Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs."

Transkript

1 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard, Jane Østergaard og Jens Ulrik Madssen Afbud: Finn Christensen og Inge Ørgaard Hansen Fra administrationen: Troels Behr, Mogens West Andersen og Anne-Lise Weile Fra revisionen Pia Søndergaard Indholdsfortegnelse Selskabet Protokol Revisionsprotokol Bestyrelsesforhold... 4 Sager til beslutning Selskabets og afdelingernes regnskaber 2011/ Selskabets driftsbudget 2013/ Bestyrelsens beretning Valg til KAB s repræsentantskab Bestyrelseshonorar 2012/ Lukket punkt Fortunen - Storskraldsordning byggeregnskab Fortunen & Fortunen Øst Tilgodehavende hos E.ON Fortunen & Fortunen Øst LED-belysning Fortunen Øst Hallerne/Dispositionsfond Fortunen Øst Affaldskomprimator byggeregnskab Emil Pipers Have Nye vinduer byggeregnskab Indkøbspolitik og standardleverandørbetingelser for KAB-fællesskabet /30

2 Sager til drøftelse Forvaltningsrevision Mulighed for nybyggeri Den digitale bestyrelse Sager til orientering Dialogmøde Det årlige borgmestermøde Hjemfaldspligt Fjernvarme Carl Lunds Vænge nyt tag status Fortunen Øst Gavlisolering status Baunehøj - nybyggeri - status Orientering om driftssager Grundkapitalen nedsat fra 14 til 10 procent Orientering om beboerklagenævnssager Eventuelt Bilag 2: Revisionsprotokol... 3 Bilag 2.1: Protokollat vedrørende ansvarsforhold og revisionens udførelse og omfang... 3 Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2011/ Bilag 5: Selskabets driftsbudget 2013/ Bilag 5.1: Arbejdsbudget... 7 Bilag 6: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2011/ Bilag 10: Byggeregnskab Storskraldsordning Bilag 14: Byggeregnskab Affaldskomprimator (medbringes på mødet) Bilag 15: Byggeregnskab nye vinduer (medbringes på mødet) Bilag 15: Indkøbspolitik Bilag 18: Notat om Lyngbypartnerskabet Bilag 20: Referat dialogmøde 23. november Bilag 21: Dagsorden for borgmestermødet den 28. april Bilag 29: Oversigt over beboerklagenævnssager /30

3 Kaj Eliasen bød velkommen. Selskabet 1. Protokol Referatet fra organisationsbestyrelsens sidste møde den 4. oktober 2012 er fremsendt til organisationsbestyrelsen. Der er ikke i den forløbne periode fremkommet bemærkninger til referatet, hvorfor dette fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse, hvorefter det med formandens underskrift vil blive indsat i protokollen. - at organisationsbestyrelsen godkender referatet. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, og formanden underskrev det efterfølgende. 2. Revisionsprotokol Selskabets revisionsprotokol fremlægges til organisationsbestyrelsens underskrift. En udskrift bilag 2 af revisionsfirmaet Ernest & Young Statsautoriseret Revisoraktieselskab indførelse i protokollen er forud for mødet tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer. Bilag 2: Revisionsprotokol Bilag 2.1: Protokollat vedrørende ansvarsforhold og revisionens udførelse og omfang - at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskriver denne. Revisor Pia Søndergaard fortalte, at protokollatet bilag 2.1 omhandler fordelingen af ansvar mellem organisationsbestyrelsen, KAB og revisionen og skal fremlægges for organisationsbestyrelsen med jævne mellemrum. Derefter gennemgik Pia Søndergaard revisionsprotokollen bilag 2. Selskabets økonomi er solid, og revisionen har godkendt regnskabet med blanke påtegninger. 3/30

4 Kontoen til istandsættelse ved fraflytninger ser udmærket ud, men tabene ved fraflytninger er større end hidtil, så hensættelserne til tab ved fraflytning er sat op. Troels Behr indskød, at projektet med gældsrådgivning har været en succes, og at der nu er bevilget penge til, at det kan udbredes til samtlige boligselskaber. Pia Søndergaard anbefalede, at udleje af møde- og selskabslokaler går igennem KAB. Der er en underfinansiering i Skolebakken på kr., som nedbringes, efterhånden som der genudlejes. Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollerne til efterretning. 3. Bestyrelsesforhold Organisationsbestyrelsens sammensætning er for nærværende: Afdeling Fortunen: Kaj Eliasen (2013) Jane Østergaard (2014) Afdeling Fortunen Øst: Jonna Wildgaard (2013) Hanne Lentz-Nielsen (2013) Øvrige afdelinger: Finn Christensen (2014) Udpeget af kommunalbestyrelsen: Inge Ørgaard Hansen ( ) Jens Ulrik Madsen ( ) Suppleanter: Jørn Holst Niels Sørensen Tove Norild Hans Lauridsen Bente Svensson Organisationsbestyrelsens afgangsorden er anført i parentes. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4/30

5 Sager til beslutning 4. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2011/2012 Forud for mødet er tilsendt som bilag 4 et hæfte, som indeholder selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden til med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er enkeltvis opstillet som tidligere, således at en sammenligning med budgettallene for regnskabsperioden og for efterfølgende periode er mulig, ligesom det også er muligt at sammenligne resultatopgørelsen for den netop forudgående regnskabsperiode. Regnskabsafdelingens noter til de enkelte regnskabsposter indgår i regnskabsmateriale både for selskabet og afdelingerne. Regnskaberne udviser følgende: Selskabets regnskab Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med kr. og dispositionsfonden udgør inklusive renter, ydelser fra udamortiserede lån og efter fradrag af indbetalinger til Landsbyggefonden samt indskud i Landsbyggefonden overført fra byggefonden kr. Den disponible likvide del udgør kr., hvilket svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Selskabets arbejdskapital udgør kr. pr , hvoraf kr. er til fri disposition. Fortunen Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. Carlshøj Børneinstitution Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. 5/30

6 Fortunen Øst Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., hvoraf de kr. overføres til konto for opsamlet resultat (407) og de resterende kr. overføres til afvikling af underfinansiering. Status balancerer med kr. Toftebæksgård Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., hvoraf kr. anvendes til afskrivning på egenfinansiering af sag 0051 (Renovering af baderum), kr. anvendes til afskrivning på egenfinansiering sag 1002 (4 gavle behandlet, skimmelsvamp) og kr. overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. Hjortholm Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. Emil Pipers Have Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. Skolebakken Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. Carl Lunds Vænge Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. 6/30

7 Baunehøj Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til henlæggelse til disposition (406). Status balancerer med kr. Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2011/ at organisationsbestyrelsen godkender selskabets regnskab, herunder den foreslåede overskudsdeling, således at regnskabet efterfølgende kan blive fremlagt på selskabets repræsentantskabsmøde, - at organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes regnskaber. Troels Behr gennemgik regnskabet. Troels Behr bemærkede, at der er budgetteret med kr. til byggesagshonorar i 2012/2013 og undrede sig over beløbets størrelse. De foretagne beregninger viser et resthonorar på kr. Årsagen til, at der er afsat ca kr. til lønninger i selskabet, som jo ikke har nogen ansatte, er, at der for øjeblikket er ansat en ejendomsserviceteknikkerelev. Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber. 5. Selskabets driftsbudget 2013/2014 Selskabets driftsbudget pr , bilag 5, balancerer med kr. efter hensættelse af en budgetreserve på kr. har altid vist stor interesse i at medvirke til at højne de ansattes uddannelsesniveau, og i en række år der været afsat tilstrækkelige midler til formålet. I forbindelse med de nyligt afholdte MUS har der vist sig en øget interesse fra flere af de ansatte i at dygtiggøre sig på forskellige arbejdsrelaterede områder, hvilket ønske administrationen gerne vil bakke op. Der søges derfor om at øge personalets kursuskonto med kr. pr. år. Den samlede hensættelse til kursusvirksomhed forhøjes med kr. Bilag 5: Selskabets driftsbudget 2013/2014 Bilag 5.1: Arbejdsbudget 7/30

8 - at organisationsbestyrelsen godkender budgettet, således at dette kan blive forelagt på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. Der er uoverensstemmelse mellem antal lejemål i budgettet og i regnskabet. Dette skyldes, at 23 lejemål ved en fejl ikke er medtaget i regnskabet. Troels Behr sørger for, at fejlen bliver rettet. Organisationsbestyrelsen godkendte selskabet driftsbudget. 6. Bestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens årsberetning er vedlagt som bilag 6. Bilag 6: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2011/12 - at organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen således, at beretningen efterfølgende kan blive fremlagt på selskabets repræsentantskabsmøde. Mogens West Andersen orienterede om planerne for istandsættelse af badeværelserne i Baunehøj, hvor fliserne skal udskiftes.. Entreprenøren har indvilliget i at udskifte fliserne. Planen er, at der istandsættes nogle få badeværelser ad gangen, og at beboerne flytter til andre lejemål inden for afdelingen, når deres badeværelser skal istandsættes. Organisationsbestyrelsen fandt det meget beklageligt, at beboerne skal flyttes, men det er desværre nødvendigt, da lejemålene vil være ubeboelige under istandsættelsen. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Valg til KAB s repræsentantskab Repræsentantskabet i besluttede på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 13. oktober 2010, at organisationsbestyrelsen vælger medlemmer til KAB s repræsentantskab. Ifølge KAB s vedtægter har alle de administrerede boligorganisationer 2 medlemmer. Hertil kommer 1 medlem for hver påbegyndt 500 lejemål udover de første lejemål. For Lyngby Boligselskab medfører det, at der skal vælges 2 medlemmer til KAB s repræsentantskab. 8/30

9 I den forløbne periode har Hanne Lentz-Nielsen og Kaj Eliasen været valgt til KAB s repræsentantskab, og Jonna Wildgaard og Jane Østergaard har været suppleanter. - at organisationsbestyrelsen vælger 2 medlemmer til KAB s repræsentantskab samt 2 suppleanter. Hanne Lentz-Nielsen og Kaj Eliasen blev genvalgt som medlemmer af KAB s repræsentantskab. Jane Østergaard blev genvalgt som suppleant. Jonna Wildgaard ønskede ikke at genopstille. Anette Holsten blev foreslået og valgt som ny suppleant. 8. Bestyrelseshonorar 2012/13 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at organisationsbestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse dvs. fra den Reguleringsindekset for september 2012 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 74,08 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 44,44 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra kr. til ca kr. Organisationsbestyrelsen har på organisationsbestyrelsesmødet den 9. februar 2010 besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden modtager kr., næstformanden kr. og de øvrige medlemmer kr. Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til organisationsbestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af organisationsbestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i organisationsbestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. 9/30

10 - at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen af bestyrelseshonoraret. 9. Lukket punkt 10. Fortunen - Storskraldsordning byggeregnskab Ombygningen af storskraldsgården samt saltlager er nu afsluttet, og der er udarbejdet byggeregnskab. Bilag 10: Byggeregnskab Storskraldsordning - at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. Det oprindelige forslag blev godkendt på afdelingsmøde den 23. februar 2011 med et samlet beløb på kr. i 2010 kroner. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet. 11. Fortunen & Fortunen Øst Tilgodehavende hos E.ON Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at KAB i samarbejde med Advokatfirmaet Energi og Miljø skal få afklaret priserne for varme til Fortunen og Fortunen Øst. Der blev til organisationsbestyrelsesmødet den 4. oktober 2012 udarbejdet en statusrapport, som nedenfor udbygges med, hvad der efterfølgende er sket. Via aktindsigt hos Energitilsynet har vi fået indsigt i E.ON`s forhold til en lang række LKV anlæg dels i almene afdelinger, som KAB administrerer, dels i andre almene afdelinger samt i forhold til kommunale og private kunder. Materialet viser, at E.ON samlet havde en overdækning på ca. 84 mio. kr. ekskl. moms over for 25 af deres kunder. Der er nogle få kunder, hvor der er underdækning. Vi har ikke materiale, der viser hvor meget, men skønnet er mellem 12 og 20 mio. kr. ekskl. moms. 10/30

11 Varmeforsyningslovens bestemmelser er meget klare, hvad overdækning angår, det er kundens penge, som skal tilbagebetales. E.ON er i oktober 2012 overfor Energitilsynet fremkommet med den påstand, at deres LKV anlæg ikke er omfattet af prisbestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Hvis E.ON får ret i denne påstand, vil det betyde, at E.ON kan beholde overdækningen på ca. 84 mio. kr. ekskl. moms. I samarbejde med advokatfirmaet er der fremsendt argumenter til Energitilsynet til imødegåelse af påstanden. Hvis E.ON benytter alle de ankemuligheder, der er i forbindelse med en sag af denne art, kan der gå lang tid, inden der foreligger en afgørelse. Fortunen: Prisen på varme fra E.ON er høj. I perioden 1. juni 2011 til 31 maj 2012 var udgiften til varme fra E.ON på kr. inkl. moms. Vores beregninger viser, at hvis varmen var fremstillet på Fortunens kedler med naturgas købt hos HNM, ville prisen i samme periode være ca kr. inkl. moms. Heri er ikke medregnet øgede udgifter til drift af kedel. Hvis udgiften til forøget kedeldrift sættes til 3 % af brændselsforbruget giver det ca kr. pr. år. Det havde således været godt kr. billigere at fremstille varme på egne kedler. Prisen på varme fra E.ON reguleres alene ud fra en gaspris. I aftalen med NESA fra 1992 står, at prisen på varme reguleres ud fra en formel, hvor ny gaspris er laveste forbrug ved HNG s fjernvarmetarif for den aktuelle måned. Det er vores opfattelse, at E.ON de seneste år har brugt en forkert pris som grundlag for regulering af varmeprisen. E.ON bruger en gaspris, der er baseret på fuelolieprisen og ikke på HNM ( tidligere HNG) gaspriser. Da den for høje pris, som E.ON har opkrævet, har betydet, at der er kommet en overdækning i regnskabet, har advokaten vurderet, at det vil være lettest at gå efter at få udbetalt overdækningen. E.ON sælger også naturgas til Fortunen. Når afdelingens kedler bruges til at producere varme, købes gassen hertil af E.ON. Af aftalen med NESA fremgår det ikke direkte, at naturgas til kedlerne skal købes af NESA (E.ON), men indirekte. E.ON opkræver en gaspris, der ligger en del over HNM listepris, i f.eks. maj måned 2012 opkræver E.ON 8,364 kr. pr. m 3 gas ekskl. moms, hvor HNM listepris er på 6,03 kr. pr. m 3 ekskl. moms. Vores beregning viser, at der i perioden fra 1. juni 2011 til 31. maj 2012 er betalt ca kr. mere for gas købt til kedlerne, end hvad det ville have kostet, hvis gassen var købt hos HNM. 11/30

12 Aftalen med NESA, som E.ON har overtaget, løber fra 1992 og 15 år frem. Aftalen er således for længst udløbet. Fra andre aftaler med E.ON ved vi, at E.ON forlanger 12 måneders frist til at afvikle varmeleveringen, selv om aftalen er udløbet. Det må forventes, at der kommer fjernvarme til Fortunen inden for en periode på 2 til 4 år. Vi vil foreslå følgende handleplan: - at E.ON orienteres om, at varmeleveringen ifølge aftalen med NESA ønskes standset 12 måneder efter fremsendelse af brev herom. - at gasleveringen til Fortunen med 1 måneds varsel enten ophører, således at Fortunen selv køber gas hos HNM, eller at E.ON regulerer sine gaspriser, så de ikke er dyrere end alternative gaspriser. - at en fortsættelse af varmeleveringen frem til der kommer fjernvarme, kun vil ske, hvis E.ON regulerer for overbetaling for gas køb og varmekøb tilbage i tiden. - de nuværende sager ved Energitilsynet fortsætter uændret. - at der indledes forhandlinger med Lyngby-Tårbæk Kommune med det formål, at Fortunen kan få tilladelse til at køre uden LKV anlæg i en periode frem til, der er fjernvarme. Fortunen Øst: Prisen på varme fra E.ON er høj. I perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 var udgiften til varme fra E.ON på kr. inkl. moms. Vores beregninger viser, at hvis varmen var fremstillet på afdelingens kedler med naturgas købt hos HNM, ville prisen i samme periode være ca kr. inkl. moms. Heri er ikke medregnet øgede udgifter til drift af kedel. Hvis merudgiften til forøget kedeldrift sættes til 3 % af brændselsforbruget, giver det ca kr. pr. år. Det havde således været kr. billigere at fremstille varmen på egne kedler. Prisen på varme fra E.ON reguleres alene ud fra en gaspris. I aftalen med NESA fra 1992 står, at prisen på varme reguleres ud fra en formel, hvor ny gaspris er laveste forbrug ved HNG s fjernvarmetarif for den aktuelle måned. Det er vores opfattelse at E.ON de seneste år har brugt en forkert pris som grundlag for regulering af varmeprisen. E.ON bruger en gaspris, der er baseret på fuelolieprisen og ikke på HNM ( tidligere HNG) gaspriser. Da den for høje pris, som E.ON har opkrævet, har betydet, at der er kommet en overdækning i regnskabet, har advokaten vurderet, at det vil være lettest at gå efter at få udbetalt overdækningen. 12/30

13 E.ON sælger også naturgas til Fortunen øst. Når afdelingens kedler bruges til at producere varme, købes gassen hertil af E.ON. Naturgas til vaskeriet købes ligeledes af E.ON Af aftalen med NESA fremgår det, at naturgas til kedlerne og vaskeri afregnes via NESA (E.ON). E.ON opkræver en gaspris, der ligger en del over HNM listepris, i f.eks. maj måned 2012 opkræver E.ON 8,637 kr. pr. m 3 gas ekskl. moms, hvor HNM listepris er på 6,03 kr. pr. m 3 ekskl. moms. Vores beregning viser, at der i perioden fra 1. juni 2011 til 31. maj 2012 er betalt ca kr. mere for gas købt til kedlerne, end hvad det ville have kostet, hvis gassen var købt hos HNM. Aftalen med NESA, som E.ON har overtaget, løber fra 1992 og 15 år frem, men der står også, at aftalen skal genforhandles efter 15 år til videreførelse eller ophør. Ophør skal gensidigt varsles 2 år før ikrafttrædelse. Da der er et varmemæssigt sammenhæng med Bauneporten, er forhold omkring ophør ikke så enkle. Det må forventes, at der kommer fjernvarme til Fortunen Øst inden for en periode på 2 til 4 år. Vi vil foreslå følgende handleplan: - at E.ON orienteres om, at varmeleveringen ifølge aftalen med NESA ønskes standset 24 måneder efter fremsendelse af brev herom. - at gasleveringen til Fortunen Øst med 1 måneds varsel enten ophører, således at Fortunen Øst selv køber gas hos HNM, eller E.ON regulerer sine gaspriser, så de ikke er dyrere end alternative gaspriser. - at en fortsættelse af varmeleveringen frem til der kommer fjernvarme, kun vil ske, hvis E.ON regulerer for overbetaling for gaskøb og varmekøb tilbage i tiden. - de nuværende sager ved Energitilsynet fortsætter uændret. - at der indledes forhandlinger med Lyngby-Tårbæk Kommune med det formål, at Fortunen Øst kan få tilladelse til at køre uden LKV anlæg i en periode frem til, der er fjernvarme. - at boligorganisationen bemyndiger administrationen til at arbejde videre ud fra handleplan, som beskrevet for Fortunen og Fortunen Øst. 13/30

14 - at boligorganisationen forhøjer bevillingen til advokat og administration med kr. til advokat og kr. til administrationen, således at den samlede bevilling udgør kr. til advokaten og kr. til administrationen. Beløbet dækker både Fortunen og Fortunen Øst. Formanden orienterede om sagen, som drejer sig om uenighed om beregningen af priserne for varme. Formanden gjorde opmærksom på, at beslutter organisationsbestyrelsen at opsige aftalerne med E.ON, skal kommunen høres inden opsigelsen. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge indstillingen. 12. Fortunen & Fortunen Øst LED-belysning I bestræbelsen på at spare på energien med fordele for både miljøet og afdelingerne beder Fortunen og Fortunen Øst om tilsagn til at låne midler i selskabet til udskiftning af fælles belysning. Lånene ønskes afdraget over 4 år, idet den forventede besparelse kan finansiere tilbagebetalingen. I Fortunen drejer det sig om 305 belysningsarmaturer til en samlet værdi af knap kr. I Fortunen Øst er det 498 armaturer og en samlet investering på ca kr. I projekterne er der fratrukket et forventet CO2 tilskud. Tilskuddet er på henholdsvis kr. og kr. - at organisationsbestyrelsen giver sin godkendelse af lånene, således at beslutningen kan protokolleres. Organisationsbestyrelsen godkendte lånene, som skal afdrages over 4 år. 13. Fortunen Øst Hallerne/Dispositionsfond I sommeren 2012 tiltrådte organisationsbestyrelsen ved skriftlig votering, at der kunne stilles midler til rådighed i form af lån til etablering af toiletter i hallerne. Arbejderne var nødvendige for at kunne udnytte hallerne til diverse fritidsaktiviteter, som nu er i gang. Lånet udgør i alt ca kr. Endeligt beløb foreligger først, når byggeregnskabet er udarbejdet og revideret. 14/30

15 Det er en forudsætning for lånet, at dette tilbagebetales til dispositionsfonden, når udlejning af hallerne giver mulighed herfor. Det vil derfor være nødvendigt år for år at forholde sig til, hvorvidt i og hvilket omfang en sådan tilbagebetaling er mulig. - at organisationsbestyrelsen bekræfter sin tidligere meddelte godkendelse af lånet, således at beslutningen kan protokolleres Toiletterne er desværre blevet dyrere end forventet. De er kommet op på kr. i stedet for de forventede kr. Kommunen bør betale halvdelen svarende til kr., og den har hidtil betalt ca kr. Organisationsbestyrelsen bekræftede sin godkendelse af lånet. 14. Fortunen Øst Affaldskomprimator byggeregnskab Etableringen af affaldskomprimatoren og den senere flytning er nu afsluttet, og der er udarbejdet byggeregnskab bilag 14. Bilag 14: Byggeregnskab Affaldskomprimator (medbringes på mødet) - at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet under forudsætning af, at revisionen ikke fører til ændringer i anskaffelsessummen. Organisationsbestyrelsen ønsker, at den oprindeligt godkendte anskaffelsessum i byggesager fremover indskrives i dagsordenerne eller byggeregnskaberne. Det oprindelige forslag blev godkendt på afdelingsmøde den 16. marts 2011, med et samlet beløb på anslået kr. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet. Revideret byggeregnskab er vedlagt referatet. 15. Emil Pipers Have Nye vinduer byggeregnskab Udskiftning til nye vinduer i afdelingen er nu afsluttet og der er udarbejdet byggeregnskab bilag /30

16 Bilag 15: Byggeregnskab nye vinduer (medbringes på mødet) - at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet under forudsætning af, at revisionen ikke fører til ændringer i anskaffelsessummen. Det oprindelige forslag blev godkendt på afdelingsmøde den 2. april 2009 med et samlet beløb på kr. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet. 16. Indkøbspolitik og standardleverandørbetingelser for KAB-fællesskabet Om indkøbspolitikken KAB s bestyrelse har den 23. oktober 2012 godkendt den indkøbspolitik, som er vedlagt som bilag 16. Den overordnede indkøbspolitik dækker alle typer af indkøb af varer og tjenesteydelser i KAB-fællesskabet og vil altid blive anvendt ved fremtidige aftaler, der forhandles af KAB s indkøbsafdeling. Politikken gælder dog ikke ved indkøb af bygge- og anlægsydelser. Formålet med den overordnede indkøbspolitik er at sikre de bedst mulige indkøbsaftaler, der opfylder gældende regler m.v. og god indkøbsetik. Der er tale om en frivillig ordning, men det er KAB s vurdering, at det i de fleste tilfælde kan betale sig for boligorganisationen/afdelingen at indgå i et fællesindkøb. Det har erfaringerne fra tidligere indkøb vist. Hvis ejendomskontoret selv køber ind, har boligorganisationen ansvaret for, at annonceringsog udbudsregler overholdes. Benyttes KAB s indkøbsafdeling og aftaler, vil KAB sørge for, at afdelingen inddrages i indkøbet. Om standardleverandørbetingelserne De mere konkrete forhold ved indkøb af varer og tjenesteydelser er formuleret i KAB s standardleverandørbetingelser. Disse standardleverandørbetingelser dækker fremover alle leverancer af varer og tjenesteydelser indenfor KAB-fællesskabet, som indkøbes via KAB s rekvisitionssystem. Leverandørbetingelserne er en ajourføring af gældende regler og skal sikre, at alle medarbejdere, der arbejder i KAB og lokalt på et ejendomskontor, indkøber efter gældende regler og normer. Betingelserne sikrer blandt andet ensartede indkøbsbetingelser ved indkøb med rekvisitioner at alle regler vedrørende arbejdsmiljø- og ansættelsesforhold overholdes af leverandørerne. 16/30

17 Der stilles blandt andet krav til salgs- og leveringsbetingelser, fakturering, reklamationsret samt krav om godkendelse af brug af underleverandører, arbejdsmiljø og CSR (Corporate Social Responsibility). Endelig har disse betingelser forrang for leverandørens salgsbetingelser. Standardleverandørbetingelserne kan findes på KAB s hjemmeside. Det er KAB s vurdering, at den nye fælles indkøbspolitik sammen med Standardleverandørbetingelserne styrker vores indsats for høj kvalitet, gode priser m.v. i forbindelse med leverancer. Læs standardleverandørbetingelserne her: Bilag 15: Indkøbspolitik - at organisationsbestyrelsen tager KAB s indkøbspolitik til efterretning. Det indstilles endvidere, - at organisationsbestyrelsen beslutter, at den vil tiltræde KAB s Indkøbspolitik med den konsekvens, at politikken også gælder ved indkøb lokalt. Det indstilles derudover, - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om standardleverandørbetingelserne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tiltrådte indkøbspolitikken. Sager til drøftelse 17. Forvaltningsrevision Organisationsbestyrelsen vedtog på mødet den 1. februar 2012, at der fremover skal fokuseres på at teste driftsorganisationen, idet det nærmere skal fastlægges, hvorledes opgaven skal gribes an. I den anledning har driftschefen følgende bemærkninger: Organisationsbestyrelsen har ønske om at måle på ejendomsfunktionærernes effektivitet og synlighed. 17/30

18 Der cykles rundt i områderne på ladcykler med tydeligt logo. Alle ansatte bærer synligt visitkort med billede og logo. Ens synligt arbejdstøj, med start i udeteamet. I den forløbne periode er det blevet registreret, i hvilke afdelinger den enkelte har udført arbejde og hvor længe. Planlagt arbejde er blevet lagt ud i udstillingsvinduet på Lyngbygårdsvej 100, som før/efter billeder af arbejde, hovedsageligt af arbejder i det grønne. Der er inviteret til dialogmøder ca. en gang om måneden, hvor også afdelingsbestyrelsen inviteres til at deltage. 95 % af alle beboerhenvendelser bliver registreret i beboeropgavesystemet, og alle der henvender sig bliver tilbudt at få en kvittering for deres henvendelse, enten i hånden eller pr. mail. Hvis der rekvireres en håndværker får beboeren en kopi af mailen, så beboeren kan følge med og kan kontaktes pr mail og/eller telefon af håndværkeren for nærmere aftale. Der er igangsat udarbejdelse af en driftsportal på en hjemmeside, der kan linkes til fra afdelingernes egne hjemmesider. Det skal fastlægges, hvorledes måling af effektiviteten fremover kan foretages og rapporteres, og i den anledning vil det formentlig være en god ide at nedsætte et lille udvalg, bestående af et par repræsentanter for afdelingsbestyrelserne, driftschefen og lederen af ejendomskontoret. Endvidere vedtog organisationsbestyrelsen, at der skal fokuseres på energiforbruget i ejendommene. Det blev dog ikke nærmere præciseret, hvorledes dette skulle ske, men administrationen forventer at kunne fremlægge tal for samtlige afdelinger på selve mødet, idet udarbejdelsen heraf først kan finde sted omkring den januar at organisationsbestyrelsen nedsætter et udvalg som foreslået, og at orienteringen iøvrigt tages til efterretning. Mulighederne for at måle på effektiviteten af driftsorganisationen blev debatteret. Det blev bl.a. foreslået, at man kunne bruge KAB s nøgletal for afdelinger med nogenlunde samme fordeling af arealer til at måle på eller eventuelt få et samarbejde i gang med henblik på sammenligning af effektiviteten i afdelingerne med en anden lignende afdeling. Troels Behr undersøger, hvilke tal/statistikker KAB ligger inde med, som vil kunne bruges til formålet. Organisationsbestyrelsen har også besluttet, at der skal fokuseres på energiforbruget. Fortunen og Fortunen Øst får deres energiforbrug overvåget af KAB og får hver måned statistikker over forbruget, men de øvrige afdelinger er pt. ikke med i ordningen, så der foreligger ikke brugbare tal til benchmarking for disse. KAB laver oplæg til næste organisationsbestyrelsesmøde. 18/30

19 18. Mulighed for nybyggeri Der vedlægges et notat, bilag 18, fra KAB s byggedirektør, Rolf Andersson, hvoraf det fremgår, at der efter aftale med Lyngby-Tårbæk Kommune kan opføres nybyggeri i Fortunområdet i et samarbejde mellem Boligselskabet AKB, Lyngby og. Der lægges op til en proces, som starter med de respektive boligselskabers drøftelse af mulighederne og de konkrete forslag til nybyggeri og erstatningsbyggeri, kombineret med ommærkning af et antal boliger til brug som studieboliger. Ambitionen er en understregning af områdets værdi i sammenhæng med universitetsfunktionerne på DTU. Bilag 18: Notat om Lyngbypartnerskabet - at organisationsbestyrelsen tager en første principiel drøftelse af oplægget. Organisationsbestyrelsen drøftede oplægget. Der var meget forskellige holdninger til det foreslåede nybyggeri, ikke mindst på fælleden mellem de to rækkehusbebyggelser. Der er uden tvivl behov for at bearbejde ideerne yderligere, inden der kan tages en endelig beslutning. 19. Den digitale bestyrelse Som led i digitaliseringen af bestyrelsesarbejdet i skal organisationsbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt den ønsker at være en del af KAB s lancering af et nyt koncept for de organisationsbestyrelser, der ønsker at blive fuldstændig papirløse. Konceptet indebærer et tilskud fra KAB til indkøb af ipad/tablets, så disse kan leveres for kr. pr. stk. Hertil lægges et fast årligt administrationsgebyr på kr. pr. ipad. Pakken indebærer, at ipaden leveres med software, der muliggør, at organisationsbestyrelsesmedlemmerne kan tilgå KAB s systemer med udstyr, der er godkendt og løbende supporteret af KAB. På denne måde gøres det samlede bestyrelsesmateriale tilgængeligt, således at organisationsbestyrelsens medlemmer alene skal medbringe en ipad til brug for deres mødevirksomhed. Forud for overgang til brug af ipad tilbydes organisationsbestyrelsen et kursus. Det er en forudsætning for overgang til papirløs organisationsbestyrelse, at alle medlemmer benytter sig af ipad, og at der således ikke skal fremsendes papirmateriale til enkelte bestyrelsesmedlemmer. 19/30

20 Herudover gælder følgende vilkår for Tabletpakke for beboervalgte : - Pakken forudsætter en Brugerpakke - Udstyr indkøbes af KAB og ejes af boligorganisationen - KAB supporterer ikke software købt til enheden - KAB forbeholder sig ret til at ændre typen af tablet uvarslet - Pakken indeholder software for 300 kr. Brugeren kan selv installere eller få hjælp til dette. Dette sikrer muligheder for at se dokumenter og redigere i disse - Brugeren kan ringe til KAB s HOTLINE i åbningstiden - KAB laver ikke backup af data, som er placeret lokalt på enheden - I pakken er indeholdt data-forbrug på op til 20 gb. Al data udover dette faktureres - Enheden er som udgangspunkt låst for udlandsbrug. Hvis enheden lukkes op, faktureres forbruget direkte - Ved bortkomst eller tyveri slettes udstyret - Tabletten er ikke dækket af KAB s forsikring - KAB tager ikke ansvar for data, som er gemt lokalt på udstyr indeholdt i Tablet-pakke for beboervalgte - Udstyr geninstalleres efter behov, hvis det går i stykker (er defekt) - Inkluderet i pakken tilbyder Hotline 2 timers fællesundervisning efterfulgt af et ekstramøde til opfølgning - Ved skift af organisationsbestyrelsesmedlem koster det 500 kr. for geninstallering af enheden - at organisationsbestyrelsen beslutter, om man ønsker at overgå til papirløs organisationsbestyrelse med Tablet-pakke for beboervalgte. Organisationsbestyrelsen kan alternativt beslutte kun at indkøbe ipad/tablet til de organisationsbestyrelsesmedlemmer, der måtte ønske at overgå til digital kommunikation. I så fald vil der ikke være tilskud fra KAB til indkøb af ipad/tablet. Dagsprisen vil i så fald være kr. inkl. et cover. - Det bemærkes, at der ikke er taget højde for ovennævnte udgifter i det budget for selskabet, der er fremlagt under punkt 5. Budgettet indeholder en reserve på kr. Organisationsbestyrelsen bemyndigede formanden til at gå videre med ovenstående, såfremt Finn Christensen, Inge Ørgaard Hansen og det nye organisationsbestyrelsesmedlem siger ja. Kaj Eliasen har efter mødet oplyst, at det er besluttet at anskaffe ipads/tablet-pakken til organisationsbestyrelsen. 20/30

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2015, kl Fælleshuset, Hækmosen 2F

Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2015, kl Fælleshuset, Hækmosen 2F Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2015, kl. 19.00 Fælleshuset, Hækmosen 2F Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet... 3 1. Valg af dirigent... 3 2. Godkendelse af boligorganisationens

Læs mere

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabet. mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene #JobInfo Criteria=Høje-TåstrupS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 22. oktober 2012, kl. 18.30 i Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 437, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Birgit

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, kl Fælleshuset, Hyldemosen 46

Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, kl Fælleshuset, Hyldemosen 46 Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, kl. 19.00 Fælleshuset, Hyldemosen 46 Til stede Fra organisationsbestyrelsen: Hans Henrik Knudsen Astrid Tind Jan Michaels Jens Sjøgreen Kim Kristensen Fra afdelingerne:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene

Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23. oktober 2014, kl. 18.30 Hedehusene selskabslokaler, v/bollinis, Hovedgaden 405, 2640 Hedehusene Repræsentantskabet Formand Berit Breiner, Anne Oddermose, August Wilken,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde den 3. februar 2016, kl i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs. Lyngby

Ordinært repræsentantskabsmøde den 3. februar 2016, kl i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs. Lyngby Ordinært repræsentantskabsmøde den 3. februar 2016, kl. 19.00 i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Finn Christensen, Jane Østergaard,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. juni 2013, kl Fælleshuset, Firkløverparken 72

Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. juni 2013, kl Fælleshuset, Firkløverparken 72 #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 27. juni 2013, kl. 17.00 Fælleshuset, Firkløverparken 72 Til stede: Katja Lindblad, Stig Christiansen, Lone Christiansen, Anny Frederiksen,

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Jørnanker Døpke, Beth Hørsted, Inge Nielsen,

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden Dagsorden Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Afbud: Arne Viggo Nyborg, Jørgen Pontoppidan Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Kim Boch, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 9. juni 2011, kl Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 135, 2800 Kgs. Lyngby

Repræsentantskabsmøde den 9. juni 2011, kl Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 135, 2800 Kgs. Lyngby Repræsentantskabsmøde den 9. juni 2011, kl. 19.00 Mødelokalet, Lyngbygårdsvej 135, 2800 Kgs. Lyngby Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole Søndergaard

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal

Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Referat Repræsentantskabsmøde den 11. april 2013, kl. 12 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Til stede Nina Messerschmidt, Christine Langer, Svend Borgreen, Ole Nyholm, Bente Sørensen, Hanne M.

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 27. november 2012, kl i Fælleshuset Elmehøj, Dyvelåsen 88, Smørum

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 27. november 2012, kl i Fælleshuset Elmehøj, Dyvelåsen 88, Smørum Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 27. november 2012, kl. 18.00 i Fælleshuset Elmehøj, Dyvelåsen 88, Smørum Til stede: Elin Jakobsen, Nina Smed, Anne-Marie Askvold, Annette Olsen Hussain, Curt Mikkelsen,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. februar 2011, kl. 17.00 i Skårupvejs Grønne Fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. februar 2011, kl. 17.00 i Skårupvejs Grønne Fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre #JobInfo Criteria=Hbs1# Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. februar 2011, kl. 17.00 i Skårupvejs Grønne Fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Indholdsfortegnelse Sager til behandling:...3 1. Referat

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. juni 2012, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen, H.C. Thigaard

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02

Deltagere fra repræsentantskabet: Kaj Armann, formand Caroline Dam Jensen, afd. 92/02 Kaj Hansen, afd. 92/02 Boligselskabet BSB Løgumkloster Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30 Mødet holdes i fælleshuset Ved Klosterbækken, Sølstedgårdparken 36, Løgumkloster. Dagsorden

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Vedtaget 24. august 2015

Vedtaget 24. august 2015 forretningsorden Vedtaget 24. august 2015 Emne Forretningsorden for fsb s bestyrelse 1. Bestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens anliggender og skal

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere