INUTEK. i Royal Arctic Line A/S kantine, Aqqusinersuaq 52 (sydvendte indgang i passagen mellem pakhuset og administrationsbygningen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INUTEK. i Royal Arctic Line A/S kantine, Aqqusinersuaq 52 (sydvendte indgang i passagen mellem pakhuset og administrationsbygningen)"

Transkript

1 INUTEK Grønlands Teknologiske Selskab Technological Society of Greenland Indkaldelse til møde og Ordinær generalforsamling 2012 onsdag den 25. april 2012 kl. 17:00 i Royal Arctic Line A/S kantine, Aqqusinersuaq 52 (sydvendte indgang i passagen mellem pakhuset og administrationsbygningen) Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Årsberetning. 3. Regnskab for Budget for Indkomne forslag til dagsordenen (ingen). 6. Valg af formand. Formanden Taitsiannguaq Olsen er ikke på valg. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg: Iben Bihl, Jørn Jespersen og Bo Naamansen Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Søren Frederiksen, Erik Palo Jacobsen og Ian Wennerfeldt. Bestyrelsen foreslår genvalg af alle tre. 8. Valg af en kritisk revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Per Jansen. 9. Eventuelt. Postboks Nuuk.

2 Beretning Bilag til bestyrelsens beretning Selskabet har ved generalforsamlingen i 2012 registreret i alt 135 medlemmer, fordelt på: 33 virksomhedsmedlemmer og 102 personlige medlemmer. Siden sidste generalforsamling er antallet af virksomhedsmedlemmer uændret, mens antallet af personlige medlemmer er gået tilbage med 18. Selskabet har i årets løb afviklet følgende arrangementer: Idekonkurrence om Nuutoqaq Cirka 30 medlemmer kom til nytårskur og debatmøde med foredrag af: * Arkitekt Thomas Riis, vinder af idekonkurrencen om Nuutoqaq Kommuneqarfik Sermersooq bad i sommeren 2010 fem lokale arkitekttegnestuer om at deltage i en idekonkurrence om udviklingsmulighederne i Nuutoqaq; området ved kolonihavnen. Om de bærende ideer i projektet stien, de nye rum i byen, belysningsprojektet og de nye bebyggelsesmuligheder, og diskussion af designprocessen under en arkitektkonkurrence Projektkonkurrencen "Grønlands Nationalgalleri for Kunst" Generalforsamling med deltagelse af 20 medlemmer og møde med foredrag af: * Direktør, arkitekt Flemming Berger, TNT Nuuk A/S * Arkitekt Inge Bisgaard, Arkitekti * Direktør, ingeniør Niels Erik Hagelqvist, Rambøll Grønland A/S I februar 2011 afsløredes vinderen af projektkonkurrencen "Grønlands Nationalgalleri for Kunst", nemlig internationalt berømmede BIG Bjarke Ingels Group. Hvad måske knapt så mange er klar over, er at der til konkurrenceprojektet var knyttet et team af lokale rådgivere, nemlig Rambøll, TNT Nuuk og Arkitekti (Inge Bisgaard) Offentlige data i spil i Grønland Cirka 20 kom til offentligt møde med foredrag af: * Direktør, Cand. Scient. Samo Olsen, Mapicture ApS Om en særlig metode til visualisering af offentlige data baseret på interaktive kort, dvs. et geografisk grundlag med en indlagt tidsmæssig dimension (se figur) Besøg på affaldsbehandlingsanlægget (ved Pukuffik i Nuuk) Cirka 30 kom til et offentligt arrangement med fremvisning af det kommunale affaldsbehandlingsanlæg ved medarbejdere fra Anlægs- og Miljøforvaltningen: * Driftsassistent Henrik Molbech * Miljøingeniør Ea Krogstrup * Fagchef for Miljø Roar H. Olsen Besøget indledtes med en gennemgang af selve anlægget: om affaldets vej gennem forbrændingsprocessen, hvordan de ikke-brændbare fraktioner håndteres, og hvad der sker med de brændbare fraktioner, så som spildolie, træaffald osv., som anlægget ikke har kapacitet til at afbrænde. Dernæst præsenteredes et oplæg om kommunens udfordringer og planer for affaldsområdet de kommende år. Generalforsamling 25. april 2012 INUTEK

3 Beretning Færingehavn ved Kangerluarsoruseq (A F L Y S T) Ekskursion med Sterna og Hans Egede for 24 medlemmer af INUTEK. Direktør Edward Niclasen, tidl. NORDAFAR En introduktion til historien om det tidligere NORDAFAR, bygningerne og anlægget på stedet og foretagendets videre skæbne Skimmelsvamp i bygninger Cirka 35 tilhørere kom til offentligt informationsmøde og foredrag ved: * Civilingeniør Ole Filtenborg, tidl. leder af Institut for Systembiologi ved DTU Skimmelsvamp trak store overskrifter i medierne, da landets parlament Inatsisartut midlertidigt måtte forlægge sine møder til lånte lokaler på grund af et påbud fra Arbejdstilsynet. En af Danmarks førende eksperter indenfor mikrosvampe gæstede Nuuk og gav i den anledning et foredrag om den berygtede skimmelsvamp og dens slægtninge, hvor de kommer fra, hvilken skade de gør osv Reconstructing sea-level and ice sheet changes in West Greenland Cirka 25 tilhørere kom til offentligt møde med foredrag af: * Professor Antony Long, Department of Geography, Durham University (GB) * Lecturer Dr Sarah Woodroffe, Department of Geography, Durham University The history of the Greenland ice sheet during the past few thousand years is interesting. We want to understand the response of the ice sheet to climate variations in the past, which helps to predict what might happen in the future. We do this by reconstructing changes in sea level using small lakes which were submerged and are now isolated from the sea, and salt marshes which exist close to present sea level. Sea level has fallen by tens of metres on the west coast since deglaciation due to crustal rebound caused by ice unloading, but during the past two millennia sea level rose again because of ice sheet expansion and reloading during the neoglacial period. We are particularly interested in what sea-level changes can tell us about ice sheet fluctuations, to provide a long-term perspective on recent instrumental measurements. The talk will focus on the sea-level work we have carried out over the past ten years or so from Nanortalik in the south to Ilulissat in the north and what it can tell us about ice sheet history Skimmelsvampe i bygninger (II) Cirka 100 tilhørere kom til offentligt møde med foredrag om: * Lektor, Civilingeniør Birgitte Andersen, Institut for Systembiologi, DTU * Sektionsleder, Professor Carsten Rode, Institut for Byggeri og Anlæg, DTU * Overlæge, Dr. med. Niels Erik Ebbehøj, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik ved Bispebjerg Hospital Tre indlæg med følgende temaer: om arten af skimmelsvampe i bygninger, hvilke metoder der er til at finde dem, hvad man kan gøre for at slippe af med dem, og om hvor langt forskningen på området er, om bygningsfysik og sammenhængen mellem byggeteknik og de fysiske tilstande i bygninger, og om helbredsproblemer ved skimmelsvamp. INUTEK Generalforsamling 25. april 2012

4 Beretning Besøg ombord på supply skibet Siem Ruby Da Cairn Energy/ Capricorn Greenland Exploration afsluttede årets efterforskningsprogram fik cirka 30 medlemmer af INUTEK lejlighed til en rundvisning ombord på»siem Ruby«, da supply skibet for en kort stund anløb Nuuk, inden det gik ud af charter for at indlede hjemrejsen til Norge.»Siem Ruby«er et såkaldt AHTS-fartøj (Anchor Handling Tug Supply), og det er spækket med avanceret teknologi. Skibet blev i 2010 leveret til det norske rederi og offshore selskab Siem Offshore med hjemsted i Kristansand Besøg på reserve el-værket ved Nordhavnen i Nuuk Cirka 30 medlemmer besøgte reserve el-værket og blev vist rundt af: * Driftschef Filip Sivertsen, Nukissiorfiit Sidst i november kunne Nukissiorfiit i Nuuk efter grundige prøvekørsler indvie en ny dieselgenerator med en rekordstor effekt på 17 MW. Det ny reserve elværk er nødvendigt som følge af et stadigt stigende forbrug af elektricitet i Nuuk. Den hastigt voksende by, hvor en stor del af nybyggeriet i de senere år er forsynet med fast elvarme, kræver at Nukissiorfiit kan producere elektricitet i tilstrækkelige mængder på vinterens kolde dage, også selvom vandkraftværket ved Buksefjord havarerer. Det stigende elforbrug er også årsagen til, at vandkraftværket blev udvidet for et par år siden, og at Nukissiorfiit har måttet supplere reserven med ikke mindre end otte mobile elværker. Med den ny permanente løsning kan disse mobile anlæg sløjfes Bang! Bang! Bjældeklang! Cirka 30 medlemmer kom til julehygge og et foredrag om rumakustik af: * Arkitekt Thomas Riis, der havde givet følgende resumé: Med udgangspunkt i en konkret case lokalet som vi sidder i vil jeg fortælle om de grundlæggende begreber indenfor rumakustik og de redskaber vi anvender til at regulere akustikken. Vi kommer rundt om lydenergi og decibelskalaen, frekvens og oktavbånd, efterklangstid og forskellige materialers lydabsorption. Mit udgangspunkt er arkitektens og den lyttendes, og i mindre omfang ingeniørens, så nørdede matematiske og fysiske spørgsmål kan risikere at stå ubesvarede. Til gengæld vil der være mulighed for at lytte til fantastiske skud-serier fra tromlerevolver og andre lyddemonstrationer. Generalforsamling 25. april 2012 INUTEK

5 Regnskab Regnskab 1. januar december 2011 Indtæ gter regnskab 2011 budget regnskab kr kr. Kontingenter: 32 (33) virksomhedsmedlemmer à 2.000, ,0 69 (72) personlige medlemmer à 200, ,4 16 (28) samboende medlemmer à 150, ,2 6 (9) personlige medlemmer à 100, ,9 4 (4) personlige medlemmer à 25, ,1 Kontingenter i alt ,6 Ekstraordinæ re indtæ gter 0 0 0,0 Legater 0 0 0,0 Udgifte r Møder ,0 Tolkning 0-5 0,0 Lokaleleje ,9 Papirvarer 0-5 0,0 Trykning af plakater 0 0-1,1 Porto og gebyrer ,4 Webhotelleje ,5 Annoncering ,5 Småanskaffelser 0-1 0,0 Generalforsamling ,0 Ekskursioner, omkostninger ,0 - gebyrindtæ gter 0 0,0 Opdatering/ udvikling af hjemmesiden ,0 Diverse/ bestyrelsen ,0 Tab på debitorer ,8 Resultat før renter ,5 Renteindtæ gter ,1 Åre ts re sulta t ,7 INUTEK Generalforsamling 25. april 2012

6 Regnskab Status pr. 31. december AKTIVER Likvide midler: Kasse 53 Bank Giro Likvide midler i alt Tilgodehavender: Kontingenter Andre tilgodehavender 250 Tilgodehavender i alt Oplag af gaveemner Aktiver i alt PASSIVER Henlæggelser til projekter: Henlæggelser til nye projekter Skyldige kontingenter Diverse gæld 0 0 Kapitalkonto: Saldo primo Årets resultat Saldo ultimo Passiver i alt Regnskabet er revideret i Nuuk den Generalforsamling 25. april 2012 INUTEK

7 Budget Forslag til budget 2012 Indtægter budget 2012 regnskab regnskab kr kr. Kontingenter: 45 virksomhedsmedlemmer à 2.000, ,0 66,0 100 personlige medlemmer à 200, ,8 14,4 20 samboende medlemmer à 150, ,4 4,2 10 personlige medlemmer à 100, ,6 0,9 10 personlige medlemmer à 25, ,1 0,1 Kontingenter i alt ,9 85,6 Ekstraordinære indtægter: 0 0,0 0,0 Legater 0 0,0 0,0 Indtægter i alt ,9 85,6 Udgifter Arrangementer, foredrag m.v ,6-14,0 Tolkning ,0 0,0 Lokaleleje ,0-8,9 Papirvarer ,0 0,0 Trykning af plakater 0 0,0-1,1 Porto og gebyrer ,6-6,4 Webhotelleje ,5-3,5 Annoncering ,5-12,5 Småanskaffelser ,0 0,0 Generalforsamling ,2-9,0 Ekskursioner ,5 0,0 Markering af 25-års jubilæum ,0 0,0 Diverse/bestyrelsen ,0 0,0 Tab på debitorer 0-5,2-3,8 Udgifter i alt ,2-59,1 Resultat før renter ,7 26,5 Renteindtægter 500 0,4 0,1 Resultat ,1 26,7 INUTEK Generalforsamling 25. april 2012

8 Bilag Program for møde og generalforsamling Kl. 17:00 Kl. 18:00 Kl. 19:00 Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene. Medlemsmøde: Emnet for mødet meddeles senere. Efter generalforsamlingen cirka ved 19-tiden er selskabet vært ved en middag bestående af gule ærter og traditionelt tilbehør. Der sluttes af med kaffe/ te. Annoncering af offfentligt møde Offentlige data i spil i Grønland, 20. april 2011 i Nuuk. Generalforsamling 25. april 2012 INUTEK

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30.

Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.30. Referat fra Dansk-Kinesisk Forenings 17. generalforsamling Side 1 af 11 Sted: Forsamlingshuset Kulturstaldene Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1700 København V. Dagsorden 1: Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015.

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015. 1 Kære husejer! Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration:

Formand Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse, teknisk servicemedarbejder og administration: Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug den 13. marts 2012 i Hvidovre Medborgerhus Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen til alle og derefter er særlig velkomst med japansk/dansk

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Geo-Nyt 79. september 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 79. september 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 79 september 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2011 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Ebo Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: Referat af DDHF s Generalforsamling 30. april 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 2013/2014

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Lind Foto Anders Skov Hansen Ujarak Rosing Petersen Nukissiorfiit Layout Nukissiorfiit Tryk Naqitat

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamling Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling. Mandag d. 19. marts 2012 kl. 19.00 i tennisklubbens klubhus Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Ole Madsen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT ANNO 2008

FACILITIES MANAGEMENT ANNO 2008 Konference på Hotel Scandic Eremitage den 25.-26. november 2008 KONFERENCE: FACILITIES MANAGEMENT ANNO 2008 Hvordan skaber FM værdi? CASE: Fra manglende økonomistyring til succes Værktøjer Strategi og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere