åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger Politisk drejebog for budgetlægningen Budget Fastsættelse af Pris- og Lønfremskrivning Minibudgetopfølgning pr. 28. februar Overførsel af budgetmidler til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget Frigivelse af anlægsmidler til misbrugsområdet Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling 2011, etape Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til talentmidler Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til støtte til tværkommunalt danseprojekt fra HUSkunstnerordningen Havneudvikling i Hvalpsund - Igangsættelse af lokalplanlægning Forslag til planlægning for ferieboliger langs kanalen ved feriecenter i Rønbjerg Forslag til planlægning for centerbygning ved feriecenter i Rønbjerg Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for et boligområde ved Skøjtesøen i Aars Forslag til Lokalplan nr for et boligområde ved Tingvej, Hvalpsund Forslag til kommuneplantillæg nr. Kp og lokalplan nr for et boligområde ved Møllevej i Aars Endelig vedtagelse af planlægning for Lanterne-projektet i Løgstør Kvalitetsfondsmidler - medfinansiering af ABA anlæg 212 2

3 097. Meddelelser Samarbejde med mæglere om salg af boliggrunde Kondemnering Byggemodning Lukket - Placering af overskudslikviditet Tillæg til lejekontrakt med Politiet omkring administrationsbygningen i Løgstør Salg af ejendomme Ansøgning om sammenlægning Gedsted LBO Ansøgning om indtægtsbevilling til naturprojekter Aalestrup Realskole Oprettelse af pasningstilbud for børnehavebørn i Hvalpsund Ejendomssag 238 3

4 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 4

5 079. Boliganalyse Sagsnr.: 11/12725 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66216/11Åben Sender: Landområder.pdf - Landområder.pdf 63026/11Åben Sender: Aalestrup by.pdf - Aalestrup by.pdf 62911/11Åben Sender: Farsø by.pdf - Farsø by.pdf 62879/11Åben Sender: Løgstør by.pdf - Løgstør by.pdf 62833/11Åben Sender: Aars by.pdf - Aars by.pdf 63629/11Åben Skema til brug ved ledige almene boliger Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk I juni måned sidste år fik Byrådet udleveret en oversigt over boligtyper i Vesthimmerlands Kommune. Byrådet har efterlyst en revision af denne oversigt. På baggrund heraf er der udarbejdet følgende materiale: Oversigt over ledige boliger i landområderne. Oversigt over ledige boliger i de 4 hovedbyer. Oversigt over boligforeningernes boliger, ventelister samt udbygningsplaner. Det fremgår heraf, at der i Vesthimmerlands Kommune er i alt 1984 tomme lejemål. Der er fortrinsvis flest tomme lejemål i Løgstør by, men de tomme lejemål er spredt ud over hele kommunen. På Økonomiudvalgsmødet vil der blive udleveret kort over de 4 hovedbyer samt et kort over hele Vesthimmerlands Kommune. På disse kort er de tomme lejemål visualiseret. Endvidere vil boliganalysen blive nærmere gennemgået. Der skal træffes beslutning om, hvordan boliganalysen skal behandles i Byrådet eksempelvis kunne den blive gennemgået efter de lukkede punkter på Byrådsmødet den 28. april Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen. 5

6 Administrationen indstiller - at redegørelsen tages til efterretning og - at boliganalysen præsenteres for Byrådet efter mødet den 28. april Beslutning i Økonomiudvalget den Redegørelsen blev drøftet og blev tilbagesendt til yderligere opkvalificering. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 6

7 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger Sagsnr.: 11/13366 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66601/11Åben Notat fra rådgiver om støttet boligbyggeri Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. Foranlediget af Byrådets drøftelse af sag nr. 58 den 31. marts 2011 om godkendelse af endelig anskaffelsessum for afdeling 30 under Aars Boligforening har administrationen kontaktet Inge Lise Kalum, der er rådgivende inden for støttet boligbyggeri. Inge Lise Kalum har udarbejdet et notat generelt om godkendelse af skema A, B og C, og har kortfattet kommenteret ovenstående sag. På baggrund af notatet har administrationen udarbejdet følgende forslag til procedure i forbindelse med godkendelse af skema C-sager (endelig anlægsregnskab). Det er et krav, at det bindende maksimumbeløb ved godkendelse af skema B ikke senere overskrides, jævnfør 14, stk. 1 i støttebekendtgørelsen. Hvis det undtagelsesvis er nødvendigt med væsentlige projektændringer, skal Byrådet i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr af , 45, stk. 1 godkende disse inden iværksættelsen. Som væsentlige ændringer gælder alle ændringer, der vil medføre højere grundkapitallån og højere garanti for kommunen. Bygherren indberetter digitalt oplysninger herom til kommunalbestyrelsen med henblik på dennes indberetning til BOSSINF-STB. Overholdes ovennævnte ikke, kan godkendelse af skema C med ændringer i forhold til skema B, ikke påregnes. Lovgrundlag Lov om almene boliger. 7

8 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at den foreslåede procedure for godkendelse af skema C godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 8

9 081. Politisk drejebog for budgetlægningen Sagsnr.: 11/13218 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 67007/11Åben Politisk drejebog for budget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Administrationen har udarbejdet et udkast til en ny politisk drejebog for budgetlægningen Drejebogen beskriver de grundlæggende forudsætninger, tidsplan og procedurer for budgetlægningen. Administrationen har endvidere opstillet forslag til mål for den økonomiske politik for de næste 4 år: - fastholdelse af nuværende skatteprocent, grundskyldspromille og kirkeskat, - aftrapning af langfristet gæld (80 mio. kr. over de næste 4 år), - årlig låneoptagelse på 8,1 mio. kr. jævnfør den givne dispensation for 2011, - anlægsramme afhængig af lånemulighed og overskud på det skattefinansierede driftsoverskud, - pris- og lønfremskrivning i henhold til KL s anbefalinger - dog således at prisfremskrivning parkeres på en særlig konto til senere disposition, - rammebudgettering hvor grundlaget er budget 2011 tillagt pris- og lønfremskrivning, demografi, ny lovgivning og tidligere byrådsbeslutninger, - mål for den gennemsnitlige kassebeholdning, Af særlige nøgledatoer i budgetprocessen kan nævnes: 13. april 2011 Økonomiudvalget fastsætter pris- og lønfremskrivning og udmelder foreløbige budgetrammer for de enkelte udvalg 23. juni 2011 Budgetseminar for Byrådet med deltagelse af Hoved-Med repræsentanter 17. august 2011 Økonomiudvalget korrigerer de foreløbige budgetrammer med ny lovgivning, demografi og tidligere byrådsbeslutninger 2. september 2011 Budgetorientering for Byrådet september Alle fagudvalg prioriterer indenfor egen ramme 2011 (rammen som udmeldes af Økonomiudvalget den 17. august 2011) 14. september 2011 Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget i 9

10 balance. Dette budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling 22. september 2011 Byrådets 1. behandling af budget og 30. Budgetseminar for Byrådet september oktober 2011 Økonomudvalget tager stilling til evt. ændringsforslag til budget oktober 2011 Byrådets 2. behandling af budget Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at drejebogen for budgetlægningen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 082. Budget Fastsættelse af Pris- og Lønfremskrivning Sagsnr.: 11/12934 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller I henhold til "Politisk drejebog for budget " behandlet af Økonomiudvalget i mødet den 13. april fastsættes pris- og lønfremskrivningen i henhold til KL s udmelding. KL udmelder følgende forventede pris- og lønfremskrivninger Vægt ifølge regnskab 2009, drift (pct.) Løn (hovedart 1 og 5.1) 69,5 % 3,35 0,34 2,40 2,50 2,50 2,50 Brændsel (art 2.3) 1,6 % 9,10 3,96 1,14 0,90 0,90 0,90 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,9 % 0,67 1,04 0,83 0,90 0,90 0,90 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,4 % 0,99 2,00 1,99 1,99 1,99 1,99 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 19,9 % 2,88 2,12 2,45 2,45 2,45 2,45 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 0,7 % 4,01 2,46 2,33 2,33 2,33 2,33 Priser i alt 30,5 % 2,66 2,01 2,03 2,03 2,03 2,03 Løn og priser i alt, nye skøn 100,0 % 3,1 0,8 2,3 2,4 2,4 2,4 Overførsler (art 5.2) 2,0 2,0 2,0 2,0 PL inkl. overførsler 2,2 2,3 2,3 2,3 Såfremt disse fremskrivninger tillægges Vesthimmerlands Kommunes driftsbudget (drift refusion) for 2011 fremkommer følgende Fremskrevet budget 2011 foreløbig budgetramme for 2012 Budget 2011 Budget 2011 fra Fremskriv- inkl. Budget 2011 Nettodrift budgetvedt. ning på fremskrivning Fremskriv- incl. 11

12 I hele kr. i 2011 løn og på løn og ning på fremskrivning prisniveau overførsler overførsler alle arter på alle arter Økonomiudvalget Socialudvalge t Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknisk udvalg I alt I ovennævnte rammer er der taget hensyn til følgende overførsler af budget mellem udvalgene: Overførsel af budget vedr. bygninger og naturvejleder fra Kultur- og fritidsudvalget til Teknik- og miljøudvalget på netto kr. Overførsel af budget vedr. Vølundsvej 22 fra Økonomiudvalget til Børne- og skoleudvalget på kr. I overslagsårene i det godkendte budget for 2011 er der alene indregnet fremskrivning på løn og overførsler (art 1 og 5). For 2012 overslagsåret er der afsat 29,769 mio. kr. til dækning heraf. Den nye beregning på 34,743 mio. kr. kan henføres til, at fremskrivningsprocenten er hævet fra tidligere skønnet 2,0 % til 2,3 %. Det må forventes, at merudgiften til den højere pris- og lønfremskrivning også vil medføre en højere indtægt i form af bloktilskud m.v. (art 8.6) hvorfor det forventes at denne stigning neutraliseres. Såfremt der foretages fuld pris- og lønfremskrivning fra 2011 til 2012 vil der imidlertid skulle findes yderligere finansiering på 12,850 mio. kr. i forhold til budget I henhold til drejebogen for budgetlægningen vil de enkelte udvalgs budgetrammer senere i budgetfasen blive korrigeret for lov- og cirkulæreprogram, demografi og tidligere byrådsbeslutninger. I 2011 og 2012 er der følgende sager, hvor Byrådet allerede nu har behandlet sager om budget 2012, og hvor der senere skal foretages korrektion: Byrådet den 16/ sag nr Reduktion af Sundhedsudvalgets budget med -1,0 mio. kr. vedr. udbud af madservice Byrådet den 31/ sag nr Evt. provenu af skolestruktur 12

13 Byrådet den 31/ sag nr Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet med en udgiftsbevilling på 62,6 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget og en indtægtsbevilling på 62,6 mio. kr. over bloktilskud. Ingen af disse forhold er medtaget i den foreløbige budgetramme, der nu udmeldes til udvalgene. Pris- og lønfremskrivningen gælder alene driftsindtægter og driftsudgifter samt refusion. Der vil senere blive taget aktuel stilling til hvor stort et anlægsbudget der kan afsættes i 2012 og overslagsårene Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi En fremskrivning alene på løn og overførsler medfører en udgift på 34,743 mio. kr. En fremskrivning på alle arter ville medføre en udgift på 47,593 mio. kr. Drejebogen for budget indeholder mulighed for at fremskrivningen på andre arter end løn og overførsler hensættes til evt. fordeling senere i budgetlægningsfasen, når den endelige budgetbalance kendes. Administrationen indstiller - at KL s satser for pris- og lønfremskrivning anvendes, dog foretages alene direkte fremskrivning på løn (art 1.0 og 5.1), overførsler til personer (art 5.2) samt statstilskud (art 8.6), - at den yderligere fremskrivning på andre arter 12,850 mio. kr. hensættes på Økonomiudvalgets budgetområde til eventuelt senere fordeling til fagudvalgene og - at der udmeldes foreløbige netto-budgetrammer til drift på i alt kr. til udvalgene fordelt som anført i sagsfremstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 13

14 083. Minibudgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Sagsnr.: 11/13053 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 66434/11Åben Børne- og skoleudvalget - forklæde 28/ /11Åben Sundhedsudvalget - Tema 28/ /11Åben Socialudvalget - Forklæde 28/ /11Åben Socialudvalget - Noter 28/ /11Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Forklæde 28/ /11Åben Beskæftigelsesudvalget - genopretningsplan 28/ /11Åben Beskæftigelsesudvalget - forklæde 28/ /11Åben Beskæftigelsesudvalget - noter 28/ /11Åben Sundhedsudvalget - Referat 5/ Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller. I henhold til Økonomiudvalgets beslutning skal der udarbejdes månedlige mini budgetopfølgninger. For at sikre validitet i "mini-budgetopfølgningerne" skal disse månedlige budgetopfølgninger behandles i fagudvalgene inden de fremlægges i Økonomiudvalg. Fagudvalgene har dermed mulighed for at supplere mini-budgetopfølgningen med en genopretningsplan, der kan fremlægges for Økonomiudvalget sammen med budgetopfølgningen. Mini-budgetopfølgningerne vil være 1 måned forskudt således at opgørelsen for januar måned fremlægges i marts måned, opgørelsen for februar måned i april og så videre. Der er indkommet bidrag fra de enkelte udvalg opgjort pr. 28. februar De indkomne bidrag viser følgende forventede budgetafvigelser (drift): Note Udvalg / afvigelse i kr. Pr. 31. januar Pr. 28. februar 1 Økonomiudvalget

15 Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget 0 0 Forventet afvigelse i alt Note 1 Størstedelen af den fælles administration (konto 6.51 m.v.) er fordelt på de enkelte forvaltningschefer. Kontiene er omfattet af dialogbaseret aftalestyring og derfor forventes budgettet at kunne holde (overførselsret til næste år). Administrationen og revisionen gennemgår p.t. den hjemtagne refusion for 2007 vedrørende særligt dyre enkeltsager. En endelig gennemgang forventes først at være færdig medio maj måned. Det forventes at gennemgangen medfører en ikke ubetydelig merrefusion til kommunen (grundlaget var for spinkelt i 2007 til at der kunne hjemtages korrekt refusion). Note 2 Afvigelsen for Beskæftigelsesudvalget kan primært henføres til den indførte finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet, der er en konsekvens af finansloven for Beskæftigelsesudvalget tager på sit møde i april måned 2011 stilling til en genopretningsplan. Note 3 Sundhedsudvalget har siden opgørelsen pr. 31. januar 2011 foretaget en meget tæt opfølgning på betalinger til/fra kommuner. Gennemgangen viser, at der kan forventes en yderligere mindreudgift end antaget pr. 31. januar. Note 4 Teknisk forvaltning anfører, at der p.t. ikke foreligger en endelig beregning for Rengøringsenheden og vintertjenesten. Der arbejdes p.t. på en evaluering af Rengøringsenheden. Lovgrundlag Ingen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Budgettet for 2011 følges tæt. Der afventes flere budgetopfølgninger og evaluering af Rengøringsenheden inden der kan foretages et samlet kvalificeret skøn over forventet regnskab Administrationen indstiller - at minibudgetopfølgningen tages til efterretning. 15

16 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 16

17 084. Overførsel af budgetmidler til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 11/6473 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen/Lotte Andersen På Økonomiudvalgets møde den 17. november 2010 er godkendt, under punktet Udmøntning af besparelse på konto 6, at opgaven med bygninger samt naturvejledning overføres til Teknisk Forvaltning fra Kultur, Plan og Fritid. Afsat budget i 2011 til bygninger udgør kr. Afsat budget til naturvejledning i 2011 udgør kr. i udgift og kr. i indtægt. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kulturog Fritidsudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at driftsbevilling på kr. i udgift til bygninger overføres for 2011 og overslagsår til Teknik- og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget, - at at driftsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægt til naturvejledning overføres fra 2011 til Teknik og Miljøudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget og - at overførslerne har virkning fra 1. januar Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den

18 Indstilling godkendt med den tilføjelse, - at det ikke er en driftsbevilling på netto kr., men i stedet en overførsel af en anlægsbevilling og - at Teknik og Miljøudvalget imødeser at der også sker en overførsel af anlægsbevillingen for 2010 og 2012 vedr. naturvejlederprojektet. Bjarne Jensen og Per Bach Laursen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har i sit budget for 2011 afsat kr. til bygninger og netto kr. til naturvejledning som driftsudgifter. Budgettet til bygninger anvendes primært til løbende drift i form af forbrugsafgifter. Af budgettet til naturvejledning anvendes en stor del af pengene til aflønning af en naturvejleder med tilhørende kørsel, administration m.v. Den øvrige del af midlerne anvendes til etablering af 6 naturrum og 4 naturbaser. Da der for naturvejledning er tale om et projekt støttet med midler fra Energi-net og der samtidigt anvendes midler til aflønning af en naturvejleder kan udgiften ikke optages som en anlægsudgift, men må optages som en driftsudgift. Ud over flytning af det ordinære budget for 2011 skal der ligeledes fortages en flytning af de midler, der er overført fra 2010 til Byrådet behandlede den 31. marts 2011 sagen om overførsel af driftsmidler fra 2010 til I den forbindelse blev der overført kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget fra 2010 til 2011 vedr. naturvejlederen og naturvejlederprojekt II. Dette beløb skal nu også overføres til Teknik- og Miljøudvalget. Der fremkommer herved følgende nye administrative indstilling: - at der overføres en driftsbevilling på kr. til bygninger fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (ordinært budget i 2011), - at der overføres en driftsbevilling på kr. i udgift og en indtægt på kr. vedrørende naturvejledning fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (ordinært budget i 2011), - at der overføres en driftsbevilling på kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (overførsel af midler fra 2010 til 2011 vedr. naturvejledning) og - at der i forbindelse med udmelding af budgetrammer for 2012 foretages en budgetkorrektion mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår bygningsvedligeholdelse og naturvejledning. 18

19 Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens nye indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

20 085. Frigivelse af anlægsmidler til misbrugsområdet Sagsnr.: 11/12721 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hanne Madsen I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat kr. til misbrugsområdet og til bo-selv projekt. Der søges på nuværende tidspunkt om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til misbrugsområdet til etablering af tilbud på Anlægsvej pr. 1. maj Anlægsudgifter: - IT, alarm m.v kr. - Inventar kr. Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til misbrugsområdet på konto 5. Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling på kr., - at rådighedsbeløbet på kr. frigives, og - at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte beløb på kr. Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 20

21 21 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011

22 086. Frigivelse af anlægsmidler til Center for Kompetenceudvikling 2011, etape 2 Sagsnr.: 11/3232 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Anette Thornvig. I budget 2011 er der i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb på kr. til renovering af lokaliteterne, som anvendes til CKA - Center for Kompetenceudvikling. Fordelt på: Løgstørvej 57, Aars: kr Tolstrupvej 55, Løgstør: kr På Byrådet den 31. marts 2011 behandles frigivelse af rådighedsbeløb til Tolstrupvej 55, Løgstør. Der ansøges nu om frigivelse af restbeløbet, et rådighedsbeløb på kr. til Løgstørvej 57, Aars. Anlægsudgifter Løgstørvej 57, Aars Kr. Ændring af eksisterende lokaler kontor, kantine, undervisningslokale Inventar, herunder udbygning af IT / citrix Ændring af vinduespartier samt oprettelse af flugtveje Udluftning i kontordel samt rengøringsrum Anlægsudgift i alt Lovgrundlag Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Frigivelse af rådighedsbeløb på kr. under beskæftigelsesordninger jævnfør budget Administrationen indstiller - at Beskæftigelsesudvalget indstiller rådighedsbeløbet på kr. frigivet. 22

23 Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Beskæftigelsesudvalget godkender frigivelse af rådighedsbeløb på kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 23

24 087. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til talentmidler 2011 Sagsnr.: 11/12278 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 60418/11Åben Vesthimmerlands Kulturskole - Støttetilsagn vedr. talentmidler Sagsfremstilling Sagsbehandler: Steen Lindgaard/Hans Jørgen Møller. Vesthimmerlands Kulturskole har modtaget tilsagn om støtte fra Statens Kunstråds Musikudvalg til projektet Udvikling af klassiske instrumentalister i Vesthimmerland. Der foreligger et støttetilsagn på kr. Der ansøges om tillægsbevilling på beløbet. Støttetilsagnet er givet under forudsætning af en medfinansiering på minimum kr. Medfinansieringen indgår i Vesthimmerlands Kulturskoles lønsum. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Der søges om tillægsbevilling til driften på kr. i udgift og kr. i indtægt. Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Ingstilling godkendt med bemærkning om, at der gives en tillægsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægt. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 24

25 Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 25

26 088. Vesthimmerlands Kulturskole - tillægsbevilling til støtte til tværkommunalt danseprojekt fra HUSkunstnerordningen Sagsnr.: 11/12267 Fraværende: Uffe Bro Bilag: 60394/11Åben Vesthimmerlands Kulturskole - Støttetilsagn vedr. HUSkunstnerordning Sagsfremstilling Sagsbehandler: Steen Lindgaard/Hans Jørgen Møller. Vesthimmerlands Kulturskole er tovholder på projekt Dansende børn. Projektet er et samarbejde mellem kulturskolerne i Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner. Projektet har modtaget støttetilsagn fra Statens Kunstråds HUSkunstnerordning på kr. Der ansøges om tillægsbevilling på beløbet. Lovgrundlag Ingen aktuel lovgivning. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomi Der søges om en tillægsbevilling til driften på kr. i udgift og kr. i indtægt. Administrationen indstiller - at ansøgningen imødekommes. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Indstilling godkendt med bemærkning om, at der gives en tillægsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtæg. Rasmus Vetter og Annette Vahlgreen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Økonomiudvalget den Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt. 26

27 Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. 27

28 089. Havneudvikling i Hvalpsund - Igangsættelse af lokalplanlægning Sagsnr.: 08/24366 Fraværende: Uffe Bro Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Jens Chr. Olesen. Kommunen har den 14. marts 2011 deltaget i møde omkring havneudviklingen i Hvalpsund med enkelte interessenter fra området. Gennem de seneste år har der fra flere sider været ønske om forskellige større og mindre projekter på havnearealerne i Hvalpsund. Derfor ønskes der nu igangsat en proces og en planlægning, hvor de forskellige interesserede fra området/byen deltager i udviklingen af arealerne. Processen skal munde ud i en lokalplanlægning, der fastlægger anvendelsen af arealerne for hele strækningen fra færgehavnen i syd til campingpladsen i nord. En planlægning på lokalplanniveau er vigtig i forhold til potentielle fremtidige investorer i området. Projektet ses gerne styret af eksterne rådgivere. Omkring udvikling og benyttelsen af arealerne ved lystbådehavnen og Bach s bådværft har kommunen over tid været i tæt dialog med Naturstyrelsen (tidl. Miljøcenter), idet arealerne ved lystbådehavn og strand er omfattet af strandbeskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. I projektudviklingen af havnearealerne vil Naturstyrelsen fortsat være en vigtig part i forhold til den fremtidige benyttelse af arealerne. Vesthimmerlands Kommune ejer hovedparten af de strandnære arealer og havnearealerne i Hvalpsund. De fleste af disse arealer er udlejet på lejekontrakt. Det er naturligvis en forudsætning, at de kommunalt ejede arealer indgår i projektet. Projektet forudsætter også, at Byrådet har vedtaget en sammenhængende strategi for turismeudviklingen i kommunen, som belyser de eksisterende og fremtidige anlæg og aktiviteter vedrørende turisme og fritid, og de indbyrdes relationer mellem anlæggene og aktiviteterne. Strategien vil være et af forslagene til temarevision i den kommende Plan- og Bæredygtighedstrategi 2011 for Vesthimmerlands Kommune. Opstart på udarbejdelse af sammenhængende strategi for turismeudviklingen forventes igangsat i løbet af efterår/vinter I Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune er Hvalpsund under retningslinjerne for byudvikling nævnt som en landsby, der har potentialer for 28

29 mindre bosætning, da den indeholder kulturmiljøer og har enestående beliggenhed ved Limfjorden. I 2009 vedtog Byrådet således en boligudbygningsplan for Hvalpsund, således at den samlede boligrummelighed i Hvalpsund p.t. er på ca. 13 ha. Der er dog ikke udlagt arealer til boligudbygning på havnearealerne. Forvaltningen har på seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget forelagt en oversigt med prioriteret liste over lokalplanarbejder i forvaltningen. En lokalplan for havneområdet var ikke en del af prioriteringerne på denne liste. Såfremt der i den nærmeste fremtid skal iværksættes et planlægningsarbejde herunder med lokalplanlægning vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der er behov for inddragelse af konsulentbistand til dette planlægningsarbejde. Udgangspunkt for projektet bør efter forvaltningens vurdering være vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen i 2006 vedrørende havnearealerne i Hvalpsund. Vinderforslaget er udarbejdet af Arkitektfirmaet C.F. Møller fra Aalborg i samarbejde med den tidligere Farsø Kommune. Der ønskes stillingtagen til, hvorvidt kommunen skal deltage i udviklingsprojektet både med hensyn til finansiering og med inddragelse af de kommunale arealer i området. Da der ikke er fastsat yderligere rammer for projektets planlægningsmæssige gennemførelse, er der ikke fastlagt et detaljeret budget for denne del af projektet. Lovgrundlag Planloven med flere. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Der er ikke afsat ressourcer i budgettet til planlægningen. Administrationen indstiller - at det drøftes hvorvidt kommunen skal bidrage til planlægningen for havneudviklingsprojektet med henblik på efterfølgende igangsætning af en lokalplanlægning samt hvorvidt havneudviklingsprojektet også skal omfatte inddragelse af kommunale arealer. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, - at der afsættes ressourcer til at indgå i en videre planlægning inkl. lokalplanlægning for delområder - omkring havneudviklingsprojektet i 29

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Spørgsmål fra Økonomiudvalgsmedlem - aflæggelse af halvårsregnskaber 3 002. Godkendelse af

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere