Ventilationsvinduet - ikke bare et vindue, men en energiløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsvinduet - ikke bare et vindue, men en energiløsning"

Transkript

1 Ventilationsvinduet - ikke bare et vindue, men en energiløsning Det nye Ventilationsvindue med ClimaWin Teknik Slut med indeklimaproblemer efter vinduesudskiftning

2

3 Indhold 4. Den totale energiløsning 6. Ventilationsvinduet 8. Funktion 9. Illustration / ventilering 10. Effekt og ydelse 12. Sortiment 14. Ventilationsvinduet type Ventilationsvinduet type Ventilationsvinduet type Energiberegning 30. Forskning 34. Indeklima Ventilationsvinduet 3

4 Den totale energiløsning Ikke bare et vindue Indtil nu har arkitekter og bygherrer affundet sig med, at et vindue blot bruges til at give lys og udsigt. De må også leve med at de hermetisk tætte vinduer, skaber problemer for bygninger og mennesker i form af råd, svamp, fugt og dårligt indeklima. Bygningens indbyggere opfordres til at lufte ud, men hvem åbner vinduet, når frosten bider, og vinden blæser? Energipotentialet Netop dét faktum at potentialet i Ventilationsvinduer er så stort er baggrunden for, at EU s klima- og miljøeksperter har engageret sig i udviklingsarbejdet. Deres første beregninger viste at brug af Ventilationsvinduet kan reducere CO2-udslippet med en faktor tre i forhold til vindmøller. Derfor besluttede de at investere et stort tocifret millionbeløb i at få konceptet afprøvet og dokumenteret. En samlet energiløsning Ventilationsvinduet er ikke bare et vindue, men en løsning der sikrer lys, luft, indeklima, miljø og energibesparelser, så der skabes sammenhæng og komfort i bygninger. Det patenterede (pend.) ClimaWin Techniq koncept bygger på ideen om at bruge naturens kræfter på en hidtil uset måde. 100% gennemtestet og dokumenteret Ventilationsvinduets gennemtestede, fuldt dokumenterede og robuste teknik sætter det i stand at yde et betragteligt bidrag til bygningens opvarmning/nedkøling samtidig med at luftudskiftningen opfylder bygningsreglementets krav. Grønt Co fodaftryk I det større perspektiv kan Ventilationsvinduet også bidrage betydeligt til at reducere CO2-udslippet. Idet 40% af det totale energiforbrug forbruges i bygninger og ventilationsvinduer kan yde en væsentlig besparelse. 4

5 Internationale kompetencer Det praktiske blev lagt i hænderne på en international gruppe bestående af forskere, ingeniører, arkitekter og producenter. Den anerkendte tyske institut Fraunhofer, blev sammen med Aalborg Universitet udvalgt til at stå for det dokumentationsmæssige arbejde. De positive indledende beregninger blev til fulde bekræftet og samlet set har det forskningssamarbejde dannet helt nye standarder for hvad man kan forvente og kræve af et vindue. Resultat Det nyudviklede Ventilationsvindue med ClimaWin Teknologi, er således et intelligent og multifunktionelt vindue som tilfører bygninger mere energi end noget andet vindue. Samtidig sætter det helt nye standarder og funktioner for fremtidens byggekomponenter. 5

6 Ventilationsvinduet - et ægte dansk columbusæg Ventilationsvinduet gør op med mantraet om hermetisk tæthed og er verdens første intelligente plus energivindue. Det betyder, at vinduet genererer energi til bygningen, så der spares op til 25 % på varme/køle behovet. Ventilationsvinduet bruger naturens kræfter og er uafhængig af elektroniske styringer og elektriske installationer, dog kan ventilen også leveres, så dens åbne- og lukkefunktion er elektrisk og styret efter husets indeklimastyring. 6

7 Ventilationsvinduet ligner et traditionelt dansk vindue, men rummer automatiske og usynlige funktioner der: Bidrager til bygningens opvarmning, når udetemperaturen er kølig. Reducerer behovet for køling i bygningen, når udetemperaturen er høj. Fungerer som et ventilationssystem, der sikrer høj luftudskiftning. Yder støjdæmpning og mulighed for luftrensning i f.eks. trafikbelastede områder. Dermed sikrer Ventilationsvinduet: En energibesparelse på op til 25 %. Et lavt CO2-niveau samt bortledning af afdampning fra møbler, gulvbelægning m.v. En stabil fugtbalance i bygningen hele året også når bygningen ikke beboes. Effekterne for bygningen og dens beboere er: Behageligt, sundt og allergivenligt indeklima. En temperatur, der altid er behagelig. Eliminering af fugt, skimmelsvamp, råd og lignende. 7

8 Ventilationsvinduets funktion Et Russer-vindue tillader frisk luft at bevæge sig ind i mellemrummet mellem to glaslag via vinduets bund, hvorefter det forvarmes under opstigning og ledes ind i bygningen i toppen af vinduet. Ventilationsvinduet er en videreudvikling af dette gennemprøvede naturprincip. Ventilationsvinduet har et intelligent ventilsystem indbygget i vinduets overkarm/ overramme. Aktuatorer sørger for afhængig af udetemperatur og temperatur mellem glaslag at regulere den luftmængde, som lukkes ind i bygningen. Ventilen er desuden forsynet med en permanent minimumsåbning, der altid sikrer tilførsel af frisk luft til bygningen. Den åbner sig gradvist, når rummet mellem de to rammesæt varmes op af solen eller af varmetab gennem det indvendige glas. Ved udetemperaturer på 23 grader eller højere bliver vinduet selvkølende, hvilket har en positiv effekt på indeklimaet. Sommer-målinger på bygninger i Danmark og Tyskland påviser 30 % temperaturforskel på inder- og ydersiden af et ventilationsvindue, vel at mærke uden brug af gardiner, persienner eller markiser. Til sammenligning kan temperaturforskellen på traditionelle termorudevinduer være op til 100%. Vinter-målinger viser, at temperaturen på den luft, som ventilationsvinduet lukker ind i bygningen, forøges med i gennemsnit 7-12 grader. Der er taget udgangspunkt i et vindue i CEN-mål (1230 x 1480 mm). Ved højere vinduer forøges effekten, navnlig ved direkte solskin. I modsætning til traditionelle friskluftventiler opleves det friske lufttilskud ikke som træk, men tværtimod som frisk, lun og behagelig. Ved kombinationen af termorude yderst og enkeltglas inderst opnås den højeste komforttemperatur på ventilationsluften. I den omvendte kombination opnås den største varmebesparelse/kølingseffekt. Beregninger har således vist et besparelsespotentiale på 25 % på bygningens udgifter til opvarmning og køling. 8

9 Illustration Minimal situation Normal situation Selvkølende situation I minimal position leverer vinduet en svag, men konstant forvarmet luftstrøm. I normal position leverer vinduet optimal forvarmet friskluftforsyning til bygningen. I selvkølende position leverer vinduet frisk udeluft, direkte udefra og luftstrømmen køler ruderne. 9

10 Optimalt udbytte af Ventilationsvinduet For at få den fulde effekt af ventilationsvinduet er det vigtigt, at det forsynes med det rette antal ventiler. Udgangspunktet er, at én ventil tillader ca. 14,4 m³ frisk luft at passere ind. I en almindelig bygning bruges én ventil pr. 10 m² gulvareal for at sikre et luftskifte svarende til en halv gang i timen. Ventilation er baseret på termisk opdrift, og det er denne naturregel, der får Ventilationsvinduet til at fungere. Denne opdrift kan fungere uden nogen form for tvungen ventilation, dog er det nødvendigt, at aftræk er dimensioneret efter den luftmængde, der kommer ind gennem vinduernes samlede antal ventiler. Et korrekt dimensioneret aftræk modvirker kondens på bygningens øvrige etager og sikrer, at ventilationsvinduerne tilfører frisk luft. Ofte er en bygning forsynet med en skorsten og/eller en trappegang, som kan sikre den termiske opdrift. 10 9

11 I utætte bygninger, hvor luftmængden udefra øges i blæsevejr, anbefales det dog at montere et mekanisk sug, som kan reguleres i styrke. Ventilationsvinduet fungerer optimalt sammen med en luft-/vandvarmepumpe, denne løsning har den fordel, at der ikke skal trækkes så mange kanaler som til et mekanisk luft/luft ventilationsanlæg. Færre ventilationskanaler i kombination med indbyggede filtre i vinduet betyder også mindre rengøring. Ventilationsvinduet har den unikke egenskab, at der i mellemrummet mellem vinduerne kan placeres en automatisk eller manuel persienne. Ud over de praktiske og dekorative muligheder kan dette også modvirke direkte strålingsvarme udefra. Herved kan kølebehovet i bygningen reduceres med 50 %, hvis der vælges en tofarvet persienne, som er lys på indersiden og mørk på ydersiden. Hvis persiennen lukkes om natten, vil den desuden bidrage til at øge vinduernes isoleringsevne, idet mellemrummet mellem glaslagene bliver delt i to kamre. 11

12 Sortiment og kombinationsmuligheder Ventilationsvinduet har været på markedet i en årrække, men i de seneste år er der sat ekstra skub i forskning, udvikling, test og ikke mindst etablering af europæiske produktionsfaciliteter. Resultatet er et stilrent og gennemtestet sortiment, som er tilpasset såvel ældre som moderne byggerier. VENT er tilpasset 100 år gammel bygningskultur. VENT2000 & VENT er tilpasset arkitektur fra 1960 og fremad. Vinduerne forsynes med det antal ventiler, som er nødvendige for at dække bygningens ventilationsbehov. 12 3

13 Vinduerne tager desuden hensyn til individuelle præferencer for køling/varme. I Sydeuropa lægges hovedvægt f.eks. på køling, mens Nordeuropa vægter varmebesparelser højest. Vindforhold og facaders orientering kan også spille ind. Desuden kan ventilationsvinduer ofte overflødiggøre lyddæmpende ruder. Det elegante design er varetaget af førende danske designere under hensyntagen til krav fra det tyske Fraunhofer Institut samt Climawin-forskningsenheden på Aalborg Universitet. Designet sikrer vinduet et stilrent og enkelt udtryk, samtidig med at der opnås energibesparelser og problemfri ventilation. 13

14 Ventilationsvinduet Type: VENT1900 Konstruktion Vent 1900 fremtræder som et traditionelt gammelt vindue med skarpe kanter, sprosser, detaljer og profiler. I materialevalget er vægten lagt på levetid og stabilitet: Karm ramme Karme er udført i nordsvensk kernetræ fra området omkring Polarcirklen. Udvendige rammer fremstilles i prima sibirisk lærketræ fra området øst for Baikalsøen. Til indvendige rammer anvendes fyrretræ med et minimum af knaster. Glas glasliste Det udvendige enkeltglas fæstnes med hvid linoliekit, som kan overmales efter et par måneder. De indvendige termoruder topforsegles med silikone. Beslag Udvendigt anvendes standard galvaniserede vindueshængsler. Profiler Profilerne er tilpasset bygninger fra starten af 1900 tallet, bl.a. med smukt profileret løsholt og elegante 19 mm pavehattesprosser med kitfals. Tilvalg Individuelle ønsker, f.eks. hjørnebåndshængsler på rammerne, eller andre kundetilpassede løsning kan også efterkommes. Overfladebehandling Vinduerne kan leveres standard med industrimalet akrylmaling Ral 9010, men andre farver samt ønske om håndstrøget linoliemaling på den udvendige side kan efterkommes. 14

15 Funktion Frisk luft passerer, skjult udefra, ind gennem de yderste underrammer. Herfra bevæger luften sig op mellem de to rammesæt og forvarmes samtidigt. I overkarmen - over en hulplade sidder en automatisk ventil, som regulerer luftstrømmen. I luftindtaget er som standard monteret et filter, som kan modstå insekter og groft støv. Ved trafikforurening kan vinduerne forsynes med specielle filtre, hvis effekt optimeres, når bygningen forsynes med mekanisk sug. 15

16 Ventilationsvinduet Typeoversigt VENT1900 Ventilationsvinduet type 1900 kan produceres i stort set alle gængse vindueskombinationer og sprosseinddelinger. Udsnittet her viser blot nogle af de mest gængse danske vinduestyper. SDV-2-2 SDV-4-4 SDV-6-6 SDV-3-2 SDV-6-4 SDV-9-6 FKUR-1-1 FKUR-2-2 FKUR-3-3 S-2-1 S-4-2 S-6-3 SDV-5-2 SDV-10-4 SDV-15-6 SDV-5-2-H SDV-10-4-H SDV-15-6-H S-4-1 S-8-2 S-12-3 SDV-5-2 SDV-10-4 SDV-15-6 SDV-8-2 SDV-16-4 SDV-24-6 S-6-1 S-12-2 S-18-3 S-9-1 S-18-2 S-27-3 SDV-10-2 SDV-20-4 SDV-30-6 SDV-12-2 SDV-24-4 SDV-36-6 S-7-1X S-14-2X S-21-3X 16

17 Ventilationsvinduet kan produceres under hensyntagen til lokalspecifikke profiler og inddelinger. Vinduet er alene begrænset ved meget buede karm og rammekonstruktioner. S-1-1 S-2-2 S-3-3 Åbningsretning vinduer Åbningsretning døre S-3-1 S-6-2 S-9-3 S-4-1+ S-8-2+ S S-8-1 S-16-2 S-24-3 S-4-1X S-8-2X S-12-3X Eksempler terrassedøre TDG-1-1 TDG-1-1+SPG-1-1 TDG-6-1 TDG-10-1 TDG-20-2 TDGF FKUR-1-1SK S-2-2SK FKUR-1-1+S

18 Ventilationsvinduet Type: VENT2000 Konstruktion Vent 2000 er designet til moderne byggeri, hvor ønsket er slanke profiler og store glaspartier. VENT2000 TRÆ Træ indvendigt og udvendigt. Karme er udført i nordsvensk kernetræ fra området omkring Polarcirklen. Udvendige rammedel fremstilles i prima sibirisk lærketræ fra området øst for Baikal-søen. Design Ventilationsvinduet VENT2000 er konstrueret så det udseendemæssigt ligner et traditionelt Skandinavisk vindue. Stilmæssigt passer vinduet til dansk arkitektur fra 1960 og frem til i dag. Overfladebehandling Vinduerne leveres som standard med industrimalet akrylmaling Ral 9010, men ønsker om andre farver kan efterkommes. Glas I Ventilationsvinduet 2000 er det altid termoruden, som sidder på den udvendige side, hvilket giver den højeste komforttemperatur på ventilationsluften. Andre glastyper som f.eks. satineret glas, jernfattigt glas, sikkerhedsglas etc. kan leveres efter ønske. 18

19 Funktion Ventilationssystemet er diskret fræset ind i konstruktionen: INDVENDIGT Indvendigt mellem glaslagene er en smal aluminiumsramme hængslet ind i en fals i den egentlige vinduesramme. Den patenterede konstruktion muliggør valgfri åbning i højre eller venstre side, hvorved rengøring kan foretages ubesværet. LUFTGENNEMGANG Frisk luft passerer, skjult udefra, ind gennem bundkarmen i udvendig ramme. Herfra bevæger luften sig op mellem de to rammesæt og forvarmes samtidigt. LUFTINDTAG I overrammen over en hulplade sidder en automatisk ventil, som regulerer luftstrømmen, og tillader luftindtag direkte udefra når temperaturen ude overstiger 25 grader. FILTER I luftindtaget er som standard monteret et filter, som kan modstå insekter og groft støv. Ved trafikforurening kan vinduerne forsynes med specielle filtre, hvis effekt bliver bedst, hvis bygningen forsynes med mekanisk sug. 19

20 Ventilationsvinduet Typeoversigt VENT2000 Ventilationsvinduet type 2000 kan produceres som mange gængse vindueskombinationer dog kun som topstyret. Udsnittet her viser blot nogle af de mest gængse danske vinduestyper der kan produceres som et VENT2000 vindue. FKUR-1-1 FKUR-2-2 FKUR-3-3 TS-1-1 TS-2-2 TS-3-3 Sprosser Ventilationsvinduet VENT2000 kan leveres med Palæsprosser TS-2-1 TS-4-2 TS-6-3 TS-3-1 TS-6-2 TS pålagte 19 mm sprosser profileret som traditionelle pavehattesprosser med kitfals. TS-4-1 TS-8-2 TS-12-3 TS-4-1+ TS-8-2+ TS TS-6-1 TS-12-2 TS-18-3 TS-8-1 TS-16-2 TS-24-3 TS-9-1 TS-18-2 TS-27-3 TS-4-1X TS-8-2X TS-12-3X TS-7-1X TS-14-2X TS-21-3X TS-1-1+FKUR-1-1 FKUR-1-1+TS

21 21

22 22 Ventilationsvinduet VENT2000

23 Ventilationsvinduet type 2000 er et moderne vindue, i et stilrent og brugervenligt design. Vinduet er designet og nytænkt til moderne byggeri med fokus på komfort, design og funktionalitet. 23

24 Ventilationsvinduet Type: VENT2100 Konstruktion Vent 2100 er designet til moderne byggeri, hvor ønsket er slanke profiler, høj isolering og store glaspartier. Funktion Ventilationssystemet er diskret fræset ind i konstruktionen: VENT2100 KOMPOSIT: Kombination af PUR og Komposit, som muliggør slanke profiler og imødekommer ønsket om lavest mulig vedligeholdelse. Overfladebehandling Vinduerne leveres som standard overfladebehandlet i hvid, Ral 9010, men ønsker om andre farver kan efterkommes. Glas Ventilationsvinduet VENT2100 er konstrueret med LowE termorude udvendig og 6 mm float i den indvendige påkoblede ramme. Hvilket giver den højeste komforttemperatur på ventilationsluften. 24

25 Vedligehold På indv. side er der påkoblet en smal ramme som kan åbnes for rengøring mellem glassene. Beslagene er smukt designet med skjult placering og med valgfri åbningsretning. Ristene i vinduet er med magnetlukke, så de let kan aftages for skift/ rengøring af filtre. Udvendig Indvendig 25 18

26 Ventilationsvinduet Type: VENT2100 Ventilationsvinduet type 2100 er et moderne vindue, med et enkelt stilrent og yderst funktionelt design. Udsnittet her viser nogle af de mest traditionelle vinduestyper. TS-1-1 TS-2-2 TS-3-3 Åbningsretning Topstyret Top/vende FKUR-1-1 FKUR-2-2 FKUR-3-3 Dansk design Ventilationsvinduet type 2100 er udviklet og designet i samarbejde med den danske designerduo BJØRN+BALLE, der har formået at kombinere et vindue i rene linier med stor funktionalitet og brugervenlighed. TSD-2-2 TSD-4-4 TSD-6-6 BJØRN+BALLE: Rune Balle Christian Bjørn TS-1-1 +FKUR-1-1 TS-2-2 +FKUR

27 Skjult ventil Selvregulerende ventiler er diskret fæset ind i vinduets overkarm Komposit VENT2100 er udv. udført i komposit som er vedligeholdelsesvenligt og langtidsholbart. Dobbelt tætningsplan Hængsling Fungerer som traditionelle topstyrede / topvende vinduer Sikkerhed Ventilationsvinduet VENT2100 er indbrudshæmmende, da paskvilen sidder skjult i konstruktionen. Yderligere kan sikkerhedsglas monteres. Slanke profiler Karm kun 10 mm synlig 27

28 Energiberegning Beskrivelse Energiberegning for vinduesudskiftning i Herning Rådhus, udført af Aalborg Universitet. Beregningen viser køle/varme behov med forskellige. vinduesløsninger. De to sidste søjler er uden ventilation ind i bygningen, hvorfor der er mindre varmetab. 28

29 Som det fremgår af illustrationen herunder, kan man se at der altid vil være et årligt varmetab ved at ventilere en bygning. Men køle/varme behovet ved at Konklusion anvende Ventilationsvinduer er markant lavere. Kølebehovet kan yderligere reduceres ved at placere en persienne i vinduet. 29

30 Forskning og tests Billede: viser vinduet under test påvirket af kunstig sol, udført af Fraunhofer Instituttet Når ventilationsvinduet trods sin enkelhed har mange positive funktioner og egenskaber, skyldes det ikke mindst et internationalt, EU-støttet forskningssamarbejde bl.a. mellem: Aalborg Universitet, Climawin forskningsenhed, ledet af Professor Per Heiselberg. Europas førende teknologiske Institut Fraunhofer, Tyskland. Minho universitet, Portugal. Climawin Techniq ApS / Ventilationsvinduet. 30

31 Forskningsprojektets mål har været at udvikle verdens mest energieffektive vindue uden negative følgevirkninger i form af indeklimaproblemer. Ventilationsvinduet bygger på mange års udvikling, forskning, måling og registrering. Et resultat af forskningen er bl.a. et computerprogram som kan regne energieffekten af et ventilationsvindue. Programmet er verificeret ved at samme vindue er beregnet, målt i laboratorie og målt i et testhus, hvor alle energital i forvejen er kendte. Fraunhofer Institut og Ålborg Universitet har dokumenteret, at ventilationsvinduet giver en energibesparelse på op til 25 % i forhold til markedets traditionelle vinduer. For første gang nogensinde giver det således mening at tale om tilbagebetalingstid på et vindue. Climawin Techniq ApS har udviklet et program til at beregne forskellen på montering af nye, moderne tolags termorudevinduer og ventilationsvinduer. Ved henvendelse til Climawin techniq ApS vil det være muligt at få beregnet forskellen på husets behov for opvarmning og køling. 31

32 Ventilationsvinduet by night 32

33 Natsænkning Ventilationsvinduer yder maksimalt ved kraftig solpåvirkning, men selv i overskyet vejr og om natten vil vinduet sørge for et kontinuerligt luftskifte. Når udetemperaturen er kold og der ikke er, eller kun begrænset, solpåvirkning vil opvarmning af ventilationsluften ske ved varmetab fra det indvendige glas ud i luftmellemrummet. Luftskiftet vil derfor foregå i et langsommere tempo. 33

34 Et sundt indeklima Indeklimaet Da de fleste mennesker opholder sig i bygninger i op mod 90% af tiden er det meget vigtigt at luftkvaliteten er i top, uden skadelige dampe af nogen art. Derudover er det vigtigt at luften har den rigtige fugtighed og at Co2 indholdet ikke er for højt. Alt dette sikrer Ventilationsvinduet, når dimensionering af antal af ventiler og brugen af bygningen er afstemt. Undersøgelser viser at i op imod 20% af energirenoveringer af gamle bygninger forekommer der efterfølgende problemer med skimmelsvamp, fordi husene er blevet for tætte og dermed ikke får det luftskifte som er påkrævet. Ventilationsvinduer sikrer et konstant luftskifte i bygningen og erstatter at beboerne skal åbne vinduer flere gange om dagen, hvilket ofte ikke bliver gjort. Ventilationsluften gennem Ventilationsvinduer bliver forvarmet af varmetab gennem det indvendige glas og af solpåvirkning udefra. Den automatiske ventil, placeret i toppen af vinduet sikrer at temperaturen på det indkommende luft er tilpas høj, så det ikke føles som træk, men som frisk behageligt luft. Som hovedregel bliver luften opvarmet ca 10 grader i passagen op gennem vinduet, når vi har lave udetemperaturer. Når der opholder sig mange mennesker i et lokale bliver koncentrationen af Co2 meget hurtigt for høj, hvis der ikke er ventilation. Derved formindskes menneskers koncentrationsevne og i f.eks skoler falder elevernes evne til at tilegne sig lærdom sammen med at Co2 koncentrationen øges. Ventilationsvinduer kan anvendes i ethvert hjem, erhvervsbyggerier, til institutioner, skoler og sygehuse. 34

35 Allergivenlig I bunden af vinduet, hvor udeluften kommer ind, sidder et filter, som frasorterer en del partikler, specielt støv mm. Da luften bevæger sig langsomt op gennem vinduet, vil de fleste øvrige partikler bundfælde sig i bunden af vinduet og er lette at fjerne ved støvsugning eller afvaskning. Når vinduerne bliver placeret hvor der er stærk koncentration af f.eks trafikforurening kan der monteres specielle filtre, som kan opfange disse partikler. Disse filtre er dog så tætte at det altid vil være nødvendigt at have et mekanisk sug i huset for at fremtvinge tilstrækkelig luftskifte i huset. Projekt Asserbo Projekt Asserbo er et pilotprojekt, for Print a House. Der er anvendt en kombination af Ventilationsvinduer og Passivvinduer. 35

36 Ventilationsvinduet Ventilationsvinduet ApS Sortebjergvej 2 DK-6640 Lunderskov Telefon

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

De smukkeste rammer om din udsigt

De smukkeste rammer om din udsigt Dansk produceret kvalitetsprodukt De smukkeste rammer om din udsigt Bøjsø døre og vinduer gedigent håndværk bygget på solide traditioner! 2 Kvalitet og tradition»vi har produceret vinduer og døre siden

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

En helt ny generation af ovenlysvinduer

En helt ny generation af ovenlysvinduer En helt ny generation af ovenlysvinduer Bo lyst og energieffektivt med et sundt indeklima VELUX Danmark A/S Prisliste 2012 er vedlagt velux.dk Find din hustype og bliv inspireret Den nye generation af

Læs mere

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer

Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Energirenoveringstiltag i Komponistkvarteret med særligt fokus på ventilationsvinduer Christoffer Rasmussen (s838) Ronnie Piil Haagensen (s8317) BYG DTU Danmarks Tekniske Universitet 3. juni 213 1 Forord

Læs mere

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber

Vinduessystemer med dynamiske egenskaber RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber BYG DTU U-014 2003 Version 1 29-12-2003 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri

Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri Vinduer for livet Designvinduer til ombygning og nybyggeri Nye vinduer? En god investering At vælge nye vinduer og døre er en beslutning, der har vidtrækkende konsekvenser. Det betaler sig derfor at vælge

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond

Bedre Vinduer. En vejledning for bygningsejere. 3. udgave. Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond Bedre vinduer Bedre Vinduer En vejledning for bygningsejere 3. udgave Marts 2012 Grundejernes Investeringsfond 2 Indhold Vinduestyper Sprosse- og dannebrogsvinduer indtil ca. 1925 4 Moderne vinduer 1930-60

Læs mere

Glarmesteri Fisketorvet revitaliseret. Isblok til kunst. Teknologi BAU 2013

Glarmesteri Fisketorvet revitaliseret. Isblok til kunst. Teknologi BAU 2013 1 2013 Glarmesteri Fisketorvet revitaliseret ARKITEKTUR Isblok til kunst Teknologi BAU 2013 2 Arkitektur glas 1 2013 Velkommen til glasbranchens nye blad! Det nye GLAS udgives af GLAS Glasteknisk Forening.

Læs mere

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Forprojekt Udarbejdet for Energistyrelsen J nr.: 1213/01-0016 Line Louise Overgaard Per Heiselberg Carl Hammer Maj 2002 Teknologisk

Læs mere

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri

Partnerskabet EnergiByggeri. Workshop 2 om. Energieffektivt byggeri Partnerskabet EnergiByggeri Workshop 2 om Energieffektivt byggeri > > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger B Y F O R N Y E L S E Grøn Støj Bygningsrenovering i støjbelastede boliger 1 Grøn støj Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Wissenberg

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

LOKATION: Isbjerget, Aarhus Havnefront, Danmark. Arkitektgruppe: CEBRA (DK), JDS Architects (DK), SeARCH (NL) og Louis Paillard (FR).

LOKATION: Isbjerget, Aarhus Havnefront, Danmark. Arkitektgruppe: CEBRA (DK), JDS Architects (DK), SeARCH (NL) og Louis Paillard (FR). PRO TEC Katalog LOKATION: Isbjerget, Aarhus Havnefront, Danmark. Arkitektgruppe: CEBRA (DK), JDS Architects (DK), SeARCH (NL) og Louis Paillard (FR). 2 Velkommen til PRO TECs katalog PRO TEC Introduktion

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere