åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger Politisk drejebog for budgetlægningen Budget Fastsættelse af Pris- og Lønfremskrivning Minibudgetopfølgning pr. 28. februar Overførsel af budgetmidler til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget Frigivelse af anlægsmidler til misbrugsområdet Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling 2011, etape Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til talentmidler Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til støtte til tværkommunalt danseprojekt fra HUSkunstnerordningen Havneudvikling i Hvalpsund - Igangsættelse af lokalplanlægning Forslag til planlægning for ferieboliger langs kanalen ved feriecenter i Rønbjerg Forslag til planlægning for centerbygning ved feriecenter i Rønbjerg Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for et boligområde ved Skøjtesøen i Aars Forslag til Lokalplan nr for et boligområde ved Tingvej, Hvalpsund Forslag til kommuneplantillæg nr. Kp og lokalplan nr for et boligområde ved Møllevej i Aars Endelig vedtagelse af planlægning for Lanterne-projektet i Løgstør Kvalitetsfondsmidler - medfinansiering af ABA anlæg 212 2

3 097. Meddelelser Samarbejde med mæglere om salg af boliggrunde Kondemnering Byggemodning Lukket - Placering af overskudslikviditet Tillæg til lejekontrakt med Politiet omkring administrationsbygningen i Løgstør Salg af ejendomme Ansøgning om sammenlægning Gedsted LBO Ansøgning om indtægtsbevilling til naturprojekter Aalestrup Realskole Oprettelse af pasningstilbud for børnehavebørn i Hvalpsund Ejendomssag 238 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 079. Boliganalyse Sagsnr.: 11/12725 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66216/11Åben Sender: Landområder.pdf - Landområder.pdf 63026/11Åben Sender: Aalestrup by.pdf - Aalestrup by.pdf 62911/11Åben Sender: Farsø by.pdf - Farsø by.pdf 62879/11Åben Sender: Løgstør by.pdf - Løgstør by.pdf 62833/11Åben Sender: Aars by.pdf - Aars by.pdf 63629/11Åben Skema til brug ved ledige almene boliger Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk I juni måned sidste år fik Byrådet udleveret en oversigt over boligtyper i Vesthimmerlands Kommune. Byrådet har efterlyst en revision af denne oversigt. På baggrund heraf er der udarbejdet følgende materiale: Oversigt over ledige boliger i landområderne. Oversigt over ledige boliger i de 4 hovedbyer. Oversigt over boligforeningernes boliger, ventelister samt udbygningsplaner. Det fremgår heraf, at der i Vesthimmerlands Kommune er i alt 1984 tomme lejemål. Der er fortrinsvis flest tomme lejemål i Løgstør by, men de tomme lejemål er spredt ud over hele kommunen. På Økonomiudvalgsmødet vil der blive udleveret kort over de 4 hovedbyer samt et kort over hele Vesthimmerlands Kommune. På disse kort er de tomme lejemål visualiseret. Endvidere vil boliganalysen blive nærmere gennemgået. Der skal træffes beslutning om, hvordan boliganalysen skal behandles i Byrådet eksempelvis kunne den blive gennemgået efter de lukkede punkter på Byrådsmødet den 28. april Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen. 5

6 Administrationen indstiller - at redegørelsen tages til efterretning og - at boliganalysen præsenteres for Byrådet efter mødet den 28. april Beslutning i Økonomiudvalget den Redegørelsen blev drøftet og blev tilbagesendt til yderligere opkvalificering. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 6

7 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger Sagsnr.: 11/13366 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66601/11Åben Notat fra rådgiver om støttet boligbyggeri Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. Foranlediget af Byrådets drøftelse af sag nr. 58 den 31. marts 2011 om godkendelse af endelig anskaffelsessum for afdeling 30 under Aars Boligforening har administrationen kontaktet Inge Lise Kalum, der er rådgivende inden for støttet boligbyggeri. Inge Lise Kalum har udarbejdet et notat generelt om godkendelse af skema A, B og C, og har kortfattet kommenteret ovenstående sag. På baggrund af notatet har administrationen udarbejdet følgende forslag til procedure i forbindelse med godkendelse af skema C-sager (endelig anlægsregnskab). Det er et krav, at det bindende maksimumbeløb ved godkendelse af skema B ikke senere overskrides, jævnfør 14, stk. 1 i støttebekendtgørelsen. Hvis det undtagelsesvis er nødvendigt med væsentlige projektændringer, skal Byrådet i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr af , 45, stk. 1 godkende disse inden iværksættelsen. Som væsentlige ændringer gælder alle ændringer, der vil medføre højere grundkapitallån og højere garanti for kommunen. Bygherren indberetter digitalt oplysninger herom til kommunalbestyrelsen med henblik på dennes indberetning til BOSSINF-STB. Overholdes ovennævnte ikke, kan godkendelse af skema C med ændringer i forhold til skema B, ikke påregnes. Lovgrundlag Lov om almene boliger. 7

8 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at den foreslåede procedure for godkendelse af skema C godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 8

9 081. Politisk drejebog for budgetlægningen Sagsnr.: 11/13218 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 67007/11Åben Politisk drejebog for budget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Administrationen har udarbejdet et udkast til en ny politisk drejebog for budgetlægningen Drejebogen beskriver de grundlæggende forudsætninger, tidsplan og procedurer for budgetlægningen. Administrationen har endvidere opstillet forslag til mål for den økonomiske politik for de næste 4 år: - fastholdelse af nuværende skatteprocent, grundskyldspromille og kirkeskat, - aftrapning af langfristet gæld (80 mio. kr. over de næste 4 år), - årlig låneoptagelse på 8,1 mio. kr. jævnfør den givne dispensation for 2011, - anlægsramme afhængig af lånemulighed og overskud på det skattefinansierede driftsoverskud, - pris- og lønfremskrivning i henhold til KL s anbefalinger - dog således at prisfremskrivning parkeres på en særlig konto til senere disposition, - rammebudgettering hvor grundlaget er budget 2011 tillagt pris- og lønfremskrivning, demografi, ny lovgivning og tidligere byrådsbeslutninger, - mål for den gennemsnitlige kassebeholdning, Af særlige nøgledatoer i budgetprocessen kan nævnes: 13. april 2011 Økonomiudvalget fastsætter pris- og lønfremskrivning og udmelder foreløbige budgetrammer for de enkelte udvalg 23. juni 2011 Budgetseminar for Byrådet med deltagelse af Hoved-Med repræsentanter 17. august 2011 Økonomiudvalget korrigerer de foreløbige budgetrammer med ny lovgivning, demografi og tidligere byrådsbeslutninger 2. september 2011 Budgetorientering for Byrådet september Alle fagudvalg prioriterer indenfor egen ramme 2011 (rammen som udmeldes af Økonomiudvalget den 17. august 2011) 14. september 2011 Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget i 9

10 balance. Dette budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling 22. september 2011 Byrådets 1. behandling af budget og 30. Budgetseminar for Byrådet september oktober 2011 Økonomudvalget tager stilling til evt. ændringsforslag til budget oktober 2011 Byrådets 2. behandling af budget Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at drejebogen for budgetlægningen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 082. Budget Fastsættelse af Pris- og Lønfremskrivning Sagsnr.: 11/12934 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller I henhold til "Politisk drejebog for budget " behandlet af Økonomiudvalget i mødet den 13. april fastsættes pris- og lønfremskrivningen i henhold til KL s udmelding. KL udmelder følgende forventede pris- og lønfremskrivninger Vægt ifølge regnskab 2009, drift (pct.) Løn (hovedart 1 og 5.1) 69,5 % 3,35 0,34 2,40 2,50 2,50 2,50 Brændsel (art 2.3) 1,6 % 9,10 3,96 1,14 0,90 0,90 0,90 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,9 % 0,67 1,04 0,83 0,90 0,90 0,90 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,4 % 0,99 2,00 1,99 1,99 1,99 1,99 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 19,9 % 2,88 2,12 2,45 2,45 2,45 2,45 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 0,7 % 4,01 2,46 2,33 2,33 2,33 2,33 Priser i alt 30,5 % 2,66 2,01 2,03 2,03 2,03 2,03 Løn og priser i alt, nye skøn 100,0 % 3,1 0,8 2,3 2,4 2,4 2,4 Overførsler (art 5.2) 2,0 2,0 2,0 2,0 PL inkl. overførsler 2,2 2,3 2,3 2,3 Såfremt disse fremskrivninger tillægges Vesthimmerlands Kommunes driftsbudget (drift refusion) for 2011 fremkommer følgende Fremskrevet budget 2011 foreløbig budgetramme for 2012 Budget 2011 Budget 2011 fra Fremskriv- inkl. Budget 2011 Nettodrift budgetvedt. ning på fremskrivning Fremskriv- incl. 11

12 I hele kr. i 2011 løn og på løn og ning på fremskrivning prisniveau overførsler overførsler alle arter på alle arter Økonomiudvalget Socialudvalge t Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknisk udvalg I alt I ovennævnte rammer er der taget hensyn til følgende overførsler af budget mellem udvalgene: Overførsel af budget vedr. bygninger og naturvejleder fra Kultur- og fritidsudvalget til Teknik- og miljøudvalget på netto kr. Overførsel af budget vedr. Vølundsvej 22 fra Økonomiudvalget til Børne- og skoleudvalget på kr. I overslagsårene i det godkendte budget for 2011 er der alene indregnet fremskrivning på løn og overførsler (art 1 og 5). For 2012 overslagsåret er der afsat 29,769 mio. kr. til dækning heraf. Den nye beregning på 34,743 mio. kr. kan henføres til, at fremskrivningsprocenten er hævet fra tidligere skønnet 2,0 % til 2,3 %. Det må forventes, at merudgiften til den højere pris- og lønfremskrivning også vil medføre en højere indtægt i form af bloktilskud m.v. (art 8.6) hvorfor det forventes at denne stigning neutraliseres. Såfremt der foretages fuld pris- og lønfremskrivning fra 2011 til 2012 vil der imidlertid skulle findes yderligere finansiering på 12,850 mio. kr. i forhold til budget I henhold til drejebogen for budgetlægningen vil de enkelte udvalgs budgetrammer senere i budgetfasen blive korrigeret for lov- og cirkulæreprogram, demografi og tidligere byrådsbeslutninger. I 2011 og 2012 er der følgende sager, hvor Byrådet allerede nu har behandlet sager om budget 2012, og hvor der senere skal foretages korrektion: Byrådet den 16/ sag nr Reduktion af Sundhedsudvalgets budget med -1,0 mio. kr. vedr. udbud af madservice Byrådet den 31/ sag nr Evt. provenu af skolestruktur 12

13 Byrådet den 31/ sag nr Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet med en udgiftsbevilling på 62,6 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget og en indtægtsbevilling på 62,6 mio. kr. over bloktilskud. Ingen af disse forhold er medtaget i den foreløbige budgetramme, der nu udmeldes til udvalgene. Pris- og lønfremskrivningen gælder alene driftsindtægter og driftsudgifter samt refusion. Der vil senere blive taget aktuel stilling til hvor stort et anlægsbudget der kan afsættes i 2012 og overslagsårene Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En fremskrivning alene på løn og overførsler medfører en udgift på 34,743 mio. kr. En fremskrivning på alle arter ville medføre en udgift på 47,593 mio. kr. Drejebogen for budget indeholder mulighed for at fremskrivningen på andre arter end løn og overførsler hensættes til evt. fordeling senere i budgetlægningsfasen, når den endelige budgetbalance kendes. Administrationen indstiller - at KL s satser for pris- og lønfremskrivning anvendes, dog foretages alene direkte fremskrivning på løn (art 1.0 og 5.1), overførsler til personer (art 5.2) samt statstilskud (art 8.6), - at den yderligere fremskrivning på andre arter 12,850 mio. kr. hensættes på Økonomiudvalgets budgetområde til eventuelt senere fordeling til fagudvalgene og - at der udmeldes foreløbige netto-budgetrammer til drift på i alt kr. til udvalgene fordelt som anført i sagsfremstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 13

14 083. Minibudgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Sagsnr.: 11/13053 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66434/11Åben Børne- og skoleudvalget - forklæde 28/ /11Åben Sundhedsudvalget - Tema 28/ /11Åben Socialudvalget - Forklæde 28/ /11Åben Socialudvalget - Noter 28/ /11Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Forklæde 28/ /11Åben Beskæftigelsesudvalget - genopretningsplan 28/ /11Åben Beskæftigelsesudvalget - forklæde 28/ /11Åben Beskæftigelsesudvalget - noter 28/ /11Åben Sundhedsudvalget - Referat 5/ Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning skal der udarbejdes månedlige mini budgetopfølgninger. For at sikre validitet i "mini-budgetopfølgningerne" skal disse månedlige budgetopfølgninger behandles i fagudvalgene inden de fremlægges i Økonomiudvalg. Fagudvalgene har dermed mulighed for at supplere mini-budgetopfølgningen med en genopretningsplan, der kan fremlægges for Økonomiudvalget sammen med budgetopfølgningen. Mini-budgetopfølgningerne vil være 1 måned forskudt således at opgørelsen for januar måned fremlægges i marts måned, opgørelsen for februar måned i april og så videre. Der er indkommet bidrag fra de enkelte udvalg opgjort pr. 28. februar De indkomne bidrag viser følgende forventede budgetafvigelser (drift): Note Udvalg / afvigelse i kr. Pr. 31. januar Pr. 28. februar 1 Økonomiudvalget

15 Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget 0 0 Forventet afvigelse i alt Note 1 Størstedelen af den fælles administration (konto 6.51 m.v.) er fordelt på de enkelte forvaltningschefer. Kontiene er omfattet af dialogbaseret aftalestyring og derfor forventes budgettet at kunne holde (overførselsret til næste år). Administrationen og revisionen gennemgår p.t. den hjemtagne refusion for 2007 vedrørende særligt dyre enkeltsager. En endelig gennemgang forventes først at være færdig medio maj måned. Det forventes at gennemgangen medfører en ikke ubetydelig merrefusion til kommunen (grundlaget var for spinkelt i 2007 til at der kunne hjemtages korrekt refusion). Note 2 Afvigelsen for Beskæftigelsesudvalget kan primært henføres til den indførte finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet, der er en konsekvens af finansloven for Beskæftigelsesudvalget tager på sit møde i april måned 2011 stilling til en genopretningsplan. Note 3 Sundhedsudvalget har siden opgørelsen pr. 31. januar 2011 foretaget en meget tæt opfølgning på betalinger til/fra kommuner. Gennemgangen viser, at der kan forventes en yderligere mindreudgift end antaget pr. 31. januar. Note 4 Teknisk forvaltning anfører, at der p.t. ikke foreligger en endelig beregning for Rengøringsenheden og vintertjenesten. Der arbejdes p.t. på en evaluering af Rengøringsenheden. Lovgrundlag Ingen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Budgettet for 2011 følges tæt. Der afventes flere budgetopfølgninger og evaluering af Rengøringsenheden inden der kan foretages et samlet kvalificeret skøn over forventet regnskab Administrationen indstiller - at minibudgetopfølgningen tages til efterretning. 15

16 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 16

17 084. Overførsel af budgetmidler til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/6473 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen/Lotte Andersen På Økonomiudvalgets møde den 17. november 2010 er godkendt, under punktet Udmøntning af besparelse på konto 6, at opgaven med bygninger samt naturvejledning overføres til Teknisk Forvaltning fra Kultur, Plan og Fritid. Afsat budget i 2011 til bygninger udgør kr. Afsat budget til naturvejledning i 2011 udgør kr. i udgift og kr. i indtægt. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kulturog Fritidsudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at driftsbevilling på kr. i udgift til bygninger overføres for 2011 og overslagsår til Teknik- og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget, - at at driftsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægt til naturvejledning overføres fra 2011 til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget og - at overførslerne har virkning fra 1. januar Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den

18 Indstilling godkendt med den tilføjelse, - at det ikke er en driftsbevilling på netto kr., men i stedet en overførsel af en anlægsbevilling og - at Teknik og Miljøudvalget imødeser at der også sker en overførsel af anlægsbevillingen for 2010 og 2012 vedr. naturvejlederprojektet. Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har i sit budget for 2011 afsat kr. til bygninger og netto kr. til naturvejledning som driftsudgifter. Budgettet til bygninger anvendes primært til løbende drift i form af forbrugsafgifter. Af budgettet til naturvejledning anvendes en stor del af pengene til aflønning af en naturvejleder med tilhørende kørsel, administration m.v. Den øvrige del af midlerne anvendes til etablering af 6 naturrum og 4 naturbaser. Da der for naturvejledning er tale om et projekt støttet med midler fra Energi-net og der samtidigt anvendes midler til aflønning af en naturvejleder kan udgiften ikke optages som en anlægsudgift, men må optages som en driftsudgift. Ud over flytning af det ordinære budget for 2011 skal der ligeledes fortages en flytning af de midler, der er overført fra 2010 til Byrådet behandlede den 31. marts 2011 sagen om overførsel af driftsmidler fra 2010 til I den forbindelse blev der overført kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget fra 2010 til 2011 vedr. naturvejlederen og naturvejlederprojekt II. Dette beløb skal nu også overføres til Teknik- og Miljøudvalget. Der fremkommer herved følgende nye administrative indstilling: - at der overføres en driftsbevilling på kr. til bygninger fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (ordinært budget i 2011), - at der overføres en driftsbevilling på kr. i udgift og en indtægt på kr. vedrørende naturvejledning fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (ordinært budget i 2011), - at der overføres en driftsbevilling på kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (overførsel af midler fra 2010 til 2011 vedr. naturvejledning) og - at der i forbindelse med udmelding af budgetrammer for 2012 foretages en budgetkorrektion mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår bygningsvedligeholdelse og naturvejledning. 18

19 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens nye indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

20 085. Frigivelse af anlægsmidler til misbrugsområdet Sagsnr.: 11/12721 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat kr. til misbrugsområdet og til bo-selv projekt. Der søges på nuværende tidspunkt om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til misbrugsområdet til etablering af tilbud på Anlægsvej pr. 1. maj Anlægsudgifter: - IT, alarm m.v kr. - Inventar kr. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til misbrugsområdet på konto 5. Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling på kr., - at rådighedsbeløbet på kr. frigives, og - at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte beløb på kr. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 20

21 21 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011

22 086. Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling 2011, etape 2 Sagsnr.: 11/3232 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Thornvig. I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb på kr. til renovering af lokaliteterne, som anvendes til CKA - Center for Kompetenceudvikling. Fordelt på: Løgstørvej 57, Aars: kr Tolstrupvej 55, Løgstør: kr På Byrådet den 31. marts 2011 behandles frigivelse af rådighedsbeløb til Tolstrupvej 55, Løgstør. Der ansøges nu om frigivelse af restbeløbet, et rådighedsbeløb på kr. til Løgstørvej 57, Aars. Anlægsudgifter Løgstørvej 57, Aars Kr. Ændring af eksisterende lokaler kontor, kantine, undervisningslokale Inventar, herunder udbygning af IT / citrix Ændring af vinduespartier samt oprettelse af flugtveje Udluftning i kontordel samt rengøringsrum Anlægsudgift i alt Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb på kr. under beskæftigelsesordninger jævnfør budget Administrationen indstiller - at Beskæftigelsesudvalget indstiller rådighedsbeløbet på kr. frigivet. 22

23 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesudvalget godkender frigivelse af rådighedsbeløb på kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 23

24 087. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til talentmidler 2011 Sagsnr.: 11/12278 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 60418/11Åben Vesthimmerlands Kulturskole - Støttetilsagn vedr. talentmidler Sagsfremstilling Sagsbehandler: Steen Lindgaard/Hans Jørgen Møller. Vesthimmerlands Kulturskole har modtaget tilsagn om støtte fra Statens Kunstråds Musikudvalg til projektet Udvikling af klassiske instrumentalister i Vesthimmerland. Der foreligger et støttetilsagn på kr. Der ansøges om tillægsbevilling på beløbet. Støttetilsagnet er givet under forudsætning af en medfinansiering på minimum kr. Medfinansieringen indgår i Vesthimmerlands Kulturskoles lønsum. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Der søges om tillægsbevilling til driften på kr. i udgift og kr. i indtægt. Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Ingstilling godkendt med bemærkning om, at der gives en tillægsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 24

25 Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 25

26 088. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til støtte til tværkommunalt danseprojekt fra HUSkunstnerordningen Sagsnr.: 11/12267 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 60394/11Åben Vesthimmerlands Kulturskole - Støttetilsagn vedr. HUSkunstnerordning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Steen Lindgaard/Hans Jørgen Møller. Vesthimmerlands Kulturskole er tovholder på projekt Dansende børn. Projektet er et samarbejde mellem kulturskolerne i Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner. Projektet har modtaget støttetilsagn fra Statens Kunstråds HUSkunstnerordning på kr. Der ansøges om tillægsbevilling på beløbet. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Der søges om en tillægsbevilling til driften på kr. i udgift og kr. i indtægt. Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt med bemærkning om, at der gives en tillægsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtæg. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 26

27 Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

28 089. Havneudvikling i Hvalpsund - Igangsættelse af lokalplanlægning Sagsnr.: 08/24366 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jens Chr. Olesen. Kommunen har den 14. marts 2011 deltaget i møde omkring havneudviklingen i Hvalpsund med enkelte interessenter fra området. Gennem de seneste år har der fra flere sider været ønske om forskellige større og mindre projekter på havnearealerne i Hvalpsund. Derfor ønskes der nu igangsat en proces og en planlægning, hvor de forskellige interesserede fra området/byen deltager i udviklingen af arealerne. Processen skal munde ud i en lokalplanlægning, der fastlægger anvendelsen af arealerne for hele strækningen fra færgehavnen i syd til campingpladsen i nord. En planlægning på lokalplanniveau er vigtig i forhold til potentielle fremtidige investorer i området. Projektet ses gerne styret af eksterne rådgivere. Omkring udvikling og benyttelsen af arealerne ved lystbådehavnen og Bach s bådværft har kommunen over tid været i tæt dialog med Naturstyrelsen (tidl. Miljøcenter), idet arealerne ved lystbådehavn og strand er omfattet af strandbeskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. I projektudviklingen af havnearealerne vil Naturstyrelsen fortsat være en vigtig part i forhold til den fremtidige benyttelse af arealerne. Vesthimmerlands Kommune ejer hovedparten af de strandnære arealer og havnearealerne i Hvalpsund. De fleste af disse arealer er udlejet på lejekontrakt. Det er naturligvis en forudsætning, at de kommunalt ejede arealer indgår i projektet. Projektet forudsætter også, at Byrådet har vedtaget en sammenhængende strategi for turismeudviklingen i kommunen, som belyser de eksisterende og fremtidige anlæg og aktiviteter vedrørende turisme og fritid, og de indbyrdes relationer mellem anlæggene og aktiviteterne. Strategien vil være et af forslagene til temarevision i den kommende Plan- og Bæredygtighedstrategi 2011 for Vesthimmerlands Kommune. Opstart på udarbejdelse af sammenhængende strategi for turismeudviklingen forventes igangsat i løbet af efterår/vinter I Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune er Hvalpsund under retningslinjerne for byudvikling nævnt som en landsby, der har potentialer for 28

29 mindre bosætning, da den indeholder kulturmiljøer og har enestående beliggenhed ved Limfjorden. I 2009 vedtog Byrådet således en boligudbygningsplan for Hvalpsund, således at den samlede boligrummelighed i Hvalpsund p.t. er på ca. 13 ha. Der er dog ikke udlagt arealer til boligudbygning på havnearealerne. Forvaltningen har på seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget forelagt en oversigt med prioriteret liste over lokalplanarbejder i forvaltningen. En lokalplan for havneområdet var ikke en del af prioriteringerne på denne liste. Såfremt der i den nærmeste fremtid skal iværksættes et planlægningsarbejde herunder med lokalplanlægning vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er behov for inddragelse af konsulentbistand til dette planlægningsarbejde. Udgangspunkt for projektet bør efter forvaltningens vurdering være vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen i 2006 vedrørende havnearealerne i Hvalpsund. Vinderforslaget er udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller fra Aalborg i samarbejde med den tidligere Farsø Kommune. Der ønskes stillingtagen til, hvorvidt kommunen skal deltage i udviklingsprojektet både med hensyn til finansiering og med inddragelse af de kommunale arealer i området. Da der ikke er fastsat yderligere rammer for projektets planlægningsmæssige gennemførelse, er der ikke fastlagt et detaljeret budget for denne del af projektet. Lovgrundlag Planloven med flere. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Der er ikke afsat ressourcer i budgettet til planlægningen. Administrationen indstiller - at det drøftes hvorvidt kommunen skal bidrage til planlægningen for havneudviklingsprojektet med henblik på efterfølgende igangsætning af en lokalplanlægning samt hvorvidt havneudviklingsprojektet også skal omfatte inddragelse af kommunale arealer. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, - at der afsættes ressourcer til at indgå i en videre planlægning inkl. lokalplanlægning for delområder - omkring havneudviklingsprojektet i 29

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 437. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 03. november 2010 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 304. Anmodning om tilladelse til pantsætning af Farsø Svømmehal 622 305. Boliggrundpriser i

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. januar 2011 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Evt. etablering af overbygning Gedsted skole 3 002. Indkøb af SINE-radioer 5 003. Etablering af sandwichbar

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Indholdsfortegnelse 590. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag Industriområde

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72

Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 Forslag til aflysning af lokalplan nr. 72 For et område til centerformål i Farsø. Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 4. juli 2014 Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Kommunale arealer i, Lisbjerg landsby foreslås byggemodnet, udstykket

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Tillæg til Kommuneplan 2013 2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LL 6.1 Offentligt fremlagt i perioden den 2. december 2013 til og med den 27. januar 2014.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere