åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger Politisk drejebog for budgetlægningen Budget Fastsættelse af Pris- og Lønfremskrivning Minibudgetopfølgning pr. 28. februar Overførsel af budgetmidler til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget Frigivelse af anlægsmidler til misbrugsområdet Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling 2011, etape Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til talentmidler Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til støtte til tværkommunalt danseprojekt fra HUSkunstnerordningen Havneudvikling i Hvalpsund - Igangsættelse af lokalplanlægning Forslag til planlægning for ferieboliger langs kanalen ved feriecenter i Rønbjerg Forslag til planlægning for centerbygning ved feriecenter i Rønbjerg Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for et boligområde ved Skøjtesøen i Aars Forslag til Lokalplan nr for et boligområde ved Tingvej, Hvalpsund Forslag til kommuneplantillæg nr. Kp og lokalplan nr for et boligområde ved Møllevej i Aars Endelig vedtagelse af planlægning for Lanterne-projektet i Løgstør Kvalitetsfondsmidler - medfinansiering af ABA anlæg 212 2

3 097. Meddelelser Samarbejde med mæglere om salg af boliggrunde Kondemnering Byggemodning Lukket - Placering af overskudslikviditet Tillæg til lejekontrakt med Politiet omkring administrationsbygningen i Løgstør Salg af ejendomme Ansøgning om sammenlægning Gedsted LBO Ansøgning om indtægtsbevilling til naturprojekter Aalestrup Realskole Oprettelse af pasningstilbud for børnehavebørn i Hvalpsund Ejendomssag 238 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 079. Boliganalyse Sagsnr.: 11/12725 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66216/11Åben Sender: Landområder.pdf - Landområder.pdf 63026/11Åben Sender: Aalestrup by.pdf - Aalestrup by.pdf 62911/11Åben Sender: Farsø by.pdf - Farsø by.pdf 62879/11Åben Sender: Løgstør by.pdf - Løgstør by.pdf 62833/11Åben Sender: Aars by.pdf - Aars by.pdf 63629/11Åben Skema til brug ved ledige almene boliger Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk I juni måned sidste år fik Byrådet udleveret en oversigt over boligtyper i Vesthimmerlands Kommune. Byrådet har efterlyst en revision af denne oversigt. På baggrund heraf er der udarbejdet følgende materiale: Oversigt over ledige boliger i landområderne. Oversigt over ledige boliger i de 4 hovedbyer. Oversigt over boligforeningernes boliger, ventelister samt udbygningsplaner. Det fremgår heraf, at der i Vesthimmerlands Kommune er i alt 1984 tomme lejemål. Der er fortrinsvis flest tomme lejemål i Løgstør by, men de tomme lejemål er spredt ud over hele kommunen. På Økonomiudvalgsmødet vil der blive udleveret kort over de 4 hovedbyer samt et kort over hele Vesthimmerlands Kommune. På disse kort er de tomme lejemål visualiseret. Endvidere vil boliganalysen blive nærmere gennemgået. Der skal træffes beslutning om, hvordan boliganalysen skal behandles i Byrådet eksempelvis kunne den blive gennemgået efter de lukkede punkter på Byrådsmødet den 28. april Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen. 5

6 Administrationen indstiller - at redegørelsen tages til efterretning og - at boliganalysen præsenteres for Byrådet efter mødet den 28. april Beslutning i Økonomiudvalget den Redegørelsen blev drøftet og blev tilbagesendt til yderligere opkvalificering. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 6

7 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger Sagsnr.: 11/13366 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66601/11Åben Notat fra rådgiver om støttet boligbyggeri Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. Foranlediget af Byrådets drøftelse af sag nr. 58 den 31. marts 2011 om godkendelse af endelig anskaffelsessum for afdeling 30 under Aars Boligforening har administrationen kontaktet Inge Lise Kalum, der er rådgivende inden for støttet boligbyggeri. Inge Lise Kalum har udarbejdet et notat generelt om godkendelse af skema A, B og C, og har kortfattet kommenteret ovenstående sag. På baggrund af notatet har administrationen udarbejdet følgende forslag til procedure i forbindelse med godkendelse af skema C-sager (endelig anlægsregnskab). Det er et krav, at det bindende maksimumbeløb ved godkendelse af skema B ikke senere overskrides, jævnfør 14, stk. 1 i støttebekendtgørelsen. Hvis det undtagelsesvis er nødvendigt med væsentlige projektændringer, skal Byrådet i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr af , 45, stk. 1 godkende disse inden iværksættelsen. Som væsentlige ændringer gælder alle ændringer, der vil medføre højere grundkapitallån og højere garanti for kommunen. Bygherren indberetter digitalt oplysninger herom til kommunalbestyrelsen med henblik på dennes indberetning til BOSSINF-STB. Overholdes ovennævnte ikke, kan godkendelse af skema C med ændringer i forhold til skema B, ikke påregnes. Lovgrundlag Lov om almene boliger. 7

8 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at den foreslåede procedure for godkendelse af skema C godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 8

9 081. Politisk drejebog for budgetlægningen Sagsnr.: 11/13218 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 67007/11Åben Politisk drejebog for budget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Administrationen har udarbejdet et udkast til en ny politisk drejebog for budgetlægningen Drejebogen beskriver de grundlæggende forudsætninger, tidsplan og procedurer for budgetlægningen. Administrationen har endvidere opstillet forslag til mål for den økonomiske politik for de næste 4 år: - fastholdelse af nuværende skatteprocent, grundskyldspromille og kirkeskat, - aftrapning af langfristet gæld (80 mio. kr. over de næste 4 år), - årlig låneoptagelse på 8,1 mio. kr. jævnfør den givne dispensation for 2011, - anlægsramme afhængig af lånemulighed og overskud på det skattefinansierede driftsoverskud, - pris- og lønfremskrivning i henhold til KL s anbefalinger - dog således at prisfremskrivning parkeres på en særlig konto til senere disposition, - rammebudgettering hvor grundlaget er budget 2011 tillagt pris- og lønfremskrivning, demografi, ny lovgivning og tidligere byrådsbeslutninger, - mål for den gennemsnitlige kassebeholdning, Af særlige nøgledatoer i budgetprocessen kan nævnes: 13. april 2011 Økonomiudvalget fastsætter pris- og lønfremskrivning og udmelder foreløbige budgetrammer for de enkelte udvalg 23. juni 2011 Budgetseminar for Byrådet med deltagelse af Hoved-Med repræsentanter 17. august 2011 Økonomiudvalget korrigerer de foreløbige budgetrammer med ny lovgivning, demografi og tidligere byrådsbeslutninger 2. september 2011 Budgetorientering for Byrådet september Alle fagudvalg prioriterer indenfor egen ramme 2011 (rammen som udmeldes af Økonomiudvalget den 17. august 2011) 14. september 2011 Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget i 9

10 balance. Dette budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling 22. september 2011 Byrådets 1. behandling af budget og 30. Budgetseminar for Byrådet september oktober 2011 Økonomudvalget tager stilling til evt. ændringsforslag til budget oktober 2011 Byrådets 2. behandling af budget Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at drejebogen for budgetlægningen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 082. Budget Fastsættelse af Pris- og Lønfremskrivning Sagsnr.: 11/12934 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller I henhold til "Politisk drejebog for budget " behandlet af Økonomiudvalget i mødet den 13. april fastsættes pris- og lønfremskrivningen i henhold til KL s udmelding. KL udmelder følgende forventede pris- og lønfremskrivninger Vægt ifølge regnskab 2009, drift (pct.) Løn (hovedart 1 og 5.1) 69,5 % 3,35 0,34 2,40 2,50 2,50 2,50 Brændsel (art 2.3) 1,6 % 9,10 3,96 1,14 0,90 0,90 0,90 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,9 % 0,67 1,04 0,83 0,90 0,90 0,90 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,4 % 0,99 2,00 1,99 1,99 1,99 1,99 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 19,9 % 2,88 2,12 2,45 2,45 2,45 2,45 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 0,7 % 4,01 2,46 2,33 2,33 2,33 2,33 Priser i alt 30,5 % 2,66 2,01 2,03 2,03 2,03 2,03 Løn og priser i alt, nye skøn 100,0 % 3,1 0,8 2,3 2,4 2,4 2,4 Overførsler (art 5.2) 2,0 2,0 2,0 2,0 PL inkl. overførsler 2,2 2,3 2,3 2,3 Såfremt disse fremskrivninger tillægges Vesthimmerlands Kommunes driftsbudget (drift refusion) for 2011 fremkommer følgende Fremskrevet budget 2011 foreløbig budgetramme for 2012 Budget 2011 Budget 2011 fra Fremskriv- inkl. Budget 2011 Nettodrift budgetvedt. ning på fremskrivning Fremskriv- incl. 11

12 I hele kr. i 2011 løn og på løn og ning på fremskrivning prisniveau overførsler overførsler alle arter på alle arter Økonomiudvalget Socialudvalge t Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknisk udvalg I alt I ovennævnte rammer er der taget hensyn til følgende overførsler af budget mellem udvalgene: Overførsel af budget vedr. bygninger og naturvejleder fra Kultur- og fritidsudvalget til Teknik- og miljøudvalget på netto kr. Overførsel af budget vedr. Vølundsvej 22 fra Økonomiudvalget til Børne- og skoleudvalget på kr. I overslagsårene i det godkendte budget for 2011 er der alene indregnet fremskrivning på løn og overførsler (art 1 og 5). For 2012 overslagsåret er der afsat 29,769 mio. kr. til dækning heraf. Den nye beregning på 34,743 mio. kr. kan henføres til, at fremskrivningsprocenten er hævet fra tidligere skønnet 2,0 % til 2,3 %. Det må forventes, at merudgiften til den højere pris- og lønfremskrivning også vil medføre en højere indtægt i form af bloktilskud m.v. (art 8.6) hvorfor det forventes at denne stigning neutraliseres. Såfremt der foretages fuld pris- og lønfremskrivning fra 2011 til 2012 vil der imidlertid skulle findes yderligere finansiering på 12,850 mio. kr. i forhold til budget I henhold til drejebogen for budgetlægningen vil de enkelte udvalgs budgetrammer senere i budgetfasen blive korrigeret for lov- og cirkulæreprogram, demografi og tidligere byrådsbeslutninger. I 2011 og 2012 er der følgende sager, hvor Byrådet allerede nu har behandlet sager om budget 2012, og hvor der senere skal foretages korrektion: Byrådet den 16/ sag nr Reduktion af Sundhedsudvalgets budget med -1,0 mio. kr. vedr. udbud af madservice Byrådet den 31/ sag nr Evt. provenu af skolestruktur 12

13 Byrådet den 31/ sag nr Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet med en udgiftsbevilling på 62,6 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget og en indtægtsbevilling på 62,6 mio. kr. over bloktilskud. Ingen af disse forhold er medtaget i den foreløbige budgetramme, der nu udmeldes til udvalgene. Pris- og lønfremskrivningen gælder alene driftsindtægter og driftsudgifter samt refusion. Der vil senere blive taget aktuel stilling til hvor stort et anlægsbudget der kan afsættes i 2012 og overslagsårene Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En fremskrivning alene på løn og overførsler medfører en udgift på 34,743 mio. kr. En fremskrivning på alle arter ville medføre en udgift på 47,593 mio. kr. Drejebogen for budget indeholder mulighed for at fremskrivningen på andre arter end løn og overførsler hensættes til evt. fordeling senere i budgetlægningsfasen, når den endelige budgetbalance kendes. Administrationen indstiller - at KL s satser for pris- og lønfremskrivning anvendes, dog foretages alene direkte fremskrivning på løn (art 1.0 og 5.1), overførsler til personer (art 5.2) samt statstilskud (art 8.6), - at den yderligere fremskrivning på andre arter 12,850 mio. kr. hensættes på Økonomiudvalgets budgetområde til eventuelt senere fordeling til fagudvalgene og - at der udmeldes foreløbige netto-budgetrammer til drift på i alt kr. til udvalgene fordelt som anført i sagsfremstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 13

14 083. Minibudgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Sagsnr.: 11/13053 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66434/11Åben Børne- og skoleudvalget - forklæde 28/ /11Åben Sundhedsudvalget - Tema 28/ /11Åben Socialudvalget - Forklæde 28/ /11Åben Socialudvalget - Noter 28/ /11Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Forklæde 28/ /11Åben Beskæftigelsesudvalget - genopretningsplan 28/ /11Åben Beskæftigelsesudvalget - forklæde 28/ /11Åben Beskæftigelsesudvalget - noter 28/ /11Åben Sundhedsudvalget - Referat 5/ Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning skal der udarbejdes månedlige mini budgetopfølgninger. For at sikre validitet i "mini-budgetopfølgningerne" skal disse månedlige budgetopfølgninger behandles i fagudvalgene inden de fremlægges i Økonomiudvalg. Fagudvalgene har dermed mulighed for at supplere mini-budgetopfølgningen med en genopretningsplan, der kan fremlægges for Økonomiudvalget sammen med budgetopfølgningen. Mini-budgetopfølgningerne vil være 1 måned forskudt således at opgørelsen for januar måned fremlægges i marts måned, opgørelsen for februar måned i april og så videre. Der er indkommet bidrag fra de enkelte udvalg opgjort pr. 28. februar De indkomne bidrag viser følgende forventede budgetafvigelser (drift): Note Udvalg / afvigelse i kr. Pr. 31. januar Pr. 28. februar 1 Økonomiudvalget

15 Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget 0 0 Forventet afvigelse i alt Note 1 Størstedelen af den fælles administration (konto 6.51 m.v.) er fordelt på de enkelte forvaltningschefer. Kontiene er omfattet af dialogbaseret aftalestyring og derfor forventes budgettet at kunne holde (overførselsret til næste år). Administrationen og revisionen gennemgår p.t. den hjemtagne refusion for 2007 vedrørende særligt dyre enkeltsager. En endelig gennemgang forventes først at være færdig medio maj måned. Det forventes at gennemgangen medfører en ikke ubetydelig merrefusion til kommunen (grundlaget var for spinkelt i 2007 til at der kunne hjemtages korrekt refusion). Note 2 Afvigelsen for Beskæftigelsesudvalget kan primært henføres til den indførte finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet, der er en konsekvens af finansloven for Beskæftigelsesudvalget tager på sit møde i april måned 2011 stilling til en genopretningsplan. Note 3 Sundhedsudvalget har siden opgørelsen pr. 31. januar 2011 foretaget en meget tæt opfølgning på betalinger til/fra kommuner. Gennemgangen viser, at der kan forventes en yderligere mindreudgift end antaget pr. 31. januar. Note 4 Teknisk forvaltning anfører, at der p.t. ikke foreligger en endelig beregning for Rengøringsenheden og vintertjenesten. Der arbejdes p.t. på en evaluering af Rengøringsenheden. Lovgrundlag Ingen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Budgettet for 2011 følges tæt. Der afventes flere budgetopfølgninger og evaluering af Rengøringsenheden inden der kan foretages et samlet kvalificeret skøn over forventet regnskab Administrationen indstiller - at minibudgetopfølgningen tages til efterretning. 15

16 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 16

17 084. Overførsel af budgetmidler til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/6473 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen/Lotte Andersen På Økonomiudvalgets møde den 17. november 2010 er godkendt, under punktet Udmøntning af besparelse på konto 6, at opgaven med bygninger samt naturvejledning overføres til Teknisk Forvaltning fra Kultur, Plan og Fritid. Afsat budget i 2011 til bygninger udgør kr. Afsat budget til naturvejledning i 2011 udgør kr. i udgift og kr. i indtægt. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kulturog Fritidsudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at driftsbevilling på kr. i udgift til bygninger overføres for 2011 og overslagsår til Teknik- og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget, - at at driftsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægt til naturvejledning overføres fra 2011 til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget og - at overførslerne har virkning fra 1. januar Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den

18 Indstilling godkendt med den tilføjelse, - at det ikke er en driftsbevilling på netto kr., men i stedet en overførsel af en anlægsbevilling og - at Teknik og Miljøudvalget imødeser at der også sker en overførsel af anlægsbevillingen for 2010 og 2012 vedr. naturvejlederprojektet. Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har i sit budget for 2011 afsat kr. til bygninger og netto kr. til naturvejledning som driftsudgifter. Budgettet til bygninger anvendes primært til løbende drift i form af forbrugsafgifter. Af budgettet til naturvejledning anvendes en stor del af pengene til aflønning af en naturvejleder med tilhørende kørsel, administration m.v. Den øvrige del af midlerne anvendes til etablering af 6 naturrum og 4 naturbaser. Da der for naturvejledning er tale om et projekt støttet med midler fra Energi-net og der samtidigt anvendes midler til aflønning af en naturvejleder kan udgiften ikke optages som en anlægsudgift, men må optages som en driftsudgift. Ud over flytning af det ordinære budget for 2011 skal der ligeledes fortages en flytning af de midler, der er overført fra 2010 til Byrådet behandlede den 31. marts 2011 sagen om overførsel af driftsmidler fra 2010 til I den forbindelse blev der overført kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget fra 2010 til 2011 vedr. naturvejlederen og naturvejlederprojekt II. Dette beløb skal nu også overføres til Teknik- og Miljøudvalget. Der fremkommer herved følgende nye administrative indstilling: - at der overføres en driftsbevilling på kr. til bygninger fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (ordinært budget i 2011), - at der overføres en driftsbevilling på kr. i udgift og en indtægt på kr. vedrørende naturvejledning fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (ordinært budget i 2011), - at der overføres en driftsbevilling på kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (overførsel af midler fra 2010 til 2011 vedr. naturvejledning) og - at der i forbindelse med udmelding af budgetrammer for 2012 foretages en budgetkorrektion mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår bygningsvedligeholdelse og naturvejledning. 18

19 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens nye indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

20 085. Frigivelse af anlægsmidler til misbrugsområdet Sagsnr.: 11/12721 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat kr. til misbrugsområdet og til bo-selv projekt. Der søges på nuværende tidspunkt om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til misbrugsområdet til etablering af tilbud på Anlægsvej pr. 1. maj Anlægsudgifter: - IT, alarm m.v kr. - Inventar kr. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til misbrugsområdet på konto 5. Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling på kr., - at rådighedsbeløbet på kr. frigives, og - at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte beløb på kr. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 20

21 21 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011

22 086. Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling 2011, etape 2 Sagsnr.: 11/3232 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Thornvig. I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb på kr. til renovering af lokaliteterne, som anvendes til CKA - Center for Kompetenceudvikling. Fordelt på: Løgstørvej 57, Aars: kr Tolstrupvej 55, Løgstør: kr På Byrådet den 31. marts 2011 behandles frigivelse af rådighedsbeløb til Tolstrupvej 55, Løgstør. Der ansøges nu om frigivelse af restbeløbet, et rådighedsbeløb på kr. til Løgstørvej 57, Aars. Anlægsudgifter Løgstørvej 57, Aars Kr. Ændring af eksisterende lokaler kontor, kantine, undervisningslokale Inventar, herunder udbygning af IT / citrix Ændring af vinduespartier samt oprettelse af flugtveje Udluftning i kontordel samt rengøringsrum Anlægsudgift i alt Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb på kr. under beskæftigelsesordninger jævnfør budget Administrationen indstiller - at Beskæftigelsesudvalget indstiller rådighedsbeløbet på kr. frigivet. 22

23 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesudvalget godkender frigivelse af rådighedsbeløb på kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 23

24 087. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til talentmidler 2011 Sagsnr.: 11/12278 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 60418/11Åben Vesthimmerlands Kulturskole - Støttetilsagn vedr. talentmidler Sagsfremstilling Sagsbehandler: Steen Lindgaard/Hans Jørgen Møller. Vesthimmerlands Kulturskole har modtaget tilsagn om støtte fra Statens Kunstråds Musikudvalg til projektet Udvikling af klassiske instrumentalister i Vesthimmerland. Der foreligger et støttetilsagn på kr. Der ansøges om tillægsbevilling på beløbet. Støttetilsagnet er givet under forudsætning af en medfinansiering på minimum kr. Medfinansieringen indgår i Vesthimmerlands Kulturskoles lønsum. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Der søges om tillægsbevilling til driften på kr. i udgift og kr. i indtægt. Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Ingstilling godkendt med bemærkning om, at der gives en tillægsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 24

25 Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 25

26 088. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til støtte til tværkommunalt danseprojekt fra HUSkunstnerordningen Sagsnr.: 11/12267 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 60394/11Åben Vesthimmerlands Kulturskole - Støttetilsagn vedr. HUSkunstnerordning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Steen Lindgaard/Hans Jørgen Møller. Vesthimmerlands Kulturskole er tovholder på projekt Dansende børn. Projektet er et samarbejde mellem kulturskolerne i Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner. Projektet har modtaget støttetilsagn fra Statens Kunstråds HUSkunstnerordning på kr. Der ansøges om tillægsbevilling på beløbet. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Der søges om en tillægsbevilling til driften på kr. i udgift og kr. i indtægt. Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt med bemærkning om, at der gives en tillægsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtæg. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 26

27 Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

28 089. Havneudvikling i Hvalpsund - Igangsættelse af lokalplanlægning Sagsnr.: 08/24366 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jens Chr. Olesen. Kommunen har den 14. marts 2011 deltaget i møde omkring havneudviklingen i Hvalpsund med enkelte interessenter fra området. Gennem de seneste år har der fra flere sider været ønske om forskellige større og mindre projekter på havnearealerne i Hvalpsund. Derfor ønskes der nu igangsat en proces og en planlægning, hvor de forskellige interesserede fra området/byen deltager i udviklingen af arealerne. Processen skal munde ud i en lokalplanlægning, der fastlægger anvendelsen af arealerne for hele strækningen fra færgehavnen i syd til campingpladsen i nord. En planlægning på lokalplanniveau er vigtig i forhold til potentielle fremtidige investorer i området. Projektet ses gerne styret af eksterne rådgivere. Omkring udvikling og benyttelsen af arealerne ved lystbådehavnen og Bach s bådværft har kommunen over tid været i tæt dialog med Naturstyrelsen (tidl. Miljøcenter), idet arealerne ved lystbådehavn og strand er omfattet af strandbeskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. I projektudviklingen af havnearealerne vil Naturstyrelsen fortsat være en vigtig part i forhold til den fremtidige benyttelse af arealerne. Vesthimmerlands Kommune ejer hovedparten af de strandnære arealer og havnearealerne i Hvalpsund. De fleste af disse arealer er udlejet på lejekontrakt. Det er naturligvis en forudsætning, at de kommunalt ejede arealer indgår i projektet. Projektet forudsætter også, at Byrådet har vedtaget en sammenhængende strategi for turismeudviklingen i kommunen, som belyser de eksisterende og fremtidige anlæg og aktiviteter vedrørende turisme og fritid, og de indbyrdes relationer mellem anlæggene og aktiviteterne. Strategien vil være et af forslagene til temarevision i den kommende Plan- og Bæredygtighedstrategi 2011 for Vesthimmerlands Kommune. Opstart på udarbejdelse af sammenhængende strategi for turismeudviklingen forventes igangsat i løbet af efterår/vinter I Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune er Hvalpsund under retningslinjerne for byudvikling nævnt som en landsby, der har potentialer for 28

29 mindre bosætning, da den indeholder kulturmiljøer og har enestående beliggenhed ved Limfjorden. I 2009 vedtog Byrådet således en boligudbygningsplan for Hvalpsund, således at den samlede boligrummelighed i Hvalpsund p.t. er på ca. 13 ha. Der er dog ikke udlagt arealer til boligudbygning på havnearealerne. Forvaltningen har på seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget forelagt en oversigt med prioriteret liste over lokalplanarbejder i forvaltningen. En lokalplan for havneområdet var ikke en del af prioriteringerne på denne liste. Såfremt der i den nærmeste fremtid skal iværksættes et planlægningsarbejde herunder med lokalplanlægning vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er behov for inddragelse af konsulentbistand til dette planlægningsarbejde. Udgangspunkt for projektet bør efter forvaltningens vurdering være vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen i 2006 vedrørende havnearealerne i Hvalpsund. Vinderforslaget er udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller fra Aalborg i samarbejde med den tidligere Farsø Kommune. Der ønskes stillingtagen til, hvorvidt kommunen skal deltage i udviklingsprojektet både med hensyn til finansiering og med inddragelse af de kommunale arealer i området. Da der ikke er fastsat yderligere rammer for projektets planlægningsmæssige gennemførelse, er der ikke fastlagt et detaljeret budget for denne del af projektet. Lovgrundlag Planloven med flere. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Der er ikke afsat ressourcer i budgettet til planlægningen. Administrationen indstiller - at det drøftes hvorvidt kommunen skal bidrage til planlægningen for havneudviklingsprojektet med henblik på efterfølgende igangsætning af en lokalplanlægning samt hvorvidt havneudviklingsprojektet også skal omfatte inddragelse af kommunale arealer. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, - at der afsættes ressourcer til at indgå i en videre planlægning inkl. lokalplanlægning for delområder - omkring havneudviklingsprojektet i 29

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 20. september 2011 Mødested: Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Anna-Lise

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. februar 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere