedens historiske udvikling spiller en central rolle i forståelsen af, hvordan Vestas er endt hvor virksomheden er i dag, hvorfor en sådan beskrivelse vurderes at være en nødvendighed i afhandlingen. I analysen af Vestas eksterne omgivelser vil en PESTEL-analyse blive anvendt, til at fastlægge hvordan eksterne faktorer påvirker virksomheden. Herefter følger en analyse af de konkurrenter, som forventes at være Vestas største. Dernæst vil en analyse af vindmølleindustriens konkurrenceintensitet, vha. Porter s Five Forces-modellen blive udført, for at danne et overblik over graden af rivalisering samt industriens attraktivitet. Der vil gennem alle afhandlingens afsnit blive lagt vægt på offshore markedet og Vestas engagement i dette. Dette vil slutteligt blive sammenfattet i en grundig beskrivelse af markedet samt en SWOT-analyse, med udgangspunkt i Vestas og to 3

10 hovedkonkurrenter. Til sidst vil resultaterne af analyserne munde ud i en konklusion, som vil svare på problemformuleringen. Afgrænsning Det har i udarbejdelsen af denne afhandling, desværre ikke været muligt, at opnå indsigt i internt materiale fra Vestas, med undtagelse af en oversigt over alle offshore projekter i verden, inklusive udviklingsprojekterne (Se bilag 3). Derfor er tilgangen i denne afhandling ekstern, og alle analyser udarbejdes på baggrund af offentliggjort materiale så som artikler, årsopgørelser og rapporter. Analysen vil blive udarbejdet på et overordnet plan, og der vil således heller ikke blive gået i detaljer på konkrete markeder eller produkter, med mindre det findes relevant i forhold til problemformuleringen. Vestas er en global virksomhed, som er til stede på næsten alle markeder i verden. I forbindelse med PESTEL-analysen vil denne ikke blive udarbejdet for hvert enkelt marked, da det vil være for omfattende, og ej heller hensigtsmæssigt. I stedet vil der blive sat fokus på Vestas største og vigtigste markeder i henholdsvis Europa, Nordamerika og Asien. Der er i denne afhandling ikke foretaget en regnskabsanalyse, fordi det ikke findes fyldestgørende, i forsøget på at besvare problemformuleringen. Fokus vil primært være på det strategiske plan, og således vil afhandlingen ikke beskæftige sig med regnskabstekniske analyser. Kildekritik I virksomhedsbeskrivelsen anvendes som hovedkilde bl.a. bogen Vinderen foruden Vestas årsrapporter gennem de seneste fem år. Vinderen er skrevet af en journalist, som har kortlagt historien og fulgt CEO Ditlev Engel over en periode. De faktuelle oplysninger er angivet med grundige kilder, men bogen er præget af, at forfatteren er journalist. Dette resulterer dog ikke i urigtige oplysninger, blot er detaljerne en smule mere dramatisk ridset op. I forbindelse med statistik på offshore markedet, er der i afhandlingen blevet anvendt flere kilder. De primære kilder, World Market Updates (WMU) 2008 og 2009 fra BTM-Consult, anses for meget valide, idet rapporterne udformes af et eksternt konsulentbureau med ekspertviden på området. I WMU medtages kun de kommercielle offshore projekter, og møller opstillet i forbindelse med forskning og test inkluderes dermed ikke. Disse er til gengæld medtaget i Vestas 4

11 Offshore s egen oversigt, VOFS, over alle installerede offshore-projekter i verden. Oplysningerne fra det interne dokument fra Vestas anvendes i virksomhedsbeskrivelsen fordi dette angiver det konkrete antal møller installeret af Vestas, inklusiv prototype projekter og enkelt-mølle projekter. I resten af opgaven, og specielt i forbindelse med de mere markedsorienterede afsnit, anvendes tallene fra WMU samt tal fra publicerede rapporter fra Den Europæiske Brancheorganisation for Vindenergi, EWEA. EWEA inkluderer kun offshore projekter i deres rapporter hvis de er tilsluttet elnettet, hvorfor Kinas første offshore projekt ikke er inkluderet i EWEA s tal. Det omtalte projekt er dog medtaget i BTM-Consult s WMU 2009, hvorfor projektet også i denne afhandling inkluderes i total-kapaciteten. Hvad angår internetkilder fra online-aviser, skal det oplyses, at kun hovedadressen samt en overskrift vil blive angivet i sidefødderne for at lette overblikket. Der henvises til bibliografien bagerst i afhandlingen for de præcise internetadresser. Begrebsafklaring Gennem afhandlingen vil der mange gange blive talt om megawatt (MW) og kilowatt (kw). Disse betegnelser anvendes ofte, når man taler om vindmøllers kapacitet og evne til at skabe energi, men grundlæggende er den korrekte definition, at det er den elektriske effekt der måles og angives som værende kapaciteten. Fysikere definerer ordet energi som den mængde arbejde et fysisk system kan udføre. Energi kan pr. definition hverken skabes, forbruges eller ødelægges. Energi kan dog omdannes mellem forskellige former, hvilket er det der sker, når bevægelse i luftmolekyler kan omdannes til rotationsenergi af vindmøllens rotor, for derefter at blive omdannet til elektrisk energi i generatoren. Hvis en vindmølle fx har en installeret effekt på 1000 kw, betyder det, at vindmøllen kan producere 1000 kilowatt-timer (kwh) pr. produktionstime, når vindmøllen yder det maksimale, ved høje vindhastigheder over ca. 15 meter pr. sekund 8. Et andet fremmedord, som flittigt anvendes i afhandlingen, er track-record. Dette begreb kan med god vilje oversættes til drifts-oversigt, dvs. en oversigt over møllernes præstation over en given tidsperiode. Gennem hele afhandlingen vil Vestas Wind Systems A/S blot blive refereret til som Vestas. Ligeså gælder for konkurrenterne Siemens (Siemens Wind Power) og GE (GE Energy). For ikke at føre til 8 Vindmølleindustrien - 5

12 navneforvirring, vil det fremgå tydeligt, hvis der er tale om konkurrenternes moderselskaber. I opgaven vil begrebet offshore ofte blive anvendt som en oversættelse for havvindmøller. Når begrebet står alene, hentydes der til offshore møller. Onshore, er et begreb som dækker over de almindelige vindmøller på land. Selv ynder Vestas at henvise til vindmøller som vindkraftværker eller vindturbiner. Begge udtryk skal ses som et udtryk for almindelige vindmøller. Tabeller Tabel 1: Funktionsopdelt medarbejder antal Tabel 2: Vestas samlede offshore projekter Tabel 3: Leverandører af nøglekomponenter til 10 af de største vindmølleproducenter Tabel 4: Den samlede offshore kapacitet i verden, fordelt på lande Figurer Figur 1: Resultat af primær drift Figur 2: Nettoomsætningen Figur 3: Antal medarbejdere hos Vestas Figur 4: Fordelingen blandt producenter af den samlede kapacitet på offshore markedet 6

13 Virksomhedsbeskrivelse Vestas er i dag den førende producent af vindmøller i verden med en markedsandel på 12,5 % 9. Virksomheden har indtil nu leveret ca vindmøller i 65 lande fordelt på 5 kontinenter og sidste år producerede og afskibede Vestas 3320 vindmøller, hvilket er det højeste antal til dato 10. Vestas har de seneste år haft stor og stabil succes, men før i tiden var virksomheden præget af intern turbulens, tvivlsom kvalitet og svingende indtjeninger som figur 1 illustrerer. For at nå til en forståelse af hvordan Vestas er endt hvor de er i dag og hvordan et resultat på kun 3 år kan ændres fra underskud på1,16 mia. til overskud på 6,68 mia., følger her en grundig beskrivelse af virksomheden og dens historie. Figur 1: Resultat af primær drift (mio. ) Resultat af primær drift (mio. eur) Kilde: Vestas Årsrapport 2009 Vestjydsk Staalvarefabrik A/S Vestas historie tager sin begyndelse tilbage i 1898 i en smedje hos familien Hansen i den vestjyske by Lem. Forretningen starter som et familieforetagende hvor der bliver produceret forskellige stålprodukter. Det første produkt virksomheden lancerede var vinduesrammer i stål, og gennem 9 World Market Update 2009 s

14 årene har Vestas produktportefølje indeholdt alt fra køkkenmaskiner og landbrugsvogne til mælkekølere og hydrauliske kraner. Udviklingen af den første vindmølle, der endte med at blive produktet som gjorde Vestas til en virksomhed i millionklassen, blev startet som et skjult forsøgsprojekt af nogle ingeniører i baglokalerne hos det daværende Vestjydsk Staalvarefabrik A/S. Det var først fremme i 1979 at Vestas producerede og solgte sin første vindmølle, og derefter begyndte at koncentrere sig om produktionen af disse. Imens den første fremstilling af vindmøller fandt sted, producerede virksomheden stadig landbrugsvogne og køleapparater, samt hydrauliske kraner der blev eksporteret til 65 lande, og som i mange år var den bedste forretning for Vestas. Udvikling og produktionen af vindmøller var en ny produktgruppe for Vestas, men den erfaring som virksomheden havde opbygget gennem arbejdet med landbrugsvogne, viste sig ikke at være forgæves, idet udviklingen af vindmøller kræver stor forståelse for materialers egenskaber, især i forbindelse med de vejrforhold vindmøller udsættes for. Vestas var den første virksomhed på markedet med en vindmølle af den type som i dag er velkendt, og som siden er blevet kopieret af mange. Den forestående oliekrise satte stort fokus på alternative energikilder, og dermed kunne tidspunktet for lanceringen af Vestas nye kerneprodukt ikke have været bedre 11. Udover den hyppige energidebat som prægede 70 erne, resulterede de statsligt indførte skattefradrag, og direkte støtte på 30 % i endnu bedre forhold for Vestas og deres nye produkt 12. På trods af den store erfaring fra produktionen af landbrugsvogne, kom Vestas-folkene også ind på ukendte områder i fremstillingen af vindmøller, bl.a. elektronikken i møllerne, hvilket forårsagede en masse tekniske fejl i starten. I denne periode var møllerne bestemt ikke en lukrativ forretning, men initiativtager og ejer, samt 2. generation i Vestas, Peder Hansen, besluttede at fortsætte trods modvind. Vindvirksomheden tager fart I de første år leverede virksomheden primært enkeltmøller til kollektiver, landmænd og alternative højskoler, men i 1980 fik Vestas kontakt til den californiske vindmølleudvikler Zond, som ønskede at hente europæiske møller til USA, i stedet for at købe dem i hjemlandet. De amerikanske politikere havde vedtaget den såkaldte PTC-skatteordning, som støttede med 50 % af møllens pris, hvilket gjorde det meget lukrativt at investere i den alternative energiform 13. Zond placerede ordrer på flere hundrede møller ad gangen, hvilket var væsentligt flere end Vestas normalt producerede Vinderen, s Vinderen, s. 31 8

15 over flere år, og antallet af medarbejdere steg på rekordtid fra 200 til 870. Disse ordrer satte for alvor gang i virksomheden og i 1984 havde Vestas et overskud på 49 mio. kr. Da industrien var på sit højeste i 80 erne eksporterede de danske vindmølle virksomheder samlet set for 2 mia. kr., og Vestas sad på ca. 35 % af det marked 14. Drømmen varede imidlertid ikke ved, og risikoen ved at satse på en enkelt kunde blev realiseret da de amerikanske politikere i efteråret 1985, besluttede at ophæve alle støtteordninger ved udgangen af De danske politikere sænkede på samme tidspunkt den danske støtte fra 30 til 15 % fra den ene dag til den anden, samtidig med gennemførelsen af flere tiltag, der gjorde det mindre rentabelt at investere i vindmøller. Vestas brændte, som følge deraf, inde med flere hundrede møller fordi kontrakterne med kunderne indeholdt klausuler, som gjorde det muligt for dem at annullere ordren, hvis de politiske forhold ændrede sig 15. Dette resulterede i massefyringer i Vestas, og det satte den lille by Lem på den anden ende, fordi størstedelen af beboerne var beskæftigede der. Ændringerne i politikkerne efterlod Vestas med det meste af sin likviditet bundet i dyre varelagre samt en stor, ny fabrikshal, som var blevet bygget imens eventyret stadig var på sit højeste. Disse økonomiske forhold forårsagede at virksomheden ikke kunne betale sine kreditorer, og det fik disse til at kræve at ledelsen blev skiftet ud. Dermed måtte familien Hansen, som havde grundlagt og drevet virksomheden igennem 3 generationer, sættes udenfor indflydelse. Mange af de ansattes loyalitet og sympati lå hos familien, så det var ikke gnidningsfrit at indsætte den unge nye direktør Erik Thelin fra Sjælland, samtidig med at bestyrelsen blev skiftet ud. Den ny ledelse satsede på, at det amerikanske firma Zond ville få held til at gennemføre den kapitaludvidelse de planlagde, og dermed kunne aftage det antal møller som stod i kontrakten og som allerede var produceret af Vestas. Da denne kapitaludvidelse i sensommeren 86 slog fejl, faldt Vestas økonomi endeligt sammen, og d. 3. oktober 1986 gik virksomheden i betalingsstandsning. Betalingsstandsning og konkurs I perioden umiddelbart efter betalingsstandsningen kæmpede bestyrelsen for at redde en mindre del af Vestas, og solgte således kølefabrikken, landbrugsafdelingen og kranafdelingen fra. Det stod klart for enhver at Vestas var vokset med så eksplosiv en vækst, at organisationen ikke var fulgt 14 Vinderen, s Vinderen, s. 38 9

16 med. Virksomheden blev stadig styret som et familieforetagende, selvom medarbejderantallet var mangedoblet. Drivkraften var den pionerånd som herskede i virksomheden, og som af mange blev kaldt Vestas-ånden. På trods af den unikke ånd på fabrikken, var strategien ikke holdbar. Den eneste strategi, som på daværende tidspunkt blev udøvet, var at man ansatte sig ud af de ordrer som kom ind, hvilket naturligvis var uholdbart i længden 16. I efteråret 1986 havde Vestas en gæld på 52 mio. DKK, og den eneste måde selskabet kunne overleve på, var at begære en teknisk konkurs. Med kapital fra lokale investorer opstod Vestas Wind Systems d. 7. januar Status i Vestas var 64 medarbejdere, og en ordrebog, som var til at overse, og den nye administrerende direktør hed for en kort overgang Flemming Grunnet. Det var dog kun indtil en mere permanent løsning blev fundet, og denne indtraf et par måneder senere i skikkelse af Johannes Poulsen, også kaldet Mr. Vestas. Poulsen skulle vise sig at være nøjagtig hvad Vestas havde brug for: En rolig, jordnær og arbejdsom mand, som dermed passede perfekt til den gamle Vestas-ånd som virksomheden var præget af. Det ny Vestas havde det svært i starten, for det er ikke let at arve navnet fra en konkursramt virksomhed, men på lang sigt skulle det alligevel vise sig nyttigt, idet Vestas trods alt var kendt for kvalitetsprodukter og en stor viden på området, hvorfor mange af de gamle kunder stadig var interesserede i virksomheden efterfølgende 18. I tiden som fulgte indløb der ingen ordrer, og det var et lokalt projekt i Ringkøbing Fjord som reddede Vestas. Virksomheden kom derefter lige så stille i gang igen, og ledelsen begyndte derefter så småt at kigge mod udlandet på ny. Der blev i perioden omkring år 1990 bl.a. indgået et jointventure i Indien, samt oprettet salgskontorer i Tyskland, Sverige, Spanien og Italien 19. Teknologisk kapløb Gennem hele historien har teknologien spillet en afgørende rolle i Vestas udvikling. Modsat eksempelvis bilindustrien, som har udviklet sig gennem generationer, har vindindustrien udviklet sig imens markedet stadig afprøvede produkterne, hvorfor der også ofte opstod fejl i møllerne 20. Derudover gjorde den store konkurrence blandt virksomhederne i industrien det heller ikke lettere at opnå kendskab og rutine indenfor de forskellige produkter, idet den hårde konkurrence gjorde at 16 Vinderen s Vinderen s Vinderen s Vinderen s Vinderen, s

17 møllernes ydeevne hele tiden blev forbedret. Man nåede således aldrig at køre igennem med et produkt og opnå en god indtjening og et godt kendskab til produktet, før konkurrenterne havde fremstillet en mølle med endnu flere kw, hvilket naturligvis forårsagede at produkterne blev mindre gennemtestede 21. Det blev således også omkostningsfuldt når møllerne skulle repareres efter at de var sat i drift, både pga. omstændigheden ved at reparere i møllerne oppe i luften, samt den erstatning virksomheden måtte betale, for de timer hvor møllerne ikke leverede strøm. I 1994 nåede virksomheden igen højder med 800 ansatte og et overskud på 41 mio. DKK 22. Ejerne, på nær ATP, blev enige om at sætte virksomheden til salg og den blev købt af et hollandsk konsortium med storbanken ABN AMRO i spidsen for 250 mio. DKK. Konsortiets eneste interesse var at tjene hurtige penge via en børsintroduktion, mens ledelsen var mere fokuseret på de langsigtede aspekter. Der gik fire år før Vestas i 1998 blev børsnoteret, hvilket indbragte hollænderne 1,2 mia. DKK 23. De følgende 3 år satte Vestas rekord med en omsætning, på henholdsvis 4,7, 6,5 og 9,53 mia. DKK jf. figur 2. I 2001 var medarbejderantallet steget til 5240 og markedsandelen var på 32 % 24. År 2002 blev dog et svært år for Vestas, hvilket hang sammen med, at det amerikanske marked endnu engang lukkede ned, og 2002 blev ligeledes året hvor man for første gang siden 1987 måtte afskedigede ansatte. I løbet af året gik Johannes Poulsen af som administrerende direktør og efter ham overtog den mangeårige økonomichef, Svend Sigaard, posten. I tiden op til fusionen med NEG Micon beskrives Vestas af daværende medarbejdere, som en virksomhed i slingrekurs og uden organisation 25 og Vestas fusionerede under navnet Vestas Wind Systems. Efter sammenlægningen var Vestas den suverænt største spiller på markedet med i alt medarbejdere fordelt på 27 lande, en omsætning på 20 mia. DKK og en samlet markedsandel på 35 % 26, men ikke desto mindre blev det d. 12. december 2003 offentliggjort, at NEG Micon. Svend Sigaard blev adm. direktør for Vestas og Torben Bjerre-Madsen, tidligere adm. direktør i Micon, blev vice adm. direktør i Vestas. Det blev dog hurtigt klart for de øvrige personer i og omkring ledelsen, at de to direktører ikke kunne blive enige om, hvilken kurs den nye virksomhed skulle have. Desuden var der nye udfordringer som høje stålpriser, stadigt flere politisk regulerede 21 Vinderen, s Vinderen, s Vinderen, s Vinderen, s Vinderen, s Vinderen, s

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej...

Master Mind Aarhus 23 maj 2011. Når outsourcing er eneste vej... Master Mind Aarhus 23 maj 2011 Når outsourcing er eneste vej... Baggrund Jesper Kinch Andersen, General Manager R&D Ansat Ericsson Diax 1988 2011 Cases på outsourcingforløb 2004 2010 Ericsson Danmark A/S

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion Øknomi Seite 1 von 5 Konsekvent national og international ekspansion Beckhoff Automation indtjener i 2012 en global omsætning på 408 mio. euro I året 2012 har Beckhoff Automation opnået en omsætning på

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 ved Poul Nyrup Rasmussen, formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi 29. oktober 2010 GRØN ENERGI

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014 ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI Februar 2014 SE ER Et af Danmarks største energi- og teleselskaber. Vores rødder er i Syd- og Sønderjylland, men vi rækker ud til hele landet ja faktisk hele verden.

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere