Konkurrencen på vindmøllemarkedet. - Vestas muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencen på vindmøllemarkedet. - Vestas muligheder"

Transkript

1 HA Almen 6. semester Forfatter: Mette Jangaard Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen på vindmøllemarkedet - Vestas muligheder Handelshøjskolen i Århus 2010

2 Executive Summary This thesis examines the challenge of the competitive environment in the global wind turbine industry met by manufacturer Vestas Wind Systems. Vestas is the market leader of the industry, but over the past few years the competition in the industry has become fiercer, and the market shares of the old companies are drizzling down. The purpose is to find out how the market leader Vestas should cope in regard to the increasingly competitive industry and whether part of the solution should be that the company engages more in the offshore market. To find a solution to the problem statement, a series of analyzing models are applied. Firstly though, the thesis begins with a thorough description of the company Vestas and its long and dramatic history. The company has been in the industry since it started, and especially the technical developments have played a major role in the industry in general. Thereafter, an analysis of Vestas external environment has been carried out, through a PESTEL-analysis, to determine the influence of certain conditions in society on the wind turbine industry. The industry has always been dependant on politics, both in concern with economical support and placing of test facilities, and this trend seems to continue, even though the change in the customer base has resulted in more economically independent customers. Today the decisions made on the political level about emissions of greenhouse-gasses is what particularly influence the industry because it can change the demand for renewable energy, and with that wind energy. To get a feeling of the competitive environment in the wind turbine industry, a competitor analysis has been applied, and it mainly dealt with the two main competitors, GE Energy and Siemens Wind Power. Those are really big and tough competitors, both in the on- and offshore markets. Besides these companies the group of new-coming companies who engage in offshore is also described, and so was the group of fast developing Chinese manufactures, who have surprised all of the industry with their enormous growth. Vestas should keep an eye on the fast moving Chinese and their cheap turbines, but stay competing on quality instead of price. With regard to the offshore competitors, Vestas greatest strengths are the knowledge and experience of the company and Vestas should stick to that as their major competitive advantage. The development in the customer base of Vestas is significant, and their profiles and characteristics have changed a lot since the pioneering days. The tendency is that today s customers are large

3 developers and independent power producers. This change leaves Vestas with stronger buyers with more capital than before and also tighter demands when it comes to contractual terms. The wind turbine industry is then summed up in a Porter s Five Forces analysis, and the conclusions are that the level of competition is very high, and that the growing market attracts financially strong competitors. The industry is not estimated to be that attractive to new entrants though, because of major barriers to entry due to high starting costs and big investments. The capabilities of Vestas in the offshore market were summed up in a SWOT analysis, and the conclusion is that the company posses a lot of abilities that can put them in a good position, if they manage to utilize their opportunities. The company has a great strength in its long experience and thorough know-how about the industry. To succeed in the offshore market and continue to be part of the leading firms, Vestas should continue to concentrate on research and development because it s crucial to have a great focus on that area in this high technology industry. Besides that Vestas should pay great attention to the political environment to be ready to cultivate their interests. Vestas should also continue to focus on quality and reliability, since these are qualities that the company posses and also they are what the customers in the market demand. From this analysis, it is my assessment that Vestas will succeed in staying among the leading companies of the industry and that they should definitely focus on the offshore market, since it will grow a lot in the coming years and they have the capabilities to be a leading player in that market as well as in the onshore market.

4 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 3 Afgrænsning... 4 Kildekritik... 4 Begrebsafklaring... 5 Tabeller... 6 Figurer... 6 Virksomhedsbeskrivelse... 7 Vestjydsk Staalvarefabrik A/S... 7 Vindvirksomheden tager fart... 8 Betalingsstandsning og konkurs... 9 Teknologisk kapløb Internationalisering i Vestas Politik Produkter Medarbejdere Vision og mission PESTEL analysen Politiske forhold USA Europa Asien Økonomiske forhold Socio-kulturelle forhold Teknologiske forhold Miljømæssige forhold Lovmæssige forhold Opsamling på PESTEL-analyse Konkurrent Analyse Herfindahl-Hirschman Indeks... 42

5 Konkurrenterne GE Energy Siemens Wind Power A/S Offshore-konkurrenter De kinesiske konkurrenter Konkurrence om viden Kunder Kunde porteføljen Markedskoncentration Vestas kundefokus Porter s Five Forces Kritik Leverandørernes magt Kundernes magt Truslen fra nye indtrædere Truslen fra substituerende produkter og services Graden af rivalisering Opsamling på Porter s Five Forces modellen Offshore markedet Udviklingen i Spillerne på markedet Kunderne Praktiske forhold og konstruktion Finans Europas nye milliard industri SWOT Styrker Svagheder Muligheder Trusler Opsamling på SWOT-modellen Konklusion Bibliografi Bilag... 91

6

7 Indledning Vestas er en virksomhed som har været præget af stor vækst og udvikling, siden selskabet i 1979 begyndte at producere vindmøller. Virksomheden er lige så gammel som industrien, og var dengang en af pionererne indenfor vindenergi. Siden da har industrien udviklet sig med rekordfart, og fra at afsætte enkelte produkter til landmænd og kollektiver i 80 erne, producerer Vestas i dag flere tusinde vindmøller om året, som sælges til store energiselskaber i hele verden. Vindmøllerindustrien har udviklet sig til en milliardindustri, hvis produkter i dag spiller en rolle i forhold til de globale klimaproblemer som møder verden. De fossile brændstoffer vil en dag slippe op, men hvornår ved man ikke med sikkerhed. Det Internationale Energiagentur (IEA) har offentliggjort, at den nuværende oliekapacitet, som verden tilsammen råder over, kan dække det globale behov indtil år Politikere verden over er begyndt at erkende, at man har brug for vedvarende energiløsninger, og her er vindenergi et godt bud på en fremtidig energikilde, som ikke bliver brugt op og som ikke udleder CO2 når der produceres elektricitet. Indenfor de seneste to år, er offshore markedet for alvor begyndt at vokse. Vestas og Siemens har i mange år været de eneste virksomheder, som producerede møller beregnet til at stå på havet, men indenfor de seneste par år, er mange nye og mindre virksomheder begyndt at specialisere sig indenfor netop havvindmøller. I forhold til de forventninger Den Europæiske Brancheorganisation for Vindenergi, EWEA, har til offshore markedet, må markedet anses som nærmest uudnyttet potentiale indtil videre. I brancheorganisationen forventer man, at offshore vil udvikle sig til, at være en hel industri i sig selv, som samtidig vil bringe løsningerne til nogle centrale samfundsmæssige problemer som Europa vil møde i fremtiden. Disse problemer er bl.a. arbejdsløshed, udledning af drivhusgasser samt stigende efterspørgsel på energi pga. stigende befolkningstilvækst 2. EWEA har for nylig hævet målsætningen for år 2020 vedr. den europæiske kapacitet for vindenergi, til at omfatte 230 GW, hvoraf de 40 GW skal være offshore. Den nuværende samlede kapacitet er på 76,5 GW og heraf er kun 2,1 GW installeret som offshore møller 3. For at offshore markedet, skal leve op til EWEA s forventninger, vil det kræve en årlig vækstrate på 28 %. Dette anses dog ikke for urealistisk, da det europæiske marked for vindenergi i en lignende tidsperiode, fra , 1 - Artikel om oliereserverne fra Teknologirådet 2 EWEA Oceans of Opportunity, s WMU 2009, s. 10 og 19 1

8 voksede med en årlig vækstrate på 32 % 4. Der er derfor stort potentiale i dette segment, som uden tvivl kan vise sig at være lukrativt, hvis virksomhederne besidder de rigtige styrker og kompetencer, til at blive en markant spiller på markedet. Som det vil blive beskrevet i afhandlingen, stiller dette marked nemlig andre krav, end de som kræves når man stiller møller op på land. Vestas strategi der hedder No. 1 in modern energy, hvilket i virksomhedens optik betyder, at de skal være de bedste; Vestas vil levere de bedste vindkraftværker, have den højeste sikkerhed for medarbejderne på arbejdspladserne, samt de mest tilfredse kunder. Dette ønsker Vestas ligeledes at opnå, gennem den grønneste produktion. Disse målsætninger følges op af finansielle mål, som Vestas har sat sig frem mod 2015, Triple15, som udtrykker, at i 2015 skal EBIT-margin være på 15 % og omsætningen på 15 mia.. På trods af at markedet forventes at vokse i perioden, må disse ambitioner vurderes at være høje. Vestas har i mange år været markedsleder blandt de globale vindmølle-producenter, men indenfor de senere år er markedsandelen faldet markant. I 2004 havde Vestas en markedsandel på ca. 34 %, og forventningerne til 2005 lød på en andel på mindst 35 % 5. Markedsandelen er imidlertid faldet stødt lige siden, og i 2009 blev den opgjort til at være 12,5 % 6. Dette er dog ikke et udtryk for, at Vestas omsætning er faldet i samme takt, tværtimod har den slået rekord hvert år siden Tabet i markedsandele skyldes, at der er indtrådt en række nye konkurrenter på markedet, hvorfor konkurrencen er tiltaget i styrke. Dette er dog sket i et voksende marked, hvilket er årsagen til, at det ikke har haft en negativ indflydelse på omsætningen. Èn ting står dog klart: Vestas er ikke længere selvskrevet til at være markedsleder på det fremadstormende vindmøllemarked og forude venter store udfordringer, hvis virksomheden skal forblive No. 1 in Modern Energy. Det er derfor interessant at undersøge, om og hvordan, Vestas skal klare denne omgave. Problemformulering Formålet med denne opgave er, ud fra en ekstern vinkel, at foretage en strategisk analyse af Vestas, for at undersøge hvordan virksomheden skal klare konkurrencen på det globale vindmøllemarked, og forblive en af de førende virksomheder i industrien. Ydermere ønskes det undersøgt, hvilke 4 EWEA Oceans of Opportunity, s. 7 5 Vestas s Årsrapport 2005, s WMU 2009, s Vestas Årsrapport 2009, s. 7 2

9 muligheder Vestas har, for at blive den førende virksomhed på offshore markedet. Afhandlingens hovedspørgsmål er defineret som: Kan Vestas klare sig, i den hårde konkurrence på det globale vindmøllemarked, og skal virksomheden satse på offshore segmentet? For at besvare dette hovedspørgsmål, underbygges med nedenstående undersøgelsesspørgsmål: Hvilke samfundsmæssige forhold påvirker Vestas og hvordan? Hvem er Vestas største konkurrenter, og hvilke styrker og svagheder har de? Hvilke styrker har virksomheden, som kan skabe værdi på on- og offshore markedet? Hvem er Vestas kunder? Hvordan er konkurrencesituationen i vindmølleindustrien, både på on- og offshore markedet? Hvordan ser offshore markedet ud, og hvordan har det udviklet sig? Hvilken rolle spiller offshore markedet i fremtiden for vindmølleproducenterne? Metode For at besvare underspørgsmålene, og dermed hovedspørgsmålet, vil der blive taget udgangspunkt i en række teoretiske analysemodeller. Først og fremmest følger dog en grundig virksomhedsbeskrivelse af Vestas. Virksomhedens historiske udvikling spiller en central rolle i forståelsen af, hvordan Vestas er endt hvor virksomheden er i dag, hvorfor en sådan beskrivelse vurderes at være en nødvendighed i afhandlingen. I analysen af Vestas eksterne omgivelser vil en PESTEL-analyse blive anvendt, til at fastlægge hvordan eksterne faktorer påvirker virksomheden. Herefter følger en analyse af de konkurrenter, som forventes at være Vestas største. Dernæst vil en analyse af vindmølleindustriens konkurrenceintensitet, vha. Porter s Five Forces-modellen blive udført, for at danne et overblik over graden af rivalisering samt industriens attraktivitet. Der vil gennem alle afhandlingens afsnit blive lagt vægt på offshore markedet og Vestas engagement i dette. Dette vil slutteligt blive sammenfattet i en grundig beskrivelse af markedet samt en SWOT-analyse, med udgangspunkt i Vestas og to 3

10 hovedkonkurrenter. Til sidst vil resultaterne af analyserne munde ud i en konklusion, som vil svare på problemformuleringen. Afgrænsning Det har i udarbejdelsen af denne afhandling, desværre ikke været muligt, at opnå indsigt i internt materiale fra Vestas, med undtagelse af en oversigt over alle offshore projekter i verden, inklusive udviklingsprojekterne (Se bilag 3). Derfor er tilgangen i denne afhandling ekstern, og alle analyser udarbejdes på baggrund af offentliggjort materiale så som artikler, årsopgørelser og rapporter. Analysen vil blive udarbejdet på et overordnet plan, og der vil således heller ikke blive gået i detaljer på konkrete markeder eller produkter, med mindre det findes relevant i forhold til problemformuleringen. Vestas er en global virksomhed, som er til stede på næsten alle markeder i verden. I forbindelse med PESTEL-analysen vil denne ikke blive udarbejdet for hvert enkelt marked, da det vil være for omfattende, og ej heller hensigtsmæssigt. I stedet vil der blive sat fokus på Vestas største og vigtigste markeder i henholdsvis Europa, Nordamerika og Asien. Der er i denne afhandling ikke foretaget en regnskabsanalyse, fordi det ikke findes fyldestgørende, i forsøget på at besvare problemformuleringen. Fokus vil primært være på det strategiske plan, og således vil afhandlingen ikke beskæftige sig med regnskabstekniske analyser. Kildekritik I virksomhedsbeskrivelsen anvendes som hovedkilde bl.a. bogen Vinderen foruden Vestas årsrapporter gennem de seneste fem år. Vinderen er skrevet af en journalist, som har kortlagt historien og fulgt CEO Ditlev Engel over en periode. De faktuelle oplysninger er angivet med grundige kilder, men bogen er præget af, at forfatteren er journalist. Dette resulterer dog ikke i urigtige oplysninger, blot er detaljerne en smule mere dramatisk ridset op. I forbindelse med statistik på offshore markedet, er der i afhandlingen blevet anvendt flere kilder. De primære kilder, World Market Updates (WMU) 2008 og 2009 fra BTM-Consult, anses for meget valide, idet rapporterne udformes af et eksternt konsulentbureau med ekspertviden på området. I WMU medtages kun de kommercielle offshore projekter, og møller opstillet i forbindelse med forskning og test inkluderes dermed ikke. Disse er til gengæld medtaget i Vestas 4

11 Offshore s egen oversigt, VOFS, over alle installerede offshore-projekter i verden. Oplysningerne fra det interne dokument fra Vestas anvendes i virksomhedsbeskrivelsen fordi dette angiver det konkrete antal møller installeret af Vestas, inklusiv prototype projekter og enkelt-mølle projekter. I resten af opgaven, og specielt i forbindelse med de mere markedsorienterede afsnit, anvendes tallene fra WMU samt tal fra publicerede rapporter fra Den Europæiske Brancheorganisation for Vindenergi, EWEA. EWEA inkluderer kun offshore projekter i deres rapporter hvis de er tilsluttet elnettet, hvorfor Kinas første offshore projekt ikke er inkluderet i EWEA s tal. Det omtalte projekt er dog medtaget i BTM-Consult s WMU 2009, hvorfor projektet også i denne afhandling inkluderes i total-kapaciteten. Hvad angår internetkilder fra online-aviser, skal det oplyses, at kun hovedadressen samt en overskrift vil blive angivet i sidefødderne for at lette overblikket. Der henvises til bibliografien bagerst i afhandlingen for de præcise internetadresser. Begrebsafklaring Gennem afhandlingen vil der mange gange blive talt om megawatt (MW) og kilowatt (kw). Disse betegnelser anvendes ofte, når man taler om vindmøllers kapacitet og evne til at skabe energi, men grundlæggende er den korrekte definition, at det er den elektriske effekt der måles og angives som værende kapaciteten. Fysikere definerer ordet energi som den mængde arbejde et fysisk system kan udføre. Energi kan pr. definition hverken skabes, forbruges eller ødelægges. Energi kan dog omdannes mellem forskellige former, hvilket er det der sker, når bevægelse i luftmolekyler kan omdannes til rotationsenergi af vindmøllens rotor, for derefter at blive omdannet til elektrisk energi i generatoren. Hvis en vindmølle fx har en installeret effekt på 1000 kw, betyder det, at vindmøllen kan producere 1000 kilowatt-timer (kwh) pr. produktionstime, når vindmøllen yder det maksimale, ved høje vindhastigheder over ca. 15 meter pr. sekund 8. Et andet fremmedord, som flittigt anvendes i afhandlingen, er track-record. Dette begreb kan med god vilje oversættes til drifts-oversigt, dvs. en oversigt over møllernes præstation over en given tidsperiode. Gennem hele afhandlingen vil Vestas Wind Systems A/S blot blive refereret til som Vestas. Ligeså gælder for konkurrenterne Siemens (Siemens Wind Power) og GE (GE Energy). For ikke at føre til 8 Vindmølleindustrien - 5

12 navneforvirring, vil det fremgå tydeligt, hvis der er tale om konkurrenternes moderselskaber. I opgaven vil begrebet offshore ofte blive anvendt som en oversættelse for havvindmøller. Når begrebet står alene, hentydes der til offshore møller. Onshore, er et begreb som dækker over de almindelige vindmøller på land. Selv ynder Vestas at henvise til vindmøller som vindkraftværker eller vindturbiner. Begge udtryk skal ses som et udtryk for almindelige vindmøller. Tabeller Tabel 1: Funktionsopdelt medarbejder antal Tabel 2: Vestas samlede offshore projekter Tabel 3: Leverandører af nøglekomponenter til 10 af de største vindmølleproducenter Tabel 4: Den samlede offshore kapacitet i verden, fordelt på lande Figurer Figur 1: Resultat af primær drift Figur 2: Nettoomsætningen Figur 3: Antal medarbejdere hos Vestas Figur 4: Fordelingen blandt producenter af den samlede kapacitet på offshore markedet 6

13 Virksomhedsbeskrivelse Vestas er i dag den førende producent af vindmøller i verden med en markedsandel på 12,5 % 9. Virksomheden har indtil nu leveret ca vindmøller i 65 lande fordelt på 5 kontinenter og sidste år producerede og afskibede Vestas 3320 vindmøller, hvilket er det højeste antal til dato 10. Vestas har de seneste år haft stor og stabil succes, men før i tiden var virksomheden præget af intern turbulens, tvivlsom kvalitet og svingende indtjeninger som figur 1 illustrerer. For at nå til en forståelse af hvordan Vestas er endt hvor de er i dag og hvordan et resultat på kun 3 år kan ændres fra underskud på1,16 mia. til overskud på 6,68 mia., følger her en grundig beskrivelse af virksomheden og dens historie. Figur 1: Resultat af primær drift (mio. ) Resultat af primær drift (mio. eur) Kilde: Vestas Årsrapport 2009 Vestjydsk Staalvarefabrik A/S Vestas historie tager sin begyndelse tilbage i 1898 i en smedje hos familien Hansen i den vestjyske by Lem. Forretningen starter som et familieforetagende hvor der bliver produceret forskellige stålprodukter. Det første produkt virksomheden lancerede var vinduesrammer i stål, og gennem 9 World Market Update 2009 s

14 årene har Vestas produktportefølje indeholdt alt fra køkkenmaskiner og landbrugsvogne til mælkekølere og hydrauliske kraner. Udviklingen af den første vindmølle, der endte med at blive produktet som gjorde Vestas til en virksomhed i millionklassen, blev startet som et skjult forsøgsprojekt af nogle ingeniører i baglokalerne hos det daværende Vestjydsk Staalvarefabrik A/S. Det var først fremme i 1979 at Vestas producerede og solgte sin første vindmølle, og derefter begyndte at koncentrere sig om produktionen af disse. Imens den første fremstilling af vindmøller fandt sted, producerede virksomheden stadig landbrugsvogne og køleapparater, samt hydrauliske kraner der blev eksporteret til 65 lande, og som i mange år var den bedste forretning for Vestas. Udvikling og produktionen af vindmøller var en ny produktgruppe for Vestas, men den erfaring som virksomheden havde opbygget gennem arbejdet med landbrugsvogne, viste sig ikke at være forgæves, idet udviklingen af vindmøller kræver stor forståelse for materialers egenskaber, især i forbindelse med de vejrforhold vindmøller udsættes for. Vestas var den første virksomhed på markedet med en vindmølle af den type som i dag er velkendt, og som siden er blevet kopieret af mange. Den forestående oliekrise satte stort fokus på alternative energikilder, og dermed kunne tidspunktet for lanceringen af Vestas nye kerneprodukt ikke have været bedre 11. Udover den hyppige energidebat som prægede 70 erne, resulterede de statsligt indførte skattefradrag, og direkte støtte på 30 % i endnu bedre forhold for Vestas og deres nye produkt 12. På trods af den store erfaring fra produktionen af landbrugsvogne, kom Vestas-folkene også ind på ukendte områder i fremstillingen af vindmøller, bl.a. elektronikken i møllerne, hvilket forårsagede en masse tekniske fejl i starten. I denne periode var møllerne bestemt ikke en lukrativ forretning, men initiativtager og ejer, samt 2. generation i Vestas, Peder Hansen, besluttede at fortsætte trods modvind. Vindvirksomheden tager fart I de første år leverede virksomheden primært enkeltmøller til kollektiver, landmænd og alternative højskoler, men i 1980 fik Vestas kontakt til den californiske vindmølleudvikler Zond, som ønskede at hente europæiske møller til USA, i stedet for at købe dem i hjemlandet. De amerikanske politikere havde vedtaget den såkaldte PTC-skatteordning, som støttede med 50 % af møllens pris, hvilket gjorde det meget lukrativt at investere i den alternative energiform 13. Zond placerede ordrer på flere hundrede møller ad gangen, hvilket var væsentligt flere end Vestas normalt producerede Vinderen, s Vinderen, s. 31 8

15 over flere år, og antallet af medarbejdere steg på rekordtid fra 200 til 870. Disse ordrer satte for alvor gang i virksomheden og i 1984 havde Vestas et overskud på 49 mio. kr. Da industrien var på sit højeste i 80 erne eksporterede de danske vindmølle virksomheder samlet set for 2 mia. kr., og Vestas sad på ca. 35 % af det marked 14. Drømmen varede imidlertid ikke ved, og risikoen ved at satse på en enkelt kunde blev realiseret da de amerikanske politikere i efteråret 1985, besluttede at ophæve alle støtteordninger ved udgangen af De danske politikere sænkede på samme tidspunkt den danske støtte fra 30 til 15 % fra den ene dag til den anden, samtidig med gennemførelsen af flere tiltag, der gjorde det mindre rentabelt at investere i vindmøller. Vestas brændte, som følge deraf, inde med flere hundrede møller fordi kontrakterne med kunderne indeholdt klausuler, som gjorde det muligt for dem at annullere ordren, hvis de politiske forhold ændrede sig 15. Dette resulterede i massefyringer i Vestas, og det satte den lille by Lem på den anden ende, fordi størstedelen af beboerne var beskæftigede der. Ændringerne i politikkerne efterlod Vestas med det meste af sin likviditet bundet i dyre varelagre samt en stor, ny fabrikshal, som var blevet bygget imens eventyret stadig var på sit højeste. Disse økonomiske forhold forårsagede at virksomheden ikke kunne betale sine kreditorer, og det fik disse til at kræve at ledelsen blev skiftet ud. Dermed måtte familien Hansen, som havde grundlagt og drevet virksomheden igennem 3 generationer, sættes udenfor indflydelse. Mange af de ansattes loyalitet og sympati lå hos familien, så det var ikke gnidningsfrit at indsætte den unge nye direktør Erik Thelin fra Sjælland, samtidig med at bestyrelsen blev skiftet ud. Den ny ledelse satsede på, at det amerikanske firma Zond ville få held til at gennemføre den kapitaludvidelse de planlagde, og dermed kunne aftage det antal møller som stod i kontrakten og som allerede var produceret af Vestas. Da denne kapitaludvidelse i sensommeren 86 slog fejl, faldt Vestas økonomi endeligt sammen, og d. 3. oktober 1986 gik virksomheden i betalingsstandsning. Betalingsstandsning og konkurs I perioden umiddelbart efter betalingsstandsningen kæmpede bestyrelsen for at redde en mindre del af Vestas, og solgte således kølefabrikken, landbrugsafdelingen og kranafdelingen fra. Det stod klart for enhver at Vestas var vokset med så eksplosiv en vækst, at organisationen ikke var fulgt 14 Vinderen, s Vinderen, s. 38 9

16 med. Virksomheden blev stadig styret som et familieforetagende, selvom medarbejderantallet var mangedoblet. Drivkraften var den pionerånd som herskede i virksomheden, og som af mange blev kaldt Vestas-ånden. På trods af den unikke ånd på fabrikken, var strategien ikke holdbar. Den eneste strategi, som på daværende tidspunkt blev udøvet, var at man ansatte sig ud af de ordrer som kom ind, hvilket naturligvis var uholdbart i længden 16. I efteråret 1986 havde Vestas en gæld på 52 mio. DKK, og den eneste måde selskabet kunne overleve på, var at begære en teknisk konkurs. Med kapital fra lokale investorer opstod Vestas Wind Systems d. 7. januar Status i Vestas var 64 medarbejdere, og en ordrebog, som var til at overse, og den nye administrerende direktør hed for en kort overgang Flemming Grunnet. Det var dog kun indtil en mere permanent løsning blev fundet, og denne indtraf et par måneder senere i skikkelse af Johannes Poulsen, også kaldet Mr. Vestas. Poulsen skulle vise sig at være nøjagtig hvad Vestas havde brug for: En rolig, jordnær og arbejdsom mand, som dermed passede perfekt til den gamle Vestas-ånd som virksomheden var præget af. Det ny Vestas havde det svært i starten, for det er ikke let at arve navnet fra en konkursramt virksomhed, men på lang sigt skulle det alligevel vise sig nyttigt, idet Vestas trods alt var kendt for kvalitetsprodukter og en stor viden på området, hvorfor mange af de gamle kunder stadig var interesserede i virksomheden efterfølgende 18. I tiden som fulgte indløb der ingen ordrer, og det var et lokalt projekt i Ringkøbing Fjord som reddede Vestas. Virksomheden kom derefter lige så stille i gang igen, og ledelsen begyndte derefter så småt at kigge mod udlandet på ny. Der blev i perioden omkring år 1990 bl.a. indgået et jointventure i Indien, samt oprettet salgskontorer i Tyskland, Sverige, Spanien og Italien 19. Teknologisk kapløb Gennem hele historien har teknologien spillet en afgørende rolle i Vestas udvikling. Modsat eksempelvis bilindustrien, som har udviklet sig gennem generationer, har vindindustrien udviklet sig imens markedet stadig afprøvede produkterne, hvorfor der også ofte opstod fejl i møllerne 20. Derudover gjorde den store konkurrence blandt virksomhederne i industrien det heller ikke lettere at opnå kendskab og rutine indenfor de forskellige produkter, idet den hårde konkurrence gjorde at 16 Vinderen s Vinderen s Vinderen s Vinderen s Vinderen, s

17 møllernes ydeevne hele tiden blev forbedret. Man nåede således aldrig at køre igennem med et produkt og opnå en god indtjening og et godt kendskab til produktet, før konkurrenterne havde fremstillet en mølle med endnu flere kw, hvilket naturligvis forårsagede at produkterne blev mindre gennemtestede 21. Det blev således også omkostningsfuldt når møllerne skulle repareres efter at de var sat i drift, både pga. omstændigheden ved at reparere i møllerne oppe i luften, samt den erstatning virksomheden måtte betale, for de timer hvor møllerne ikke leverede strøm. I 1994 nåede virksomheden igen højder med 800 ansatte og et overskud på 41 mio. DKK 22. Ejerne, på nær ATP, blev enige om at sætte virksomheden til salg og den blev købt af et hollandsk konsortium med storbanken ABN AMRO i spidsen for 250 mio. DKK. Konsortiets eneste interesse var at tjene hurtige penge via en børsintroduktion, mens ledelsen var mere fokuseret på de langsigtede aspekter. Der gik fire år før Vestas i 1998 blev børsnoteret, hvilket indbragte hollænderne 1,2 mia. DKK 23. De følgende 3 år satte Vestas rekord med en omsætning, på henholdsvis 4,7, 6,5 og 9,53 mia. DKK jf. figur 2. I 2001 var medarbejderantallet steget til 5240 og markedsandelen var på 32 % 24. År 2002 blev dog et svært år for Vestas, hvilket hang sammen med, at det amerikanske marked endnu engang lukkede ned, og 2002 blev ligeledes året hvor man for første gang siden 1987 måtte afskedigede ansatte. I løbet af året gik Johannes Poulsen af som administrerende direktør og efter ham overtog den mangeårige økonomichef, Svend Sigaard, posten. I tiden op til fusionen med NEG Micon beskrives Vestas af daværende medarbejdere, som en virksomhed i slingrekurs og uden organisation 25 og Vestas fusionerede under navnet Vestas Wind Systems. Efter sammenlægningen var Vestas den suverænt største spiller på markedet med i alt medarbejdere fordelt på 27 lande, en omsætning på 20 mia. DKK og en samlet markedsandel på 35 % 26, men ikke desto mindre blev det d. 12. december 2003 offentliggjort, at NEG Micon. Svend Sigaard blev adm. direktør for Vestas og Torben Bjerre-Madsen, tidligere adm. direktør i Micon, blev vice adm. direktør i Vestas. Det blev dog hurtigt klart for de øvrige personer i og omkring ledelsen, at de to direktører ikke kunne blive enige om, hvilken kurs den nye virksomhed skulle have. Desuden var der nye udfordringer som høje stålpriser, stadigt flere politisk regulerede 21 Vinderen, s Vinderen, s Vinderen, s Vinderen, s Vinderen, s Vinderen, s

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 9 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation Eksamen, juni 2008 Strategisk ledelse Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5

Randers, 26. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Side 1 af 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Randers, 26. maj 2005 Side 1 af 5 Administrerende direktør Ditlev Engel har fremlagt rammerne for en strategisk handlingsplan for Vestas Wind Systems

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

VI s Regionsmøde i Ikast

VI s Regionsmøde i Ikast VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Ikast Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Ikast 9.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Versions - seminar Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Tommy Gundelund Jespersen PERSONAL DATA Tommy G. Jespersen CEO, kk-group A/S. Managing Director kk-electronic A/S Age: 55 Family: Married,

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Vestas Manufacturing. Richard Flansmose Hvas

Vestas Manufacturing. Richard Flansmose Hvas Vestas Manufacturing Richard Flansmose Hvas 22-09-2017 Richard Flansmose Hvas Vice President, Factory Manager Vestas Manufacturing Ringkøbing Om Richard Cand Merc i Logistics Ansat i Vestas 12 år Arbejdet

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

VI s Regionsmøde i Aalborg

VI s Regionsmøde i Aalborg VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Aalborg Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Aalborg 8.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

Redigering Layout Mandag

Redigering Layout Mandag 4 investor Redigering Nicolaj Vorre Layout Julie Hugger Petersen Mandag den 4. februar 2013 Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri.

Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. Potentialet i bølgekraft som ny stor vedvarende energikilde og industri. www.wavestarenergy.com Folketingets Energipolitiske Udvalg den 26. april 2007 1 Bølgeenergi er en 100 år gammel historie.. Det er

Læs mere

Det nordeuropæiske vindmøllemarked i går i dag i morgen. v. Torben Bjerre-Madsen

Det nordeuropæiske vindmøllemarked i går i dag i morgen. v. Torben Bjerre-Madsen Det nordeuropæiske vindmøllemarked i går i dag i morgen v. Torben Bjerre-Madsen Danmarks Vindmølleforening, den 13. november 2014 Agenda Lidt om TBM År 2000 I dag Hvad er det sket? 2020 Hvad vil der ske?

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE MEDLEMSKAB RA 2018 DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018 Fra 1. januar 2018 Vindmølleindustrien du får tilbud, der er bedre tilpasset din virksomheds

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style. Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group

Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style. Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group Click Seminar to edit ommaster restrukturering title style Analytiker overvejelser Click to edit Master subtitle style Peter Rothausen Aktieanalytiker FIH Capital Markets, part of Kaupthing Group Agenda

Læs mere

jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens Wind Power A/S

jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens Wind Power A/S jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens i Danmark ca. 6.600 ansatte Siemens A/S Nokia Siemens Networks A/S Siemens Høreapparater A/S

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 7 fra Kinainfo.dk August 2010 Kina er kommet til Korsbæk og vi skal passe på med Varnæs-attituden Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Vi skal i Vesteuropa passe på, at vi ikke

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere