Ventilationsvinduet - ikke bare et vindue, men en energiløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ventilationsvinduet - ikke bare et vindue, men en energiløsning"

Transkript

1 Ventilationsvinduet - ikke bare et vindue, men en energiløsning Det nye Ventilationsvindue med ClimaWin Teknik Slut med indeklimaproblemer efter vinduesudskiftning

2

3 Indhold 4. Den totale energiløsning 6. Ventilationsvinduet 8. Funktion 9. Illustration / ventilering 10. Effekt og ydelse 12. Sortiment 14. Ventilationsvinduet type Ventilationsvinduet type Ventilationsvinduet type Energiberegning 30. Forskning 34. Indeklima Ventilationsvinduet 3

4 Den totale energiløsning Ikke bare et vindue Indtil nu har arkitekter og bygherrer affundet sig med, at et vindue blot bruges til at give lys og udsigt. De må også leve med at de hermetisk tætte vinduer, skaber problemer for bygninger og mennesker i form af råd, svamp, fugt og dårligt indeklima. Bygningens indbyggere opfordres til at lufte ud, men hvem åbner vinduet, når frosten bider, og vinden blæser? Energipotentialet Netop dét faktum at potentialet i Ventilationsvinduer er så stort er baggrunden for, at EU s klima- og miljøeksperter har engageret sig i udviklingsarbejdet. Deres første beregninger viste at brug af Ventilationsvinduet kan reducere CO2-udslippet med en faktor tre i forhold til vindmøller. Derfor besluttede de at investere et stort tocifret millionbeløb i at få konceptet afprøvet og dokumenteret. En samlet energiløsning Ventilationsvinduet er ikke bare et vindue, men en løsning der sikrer lys, luft, indeklima, miljø og energibesparelser, så der skabes sammenhæng og komfort i bygninger. Det patenterede (pend.) ClimaWin Techniq koncept bygger på ideen om at bruge naturens kræfter på en hidtil uset måde. 100% gennemtestet og dokumenteret Ventilationsvinduets gennemtestede, fuldt dokumenterede og robuste teknik sætter det i stand at yde et betragteligt bidrag til bygningens opvarmning/nedkøling samtidig med at luftudskiftningen opfylder bygningsreglementets krav. Grønt Co fodaftryk I det større perspektiv kan Ventilationsvinduet også bidrage betydeligt til at reducere CO2-udslippet. Idet 40% af det totale energiforbrug forbruges i bygninger og ventilationsvinduer kan yde en væsentlig besparelse. 4

5 Internationale kompetencer Det praktiske blev lagt i hænderne på en international gruppe bestående af forskere, ingeniører, arkitekter og producenter. Den anerkendte tyske institut Fraunhofer, blev sammen med Aalborg Universitet udvalgt til at stå for det dokumentationsmæssige arbejde. De positive indledende beregninger blev til fulde bekræftet og samlet set har det forskningssamarbejde dannet helt nye standarder for hvad man kan forvente og kræve af et vindue. Resultat Det nyudviklede Ventilationsvindue med ClimaWin Teknologi, er således et intelligent og multifunktionelt vindue som tilfører bygninger mere energi end noget andet vindue. Samtidig sætter det helt nye standarder og funktioner for fremtidens byggekomponenter. 5

6 Ventilationsvinduet - et ægte dansk columbusæg Ventilationsvinduet gør op med mantraet om hermetisk tæthed og er verdens første intelligente plus energivindue. Det betyder, at vinduet genererer energi til bygningen, så der spares op til 25 % på varme/køle behovet. Ventilationsvinduet bruger naturens kræfter og er uafhængig af elektroniske styringer og elektriske installationer, dog kan ventilen også leveres, så dens åbne- og lukkefunktion er elektrisk og styret efter husets indeklimastyring. 6

7 Ventilationsvinduet ligner et traditionelt dansk vindue, men rummer automatiske og usynlige funktioner der: Bidrager til bygningens opvarmning, når udetemperaturen er kølig. Reducerer behovet for køling i bygningen, når udetemperaturen er høj. Fungerer som et ventilationssystem, der sikrer høj luftudskiftning. Yder støjdæmpning og mulighed for luftrensning i f.eks. trafikbelastede områder. Dermed sikrer Ventilationsvinduet: En energibesparelse på op til 25 %. Et lavt CO2-niveau samt bortledning af afdampning fra møbler, gulvbelægning m.v. En stabil fugtbalance i bygningen hele året også når bygningen ikke beboes. Effekterne for bygningen og dens beboere er: Behageligt, sundt og allergivenligt indeklima. En temperatur, der altid er behagelig. Eliminering af fugt, skimmelsvamp, råd og lignende. 7

8 Ventilationsvinduets funktion Et Russer-vindue tillader frisk luft at bevæge sig ind i mellemrummet mellem to glaslag via vinduets bund, hvorefter det forvarmes under opstigning og ledes ind i bygningen i toppen af vinduet. Ventilationsvinduet er en videreudvikling af dette gennemprøvede naturprincip. Ventilationsvinduet har et intelligent ventilsystem indbygget i vinduets overkarm/ overramme. Aktuatorer sørger for afhængig af udetemperatur og temperatur mellem glaslag at regulere den luftmængde, som lukkes ind i bygningen. Ventilen er desuden forsynet med en permanent minimumsåbning, der altid sikrer tilførsel af frisk luft til bygningen. Den åbner sig gradvist, når rummet mellem de to rammesæt varmes op af solen eller af varmetab gennem det indvendige glas. Ved udetemperaturer på 23 grader eller højere bliver vinduet selvkølende, hvilket har en positiv effekt på indeklimaet. Sommer-målinger på bygninger i Danmark og Tyskland påviser 30 % temperaturforskel på inder- og ydersiden af et ventilationsvindue, vel at mærke uden brug af gardiner, persienner eller markiser. Til sammenligning kan temperaturforskellen på traditionelle termorudevinduer være op til 100%. Vinter-målinger viser, at temperaturen på den luft, som ventilationsvinduet lukker ind i bygningen, forøges med i gennemsnit 7-12 grader. Der er taget udgangspunkt i et vindue i CEN-mål (1230 x 1480 mm). Ved højere vinduer forøges effekten, navnlig ved direkte solskin. I modsætning til traditionelle friskluftventiler opleves det friske lufttilskud ikke som træk, men tværtimod som frisk, lun og behagelig. Ved kombinationen af termorude yderst og enkeltglas inderst opnås den højeste komforttemperatur på ventilationsluften. I den omvendte kombination opnås den største varmebesparelse/kølingseffekt. Beregninger har således vist et besparelsespotentiale på 25 % på bygningens udgifter til opvarmning og køling. 8

9 Illustration Minimal situation Normal situation Selvkølende situation I minimal position leverer vinduet en svag, men konstant forvarmet luftstrøm. I normal position leverer vinduet optimal forvarmet friskluftforsyning til bygningen. I selvkølende position leverer vinduet frisk udeluft, direkte udefra og luftstrømmen køler ruderne. 9

10 Optimalt udbytte af Ventilationsvinduet For at få den fulde effekt af ventilationsvinduet er det vigtigt, at det forsynes med det rette antal ventiler. Udgangspunktet er, at én ventil tillader ca. 14,4 m³ frisk luft at passere ind. I en almindelig bygning bruges én ventil pr. 10 m² gulvareal for at sikre et luftskifte svarende til en halv gang i timen. Ventilation er baseret på termisk opdrift, og det er denne naturregel, der får Ventilationsvinduet til at fungere. Denne opdrift kan fungere uden nogen form for tvungen ventilation, dog er det nødvendigt, at aftræk er dimensioneret efter den luftmængde, der kommer ind gennem vinduernes samlede antal ventiler. Et korrekt dimensioneret aftræk modvirker kondens på bygningens øvrige etager og sikrer, at ventilationsvinduerne tilfører frisk luft. Ofte er en bygning forsynet med en skorsten og/eller en trappegang, som kan sikre den termiske opdrift. 10 9

11 I utætte bygninger, hvor luftmængden udefra øges i blæsevejr, anbefales det dog at montere et mekanisk sug, som kan reguleres i styrke. Ventilationsvinduet fungerer optimalt sammen med en luft-/vandvarmepumpe, denne løsning har den fordel, at der ikke skal trækkes så mange kanaler som til et mekanisk luft/luft ventilationsanlæg. Færre ventilationskanaler i kombination med indbyggede filtre i vinduet betyder også mindre rengøring. Ventilationsvinduet har den unikke egenskab, at der i mellemrummet mellem vinduerne kan placeres en automatisk eller manuel persienne. Ud over de praktiske og dekorative muligheder kan dette også modvirke direkte strålingsvarme udefra. Herved kan kølebehovet i bygningen reduceres med 50 %, hvis der vælges en tofarvet persienne, som er lys på indersiden og mørk på ydersiden. Hvis persiennen lukkes om natten, vil den desuden bidrage til at øge vinduernes isoleringsevne, idet mellemrummet mellem glaslagene bliver delt i to kamre. 11

12 Sortiment og kombinationsmuligheder Ventilationsvinduet har været på markedet i en årrække, men i de seneste år er der sat ekstra skub i forskning, udvikling, test og ikke mindst etablering af europæiske produktionsfaciliteter. Resultatet er et stilrent og gennemtestet sortiment, som er tilpasset såvel ældre som moderne byggerier. VENT er tilpasset 100 år gammel bygningskultur. VENT2000 & VENT er tilpasset arkitektur fra 1960 og fremad. Vinduerne forsynes med det antal ventiler, som er nødvendige for at dække bygningens ventilationsbehov. 12 3

13 Vinduerne tager desuden hensyn til individuelle præferencer for køling/varme. I Sydeuropa lægges hovedvægt f.eks. på køling, mens Nordeuropa vægter varmebesparelser højest. Vindforhold og facaders orientering kan også spille ind. Desuden kan ventilationsvinduer ofte overflødiggøre lyddæmpende ruder. Det elegante design er varetaget af førende danske designere under hensyntagen til krav fra det tyske Fraunhofer Institut samt Climawin-forskningsenheden på Aalborg Universitet. Designet sikrer vinduet et stilrent og enkelt udtryk, samtidig med at der opnås energibesparelser og problemfri ventilation. 13

14 Ventilationsvinduet Type: VENT1900 Konstruktion Vent 1900 fremtræder som et traditionelt gammelt vindue med skarpe kanter, sprosser, detaljer og profiler. I materialevalget er vægten lagt på levetid og stabilitet: Karm ramme Karme er udført i nordsvensk kernetræ fra området omkring Polarcirklen. Udvendige rammer fremstilles i prima sibirisk lærketræ fra området øst for Baikalsøen. Til indvendige rammer anvendes fyrretræ med et minimum af knaster. Glas glasliste Det udvendige enkeltglas fæstnes med hvid linoliekit, som kan overmales efter et par måneder. De indvendige termoruder topforsegles med silikone. Beslag Udvendigt anvendes standard galvaniserede vindueshængsler. Profiler Profilerne er tilpasset bygninger fra starten af 1900 tallet, bl.a. med smukt profileret løsholt og elegante 19 mm pavehattesprosser med kitfals. Tilvalg Individuelle ønsker, f.eks. hjørnebåndshængsler på rammerne, eller andre kundetilpassede løsning kan også efterkommes. Overfladebehandling Vinduerne kan leveres standard med industrimalet akrylmaling Ral 9010, men andre farver samt ønske om håndstrøget linoliemaling på den udvendige side kan efterkommes. 14

15 Funktion Frisk luft passerer, skjult udefra, ind gennem de yderste underrammer. Herfra bevæger luften sig op mellem de to rammesæt og forvarmes samtidigt. I overkarmen - over en hulplade sidder en automatisk ventil, som regulerer luftstrømmen. I luftindtaget er som standard monteret et filter, som kan modstå insekter og groft støv. Ved trafikforurening kan vinduerne forsynes med specielle filtre, hvis effekt optimeres, når bygningen forsynes med mekanisk sug. 15

16 Ventilationsvinduet Typeoversigt VENT1900 Ventilationsvinduet type 1900 kan produceres i stort set alle gængse vindueskombinationer og sprosseinddelinger. Udsnittet her viser blot nogle af de mest gængse danske vinduestyper. SDV-2-2 SDV-4-4 SDV-6-6 SDV-3-2 SDV-6-4 SDV-9-6 FKUR-1-1 FKUR-2-2 FKUR-3-3 S-2-1 S-4-2 S-6-3 SDV-5-2 SDV-10-4 SDV-15-6 SDV-5-2-H SDV-10-4-H SDV-15-6-H S-4-1 S-8-2 S-12-3 SDV-5-2 SDV-10-4 SDV-15-6 SDV-8-2 SDV-16-4 SDV-24-6 S-6-1 S-12-2 S-18-3 S-9-1 S-18-2 S-27-3 SDV-10-2 SDV-20-4 SDV-30-6 SDV-12-2 SDV-24-4 SDV-36-6 S-7-1X S-14-2X S-21-3X 16

17 Ventilationsvinduet kan produceres under hensyntagen til lokalspecifikke profiler og inddelinger. Vinduet er alene begrænset ved meget buede karm og rammekonstruktioner. S-1-1 S-2-2 S-3-3 Åbningsretning vinduer Åbningsretning døre S-3-1 S-6-2 S-9-3 S-4-1+ S-8-2+ S S-8-1 S-16-2 S-24-3 S-4-1X S-8-2X S-12-3X Eksempler terrassedøre TDG-1-1 TDG-1-1+SPG-1-1 TDG-6-1 TDG-10-1 TDG-20-2 TDGF FKUR-1-1SK S-2-2SK FKUR-1-1+S

18 Ventilationsvinduet Type: VENT2000 Konstruktion Vent 2000 er designet til moderne byggeri, hvor ønsket er slanke profiler og store glaspartier. VENT2000 TRÆ Træ indvendigt og udvendigt. Karme er udført i nordsvensk kernetræ fra området omkring Polarcirklen. Udvendige rammedel fremstilles i prima sibirisk lærketræ fra området øst for Baikal-søen. Design Ventilationsvinduet VENT2000 er konstrueret så det udseendemæssigt ligner et traditionelt Skandinavisk vindue. Stilmæssigt passer vinduet til dansk arkitektur fra 1960 og frem til i dag. Overfladebehandling Vinduerne leveres som standard med industrimalet akrylmaling Ral 9010, men ønsker om andre farver kan efterkommes. Glas I Ventilationsvinduet 2000 er det altid termoruden, som sidder på den udvendige side, hvilket giver den højeste komforttemperatur på ventilationsluften. Andre glastyper som f.eks. satineret glas, jernfattigt glas, sikkerhedsglas etc. kan leveres efter ønske. 18

19 Funktion Ventilationssystemet er diskret fræset ind i konstruktionen: INDVENDIGT Indvendigt mellem glaslagene er en smal aluminiumsramme hængslet ind i en fals i den egentlige vinduesramme. Den patenterede konstruktion muliggør valgfri åbning i højre eller venstre side, hvorved rengøring kan foretages ubesværet. LUFTGENNEMGANG Frisk luft passerer, skjult udefra, ind gennem bundkarmen i udvendig ramme. Herfra bevæger luften sig op mellem de to rammesæt og forvarmes samtidigt. LUFTINDTAG I overrammen over en hulplade sidder en automatisk ventil, som regulerer luftstrømmen, og tillader luftindtag direkte udefra når temperaturen ude overstiger 25 grader. FILTER I luftindtaget er som standard monteret et filter, som kan modstå insekter og groft støv. Ved trafikforurening kan vinduerne forsynes med specielle filtre, hvis effekt bliver bedst, hvis bygningen forsynes med mekanisk sug. 19

20 Ventilationsvinduet Typeoversigt VENT2000 Ventilationsvinduet type 2000 kan produceres som mange gængse vindueskombinationer dog kun som topstyret. Udsnittet her viser blot nogle af de mest gængse danske vinduestyper der kan produceres som et VENT2000 vindue. FKUR-1-1 FKUR-2-2 FKUR-3-3 TS-1-1 TS-2-2 TS-3-3 Sprosser Ventilationsvinduet VENT2000 kan leveres med Palæsprosser TS-2-1 TS-4-2 TS-6-3 TS-3-1 TS-6-2 TS pålagte 19 mm sprosser profileret som traditionelle pavehattesprosser med kitfals. TS-4-1 TS-8-2 TS-12-3 TS-4-1+ TS-8-2+ TS TS-6-1 TS-12-2 TS-18-3 TS-8-1 TS-16-2 TS-24-3 TS-9-1 TS-18-2 TS-27-3 TS-4-1X TS-8-2X TS-12-3X TS-7-1X TS-14-2X TS-21-3X TS-1-1+FKUR-1-1 FKUR-1-1+TS

21 21

22 22 Ventilationsvinduet VENT2000

23 Ventilationsvinduet type 2000 er et moderne vindue, i et stilrent og brugervenligt design. Vinduet er designet og nytænkt til moderne byggeri med fokus på komfort, design og funktionalitet. 23

24 Ventilationsvinduet Type: VENT2100 Konstruktion Vent 2100 er designet til moderne byggeri, hvor ønsket er slanke profiler, høj isolering og store glaspartier. Funktion Ventilationssystemet er diskret fræset ind i konstruktionen: VENT2100 KOMPOSIT: Kombination af PUR og Komposit, som muliggør slanke profiler og imødekommer ønsket om lavest mulig vedligeholdelse. Overfladebehandling Vinduerne leveres som standard overfladebehandlet i hvid, Ral 9010, men ønsker om andre farver kan efterkommes. Glas Ventilationsvinduet VENT2100 er konstrueret med LowE termorude udvendig og 6 mm float i den indvendige påkoblede ramme. Hvilket giver den højeste komforttemperatur på ventilationsluften. 24

25 Vedligehold På indv. side er der påkoblet en smal ramme som kan åbnes for rengøring mellem glassene. Beslagene er smukt designet med skjult placering og med valgfri åbningsretning. Ristene i vinduet er med magnetlukke, så de let kan aftages for skift/ rengøring af filtre. Udvendig Indvendig 25 18

26 Ventilationsvinduet Type: VENT2100 Ventilationsvinduet type 2100 er et moderne vindue, med et enkelt stilrent og yderst funktionelt design. Udsnittet her viser nogle af de mest traditionelle vinduestyper. TS-1-1 TS-2-2 TS-3-3 Åbningsretning Topstyret Top/vende FKUR-1-1 FKUR-2-2 FKUR-3-3 Dansk design Ventilationsvinduet type 2100 er udviklet og designet i samarbejde med den danske designerduo BJØRN+BALLE, der har formået at kombinere et vindue i rene linier med stor funktionalitet og brugervenlighed. TSD-2-2 TSD-4-4 TSD-6-6 BJØRN+BALLE: Rune Balle Christian Bjørn TS-1-1 +FKUR-1-1 TS-2-2 +FKUR

27 Skjult ventil Selvregulerende ventiler er diskret fæset ind i vinduets overkarm Komposit VENT2100 er udv. udført i komposit som er vedligeholdelsesvenligt og langtidsholbart. Dobbelt tætningsplan Hængsling Fungerer som traditionelle topstyrede / topvende vinduer Sikkerhed Ventilationsvinduet VENT2100 er indbrudshæmmende, da paskvilen sidder skjult i konstruktionen. Yderligere kan sikkerhedsglas monteres. Slanke profiler Karm kun 10 mm synlig 27

28 Energiberegning Beskrivelse Energiberegning for vinduesudskiftning i Herning Rådhus, udført af Aalborg Universitet. Beregningen viser køle/varme behov med forskellige. vinduesløsninger. De to sidste søjler er uden ventilation ind i bygningen, hvorfor der er mindre varmetab. 28

29 Som det fremgår af illustrationen herunder, kan man se at der altid vil være et årligt varmetab ved at ventilere en bygning. Men køle/varme behovet ved at Konklusion anvende Ventilationsvinduer er markant lavere. Kølebehovet kan yderligere reduceres ved at placere en persienne i vinduet. 29

30 Forskning og tests Billede: viser vinduet under test påvirket af kunstig sol, udført af Fraunhofer Instituttet Når ventilationsvinduet trods sin enkelhed har mange positive funktioner og egenskaber, skyldes det ikke mindst et internationalt, EU-støttet forskningssamarbejde bl.a. mellem: Aalborg Universitet, Climawin forskningsenhed, ledet af Professor Per Heiselberg. Europas førende teknologiske Institut Fraunhofer, Tyskland. Minho universitet, Portugal. Climawin Techniq ApS / Ventilationsvinduet. 30

31 Forskningsprojektets mål har været at udvikle verdens mest energieffektive vindue uden negative følgevirkninger i form af indeklimaproblemer. Ventilationsvinduet bygger på mange års udvikling, forskning, måling og registrering. Et resultat af forskningen er bl.a. et computerprogram som kan regne energieffekten af et ventilationsvindue. Programmet er verificeret ved at samme vindue er beregnet, målt i laboratorie og målt i et testhus, hvor alle energital i forvejen er kendte. Fraunhofer Institut og Ålborg Universitet har dokumenteret, at ventilationsvinduet giver en energibesparelse på op til 25 % i forhold til markedets traditionelle vinduer. For første gang nogensinde giver det således mening at tale om tilbagebetalingstid på et vindue. Climawin Techniq ApS har udviklet et program til at beregne forskellen på montering af nye, moderne tolags termorudevinduer og ventilationsvinduer. Ved henvendelse til Climawin techniq ApS vil det være muligt at få beregnet forskellen på husets behov for opvarmning og køling. 31

32 Ventilationsvinduet by night 32

33 Natsænkning Ventilationsvinduer yder maksimalt ved kraftig solpåvirkning, men selv i overskyet vejr og om natten vil vinduet sørge for et kontinuerligt luftskifte. Når udetemperaturen er kold og der ikke er, eller kun begrænset, solpåvirkning vil opvarmning af ventilationsluften ske ved varmetab fra det indvendige glas ud i luftmellemrummet. Luftskiftet vil derfor foregå i et langsommere tempo. 33

34 Et sundt indeklima Indeklimaet Da de fleste mennesker opholder sig i bygninger i op mod 90% af tiden er det meget vigtigt at luftkvaliteten er i top, uden skadelige dampe af nogen art. Derudover er det vigtigt at luften har den rigtige fugtighed og at Co2 indholdet ikke er for højt. Alt dette sikrer Ventilationsvinduet, når dimensionering af antal af ventiler og brugen af bygningen er afstemt. Undersøgelser viser at i op imod 20% af energirenoveringer af gamle bygninger forekommer der efterfølgende problemer med skimmelsvamp, fordi husene er blevet for tætte og dermed ikke får det luftskifte som er påkrævet. Ventilationsvinduer sikrer et konstant luftskifte i bygningen og erstatter at beboerne skal åbne vinduer flere gange om dagen, hvilket ofte ikke bliver gjort. Ventilationsluften gennem Ventilationsvinduer bliver forvarmet af varmetab gennem det indvendige glas og af solpåvirkning udefra. Den automatiske ventil, placeret i toppen af vinduet sikrer at temperaturen på det indkommende luft er tilpas høj, så det ikke føles som træk, men som frisk behageligt luft. Som hovedregel bliver luften opvarmet ca 10 grader i passagen op gennem vinduet, når vi har lave udetemperaturer. Når der opholder sig mange mennesker i et lokale bliver koncentrationen af Co2 meget hurtigt for høj, hvis der ikke er ventilation. Derved formindskes menneskers koncentrationsevne og i f.eks skoler falder elevernes evne til at tilegne sig lærdom sammen med at Co2 koncentrationen øges. Ventilationsvinduer kan anvendes i ethvert hjem, erhvervsbyggerier, til institutioner, skoler og sygehuse. 34

35 Allergivenlig I bunden af vinduet, hvor udeluften kommer ind, sidder et filter, som frasorterer en del partikler, specielt støv mm. Da luften bevæger sig langsomt op gennem vinduet, vil de fleste øvrige partikler bundfælde sig i bunden af vinduet og er lette at fjerne ved støvsugning eller afvaskning. Når vinduerne bliver placeret hvor der er stærk koncentration af f.eks trafikforurening kan der monteres specielle filtre, som kan opfange disse partikler. Disse filtre er dog så tætte at det altid vil være nødvendigt at have et mekanisk sug i huset for at fremtvinge tilstrækkelig luftskifte i huset. Projekt Asserbo Projekt Asserbo er et pilotprojekt, for Print a House. Der er anvendt en kombination af Ventilationsvinduer og Passivvinduer. 35

36 Ventilationsvinduet Ventilationsvinduet ApS Sortebjergvej 2 DK-6640 Lunderskov Telefon

Ventilationsvinduet - ikke bare et vindue, men en energiløsning

Ventilationsvinduet - ikke bare et vindue, men en energiløsning Ventilationsvinduet - ikke bare et vindue, men en energiløsning Det nye Ventilationsvindue med ClimaWin Teknik Slut med indeklimaproblemer efter vinduesudskiftning Indhold 3. Den totale energiløsning

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel

Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Alux - vinduer i træ/alu når kvalitet og design gør en forskel Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Alux gennemtænkt design til mindste detalje Alux fremstilles på egen fabrik i Danmark af én af landets

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi

hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen på lavenergi Hansen på lavenergi Den globale opvarmning er et faktum! Temperaturen stiger og CO 2 niveauet bærer sin del af skylden, hvorfor det er ønskeligt

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 Bondehus-

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

vinduet til din personlighed en revolution

vinduet til din personlighed en revolution vinduet til din personlighed en revolution svarre er vinduet til et hjem, hvor kun det ultimative er godt nok. Det er vinduet, der giver huset lys og liv men også arkitektonisk helhed udefra. Den særlige

Læs mere

Prisliste 2014. Typeoversigt 03

Prisliste 2014. Typeoversigt 03 02 Typeoversigt 03 Prisliste 07 Faste karme 07 Dreje/kip vinduer 10 Topstyrede vinduer 12 Topvende vinduer 14 Sidehængte vinduer 16 Sidestyrede vinduer 17 ondehus- & Dannebrogsvinduer 18 Terrassedøre 20

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg

Produktinformation. Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Produktinformation Koblede vinduer, termovinduer, forsatsvinduer og facadedøre. Stilfulde elementer til renoveringsopgaver og nybyg Koblede Vinduer Triowood & Duowood Vi har gennem mange år opnået stor

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms Prisliste april 2010 Ekskl. moms Kort og godt! Med KPK Døre og vinduer får du et produkt i en ensartet høj kvalitet. Træmaterialet er deklareret nordlandsk fyrretræ med et stort kerneindhold Produkterne

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1

1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1. - et stærkt produkt! VIKING. vinduer & døre A/S. Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 1 VIKING vinduer & døre A/S - et stærkt produkt! Juni 2002 1 1021783_Viking_brochure 26/08/02 7:58 Side 2 Gode grunde til at vælge VIKING vinduer & døre A/S Høj

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort!

Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! ...når kvalitet, muligheder og bæredygtighed går op i en større enhed. Facade-foldedøre - en åbning til noget stort! Facade-foldedøre Foldedøre til udestuer & vinterhaver Foldedøre til café, restaurant,

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT

ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT ITS ABOUT CREATING IT WITH RESPECT Idealcombi Klassisk, moderne, enkelt eller tidløst. Idealcombi s forretningsidé har altid været at kombinere solidt dansk håndværk og tradition med den nyeste teknologi.

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Når kvalitet bliver til stil

Når kvalitet bliver til stil Når kvalitet bliver til stil 21 Når vores kvalitet bliver din stil Svendborg Vinduer [Erfaring, kvalitet og individuel rådgivning] Svendborg Vinduers mange års erfaring sikrer dig høj kvalitet. Vi er kompromisløse,

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme

1. 2. MONTAGEVEJLEDNING Winvent til energirenovering af eksisterende vinduer. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme 1. 2. Friskluftindtag øverst i den udvendigt gående ramme Friskluftindtag øverst i den indvendigt gående ramme I overramme-stykket udfræses et friskluftindtag dim.: (l) (216+79) mm x (b) 12 mm iht. den

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT

UDSIGT INDSIGT OVERSIGT UDSIGT INDSIGT OVERSIGT VI LAVER IKKE VINDUER FOR AT FÅ ROS, VI FÅR ROS FOR AT LAVE VINDUER! Plast er nemmere og holder bedre Panoramas vinduer og døre åbner nye muligheder Det er en dejlig fornemmelse

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN

KRONE VINDUER A/S VINDUER & DØRE TIL BOLIGEN INDHOLD Velkommen 3 Valg af vinduer 4-5 Produktprogram 6-7 Krone Fyr 8-9 Krone Mahogni 10-11 Krone COto 12-13 Miljøet 14 Krone Døre 15 Designfrihed 16 Historien bag 17 Egen produktion 18 Krone produkter

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Integrerede persienner. Sirius. Den unikke persienne - hæves nedefra og op. Det intelligente persiennesystem

Integrerede persienner. Sirius. Den unikke persienne - hæves nedefra og op. Det intelligente persiennesystem Integrerede persienner Sirius Den unikke persienne - hæves nedefra og op Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: I forhold til faste vægge øges det naturlige lysindfald, og arbejdsmiljøet forbedres

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

Luftsolfangere til industri og større haller

Luftsolfangere til industri og større haller Luftsolfangere til industri og større haller N S Ø Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Denne pjece indeholder oplysninger om SolarVentis Industrielle luftsolfangersystem. Systemet

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer

Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Udvikling af nye typer energivinduer af kompositmaterialer Designforslag til profilsystemer Institut for Byggeri og Anlæg Rapport 2009 Jesper Kragh og Svend Svendsen DTU Byg-Rapport R-203 (DK) ISBN=9788778772817

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002

By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger. Beregning og dimensionering. 1. udgave, 2002 By og Byg Anvisning 202 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering 1. udgave, 2002 2 Naturlig ventilation i erhvervsbygninger Beregning og dimensionering Karl Terpager Andersen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Bæredygtig renovering Hvad gør man med balkonen? 2 Når du vælger at renovere, så er komfort og energibesparelser med rette højt på dagsordenen.

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere